Skip to main content

Full text of "Bidrag til den danske literaturs historie ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| 

riLAS VUlGHT DliNNlMTI 
BEQl'EST 
UXlNTvRSlTY „r MICHIGAN^ 

> GKERAL LIBRARY J FROM THE LIBRARY OF 

CHRISTIAN JENSEN V^-m' V-^-r-i-KUXTCi i ptliraø tir 


af 

9t/ mifetetfeu. III. ptt Ittxit ^diørtim 

1560—1710. Ubgivet 
of ^eit lanfle ^i^ctiffe %øtfuin^* é * - • - ^jøbtnl)QOti. 

Xrpft i M 9rrliiig|!f 9cgtTv!!ert t>eb 9^. t>. ^trnbrrup. 

i 065— se« .-,4 •l^lj .«J»<(Fll£ rt-!i OUNNIHQ 
HILL 

12-14.39 
3S883 Sttb^Qlb. ^iiMrbiitiig. 

@tbe 
S I. ?itcraturcné ^ejanbliiiø i 2l(mtnbeliø^cb. JDanmarfé poU» 

tiffe 8tiflinø. itongerne. Slbelen S 

f 2. ©rubcrinfler og locrbe ©ifteffer. ©tuberinget t>eb fremmcbe 

Unitoerfitetcr. 5iobcn^at>n(J Unit>erfitet. @orø Slfabcmf. 
. Stibberafabemi i itjaben(>aJ>n. X)e larbe @feler. ©pm* 

"^ najter. ?ærbe ©(agter. (53ibIiotJcfet. S?cøtrp!fener)... 85 

Clyroløgirii i (tt Itttbt øg føUtUgr /ørnt. 

3. J()cotegiené ©tiCfing. SiixUn^ tnbre cg pbre gorjolbe. 
2flpren cg bcné S3rjanbfing. Ort^cbcricn cg bend S3f» 
»åring. (£enfur 63 

4. 2:beclcgien« lærbe ©e^anbling. gcrfattere: ^rofeéfcrer, 
©eiflligbebfn cg onbre ^ccrbe. gcrfølgelfcr: tbecIcgifTe 

cg pclitiflfe ... 73 

5. Sbcclcgirné lærbe Sebanbling fcrffat. 5)et t^eclcgijfe 
©pflent; S'liclé ^emmtngfcn. 3ffPfr 55rc(^manb. Knbre 
©pflfmet t>ebfcmmcnbe©!riftcr; Jbecfcgiff-pcIitilTe; gejbe^ 
ifrifter mob ^atboliffer cg SReformerte. SWcrafcn. ©frift* 
fortotfningen. Itirfefige Olbfager og itirfené ?)iflorie. 
©ejfltig 35eltalenjeb i bet ktinife ©prcg 89 

6 Jbeclogiené folfelige ?iteratur. 0\?erf(ttteIfer af ben bcflige 
©fri^t. ^fafmer og ^falmebøger. beflitter og ^rttbifener. 
®eift(tg $(fttalen5eb. Snbagttftiteratur. SibébiUeber af 
f r<rftféanben: ^enri! ©rrner. ^eber ^anbat. 3cné Dinefen 
éerfin. €rif ^ontoj)piban ben fSlbre 146 

7. Otertroené ^ittratur \^ ^nlitB ^fbtliiiji. 

pt almiitxtifltrt og Rttnettt Vitnnlkabtr. fml 

/iialøni. Uti btn kla&filht- 

Masinui 9«itclin. , ■-. 188 

. æ^Littcmafil ,ca SflicncmL. tt itltfit NatitmatiUtt. 

(citiil-crg. HiiC« SiiUlirnMtilcrc. fllatmu« fcavttolin. 
Cle Glirificnffn SJlBintT, AnUnraricr; diaui Sfig. 9!a»i. 

flnricn; Boaflt Sartd. Jttonclsfti: Mide ^ifiraKr 220 

titijcrirriiflobto. Jtrmi, 9iiiiiix(iiflpric, tføtSpMinI 3^- 
tdiHici* ^laltnii^, Sntnt Vtmoig, 3ot(inri(e giaiicifci. 
aiiPcto Utriftfiiffii, fflfUius SaffttiM«; Jergtu gmrrn; 
^i'tci ^Lbfiil$>ipiigf. S>iill|(-liiiriiit. oq Itn SarlbDliiAt 
efplf. Ckf «!trm; ©imcfl 'pduUi; Ok »ot*. SwW 
St.itfin tafieifnc; HaM $in«(es, Ctte Spcriing ben 
SJltrc; 'pefft ftslltng. t^vinflt Vcc,ii'ljcflcr rg lifiiifHff 
©frit'Kc ... -'j'J 

3'icrtEn ^Jccclfcn ©tuin. Stf cret ■i'tiræiia, o fl- Xlaejiftc 
Sprpfi: ®r(t|Ti- gilclpfltr. SHirle Sra.). Stjjmiis iiiiirinji 
c. ft. ilatEiifff Sili-lcflcT. H rcié Cti 9iidiJ flia;. Elc 
SPotiJjc.fl. 91vcrc iauiifl Tcffi. (fiaffum.i ¥æ1iu<. J£iUi$ 
^3cf^^lM^ o. P. y.iiifli- CJJcrftcuclfa af Ila-fiilf «tnft.T 
Sirgitif I^cn n. fl i,9Ii»tK Æprc.jj 2H9 

|lt nttt bjtmliQt HibcnlKabtt. banfk ^ODMnbigtitb. 
^tftoritr røltifngtr og Sprog. 

. ©.mil Scolsnbiflbcp cg ttnfl gciti^'t f'l ff" ftfnimrtf. 
3Iiel(f ^citiminfifrti. fflaud ^lum. CttiHin Cfictftn i'tik. 
^)c(et Saiiritffit Ewrciiiue. ^ei\ul ernfi. arcltn; 3)icia 
Staat. Satcb ©jBrnfni. »tilt- fpilfclt. ^cPrr ®all. 
3fna fflidtt. gtj 1660; 3fne Cdiiicr. ''l»ettr SftKn. '$f- 
bci Vaiffii. SiasmuiJ aiinBtiifl. Cito Sptrlnig bfn 3iiflK. 
J)(U[i( aBcflfjctft. 66t,ftian Sicfft. 'Jlccel giirlfcii 3icfcn> 
pjlm. etrn1i,iii bfii gtmlfi) Donfle eg Sptftir SoD S5S 

. Danileg91cirft ^ijlciie. Eaiiinarl: ^Jc (tltfie gcrfBfl. &i' 
flcricgrafcriic &.111S epannii.g ofl SnMié ffercnfrn 3>(bfl. 
6)ebt Haurtcfrn. TlnUn ^cKrfcu. Sttijleii 1!iiiDCb. pini ©ibf 

m ^ixiftian 9ltiiix. 9(anbebe (iflortf^ éftifter. 9^f)ff5 
høQfx. i>ané 9l(nifnt.> ©Trtfter ftemlalbte 4»eb Xibené 8e> 
flit>en>ebfr: O^^r ©jebbeé oø 3ené ?Wunf iJ 9ie(ff r ; ©frifter 
om Xji ben(al»né deffirtitg flM {>eIoab cfi f)ané ^anfen 
SfMning. Send Saurtbfen Solf og 9Tent9emtfen. ^and 
9ti«lfnt ®trelot> Stné 6ørenfen 5iJøT»9liéfum. fJeber 9le* 
fen cg Wieté ©fange. Slorfle; 9rno!b be gine. 3en« 
IWottenfen. fitcaé ©ebeé. Hbfalon ^eberfen. 5?Mbrene 
9{amué. ©onbm ?autibé {)anfen. ^eber Slanfen 864 

14. Danf! Dlbfpntt^^^eb. gørfh %oxi9^: ^er.nan (Sbl^trttué, 
©frtel iJnubfen, ?aurib« 2l«ferou«. Ole 55orm. 3oban 
9{eter. ®u(b^ornrt. 9art(foItnetne. S^att^taé ©c^ac^t. 
©trfercberne. Otto ©perling ben gngre. Jerpagerne. 
Dlworbiff ©prcg og éitetatitr: ^Irngrim 3onfen. Ole 
Scrmé gerbinbelfe meb $^or(af ©fulcfcn og ^rpnjulf 
©yjcnbfen 3?unolt 3onfen, SWagnué Olaffen cg ©ubmunb 
Inbctfen. {fc^ti f)atlfen). gor^olbet til ©tjerrig. $)iilo* 
Tifffritjntng fcrtfat: ifongelige Rcrtolfere cg 21ntif»arer. 
X^crmcb Jorfæué. (^clitiffe Jibenter) 430 

15. Danf! @prcg. 5Wcber^maatft« ©tiffing: ^cM (Jcfbing. 
^eber ©pto. 9?aémud ©artt^otin, ©øren Lintrup, ^preg« 
fcrffning: (EtpmcIcgitleUnberfogelfer; 'Peber SanDal. Ser* 
tel Itnutfen. Jcrfilb 53al>en. f)ané S^lpPeb. ^Jebcr ^Sinéløt). 
Orbbcger: 3cn Itiirfen. 1}?attl?iaé ^cr^. ^cJoet Solbing, 
c. ff.; SOTott^iaé Wtct^. Skriften 3fnfen. ©prcgJærer: 
dxit ^cntcppiban. ^cber ©pt>. |)fnri( ®erner, o. fl[. 
Dani! ©til: ^ané Sfipflec^. ©prcgctiJ Xilftano: X)et fcræl« 
retie: ?ctofproget, Otofprog og il(æmj>eoifer ; bet alminbe* 
lige ©prcg. ^iteroturenø ^iftorie. ^rofobier; ^ani 
tWiffelfen 3laon, ©øren ^ctjeffen 3ubic<^«r, c. ff. C3)?ufiffen: 
Vtati^iaé ©*ai^t) 461 

finit llfbeltng. 
fe« ianfKe yoe|t* 

16. ^Cffien i »tminbeligb^b. ^cetiffe ?gmner: ?cjfigbebébigte. 
®elffabøriin:3»ttPtcmtufr, ^etjerrim. (anagrammer). i>\xés 
bolbningértni. ^iflcriife cg befWtJtnbe Digte (3a!cb!Wab* 
fen Jtjøbenbaon. ^enrif ®erner, ^eber ©po). efterligninger 
af ben <rtwe ^Joefi (Mimfrønniten. Døbebanbfen, Itjæmpes 
bcgen, Dane^ir!et)ifen ). ®ubelig Digtning: geftwifer, Ooer* 
fttttelfer af bet ^amff Jf^amcnte, 9)falmcr, 9Re*\ia^« C^^x^^ ©ite 
aS.iffen ®(llDip. Ibømaø SiUumfen. Pant ebTifirnhn 
©I6fn. Srrtftif PranW). 3Iaturi>i{]M (SomaEl ^uggt. 
|>ifronmiu<3ii|lcf«n Slan*). OOfrgang til »(rtSlifl Digt« 
ning(3pri« Sttn ©rtefteC, r>ert6( enqdbttnétolttr. ^*. 
in Bafd). »frtSligt gpcs OJcPtl ?leb(t(ciil. Sertelig 
?pril (^rtet Sn- Settn IftfflfdO, ©atiw C®*"" 5"t"' 
ftn IiMHirtfl. Jifln« (aurtnt-ftg. f-an« fanfen ©lonning. 
5»,illl)wd Sonii Saffb ScmO. goirrt-og« 549 

17. Ee ftprftf Ipriffr tiiglm: flnbnS Srrfbo. SJomafl Stiiflo. 
all^c^^ Serting 617 

IB. Drn tramaliflt ^otfi. jDramatt« Cl^cTgnng fru fatincn 
Hl 5)tetfrfmaa(ct, fra geiftliflt til otrteiial. Sand gCn. 
ficiiffTt et^fn. ^fMT 3<nfen &c(irIunD. Jiifrenimu« 3utlE. 
(en fRnn*. ^eMi Iteflcrftn. San« Stomftn Strflc. 
Slntirid jt)tttf» Ztpbv. 3<ii« Jtjelbrfn. Cril ^onlcppiban. 
aKcfirnti ©r«I. 3cii« (Eiiiftfnfrti ^sntcr« 667 

Jifbagfblif eg Srmblil f)93 

ffldtelftr eg Sillttg G99 Set Itttit ZMtnm 

(1560—1710) 
tttn 

Jiilet yerfølt, JlteUperiøici 

(1560—1660) 
(1660—1710). \ JoHrNittø. 1. Siteraturené 9e^anb(inø i ^(minbenø^eb. IDanmat!^ poIitif!e 
8ttØtng. itonøerne. Xbelen. 

3 fotrige Jibérum ^«.e .i, ntaaftee mer e„b tirb^rtist, 
bDælct t)cb mange gnfctt^cbcr, bcr i fig fcfø funbc f^ne« 
ubct^bcfigc; men Skiben bar n^ og i g^rb meb at bannc 
fig, ©Irifterne erc bcr^o^ fjelbne. $er maattc gulbftæn^ 
big^cb attraa«, om ben cnb ilfe obcralt funbc naa«. i5<>^* 
l^olbet er nu anbcrtebc«. ©toffct bojcer, cg flulbe Sctragt^ 
ningcn af Sitcraturen« grcmbringelfcr i fammc {Jor^olb gaa 
i bet enlcltc, bilbe ben næftcn tabe fig i SKangfoIbigl^cben, 
og Cberfigten forfbinbe. ffllanbt be n^ ffiæjtcr, bcr bcb* 
blibc at fl^bc op paa SBræbbcn af SEibcn^ ©tr(5m, er bet 
fun bærbt at befluc bem meb Om^u, ber ^æbe fig ober 
Cberflaben, og farbc« i 8^fet. !De bi^nebe Urter, ber ere 
blebne til 2^ang og ingen 8ib«fraft ^abe, flutte lun tjene til 
at fulbftcenbiggiøre iBittebet af SEiben« aanbige 2^ilftanb. 

8iteraturen omfatter ogfaa l^er to $obebbeIe: ben ftren- 
gere 9Sibenf!ab og ben mere fotfclige ffle^anbling; men bc 
erc ilfe længer affonbrcbc fra ^inanben beb et faa ftort 
©fitterum. betragtningen maa berfor famle bem, og bil 
berbcb bife, ^borlebc« fnart ben ene, fnart ben anben er 
ben meft ^erflenbc og obcrbeienbc. SSibenflabcn føbe«, og 
ben« Ubbifling er et af bc bigtigfte ^^nomencr, bcr lommer 
tilfljne i nccften aQe SRetningcr. Stcmftillingen bcraf ntaa 
forfade at fclge benne Ubtttfling fra bcnd fetfle iiÆftcn uf^nlige 
ffiegtjnbelK til bmfficpft, ben enbctig &ar noaet. aWcn ^oer 
3?iticii^ab ^iir fm egen ^ifoi^'f* "0 benne tilfonimer bet at 
mebbele bet mangfcltise og bet cnlelle, ja enbcg bet, fom 
Ijax ^afl et 'Slaai, men iHe naaet bet. JJct c6, ber raaatte 
ijave bet ^cle for Cje, tnaatle ©enbisniiiger træbc iftebcn 
for Utfcrelfen af bet eniclte; og biSfe Bare fao nteget 
mere rpbtcnbigt, fom noget af bet tet^bctige miiligot* 
!an ligge ftjult 1 bein. Sæfcrcn »It berCeb »inbe en almin* 
belig Cpcrfigt, og bet maa tero paa Ijam fclB, ^uorcibt 
^an nn tt( gaa vibere i bet enlette l^iig. ^aa Var t bet 
niiiibfte gotmaatet. Gn ftøTTe UbfprtigfjPb maattc bcrimob 
flttraaJ veb ben nationale Sitcratur, eg ben t>Ie» ^n fun 
inbffrænlet, bet« veb ben betragtning, at en Jlel beraf aUe* 
rebe er ubferttg fce^anblet, beld af ben, ot en anbcn S^et 
beraf er i fit Omfang ftor, i fit Ubb^tte ringe; ^er maatte 
enlette 8iteroturbilleber cg Jientii^ninger tit bet oVerflobtge 
©tof træbe ifteben for bet ^ele. Salget Bar unbcrtiben tit« 
fælbigt. Dg en^Ber n^ Seorbejber Bil fra benne faa fteb= 
mobcrlig be^anblebe ^eriobe ^aBe ncl at brage for 8^fet. 
SaaBel Beb ben vibenflaBelige, fom Beb ben folfcltge 
Siteratur ^aBe biefe 23ibrag lun gjort ben trljtte Citeratut 
tit fit Øjemcb. §aanb(Irifter ^ot jeg mebtagct, naar jeg 
flpbte paa bem; men at labe ^e(e ben ^aanb^tftlige 2tte* 
ratur træbe inb meb i j^ormaatet, faa (ænge ber enbnu 
iHe tiQBe« nogen orbnet OBerfigt over ben tratte, ^ar albrig 
!unnet vcerc min ©cnfigt. Gnaver, ber Beb Cjef^net Bil 
pvert^be fig cm, ^Vor meget ber er, tr^It cg utr^ft titfam« 
men, maa flJorge fg f«tb- ^bct mange 9tor ^an Bi( anvenbe 
lit at gjennemgoa bet, cg i ^Bor mange 3(ar ^an Bit bevare 
©anbfcn berfor. ©et, ber ifær nebtt^Her ©inbet, er ifte Ximtnbelidf ^emærfninøet. 5 

bc fhtfffbc ^aai , i\ix en^bcr bccb fo, at bc l^ørc Sibct til, 
og ftere gorbcntntnger nærer bet inflcn, men ben ftore Unøi* 
agtig^b 1^0« be fom^bne ^i<?lpemibler og be mange bert)eb 
fj)Ubte Ximer, ben Sl^bbenbigl^eb at maatte gicnncmfec eHer 
giennemtefe meget, ber intet inbel^olber, og 86ngftelfcn for, 
fom en Danlenbe Sl^tffonnter i be ftore ©ru^b^nger ai 
oberfee en enlelt $erle. 

Oberfigten binber beb f^ormen. S)et alminbelige og 
bet f(Bregne lunbe beb mange Sejiligl^eber affonbre^ fra l^in^ 
anben, bet literaturl^tftortfle fra bet (iterærl^iftorifle. 3Reb 
^enft^n bertil l^ar ieg ifte fliget ben SR^je, enbog flere ©ange 
at omarBejbe ©toffet. S)et alminbelige bil finbe fineSæfere; 
men anbre bilte Vs) til bet, fom er l^enlagt i Slnmærlningerne, 
maaflee juft be, ber biHe trænge b^Berc inb i ©toffct, og 
engang gi^re bi^fe Sibrag oberfløbige. bogtitler lunbe 
enbnu iffe unbbære«. ©ielbne, næften forglemte ©friftcr 
maatte atter braget frem. S)et bar tienligt, at l^abe be 
bibenffabclige ^obebbærfer^ litlcr beb ^aanbcn. S)e folfe* 
fige ©frifter«, l^bor 2^itelen fæbbanlig mebbelcr næften l^cle 
Onbl^olbet, ^abe« faa gobt fom ingcnfteb«. Og mangen 
®ang maatte bel ogfaa et ©frift omtale^, fom Iot>er noget, 
om bet faa lun bar for at fige, at bet intet l^otber. 

Ogfaa meb^enf^n til ben literaturl^iftoriftc 93e^anbUng 
bar Omarbejbetfe fom^ben. ^bab ber o^rinbelig opftob fom 
©amiinger til lutter minbre lib^rum, biftc fig beb ben 
enbetige Hfflutning uben ©ammenl^æng. %^ naar SRefor* 
mation^tiben bifte ftg næften fom golb for 3SibcnftaBen , faa 
beg^ntte benne nu ai forme fig. !Ce ftrcngere SSibenftaber 
naaebe allercbe nu en $øibe, ber giorbe !J)anmarW SWabn 
berømt i 6uro<)a. 2:^eoIogien bleb f^ftcmatift. gæbrelan* 
bet« ^iftorie, Olbgranftningen , !J)^rfningen af bet gamle 
norbifle ©))rog og felbe iDtoberémaaletd bibenflabelige Se^ 6 Z)(t latit ZitdTum. Snblttning. 

^antling tcgt^nbte. 3a, felct btn banfle ^ocfi, ber fun t - 
te SRetninger tat teooret, og isDTigt nitfKii forflaaci unbtt 
£ibenS Zr\}i, it^ltxittt en n^ ^'cbetaiie. X^cniic {fremgang 
Dor uafbnibt fttmflribtiibc ; Opcrflgt lunbe itfe uiiibeé ceb 
[uttcr flftrubtE afcelinger i minbre Sitérum. I'ct bl« 
ncbueubigt, at følge ^i'crl j^ag i bets UtcilUng, jaa at ben 
lunte cccrjliiee i ^ete libeii fra Meferinationcne SScfÆftitiiig 
inblit ben nlj lib, ber inbttaobte mcb ^olfeerg. Ee iiiiiibre 
Stibérum, Ijoert fer fig, bilbc cbiplitte iftcben fot at forbiubc; 
btrfcr er fjer ti) eUet, em man Bil, tre l*ertt>ber foreneb« 
unter eet. IDet ^cle griber inb i Segljiibelfcn af bet 
ottciibc Sdirfeimbrebe , for at tage mcb V^ab ber ^crer bet 
fercgaacnbc lit; eg bet bit atltr meb Helberg ftribe tilbage 
til Slutningen of bet f^ttenbe, fot ot mcbtage iiai bet 
^«rer til bet følgenbe. iSteffete ^atur inaa ^er bære bet 
cDetBejenbe. 

Sc^anblingen egOrbningen af be cniclte fjog iox enbnu 
fine ftore SBanpeltg^eber. 33eb 5Sibenffaben5 iSegljn^Elfe 
lunne mange Sing ^abe Sct^bning, fem gortegnelfer, 
^laanbbfger c. beel., ber fibcn f^nfe ^en fem blotte ^iælpe« 
miblcr, og fem ?itcraturen9 fenere $iftorie ingen Cpraær!. 
(cm^eb bil ^be. Xiet er neboenbigt at fce SCibenjTaben blioe til, 
enbog i ubctflbclige Spirer; og ben afbrnbte iRcelfc af bcftanbig 
n^ tforfeg, felb em be miel^Hefl, ter ifle oBcrfece. Crb. 
ntngcii maa blitie mere metanift enb tfeccretifl; t^i ^oab ber 
enbnu ilfe bor tteutt Hart i Jibenfi Setibfttjeb, Inubc ^eller 
ille træbe op i ^remftillingen. 311 SJiteuffab ubgaar fra 
Silefofi eter SJibcnftabcn, men felce gilofofien begljubte fun 
at blite lit, man lunbe næften fige, i fine 3Jittfarcl(er. 
5)tert Sag arbcjber fer fig til fit færcgue iOEaoI, ubcn at 
fotbinbeS til een alminbelig ffinltur. Citeraturen« $iiftorie 
maa bcrfer fremftilte bem fom be care, fom<^nIcIt^ebcr ubcn Dasmarf^ politiftt etiøinø. T 

fæOe« Sn^eb. Siber ben berunber, faa giber ben nttep et 
SiQebe af Xiben, af ntegen ZomJftb i en nenbeligOberfløbigl^eb. 

£iben imtUtm ^aOabieme og ^oIBerg er bog ingen^ 
(nnbe ufmgtBar. $t)i(Ie iRabne nt^be od itle før $o(Berg, 
engang fejrebe, og nben ®runb albeled ftubte tilftbe« iRietø 
^entntingfen og 3ef))er 9ro(i^manb, SBartl^oHneme og 0(e 
Somt, 92tete @tenfen og Ztf^t Sbxafft, ®opf)it Sdtafft og 
Sirgitte Xffott, Xnberd @ørenfen iBebel, Stnberd XrøBo og 
SEl^omad ftingo, og beb @iben af bem i l^ber Sletning minbre 
I^fenbe @tjiemer, ere bel bærb at ntinbed, og l)t>x^ bered 
Srembringelfer ere forglemte, at ntinbed paa n\). SRen 
naar bet er inbll^fenbe, at bet er iuft i bered Ontgibelfer be 
bUt>e ftore, faa lunne be l^eKer ifte Betragted for flg alene, 
dmebend bet faalebed for mange maaflee bt(be bcere tilfrebd^ 
fHQenbe at bt>ce(e alene t>eb SBtbenflaBend eQer iRationalitetend 
^eroer, t>il bet for anbre l^eQer ifle t>cere uben dnteredfe 
at fienbe nogle af bem, ber l^abe l^olbt bet gamle Sio oeb^ 
lige, tmebend l^ine {laBte et ntft og fremlalbte en xi\f 9e« 
bægelfe i Stteraturen. 

i^ørenb feg Begioer mig til min ©jieming, aflægger ieg 
min ærBøbigfte 2:affige(fe til ben iDtanb, fem ieg, gaaenbe 
paa t>i(bene ^axt uben Aatalog ti( Sebeftjieme, l^ar maattet 
giøre faa megen Ulejligl^eb. Uben f^aBriciud t>eeb {eg iRe, 
l^t>orIebed bet flulbe l^aoe gaaet mig ; ieg l^aobe t)el o))gioet 
bet ffzit. 

Stibend $)iftorie er faa Befienbt, at ^ent^bninger bertil 
ere tilftrceflelige. Gfter fin <)oIitif!e ©tiUing i?ar ©anmarl 
unber Sl^riftian ben S^rebied efterfølgere i t^remgang. S)it^ 
marf(en eroBred, og @^oaardTrigen meb @t>errig, l^ocr (ibet 
l^elbBringenbe ben enb t>ax for 9?orben, uboiflebc Sanbetd 
ftræfter og lagbe en ftraft for S)agen, ]^t>id SRinber l^aoe 8 Set !«»( Xitenim. Oablcbning. 

næret Miir^unbreber. Xien Btmffe atcl gi' fcran, eg fortt ' 
tit @ejer tit 8anbØ cg til EBanbd. Daniel Kangau cg 1 

^erluf JrrHe ere ufcrgJÆngctigc 'JiaPne. 'Jiiften untcr ^ele 
benne Srig Ijjenifegtc« imiflertib Sanbet af ^cft, cj unbEC | 
ben fccs aikrebe Sanbmagten cg Stfraogt^ii i ben 2Wpb|a:t* 
ning, ^ppri be (cmge efter ftufbc ftaa, Seircnc Itl éanb« ' 
Cinbc« fer ftcrftc Skelen Beb frcmmebe, (cicbc, tbRe Ireppcr, 
bet tibrcgc til at bane bet tljfte Sprog 3ntgang IfoS be 
laucre flfaefer. ørtbcril beti Slnbeii ear næppe ncgeii ub* 
mærlet ^laiib, og afligeBel er ^an« Stegieringdtiti vcI)}joreube 
cg ^Æterlig. S^riftian beii g'"be er fter, men aflerebe 
unbcr ham ga« bet t politift ^enfeeube titbage. ilatmar- ' 
Irijicn er ciibtiu V^big Ifill, cg EVtemgangcn fælter otte 
gcrfattere i fflebægetfe i Mim og ^rofa, paa Satin eg T'anff. 
SebelS ©t»igerfeii, @cbe Sauribfen, famtcr efterretninger i 
$rofa, anber« 9lrpbo giper en SRelatien paaSJere; kræften 
§an8 Sang ubfenbet SrigSfang cg iScn, Glaiié S^flanber 
triumferer paa 9tim; Sertef Snubfen betlometcr petcmifl, 
eg SBitlic^ SBcft^eos 3JiclVbria ferfearer SrigenS 9ietmæ«. 
fig^eb. Siteraturcn gjenibber paa fin SIKaabe af Stott^eb 
Ofl :^aai. 2Ken i JrcbiBcaotfilrigen Benber Sutten fig fra 
©anmarl. ©BerrigB^elt forbunller ben. gremmebe Ercpper 
^ærge Sanbet, cg greben tit Sljbel 1629 er ^bm^geiibe. 
@nbnu mere Øreben tit Srcmfetro 1C47, ber IræBer 9lf' 
ftaaelfe af ffere Sanbffaber, eg enbba !un et JJorleber fct 
ben S^ib, ba ^anmar!« 9tige iaa inbenfcr fijoben^aen« 
©Dtbe. giftenen optvfct Jiben« bebbelte »tcft. Den 
€nemagt, fem 9tbelen ^aebe bunbet efter Mcfotmationcn, 
tJcfte tit Cberbætbe, cg ben« OBermcb, bet altfor tåbelig 
bifte fig allcrebe i S^riflian ben gjerbefl fibfte Iiage, maalte 
fremlatbe benS Unbergung. iCenne inbreSreft bar utægetig. 
S)tn Qbre nsften enbnu mete. Unionen^ OptoSning ftemi Dantnarfd pelitiftt BHUinq. 9 

falbte aQerebe et b^beltgt $ab imeQem 9Icrben9 tbeitbe 

• 

^obfbfod, ber bare Beftemte tt( SBr^bre; ^abet B(eb tt( 
jiagenbe 3berft^ge, ber føbte forbærbelige Arige. ^bitten 
ft^rre Øbetoggelfe Ian ber gibe^, enb ben, l^bormeb 92orben 
fønberriber ftg felb. ^zttt $ab gtennemtrcenger alt, cgfaa 
Siteraturen ; fe(b i ben rene 93iben{Ia( l^ar bet l^jemme, fem 
cm bet bar en mebfi^bt SRatur. Stderebe nu er bet flart, 
at ingen f^crening af be norbtfle Stteraturer bar tcenteHg« 
Serimob Befle begge iDtagter, Itgefom i ^olitifl ^enfeenbe, 
ogfaa i aanbig ti( (Suro^a^ @unft; S)anmart ifær. f^^rft 
Xt^fHanb, faa ^cQanb og f^ranfrtg og enbelig (Snglanb blibe 
@|enftanbe ille b(ot for f^oltttfle f^orBinbelfer, men ogfaa 
for be 8ærbe^ Seføg. ffil 8^Re er SSirfningen tittige gjcn^ 
fibig; !X)anmart er tfle B(ot mobtagenbe; bet fenber fine 
^pperfte Wlænh ub i 6uro))a, l^t^or be f^rft mobtage nt; 
anffuetfcr, faa ubtoibe SSibcnffaberne cHcr cnbog frcmialbc n^. 
!X)en banfte 9be( btlbe nøbig til ben fibfte £rig meb 
Sberrig; ben anebe bel iffe Btot gæbretanbet^ Ul^fle, men 
ogfaa fit eget t^a(b. 9Seb benne øbelæggenbe Ærig Bleb 
Sanbet^ 93e(flanb for en 2:ib lang l^emmet, faa at ber Bleb 
Kgefom en ftorCrfen imettem bet, ber bar f^r, og bet, ber 
fulgte efter. !Der foregil beb ben en ftor SSenbing i Sanbet^ 
^>o^tif^e 3)(agt og Snbfl^belfe, ber fnart maatte fremlalbe en 
boBBelt f^oranbring i ben berb^Uge og aanbige 9J7agt. 93el 
fremfalbte ogfaa benne SEib 3Kænb, fom 8iteraturen l^ar 
fejret, og fom berl^o^ fclb l^abe mebbirlet i ben, fom §enril 
®emer og $an« SKanfcn; faabel fom ©lilbringcr af be for 
Sji^Benl^abn uforgicmmctige Segibenl^ebcr, af Slnber« ^iøx^ 
ring, $enri! 35atten«BeI, SSitu« SScring, Ole 93ord^ , o. fl. ; 
men ben tabte en Det af fit Oplanb »eb 2lfftaaetfcn af 8anb* 
ftaBeme paa l^in @ibe ©unbet. i^orføg paa at binbé bem 
tilbage mi^I^IIed, og Sberrigd kongemagt forbinber fig meb 10 Eet lærte Sitérum. antfttning. 

øcifttijjfict'Cii, fer mtt Oect cg ftroft ot utilette bete« 
Sliinft^ft i i'ctaisning eg ©prrg. 3nten Iretice ^ax ex 
©tiianc intlcmmft i ©Perrig. X'crteb faitt cii ^crlc ub 
af ben tanfte Srcne; ilte fctot forbi btt er et frufllfart og 
»clfignct i'anbjTati, men fcrbi fcer tit bet fii^ttcbe fig ælb- 
gamle banfle 2Iiiiiber, furbi bet i ^iibbclatberen bar SaU 
turene Jncbetfæbe, c(( oeb McformaHonen ^atbe mebvirtet 
Irftftig til at grunbtoiagc ben nO Sirte. 3ieb labct af San- 
bene paa ^in ®ibe Orefunb ubc(u!tefl S^anmart fra Ubbi« 
bclfe ab benne ©ibc, ja »alte« maaflee alierebc ben ZanU, 
fem Suevrig fiben forfulgte, at rite felpe 'JJcrge berfra; i 
ati Satb maattelanfen ubflellcS om, ot ban|l Sprog, ^»ortU 
ter eiigan^s car negcn Utfigt, negenfinbe limbe binte Sierre« 
bflramet eecr ^ele Slotben. aWobsægten raeb ^ettugbent« > 
mernc Bteo tabt ; bcrc6 J^ertinbclfe iitrb Tljfttanb ftrcb 
fremab, ©tritig^cberne imellem ben Icngelige eg ©eltorpffe 
Sinie tlese, fcrraebeift gor^olbet ti£ Soerrig, ©runblag til 
ni> Srige; og imebend bet gamle baii|7e Sprcg paa ^in 
©tbe bleti ubficttet, gif bet tbfte inb, og nebfatte fig i 
©(efibig. Cgfaa i benne ^-cnfcenbe bar ben banflc 3ltela 
gatb, beb enecolbemagtens 3nbfcretfe 16G0, af fter a?ct^b. 
ning; og JRcgjeringaferanbringen banner ccer^occbet en i!(e 
fcfot pclitifl ®ræ[ibfc. fiongemagten uboibeS, Stænberne« 
etiUing cmffifte«; Sergerftanben fliger cftcr^aanben op t 
StbcIenS ©teb, og ©eiftlig^eben blicet felb et terbéligt 9feb. 
ftab. 9Ibelen finter meb fin fibfte guttræbcr, Gorfig lUfcfb, 
fcer TnÆfleS , forbi ^an ilfe Ian tcje fig faa mtfg fem hanS 
©beger $iannt6at<Se^efteb, og cnber fem 9anbefcrræber,meben9 
to n^ Glementer ^æbc fig, SJorgerftanben og ben borgerlige 
Oejfttiø^cb, bcr finbe fine øertræberc i Sjeben^aon« Si»orgc> 
mefter ^anS 5ilanfcn eg ©Ælianb« 5>iftop §anS Sbane. 
®enne ©tatScmtæltning fremfalber Sebægeffe i 3)(eberS> itonøerne. 11 

maattt, i laic og ©frift, !Dcn frcmfalber mange ©frifter, 
faafom be af cg om ben U(fe(bfle ©tegt; anbre braget 
efterl^aanben frem af arlibcme. !Ccr finbe^ t)cl ®pox tit, 
at bet er en ni) Ubt)ining ber foreftaar; men goranbringen 
foregaar lun (angfom. ©ouberatniteten er faa n^, at ben 
ille »ober ftrar al bife fig uben 9KafIe ; ben ri^fler faa lang* 
fom frem, at Songeloben f^rft 1709 Mibcr offenlig beljenbU 
gjort, ©orgerftanben feer rigtignol atterebe i 25!ntaj)|)er* 
fønnen ftn fnfte og ftore §ortrceber; men l^an ft)tmler paa 
^^ihtn, og ft^rter <)lubfelig neb- gor at befæftc gotte* 
^erreb^mmet, ber i Zibtn^ Scengbe ilte tan ftaa ene uben 
at nebbr^be ftg fe(b, {laber l^an ifteben for ben gamle Slbel 
en nt); meb ben fommer Stang, og meb 9?ang 9tangf^gen, 
og faa ere t>t aderebe mibt inbe i ^olberg. 3Ife blot til 
^obe, men ogfaa i bc labere ©tænber bife fig n^ 2lnfluclfer 
i S^cenfning ogS^ro, n^ ©æbcr og ©filfe, ifær franfte; men 
be flefte t^rembringelfer i Siteraturen l^abe enbnu faa megen 
Sigl^eb meb be foregaaenbe, at be maa anfeed for bered 
gortfcettelfcr eller gulbenbelfer. 

Cm Songerned og ^offetd gorl^olb til Citcraturcn meb* 
beled nogle SBcmærlninger, ber maa futbftænbiggiørcd Deb 
Siteraturen feto. greberil ben Slnben (1559—1588), 
omgioet af en banfffinbet 8lbet, »ar en 93efl^tter af {Ret* 
troenl^eb, 3Sibenffab og Ccerbbom; l^an anlagbe en ©fole i 
©orø, ftiftebe kommunitetet, fremmcbe Unioerfitctet« SSirl* 
fom^eb, barOm^u for Sirfen, og førgebe for ^roeftcftanbcnd 
Snblomfter. !Det tilbrog ^am SWaonct af ^ræftefcngen. 
^ræftelongen er b^b, fagbe ^ofmanben paa Solbingl^ud. 
Unber l^and 9?egjering lagbed allcrebe ©runben til ben fjen* 
belige Sanfl^eb, ber ubmærfebe S^riftian ben gierbed. 
3JJeb Om^u for Særbbom forbanbted Slrigcrl^ceber, ber l^ar 
en bibunberlig firaft til at bælle alt l^bab ber leber i f^olfet. 12 Cct Ixrtt :^ib«niiii. Sntlcbnin«- 

SOicn ^Dilfct Sprcfl ^oii cg ^cnC S'of ^tjtbcbc, fan bet næppe 
Ⱦre Scii-I cm. S^et tav 'Ptatti?|t. .f^'flit ^aobc af tun ttlbrt 
epaiiing lært ?afin, men ^ans Cpbrageffe ear ueget forfemt; 
fftUn ittc Tan mon Bibe, ^oiltet ©preg Ijan, furuben Cjefproget, Jl 
talte mct ^c^ [mutte ©cp^te f>artcnberg ; bet et Bitterligt, at <i 
ban flrcD S"aufl, mm naar ^aii, unbct fit Ilfflige ;f>of[ic pcttt i 
flclttnøtjiis, fem bet ^cbbet i aiifen, fit fig meb fine Soenbe I 
et gcbt Stue, ^ar ^au iibcn Iciol fegt H" 3);pri) i plalt^j? 1 
tSijcmt. Ee Jtancner, ^ait eftet ©tettincrfrcbcn 1570 leb 
ftB&e af be foenflc kobberpenge, gau ftan en t^ff 3iibffrift. 
SSaabc Ijan6 egne og 3>rcnntn9en9 ©^mbolcr pare ttjfte. 
Gt gmgrncrit of en tljff Meinefe 5ef# (lal Ijabc ^ort til bere« 
^aa itc bib li i?t^ et. Sete gjerbe ^an Ubbrag af bet gamle 
leftameule paa Iljfl. SJeb ^anS Slobéleje ^olbte« t^fl | 
^roJtitfii pg llfffl-'fiiliiicfani], fom ^iiu fcti> fiiljitc mcti. X'en 
ferme !iDrcnning ©cplfie Éle» paabirfct af ben grunbban^ 
%Hi, eg l'ebet titcgncbc ^enbe 1591 fine Rjærnpcbifet, fpt" 
mebclft ben gjentagne 3ntere#fe ^un ^abbe uiift for tern; 
men ^uu ^tjlbebe naturltgBifi fit SWoberCmaal, og be talrige 
©rcce og Sorfjanblinger, bcr ^abcS fra ^cnbe cg ^cnbe« 
§of, ere uceftcn alle i betteSprog. S^riftian ben Sieibe 
(1588— 1G48), ubraærlct beb fin ^erfonlig^cb, fem googioer, 
fom Spfrtger, fom Solflmanb og S^gmefter i bet ficte, 
Bat tillige ben Senge, utibet ^oem ben banfte UbPitling tog 
fin ^cgljnbclfe, ©t^ggefiberne i ^anS CiB, og bc ere, beS« 
»ætre, ilte fatt faa, Bare nærraeft en Solgc af Skiben og 
^ané politifle Stilling, ilte af ^an6 egen 9Iatur cg ^anfl 
Iraftige ^illic. ^an bcfab en ejcnbommelig ^une og §umot, 
en tcBente SereSfplelfc , en utrcettelig cg albrig fctfagt 
Cm^u fer 91igeté Hifth og Sæber, 't'et ftore og bet fmaa 
»eb ^ane SRegjering, bet op^ejebe og bet raa, er faa Bit= 
terligt, at bet iffe fce^pBct at ubfpte«. ©om iøebie paa Kongerne. 13 

$offet6 ^ragt og ObfeC^eb er bet nol at minbe om Aongen^ 
jtroning og ben nbDalgte Sl^riftian ben ^tmM Sdx\)tinp. 3 
9RangeI af onbre ®tnt\pH op^øvtt Songen bem fe(b meb fin 
9bd tt( 9Roro for godet, og bifie ftg ben ene S)ag font 
^be meb fine Sorbinaler, ben anben font S)ronntng nteb 
l^cle fm fbtnbeltge $)offtat Uge inbtti @ta(blar(ene. @ont 
€fiB9B);gntefter ^ar ^an efterlabt fig egen^cenbige Stegninger 
og aRobeOer C^ide Øel^eimeartibet). $an bar @tubentemed 
Sen, Sibenflabemed ^nber, $anbe(en9 i^remnter O'ide 
Xegenfen, @or^ Stabenti, S^rfen) o* f* b. gorctagelfe«* 
aanb btfte l^an beb to 0))bage(fedreifer tt( be fternefte (Sgne 
af 92orb og @1)b,.den9 9Runf9 ti( ®r^nlanb (1615 og 1619), 
Obe @ebbe« ti( Oftinbten (1618). SQerebe teb l^and Ot>^ 
bragelfe bifte ben banfte Sbel ftn Ontl^u for iDtober^maalet; 
ben hæbebe en banfl SWanb til S^ugtemefter iftebcn for ben 
tVfle, ber bar gibet l)am. !Den Unberbi^ning, ^an fil i bet 
latinfie @))rog, bar frugtbringenbe (man l^ar Bebaret \)aM 
©tileBog fom en Welifbie), og minbre ftabelig for 9Kober«* 
ntaalet, enb ben tt^fle. ®it (atinfte @^mBo(um l^ar l^an 
onBragt oberalt. ^an iaUc bette ©prog l^ele 2:imer efter 
^inanben meb fremmebe ©efanbter* $an tob ^ræbife for 
fig til ^et>t paa Satin, fonfiterebe paa Satin, og Bleb afl^ft 
paa Satin. Xi^fl og S)anfl bare næ))))e ben ®ang ©jenftanb 
for grammatijl Unberbi^ning ; be fom l^am imøbe fra Sibet. 
$an Blanbebe aUz tre @))rog imeQem l^inanben i fine egeni« 
^bige SBrebe, ben ftørfte ©amling nogen banfl Jlonge l^ar 
efterlabt; fnart taler l^an om ,rben getoefener ftonning af 
»el^men," fnart om be „infinita mala," ber bilbe fomme af, 
at Seiferen „illo modo aut alio bilbe betral^ere g^rfterne 
noget, og bet ad alios usus l^enbenbe"; men 9Kober«maaIet 
er bog attib bet @»)rog, l^bori ^an Baabe firiber og taler 
ofte ligef aa haftig, fom naibt, altib eienbommclig- gor- 14 tltt litttc SltBrum. 3nM«ning. 

^anblingeme ineb ^irftine ^Kunt v\\t, ^vov meget SWobert« 
maalct »ar i ajtiig ogfaa i Songcit« priuate t'io. Cgfa« I 
Ercnitingcn Mnna Gal^rine (ffjenbt ^im lob 2iil^crS tijfte 
^cftil tæfe for (ig, Icb ben t^ffe ^H^tl« h:^"« utenhnb«, 
0. bcs(.) Ijnbcbe bet ban^e Sptcg, cg læfte gjcrne „Sibelen 
pfl ^falleten og onbct faabani" beri; juft berfor tilegnebe 
§ans ^pBcIfcn JRcfcn ^enbe fin Cterfættelfe af ©oBannrota'* 
2)ct gblbiie®viff (1610). greberil benitebie (10-18— 
1670) IjQObe fao« en lærb Cpbragcife, cg tiav SSrfebiflpp i 
Sicnicu fcrrnb tfan iUv Songe. ^\}\t cg $atiii laa ^am 
berfpr nærmere enb OTotcrSraaalet. T'tt fptfte fcntjttcbe 
^an i fin '^^,^gbog; bet cinbEt Ijnbcbc ijan meget, ^an Bar 
U^'aninarf^ fætbefte Songe, tieaancbe, ja bellcg i kttiifte 
SMfpiitalioncr , cg faae gjerne, at (innn ftrcb euplifter tit I 
iiam paa Catin. ^on anftitlebe felo (1668) en examen 
rigorosum meb en ^rofeSfor i S^colcgien, 3Hanri(j SiJning, 
cg hrecrebe ^am berpaa ti( J'cltcr. lEe latinffc ^ræbifencr, 
ber unber S^riftian ben gterbe btebe ^clbte til §ebe fer 
Songen cg Staabet, blece nu ti[ fafte og ftaaenbe. Øor, 
figer 31berup, bar bet et ^"'ceri, fem be t^eotcgiftc ^'ro= 
feéforcr maattc ffiftcS til; nu blco bet lit en faft ®ub«« 
tjcnefte i Slciefirfen, cg ber fclcb anfat en talinff .^^i^fpi^*)'' 
eller ,^cfcrafor. 3enS SirferobS Samlinger (Sviitagma 
concioiiiini latinarimi, 1088) inbe^olbe, fctnben bcm, bet 
Vfbtc« for Stubenterne i iRiinbe£ir(e, cgfaa nogle, fem bare 
^clbte paa glottet fer Sengen. Sengens gertiærtig^cb fer 
IRjturDibenfla terne C^^li^pniien") talbte ten tefjenbte Surt^i 
eUer SSurro til ©anmart (1667—1670), c. f. ft. SDfeben« 
ftong grebcril faalcbcS ^abbe 8arrbbom og ?atin fer fig, 
ttHob ^aiiS ©obmebig^eb , at $offet tljffebe fig; ^an flreb 
cgfaa felo paa SEtjff i ftn "Tagbcg. ^ec teiole« om, at 
ICrenningen Sophia 31malia fra iSrunScig'£nneburg ferfteb Kongerne. 15 

©anff; og Jhronprtnbfcn p! en albclc« t^ff 0|)bragcIfc, 
inbtil Zex^(tM, ifølge ben Belienbte Snefbote, gab ainlebntng 
tt( at ^an (certe ftt gcebremaal. „^reberit ben 2:rebte fpurgte 
Sorfæu^^ fem ^an nteget elflebe, om l^an l^abbe feet og talt 
meb ftron))nnbfen. $an foarebe 92el. Songen Befalebe ffam 
at gaae bib. 2)a SCorfæu^ lom inb, tiltalte (S^riftian l^am 
paa Zpft. Zox\æM tunbe bet, mm bilbe af patriotisme 
iffe tale bet. $an Buflebe og git. 92oget efter f))urgte 
fiongen Xorfceu^: ^ax bu feet ^rinbfen? 3a. $bab fagbe 
l^an? 3eg beeb iRe. (Sfter nogle @pørg9maa( og ©bar lom 
€anbl^eben nb, og ^rinbfen terte S)on{I, fom $an til ben 
2^ib iffe lunbe, forbi man ba alminbelig taiit Z\f^ til ^obe." 
jCerimob beg for benne IDronningS dnbfl^belfe bet forben 
^erffenbe jjlattl^fle ^offprog for en mere ^øit^fl 5DiaIeft, 
l^oilfet bel ogfaa bar en fremgang, om iuft ingen banfl. 
9Wen oberl^obebet bege be forl^en l^crflenbc, tilbcts latinfte, 
$)off orl^ftelf er , ftongen uagtet, nu for ^offeftcr i be n^cre 
eprog. Der cpfnM t^fte ©fuefpil (©atbtuft o. beSl.) 
S5en tt^fle 9Sæber og 3Kefterfanger Sl^riftojj^er ^affncr BIcb 
forffreoen meb fm ©roSfel, og forli^ftebe i fjorten ©age 
^offet meb fme t^fte @ange. 5Ken ogfaa Stalicnff og ©panfl 
lom til $obe. !Cronningen« ^ragtl^ft inbførtc ^offfucfpil 
meb SJanbfe og italienffe ©ange. JJorl^cn lunbc man fce 
paa be fremmebe ©efanbter, ber ifær l^abbe Slufeelfe og 
Snbfl^betfe, ^borlebeS Særbbom og Satin bar agtet l^øjeft; 
nu l^oortebe« be n^ere ©prog og $ocfi fortrængte Satinen 
og ben grunbmurebe ficerbbom. SBIanbt l^ine bar ben franfte 
©efanbt Sl^arled S)ance^ eder S)ancæuS uben S^oibl ben 
mærf oærbigfte ; l^an bar ^er omtrent i f^rret^be SCar, bar 
feto lærb og elflet af Særbe og Ulærbe (f i SiøBcn^aon 1589) ; 
men ^iftorien omtaler fra benne Zib flere: ben cngelfte 
Daniel {Roger«, ben flotfle $etru« 3uniu«, o. fl. 9lu bar 16 Srt låne Zie^tum. 3"bict<iiina. 

beii Fetjenbtefle ©ren SRetDllcbo, ^erre lit ^rjan, fpan|{ 
®efaiiH i 2>anmatf fra 1C4S til 1G61 , en tærb SJtanb pg 
^nbet ©igter, ber fcle ^ar fcejttccet en l^et of at btime 
©erlig^et Pcb bet banfle ^i>f. ^auS Selvas Danicas intC" 
l^olbe et ^iftoriftigeiicalcgijl !£igt om '^aiimatFé i^ciiger, 
00 [janfi Sigtfamliiig Ocios er tilegnet Tircniiins @cp^ia 
amotia. Cm S^riftian ben gemte (1G70— 1699) er 
bet næfteti tle&et ti( en alminbelig !l:rab{tii>ii , at bec ilfe 
taltes anbct enb liTvft Ueb ^ofjet, cg at Sengen feli< enb 
il(e forftob ©anft. Gfter ©tiffenfctb« galb bat ^an jo 
cgfLtii Pingipcn af t^ft 5'cfflirng, eg Bcb be ^Vppige ^pffot« 
lUftetfEr lem bet banffe ©pTcg ubtn loitt fjelben tilrrfee. 
3It bet tljjlc ^offprpg bettagtcbt« (cm Sanbeta cffideUe 
Gpieg fccé Vbetmerc bciaf, at bet paa ben oeb ftongenV 
SHcjfc i giorge eprcjfie eicllc tlctj fat m tl)f( 3ntftiift. 
3!)et bot bcduben alletebe forben ^erftenbe blaitbt ^jcben^abnd 
SBorfleiftanb, bet fot en ftot Cel oareS^ftere. Øriffenfelb« 
Øabcr bar io en t^jT Siit^anbter, ber ffteo fme fiicéopteg« 
nelfci paa I^P; liflcfom iSorgertapifainen gatbet 3iilclai 
fflen« beb Megjetingefotanbtingen f[te» i fin ®ibel: 2Wu6 
effen ift etn Hi $taut. 3Nen Sengen ^abbe bog IctitSanft, 
eg fctftob, efter aWcIeSWott^, fotuben fit eget Sprog, £>i>i' 
llffl, ^fatt^ft og granff. ^anfi egne ©agBpget, bet finbeS 
i ©eVitnearfiuet, opl^fe, at ^an ifær fccn^ttebe fig af Jlfft 
cg 35anP, bet f'bfte, naat ^an flrew om ©pelaten, bet 
førfte, naat noget ftulbe mebbeleS Sonfeilet og ^iniftrene. 
^on flreb bet ene imellem bet anbet, begge lige flette. Ofte er 
ben ene ©ætning banfl, ben nteftc tvft; noar ^an ^ar flre»et 
et ©t^He paa San]?, tilfufer ^an motabenetnc paa Zi}% 
ffljennet Utet ftan gjcrne fwtt i, o. f. ft. Omibletlib et 
l^an, uben at eibe beraf, lommen fotub fot Skiben, og følger 
be fenefte @ptoggtanf[eted 9iegel, at firise ftemmcbe Ctb Kongerne. 17 

efter Ubtalen : sperans (for sperance), at B^gge en ©utering 
(sonsterraiD), o. be^(. dronningen @^ar(otte ^matxa^ 3nb« 
fllybelfe bat nxppt ftor. $)un bar reformert, og inblalbte 
ben beltalenbe 3ean be la $(acette, ben f^rfte ^rceft beb ben 
franfle SRenigl^eb i fij^benl^abn. $enbed affonbrebe ©ttQing 
gjorbe l^enbe bet faa meget (ettere, meb Ajcerltgl^eb at benbe 
fig ti( Sanbetd @ptog; og om ben l^aoed flere SSibne^B^rb. 
S^oma^ fitngo, ber tUegnebe l^enbe ben anben ^art af fit 
Hanbelige ©junged^or 1681, t^ttrcr fig ftærit imob bcm, ber 
labe ^aant om frøober^maalet, og, forbi be ille biQe forftaa 
bet, inbbifbe ftg, at bet er et SJabmel« ®<>rog, fom be iffe 
gibe tage paa fin @ilfctunge; men figer berimob om !Cron« 
ningen, at ffnn „meb en fri og fulb ftjærlig^cb ilfe alene 
cljlet bort 8anb5 goff, men ogfaa bort ®prog, at ^nn ^ar 
bcennet fig til at tale meb bort 8anb, førenb ^un togSroncn; 
cg at ffVLti giør mange af bcm tilflamme, ber maaftcc i tre«* 
bibc Har l^ar ccbt fjccbrclanbet^ 33røb, og l^ar bog iffe billet 
lære trebibe banffe Orb" ; l^borbeb l^an tåbelig nof figtcr til 
bet t^ffc $offIæng, ber omgab kongen, ^cnrif Oerncr tiU 
egnebe l^enbc ,,8anbfen^ 5Wober og be iCanfte« GIflerinbc" 
fm $oftiI 1684, t^i „^un taber fig faa bel bcfalbe be 2)anffe« 
JTungemaat, at ^un l^olber bet faa fjært fom fit gæbrcnc* 
maal, ^bilfet ubbife« bcrbeb, at §cnbc5 SKaj. Baabc læfer, 
l^^rer, forj^aar og tater fom en banff gljrftinbc bc !Danj!c« 
©frifter, og forløfter fig i belDanffe« ^rcebifcner." !J)erfor 
titegnebe ogfaa $eber ®^b ^enbe fme ftjænUJcbifer 1695. 
Unber benne Ronge ojj^ører enbelig ben tccrbe, ben tatinffe, 
^eriobe. Sfter grebcrif ben 2^rebie^ !J)øb funbc ingen tænger 
meb Satin fommc frem tit ^obe. IDanmarf futgte ben 
alminbetigc ©trrø; og ber foregif et ftort Omft^ing i 8cbc* 
maabe, ©ceber, ©fiffe og Siteratur. !J)et franftc ©prog, 
ber beb greben til 9Jim»egen (1678) allerebc bar btcbet ben 

2 18 C« Idttf litirum. 3ntlrtntnfl. 

euTopceiffe IM|}[ciinatie Crgaii, Heo \nati et uuntDccrligt 
IConnctfeemitbel fer fceii filte ^cfmantt cfl bni rige ©prget* 
fen. i?utPifl ben gjertenbcS ^ctrrtpmme ftraftc fig ittc tiet 
til Sraiifcng pg ©panien. „3^cn tljrt cr^Bærtebe, b^tt betalte 
potttiffc CrErbCEflt be^crflcbe p^faa bet norblige ISurcpa, ber, 
naar bel mobftob 3)iagtcns, gao efter fer SceberiieS Ciib* 
fttjbelfe. 'Scm ^exu oser ben almintclige ©esægclfe, fom 
^->pccb fer ben eurDpæiPe Gioilifatirjii , bcgtjnbtc Srniitcrig 
•paa 9?u«lant9, ^reiiSfene, Sbcrnga cg X'fliimatt« fpcia(e 
Cpbragclfe." „Scngeme i 9ierb cilbe ogfaa IjaPe gcter cg 
aKaitrcefcc, banbfe i ©alTctlcr, (piflc ^afleralcr, ^olbe 
^pcter, og »anbre ob ben [Kiiiime cllatiiiite SJcj, fem ^^ubtig 
bnt i5ii?viciibe ^abbe aabnet bent.* (Cliasles.) „X'antna^J 
bcr fer Ijartc Bcetet fa« fr^g'ff'a' fi"^ Spcrrig, tav bet iffe* 
længer fot negeu." (Le sit^cle de Louis XIV.) OTcben* 
gtimrenbc Sefcjrc cnb iffe (uube tilbiigebinbe 3tigct en geb* 
brcb af te lutte t'anbe, cg ber i S'^r^ptt'f' i'l ®»ttprp 
utmcbe Sciibcr til ii^ Srige, cpteg ^cffct franff Sprcg, 
franfte SDlober, cg be fcrbærBcbe Sæber, ber fulgte meb 
begge, gfnibcn te t^flc ^efpræfter, fem itcngcn allerebe 
^aobe, fif 'ifan cgfaa en franft {1G93), Safp. Slnteine be 
Soié'Glair, en a)ii<nt, ber gjeunemgif alle ten bcfllige ffrt« 
ftcntcm« gaccr. gcbt i S?cn, Bat ^an fra ben fat^ctffe 
flirfe gaaet cbev tit ben refprmerte, cg ba ^an 1G90 an(pni 
til Sjpben^abn, antog ^an ben lut^ctPe. 3)en n^ ^criobe, 
fem man efter ben« Ijbre (Smblemcr cgfaa ^ar (aibt ^ar^f^ 
pericben pg giftebenjljetlernce, bar attcrete i ®ang; men 
bet bil tære bcbft at betragte benne, naar ben ^ar gjort fin 
fulbe Sirlning paa ?iteraturcn. 

Cm itn bQti|T( 9rt(l« lltiltojtligtKb lit Ærigtn ineb ©»crrifl, 
(ft Fryxcll, Beriillclser ur sv. hist. 12, 4. 

Cin btt ban|?t ©pregfl SfjatiK i efaone Ijar jtg atlftibe talt jtonøerne. 19 

)Mb en anben Bejfiøl^. ^tr funbt man nKerfe ftg be t>tøHøile ^fnfter 
fra CtKrgongetiben. 9ptUt Simfitnp^ Oralio Synodica de academiis. 
Londini Scanorum. 1668. 4,, brr if(rr ^anMer om bet n^ Unb^txs 
fttct i iunb, inbe^oftcr ederd intet morrfefigt. ^ammed 3"<tugurattond 
(Pnrbtden 1668, ben 28 Januar. SHainw. 4. i>tb Unh)eiittetetd 
3nM>tc(re er atbeted banff . 9laar §ørte Snigen af bet banjTe ^t)rog 
i Cfnfter gonffe oj)? 

£>m ^bertf ben Vtibm tart, foruben Mefcnd J^renife og anbre 
fUm ^cjlortffe ^f rifter, efterfeed: @n førgelig 2igt)rebi(ten ^a(ig 
Sreberic^ ben Vnben tU en (S^riflfalig aminbeCfe (etc.) %ff Vnberft 
Btfftm\en SebeC C^c) Xhlj. 1588. 4. Oratio de vita et morte 
serenissimi Friderici II. (e(c ) ab Andrea Lavrenlio in Acad: 
Hafniensi Professore. Rafniæ. 1588. 4. 2eid)t>rebtgt (etc.) t^on 
6l^n|to|>6onid Jlnoff, ^ofprebiger. Jtp^. 1588. 4. Parentalia 
piis manibus divi Frederici Secundi (etc.) in ccleberrima Wile- 
bergensium Acadcmia publice recilata a M. Marco Simone 
Halherslebiensi. Wileb. 1589. 4. ((at. SSerd). Joh. Caselli, 
Friderici II Regi Daniæ Ad rcgni Senatores Enuarfiog, Rostochii 
1592. 4. 3>a« ^reiftrurbigjte ©ebddfetnif Jriebric^ beS 9(nbern (etc.) 
t»on Joftann Saueren^en. Stph. 1C93. 4« o. fl. 

©ific^e ^fa(me unb ^pxuét, midjt — SribcriA ber JCnber — 
QxA bem $fa(ter gejogen im Ja^re 1586. Jturjfic^ t)nb einfaltig 
erf(ert bur(^ @. Aon. SKat^t. <^offprebiger M. Chrisloferum Jtnoff, 
Xpf^. 1.586. 4. og (meb ben bebenbe Aonged ^ortr«t) 1693. 4. 
Ubført efter 5tongend Sefaling, men fun ©l)rogene ere famtebe af ^am. 

Sijtiéit ^ufertefene unb ^OTne()mc ^pxuijt unb ^enten^cn auS 
ben @pni(^en @o(omonid unb 3^efud ^\)vaij 3ufammengcbrad)t ^uxåj 
(etcO '^erm Jrtberic^ ber «nber (etc.) Uben 'Sit og eu\>. 12mo. 
^rmobenlig 3o6. Sauerenfeend )Dptrt)f, pben bet er uben ^Tar; t^t 
i ttn ortgtnate Sbition flob ber (ifolge en ftxtotn SemoFrfning foran 
i CrempCaret i ^jeCmfljlerned ^am(ing) paa Site(b(abet: ©ebruitt 
ju Jtopfen^agen burc^Saurenfe Senebict 1583, ^tjilfet jlemmer otteren« 
mtb Sefen t gortafen ti( greberif ben STnben« Ærønife. So Sxtmf 
piaxtv beraf omtale«; Ut ene af Wefen, font figer, at Æongen beri 
6at>be firetoet: Anno 1584 gaf jeg benne Sog SKefler <^an« min 
€øn« Juctemejler til 9lt) ^Tar ^er paa Sfanbcrborg: SRtin ^off? 
ming (etc.); bet anbet i nl)enflrt)nte Sem«rfning (af 2angebef), 

2* 20 ©rt Iiirtc Sitflrum. 3iiH(6ninB- 

ntmlifl: „?[f ttnnt ferfit Edition Ilaf^( Capimin Teilman frt 
Endmplirilrn 1767 « (?r<iiipliiT iticb (ij til JtieWnliaun, fom Iiaa 
t>ilbc (iii<t til Øcbtimtraat Toiiis ;Sitliut!i(f. ^ecan l<aa fl mnt 
Sltl^ linubt Jluiifl Fwleric III (it) mit (flcii .§<ioitt fTvfVtt (»IgcnStt 
Anno ljS4 fiajf i(ji tmiTt fflodi 3onT" (Smft SSorruin Iijt nb 
Slat l»c paa iSdjantttot. SUt'm (ctL mc^ ADiiRcn« Siaciicrrirt o^ 
Siiii'ii). Grciiiplortt uar foraOlM paa eiiittcl, inWimt« i armrt 
glejd og 6t|lafl(t i ^iemcmc mct SbIu, Ufl inibt ^aa ttflflt ©itti 
(JtDMflEiiS gioimttruf) mtt Jtront (jaa af Éefø." 3>tt oar altfM 
itf( m mttlt Øaiifl at Jfwtfrif tin %ntft\ tcriijmtf SKutcrSinaaltfc 

Cin t-cn franjTt ®lfan^t S^anMufl 35. Stag. 2, IS-J. gang* 
tttiana, e. 23. o. f[. 

Em efirijliaB Un gjdtt ftc bt MiniMe ©trifKr af eiangt^ 
eéttsti, Kijcrup, 0. f. ». SWcrji S. 594. ©. fi. 9*attn« Sitraf 
lil eættrnts og D|)(9«ningniB $Éjt. t SRiiictva, CCt. 1800. ®. 3^ 
Scns Saiirifftii Sotf, S^amnoofrt Sijirt »pf, ©. 21S (Stfltr 8*1 
jtreniiiflni.] J^i^iig Glidrtiiin ^c^ Sjfrbcfl ^lrnl^(^t1^i,lf a*rrt'E, (ftrt 
Criginalevne af SØtoItt*. So ^nantftrifttr, ^(^ tfsflt fsrt S'ittltn 
9Ilittiin, fuiiiie tjtnt ti( (Srdtiptl iiaa tinnt %\U be'itxavintt Smag* 
leslirt. I-tt (Ilt, paa lonfltnS iSiH. Ibottftt eamt. 9ir. 87.1. 4. 
of S'"9 ©<fiaff6o, l-5i)2, tr tiltgiirt trn u^^^ttltltc Æoiigt og Stu 
gjcrmgdraabct, i<rl fpnFttt nict Satin og allcgorilTe ^Vrfon<r, og itibta 
fioltn, fmitfd iiogtfS'tr« til Jtungeii, „tiuab ftitlSmip ter « inwUtm 
tdi .£iitiim(1|T( $(rK otÆoning, ot tc^t otrtfligf ^(rrtt pc Jtongtr"; 
„ten fto« ftidSmtS, fom tt imttm ttn fiiminclfft bfrrcS fal oc 
gi(|tctot', oc b(ge uerttnS Iitm fal oc girftthit"; „Imah jTidSmt^ tn 
rt imelm tn ©iibfrijttigt, aM offiitrigfimaiib cc tn Xt)xatm,'' o. f. ». 
IStt aitbft tr i faitimt ©mag, mm tiibnu mt« ^lojtva^•tll^(. Sttte 
ferrt ogfaa Sitelcn Jtongcfpql og ir af 3)(ag. ^»ItitiiiicS 3^amgaaTt> 
ffitiiMbo 1507. So e.r.mplat« ttraf fii*(5 i famnit eamliiig 
Sti. 874 og 875. 4. og ft i Æardi Statita S3ibl. i Cbtnft, bvorom 
fiiibtft iDplijflningtr af fflofimann i t(t fi)n(t( SjerMiigaarsjTrift Sot 
giKratur og jtcitif, 5 ». 1 $. IS47. Æ>el (leE-btv, at 3>amgartrb, 
for at gjtnntmgaa ©(rifrtt mit! btn imgt Æi-ngc, iiiaatt* blii^t hos 
ftam i fjort(n3>agci iiitii nogen fiiuglofurt Jotkrrttlfe til M tung« 
lige SM fan man næppe fprciliUc |1g. 

£ini Si^c^"t( ^"' S^rtbicS 2a;^^^om og Jtjnrliglttb til Siibtai itonfietne. 21 

ftaftcmr, Btntipii til ^o»e, m. m., fee 8ltjeru{)« grcbcrtt ben Srebie. 
Surro ubgat) i 2)anmart jtne Epistolæ duæ. Harn. 1669. 4. 
ett t»ibere 9lt)cnit>d ^reb. ben Srebie e. 396, ogffierlauffd @ftm 
fttninger om Sorrod Dp^olb t)eb bet banjTe <^of, i ^r^oCbt og 
Konfa'« eamt til en banjT SKebicinal^ifl. 1, 152, famt om ^and 
Epislolc duc, ffl. @. 187, og ^and H jpocrates cbymicus. Colooiæ 
1600. rfi. ®* 190. 

SteboOebod ot>enn(rt)nte ^friftec ere: Selvas Danicas D'El Conde 
Don Bernardino de Rebolledo Seiior de Yryan. £n Coppen- 
liagen 1655. 4., meb 2>ronningend ^ortrort. Ocios del Conde de 
Rebolledo, Seoor de Irian. Tomo primiero de sus obras Poelicas 
que da a lus el Licenciado Isidro Florez de Laviada. £n 
Amberes 1660. 4., meb Sorfatterend og 2)ronnmgend ^ortmtter 
(fmut t>ar 6un^. Stan f^ax ogfaa af f^am to Gamlinger af gube^ 
lige €^ge: Selua sagrada« En Colonia Agrippina. 1657. 4. 
Idilio sacro. En Amberes 1660. 4. (^t>on ^and ^ortrat). 
eee (Ot>rigt Slt^xnp^ 9reb. ben Srebie, ®. 408. Seiterd @am(. 
til 2>anm. $tfl. unber Sreb. ben Srebie 1, 12. S)a bidfe etrifter 
3te ere a(minbe(tge, ^ii ]eg af Selvas Danicas, ^t)id førfie Sog 
tnbe^o(ber en %rt dtimfrønnite fra Jtong 2>an tii ^rebertf ben Srebie, 
offlrtoe Slutningen af bet Ub 3>ronningend $ortr<et ber, faat)et fom 
i Ocios, anbragte Serd, Al Ariifice d'el Reiralo, fom Sjrempet 
|iaa ^nd Smiger: 

O quan en vano suda tu porGa 

En formår el reiralo de SOFIA! 

Suprema Mageslad, Deidad humana^ 

Que si la juzga Venus es Diana, 

Y si a Diana relratar procura, 

Ofenderå de Venus la Hermosura. 
S^rijlian ben S^ntted 3>ag6øger meb 3inb(ebning af fOtoibtii i 
»<^t hi\t. Sibdjlr. 1 95. 2. •&. 1847 ; og Sammed 9rf^. om S^ri* 
jtian ben gemte forjlob 2>an|T, i IWtjt i^i\t. Sibejlr. 2 93. 2 ^. 
6t artigt e;rempe( paa ©progbCaubingen til »^oue t)ber en 93e« 
ntning t Nova literaria roaris Ballhici 1699, S. 150, om «^øj[^ 
tibeligfieben t)eb Æongen« gøbfeldbag. 3>cn b(et) fejret meb en Sa(e 
of Unit>erfitetet« Meftor, 66r. Mei^er, og t)eb en »^offejl, om Mhn 
bet ^ber: Sed et ludi scenici (vulgo Opera} in bonorem Regii .w..,.. vaam. i.opiao, qoi lUlicé, Diina, qua 

li Germanicé, et Nepluous, qoi Danicé loquebi 
urium, qoi Dialecto Germaniæ infcrioris uleba 
ivocali , pro salute Rcgia tandem junclis vocih 
anl. 2>cr funbe maojTff øit?ed Um, ter t>i(be 
en SRibbcr af tet Uaa cUcr bVMte Saanb funbe tage 
tbo. 5«>r od er bet noget farafteriflijT, at SRerfi 
og fun 9le)}tun talte 2>an|T. 

ben franffe Snbp^beCfe jf. 3. SRoUer i 9?tjt tfieotog 

2)en t)ar allerebe i fulb (Sang 1674; t6i (Simon 

ba imob franjT 3)tobe og 2et>entaabe, franfT 2)ra} 
be for Jttimact, 0. f. t) (Simonis Paulli 9(natomi| 
^ Sebenien uber etn Jlonlgt. Weitpferb. ^Tnben Ubg. \ 

®. 30.) 

ogfaa om ^offj^roget, SftolUåj, 3>et banjle ^frift 

i 9?9t bi|l. Stb^ffr. 1 S. (S. 569. 

brummet f<Jr Gncbolb^magtcn« 3nbf<>rclfc et 
Ibcl« Blomftrcnbc Sib. Cg ^biffcn Slbcl! 
nbre Slationer funnc bife 9Raflc tit ben i Dai 
igt? !5)i«fc Orb bitte uben S^bibl bære mange 
; t^i man er i bore S)age Bteben bant tit, jeg 
for, at for^aane bor gamle 9[bel cg at rib 
Siben« afffum. 5Wen bet pr ^n ff.v.it...c 


»beten. 23 

luffe S3inttit til for ben $æber cg ©(anb^^ ber cm8tt)er 

benne nu fcrgaaebe 9[bel næften paa ]^t)ert Sdiai i ^iftoriend 

Sarbøger. !Cet er en ftcr Urctfærbig^eb^ at tiDcegge en ©tanb 

a(ene l^oab ber r>ax fæUe^ for aOe^ for ben^ 3)}tdBrug af 

9Ragten at ot)erfee ben^ gobe Srug^ cg at tiQcegge ben i fin 

Selmagt ben Srøbe^ fom f^rte bend Unbergang nteb fig. 

Sar ben t^ffe SIbel og ben borgerlige^ fom afli^fte l^in 

gamle banfte^ ba t)trfettg bebre^ og t)ar Sonbeftanbend ZiU 

ftanb efter (Sncbolb^magten^ 3nbf<>relfe Vt>t>crfigere, enb \øx? 

58æmteft er bet ^ofabcten og bet ©Iceng, ber forcnebe pg 

meb ben, fom l^ine iBebre|be(fer ramme, og ben fra $ertug< 

tømmerne tnbfomne, ^bid Slaa^eb næften ot)ergtf aQe t^ore^ 

ftiltinger, og fom ben ot)erl^obebet bette meb ben t^fleSlbel; 

men meb bem ffar>t t)i l^er intet at gjøre. !&en gamle 

uafhængige banfle 3[be( paa be ftore ®aarbe banner en ganfle 

anben <Slægt; og ubcn at betragte ben fan ber iffc ret 

i^inbe« nogen 3nbfigt i benne lib« giteratur. 5Den l^atobe 

fme gorbommc. !J)en tilegncbe fig SWagtcn i Sanbet, fom 

gortibcn l^atobc gi»ct ben, og l^cctobcbe fin SRet tit at t)celge 

og at inbffrcenfe Sengen, ©en ftrenge Ctjcrl^olbelfe af 

ben« gcrrettigl^eber , ber Dar en gølge af ben ftvir^je 2lf* 

grcenb^ning imellem ©tænberne, fom er et af liben« frem* 

træbenbe ©ærfjenber, fremfalbte blanbt anbet be t^rannifte 

Oagtlobe, ber bicbc obcrl^olbtc uben 5Raabe og Sarml^jertig:* 

^cb. 3Keb at fm Oubfr^gtig^cb l^abbe ben uben It>iDl megen 

fijærligl^eb til timeligt ®ob5, men ieg gab Dibft, i l^Dilfen 

©tanb be timelige gormaal, al Sriftenbom uænfet, ifle ere 

be obertjejcnbc ; og l^atobe ben ftore SBefibbelfer, faa tjente 

ben bel ogfaa ©tatcn uben 8øn. !Cer gatoe« uof ben 2lbel«* 

bame, ber iffe funbe begribe, at ben Ufri funbe toærc flabt 

af famme ?er, fom l^un, ja enbog tt)it)Iebe om, at nogen 

Ufri funbe femme i ^immerig, i bet minbfte iffe i ben ®a{, 24 Det l«rtc SiBSrutn. 3ntl(tning. 

^Dcr 9(bct^o&en meb falmer i 5*i'tErne ftcb ncbeiif or Som* 
mct^ J^rciie, og fang ^falmet ccinbeltg, o. f. fr. 2.licii ■ 
fcaiift i i£inb og Sfiiib Bar Itme Slbrt, cg telte ©intctaa 
(cDarebe ben, faa Ivenge ben oar ti[, oeb at putte fig teet 
fammen. IjiSfe €(iegler fif jiift en Cbermagt oDtr te ivflf 
fcen>eb al be ibeUg forbaiibt fijj meb ^iiianbeii: i^illc meb 
iØrii^e ej} 33ra^e meblrcUc; og coer be antte SlÆiibfr ceb 
Qt uiibgaa Slanbingtn meb tem. ficaen trccccbe bet, pj ' 
SGgtcflnb meb en Ufri bat iflc tillabl; berteb git abel«. I 
teærbig^eben og ffiitnbemmeii Ia6t; ben Qbeligc 3omfni, (tun 
%*rmffe(cE bare grptener inbtil ^cnbcb 1700), bcc blett , 
forforl af en Ufri, Sorger eder Sonbe, bien inbmuret. MUe ' 
bidfe 5c^^t?<^tb maa tagcd fom bc maatte vcere, for at lunne j 
gibe ben gnmle banfCe SIbcI ben ubiønelige SSre, ben f}<ix ^ 
bunbet igjeiinem fine ubmærfcbc l'tÆnb. Orcm cg jjitb^cH' 
gioen, tillig til at offre 8ib eg ©lob for gæbrelanbet, rig, 
mægtig, bannet, ja lært, Seft^tler af .^obcrémaatel og 
næften ben enefteStanb, ber bebjirebe bets ©fatte, faatefce« 
bar benne 3Ibe[ i fine gobe £age. il^æften alle ^abbe tiis 
(ragt en £)el af beiee Ungbom, ftunbum mange 3(ai, iiaa 
SKeif« >g ©tuberinger ubenlanb«, fæboanlig meb en eller 
anben borgerlig SDIanb til ^oomefter; i bem og bered S^tH 
famlebe« berfor al ben Sunbftab og 8(erbbcm, ber laa uben. 
for ben egenlige Unitcrfitetelreb«. 9iaar be benbte ^jem, 
lebebe bc paa bcreS ®aarbe for bere« Unbergione eller for 
SBibenftaberne; eller be traable inb i ©tatetjeneften, i fioUci 
gierne og StigetS SRaab, (om SDommcre paa §errctagen 
tilligemeb Kongen , eller fem SenSmænb (21mtmænb) og 
SanbSbcmmere i ^rooinfernc, eller fom (Sterfte fflefalingé« 
mænb i ^ætcn cg pao Olaaben; cg be utgjorbe faatebe« 
©tammcn fer i)eU ben ^pierc ©mbebéftanb, ^Vtpifl ttlete 
be, fttor unge te enb bare, fcnbte til frentmebe §ioffer, cg 9bc(eii. 25 

^bebe bete« 8anbd 2Stc, fem l^tn unge 9Ranb, bet fbarebe 
ftrombeC, fem Bebreibebe ffam ffan^ Ungbcm, at f)an beg bar 
(rfbre enb firombeM 9teipubtit. dBCanbt bem bare be inbfl^bed* 
fedrige @tatdmænb^ ber ofte l^abbe Sanbetd SSre og Selftanb i 
btreé ^nber, cg fom unber tr^ffenbe f^or^olb Befliermebe ben 
(cerbe ^ræft^ ben binbftibelige Sorger og ben trceQenbe 33onbe. 
9 aUe @tiQinger bare be Sefl^ttere og felb ID^rlere af frem« 
mebe @)>rog og af Sanbetd ^iftorie; |a, be flefte Befabe en 
faa omfattenbe t^eologifl Særbbom, at man maa forBabfed 
berober, og^ paa faa Unbtagelfer nær^ l^ang be meb Bræn« 
benbe 3ber beb ben (ut^erfle Sære. !X)e forenebe i fig ai 
ben (cerbe ftnnbflaB, ber bar til, meb ai ben fodeKge. dfle 
fjelben toge be famme 9Rcenb SIffleb meb Serben i (attnfle 
bønner, fom unber l^ele bered Sib l^abbe fremmet fotletige 
©frifter; og ober nogle i bet minbfte l^olbted Sigtaler paa 
8atin, fom ober fongelige ^erfoner. !De o^)rettcbe SBogfam* 
finger ille Blot i ^obebftaben, men runbt om i ^robinfcrne^ 
og ber fabnebed næpp^ et for ben lib rigt og bclforf^nct 
StBIiot^el paa nogen anfeelig f^amUied ^obcbgaarb ; be tobe 
gamle SKinbedmcerler famle og afflribe^ ja ubgabe bem tiU 
bete fetb, o.f.fr. 3uft forbi be felb bare Icerbe^ agtebe begcErb*^ 
bom, l^bor ben enb fanbted. 5Raar bore folfelige ^iftorieflribcre , 
næften ille bibe anbet om bem at fige, enb at be unbertr^I^ 
lebe be labere ©tænber, ^abe be ba atbeled glemt, l^borlebed 
ben rige abeldmanb« ®^n, ber bar føbt til ^bre 86re, og 
ben fattige ©onbeføn, ber ftunbum l^abbc tilbragt fin Ungbom 
Bag ^(cben, famtebed paa 9?eifer, beb Uniberfttetet , paa 
UranienBorg, for at læfle bered Zøx^t af famme SunbflaBd* 
lilbe, ftunbum for at bete Ub<>belig]^cb meb l^inanben. Unber 
benne Slbel orbnebe fig, aftib meb ^bm^gl^eb, ofte meb fanb 
$engiben]^eb, ©ejftlig^eb og S3orgerftaub. SRceftcn i etl^bcrt 
@Irift, og ifcer i atle banf!e, fiuber man berfor en ZiU 26 Z)et tobe Sibétttnt 3nblebntnø. 

egnelfe til en eOer anben Stbel^manb eOer l^an^ ^xixt, ofte 
tit Begge, i)t>exx fjcrfatteren figer, at bet er bem, ber l^aDc 
fremlaibt ©Iriftet, og bet er bem, ffan ønjler at tæffe« tit 
®ub^ ^re. £)enne ^gibe bar n^b))enbig for at et ©frift 
funbe lomme for S)agen eUer tribed og lomme frem i 93erben. 
S)u maa bære faa Brab fom bu M, figer €imon $auQi i 
en SUegnelfe til Skriften Sl^omefen ti{ ©tougaarb, nben 
patroner fejler bu Beftanbig imob ©tri^mmen (certe sioe 
Mæcenatibus aul Patronis, eliamsi virtute ambias recteque 
facias, doq roagé proficies tamen quam si adverso aroni 
rapidissiino natandum tibi siel). (Snbelig bare ifle Blot 
ilRænbene, men tidige bered (igefaa lærbe og gubfr)^gtige 
S)amer, mebcnd l^ine ifcer benbte bered $u til ©tatdiibet og 
anbre berbdlige fforretninger, ille minbre bir!fomme i @ubd 
og i aSibenflaBend S^jencftc. S)e Befl^ttebe og b^rlebe felb 
93iben{IaB og $oefi; ilte fieiben Befabe be en ufæbbanlig 
ftunbflaB i be Hadfifle @))reg, og erl^bcerbebe fig en Scerbbom, 
ber efter ^binbend nærbærenbe ©tiding er utrolig. Satin 
firebe be meb gcerbig^eb, og gjorbe lorrefte og firlige (atinffe 
93erd. !&e forftobe iffe Blot ©rcefl og Satin, men ogfaa 
$)eBraif!, og af be n^erc ©^jrog ifær ^oCanbft, ©ngelft, 
granfl og S^fl. De forb^Bebe fig i aanbelige ©etragt* 
ninger, og gabe bem i Xr^ffen. ©tunbum firebe be goli* 
anter, men ifcer ^nbcbe be og Beborebe l^iftorifle 9Rinbed* 
mærler, og lagbe SSinb paa gæbretanbetd ^iftorie og gamle 
SSifer. 3uft i benne ftrebd af abelige gruer og Scmfruer 
l^abbe ftj[cem^)ebifcrne hjemme og BIcbe be Bebarcbc. Snbelig 
o^Jrettcbe be paa og beb bcrc« Oaarbe ^ofpitaler for gat* 
tige, ©foler for bered eget ^\øn og for abcligc 3)renge og 
for almuen. 

gra bidfe abetige ©lægter ubgil en fceregen tiffe ©ren 
af bor Siteratur: 8igt>rcEbiIcnliteraturen, ber fra benne lib 9belen. 27 

et \aa BcMjbetig, at ben famlet «bg|n en liCeSBogfamling. 
Unbertiben finbed ber af een SRanb, fem af Sd\\top $)and 
Wiffelfen i gtjn, if!e færre enb 35. SDcre« æftl^etifle SJærb 
ft i 9Iminbe(tg^eb faare ringe; men beb ben ba brugelige 
aHlebbelelfe af be faafalbte S^eftamenter / Omrib« af ben 
afbfbe« 2tt>VLMUh, Blibe be til ligefaa mange Silber tit 
ben banfte 9beld ^iftorie. S)e ere fæbbanlig i ^i'oberd^ 
maalet, men ogfaa paa Satin, cg ba Sbelen lagbe faa megen 
Stub paa be n^ere @1?rcg, faa at nogle enbog anbenbte bem 
til Cmgongdfprog , finbed ogfaa bet t^fle benyttet be(d ti( 
Sigtaler, beld beb anbre l^^itibelige Sejiltg^eber. 

2>en gamle banfle 9beto ^ortfenefter af Siteraturen 
bnrbe gjøred til ©jenftanb for et eget ©frift. $er maa 
t>t (abe 00 nøje meb at næbne nogle af be iDiænb, ber fom 
SeflVttere af SBibenffabeme eller bere^ SJ^rlerc l^abe cftcr^ 
tabt fig ^iftorifle 9Winbcr. Xit be atlerebe t forrige libdrum 
nsbnte: $erluf 2:roDe og 3o^an grid flutte fig be bcljcnbte 
©tatémænb 5Riete Staa^, S^riftian g rid til 33orrcb^, 
S^riftian g rid til Jhrageru^), Ciler §arbenberg, ^cbcr 
Cjre, ^vir ad promouenda literarum studia natus'S &l)xu 
fto))]^er SBallenborf til ®IonH>^ Gl^riften 2^omcfen ©el^c^ 
fteb til ©tougaarb, ^cbcr SReefe tit Z\)it\txnp, Ooad^im 
@erdborf^ l^bi^ Bet^belige SibUot^et b(eb inblemmet i bet 
ftongelige, o. fl. 2lf be mange anbre, mere etter minbre 
mærlelige, tilbeld nu forglemte, funne, fom 3)et>id paa, at 
næften l^oer ©lægt ^ar fine, f^lgenbc bemcerfed: G^riftian 
Sarnef ob tit SBirfl^oIm, og l^and <Bøn $and ®arnefob tit 
æibflijfle. grif »ilbc. 3end SBitle tit ^bibfilbe, ^bid 
©W ©ten 3enfen tit ©ittcd^otm i ©faane er befjcnbt af 
fin ©fjæbne i Jlalmarlrigen, og fom formobentig i fit gccngfel 
ffreb ben ©amiing af aanbelige ©ange, ber finbed i §aanbs* 
firift i ftaren SBra^ed æibliot^el. 3afeB »i^jrnfen tit 28 2)et Ic^rbf 2:ibérum. dnblebning. 

®tena(t 09 l^and f^rue 9nne ftraBBe. Z\)it ^xafft^ 93ro« 
berføn iSait Sral^e. 92iete t^^i^ til $e^f etager og ^ané 
grue aSiBelle ©^Ibenftjernc. !Dere« ®^n 3ef»)er {Jri« tii 
Ørbeflunbe (f 1643) Bef<>gte paa fin Ubenlanb^reifc JSg^pten^ 
l^bor ]^an i 97oer^eben af Sairo Befaae ^^ramiberne, famt 
rrtnange ceg^t)tifle SRumier cg Batfamerebe torper af be 
gamle æg^<)tif!e Songcr, fom ber ligge begrabne." Stime^ 
Itgbi^ ^jeniBragte l^an be to @arfofager^ l^boraf ben ene ffot 
3nbf!rift nteb ^ierogl^fer^ fom Blebc Brugte tit 9Safletrugc 
i ©bentBorg og Kjertcminbe ^ førenb be BIcbe Bragte tit 
JtiøBen^abn. 31hU ^xi^ tit f^abrflob og SRogend %xx^ tit 
grifeuBorg. Hbmiratcn ^eber ®att. gall @iø tit ©fier«^, 
og 3){arfu^ ®tø^ meb l^bem ©lægten ubbøbe 1698. ©igt>arb 
®ruBBe. $enril ©^tbcnftjerne tit ©lob^Bo^ ber ober* 
fatte 3efu« ©^rad^. 3oft $øg« ©øn ©t^gge $øg, og 3ojl 
C)øg (t 1694), l^bi« SBiBtiot^e! titbet« Bteb fjøBt tit bet 
Songctige. »jet 3ut tit ajotftrup, af 8itie*3uteme; 3ofl 
Sut, af ©tierne^3utcrne ; Obe 3ul tit æilleftruj). ftielb 
ftraBBe tit ^ru^gaarb; Sri! ^aBBe tit Suftru))« ©ønneføn 
(grif SraBBe, og l^an« ©øn Otto SraBBe. ©ter ftrauffe. 
^otger ^ar^Berg og 6^rifto^>l^er ^ar^Berg, Befjenbte af 
l^iftorifle ©Irifter. (grcberif SRanfeau tit a«bat; ben tærbe 
^enrif Stan^au« ©ønneføn $enrit 9{an^au, Befienbt af fine 
Stejfer titØftertanbene; og ©enerattieutenant dol^an SRan^an, 
t 1708. ei^rlftian SJitteb SRebentlob.) 3ørgcn SRofen-« 
franb«(tl596), ber i fitSebnet fører o« tilBage titgranb« 
Sormorbfen«, dørgen SR^nter« og Otuf ®^tbenmunbd S)age; 
^an« ©øn $otger JRofcnfranb« ben Scerbe (t 1642), 
ber ifcer fraJlaret 1627 tebebc paa fm ®aarb5Rofenl^otm, 
O^bor ffaix ^abbc ligefom en ^tanteftote for unge Stbet^mcenb, 
og paa en ®ai ober ^crnflet ^rle ot>rettebe bet Berømte 
©iBIiot^el, fom l^an« ©øn grif JRofenlranb^, en 2)nber af %UUn. 29 

ftrai (t 1681), fcr^gcbe; ®unbc JRofenfranb« (+ 1675), 
Ictrb XffteUif (efjienbt af ftn )>ontt{Ie @I|(ebne og f^orfatter 
m (attnfte peM\tt ©Irifter (1644—1660) cg finbrige gube^ 
Kgc; 3#tgen Sicfenlranb«, Obcrl^ofmcfler i ©orø (f 1675), 
rg ffaM &$n 3end Sfofenlranbd ti( Ot>it}ob]^elm , ^bor 
ffan l^bbe et mUieti)d, (f 1695). !Den af fin Apologia 
Dobiliutis Daniæ (elienbte Oluf Slof enfranbd , (f 1685). 
d#rgeti ©eefelb (f 1662), l^biø Berømte Sibtiot^el paa 
Sttngftebnefter paa ober 26000 tr^fte og l^aanbflrebne Søger 
af ben fi»en{Ie ftonge ftarl ®iiftab b(eb flienfet til Sorfi^ 
Ulfelb og obf{>Itttebed. eldriften @ I e el ti( gufinge og 93a(Iø, 
^i»tg mærtelige @tat^{Irtfter nu efterl^aanben ubgtbed, og 
ffoné @ønner Otto @fee(, forfatter til latinfie ©frifter 
(1652—1695), og 5Kogen« ©leel, Obcrfcettcrcn af 0)>ifc' 
dttbttl^; famt 3ørgen ©fcct tit fflro^otm og Slrrcflot). Otto 
@fram til ^antmergaarb , 9?ibber af ben l^eQige ®rab 
(t 1606). 3afoB Ulf etb tit ©cWø og aog^BøKc, Bcfjenbt 
ttf fin moffobitifle SRejfe ; l^an« ®øn 3aIob Uffclb tit Ulfetb«* 
^ø(m, ber foretog 9Ie|fer til Æonftantino))eI , ^alcefttna og 
85gl>pten, og efterlob et SonUJcnbium af ben banfle ^iftoric ; 
Manbt ffaM talrige affom bare fiaurib« Ulfelb tit §arrib^* 
lebgaarb (f 1659), ^bi« ©ibliotl^el biet) inblcmmct i bet 
ftongelige, og Sorpfe UlfcIb, bcr beb ftn ^Jolitiffe ©Ijæbne 
tiltige l^ar faaet en runtmetig $Iabd i Siteraturen. ^olger 
Ulftanb eKer U(f«tanb tit ^ilfcBerg. 8abe Urne, 8anb«* 
bommer i ©laane (f 1623), rr^n oroni literatura et præsertim 
musica supra modum peritus, ]^t)id 9}{uteter bet enbnu i 
8ttnbe«®Io(e retinere«," ^cbber bet i en gammel Ot>tegnetfe; 
ajel Urne tit ftjetterm) (f 1653) „en mærfelig Maihemaiicus, 
præclare de literis meritus^* ; 6]^rifto)>^er Urne tit Sta^marf e 
(t 1663), ber ifær Beffjæftigebe fig meb tl^eotogi jle ©tubicr ; 
6^rif«an Urne, o. fl. 30 t>tt (<nb( Xibfnim. Snblebntiig. 

S9Ianbt be abetige S>atner lunne nsbtiee , forubcit 
^opffie Sra^e og 33irgitte S^ctt, bet fenne omtale«, ncgte, 
ber ere fcefjcnbte, bet« »eb ©foler, fom SirgiHe @\ø og 
l&enbe« Sætting ©ib^itte ®^IIenftjerne, 3Dmfru ^tltii^ Srobbc 
Dg :^enbe« @«fter Jtarine, Birgitte SSrcd, ST^gE 93raV^ HI 
ÆaajlruiJ ; bel« beb ot famle ^iftotifte SWætleltg^eber, ©lægte- 
U^tt og aSifer, fom Slifabet^ iBroRett^u«, ^ibeRe '^obe&ufl,, 
eiifabef^ SSt^fte, ?lnne Rrufe, %me firabBe, Mette ®\ø, 
g^riftenfe 3u(, ©op^ie ©elot; bel« teb gubelige ©Itifter, 
fom anne §arbenberg, 6bel Wofenltonb« , ^ernitlc SRofen« 
Iranb«, flåten SBitle, iBopffk Silbe, ©op^ie Sto^e ben 
g)ngre, ©o^^ie S^ott, fiirftine 3Run(; bel« beb ^stbbom, 
fom ©op^ic Stofenfranb«, ©ufanne 3ul, Slnne TOargtete 
Qbigoo. 3Inbte ^ace i fleie ^enfeenber titvenbt fig Sflet- 
tibenS O))mætffom^eb, fom Songebatteicn ©lecnore S^tifltne 
Ulfetb. Soten fflra^e anlagbe et paa banf(e ©ftiftcr rigt 
SStbltot^el. ©ufanne (S'i«, en !t)attei af galf @io og Æaien 
fflille, »ar gift meb $teben©ro^e lit ^oeb^clm og gnget«* 
^ofm; bete« Satler, Saren Sta^e, j^tue til jZ1ftmt>gaarb 
eg ^atrcneSfe- fer bet abclige Somfnifloflcr i Ofcenfe, fil 
en Sogfarating af fin 3)fofter 9lnne ®i» til ^»iblilbe (t 1681), 
^6il!en ^nn beftanbig foregcbe; ben beftob ifær af ban^e og 
t^ftc 93eger, og »ar paa |)beb^otm; ^un fliænfebe ben til bet 
abelige OomftuIIoftet i Cbenfe, ^»or ben tilbels enbnu finbe«. 

2>en gamle %be( fanf, og af(«fte« af en ntj; ben« 
SDiinber, fom »i ^ace fifgt at gjentalbe, ubflettebe«. ©iri^erob 
figer i \im 35ag6#ger »eb 8[ar 1683, at ^an famicbe paa 
Stbrag til ben« $iftorie, men bet »at næt^tie raabeligt, 
mener ^n, at tænie paa bette ffiærf« Uutbf*relfe, „men« 
bet ftjne« fom aviia nobililas »ar odiosa>*' S)en nt) 8bel 
maa »i gi« Æib til at ub»i((e fig; ben« gor^olb til Sitera« 
turen c))tage« beifor i Holberg« £tb«albet. Xbelen. 31 

£>in Vttitn 00 UnA Sort]cne|ler af Stbenfla^emt flnbeé £>p$ 

MningcT bcU i te befjentte efctftet ti( ben« <^tjlorie, VUMtxU 

twtut, ^ofmon, JHct>mfe(bd CamKnger, Pontoppidani Theatr. 

nobil. Dan., Bert. Canuli Pro nobililate Danica oslendenda pro- 

dromns, ^anbjTr« paa bet Jlg(. 8iM., o. bed(., be(d i Stbrag tit 

{tteroluren« ^iftorte, fom Vinding. Acad. Hafn., S^urad ^tnfter, 

SrrCouf, 2>et St%l 9iU. ^ifL o. UO., men nogen famlet Ubftgt 

^a9c« ttfe. 9log(e artige Sibrag ere mig mebbette af Kegiflrator 

itolbStadmuéfen. %tttt funne enbttu famted, bete af 2tg{)r(rbif(tter, 

M# af anbre famtibige ^frtfter, f. (S]C. ^eber $ege(unbft Epigram- 

mata Philippi Melanthonis selecliora, 3o^- @abo(ind Epigram- 

maton liber unos, qui Regam Danicorum Chorus inscribilur, 

i ^tg Xilegnetfe be meft anfete SRcrnb (t^i 1^69) omtafed, og 

anongfofbtge anbre. ^ortegnetfe otxr C((egtebøger og £igt>r(rbifener 

finbed i Vbelgtejtifonnet, berfor bemoFrteé be ith htx, og jeg anfører 

tun nogle af be Cteber, ^t>or ber finbed £>p(Qdninger, fom man itte 

ter |ufl føger, eØer fom ere minbre befjenbte og bog m<erte(ige. 

C^rijlian Samefot): Diss. polilica de clarigatione et mani- 
festis. Argentorali 1648. i,, finbed paa J^ongend Sib(. 

^ten SiUeg SFanbcKge €ange, ^aanbjTr. i Jtaren Srabed 
«iM. «r. 257. 4. ($^. ^fatmeb. @. 30.) 

Sefper Jrid: 3>. JRag. 2, 131. Sret) fra 3oega tH «. 
XaU i Seneafog. og btogr. Vrc^io 1, 441 — 444. ^amt faat>e( 
om ^and fom om anbred 9(ejfer: S(beh<Btmonfend 97ationa(6i{l. 
2,2, 168: »orbilTe ® jlertanbefarere i bet ICbe og 17bf 9(ar{)unbrebe. 

%ait (Sjø fenbte £t)ge Sra^e oibttøfttge J^ommentartcr over 
Sabeni^artngen. (JHet)enfe(bd Cam(.) 

SRarfug ®j[ø: {R((d}tord^er(ufd^o(m, @. 123. 

<^enrtf ®9(benfljeme: 9(f 3efud et;ra(^ i banjTe Slim. Jtb^. 
1635, ^at>ed et befett Qxfnxplax i ^lelmfljemeø Gamling. Den 
fii(bft(rnbtge %\Ui og en tort 9røt)e, efter et (Sxtmpiax i Xaxm 
Sra^eø St6(., finbed i Sebel^eimonfend @am(. tit (SCoebgaarbd 
«i(l. 1845. e. 128. 

Jreberif Man^au: »ret) tit (S^rijlian grid tit ÆrageruJ) 1622, 
om eftoget paa fS>\tl, iDriginal i ®e6ejmeartit>et (rfter Jlatl^Kadmudfen). 

»ofenfranbfeme : 3>. SRag. :i 99. ©rif 9t Thorn. Barlholini 
Acu medica 2, 15. 3, 1. 2). %t(. 4, 340. 3>et »ofen^otmfTe 32 ^tt I<erte 3:ib^ntm. Snblebning. 

Vvå^'M Unbergang i SUclitdi^ 9loxh. Stbdflr. i, 163. Bmt 
fi)fler(anbdfarerm Vbfalon Stofcnfrantd 6od SrbeUiSimonfen. 

Sørøen eeefdb 09 ^and StbUotl^rt: SBerlauff i Slt^t ^ift. 
SibftfTr. 6, 204. 

£>tto efram: »f(Trh)c(fe c\?er l^an« Mejfer, 1587—1592 i 
®amle Xon^tU (Baml Stv. 3084. 4. (^aa !DanfT). 

Saf ob U(fe(b ti( U(fe(b«^orm : Mc jfebeff rit)elfe i ^aanbjTrift, ben 
S^ottffe eamlinø 9lr. 1294. 4. (^aa 3>anfT> 

£)m be aMi^t 3>amer ere, f oruben be titrere ^trifter af ^^onoti* 
Sirc^ 0. fl., ifoFr at tnorrte: Matthias Schachl de eruditis Danic 
mulieribus, i Nova liter, maris Ballh. 1700. ^« 209. ^øren 
2intru))d Scholion de scriptoribus, qui foeminas celebranint 
eruditas, fjl. 1701. @. 108. Alb. Thura, Gynæceum Danic 
litcraium. Alton. 1732. et »^aanblTrift af epcrfrng ben gnøtr, 
font S^ura omtaltv, tv t)e( itfe tiU 

^ibt)Ut ®i)Ibrnjljcrne : (Sn aagcboø af ^enbe, fTrr\?cn 1580, 
t>ar i !R(fend Sib(. (^(^onau). 

£)m ^fbig Ærabbe oj^ fienbc« bøjler, to Somfruer fromme i 
fRørre^^uttanb, fom Boibt ^to(e ber, o^ 6oft fitoem ot>broø(d Jtte(b 
Jtrabbe, ben Sotrbe, 2ucad Ærabbe, 0. f. ^,, fee Serfene bag (Settorf)« 
3efu 6firi(lt ^tne« 09 3)øbe »5i|lorie. 

Sirøitte Srod: Sro(!^manb9 H^taU. Ab6. 1640. 4. 

eCifabetl^ Sroftenbu« mened 1589 at ho^t forfattet ben 2)anf(e 
Rimfrønnife, fom Jørgen $o(jl ubgat) 1646. fol. ^Sang« ®anu 
tinger, 5 @t.) 

etifabet^ Srt)fTc fTret) en bonfl eteøtebog C3>. SRag. 2, 192). 

9tnne JJrabbbe, g. m. 3afob Sjømfen ti( ®tena(t, efterCob 
et »paanbiTrift meb STfbifbninger af banjTe Jtonger. 

^o))^ie 93e(o)) efterlob en @(<rgtébog 09 en Saabenbog. 

9tnne »^arbenberg: »paanbjTrift i flaren S3ra^ed S3ib(. (JStbAå 
@tmonfen, Baml tH $agenfTot>d <^tfl. @. 54). 

©opbie Sffott o\?erfatte ®unbe JRofenfranbfc« Grinbrtng tiC fine 
bønner om 9Tabt>eren paa 3>an(T, ^oonbjTr. i ben S^ottjTe Baml, 
9lx. 104. fol. 

Vnne SRargrete £lt>i(ot> befTret) ftt £et>net i et (attnfl 93er« tU 
®t>erltng 1683 (trt^ft i S3ir(^9 SiUebgaKeri). 

SCeonore Ulfetb firet) i Slaribo ^etttnber« ^rt;b, ben førfie 9be(en. 33 

V^f 6^w ntelber om fomiifriøe ©trilbare !Re(jierenbe ^eltinber^ 
^aontftr. i Jlaren Sra^ Stbt. ($xa SiUiot^efdadftllent ^eterren 
bar jfA 6aft bet tit (Biennemr^nO 

Jtartn Sra^e: om ^be« StMtotbef ftgec &å^aå^t (f 1700): 
Bibliolhecam insignem librorum imprimU danicorum et gerroa- 
Diconim ID praedio avilo Hvcdholm instructam serrat et auget« 
Cee oøfaa Sm^erobd ^a^he^tt t>(b SHoiUå^, Vat 1681, @. 2 JO. 
237. Sinbft %ortt^m\ft. jft^. 1725. 4. efter 5l^)eruj), for en 
J)f( forfattet af Safob aSirfero^^ Jtotfar om Cbenfe »ibltotfefer. 

Ger toongt om abjTiaiøe af be tt(St)nte forfattere og Sor/ 
fftttcrtnber S^rm og 9tr)tmp. 

Sroc^anb beføgte 3u|l *&øg Vaa ^and ^berfle; ^and «^u(lru 
twc gaoct fra (am, og ^anft ^orlodntngdtib tttflunbebe. S>a ta(ebe 
Sroc^maitb tt( (am t)aa Sattne, og (an ftoarebe meb meget facte 
9Saa( |>aa Sattne. CSro((manb9 Stgtate o\>er 3u|l <&og. Xb^* 
1647. 4. e. 49.) 

Sorgen Jabrtciu« og ^rotflen SReJler Kiel« fotte fig t?eb Stnne 
^egd Gottefeng, og talebe mcb (inanben paa bet tl)fTe (St>rog; ba 
^t^nbtc bet falige ®ub« »am ,,(iube(tgen J)aa SijbiTe ^protf" 
meget fmuft at tefe be forrige ©entenfer. (2igpr«bifen o\?cr STnne 
^og. Stbi). 1648. e. 57—58.) ©berfW. 3en« eten ^efiileb 
(otbt t^eb ®ret)tnbe Sebeld Sigbegjoengeffe 1694 en Sa(e ot^er (enbe 
paa St^jl, men Sogneprotjlen (o(bt ftn for Wteret j)aa 3>an|T. 
(Bebel^eimonfen« Gamt. til eiDebgaarbd $i(l. 2, 24.) 

Sil Sigjjnrbifeneme ere ofte føjebe SSerd, fiooraf mon fon fee, 
toor t>ibt be fnrberlige {Rænb, ber talte t7Pt>er(ig Sotin, (ot^be brogt 
bet i banfl ^oeft. S(riflen Sfeel f. (Sx* rimebe footebed ot?er 
Sufl «&0g: 

£) 3>anmar(I fee, meb Æfog* oc 93« 

2>en er nu (agt i !Ru(be, 
en Wigene SKonb, off 9rbe(« etonb, 

$t>o førg' oc fu(f et^ fTutbe? 

3^9 ftger, ffirtjtfen figer, 
JWoor ®ub jlig' t)iif oc ®omfe 

(3>er boobe 6ør, bertil oc tør 
Sanbet« ®affn fremm*), oi( fomte. 34 Crt Iiribe Zibeiuni. 3nb[»nJiia- 

.^tr fr 3uil ^etg, fuun^(n fom Sffl, 

©i'iii Slia'I ril b((l', ®iib PC iiiT W(tft' 
eiffle 6aa6' oarf ec filt« C"f O 

^Dr iEtc at gjert Sbriin Uret, maa man btmfcrFc, at tcnnt 
Ijixtiftt Stil itti ttut vac attlig; btn finbrt b|;p)>ig octfaa bø< 
9(rDto 0^ aiibrt btn Si(S flote Sigt<K, og giotr cl njtcttDt lSxini]Mt . 
pa<x, tii>ab trit gnmlc, forligfict« Satn'ms, at „Sru^cn ct @Hlntl i 
[ieje|lt @nititf»tnlng," brr ntbnu gaar igjcn og Tpeacr j t)OTt @tolnv 
« for CM Utina- 3>tn (IdK Snig fljulNr iffe [otitgcr, nit til tot 
tlh)cr afloit nf m btbrc. 

SUm tunbc nti|1cn ftiRtS til at figc, at t)i ingcit Sianmaiflj 
^iltoric ()ai<c for btn iit^rc Sib. 2)c (rlbrt gotfattcrt tabt tig t 
tom Siuii^tr foi iRagtcn, bc ii^ccc, ij'oiltd tx cot Sibe €i;[f|ntt<^ 
tii'e itcb, a'iT ^bdfl ^iilorit cc ifoir u^ilttommtit, 09 »i f^nrt fc 
teii ifrc ot v\tr( tomiie uibtrt, cnli til btt fiifloviflt ©Wft. Wtin 
Knfludft af btnS Sorfiolb ril Sitcraturtii maatk jtg btrfor ftfø 
bannc mig, og fanbt iftt mtget antct for mig, tnt btt Sorfwoc fot 
Striflotcatict uiibcr Si^c^o^it ben ^ttbcn, fom finbcfl i JCoIbtruttiSlofni« 
eing«« Saml. af gamit 3)ommt, gortaltn til 3. 3>- ©- VIII. 
gr. ^ammirit^'S Sanmart untcr STbtlSBfflbtn te tnbnu ittc tommm 
faa langt, og jeg (an nttop (iin naa at f« 1 3>. 2 $., IiOor jtg 
©, 200 fiiib« iibtalt: „SDtangcn -^tvrt fab trolig ucb fln Sog, tCcr 
tog (ig ineb SRibtjærficb af iHigctfl <£agcr, og i b(n folgcnbt SRennejTt* 
albte Ctft« S^riftiaii btn Srcbit) ffultt 3>anmarr8 gjdftllt atanb 
i allt StttningcT frentgaa af ^bcttne Statttr. l)a funbc Vbd og 
^r(c(lc|tanb oift, at golttto« fot ©jctlittct i btm ()ai)be fin SBlomil." 
3)tt er wtop b(t, btr btflanbig bac forcfuaoct mig, naac jtg 
ubli«1)(^t ^Ttclcns og ^c(c|1i|1anben3 afgjortnbt gortjtntjltr af 
»or fiileratur. , etttbctinger ubenlanbé. 35 

2. etnbertndct og Tærbe Gttftetfer. @tttbetindet i»eb fremmebe 
nnit^erftteter. StiøUniMni Uni)»etfitet. @orø Slfabemt. 9{tbbet< 
afabemt i itiøben^attm De litrbe @foter. ®pmnafier. Særbe 
eiæster. (8ib(iotMer. 9oøtr|^ffettet.) 

iDen Sorbinbelfe, ^bori S)anmarl bar traabt meb S^f!^ 
hnb beb Sleformationen, Bteb iRe ^æbet, men SBittenBerg taBte 
soøet af fU £)ber^erreb^mme i tl^eoIogifT^enfeenbe, og^tube^ 
ringerne, ber ubBrebte fig i anbre Sletninger, tl^ebe tii anbre, 
tttbete (angt fjernere Scerbbom^filber. SRan fan, efter Ser^ 
lanff, flj[e(ne imeØem to Sibørum: bet ene fra 1613, ba 
Dot cetbfte Uniberfitetømatrifel Begl^nber, til Sarl^nnbrebetø 
^Ribte eder 2:rebibeaar9frigen^ @(ntning, bet anbet fra benne 
tit 1700. at af be meft Beføgte Uniberptcter bar i bet 
f#rfte Sib^rnm 9tofto(f . Seliggenl^eben bar Belbem, be anbre 
tljfte Uniberfiteter bare unber S^rcbibcaar^Irigcn enten for^ 
tabte etter minbre tilgiængelige. !Ce SRorfle og ©Icabigerne 
^bbe enbnu (ænge før t^ftt berl^en, og Stoftod bar maaftee 
ben enefte Uniberfitetéftab i Ubtanbet, l^bor be 92orfTe l^abbe 
et eget ^erBerge (regentia S. Olavi). 3 famme 2^ib, fom 
ber i {Roftod ftuberebe 849?orbBoer, ftubcrebe ber i©ittcn*» 
Berg 10, i C)elmftab 5, i ©ieffcn 4, i ©rcif^toatbe 4, i gcijjjtg 
2, i granifurt an ber Ober 2, i ^cibclbcrg 1. ^ox at fce, 
^bor )>aafa(benbe t^orflietten bar Bteben, ntaa man erinbre, 
at ber fra 1538 tit 1565 i SSJittenBerg ^abbe ftubcrct 128 
©anfle. 3 bet anbet 2:ib«rnm l^abbe JRoftod ligclcbc« be 
flefte banfle ©tnbercnbe, nemlig 47, mebcn« SBittenBcrg 
^bbe 17, 3cna 14, 8eit)jtg 10, S8nig«Berg 8, ©rcif^toalbe 
4; og i famme Zib ftuberebe i grander 6, i Sciben 2. 
atoftod l^abbe faalebe« Obcrbccgten, og mcbcn« man før, for 
ot faa tl^eologtfte SRøbber Inæffebe, t^ebe til ©ittcnBcrg, faa 
benbte man pg nu meb naturbibenftaBcIige (f. S{. ben nabn* 
lunbige @ilb) Ht {Roftod, 9Men be ©tubeifenbe o<):^oIbt pg be Borgetnge ©tuberenbe, fom f)a»\> 
SRcbidn, tJilofofl cg SoDl^nbig^cb for 
ben ftcrc Jour i Guropa, befogtc ^vc 
9Kontj)cUicr, og bcrcftcr 3talicn, I;t)cr 
tilbage, ftunbitm i flere 3lar. 9(ntaCet 
i ^abua bar fra 1566—1644 iHe minbr 
1542—1709 bare enbog 26 af bcm offic 
iE)cttanb og Gnglanb f^nc« f^rft fen 
Hbelen rejfte bet ogfaa til Gnglanb, men 
ftubcre. 3Ken $^oUanb ubtificbe fnai 
ning^frccfter, filologien og 2)icbiciucn. 
Umtjcrfitctet i 8ciben og Ubbannclfen a 
gifle ©fole, bleb ^oflanb befogt af man 
banfte ©tubercnbe, og bet føtgenbc Dit 
lanbø berømte 3(natomer traf be mebic 
fig, 3nbbirfningen fra Gngtanb paa bt 
rebe fienbelig efter 1660; men ftabig i 
bog at bccrc beg^nbt fenere, §an« Se 
rcifte 1672 til Gnglanb for at ftubere i C 
(Sn Sortegnelfe ober 3)anffe og 9?orj!e, b ^nc^c\ Knning af tl^fle @tubenlci, bcr ifær tagbe SSinb paa, 
ienuei tilSmSeber, at btice §eBmeflere i be fornemfte 
er, tiltog {>eftanbig, iitbtU man i ^olbergs Sibeatber 
ben ene Bitteclige Slage efter ben anben ober bUfe 
mte §remntebe, bet toge SJr^bet af SRunben paa 

ift Vnnt. til $. 91. glauftnS Saft om 3>anmar(s Uniotrflttt 
rtifl $ejfIo[(, ©. 24, og artre JBemtttdtinurt mtbbdtt af 
If. Er. L«[i goctalt til De rcpublica Noribergensium. 
■ SkjftT oplt)[tt ifoi; af Sigtitffbitnitr , font ScM^nmnbS oon 
eriel, Sbii. 1646. 4. ©. 3a, ®ammf« mv 3u|l ^øtg 
ifoa befegtt €panicn, og 1614 Snslatib). Xii). 1647. 4. 
. 3iaiifFe Stubcrcutc i $abua i Su^mS Saml. 2, 3, 6. 
nt af bnt btFjrnbtt Cluf Sagaer i Gbcnft, bcr ogfaa ^tb 
jtubertN i qjQbua 1599. CBtbdjeimonftn , Dbtnfe St)« 
I, 87. 130.) 3)m fcDaonbfff filoIoBijtt ©(oI» ^og 3. SSontr, 
ianbé2rtntt i ^i(l. Aaltnbtr 3, 199. Sorttønclfe ootr tanftt 
Ribe i Crforb I 5r. ©ncrtorfs fflrtot (Saml. €tr. 1, 521). 
eorgij Ernesti Reilzeri Dani Parænesis ad liberales diici- 
■ludiorum releberrimæ Academiæ Palauinæ iniliia oræmissa. r*«»W« ©tubcrittflcmc l^icmmc fremmebe« 
bcrfitct, bcr cnbnu bctjarebe meget af 
nclfcn« 3lanb affj)citer fig i ©fiffene bi 
llæbning cg 23e^i?i?tin8 , font t)cb et , 
oaegcriflc i bt«fc ©fiffe l^ar [xt titft) 
]^^|)^>igc JBrug af aHegcriffc ^temftiHini 
J)e ]^^|)})ige tJcrBub mob ®bir og Sla 
JMcEber bibne om, ai be ofte fanbt ® 
gcmc bare ogfaa ben Oang ftrcngc; bi 
cfterfomne. ©clb bcb JHccbebragten u 
flar<)c affonbring. !Cc ©tuberenbe be 
©folerne maaitt Bccrc forte ^(ccber, ' 
etter grønne; netoj) bet famme fom 5Kie 
?aftor inbfIjcEr|)er ^rccfterne. 

Uniberfitetetø g^Ibne 2:ib flal l^abe 
ben Slnbcn. $an fororbnebe 1569, a 
til ?ræft, meb minbre l^an l^abbe ftube 
Uniberptct, og l^abbc ^an ftuberet ub 
bog ejcaminercø af be fii?Benbar?niT<» *^'^ e - Sti$hniia^n€ Unit>erf!tet. 39 

t tar næfien !un gUoIogien , ber Banebe fig SBej fra 
[onb. Unber S^rifttan ben t^ierbe {lete i flere ^en^ 
ber ^emgang. &t færegen ^rof. B(eb anfat i ^tta* 
' 1619 (3en« ©incfen 3erfin) uben mærlelige grugter. 
|(e faafalbte ^\) ©tatuter, Novellæ constilutiones, Blebe 
le 1621; i l^btØe Blanbt anbet forB^bed ben ftabelige 
teren. Cfterfom bi forfare, l^ebber bet, at en ftor ©el 
^rofe^foreme ben mefte Zib meb S)tcteren l^enBringer, 
be af anbre autoribus fantmenfliRet l^aber, bermeb bered 
I Umage at \paxt, og £tben faalebeø at l^enfltbe, — ba 
rbi Uniberfitetet ifle i ©^nberligl^eb til nogen professoris 
^olb, meben alene ®nb til 86re og Ungbontmen ti( t$or<t 
tinelfe er anftiftet, bille bi naabigft l^erefter faaban unl^ttig 
teren bennem Befalet l^abe at inbftiHe. Og i en Ordi- 

Lectionum omtrent fra benne 2:ib (1621) fordomme 
f#rfte ©t>or til forelæsninger paa 2)anfl, men natnrlig* 

lun for be faafalbte Empirici (Sartflere, mobfat Slu- 
n), for l^toitfe ber ftulbe l^oIbcS JJorebrag paa !DanfI og 
atteø SæreBøger meb terminis danicis. !X)et latinfie @))rog 
førft pn egen ?rof. 1630 (3afoB 5Watt^iæ). C^iftorien 
fin egen ?rof. 1638 (?cbcr ©pormanb), (gn^rof. i 
itomi, ftirnrgi og SSotanil BIcb førft anfat 1639 (®imon 
Hi). Unber ben lærbe grcbcrif ben S^rcbic maatte ber 
>1 gibed ^rofeSforcrnc en gicntagen Srcttcfccttclfe, og bet 
ftaxp, forbi be forfømte bcrc« !Dif|)utationer. 5Kcn ber^ 
Blebe be ba fri i UnitJcrfitctctS 2:rccngfeWaar nnbcr Krigen 
>7— 1660. !Dcrcfter lom Uniberfitetet atter til firccfter, 

1 libenbe nnbcr be famme 5IKang(er, fom før: 2)if})nta* 
lerne, ^»ortil ^rofcSforerne bare for})Iigtebe, og fom beb 
jDoerbelfcn af be afabemifte ®rabcr bar et nøbbcnbigt {Re* 
it; $rofe«forcrne« Oijcrgang fra bet ene gag tit bet 
>et, fclb be meft l^cterogene, l^i>il!et bar ben enefte SSej 40 Det torte litiium. Sntlcemng. 

til at ftii^E i 3nbtæ)jl«; "3 "ibcUg tct t^fofitjipe ØafuttcIS 
Oortaiijj, ^torteb ifær bet fito(cfiffi' Heb iilfibefat, »ate 
ligefaa mange ^inbrinscr f»t et flruiifcigt cg tillige fuiofl* 
fulfct Stiibiiim. @riffenfelb lugbe imibtcttib fem Unitct« 
filctctg patron (Srunben tit et friere Stubium eg en mere 
almitibclig X)annetfe Btanbt fce Stubereitbe. 'Jitn faafalbte 
SInbeii Gjximen 6let) inbfcrt 1675. ©cm ®runb bertlt 
tcraaber StTctbningen pg )?aa ben Sotfaring, at ben ftubcrciibe 
Uiigbom alene beflittebe fig paa altestaliouem theologicam, 
ubcn tilfcvti at ^aue be forrpbnc gunbamenter in philoso- 
pliia cl artibus. Unbet IS^iifttan ben $emte inbføtted til* 
lige Siegljnbelfcn til ben tbectcgiflc embcbScjamcn. Unioer« 
ftteteie Sil'tiot^el fercgebe« eftcr^aanten ueb tpngelige ®a* 
cer; Salen bertil o&er Stunbetiite Hcd inbDict 1657, og bet 
BCftc ifær fra 1660. I 

^'rofeSf creme ^acte ^iblil eeb bere« i^irbbom Bunbet 
9tnfeelfe f)68 3lbelen, ber fcrftob at Jsoaftjcnne' ben. !Ccri 
Pelé et ©faar ceb ©ouoerainiteten ; cg bo SRangf^gen tog 
Coer^aanb, tiet JRaiig næften en gcrnpben^eb. ^rofeeforeme 
føgte om at faa SRang 1673, ba to af bem CS^oma« Sai' 
t^otin cg SBiltum ajorm) ccb et Sr^Uup paa ©raggerne« 
CaugS^us ^acbe maatte Dige gctbanbfen for to unge ©e- 
firctæret, ber n^tig ^Mte gaaet ipaa. bere« Hollegiet. ®rif' 
fenfclb afflog bereS ©egjering, fem be forft fif opffltbt efter 
^anS gatb 1G79. gpr flcgcS be abetige Xiamer cm ^or- 
fæbet i bercS ©tcleflaber; nu gil bet eftet^aanben Dt>er tit 
33crgerfolf, ja til ^rcfeflforcrneS Xjeneflcpiger, bet tifte en 
tigefaa ^cnet 9lm6ition. 

§oS oS fom cCer ijtU ©uropa bannebe Unibetfitetet en 
latinft Sotont etlet ^lanteftcle, bet ubfenbte fine Glecer cUer 
^elc Sanbet, faa at betS S^annclfe Pulbe ubgaa fra bette 
©runblag. gKcbcremaatet maatte tibe betunber. 3)et taaltc8 Jtjøto^amié Hnt^erfltei. 41 

ille i ben terbe StttM. @elb beb Sorbet paa kommunitetet 
ta(te6 hm 8atin. SRaar en aiumnu^ l^abbe Betraabt SR\f^s 
ningen maatit ^an lun ta(e Satin eQer ©ræfl. iSrugte nogen 
Stobetdmaalet, B(eb ^an muRteret efter fine SBorbfæOerd 
@fi#n ; men gforbe l^an bet oftere, uben at (abe ftg bife tiU 
tttu, flulbe be t^eologiffe $rofe«forer fratage l^am Sorbet. 
^Sierfom nogen paa een ®ang figer mere enb tre Orb i 
9Rober«maaIet, nben i Øorbejen af en eQer anben g^Ibig 
<9nmb at l^abe Bebet om S:iQabetfe, fla( l^an for l^ber @ang 
erlægge en ^i^ib." „S)erfom nogen beb offenlig S)if))utation 
forfeer ftg grobeltg imob ben (atinf(e ©rammatit, fla( l^an 
ft^be« fra ftlofteret.'' Xt tomme Berufet ti( Øbelfeme ftraf«« 
febed minbre enb en (atinfl 8ommert. 

£)enne ^^)>)>ige Snig af Satinen, (igefom fra Sam^Ben 
of, gil naturligtoi« otoer i 8ibet, ifccr i ©ejftligl^eben^ , ber 
pob i minbre Serørclfe mcb anbre enb meb berc5 Orben^^ 
Br#bre. (gn ?r(eft i ©ulbBjcrg i g^n førte fra 1660 af fm 
fiirleBog paa Satin, og (igelebeø ubftæbte l^au paa Satin be 
©lub^maal for fine ©ognefolf, fom fenbteø til en anben ?ræft. 

^enbeb ^oIBerg« S:ib inbtraabte ben Ujlif, at be offen* 
fige SJif^JUtatf er , nemlig for ©råberne, unbcr en ^rofed^« 
for« ^ræfibium, l^borbcb bi^fe Øbelfcr bog i bet minbfte 
Blet>e tigefom en alminbelig Øbclfe for l^ele ben Iccrbe ©tat, 
næften ganfle cpfføxte. !De fcjrcbe maajlee bcre« Slfflebé* 
gilbe »eb ben ftore promotion 1675, l^bor bor (Jruc ©torm^ 
Koffe og Unibcrfitctet« ftloffe fa})})cbe« om at ringe ©tabfen 
inb, og l^bor 5)an«5øjgrcbriigc ©jrcetten«, Stigen^ Sanceler, til*» 
ligcmcb Begge 9Jtaieftæter, lob fm 5Raabe« ©ol ffinne, ©enere 
Blebe !£»if|)utcrcøbelfernc næftcn fun tit Sam<)øbclfer for ^bcrt 
enfelt Sottegium. 3llumneme paa ftoDcgicrne, be fom uøbe 
@tii)enbicr o. be^I., bare nemlig ifølge gunbationerne og 
StatnUxtit, for at n^bc bi«fe Senepcier, for|)ngtcbe til aar* 42 Cet IffTbc 3ie«Tum. 3nbletninfi- ' 

(igc 2;tfpiitaliener. Selgcn »er, at ter Mat fer Sar (-(Jb^ni 
øctcS En ^"M'b af bceligc trljflc 'i'tf gtdiiinicr , ber ifle »art 
Str^Ifcemfcftningern« oært. ^iæiJfc, figcr Sfiiiipat^, laber 
npget t^ff UniCerfitct oartig t Ijoett Sitbboméfag faa mange 
S^iftJulatfcr tr^fle, fem tet Sje6eti^aBnf!e, Te Btipeai'itx, 
i}x>is "Stiftetfe ^Q»be bet æblcfte JJcrmaaf, tleoe faalcbea 
!j"ticcfictrE ti( ©pUffcgterier , ^»or bci ilh Bar ZnnU om 
nt ubritlc en pcrfcntig CcertcDt^ning, men i bet tjejcfte at 
glimre teb tf^rbig^eb i ?alijicn, Ijtoi Otolleriic, fem otb et 
Sfiiefpil, sare fcrbcltc, enbeg faa at fce maatic emfetjttf«, 
faa at naar 'præfea ^abbc paataget fig at fptfcare een 9)Je« 
ning, maalte Oppeneno antage ben mcbfatte, c. f. fr. T^cnnC 
ucibciiPatelige ©tiUing moa mon ftille (ig Icociibe fer Oje, 
naar man Pil fcrftoo bet 6ittre ^ab, tbormeb .^clÉcrg fer« 
fulgte biéfe C5pelfcr. 

UtfetliBm. f(t Kl)tnipS $i(l. flat. etilbc. Unio(rfit(t(t: Gabernr, 
©. 169. 27. 111. ^olttrgSliniilTc ©lat, 1752, ©. 199. S"" 
orbiungcn 1569, Beckmann , Communilalis rrg. Havn. hist. 
e. 178. gorriaflningtr, ni) ^roffafum, SMfpiiMtftr, Stqenip, ©. 51. 
56. 59. 7.5. 78. 80. 82. 157. ^olbtrg* 3>anjTf eiot, &. 172. 
Mnbcn (Srmtn. 9Itfmip ©. 187. SobcnB Uiiiotrfitctejeurtiol 1793. 
®. 49. Sfitolofliff STmflata, $(IiDEfi, ;^cn banjT* Æirfrt ^i|t. 1, 519. 

UniDtriitetflbitl. 9ii)(nip, ©. 88. 9.^. 140. t!)9. *puntoppib. 
Mnral. 3, 405. ffitrlauff, Sxt Æonfl. SIW. $iflori( (f« Stfliitrtt). 

^roftSfortnKfl SRanfl, 9itjtriii), ©. 189. ^ontcppib. Stnnd. 4. 
591. etrib om etoltflob« og Sonfiflotit concliisum 171.3, flt 
Sjfntflcpigtnw (!ulbe togt '^ioH i bf«* ©tolcjlattr i »or grue 
jlirte (fter btrtfl .^uStonbfrfl senium academicum, BirAtrobS Sag* 
boget, S. 14-5. ætrlauff, Mnttflndf« til^ulbctfla 2p(ifpi(, 1, 101. 

Satinen« $(mbonimt, Beckmann, e. 19. 27. 30. 39. 44. 3 
SJobenB Unioerlltttsjinmifll, 179-'^, ©. 61. Jtirtcbogfr cg SCubSmaal 
paa Sotilt, ætbtheimonftn, eatnt. til eiutbgaarbS ^i?. 1845. 
©. 1G3. 160. 

©rabir og I)ifpiit(recc(fcr : SBtftciBelft owr ^promutiontir 1675 StiøUn^a^n^ ttnit^erfltei 43 

i ^imbnit)« Støørafifle Sftttxttn\n%tx, i ^., Doctores iheol. &øUs 
inwøram, StoeetObc 1854. ®. 1. ^craf M ogf^a 9Stbet>x^\^tbm 
før SRajeflcrten : otoer Jlonøen« og 2)ronmngm9 ^toU t)are ^uipitnvtt 
Ic^ciiflte mcb røtt 2>amafl, ^od^ 6(eff f orbuben, at td^e nogen motte 
gaa bet ot>, efj^om btt t)ar offiier Majesleternis ^offiieber.' 
Raopach de rei sacræ et literariæ in Dania statu, anført ^od 
^cboeg, ben banf!e Jltrfeg <^tfl. 1, 507. 

6cc ber^od om Untoerfttrtft i Snminbelig^b: S. Sart^oling 
Oratio de orla, progresso et incremenlis Acad. Hafo. Hafniæ 
1620. 4., famt Sinbtng og 2:^ura. (3;at Sjomfnt de ortu et 
progressa Academiæ HaTniensia, font ftaar foran Jtragd Ramea 
Kholc, og font ^04 St^^nup talbed faatebed, inbe^olber intet nt^t.) 

£)g om mtette ^eriober i Unioerfltetetd <^t{torie iforr: Ubbrag 
ftf Actis consistorii i ben fbenfle Artg 1658—1660, i 3. 93abeng 
tbiiiKrfitetg^oumal 1794,6. 141 og 1795,®. 161. Sngetøtoftd 
Sragmenter om Srocbmanbe Sttttoxat 1658—1659, i ®fanb. 
Rufeum 1803, 2, 121, (jf. Sltjeru}) om UmtJerjltetct, ®. 159). 
Schlegel de statu rei liter, et acad. præserlim sub Cbrist. V. 
et Frider. IV (AcU lileraria Univ. Hafn. 1772—73.) 

Samttbige ®f rifter: Nic. Tbeopbili Tbeses de pri?ilegiis 
Stodiosorum. Hafn. 1603. 4. (€ee979erut) om Unimrttetet, 6. 37). 

De ofGciis Studiosorum rcgiæ Academiæ Hafniensis Sev 
Actos Bolennis Recitationis Legum ejusdem. Hafn. 1611. 9(f 
Jtnub StefTe, meb en Snbtebntng af Unit). 9teftor ^. $. 9lefen. 
^df feed iffe btot ^t>ab ber tr(»t)ebe9 af be @tuberenbe, men ogfaa 
6tubtemeg Silftanb. 2)e t6eo{ogi{Te Sorelordninger maatte ifcer ^ored ; 
alamni regii t>are for))Itgtebe bertil. 9^th 3ura anbefale« ogfaa be 
3)cnjTe 2ot>e. 9tf sprogene t)are ^ebratjT og ©ropjT oigtige fom 
Scripturanim clares; men for %\lt Satin en uunbgaaetig 9lobt?enbig^ 
^b ; SRoberemaatet nflrt)nee iffe. gt Carmen seculare jlutter Sogen. 
(e<e iot)rtgt 9lt)eru}> om Unioerfttetet, e. 101.) 

Georg. C. Dibvadii Commonefactio de disciplina, quæ 
legibus Academiæ præscribitur, earum recitationi præmissa. 
Hafn. 1597. (a)et (aber fom om ^an ret oilbe fare loe paa be 
©tuberenbeg iat>Ut> og Ufflfbeligfieb, men bet taber ftg bog i Sitater 
af be (Samle og i atminbetige formaninger.) 

Olai Worroii Baccalaureus pbilosopbiæ, seu de nomine, ^ »* vMVf onMfllK|llt I o 

^ører { be ftørte.) 

®om (Sxtmpd paa be Seré, ^tontoHonmte fn 
[ tage Tb. Bangii Laurus Danica rller fammed 
c(fe of ^rter 3cn«føn 9loi(Ti(te: 3)anfTc 2aur^'Æro 
Satinen paa 3)an|Ie aijm af P. G. R. J{b^. 
b(er om SRagtjler^ eller SRejlematJnet, 09 teøljnber | 
Magistri Humanissimi 
Et Laur6 florentissimi: , 
Set 2<erbomd JHar^eb (Ttmtenbe, 
Seb 7>\)htv^ gfan^ naffnfunbtge (etc.) 

©et i)ar iffc nol, at bcr bar en Bcftanbig lat 
nbet; ber Heb ogfaa mibt i Sanbet antagt en 
I ben anben ^abbc aHercbe 1586 fttftet en abe 
DXø ; e^riftian ben gjcrbe ftiftebe tiHigc 1623 el 

ben abelige Ungbom. „@IoIe og Slabemi b( 
►en af l^inanben." tJor ben abclige Ungbom 
m af bc n^ere ®|)rog en bæfenlig 5<>tnøben] 
berømaaletBIeb iffe regnet til bem. SRabemietd j 
gc Setjente {nbffiær|)eø bet i gunbatfen, at bej 
: til ©ubéfr^gt og anbre D^ber, „be^foruben 
je bet banjle ©l>rog, mcbcn be benncm «»^'» ^ 6orf Xfabmti. Stitberafabemi i itiøben^abn. 45 

^8 Begge paa Z^^;" ,rOg fluQe be, font ille ftubere, bære 
foTf^ngtebe til at^ne bem, fom germanice |>rofitere," Denne 
6tiftelfe bar faalebe^ efter fin i))>r{nbe(tge Senbend at ligne 
meb bore ^erregaarbe, ber i faa mange Slarl^unbreber l^abe 
boimet (tgnenbe Oafer mibt i ben ftore banfle ^ebe. 

®oxø Slabemi gif tilBage unber Srigen. !Det B(eb 
op^^tt 1665, faa at lun @Io(en B(eb tilbage. S)er gjorbe^, 
rimeligbid af ben n^ 9(be(, ber ligef aa be( font ben gamle 
bilbe ^abe fit Slabemi, et t^orføg ^aa 0)>retteIfen af et 
Stibberolabemi i ftløBenl^abn. !Z)et B(eb o))rettet 1691/ inb:« 
biet 1692, og fil [m gunbatd 1695. 9Ren bet lunbe næppt 
l^olbed i ®ang unber S^riftian ben gemte, og bleb o)>^æbet 
af greberil ben Sjcrbe 1710. 

Sunbatftn for Boxe røabtmi i ^ontoj)j)tband %mal 3, 744. 
2>m <e(b|le ^(an, mrbbelt af SRoM i ^^% Stb«(Tr. 6, 301. 
3>rt^o« 3). atlad 3, 63. Souber, Sraf af (Sorø STfabemice arlbre 
&^. i SJCanbinger fra ©oro 1, 159. SRtn ifar Sauber, Ubfiøt 
obcr eoro afabrmie« Sorfatntng 1623—1665. q3ro9ram 1827. 
fol. £)m 9Xobfrdmaa(et tfar ®. 23. <^en finbed ogfaa Sortegnelfer 
wcr be Vbtli^t, ber (luberebe i @oro. SRalltng, Om (Bove Slco^ 
bcmte, i SoUtn, ^or <^i{torte og €tatt|ltf, 1, 3. SflolUå^, 93tbrag 
t^ en ettlbring af eoroed ettffelfe i ettpf^ami Sib 1632, ^t)ori 
Ubtog af @teb{)anti ^aanbfTrtft om €oro jtfofler, i €tanb. 2tt. 
eelfl. @fr. 1816—17, @. 443. SltjeruJ), JKin q3itteftrimdreife tit 
©orø, i Sne 09 $ebe. 1807. 1,1. £)m STfabemiet« Siljlanb 
efter ben fwnffe Xvi^, 09 gorjlaøet at flette bet, feé JKatting, 
9tttft^tv, i ^t) 3). 3R. 4, 216. 

KIbert S^ura'd <^aanbfTnft Umbra Sorana agtebe ^and ^on 
£auribd S^ura at ubgi\)e. 3nb^o(bet angibed i SlieUnf). 9lt)e Xibenber 
om fcrrbe og curieufe (Sager for 1753, Sir. 14. Qt (Btt)Ut af 
bette ©frift, om ^Itabemietd £)}>^«t}e(fe og $au(int @}>tgram: Sora, 
per anagram. Rosa, pnbed i 3). 9(t(. 6, 340. Wadskiær, 
Hilaria Sorana. Præcedit epistola, quæ Equcslrium Academia- 
rom usam Soranamque, cum Antiqvam, tum Recentiorcm, leviter 
atlingit. Hafn. 1751. 4. 46 Cct IxTtt XiMrum. ^ntl'tning. 

€aiittiMje @FrifHr oni Sate, in bog tun gi&t faa ;D|itl)ti 
niiigtr: Ni<-. Car. Diiropii Sora, ad Juilitium Ho<-^. nAfii. I(!:t5. 
4. (2ji. ■^aametw om Boro fom Jtloflcr cfl ^ttatfini.) M»giii 
Frisii Sorx Encoraium. Siiræ 1(143. 4. (tit>ari itøfjle faa i^tnuriCf 
liingcr om ttt gamit €oro.) Pr. Gjern. Colcri Sora p«r ana- 
gramma Bosa. Sorsj 1C5I. 4. fiar jcfl irte f(Ct. Olhon. Sehel, 
Acaileniiæ Soran« Encomiiia), Sorx \Q5'i. 4. CHDUli Sehested,' 
Facies Sorana. Sor«. 1G57. 4. (Ittlrt Vti Witmitt.) $frt8 ' 
Ian l'>(l ogfaa ^tnfenfl: Juli. Itaue, Summa sludiurum pro nobi- 
litalc Danica. Sor«. 1C42. 4., mm jffl fior iftt fed ^(t. $([Ict~ 
itu Clir. Antlrca (Mylius), Occllus Soreosis anagrammile repr^ 
Gcntatus. Iliifn. 1644. 4. 

:^(t il^(1tgt KFatcmi i X\timi><iVn, Academia equeslris poff 
Kljturu, omialtfl fom ru SorftijtiUHfi fra Soto. tn migraiio. ^eU 
tfcgS 3>. Ætrtt, S. 246. »irfttobs 2>ogbBfitr, S. 254. 295. . 
^itøti. Sxn taiifft Xidti .^lll. 1, 403. Cm M tiaert: Gaspara 
RiiigKlmaiiiio, Applniisi fcslivi (He.) Cnlli nel Tamoso Pindo 
della nuova Academia Equeslre di Copenhagen C*^lc.) Copenb. 
1695. Tol. (@ii oratio elcganlissima.) 

Cm 8atinfli)(cii Ion man af te opieoatebe Sfterretniitger 
banne fig en temmelig Itjbelig r^oreftiUing. Sidegangen cac 
ufot^cfb«ci6 lang; l'ærlingcn 6cfl^nbtc f^o Sat gammel, 
og gil i Stele tit ^an cai (angt obec iifoe, eder tif ^an, 
fom ^loltctg figer, lunbe rage (ig to ®ange om Ugen. lit 
benne fangbarige Stolegang tibroge be ^bPfig* SfÉr^betfet 
fcrmebetft @IoIen8 Joi^^'inbelfe nieb Sirten, og i bet miubfte 
fm negte Steber, fcrbi be fattige ^ifdtite maalte gaa ub 
paa Sanbet at tigge. ®et ber i benne tange Iib tccrttø 
»ar egenlig lun at fttibe og fafc Satin; bertit figtebe næften 
att, og benne Unberciening brebed ganfle melani^. goi at 
inb*Be bet baglige Sprog maattc pædagogerne banne tatinfte 
Samtater, cm et røarteb, guglefangft, fflclbfpit, o. beSt.; 
eller ber opgaoefi Gtcbetnc et proveibium etlcr et ^at SJer«, 
fem „^abbe eii ftipn gotftanb om gote Sæber"; ellet et 2)e (<erb( &ctn. 47 

Vbont, ^Dori be lunbe faa Seiltg^eb tit at anBringe be Orb 
eg Zalemaaber, be forl^en ^abbe (ært. SDetfor brebe^ egfaa 
^Mningen af $(autu9 cg 2:erent^; og |uft berfor Blebe af 
^ebfingene ep\øxtt latinfie ftomebier, exercitia comica. S)et 
bar maaflee bet enefte morfomme beb en Unbert)i^ning , ber 
maa ^e b«ret en S^ortnr for Særling og Særer ; faa meget 
mere fem ben ensformige, n^bt^rftige UnberbiSning l^abbe 
et tilfDarenbe gbre, en 9taa^eb i ©æber ^od mangen Særer, 
ber ^09 mangen Særling git ober ti( en enbnu ft^rre. 

S)en latinfie ©rammatilS ©QæBne bifer nogenlunbe 
@Io(end. S)a ben flulbe bære paa Satin, maatte ber anbenbes 
afle^aanbe ftnnfter, for at Bringe Særtingen tit at ^ufle bet 
^n enbnu ille lunbe forflaa. ^iftoriefCriberen 9}ield ^ag ub^ 
arBejibebe en latinfl ©rammatil 1578, og føgte beri at lomme 
^ulommetfen tit $iæt^ beb attel^aanbe schemata, versus 
memoriales og flige ffunfter. 3enø ©inefen 3crfm, ben 
Jib informator for Sl^riftian Ulril og $anø Ulrif ®^Iben«» 
U^t, mebenS be opffotU ftg i ©orø, fil 1619 longelig Se^ 
fating at ubarBejibe en latinfl @))rogtære. S)en bar Beftemt 
tit @toteBrug; 9{eltor og ^rofeøforer gabe ben ogfaa en 
@tagd Snbefating, Baabe for ben fimpUxt SJletl^obeø ®l^tb, 
eg forbi gorltaringerne , tit ftor Scttetfe for Ungbommen, 
bare affattebe i røoberømaatet ; men i ©loteme lunbe ben 
iRe finbe 3nbgang, uagtet b^gtige ©lotemænb inbfaae bet 
rette. 9f ^anS 3Rilletfen Siabn'S Admonitio de scholis bene 
coDstituendis fra omtrent 1650 feer man, at ben Bteb for^ 
faget fra ©loleme, VLa^ttt ,^!Danflen, fom l^ift og l^er er 
inbftrøet beri, gjør ben fattetigere for ©ørnene," og „bet 
lunbe f^neø at fremme SSibenflaBeligl^eb , l^bis ber BIcb ub* 
arBejbet en ©rammatil i bet banfle ©^>rog." „Det l^ar 
man for (ænge fiben gtort i S^fltanb, og faabet Særere fom 
Særtinge Befinbe ftg bet berbeb.'' SRen en faaban 2:anle 4S Crt laite libfltitm. 3nt''tniiig. 

maattE øjenlåge« pg gjeiitagt« næftcn i ^iinbube Mot, t»r*n» 
ben tiintD tiioe tit ffiirlcligljeb. 3ene Oenfen ^jtnring, 
^rift ii-'atmftab, goP 1G61 en lalinft (Sraminjlit poa Canfl, 
fom ^dii bcjjljnb« meb ben ^cmærfning, at mon ilte flaf 
.tÆie !iDanftc iBcrn ben Grammatiske Scnft paa latine, nan 
ntanb fcvft beg^nbct beri^aa, men manb flat I.tre bcm b« 
Ijoa 5?aiif!c, og ^aa berie ^(ubcre iøiiiiit, (om be (crflaat.* 
SJieu ubcn gelge. ^ern^arb ©ieere ubgau en Grammatio»i 
laltna 1675, fom (an titegncbe @iiffcnfelb, og cmarbribcH 
^>aa 'Eaiift 1^84, men ^eller iffe ben lunbe sinbe Oiibgong i 
Sfotcn. ^lan ubgab et Sfiift cm bc Ibenbe Etctemclfepber;., 
ben gnmlc og ben nlj, incn ba ^an intet ubrettcbe, f^n*: 
(an at (ate taBt SKobet, §an fegte ®eferbring, cg (unbe 
ingen iaa. @aa (enfatbt (on lU SUtelantoft, og flreV fint 
eatig^rbéniibler 1(384, en vietiftiftSog, fom bet Stiftruijfte 
?cgat ubbeler; men ben ®ang fanbt man Sjætteri bcri, cg 
(an maafte lUbagctatbe fine Otb. §an bpbe fom gammel 
©tubent 1C96. Omibletttb Debbleo man at gice n( ©rammo* 
titler cg nt) Ct)tag af be gamle, inbtit ben tctate ERefonn, 
fem ©folerne unbergif 1739, ba bet tlee befalet, at olie 
Særefceger ffutbe ubarbejbe« ifaa lEanflt. Ea ftf man 1741 
en latinfl ©rammatif paa I)anfl af gunb^of, ber tmiblertib 
(ligefem be anbre Ooircbeger) fun bar en Ooerfættelf e af en 
t(fl, cg lun inbfprtee inblil bibcre. I^et bteo operbtaget en 
beljenbt Stotemanb 3oIob ©tenfen, Mettor i $crIuf«(oIm, 
et ubartejbe en anben, men (an frafagbc fig bet. Onbeltg 
fif man 3In{^erfen8 1751, fem (clbt nb til Oafot Soben« 
1782. Og (ermeb lunne ti eet tage 9(fRcb meb grammatica 
latina, meb mJnbre bene 3ntflvbclfe paa ^tcberdmaalet 
flulbe gjørc ffirab paa bor Opmærffom^eb. 

l!et funbe enbba Dære, at man meb Sbet t be fcrfte 
iSprncaar breb Satinen; bet Bat ben enefte 2)iaabc, (borpaa c Setbt« @l^ro9 bnbe Bnt)e bem til SRober^maal. Tim 
ttffoé b(ei> Snigen og Øbelfen af bet rette iTOober^maal 
9e lUt tilfibefat, bet b(ei» ftiUet i @Iammefrogen cg Sru^ 
en brraf ftraffet font anben Uterligl^eb ; ben Z'M @fo(e(obé 
pltf^t bet. !X)anfI @)^rog taatM l^berfen beb Unberbt^ntng 
Ser Deb @amtale etter beb Sorbet^ l^bcr Scerltngeme fif fri 
h^, etter beb bered Sege og anbre ©ammenlomfter (in 
diola, piatea vel alio aliquo sctiolastico congressu, Sebber 
^ i Cbenfe @IcIeIobe). SBrugen beraf bleb ftraffet nteb 9tid, 
yligefom naor Sømene ^abbe ftimet etter flaaetd, font noget 
ipReligt, noget utitbørltgt, noget ufømmeltgt^' (8obene for 
^erlnfé^olm.) !X)er bar beftentt en 2:ib^ ante et post meri- 
liem, ba bidfe Daniloqui ftufbe ^apuUxt^, allero denudato 
lamero. 2^i tre @tag af 9iifet paa ben bare ©lulber 
Kir Straffen for beiStbre; om beSntaal^ebberbet: detectis 
lalibus pro more puniendi sunt. (Leges inensales for 
Dbenfe 1588.) 2:atTe ntaa bi oet ®ub, at bette ^errebømme 
|il Snbe; tl^i bet l^ar bceret affl^eltgere og mere aanbdbrce« 
^enbe enb man foreftitfer fig. ^omad Sunb, ber ubgab en 
Grammatica melrica 1627, ogfaa mcerletig beb fin !£)ebifation 
dl Xreenig^ben og tit S^riftian ben f^ierbed @ønner, r$re^ 
beril og Utrif, tater ogfaa i ben om ^ine y^plagosi Orbiiti, 
podicibus magis quam codicibiis inspiciendis delectati/^ 

gra S^riftian ben Bi^tbed Zit fpored ber bog ifle blot 
en Seg^nbelfe tit Satinen^ 3nbftrænlning , men ober^cbebet 
tit en bebre Se^anbting af Unberbidningen. Stanbt be 
€Iotemænb, ber l^erbeb toged paa 9iaab, bar $and ^eberfen 
»attunbborg (JRcftor i ftaOunbborg 1630, i 5WaImo 1639, 
i »oertitbe 1641, afløft af ©ønnen 1669, t 1671). 2)er 
nblom en Hnorbntng om ©foteme« n^ Weformat« 1604, 
giætbenbe for begge 9iiger ; og atlerebe nu befatebe Jlongen, at 

Uniberfttetet flulbe førge for Ubarbeibetfe af n^ gccrebøger, 

i i>0 Set Il>T^t Zibeium. SnMcbning. 

enbcg paa X'anff. I'cr onorbncC i et Sfrletcgtfmeiit 
(11531—32), ot 'iJebniiflfiie i ferfte Settie ftulbe Icerc at 
læ]e Xaa^, nemlig ilut^erd Sfatci^ieniué, foitt te {lulbe Isn. 
ubcmib; pg i onbenScItic at flrioclianft, nieb flere btlt^bf 
lige grcmffribt. 5Dien ^Pcr [angfcm bet maattc gaa ber* 
meb, cm bet enb Hee cftcrEcmmet, fan mait ^atic bcraf, 
Qt bet ilte Sar ncgtit Sog lil i 3HcbiT8maa(et, ber funM 
benyttes rec fftoe be ©pclfer, fem i'atincn (ræeebe, Stejle« 
mentet ancrbnet, at naar SÆrtingenic :^aDbe faaet itegm 
C>Detfe i ;luliu8 tScefot og <5urliu8, lunbc man gice bem 
®li( fer af 3(ri(b ^oitfelb« baiifTc ftrcnnife, for at fce fteitfe« 
grcmgaiig be ^aobc gjcrt. ^cittcn Ijifloriff Stil bat iftf- 
betl Slciiiicn« gicniagne Sfitorbiiingcr, f, Gf, em nt) i'texen- 
beger, biccc ^eUei iffe eftetlomne, ^vitEet man iffc faa tnegcK« 
Iflr titftripe llpilligtjeb fra 3Vbfcnimc»be6 ieibe, fem be tiÆftcn 
uoberBinbelige aSanftelig^ebet eeb Ubforelfen eg 8anbet6 for« 
tratte litftdnb. 

©relcn ^abbe fra forrige libsrum Be^otbt fin egen tatinfte 
©ubstjenefte, fin baglige Ottefang og 9tftenfang meb lalinfte 
fe^ntner og 9?efponfoner. S^cc giorbeg flere i^^rfeg paa at 
inbflrænfe eller aff!a|fe ben. SSeb ^letfufs^olms ©fole onorb« 
nebeS, at naar tre "^Jfalmer Bare fiingne paa Satin, ftutbe 
et af ternene læfe et Sapitet af Svibelen paa T)aa\t, og ber« 
pm ftulbe fanges Te deuin ^jaa T'anffc, fem fiilig §r. §ertof 
bet tfaccr ubfæt. ®toIeregIcmentct fra 1631—32 gi« cnbeg 
e( mere olminbeltgt 5<'i^f<'9 P*^"' ^^ »ifP^Jff« Satinen. 6fter» 
fem, ^ebber bet, bet Satinfte itfc cnbnii forftaa« af alle be 
^ifciple, ber be Segnebagc gaa i Ser, cg enbnu minbte 
of 3(lnuieefeII, f^ne« bet meft paSfenbe, at benne ®ub8= 
tjeneftc blec ^etbC i ajfcberemaalet. ^(aaflee oar belte Megie. 
ment tun et (vorflag, ingen Slncrbning, 3 c(t galb »ifte 
©tolcnS (atinffe ®nbetjenefte fig langt mere fcjgtibet, enb IDe IctxU €Mtx. 51 

ben abninbefige ; t^i beb benne b(ebe be (atinfle Sinter (horæ), 
font prælater og fiannilev fang, afflaffebe 1640, nten fulbo 
lommen ^æt>et bleb ben latinfie @fo(egubét|enefte ifte f(»renb 
i e^ttftian ben ©^benbed !l)age, i 93tborg 1772, i ^arl^u« 
1777, i Cbenfe 1783, ba ber ingen Opbl^ggelfé tenger bor 
Ht ben og ^eQer ingen 8cegfo(I inbfanbt fig i Æirfen for at 
bibaane ben. 

Sn (ebenbe øornemmetfe af at Satinflolen maalte 
inbflrænfed bifte fig aQerebe unber S^riftian ben jS^^^^* 
Seb 9leflri)>t af 2 S)ecentBer 1682 ubnæbnte« en ftontmi^fton 
til at unberf(^ge be terbe €foIerd S^ilftanb. Siegieringen 
fanbt, at ber ^er i Stiget i be ntinbre ^i^^Bftceber fanbted en 
flor Xd unyttige lalinfle <Sfo(er, ber iffe funbe naa be fore^ 
fatte metas og bog oare aflagte nteb ftore og anfeelige bene- 
ficiis, ^oorbeb be rette [tore ©foler forringebed og ?anbet 
Meb o^^ft^lbt meb mange unl^ttige ingeniis. !Den mener bcr^ 
for, at ber i berc« @tcb flutbe inbrettc« „t)t«fc banfle ©foler, 
(oor Ungbommen i Sated^idmo og Sørneterbom, famt ^ic^^ 
nen, ©frioen, Sog^olberi og ©ofartcn lunbe unberoifed". 
©et titflrioe« Dr. $>an« 8et^, ber "oax 9KcbIcm af tommi««^ 
jionen, at ben tilfigtcbe Stcbuftion iffe fanbt ©teb. !Der 
fortæHe« nemlig, at JJolf tit $ot)c forcflog S'ongen at opl^æoe 
greberif^Borg ©fole, tl&i ber funbe for ben« ^a|5ital ^olbed 
et ^ett Rompagni 3i^ttcre ; men 8et^ gjorbe Rongen oj)mærIfom 
paa be mange Berommelige 3Diænb, ber bare ubgaaebc fra 
benne ©fole, og nceontc iblanbt bcm Ringo, l^oorpaa Rongen 
ttbbr^b: Gr ber fommen faabanne 3J?ænb bcrfra, l^borlebe« 
tør t>i ba ruinere ben? Og beb be anbrc ©maaflcler beraabte 
8et^ fig paa fig felo; l^an l^aobe gaaet i ben liCe ©fole i 
®renaa, og l^aobe bog opnaact ben 93cerbig^eb l^an nu bcltebte. 
fiongen opgab flanen. 

Snbetig bør en ©folemanb næbned, 92orbmanben ^ani 52 IDet Icerbe ^tb^rum. 3nb(ebiitiiø. 

SB^ttte^ ber ffa^U ^aft en @foIe i Sti^itn^a^n førtnb ffan 1714 
bteb ^ræft i 92orge , og beb S^^eort cg ^xap^ bibnebe on, 
at bet i @IoIeunberbtdntngen, beb ©rænbfen af 2:tb€rttminet, 
bar flcct en bct^bclig JJtemgang, bcb ^bilfcn SRoberfmaoIet 
tifligc toge« meb fom et ®^>rog, l^bori ber flulbe unberbifel. 

£)m te t<rrbe ^foter t 9((mintf(tg6rb er 9Tberut>« ^ifl. ft«t 
&iU)t. 3 S), i ^a\\>paxt, efotrrne, ben t>igHg(le Jttlbe, ba SomH 
^tolf^iflorie itte f^aar faa (anf)t. 9)tfn en n^ Sear(ejbe(fe, efter at 
faa manf^e nt^ere Stbrag ere fomne for it)\tt, er meget at fnfk 
S6urad Vahæ scholarum Danici regni apeiiæ, ^aanbffnft |Htft 
Untt)erfttftdbibL, Addit. 9tr. 205. 4. gaar tt( 1738 C3>aM« 9«« 
gram om Swberihborg Cfete, i, 16). 

@f oteunberDtdntngrnd $f6rt)be(fe : 2)tfctt)(ene« ^P^i^^ SanbrtHg 
paa Sanbet gat) tiØige Vnlebning ti( @t>tr og Sebipgang. 3)e bfapc 
ofte Itggenbe ber tre 3>age, unbrr oUe^aanbe ^aafTub, at be ffufbe 
f^nge for Sig, bet flette Seirligt o. bed(. (Senb), Stbrag tt( <^eii« 
etoted <^i{l. program 1848, ®. 51). @n fongeftg Sefaling af 
1699 ot>(t^fer ben flette etotettfciptin ; ben omtater fom 9atti^ 
^orlebe« Ungbommen er l^engh>en tt( for megen $ri^b, føget 2)riff 
ogS^aabelf^ufe; og naar U falbed berfra meb nogen a(t)or(ig 2>ifcit)(iiv 
forløbe be Cfo(en, og enten uben Seflcmonta U^b^t ftg ttl aitbte 
Cfo(er eUer unboige oore 9{iger og beponere anbre ^teber, eKer tabe 
fig unber SKUitatr antage og Sogen flet forlabe. (^fiberf^, 9tU 
Paffer t)ebf. «ar^u«, 2, 180.) 3afob Safobfen «o(f, Sleftor i 
CMo, ftger I Si(egne(fen tit be to Sragebier, l^an ubbrog af SSneibeiv 
at ber tfte t>ar Xib tii at gjennemgaa ben i^tt, præseriim ex haios 
scholæ conditione, vbi tota fere schola per anni quadranlem 
qootannis dimittitur, dum scbolares tenuioris condilionis pro 
more qui iam dudum in boc Noruegiæ regno inoleuit, Eleemo« 
synas in literarum subsidium niri parochialim soiicité qocroDt 
et colligunt. 

l>tn (atinfle ®rammatit : Sitjtxup, ^i{t. ftat. Stttbrtng, Gfoteme 
®. 25. 95. 114. 186. 332, og Librorum etc. nqlitia, e. 26. 
27 — 28. Nic. Kragii Gramroalicæ lalinæ præcepta. Hafn. 1578. 
Sctrgnet 9lte(é Jtaa«. (2>er finbe« I ^e(e Sogen fun en ^afo ®nef 
banfle £)rb og et <par Salemaaber }>aa 2)anjT). Jersioi Grim- De lonrbe 6!c(er. 5S 

I lat Hafn. 1624. 1704. 9(f ftoDn« Admonitio, et ^aanbf 
bet tHur { bet Jtø(. 2)anffe ee(fTab# eamL 9tr. 47. 4*, 
ttttrag (od 9TtKntt>, 6. 114. diering, Methodus docendi 
Biticam UUnaoi Danice facillima, i. e. ^n faare tet SRaabe 
e ben 2>anfTe Ungbom grammalicam latinam meb paa 3)ait(Ie. 

1661. ^t»M, Grammatica latina. Hafn. 1675. 4. 
tis reformata* Hafn. 1682. Grammatica latina minor 
Hafn. 1684. i^tt er ben paa 2)anff.) Xt)ente &oltå 
•der, ben gamle oc bent K^ (uten eteb og Var. 1682.) ftnbeg i 
Mt. i 9loe«fi(be. C^bbrag ^o« St^eru)), om etoleme, e. 333.) 
|9r^ mob flloberdmaatet og <Sfo(ebifct>(in: @fotetot>e for 
i^im, af Olaus Theopbilus, ^oé 9t^^€mp] for <^er(uf6^o(m 
V C 40; for ^rebenféborg i Senbtfenf Gfterretntnger; for 
i f^ Stl^mp og t aRu(ert 9[tt^t}tkt\ for SHiU i Terpager^ 
Cimbric«. Scholæ Flensburgensia Administralio. Rectore 
Sperlingio. Wileb. 1589. tnbe^otber tiUige De scbolia 
ndis et conservandis Oratio, famt @tote(ot)ene, ^t)or{ ogfaa 
> mob SRoberemaatet. <^enrid)fcn, 93ibrag ti( Stotetugtend 
^ogram fra £)benf( 1853. S^oma« Sunb ^oé 9tt)txup, ®. 
LOO. <^ané 93og ^ebber Grammatica metrica nova. Hafn, 
2)ebttationen ^ebber: S, S. et Individuæ Trinitati, Deo 
Deo Filio, et Deo Spir. S. Euergeta buo adorando Nee 
Seren. C^tc') Chrisliani IV. Filiis (etc.} %\l ben ^ører 
Reliqviæ Grammalicæ poeticæ 1627. 
BfoleregUmenter 1631—32: 9tt)txup, ®. 89. 92. ^. ^. 
ibborg^ eet>nft6(>eflrit)e(fe af %. 9t. 9{t)ge. Æb^. (1759). 4. 
Bfolenélat. OubMjenefteiStDerut), ®.39. 87. ^ontoj)j). 9ImtaI. 
2)dn. Sib(. 2, 84. engeUtoft, Sit^urgiend $i{lt. i 2>anmarf, (B. 88. 
Bfoterebuftionen : SHotfoe, e^rij^iaii ben ^emted 9{eflr. ®. 406. 
(), e. 131. 3tt)erg, (S. 661. ^clmeg, 3)an(Te «irfe« ^1(1. 1, 463. 
p. SSbitte^, tre Diss. philologicæ ere: De lingvis iradendis. 

1706. 4. De Wolfgangi Ralichii in lingvis tradendis 
ido. Hafn. 1706. 4. De aucloris medicinæ mentis in lingvis 
idis methodo. Hafn. 1707. 4. <^an unberføger beri, an 
I tradenda vernarula sit, an peregriiia ; f)))orIebeé (egge, fom 
og 3)toberémaa(et, funne forbtnbeft; op(t)fer, ^))or nøb\)enbigt 
at (arre SRobtrémaaUt \>tb Unbenoidning, Sremgaugdmaaben 54 I>rl (urtt litenim. 3ntlcbnina- 

^t^Tl1f^, D. f, fr. ^(rtil fqth ban: ©tr jC'fcffreatiwKr Cm 8«tw 
Jtui]ft(rt9 ri^tiA' og fniittbarr JQMft 3 Uiintemmrni^ Unttrviffpiin} 
tttc.) Jlbli. 1707. 4., fDr2(rf(«n, „fom ej fdi) f*nt temmt t)ott 
uott i ttt giitinfl« Sprog foiarbtjttbt o>t nbflanfli« ScactaHr." 
gotttrcttift Sil (II ubfBrlig Un^(t^ttni1lg Cm ©n \xtUv Crbtn eg KioSe 
til tft hiliiifit ©profl ol tarc. JtK). 1709. (fin lalmff ©rammatK 
for 9)fiiDiib(r( paa Sonff, og laat an paa (u gtabota grtTnflang.) 
Sil etoltffrifl« ftn ^flllt( ^i^ he«: Ulaus ThcophiluB At 
Gcholamm origine et ulilitate. Ilafii. 1574, onfett af 6t)fIatt^rti 
mtn inaajTcc itft til. Sonimti ParKiieses sca pTæcc\il\anta 
sapienles (ctc) ex Græi-is simul et Laiinjs autoribus in vsun 
Schnlarum triuialluin conscriplffl. Ilafn. 1573. 4. 3 @fulltingfn 
rr eftflfimtcruijiiinflcii cg ttnS ©(baiiMiiift. (®« Siti)*nip, bifl. 
ftat. Sriltr. SMcmf, S. 20.) Gaspari Georgii HaoimermuUetL 
Oralio in nalalem Domus Iteecnlianæ Roi-schil<lensJum liabila 
Itoijscliililia.' die ISOctobris 1042. Ilifn. IG4:i. 4. (iitffl hi(lori{t 
SnMliJlf). Ilrevis trncLitus tontinens oflicia, discipulis ail doc- 
Irinam conscqvendam nccussnria, a Jano Dionvsio Jersino. lUrn. 
(1607). 4. C^fffeMflvifl til 3>ifcipr(nt i ^evlijfJVIi"- Æraftatm 
tr i (atinlTt $fjrani(trt). Eliæ Kaiiril Oralio valedirtoria de 
clariss. scholæ OthenJcnsis Rectoribiis. Harn. 1C99. !8c)tt)iit(i: 
iiitb Canulus Besdic og min mcb Thumas Bircherod. (SSanbtn 
tr tifltfao tiojtrawtibt paa Satin fom i SDloNrsmoaltf) , jf. Nov« 
liter, maris Balih. I(i99. ©. 155. QTIbtct Sdnra, S^tanftmngB 
Salt tit S;l>l^infl ©foltfl SnM-icIfe* ^etjtiib. 17.12. Sbh. 4. (Salen 
er baiifft Sitrt, nitn ^t^(fte^ finbcs: $i(li>rif( Stvftntiig om ®oI^ing 
©tolt.) Geoigius Liiiidius, Oralio de molesiiis scholæ (etc). 
Flensburgi 1705. 4. Cg Oratio de eo, quod in pios gralosque 
merilo conTcraniur bencriria, cum adjeclis versiculis. Plensb. 
1705, 4. (3lc tiUagtt S!«« trt paa SijfT, (Sraft o« $(brai|I. 
Borf. omlatrt i Cimbr. liter. 1, 3C7.) 

et n^t ©ett« }paa ten Orcmaana, bcr i tct mmbfte 
flttraaebeS unber G^riftion ten gicrbt« SiEgiering, cre be 
©Ijnincifict , ber cpcctlebcfi fom et 3)icUeinlcb imcUcm be 
(ærbe ©loler og Uni»erftlctet. 5)e ere at anfee fom be 
ferfte gorf^g pac at inbfete Mealia i teii tætte UnberoiB« @|^mnafler. Slmuefforer. 55 

aing. Wien be Itragted fun (angfom i ®ang^ 09 barebe lort. 
IDeftnQe atterebe ))ceTe))aa6ubnel618; men bet ælbfte, bet i 
Obenfe, ber ogfaa tengft barcbe beb, bJeb f^rft oj>rcttet 1621, 
eg ))aa ntj funberet 1639. Sfnbre Btebe otJtettebe i {Roc^Iilbe, 
Har^u«, JRibe, 8unb og Sl^riftiania, aCe i famme Sar 1636, 

Sl^eruj), M(^ M. eWbr., etoterne, @. 102. Cm £)teiife 
S^ajtum ^at>fd et mcrrfedgt 8frift: Statua honoris erecla 
Gymnasio Olhiniensi cura G. Hannæi, 1692. consummavit L. 
Loja. Ilafn. 1724. e. 11 ubtater Sorfattertn jtn ®i(zU ot)er 
Daniam, septenlrionis coronam, Fioniaro, corculum Daniæ, Othi- 
Biam, Fienis ocellum. @. 18 no^neé bm ftlbfle lector ihcologiæ 
Nicolaus Brunius 1539, om toem man tf te toeeb anbet enb 
9imtt, og band efterfølgere. 2>erpaa føtger ®t)mnaftftd ^i\toxU 
fr« 1621—1722. 

Om ben banfTe ©fole i fti^Bftæbcrnc og SHmuefToIen paa 

?anbet mangle tilftrælfclige Ojjli^^ninger. 3Kan finber l^ift 

eg ^er omtalt, at ber i be RjøBftcebcr, l^bor ingen SatinfToIe 

^, fanbte« en banfl ©fole, og flere 2(beI^mcBnb o^>rettebe 

llmuefloler paa bere« ®obfer, l^bilfe funne anfce« fom gor* 

Were for fremgangen unber greberif ben Sjerbe; men Unber*' 

bUntngend Seflaffen^eb l^ar næp))e \iaact meget ober bet 

forrige S^ibdrumd. 

S3eb (Siben af Sbelen bannebe fig en lærb @tanb i og 
nbenfor UniDerfttetet, ubgaact fra 33orgcr*' og SJonbeftanben. 
jDer finbed i ben ogfaa eneftaaenbe ^{ænb, fom fra ringe 
9#bfe( t)eb ©enietd ^aft ^æbebe ftg tit 93iben{Taben« ^^jefte 
S^big^eb; men ligcfom beb Hbelen ubbillebe ber pg tiHigc 
fjtU ©lægter, l^bor ?ærbbommen ligefom gil i SIrb. 9Jogle 
af bem »anbt beb bibenflabelige Opbagclfer 9?abnlunbig]^cb 
Ober l^ele 6uro))a. S)e l^abbe for ftørfte !£)e(en f^gt Scerbbom 
beb Ubenlanbdreifer, fnart fom ^obmeftere for abeligc ,2)ng* 
Unge, fnart paa egen $aanb. 5Raar be fom l^jem, Beftcge 
be enten ftatl^ebret, ber unbertiben bentebe paa bem, og bir^ 56 £ct I(tr»t Zitfrum. dnfcltbninfl. 

febe Peb tcerbe ©frifter, tUtt te ubmærlebc fig fem Stole* 
mænb, eller be ^cnfabe i ^ræftefatb, cg b^rtecc t)tx, ttfle« 
fem unbcr 3tbcle«8 Sjne, be SSibtiiffaber, fom UiiiBerfiletrt 
lagbe [iben 3i\nt jsaa, og ^olbt bciDcb abftiUigl i Vive, bet 
etlerS tilte bære fovflaact, ifær "}IaturBi6en(Ia6 cg Clb- 
granftning. 

9ti<ft1( Qt bj«r( Sloittt. bti ftrotrt fifl tangt ncb i fibrn, nt 
faa frdiirnfldibt gtnømtntr i »or Sitcratur, at ni Oettfiflt eoef- 
Itm, fctfaauitt be Mbtomnw tm. Pil Itttt 3nbfigttn i bet fei^rnbt. 

3>tn beveinttfle af bitfc @(ist!rcr er Sarlboltncrne. Slam« 
fattrftiS^crldaefptrfnt, tivit Jobcr h(b 3tfp(r ^aKtftn, »ar fett i 
Kifliim f 3t)[Iaiib, bln) ^lafl I .Rjebcntiavn og i iKoIm«, et jiifltb* 
fig mtb (ti ^rajltbnit« fra ©taone. $ait forfalltbe obfliUlge 
giibdiøe etctft« C'o^l— 1611) og bebt 161.1, 

.^aiis eoii 6afV« elJet Scfper Sertfitlfm (Utc »artftolin f. I 
iMttliiw 1585, Hee qjrof. i 5Rrtitinrii 161.3. 6ii fitftig ©oqbew 
beMgebe itam tit at ilnbere :£^eo[cst, og (lati bln ^ruf. i S^eolo« 
girn 1624. 2)(t er Vor berømte Vnatoni. f i @oro 1629. 
.^0119 frr ©oniKr : 1) »ettef, f. IC14. fongelig aTntituar, i 1690. 
2) I^omaB, f. 1616, $ref. i »rotomi og fflcbicin 1648. S)tt 
er bdi anben beremte ^(iiatoin. f tiaa .^(iftc|teb 1680. 3) Ulbert, 
f. 1630, Settot i Srtberitsborg, + 1663. 4) ^atoh, f. 162.% 
Cricntatifl, i- i ^eibelterg 165;). 5) Stajmuø, f. 1625, ^cof. i 
SWtbitinen 1657. t 1688. 6) Safper, Dr, juris, -f- IG72, &at i 
Sileramreit gjort fig minbre befjenbt. 

^f betteXiilb efterlob S^omaS Sarltiolin ftg atter ^ttSenatt: 
I) eofper eUer 3(fper S., f. i Jtjebenbatm 1655, f rof., ®etiera(» 
prcfurer, oMet, + 1738. 2) gbriitopfier, f. 1657, Sanbfltommer, 
+ 1714. 3D Æboiitafl Ifiomafen S. ben Seibre, f. i HoeStilbe 
1659, ^rof. i ^olitit og gabrefaiibets ^-»illorie, toiigdig Stntitoar, 
MttiBfttretttr, ^rof. i 2or(i)nbifl^eb, i 1690. 4) $flii3, f. 1665, 
»Prof. i Sheologim, ■}■ 1739. 

Ænbdig ^aBbe IboniaS Sbomnfen 9. en ©»ii of fainmtSIIavn: 
S&oma« Sbcntaftn S. ben S)ugrt, f. 1690, ©fneralprofiirer, 3u|ii» 
tiariu« i ^ojfilmt, t 1737. 

Slugten U(bItgei)olbt ]lg inbtit vore S^age. iatbt 6(«gter. 57 

Dm Bormfte C(«gt ftammer fra«3oM Sontt, f. i 9(nv 
%nm i •cCbfcn, f font Slaabmanb i tCar^ue 1601. ^onf 6øn 
Sfflum Somi tMir eor9nneflec i tlar^ué; oø boinee ®mi er ben 
iecfmie C(uf Sorm, f. i tTarbii« 1588, f 1654. £)(uf Som 
^ri9be to eminer: 1) Siaum Sorm, f. 163.'), Xon^tii^ ^iftono« 
Srat i 1704. 2) Utatt^ia« Sorm, f. 1636, $r(»rtbrnt i Stibt, f 1707. 

SiOumSonn ^at>be to eonner: 1) £)(uf S. f. 1667, f 1708. 
2) Ctriften S., f. 1672, StfTo|) i eorUanb, f 1737. 

CXttf S. ^at)be en emi, Siaum S., f. 1698, yffedfor i 
^ofcftlrn, t 1737. 

9latt6iae Sorm ^at>be to emtner: 1) Saften S., f. i 9iiU 
1676, 9nrftbent i 9lt6e, f 1750. 2) Ctuf S., Scttor i Vat^u«. 

a)cnne £>tuf S. t)ar Saber tU 3end S., f. 1716, »eftor i 
SosMr t 1790, ben ftbfle af ben manbUøe etcrgt. ^and loftet 
Stargrete tax gtft meb Skriften Sagge, og bereé &en toar £)(uf 
Sonn, f. 1750, + 1809. 

6(«gten X^uro. ^eber Sauribfen <^o(ft t>ar Airurg i &itU 
(Ijør. ^an^ €øn 2aunb<( ^rberfen, Laurentius Pelræus, f. 1598, 
Settor t ^er(uf«^o(m, og 1630 ^ro^fl t 9{t)fjebtng t>aa %al^tx, 
i 1655, antog Slatnet Xura eUer X6ura (petra, XiiJppt). $ang 
a)atter SRargrete bteo gift meb 9tag. £auribd aXortenfen Sibfteb, 
Vnrft t »atfloD, i 1674. 

9(f 6an« eonner (ef|o(bt ben ene Sifnat)net Sibfleb: Sftovttn 
Souribfen Sibfleb, 3)egn t>aa 9(mager; ben anben 9lat)net S{|ura: 
8aurib« gauribfen S^ura, f. i »af (Tot) 1657, SifToj) i »ibe, + 1731. 
a>enne ^otbe tre eøimer: 1) SHbert Sftura, f. i 5lieben^at)n 1700, 
JWtor I JJclbing, 1726 ^r«ft til gejrfTot), + 1740). 2) ©iberif 
X^uro, f. t Varfiu^ 1704, Aommanbør i eøetaten, i 1788. 3) 
Sourib« S^ura, f. i 9tar6ué 1706, ©eneratmajor, + 1759. 

^(tfgten Solbtng og S i nb in g. 3^nd ^ot)r(fen t)ar fRaaU 
monb og Xolber i Aclbing. <^and ^øn ^o\)ti ^^enfett Solbiiig, f. 
1581, t?ar ^rajl til Sinbinge (nu £l))ie(emart) i ^aUanb, 
Settor i ^erfuf^^olm, i 1640. 

^an 6at>be tre Sønner, 1) ^an^ Sinbing, f. 1609, ^rof. i 
Cbenfe, + 1655; 2) ben berømte Ma^mue Sinbing, f. 1615, gtaté« 
raab, + 1684; og 3) ^eber S. 

^an« S. ^at)be enCøn ^eber S., f. i £)benfe 1637, ^Tdfeéfor 5S Titt Ixt^t Iitdnim. Snblebniiig, 

t AanctUict, i 1G54. DtttflmuS S!. ^aVtt m <Sta $Dt>tI ?t., f. 
1C58, Gtntsraab, i 1712; og Nnne otrfr oi Sen Kasmus S. 
ttn 3iiiirf, til Si[lnip, ■{■ 1727. 

eiitfltni æinflUu. Safcb Binaln) tor (llritfl i ©ieiiaflinrrt. 
$an8 eoii ujr qjtfctr 93iiialpu, f. i æinelou i etiiant 103fi, ^rajl 
i Etcnft, og i $r»|le, + 1705. 

Staiitt hoiiS fire €onncr a 3dtot (Sniifliiui) SJinSlPO tfli 
Uremtt Sriintoiiv f. i -Trfiift ICOil, +1 ^onS 1760. Se ( 
Dfl«: .gana æ., ^ofpitaliurftfliibtr i ©lafldfe. + 1740; fiiibpis S, 
%\a\i i Stora*, + 1710; 9ii(ti Sruiio 5}., Dr. med., f 1711. 

eiitfltdi Sirttt(^^. •^(iniaii Jtnftn, Sorfl« i ^dfitifl«, ' 
fiflsbt (II een 3(n8 ^rmanfen, ter Hee qjralt i SirftreN 
bavtt to ecniKr: 1) 3(iia Sictfrob, f. 1G23 i Sirttreb, qjrof. 
Dfi ^*r*ii i Jijebrrtaipn, + 1686. 2) 3olob Sirttrob, f. 1624 i 
æarbtrfl, ^cof. i Sft(oIi.>fli(n i Cbdift, f 16S8. 

3'nS S)ii((rob Itaobc atttr to SDiincr: 1) ^o^anntfl S., f. \ 
1663, ^vof,, i 1720. 2) ^tni ©., f. 1664, »iffop iafirifliai 
foiiB, i 1?20. 

Safub Sirfcrob 6awbt Irt©emi(r: 1) 3afob ©., foin bnifncte 
i Siittt 1685. 2) 5(n« S., f. 1GS8, Siftop i ^lalbcrfl, + 1708. 
3) Æboma* Srcbtr S., f. 1661, $ccf. ort ©ijmitolld i Obftift, 1 1731. 

eiagKn Sabtii. ©rnfl uoii »obtii »or JBorgfiitcfttr i^crfm* 
an SolbfoTValttr i 9terrcj;)Uanb cg øift iiicb tn €efttr tH SGrFc 
bifTo|) <Sy>ant. ^mi €ciiiict parc: Soiuibe 0011 Sobcn, 9tiUoT i 
^orffnfl, ^rttfl i 9(arbus ©tift, + 1689; 09 3otob Sabtn, $ra(t 
i ^tréleu i ©faaiK, btrtfttc i ^oVitt. 

^ant 'Ben £orMb Saitn. f. 1668 t ^txilffo i Btaant, 
SttftOT i -^olbrf, Sorf. til Ituma ilanica. f 17:12. 

$ani ©en 3aMi Soben, f. i ^olbrf, Bar Mtftoc i ffiorbiny 
tora, + 1738. 

^anfl ©eniitr: 3a(ob Sabtn, f. i ajorbingfcorfl 17.'i5, ^rof. 
eloqueniiæ, + 1804, og Sorfilt aSobdi, f. i SJovbingborfl 1734, ®ot«< 
infpctier, + 1805 ; fonit btn fovftnteunttfl eeiinfr : ®ujlou fiubvig SBoben 
og SorfdfflflbfTi, b« i btn iii)(rtfiiterotiir (r( iioti'oin btf jtnbh Sorfottm. 

eitrgtcn ^onbol. Soban æanbaf, Siflop i 9iib(, gift mrfc 
(n <Sninbitb, E)ovbe tn Sen 3ttr S^onbol, SQorgtr i Sibt, btc tovbt 
to ©ennet: 1) 3tni ffianbal, AquavaUinus, ^raft 1 aSogjlnip Mb ^axU efttøler. 59 

^b<t«((t>. 2) <^and Sanbat, f. 1579, »iftop i æibot^, + 1641. 

Sene Sanba( ^at>be atter tre bønner: 1) ^eber S., Aqua- 
?allinQ8, f. 1602, ^rorjl i SRagflru^ + 1659. 2) ^ané Sanbaf, 
Xaabmonb t 9iiU. 3) Sagge Sanbal (eUer Sanbel) 9la^i^atmu 
btreftør, i 1683. 

16iftoppm i St6orø $ané Sanbal 6at)be to bønner: 1) $and 
Bonbttf, f. 1624, «iflto|) i ©»ttanb, + 1675. 2) ^rrbbjem Ban^ 
bttt f. 1635, ^ropjl i itorfør, + 1699. £)ø en 2)tttter itaren, ber 
6(ct) gift meb en Ajøbmanb f Slt^borø, fra ]^t>i(fe nebflamine Z^i^an 
S. 09 benne« eøit ^ber ^rie S., ^rafler i Sinbinge; ben ftbfle« 
eøn So^an S. anlagbe Sogtrt^fferiet i 9iMox^, + 1797; ^t)id 
eøn ^ber %xi^ S. (tgetebe« t?ar fdo^M)tUv i %a(borg. 

9ift^ptn i ^Manb ^ant Sanbat ^at)be to bønner: l)«$ane S., 
f.1656, ^of. iSbeotoflten, +1710. 2) 3o^an (gnijlS., f. 1666, 
Co^ntpiaft i 9lt)borg, f 1714. 

2)en førflnortjnte, ^an« Sanbat, ^atJbe atter to ©ønner: 1) 
3o6an Jreberif S., f. 1686, ^rof. i 2»ttat>iif, f 1717. 2) ^and 
S., f. 1694, ^rorjl paa «maøer, + 1757. 

3Man ^ax ofte forflarct benne gcerbbommen« xS^xplanU 
ning i Dt^fe ©lægter, ifær t>eb Umtoerfitctet , fom en g^jlgc 
of en roa Jltpoti^mt] og ben Ian bet ^abc l^aft fin Slnbet 
beri. 9Men ben ^ar bog en bijBere ®runb i libené ^elc 
Janlegang, ©tatené Onbbeling i bi^fe Rafter; tigefont fjeno*« 
menet i bet ^cle taget naturligere og fmuffere forllarc« af 
bc ^mpU ©æber, ben ftørrc ®nb^fri)gt, ben ftrenge £)p* 
tugtetfe, 9Koberen5 Rjærtigl^eb tit fin 3Kanb^ ©tanb, {Jabe* 
ren^ tit 9Sibenf!aBen, og bet naturlige Ønfle, at bereé ©øn 
maatte arbe biøfe ®ober. Og ubenfor ^ine mere impofante 
lærbe ftrebfe, ^bor mangen grnnbtccrb 3Wanb l^ar ber ille i 
benne abftrufe Scerbbomd lib Icbet for 5Sibenffaben i fin ftitle 
Sraa, ubcn at fijcenie fine 9)JebBorgere nogen bet^belig JJrugt 
af fine ©ranftninger, fom Sftertiben i bet minbfte nu finber 
tjærb at omtate, men ftaaenbe fom et ©tage 3}ibunber for 
fin Omgibelfe, ber l^berfen Begreb ^an« fjærb etter fattebc CO ©et Ifttbf Ilbtfniiti, Snblcbninfl. i 

ben JJorh-ljUetfe bet uar lommen evn ^am, eg siorbc ^om 
ligcfcm tit cn Sremmeb i bi-nne SJerbcn. S?eb at tctrogte 
Sitcraturcii tan man iffc fna ncgcri ret Si>cefli(ling cm benne 
8ærbbcmfl[>(be, berfun bveb ub i fpcrabifte ^Irifter, pg ofte 
^aPbc Siben imob fig. "Slien bc tjift cg ^r fcretcmmcnbe 
SScrcliiinger om beSlige SJJænb, fem 'peber Stanbal, 3Kcrte« 
SEcffeburg, Offrgcn Utfin o. f[., oætte ?f orbanfetfe , cg 
cvf^fe ^ÆtbbommenS tforpUnlniiig fra J5*ber til ©on. Cm 
SoffBbnrg f. G;, fortæller Siorm, at ^an blee oplÆ« hjemme 
af fm ivaber, en 'i*ræftemflitt i Bb"* ''fl ' f'' ticnbe 9lar af 
Ijom bloD bimittertt lit Unipftfitelct. (Sngang cifitcrcbc SU 
ftcppen, cg JJabnen tab ^am oeer^eve tfnitS unge Sflnj 
men ta 'Crciigen iHc biet begljnbte at tale ®ræft, men enbog 
tatte SCclJfF og i anbre X<ialffter, afbri^b g^abeien ^am; 
©aa JÆPiit, min Sm, ot i^iftcppcn fan forflaa bet (si[iipti- 
citer, mi Tili, iit inlelltgal episcopus). 

§Dcr ?ærbbom faa tunbelig fanbtes ^o« 2IIænbene, maatte 
egfaa noget falbe af tit berefl SJamcr, tit ^rofeSforerS cg 
kræfter« tlpttre. gor at anfluetiggjere bet, faar jeg cgfaa 
anføre nogen af bem. HHfomai Sart^otin ben SStbreØ 
iCafter SJIargrctc tærte Satin af fin Jabet, men bar cgfaa 
banff ^oettnbe, cg opDarlcbe, Iigcfom ^in befjenbte Sætbe i 
bore l^age gjorbe meb aRajeftætcn, '^cber Si^umai^et meb 
et ajers, flretet meb 9iuiier. %mt ^Kargtete SBrebaf, 
Sjatter af 3en« »rebat, ?ræ|t til ©(abbe t »ar^uS ©tift, 
blee fom Sam oplært af fiit ijabct (aviilsain de mammls 
et jam lailare incipiciitem Miisis me mens sacrificavil pa- 
reiis dileclissiniiis, figet ^»n i ftl Sccnet) cg ftiiberebe tit 
fit t^oenbe Mar. 3 fit fenifenbe Slat forfaltcbe ^un en latin^ 
Otation til Song G^nflian ben gcmteé (Saloing, ^»ilten l&un 
fctft tecitercbe i fine gorælbreS ^m cg tcrpoa fcntte Sen- 
gen, ^un oar to ®angc gift, cg ^abbe i fit ferftc SCgte« f«rbe @togter. 6t 

r i ^t>iRet l^un føbte otte SB^m , megen ©ienbcrbigl^eb } 
onbet SSgteftaB meb Srtl SBrebal, 9{eItor i ^orfend, 
iebe ^un ^bert Øjeblil, l^un ]^at>be tiIot>erd^ ti( 9J{ufente 
epia iDterdum idonea studiis obseqiiendi occasiooey me 
ad partes revocabant Musæ, me, inquam, cui nihil 
iiis eral aul eril unquam (non pudor est faleri) quam 
iria Mosarum mellittssima). ^i^Bet^ 9I^uman, ^btd f^a« 
bar prof. eloquentiæ, (f 1707, ober 70 Stat gammel) 
(igelebeé en gob Satiner (om man faa t^r {Ige om en 
bO' ^S f^^b enbnu i ftn SIberbom (atinfle 93erd. Retene 
rgrete ^xx^, f)t>\^ Øaber bar Sorgemefter i 9iibt, Bleb t 
\pxht Snber unberbift i Satin af Dr. Ctto <Bptxlini, og 
be i fii flette Sar et tl^ft ^txé tit !3)ort]^e 6nge(breftd^ 
tr, ba benne fiette ®ang 1699 ubgab ftt 9anbe(ige @ang<s 
Taareoffer. S)et gjorbe faa megen Ot>figt, at bet omtaleø 
A lib« lærbe libcnbe. Sed quid raulla? ©langer iffe 
^æbrebe ^oet iBorbing i fit ^igt^ falbet Scutum G^vnæco- 
lias eQer Særbe Æt^inberd ^crfoar imob Momum, ffMUt 
tilegnebe 3omfru 3)iargrete 3uel Scn^batter (apa-- 
å§åartxæg ^in S3ttd er at oære ret abelig from), ft^nger 
ilfe beri om en fl^nfl ^ige, ber, fjorten 3lar gammel, 
fom^elft man f[og bet grcefte i^eftament ep for ^enbe, 
tg lunbe oberfætte og fortolle bet paa Satin; bog l^abe 
fen ^an eder S^ura etler ®d^9nau lunnet ubfinbe 92aonet 
bette f^nfle 93ibunber ^). 3){en ligemeget, nabngtone 

Sorbinø f))nger: 

3ffl ^ar of gpn en ^ige fienbt, 

mm 9?abnet breb Uq HU, 

font funb* bet grcefte 2:eflament 

foiflarr ret til ^riffe, 

og sibe paa ^atin faa Har, 

font no({en f!utb' begtere; 

om (un bar ben Sib fjerten %ax, 

ba »ai bet itfe mere. 62 t!» lÆTte ZitØTum. 3ii>[(bning. I 

eQcr n(tDn!of<;, faamrgct fee :>i, at benne Zib, tnbnu mtw 
enb cov, par frugttar paa Ixxbt Tiamcr; 09 Si^ad&t, brgti« 
ftrct af fil Semiie, flutter meb rette fin 'Cialribe mcb be CrC; 
Vivaitt lileræl Vivant f;i?iniiiæ lu Dania lileralæt 
StoniKcnrt ©tomtaole i SnrigS ©am(. 1 , 214. ©lirflt« 
Sfiiico i SaurttS I^ura« Cpleflntire i 3*. SSag, 5. 217. SuraiMi 
iStdcr, 9Ead)ndit(n Voii t<m ©tfctiltcbtt !8a^(n. Jlpb. 1832. 

9Tiavi;ret( SartlicliiiA SliinrvtrS finbte I)»S €d>6nau. 9(nn 
35!ttrgv(t( Srcbal« Drntion dttbtc Spcs Dnniir Chrislianus quinlus 
uncliis. Ilafniæ 1g7I. 4. fxltnt Slargrtte grirtB 9kti omtaltS 
i Nova li(cr;.ria Hiris Ballb. 1700, ©. 82. S(t ll)b«r foa: 

3iii iRocbrii l»o()iit tif i^ nidit fet)', j 

T'it n)rlttctul}iiitc 3>otDtb(. \ 

SuU idi iiod) (ånfltr f^" ouf Srbiii, ^ 

Siinfi^' iA als X>arot[i( jii mcbriu { 

aittn rømiKt om tt lartt SJaiiwr « foa rigt, at jtg ittt fier tPr 
tftiifc 1)00 at utfert t(t- 

:£<( |toTC og otifcdigc SiblJDt^rFcr, I)Vi(t( titMS aUmbt 
m itai'iitt, foni Sondiim ©trbflbovfa, ^olgtr StofenfroiibfcS, 3(ni 
WofditiaiitfeS, S"!'!)'" ©(tfelbfl, J?ar(n Srofiffl, tta^t ogfaa btr« 
tgtii .^iftont. 

^iigoatiibc Sogtri^rttricriit mao jeg doivifc til it i fore 
rigt XibSrunt anfevtc SCriftcr. Sil t( murtdigile, font tilbtls i M 
fo!fl(iib( onilole«, Ijort: Oliibtrt aJubdS i SRitt (Terpager, Rip« 
Cimbr. @. 705. Lackmanni Annal, tvpogr. sclccia quxdam 
capiU S. 46), Sl)9( Sradrt poa ^»ni C^rolieS Sftifttr, Aslron. 
instaur. Mi'cliaiiic.i og Epislolariim Aslrononi. lib. 1. Larkmann, 
€. 373, ■faii« efaaiiing« i aTorfrnfl, btn tljftt Sofltnjtftr ffialtiitin 
Mimi i 6(iri|1iattifl, bet fer(t( iSRorge (spcmti-ppib. Mnnal. 3, 194), 
»iftop spft« a!iiiflnil>9 i 2unb (Uckmann, ©. 50), SJiffop Æ^onio« 
JtiiiØO« i Cbtiif« Cl-'C^inann, ©. 51). fHtntutns §\fUt\t 

€|rili|{ei i (ii Icrte i| filkeliie /ira. 

9> iteolegiené 6ttaiiig. Jtirfrné inbre Ofi pbre gor^olbe. Soiren 
og ten« 9e(anbling. Ort^oborieu og benø 9ei»ating. dEenfur. 

S^cologicn, naar bcrt>eb forftaa« l^etc ben friftnc Sære« 
Se^anbltng, banner enbnu bet btgttgfte ©runblag for 8tte^ 
raturen ; SJibenflaBen ^ax ilfe frigiort fig fra ben« SebeBaanb. 
JDerfor ntaa betragtningen ot>er giteraturcn beg^nbe mcb 
ftirfen eg ftirfelæren og meb ben 9anbébannetfe, ber i bent 
aaBenbarer ftg , tffi ben er oberbejenbe. !Cet bar en Søtge 
af ^Reformationen« gulbenbelfe, og er jo i [ig fclt> naturligt, 
at bet religiøfe Slement banner SKibtpunItet af al 2lanb«i)ttring. 

liberne omflifte«. !Cen ^lab«, fom bet <)cKtifTe eller 
Stat«ibeen inbtager i bore SSage, inbtog ben ®ang bet reli^ 
giøfc etter ben Iriftelige 3bee. ^aa nog(c faa 9)ttringer nær 
af ^>oIiti(l Setxegelfe, af enfette SlngrcB paa Slbelen« Ober^ 
magt, ber maatte gaa forub for (Enebo(b«magten« dnbf^relfe, 
breie Øotleté bigtigfte og atminbeligfte 3ntere«fcr fig om be 
friftelige !Ero«Iærbomme. !Cet ftjønne« ogfaa af benne fiitera* 
turgren« ©tørrelfe; ben obergaar alle bc anbre i Omfang. 

SRen ilfe blot ben« Cmfang, ogfaa ben« (tnbl^olb og 
mange anbre ^cnf^n banfTeliggjiøre ben« SSel^anbfing. 5Raar 
bet, fom billigt er, maa oberlabe« ben Iccrbe SE^coIog felb 
at gibe en bibenflabelig OremftiQing af ben« Ubbifling, maa , . • «rwv# iiie i9t oi^trldbc n 

en bert)eb Befæftet OberbebUning om Strlei 
% ftirfelæretiø Oprinbclfe, c. f. fr. , t^i bcr 
iclfernc of Sriftcnbommcn fig i mangfclbigc \ 
Den gjennem bi<^fe 3Rcbfætninger, ber aOe i 
t fanbe, at l^aDe bunbet 9lo i bet ene cg en i 
be menneflelige 93t(bfarc(fer, ber aOe ^ige ej 
( 93ebøntnte(fen (ettelig ftaa f^are for, enten at x 
!treng]^eb intob bet, ber iffe anberlebe^ lunbe 
eb altfor megen ^engibenl^eb oX ^t^(be bet, b( 
forfei(et. Segge bi^fe ^berlig^eber maa unb; 
r maa |eg gjentage : oX Jtriftenbom og ftirf etoi 
(b fa(be fammen; at nabnlig ^roteftantt^men 
^n gaar ub )>aa at ^bbe (Soangeliet, Ian l^ai 
ir fejlet beb at giøre f i n ($ortoIf ntng af ® ubd 
le faltggjørenbe ; '^i (Soangelietd ^ortolfning ill 
^ ®ang troebe, er noget ftiOeftaaenbe, men Bef 
ribenbe, og ^i benne t^remflribning bil enbe m( 
fle jbriftenbomd Sibdfpørgømaal, ]^bor(ebe^ ben 
93erben er at forftaa, l^oorlebeø bend trabit 
•nbelfe er at fortolfe, boorbibt s^« *—'* .. « inb til 3tfu egen Sære, tffi bet er Jhiftenbcntmen ; at benne 
»etragtning, ^r>i^ elementer ligge i (Sbangeliet, bil enbe 
meb en af bogmotifl fil^gt uafl^ængig anfluelfe af ffriftcn* 
bcmmen« SScefen, af l^int ufVnlige ©ubérige, ber i Jiben« 
8tb albrig ^ar labet fig bære uben 25ibne«bt)rb. 3 bette 
tti>ntige, uDerb^tige, uontftiftelige cg uforgjcengelige @ub«* 
rige, fem ftriftu« forf^nbte meb Orb og birleliggiorbe i fit 
8it>, i bette greben« og 9?aaben« gtjongelium, bet enefte 
fanbe, er bet ben Sroenbe« gormaal i afie gor^olb at f jenbe 
©ub« SSittie og at opf^Ibe ben ; i bet erc 2^roen og $)aaBet 
eg Si<rr(ig^eben birleliggiorte i 8ibct; i bet gaar Sejen 
igjennem Sibelfe, ftamp og ©ejer tit bet ebige 8ib. Zxi 
benne rene 9(n{Iue(fe bar l^in Xib iRe lommen, og ber flal 
iflc fræbed af ben l^bab ben iffe funbe l^be; ben moa frem* 
ftide« i fine gorl^olbe og efter fine @bner, og ber ubtaled 
ingen Dabei ober ben, forbi ben fremftiCc« fom ben bar, 
fom ben funbe t)cere; ogfaa b^r l^ber enfelt 3Ranb ftee fin 
fttlbe 9?et, ia ffan9 gortjenefte bil jo bife fig faa meget ftørre, 
\o mere ben fee« i fine Omgibclfer. 3Ken bet bilbe bære en 
^ornægtelfe af ©anbl^eb, at gibe benne Xit 9{o« for noget, 
forbi bet maaflee enbnu l^^Ibeé, etter at antage for en f^rem« 
{hribning ^Dab ber i fig felD r>ax en @ti(ftanb etter tilbagegang. 
3ffe Mot ftirfelæren« gorl>o(b til firiftenbommcn er at 
betragte, men ogfaa ben« ($or^o(b ti( 93ibenflaben. IDet tan 
ifte mere bett>iD(e« ^bab ber faa tit er fagt, og faa ofte for« 
giæbe«, at ogfaa 93ibenfIaBen banner en Sirfe, (igefaa from 
eg ^eOtg fom ben, ber ubgi))er fig for Arifti, at begge bi«fe 
Sabenbaringer iRe mobfige l^inanben, men ere een og ben 
fomme, „at SSibenflaBen iffe f^rer fra 9JeIigionen, men tit 
ben, at at ©anbl^eb leber til ®ub fom ben« ebige ^ilbe." 
Sten bet fan lieder iffe nægte«, at Steformationen« fenere 
UbDiOing iffe berom l^abbe nogen Slnetfe, og at ber er noget 

5 66 Cct totrbE Xifcflnim. SStDtfgi. 

i iet, fem man faa ofte ^ar (ebtfibet itn, at „mefcent'l 
fflrubbet imctlem Sut^erancr og 3tefotmer(e 6teB utøgeligt, 
Dg te txe itirtere ^ab ficg til tet ^cjeflt, gi( ben ebangelifte 
ijri&ct> la&t," „at fri liorftning paa n^ bIcD fcrfciibet," „at 
9!aturBttenjTa6ena Cpbogclfer bleoe bfbømte tftcr Ire8» 
lærbommc," „at iWenneflc^ebcn« ^tligfte Oitlntefer utartebe 
til Sfeteftrttiø^rtcr, ^ootbeb 3tcrcn fer b(t tæfeiiUge i 
JJriftenbpmnicn Bteo tjetnel," c. f, ft. Ocer^ebcbet, al Zlfto* 
tegicn og SiamrDibciiftitbcn gif ^ber fin 2Jcj, ificben fer at 
forenet i et fællte ^alletuja, ^billet er bet bærfte btc los 
figeg ont bem begge. 

Ubcti it ifarse Karet ftg bidfe tbenbe ^er ant^bebc $ot» 
^otbe »il en objettib Cpfatning af bc foregoaenbe Ifbafi 
aaiitigc fværb »osre bcmflcfi.! at btiibc; jeg ^ar bfrfer \tratH 
efter at Ifave bem begge fot Øje. 

3!)et fremftrtbenbe i ben banf(e fiiric, t^i frem gif ben 
i ^ere ^enfeeiiber, i Særbbom rg formel Se^anbting, ((eb 
bog tilftbft en 2:itbagegan3 og ©tilftanb. T)et er bet førgelige 
beb Singen. Ofteben for ben ti»«frif!e ©ebægelfe, bet beb 
©eg^nbetfen af 9lefotmationen tar faren ^en ober jjotle« 
(iteraturenS ftaaenbeSanbe, inbtraabte en beftanbig ftær!ete 
bpbgjørenbe Stagnation. $bab bcr forV« ^abbe bsret 
8ægraanb3 ®ag, og, fom ^obcl etiæfcn fagbe, git om fom 
et lebenbe Crb imellem ©linbcre og 3:o(beie, benbte nu foi 
en 2:ib tang tilbage fil be Sirbe« ^eb9. gra SHenig^eben 
ubgif ingen SInftuelfc, maatte ingen ubgaa; fra kræfterne 
ingen anben, enb ben een @ang for alle antagne. @e(b SSiben* 
flaben maatte baie fig unber Sirfen og ben« mial^tlebe 5or< 
toUning af 33ibeIorbel; S^^ge Sta^ee unaturlige Serbene< 
fVftcm ubgif titbel« berfra. Jier raanglebe Hirfen be tæfen« 
ligfte ©etingelfer for Ubbitling i ©anb^eb: ©efbftænbig^eb 
i Sænfning og Sri^eb i ben« ailebbeting. SDet bar en f#(ge af ftirleM bat>ærenbe @tiQing; og maaftee bet bar 
ifbbenbigt, at Xf)toUiitn9 Sfmagt tnaatte !cintne tilf^ne^ 
9r at Sibenftaben lunbe binbe ^aafliønnelfe. 

aUIerebe beb Steformaticnenø dnbf^relfe 153G (øb bet flg 
vntbfee, at ben banfle ^rle enbnu i (ang ?ib bilbe Blibe 
if^gtg af ben norbtt^fte^ at ben bt(be Blibe en Silægger^ 
)er ingen Sanne gab uben beb ben 3(b, ber bleb lagt i fra 
»en anben €ibe i ©ad^fen. 9( ben^ inbre Seftræbelfe gil 
Ib paa, font 2^roen9 enbelige 92ørm at binbe en £i(ftanb, 
>er bar og funbe oebblioe at bære en @ti(ftanb. !Z)erfor 
[agbed ber Sinb paa en faft £rod(ære og ben^ t^bre Se« 
fjenbelfe. SDerfor maatte alt l^olbed borte etter ubjiage^^ ber 
hmbc forftl^rre benne (Snl^eb. !Der taa eUer ubbiflebe ftg i 
Ictbe Sut^eraniønien en Beftanbig gr^gt for at fa(be titbage, 
w S^^gt/ fom ben fanbe SiUib iffe f^Ier, en 3(ngft for at 
[orføred beb Omgang meb anbre, en Sngft^ ber albrig ober« 
alber ben rene U{It^(big^eb ; og enbelig en ftunbum næften 
^otmobig CberBebi^ning om nu for Beftanbig at ^aDe funbet 
>en rette S3ei til Jjimmerige. Derfor maatte ben, efter at 
tonfeøfionen ^abbe bunbet Sobdfraft (^babr enten man bi( 
jenførc bet til 1569 efler til 1574), ængftetig ober^olbc ben« 
Sætninger og Orb; ubenfor bem bar ber gare. Og itte 
Wot gare for ftirfen , men ogfaa for ben« ^bre gorubfæt* 
ding, @taten. Sjoetteri B(eb anfeet for ben uunbgaaeHge 
8ei til ©taten« Ot>I^«ning. 3 S5irfclig^eben bar ber ogfaa 
nogen @runb til i gri^eben« fflrug at fee gril^ebcn« 2Wi«* 
frmg. I^i iffe alene banncbe ber fig, ftraj oeb 8ø«rit)elfen 
fra ftat^olici«men, beb @iben af ben lut^crffe Sirfe en 
anben, ber truebe meb at gjøre fig ligcfaa uafhængig; men 
bet fri Orb fremfalbte i St^fflanb felo en ]^e( ©ocerm af 
sQe^aanbe partier, ©jenbøbere, ©aframenterere og anbre 
SDærmere. Sf bem t^ebe ogfaa en De( inb ti( X)anmarf. 

5^ 68 Ed lærte 3iMrum. Itccicfll. 

Siflcfi-m 9{cttrpEnVbEn ' S'ljfflant Utv t\\ g^rftcfag, f« 
bIcD. tcii 1111 rjjfaa i 'JJanmarf en flengefag. MUcrrte t 
*Peter l'iitlaHi "^OQt togce be iitpotligflc gcr^oItSrfgUr fot 
at finte tiijfe ©eflcrcre, ^vcx be forftaf fijj i kantet, pg at 
faa tcni iibjagcbe. ISn i5LTPrtning, bcr ubgif 9Jiittel«bag 
1555, fatte Straf paa Sffrf, 8i» og ©obé baitbe fiT iSlJa^ 
mernc fclu og fot ^vtx ben, ber ^ufcbe t>g bslcbe bem efltt 
goB bcm Cip^ulb ^oS ftg. ^"^ tet fllterligftc KcD bet 
iefiilct alle (yeifttigc, ^cmmclig og aabcnbarc at lanfagc, 
om ter faiitteS nogen i ^ig ufriftclig i'iening cg SctTmcrt;. 
famt, ijtU bc fonbtce, at angiee bent for ben »crbeligcØD« 
rigljcC. Xict ftfncfl næften, fom om man paa ben SWaabe 
fil i*autet fejft rent, tfei tjootlebcS fuitbe e(Ier8 9(iel« ^em^ 
iningfcii fige i fin Sigtale oner ftong G^riftian ben Irebie! 
$ii)ot bicp bel ucgcn l'cbcrbobcv eller Soariiu'v ftufet fier 
i iKiget? SWen ^Bor længe »arebe greben? Unber Æong 
grcberit ten Slnbcu nbgif alter en gcrorbning 1569, fom 
bifer, at ijremmebe, ber tom ^ib fer at nebfætte fig, maatte 
fremlægge Sltteft fra 'Superintcnbenten, at bc tåre ejamt« 
nerebe og rigtig bcfunbne; i anbet gatb maatte be inben 
tre 3?age tpinme SongenS 9figer cg Sanbe. 3)ct^o9 tteo 
jo fiirten fetb ^jcmfcgt af inbre SjiTttericr, ber fatte feloe 
Sengen« ©ainbilligljeb i heftig ffletægeffe. ©triben om 
formiila coticoritiæ bIcB forplantet fertil. Hongen |;Iagebe* 
af Sftiipler, inbtil ^an enbctig engang om Slatten ftob ep, 
lob fin fiammerjuntet tænbe Olb, og fagbe; 3eg ^ar fanget 
en 'J)ia:oeI, fem jeg til 6rænbe; ^torpaa ^an flog fflogen i 
3(bcn. 33at g-rifinbig^ebcn ftørre unber G^riftian ben gjerbe? 
Citeratnren bil opl^fe, ^corlebeS juft unber benne flonge ben 
gr^gt grangioelig »oyte, at menig røanb flulbe faa 9i^8 om 
eller blanbe fig i, eller enbog gibc et Crb i ?aget meb seb 
be 8ætbe« ©tribig^eber. 9iaar Striben cm 9!abDeten Mes 


tel tOTtn i ben lorke Serben, ufcgtt ber ogf(ia jtnnge'Bub 
ti( ¥xi^"ra'/ ^0' ot foc<b^flfl< almuen« ^ettageffe beri. 
Oi) Silfgten foc, at nogtt Stsnl af Qatvtniatne ftulce ubBrebc« 
blanbt menig 3Raiib, træoebe en naftabeltg Slarvaagen^eb. 
eftet ben f^n^e iBifIo)> $ans ftnubfen æcjCe« Sfrittttfe 
naatte to ^lofeftftirer gicnnemrejfe IJtjnd @ttft fer at cenfe 
bet foc Aicettere. ^»orfebeø maatte bet ba jjaa jtat^oliciø> 
nen? 3efpn S9ro<^manb« Unberf«ge(fe (1C27) om et @ubS 
Zam uben @Iabe for ftn ©icet (an antage ben lat^oCfte die* 
(igisn , Qifei at fiiifen egfaa fta ben ®ibe maa ^ace libt 
anftegtntnger. Cg enbnu 1G74 (amlcbeS efler ®riffenfelb« 
9efa(ing ftere anfeete @eifttige i ^oCbtng for at bcfcaie bet 
€t>»Tg«maaI: om bet er muligt, uben fin ©jæl« €)?ilbe, 
cffentig at ieljenbe ben wrametfl-fat^olfte SRcligicn , og om 
ingen ilRoberation beri fan ocere at (ruge? Ve fearebe ^e'i. 
€tcb bet i gcrbinbelfe meb ©tenoéSilbagctalbcIfc til giCMe. 
lanbel? X'et maa imiblertib UmatUe, at alt bette og Iig> 
nenbe gorf^tgelfet Bar en i5»(ge af Sirlen« Sami>; ba benne 
»ot ubfitibt, ba WeltroenVben ^aofce furmet fig og faaet fin 
€tiflelfe, Oenbte ogfaa fltrlen itfe blot tilbage til iRo , men 
tit ^fiile, ber for Slanben maaftee uar enbnu mere bræbcnbe, 
enb Striben ^abbe været. 

9Ken tHe Mot be tjbre OmgiBelfer, felce fiærcne inbre 
Seffaffen^eb fl^ne« at ^aoe fræoet, at beu btcD bcfft^ttct af 
en faft »æmenbe a)!ur imob bc anfatb, for ^»tlfe ben eller« 
naatte »cere ubfat. Vtt er fcrnøbcnt at bcmcerfe bette, for 
at fotftaa giteraturen, for at inbfee, IfOorfcr ben ftebfc bornert 
^(tet fig inbenfor ffarpt afftufne ©rænbfcr, mebcnS man 
Pnlbe tro, at et friere 23Iit ub i bet ucnbcligc anbcricbc« 
maatte ^aee ^æoet ©jæteu ofl uboibet ©v»8!rcbfcn. 8ær. 
bommen Dat, i bet minbfte for enlfoer naio, iift^Itig, gub. 
(cngiBcn 9tatuc, faa ^aaib, at et enfolbigt ©em^t næpfie [^ ^tftcrie, ben« Sobli^nbigl^eb , btn« ©tatøt 
turfunbflab, ben« %IU '^en antog fun een 
3Kenneffe^eben : et ©i^nbefalb og en gortø^r 
ibte cgfaa 2^e<<Iogemc en anbcn ftor 3RenncfIe^ 
t Olbtib, men ben Deblom iKcbere« ®ub, og bar 
i ubeluft fra $)immerige. Og Slaturen« §iftorie 
g. 3)2en be^^Debe enb ifle®frtften at bring 
fftentntelfe meb bent, faa ntaatte ben« egn< 
\, for at forebl^gge SD?l«forftaaeIfer, fortotfe« 
len fig. ©aalebe« biet) Ronfe«fionen til ®ul 
ir ben talte, fagbe ben iffe btot: bi tro, ntc 
bømnte. at tære SDlenig^eben bi«fe ffonfc«fi 
ger, at faa ben tt( at befj[enbe bent, at ftge 
: kræfterne« ©ag. X)enne Stunbflab og benne 
: bet førfte; ^bor ben ifle bar, funbc ®ub« 
m SSanbel ilfe pnbc«. at binbc benne 3nb 
fe iffe nogen Sllfarbei, font menig 5Wanb fut 
!n mere bannebe 9be( og en !De( af be U 
)bc ^ele ©i^fteraet inbe; forScegmcenb bleb bet 
^eb en tiMcert 5tro. ©c minbrc ^Tanncbc fl ZUoUqitn^ ©titting. 71 

!Ccnnc ?ære, font Sirfen inb^jrcntcbc fig fcfo, og gi^^^c tit 
et fijenbetegn paa ftriftenbontmend iBefjenbere^ er noffom 
Belienbt, og bet bil bære nol at ubl^æbe nogle ©runbftrøg 
beraf. 92aib, naturlig ©obl^eb bar for ben noget Deber<' 
fU^ggengt. $)e(e Serben, men ifoer iDlenneflenaturen bar 
i Sunb Dg @runb forbcerbet (a veitice capilis usque ad 
plåDtam pedis, a summo fastigio rationis usque ad infimum 
seDsom Dec mica nec sciutilla boni, quod Deo conditori 
gratum et acceptabile esse possit). ^orftanben bar BHnb, 
SiQien onb. ©^nbenø Stiiht bar at f^ge i en )>erfon(ig 
SiOie, ber taa ubenfor @ub og ubenfor irøenneflet; og benne 
SDiæbet omgab aUt paa aOe bered SSeje. SKt faabant fanbt 
biQtge Chren; og man finber oftere ubtalt, at benne ^ox^ 
ftonbend øormørlelfe itle blot fanbt @teb i religiøs $en^ 
feenbe; ^^beb Sbamø ffalb miftebe bi ogfaa ben AunbflaB, 
font Beftaar i at fjenbe ftreaturerned Slrt og iRatur." $bi(te 
^oreftidinger I S5ct Slfguberi eUcr ben ©ubéforbunlling, ber 
^Dbe brebet Aatl^onddmen tit ®ubd SRoberé SitBebetfe, gil 
nu forftcerfet ober paa Jlriftud fetD. ©en l^iftorifle Sriftu« 
maatte fulbftænbiggjøred paa u^iftorifl 93id^ ^bcrbeb at 
^tfiorifl 35irfctig]^eb og at funb gortotfning gif tilgrunbc. 
@om aUeftebdncerbcerenbe finbed ^an og maatte ^an finbed 
^ele bet gamle !£eftamente igjennem; ,,er l^an ber iffe^ faa 
maa l^an bcere ber, faa flat ^an bære ber." Sa, „bi )>ibe 
tRe noget af ®ub, uben for faa bibt l^an er aaBenBaret i 
fijøbet; Sriftud er ®ub fetb; be ere faotebed forenebe, at 
uben ffam bar @ub {let ilte tit/' l^bitfet, at fætte SfaBningen 
for ©faBeren, er ben rabifale gorbanflning af 3efu Sære. 
8f bidfe og bedlige 2^rodf(etningerd dnbprentning i^entebe 
Snbogtdliteraturen fin S^Ibe, og bcnd SSebifer bare SSiBetfprog. 
Cn ®ang anbenbt maatte benne gl^Ibe fnart borbe tom ; og 
SiBelfprogene, ber Sag paa Sag b^ngebed paa l^inanben. vtiytnvit pg ttfoante, ben ftolaftifte; og 
forl^en Befljceftigebe ftg meb be tneft minui 
ubflællcbc Unbcrføgclfcr cm ©ubbemmcn^ 
\aa gif 2(nt)cnbcl|cn af bcttc 2:anlen« ^a 
paa be £ro^(cerbotnme^ ber laa inbcnfor S 
'raabe, en enbnu fnætrere ffrcb«. 

3 nøie gcrbinbrife meb benne Orti^obc 
Sreb«, inbenfor ffMUn ben bcDcegebe fig^ fta 
fri^eb l^emmenbe Senfur, ber juft meb §i 
obergibet i Oejfrtig^eben« $aanb. Den« ^i 
af anbre be^anblet. ©en begtjnber meb (Jre 
belmente gcrorbning af Slaret 1562, l^i 
af otte i Itjflknb tr^fte banfle ©øger for 
at l^inbre fjætterfl Seere, bete for at fore 
@))rog« gorbærbelfe; ^Dorl^o« fororbnc«, at 
ingen banfle 93øger flulbc fælge« ncgenftc 
meb mtnbre be bare ))rentebe i ^j^ben^abi 
terbe ubi Uniberfttetet oberfeete. De $) 
tl^eologifle f^afultet, ber faalebe« bar et 
l^bi« Srøagt og Sel^anbling ilfe bar o))mu gotfattctne. 73 

Sknob Sf^to^ttttH Zt(ft)n meb ^redfen: De Typographiæ 
tione el de præloruoi legilima inspectione libellus brevis 
ilis. Per Matthcum Ivdicem. Coppeiihagii 1566. Unber 
»elfen: Vuismariæ in exilio die Paschatis 1564. 
C^riftion bm Srcbte« ^ororbntng 1 555 i Jlragd S^rt|lian ben 
t, 2, 240; if. »^cibcrfi, ^aUatii imtt, @. 138. %xtUx\t 
:nbcn6 Sororbiunø 1569 i ^ontot>t>(band %mal 3, 416. 420. 
Articuli viginti quinque ere ogfaa trt)fte i Slutningen ^af 
L Stafit Dania orlhodoxa, Gdelis et paciGca. Hafn. 1689. 4. 
9f( om be ft^mbolfle Søgere 3nbførfeC, i Sfanbin. fDlufeum 
. 2, 151. SRøbet i JTolbing 1674 t|o« Siwrg,^. 639 og 653. 
^bertt ben 9(nbend Senfurfororbtung i ^ontot)pib. VnnaL 
a, if. »abfliær, gineamenter af ©ogtrl)fferf. ^ift. unber 1562. 
im>ngt 9lo6mannd Ubftgt ooer Srt^ffefri^ebend ^iflorte. :^eologiené I«rbe55c^anbling. gcrfattere: ^Jrcfeéforer, @eijl» 
ig^eben cg anbre ^ærbe. Sorfotgelfer: t^eoIogt{Ie cg potitifle. 

@toffet til ben (cerbe 2^^eo(ogtd Se^anbdng er faa (ibet 
bejibet, at bet førfte t^orføg nøbbcnbig maa gaa tilbage 
»e xaa elementer, og mebbetc en Oberpgt ober ^ot** 
rne, for at bane SSejen for bcm, ber attraa en ftørre 
ftcenbig^eb, og ober be af bem bc^anblebe SSmner, for 
|i»e ben b^bere ©ranffning Slnlebning til en ubførlig 
tftiding af 2^^eo(ogien^ babcerenbe <Stanbpun!t. 
S)e nærmefte forfattere ere be t^cotogifle ^rofe^forer 
Uniberfitetet. 3)Jen ben t^eologiffe ^rofcéfur attraaebe« 
m af alle JlJcerere font ben mcft anfete og ben bebft løn* 
. gærerne ftege i 2ltminbc(igl^eb op til ben igfcnnem 
nbre gag ; bcrfor fan bet iffc antage«, at aHe attraaebe 
af bibenflabelig S]ærtig{;cb eller birfebc tit at fremme 
beb n^ Mnftuelfcr. !Ccri ^inbrcbc« bc^ubcn alle beb 
Baanb, fom felbe berc« ©tiUing paalagbc bem. Sil 
, ber ^abc bebbCebet at bir!e beb UniDcrfitetct , og l^abe labfen fiaxffM, Jacobiis Matthiæ (1580- 
ilenbe og Icerb Cjregetifer. $an« Clfcn 
langendorphiiis (1586 —96), Sf egctifer. !Den 
)m cg ©fiæbne bcficnbte Oørgcn !J)^bbab 
|at.) SEVfle »ral^c« Befjcnbtc SDifcipcI 6i 
ODiadus Aslacus (1607—1624), Dcgmotifcr 
fer. 8lnatomen Safpcr 33 artige lin, bcr ( 
Jl^gbom 1623 gi! obcr til J^cclcgicn (1624- 
ifrtfter ifær birlebe giennem 3){cberdmaalet. 
icte ^eberfcn Øreløfe, Nic. Petræus Aiirih 
1.) Sitofoffcn ^an« SRa^mu^fcnSrcci^monk 
)ricnta(iftcn S^oma« »ong (1652—61.) 3al 
IC. CaDutias (1653—60.) 9}admud ^anfen 
1660—64.) 5Ru BegJ^nbtc Jj^flc at gaa inb i 
)amet ¥f ciff (1662, forben ?ræft til ttjfl 
inf! bar Orientaliftcn Cl^riftcn 5»oIb (1664- 
tter inbfat 1675-83.) SEi^ffcrcn ®corg 2B 
5or# (1667-76.) !Ccn fom Silolog, SEl^co 
:alcr Uge be!jcnbte 3cn« »irfcrob (1668- 
I an bal, ®øn af 93if!oppen i ©ccttanb i gprfatterne. 75 

©nnib beri, at nogle iftt \fat>t gjort fig befjcnbte bcb ©friftcr, 
^bortil fføtt $faxi9 $)cminin8fcn (1570—75, affat) cg ben 
gamle fortiente ©folemanb 9?iert ?cbclfen ©lanborf (1639— 
46); »en ifær beri at be tl&eotogifle ?rofe«forer gi! cber i 
anbre €tiQinger. 

@(eaanbd »ifIo))t)er anføre« l^cr atte, fljønbt ilfc aUt 
^be birlet »eb lærbe ©frifter. Cfter ?eber ^aUabiu« 
falgte^anøaibertfen. Joh. Alberti ($røf. i Zfftol 1558, 
©tffot) i SæBanb 1560—690 5Rtel« 5)emmingfen« »en, 
fot>e( SKabfen, Paulus Matthiæ i^i^top i 9tiBe 1562, i 
@«aanb 1569—90), befjienbt i ©triben øm formula con- 
cordiæ. ^eberOenfen SSinftru)) (1591—1614), ber f^rfte 
Øang efter Aongen« ^Befaling ube(cb Sjrorci^nten beb !DaaBen. 
dn af ftirlenø 1j<)))erfte ©trib^ntænb bar $an« ^oDcIfen 
«efen. Joh. Pauli Resenius (^rof. i SC^ccI, 1591, »iftop 
i ©æUanb 1615—380 Cfter tbcnbe Ubcnlanb^rcjf er , ben 
førfte meb ben nnge Sreberil Stofenfranb« , ben anben paa 
\tt^ Sar, )>aa l^Dilfe ffan tiUige (agbe fig efter iDiatl^ematil 
og SKttftI, banbt l^an fem $rof. i S:]^eoIogien Q^riftian ben 
Sierbeø 2)nbeft, cg begijnbte en 9tæffe af ©tribigl^eber i 
ftirlen, I^Ditfe l^an fem 93iftcp beb fin 3cer cg ^{^nbig^eb 
gab oberfløbig 9{æring. 3 9(nlebntng af fin i8ibe(c)>erfæt« 
tetfe lem l^an i ©trib meb ben l^ebraifle ^ref. 3bcr ©tuB, 
eg negle 9ar efter i en enbnu l^eftigere meb kræften ti( 
»ifelai ftirfe, Ole fted (1614.) ftcrt efter benne ©trib 
(ilfe 1597) fatbte« ^an af ftcngen til ©ættanb« fflifpeftcl. 
»eb lærbe ©frifter, ber ifær ^abe Iir!e^iftcrifl Sntcreéfe, 
og beb banfle, ber bife fremgangen i ©rugen af SJicber«*« 
maalet, l^cebbebe l^an Sutl^erbcmmen , (ecenbegicrbe ben i 
geffet, eg banebe faalebe« Sejen fer 3efper 5Ra«mu«fen 
»red^manb (?ref. i SM- 1615, SSiflep i ©æUanb 
1639—52), ber fem ©faber af bet l&erflenbe tl^eclcgifle Kjta Tormebeift fin S)ettage(fe i (EneboIbønK 
neffotn befjenbte Siflop 09 Xhrlebiflo)) ^ani 
cUcrSbaning (en I^altcrføn af .^iftcricffrib 
ning ben 2CIbre^ f. i $>crfcn«, ^rcf. i Zif\ 
balgte »iflop i ©æOanb 1655—68.) Ori 
S3anba( (ber ncbftammebc fra ben ælbre S 
»ibe, ^rcf. i X^eot. 1655, 33iflc») i Sætte 
ifcer befjenbt af Striben nteb Oefuiten $>enril 
Unbcrføgelfc om ftirfcn« 09 Staten« {Jorljotb. 
(ber ncbftammebc fra ben beljenbte Cluf ©» 
l^bem atter ncbftammebc f^rcbcrif Sagger tt( 
8unb, be))cnerebc i @rcifétt)albc, efter en 5Rc 
©ognepræft tileJ^ucftirfc ifijøben^abn, fun 2! 
aSiffo^) i Sættanb 1675-93), ifær befienbt af 
imob $>ngucnottemc, ^cnrif 93 orneman (S 
»ancettifefretær, ©iflo)) i Sættanb 1693-171 
ingen lærbe Sfrifter, men „tilførte cnbnn gan 
Sib". Snbcljg l^ørc til benne Sib nogle Slrifi 
35 orm (Siffop i Sættanb 1711-37.) 

3 ben Sanfc, at Sirfend tærbeftc SKæn gotfatterne. 77 

ahfeMfIo)>)>er« $)tftorte. daloB $oItn (Siflc^ i 9atBcrg 
1587-16090 SDen bonflc iCramatifcr ^cbcr ^egclunb 
(Sbiflep i 9Kbc 1595—1614.) SRiel« Sauribfen arctanbcr 
(»ortogge, f)oftJr(Ebif ant , ©iflpj) i SJiborg 1595—1616), 
mere tefjenbt beb banflc ®f rifter. 3fal ©rønbcf (^ræft i 
fijøben^bn, onltaget for ftrVt)toca(btni9me, Sdi^tcp i S^ronb^ 
^em 1596-1617.) C)<in«SWif!cIfcn(C)of}>ræbi!ant, »iflo)) 
i^n 1616 — ^51) frugtbar })aa Sigpræbifcncr. 3cn« !I)incfcn 
3 er fin (»ijlc}) i SRibe 1629-34), ber formcbeift fme op^ 
^MØ^Iiø^ banfte ©Irifter noermere fla( cmtaled. $eber 
feberfen S5inftrtt»)(Srcber tU 83itIo<)))en i ©ættanb, ^cber 
Senfen »tnftruj), ©ifIo)> i ©faane 1636-79.) granb« 
9HeIfen »ofenberg (»iflop i SJiborg 1642—58.) Srif 
»rebal (SBiflcp iJ^rcnb^jem 1643-72.) penning ®to(f* 
flct^ (SBiflop i «gger«]^u« 1646—64.) 3en« ?Peberfen 
©lelberup (Siflo)) iSBergen 1649—65.) Slicl« SRanbuIf 
(»iftop i Sergen 1665-1711.) 3Kaurit« ft8nig etter 
aSnJng (?rof . i J^eol. 1666, SQ\\top i aalborg 1668 - 72.) 
aRatt]^ia«gof«(.S3ifIo») i »albcrg 1672-83.) grif ^ont* 
ol) pi ban ben røbre (Siftop i ST^rcnb^iem 1673—78), 
enb mere befjenbt bcb mangel^aanbe anbre ©frifter. G^ri* 
ftopl^er ©letter (?rof. i ST^eoI. 1672, 93ifIo)> i STl^ronb^jem 
1678—88.) 3en« »irf crob (^rof. i SE^ecI. 1692, ffliflop 
i »alborg (1693-1708.) (S^riftian 9iubclj>^ iWuIIcr (ti?ff 
C)ofprflebiIant, 5Biffo)> i 5^n 1703-12.) gnbctig l^øre til 
benne lib nogle tibligere ©Irifter af be fenere 23ifto^>))er, 
ben (cerbe ©^ren Sin trup, Sartl^otcmæu^ IDeid^man, 
^aM Srellunb, »nbrea« ffiSIbife og E^riftian 5Ra^ 
muø, famt 3aIob ftoerup og Ote 9 orneman. 

jCen (ærbe S^l^eologi fanbt naturlig))id fine bigtigfte 
Searbejbere Deb Uniberptetet eOer i bet« SRær^eb. 55et be*. 
hæfter fig, naar man betragter ben øbrige ©ejiftlig^eb eUer 78 tid lattt Xiittum. iaxi Ximlfel. || 

onbtE (ærte a)!ænb, pg bete« ©cartcjbetfer nf lærbc t^co< 
logt^E SSmiict. 9taar mon unCtagei S^ifpiitatfcr, ber i 
Sllminbciig^b f}a\>e libct Bi^cllftabc[i3t iCitb, e« arbejberne 
fmt faa cg te bettibclige eiibmt fætre. Z\\ be iVt^Iogiffc 
8(crerc utcnfpr UntVetfitetet fiert ifær: bcii baiiftc I!'igtcr 
I^oma« aJillumfen (Setter i ^M- i Sunb, t 1602.) 
$aIcor ©unncrfen, Guiinarius (Mtcr i I^ecl. 1 Oele, 
t 1G08.) 3(ielS ajjottcitfeii Sfelberup (IJrcf. i I&ecl. i 
©ore, t 1640.) rijfttrnc Oe^an Gluuet (^tof. i J^eol. 
cg ^JtiTft i Sove, t 1633) rg Ooac^im Jltalcteife (ligefna, 
t 1642.) Sfidjaelgeig^ (i'etti't i S&eel. i G^riflianSfunb.) 
3a!cb Sirtctcb (bet Dat ^'tof. eeb lliiicetfUetel og berefter 
¥rcf- t J^cpl. i Obenfe, t 1688.) herten grtS (1719 
$tcf. i J^ed. i ffiel.) Ogfaa onbre $tofe«fprcr oec Uniber- 
fitelet ^Qtie gibet fig af meb 3^ec(ogi, ifæt be i bet ^ebtatfte 
@)}tog, fom do^an ©afccttbeS (f 1594), i St^it, fom 
©»ren ^eberfen ftallunbÉorg (t 1657), og i gitofefi, 
font 3oban Øreberif SBanbaf (t 1717), Snbct« 8t»tunb 
(t 1731.) ©amt §enrit emft i ©ot« (f 1665.) 8aurib« 
Ébinget i Obenfe (f 1691.) Stgelcbe« ©lotemænb, font: 
(£r« 2o8fiu« (9ie!tot i Sergen 1537.) SlnbetS ^ebetfen 
æombor))^ (Stettot t Stibe, f 1649.) ZottHb {RaSmuefen 
©ræncb (Sonre((or i ftjøben^abn, Meltcr i ørebertfSbDrg, 
I 1730.) ©amt anbre ©tubetenbe, [om: SauribS DKobfeit 
(1578.) $ane S^riftian Obefen, Ovenius (1613—14.) 
SKotbmonbcn Saurib« ^alcorbf en (1620.) Sergen S)tj6' 
bab ben Sngre (1626.) ^ooelS^tiftcnfcn ^lerS'po (1706.) 
@nbetig møbe bet i ^tæfteftanbcn itfe faa ^tabne, men 
be flefte tfa'oe tun ubgicet tibligere Eifputatfer eCer faa 
lærbe Strbeibet. Stemlig: EKadniud Æat^olm ($ræft i 
Rjeben^abn, t 1582.) $)ane SRa6muSfen (?ræft i $etfing. 
borg, 1581.) MnberS ^eberfen (^tæft i ©æflanb, 1582.) gcrfatternr. 79 

^vxAt Stille tf en fra '$aberd(e)> ($ræft tit @t. $attd i 
Obenfe 1610—39.) f)an« gauribfen ^eutl^en (?ræft tit 
et. ftnnb« JKrfe i Obenfe 1617—28.) 3ona« ^etreju^ 
(^ræft i SRorge, 1617.) ©ebalb Æl^omæfen (?ræft i iKorge, 
1622.) 9lorbmanben eldriften 3 en fen ($rof. beb ®^m« 
Mfiet i Obenfe, ?ræft i »eile, tilpbft ^o\pxæ\i 1627—35.) 
anberéZ:^omæfen(¥ræft ieæQanb 1639.) d^noåfSaicU 
fen ($ræft i eæKanb, f 1640.) 6beber ^obelfenftitting 
(^T«ft i HotBorg, t 1643.) »nub^anfen (SIot«»)ræbifant 
paa Xnbborbflob, f 1647.) dørgen @abo(in ($ræft i 
8aalanb,t 1650.) dolf^an 3aIoB 93eber(tn($ræft i ©faane 
1655.) $eber S an bal (^ræft i aRagftrup beb $aber«Ieb, 
t 1659.) gerbtnanb ?a^ngf (^ræft i O^Oanb, t 1660.) 
aRorten fteitom, Cheitomæus (^ræft i eccaanb, t 1671.) 
f)an« ©ban in g ben gngre (^ræft paa ©amW, t 1675.) 
9lieU SCnberfen 93a nb f tab, Hydropolitanus C^ræft i ®æU 
lanb, t 1677.) SInbcr« Sriffcn gtcn!clftru<) (^rccft i 
gaatanb, t 1678.) St\ptx C)antmcrmflncr (^rceft i 
©lagetfe, t 1682.) ^an^ 33 reb al (^rccft i ®aj!iøBing, 
t 1682.) eie«bigcren SRa^mu« S3i>«fing (^ræft paa S^ri* 
fttan«^fabn, 1 1686.) iKorbmanbcn Ocr^arb aWiltijob (^ræft 
i «orge, t 1688.) ^ebcr Elaufcn SRamløfe C^rccft i 
ftirten^abn, t 1697.) SKaturin Saft en fen (^ræft i JRiBe 
etift, 1700.) iKorbmanben 3bar 8 cg anger (^ræft i 
9lorge, t 1702.) Ool^an 93rnn«manb (SRcttor i ^crluf«*^ 
l^clm, ?ræft bebSBartcb, t 1707.) Subbig S3in«Ub (^ræft 
i S»orge, f 1710.) C)an« 3a!oBfcn ^Dalf^e(^rceft i g^n, 
t 1712.) C)enri!5RieIfcn §icrrilb (^ræft i ftjøgc, f 1713.) 
3ngen Ur fin (^ræft i 8onbon, t 1727.) 5KicI« Oaltl^cn 
(?ræft i atjCanb.) 3Korten Safper ©oIf«Burg (?ræft i 
dl^Qanb cg i ^tfti, f 1729.) iDIatt^ia« Sdloåf (@ttftdprebft 
i 8^n, t 1729.) ?ebcr $nnberu<) (^ræft i ftj^Ben^abn, -*' ^JWortcn gri« (fenere ?rof. i S^eclegien 

Stil ben lærbc S^^colcgt^ forfattere l^øre \ 

t lærbe 9IbcI«ntvcnb , fem v^^clgcr eg ®i 

nbd, bcl^ anbre ijerbeligc Gmbcb^ntocnb, 

u« S or nem an, bel« nogle JJcinatifere, fom 

rib« 5HieIfen eHer ftlofter* gaffe Ct 16S 

tele (t 1715.) 

®om mere fremmet« for banfT giteratur maa be 
ranjTe *^of}>rflpbifantfr betragted, faawl fom anbre. 
benl^ttebe Satinen, finve pcia StjjT tUtx SranjT, 
i af bem 6aft mt^tw 3nbfli)bflfe. Jorubcn ^ttt (5 
fj)rabifant 1686) fcnnoprfcd berfor: 3oft)a ©d)tt) 
, ^ofpropbifant 1681—84.) granj Sutiué 2ut 
ifant 1704, + 1712), fom „forbtbrebe q)uHifi eir 
", og banncbe en nt) ^ttt, fom man falbte be 
narfTeren S6rifl<<^n Sftatthia (^rof. i 2:6eo(. og ^ 
O — 39.) So^an ^ieronimud von ^etfum C^ 
Ribberafabemict i Jtjobentiavn 1697.) Scrn^arb 2S 
Petri tt?jTe Jtirfe omtr. 1602—32.) eimon 
faa 16.32—51.) ^icronimud Sue* (Ugefaa 
in Saffeniue (Ugefaa 1676—92) berømt for fin 
Sortfortteren af l^and Sib(. JJem: 5^ofwti <^.^f^^ rf. -<v nrx gorføfgetfer, tjeologijle. 81 

16930 S'tt« ta^iauttt o^ ^Wip aRcnarb (franjTe grader 
Mb Tcformrrt JlirfrO 93(anbt bidfe er Soid^@(atr mcerfeli^ t)eb ftne 
Sorftoarftflrtfttr: Lettre justificative. A Copenbague 1693. 4. 
(bet %ax ba i^an Uto Sut^eraner; bed finbed ogfaa Sfterretntnger 
om band tibtigere ©tjabm.) Nouvelle defense, å Copenh. 1693. 4. 
(imob be om ^am ubft)rcbte Slt^gter.) £)ft Epistre aux fideles 
sojets de sa majcslé le roy, ou aux fideles professeurs de la 
religion evangeliqae Lulherienne (iittn SitelMab; imob en livre 
tatyrique af en franft Reformert, Air. de Gissey, ^loUfen Sog Uet) 
tnmbt af Sebbelen paa 9lt)toiD ben 9 januar 1699. jfr. 3tt>erg., 
6* 721); famt t>eb ftn (prabifen Discoiirs evangelique ou 
predication Lutherienne sur le mystére de la purincation 
de la Vierge Mere de Dieu. Prononcé å la Cour 1696« 

^aa ^oQanbfT 09 St^fT fTret) ^anatiferen, 3o^anned 2 1^ fer ud 
fra idpw^ og Xjebenl^aDneren ^^ofger ^auHi. 

Snbeltø bertgebed t)or Siteratur af anbre ^remmebe, ber opl^otbt 
fig bcr mtMertibig, font ^o^anned ^erbintud (^670), famt af 
nogle, ber gtf oi^er tt( ben (utl^erlTe 2au: 2)en grafTe Srd^ibiafonud 
fra St^pem, SXatt^« {Rutte (1638.) 2)en fpanfTe Vbrtdmanb 
Vntofi be €^anbot)a( C1657.) 2)ommifanermunfen ®iacomo 
aXintud (1691.) 

lit at Ictcnbcgjørc fig ffirlcn« Sitftanb, Dil bet 

frembefed »ære tjenligt, at betragte bc 9Kænb, ber for* 

mebeift bere« Seere bare ubfatte for gorfølgetfer, af l^bitfe 

nogte birlebe beb ©frifter. !Det bil beraf ffjønne« , at bet 

bar en ftribenbe ftirfe. Sirfen og JRegjcringen bare lige 

enbrægtige i at Banbti^fe ]^t)iKetfom^etft ffjætteri. !Den i for«* 

rige Jib^rum nccbnte 3ber Sart^otin (^ræft i ©tege, 

fængflet i ©orø 1567—1571; 95efaling«manb ober ©orø 

Dg Wingfteb ftfofter, f 1583) Bleb anftaget af fm Sen^manb, 

forbi ^an beb 35aaBen l^atobe ubctabt Sjorddmen; fcnere 

befalebe ffongen bet fctt). $an leb i fit gængfct i ©orø 

megen 9løb. IDanmarW tærbefte S^cotog, 9lic(d $em* 

mingfen, Bleb, fom bi pben ftuCe fee, uben 8ot) og Dom 

affat for Jhrt^t)tocaIbini«me. !Derj)aa ubgif ber ftrenge og 

6 nger* Gn ^eftig Strib rejifte fig imedem 
efctt cg kræften Ole Stoåf Cf- i Sergen; 
omfirfen i S3ergen^ berefter »eb !Domfirfcn i 
ceft til SRifotai Sirfe i SjøBen^abn 1606—1 
Im 1619.) Sagen iUt> afgiert beb Sanbet 
114. t^or^anblingeme gibe mcerlelige £)pl\)\ 
n l^abbe felb gorfcebet. JRefen bar en b^. 
er, faa at &cåf tf fe lunbe ftaa ftg; cg Æc 
(fen^ 9Se(l^nber, fcrBI^ffebe ffam ^berntere 
; i 3Runbfampen, ilfe b(ct paa Satin, nten 
anfl. Stcåf beraalbte ftg iffe alene paa (ærb 
faa paa ftjøbenl^abn^ Sergere. ,t^a, raabte St 
)tber" (bcr lib« ^r. ®ørenfen) „^aber bcbi 
tage paa en $ct t^fl 0(, enb at jubicere 
ager.'' Stcdf b(eb affat cg fcrbift fra jlcng 
nbe. Slanbt be ®runbe, l^bcrfcr l^an lU 
\aa ben, at l^an paa $ræbifeftc(en l^abbe 
[tiebning tt( Z^bibl cg S^bift. C^^l^ni ^^ sug 
le Dostra Hafnia talia declamilavit, atque il 
dit vulgo ae simpliei populo dubitationun gorføfgflfer, tJeoToøiflr. 83 

en 2RuKg]^cb, at Rebningerne funbe bUcc falige. Ran font 
ti( at berøre benne ul^neUge ©jienftanb beb 9(pofa(t^pfen^ 
f^Denbe fta^itel, l^bor bet l^ebber: !Dercfter faae jeg, og fee^ 
m f)or €fare, l^biden ingen funbe teede, af ade Rebninger 
og Stammer og t^olf og Sungemaal, font ftobe for S^ronen 
eg for Sammet ubi lange l^bibe S(æber og meb ^atmegrene 
i bete« Rcenber. „!Det paaminber oé om Rebninger^ ®a^ 
fig^eb.^ y^ftan nogen inbluffed i benne RoB af be Rebninger, 
fem t»are til for (S^rifti ^^b^tl, og intet bibfte enten om 
(SSfti^to eQer£roen? 3tem, be arme Rebninger, fom enbnu 
intet ere oplt^fte, og enbnu ingen ®mag ^abe af bet eban« 
gelifle @anb^ebdorb, mon og nogen af bem B(ibe falige?^ 
,,6fu(be ®ub labe faa mange l^unbrebe Waat tufenbe SDltn* 
iieffer føbe« til Serben, for at forbømme«?" Dette ©pørg«^ 
maal, bet ftnber ^an feb, er be{ iffe f^nberlig nyttigt; 
imiblertib bi( ^an bog anføre Icerbe 3Rænbd Mening, r^^jienbe 
Rebningerne iffe ®ub, faa fjienber ®ub bem; be l^abe ingen 
et^nb af at be iffe bibeJ' „'£)e maa taffe @ub, ^bi^ SiU 
faar ere bebre, enb be arme forBIinbcbe Rebninger«, og 
fluUe (abe l^am raabe at giøre af ftt ^bab l^an bil: at gibe 
btg @a(ig^eben formebeift SefegUngen, og at gibe en anben 
@alig^eben uben Sefegling." Sogen ffa^bt gjennemgaaet 
bet t^eologiffe f^afultet« Senfur. (forfatteren bar bidig tit 
atfa(be fine Orb tilbage; bet bar jo fun en beffebcn ^ttring 
af en tbiblfom SRening. !£)et ^alp altfammcn iffe; l^an 
mtftebe ftt fta(b. Sutter« t^nfinb bar iffe mere ti(; ingen 
minbebe om l^and befienbte ^ttring (i ^^ifd^reben). !&a ben 
terbe Rolger SRofenfranb« faae, ^bortcbe« 8æren om 
Zifegneffen af ftrifti 9}ærbff^(b gab SInlebning -til 2'r^g^eb 
i €9nben, (ob ^an SRarfgrebe Sllbred^t« Surftenfptegc( træffe 
i 3Car^ud, t^i ^an ^abbe ^ané Raanbftrifter (iggenbe i ftt 
Qibltot^ef t>aa 9lofen^o(m, og omtalte juft berfor, mened ber, 

6* 84 t}» lånt 2ib«Tum. ian Zbcolrgi. 

i gpttalcn ben Scerbom, fom SDiarlgtePcn i lang Zit ljo»be 
^l)trct, at cøfaa btn, bft i i^g fonncbtlft ©ubs^iaobc eetr tit 
gob O^ictiiiii)), bliccr tctfætbiggjprt. Stenne 5)'tnn9 i?))rprte 
©uperintctibcnlen i iSfeSBig cg ^otftcn, Stcp&an Steg, bet 
bcfl^fbtc 9iofcnftflnb« for ^ai-isme, StTmenianidmr, Opaiu 
fcriisnie, ©rcianiémc, o. m. be«I. Jtengcn (oKe [it t^ee« 
Ipgifte galiittct i Seuægtlfe; bet erllccrcbc fig mob SRefen* 
Iranfce. X^a lilfhee Songcn ^ara et cgcii^ccnbigt Srcti, ^poii 
i}an ^ttrcbe fin gortrVbcIfe ooer ^aiid fislfomme Sllening on 
en galiøgierctfe formebelft Øjetningcr nlcne, eg befalebe, 
^am at gjenfalbe fit flette Sfrift, faint i i^rrmtiben at af^flftc 
fig fra flig 8a;rbcm, ta mon cllcrS nol flulbe bringe ^ani 
(en paa et <Stcb, ^ecr (>iit ^iitbe tabe faabant fare. Tiei> 
Beb b(cp bet bog ; i bet miiibfre er ingen ©jenfatbelfe beljeiibt. . 
SSen laiigl occrre git bet Opvgen Snuribfen JVriS, 'Prttft 
tit ®et>e( i JRibe ®tift, en fot SRcften lærb og retflaffen 
^ræftemanb, ber (abbe forbitbet fig inb i anlinomiflifte ©æt* 
ninger: I)en Jieb ©aaben er^olbte iRaabe, mente (an, !unbe 
iffe forflærtfefl, ©^nteren flulbe berfor if!e angcrfulb benbe 
fig tit @ub, men lece i fatig Ir^g^eb fem ben, ber Bat 
tetfærbiggiort. £^g benne farlige og forbømmetige SÆrbom 
fcrl^nbte (an. ©ognel« ^atroneSfe, ben af fin ^æmpeeife* 
famling bcfjenbte G(riftenfe 3ul, abbarebe (am; ^robften 
ligefaa; bet (jatp ilfe. Da forlangte (un (am affat, (ttittet 
flCete i Sanbemobet i SJarbe 1642. Dommen gil bog lun ub 
paa, at (an ftutbe mifte fit Satb, il(e ben gejftUge Særbig« 
(eb, ja (acbe enbog ben fcrmilbcnbe Slaufnl: meb mtn> 
bre ben (eje Øorig(cb bitbe eflergibe (ara. ^x\9 ajjpetlerebe 
©agen, men bet bar at falbe fra D^nen i $almen. $aa 
en ©(ncbe i Sjebcn(aBn 1643 famtebeS efter Tongelig SBe* 
fating Danmarle Siflobper meb be ((eofogijTe ^rcfesforer 
for ot bpmme i (ane ©ag. Dommen bfeb ftabfæftet meb ^otførgelfer, politiffe. 85 

bet lillceg, at bet »ar raabcligt, ^t)i« ffongcn t^aatagbe l^am 
at gienfalbc fine raa og flrobc SSitbfarcIfer ^ faafrcmt f)an 
Dtlbe ^aDe fit Op^ofb i Siiget. kongen ftabfæftebe S^ommen, 
og o^f^tbte fine 2^eo(ogeré Onfle ai gtøre 93oIb paa 3Ranben^ 
6amt)ittig^eb. f^rié bilbeifle gienfalbe; faa B(eb ffan faftet 
i B^^Sf^I* ©ientagne formaninger frugtebe iffe, ^an bilbe 
9fe; faa fiteb l^an ncefte Slar fat paa Sremer^olm Blanbt 
be fDtige @(aber og fmebet i Scenfer. S)er gif ^an et 9(ar, 
inbt{( tbefige (forbønner l^o^ ftongen enbelig bebirlebe, at 
l^n fil 8ot> til at (ebe l^oé fin @(cegt i d^Uanb. !Det flete 
i e^riftian ben Sierbed ^age; ©æKanbé iBiflo)) deft)er 
8ro(^manb bar en af 2:^eotogerne. 

Sil at opttf\t ftirfen« JBebcegelfer tjene frembele« (Sfter* 
retningerne om be be(é fremmebe ©elterere, be(^ inbføbte 
Vlctnt, ber beb at l^t^fbe og ubbrebe ©eftmeninger ubfatte 
fig for gorfølgelfe. lOerc« ©friftcr ere imiblertib fæbbanlig 
t^fle eKer banfle, og epl^\t lun Seeren beb bere^ SRobfætning. 
SJtanbt bi«fe SWænb er ben mærfellgfte Oerpn« ©bigerføn^ 
«ie(« ©benbfen g^ronid^ ($Rc!tor i ffolbing; 1639 
8ehor i Il^eologien i g^riftiania), ber omtrent 1653 bteb 
affat, forbi ^an i nogte ^rcebilener for^aanebe ?ærcembcbct, 
og ba f)an fiben i Sjøbenl^abn l^olbt gubelige f^orfamlinger 
(collegia privata pietatis), bleb mi^tænft for SSeigenani^me. 
^an Bleb fat i fjængfet paa !Crag«^o(m ©tot, men befriet 
af be ©benffe 1658 rejfte ^an til 3lmfterbam, l^bor l^an bøbe, 

9?ær beficcgtet meb ben t^eotogifle ^orføtgelfe er enbelig 
ben <)olitifle. ICommenc inbfatte i aiminbelig^eb Slngreb 
paa SJetigionen. Den j)olitiffe Slnfluelfe af ©tatcn gil, 
(igefom att anM, ub fra ben religiøfe; og naar en 3Ranb 
fejilebe i ^olitiffen, faa bifte bet fig gierne, at ffan ^^tbebc 
calbinfle Sætninger, Det ^>olitifIe gritænferi, ber ^oé oé 
aabenbarebe fig, og naturligbié ifle ftob ganfte ifoleret, men a txtfttt nbtnlanH, og ber inbfnt ,tWitffcnb 
c« JRigc Ian toere tit ©pot, 93(empe cd^ t5«?^o 
► naboelig i>enlig Gorrcfponbcn^ cd^ Gnig^eb. 
tit 1595 af Uniberfitetet ; ©friftet unbcrtr^f 
[bc gjenfalbe fine 9)ttringer. !Den forl^cn nce 
tifer og J^eolog, Oørgen !C^bbab^ en af 
igfcn« gjenber, Meb tiltalt for fine fri 2)t 
[putatfer. ^an l^abbe abbaret imob at fætte 
oe for at binbe be ©tore« ®unft; bitterlig ai 
ngere« ?Wøb^ og ment, at ifteben for at for^g 
[be man forminbfle bem, o. be«I. -J^eller iffc 
ne UbtrVl iagttaget ©^mmeligl^eb ; en jlarbina 
i>t mancipium, nogle af ^aberne bestiæ; f 
febe flg ilfe for en pribat 9Ranb. gbermere 
>(et et efter fongelig 93efafing af ©æCanb« 9?ij 
firtpt om ^roeftetalbd 33efættelf e ; bet angil ^( 
et S(ngreb paa 9){aieftæten. Seb fine 9)1 
inbe ^abbe l^an angrebet 9be(en« ^ribilegier. 
xt (1607) og bøbe i førgelige Cmftænbigl^eb t)rt t^eologiffe Gpflem* 89 

Logica recogniu. Hafni«. 16ff6. @. 176. 347. Sormø itx* 
I, 123. ^ntoj>t>tb. «nnat. 4, 615. ^etmeg, a>en banjTc «rfe« 
^jl 1, 421. £>m Riel« cffer greberif ©ram, ber hleo affat 
09 \fétt i eiot>mrt, fa Cbtn »orffd Soumat 1811, 2, 167. &. XMcøttn« tcrrbe 9e(anMtiig fortfat. jDet t^eologtffe ®9< 
ftfm: ^ieW ^emmingfen. 3rfP« ©rccjmanb. ^nbre ©pfJemet 
»fbtcmmenbe ©frifter: I^rolcaiffspolitiffe; gfjtrflfriftcr mob Stat 
i\e\ifttx cg SHefcrmerte. Wcralen. ©friftfortotfuinflen. jfirfetifle 
Olbfagrr og Kirfen« {>tfloTie. ©riflltg $e(talen^eb i bet latinffe 
epTcg. 

%aar man feer tillbage til ben mebbelte t^ortegnelfe, 
ei^fiaar naturligotd bet Ønfte, at en S^eolcg bi( beltæbe 
bettc Sfetet meb ftiøb og ®Iob, og »eb at brpfte ©frifterne 
gtec et flart SBiCebe af Siteraturen font ben bar. !Det ober* 
jaoT mine (St>ner, |eg føler ^eQcr ingen Z^ilbøielig^eb bertil, 
(g atttaax lun at mebbele noget af bet, jeg ^ar funbet, i 
ra ^iftorifl gremftiding. 

3 ben banfle Sirfe i^ttrebe fig, font i 2:^fl(anb, tbenbe 
Sletninger, en milbere font 3}{eIanc^t^on^ og en ftrengere 
fom 8ut^er^. !Z)en førfte fanbt en Zxh (ang bet^be(ig 3nb« 
gong, og oifte fig iblanbt anbet ))eb en ftørre 2:i(nærme(fe 
ål Salmnidmen ; ben anben banbt berimob Cber^aanb , og 
øt^rl^ftebe ben førfte fra JRoben of. Dette aabenbarer fig i 
bet t^eologifte ©^ftem og bet« tbenbe gørere, 5RieI« ^em* 
Biingfen og 3efper Srod^manb. 

Jlitlé ^emmingfen, Nicolaus Heniiuingius, f. ben 
12 (22) 3»ai 1513 i en Sanbéb^ beb 9?bfteb paa 8aa(anb, 
iniftebe tiblig fm gaber, en fattig Sonbemanb, ^cmming 
Kiclfen, og ^an« garbrcber, $an« 5RicIfen, ber oar 8anb«* 
Ibfmeb, tog f)am til fig. gørft ffutbe !iDrengen ba ^atoe 
»æret ©mcb, men iRiett ^abbe et muntert $obeb og 8^ft om ^Mx og ^anø Xegticfti)^ K^cru)) i Storfie Si 
npefle ®amL 1, 44. i&xUm: 9ontopt)ib. Collegiun 

3wr Sart^olm: ^onto|)()iban, %\\m{. 3, 41 
3). aXajj. 1, 79. 6,336. ^ontoppib. »nnaL 
»ffcn 00 *o(^: ^ontoppib. 9rnna(. 3, 612. Pr( 
tionis theologicæ inter M. Olaum Cocum A( 
Johannem Besenium. 21. Febr. 1614. præsid 
DaDi«, i Siiottfle <&aanbfTnftf. 9lr. 96 fol. $ani 
^ontopptb. Vnnal. 3,127. 9ltcU aXittdfeit %Mi 
9(nna(. 3,595. @n faart oc 9iX}tX\^ Scrnaring, 
^anni« Dbenbaring (etc), Ab^. 1611. 4. er en 
®t(b(t ftnbe« i ^orflaringen oioer 7 Xap. Slabet 
Optag 1627. 4. ubcbb ^an bet yxXxjtUix^t ^trb; ja 
eiibog, S(ab(t 58, pn forrige SXening. ((S. i. 93ab( 
9(netboter i Vt^e 4, 128). ^otger Rofentranbe: 
2)a« tfl ^(^rifften t)nb ^enbfc^reiben bed (etc.) $ei 
^unfften, SXarggraffcn ju Sranbenburg (etc.) (Sebru 
1636. 4. eagen ubføi(ig i ^ontoppib. 9(niia(. 3, 
3^«t Sri«: 3. {Retter, 3f0er »roc^manbe SeDnet 
ber 3, 225. «tteme I 2)an. »ibL 2, 210. ^oiito] 
338. 352. Dg ot>er^ot>ebet ^eCmeg, 2>. J(irtc6ifl. 

9lte(« ^Denbfen C^^ronid): ^ontoppib. VnnaU 
423. flBo(jf« 3ouma(, 3"«« 1^1 1- 9iif(d et>enbfei tM 4Ml»ftifff e^tm. 89 

Logici racogniu. Harnue. 16it6. 9- 176. 347. SoniiA itt. 
2, 125. V^n^fi^- Vnnal. 4, 515. ^tlmtg, 2>ni 'tatiflc Jtirfrt 
ftjL 1, 421. Cm Stitl« tøtr i$rtbtrif ®ram, btt U» affat 
eg Mt i efotmirt, ftt Tbiii ffiolffs ^ounial, 1811, 2, 157. fi> X(tete((ni< ItETbe StftanMing fortfat. Ctt t^ologirtt 6p' 
fltM: Xiri« Sfmminaffn. 3rfijrr Srcftmanb. SnbK ©pflrmet 
»tfcTomiiKnet ©hiftft: tbtolcsiff-pplitiff*; 8f(6fi!rifttr mcb Sa> 
ttdifftt eg StfoTtnntf. Dlctalen. ©Mfrfortoltiunflrn. Jtirttligt 
Otfefasn »8 Siitni« {liHoiir. ®ti9li^ Seltaltnfteb 1 M latinfTc 

9Zaac man feer tilbage til ben mebbefte Sortegnelfe, 
e)rfliioT natmligvi« bet Sinfte, at en ^T^eolog Dit bettÆbe 
bette €IeUt meb Ajpb cg Stcb, og »eb at br«fte ©trifterne 
fliee et Hart ©iaebe af Siteroturen fem ben bat. iDct ooer« 
gaar mine (Svner, jeg føter ^eUer tngcn STilbgielig^eb bertil, 
sg atttaat (un at mebbetc noget af bet, jeg ^ar funbet, i 
m ^iftorifl Srtmftilling. 

3 ben banfle ftirfe ^ttrrbe r>g> font i S^fltanb, Ibenbe 
8tetninger, en milbere font ^etau^t^ond og ett ftiengere 
fom gutfrer«. 3)en førfie fanbt en Sib (ang bet^betig 3nb> 
gang, eg oifte fig ibfanbt anbet beb en ftprre SiilnÆrmelfe 
til Cafbiniøiuen ; ben anben banbt berimob Coer^aanb, og 
ff|>i1^{Iebe ben førfte fra 9toben af. Sjette aabenbarer fig i 
bet l^eelogifle ©pftem og bet« teenbe gprere, 9ite(« ^m» 
niingfen og 3ef)>er Srot^manb. 

3lieié ^emmingfen, Nicolaus Heminingius, f. ben 
12 (22) aWai 1513 i en Sanbflb^ beb 9Jbfteb paa 8aatanb, 
mtftebe tiblig fin gaber, en fattig iflonbemanb, ^emniing 
Siielfen, og ^n« garbreber, $3on« Sliclfen, bet bat SanbS* 
(bfneb, tog ^am til %. gørft ftufbe X'TCtigen ba ^aoe 
WKtt ©meb, men 91ie(« ^abbe et muntert ©oteb og C^ft ^rceferen SRag. Sente i tre 9[ar; og brog t 
Berg meb nogte faa !Da(ere i Sontmen, fe 
toge fra f^am paa SScjcn, og uben Ubfigt 1 
5!Ren i SEBittcnberg, ^t>or ^an bicb inbffrctjen 
1537, fanbt l^an fornemme og rige 8anb« 
gat) ))nbat UnberDt^ning og 93ei(ebning, ede 
mobigl^eb unberft^ttebe ffam. ®e(b næt^ner 
dol^anned Urne. @nart banbt l^an ^nbeft l^t 
ber aCerebe nu forubfagbe, at l^an Dilbe blitze 
(Sfter at ffa^t ftuberct unber l^am i fem 9(q 
^iem meb l^and Stnbefafing, b(eb inbftreben D 
UniDerfitet 1542, Ȍret efter ?rof. i bet 
næfte ?lar ^rof. i 35ialeftiffen meb SBefaling 
ober bet l^ebraiffe ©prog ; 1547 berl^o« Datgt 
for C)elfiggeifte« 2Wenig^eb ; 1553 bteb l^an ^ro^ 
1557 doclor (heologiæ og sumnius theologus. 
abfKKtge unge Sibel^moenb i l^and $ud; n 
l^am aderebe nu, i en l^^iere iBet^bning, 3)anr 
(ige Særer, universalis Daniæ præceptor. 
Bteb ^an Datgt til UntDerfitetet« JReltor: «^< tr <- JlitU ^rmminøfrn. 91 

^QU ubotBejbebe nemlig flriftligc Orunbtag til pnc gorcbrag, 
og efter at l^abe ^olbt bent, giennemgil og forBebrebe l^an 
bem paa n\f, f^renb ^an ubgab bent. ^aa benne Waabe 
Wet Uniberfttetet til en SSelfignelfe, iffe blot for ^ræfteftanben 
i !X)anntart, nten tittige for frentmebe S:^eo(oger; tl^i l^an 
ffreb, if^tge liben« 9Rebfør, paa Satin, og f)ax af ftnre 
@frifter lun ubgibet eet i 3J2ober^ntaa(et. 

(Sfter ^nd X)ifputat^ pro gradu (Assertiones de tra- 
ditioDibus, ceremoniis ae ritibus humanis in ecclesia. 1552) 
fremfatbte l^an« ©tiOing font ?rof. i ICiateftiKcn og ?ræft 
et @frift om ben gejftlige 93eltatenl^eb , fom ^an tilegnebe 
ftong G^riftian ben S^rebie, og fiben gab en mere ubbibet 
{$orm (De methodis et ratione concionandi. 1555.) !£)en 
Ufreb, fom ©afromentereme l^abbe fremlatbt i ben banfle 
ftirte, fijned at bære cp^øxt beb gororbningcn af 1555. 
SWen Dr. aibert ^arbenberg i ®remcn balte en n^ ©trib 
om SHtarend ©aframente 1556, ^bori kongen fe(b tog lebenbe 
2)el. X)a maatte 92iel^ ^emmingfen paa Uniberfitetet^ 
Segne forfatte en SrKæring (Tabella de coena domini 1557), 
bet tittige bteb unbcrffreben af begge ^aCabicrne og famtlige 
^rofedforer beb Uniberfttetct. ^emmingfen l^olbt fig i fin 
Unberftrift til ftirfen^ autoriferebe 8ærc; men ben milbere 
SReland^tl^onfle Sfnfluelfe flumrebe vimeligoi« aCcrcbe ben 
@ang i l^alb !!Bebibft^eb i 3Re(an(^t^on9 !&ifci))e(^ iBr^ft. 
3)en nbbiflebe fig maaffee enb mere efter ^rof. 3o^. ^lac^ 
åfahæi munblige ^i)ttringer beb ^emmingfend !Dtfputat^ for 
ben t^eologifle iDoftorgrab (ben 27 ©eptember 1557) til 
en enbnu ft^rre ftlar^eb. 3){acd^abæud bpbe i famme 9(ar; 
men efter at ^emmingfen munblig l^abbe forcbraget benne 
friere Jfnfluelfe beb Uniberfitetet, traabte ben mere og mere 
frem i ^an« ©frifter. 33fanbet meb JHrfen« Seere finbe« 
ben, fom en beg^nbenbe ©pire, aOerebe i l^ané f^rfte bog* tnati{Ie (£t)ftem, Enchiridion Iheologicum (Wileb. 1557: 
ul sil confirmatio noui leslani<-nli, lioc esl foederis gralia 
et reiuissioiiis peccalGruui, iilsU recurddliu immolalioiiis 
GorpurU el sanguiois CUrisli iii cruce pro noliis); ligefaa 
i ^and Calechismi qvæsiioncs (1560), fem af^aiible Srocnt 
yffi tomme i ©pprgSniaal og Soat, fom cm ^an attraacbe 
en Sotfi'ning inieHem trgae 3Ti€niiiger. !>« tafte entn« 
ingen Opmærffom^eb, cg tan oebtUi) uanfægtet at utgise 
fine GclgiDvmbe Slrifter. ^Jfæfte Sar ubfom ^uni frftit 
(l'ustilla lieu Enairaliu Evaiigtlioruiii <.'tc. 1561), tjOifl Kiu 
lebiiing ijaii felti angtufr i Sortalcn til ^ræflernc: Sor fiorltn 
Mar fiten ^acte ^an prioat tiheret Særlingmte i fit Jiu« 
(liomeslieis ineis discipulis) negte ©fcliet til ©snbag« 
@Dang<!lierne, fem ^an flet ifle tænltt paa at ubgibe; men 
bc bicce ubbrcble HaiiH flere cg fegte mct '©egicrligVb. 
Sfter negle ^tsfterS Segiertng lob ^an bem nu ferøgebe 
lomme fct S^fel. ffaneleren Oo^an grtS ^aobe gjort fifl 
megen Umage meb at faa benne $ofti( ubgiDct paa ICanft, 
^biir« bog f#rft fenere (tjllebe«, meb 3orfatteien8 Sillabelfe, 
»eb SKeraoii Ooerfættelfe (1576). '^aa ©^noben i Obenfe 
1586 bleo benne latinfte i^ftit anbefalet '^Jræfteme. Stem- 
ftillingen er jæOn cg (lar, og mere enb eet <Steb maa enbnu, 
ifær meb ^enf^n til ©fcgcfen, ^ace OntereSfe for Ideologer. 
Staret efter ubgab ^an fin Rafter (Pastor sive Pastoris 
optimus viveiidi agendi(]tie modus. Iu62), fom ^an tilegnebe 
iBipoppcn i ®!aane, S^ge Slemunbfen, efter ^CiS Ønfte ^an 
^abbe ftreOet ben. Set er ben ferfte egenlige ^aftotolt^eo« 
logi, ber ubfom i 3^anmatt; og ben ^ar for bor Sib ifær 
^iftoriflSntereflfe, ba ben gitcr et leoenbe ffiillebe af ^cÆftcn 
cg ^an« Stilling, ^an« offcniige og priuate 8iD, Setemaabe, 
Omgang o. f. D. paa ^iu Xib. "SDea \)ttv mangfolbige 
33tbrafl tit ©æberne« Sftlbring og ©tænberncs gor^otbe. JtiiU ^emminefen. 93 

Ogfaa fttebebragten og anbre tfbxt Stng Bel^anbled* ^ræftend 
S)Tagt maattt ft^txUn bære ^bib etter røb eUer gr^tt eUer 
llaa, men enten fort eQer af en anben mørl ^axt>t. !£)et 
Ian man foteftiQe ftg: bar l^an l^bib, faae l^an ub fom en 
9t#Ker; bar ^an r#b, fom en ©olbat; bar l^an grøn, fom 
en 3«ger; bar ^an b(aa, fom en SKatrod. $ber @tanb 
ftt! 2)er omtale^ ogfaa ben fmufte, ben ®ang alminbelige, 
@IiI, at ber beb ©jæftebub ogfaa fremfatted 93orbe for be 
fattige meb ligefaa ttpptxti^t 9{etter fom for be øbrige 
Ojæfler; en @fif, fom ^rafterne, l^ber i fin jtreb^, Burbe 
anbefale* St (ignenbe ©Irift ubgab l^an fenere (De officio 
Pjstoris eTaogelici. 1566) foruben abfftUige anbre af mere 
bogmatifl eHer ejregetifl dnbl^olb; faafom kommentarer til 
^auti Srebe (io epistolam Pauli ad Romanos, efter ZiU 
egnelfen 1562; in vtramque epistolam Pavli apostoli ad 
Corinthos, efter Stitegnelfen 1564) og ti( nogle af ^falmerne 
(Enarralio Psaimi vigesimi qvinti. 1567; Enarratio Psaimi 
Octvagesimi qvarti. 1569) o. f. b. $an^ (iterære ^xn^U 
bor^eb paa benne 2:ib er bibunberlig. 

dmibtertib maa ^emmingfen^ SJIening om 92abberen 
aKerebe l^aoe baft nogen C))>ftgt. $an oilbe iffe Icegge ©fiul 
paa ben, men gab enbog en )>o)>uIær t^remftiding af Xxo^^ 
teren i SRober^maatet, ^bori ogfaa Særen om 92abberen 
fremftiUed f(art og hjertelig fra fin aanbelige ©ibe. !Dette 
©frift, giffen« SSej, 1570, er cnbnu et af ben banfle 8ite* 
raturd mærfeligfte gremBringelfer. Jilegnetfen fireb l^an 
SRortenébag til Sjørn Saa^ til ©taru))gaarb, 9iigdraab og 
$øbeb«manb paa SWatmø ©tot, og ^and $)u«fruc S^riftcnfe 
9!ieldbatter , unber l^bi^ ^ar>n ^an btlbe tabe iBogen ubgaa 
tit en £alnemmetig^eb for bered mangfotbige 93clgierninger, 
„fiben ben X\t>, figer l^an, eberd fromme ®robcr, ærlig og 
belBl^rbtg 92ield ftaad lom tit mig, at feg l^annem ftutbe 9-4 Eft (irbe JibSium. ?«« I^folcgr, 

(ære, fem et 21 81ar fiben," S^cl« i Silepetfen, bett 
Segcn fclc angioer ^an ©tunbene til bcnS UtgiBctfc. „I^ette 
Bil jeg labe rare fltcpet, ^etber bet i ^liitningfn, alle "Canjlt 
tit Unbevpisning cg 3"ntaning; beéligefte cgfvia iciii ram 
ItocS cg tierbom« Scfjciibclfe, fem jeg ^ocet belieiibt e^ 
lært iibi tcnitc Sjebcntiai'n« ©fole &jrl Ccb 30 Mat. Stf 
bciibc« alle c^tiflne Ccefcre, at fce cm min ©Irifl bcmrae 
»ille af (i^ub« C^rb og ilfc af bet, fem ^cPmctige cg iifct*' 
farne Saiitct bille fotEgiPc." JlnbetS Setenfen 8?ebel eOff*. 
fatte Segcrt paa Satin (horlalu ipsiiis auloris). Denne a'altenbPtf cg 9ttel8 S!aDe et flrcben 1573.) gotfalteten« 
^enfigt, »eb telte ©trifli 21iobet«maalct at aiJiJetlcre fta be 
((Etbc I^cebger til ^e(c bet banfte goll, bleo aben loibl J 
ppnaact. Sorebraget beri er jæBiit belærcabe, Si>rogct for 
ben 3:ib ret gobt cg ©ttCeu tåbelig. $an ^olbet fig imtb' 
(ertib næften oceralt i gorffanben« Megion, og ^ber tun faa 
@)!or af cu mete fioclift Srcmftilltng, fem man not efter 
nogle af ^ans 9lnftuelfer tunbe oente. feltet ifte bifet ^an 
nogen S^igtergaoe i ben lilfpjebc 3!i) 2Jife, ,ubi ^billen fore« 
gibee, ^»orfor aSerben« grelfer ftulbe bære 2Kanb og @ub, 
ftreben 3cmfru ©itret^c SRcfenfparte til UnberbiSning." ©lut' 
ningcn banner Strebibe Slrtitter om SØ^rnetugt; 3tem en 
gammel 5DfanbS 9taab til fit Sam. 3 SogenS gtemftillinft 
om 9IabBeren fcrilarer ^an ben fom „et ©actamente unber 
ubbortc« t^ntige legn, fom bcr ^erre S^ttftug inbfatte alle 
pne tit en ebig Hrainbelie, at i)an ^aoer gibet fit gegeme 
ubi 5Debcu og ubg^bet fit ©tob paa ffiorfen« ©atge for 
mange til ©^nbevne« gctlabclfe." „"htt et et SJibneeS^tb, 
at be, fem ben tct btuge, infcrpotereS og inbplante« t bor 
5ertc6 3efu E^rifti Segeme, faa at be ere ^an6 Slanbetige 
Semmer. Det er bor Manbelige Cpf*belfe i S^riftiSegeme; JtiM ^emmingfen. 95 

t^i (igefom Di aftoed meb S^rifti SSfob, og igienf^be^ beb ben 
^eOig 3(anb ubt X)aaBen, faa f^bed bi Slanbelige, font renfebe og 
igienf^bte. !S)et er et Sibneéb^rb om ben n^ $agt, fom ®ub f)a^ 
Der giort meb SRennefTet om @^nbemed tJortabetfe. £)et er en 
^aaminbelfe om ben hemmelige og Sanbelige 2^i(^obebinbe(fe, 
at be, fom meb en ^riftellg Sro og gorfcet bruge bet, Blibe et 8e=» 
geme og Semmer tilfammen ubi bor {)erred 3efu S^rtfti Segeme« 
!{)et er en ^rtfteUg ftiærUg^eb, at a( ^riften 3J2enig]^eb meb 
fjerte, 9Wunb og ©jeminger Bebife ^beranbrc att gobt. 
^bo fom intet fornemmer af benne Æjiær(ig^eb i fit Nitrit, 
og ifle ^abcr (Jorfæt, at bitte gjøre fin 9?æfte, bet er pn 
egen 8em, gobt, l^an maatte faft l^eUer bære fra @acra« 
mentet. 3)et er et $ant og SSibne^b^rb om bor Opftan« 
belfe, bet er o« et ^ant og en gceftepenning paa bet ebige 8ib/' 
Sfter nogle anbre, i anben ^enfeenbe ret mcerfelige, 
(atinfle Strifter, ifær en Sog om SlSgteflab og @It(dmidfe 
(Libeilus de conjngio, repudio, divortio. 1572), fom l^an 
fla( ^abe firebet, ba l^an formebetft fin ^uftrud forargelige 
Sebnet maatte flifie fig fra l^enbe, og l^and faafatbte SSgte« 
flabdbog C^e coi\jugio expetendo, inchoando, absolvendo, 
prudentery pie, quiete, christiana iustitutio. 1572) ubgab 
{)emmingfen fit ^obebflrift: Syntagnia institutionum chri- 
stiananiiD, 1574, bet førfte fulbftcenbige tl^eclogifle ®^ftem, 
Ibtdet tidige gab l^am ®æbe Blanbt Suropa^ Ber^mtefte 
Z^^eologer. Det er tilegnet Uniberfitetetd babcerenbe 9teftor 
Dn Seff. grandfcud fra 9tiBe (anno 1574, ætatis autem 
neæ sexagesimo priroo.) S)et er en ®)æ(b, fom bore itl^eo^ 
(oger enbnu fl^Ibe bor ftirfed ^iftorie, at gibe en (ærb @am« 
menligning imeUem bet fortere Enchiridion og bet ubførltge 
SjDtagma, men ifær imeQem bi^fe og bet fenere tl^eologifle 
@t^fiem. aUe ^obebbogmer finbed l^od iRield ^emmingfen, 
jabbanRg i lorte og Kåre ©ætninger, men l^berfen ben fei« 06 Eet lotbt SiMtum. !«6 Jkolcai- 

bente ^enfigt, in fiben ftieer fig tinjenbe, eller be intrifate 
©pcr^emaal, ber TimeligDi? iiift beifot fibcn tlebt faa Hpi 
pi^!. 3 Sjntagma ubCiflrT ^jn ogfaa SJtstebct @dlramfitt 
cg ^pprlunte bet maa fcrflateé (lanbdig tspiritiialilerj 
X'er^c« finbc« ^er ^cCetftebet of ^nn« ?ære d« cocoa 
duliiini, en mcgrt ubforlig tg t(ar Ubpifling af, at ©aira* 
mentel er „tntftiftrt til en 3&M(ommEl|e af C^rifli Epb (Coeni 
domiiii esl sacramenlum instiliiliim iu mpmuriam corporU 
ChrUli Iradiii pro nobU)"; at bet er „en oaitbclig Spifcim 
belfe mcb <3^riftuø og en aanbelig SoTbiitbtI|e ImeUem aDe 
bent, [om nk^be bet (iiaud applicatio corponim plty^io, 
sed spiritiialis copulalio per fidem.)" 

I^er giPcS i ^euimtngfenS ©frifter bel« (cjIigljebdvtS, 
bele i færcgne EB^gei abfttllige 0)!ll)eninger til ©sbernel 
Ofl ObertrpcnS S^ifti-ric. ?lHcrcbc i SGj^tcfTtibi'l'Cficn finte« 
beSlige ^cnt^bninfler. 3)ien ^an be^onblebe ogfaa ben DOet« 
troifle ©ibe af ben libe firiftenbom i eget ©fttft, ber Ian 
anfees jom et IZiillfeg til bet t^eotogifte @^ftem. SSeb ©tben 
af Ireen poa SriftuB ^erPcbe Iroen paa !CjæBelen. 3 fm 
Admonitio de suporslitionibus magicis vilandis, 1575, 
mebbelte ^an meb ftn fÆbbantige Jtlat^eb ^ele bet biabelifte 
©^ftem. T>tt Difer noffotn , at ^an ifle blot ^avbe en faft 
Oberbcbiéning om T^jffibctena liloærelfe, men ogfaa om 
^anS ^fagt til at inbbiife foibærbelig paa iOIennefFete tegem> 
lige og aanbetige 9?atur. ^an o))(^fcr, ^Doii benne ^tagi 
eller SJiæbefcné 3ntfl?bet(e bcftaar, UKaaben, ^borjiaa ^an 
fætter ben i SSærl, ^borfot ®ub tillabcr bi«fe ©jæoelen« 
®jeniinger, o. f. fr. 'Ca Guangcticts 2lj6 for omtrent 40 
SSar (iben beg^nbte at pinne ^cr i iKigct, og ?ceren bleo 
renfet ocb ©iibfl fromme SJjcncre, ba op^erte ogfaa alle ^ine 
iCiæbelen« Sebrag, og Crtet« ^imnielfle C^8 abfpiebte at 
!^in Obettro, Ugefom ben opgaaenbe @o[ i Øften forjager SlitXé ^emminøfen. 97 

9latteiid SRøtte. SRen ha SRenneflene efterl^aanben Beg^nbte 
at Qebeé Deb (SDangeliet, faa Denbte (ibt efter (ibt Obertroen 
tilbage. Og bi føreé nu inb i ben^ uenbelige Stige. 3 
bette €trift og betd banfle SSearBejbelfe (cerer man at fjenbe 
iDjobelend ©atramenter , ber bett er mange @Iagd £egn, 
Sigmrer og SiQeber^ be(9 ^røi^Brug af aUel^aanbe S^ing {\aas 
føm €aft, 3orb, SSanb, "^apix, SSoj, Jraab, ®aj, ©aalb, 
Kegle, f)aar, bøbe SRennefler« $obebj)anber, S^cenber og 
»en , 9»e«febin , DøBet)anb , 9Sof af JUrf ct^« , 3orb af en 
fttrtegaarb, ftirten^gle, o. f. D.)^ faa))e( font aUt 3)?agtend 
Srter og Unberarter. 93eb ben magifie @)>aabomdga))e 
omtaler ^an $an9 SBogBinber. ølere 6;em)>Ier opl^fe 
Otertroen« Seflaffenl^eb, f. Gj. at (Sfitejjfl funbe l^ctBrebe« 
teb at Bære en @ebbel meb be l^eQige tre longere ^a\>m om 
^alfen. Sit ©lutning mebbele« en Unbert)i«ning for $ræ* 
fteme, ^borlebeé be nu l^aoe at for^olbe fig, bel« meb at 
iwerge fig fefo imob Jrolbbom, bel« meb at Be^anble §eje 
og Irotbmænb og bem, ber anftage« for at t)ccre bet. $em* 
mingfen ftob bel i mange Jing ober fm libéalber; ^eje* 
ptt^tn meb SSanb forfafter l^an; naar §ejene figc, at be i 
foranbrebe ©fiffetfer famte« paa et ©tcb og ^olbe ©ioefte:« 
ittb , \aa er bet pur 3nbbi(bning o. bc«t. SKcn i Iroen 
paa !£ro(bbom« SJirfeligl^eb t)ar ^an ligefaa faft, fom nogen 
anben, og t ©traffen berfor ligefaa ftreng. S)em, ber otjcri« 
Bebifeé om, beb forbubne Jtunfter at ffat>e flabet SKennefler, 
©t^r etter ©æben, bør Øbrigl^eben iffe flaane. Melins est, 
ot pereat unns, quam unitas. $eri oar ^an iffe mere Barm^^ 
^{ertig, enb ^and ©amtib. 

SJeb fin iixxt om 9iaboeren ]^at)be $)emmingfcn fluttct 
ftg tit fin epf)fithe Scerer SKctand^tl^on« lil^ængere, men 
|uft bem og anbre Jh^)>toca(oinifter gil man paa dagt efter 
i Z^fllanb. Slaben maatte ogfaa fomme til ^am. (Sn af 

7 98 tilt IxrU Zibtrvm. iiarh 2tto(pgt. 

ben libfl tuiflatfenbe l^eelcgijte SSoent^tere, 3c^an Otben* 
botp (ra ^aberSlfP, bejegtc ^am I5(i2, eg gjcrbe fig til af 
at ^aoc befcjrct ^ani fem cnbrc. iDicn en fatligete @i(tp 
Dai 3a[i>b Slnbrcce, bet 1 9tn(ebning af Funnuta concordia 
Icin ^frttl 1569, cg i fttmmiiigfcu Bentebe fig en farlig 
3Jfobftaiibcr. ^an \tte\3 ^aitt til fra Solbing; ^emmtngftit 
fparebe ^am meb fin Ircebcfjcnbclfe i bet farlige ^uiiK 
cnUiegorice, clare, sine cotliurno. 3 (Scaret ligger t^btlig 
i)m9 STJcning, bog faalebed at ingen tunbe tomme ^am \w 
nær betfor, 3Jien SaM Snbreæ, ber iftc btot fanbl ^em* 
mingfeii , men mange anbrc banfte !t^cc(cger anftufnc af 
<yiflcn, maa ^aec flanet 5Jarm i ffiftlanb. Cg Calciit« 
Sil^ingere i ©ac^fen beraiiKc fig netcp paa $^emmin9fe^t, 
Staget maatte berfor ramme ifam. (S^urf^rften Sluguft af 
©jc^fen, en ©uogcr til fipnii greberif ben 3Inbcn, fcubfe 
benne en SDennnciation af 4 3uni 1575; og om 2Jicrgenen 
efter at gongen ^avbe mcbtaget ben, SIoKen 5 aaile Meoe 
be ^ajlærbe og kræfterne talbte op paa Slottet. 3 Æan«' 
leren 9Iiele Saafee eg 9!igéraabcn 3i*rgen StofenhanbfeS 
SfiirDærelfe fcrc^olbt JRigS^ofnifftcren ?eber Ofe be Snb« 
lalbte (S^urf^rftené Sliige, og til^olbt bem alle, Æ^eologer 
cg 'Præfter, ifplge Songen« befaling, ttt ftrioe og læte 
simpliciler de coena DominJ juxla Auguslanam confessiopein, 
faafremt be ide »ilte fttaffeS pao Sio cg Sleb; og ©em* 
mingfen (efalebe ^an at tilbagelalbe ben Sttiflel de coena 
domini i ^an6S>n[agma. ^emmingfen f&arebe; „X>et Gliber 
nu i SOiorgen otte Eage et Mat fiben, at jeg MeB latbt tit 
jj^reberifébcrg til min naabigfte Ronge; ba befalebe $an8 
SDfojeffæt mig og mine 5)(ebbrobre, at »i intet ^bermete 
ftribe cUer bifputere Pulbe om bet ^Uige ©aframente; ^oab 
alletebe ffrecef bat ftulbe ba ^olbeS mig tilgcbe. lil bette 
longtlige Søfte, fom jeg ubi $r. fian^leten« Stærbætelfe ^iM {)emmtn8fen. 99 

^at>er Bclomntct, ^otbcr cg fortaber j^g mig enbnu ganflc, 
cg er paa bet ^bmi^geligfte Begierenbed , at ^ané SRajeftæt 
DtOe Dcrrbtged for ®ubd @!t;Ib at ^o(be mig bet famme fin 
Xaabe« Xilfagn, og ilfe tbinge mig fattige gamte Tlant tit 
Hogen SteDoca^. ^bab {eg l^aber tcert etter flrebet, bet 
^i>er ieg gfort meb en gob ©ambittig^eb. deg ^aaBer 
attn Ztb Mtber iRe længe; t^i bet er mit annus climacte- 
ricas og 63 Stberdaar, og forbenter jeg bagtig en naabig 
3or(#emng. 3)e 2:^eoIoger t®a^fen, fom Beraabe fig paa 
ung, giøre Uret. 3)er er en Strtiffet i min Sog, fom be 
fl#be fig paa; ben bit leg gierne ubflette^ men ieg fan intet 
ftdtt eller Inbfcette i ben« ®teb. J^fftanb er ftort, ^ar 
mange St^eologer og mange Steninger. $ber retter fig efter 
fin gljrfie« og ^txxcé Sittie. SKen i bi«fe 8anbe er ftongcn 
en regjerenbe 9KonarI, ^i^em bi næft ®ub og bor ®ambit* 
tig^eb Ijfabe alene at fbare. Og efterbi ber bog fun er een 
9ub og een @anb^eb, f^ned bet uBitfigt, at man flat Btafre 
for ^ber Sinb og unberflribe l^bab fremmebe og urotige 
^obeber bitte cptænU og angibe. SJiin 93cg l^aber ingen 
Opxøx foraarfaget enbnu, men ieg tatfer ®ub og longetig 
SRaieftæt, at ^er er (Snig^eb ubi Æirfer og @foter, og ben 
ene tærer fom ben anben." !Da tog 3ørgen SRofenIranb« 
Orbet: „Sa, \aa formcerle bi ba, fagbe l^an, efterbi Ofiger, 
at ^er er Gnigl^eb, at bidfe anbre S^eotoger l^er ftaa ere 
(tgefaa gobe fom 3 '* „3eg tater intet om bi«fe anbre, 
fbarebe Dr. 9?iet«, men fiben min ©og gil ub, er iffe tært 
anbertebc« enb titforn." „®aa l^øre bi ba, fagbe IRofenfranb«, 
at 3 tcerer i ©loterne ttxertimob bet l^er præbife« ubi ^r:* 
terne." „?)bab kræfterne |>rcebife, ft>arebe Dr. 9?iet«, fatber 
iffe mig ^jem, men jeg l^aber atbrig tært etter bifputeret 
anberfebe« ubi be 30 8lar jeg f)ar>cx bæret l^er Deb Uniberi« 
fttetet, enb ieg l^aber munbtig ^ørt af Philippo MelanchthoDe 100 tiet lam lititum. Jært Itfclogt. 

cg oiittc (Ærbe SWocnb, fom f^nvt fcminet cfl ben rette og 
rcfcvmcTctc Scerbcin paa Sobe, cg ben Itb jfg Hfa premo« 
teret in ilociorein ^aCct Dr. Macfhahæii-t bifputcret tcttf 
famme argiiincnt, ofl er bet tefenbeict cg bleoet gebt oj 
ret fjcnbt uf oUe." 9?n ttg iSijTepiJcn Dr. ^otjel Mabf« 
Crbcl; ^aii eat ^emniingfenS 25cn, cg inbleb fig nat* 
mere i ©.igen. T^er^o« forfcarebe i)m fine Sirter, ofl 
mente, bet tat 6ebft man Icb faabonnc bcje cg IjeHige ©ag« 
baatc meb SJiiinb cg ^aaiib ueoerfjaflcbc, Iroebc enfctbeflg 
cg gac '>'utå Drb SErcn. 5)ebcr Cfe fliiltcbe gor^anblingm 
mcb cl cciifigt cg ttcftenbc Oib tU ^icmmingfcn. li ^ajt 
efiet niaatte >iQe Ijct>ei[{;aDiijTe iitextxe alter ni«be og unbo 
ftrice en tfcrpligtelfe til, iinbet Straf jjoa 2iB cg ØebS, 
iitlct eibere al DiQe røre benne Ssrbom eUet anberlebeø etib 
ben JSiigSburgfte Spiifeéfion angiecr. 9!icIS S^cniiiititgfen 
unberPreb: subscribo et approbo ex sincero corde. I^emteb 
flulbe man tto, at ©lormen »or gaoet cBer. 3Ken be t^(!e 
S^fteetoger tåre ilfc litftebS. gorargelfen Bar jo gtBet offen« 
Ug; cffenlig maalte ben affcne«. 9?æfte Stor fires e^Bf 
fk^rften atter titJfongen, og forlangte, at ^entmingfen maatte 
tit^clbce al gioe el lifbagefalb ; ffcngcn maatte eflet« betragte« 
fora en ®efl^tler af Jieterobcfi, iDet Bar for Aongen en 
horribel Janlc. ^an paotagbe ftonfiflcrium at f!affe $em- 
ntingfenS Øjenlalbelfe, faalebed at UniBerfitetet lunbe Mi»e 
befriet for eit^cet a)iietaiife. SDet Bar et ^aarbt ©tag for 
Otbingen. §an6 9Jen Si^oppen cg ^tofeeforetne , bet 
næften alle Bare ^anS 5)ifcip(e cg Jif^ængcre, fcrefHKebe 
ffam tlfe blot ben Sliaf, ^an teb en 3}(egring vUbe paabrage 
fig fe(o, men tillige ben flere )?are, for ^birfen ^an titbe 
ubfælte bet ^cte llniBerfitet. 2;a unbetflreo ^an enbelig 
SKeDcIolionen. 3 ben forefom be Biflnol for uunbgaaelig 
n^bVenbige anfeete Ubtr^t: subslantialiler, vere et realiter, 9tie(« $>emmindfen. 101 

feram corpus et verus sanguis, meb bet S^iQceg: ita ut 
Teros cibus et verus potus sit, quo homo pascitur, reOcitur 
et vivilicatur ad vitaio æternam. 3J2en for at frelfe fin 
@amDittig^eb, tilføjebe ^emmingfen munbltg en Æcntmentar, 
|bort)eb ffan Di(be Bringe fin birfelige 3)2ening, bet fem f)an 
altib ^aDbe (ært, i Cberenéftemmelfe meb ^^ormularend Orb, 
^Dorlunbe bet nemtig bog ingen legemlig 92^be(fe bar, men 
at forftaa paa aanbelig 33td fom et $ant og ^^or^i^ning om 
@nbd 3laabt tit ©jcetend @a(ig]^eb. Og ba be anbre ilfe faa Uge 
i»ilbe tage benne I^an9 t^orffaring for g^tbig ; ba be fi>arebe, at 
Ifii^ ffan mente noget anbet, enb bet l^an ^abbe flreoet, faa fom 
bet paa IfaM egen Stegning, 3J2enne{Iene lunbe fun b^mme efter 
(an^ Orb — faa gab l^an bem papiret meb be Crb : Domini, 
ibi habetis scriptum, facile quod vultis, ego aliter non 
seotio. 92u f!u(be $rofe6forerne be( paa feføe 9?eboIationen 
^abe bemcerfet, at l^an i ©runben munbUg atter l^abbe rebo« 
ceret ben; men be gjorbe bet iffe, og fenbte ben fom ben 
bor tit Songen. ^xa kongen iU\> ben atter fenbt tilBage 
ti( bet t^eotogifTe i$a!ultet, fom atter pxøt>t\>c, famt^Ifebe og 
ttnberflreb ben. ^otargelfen bar ifær gi^et paa Satin for 
^ete JKrlen« Slaf^n, men i fiibfen^ Sej l^abbe ^emmingfen 
for bet banfle ^oit ^ttret bet famme; l^an maatte berfor 
famme Sar for 9(muen ubftcebe en 93el)enbetfe paa !£)anfF. 
SDen bar faa fpagfærbig, at en^ber funbe unberflribe ben; 
nemlig at S^rifti Segeme, ber bar l^engii^et for od, og ^and 
SJlob, ber bar nbg^bt for mange til ©^nberne« gortabetfe, 
titoidfe bar tilftebe og bleb ubbe(t og mobtaget i @atramentet. 
S)a ftongen l^abbe mobtaget 9?e))o!ationen , gab ^an fig ti(^ 
frebd, ia anbefalebe enbog ^emmingfend Postilla; men be 
ttffle S^eologer f[umrebe iffe. 9iu bifte be, at ®iften ftaf 
øgfaa i ben. Og beri ^abbe be Siet; beb @f)certordbag 
^ber bet nemlig: deinde signiflcat hæc cæna nos spiri- 102 Htt Ifctbf SibSiuin. Vært IttDlcfll. 

tiMliter ali et suslentari corpor^ el sangvinc Chrisli. S}erl)6fl 

poafiobe bc, at ^cminingfen octblco munblig at fetftragt 
pn i'ccrc. 'Jicget ^e\>\é berfor er albrig fert; men i 5g 
felD er tcl bel ille sanfle ufdnbFtjnli);!. $an fulgte ntaoftce 
fin iaxex 5)ieland>i^cne gjfiiii?el, bcr Iroebc, »it ©anb^tben 
titt cflcr tibt mootte bane fig SBcj. Cg 1)6« let maalte 
ilfe fjanS ^Jicning, ber jo iHc bfticcglebc ?ut^cr8 ligefrem, 
men fiin gau ben en ^cierf Ubt^bniitg, unber ^anS gcrebiag 
vrb et eller anbft ut^aoaglet Orb femme liE at ftiitne isjen« 
nem. I^en Ijete iøcftijlbning tjenber man imiblertib Iiin af 
^anS TOebftanbere« ^aaftanb; ug nogen Unberføgelfe bercnt 
fanbt iffc-Steb. 3 5yrgt)nbelfeii of aiiguft 1579 \tvev nemlig 
G^urfBrflcn atter lit Sungen: at ^enimingfcn nu fem f« 
gat SaU'ine SDIening ^J^eb^olb, ncegtebe ben fubftantiale 
Slffrbærflje, og, fin 9tebc(aticn nagtcl, bcbblcb at bruge 
fine gamle J^wfer cg Sætninger i fine Cefticner; og efter« 
fem t^an enbba, seb Screlceéning cg S^if putering, i Univerfitelet 
^olbteé i fin fulbe Slnfeelfe og HW^nbig^eb, faa bar fflongen 
og S^anmorl« SRige i ftor 2Ri3tan[e 5c« be tljf(e perter, 
nt §an8 SOiajeftcet ftulbe beforbre en faaban 3)Iening eg 
inbfflte ben i fine Sirfcr, T'et bar mere enb 5"^^^*"' ben 
Snben funbe bære. 3Ju gat ^an uben Unberfegelfe, uben 
?oB cg 'Com, aiicle ^cmmingfen fin Mffteb fom $tcfe6fot 
og ^ræft, cg befatebe fjam inben tre S>age at begibe fig tit 
SRooSfilbc, ^Pot ^an fif et Sanonifat til fin Unber^otbning ; 
cg i^cTbentningen om ifani tilbag efalbelfe git iffe i Ottftjl« 
belfe. 9iu fiinbe ba Oafcb SInbreæ fenbe fin Formula con- 
cnrdiæ ^erinb, fom tongen beg 1580 „flcg i Olben". Og 
3eloternefi §Qan cg ©pot, for ^oilfen Sitfcn« gamle 8ærer 
mere enb een @ang ^abbe oæret nbfat, funbe nu ^abe fit fri 
Seb. et bibft 9}ibter« fra en libligcrc Jib, 1574, tiflagge« 
Dr. Oo^. Slmerinus fro 9tibe, maaflee bet ber inbtil bore I 9{ic(é ^emmingfen. 103 

2)age er o^lbeDaret paa iaalanh. St ^emmingfen felt) Deb 
en ^Da^ Sunge Bibrog ti( at fremlalbe be^Itge SfngreB, er 
ber (iben ®runb tU at antage efter ffan^ ©frifter. !Der 
tiQægge^ ffam, men uben Bel^ørig ^iemmet, en @attre cm 
9tfIof>perne , l^t)oraf fun Itbet er Beljenbt. S)er anføre^ 
nogle £)rb af ben, ber ifle bife noget bittert ®inb, nemlig 
om ^emmingfend SSen SBifTot>t>en ^obel SRabfen: Paulus 
amat Hasas* 

3 ftt 8ib l^abbe ^emmingfen ^aft megen ©ienbcrbigl^eb. 
f)and ®W, $and ^emmingfen, flægtebe SRoberen paa; 
^n Web ?rof. i Jl^eologien 1570, men affat 1575 for* 
mebeift forargeligt 8ebnet. gra fm førfte $)uftru biet) $em* 
mingfen flilt; l^and anben ^uftru, SJtaren 3Rabdbatter, 
fnlgte l^am ti( Sloeéfilbe, og meb ^enbe lebebe l^an l^ffeUg 
til ^enbe« SC^øb 1582. 70 «ar gammel giftebe l^an fig trcbie 
@ang meb Sirgitte Sar^batter, ber ot)er(et)ebe l^am. 93eb 
benne Zi\>, 1583, flat l^an ^abe forfattet ftt @Irift Immanuel, 
ber førft ubfom efter l^and T)øt>, og fom mened ifcer at bcere 
firebet imob 3aIob Hnbreæ. Sn afbejcling i l^and ensformige 
SiD bar fiong 3afoB ben (^ørfteS 93eføg i 9toe«fi(be 1590; 
ben (ærbe fionge talte meb l^am om ^ræbeftinationen , og 
forcrrebe ^am en forg^Ibt @ø(b))ofa( ti( en (Srinbring. (Snbnu 
i fin fføit HIberbom bcbBIcb l^an at ubgit)c ©frifter (1590 — 
1597), faafom: Antidotum adversus pestem desperationis 
1590, og Tractatus de gralia universali I59I9 fom $. $. 
Kefen ftben tog fig af. S)idfe ©frifler ere ogfaa oberfatte 
paa !Dan{I. ©amt kommentarer^ ti( do^anneS' (Sbangelium, 
(1590 og 1591), og tit be f^rfte 3)abib« ^falmer (Enarralio 
VigiDti et vnius Psalmorum Davidis 1592), .l^oiS (^ortoR^ 
ning beb Unit)erfitetet l^an Bleb for^inbret fra temporum 
iniuria. 3 Silegnelfen ti( 92ie(« Saaé (Roschild. 24 3unt 
1591) omtaler ^an bennet 93rober Sdl^xn Staaé, ber Heb Ctl latit XiblTUm. tatb Zttelcgi. 

anbefalet al tcnt Manbt (anS ^ifriplc (aiile aDiios 41 
meque liim ælalis meæ ancmm 37 egrcsso.) 3 fine pHt 
SeDcaar oar (jan attctc« élint. Staret fpr fin Xipb, ten 4 
gebrtiar 1J99, 5(*B ^an af S^riflian ben (jjcrtc fdlbel (^ 
paa Sloiiet, for at iifgii?: ^am (in SJttjentelfe cm Siiatporea. 
Eenne Peljenbetfe (Siogle ®perg8maale em G^rifti Sfgetnt - 
cfl ®tijté Saframente og ©Par berlit) ftal ^ace »ær« iiN 
irebt i 5'a,iHtftrift. ^an bflbc ben 23 "Ului IGOO, og tit« 
Begratct i ih'oeflfifbe iCcmIirfc, fiilgl tit @ra»en af fiae 
^'ifcipU, ^rofeftforer og ^rceffcr. ^an6 Sillebe ferrfliilec 
Ijam paa Sar^ebret meb en 33og i 5^oflnten, cmringtl af 
fine !£i(^cicTe, og berober : Qui ad jiistitiam emdiiint niulias 
ut slelLc ful^'ebunl, Dan. IS. 

'ihi^k af ?iicts ^cmmingfena Sigpræbitcncr, fom be 
ober Clte SKiib, .^crliif Trctle cg Sir^ilte 6'io, Iimbe, efter 
3. aSotlers ^emærfning, „^abc cpforbrct til nogen ©egejfl« 
Ting; men ^an gjoer i ben ^iftorifte T^el tun en jæi>n og 
enfolbig Beretning om ben 9(fbebe« Sio og Seonet, cg i ben 
^larienetifte ^e( af^anbler ^an Iiiftelige Slimen fatninger t^aa 
ben »ebtagne OTaabe." ^t\iev iKe i ^an« Spfalmer lommer 
nogen poctipSegejftring eller Originalitet tilfljne. ^an ^at 
opfat Stoleorbinanfen for §erlufé(jc(m« ©Icle. 

9Iiet3 ^emmingfen flilbreS fom en 2Ranb af et mi(bt, 
frebeltgt, muntert og behageligt iBæfen, ligefrem og uben 
fflram. 3 fine latinflc ©friflet ttfct ^an Slarpftnbig^eb 
uben ^aarfloberi, JJ^Ibe uben Coerflcb, glar^eb i grem* 
fttllingen og JJ^nb i Ubtrbllet, cg gioer en cMtio grem« 
ftilling af ^oab ber Éecteger fig t ^anS 3nbre. $an Iræter 
@ub tit æibne, ot ^an intet gier t»erfen af S^ft til ©trib 
eller for at oinbe ^enneffegunft, men af ren og oprigtig 
gjærlig^eb til ©anb^eb; cg ©anb^eben »il fejre (veritas 
laadem vincel.) @cm Særer flat ^an, naar ^an itfe bilte« Stidé ^emminøfen. 105 

rebe, ^e ^aft et ttftræRenbe {^orebrag; fom Icerb 21^eo(og 
Mr ffon dmepa^ Sæter, cg fom mere )>ot>uter ©IriBent for 
^ritfieflanben en 93e(fignelfe for ftt {^cebrelanb. ftrtften« 
fienbemmend Sæfen fætter f)an mere i bet 3nbre enb i bet 
9bre, og foretræller Slanben for SSogftaDen. Sffe BIotiRab* 
teren o))fattebe ffan fom en ^anbling meb aanbig SBet^bning^ 
men ogfaa !iDaaben. $an Bibrog til at afflaffe ben @fil at 
nebfænte Somet i SJanbet, ifteben for b(ot at Beftænie bet 
bermeb; t^t bet -bar nol at ^o(be faft Deb IDaaBend aanbe^ 
lige Sett)bning. ^Derfor b)>æler l^an ifle jetter faa meget 
beb ben l^bre ©ub^tjenefte , fom beb ben ©runbtanle^ at en 
Jtriftend ^e(e Sib er en ©ubd^Sjienefte. 9((Ie mennefleltge 
^anblinger ftuUe føred titBage iii ®nH @r!)enbe(fe og ®ubd 
JDljrlelfe. SJerfor lægger l^an 23ægt paa ben lirfclige 3SicIfe 
beb SCgteflabet ; bet er JRcIigioncn, bcr l^cttigcr cn^t)er Dcrb^Itg 
©ieming, og for^anbtcr ben tit en ©jerning i ®ub. (gorubcn 
mange anbre ©teber i l^an« ©frifter fan man fce i f)an9 
Syntagma Slffntttene Cultus dei og Bona opera.) 92æret 
t)eb be ©amic« ©Iriftcr og t>cb ©clijtænfning beroijer, 
^Debe l^an ftg oDer^obebet , l^Dor ftreng ort^obof l^an enb 
Dar, til anftuelfer, fom man førft finbcr ubtalte meb Slarl^eb 
et Slarl^unbrebe efter. 

S3Ianbt ^an« !CifcifIe bare San«(eren 9JieI« Scia9 og 
f)iftoricftriDeren 3[nber^ ©ørenjen SJcbel. 

Stil be ftatumnier, for l^oilfe 9?iel« $emmingfen bar 
ubfat, ^ar ieg ifle taget noget ^enf^n. ^fle Blot ^an^ 
Sbinb^manb, 3t)er Sartl^olin, men abftiffige anbre fanatifle 
kræfter oDer^ælbebe l^am bermeb. Snl^tjer fremragenbe 
SRanb »ar ubfat for be«(ige©agt>aftelfer; alle ftage berober; 
IKngo BleD ^eCer iffe ffaanet. iSKen jeg l^aaBcr, at ingen 
Dit fæfte 8ib tit fligt , og at ingen retfinbig ^iftorieffri^er 
bit gientage bestige S3ebifer paa 2:ibené utrolige 9iaal^eb ov^yoioeneé 9Iatttr, en ugrunbei 
tbibled cm, ^t)ort>tbt bet er tiffabi 
^bre Stbang, at aflægge en Sefjenl 
fjerte falbcr titbage; men bcr I 
^emmingfen^ SSebl^olben^cb t>eb fin 
førft beb fremjiribenbe gorftning ^i 
ffan ben ille noget ØjeBtil. $)an^ 
ftor, at f)an ifle log ^onorar for ) 
er bet t)itterltgt. !De bigtigfte l^abbe 
ftta^fe af 5Rom^ forbubne Søger. 

Cm 9{t((d i^fmmingfcn, fre (Sirdfttii 
«nnal. 3, 539. 9lt>eni^ ^i(l. (lat. (Bti 
3). ^falmcb. (B. 15; men ifar 6an« Sft>] 
jtalenber 2, 325, og ^^emmingfrnd ^afloral 
®. 8. ^0« bc tt)enbe fibjlncet^nte fintrt 
^and J^beflcb (i ^tvx\t^lt\> Sogn, bcr br jl 
(un een, @g6o(m, er tilbage; i een af bei 
2>. «t(. 3, 304, e>t)or ban« gøbeflcb efter 
»arfob« SortaHinger af Sorbrel. ^i% bar ©r 
band Søbfetdbag og ^obfeldaar (ber af ^t\ 
omtaler bet, fom foran er bemorrfet, i ftne 
Staa^ (SmmifrftiA «^*'' ».*- — JlitU $>rmminfifen. 107 

familia meas conditiones perspexit, et liberali stipendio me 
aliquot annos Vuilterbergæ suslenlauit. 

JDm iabella de cæna domini 09 »fcmminfjffné Unbcrjfrift, 
fite fbnibcn 9ontot>t>tb. ffnnaL S^rifltan ben Srebted SreDe i 2)&n. 
SiU. S, 185. i>tiUx^, ^ttabtt Xmtt, e. 139. ^auUt, e. 
33. Vnm. 

9t^ Striben imtUtm Sut^raméme og (SaMni^mt tan )(tt>nføred 
bca, bet førte« i et»erng, 09 font 2>ronnm9 S^riflined £<erer 2[o^ 
itatt^iff gat) Vnlebning tU 1644, i bet l^an t>eb ftt etrift Idea 
booi ordinis in ecclesia Chrisli ttlfifitebe en forening af begge 
ScQciiMfer. ^on fif bog iffe fin %fjTeb, men maatte tage ben. 
CFrjxell, Beratlelser ur sv. hist. 9, 38 og 14, 100.) 

{>einm(ngfen« talrige ^tnfter omfatte aQe S^eo(ogiend HftU, 
{Kia Jtfrfe^iflorien n<er. Sibrag tii bered £>rbntng gi))e % SXotter 
9% faaHi. 3>c tibtom enfeltvtø, men be t>{gttg|le ere famtebe i ^an« 
Oposeola tbeologica. Genevæ 1586. fol. 2>e b(et)e fnart otoerfatte 
paa S^fl; og bet f^ned at l^aoe txeret ham fjcerere, forbi bet er et 
nrget orbngere &pv^, enbfTjonbt l^on finber bet tt(f)or(igt, at alle 
fSknftm ^at>e gubeltge Soger i bered SRaal. (Sortalen til 9{ietø 
Saurtbfmd £>Derf. af ^emmtngfend Sog om ®ubd 9taaU, og tit 
^agen Saurentfend af Srentti ^rabifener. ^aiiUi, @. 31. $fnm.3 
VbfrUlige blet>e ot>erfatte paa 2>anfr. Sitofend 93e) paa S^lanbfT, 
Holum 1575. 

Jor be Boffere, ber, uben at txere larbe S^eologer, ønjTe nogen 
Snbfigt i RieU ^emmingfen« ©frifter, mebbelee nog(e Sematrfninger 
om nogle af be t>igtigfle, meb nogle $rot)er af l^and Sorebrag, og 
om be bonffe £>t>erfattelfer. 

De methodis et ratione concionandi. Rostock. 1555. finbed 
i en mere ubDibet ^onn i l^and Opuscula tbeologica, (B. 1: De 
melhodis libri duo, quorum prior quidem omnium metbodorum 
QDiversalium el particularium , quarum usus est in pbilosopbia, 
brevem ae dilucidam declaralionem ; posterior vero EcciesiastcQ 
siue melbodum tbeologicam interprelandi concionandique conliiiet« 
Xtt t>ar for fin Stb en gt^lben 93og. 

Catecbismi quæstiones. Havn. 1560, i Opusc. tbeol. ®. 
174. ^eri ^bber bet om Slabtoeren: Qv. Quænam munera sunt 
in bac cæna invisibilia? R. Verum corpus el verus sangvis gnificat nos aniri et incorporari corpori Cbrisi 
laliter juxta bæc Pauli verba 1 Cor. 10, 1( 
Poslilla seu Enarratio fiuangeliorum in d 
festis, in graliaro piorum Minislroriim Euan 
afn. 1561. Francof. 1580 og fl., i Opusc. t 
aa 2>anfT af 9{admu6 <^anffn 9lerat)(uft. Jtb^. 1 
SOO. fol. (i ^^lelmfljcmed Gamling.) $ortatct 
Derf(«tte(f( er af 9li(U <^emmtngfen fe()). Sogen { 
iné egen Soi^an|la(tiung. ,r£)g paa bet at bet 1 
^ jlørre ®at)n ^atøer jeg mange @teber t)ibere fi 
it tilforn ubi ben (attnfTe og tt)fTe ^ofltQa, og tt(l 
tged Svangeda.'' Si(egne(fen op(t)fer, at bidfe Sill 
ner og anbre ^tt^fter, fTret) 91. <^mmingfen ^aa 2a 
erat> bem for at ot)erf<ette bent paa 2)anfT. 3 
i(egne(fe tt( S^ri|lot>6er 93a((tenbort> til (Sloru)) (1 
r^od, at ferfl ^aobe 91. <&emmingfen fTret)et og b 
iple benne $o|ltl 1547, mange fine SXanbft Søm, 
m 6an hm Sib ^aobe hjemme i f(t ^uft. 2)a begi 
: bltt)e fs<t^ almtnbelig baabe blanbt ^tubenteme^ 
uberebe 6er t J(joben&at>n, og bedlige jle blanbt $ 
^teber ber i »liget. £>g for ben ©f^lb forbebrebe ( 
bet ffar 1555. 2»eraf bleV ^un ba mb mere bef, 
X ben fmufte SRaatt og Siift 6er bruged at Icere r Jtitté ^emmindfen. 109 

itoibé og 4pnr{tfT« Søn og Scøjmng iibgaa paa ^renten 6er i 
Jtfo^faomi jnno 1661. Baa Mrt) 6un jlroy bet onbet ^Tar efter 
tt^ (Mia n9 i Sittenberg, 09 (tet> ftra:r ubfcet af Satinen paa 
I^^tfh. eibfii ^«t)er ^un iweret tit og ofte trt)ft i St^flfanb fcaabe 
|Nta Satinf og Xt;fTe og folgt i mange tufenbe Qxtmphxtx. Jtand^ 
bicii Sd^on 9ri6 ^at)be gjort meget for at faa ben paa 2>anfT, og 
illcrrtc for ti Var ftben IjanbUt meb en tt^fT Sogeforere, fom ha^bt 
fh ^^onbH ^er i fttget meb Søger, at l^an fTu(be famme ^oftif 
bbe ubfffttr t)aa'3>anfT og t>rente. 9l\t titftcrbte 91. ^emmingfen, 
tt Safter Aauø, ber paa ftn Sefoftntng ^ot^be tabet ben puntt paa 
Satin, ogfoa maatte betofle og tabe ben pxmtt t)aa 2>anfT. (jf. 
Brrfauff , Stanbebe Sibrag i St^ene 2, 232.) ^ee ogfaa ^auUi, 
6. 23. @om (Sxtmptl paa ffortotfningen ^ent>ifed tii Dominica 
Bona post trinitatis. 8uc. 16: ^orftaringen ot>er @t)angetiet om 
ben utro ^ugfogeb. 

Pastor sive Pastoris optimus vivendi agendique modus. ^ 
Hafo. 1562 og ofte berefter. 3 Opusc. theol. (B. 90. 2)en 
jnbr^tbcr: 1) Vita pastoris privata et solitaria. 2) Instructio, 
juita qoam pastor suam domum et familiam regat: 93a(gft af 
^{Iru, Sømeot)bragetfe, ^or^otbet til 2:t^enbe, 0. f. t). 3) De 
conTersatione pastoris politica et externa. 4} Ofilcium scu 
legitima pascendarum ovium Christi ratio, i)tU bet })r(r|letige 
Smftrbe. eee om bette €fnft 3. SXetter i ^emmingfen« it'omt, 
og i 9t^t Ihtoi. StbL 20, 254, famt ^anUi @. 35. ^om 
9TcmpUt paa ^orebraget mebbeted ^eraf to ^teber, et om Jttcebe^ 
bragten, bet anbet btt marfettge &Uh t Sffnittet de conviviis 
(Oposc. theolog. @. 122. 128.) 

Mi li ti convenit, vestcm gestare brevissimam et jam in hac 
momm corruplione non datur apud multos vitio, si vela cali- 
gamm infra genua se etiam extendant. Hic si oblonga uterclur 
Teste, meritft se aliis deridendum propinaret. Nautæ congruit, 
laias et dependenles gestare caligas, et veste talari absque 
omni plicatura uti. Ilic si mititis vestem sumeret, to nqenov 
suæ personæ non servaret; nisi forte Icvitas isti generi homi- 
num deconim aflerat. Mulieri nobili si sinuoso syrmate 
terram verrit, hodie non datur vitio. Si idem faceret pastoris 
mor, maximom probrum esset. Cum nobili s se catenis modom, imo molto magis decet pastore m, 
soæ persona el ofiFicio conveniens. Relinquat i 
nates non tegentem, velaque caligarum ; relinc 
natos ilios et oblongos pileos; relinquat nau 
relinquat nobilibus malronis sua syrmata, suas 
ricum, margaritas, annulos, et reliquum ornatu 
major est, quam ut stultilia et levilas mundi 
possit. Relinquat et civibus suum decorum. 
▼estis formå, pretium el color. Formå — co 
feriat occipitium, ut in muftis videmus. Manic 
transversé, et rursus 6lis sericis connexs — 
10 decoro speclandus est. Nec alba, nec mb 
Dec ccrulea congruunl pastori, sed nigra polius 
qui minime ad pompam facere videtur. Verum 
el laudala exempla adbibeantur in consilium (et 
Convivia amicitic causa instituta a Græcis di 
propterea quod in eis mulua fovebatur charitas 
eliam dicuntur convivia, quc pauperibus refocillar 
qualia solent in Lolandia patria mea crebro fi< 
illic aut Duplias celebrant, aut puerperia, aut al 
convivia, pauperibus mensas aplant, fercula . 
minus lauta quam aliis conviviis. Ae si quis c 
peres non admitteret, aul non benigne tractar JtiM ^emmindfeiu 111 

tarer til bet Øam(e og 9tt) Seflamentrft Søger. 3 Comm. ia 
episloUm divi Jacobi aposloli. Hafn. 1563. tilegnet ^ranbø 
Snxten^uø tii SgefTou, finbed quæstiones de usuris et bonis 
Eeclesiaslicis, font han fTret) efter Aandferen 3o^. Srifed Segjering. 
Sf Jtomsn. io epistolam Pavli ad Philippenses« Vitebergæ 1564. 
feeS, at ^an i bet 9(ar mtftebe ftn SRober, matrem charissimam, 
ber Met> 80 Var gammef, efter at f^ctot txrret 6nfe i 28 9(ar. 
Jtomm. in vtramque epistolam Pauli ad Thessalonicenses. Vileb. 
1566 er tilegnet Siflot)t>en i %\)n Nic. Casp. Vibergius, ber l^at>be 
l|bet ^ané Stober $(eje. Jtomm. in epistolam ad Hebræos. Vileb. 
1568 er tilegnet K'uU Xaa^, ber for fejrten 9(ar ftben t>ar en af 
Band f^ppn^t ^i{tipU, Vf bogmatift 3nb^o(b er : Historia Domini 
IhesT Christa dei el hominis, regis coeli el terræ maximi et 
iooiclissimi , unici Ecclesic Dei Monarchæ, sammi ælernique 
Saccrdolis, ducis deBelhlehem illuslrissimi, triumphatoris regni 
tenebraram gloriosissimi , ae datoris uitæ æternæ liberalissimi: 
ex priDcipio Euangelij Johannis. Ilafniæ 1562, ^tDtd Suttet a(ene 
tnfer, at fefo itfe ^an gtt fri for Stbend l^ojtrat)enbe (Smag. 

Sifffené 9kt): 2>et er, 6n t>ig oc S^rifled'g S^nberutfntng , om 
Ifoah bet SRennifTe (Ia( t>ibe, tro oc giøre, fom bet eutge Stff oi( 
inbgaa« ^creffiten, Vtte !^an(Ie oc anbre fom !^an|T maa( forftaa 
tunbe, tH fa(ig t)nberutfning. 9[ff 9titi^ ^emmingfon, 2). J16^. 
1570. C^a Jtongeng SibU, hm anben Ubg. 1599 ogfaa paa 
Qnii^crfiretdUMO So(genbe ^rot)er mebbe(ed bogftat)ret: 

C*f Jortaten eller Si(egne(fen> 2)et førfte gobe oc gaffn fom 
9»H børn, bet er ben £^ri|lne Xivit l^afjiter, er at ®ub er t>bi 
bem (igc fom en alberffartlle ^of. %hi (igeruid fom ber er |Tin, 
tøerme oc (iffactig^eb lobt aUt Sreatur fom ere \iti Serben, af benne 
^M, fem loi fee t)bi himmelen, ^aa er aff ®ub fom er ftn Airctiø 
&o(, Cfin (btt er en Kar ®ubd funbfTab) S^erme (bet er brenbenbid 
afftcter oc beg<rnnger, t>bi Sroen, ^aahtt oc fter(tg^fb) oc Siff^ 
octig^ (bet ere atfTiUtge bufoa(e(fer, t)eb ^uilcte en trofafl @ie( 
liffactig giørid, txrrquegtd oc frt)btd. 

2)enne øo( (tge fom ^un oprinber t>bt bertd ^terte, fom fr^cte 
9iib, faa gaar ^un neber for aUt htm, fom foracte ®ub, oc ^er 
leffiie t>bi (egemtig trt^g^eb. 2)erfaare er htt raabeligt at ®ubd børn 
(abc ictc bemte @o( formørtfiø ^hi ftg aff forføme(fe ti( at tefe. (c^olbe xoi t)M t)ore ^terter benne ®o( (bet 
orb) ba (ebfager ^un ojf ^en inb i bet fadge 

^er 6o|f er at betencfe ftuab alle be S 
benne (8ubbomnte(iøe (So(, t)cb ®ubd orb tcfe 
trejfue be t)bi allerjlørfl tjanuittigfteb« mørdfj 
oc fienbe ®ub, ber ^o|f ocfaa forflrecfi« be t)t 
ianøe famuittiøfieb, for (gtjnbend (Tl)lb. £)c i 
t)bi mange bteffuen faa fedøff, at ^un tntet føl 
ner ^un aUt^^euef en gang (bfrffue bet tete før 
fører aRennifftt i SXiftrøjl, ^uttcfit er ben fi 
tendid fanb, faa ^^t bet SRenntfTe t)i(be ftg at 

(£)m C^rijli q)erfon, ®. 78). 3)et g 
faaregaff, ber (5^ri(lne SRenni(Te fluUe totbe o 
C^rtflo, er at l^anb er en })erfon, oc ^uorfaai 
at ^anb fTutbe txere en })erfon. ^ 

9[t l^anb er en {^erfon oc t(fe tuenbe {^erfon 
natur, beutfe tb(ant mange, btdfe effterføtgenbtd 

3o^anne« i Ut førjle Capitef ftger: £)rbe 
Øubd (Søn b(eff aHenntfTe, ber ^ojf fetter 6an 
l^tigl^eb, font ®ubd enbaarne (Sønd. «&affbe 
perfoner, ba ^affbe ^anb fagb, xo\ faae beri« \) 
^erltg^eb. SRat^ei t)bt bet trtbte @apite( (t^bt 
tøjl offiier Sefum SXarle (gøn, ber banb tjaa «v- ^itU f>mmitiQUn. 113 

ftutjbt iKrre en (»crfon øc itt tuenbe ptv{ontt, font ber er Wi Hnntm 
Hifiite naturer, er mange br<rbeltge fager, aff ^utUe teg t>tl nogte 
øl^regne. 

2>en ferfte, t)or 9)teg(ere ®ub oc 9)tanb fTufbe txrre en ptx\on, 
paa bet ^anb tunbe giøre ®ub oc SRtmifttn tit it, berfor er l^anb 
Saberen tttføiet mtt fanb (Bubbom, oc !RenntfTen met fanb SRanbbom, 
tt ^nb faa tunbe til^aabe btnbe (Sub oc StennifTen. 

Den onben, 2>en font fTa( txere SRegtere imeUent bent fom ere 
totne, ^b fanb intet lobrette, om fianb tt(6enger ben ene, oc er tvend 
met ben anben, berfor er htt tilbørligt at en fRegfere er begge parter 
ttnben^biø, for benne fag \tt)ib, er t>or fReglrre 3eM (S6ri|lud, 
met fin Øubbommeltge natur ti(fotet (Sxxt, fom ^aax fortørnet met 
l»or C^nb, 0€ mtt SDlenniftetig natur tKføiet SlenntfTen, paa bet 
^nb funbe fammen binbe begge patttx, font \)aare men^, bet er @ub 
oc SKenniflen, met ben focietet oc n»enf!ab ^anb ^affbe met begge 
ptixttt, fom 3^neug figer t)bi ftn trebie 93ogd tiuenbe (Sapit: l^uor 
^b (arrer, ^uorfaare ®ubd @øn ^affuer annammit !Renni|Te(ig 
natur, oc er bUffiien fant fReimiffe. 2)et t>aar tilbørligt (ftger ^anb) 
Qt ben fom er 9)teg(ere imellem ®\ih oc SRennifTen, at ^anb forligte 
bemtem, for ben enig^eb oc naturlige frt^nbfTab l^anb (laffuer met 
(egge parter, faa at ^anb funbe ^bxtttt at ®ub anammebe SDtenni^ 
ffet, oc SRenniffet gaff ftg lonber ®ub. (etc.) 

(£)m Iroen paa 66rijtu«, @. 125). 2)enne (J^riftetige Sroi« 
rette art er, buor paa hntxt SRennifte fanb \>\U, om ^anb baffuer 
en fdtg Sro. Sørfl, at ^un (aber ftg føfe t)bi (fiertit. 2)er \\a% 
tt ^un (aber fig fee oc beuife y>tfi gierninger. 2)et txtbit, at Ijm 
laber ftg prøjfiie t>nber Æaarffit. 2)et fierbe, at ()un offueruinber 
fBerben. 3>et femte, at ^un btiffiter faft inbti( enben, ^ued enbe, 
fom ^etrud figer at txere ^ialfend falighcb. 

Sørft fagbe ieg at en @^ri|le(ig Sroid art er, at ^un (aber 
ftg fø(e Dbi «^tertit, faa at ber føtid en toftgetig J^ufuatelfe imob 
Bouend forbanbe(fe, imob 3)øbfend mact, oc 2)ieffuc(enø grumme 
tyranni, 9(t ber fø(i« en »ftgelig gtabe aff St^nbcrnié forlabetfe, 2(t 
ber føli« en Sanbelig trt)g^eb, om ®\xH ^aatt oc t>cn|Tab, Sft ber 
fø(t4 C^rijli neruare(fe, oc ben ()eUig*3(anbd Xempe( i't>i 2Renni|Ten« 
Jierte, 9t ber føli« ben 6eUig3(anbd frafft, fom op uctfer Sroen 
t& at bebe, %t ber fø(id en brenbe(ig begcering, tt( at gjøre ®ubd 

8 S^rt gerlTe rr, at s,>r,„„qn, 
8«"« offuer a(t éu^ ,„ „„ / 

taab. 9«« brri« ^„,Tn„, „„ 
I08O. er optoflft i On.... .K .. . . Sf^iefé fJemmingfen. 115 

mviat af 3- SR. ». SLht^. 1653, unbcr Titd: £>m ecteffab «t 
1. Sftfntfe. 2. Sr^t^nbe. 3. Su(bfoinme. 4. Seffbe ubt. 1. S^tjfltgf. 
S. IStfige. 3. Gubfrt^ctigc. 4. fftcii^t. (Sn S(iri|lc(ig unbfttvjfning. 
KM ^cmmtngføn D. ^n finbed artiøe £))>(t)dntn()er ti( Sibens 
©flpbcr og £)t>ertro. •5t)or(fbfe f. (Sy. ©rubefclfnie følged inb meb 
SbiS, bet fetgrr bein SXcrnb og Æ))tnbcr, Soenbe og S^ntfruer; men 
fjtx huxU bem, fom (laa SxtjUup^tt fore, at tage t)are, at fpobfte 
CptQcnurnb effer anbre meb u^ot)tfT Safe iffe fomnie i Stubefam^ 
wertt, men olenejle ^øt)if!t %o{t meb ft)jTer ^nof, meb abordø Son 
eg oontcHgt $fa(mer. ^orenb ben Arig imellem !^anmarf og <Sverrtøe 
kg^te, borte man et 93am grabe ubi fRoberø ivo fejt Uger forenb 
M Mct> ^bt, ^ ubt Jtjobenbaon. <^erom fagbe ^oer fin SRening, 
Comme mente, at bet oar for ^ororlbreneø 8ft^(b, fom oare bog 
ficommc og gubfr^gtige) ^^men ber jeg bet borte, fagbe jeg: 2)et 
Sam (?ai enten fobeg tt( flor Corg og (Sraab i 33erben, etler bet 
tan<rrter menig SDlanbø (Sraab og ^org. 2>er bette Sam nu fobt 
Ux og hit\> bobt, bobe bet efter bet 6at>be Iet)et i 24 2:inier, og 
lob albrig af at grabbe. <^t)oraf man funbe betcrnfe, at ben @raab 
flere iffe for Sarnenø (Sametd) Btt)lt>, men for bet ganffe 9iigeg 
Cft^lb, fom ®ub t)ilbe jlraffe meb ben Sejbe." 

Argumentum indubium, quo quilibel faccrc sui periculum 
potest, an Cbrisliani hominis nomine dignus sit. Hafri. 1572. 
^a 3)an(T af 9Inberg Madmudfen @rt)berut) : 3t in\\ oc faft Segen, 
^or paa 6uer fanb fienbe fig fe(ff, hnab bellrr Banb er C^ubd Sarn 
Vtter tt). 9rf Un ban(Te ^verfattelfe angioer 6. Sranbt i flnUb? 
gOtK af Jacobi laspari Epithalamium illuslr. D. Francisci a 
Lothcringia (1760. 4.) tre Ubgaoer: 1573 in 12. et posiea 
1577. it 1C33. 

Synlagma instilutionum christiannrum. flafn. 1574 og oftere, 
i Opusc. theolog. <B. 617. 

Admonitio de superstilionibus magicis vitandis in graliam 
sinceræ religionis amanlium. flafn. 1575. i Opusc. theolog. 
C 911. Com Qxfntpti ))aa 6oor ft)flematt|T 6an ogfaa ber I gaar 
titiporrfd, 6ent)ife^ tt( Genera magicæ superstilionis (i £)ftalnI^g. 
Sfabet G 3), nemlig divinatio magica, ber atter (Teer per somnia, 
per sortes, per signa, per responsa, ber igjen har mange Unber^ 
orter. £)g alt bette ubfore« nøjere; f. Qx- somnia sunt alia 

8* [fbeltngen sortes finbrd Slebet om ^ond Sogbinbi 
.udicri sunt, qui joco et voluptatis gratia tantuc 
ihil serio tribuitur, ut si jubeam ut aliquis lib 
ligal versum quotum velit, et inde ego aliqui< 
)co pronuncio, cl ille joco accipiU Verum si 
>co ex sorte ludicra prædictum est, nihil lame 
'ibaendum, sed aliis causis. £rasmus Roteroda 
im familiaris fuil Johannes Bibliopegus nation 
Kulabal cum Chrislierno 11. olim rege Daniæ, set 
t Bibliopegus cultro aperiret librum lliados Hoi 
iret quotum versum lateris dextri digeret. fiibli< 
btemperat; librum cullro aperit; nominal quotum 
|uo facto Erasmus joco prædixil fiibliopegum præd 
ucturum, sed malam, quam tandem propter impr 
eserturus. Huic prædictioni eventus tristissimi 
uem tamen aliam causam habuisse necesse est. 
)rte hunc eventum procuravit, ul viam sibi facei 
landas hujusmodi prædictionum vanitates. — 3 
)c(6rttelfer forefommer (93(abet M2): Ut securus 
ersus Epilepsiam qui sic magice est sanatus, jub 
are ad collum nomina trium regum, Balthasar, 
aspar, unde hos lepidos versus fabricarunt: 

Caspar fert Myrrham, Melchior Thn« Pai»K««. Kiett ^emmtnøfen. 117 

tfiume fFoI imi ben ftore oc gniedge ®ubd Srfpottcffe, fom fTeer 
mtt Xrolbom, ftgnetfe, 9)lane(fe (etc.} ^ttm 33 Proposiliones 
mob Xr^om : £er tt( 33 Proposiliones om ^paabom. ^creffuet 
|HUi 2atme af (etcO D. 9litl^ <^emmtnofløn £)c t>bf<et t)aa ^an^t, 
«(f Safm. ^anlTøit (9lecat>tud). 9lu iglen {^aa nt) befofleb (etc.) 
«(f N. P. Jtt^. 1618. 3)tt er ingen tro £)t)frfatteCfe af lemming« 
fen« S09, men inbe^olber mere, tt(bete efter to af l^and tibtigere 
2>tfputatfer« fortalen, ber iffe er af ham, gioer ogfaa enbnu flere 
Sibrag til Ct>ertroen6 «^iflorie. %. @jr. ^omnte flt^ tii gamle Jtier^ 
Ifaiger, fom (?uffe met en traab, fom be bertif ft)nber(ig fpunbet 
iaffiae, om Gonbagen t)nber ^ot^mejfe, maafe bem tuert oc enbetangd, 
oc ftben met bered loebtagne orb primjtgne bem. 3tem, naar manb 
faor Xaatbeftuge, ba foger manb tt( bem ber fTuUe fTrtffue for, f^niiit 
ber fomme jTriffiie et £>rb, oc fomme et anbet, fomme firiffue Ca- 
lamiUSy fomme Kalamaris, oc anbet faabant ®ctitxl huMet manb 
ffa( paa atfTiØtge Siber abe t>bi flg« <^omme fTriffue en (ang remfe, 
at 6enge paa ^atfen, faa fom ben: !3>e nj @))|lre be r?brebe, be 
tre i ©fler, be tre i Sejler etc. — ^aaUtt^ toar 9t(muen6 ftrge^ 
f^yoAp paa ben Stb. 

Antidotum adversus pestcm desperalionis. Servcstæ 1590. 
Rafn. 1595. ^aa 3>an(l af Safob 9r(bretfen ^orfend: ©n Præ- 
Mrvitife £)c fatig 8agebom, imob ben farlige oc forgifftige @i(efen6 
puge, fom er miffiaab eUer fortuifeffe. Xb^. 1593. 

Tractatus de gralia universali (etc.) Hafn. 1591 og oftere. 
tpaa 2)anfT af 9litl^ Srctanber: 2:ractat om (Subd 9laabt. 
JR^. l.'S93. 

Immanuel siue Calholica institulio^ de Domino nostro lesv 
Christo, vero Deo, el vero homine (elc.) Francofvrli 1615. 
Unber fortalen Ad Leclorem: Cantabrigiæ Pridie Calend. Maij 
1G15. Roberlus Alensonus. 

^fatmen ^t)o fom S^rijli Jtor« t)it bare, firetjen for Sirgitte 
©jo t)eb .perCuf SroUe« 3>ob, er optagen i 3>. ^fatmeb. 9lr. 77. 

9(f ^foleorbinanfen for ^er(ufet)o(me €f ole finbe« Ubbrag ^oO 
9t^^€xup om ^folerne. 

Cm Dlbenborp og ^and 2>ag6og ^ontoppiband Snnal. 3, 385. 
SreW)erIing meb ^atoh Vnbrea i 2)in. Sibl. 1, 58. ^emmingfen« 
6oar tH ffam i ^ontopp. %nnal 3, 427. £>m «^emmtngf(n ^ebber bet t ^an6 ®r<n>fl 
admirabili facetiarum lepore ae sale mire pe 
morum tcmpcrie, ut non eloquio, non cultu, 
convictu, fastum ullum oslenderet. iOin ijan 
Erasmus Lætus Manbt anbct: 

Acri ccnsura pensitat hoc quod 
Pensitat, et nullis subacerbis ?ocibus 
Scribendo. (Sf. ^autti, (B. 32.) 

9lict« ^cmmingfcn« 6alt>ini«mc l^aubc 
UnitJerfitctet og Jliricn. $)t>ab l^an ^abbc c 
^an trotig, og frcmmcbc bet« SJcejt. §« 
!Oifdj>Ie. ©æUanb« 35iffoj> ^obcl 9)iabfcn 
Stil^ængerc og SSenncr. ®Ianbt bent, ber n 
^^tbebc l^an« SKening, bare 3aIob 3Kabfei 
@tub, 3|af ©rønbel, 3ona« SJenufinu«, Go 
S)a 3afob 3D?abfen pf ©efaling at titfjenbe 
om ^emmingfen« Sære, fbarebe fjan, sxt f) 
ftriftu« bar nu unber et enligt legn tilftebe 
famme 9)iaabe, font ba l^an beb ben« Ubb 

fine ^ifrit^f** nrfo>N<»»t frtv i;a»v.m. /%fi-.<^-w A* ^an< Sober »ai IRaabmanb cg fiben ©L^rflemefter. JJra 
Slofe fem i)an tit 5'«'"f6^'>''n/ ^»i« Steftor tor ten 
ite gitelea Oc^aiiiie« SUaiui« (J^anfl Oenfcn fra 21ta i 
nb), en ?Iqcfcn of Sirflitte Oje. 33roc^nianb gil ti( 
rfttetet 1601, cg 6Ieo famine Sar 8ærer eeb 5'"Iiif8' 
i ©(ole, men rejfte efter to aor« jjotleb meb fin 5Kcber« 
■ftHtelfe ubenlonb«. 3 fem Kor ftuberebe ^on, ifæc 
'■ 09 Silofoft, i Seiben cg graneler. ^bttfefb latbte 
ttUafle 1608, og fotte ^am til •Httttcv beb ^ertufe^oImS 
;. SWen oUtrebe 1610 Meo ^an folbet til ^rof. pæbaao- 
beb Uniberfitetet ; 1613 bleb ^on ^rof. i bet grcefle 
g, og ubgaft be(« ncøle of fine Eisfertotionet, bet« 
ige ©frifter. 1615 (leb ^on 9tefen« Sftcrmonb fom 
i ^eclogien; men fif nafte 3Ior 33efaling at foreftaa 
angt ?rin8 S^riftian« Cpbrogelfe. g^rft 1620 benbte 
iffiflge til UniDerfitetet ; 03 fra benne Sib tit ^an lleB 
ntM Siftop ^ttrebe ^an [m ftprfte literære SBtrffom^eb 
►—1638). S)bab 9Iiet« ^emmtngfen fem ficerer beb ftrcngt lut^erj! ©^ftern, formet efter 
!Coflmatif." T)ct t>ax (nemtig Jlt)artubgat)c 
enbnu ^unbrcbe 3lar efter JJorfattcren^ 
SSrug, „font ben bcbemmefte ^aanbbog bet 
paa kommunitetet, ja enbog inbtit Sloften 
ganifation 1777." SDien „for ben frier 
tl^eologifle ©ranftning, fom paa ^in Xih be( 
af ^ugo ®rotiu« og ®eorg Salijtu« (3^r 
©^nberj^be), l^abbe SBrod^manb ilte Oje." ( 
3. 3Røtter. 5Wen bet egenlig bogmatifle 
S^^eotogerne, og lun, l^bi« nogen »ilgjøre j 
meb, ^bilfe ©trib«j>unlter ber ben ®ang 
l^enbife f . Gf. til Slffnittet om ©^nben, de pe< 
1, 163), ^bor ber blanbt anbet unberf^i 
egenlig bleb forført? Om Stbam« ©^nb 
Sbad? Om ©^nben forf)(antebed fra 9(bam o 
etter fra Sbam alene? Om Somfru SWaria 
&tfnt? Om ben menneftetige ©iæt, (igefoti 
ober fra {^orætbrene tUtx om ben af ®ub (di 
i bet aQerebe bannebe ?egeme? (meb ©enfbn ti 3ef|^eT 9toc(manb. 121 

tiOabt? (2, 52); om en ^rceft maa brit>e Kgerbl^rlning cg 
ftMgat>(? (2, 350), 0. m. bed(. 3 SBcgend Slutning cm 
bet ei»tge8ib, de vita æterna, unberf<(ged Manbt anbet: cm 
be T>tht beb Opftonbelfen [amied i ftanaan ? cm ber i 9{^g^ 
roben finbed et (ide ®en, fem ilfe raabner, cg ^t>crfra berfcr 
Cjpftonbelfen ubgaar? (2, 600). ^ev opta\M cgfaa bet 
&pøx^émaai, fftilUt @))rcg ber bel Bruget af be ©alige i 
bet onbet Sib. ©prcgfcrftjellen ^ører op, ifølge 1 ftcr. 
13,8; men i ^t>i(Iet £ungemaa( be ^eQtge ))rtfe ®ub, bercm 
ere Steningerne bette. S)er er ifær tre ^ccebmeninger. 
IDen f^rpe, fem er ben antagctigfte (recepiior), er, at be 
^eUtge bruge bet ^ebraifle @))rcg, tl^i bet er bet førfte, 
^triarfer cg $rcfeter ^abe brugt bet, cg be ^eQtge i 9()>cca(. 
19, 4 bruge be ^ebraifte Orb »men, aCctuia. S)c«Iige 
SReninger l^abe fcrplantet ftg Uge neb tt( bcre !!Dage. 

SBrcd^manbé anbet ^ccebffrift er et ^)otcmifl SSærl. 
S^rifttan ben gl^^be« ©beger, SlJartgrecc g^riflian SSil^elm 
af Sranbenburg, antcg Sat^clict^men, cg 3efutterne ubgabe 
en ©cg fer at fcrfbare bette ©fvibt. (Sfter kongen« 33e^ 
foling gienbreb SBrcd^manb bet ©tielle fer ©t^Kc (1634). 
Og bo 3efuitcrne fbarebe i en Slpotcgi, tilegnet G^riftian 
ben Sjerbe cg ben unge ^rin«, fireb ^an cgfaa berimeb 
efter ftcngen« Ønffe et ubførtigt SSærf (1646). I)i«fe mcb 
megen ©itterl^eb cg meb be behørige ©fiælbécrb ft>ælfebe 
©trifter ere iffe Uoi mærletige fem Sib^bificber ; be føre 
cd inb i be babærenbe 2:^eelcgerd 9lnflue(fer af ftirlend 
Oprinbelfe cg UbciMing ; be føre cd inb i be meft fpeciette 
2)ogmer, lige ti( iØiariad ubefmittebe Unbfangelfe. ^e inbe^ 
^ctbe tidige SBibrag til £)t>fatningen af Sutter cg ^and 
<!)ierning, fem 3efuiterne angribe, men 93red^manb fcrfbarcr. 
Scrfotteme becæge fig, fem man fan tænfe, frem cg tilbage 
i (ntter SirHer, fem be beftribe ^ber em ftt Sentrum; ille bt^mintrc, ftulte man tre, niaa tiafe Slriflcr for ar^ecfogoi 
^ace 3iilcrc«fe fem 3crlc6fre for en af Dor lita llntcr« 
fcgclfer: gor^oltet imdlcm Sat^cticiCme eg ?roleftanti?mt, 

iSlatiM ®rec^maiibé pBiige latiiiffc Slrifler mita M 
:^er tiere iie[ at bennerfc te ubfprJigc ffcgetifle, blantt ^rillt 
jeg ub^Æi^cc: In Jarubi epistolain coiurøcnlaiius (165$), ' 
meb ^cnftjn HI 8iren om ©jfriiiitgcriK. 

gine tanfte ©fviftcr beg^ntte ftiin meb Gii gubetij 
UiibcrtiSiiing, om et @iib8 ©am, u^eit fin ©jælS fWrfte 
@tat-e cg Saltg^ctS (^orbærcelfe, fan antage ben f)a)}tftiftt 
Kctigion (IC27). 5iotitrIigBie beiiiCgteS bet; t^i ben tAti/clftt 
Stirlc anliigct, at @ub* Crb itfe inbcljelbet alt bet, fem n 
ferncbcnt tit Saligbet, at Imi ^r^f'^r "^9 ^Tiunte maa Icefe 
i (^ub8 Orb, famt ^clgentilbebelfe, Sieafeof^er s>. (. fr. 
X:mta;fl Gt Gbriftm liicnncftcfi a.inbcligc Uamp (1(553), 
ber ifær gaar ub pao ot inbprente: „8ab @ub ubtr^Hetigen 
fcrftiia (t^t ffitn »eeb bet altfor Bet tilforn), at bu er of big 
fciD gan^e ubulig og ub^glig ttt at tcenfe, enbfige, til at 
gjare noget fem gobt ei" ; eg „3efu 2?Ieb renfer big af 
©Ijnb; 3cfu ©aar tæger bin ©amtittig^cb« ©merte; Oefu 
!Deb er bin ©jo:!« ^'»'t^'" ^^n ^anS^ccebfdift er Sattba« 
tenfl ^cUiggiorclfe cUcr^iuSpcftitlcn (Sin terparten 1635, ©om« 
merparten 1G38), ber „i ober ti Cpfag er btc»en forfirel af 
fe; @eneiationei, og fem cnbiiu af menig 3)tanb i !7)anmarl 
og "Jierge foretice!tcfl for mange anbre tit^u8(ig Opb^ggetfe." 
Slet er en 31rt g'omilicr, ^ucri ber, fem bet Ijebber i Sogett 
ftlB, efter ^ccrt Guangelium fclger en gubdig SBctænfning 
og lort gcrflaring. §ete 2^eften gjennemgaaS torletig, 
SReningen beraf forlfaree paa en gan^e jæbii, hjertelig og 
naiv 3)iaabc, og alting betæggeS meb en gob 'Eiet3?ibelfpreg. 
Z^i forfatteren ligger ifær a*iiib paa at oife, „^oorlebe« 
man le&er an, naar man viger fra @ub$ Orb, enten til 3(fper ØTOc^manb. 123 

^cjre cCcr t>cnftrc ®ibc," og inb<>rcntcr fine Sæfcre: „®iJ>er 
gran8it>engcn Sigt, I^Dortcbeé alting gaar urigtig tit, naax 
tot nbt be gubbommeUge Singefter og ubi be l^øje Sroen^ 
ftttitlt biBc gaa, iffc efter ®ub« ufejlbar Orb, men efter 
bm baartige gomuft." ('JJaaflebag« Sbangeliet). 

S3re(^manb bcltog meb Obcr i ^rfen^ Æamt>c. ©om 
^rofeéfor i 2^cotogien ^abbc ^an Del i ©agen mob ben 
fl^nfte 93iflc)) ^ané ftnubfcn SSejIc, og giennemrcjftc tiUige^ 
meb 6(ta^ (Sifenberg ©tiftet, for at unberføge ^bor megen 
gfotargelfe bet bar giben« |)an erflærebe fig ogfaa, tiQigemeb 
bet tl^eologtfle gafuttet, imob ^olger 9?ofen!ranb«, uagtet 
benne bar ^an^ 93en, formebeift l^and iØtening om gobe 
@iemtnger; Itgefaa imob ben flotfle ©ejftUge, 3o]^anned 
DurÆu^, ber gjorbe gorflag til en forening af begge be 
yreteftantifle ftirfer. ©om 5Bifto}> fortfatte l^an benne fin 
Strtfem^b. $)an l^abbe gorfæbet i bet 9?ationatmobe, ber 
b^mte 3#rgen gri« fra ©ebel. • $an ibrebe mob aCe 8cb* 
tiinger afftatl^oltd^men. Sfter l^an^ gorfl^^g btebe bclatinffe 
ftcrfange i Jlirlen afffaffebe 1640, faa at ^cte ®ub«tjencften 
fra nu af bar banfl. Sfteben for ben ftiftienbe Ubbeling af 
©ahramentet, ber ^ibtil ^abbe bær et ®rug, blcb efter l^an« 
ffcrflag be nu brugelige Orb beb 9?abbcren (Srifti fanbe 
gegcmc og fanbe 93lob) inbførte 1646. 3 tretten 2lar bar 
Ifan ©ællanb« Siflop. (Sfter i fine fibfte 2(ar at l^atje l^aft 
en gejbc meb Sorfift Ulfelb i Slnlebning af S^riftian ben 
gjerbe« ©fil«mi«fe fra Rriftine SKunl og ©agen meb !Cina, 
b^be l^an ^aaflemanbag« 9Korgen 1652, „efter at ^abe lebet 
66 Sar 32 Uger og 2 !J)agc." $an bar gift meb Sccitie 
etter ©ittc ©lanfenberg, ber bar o}}braget i Saudieren Gl^ri^ 
ftian tJrife« $u«; ingen af bere« ©ørn oberlebebe l^am. 
^an l^abbe, ligefom 9Jiel« §emmingfen, allcrebe fom ^ro* 
fe^for^ men ifær fom ^\\top, en ^lantcftote for unge ©tu* befienbt af t^ortæQmgen om ben ^errema 
SCjcncr efter l^am for at fijætbe f)am ub ; bi 
ftt 26rcnbe meb Unbfeclfe, bab 33rcc]^man 
at l^iffe fin ^erre, og flab Sjeneren en 
fin U(ej[(igl^eb. 

jDm t^emmmgfenø Hi^an^tvt \tt ^ontop) 
om 3afo6 SRabfcn, 3, 507. 

£)m Sroc^manb fre Sinbing« Acad. Haun 
JttCber ^od 9lt)<rup, men tfosr Sroc^manbd Sft)ti 
^tjl. Jtatenber 3, 196 09 Srbømmelfe af band 
248. 252. Sroc^manbe efrtfr: (SiiUU^t Unbe 
(^nflt ^ine 09 3>øb, før|l(®ang tr^fr Xhi). 16 
Jtb^. uben Var, (egl^nber meb SifTop Sroc^mani 
^t)on hånd 2et)ea(ber angrøed. Sigprorbifen af (S 

Manus domini sive iDslilulio pia de pesti 
1625. ^aa 2)anfl af Sngclirrc^t Sergenfen: 
<Pe|l. m- 1630. 

Universæ theologiæ systeroa. Hafn. 1( 
Ulmæ 1658 fol. er ^er Unt)tttU £)m &vi\)ema 
thulin De libris legendis, diss. 5) @. 158. S. 
Jtommunttetet, Beckman S. 62. 

3erintrrne6 €frift paa nt) ubgh>et unber eirtftfortolfningen. 125 

^øifU flate ^c ®a(tø^ forborrffiieffe (anb ben ^at^tfltfTe Religion 
antage Jt^. 1627. ^at)rd en nt) Ubgat)e af @nge{6ret^. Xbf^. 
1853, bog ej fu(b(l<rnbtg og meb Snmarfntnger. 

3t Cbriflen aXenntfTU 9^an^((ige Aam)}. (etcO Xbff. 1G27. 1653. 
1735. (3 UnrøerfitetgbiM. ©yempCar af ben fibfle Ubgot)e er ti(lTret)ct, at 
ben fir er tr^, 1653. 8., men er meget ror atbrfomme. ^aa meget 
mere ben fftbfte.) 9f benne Sog funbe man tage nogle Sjrempter paa 
Sc^onbling og 6tt( iH ®ammen(tgntng meb SRt^nfterg betragtninger. 

Sabbat! Sanctificatio , 2)et er, ®t)betig 93eten(fning oc fort 
SorKoring offiier aUe Evangelier oc Epistler (etc.) J(t»^. Sinters 
iNirtfn uben Var (unber Sitegnetfen ben 1 Stot). 1635), ^ommer^ 
(artnt 1638. og meget oftere i aUt formater. 

£)m Sro(^manb og $o(ger Slofenfranbø, fee ^ontopptb. %nnaf. 
3, 803. 4, 279. 330, og 3- SRoKer, e. 218. £)m X^uraud ^onti 
opt)tb. 9nna(. 4, 297. 

Slanbt be Sbelige, bet toare i Sro(^manbg $ud, t)are ogfaa 
^ong %né, ^t>ig ert^biograft ftnbed i 2). iRag. 4, 131, og $r;re( 
efre(, ber af ftn !Rober b(et) fenbt tit Jtjøben^a^n 1633, og forb(et) 
meb fin tttfororbnebe ^rarceptor ^od Sroc^manb paa to ^Tard Zit, 
og tom berfra til eoro til Sltt^n SIM efirtberup, !3>anff 
€^ognepr<r(l og Logicæ professor. (^93ro(^manbd SigtaU otoer %xcl 
etccL Jtb^. 1G38. 4. e. 33.) 

(Efter ^Betragtningen af be to 3Kænb, ber gabe bet 
tl^eologifle S^ftem fin i tang STib l^erflenbe tjorm lunnc be 
forterc gæreb^ger, ber i Sllminbeligl^eb fun ere forlortebe 
©jentagelfer, næppe l^abe nogen f^nberlig Ontere^fe uben 
for 2:i^eoIoger. jetter ilfe be enfette ftørre og minbre Sif«« 
l^anblinger l^abe for »or Jib noget tittrceffenbe, meb minbre 
bc enten bibrage tit at opl^fe Jiben« litftanb etter 2Kober«*» 
maalet« ©titling. Omiblertib funne bog ub^æbc« btanbt be 
btrtil ^^renbe forfattere 6ort Stjcelfen, 3aIob 9Kabfen, 
^. ^. SRefen, §. ®. 3Wafm«, §an« SSanbal og $an« Sar«« 
t^olin, meb l^bille ben gamle Sfote bel omtrent ubbøbe. 

aWeb ©^ftemet ftaar ©Iriftfortolfningen i , nøje gor«* 
BuibcJfe. ©et t>ar et rigt SCmne; men ben gif ille faa -- r r bet, alt ]^)>ab ber gif ub paa at fpu 
©friften, l^bilfct bar bet fammc font at 
!Cct er ncE<)<)e fanbftjnligt, at mange i b 
ftaaet paa et anbet !trin, enb SRefen C) 
pnbc« beg 9)ttringer af en friere Slnflu 
mcb aiffl^ brebe« tilbage. „3mob ^\ 
bibuebe en ^ræft, at ba l^an engang be 
b^je Snæ beb 3efu 9iabn, ^abbc 33i|!opi 
enb faa bii«, fom be anbre; og ba ^ 
$au(i Orb, at i 3efu 5Rabn fluUe atte Sn 
og unber Sorbcn, fuarebe iBi)Io<>pen: S 
i himmelen og ©jcebtene i ^elbebe, be' 
bøie ftg og ære 3efum, nemlig paa aant 
ogfaa bi bøjie Ance i 9(anben og iffe paa 
foer ftan^leren Gl^riften {Jrii^ op, og 
fbarebe bu berpaa bin ®iffop? ?lt be aa 
iøit Anæ paa bered 3}{aabe, og r>\ paa i 
Det bar SRct, fagbe Jlandferen. 9Ken 
»iflop Dr. 9tefen, benbtc fig tif ©ifloppei 
om l^an iffe mente, at ber ogfaa i ©ir gejbefrifter. 127 

Segtme er en Zxopt, faa Difer ffan, ]^))or(unbe 2^eo(cgerne 
Ifottt paa Orbet; tl^i aUt, ftger ffan, SRattl^æué, 3Rarfud, 
2via^, ^auiM, titfjenbegibe )>aa ingenfoml^e(ft 3)2aabe, at 
bet er en Zxcpt bert, men at bet er ganfte egen(tg og bog« 
PaDeKg at forftaa. 3)et er en egen ^o^toRning^funft , beb 
et^bert )>oetifI Ubtrl^I at Iræbe af ben 2:alenbe, at l^an ftat 
figc: Sæg nu be( SRcerle til, at l^er ta(er |eg ftgurltg. !Der 
bor ingen $ce{t flabt i bidfe SRænb. 2^tt be Bet^betigere 
forfattere l^øre, foruben 92te(d ^emmingfen og 3ef)>er Sdxoåf^ 
manh, ifcrr dørgen ^^bbab, Olof). Ol. @Iangenbor)> , 3al. 
SRatt^iæ, 8or. $)alb. ©t^en, $an« @bane, Sat. SSirlcrob, 3o^. 
Srun^mon, ^and 93anba(, Wxåf. Seigl^, og <Søren Sintru)>. 

@1^ftemet l^ar et bibt Omfang, bet brøftcbe ogfaa Dog* 
meme meb ^cnfljn til ffjcettcre og be fjicnblige Sirler. 3 
Sorbinbelfe bcrmeb ftaa berfor ogfaa be l^^ppige geibcftriftcr^ 
bett mob ftatl^oliffcr, bcrt mob SRcformerte, ^bi« l^^nfigt 
nttop bar at ^æbbe ©^ftemet og bet« enlette gærbomme. 
35ro(^manb, ^. ^. SRefen, »ntifbaren Cle SJorm, ^. §. JRefen, 
^aM SSanbat, $. @otfr. aWafiu«, 3en« Sirferob, »art^ol. 
2)ri(^man, o. fl. fircbe mob Sat^oUf ferne; Skriften 5RoIb 
imob ©teno. !Ci«fe ©friftcr bare paa Satin, ©et er 
berfor et ©ærfijn, at ^rof. i geologien, §an^ SSanbal, 
firet) imob ben 6a(binfte Scerbom paa !Danfl, meb ben 
Srfjenbelfe, fom l^an felb ubtatcr, at „bet ilfe er nol 
alene meb be Særbed 2:ungemaa(, fom paa Dored ^øie ©fo(e 
brugelig er, beb Sætninger, !Difputeringer , ©amtaler og 
©Wfter at oplære og Beft^rfe bem, fom i gremtiben fluttc 
tere anbre, men man maa m^be garen l^bor ben f^ned 
ftørft, og meb bort eget Sanbd ^ungemaal tale og ftribe om 
bi«fe Jing for be Ulcerbe og Snfolbige af atte ©tcenber og 
B^gge Stiøn." 

Xi( bet t^eologifle ©l^ftem iførte frembe(ed ben ))o(itifIe SPctraglning af Cfirigljefccn? Ciirinfcclic, ^uis (jitbtcmnKfige 
Oitbftiftelfc bclræftetfé Bcb SfriflcnS Crt, al te ^utt 
Øubcr, Gnjile, c. f. t., og brtle fclcB fom el Trfluin af' 
^aiitlet i Sl^tcc^maut« S^fKni (SIffnittct de magisiralii poli- 
tim), fauit fpfciclt bc^anMel af nnMc, ifirr of 3?if!ep ^an« 
aSantnl, „^oie ubf»rligf cg larte 3J(frt, efter ^cttpfg. 
Bibncr iHt Kot cm ^ane SÆvbtcm, infii lilligf cm ^ibfitø 
pplitiflc cg ftatelirltlige SctragttiiRgSniaate: Sengcinaglcn 
fom eit gubtommetig SlaabefloBe, bcr ilte brvpr pat pellet« 
ajnlij, men faa @fll»tlfi'n. ■I^cii ^bre Rirte« Stljretfe fftttt 
tilSoiigcn^ "TC^nbig^eb, men btn inbte aanbeligc SJiljntig^eb 
til^rer ^ræftefionben tcb Stjnober. ®ruiibi.iufen er e(t(eiilig 
ben fomme fem i Sre^maiib'« ©tjflfm, ja i ^ete ben prclf' 
fliintinc Sirfe." $ier»cb fif ben t^eolegifte ©trib mtb be 
9ic('ormerte et eget 5Iiiftrpg; fur bcm imr ben rcrncfratiflf 
forfatning ligcfaa naturlig, fom ben monorfifte for Cut^e* 
lanerne, og @tat^ibeen bleo tif en ^ibelfag. 6alt>imemen 
6^I^cbe ©tatémofltenS Ubfpring fra Volfet, men benne gære 
bar fer Sul^cranerne en 3!ebeiftbggelig^eb (et pestifernm, 
peniiciosum el portenlosuni dogma); for bem ubgiE Øttrig- 
:^cbcn« aifagt fra ®ub. T>en tælbtg^c Sjæmpe »at ©. @. 
aSafine (ti[bc(8 iinbcrftottet af anbre, fom ©iflfr. Senften); 
mob ^am ffrec ^^ntert SKofanuS (3o^. S^r. Secman); øg 
ba ben befjenbte frifinbige Cpl^fer, S^riftian X^omaftuft, 
blanbebe fin ©peg inb i ©triben, tog ben en faa alvorlig 
3Jenbing, at 5)Iafiiie i fn Snbtgnntion eller gortDiblelfe 
ieoægebe fiongen til at tabe I^omafii 3Wobflrift brsnbe beb 
Sebtclcn. 5'^"'""''' ©DUBerainitctenS 3nbf«etfe gil be 
politiffe betragtninger oBer fra Sirten til be berbélige 
©tænbet; men for at ^oBc ^ele Sangen unber et, (an man 
^et tiUige minbeS ^Bab ber ferien er anfprt om SD^bbaberne 
og Siolb, famt enbelig ©triben imellem ^obel S^ft^erning amt Itirfetiflorie. 120 

»g Olnf 9lofenfranbé , og ben ftbfte« 9())o(cgi 1681, ber 
tH^abrog ^am en ^øiefteretdbom , fem be( lunbe afflræRe 
onbre fra at følge l^ané t^obf)>or* 

(St^iRen ftcb ligefom imellem Xl^eologien og gt^of^fi^/ 
og Dibfle nctppt xtt, til ]^))illen @ibe ben flulbe ^c(be ftg. 
Om bene Uaf^<engig]^eb løibner be(, at ben ^a))be fin egen 
Vreffffnr, men ber tænited næppe nogen f(ar)> ©rænbfe 
{neQem ben Iriftelige og ben filofofifle. 9f^anb(tnger og 
SttreBøger ^beé af S. S. S3ang (fra g)bftab), (Saff). 93ar^ 
t^na, ¥rof. i (gt^llfen ©. ?J- SaKunbBorg, 3en« ©irferob, 
W. ^. Ørod^manb, d. $ontot>t>iban og Wtiå). Seigl^. 

ftfarlefige Clbfager og ftirlend ^iftorie ubgiorbe iRe 
acget fefoftænbigt ^a^, men ber finbed bog flere Sibrag 
bett til be l^eBraifte Olbfager og 3ofc))]^u«, bel« tit ftjcetter* 
difterien, Slirfemobeme o, bcél., famt ben cclbre banfle 
JKrfeé ^iftorie. !De t)igtigftc forfattere ere: So^. O. 
©longenborf, 3. SCljB^ab, 3efp. Srod^manb, S^r. SRotb, 
3ené ©irferob, $. »anbal (e^iliadmcn) , S^r* »orm 
(^eBraiflc Sfotifoiteter f)t>^ SCacitu« og 5Diartial) , 3. Urfin, 
^. 3. SSrinci^ (Sofep^ud.) 5De ]^^p»>ige SRcformationdfefter 
gai9e ifær 9(nlebning ti( alabemifle 93tbrag tit Sut^eranidmend 
{)iftorte, i9eb ]^)>itfe Sut^erd i^or^erligelfe naturtig))id er et 
af be l^ljtJjjigfte JCmner. St ftort, men iRe futbcnbt, Krfe* 
^iflorifl airbejbe for !Canmarf paatænftcd af en SKanb, ber 
iRe Dar S^eolog, 2l^oma« 2:]^omcfen ©artl^olin (1685 
prof. juris, + 1690), ber iføtge longctig Wcftript 1687 pf 
gamle Sret)flaber fra ®tat«arlit)erne , for at lunne tage 
afjhifter beraf; unberftøttet af ben nnge 3«tccnbcr 9lrne 
SRagnudf en , tit))e|ebragte l^an af bem og fra bet longetige 
KrliD en bet^belig ©amiing, ber titbct« enbnu l^aDc«. 

©e bigtigfte banfte SlrBeiber ere af 6ort Hjctfen, ?obeI 

'denfen Sotbing og 3onad Slamud. 

9 -'-'•'/ w» t>a^i m beæret beb ben mør 
enftbiflt. Om ?ræf(cn« Cnbbra 
ber ret mærferige gurfnger. 
''flM et ©frift, ber rime%bi 

6Ht.«n ben ©iettee Doge; „c, 
faafalbte ©ejftfige gifTaler, be, 
^Jflt (t^{ ^,em «„bre p„lbe i 
,.®pei\>m CQ ©eførere" { ben 
»^emmefifl 3„bfeenbc oq foblia « 
*fbcn tir iQicctp. " 

®«n gfjftltfle SJertalen^eb i 
wbnu en iffe uan^^tiQ ©el «f i 
?ræbjrener ^oftte« bef« for ©tub 
I«'nf!e ?igt«rer iWe bfot ober 

jrarttfle Ub^.erfe. ^u f.^fte € 
^»^ ^^abfen STar^; eamlLger ZitoteQiftt ^f rifter. 131 

Mr en €^if(ben^, Jtilteftubhim forfentte«, og faa (unbe forflaa 
Ctrifta^ fdt t)cb ^ictip af en JCommentar. <^uor(ebed brt jTuIbc 
tMRf, fmnfKSer ^n paa en ret t((ta(enbe iRaabe: Xtt førfie ber 
troAeM ©ar ben fyUi^t €frift, bet anbet ben ijtUi^t ©frtft, 09 bet 
tr^te bm ^Øtge Cfrtft, nemd'g førfl i S)leberdmaa(et i S3arnbommen, 
faa i Jlilbeme fett), 09 faa t Jtommentarerne. Dm ^Kofofien t^ttrer 
^tK, at 6an bettager at f^au fpt(bt faa mange 9(ar paa ben 
terMtøe Si6bom. 2>er anføred ogfaa be Cfrifter, fom 6an i ^rt 
%a% onfaac for be bebfle. 

3>cgmatifTe Sfrtfter 09 Difputatfer t)at>ed naturligt^td paa Satin 
I jlor 9tffngbe, foruben af be otoennievnte forfattere, ifojr af 3^er 
SJcrt^fen, ^attJor ©unnerfen, 3o(}. ©toer, % «p. efelberup, 
3af. Jtmibfen, ^an« 9Riffe(fen, ^oi^tv Wofenfranb«, 6(au5 3«nf. 
Sartctg, 306. Soega, SRatt^. gofd, gf. S^eifcber, 2ub\). »in^tm). 
(Jn t)igtig SRaterie t)ar exorcidmen (3>dn. 23ib(. 4 €t. jf. Wofimann, 
Cyorridmend ^iflorie i 3)anmarf.) 95rb at ubfiave et ^ar af bidfe 
€f rifter fcaaber jeg at tilfrebéfUlIc be Sæfere, ber iffc gjorc ben 
Icrrbc S6eo(ogi tit »^otoebfag. 

€ort ffjcelfen (®onrab QTfifaffeii) : Physica el Elhica Moeaica, 
Ti aniiqvissioia, i(a vere chrisliana, dvobus libris comprehensa. 
Hanoviæ 1613. Qt ubforligt efrift tilegnet S^ritlian 'Jvié tii 
Saareb^, og be(t i to %fbe(inger: Physica Chrisliana og Etbica 
Christiana. 3 ben for|le afhanbled f. 6. S>erben, 8fabc(fcn,Jtaoe 
om ©ngfene ere jTabte i ®ub« 23iUebe, om be forjle 2Rcnne|Ter fpijle 
Jljøb, 6oorCebed 8jap(en forened meb 2egemet; i ben anben vBi^iiben« 
Dprinbetfe, 0. f. fr. 

^. ^. Slefen t>ar frugtbar paa tfieologijTe OTf^anblinger, ifopr 
i Sorm af 3)ifputatfer, btanbt ^t>ilfe beniflfrfed l^ane Sorfvar for 
9lie(d ^emmingfen imob 3<>^* ^ifcator. !Ren 'oi ^a^e en fctregen 
(Sninb tit at t^ctit ))eb ^and 8fvift De sancia (ide in verum 
deum et quem ille misit, Jesum Chrislum — cum veri cale- 
chismi Luthcri vindiciis simul (elc.} Libellus Apologelicus. 
Hafn. 1614. ^aa !S)anft: £m ben «^eUige Sro ti( ben fanbe 
Oub Cttc) t>eb ^an« ^oveUfon 9{efen. X\>^. 1614. ^nlebningen 
til bctte Cfrift gao Striben meb D(e Aoc^; t^i uagtet benne paa 
Jtirlemobet i Jtolbing b(e\) forbomt, befafebe Jtongen bog 9{efen, at 

9» ..j ,.... •v.^v #«>«Vfr«l9 omtaled ogfaa 9tatt)eren og St^bfltfteffedorbene; 
totfning forfajlf«. S^eb Srfenig^eben øjer i 
Srt)beri ncf; Imn tiljlaar, at tct er en Srntfiro 
t)t ficr bruge bet Drb ^erfon, iffe forbi ot SI 
at ©friften pøer iffe berimob (non quod se 
forte an per Panim, Deut. 5, 7* sed quo 
»(abet 33.) £)ø bet tiljlaa« paa flere eteber 
(Itetet, i ^folen, bniøe« Ubtrtjt fom man iffe i 
^04 Wmuen, o. f. fr. ©friftet biet) bog gitti 
8irgfo(f. 3>erom l^ebber bet i Sfutningen af ben 
^aa Satine maatte bet {Tee for 2)ifputatferned 
ineb Met) bet og anfeet for gcbt, at faabant fTul 
bet bebjle og najle bet funbe gjøre«, efter ben 
fatter iffe faa let paa \)ort Sprog, ber ej er 
forne ubi faabanne ^ø|e og t)anfTe(ige Sing. 2 
od enbnu en S)lfl;rfe(ig6eb, ben fprog(ige; M toi 
bet paa btn £ib mx at faa flige Unberføgelfer 
maatet. 3)et ))ar iffe muligt, tit be abflrafte 
jDrb; be maatte omfTrit^ed. Drbet hyposiasis 
(2)en banffe£)t)erf. S. 44) t>th fubfiltens eUert 
t>nberjlanbige $erfon(ige »areffe; men 6t)ab jtul 
tfltnfe ftg \)eb Mf %ox t)bermere at optijfe betti 
©teber i Seyt og CtJerfattetfe. 3)en (atinffe, i 

Otti« <•«• »• »• S^eolodiffe efrifter. 133 

Somujfttge bfftuetfr, gi^re ftg facit oc ngniTai paa, fom SutBer 
tolrr to om, (onb (omme ^er txb, enb ftger, nogen anben, forbi 
tet fom ^ørrr i|ib egnitgen, Sør at ^o(bid for bet fom Sroen jTa( 
fatte, offiin: oSL t)ibfTa6d fuitiligBeb efter Somufftend maabe, naar 
tm enb fpi^iå paa bet nj^Qefle, at \>i maa flunbum fontnbre o|f paa 
U |(ar})t{tr Philosopher, oc Sijfemejlere, ^(atone, faa t)et fom anbre^ 
SKoi ingen tib følge bem, i faaban Stng. 2)en (atinfTe, 93(abet 
89: Dt qui scrutando volet non errarc, nec a Majestalis gloria 
opprimi (heic quoque) id Ode tangat, et apprehendat filium Dei 
io came manifeslum. Heic enim splendor gloriæ palernæ tangit 
objeciuniy et fit radius reflcxus, illuroinans omnem homincm 
Teoientem in hune mundum. 2)en banjTe, @. 139: ^aa at l^uo 
fom bftte r«rtrtigen t>it granbjTe oc ojfuertJetje, oc ide fare t)l(b, etter 
Pet forfflprbt« oc t)nbergaa, for SRat^epeten« ^erligfieb oc ære, (6er 
ogfaa) ^anb maa met 7roen gribe Mtt an, iDc faa \tai hanb 
befatte ®uH ^en, fom er aabenbaret i Æiobet Sfit fier jTiniter 
oc llirfer nu gaberen« »^erligfieb« ®(antj »b, paa tct fom f«ttie ber 
imob, CC ber ajf bliffiier en €tvaa(e etter giflfef, fem blinder faa om 
tilbage igten, oc oj)liufer ^uert bet SRcnnijTe, fem fommer i benne 
Serben. Q^tx mangtebe et £)rb fom ©jenllanb, og en tilbagefajlet 
Ctraale maatte omjtritje« fom ben, ber blinfer faa om tiiba^e igjen. 
€aaUM ot)era(t.) — Sil famnte Sib ^ørcr vel ogfaa: Jesu Chrisli 
Seflamente. £)m Ut feøjt^erbigc ^errcnS SZabveriS Sacramente (etc.) 
^. y. ». Xbh. uben ^lar. 3 Unitjerfttetébibliot^efet« eyemplar 
bemoprfed, at bette €fnft ogfaa er trt)ft paa 2otin 1614, l)ttilfct 
bDerfen SJorm etter Sfltjeni}) angi\)e. (Bfviftet inbeholber 2aren om 
WabtJeren i ^pørgdmaal og ^»ar, meb bcrtil bøvenbe Qlfbanblinger. 
2)ertil er føjet: ^eber ^aUabii (Sn baglig og perfonlig ^efienbclfe 
fetc.) 1551, og @n 6^ri|Telig ffinberuiffning cc 2ærbom, \)bi 
øpørffmaal befattet, — naar manb t)il gaa til ^literens (Sacra? 
mente (etc), af 2R. 3on Surfon, Sannicfe i 2unb. — 3)cr6od fiar 9icfen 
t^irfet til Ubbrebelfen af btn fanbe Sære t)fb at ubgive og bc^anble 
flere efrifter, bel« af ^eber ^attabiu«, bele af Suther fclu. 

gor Jturiollteten« (Eh)lb nap\?i;er jeg M. Christiani Andreæ 
CS^rillen 9(nberfen SRt^liu«) Euseliie prodeambulans 1 Tlies. 5. 
Cflafn.) 1648. (£)m ®ub« a?a;fen.) 

Sil bogmatijte efrifter p a a 3) a n f f fan en ftor 3>el af ^tnbagt«* 134 £(! larte Siténim. Catt IJfoIofli. 

littratuTtn htiifert*, mm itx fiiibt« bog noplf ©frifttr, ht t jrmi^CR 
Sor|tiiiib licrt bttnl, ifar af ^ans SRoatnftii, 9!itls flmanttr (Cm 
SriHii^txtcii 1598), Clt 3a[(ib|Vii (I-fn Miigfltiirflfft gunfrtfiBn 
leiS), fit« af .&. qj. Sffdi, e. 9t, ManNilf (Ælar, rittij « 
ønmbrlifl fflanifiitnfl, oi 3tf"* Gftrifhi« « ^ijni, Æiiarjffft, 3>eli « 
Sfiirofi'MT , i<f( ^aa tot frnit« T'ad om 3.\vi< r<>"< tat^ift Sor^oj, 
SRtn t'iia ttri fi'lt« S'ag, ffm « Jrttaflfii. St enfoltii?« ttt' 
Gjfltrrttiiirifl off ®uti Cv6 »bfe« M forflrtm. fitt), 1651), 
aiilljbs Sliiflfdi, Moem. K. flnif*. Man fon cflfaa htnfert fitrlK 
nuflit af 6afp. fflarrtielina qJrahftiKr, fom »frfriifl tio« i-ai« IioRitt,- 
rL>m Uiifcm'ijjiiing dti Gbriflo, ^anfl btflji' Stmntr, ^ms qjtw 
fmilig Sovcrtiing ot 5(Ut»E)(t<, faint btr iJrt mttbtrltt ©a^im' 
S66. 1631. 

@i*cli^ timU -btn Si&9 Jtdtn^tSmfT og gorflarinaet, ^oerrf' 
^itlmftjtrno Samling inWidlttr m flor 3«I, gføt Vnlcbiiitig IB? 
en, niaafftt (Tl^^a fffe faa iroifllifl, ^tffianMing. S>r ^ftfatWw. ^ 
herf Iicrtil, tr< tlaiiti nulre 4>iilin>r Wiiiiiicrfm f^VirftciniKn ICO?. 
StMniv« aSi-rftdMI. <S. 302), 3. gs. SP(iI(, $. ¥. Ktfcn, ©iinbe 
Wi'fcntrflutS (ealipWa Slfj 1651), 5Inf. OTufdu«. S6r. ©ttpfi. 
»anj (f. i Slaltorg 1580, -f- i Cslo ^i'fv'M 1C78), t« 1650 
forffrflj ajofltmfftrtn S^alfntiii Jdltin fra Sijfffimli tit Sbrilliania, og 
ntgau (ti Sovflarinti cwr Siitkrfl GatréiSmuS. Eliriiliania 1650— C2, 
font (fur SBorni og 9ii)(nHi u^l^iol■^( 10 Xomcr i Æoart. ^ao bra 
(i'ttcrftiifnc Sirtt af ttii jtii bar fett jTaar, at t'tn n „udi VH 
Torais forfallel," i {■«! tfflftt Xittl: „a'ti III Tomis," men of 
htiKe ^fll forfte rigtig m-t for fin SiiMlofitflf'tf« ©fijlb tr ^(it i 
fltH f&mi. S-cnnt forfart cl i.ic Jti'ort er maaftet fa (hr en Begljnbrifé. 

©lonM 3"f!t^i''''8('^ tif t'"' f'eUiflt ©trift bemitrler jffl: J*c, 
Mallhiæ Ad sciii'luram sarram disrcnclam et duccndam intro- 
duclio (cic, Ut^. af 9fiitrea9 Jtrofl.) Basileæ l58i), 4. ©triftet 
inbcbolter : 1) de pljrasiltiis Ilcbriiicis. De Iropis s:irr<'E scriplurtt. 
De figuris diclionis in sani rcpclilionc. De liguris scntenliæ in 
logismo. Flguræ senlcnlix in dialojjtsmo. 2) Diaicclica sacrc 
scripluræ. 

S[on^t Æcnimtn tarer ti! ttt fliinilc XtilomtnlcS Ssger, iiMkcmt 
jeg: Jac, Matlliiæ Fcclesiasics (clc. Utg. af SIntreaj Jtrag.) %itPU^i9t eiriftet. 135 

Basile» 1589. 4., ber tnbe6o(ber en 3<^nføre(fe mrb anbre Smt 
tnifcr, bete KoSftflr, bett Jtirfeflriientemed, ogfaa be n\)txt, fom 
<PaIii^miti«. 

Stogle af btofe ®f rifter ere meget Dotumtnøfe, ri>nt SifTot) 
6lHmcA Commentariorum in Danielem pars prior. Havn* 1G54« 
fol« og Toml posterioris pars prima og secunda. Havo. 1666. 
fol. om I^U Sterb S^ologeme iffe ere enige. 

ZA forfatterne ot>er bet nt) Seflamente l^ore, foruben be ot)enfor 
anførte, <^aCt)or (Sunnerfen, S. Sart^ottn, "ioi). S(ut>er, fHiti^ ^aaftt, 
Sorgen eaboUn, 91. jteitom, S. Sbinger, %. $. {Romborpi, ^^ 
C Solfdburg og 3- S* S3anba(. Stanbt Slietd «&emmtngfeng ub# 
^t>cr jeg kommentaren tit ^ret)et tt( ^tixatxnt, fonnebe(fl ^ttring^ 
cme om be forjTjrCige Steninger og Soroirringen i J^irfen. iDg fom 
«i Jtunofttet: (Slia^ 9tmx, Ilad^ijfAaToXoyia ts ayvs (cic.) sive 
Mactati Agni, CruciGxi Christi, Passionis historia, Notis Ana- 
Ijiicis el Philologiris quam brevissime illuslrala, in Regii, quod 
Olhenis Danorum Oorct, Gymnasii usunr. Uafn. 1697. @n 
Scrrebog meb 55iKeber, en illuflreret 2ærcbog. 

3>e bonffe f)ertil ()erenbe (S f rifter ere iffe mange, H be flejle 
mere 6a^e ^Tnbagten enb ben (arte ^c()anbKng af ben ^cUlgc (gfrift 
for Cje. 3)og fan ^ertt( t}enføred 9?- SK. Slafborg* £)\)erfafttelfe 
af Encbiridion Biblicum Lconhardi Hutteri. S3ibr(|Te *^aanbbog, 
^uor ^ti forteligen forfattiø ftuert ©apitteld inb^otb i ben gan|Te 
WIige ©frifft. S)en meenige SWanb ti( w^tu, nu ^(^a 3)an|Te vbfet. 
Jftfe. uben 5Iar. Silcgnet iSHiget« "Si^Cit, 3tbmira( og flrcnge Slibber 
Wbert@c^ie( tilSufinge, fom ban titulerer ^cbenSMagnificcntzc." 1617. 
Sil bet gamte Sejlamcnte ftavrS: 

^. 3. Sorcf: ©n tiben Sractat £)m SWofe S3ogcr. Æb§. 
1619. (Unbenoidning om 5Bcgci-nc5 jOprinbclfe, 0. f. t) ) 

5r. 6()r. ^énell: Sacrum Trifolium ®llcr Cn tort og Gen< 
folbig Sorflaring ot>er be tre forjle ©ajjttter aff føriTe SWofiS Sog. 
Jtt^. 1707. 

^ber ffianbat, ^rajl i SRag(lru|): Paraphrasis Danica in 
propbctam Jonam. 4. (Sremplarct i »^jclmflierned Gamling 
mangter Sitelbtab.) Sejlaar af ScytenS £)rb ot)crfatte \>ixcL 3>an|t, 
faa en ^arafrafe beraf, og enbeUg £Ærbomme, fom beraf ubbraged. 

SRan funbe ogfaa fertil ^enfore D^crfattclfer af ^fafmerne. ^^. -M. ^fuy. vvuraøm alf fl 

ictvnt i ben S^njlen Xixit, oc ^er ti( fmnm 
(i et ret gobt ^prog). 

^cber ffianbat, ^ropjl t aRagjlrup, foret 
Sorføg af ten 8 (ag«, en £)i^erfaptte(fe og ^ai 
ni) Sejlamente, fi\)ori ter bog iffe finbe« noge 
uben fom 3"t|l"t i ^arafrafen. 3>en ^(tjnbrii 
9)lentg6eb (eb i ben fvenfTe Jtrtg, ^inbrebe 6« 
l^le; men ber ^at)ed i bet minbjle: Pelri Wi 
danica in sanclum saneli Matthæi £vangelium. 
^Utge @t)ange(ium, ubaff ^ofbetfprod oc Su 
€t)n(Te Setjion Jiorte(!gen cc ecnfolbedgen paa 
9^a Vntoxi^ egen befo|lntng. 6é(efm(g 1654 
tager jeg af ^(utningen af ^arafrafen t(( !Rai 
5øbfe(: SRaria „b(et) fcefunben at t>are fructfon 
Vanbd Jtrafft, Sirctning oc ^orarbeibntng, uben 
te(fe; effterfom ben ^eUtg ^Tanb 3Rtra(fe(*»ijd 
unber Somfrur SRart« Srt)(l oc ^terte, cc ^eUig 
oc 5orfren(fe(fe, oc t)ircfet oc forarbejbet ben | 
teraff Meff unbfanget oc føb. " ^arafrafc n« Ul 
Sjergprftbtfen. — Paraphrasis Danica in episto 
8108. 3)et er: ®. ^ot)e(d ^enbebreff til be 6p J^ecloflifle ©ftifter. 137 

U flffle of Sibelfnd Se^cr, men be Hfot førjl 1740 og bercfter 
utgirnc of 6and ^eiu 

gor Jturiojitften« ©h)(b ti(fejer jru en l^erl^en fiørenbe £>\>etf 
ftfttHfr: ©n Irc«bo6be(t eticrne, (Sn ^immet^etieme, (S\\ iwftt 
etiernc, (5n SRorgen* ©tierne, eam(et til et SRobe ubi en SarfeU 
6tue, Ubbraget af Matth. 2. 1. 2. t>eb en fornemme <^øg4ærb 
CrogdfTmanb, og translalerel af C. Sas&ius. S,hi^. 1692. Unber 
Silegndfcn (laac: Conrad Sassias. (SJeb en ^ejttagelfe flaar bette 
efrift 6o« 9ltKnit> tillige unber S^rijlian Sadfmd.) 

a)e tBeologiffe ^fibejtrifter funne nappe nu ^at)e ft)uberlig 3«^ 
tcreére uben for Ideologer; jeg jTal berfor fun bixelt ^eb nogle enfelte^ 
og for Meilen 1mm\t til be ot^enncetonte forfattere, famt til £[Sagnud 
Stottfeift C^g SRag. 3af. e(ftr5ter« SRobjTrift), til 3^rgen 2^t)bt)ab 
ten Sngre, 9liete æanbjlab, ^. St. »urfarb, Sergen JR^obiue fra 
Var^uud og 3oren Lintrup. 

iDm ^and S3anbal6 ©trib^fTrift mob «^enrif Jtird^nerd 9lorbftern 
Ccn tatbolft Sorrebog, ^falmebog og 93onne6og) fee 97t)erup famt 
^torg, 2>en banf7e Airfed «&ijl. 1, 440. 

SKajtud jTret) mob Jtatl)o(iffeme : Dcfensc de la religion Lu- 
tberienne. Francf. 1C85. m. m. Stt ^ontoppib. STnnal. 4, 643. 
^dxoc^ 2)en b. Xirfed ^i\t. 1, 485. 

3 $jelm|lierne4 Gamling finbe«: Georgii Joh. Rhodii Arhu- 
lini Commuiiionis domcslicæ tnodatio. Rafn. 1689. 4. 3iii<>^ 
BossTcl, Traité de la communion sous les deux especes. SIteb 
cn fortale af SRaflud. CSorm 6ar haatt forfatteren og (Striftet). 

Cn ffltregen 3»tere«fe har Slolbd 2)ifputatfer mob ©teno: 
Dispatatio prior contra Plur. Rcverend. Dn. Nicolai Sthenonis 
Episropi Tilianupolilarii Scrutinium Reformatorum. Præside 
Chr. \oldio (,e(c.) Ilalniæ. 1678. 4. og Dispiilalio posterior. 
1679. 4- (jf.^elmcg, S^en b. Æirfe« ^ift. J, 455}. 3 Scruiiniura 
Reformatorum (Flurentiæ 1677. 4. paa Si)fT <^anno\?er 1678. 
4.) ftatbe ^teno betragtet Airfelareme; be fatfiolffe og be reformerenbe, 
og meh ^nfpn til 2arend 9lnvenbflfe i Zmt opbojet be førjle og 
mbttt^ft be ftbfle. 3)erimob tog 9io(b til ©ienmæle, meb famme 
Jlo og einbig^eb, fom @teno, faa bet er iffe ham benne« Jtlagr 
rammer, at ^ane SRobjlanbcre f))arebe f)am meb 8fja;(bdorb. 2)ertntob :£)ere4 flnfø^ninø Ufo 1680 fenbt til Siflo})) 
^ttn ®lnt>, (Sxit ®rat)e og <&and Aoftn^ 
finbf« i ben S6ett(Tc @am(. 9?r. 1589. 4. Æu 
(2Xincrt»a 171)0. 3, 146. gaUefcne Xdeol. £ii 
if. galjlcr« Amoenilales. 3, 1.) ^ee ^dw 
^ijt. 1, 457. 

^an^ SanbaU baitffc ^frtft: ^anbfofrbt 
ittnø om ben 6a(t)in(Te Sarbomd U^rigtigfieb (ctc.; 
mange ^enfeenbcr mærfrligt, H bet itfe Hot t a 
Ubtrl^f bcfiafmi>er Sadnnt^men, men »irfeftg forf 
Sagmanb i be cat»tn|Te 3)ogmerd fiijlorijTe »Dprtn 
^anbttng, og faat)e( meb ^friften fem foniuftlge ( 
©yempler, ber erc tagne ub of 2ivct, fielbig U 
jtger 6an (@. 271) „\>i luffe iffe ganjTe gornuft 
forfafle o(t bet funb menncjTelig §orjlanb bøni 
theotogijTe SXaterier; ingen tnbbilbe flg bet om 
tofnfe, at ®ub hav gjort od fornuftige kreaturer u 
minbre t^nfe ^i, at han, naar ^an (ærer og \ 
^immeljte Sing« JtunbfTab, (mnbler meb o«, fom mi 
l^^Ufe man iffe fan ot)ertate meb fornuftige iDrb.* i 
iStrjb* om Slabueren an\)enber f^an Un famme % 
fin Hypoiyposis: ^Gn^uer fom (afer og forftaa 
feer t)et at raro (fom \)i ub(a?gge bette) icfe far 
oUeene f fom fa(bi« anTnr^ ntm nf s*.f -*• >*■ ^-^ « £(eo(Odtf!e @f rifter. 139 

(eqt^rmme od efter bennem i ubi)orti^ Jtirie^Ceremonier, co^ befli^je 
Bttfdtx, font ere i t?or SXagt at efterlabe. 3)er jtot be finbe o« 
øfi9cn>unbne af Jtier(td6eb, 6t)or in ellert ^afbe ffitt tt( at flaae tmob 
oiblil 2)^b<n. £>, {^toor gfcrbeUgt 09 (t^dfdigt \)av \>ttu, om bet 
ffcbc! Sore ^ierter iUtt i o«, t)ond 3nbt>o(be (iube I o« af inberltø 
StcbUbtntcb ofk>er bet flore &aav, fom faatorn^e ^r touret aaUn 
eg u^fffgt i 9uH Stirit, t>eb ben iu(t)dfa(tge U^eenigbeb, fom af 
Nnnnn er (eø^ubt og ^ibinbtU continucrer imeOem od og bennem.'' 

^a 2>anft o^erfatte man ogfaa allefTagd @tanbfTrifter og 
Gatirrr mob Jtat^oliffeme. @om @jrem)>(er ^aa bem t?t( jeg anføre 
et 4Par: Suenbe fanbfonrbtge Sibenbe. 2>en Jørfle er S^fuitterntd 
tSrrfron), 3>et er ^i(lori|!e teretiiing ^uorlebid ben Sefuit ^obcrtud 
Seflarmimi« (etc.) ^affiier t)bt ftt @nge(tt)fTe £effnet !>efoffuet icfe 
finne rnb 1642- Cluinbed ^rfoner (etc. etc.) 3)en STnben. ^uor^ 
(fbi* 3^wtterm 6ajfue tit fRoftfteim ageret en Comedi: £)c ber 
iMfte riflue oc (libe ^err D. 2ut6er formebe(|l en 3>ieffuet (etc.) 4 
Måbe. 4. dtx Satire i Sleranbriner er: Lacrymæ Crocodilinæ 
a)ct er ^irrte^ferecfenbe Saare £)t>er ben 5Ragtlgjle, ^ragttgjle, §)n« 
bigftf, SX^bigjle, <^arr(ig)le, SJærbigfle og ^((ler^eUigfle Innoccntium, 
9orbmn Dominus mundi, Vicarius profundi, ^a'ot i 9iom (etc.) 
eørgeCigen fort for SuW^^fareb affalben. ^Tnno 1699. g-orfattet 
af m Staliener, funben i ^apitolio og forbanjtet af Sertet Æievjltn. 
$n^ft «ar 1699. 4. 

^om SRobfatning fan enbelig bcmarfed be 8frifter, fom iibgat»ed 
ttf JtatfioUfter, ber antoge ben (utherjte iBære. %ii bem høxt flere 
Epistolæ af Don Antonius de Sandoval^ btanbt (miffe jeg ubbctoer 
Epistola ad Fridericum ll[. (clc.) Havniæ 1609, ()Oon ber finbed 
cmflffnbefig (efterretning om (Sanbotjate §ami(ie, og fom tillige 
6avtd |>aa II^anjT. Jlb6. 1669. 

iDm SSertel (Sriffen etter »Herman Æratman, en banfT SRanb, 
ber b(et) Statboiit og ubgat) en fat^otjT •^aanbbog, fee »&ent>idningenie 
6oé W^erut). 

»(anbt be poUti^tt €f rifter ere if«r marfclige: 
Siffoj) »$and Sanbal: Juris regii ct^fvnfvO^vyov el solutis- 
siroi (eic.) lib. 1—6. Ila?n. 1663—72. 4. Æil (Srunb toigger 
han ifar i Samud, 8, 11—17. 3>en 2«re, at SSagten oprinbelig 140 ©ft laiF* iTiMnim. iaib Ibtelcgt. 

hviin tioe Sl^[^t, tr tt pCKlifirnim, petniciosum et porlcnlDSuin 
dogma. ADit^cmc n^ jort>ifft (Su^tr. ^an mao iftt ntotfaltt dg 
frit) ^clt nicil R)TannifT< C)} rart>it( £!<i<ri^i)(C {\'ib. 5, ca[>. 6, @, 
700 fgij.) ece ogfaa ^tlirc^, S^tn t. Æicft* ^i|t. I, 412. vg 
Sdlitrn'a J^fmÆtfiiinøcr i ©djciiiu« ^»n)tt Si^fl|Tr. 1, 166. 

^. @. ^aiuiS: Diss. De lulcressc princiiium drta religioaca 
evangclicnm. Havn. 1G87. 4, fegfaa i [laiii Dii&ciUtioncs aa- 
dcmicæ. eil. Lintrup. lUmbiirgi 1710. 4.} £nmt Orlhodoiia 
Li]llii?r3iin di7 originc imperij diiirja et imnediala in EpisL id 
Rum. XIII. V. 1—2 fundala. Ilafni«- 16S8. 4. 3fffc i ^^ll 
foiftt bavttx ian (cap. 4 fgg.) Nri lulbfrflc Strrr ^^lo^ Jt«t6o[it((nK 
og t( SIcfvu'ttKi'tej 0(1 (r3|i. 7) lliiiulii;l>ct(n uf noftm JtirCtuniob 
jD(; ten i tfti jlbjlt o^ftiUtbc Scrtniiis: MAJcxiat«in esse ImmcdtaH' 
a Deo, non radicaliler in populo frtititnIMt jii|t S^omapi aJ^)^|laI*.. 
S^ct[>l^S T^ni Xreut Sutlicrt^umt , tnCøtgcn øercDct ter Sc^iilc ColTinu 
SiiMittt ted SSrrmiunmrttn Hubrrti Mosani JBecit^l tioit ttc tvdtlubo^ 
JDbvigtcil, fo tr gcfltn D. Masii Intiresse PrinripMin ndiltdi htt* 
auSgcgtben, wiberfcgtt wirb. Smn^t tinem Calalogo Errorum 
Becmaniiiornm (etc.) X>on tå. D. E. P. P. (SKalluS). Ap6. 1600. 
4. Cfl m &(f 2>(( antte Sfcifttc og SKobfftitWr. SlanM ton 
tiafc noglt, fomiebdll Sficinafii S^cltagdft i Ætttbtn, tii nurt a[> 
mintelifl UUvar SnttrtSft; faafom ©icgfrifb Scit|}cn: Christianus 
Riinimc Chrisliniius l^^t^ ^tt3 @t(ii'®ilS 6ki|liaii I^oiiiofit, barin 
btjfeltdi Uii'Slirilllit^f »nb fitidttftrtigt Crilique uttr »id« t)cn»[|> 
mtn iirib gtlctirlm Sfutt, Snfonbeil)«' ul*« tt* D. Hasii ^ttfon 
uiib ©Arifftcn, SCiiS btfTflteii SSonaifijStfAwdtctt unb SieberliAm 
©etancttn ttttworfffn. S»«)jeburg, 1602. 4. JorfalKttn Btl cgfaa 
fcb brugt tit fatl^nfT @ti(, og :S()i}ma(liiS, nostri lempoHs Lucianus, 
Pecus Arradiorum, itc. H'Mv frijgtrljg mtbtagtt, tEit bon jliOtr 
vcb Sibtit af btn trillcligc (fi^ang([J|T( 91cEigiun ifCe altnt it anbn 
triiltltgt, men ogfiia tcit tt)vtifT(, jebijTc Kg l|cb(iif((, t btt minb)lc 
i 2a'ctn om Sijbig^tbcn og Stcfpeft mob btn fiojt £)t)rigi|tb. Stt 
oflfaa S'otvfl, ©. 70o. 35eC a iiieb i0»crlag, at jtfl frnnratbtr 
SRtiibft om M^rt og ligrttnbt StribSlTriittT ; t^i Mi tn SHanb Ot(bc 
fiaUt Xaolmottglitb til at gjtmKinlttfc og outnjtit btin allt, »ilb( 
^ll timnt git?( oS tt Icftnbt !8iUtb( af btn baOtmnbt Itcibban 
jtirft, cnbiiu nitR tatmbt tnb alt tjuab btr ()ibtil bccom tr foinCtt« JJeorogijfe eiriftet. 141 

2^fnne Xamp paa 2it) cg 3>jeb er i ffiibenfTabend «^ijlortc (tgefaa 
nttrrt^fant fom tet bloM^fle ^(09 er i 8taterncd. 

^nibm te et^ijle Sarefcøger ftitbe« ber en 2)e( bertif ^ørenbe 
Srjligbcb^flnftcr. 2)en((anbt Oratio ethica sccunda De Virtute 
Morali recitaU a Barlboldo Ivaro Mull Dano. Helmæsladii 
1591. 4., fom leg forgjartje« føger ^od Borm og 5lJ)eni}). 2)en 
fcogtbatt 2>in)Utator ^an^ Seen, Joh. Nicolaides Becnius, ubøa\> 
øgfaa: Ulraqae fortuna moderate ferenda. Hafn. 1693. 4., 
M fp^tt meb banfle Serg. 

Xff br Hrfe^tflorifTe forfattere funne ogfaa benføreø S6om. 
Sang C^to Krbejber bog tforr (laa tnb i bet ft>rog(ige), S(. Rafling, 
3e|- 2>an> Komug. Cgfaa (Søren Stntrup begt^nbte jtn Strtfoml^eb 
i bcmie Ketning. 9leformattonéfTrifter ^at)ed af @^afp. Sart^o(tn 
(De Lothero Panegyricus, ^t)ori Sutber fammentigneg meb (Siiai), 
^. 4p. Slefen ^Jabilcus Christianus og Lutherus triumphans, om 
Sbformattonen f 3)anmarf), 3- 3>. 3«rfin (Lutherus Thauma- 
torgns) 0. fl. 

^}rof. 3^^ Sirferobg Lumen historiæ sacræ veteris et novi 
TesUmenti (elc.) Hafn. 1687. fol. inbel^otber fronofogifle Sat 
Min meb ot)(9fenbe Snmorrfninger og banner fom et Jtompenbium 
i Jtitfe^tftorien. 

IDm Tb. Barlbolini juniorts CoIIectanea ad historiam patriæ, 
^ttnbflfrift paa Untoerptetdfcibt., fee aBer(auff, efterretninger om 
Srne Wagnugfen, i Slorb. StbgfTr. for SOM. 3, 58. 

Sfonbt be banffe Cfrifter, ber t)ebfomme Æirfeng Clbfager 
eg ^tftorte, funne tforr mcerted: 

Rlefg S^genfen, $rajl i 9Ra(mø, omfatte $. »tjnttng, de 
nonetis et mensuris sacræ scripturæ. 3)et er: (Sn l)ig oc ret 
Vffrtgnmg oc Sefcriffue(fe, £)m atte^aanbe 9Rt)nt oc ^aatt, i ben 
<)cCig« ecrifft, afffflft paa banlTe £)c effter t>or banjTe Wt\)\\t oc 
Kaabe affregnet. Jtt^. 1587. (»orjTe »tb. eetjT. »ibt. ®. 51.) 

%. Sft. Su^ eUer @:o(bing: 3graelitemeg t)erbg(ige £ot) og 
efiffe. j»^. 1605. 4. (eee unber got>ft)nbig^eb.) 

C^r. fBt. St^obe: Historilogium Sacrum, «^i{lortf(^e Se^ 
fcriffuetfe ^aa ^uig (efi^nberltg t>bt 3frae( oc 3uba (etc) %ta titt lånt SibCtutn. iaxi titolcai 

eamutl ii:tli£ ^et »abijlMiififcf S«"9»Wl fi« tilttagd baffutc [t«.) 

mif. ^tltuob«: Ele*i»im» Surra. Æfl «r: Sen fott »b teni 

t)buovtie (^briftclidf (Siibft 2imr|1t. JCt>Ii. )l)10. (Cm Xirtcbtp 
nin^tii, ttii9 Stil, m. ni.) 

^V 3. Sottitig: jtirtfw^iflorit S>t €oiitnie i8(|trifii«I|t C« 
Un i^Drc tA unbcitiflt Stfligioii« foinntring. foiii fIe^t vii vare }n»> 
(tigris tij^, v^i btt 3Iunicr|Te Stige, førntctdl^ ^(t fan^t Suangd^ 
JDtcntarirTi^ cdi frsticttn (fK } ^na 3>anrtt famnunfliYtfutn Mk 
^o»tl Scifoii Colting, Sunnaflii limtr fil ^( a^nfTttbfrfltrt Sio 
bingc i i£i(laiib. jtbb. ICU. 4. :tilciinct Siil^ttm 3>n(r(lbng 
til Sinbiniic, 9anb«bommtn vti Sirlanb, og Ettids Æraa til Sgtn 
ti-og, iiaittiboninicc vbi Jutlanb. T<t tr nt {svit SoriirDing oit 
Sttfomiaticncii i SljfTliint) fta 2iit(i(trS @(gnnt(lf< inbiil 9tijMagni t 
9[ugibiirfi. iibcn XOitt »Bet lart Sthantltng , ,i cl fsr hoji* Sib6» 
alttv flott, rtnt ofl f^lJ^enb( Sofbrog" {JSRelbiå^ om CTbbogAoiK 
i Kl) ?. SSag. 5, 243). 

, 9(t Sort ^Tciffii havti tn 9{(fonnationjfii|tort( (laa Satin eg 
Sianff, nemlig Conradi AsUci Bcrgciisis Oraiio de rcligionis per 
D, M. Ljllierum rerormald; otigine et progressu in (lermania, 
et »jusdem in hisce rcgnis Daniæ et Norvegiæ ab anno 1517 
ad annum 1617 (elc.) pUntatione (e[r.) recilala io Academia 
HariiJensi jii Jubilæo EvangelifO, Anno 1617. Hafn. j621. 4. 
C{) fammc paa S>aii|T: 3fitoIugifT( ot >&illDriftt b(|Tii|fiu{ft £)m 
btM Reformerede Religion C'tcO SKeiitgt SKanb til gaffn |iaa Stmiftt 
Dbfal, mangti'lcbs fot-btbrd ot focmttnt. Jtbi). \Q'22. i. Xtb 
tguft ^anS ©lab Sagmaiib cg to Sornitiltrt i fdit^tn, af Jtort 
9ixcl\cn BergensJs. ^tn troiiolegiiTt XaM gaar tiC 1620. 

3(11* 6f)ri|l(nff« SSan^: Lulhcrus Sexi-partilus, QUtx 3>. 
2ut(i(rt fecftt fict 9lr(. Stt tt Soct. 2ult)trt ■gfrtomfli« C'tc.) 
»(ffcicdff. Jlbl). 1690. 1707. (tfttr SRatftoluS.) 

¥■ ^ Srin^: 3)(t ©amlt Se|^am(iit(4 4000 Start ffi^rono* 
H« 09 Sfrorlitttlf $[|toti(. Æbti. 1701. C^^ova liter, maris 
Ballh. 1703, ©. 20.) 

^. $. €fonmiig: Anser Martiniana (SUtr ©anet SSorttn* 
<Saai ((te.) $aa itlj oi>erf(ft cg raeb fniiKf* Conttpttr for&dint ((te.) X^oIOBi^e eiriftcr. 143 

1705. C^Tarfagctt, ^tjorfor U armt ujTtjlMge (Sjæd faa ganjTe t^nfc 
Ugen ^rer ^t. 2Xortcnd Sfften toorbe bøtct og aftagne.) 

Scb ^nrjleflontm« ^HUtng er ber ifax to @iber, paa f^Mtt 
jeg 6cin»rnber £)pm(rrtfom^en : ^rorflen fom t>erbd(iø @mbebémanb 
00 ^rsflcn fom ©jorleførger. 2)cr er to ©cetntnger, ber ubcn 2:t)tt)( 
td gobt foriigebed meb ^inanbm unber Jtirtend <e(bre Sonn, ben 
ok: Vaflen et (Subd Sicner, ben onben: ^rceflen er SRenig^ebend 
(jBtatmé) Sjener; men fom nu (fan Sibdpunttet nogenCunbe angbed?) 
tcg^nbic at tomme i @trtb meb ^tnanben. ^aa ®r<cnbfen af %ib^ 
vwmut aabenbartr M {tg i Siteraturen, nat)nttg i fRorten ^eenbergd 
Sermo ad Clenim in synodo Roschildensi, 1709. iDg et m^rte^ 
figt Xibcn« Segn er be ot^ennorønte SejtKige SifTa(er. 2)ette ^frift 
Icbbcr: Quæstio, bet er: @pørfmaa(, om M er tmob en (Skriften 
Jtirrligbcb oc iDt)ricttg^eb at ber fororbnU i ben S^nflne Sltentg^eb 
Obser?atores etter Seførere, fom jTutte giffiie flittelige aet paa htm, 
ber mobt)t((tge ojfuertrcebe ®ubd oc Jtongend Som: Z>c, om STogen 
meb en gob ©amvitttg^eb fanb {tg faaban Seflitting paata^t*! ^Um, 
am bet er ret eller et), at manb (emmeUge beforer, for ber id tt(^ 
toriige ©jfrig^eb, bem ber faa f^nbe? 3tn«>b STogte« jttafferj flitteb 
oc fremfort, 9ff 9le(aud Cpouelffon 9?efleb, $. S. X. <B. Xb^. 
1626. 4. CS «&ie(mfljemeg Gamling.) ^an befoarer biijfe (gporgd^ 
mad betraftenbe, og 6et)ifer bet af ben ^eUige ©frift. 9lemttg af 
1) Gub« Sefaling, 2) ^etliged (ot)tige @jremp(er, 3) 2a?rbe SRænbd 
Comttjffe, 4) ®ob 2)ifciptin« ^orfremmelfe, 5) ©origbebend ^\(tip 
og ©ijlanb i bere« beft)«r(ige Æalb, 6) 3)et ®obe, fom følger beraf, 
7) 3>et £)nbe, fom foraarfaged i SRenigfieben, om bctte forfomme«, 
8} @nbe(ig ben @traf, ber ftai tomme ot^er bem, ^erubi ftnbed for^ 
fammeUge. <$and Sibelfortolfning er magelod. 

Sii ben gejfWige 8e(tafen^eb« S^eori ^orer ifar et etrtft af 
3af. 9tabfen 9ar^u^: Doctrina de concionandi rationc et cavssis 
doqventiæ, aev pollus ratio discendi docendlque in scbolis et 
eccleaiiSy publice prælecta in academia Hafniensi a D. Jacobo 
Matthiæ. Nunc ed. opera el sludio Andreæ Rragii Ripensis. 
Baailec (1589). 4. 2)et {Ia( txere (tgefom en parva Rbelorica 
•ccicsiasiica , i Stobfortning tit ben profane Se(ta(en{|eb ; ^an til 144 Dtl Itttit Ziitjtm, HoTb Ztfeloai. 

tni iitt'iFlc tiVib bt ^not tilfcrU«, bvab U (xUtjit ititvt bau f«t» 
eget fi'r (ig rg fivab trr tr fuKifl fi>r aUt Aqjlli^t Soltn, hrtf 
VcK Sitrr tuDt ti[f«ll(3 mrb te gamle o); I^oab fttrtatt (or rit> 
Xi( f(ii Jtlln^iTab, foin ten s'jl^'i^t 93f[ritlcnli(b trctvn, rcjitri lian 
^a ferjl l.i[ig»æ popularis rugnitio, føilfm Utenrar maa tffi**« 
taa^( fi-Mii condonalor bnnui cg fem cuii danicu«. Ovnitc 
nostræ vcrnaculw studium cum liiigvc t^iinjtt siudio conjun> 
gendiim esl. fftii forflt 3>cl in^(t)^^lb(t Irmntdij; alntmtrlij« Xtn| 
efter Sicero 09 aiibre. !£'en aiiben Xel i Vlniiiibdijiliet rt SnwM 
telfcii af iHfifiorir 09 3>ialetti[, linor man ta fiiib(t txii t)R^<^t %iå* 
bding i 3>i|1infiii)ntr. a>tii ferfle 3>(1 af S^iiiffftiCen f, 9t. a 
Inventio argutnenlorum, qux deccm sunl: taussa EITid«U|, 
EITfcIus, Aubieclum, Adiunclum, DbseiiliineuDi, Coiii|>*r<lumy 
Divisiu, DcJlniiio, Nomen, Tcsljragnium. SJIl man f. I?i. tctntøt 
Personæ Tluaians (£. lOO^i fait er htx V) Caussa prucr<anS| 
vt sunt {larenics; 2) Effecla, vi res geslx, dicU, facU, inicDt% 
Kcripla; 3^ Subiecta, palrift; 4) Adiuncta, ul sunt h 
educalio, vitæ genus, aniinl, corpuris et Tnrtiinæ liona , a't»s M 
mors. Sffcn meb .^(nfljn til Crbningen: Sed horum loconim 
numeriis et ordo pro personæ cujusque natura et commoditate 
inslilui polesl. El quia Palria vni persons cum mullis per- 
8onia cotnmunis csl, Tel primo loco ante parentes poni poicst, 
vel cum parcntibus coniungi, et elTecta inter adiuncta ipsi 
eiplirari possunl boc ordine: patria, parentes, nativitas, aexus, 
educatio, vitæ genus, animi, corporis et furtunæ bona, r<* 
gestæ, dicla, fada, ælas, mors, el quæ mortem consequunlur, 
VI quoad Tieri potesi, narralio bislorica sil, cl series lemporun 
consenielur. STait feer beraf, at bet tx temmelig alminbtligc Xnft 
foiii betros DplljfeS »eb tbtlige %n\exx\\n af Sicere »g onbrt HaS« 
fif(e gorfottere. Uaattt ©triftet faaicbefl for fin Si6 tifbiol ^ 
fliftct megen 9il)tte, føget man bog i bisfe SlCmtnfntnuiget forgjirbrt 
en 9{m)enbelfe t^aa ben banfCe 3?elialtnl)rb , ber Oiibc imt giM m 
riarcrf Snbfist i bene baUtcrente 3il)tanli ^ofl o«. Jotf. ^at liflf 
fom ntaattel brtibe 3fen, 09 fiat berfor iffe tunnet u«te faa otmutrtfont 
t)aa Sarten. ®. 67 finbt« en l^etraftdfe paa, at S^riftum twit 
Srebie fegte 3)tctnb, ber funbt pratbife t)aaSi]fT. ^^tr anfsnd nnnlig 
Pbilippus Meianchlon, lib. epistoUrum 2 pag. 117 ad Doctorem ^Jeclofiiffe ©friftet. 145 

Erbardum Snephium: Rex, inquit, Danicus pctiuit mitti in 
Academiam Hafniensem Lectorcm Theologicum , qui Germanice 
condonari posset. 

Comlmger af (aHn|?e Safer ^at)ed af SifToppeme t ^orUanb 
♦.»ttfrtfen 1563—66. ^o^jetSRabfen 1578— 89. ^.S.æinftruJ) 
1592—1612. — a>ftobnt fuitne if«r mærfe«: 

Cort VTctfcn: Tychonis Brabei de Disciplinis Mathematicis 
#ratio, reciUta in Acaderoia HafTnensi (etc) Cui additur Ora- 
lionoiB et saGraram Homiliarum in eadem Academia habitarum 
dccai ana. Hafn. 1610. fSianht Um nUjaUv jeg: De sacræ 
tcriplone Canone ejusque constitutione. Homilia de præstantia, 
pcrfeclione, atilitale sacraram litterarum (Ajættemed 93(flribe(fe 
ir f)(t ^ot^fagm: Srriptura valet ad refcllendos Ponlificios. 
Yalct ad refutandos Anabaptistas et Entbusiastas.} 

3ni* Sirferob: Conciones lalinæ in præcipua festa anniver- 
tam. Cam appendice trium concionum, in arce Rcgia Haf- 
nensi coram aagost. rege Frederico III. babitarum. Franco- 
forti et Lipsie 1688. (S)en førfie @am(ing er efter 9lt)mp 

Oftere eamlmger l^atoed af 3ol^. ©afceribe«, ^Tnb. SKiff. Solbfng 
cQcr Suåf (Slljerup anferer fejtaøtiø Sttteme paa 25anfT), 09 ^vani 
IBdrgrr. 

S)et^od 6at)ed i ^aanbflnft: Conciones dictatæ Otboniæ a ma- 
gittro Georgio Simonis Anno partus salutifcri 1571. (JtatlfTe ^am(. 
Wr. 624. 4. anført ^0« ^anUx, ffl. ^emmingfend <pa(loratt6. (B, 127). 

fcifette latinfTe Såter l^atjeé ifcer af SWogen« SRabfen, fåi^cp 
i Cfaane, $and SVadmuéfen (Sigtate o\?er <^and (Bfougaarb), «&.£)• 
Clan^^enborf (Stgtale oloer ^reberif ben STnben, paa !S>anfT af 91. ^. 
BaxiXb), 91. C^r. ^ptntmp, ©griflen 3enfen (Sigtafe ot)er 3)ronntnø 
eo|>^te), Watt^. 3o€ga, Cp. Cp. Stnjlruj) (gigtafe ot)er ^olger fHos 
fcntranbd), V^btr ^. Srane, 2. Sit. ^cat^eniud (Stgtale ot?er @f)rifltan 
^ Sierbe), 3. 3. »etJerlin (2ot)tafe oDer Sii!oj> æinjlru}) i efaane), 
3cn« «ofenfranb« (ot)er (5^r. S^. ^e^ejleb), 2Ratt«. Jop (gigtate 
ø»er tSrfeb. @»ane, og ot)er 5«bertf ben Snbie), 85. (Sefman 
(iigtttle om ^berif ben Srebie), ^. «. »urfarb, ^o'oti ^tnbinji, 
^r. Somemon (Sigtate ot)er S^riflian ben Semte), £)(e 93orm 
ben S*^^* 

10 ^■^»•*iW yuoe leet, at Bane ftg Sq igienn 
men maatte l^er ftøbe )>aa mange ^inbting 
^aufcltng Iræucbc n^jjagttgc, ffarpc cg bcftem 
enb ilte bc tatinffc t>arc tilftræffeligc, men 
albeled i 3){oberémaatet, og be førfte t^orføg 
midl^IIed. @n bcefen(tg €ag for be Scei 
ningen of ftat^ottfler og 9teformcrte, men 
banflc ©|>rog ille Bruge«, fom 3Kobftanbe 
i 9egt^nbe(fen bar man enbog ongft for ( 
forfiaa noget beraf, og førft efterat man l^o 
Denbig^ben af at inbbie ogfaa ben beri, 
^etbige^orf^g i røoberdmaalet. SKen ^edi 
anfeed for en alminbelig Si>tIecj[enbom. % 
Silfcclbet meb en anbcn Sixffe af €frifter, \ 
^en^ørte tit ^irfend baglige 93røb: Cberf 
l^eflige <Slrift og ben« cnfctte ©øger, ^falm 
og ^rcsbilener og en Bet^belig Samling a| 
og aftetifte @frtfter. .^ete benne 9)el af bi 
i ftn 2:ib faa a(be(ed cpta^zt goffet« Sanfe, 1 
fom be Ubannebe, faa ber i bet minbfte ma 
føa l^aa at '*«*^* "- ^*' ^ eiMevnfMtdftt. 147 

2Kt f»r Srcbcttt ben Knbette ^9h bor 0|9(aget af (^rirtian 
ben 3:reblc« $ibtl (30(X) €;empIarcT) ubfolgt; og Æongen 
•MxbToa bet bawerenbe tVotogijIt galultet, Siftovf en ^oioet 
SSabfen vg ^loftSfoierne SInbere Sauribfen og ^and C(fen 
Slangerup, at befdrge en n^ Ubgave. S^cfulingen ubgtf 1587, 
»g ifaa (alboRbet Har, ^ebber bet i {$orerinbtingen , »ar 
Srb^t fuft)Cnbt. ajtbelen ublom 1589. fol. S^rirtian ben 
Sjci^c lefotebe bet t^eotogifte gatultet ot befprge en paa 
nV gjennemfeet Ubgave, mtn ta be anbre unbfloge fig, b(ev 
bet eberbraget til Sipo^Jpen $)un6 ^ooelfen SRefen alene. 
{)an Mcifotte efter Srunbfprogene , og gau fprft en Cverc 
fxttetfe af bet fHi) teftamenle, bcrefter ^ele 93tbe(en 1607. 
€progetd Se^anbling oar ille ^elbig, og $rof. i bet Ijcbratffe 
@^Bg, 3ver @lub, lob i fine £ii|>utatfer om 3obd SScg 
to ftafHtlcr af benne aftrljffe meb fin t^tn cg 93ifTobbend 
Ci»etf«ttelfe, ille tit Øunft fer benne, ^on blco ftæenet 
f»x fienfiftorium, og ^ane ^^^etagenbe ublagt fem f£ftertrbT, 
ftcibfnbe ntsb bet Slianbat, ber vor giuet Stefen. IDtanben, 
^ii AT^ptocaluinitlme mtb bet famme tom for !X)agcn, blev 
bømt fra ftt Qmbebe IGOO, eg bebe af ©Tæmmctfe 1611. 
€>aiting9 Sibct er Stefend CDerfættcIfe paa n\) gjrnncmfcct 
af ^wi^ @)>antng titer @Dane, famt ben ^ngre ($aiid .^lanfen) 
dtefeii cg ben t^ngre {^eber ^eberfen) SiJinftnip. Serbcbrin'- 
flctnc.titfagge« tfsr 9Iefen. Sen utiom 1047. ^ermeb 
ftftEbfebe bt«fe Cnerfættelfer. ffi« $tan tit en nlj bleu unber 
grebetif ben SJiebie atter c))tQgen 1683, og Ubf*relfen ooer« 
braget til æiflei^en ^an« fflagger eg be t^eolegifle ^ref. 
Saften Solb, brr fom Orientatift jTulbe tære ^ouebmaiiben, 
og 3&et SBirlerob. SNen 9Iolb bøbe famme 31at, liBirFcrob 
tre 8br efter, »g Ooerfættelfen bles opglBet. 

^topttib. VmcH. 3, 584. P. W. Becker, Diss. de Rcsenii 
Tcraione dtnica S. S. l&'tl. ^cltwg, 2)cn butifFi Jlirfce $ift. 148 ®et Icoce Iie*Tu«n- golfdiø Iffolrai. 

1, 427. 407. SirAcrota ^-oBtfls« ©. (22. 22«. 227- J(4Mlc§ 
tit ■^jcIinrijfviKfl Scgfaml. 1, 3. 

ffllaiibt S9i&(l(n9 cufcltt »og« ut(iaV(8 if<tr t^tifattelfft (( 
3(fu« eDM*. I'c moti-fdlaftf tr( af Sliilt SauiÆfm Mrtiaiittr, oj 
of „■gciridi Solbtrijlieritt ttl Stofloart" (paa tanfff æcrt, m« 
littt tnxntrO. 

^ialmctigtninflcn ftutte i ®runbcn ^cnforcS til ttn iBtiite. 
^Dcfi, ligcfpm ^tæcitni iluttc ^ffrc untet aicttalni^eBeiu 
ajien fn ItiBcre gortriiig frcmtalble ben, bctt at belætt^ 
gftei^aantcn font ^rxbifni iiæinKft gif ub paa at gjeiitagl 
cfi Mbctfcrftc Sro^arlillcrnc, faiit cjifaa ^fatmcn ntb Itl i m 
!crlore Sum at figc paa 3?cv« cii i San^ ^unb ^væbiloi' 
fciitbc lævt. at SeBcjfiriiij af pg til tar lilflcbc, tif« 
$ocficn£'$trioite, men Ueb ben ibelige (SjeRtagelfc ntaotte ben 
flibcS itu. libené 5'il6a,irtV''i'3 '^'ftc f'i? cgfaa iicr. ilo mere 
l^in frcjbigc Zxo pg Ijiiit tccenbe §aab, ^Bprmeb SRefonna« 
ticnen Begljnbtc, maotlc tige fer 3nbpreiitiiingen af SEreen« 
Slrtitlcr, befto mere aftog ^pialmcfcigtn ingen i grift^eb. og 2i». 
„digteren buæler nu itle mere cUcr iffc gjente Dcb ®(æben 
oter tette yie, »eb en frejbig ^Wcbtagelfe af §erren8 -Sient* 
(ogclfe, men næflen iiaflabcEig net ^iit Serbcn cg Sibealbe* 
rcnS @ruiibtantc, Scfu i^uiiberS iltaft til beii euige ©attg^eb." 
„?lftnittene cm ^enitcnfe, Ser« cg iOfcbgang blitc altib 
(ængere, mcbcné ifeftpfatmerne tfioe tit lange, ftæbenbe 33e* 
tragtninger, iftcbcn for f^ntige Ublrbt af ben Iro, ber 
etcrciuber Serbcn, og bet ^aab, ber itte beRjæniine«." 

^■en i forrige Siberiim iiæonte ^lanS 2:^cmi«(pn, en 
^rceftefpn fra ^ijgem (f. 1532, f lt>73) iibgatJ ben f«fte 
almiitbetige Sirtebfalniebog. fean famlcbe bertil fra Såret 
1557, ntcbcnS^an bar Sicttor i SRibc, og fulcferte fitStrbejbe, 
efter at ^an 1561 uar Hecen ©ognepræft tit grue Slrle i 
ffjoten^abn. Den ubtcm efter Songen« ©eoiUing cg ©e- ^almtbe^ti. 149 

fatbtø 1569. (Sortalcn er afti^ft i '^falmeb. 2, XHI). SttI 
be gamt« Vfafmcr fif jcte i)an ^cnimob 150 n^, tilbcl« cBerfalte. 
£«i (les i ^ni9 ^enOeb ^alcanbet ^unbrcte llar inbtil 
ftinflc« aflefte ben (1699), cg optcDebe naturtigoi« mange 
Cplag. ^en faaod i i£l;ff(anb fom ^er font ttx beftanbig 
n^ ^falmer H(, cg Ufcgibelfcn af ^fatmefcogcr Hee, ifæt 
fra Såret 1640 af, en ©eg'^anblerfpelufation. SJer ubfum 
faatebee en StsRe af ^fatmebøgei uben cffenlig Soranftatt« 
ning: (Sn n^ og fufbtommen ^fatmebcg af Oc^um 3Koftte 
1640, frembeles af 3«gen S^plft 1643, af ?eber 3enfen 
SRDiftng t @orp 1653, of (S^riftian (5aSfiibcn 1G61, af 
Ø^riftian ©ertfen 1677, of Spantet ^auBi 1680, af $an« 
©cf i (J^riftianio 1680. Cn ubfortigere ftarattcrifti! af bt8fc 
ntr ^falmer et iRe fornuben, ba ben banfle ^falmebigtning 
giver et an^ue(igt !BiIlebe beraf. X'e b(cbe for en ftor:3)e[ 
til orbrige tg banbcbe Coetfarttetfer, ^bis iftie 93ærb f^ne« 
at beftaa bert, at be bare lange, og imebcne Sængben Dc^cte 
meb SDItengben, inbbtrfcbc tillige Sibene SniaflleS^cb og ben 
meb Bi«fe ¥«"*'« fttlebe Sletning, for IjBi« et^ilb bc enbnu 
mangen @ang \fnbt9 og brage« frem. @nart gjcntoger en 
Vffllme i ftecr Sinie 3etu 9IaDn (?fa(nicb. 9ir. 274), fnart 
tat-et Wnbagten pS i aifegeri (^Jfatmeb. 5«r. 250) o. f. fr. 
Cnbeg 9Iiel8 ^emmingfcn« S^rcflefang til SSirgitte ®i* 
(Vfolmeb. 9It. 77) giPer fig fun tit at e(>regne bc ftiftetige 
Titfber. ©t«fte 3?e(en ere ogfao af Gftcrtiben forglemte, 
eg fnn enfette babe ^olbt fig. (®om: OTit Sarn, ft^gt 
ben fonbe ®ub, SRr. 273. ^jertetig mig nu længe«, 9ir. 399.) 
Sefc offenltg goranftaltning bleo bet frembeif« fiftget 
fcT SHelotier. Det tlcb tscb (ongelig ©efating 1565 obet« 
braget ti! Siet« 3ef|)erfen, Siftop i 3^n (f. i ajiborg 1519, 
»iftop i 0»tn 1560, 1 1587), ^bi« ©rafcuol bog fotft ubfom 
1573. ab^Dfge anbte, bet tjnbebe aKufiHen, »trtebe tiOige ^rebcricft ten VwUn — 6at)er 
2atine o^ ^an\tt, at hvnc^t i X\ 
1606. fol. ^Tarhu« ticft ^anft^^ 
ere fun U, ter brugted fom inlroil 

JCingod ®ratua(, Qn ^t) 
te^riøe 5?ober og SSelotier. i 
qjfatmer.") 

Pratum spirituale bet er i 
bnigefig ere t>bi 3>anmar4 oc ^lor^ 
off 5tong. SRat). Vicc-Capelmesle 
4. Silegnet ©firiflian ben S^mte, ^ 
^falmer meb fentb (Stemmer ftutbt 
unbert»i|l Shri|lian ben Jemte fe(t) ; 
bøger meb: Cantus, AUus, Tenor, B 

(?rrretø«) St. 3>ai>tbd «Pfalter, 
oc nogle Sletobier oc Xoner (etc.) 31) Hnbagt^Itteraturen f)ax tt( 
^lob« i fiitcraturcn. enleltc a 
bcb !0^bbc i Of fatningen, »et 
gribcnbe SJarmc eder Icbcnbc O 
en barig St^belfc. ©er er bi^ ben t ^••w- rw* e e#, »HfUnblmgcn er attfer breb, pæbenbe pg lang^ 
, ©titen uteftiætvelig, Sproget raat og ubannet. 3)et 

ci af bent funne n^tc, crc cnMte »cHlfltcbe ©Icbcr, 
ar Oi af cg til Iraffe noget artigt, noget ptlant, ja 
fitifcrigt (tier fut'tintt, faa glcebe Dt c8 betveb, t^t bet 
r Bé, »gfaa ^ei at fee, '^borlunbe ben æble 9tatux 

igienncm fet» ben meft barclfe Otngtbetfe. @n anben 
t bet, naor »i tetragte bem fom libeJiltcbet ; ba 
! ogfaa be, fE^tte faavet fom gobe, et b^ere @tubium. 
an i fræbitentiteiaturen fee Piberne meb beree Om« 
r fta ben meft ort^obo^e tit ben meft lationatiftifle, 
!tn aQe gjenll^be @t"ct>S^'^ Stl^anb og t^olfetø ©mag. 
rafterne« 9HangeI paa Dantietfe og 9Kenig^eben8 
gc Sprang fretntatbte ^oftiQerne. 3!)e lunne ^enfpre« 
Krter. Sie fprfte og ælbfte Date nærraeft ftrebne foc 
ote; be fenere voxe beregnebe paa $u«anbagten, t^i 
t beb @^gbom etter paa anben ^Raabe bat ^inbret 
feef^ge Atrten, unbtob ille at Isfe btt ICagen tiU 
t Sbangetium nteb ^orttaiing ^femme. Se^anbtingen 
«fe to arter forfljellig. S>en farpe et fortete, fijo* 1^* v^ efter fræ))ebe Z^rangen langt 
ttbarbeibelfer ille funbc tiføeiebringci 
Obcrfættclfet ; men fnart appftc ben ( 
ben anben, og nogle ublom i flere O 
S)en gejftUge aSettalen^ebd Ubbill 
henføre til tre ^eriobcr: ben førfte, 
ganfte gil i ^oftiQerned SebeBaanb; b 
forfattebe bere^ ^ræbifen, om enb efter b 
ftørre t^ri^eb og ©elbftænbig^eb^ i bered , 
ben trebie, ba efterligning af fremmt 
førbanblebe S3e(talen^eben til mid(^Ret 
ben ætbfte Z^ib Ian man flutte fig tit af 
S)annelfe. S)e flefte, ber to ille l^abbe 1 
toare næppt i ©tanb til i 3J{oberdmaa 
9ærbig^eb at funne nbtr^Ife bered egni 
bet meb filarl^eb og t$^nb bar l^arta 
ørbuionfen forubfatte ogfaa, at ber mlbi 
^a Sanbet, ber ilTe fe(b funbe bearbejb 
bet tiUabt at (æfe af en banfl $ofti( C 
@ogttefo(t baabe Sbangelii UbbiMing 9«biftii. acjfllta 9iltaltn(tfe. 153 

Ctb ffg tAtn 99og (rfliqua memoriler et sine libro ex 
{;ntia dei direnda), og ^»o fcec ifle funbe foiE^nbe Ctbet 
sben at fæfe ^xcektten ep af 8)csen, maattt forfine fig meb 
CII flofcKan, bti lunbe bet. "Sitttt fcet^befige |$rem^tbt 
tin imiblnttb gemmet paa en anben JDiaabt. £^i Wenig« 
^ort STon ftæoebe fnart, at be famme Xrom8 Oxt>, og 
imtct ubmfoc btm, (leot tnb)}i<eiitcbe. ^aa flere ©knober 
(t »i>e«tilbe 1566, i Obenfe 1578 og 1585) til^olbe« berfcc 
Vræ^erne at ^olbe en Kargang, eEIei obei ben aaiUge Zejt 
altjb at præbite enS, altib at fotebrage bet fatnme meb be 
fomme Cib Cut pastores conciuniim suarum dumiiiicaliun] 
certam aliquam babeanl methoduni sibi conscriptani , qua 
quotaoais uli possuiit, ut eadem de iisdem sempei*, p?-op/er 
auditormn cnptum, dici (jueantO 2>9 i benne §cnleenbe 
an^efa(ebt4 fem SWpnfter Slicl« Jtemminflfene i^cftil. (Sim- 
plieiter el eadem, lum maleria, lum furma, cKplicelur 
ETaDgelinm, uno lanien, qui imilandus sit, sclcclo auiore, 
pnecipue Hemmint^o; oporlet enim semper eadem de iisdem 
dicere.) ®enne 3)Ie!^obe ^ar, fom bcljenbt paa nogte ©teber 
^(bt fig lige til »eie iCage ; men ^»orlebcs bet af ben lunbe 
fremfctnme nogen itjetlalcn^cb, nt>gcn @nben af Crbctfl ftraft, 
nogen frugtbar atnuenbclfe paaSibet, er tanlletigt ot inbfee. 
Sefab ^ræfteu neget €niUe, negcn naturlig 93eUaIcn^eb, maatte 
bc io albele« flooe«, naat ^an 3tar nb eg Slat inb ftulbe fige 
bet fammc. 3miblertib fulgte kræfterne pellet ide benne ^le« 
t^obe overalt cg oeb alle Seitig^cber. 3)len naar tateren W 
glfnbte at btfe ftn ©elcftænbig^cb, faa maatte egfaa bet 
enlige i ^an« 3>annelfe ret femme for Sagen. ^"Miab ^an 
^abbe Itcct oar Icerb S^eelcgi; bet ^an (uube metbele bar 
ftzrefætningen og benø €triftftebcr; ^an mctbelte altfaa 
^«ab ^an tunbe, af ftt eget JfunbftabecælD bragte \a.i\ llbet 
tUer intet seer ^fi. ^rtebiteftolen. !If ^n logide £annelfe ir)6 Tn læm 3:;S«ruTn. gclfdig 2*«fcgi. 

tipificner, ^ui* ©amling var fem bet terre Sonfc, naaz mm 
aaincx S^'itan'ctn, rg taber ^urit lobc ^n 3iej. Texn^ gjerte 
man itnitlcrtili en 3temfe (ammenBorBcf fan net eg tot, 
at ben tlingcbe af lutter artige JnlemnrtCer, aUegeiifte 3nt» 
falb, fcrteSKlufiL'ner paa dingc bitelfle og Wtmtien iifecljfiibtc 
Jgiiftcvicr. ScBsus lilteralis fem i libcn SclMgtiiing, 4Kt» 
gorifte mvsleria tg fetobigtcbe Ubl.tggdfer terljTiftlebt al 
Selibilet, tigefem ben nette e^ toiictfe Xalemaabe al X^bu 
ligget" (ctc.) „Stenne ^rtttikmaabe, fem Gnglænbcme ilh 
længe ^eltt Bcblige, btct> i lang Jib ^pjligen abniirerct e| 
imiteret Ijer i Xianmart. I'erem BJbner ben fterfte ^JJoengbi 
af trl^Ite i^igpræbifcner, em ifVUh man icin fige: sapitttt 
(lemorsos iiiigues, scd cl ilementiain scculi. ITet et frittfft 
tg efter ?liifcetfe lutter ®ub* Ctb, artig fammenrtmtt, 
®ub Beeb [jrab PijS bet fuiibe gipe cit aanbelig 33tinb etfet 
^tab Sraft en ©oog." — „Eaobant 3)uffet«j, (piHeube 
ffcnceiJter, Sltluftoner, ^Ucgorier, "Sparen omafies 09 be«Hg(, 
fem ©iffep ,^er«teb falber et aonbeligt laftenfpiHeri , figtet 
fnarcTc tit at bæmpe enb at opbcetfe ben nlberlige Mnbajt." 
„3mitlertib fil benne ^ræbilemaabe i)n til Sanbfi faa alminbe* 
ligt3?ifatb, at intet tejcbe op imob ben, eg alle unge$T(ebt< 
Fantere førgebc iffnn fer at fanfe fig et SRagajin af fadfolbte 
Scncepter eller bibelflc Slrtigljeber. ^emteb f^lbte be bew8 
@enbngeprffibiten. T-e Sit^orere, fem Bel ^abbe læft SJitelen, 
begrebc nogcnlebee tjBab bet Bilbc fige, cg fintes, at bet 
fniagcbc af ingenio, eg Btfte, at kræften ^aBbe fltoTt flg 
Umag, ^tittet Bar att. 3)en ftcre cg enfelbige §efc fab eg 
gabebe bcrbeb, menenbe, bet Bar en lærb og „^»jtrobenbe" 
iPrfebitcn, fom ingen funbe forftaa fig paa, eubfTjanbt ben 
l^olcteé i ^ane Uiioberemaaf. I'enne forbærbebe ©mag 
flcrcrebe ^08 c9 fteitbeb 100 9tar" (1650—1750.) Wtfaa 
næften til ben moralile ^ræbifen, fom beg^nbte Obetflangen 9t<cbifen. ^eifltig SeUalen^eb. 157 

tU Stotbnatidinen. S)et er tmiblertib fanbf^nligt, at begge 
SRaober, ben bøgmatifl«af^anblenbe og ben aUegorifl'l^en^ 
ti^enbe en Stib lang l^abe gaaet Deb ©iben af l^inanben^ 
fmruben mange anbre Variationer efter ®mag og %e^ag* 
SRan finber be forunbertigfte S^ing om l^in X\t9 ^roebifen. 
Sicterob anf(irer Deb Skaret 1671 et @jcent^e( paa ben førfte 
SRoobe; „3 @t ftnubd Airte i Cbenfe gif @ogne)>ræftend 
Sftenfangøpræbifcn nteften S)el ub paa descriptionem vitæ 
«leniæ» faafom l^an beb Snlebning af be abfltUige Sjunge« 
naa(, meb ]^t>i(fe '&po\tUnt taUbt, recenferebe bibtløftigen 
be 8cerbed SReninger om ]^))ab S^ungemaat bi fluQe bruge 
vbt bet tiRommenbe SiD." $onto)>)>iban anfører fom (Stempel 
paa ftunfttl^emata en $ræbilen af en bi^ renomeret Æjøb^ 
fkebprceft, fom paa en ©ønbag, ber juft inbfalbt paa SRortend 
8ften, in exordio tatte om @t. SRartini i^tugt i ©aafeftien, 
og „af bette exordio inbucerebe ^an scliematice i Sønbagend 
Cbongelium betS^cma: ©aafeftegend Venbetfe fom et@inb« 
bidebe paa ©^nberend Ombenbclfe." Og en gammel Sanbéb^^ 
jprceft fftreb tit $an« Setl^ : .93i ^abe nu l^ørt meb allerl^øjefte 
Seftl^rte(fe, ^borlebcd en l^erlig l^øjlærb 5Dianb I?aber føgt at 
er^txerbe fig ben l^øjefte SSorigl^ebd 3?aabe og ©unft beb en 
nl^ SRebe at præbile, nemlig paa 9iim, og man fornemmer 
meb Semobig^cb, at ber taber fig finbe faabanne ^rcebifantere, 
ber beflitte fig paa at præbife paa 2Woben. X)et ^abcr faa* 
(ebeø taget Cberl^aanb, at en ftor !Det af bore Caiididati 
Ibeologiæ bringer intet anbet tilbage fra bered Xio og 
SRtbler l^enfatte paa Slfabemiet, enb ftore ^afeter af faabanne 
fammenrapfebe ^rcebifener paa 3)!oben.'' 9Ut bette maa 
^bed for S5ie, naax man bi( forftaa ^otbergd S^ib. 

Slanbt SirTend beltalenbe 3Kænb ere lun be fra ben 
fenere Sib ret beljenbte. „iRield ^emmingfen bar iffe bet* 
talenbe uben i bet (atinfle @prog." iBro^manb bar i fm 
s« (ærtt litSiiim. golfdig I^^elrgi- Sit utmcErlet. Cle Soib {f. In90; ©DflueprÆft til grue ftitft 
cg ©tiftsprooft 1642; ^cfvrccbifant U>45; f l&4f>) a 
Betjcntt for fin grimo6i>i^cb; ^iin ^oltt en ^ræCiten i grue 
Sttfe mpt .?>offeI« Sæfctr, cg fit Sprfafina at aieHtajc ben 
fer Sciigcii. Cfier et IfaBc gienlugct te ^aarbcftc Uttttjl 
leri, bcfvæftebc ^an fcem nicb et flærlt Slag (Mifl '^rrtHIt* 
fiolen, i tcl ^an ubtieb: X^et onr, @uW ?ebl te famnit 
Otb ica tade i grue ffirte. "mittd ^tnritft-ii liftcrf (f. I 
Obenfc; lf35^ ©(eispræft, 1660 til »Kilclai Sirfc; f 1701) 
„Ijoefercbe for ben fofletigfte ^ræbitanl i ^anmarf." fiioa« 
eorciifcii l'et^, tonaeligÆoHfcSftonariue (f. 1625, f 1688),^ 
fom fjiiibrcbe be tærbc ©toters Sietlfflgaelfe . ti« juft fni 
fiiK JalcøaBcr fra fit ^ræfietolB 3tinae og §erringe i gljn 
Ictlbcl liE ^oOe 1658. ' „9taax f}<m prÆbtfebe, Val dansen 
inb lil ftirfcn faaIctrS prp^'pct inct i^cif, at m^in iftc Iiinte 
trænge fia igjeimem." ^efcer Oefpcrfeti, fongelig ftonfe«fio» 
ttarine, oratoniin pliocniK (f. i Siorge 1647, ftuberebe i 
8eibcn, VUrc^t, Offorb og Sambribge; 1670 ?r«ft til 
©tenftrue i g^n) Heb 1688 formcbelft (in æettaten^cb faltet 
til aonfcéfionariii« (f 1714.) Jtilbage ftobe ^cUer itle be 
t^flc ^ræbitanter: 3o^aii Saefeniu« (f. i ^ommfun 1636; 
1676 ^raft til ¥etti Sirte, 1 1692) „tittraf mcb Tm t^eatralffe 
aJettalcn^eb fna moitge, at ftirfcn maatte ubuibe«." 5Det 
Gar ^ant, fom ffiitlebe Stott nteb fit Scinmtteinxbe ; og fotn glt 
mcb fin Ciflftjcrte (Jaa for Scnaen. 3lt kræften iotebe mob 
be flette Sæber oar i fin Orbcn. Stunbum blanbebe Ifo« 
fig ogioa i ^olitiHen. (Sfaiafi 5leif(^cr (f. i Kjø&eB^«»n; 
1665 $tæft fil ^elliggeifteS Kirle, f 1697) lalbte 1679 
j$reben til 2unb, fom ^on ftulbe tath for, en fliten og 
ftammclig greb; bleo berfot fufpenberet af iStftcf) tagger, 
„cg fprang ber ftben gobc ^engc for ^annem til bem, ber 
talte ^auS ©ag i SaDe." ^Cab ber for Sigpræbitenei tabafiM^nf^t. 159 

iNnifebe i 9etattng og foræringer, feed af Sal. STOabfend 
£fgnebog. 

4ponto}>t>ibatid Collegium pastorale, @. 185. 186. 325—326. 
3. SDtoKrr, Ubfigt oocr ben gejfKtge SStUaitnhtb i !I>anmar( efter 
ftefonnationen i SlQt t^eo(. SM. 20 S. Sirc^erobd 2)agbøger, (S. 
134. fSvtoct txi iitb i ®amte Jtgf. ^amL 9{r. 123 fol. anfort 
loi ^(»cfi, 2)cn banf!e Jttrfe« $ifl. 1, 454. 

£>(c Stnb M 3toerg, e. 588. mttd Sijlorf i SStréerobd 
3>ag(6ger, €. 152« ^n^ get^ ^od 3tt)erg, e. 659 09 Strc^e^ 
tob4 3>agbeger, e. 159. ^eber Sefperfen hc^ 3n)er<?, @. 666. 
3c6. eadfmiud i ^ontoppib. $ima(. 4, G62. Sormd £ex. og 
^iwg, 3>en bonjTe Airfe« ^ifl. 1, 491. ©faiad Sfeif^er i Sir^ 
Aerob« aagb. e. 201. 3af. SRabfend Segmbog i 3>. røag- 1, 218. 

goruben ©frifter, ber flulbc bæffe etter gjenfatbc an=» 
bagten i ftirlen, Bel^øoebe« ber cnbclig en bct^bctig !t)ct ^n^ 
bagt^Uteratur for ^ufet. !Ba ben ftrenge 9icttroenr;cb l^aobe 
fjernet alt l^oab ber funbe friftc til en l^iftoriff etter filofofij! 
@ranflniQg ober 9ietigionend 9i)7^fterier cg Sibetd bt^bere 
{)emme(ig^eber, maatte ber i bet minbftc [ørgc^ for^ ot be 
gjcengfe og tittabte Sfanfer ibeUg og ibelig Bleoe gjientagne; 
eg i benne 9{etning bare Kbelémanben og Sltmue^manben 
ttge mobtagetige. X)enne 'Sid af Siteraturen tor bi berfor 
^fier iffe forBigaa. „U^ be tl^eologiffe @bftemer lærer ntan 
at fienbe be Særbeé @^dter, nten onfler man at fjienbc l^oab 
ber leoebe og rørte fig i ^olUt, KbcKge og Uabedge, ba 
maa man gtøre 93efjenbtffab meb ^bab ber for en ftor. !Z)e( 
ubgiorbe SRceringcn, og berfor atter giber Ubtr^Rct for %oU 
tM ^tanbelige Sib." ^et gjør unægtelig 3(nbagtdUteraturen. 
De bertil l^ørenbe ©frifter bannc imiblertib en temmelig 
broget ©lanbing, fom bet er banflcligt nof at faraftcrifere. 
®mnbtonen er Knbagten (forløsningen), aflorbcrnc ©frift* 
f)>rogene« Sut^erbommen er naturligbid ^erftenbe, men ben ftribcr Fgfaa iib fiiarl tit ^ieti^me, fimrt H( en encmcrgtig 
.^Vlbing af Slobt^coIiJaien. gru fffrft af er tdi jacu cg 
ilot bEtÆreiibt, iiicn fenere fpflte ten at fcrVeje aiitagten 
Beb oUctjaanb: pirartlc S-'entinfler, ufeiitcbe SIUegcriEr ofl 
fmbriglattiibE ^ignrlfcr; eg »at ben fcrtjcii btcb, (aa tin 
bEit nu fmag(e8. I^er&eS braft« bcii Staten cg isclltt iab 
iinber ©ctrc^tninacn, altib meb HUl^t lilflanbe fer Cjrt, 
eller ben tPiflet »eb gainilieliBct cg bete Silftanfcc. Ctie^ 
^occbet fii^tter fig til ben, att fi^m ben bojer, [aa gcbt foB 
att ^bab i^ieet hæuebc. Omfcrgcn for ©iælen ftaOT itkj 
ene; Cmfcrgcn for Segemet , fer brii timelige SPctfærb, ^ 
5)u*^c(biungcn, Sejtf^^rlbeiie e. beel. glt inb meb i b& 
giitcligc l'ctragtningcr; cg i inange .^uSbiblict^efer ftcif 
uben Zwl gubelige Xraftater cg Sagcbaget cg l^onbcpraflitc 
Beb Siben af ^iriaiibcn. 

3fær tit benne i'itewturgrenfl ©æregen^eber ^sre be 
unberlige Jtitler. §i}(&erg gior fig Iljftig otier bent. „£il(ec 
paa ©eger, figer ^an, ^aoe fammc Sirtning, fom SEjære paa 
fejul; ^inc foinme et Sfrift, bette en SBcgn til at I*bf. 
^en bette Sanbd @fribentere ^ace ^ibinbtit [abet fee liben 
kapacitet iibi benne Sunft; t^i noai man unbtaget nogle 
faa, fom 9J^t efinb paa aKerians Zrommt, SØibelfle ©tne« 
u^t, Gn from Skriften? 5Iat^ue, fcmracnf^et meb Iraftige 
©prcg af ben hellige ©trift, ©ctenS blobrpbc 9!ebgang, 
!j)ucn i StiblJens 9tif, Corig^eb« pegefinger, 2l)ftmab, ger«. 
celbre» og Sorne = 5onfecl, ganbenS fire 5)cttre, Satedftetift 
2?(elf , Gatec^ierai ^oftbub cg 33refbrager cg anbre faobanne 
ftnbrtge jEiKcr, faa ere be anbre tun torte og maere. 9San 
maa cg fee til, at Sitten cpf^lber ben f*rfte ^e(e ©ibe af 
©Iriflet , faa at ben giuer iiltjenbe iffe alene att ^oab bet 
iitbetiotber, men enbogfaa ^oab bet itfe inbe^otber." ^Uvt 
fefempUt ere : @ubfr^glige Gnferd, faber^ og mobat«fe S3«iitf Inbaatdffrifter. 161 

8i>ot^eI og giofengaarb; SCrocn« Seftanbigl^eb og Stcmntcfc 
ffatger; ben ?crfclarret træbenbc Scfu«; 9iaåftl^ SBarfcIfeng 
(en Sigpræblf en) ; ^immclené ^rcbtant^uSnøgcI; Slanbeligt 
$igent>(after ; ®ub« ^ærffareréi ^errcéi ftrtg^artillc ; SBiBdfle 
Sirat; ^immclfte ^abcfcIffaB; gnfené Zaaxt og JørHcebc; 
3Je tretten aanbcligc ^otitifororbningcr, o. f. b. Sn anben 
6(eregenl^eb et ben 9Waabe, ^bor^^aa gcrfatterend 9?abn 
angteeø beb ScgtjnbelfcdBogftabemc i Sitclen« ©lutning etter 
beb et 8nagram. ^ané Oluffcn 9?^ftcb etter Johannes Olai 
Meapolitanus flriber i fttSebnet: Symbohiro raihi fuit Jesu 
Ope liitor, jeg liber og ftoler paa, at min 3efud ^jcel^jcr 
mig^ og i ffan^ 9kbn Beber {eg j^erren JCm S^aabe, for^ 
bentenbe 9?oabe og SKiffunbl^eb ^cr 43bcn 9feb; og l)an 
^ar faolebe« Ubtr^f nol for fit tatinflc og banjlc 9labn. 
Signenbe pnbc^ oberalt. 

^o(bfrgd 126 Gptjld tii tt collegium polilicum paa Sanbet; 
jf. Kicgcl«, 66n|lian tm gemte, @. 8J 1—812. SRpfteb t)0$ »enbj, 
ajibrag til ^orfend &cUi ^i\t. qjrogram 1848, (S. 52. f&M\tt 
Ctnnxbr (etc). Comraentcret tjeb en og 'anben (gparetime 09 evul- 
geret af ben fom itfe aflaber at fiolbe faft l^eb Cbrijli Dl)rebare 
SanbBeber Xbh. uben Star (i »^jetmfljemeé Gamling) er fra en 
langt fencre Zib, men fan \>avt Sjrempel )paa at Smagen ()otbt fig* 
a>et er »im til iptvt XiotU\iit belagte meb efriftjleber. 

Eigefom ttn banjTe ^falmebigtntng \)eb ub\?a(gte prøver fiar 
gh>et tt t)})pertigt Sibrag tii tjor 2iteratur5 »^iftorie, funbe maafTee 
nogen ^a\?f 2t)(l tit at gitje lignenbe grover af SfnbacjtMitcraturen, 
for at opttjfe faaioet (Smagend fom ©proqetd Xifftanb; eller i bet 
minbfle at jlaffe fig en gorejlilling om £)mfanget og S3e(Ta(fenbeben 
»eb at efterfee en 3)el af bidfe ©fiifter. (Bom ffiejlcbning mcbbcte« 
berfor en Jortegnelfe o\?er be tjigtigjle Jorfattere. 

^ofliUer ^atoe« ifar af ^. Sibemanb, 5(. 33. 2^aUin (^an* 
gratii ^ojlil. 1598. Silegnet 3)ronning 3tnna gatfirine, „at 6. % 
9,a^ funbc Baffue nogen bid tjbermere 9tarfage oc ©ffuclfe, til <xt 
fare, forftaa oc gierne libe vort SWaarX ^. 9f. SRebelb^ K. SR. 91. Srtbat, ft. <^. 9lerat)ui<^ 9t. «^nititgO 
Vnbnrfm 9t(|h)tb (Vita bomifiit. Snbrru 
(rfnfb ete. Jt6ft. 1571. Siantt Utiioer 
& Serthelffii, Wg^raob 3af. U(fe(b, S)tg. 
^. Sboinafnt, 9(a^iiL Souribfen, ^. SRcgenfn 
S. aXel^torfht, JR. 3. efacttinø, 91. % Sk 
(potJd SRobfen, W. S^nrgtnfcn, ».2. «rctanber, i 
<^ftn, Sogtn^ffcmi SRob« . »inøaarb, %. 9). 
flnif>, Bcrtfl 3<fp<^«^ Strgeu Cciffen^ »ogtr 
(fBibr^etoonfm, £)benfr S^d ^i|l. 3, 132), 
Vib. ^orfrni (^anbeod fire 2)ottre), 3af. 
<Pcbet Soutibfht (2|bflab: 6n Sog om enbn 
^uétafftc oc ®)>ege(, £>m 9(anbf(ig 6tat, S?erb| 
etat, SM^nti &tat, ettbd flat, Jtdgd flat, 
flat, oc Sicnmd flot, Sbbragen off beir offu< 
2miH dmiii ^cHrnt. 93(b ^ber Saurc^r^n, 
nm: Jt^. 1600. 3 ^jKinftjemcft (Qcml 9t 
V« 9t 9n4 eaer Co(btnft 3. 3. t^mftnud, ®( 
C^mit i Ctaiine. SRangfer ^og dl^erup; bet 
etnft finbeg i <&]c(m(tjerncg eamL), 3* ^- 9fr(i 
^. (Smmarfrn, 9?. Souribfen, Sot. 91 Seiir O 
Srone, ^ogtam fra £)benfé 1851)^ 9. 91 
Sange, ^. f). «efen, «nweÆroM»r «»•*- ** '^ Vnbodttfriffft. 163 

Memorial oc CbnftdHgc 8et(mdFl(fe. SUf). td27i mrb eit rrtmærfrUø 
a§ otig Sortoii ti(>2Dtomiiit9^o|)^ie), % 'Xoåf, % % SXaria^rr 
(M^flMtiøe Cnbr« Spot^ft), Wfljbt^ S^enfoi, 9{. ^efoob, %. 
3-' Saøcfct, «. X>. dtikb/«. SX. 9t)|M; 0. fi« S^roitb^iem rUec 
ScdiiAcc'X®^ Salw» Setfre. <pontat))>tb."«nnoC. 3^, 797), $• 
% Xxø%MBib,^. >2>. Scifm; 0^. 9trrmg; B^S^. 9Ko^ $. Stabil 
(atj'A.Senfffm, Cct). 2^nrirfen (^itd^Acrd Hbro^copia. ^ttringet 
Mr.«1iroi|tt), 9t. V. ^Mi, 9t. fiR. emtxåp, &ft. <Bt »m, 
Bigbcmbtetn 3toa(^. flRofrfe, ^t). 3- SrcUufdborø; £uh)id SRitttt^e, 
$.• V. Caiif, Bog^Aiibtercn Stør^KUfinn, V. ^exm^ ^. Xanlai i 
9ttg(fattt>, 9. X. etahlng (faatebeft flnt^cr ^n (tg ), 9t. ®)). Hbxcs 
M^, Ot. Jtribntr 9lrttf ®jr> £6r. aiug. eritfen, SR. ^nmlit, % 
^'Zrige, 9. S^frti, ^crman ^olflrm (Brunopolilanus, i «^r()tui)ør: 
SoliloqvU de passione Cbrisli. ^i^orUbid et6t>€rt S^rijlet SRetmtfTe 
190t ^cmft Sibftfe oc !S)«b (la( ^etende, t)rb Martinum Mollerura. 
Vf Z^ftt ubfat t)aa 2>anfT( XungemaaL Mj. 1647. Stfef^net 
Si^ior aUob til 97ør6o(m. SRongUr 6od 9lt)rnt))) , J(trtline SRun(^ 
#. & ambf, 9i. $. 9lat)n, 3:^. ærgner, ^. 9t. ^jlrb C^(n)ibd 
f^Hbcti Jt^ob, iDm bvn biminu 3)ue iblant be Sr^inntftt langt 
fort£ . eorø l(i48. - 1649. SU ter ub\)a(gte fritid @6ri|^tan 
ben %tmM'(inU^a^aitM ^i^biUr, ^rinfen^S^øb omtalen), 3^r# 
gnt 9lefm{rafibft C3><U}tbft ^oltge tUrr (Sub raa4tfl( 9Ranb' (ignet 
«ob Ito S<^ibc(tg( eUer (Bub^uljge !Ranb, ubført oc foiflant a{f 
fm fMit t)enter 3rfu »røi« Æommr. J166. 1671), 9t. C()ri|l«ifcn, 
Ouribf ' Ki^cnbranbd, 91: SrUgdfcn, StUabd 9lirlfen (<^immengfS 
Sanidncbrr; Støgfen tii ®ubs •^jjerte; Srootd $3ejlanbigb(b og 
£oiiimlf[ng(r; Califc^iémifoilbub; -^ad^eté Sarfrlfrng), %(6. 9lamt 
C^Manttifli '.^mttag j , Sit^ttte S^tr SRartn ^txfin, @vit ^ont« 
optriboit/ ^onuifcl Sitggr, S. 91 ^coDemud;. UnbitbtbHotbrtar ^p. 
Ri. 9b^m, S(irab€t^ S^ott, 9)nUfftnt)er IR. 3- %tåiU{, $• Bau^ 
Ttbfrn/ €Sfi68fa))tain ^. ^rberfcn, QhtgeUanbecen 2>anu( SoUmd 
(Nova Uter. maris Btlth. 16»d, ®. 115), SBr. ^rb. 9lbe(, ^. 
3.CoIblng. -- eftftl660: ®. SXilfro^ S(). Sftuedeng, «moIb be 
5wf, 3. ^^fberffn, 3. «. Jløncff, »ogbaiibtcren 66r. 6a«fufcf», C. 
«. Bcmotg, (grif »ofenfronb* (Sifflend grtlfe t>cb 2)øbfene jbelig 164 ttt IxtU liMium. gsllclig 3t«lP0'- 

Stttatttlfc iDc ®ut8 Crti liuftntt fticK f^ims^(lil^ ttt vaiUm igiiw 
nnti 2'sMViiS 9R«rf lil M rt-igt SljffB »iufl. WUt tretnbt SoM 
ffierii ti! «Ær^oln oc Irsft forfaiKt ?tff ^m eom mrt trnntm off 
©uto 9Iaat( bagltg vimWr t-tt ®oifl( SHigf« ftrciit. Jftb. IC66), 
spfter SKuUcv (*imnK!11(-&aV(fel(Tflf, m. m.), ff. eti'artfcn, »ogi 
hanMtrtn Ehr. ®mK ?!. 91. Sam|iti(i, S. Stnftn, 2. SS. æi^|^c^ 
». Bon Sflben (»ttitj, »Itraø ril ^fniS ©fol« Æift. fwgt. 
1848, e. 40), 9t. .fi 9*ont(, Sb, »artfioH«, 3- 3- SMunt »»g. 
(tniiMrdi I)rtiitir[ ^aiilll, ^rmtllt MoftiittaiÆfl, 8. ■Stnu". 3A 
©riinainaiib, -SanB »aflfltc, 3. Sordiartfni, $, (S. røanb (SbriW 
Ærnbft ttt. i'fb Itn ©om faa toniK oil lilbttt Sorntt i fin jt^H« 
pdrt 3i'rttii iiibtil 6anb omftbfr OTifl lÆi ^immridi mao ffr ^<uA 
@(ltt 93?ilP( Wnfigt. 8unt lli"6. ©progrt er q1M(« tonffX 
^. ^. t'inhmit, Ur. Anhn, 8 ^. Swiitfldi, ecpb« »c(»«, <p*. 
Strpagtr, 3. ©, ©t^g(n^at, Jt. Sang {S'm SJfrfftnnxt traSrat* 
3(fus; T-di futt ofl wffmflflmbe (5att*t«nii ©r^ftnwlO, S-^-^^ffw 
(®afr*isnii Soi-n« OiiiiPrtin aitdtf ot SljflfifinaP), K. l'ciAti. 9t. 5hr. 
Maun, ^. Snjéinati, SftflEit .&. ClfHT, Stir. »- SEljfccrfl, IS. SiiibB 
tilPf, Sorcitmt|lct SR. SBnin, GI. «. IranMijrm, »aoiøationttirrftn 
fflogfit æaiibd, S. qjotitoppibon, ^. SBrA, 3. ©itftflns (enfmS 
Saare pg lorKæft). ^- 2. etronwr, S. 3. ffltuu« (2>iitn i Jtlip* 
ptitfl 91if), S-isitcrtn S. Ktnterg, S6r. !p. .gtrtlw (Xrttttn nanbcllse 
(PDlitiforortningcc- Nova liter, maris B»llh. t703, 6. 136), 
aiirtftcnft gris, 91. 91 Xvuft. a». Si)(ti)&, qj. Iwm (Solni« 
KptroPt Sittgang. Nova liler. maris Balib. 1703, ©. 11.^234), 
®- 51fc, 3f"9 ^eiiifdi Sanfl (^ae(iDnfl«Soii(f«. »!t|. 169!. 4. 
3 ^idmfljtrntS ©amling; itiangltr bo« 9[t)trup), ffi. ©af« {T*J«Ta 
liter, mans Balih. 1704, S. 2IC), 2. *. ^tiUhtfl (3>iKn t JBi|(» 
ptn-J 9Iif. Nova liler. maris Ballh. 1704, ©- 273), ©.'(Eonifng 
(3>(n Hcbige Snitgcnie JttctFligEwb Xil )ln bli>bi|^nt4ge IStnte 
^ttliøfirt. 5ftii. iC93), ^nt. »røKmoii, 8. % JQeislin, «.:»&« 
fttus, D. 3. Æ'Uf (Sova liter, maris B»Hh. 1700,©; 84), é. 
e. Stdur CSnngfi-rtagS ejKif i rt ©prrfflltf (rti.') Mf tn SftifWi, 
ttt til ftn ®i»l(« STnfrrdelt' 3 6fiTifH Htdf« iRi bil fot^faimtt 
E(t Etniilt Nflflttflot. ©iibmi oplagt Jtbti; '1750. ^éMfrigirijWr 
i Nova lilcr. maris B.illli. 1700, ©. 85. VfOX é-'t6^yi^'% 
W.^mnmtt tNo'a lilcr. maris Ballh. 169!),'«. jSO),' MJSI^bh, Snbaøtéfftiftnr. 163 

<&. % ^toalføc, C3>f Sfbcnbcd aantclige Æjabe of 41 Seb. Nova 
liter, maris Baltb. 1703, @. 20), Sngcr Sønkrø, ^. ffiitt, 3af. 
Staf4 CNova liter, maris BaUh. 1700, e. 206), ^. ^odf, 3« 
Ol. ^uufbf^ (Nova liter, maris Balth. 1703, (B. 20), €^r. 
2)tner, Cflen C)>ba( (Nova liter, maris Ballh. 1703, (Q. 115), 
#. % ^ønring (Nova liter, maris Balth. 1703, ®. 114), <^. 
£>. K^flcb (Sitrat af engetbi ^(antcbcb. Nova liter, maris Balth. 

1703, «. 114), 3. "^oc (Nova liter, maris Ballh. 1704. @. 
S84)« 6^r. %T. SRaDor«, rtfcømt ^tubent (Nova liter, maris Baltb. 

1704, &. 87), 3. ©obfm (Nova liter, maris Ballh. 1704, <S. 
384), Sr. C6r. ec^nef, STnb. <^of, <^ofpttatdforftanbcr $. Sind(m), 
JtlNrfemt S^r. 9tetbe(, 2. S.^tnd(m>, <^and 93ang. 

3>nnie Sortegnelfe, bet enbba iffe er futb(l(»nbtg, fan, ^t)ot 
fjjfbfommctiø ben enb feer v!t, i bet mtnbfte op\t){c h\>at benne Sib 
tocbe i 09 (e)>fbc for; berom fan enbt^er ot)erbet}tfe ft^, bet blot t)i( 
farfc en tienbe 2>et af bi^fe forfatteren 8frtfter. 2>eriniob er Ut 
9tt faa let i Jtort^eb at gtt)e en SrrmfiiUiiig af 3n^^otbet og 93e^ 
Hanbltnøen. 

aSan finber i ^rabifeneme be utro(tøfle SRobfatninger. 3 
fbiftojp ^an« Sagger« Sebebag^tjrabifener (@. 85) forefommer: 
Cr ba SRennijTen hitun font S3a(ler og bered »^ufe fom Safterne« 
^tter? Slaar SJlanben Miuer tit et <St5tn, faa hliocv Ban« «&ue tit 
en ^oinefli. ®n\> føger tit efter SKenniffcn, ntcn finber intet aben 
ISfeUr, enbbog bet \>ax atbrtg i ®ubd Sanfer, at forbi 6an Ut\y 
et SRennejte, berfore (Tutbe SXennijTen blive fom Sojjler, ja tjærre 
cnb S5«fler; tfti faa figer genren: feører, 3 »^imte, og bu 3orb, 
nurrf (etc.) 3- SXøUer 6ar allerebe bemærfet om ^^cber 3<fpfrffn* 
Sigtate mr 9litU 3ut, at ben paa 411 eiber i (tUe Solio citerer 
otwr 2000 Sibetfprog, taber fig i engetjl (Bmag og paa ^»er øibe 
kax franjle £)rb; og bog faar ben norbijTe Ølatur iOtJerCjaanb i 
©(utningen: ®aa far nu M, bn rebetige 3"^ <>f? fi^^ ^"fmb Saf 
for 6t>er 2)ag, bu 6ar txrret ^er, for ^t)er tro Sjenefte, bu 6ar gjort 
btn Jtonge og bit ^abrenelanb ! $ar et)tnbettg t)e(, bu flrtbbare ^tit, 
0% gat inb t be et)ige Stebdbotiger, ^t^or ber er ^reb uben Sejbe, 
®(abc uben @org, ^re uben 9)?tdunbetfe, 2t)^ uben SXørfe, en meget 
ftiUt fagte 910. (Bub (abe od finbe big ber, og ber famled meb 
big ta d»iø Ztb uben Snbe! Sntnii ftim R *Hltn{;ftfI^^tK^nl i ^f eflniltøf tTnNigtlltcifm 
©navl u^rll((t flg Mi iiit«%, Trol>j«ti(ie STrc, f»in 1 lB«rM g« 
fpftfdi* Jiffftnfl Ji™« (IWI); t(r eI^^ ittt iVrfnwae al tfrtit 
liltiiflf I« faiholfff ^(flftl^(l■. f. &c. OBI 3biiM« ^jtrU,* fsm I^ 
lomiMr Utt fft«t( t monti^ etijMff, pg «6fOT hdn (tar, to fic* »S 
Swn 3(fue"; fMct fBflrt 8'>'t- «' fll"*' SwAvofl« IfiÉr af S«? 
ftrtnl »rttt«, HmWlIfl B^^irf(«Srfll)rKll, tmlna nwtc TitM«niS«flB( »f 
at tilføje yiUWK, fflH ( M*»imi*i ^iifoi f 3(«o«) i*p«(iflrn(i(; JRii, 
1573. 4. huer Snintntt fiibtaiit bcit tttr®it(; (Uiimtntiifpf JtutMV 
hii (ttl^c^. 3 38aBflrf af JTcmrc-fiilMt nxm eiltcii Inrt »iBnW 
oft giflndftr, .oUinonft«, aaiiMifl* StftitaHeinr ^ ©(Miirirtnjlte'y 
f. Gx- ®*T. (Shc'r gwTiiifl« &I ttarttltii ^jrorttf tVtt 3imfflIofS 
Sbt). 163-1, liViMF'Mii-Sitfil ?Jtianl)' 1%«* iWrt (Eftrifti« 'f fiju*<((f> 
ffdiJrr; ^(^ triflw Jliifr rm* el^aari fVr •^nftw*«','- o. f'W 
3 fammcs (^IHtnt Xan^^iRift!), ttrtr'iitøit t!S^(nirt''l!aWÆn^ 
Mok ofi @n WimMiS' OMtiriaN. A6fr,'1041, [*tlcr'mk» Otl-WWf 
fmab mnri ffal tcMitfr; |,Btt(iV-*Bt»ir9(ii(Krrnrt»oirtlirt>tr;" „Wtf^^llUf 
iierd- ^oiicn fi,ilt"'(K,. mm o,if-ia „iinnr 1lwtl^ ^l■nJ(r i .ff(«(ntr."" 
„naoF 3i«- tsrt 35(fl,"' \','ikM fttart ^fcirtrtW f t ^Wift"" l-Ønåtti 
fowwt« »ffls« ærte, fM^at <Sfi>Jft^eik*f Inljrtftrt Mf-rif-Ot*' 
gorifl ;hatiM/'- opftjfl «!»■ "JtobfcW/.-i^ ■M-''^ii"^fi«'''tlt '»*»«■ 

(ttc). -æ^fcrtfflicn of Mi l.ata 1Aatåm\..'mt''D. iéUnOii JlUl^ 
narij (««t(rtfrtl*0 'So^lnttM'ilft^.' f99t'- ^'taSI(tfil(f(W''^rftirt"r' 
2)ft. t.lW. llSøfctt af »egttijlftrtn toi(<Wj'fcintM«h>J'^1prtMB' 
flint« tqtic aitter Cnttb nt ^t Sritfliit)/ ftxrtthVi HI 'lijitfia^Wdn^' 
3)1)6«, ofl BrtrriK* eft«nfrabtt"fln^P»V''faa''^i)(*-'eJ('^l[aW"|lj^ 
djen/ Tkm ■ tt^ttm. ■ 'iEtfa i*«! W-ffrrtiitt i 'WJtrtfilM. ■'imi"V^'' 
mi aff ®i*9 giifltt'fpa^Kt't«- i;WA'mnt*Ifit('''telttjiiii»,'''tc' 
t>I«r(t ttrlia« (I(lji("»fBil«t(iifW1D^(M*mfhftJ,' ■ti["v(H((i*'3»nifHi*;' 
fem ttoffe i trt) Bfe&, f«' IWti* Ht*' et.'.(il|jj(t ÆK'ttl jMÉé' 
nu ru, « giBrtrt *iraii^'*f *Wl;im"hil''»iiW/Mjr'flWi('b'^liW** 
mct tri tutiN IJlM'"t^ >)ini'<^ t<titt;'fW3tiéfcUtf'|)[r9é"tSt''^ rrti# 

bi(ft3)ij6fi fallit fTittri«. '8M Mf'Vnti^rt.^MJi ^ih XtåVfjtÅ'^fi^VI^ 

eiidt, nHt diifbfhDttr'ec'eeifffiiMcv, bVi tt;-at m'fttiH^tme'Viw >ft 19^ XfftanmHf' tic tnøftr(un^r ten (ne|le.®jemlait^ for fBts 
liften V UtijttinU mrb fm rifle oø jnan()fo(bigf ^ijlcrw gat) et 
6tof Hl 3litt)fni)etfr, cg 3:iten fja'oU Ugefom utcdift fig fetD 
nrttn^. ^illorie, fi?r. mrftcn ene cg olene at (e\)e i 3<>b«nie^ 
(attrrPM m: 2|^ W)>nter(^e i^Mlorier^ ^nten^r oc <Sx^ 
i font fiabto'i bm I^Uige (^nfft, om ©ffri9§ei»^ Jtalfr, 9legU 
^.Sfflittuift OtcO- Skt SRtfte S^ielfen edbing. Jti>6. 1567. 
fK^n^^t SK^^alm i ^onøetd eø )C)urig^b$ $((i^r, faa be 
ft: C$xnnt>Ier: af Æil'eten. 92tf)d ^mmbiøfeitf ^ørtate an^ 
3MMi- Sifiiwnb^. ec:. Jtongelig 9laie(la?t ))eb: $co|96eten 3^ere< 
KfmUhMff ®iib^ Staturen^ oc aUe SRenivifTece Solo fovtlatct 
Vf &icai ^otohiHx ^tbe^ Jtb^. 1673. 4^. Sø^oenbe 9røt)e 
>t. off bfr fibile; >2)ei SRfitnefletidc Jti^n iblant oUe Seøom(iøe 
T øffffif aff Sub oc 9{aturen> ^affbec tnltb %be(ere, hiteb 
irere, vaUhMtH^txti^t, inteb titme ei^ fom^ Sbt)tr\t. S^i 
(i;c .liujrndiimibbjK^r, .oilf , ttngiftcns (rffveiibe f))ede(^;'^inbet« 
;,rSegeiRae (tbfai^eot (b. e. SejDlferO« toiidenu^ ober.^arere, 
i^å'.tilf^berc/^uikte.faa fom ffiegtere for bet ganbfle Segeme 
le ip>aa ben 6eje)le {»(a^ft ubt Segeaub, ubi 6t}i(((e, i benne toort« 
f.fortvenctcUgbeb^ manb aIUm)le, fremfor i be anbre Semmer, 
mei' en (tben trfning aff bet 9Rennefle(ipe Segrmtd fufbtoinnten^b Sl)i lii!(fcm £ti>[t flacu faa IHtint at tu bttfon faa {latiei it 
maiib trDfljitliam fanb fttllt fifl pao t^m: e«a doffvtr « bi-rt 
Siitbcbr !ni ©lod Hl (lilÆm^biiirt pm ^et fammej" fcootpaa e* 
lomcnS £toI btffriuc4 0^1 all btivtt furtla»t, bforfoi td var (ai 
Cfl biifl^ ba btnjttr. 3" *"& i(ft faa ttlminStlifl ni Oiotdai*, fø« 
Jlrifldifl 9ittm(tail(it)rt> or tctw Serdfr, funb« iibiecM uttn vtt ^\9it 
of aSoftbofltc. Øaatort f. (Si. ■IptmnC Étcibalou Deuler. 39 
((tcO eficr Originoltn ubi bci ^rbrniftc »Sureii, aff ^(n ^1*1 
ettiPftDtmiKrtfutflflwlC'tt.) Stffm fom Itcner 2>ni 5IlifttieijOit *(P 
nv3 eampl J'Dmmmtrt gsrftt (Hrnolb^atifcn ^c 2"«)- ■"'''•■ '6***^- *■ 
3>c itiffit ©(rifler m b( Wt)l(. Ztotn fplMt ^jnltt, Pfl ti 
[rødibt 53(Ci;Mirinfi fi^r al ncflm ftuLtf fcTfejlc btti, bragtt Sav. 
famrnt til ibrlia M iubDtciiK bel (iit fornebm. SKen ba btr itU 
mtxt vciv Æfliite cm Ivipl, gjalbte ^(t om, tlUi,)* at i\trt tm 
txFCelii;, og beri ruimie @itiari< bcr i\0'ctt ^g gJÆlbdibc i ttit Firffliøt 
S>(liaIcLii>f t , trotitgte iiib ovrnilt. @(t Srtintitl inoa Urn iwft: 
atorhH 3(lu>bcB ffihnfti Scflftiw, 3^(1 er: bm Sn-ibmbt Stiriftit 
«irrf( uiibtt « SWrimiffi« ©(jlalt. Jtt^. 1699. 4. (jf. No*-« liier. 
maris Balili. 1700, ©. 52) btfl^iib« iiub gtttmflniiifln pm SJfl* 
til ■^id'Kt, Æon« gr(b<rit bm Sj"*'. Snjiltt, STiMmingni, ^tsa« 
feljitr 'Xilt$t\tl\t til Suiiflcn, Soiirab Stcucnilou C^c.) 9San fTulh 
tru, at ttr inatn ©tiiflllcbcc ttbwtbij til at aobtejen, at ©olo 
fibbtr fia ^immeloi og at SBlitmi^trnc jloa tia« aXatrtn. 3tt( 
bcflmiribrt t(fll)nb(t Siltnntlftn faotcbtB : „eolen fibttt |)aa ^inuntlni 
(^f. 19, 5), æiomfternc (laar paa ffiarfeit (Jf(. 103, ». 15) 
eCijmie Hbbrtbcr fig i gufim (3ob. 26. B. 9) alt til btn ente, at 
nanc ©ul«i gaar a\> mtb ^titt, fli« (StdTtt oi^nrt, Biomflrffr b«t 
|;aa fatbc r af, [>g ben bqli^e @ti(t([fe fDt-brnitt : S^a ftol- Øfønnt 
temperere ©oltnfl $((b( 05 »ærf «ii eC^flflt for ^nbfli (fif«, il-l 
u. 5): at !Sloni{tmie taitb ftttid i ^anbct,' Sigftitfomie Ubfft^ 
fmna giigrn, og ffiiintc««!« fmiw 3>rure (igrnjf, 2. .». J2i .l;l)f 
C(tc.) æot ®o!, bet rtÆongtn, it SRanb, -fian ^oc tilegmt Boftrtt 
niaa Ml falbttl €(l?ci, .eoleiis og Jtongmt <£tl)tc; fem bMr Dog 
fiaat omCring J(ongen« Stol, og tettffer faotimin:: %^ ØAfcoM 
tdttttr ®Dl«n." ^aa ligiMnt'c Sliaabe'^jctinrntgiaat.iSogtn -.fdS 
alle 2(grjiut« 3>tb, osfantnienligHct iciit' meb Jtrfntj -^McM et 
C^rtftu), ^jtmtn n: £E|rifti Ætiibom^ ¥ant«n te ..^ettens. .£mv . «Rbad<^9rifter. 160 

DJRffiie er <Pro|)^rtmte, Stcrfett er ^atriarfcnie, font tnb bereft 
D(ittngrr titferte ^rrrm in be^ageli^ Sugt. ,, Stejl <$ot)ebet ftbber 
^fm t bet naturfige £egeme, og ben rommenbinber <^ot)fbet og 
immmte, faa ot be e} fanb abfTiUto, faa ^a\)er og bet %anbe(ig 
Ibitmflie fin ^alé, font erSubd^orjattetfer.' «@ont Sungen tigger 
BI11M119 ^iertft i bet naturCtge SKenntfTe, faa fibber ogfaa Jtongend 
Metmf 9laab, fom ben aonbettg Sunge, Jtongen, bet aanbeltg <^terte, 
MmReff* yCom&mgen i ftg felt) er (bam))agtig og brager ^Canben 
til- fe, 99 gh)rr ben fra ftg tgten, faa bor og ben $[anbe(ig £unge 
Bt Mtt-imob ftt fogeme, ffarpftnbig og fnart tii at fatte og igten 
gtoe fra fig og ntebbeele gobe 9(aab/ .^Eom ®ub 6ar fat 2et?eren 
M ttt naturlige {egerne, faa l^ar og bet %anbe(ig Segente fin 2et)er, 
iKmli9 Scfcoper, Tbeologi og faabanne S<erer, be bør at \}(ere een 
iMr af ^orjlanbigbeb, af 2(ribom, af ^rombeb og af «^e(Itgf)eb.^ 
■tom er ben gemene 9((nnie. (Sfter ben fo(ger: ,,8aarcne. . ®om 
Itoen iffe fertd af egen !Ragt, men bceved )fiaa tt^enbe Stolper og 
etøtter, nemlig be tt»enbe 2aar, Sren og Sobbcr, faa timer bet iffe 
ben gemeene SKanb at xaatt og fti^re fig felf, aantclig i^iid, men 
bcrre« paa tocntt ^Canbelig ^totter, 2aar og Seen, fom ere Uiiber^ 
Mettm^ Setienter.* 3 ben Smag er 6c(e S3ogen, fom er cenfureret 
9g anbefalet af <^. ®emer og ^oiu SSanbaliimd. £)g (lod nogle 
Hibartrbe benne Santeftogt enbclig til en £)rbjToalm, (}V«ori S^anfen 
gi( miber. litclen ^aa eet af i^elvaberé <Efrifter maa \>cixt not 
til at gispe en ?rorejliUing berom: Morsus Diaboli SUer ^tn bittere 
fanbbeb, om 3"^«* 3f*«riord 61»ri|li 5orr«ber« Compagni oc 
Otlbtfmø : tii huiltfet l^enljorer, alle faljTe forrarberfTe, lognactige JOre^ 
Ittber, Sraptkbrager, @pi^6ojfbcr, S3agoojler, ©etlirfer, 9libberø, 
ZoktdfnfUtfere, C>9entienere/ ^raftter, (Salmmtianter, 9&renjT(enber, 
9a^|wf(fn ftriffner oc tUtcv. j(b6. 1681*. 

Zii bcsflr Sfrifter høre ogfaa £)verf(ettelfer af \)ibtubbrebte 
Vnbiigtéftoger, faafom «f SR. % 8taaniiTg : Savonarola, @n (St)nberid 
Bpttiti fctc.) Abh. 1582. 15^<7. 1607; af 3. 3- 93emijtnud: XL 
a JUnøpU, De imilniMJo Christo. £>m (SÅ)xi\t\ Cjfrerfolgelfe, oc 
teofCr^td »c tlitte forfoge alf 9?erbeiid finrfengetigbeb. &hb, lo99 
()iaa 5M^» »ibL) 1626 (i>aa ^ U^^ {f. $olmd 

et)ctfBrtkife meb' flUbilbac^ SnUebntng. MK 1B4S. o* f!. Samt 
if ' S6. ØadMtn : ^^ ®vot, Cm ben ebrijlen Sroed (Sanb^ 170 C« lane tlMram. gtlWig Ittclffli- 

((tc.) %f ^(t £attn(It D^^ot og nmnftrihcbo JoiAftm. SA. 
167& 0. fl. 

[fur flt gite negle iSiUt Wr of ^n Sit« ©eirtlijicl!, 
Rtcbbele ti fctmbelf^ ur (tie il^'ittsiIninQcr citi enEcltc ilKaia, < 
^Dt« i'tt ei gaaet itfc t ^elft foifttflligfr 91rliiingtr. SMit 
ZH4hiiiettx tHnnt iKtliiilisPtø forage«. 

StUe »iUr la mltiCcft l^fbicloutrt« a:!ibtffcx 09 ^elft,. 
noat Bi iiÆDiK^tttiril 3:t*>ii*i*" ^^rmr. ^att^sita , 
2^emj#(?tnier,lDat'9teiilflfh?iMr iSjcbew^iim, ^»or SWinat I 
fclcc fcM 11)39. :[ian flil i SffibiJt^aton« -BioU. 1G63 W« j 
^an ^t;icr i ^tTliifd^Min , lacu lli6<k till(J50 f oictoi) . bm J 
ni Ubenlaiit>ateiie til 4>olIO!if c-g *iii8(anb. 'Sltai cfttr ^ I 
^imtilcmft btfD '^RQ ^^rÆft i ^rlervb. iSaa bclltg fraubl 
Sfnflaød int>t SiMiboi^^ font fDret»«t«'<if ben banfb'Sitgfiiml 
du( StcuPinfct, 5ane SEcftaaarb pau ffroafri'f f^ tt£ 
enøelfle Cberft.Wilart ^MW^infon, bar »anilbanpÆiaK^j"! 
og foiti ^eoTJE I^exnez., bcr. fcrflob. jSngdftjn ^|e gjodr 
SBrfjenblflai meb.i .»nflaaet bleBTUbet: ©eatef^iibwoftaubei 
BÆret 93ub umUtm ^itt^infcn 09 ®tut'eiiiehiW»\.^Tiffftiv'. 
pint cg Winttil 3>«>eii.' æ>D9«nfijar.!fal,ifce«-:19 .anflu^ 
1659, liften »ar f«ibig «4 alting [tietibt.ltli^a«a$SitrcttcV4., 
bo V«- ctteliam fw bat beftenrte Sib Wottteiuwtoett wnt; 
f)an Uev fat i d Ifaarbt ^angfd, ogi.JBOdtte .bofalDjinnif!; 
Cflfepenge... (gt af be-Oern ^ti bw^ængeil/jtu^if^ft ?)'^be. 
lacle i Sitttrt« Aitfe. "Rl^kaitm,. fontiJBOa fotttn^MWl 
^an« 9!egte, tOt V« *»^e fiH 'eiWtifci.' 169(>'l6I«b"^«t' 
$tctft i Sjung e-ffronSetg ©érfifb.^ 169&;''9?tlfot) "f tøAotJi;'' 
t 1700. Som bjjnfl gorfalter eV ^an éit'af'b^'i^i^^n^^.'' 
4)an forfefltc pg,i(fe ^(ijtjot^ .^igt^eir.^pfl.^pTCftWoVV'WSr 
t«cc ifæt fertil f«« 5*>tfatt«rHtil;, .;gKmftei 1!)ftfl(i?r„fteI(M!fi- 
Xanlei,.øg fDenbe ifit @lag«.Efltfte.'@frti^er^;vm,9te9i»tiigA4^ 
lunften og om en gob 5)W8^lbniiig. ' ©e(t» IfanfriDwdflcettrffe ^entif ®erner. 171 

af ^efiob fan l^mf^reé ffixtit efter fit gormaat. §an er i 
fin Cpfatning, fem man Ian tænle, gammelbagd, men fører 
et føbt^Sptog^iol eni uUgrfetbte'-^tif ent> be flefte af l^ané 
diøMllge;i9M etiøngiitalrogtl^Bfltttig^'Sfriftfteber gjætbe 
^•■i^atiitlijiriøifbnp^bitfør; men l^aii l^ar >gfaa Ha^fifle 
f^entl^bninger. 3 ($ort«U|t -til 6M^t 4m Ste^itxin^hai^tn 

fmnét^Qtt SiiMt; /^rik,'iføitt^ nbil^élb^i^aib'^f ''bove Sjienber 
iKiri^fe^ttltl :i3)#bett>:fa(a 'ffov^'^m 'ilfo Innnef føre øbér 
fit :f){tarle rat fee^foibe'rpt '^PmÅ^'i^dbrben;; fom 'l^nr -^ober 
iNnrMrlrtTeet. " wOeg^flrfbek: ifte^ ftget l^dn^ for be ®€lt)bif^ 
ø9iftl#ge/!t^ betvøT'^eme' er tongt flar^^finbigere til at 
iÉb9nikib{Iei'ibet.'fm erf^b17ber8; bet fég ogflntbe btrre ^b 
tffct;. : '90111' j^g^'gibtrbettefbrbe ®emene^' fj/tilU miStxt 
&ftt$ iiftei tovifi^fraa; iSiet ftnlied> at/ bor 9loti«n/^ faa^el 
iQWt mhit^ '9V(tix if&^get ubi berøa eget @))rogi, ^bilfet er 
at f Bf af 'M mdhge^øgevv' fbm btiber af fteitamiebf Xunge^ 
]naat'forbanf!ebiø^''^!Ciet fjnne^ og^ eftétbi Di berterer faa 
mangeifvemiinbe^'itigefiinmber ej[ ftnfb« fnbe^ noget goibt Ifoé 
oøfdl^', 'itbeiribi ffuIlK foantbit af anbf^ deg figer itte^ 
Qt %tftt<®fttft) 'ieil Qøbl> men :bit formane 'anbre ti( at gibe 
i»gtt betttøiUbi benne iKaterté gibeø berf^r ben gunftige 
Sofévenlibcfn original »g ijfco^nftet Sraftat.'^ 

Pyffendnrf^ HiiloHa CardNiGuAaviy lib. 6' §52. i^ontoty))iban, 
MarfKW'Panj;.), 214.< 2; 190^^ ^c^vnau, :€f. 502. I>. ^i^ttt. 
^i(t ;^:.I47.. 3!)es«%fftø9ta(e, (Stuvn Dilbe ^apf^ ^oUit .t>aa 9btt(r« 
flebct,..t aR(^etpa,1807. '4, 61. , 

^tftge j)agif ^fttigc Sajifer (etc.) ot^cr StJarigcficmc iføl^. 
168*. fol;' i^er'^plfttcrif^/ 5«^ '1693. 'f6l. 3 røtettrfcne 
c««étWhntdiHfetek fitmé^ '€la\)n i ' StleHit ti^tx '■ (t6i l^dtt« »»ft er en 
Jtjrtifltoj^^dreø''airgii«[(fir(l«) ^(Vi Sernr 9^^ (itontcg) etter 
Ønmee.Seøn^' jpeto ®^ enbcvifti nteb: Sub all^r( fEviM* b<jt for ffltaitbbfiii cfl B(tti«»r, 

SUcii ©fnitr Kgnrt on fi*r fflufl og l«rte efrTOlrt, 

aSft ci'i^ ©til 09 iHw*, fan l«nnt ttv n tiU 

3 5teir( Hig« trt ^Prøff, ^rubcfftocl, ^opiQ. 

(if. iptbtr $aats.) 

3 ®tt«finpa Jiiéoniana 2, 71 t JpAunii Sottt^nclff ow 
Sfflfr flttrtr Ii)*L-iiiiifl om Strntrt ¥i>|tii : ..&tnri( (Smwt OM I 
ÆoaiiBtlitnie og (5j)i)^I(Tit er ufgdiifltii i 10 S^Iii"'" og loSlDanfr, 
og fra frnftf ten iit^m bar tobt nitgct of fin ^ri«, og tjctrt (w 
faa Stavf. -fvi' Ttc 6« eijft at pratift Kl, fem tiMrffti 6« 
iller noflcii fan fciit'iii, ^flii ficbt bom; jtg fut miii »}.Vrfoii gat tj 
tatfomi(r(t oi'fr cit Sog, fem j(fl mfla trfjfntt j(S (j tfdribfr." 
€aa iiwflti tla^•^( iSyrofl »g ®m«a foraiilirct (ig paa -©olbcrj)* Sil. 

T( SBiifid Polilic-i Preclkn-sacM €amiitriifti'(ffum Vfi ^tainA 
Sfioiiwfcn ©irncr ®ll^fl ot Sllriiififirtnifl 2iru(r i 5iiriffrrt>» eeg*"- 
$.bii. 1C62. fiii. (I Sofl om Xenm 2 om WaattI; 3 om ten 
fltjllliflc politi, 4 om Unbtrbontriu.) S>e SBiifi* OccnnOmir* 
Praciifo-sarra (dc fom fottigty ,$(r cr (j Saltn om Snajol, 
fflrljiigtti og ©niicn, mtn om en not* ■&"*l>*>lt'iiiiiili'' om tn (|(t 
$llfltlo^l^, (n go^ .g>u-jmot(r og ■^iifrru, om fficnirtuat, et:. Seggt 
i •&j(Im|ljcni(8 Æ.iml. 

lit bc ret t'Ærttom iitiiutrict'e 'l'ræftcr ^cv« iJÆr 
¥etet ^anb>i[,^rccft iaJJogftnip Bcb^^afcctMci) (f. 1602), 
en griinbtærb lUont cg nifcljicr %'ra:ft, men itteflcn en greiU' 
meb i benne l'erbcn. 6fler at Ijaoe gitnncnigiiact et Inngt 
lærbt Stubiiim tjcmme cg ubcntanbe, tcgijnbte ^an i Sleben« 
^aen at ^olbe offenlige Oorelæ^^iiiiiger cux te efterlanbfle 
©IJrog; mcu cflcv lo ^aanebeté (5^orI;>l) blco ^an beb fm 
gaber« l^pb falbet lit ^tæft fom fcane Gftcrfclger (1G28). 
?aa en $otm i^cb ^'ræflcgaartcn i SJiagftrup bijggetc ^lan 
fig et ^ué mrt fire SictPÆtt. 3 bet neberfte ^atbe f)an 
fit Sopclatnmcr, i tct anbet fin 3?ogfcmling mcb (jelbne 
græfle, ^eSrotfte og arabifte ^aniibftriftcr, i bet trebie Rt 
5Baturatie(afciitet, i bet fjerbe fit aflrcnotnif!e ObfecOtttorimn r ^etet ^anhaU 1 73 meb bcrtil ^ørcnbc Snftritmcntcr. §cr Mx l^an fccftaitfcig, 
naar ^and Gmbcfcc illc fatbtc l^am , og lob fin Sone bringe 
pg 01 cg Wlat, fem ^an Betalte l^enbe nteb en !D^tttng 
baglig. SReb fine egne ^u^fager bar l^an faa tibet Bebant, 
at l^n iRe Ijenbte fine egne $efte. (Sngang, fortceded bet, 
(ab en af ^and ©ognefoH ^am at laam f)an^ $efte tit at 
gaa for 9rubei9ognen beb ^an^ !Datter^ 93rl;Qu^. S^a ^aber 
fagbe 9lei, ^enbenbte Sonben fig til ^ræftelonen, font gab 
Ztllabelfe bertil. !Da nu SSanbal felb fulgte nteb Srubei* 
ftoxm, og faae, ^borlebed be efter @æbbane Ijørte nteb 
Smben i futb ®alop, taaBte l^an tit fine 9!aBoer: 3o, jeg 
flÉibe not laone bent mine ^efte! S)a be fbenfle og ))oI{Ie 
£Tot>^eT ^olbt t(be $ué ^et i Sanbet, Brugte Sirferne til 
€talbe, og forjoge kræfterne, Bleb ogfaa JBanbal« ftilte 8ib 
forftt^rret og l^and ©antUnger abf))rcbte. ^an fl^gtebe ti( 
^aberdleb, og flat bære b^b ber 1659. $bor mangen 
onbrn ^ræftemanb, om l^bem bi ingen (efterretning l^abe, 
l^ar if!e, fom benne, maaflee meb SunbftaBcr, ber egncbe 
fig for ftatl^ebret, Icbet l^en i cnbnu ringere Saar, i fin 
torbetige ©olig, l^bor en fnceber ©tue, tab tit 8oftct, paa 
een ®ang bar SJagligftue, ©tuberebæretfe og ©obcbærelfe, 
nbernt af Siben« gorbccrbelfe, tit SJelfigncIfe for fin 5Kenig^ 
^b, meb fin Itgefaa tarbelige og biubftiBcIige ^uftru. ^an 
^abbc Bejlet tit !)enbe i ®ub6fr^gt, og beb ftt SBr^ffu^, fom 
9liel9 ^emmingfen figer, i SSønnen Bebet ®ub« ®^n at for* 
bahble ^am Sibet« SSanb tit 93in (iit aspera, quæ forte 
hiciderint in ista nova societate, velit moilii^ et aqnam in 
▼inum eonVei-tere, hoc est, tenues ipsoruin facnltates sua 
ben^dicfione ()roséqui et angere). £)g ®ub gab fin 93et« 
flgnelfé, om ilfe beb Cberff^bigl^cb af bert^tigt ®ob«, faa 
beb én itf orglcengelig ' 9f fgbum <)aa gnbfr^gtigc S3øm. « r < ■ < • ■ ■. 

i 174 Ett locrbf Iitarum. Bo'W'B Z^tslCii. 

ipctfc airøbal i Sonu» 2i]i., Cimbr. liter. 1, ?ll. SitU 
^fminiiijlVji« Ctb fiittrt t ifont P«»lor,"i UffnJtttt Qu>lu «« 

3eiie ©»nefen ScTfiii/ ^& |5ab(r »ar Vtffi i 
3cTfie i fiipge, (f. 1587), git i |)frIlif«^otin« @tote, ^« 
ben fem [atinft "Xiister berftnle ^ittic^« Srfl(;oiHii9 not 
SHeltor, og Étflj flbcn >>OK*r Brb (onmic ®fcle.' (Sftcr « 
UbeiitiinbiSiqie I Stotcne 1007— 1(>10 bfc& ^an SRett« t 
©oro, c3 ftl^eC fin latinftc Øtaminatil, bet fmcre iitlem. 
efter nrgtc Mat« Scrlab rjjfte ^an altet ubcnfanM mrt 
aJiogcne iirab6(, pg bt« (flcT fifl .fi<''"''""f* l^I'-* ¥«f- * 
SDJetiifufit Beb Uniocrfilcirt . men fi! itllige ©cfflling f« 
3iifermatcr for (S^Ibeiiloocriie at op^olbe fig mcb bcra t 
©ord. ^tr foregil en inærhlig Dmfliftning i ffanB €irtft' 
§iMi( ^aote f}ai\ Pæret miiiiicr 03 tiiH\ikb, ja i Øi^rijort 
tii fme Otnsioctfer faa ftitænferff, at fett ^an' hiet iztnfti 
Sorflag ti{ bet lebige Aa(b ueb IJtue'AiTee i 'JEjfgsa^tt, 
^tebeOcfpcrSco^mttnb, l^bab man fCutbeiifte&ben Wf^ttltt 
nu gab en J^egisen^eb t>eb SSrfebifto)) 'flifotMtt tSnwl 
€oT0 ^(in8 @inb en gonfTe anbtn Stelnittg.i )^ai'»ar«it 
€(ftet af ^tufif, pi; phjebe eni^ftencti nieb {Ih 19«$ al^'tiM 
^en i Sirlen. !!:a falbt bet ^om engang iiib at' tefirøe'SC^ 
foien« ©taB og tigcfcnr gioe ^am en @(renobe. ifiBtti IfoSb 
cttten ^on nu ^atbe et @^it eliter ^oab berfcar,! lifwbm 
@tintb af bor ^an ttle mere bet famme WntiKftk fow'fn. 
$)an9 muntte SSafen fc(eb næften tit b^b SnriantoIijF '»gi 
1)m» ©rnnbfætninger' foregil- ber en ^et gotonbringi.. '^on 
bleb $ræft tiE Ørue Æirtt 1625, og tilttaabte bette ISmbtke 
næfte Btar. $an8 anbægtige ^ræbilenet Bonbt meget 33ifa&), 
og mangt et ctngftet $ierte t^ebe til §am, foi at faa Sxt\t. 
@elb ^bbe ^an inbre 3(nf(egtninger. Stunge ^amilictat 
fottgebe ^ans Stungftnb. „X)a bet be^agebe ben naobige 3cnl Cinefm ^ttfln. 173 

@ub, ftgcr f)an (i øortaleii til 2^rocn« ^amp og ©cicr), 
imob al min Xante, 3Jiening og t^orfcet, ille alene at falbe, 
men og at fremfh^be mig tit at Icere og ))rcebife ^an9 @ønd 
CiHitgelium tit ttx Stue fiitté i jtjølben^abn ^' ba lob ffan 
wg (cere ^bab griftelfeme ere. ^børlebed og l^bor (cenge 
lo« bentbt l^Ibt mig barm, 'bet ev ^nnem alene lefjenbt.'' 
{Hm tttf ilte betom anbet fiyrmætbe - enb ®(ceben ober Sefer« 
Mnbmgen. .^eraf beg^nbte l^an bed n^fere at mctxU paa 
Otbet eg ranbfage bentbi og tom bi^bere inb i be ^!^e((tge^ 
Alogcniaatt gorftanb, l^biltet tilforne ^abbe b(eret i^m ilfun 
føm en parabel eQer @nat, naar l^an bet (æfte. Og eftet« 
\fm ^ htnbe betænie, at bet maatte bift flere bcere faa< 
bone Xnf«gtninger mtbergit>ne, og lunbe bibe af fit eget 
^txM £anler, ^berlebe^ be bog flammebe fig faabant for 
søget SRennefte at aabenbare, faa ti>g l^an Sfarfag efter^* 
^anben noget om faabanne SInfægtninger i fine ^ræbitener 
at ttre, i Sl^nberUg^eb af be (Sbongelier i {Raften om S^rifti 
^fteffc i Shrfen og ben Sananoeifle ftbinbe« IDerbeb 
crloBgebe ^n ogfaa bet fom l^an efterføgte, ot mange 
f^iertenø Sanler bUbe bermeb ublollebe og l^am aabenbarebe, 
og ^on fonbt, fig feb itfe til Uben Zx^% at mange af bem,. 
fon ^on minbft formente, laa fjuge meb*]^am ubi eet @))itaU 
nSDef, flatter l^an, tnnbe teg ba førft fornemme og forftaa, 
bet ieg'meb ^orunbring titforne tanbfagebe, l^borfore ®nb 
lob mig i S9egt^ttbe(fen paa bet Redige (Smbebe faatebe^ for« 
nrottgeø enbogfaa af S)icebe(end iltæbe^ug, \tm er, at mig 
beberfored bermeb bet famme, for ^bidet @t. $obet tafter 
@nb foa inberlig , 2 Sor. 1 , at @ub lob mig finbe aae« 
^anbe baabe Zrængfet og Xx^\i for anbred 2:r^fteé og 
Saligl^eb« @t^tb." 1629 bleb 3erfin ^i\tcp i 9tibe, og 
^er forfattebe ^n [xnt bigtigfte ©Irifter. IDet bar i Z:rebibe<' 
aorétrigené Zit, ba ber faaeé mange ^cere i duften, fatbt :^(ebrcgn , o. brtl. 3>a tifie ter fig ben forftc ©(ntaa i 
Sltoent i aarrt 1631J paa en a*inbuE«nitc i ^Drgtnicfimn 
!Cit(ce.f"'anfcn8 5«* en Ontftrift, fom mnn alcrlfl fet 6«« 
[cct. Dian ^ar ben fob6cifliiIf en ; bcr fleft, men ecntt »a« 
^oDctct: G: E^: oftei Seim Slim. „5?en Pifte fig mrt 
Hare og futbrcntnc ^ogftaper, naar X^uggen famtebeS ia 
Jftuten tcb 8 SIcI um SJfi-rgciien; naar tnnn »oflebe 3?tn»n{t 
eller tertcbc T>H(igcn af, fflii foilcnnbl ben, inm n.nTSRut« 
W\> biii],ift, fem btn atlet fi-eni. 'iVan prouecc at t»m 
ben af, ja cuteg al fture STuben, bei Ijjalp iffc. T}tn len 
ottci lilfifne, cg flltib oniccnbt." Tct fatte ^clc Sv«i i 
S&cPirgelff. „Det 3:egn ifave ^olt mere femntrcl fig e"«? 
og eftertænd bet, enb neget anbcl." ©iflop Oerfin ^l** 
flete l'rætitcner berem, eg ftrco i ben Mntebnmg 1631 ^ 
Traltiit em -OTiraflcr, Ji-iin eg Slvitciitavingcv, Stjenbt 
l^anS ^rabifcn eg feloe ©(riflet gaar ub paa at ^t}\amft 
Dtertreen, ^tttcr Ijan bog beri: ,0m benne ®Trift »il jeg 
ifle Pift beterntinere eg fige af ^Pcm ben er ffreoen, enten 
af G'uts søefaling eHer ganbenS ©ebrccgert. Xiog »it jeg 
fnorere tro bet ®atan« enb ©ubS 3?ær! at »ære; t^t bet 
er uben al Xiifputation, at bet er Satan en itnge Sunft, be 
fflegftoPcr paa Otasfet i Sanbet CJ^uggen) at brage, og 
bennem ufermætft tufenb ©ange at formere" (tabe bem 
lemme tilf^ne igien). !Cerefler ubgab ^an to meget ^nbtbe 
oftetiffe ©(rifter: Vera via vitæ, @n rigtig SBcj, fem f»rer 
tit bet ccige 8i», 1033. X'enne ®cg ^ar ^an fomemmefig 
fdebet „for be rljggeelcfe, ftelte eg ftite SKennefTer, fora 
Bebrager fig felb i bcreS Xro, bem til Stbbarfel og {Jr^gt." 
3)en fort^nber eg inbprenter, at Sroen i(!e fla( Ⱦre b#b, 
men letenbe, og gcrtcéningen er intet uben ^ocnitenfe og 
Omcenbclfe. „X^et ®. IJeber ftger om ^jæeeten, ^n 
l^er cg fbermer onitring fem en brplenbc« Sebe, er Kfe al 3en< ©inefen Srrfin. 177 

forfiaa, ligefom @atan flulbe iffun Ult cmlring fom en 
Sfi>e ettcT C>unb, ufjudtg, og \n\fftz ^er iHant o9 i SJerben, 
■en ^ tr og inbe i et 3RenntfIe9 fjerte, 3Runb og @i(et, 
eg taler til ^annem ofte, uanfeetl^an bet iRe fe(b Ian mcerle.'' 
Det onba @trift, Stroend Stamp og ©ejer,. 1635, l^ar ^an 
øorbnet og befltffet for be enfolbige, Bløbe og fiuge @am« 
»Utigl^eber, ti( Xrfft for bem, fom ^abe en fønberlnufet 
lanb og ere Befbærebe, og ^aber Scegebom Bel^ob, bem atene 
tU Seberlbægelfe.'' £>er^oé ffax f)an ^aft be Særere for 
SSit, oi»er ^bilte ®nb beb Obrigl^eben ^ax befltffet ^am ti( 
OL XUfl^némanb , „at be lunbe felb btbe meb be Snfegtebe 
TCt at omgaa«, og flude ille efter SoH trøfterige QfcmpUx 
spirare verba desperationiSy og føre bet ub tt( f^ortbtbletfe, 
fom ^rer tit Zx$ft og @a(tg^eb, men at be fan, fom Sl^riftu« 
^ominber $eber, conversi convertere fralres suos." !Det 
Mr en 0)>offring paa ^and @tbe at flribe i 9)2oberdmaatet. 
øSRen, flger l^an, |eg ^aber bet lefunben og forfaren, at be 
Gnfotbtge og be, fora enfotbigft forftaar S^riftum, og beeb 
intet mere enb bered irøoberdmaat, ^aber ofte be bt^befte 
Snfegtninger og berubober benne Unberbidning meft fornøben. 
jDerfore ^ber jeg ben paa bored banfte Tlaal flrebet, enb« 
kog ieg bet meb minbre Umage og meb ftørre 9n[ee(fe paa 
Satine funbe forfcerbiget." 9Keb minbre Umage! Ocrfin« 
Strlfom^eb fom Sdiftop barebe lun i faa 9ar. $)and %n^ 
fcegtntnger toge tiL "^aa en af ftne :iBifitatdreifer fif ^an 
cnbog et faa ftærft Snfatb, at l^an iffe funbe erinbre et enefte 
©ibeIf|)rog tit at hæmpt bet meb. $an ftagebe fin 5nøb 
for fin Aubft, og bab l^am fige l^am tt. ftubften fagbe: 
Pjære ^erre, faa etffcbe ®ub SScrben (etcO; og ba Mcb 
SifIo|)))ené matte ®|æt o))f);tbt meb en faaban ^immetjl 
WetU og Zrøft, ot ^an tog bidfe Orb tit fit SJalgfprcg, 
forfor be ogfaa ftaa i ^an9 ©rabftrift. Om ©ommeren 

12 178 I^ft iant Zibixtim. geildia tt"Icfl(. 

1634 Bifiterfbe ^an i aKctoIbtii flirft, Cfl hm ber i C*- 
fttib mct CII 5Dianb i iBieiiifl^ctcn , ^DCtBee tfaa fefø 6lH 
^ibfig, rg bet enbte mcb, at 3)tanben gat) f)am et Øitfisni. 
iCerof rcjfte fifl en Sdø. Ocrfiii« gicntcT til^cot loge Stn. 
ben i Scftljttelfc, faa at ©iftovpen ttleO rctt til felo Jt 
tejfe til flicten^Bn; nifn ^an naaete ilte længer enb til 
9Il)t)crfl, tjccr ^aii bpbe i iScrgemcftcre« $ebct SlJietfni* 
£)U9 i STftcber 1(J34, i fit 47 »ar. Jian« ©tUebe fintté 
fcran i)anS ^ubeligc Sttifter. ■ 

Oerfiii ^aube et bobt ®nn^t. §an trænger oBerall tnh 
i Sriftcnbommen« SBæfen, en lebenbe Irc, bcr »irfeUggj« 
fig i i!ii>ct. ©mitcr ab ^anS Snfclbig^eb, 3 ecrbsligc tiente« 
€iixle, men ^eet Sgt for bet fejere ^anbcnS ^i&, fotft 
aabcntarer fig igjennem be loitlraabigc lanfer. .^an 8ot, 
cm iHc ben futfte, i tct niiiitftc cit af bc ferfte, bet fliilebe 
fig imob ben ^erftcnbe Cbertro meb en faa faft 3»er, at 
^an bcrfcr bleo mi«Iienbt. iWen ^ilbet i Siben« Hnffiielfer 
pfl berfcr ube af ®tanb til at gjennemflue ftt ©tof, fotbit« 
bebe f}an fjg i fin egen ©ranftning. ^er bar for ^am, font 
for alfe, en ^obbclt^eb, en £uali£me, i ben aanbige Serben, 
en lige ft(er(2:ro paa ®ub, Sriftu«, og paa 55jæt>elen; ^n 
bilbe berfor brage ©rænbfen, ben ffarpe Orænbfe, imeflem 
®\xH eg I-iffOcIene ©jerninger, og formaaebe bet ittt. 
3ne bcSminbie cille ^anS Strifter ftebfe btibe uforgi<engeIige 
SKinber; be gioe mangfoltige fflibrag tttatopl^feCHfertroeBé 
S^itftanb, og inbe^olbe mangt et Velfignet Otb for et i Ser« 
ben forvilbet og vanfetmobigt fjerte. 

3crfin oar tre (Sange gift, og ^abbe tre ©jnner. $aii« 
Datter 3)(aren b£eb gift meb 3Iiel9 ©oenbfen Sronic^ C1636 
SReftor i fictting , 1639 Seftor i Ideologien i S^riftiama), 
ber omtrent 1653, formebeift nogle ^ræbilener, ^»ori ^an 
foT^aanebe Særeembibet , maatte ofjgioe fin ©tiUing. ^ott 3ené Sinefcn 3er{!n. 179 

g ncb tit fti#Btn^t>n, ^i»or l^an ^otbt gubeKge ^orfamttnger 
Nillegia privata pietatis*) ; mtn ntidtcenit for ^Betgeliani^me 
e^ ^an ftæDnet for ftonfiftorium , og 1655 b^mt tit at 
nmie 8anbel« (Sfter fongelig befaling lleo l^an tmiblertib 
nfat paa Z)tag9]^oIm ®Iot^ og fab ber inbtti be @t>enfle 
friebe ^m 1658. ^an bøbe i Smfterbom. 3Raren3erftn 
(gte ffam i l^aM SanbfU^gtigl^eb. 

Strftné Sdønet foran £t)fnbe o))btrøge(tge ^frifter. $ontot)t)tb. 
moL 3, 156. Terpager, Ripæ Cimbricæ, bet jttjle Slah eUer 
i|»ciibi]r. (3nbfTnften paa 9lubenO 

£>m S^ronic^d eag $onto|>t)tb. ^Tnnat. 4, 395. 414. 423. 
o(fé Sountat, 3unt 1811. 

^EidvXXtoy referens peregrinationem et fæditalem Baccha- 
lioram, conscr. a Jano Dionysio Jersino. Hafri. 1607. 4. (Xxt 
iobe. Qn %rt Sclog i (atinfTe <^c;rametr^ Samtale imtUtm 
ras og Candidus, imob Sofle(at)nMt^fli^^(brr^ be rommerfTe og be 
Offrcnbe.) 

Orationes duæ Academicæ. Prior: Lulherus Thaumaturgus 
Q de miraculis Lutheri in graliam Jestiitarum. Posterior: 
ile-Irenicum. Hafn. 1621. 4. (S3rb fRirafteme mener han 
e bon 2ut6er ^ar gjort, men bem ®ub ^ar (abet fTee t>eb ^am, 

)b ^|>(flemeO 

Sractat om SRxxaKtv, Segn 09 ^åbenbaringer. Jtb^. 1632 

meget oftere. Vera via vilæ, Qn rigtig SCej, fem fører til bet 
ige ito. Sthf}, 1633 09 oftere. Sroen« Æamp 09 6ejer. Æb^. 
135 og oftere. 3>e tvenbe fibfte ere famlrbe t S\jenbe oj)bt)9ge(i9e 
trifter. Xbij. 1730. «Ue tre famtebe i ©ubettge ef rifter. 
mte ®an9 beforbret til Srt^ffen. Æbft. 171G. 

Sractat om aRirofler er tilegnet ^ro\)|ler 09 ^ropjler i Stbe 
Kft (3ultt 1631). S^t ber i etiftet Dar |!eet flere Segn, fem 
r forfhjrret be ©nfolbige« og gromme« fjerter, i blanbt Ijoilfe 

fomemfle er ben efrift i 3>itleff ^anfend 25l?fogben« Sinbiie. 
rtfor fear ^an taget ^Tarfog at gjøre en enfolbig Unbertjiening for 
mgrrjlabet fammejleb«, i Ugen fom bet ©vangelium tnbfalbt om 

ferjl< Segn 3efu« gjorbe i bet »rt^ttup til ®ana. SRen efterbi ^an htfanbt i fin Sifitatton, at ^olt gav fijf mm bmfin, nt 
tfrtr t(n crtfntlij^ (5u^9Ti(^{f)l!, al iiz l>pi'l(>^ Ur Cg ttr $olt fm 
btremmttf fifl af tEjiiiKr og Ifgii, ja al ban* ^tatifnur mtsg 
tift' jrautm mtb flor ralumni« pna mangt eitftt, at bon (hilM 
(lovf flvprobtr« al ben C^|(r^aa^ i Jtl^t^(^M[ltfl1 og fotafltit »ilt 
®uts Xcciii, ofl ircovtt ffiilbt Dart fomnwn i (lor ^ritrl og Jan; 
ftia tiar ban agttt brt iCtc afmt for raa^fonlt, mtn og foniAtn ol 
labt fainiiK ^^rutlFnirr t rii fIll^tomulr^ Xraclat utgaa. 

ger al ioxfioa ttttt, hwrWM 3cr)<n Ué jtnc Sovnttfli binh 
gjttltt for ni Srihnttcr, niaa man \tiU %imUn til famntt ehif^ 
thi btr iH'Iijrfr fian, at bt Iffin og unbtriifif ©itmlnfltr, fom mM 
aiifaac fi>r lij^tfaa mniigc gutboiiiiiKligt WM'artln-, vort iM Stbro^ 
Skiiti Crb i SXattti. 14 (om a1{T^(lIe lliitcrgang cg 61>rifli 3il< 
fonmulK) te ofmaler ofi ttltrivev cfl ttt vtvti Siter, ubi tioille Di 
nu Iri'cr. Shi (loab er ttl antd, føni bvti Slanb nu Ivbrr t% 
(labtr efter, buericbr« S^riftue [oinntcr til ben i tt hoibt San« 
fiiflnclfr, til b(n aiittri iibt paa SRurffn toiiiptiibtS ntNr af (ii Hw 
€ti), tiC trni trtbit i btt ^^u« og brt Xamintr, og fiavn fenbnltjit 
@anital( og Vabtnbariiig intb bet Cantimbigt Sam, mtb bm Kfof 
flanbigt Oancilligt ^igcø tUn Jtulnbrfli^rron, font ifvntm fn dUc 
fibtn 0(tb nogtt irt forflonbigl om ®iib at ftgt lUcr [«n, ct e| 
unbfTtibcit af tt ufTitftligt StDntt fanbfnrbfligin turtrgttti beab tr 
btt onbrt, oib btt ^trrtti figtr, btr ffat o(i(iaa falftt CEirifti, iltni 
k fFal (igt: ^tt, ban tr i £)rf(n, (lan (r paa SRarttn, ^an n i 
Aainmtrtl (dtO £n 3)el af faaban Snaf te jo bcfunbcn ibd 
ofitdntt og bigttt Søgn at vart af nogit Idfitrbigt ufocftanbigt <Pt» 
fontr, fom ^trmtb baot »illtt gjert fig (t Stavn og Silleb o% 9n« 
^ang, ittt ubtn btrtfl l^aaEv. ^or nogle 9far fibtn lob fig m ^tt* 
^trfon 6trtil brugt i Aor«ar. X>tr bun blro forbrtt af XgU Staf. 
til greberiCsborg og ter |)aaminb<t, beCjettble bun fem btt vat, ibc( 
3)igt og Segn at »art. 2)en Jtuinbe i 9!iborg Stift, for to Vor 
fiben, ubt ^tUomberrtb, bsab Kiiffrig gjorbt bun meb fin Vabtiu 
baring, at tnbog ^rabittfloltnt fFuItt fijlbtø btrmtbj bun tr jo fiben 
gaatt btrfra igjen, ulvungtn. €nb btt pigebarn ubt STar^uft ®tt^, 
nu i bi«fe forgangne 3)age, bvilftt .^olger StoftntranbS til 9loren« 
^olm tog til |ig, boab Slq gif bic af btnbe, at man (om tabmbc 
mange SRilevej« at ^en faaban en ^tUig ^rop^tinbt, og ganflt 3en4 IDtnefeii 3erftR. 181 ) tribfb tf ^cnbe at ftge. 2>et tt bog altfammen Sefunbtn 
et 00 Sftraøtn at toorrc ^ab Si(te6, ^n^ang og Jtrebtt 
bcB tf mange SRennefter! S06 be ffte b(rtt( mange SRiiMi^'i 
r gonfte 2>a9e? tiCft>urgte ^nbe i ^tt)ttm\A f^\>a\> ®u\> paa 
I mté^agebe? Sar be tf te og flrajr f<rrbig, paa ^enbed Sa(e, 
kf og Jtnit)e at fare ot)er bered Jlfcrber? ^iger mig nu, 
r i t>ore !S)age f^o^tt bet)ttjl faaban Vnbagt og S^t)rig^eb imob 
Drb! Sifer mig en cnefle, ber nog(e 3Xi(et)eje t)i( løbe tit en 
ft Oub« Sjenere! ^or ^rer man nogenflebd, at SiC^øreme 
Imge bereg @jcr(eførgere til Kaabd og efter bered iDrb ere 
at affljcrre ben ^ebenfTe Sor^ub, fom ^ine efter en falfl ^\9i 
fro|»^ettnbrg løgnagtige SKunb ^ater t)(rret farbig og f^rtg tit 
ftftnt ^ntv, fatter, Srøje og ^fjørte (etc.) 
Sfriftet fett) o))(t)fer titfutbe, ^t)orIfbed enfibige t^eotogifTe @tu< 
g formet ttadufT l^annetfe uben 9?aturfunbfTab eftertaber et 
Amt i ben mennefTetige ^jcrC ber ft)(bed meb 9lonfmd. %ox 
:fle fremfliUeg, at ®ub atene gjør \)irfctige SRirafter« £)g be 

bert)aa, i) at en Sing betommer en anben SlaUix, faafom 
Rofeg JtjiT)) btet) tii en stange, @tøt)et ))aa ^i^^ben uben 

Køretfe Ut\> tit teioenbcd Sud, Sanbet b(e\) i (Sana tit Sin. 

2) Singen mijler, imob a\ 9taixiv, fin egen Æraft og Sirt« 
faafom ^oten er atbrig flitte, men ben famme @ot flaar bog 
3[oft)a tit Sittie; \>t\\ flt^tter ftg 10 ® råber titbage; ben mifler 
jejle gRibbagdtib ftt 8fin. 2)et er att mob ©otend 9?atur. 

3) Singen betommer noget anbet (ebctigere og mægtigere Are^ 
Krt og ©genjlab og Ubretning t^jtrft), faafom Qlarond Æi«p 
^ igjen, b<rrer lØtomfter og !Ranbrt; lØiteamd S&fetinbe betommer 
m menneflrtig SRaat og %ait, men ogfaa !3>ifrretion og Sor^ 
be fem Srøb tan forflaa imob 9?aturen at ntatte faa mange ens /» iJ/r . n ^ V...-W. 182 Ztt Ixrbc literum. gdfdis Sbcolcgl. 

jifla Unnt 3>afl, ot allt bt fribromntc ^(m^tlffr, fom (ig ttpisn m* 
poiiffatK 3p^f([«, 111(6 HobdifrariiTfitr, iiwt Sfot, i fflanb. Du 
Alattr, i 3):a^tn »{) iiitf Scfln paa .$>iiitiii(I(n, jTutU altritS iiiM 
tiacr pna fu}, cUtr (Sut albclrC t^rfonl^(n at »«», fas at be ild 
titen fll ffftcrtnnMft ftuUt fiflaS farti. SStn bofl er M og Vift 
ttrho«, 0^ Fan iCtt iiiifltts, ol Saiittii ^atix fin S'"fl'i^ > "ungc 
©mttfr, 0,1 ^>efler ofl fliufr fig uM iiiaTige Oiemitijier for Out, o{ 
i>i[ tros foT ®ub, ba ttt toit tr @ataii fflo fra <^ctt<r." Sk 
t(t anM !)ariM(l om 2>j(n'(Iriia SRagt til al iitvtttc iiiitri-Iiar Sjct*. 
iiinger, 6i>orlcbrt ban ohr Sut tfttr, og f)ua6 tion fcger brnnik 
$an tan iftt fijsrr faubfattijic SKiiotftr, nttn btt tr liilltt Xo^M 
cg Cj(ti9førl'(iiitrlft. ^an tan Tiiatc ovtr bet ntngtt^e ^(^'"S Slc 
ment, og ligffom brt vor Oiib fdv ftt)U ben i Jorbenfl o{) SnniftJ- 
2ignelfe ntt of giiften; linn tan rejfe eiorm paa -^auet, fmnbrinjr- 
SorblTjcclu (ctc). £aiijt mere fan han ba oirtt i be foagcre ØU« 
niditer, fem i ®tsv og SHart, i JTtwg, 1 SAninefTene ScgmiR, l.< 
!?uftenS Surflift, i ^'-'''bf'i* llfnigib^rfieb, i SivtciiJ '5iirb«i"l'elfe , i 
giftene* gorbrbelfc og besligt nierr, alt naar ®ub «i£ floa tiannrm 
noget løe. (3>ft olitflfeS fleb mange ®rem()ter af ©triflen ofl bm 
»crbslige ^ii^orie.) Sor bet trebit, ficuroibt »i ton gjert SoriTjet 
|>aa @ub* og S^ja^elen* Qjeminger, og 6tiab paa bmnr Sib btrof 
for €atane 3>(trt er at agte. %(!( b( !f åbenbaringer, meb ^ilTc 
Solt ^aDer lebtt paa nogle Varø Xib, at ben boner fcet C^rifhnn 
tomme folbenbt neb af Sfi^entt i ben og ben Signtlff; ttn ttoMv 
f((t og taCet meb (lom fom nieb et libet Sarn; bm fyiva twrrt 
tnbc i ^iiniiielen og feet ®ub, og vteb at afmale fiom paa ol Stit« 
telfc, alt bet og beitige mere er ibel I^jovdenS Start, om nb nogle 
faobanne 91a be nb åringer tunne t ®anbAtb Uart noflle Snfutbige fom 
lomne. 35et famme er at tomme om be norrifTe (Sngler« Vabnw 
baringer, fom fortsUed; faafom ten tiauer feet ®ub* Siigel fom m 
ISaaå, ben fom et i^arn meb tt Ittet troUel $aar, bra fom et Vm 
fiflt meb ^»iibtr og Sobter liggenbe i ©raweti, iiben nt onben ®w 
flalt. ffir noget faabiint feet af tern , ba fiooer bet »uret Satan, 
t1)i bet flenmier altele« intet oceretiø meb masculis et heroicis 
angelarum npparilionibus, fipilte i ©triflen er antegnet. STlIe bt 
STabeiibaringtr, fom taler jftim om tel utuorteS mon bawr i Mob« 
og Jtlatebragt, fom man nu ueeb faa meget af at ftge aUcoegn^ ffrif 9MtPppiban ben KIbre. 183 

OM CCt, em ^ofrttonb, om Jtraber, ^uer, fatter, Solbor, Sorer, 
CMorrr« Uaa GtMfe oø mere faabant, ^bUfet er aUfammot ubfn# 
for Stcmrflene ^ub oø Ajeb, ubenfor ^u og <^jertf, bet er (dt* 
ftmmni 3)iabe(enO Gpoøeri (ete. etc.) 3 ^tnnt %fbe(tng flaar ^an 
bcifbr ncb famme €^o6e bc SlirgHge faabe( fom be Stinet, og (taoner 
faømliiiibc <pr«r{leme, fom i bcrr« ^riebif en Itmpt {tg efter SU^øremed 
Scgjerfiø^. 

Vf <Pr«rflen« ^rtebifen {an man iau at f jenbe en Stbealber 
focoeC fom en ente(t Slentg^. 2)erfor ^ar jeg \>eb bette Ubbrag 
Ufflel gjere otmuerffom |>aa, Wiittt 9@mne en Siflo)) bengang balgtc; 
noor Sanben xtt tom ober ^am, og l^borlrbed ^n be^anb(ebe bet* 
Sten toio nogen bU tere at fjenbe 2^j<ebe(en tiCgabng, faa maa ^an 
cabnu Ifffe Sortalen til Sroend Stamp og ^ejer om ^atand ^xu 
fklfer. Stan fhilbe itfe tro, at ^atan bar faa m<rgttg og atbtbenbe 
fom ^n btrteltg er. ,,6atan beeb l^bab baabe bu og jeg gjør tnbe 
i bor inberfle Aammer, ban fan og ^øre ^bab jeg ta(er meb mig 
fe(b i min 6eng om 9lattettb", etc. 

Staren 3^rfin ubgab: ^jatend ^fat (etc.) Sor mange %ar 
fiben aff en o|>nctig ®ubd e(flere, før(l i bet ^banfle ^prod 
beflreffben, oc nu paa t\t) offberfat af 9l(ebei(anbft paa 2)anfTe, aff 
en 6ub« »egiarerinbe: SR. 3- 2). 3- ^6. 1653. 3 en jlor 
efob og Ubørten bcebe en l^rUig og anbcegtig SSanb; ^ane 9labn 
bar Segierer. <^an tog fig for at gjennenirejfe ben l^e(e fi3erben 
for at naa ben fulbtomne 93iid^eb og ®ubd Aiedigbeb. <^an (ob 
en SaarebQrbe ttfe ftg Sejen ti( en Slibber, fom ^eb ®ube Aier(ig6eb. 
Ubenfor {lob en ^ortnerfte, ber ^eb Sorfangelig ^re. Srgiereren 
banfebe paa meb en 3<nt^Amnter, fom 6eb Sangmobtg^eb; faa fom 
(portneren, og band 9labn bar ®ubd S^l^gt (etc. etc.) Sigefaa 
fmagføfe ere (E^roni(^d Sre aanbedge ^ange. Jt6^. 1649 — unbi 
tagen for 2ieb^abere. 

Crif (grilfcn ?ontoppiban (ben SKIbre), f. i 93roB^ i 
g^n 1616, gif t Obenfe ©fole, fom tit Uniberritetet 1635, 
og rejftc ubcnianbé 1641 — 1642. S)crcftcr bicb l^an $ob* 
mefter l^o^ jtandleren S^riftian ^rifcd @^n, ber ftuberebe i 
@or^; 1649 b(eb ^an ®(ot^)>ræft tit SapeUct i Slnbborbffob, 
cg ubgab i benne Z^ib ^rcebifener cg anbre t^eoIogi{Te®f rifter; 184 T>tt (trrbc Zib«rum. Seltrltg 2(tclra<- 

16G5 ticti ^an ^ræft i Sjpgc, 09 til brnne Zlt fftrtx fymt 
Cranimalica <l3nica; 1G73 t(tP ^aii S^iffi'p i I^rcnb&jcni, 
t 1678. Cm ^an8 intre S?iB fiitbcr jeg ingen aiitxt Cl>» 
liieningev enb bem tfmS ©friftcr giBc, men ^an er en faa 
martctig ^ianb i »or Citcratur, ot ^txn forliencr e« færfij 
Omtale, ^et Bælger jeg &am til ot cpt^fc ben aietnmg, 
ber tater ftg i 3efit SBIob. T'en finber i {FTcIfercii« ^ete 
CiD en 3>oa6, og bet en firbobfcetl: SJonbbaabcn, Sanbenl 
'^aai, l'ærcbiiolien cg Blofcbaaten, cg bfiæler meb 5«^«t» 
lig^cb Beb ben (ibfte. 

®u^(Ii3e or floffnlifit SØfttnKfniiifltr offncr ©or grelftrt 3rfB 
Cfiriili ^fUigt oe ^ejpartiflt ffl(ott<bant uM J.i|lc'¥r(rtt((ni(r A 
botb DC brbriiifi true oc treft aiibva^nc aff Sii<( Snif«fen ^Mib 
oi!t)itaii A. a>t. Slutprabitant til KtitvocTFiMtt. Jtt^ft. I6.>3. 

Teralologia ecu Appcruiiii, J'tt (r Æi'rl i't (F^lfcl^^ig gon 
Raring offvfc bt Stfltn, ©om ftibt i oc cfftcc Sot Srttfert Jcso 
Christi Sibdrc, Xil Sutdig oc gaffnfti; ffTttrlaticfning foi frrrtnl 
ItUigc aftfciiig^tb ubi Saflt ^^^^ Otc-)- At^^ 165.3. 

ffioi Iieipkflcbe ^ulitri Jesu Christi SIorb'2)aab Sil guMig 
CC øaffiitjg Srug Sliim'Ctiø cc Sangovitfl (ttr). Jtb^. 1653. 

3>(t fer|le af biflfe ©frifttr, ttr ton offre nol til m V'*'*^ 
<r tileøntt ftr abtligt grutr. gor bdii gjrniitmgaQr ^an Snrben«, 
b(ii fril^nt Sirtti Srubgom« ©gtiiftabtr (ftcr ^ejfangfii. S^eti« 
blanbt: „(S^rittuj er ^»ib oc ftinnrnbis, t(it bmb tv iibtii al S^nb 
ot @iiutt(. — ^anb itjer vort ^urpunrebr fDiibet fioibe font Snrni, 
ot vi fnat bt iivibt 9tictf<Trbigl)(bS Jtltcbtr u^aff fto'in'nii ot Di tunnt 
eanbrt mcb Eiatintm ber ubi, oc ubi ^clItfllKbfl oc ■^rlig^b« bnibc 
Siragt mcb tt 9Ælbil(, fotii (laae i bt longe 6t)ibt Jtjorttc, tomnu 
til at ticitne ®iib 3>ag oc 9lat i hani <&imniclfTc £cnit>t( oc at 
{igne ^anncm, duifl ^n^ut Hinntit funi Soden, oc Eioie JHobec 
Hcffvt (ivibt forn Siufcb, i tians forVaiibling paa Stiaboi Sierg. 
•fan tr retb. -^aiib fiaffuct tocb fin Æaatc i ffiiitibruttlotb, m 
^anb CC robect i £)jntn( cnb 3!iiii; ^aiiS Ælctbte en br^rengti mcb 
tebt, foin bcnbi btr traobcc i en ft'iiitpcrfc ; ot tn beftentfte mtb 
Sejer, bet er, meb SQloti til ScjtrS Segn. ■^ani ganbflt Seflcmt Cvit yeatppptban ben ISIbte. 1S5 

Iftfbcr MRfb Tfbt off Sfocb, effterfom (anb Tt^eebte be Moebige btaaSer^ 
fom fnlbe i ^obetol paa Sotbat; ^anb b(eff ^ubfletteb fra So)) ttC 
Zooc; ben ^affe oc bj^bjlicfenbe Sorme^frone bleff fat ^annem t>aa 
^pffofbcb, faa Sloebct ranb offvcr Sl>\nt oc Sirer, off\)er Jtinb oc 
Jtto|>; $an6 -^bber oc ^øbber Mcffioe tgjennemborebe oc nagCebe 
tS Jtorfeb, oc (and 6tbe ber effter meb @pt)b(b aff ben u^barm^ 
Ijctfiøe Gtribemanb Heff obneb, faa toore ft^nberd røbe oc u^reene 
fHocb bet vcb er affflpQeb, oc bi ere fortofle, xit meb forfrarncfeltge 
Zinø, &^ft eUer (Sutb, men meb S^rijli bt^rebare S(oeb, fom et 
iMftpIbtdt oc u^befmttteb 2amd.'' 

^orfebee ^an inbt>r(nter, at bi fTuKe «t(en(fe paa ^t{n, fom 
ior benb f!|)otte(tge ^urpurtaabe, oc fom en {xerfeb S)rt)be C2>nte) 
vbgaff ^JuTpurfafft, jit røbe oc Sofenfarffbebe »(oeb", maa følgenbe 
fhvioc iMrre not ti{ at btfe: rfS^#u« Sefud, benb Slanbeltge <^tm< 
ndftc Sruitbgom, talber fin Sruub, ben S^riflne Xixdt, fin 2)ue i 
jtlipt>en6 nif, fom ubi ^alomond <^øjefang anbraged. <^anb talber 
(tnbe fin 2)ue, buUe eder buUicte, forbi ^un er eenfotbig, opricttg, 
foctmoebtg, frcbfomme(ig , tt)b|t oc l)nge(fom, (igefom !S:)\itn. <^anb 
ta(ber ^inbe en !Due i Altppcnd 9itf, forbi ^un 6rnflt)er ti( 6anncm, 
fom er faligbebd Xlippe, oc figer meb Dabib : <^erren er min Xlippt (jtc.') 
^un føger &\ui oc ftoiifel, 9loe oc <^bi(e, Se|Ti)tt((fe oc bejTeri 
melfe i Jtlippend 9iif oc ^uUer, beb er i benb «^erree 3[efu S^rifii 
^Oidc @aar oc 3iib(er. — 93i {TuUe b<rre eenfolbige oc oprigtige, 
luflangefirrbige QaxéQaiot), u^jtljlbige oc u^jtabetige, fom 3>ucr. — 
Si (tuUe bare factmcbige, fom 3>ucr. — Si (luUe bopre tt)t\tt, fom 
3)uer, at bi botbe bor SSruubgom ©ftrijlo Sefu troe oc (ofi»e, oc 
ide beblenbe od meb !I>jrfoe(en oc S^crben, oc manb flat meb l>nen 
altib bafbe nogeb at befliUe, ocicte btrre ør(te(ød. !Duen er forrig« 
nem, oc førger, naar ^un bafoer mi|l fin 9)lage: faa ftuUe bi 
ocfaa fucte oc førge officer bore fi^nbcr. S)ucn clfTcr rcene fltitber: 
faa fla( manb oc c(|Te ht^, fom rceiit er. oc icte ()enta|le ftg i 8t)n« 
bend umene <Bøle. — @n 3>ue, ubi Ujtjoper oc floer ^torm, føgcr 
bmn (td(. logn) oc (æ viti J^lippcnd fRi\: faa tunne bi imocb ®mH 
Srebed florm, imoeb 3>irfbe(en« brufrn, imoeb fiowcnd flrcnge (bt)b oc 
(arm, oc imoeb fpnbend baarbtrtrngenbie anfalb, finbe Umn oc ict fTjut 
or ftonfel, ubi benb ^erre« Shriili bfoebige alibier, loeruf^i^ungcbe 
^ofvcb. «|penbbcrd oc Søbbcrd 9lag(ega6 oc ubi band o^mU <BiW* (etc. etc.) 18G Titt Iffibt titdrum. gpIbiiQ Sfrcelpfli. 

7. Ounxtnl titcraiuT. 

Mf tEt fcrcflaatnbt ^opc ti atltrcbe l«rt at !jmfce b« 
Iriftclige Cvl^finingfl 2ilflaiit. S^et er lo ©iter, fra ^tifle 
man ifær fan toere at Ijenbc ben: af ©æbernes $>cftcrit ■>} 
Cterlrpcnfl fiilerotur. Cm ©æfceme ei(e ti V *•' Httnl 
^iftciie; ben o)>[t^fer tilfulte, ^l^oT ubannete be oare, rg ben 
^r gpfctgiort tit Otcrmoal, ^titlen SRaaljfb Der ftrcmmete inb 
fra Iijiltanb, ecb ^uie ^offer ben ^aube fine ¥tant(ftclcr. 
Cpcrtrccii« fiiteratur ^etcr ^cr^cn; l^i ben iitgjcrbf en Det I 
af bet t^ecljjgifte S^fleni. Sunbflabeii bcrem er »igtig fet 
bet felaenbeS Stijlb; t^i ti fiiibe ben i fulb glor poa ^eU 
iex^i Zlt; ifaxt befjÆmpetc ben næfien i atle fine @triftec 
!Cen banner enbelig et tigtigt Slffnit i aKenneflc^eben« ofl 
fliiflenbcmmen« $)iftotie. Ilet er en fflrgelig ffjenbAgjemtiia, 
at t*ut^crbi?mmen iftc bctiJinfcbc, men nærcbe eg teforbrebe 
ben. Iienne Ctcrtro ^atbe faalebe« ille fm SRcb i Don« 
mart; ben taa i Skiben, cg ben er enbnu tit, om ben cnti 
^ar ifort fig finere Atcebet pg tnb^^Uet ftg i en forkxerttet 
Rultur« inberfte gelber. 

9Iaar man gjennemtæfer ^in ^iH @frtfter, ftaor benne 
Otertro, benne Ugubelig^eb, jeg mener benne gornægtetfe 
af ben fanbe ®uti SQsfen, i mange^aanbe forfærbetige @tiN 
letfer for ben opmærlfpmme SBetragter. I)en ^ar fin ®rnnb 
bels i fatfte ^nftuetfer af Gaturen, betø i urigtige gcie« 
ftidinger om ®ub; begge forene fig i [amme mongetfntb« 
Opfatning af ben gubbommelige 8ære. 3 ben laa Spmtt, 
og ben fanbt cgfaa ^oø c9 ©artnere nol, ber titbe pU\t og 
Mbtille ben. gtB«an|Tuetfen ^aobe tabt at 3?atur og JJrifl^eb. 
Sroefljftemet gif netcp nb ii>aa Stcet« gorb#mmelfe , 3Hen* 
neftcnaturen« totate gorbtercelfe. ®ub tar en beftanbig 
fortflrnet ®ub ; og ^an bette ^erreb#mmet uter SJerben nteb 
©jæeeten. Sfle naturlige Segioen^ebet ftrebe« be cm; afie Oi»citmné tttetattit. 187 

Sonfect^Iager bare Straffeboimne; naturlige @l;gbomme 
«lvagtcbe6 font X){cet>eleiié Særl. 2)en mennefleltge @IiæBne 
■^bei tit {)imleiié Segiben^eber ; fer at ubforfle ben, 
mgan nan |ig til Stjiemett^beri og 9tatibitetftiatng. STroen 
mti l^ReOge og utt^Retige S)age fremfalbte SSngftelig^eb beb 
4«evt 6fribt i Sibet. 2)er faaed Stegn og unberlige ®ier« 
liget iRe Blot paa dorben, i SRi^foftre, i @torm og i 
tnbfQttfo, men ogfaa paa $im(en; beb ftometer og SBIob^ 
egn t^tabilebe ®ub i fin Srebe for ben fl^nbige @(ægt. 
Stcratnren epi^^tx, at ^roefteftanben i aiminbefig^eb, ftlønbt 
\Mfifl bannet og t^eologifl o))Iært^ iffe ftob ober ^oBen; 
g bet er fanbe 8b^glinit, naar man finber enfelte Unb« 
igelfer berfra, font ^enrit @erner, ber i fin ^efiob l^ttrer 
g traftig mob Stroen paa Stl^ge 93ra]^ed !£)age og Siftrologi. 
t>t (intmelfte St^d," figer l^an, ,fyax bered ®ang og 93e^ 
iKing af ®ub bent fcrorbnet til at giøre r^crfljel paa Xu 
eme, men iffe til at regjere 9Menneffeme, etter enten I^f* 
ifig eOer nli^ffalig gjøre bere« ©jerninger." Siæbfomft 
ttrer benne Ugubelig^eb fig )>eb 2^roen paa !£)ice)>elen og 
oné @jeminger, l^and Orb og @aframenter , og i bend 
^(ger: Z^roen paa SBcfccttetfe, gorgiørctfe og anben itrolb* 
em, gruelig Sortur og liDøben paa Saalet. IDenne $ejre« 
)Tf#(ge(fe og bidfe $ejce<>roce«fer tiltoge ifær efter JRcfor* 
tationen, og ftirfen« Særere fremmcbe og Beforbrebe bctte 
gnbelige Soefen, font en ©ierning i ®\xH 92a)>n. 

SXeget af benne £)t)ertro gif nåturngt)id o)>er fra fta« 
^oticiémen; ber t)are 8et)ninger, font kræfter og ©ifIo<}<}er 
ffften forgiæt)ed føgte at ubr^bbe. !Der \>ax faa ftort ZiU 
»B til 33iftnn> JKrfe af galne og f^ge SKcnneffcr, at ben 
itbelig, for at raabe %ob berpaa, ntaatte nebrit>ed. !£)er 
»{fteø enbnu ftord ))eb be l^ettige jtilber, ber paa ))iéfe !£)age 
[ebe beføgte forntebeift bered unbergiørenbe ftraft. @om 186 Z)ft lorte XitéTttin. SeØrlig X^io^L 

1. CofTtr^ftté SitrraiitT. 

SCf bet foregaaenbe ^aDe t\ aOerebe tert at Qenbe boi 
trifteltge C)}{l^dntngd STilftanb. 2)eT er to @tber, fra ^biOe 
man ifær fan lære at ffenbe ben : af @æbeme9 ^tftorie og 
Cbertroend Siteratur. £)m Sæberne bife bi ^en ^i ZibesI 
^iftorie ; ben o))It^fer tilfulbe, l^bor ubannebe be bare, og ba 
^ar gobtgiort til Cbermaal^ ^t)ilfen 9laa^eb ber ftr^mmebe iob 
fra S^fKanb, beb ^bid hoffer ben ^abbe fme $(antef(o(er. 
Cbertroend Siteratur Ifører l^er^en; t^i ben ubgiorbe en 2)c( 
af bet t^eoIogijTe Sl^ftem. fiunbftaBen berom er bigtig fer 
bet folgenbed ©f^Ib ; t^i bi finbe ben i fulb glor ifaa $o& 
bergd Zib; ^^an befjæmpebe ben noeften i aQe fine @triftei, 
£en banner enbelig et bigtigt 9ffnit i SSennefle^eben^ og 
ftriftenbommend ^iftorie. IDet er en førgelig 9j[enb9gieniing, 
at Sut^erbommen iffe befj[ænt)}ebe, nten nærebe og beforbrebe 
ben. S)enne Cbertro ^abbe faalebed iffe fin 9lob i Daiu 
ntarf; ben laa i Skiben, og ben er enbnu ti(, om ben enb 
l^ar iført fig finere Slæber og inb^t^Qet fig i en forbærbet 
ftultur« inberfte golber. 

9!aar man giennemlæfer l^in Z\H ©frifter^ ftaar benne 
Obertro, benne Ugubelig^eb, {eg mener benne f^omægtetfe 
af ben fanbe ®ubd 93æfen, i mangel^aanbe forfærbelige ©fif* 
felfer for ben opmærffcmme 93etragter. Sen l^ar fin ©måb 
beld i falffe Snftuelfer af 92aturen, beU i urigtige gore« 
ftillinger om ®ub; begge forene fig i famme mangelfnlbe 
D))fatning af ben gubbommelige Sære. 3 ben laa @)>ireii, 
og ben fanbt ogfaa ^od od ©artnere nof, ber bilbe |)(eie og 
ubbifle ben. Sibdanfluelfen ^a))be tabt a( 9tatur og f^rift^eb. 
2^rodft;ftemet gif ncto)> ub )faa Cit^etd t^o^bømmelfe, iReiu 
neffeuaturend totale t$i>i^bær)>e(fe. ®ub bar en beftanbig 
fortørnet ®ub ; og l^an belte ^errebømmet ober Serben meb 
S)iæoe(en. VQe naturlige SBegibcnl^eber ftrebed be om; aQe ^ C^ntroené Sitetatut. 187 

(nibe|>(ager tore @ttaffebomme ; naturlige @^gbomme 
etragtebee fom 2)j[æDeIen9 SSærl. S)en mennefleUge @fjiæBne 
ilyttebed til {)im(eiid SegtDen^eber; fer at ubforfle ben, 
esgab man fig tt( ©tiernett^beri cg iRatibitetftiKing. S:roen 
M U^ReHge og ult^Reltge !£)age fremlalbte SSngftetigl^eb beb 
^rt @fribt i 8ibet. S)er faaed 2:egn og unberltge ®ier« 
iaget iSe b(ot paa Scrben, i SRidfoftre, i @torm og i 
toibftiæfe, men ogfaa paa $im(en; beb ftometer og SB(ob<« 
egn |)rcebilebe ®ub i fin 93rebe for ben f^nbige ©loegt. 
iteratnten eptt^\tx^ at ^ræfteftanben i SUminbelig^eb, ftiønbt 
[offtft bannet og t^eologifl oplært, tf fe ftob ober ^oben; 
g brt er fanbe 8t^9glimt, naar man finber enfette Unb^ 
igelfer berfra, fom ^enrif @erner, ber i fin ^efiob l^ttrer 
g fraftig mob S^roen paa 2^^ge Sral^ed !Dage og Siftrologi. 
De (immelfte St^d," ftger l^an, „l^ar bered ®ang og 93e^ 
ilDng af @ub bem fororbnet ti( at giøre Scrftjel paa ZU 
mte, men ifte til at regiere SRennefleme, eder enten l\^U 
ifig eller nli^ffalig gjøre bere« ©jerninger." Sicebfomft 
ttrer benne Ugubeltg^eb fig beb 2^roen paa IDjoebelen og 
mi @ieminger, f)aM Orb og @aframenter , og i bend 
iflger: Iroen paa SBefccttetfe, gorgjørelfe og anben itrotb* 
ém, gruelig Sortur og liDøben paa Saalet. !Denne $ejce« 
nf#lge(fe og bidfe $qce))rocedfer tiltoge ifær efter 9{efor« 
Hrtienen, og ^rfend Særere fremmebe og Beforbrebe bette 
gvbeltge Scefen, fom en ©ieming i ®ubd 92abn. 

Steget af benne Obertro gif nåturligt)i« ober fra 9a* 
peficiømen; ber bare Sebninger, fom kræfter og ©iffcp<>er 
aefteit forgioebed føgte at ubr^bbe. !Der bar faa ftort ZiU 
\l ti( Sifiru)) Sirfe af galne og f^ge Wennefter, at ben 
ibsligf f^^ <^t raabe 93ob ber)>aa, maatte nebribed. !£)er 
!^té enbnu Sord beb be ^eUige jtilber, ber paa bidfe !Dage 
[ébe beføgte formebeift bered unbergjørenbe ftraft. @om 188 Z(i litrtt liMiunr. goKcIia Stfclcøi- 

SWibbel mut Sijgbotnme StugteB enbnu aUe^aanbe lal^oipe 
SImuEctcr (Sdigcftct, sgni dei) o. f. fr. 

5D?egct ^atte fin ®runb i mangclfiitb 9?iiturIuntj7aÉ, 
cg flirtens ?Ærere belte tcnne SDtangEl meb oUe. SBar mail 
fig enb bcDibft, at SegiuenVt'fi i staturen ^atbe fine natur« 
Uge Sliirfagcr, faa giælbte bet beg cm, ogfnn ijtx at ^æobe 
CibctcnS bcgftatclige Stutoritct. ®e oarc tilfigemcb firig, 
^cftilcnfc, 'C^rtib og ^Dfiepofft ligefaa mange gubbommclige 
Hbttarflkr; cg cUKalt ffiecifEr i^aa, at SBcrbcnS Gnbe bar 
nær, „'J'et er itte at tBiuIe paa, figcr 9!iel« ^cmniiiigf«n, 
at goragt fer ben fonbc @ate X'tjrfelfe et Slatfag til, at 
be Hbarni&jertigc I^rfct Ijace rejfl fig imob SriftcuVben." 
„3 9(arft li'MU faaeS ber paa ^S'fit^n et Mcnncfte forfl= 
fæftet meb en aTomefrone paa ^obebet, og bet regnebe ©lob. 
SJiafe ^immelffc ©?n, figer ^an, i}at ®ub fat ber, for at 
inbHbe od ti( ^oenitenfe." '^aa fm Siejfe tit ST^ftfanb 
fltibet (S^riftian ben iSitTbt, at mm ^avte feet et glcenbe 
©tætb D»ct ¥""bfen af Otanien« Kuarteer, cg imcUem 
tegge Sejte ^ptt et ©frig af mange lufenbe; i 3Jic!et:ibcrg 
faae man tre ©ole, ubi ben mettemfte »at et rpbt ilorS; 
„i ©^^nien ^ofiei bet bibleS nogte fmaa ^u^k meb en 
Stbeter, ^bilfen be ftnde ^ace oDerb^flit." gor at flulte 
3(bebranb brugte en ?ræft at lafte en lettenbe tffb ^ane 
inb i 3Iben; ben Sunft ^aobe ^an Icett i Seipjig, og mente 
ifle bet var noget onbt beri; bet ene Stement bæmpcbe bel 
anbet. ^Ctlfe ^^c'f'iU'ns^'^ ^acbe benne ©lægt om 9IerBc= 
f^gbomme eller 3Jan»ib? SOtette $arbenbcrg, bet »ar gift 
meb StigStaaben ^tebbjetn ©l^lbenftjerne til ^Jc^borg, falbt 
i Staret 1597 i en fbæt ©Vflbcm, unber ^»tUen ben onbe 
Manb forfulgte ^enbe i mere enb fejr Uger, og flog ^enbe og 
btog ^enbe, faa ^enbeS Srop fab i bet blobige Sjob; item 
flofl ^nn ^enbe« 3Kebian eg Cungeaare, faa at ^enbe« SBimer OsrrtTocn« Citnatnr. 189 

Wt fulbt af JB(Db, og \tot ^ttåt ubl ^enfae« SHnncben, 
faa be fab ubi Stibler og €aaT. S!eb eii StatteBanbting HI 
3}a((« bteo '^un ^eKiebet. „^ette beljenbec IrenbeS $u<« 
bonbe og ^un feloec, enbbog ^un giber ilTc gitme tafet 
betDin, fom ^an; men ^an «U ilfe b^Ige bet, men ftger, at 
^n Dil ifOot bet ub paa Zx^J." <St natutligt SRfitc blibei 
paa ten ®ang til 3:totbbom. ^et ^aoei fig tiEbtaget, ftger 
en gommet SortæKing, 1567 ubi ®t. 9ttto(at SixU i ftjøbro« 
(aon, at en gammel nbleoet ftoinbe Dttbe labe fig »te meb 
^enbed fl^oenbe ^anb. 3Ille ailbe fee ben unge "SRant meb 
ben gamle Srub, faa ber bles en ftor Sulber, Cplfft eg 
jtrængfet, at ^rceften nappt tunbe ^aee ^reb og 9to til at 
bie bem fammen, men ben ene rufteb og tufteb ben anben. 
^Der ben gamle ftoinbe bet mærfebe, Bleo ^uit »reb og fagbe, 
faa be, bet omMng bat, bet ^ørte: 3eg ^at faa eber i !t)ag 
otte j&Qge anbet at tage Oare enb mig. 3ngen gtoibe fig 
nogen Sanlet becom ellet tagbe bet poa fjertet; men ©»n« 
bagen beicfter gjoibe ^un bet faa meb S^toIbbomStunp, at 
bet tit $>»ime6fe b(eD el ftoit IWtfrfe og Opt#r nbi ftirlen, 
at ingen. lunbe mxrfe, ^Dor bet fom fra; betveb bleoe aUe 
fotftræffebe, og fegte i en faaban ^angfolbig^eb ti( !Z)øtene, 
at 9at>t>ei og Aoaber gfnge ubi Søbet; en $ait Met) Inuget, 
ttaabt og ttÆngt, at be (angfommeltg Ztb bet iRe fot&inbe 
lunbe, og mange gabe ftg ub af SJinbueme. Æ)a Hlmnen 
»at lommen fig noget af ©frteHen, erinbrebe be fig ^ine 
Orb af ben gamle ficinbe forgangen @ønbag, ba ^un ftob 
S3iub ; ^oille OiB be angaoe fot Øurig^eben, ^Dorefter ^un 
bleb taget fat og fsngflel; og bUb ^un, eftet at ^abe gaaet 
tt( SSetjenbelfe om bette og anbet mete onbt ^un ^abbe 
ubrettet, tiUigemeb anbre flete, fom ^un ubfagbe, ^et for 
ftivben^aen branbt. $aa famme ©tinbag bat bet i en 
ftirfe i ©tot^olm en (ignenbe ©rrst og ©peltanel. 190 Eet lotrt* tibatura. golhlia IStotogi. 

Snl^Der bcr ^ac menncftctig gplcffe i ^r^flet, maa fe(e 
[it fjerte bæoc eeb jTanTeti om, al Zrctn paa bcttc lU'æfen 
iibgiorbe en oxfEnlig SIrtiftct i tcii ZiH Sriftcnbcm; eg 
en^Dfr, ber er tcfiilet af (Soangfliel« Slattb, maa befjciibt, 
at benne Sære, ©pgraetni; m^a faa Bære ^pilte be »itle, 
ilte ^erct Gluts 9tige tit. atlctcbc i<iit[abiufl ovmuntrer i 
(in SJifitatebog aHenifl^ebetnc tU at ongioc bc Octbeinebre, 
bet ti'fjttebc fiji incb at fignc cg mane diet nogen ©lag« 
jErclbtem, „fer at 100 HæS SrÆiibe (imbe bliije nnpaffcbe 
til bcrcS Cpbtanbelfe." ^an fcriætter, ^PottebfS man i 
aijllatib cg (£maalanbenc jagrbe efter bem, fem efter UlOc, 
faa at bcr nljtig paa 9lt6 cg i be fmaa ciiiltggeiibe Sanbe 
bar fanget cg brxnbt 52 ^eifc. 3^e^ æltfic bcfjenble 5'fff' 
^voctS et fra Såret 1546, ben næfte, ber omtalefl, fra 1548 ; 
be i 9iibe beg^nbe meb 1572, cg fta nu of til 1700 ere be 
færbeleS ^^ppifle. Jroen berpaa tager if(e af, men tit; og 
unbet mangfolbige cejlenbe j^otmei, bet^ lattetlige, beld 
gtiietigc, »ebbtioe biafe !l)iffiBe(en8 aabenbarelfer. ®nart 
oifte ^an fig for §ffen i en Mettes €lilfe(fe, fnarf ^atbe 
^un ^am i fine ©iemmet fem en Smulte, ©efene btcBe 
SCtotbbom beb 2}ojb»m, fom be fogte at faa bpbte; beb 
X)aaben ^utbe berfot idptnene, eftet ^allabii iJorftiift, iUttt9 
titSIabten, fot at kræften lunbe otett^be fig cm, at be iffe 
bare af 93cj. ©tubefengen bteo fot^ejet oeb om en JotS' 
bag at toge en gbbeilof) fra ben, og loge ben i ^iælf, fom 
mon fif SBruben tit at btiKc. Jtongenfl ©fibe fct^ejebe«, 
faa be fit SJiobtinb. G^riftian ben gjerbe cg ^an« ^jof* 
})tæfter oate faa bel inbe i flige ©ager, at be brugte ben 
ene ^ej imob ben anben, fot at !omme eftet, ^oem ber 
^aObe forgjort fjtu SJibefe. <5n flattelS ©fomager i Obenfe 
fluttebe en $agt meb Xijsbelen, fom ^an unbetflreb meb fit 
SBIcb. C^tipenfe ftt«(^ott Meb fotmebetft Srolbbom henrettet OMHeni« eitnatn. 191 

i Cbenfe, og af |enbe« 3)HbIer (Itu ^ftet Legatnm decollatæ 
virgittis, o. \. ft. Jloot Sl^etuiJ fifler, ot io mere man Icefte 
i bibelen, befto mete ottettioift btett man, faa ^r ^n bet* 
meb angivet, ^vorlebeS en bomeil ©Irtftfortolfnins frem' 
talbte a(le bi«fe Soroitbetfer. Ssren om Zljtevelen, Seføttttfe, 
(£(orcidme c. f. fi. ubgjcrbe et [ammen^æitflenbe ®4ftem, 
ber ^avbe fin ftfifte og fib^e hjemmel i ben ^eQige ©frift. 
iKofe 800 ^atobe fogt: !Du flal iffe lobe en SCtoWone lesej 
og 3Kofe So« Var ffiiten^ iuribifte Svangeltum. 33toc^tnanb 
af^anbter (Uaiversæ theologiæ s^stema 1, 106, 0. f(. @te< 
ber) om bet gieed @))9gelfer ofl ^ttab bet er, bc ®teber, 
^bor be bife fig, ben IDIaabe, ^Oorpaa be forbrive«; og tfat 
be«uben be^anblet benne røaterie i et færeget ©Irift (1629). 
$an ftgec »el, at g^iiftnø ^ar ebelagt *2)jættelen« iRige ; ilfe 
be«minbre forf^nber ^an bet næften paa ^bert 93(ab. §an 
fremftiltec degnene paa be SSefatte ; bet f»rfte er occuKorum 
revelalio, af faabanne l^tng, font ille lunne vibes af menne« 
ffeligfltøgt; bet anbet er^unbfliib i @|}iog, fom man albrtg 
^ai fært ; bet trebie er ufcebtanltge ©trig, Saftjnd i^orbreielfe, 
mere enb menneftetig ©t^rfe og beelige tegemttge Segn. 
©om SRibbel berimob anbefalet, at faa ben Sefatte lit at 
frempge bet aitoftuliffe ©^mbolum, $erren« S»n og be 
anbre Sxtbomme, fom ftatec^iemuS inbe^olber, at tale meb 
^am om tS^rifti iBlob, ^vormeb vi eie gienføbte, men for 
Keften at ftiQe bet i ^errenS ^aanb. ®aa afmægtige bare 
be, ber ceb ^aanb«))aalxggel{en ^abbc mobtaget ben ^eUig 
Slanb. Cg et Æirlentual, fom en ©amting af be Vt)))eTfte 
@eift(tge forfattebe, og Aongen fanftionerebe 1686, ^l^lber 
Sefættelfen, og ^attbe )faa ^t^entpe £ib enbnu govøtraft. 
32enne !Z)eI af Siteraturen naaer fm gutbenbelfe i Aj«ge 
^itftor« og ®efættelfen i £(ifteb. Seb bet f^rfte ©frifl er 
3o^an Srunftmanb bleven navnlunbig. {jan ^^rtc til 192 t/tt lånt llMrum. Zothlii Itrclcai- 

en tijft i5amilit, ter tar inboontrct til I^rpntbif m , ^Bpr I 
^anfl gaber tar £>efpilaI«pr.Tft. ^aa « frtl i Hjrcnt^jfi« 
1637. 1^0 ian 1G58 ftulbe Ⱦre Slutciil, tar S^rptibftiein 
jnft afflojtt til ©»errig, faa ftan maalte taac til Uppfala, 
^pcr i)an ftuberebc Silclpgi cg Il^tclcgi. Cftcr j^rcBcn tcg 
^an lil fijebcii^flWitf Uniccrfilft, cg tar Melt« i .fvcrluf«« 
feclm 1668— 1G77. 3 tcrtiu lip fait« ^an« ©frift ein 
fljoge $)ueti>rS. ©el f«uc9 fom em ^an fiilgle alle Siben« 
aanbifle SJePægelfcr; faa eg benne. Sfriflct inbc^ctbei 
gertaiUiitg om, fecurleCea Tjætelen ^ete Mar iajcunem, 
1607—1608, ollfao længe fur Srunemanb Hep fotl, ftienw j 
(øgte en fcrmuenbc SPorger i ftjege, ^an« SJarfliÆr« ©u», j 
fnart i -Sfittelie af en f^nc, fiiart fem en ©fruptubfe, (it«t | 
fem CII brun flnmpljattl 'SioUt. (Sn 3^rcnJl bfco befat af 
i}am, eg mange anbre DibMnfcer(tge@jeminaer jTete, og berf« 
maatte en fattig Sorgerenfe, 3o^anne ^i)eme\ti, eg nof en 
fibinbe enbe paa ©aalet. 3)er Bar artawg ^e« Bi«fe goll 
tif at epfri^e benne gamte ^iftorte. ©friftet giorbc 8)^Re. 
Det ^ptte til ^in Zibi originale SRomoner, bet fatte gantop 
og gplelfe i SBeoægelfe, ligefem i ocre SSage be franfle. 
TheologiiDr. elProf. g^riftian ftort^olt t ftiel opmuntrebe 
iSrundmanb til at ubgise bet paa 8atin fom tn SRobtKrgt 
mob Slt^eifter cg @abbucæer. (Sane amaniur hodie opa- 
scula lalia a pii^, ul qvæ in riiborem dani Atbeos et Sad- 
ducæos noslros, qiioruni omnia ut sliiltonim pleoa). Set 
iiblcm ogfaa in exicrorum graliam. SigetebeS t>aa Xpf(. 
Æ)a ber Date negle, fem enbnu tviclebe, ubgav SrunSmonb 
tn n\} Ctttixring, ^oori ^an goblgforbe ©anbfarbig^eben 
af Stegens 3nb^elb. Tin er ingenting faa flet, at bex \» 
lommer noget gebt ub beraf. ©emier læfte benne ©og I 
finUngbom, og bend Stening, ^igtr ffaa felv, »ar Snlcbning 
til, at'^an i £^eologten gtl ub fra friexe @)}irt))BatteT. 0«mi»»« tilcratuT. 193 

æeb SBefættelfcn i Z^ifteb 1696 btg^nber noget Str« af 
brtjbe frem. ^tæften 3)lafl. Oluf Sj^m oUbe ^æbne fig 
)]aa en rig SSorgerlone, ber ^abbe nægtet ^ant ftn batter, 
og fvgte Qt faa ^enbe bcfttribt for ^e^eri. Qn fattig jh)inbe, 
5Karen ©pillentanbB, pi ^n inbMIbt, ot ^un »at befal; lort 
efter et ^tgebain paa ntSIar; Xroen greb om fig, og eftet« 
^aanben malbte bcr fig totb, ber Bace i famtne jtafu^. SReb 
bem breb SSefter Bjwn fit ©pil, Httigemeb to ©tubentec, 
^an fil iSebtog meb ftg. :Cien ene bar ben bec^gtebe ¥oB'I 
Setter, en fornem 9Wonb ber i Stjen, ber ^»be begoaet 
en j$orf«mmeIfe t ftt iSmbebe, anfaae fig, efter bc SBefatte« 
Ubfigenbe, for forbedet, og lob en ftone, 3(nne S^riftenA I 
©linberu)), tiltale for {Retten, at ^un ba»be forgjort ^am 
og taget ffani ^ufommetfe fra ^am. Øbrig^eben lob fig 
btcenbe. ^errebøfogben i Zf)^ beg^nbte en ^e;eproced imob 
nogle af bem, fom be iQefatte ^abbe angivet, og b^tnte en 
enfolbig ubtebet Sbinbe til Saal og Sranb. S&i\top 5Bii> 
lerob rejfte enbetig fe(b til S^ifteb, og anebe Uraab. ^et 
brg^nbte en Unberfegelfe i Kaiborg. SDet mebictn^e Satultet 
ertlærebe bet fftle for SSebragert; ber bleb nebfat en Aom* 
midfion, for at opl^fe Sebrageriet, cg ben« t)om bleb enbnu 
mere ftjær))et beb ^øKfteretSbommen af 26 i^ebr. 1698. 
kræften ble» offat; ?coct SRvHer, ^oifl 9Jabn $ol6erg fiben 
brugte, bleb relegeret fra Unioerfttetet, men fif fenere enbog 
flabd paa Aommunitetet, Ifbor ^anS ftameraber f^nteø gobt 
om ben iDiiftig^eb, ^oormeb ^an bragte ben flette Æoft, bc 
fit, til S9ifIo)}pen. 

9}eb (Snben af Kar^unbrebet trængte faalebed 3Siben< 
ftaben igiennem. Aun ^rsfteftanben ^abbe SSan^flig^eb beb 
at fætte fig inb i benne n^ jTingenefl Orben. (Sn famlibig 
^ræft flriber i benne ainlebning: „iTet et iffe ubærbigt at 
o^ferbere, at ubi bisfe Ziber finbeø mange, e] alene blanbt 194 "Ctt fatit ZMxattt. ScKtlig ZticplDgi. 

©tatiftcr, mtn enbog iHantt anbre 09 ftubcrebc ScH, ®cjft> 
(ige cg SJcrBelige, [om ftatuete, at bet er ingen IrplDbumS 
Sunft, Ivclbfolt, legemlig ScfÆttelfe tit. 91nbre gjcve tet 
gtcPEre ug figr, at E^riftue ittun furerebe naturlige Sljg= 
bcnime, luar bcr ftaar, at ^an ubbrco T'icEBlc. Oicgte fige, 
flt tet er intet anbct cnb 3nb6i(cninger, lungfinbtgljcb cg 
metnni^clft $!pb cg mere faabant. Gnbffjpnbt be illc alle 
erc lige gn^ce i bere« Crb cg Sale, faa trcr jeg beg fem 
en flittig ftmpct Obict, at bctcB SJieniiig, faa mange fom be 
erc, er bljgt paa ectgunbameiit, fem er Sll^eiSmué cg Sat" 
bucjismue," Cg 1fce Sllmuen .^dbt Irccn fig. Gnbnu 
1790 fcrcfcnimet e« 3cr(!Eri»Elie tilJ^iæcelm meb eget Stcb 
til cDij] (iicntpin in optima furina jiiris; men nii intfinber 
■^an fig ilte længer, cg genererer iHe ben ubftæbte SJeref. 

Stæfldi all< fertil liercnbt Striftcr tre nu foT9l<mt(, og nogle 
lnb(^u[b( bog Uott iBrvifrr paa Cpl^Siitn^cne Silftanb. SltrfL'r 
bemfftfcd : 

3ti« ©(rttlftn, Bctftintftrt i Sjeteniinwn : Somtaning til cii 
Arifltltg oc aluorli^ ^oftiittntt. flbli. 156J. (9fi)(rupa gmrptec 
i ffltfitiK, 1, 430. Æiltgntl fflarint aRa^t'o't"", Kidfl^fmmingftna 
^uflru. 1555 bid) f«t et Æori i Siifttn mtb te Crb: (SjCRt 
^oeiiitditft ! 1550 font« m Jtomdt. „^ii^t trt be rette Segn for 
ben Ijberfte Siommetag.") 

MtftiUigt ^iilotter oanbrebe inb fro Æl^fflonb; betitlanbt fin 
^ropdecie 9fif en ©nfolHg Soiibe 3>aarter, fom Heff benrljfr i Stam 
ben Wniio 1580; af SdiliifetenberBec. (©ii spige, ber uar ftinbeb 
i 22 limer, fortalre be ©b"" f(uii baube tiaft.) 

^ani eauribfrn: SJtcIcbcg. Jtbl). 15t)7. (Stt^tTup i ^aiiitti 
Xatnini i blanbebc S@miKr 3, 514: „SSrot^manb taler i fit €>)' 
(lem om StjæDtlni* tjtirefte lOpIjolbfllteter, men hans Æmibftab fljnci 
taroelig og ufiilbftnnbig. 9(f benne Sog tunbe han finPe faaet bcs 
tailleret jtuntjTab om t(Dor hvtx Slet uf Sjtei'elftab refibmr.") 

Soban ^cbetftn S'^'Stocg, SBorgec i Eteen: SGaag opl 56h. 
1595. 4 (JDm en befat <ptge i £Mlo). % Subvig ^anSferi ^iinif)c: 
611 Sonbferbifl fBcretning, Cin nogle fdfomnw oc ajnberlige gst« Obettroenø ClteratuT. 195 

frfer bK Stcgm Øtifft (ttt.) jttfi. 1C4I. t^fttr JnWrwlnitifl fra 
f wflrr). O9 cnbnu (t etrift of 91. ®. (Ef)coiti(^. 

SHogtnS 9Ii((føn £■ SoTttaritig Dfiicr ben gam(( Xinttfang 
Gt iibtt barn faa lijft((iflt (crc.) Sorttrct @rltfl od) wclbiurbifl Sn« 
eatfiarins ©parre, iotubit t) euHitborria (_enf( ifttt ^cS(c ©otib. 
bitirig). ffiiittbcrg^ 1613. (Sørtaltn EianMcc om 9Iatuninbcr. 
«9!ilt bu ^affiic mtgit gobj oc liøbom (er btl ol tuilt paa), 3>a 
lab en bragit btUcbc iibgraffut D tn SKiibin, oib bor ben allib E|o| 
big." „Vt bu f(f( ftal fange bnrd ))aa bine mjne, ba lab m be^Iig 
Somfru meb en 8oiii|)e n^^aanttn ubfette tf en (£rt)flal." „ffr bette 
t(fe unbcdigt? »idfeligen ingen fanb anbtt fige." ,$OTffaar bu min 
Ven i(fe faabant, fi^u nn er fagbt oåi bog Ij 9tittiiicn ^affutr |ia 
oaTfag, ^uor meget minbre (anb bu ajf big rtljfucr begitbe it ^tm< 
melffe ting fom offutr ganr olie alle iWtnniffer* Sontujfl, giibj orb.") 

G. Dilivadius; Magicæ supcrstilionis vanilas el scelus. Hafn. 
1605. C^ofce i fiM Xib, men jeg finter intet for ofl mtcrhftgt bert.) 

■^anS Siielfen, ©ogitcfrffft : Sergeligt iSpceladtt dc SJunbertegn 
9tu nniigcn feet paa et nnfobt pigebarn tibt ^eiieijt {ttt.) vii 
Olabfare Sogn, til tt ijiidriigt ©fuefpeil fot alle bcm, fom gienftris 
bigen imob ®ub» aliiorlig Srnfd, bulbe hart Utb btri* ntf 9tober, 
^«je Sopi't ot forargelige JEltebfbragt. Jtbb. 1625. 4. meb 9Ifteg« 
ning. (2)et uar cl „tibigt oc fnlbFommct' pigebarn, paa ifeilttt 
man faae bag paa ^oiwbel „ide Bbeti ■Éierttni »(tmotig^eb" en 
f|ej breb riinb Sue af Ajeb, noget i .^ejbtn rpit'ioflttg, „i SRunft«: 
fom t|jne t)ir(tebe -^uer, cUer ntet Staaltraac oprti{le ©erge^alle" 
og anbrt faabannt forargelige ^utr, fom nu af JtvinbeCjønnct, 9(be( 
og Uabel, bruges, ^or fi)U %ar fiben abuartbe ®ub allerebt paa abffil< 
lige etebtr meb toptwbt gojlre; forgiwt« paaminbte ffiorigfteben. at 
Jtoinbfme fTulbe [abe Soppcrne fare eller afvifeS fra 
©Irifteftoltn; ja, bet bir« poo Sotte og ©abet af diriiJelig 
iCvriglieb brfliUcl, at faabanite •^iiei og .^attc meb Soppe og l^ejler 
t>(b ren og anbrn birve nogle aftagne og fønberflaamc bent til ©pot). 

^cbcr 9?i(l{>n, ©ogneprnfl: Slob« Segn i ISrefteb i -^olbot 
iferret. Jtbh. 1625. (Ser legnebe Slob ntb af Suftcn t et tørt Æjotr 
ubenfor .f trrtbflfogbma ^ort, og [)an og anbre, \on\ bet foae, oibner 
at bet «ar naturligt SSlob. Og fey 33age efter falbt ter atter Sd* 
f ^ræflen« 9(bilbl)aue. „®ub forSamie jig ojfuet of!") 196 t>n Ifftbt ZitJTum. golttlia SfteDlcgi. 

SBnhrtig ot cfure nohiriig SetH [ttt i WnflfTou 1628. Oc 
{SloMcgn Si>m ni^Iig et fttt ubi Sl?"i i Sfinbinfie ^rcftcnoiirb, btf< 
ligrftc D( ubi (Sifflanb ubi æiiflorp @0(|n 1639. Jtbh. 1C29. 
CSubtftflS« naunfliunc ^rtrftcrt SBibneSbljrb ^t^l^m.■> 

St. ^t\vaUr: Traclalus |iby$ico-lheologirus SUcr @n Kit: 
folbia jjc eiiriflliii Srtcnddft oc Slbwarfft om 3orb(Tt(I (ctc.) Jtbti. 
1632. 4. ((pai 2>anft mandler btn tieS Sti^trup. <&ait forttartr 
SorbfTiotlD af 3>iimp( i Sorbfn« 3>'&c(, og famiiKiilinii« b(t tneb 
„IljfteU, fom fatifl dUtrib aff epubtt«, Satfi vH», Satfi »ft." SMsft 
^arnpt (Diiimt af Stjttnnnt, foiii „haffuc btris efTccter oc gtnitnfTab 
cuin infprioribus carponbus" og ifar „ex Salurno, foni te toti 
m ter i efTefipmc. " Sdwtnbdfc fljerffl paa b(n (linfttibt ^offftn 
biflfifb ofi frtmnirb JUabt&toflt. 9Iaflr tt fepffdrbint 9It«nn(f[( Ptb 
3)eb(ii afiioor, flaar Sanbtn Htrtbt d(| fttikr oUt biafc iii) Stobec 
|M<1 (t onfft lnjffiirbiflt Sdefl. „Eom iiljligfn ff((b (r paa tn ©ttb, 
bet ganbtii tog itt af bt »ibt oc fibe $alflfraffu(r fra re S!««, oc 
ffttt b(n om $alf(n poi ©tab* Æljrrtn fittr Sulttn." — 3)et uar 
(n af bt naturtDitbtgt ^roflcrO 

Jt. ^. Sofbing: Examen magiæ lidtz. Groning«, 1643. itt 
nrtt itu o« Iionfft i <S(tTb(It«^cb. 

©r. ^anfcit: Fontinalia gacra. ®n lo« fflmtning om ^« 
Itna Æilbtrt Oprinbttfe, »rug oc SKifbrufl (de.) JttS- 1650. 
(9It;tnips trttrptcc i Vt6cit( 1, 425. %ox Btmiitb i, 50; jf. 
Sroc^maiiba Synodal, ^oe Swcrg, @. 203). 

Janua Jahannia Oli)inianus De spectris, Harn. 1673. 4. 
(SlOmip om Ooertro, I 3)aflra 1822, 9tr. 293 og 299). 

Janus Hundelsinip, Specimen geniiiismi adhuc auperslilis. 
1684. C'Jijcrup om C»ertro, i SSagcn, 1825 Kr. 24). $m 
foTttommtr ogfaa (Sabciib paa Sjaiborgtbag; ©abtbatft bliotr 
ben, ^oi* enjHe »rccitbt faar 31btn tif at blusft feojtft i æcjrtt; 
^Ptr Aorl faar tn af Sljtne ^iflcc til (Sabtlam. 

Sixlus Aspach, De variis superstitjonibua diss. 1697. (JRt)t' 
nip 1 !11a()b(l3 eatnirtg i bl. S@mn. 4, 485). 

Uagnus nosom. De templi Kippcngcnsis virinique medicali 
fontis origine disa. Hafn. 1707. CSiDtnip om Ootrtro, i Siogen 
1823. STr. 286). 

3o^iin Snin«manb, Atvgt $ufltor#. Xbb. 1674 og ofttcc. OstTtTDrn« SiteratUT. 197 

Energameni Coagienses. Lugd. Balai. 1693. 2)a« gtditjlftigtt 
Jtogt* Sti))}, ubni %ac. $n ni; SrflffTing om Jtifjc ^udors. 
Stbf). 1700. C®" Srunflmonbe fimmt i ^roHrammet foran ^ane 
Disi. de arcenlualione hebrxa. Hatn. 1708. 2). ^falnub. 1, 50. 
^It« etciftet i Nofa IJIer marii Ballh. 1609, &. 57. Sujborti^S 
Vnm. i Stcratcrs« ^oct. @tt. 3, 75. Sttjcni))« aXortlabtiaSn. @. 205.) 

Xort CC fanbfnrbig Scrttninn om btn uiibiubiaabtt SJcftttttfc 
ubi Siflab ((te.;) jtb^. 1699. (Nova liter, mani Baltb. 1699, 
6. 272). (Sk ^ontotJpib. 3tmia(. 4, 703. ^ulbtrg« Ubo. ©ft. 
3, 46a 21, 232. Sinbtrob« 2>asbeetr, f« »cgilttnt. SSabé 
Sarftni)) og Sat« %T<[f(na æogbøacr t»b St^er, €. 128. 132. 
,138 — 148. jtommiifiontnj Siirl|aiibting<t)coto(oI (jan UnicerfiKtl' 
t&ibl jf. bot 3l)iilt(It Saml. Rr. 1583. 4. ^Itwfl, 3>rii banjTe 
JtirffS .^ift. 1. 499. £)m ^occl atljtltc SStrlauff i Sol^e $ot( 
fctraiana 3, 175 og Jittjt ^i(t. libsflr. 6, 396.) 

2)tii .^iltorit om Snøtc $rit|t(gaarb paa Sangtlanb og btnC 
lajtanb 1711 (bourom ^Inbrto« e(^uma(^(t ()ar fliuet tn ®fttr» 
ntning, Jfb^. 1757) |)«ni: ba ogfaa til €atan4 og onbt SStcnat' 
^txi @i(CTtingcr. Cg tit Cucrtioslccrcn maa titl ogfaa rtgnrt 
^rttfttmaiibcit 3ltiir|li:<i)tbs ^aattbllritt om 9[pt)ta(q|iftn 09 Slanids 
fpToftticT, bDori han ftinbarligtn ^ar braiijl, at Btcbtit f[ulbt tiaot 
fcrgaaet 1792. (Kijerup* 2ii;tborphiana ©. 138.) 

€(r inJTigt ®. S. Sabtn, Sibrag til iBa\>tTna og Cptljenin« 
ønt« ^iltorjt (ftcr Ktfoniiationcn, i ^iatrva, Cft. 1802. (^rsfltr 
(lutttbt ^(btii Vtb (II reb .^ane. Acta consistorii 16'2I). 2)t 
©ejiKigrt ©abtr: ^auUi, H. ^tniminBftna ^[i. ©. 26. Ktjtnip 
emI>(rtco, iSiagm foc 18:22. 18:^3. 18'25 og i Ma^bttS eoSniiig 
i b(aiibtb( ISmtHC 3, 4 og 5. £1. (om St\atui(m i :^i|ttb 5, 
347). Opfatning af 9Iatiir(n: i •^tmmingfen« Postilla, Francof. 
1580, ®. 346, Dominica xsi post Irinit. E)(bbtt bet: Concio- 
nalur aliquando deu!< per lempestateB, lerr*motum , horreodos 
aspectus in coelo, quales visæ sunt anle dcslruclioaem Jemsa- 
lem: ut comelæ inslar gtadiorum, quales vidit han; Ktas per- 
multoa, quorum admonilu, niai egerimus poenilentiam, in poenas 
incidemus grafissioiai. Hoc anno, qui est a nativitale Cbristi 
I56I , »isus est in coelo vir cruci alTixus, haUena in eapite 
coranam spineam. Pluil sanguis, el alia muKa quolidie coD*pi- 198 £fl iccxit lieflTum. goKdig S&celcgi. 

ciiinlur. Quolies ergo ofTerunlur nabis hujtismodi visa covleslia, 
sciamuB doum invilare noa ad poenilenliam his symbolis irs 
BUS. ^tminintt)>iie Sigtaic omt S^ciitian ttn Srttit hm Arag, 
J, 4!5. ^(iirif ®(rii(r, lIcsiodiiB, g. 146—153. Un\i\M 
im Sjfrbce ©tiii Viia SRcttiriibura, (E6ri(lu9 iiirt SoriKfroiit foin 
bon Iu^ afmolt 0(i treåre paa Jtmiittantrtt) 3n)(rg, S. iiSS, pg 
SRottfn aSaM'tii Stidfl Inudtitiflt ffitiiTi«. fftriptan hm 5j(rN( 
©rm, i'tb SRolbtdi 1, 190. Om Siftnip Jtiitc, Stum. til Sagt 
Umtfl Scltoimnt i S. OTog. 3 mtU 3 S. 3. ^, ©. 221. 

SItiitnip, Utilgl OB« ^tKprcHaf« i Stoitnt, i ©fatiHn. Sit. 
©. etr. 10 Dfl 20 a. 3'aii. ©cenlunt cm ^f i SiN fur ^(jtrt 
tranttt 2R(nn(flfr. æitorfl, I7S9. eaint qjaUoMi SBilttatatpg i 
^(ittrflfl spiiUafii Stvmt ©. 76 cg Sjnodalia ©, 175. SRtttt 
^artdibfrg, 911) 3>. 2Itag. 2, 320. Itoi gantlf »rub, i Si'Iffi 
Encotniiim regni Daniæ ©. ,')82. ^cnteiJpi^ ttrnial. 3, 409. 
Cø (iibiiii onbre i I'. Hag. 6, 24. ^^mioppit. 9IiiiinI. 3, 302. 
jtrag« ®(iri(lian hn Ærtbt* 1,312. Sit} !>. SRag, 1,379. Shriftifln 
ben SjetbfS »rePe, wb SRolM I, 96. 259. ^mroppib. Slnnal. 3, 
830. 5ni SJitefft, 3>. aSag. 1, 155. gcrffriwning 1790 i »irds 
nert ©oml. ©(r. .1, 85. Gii ©amliim of ©oiKr cg ©efttfttlf« 
paa UuiwrfitdAbibl. StcflgoarbS ©amltng, 9tr. 3. 4. S^anfte 
©amlingtr i Ocbciintarfivet, !Rr. 221 inbebolbfr øgfoa mangt 93ibrog. $t almiiitligt øg prtigm Vibtilkabtr. fiml /iUUgi> 
ircT Uk tilasltllit. 

8. gilofofi. ?09il Cfl 8vW- HnbKi itrafl. ytbnr ©Bttnfen. Mo«. 

iDtebtn« £^et>Iogitn Ile« ftaaenbe inbenfoc H^ ffac)>t 
flfftængebe ©?ftcm, 6efl^itbte SBibenflaben ot ubtrebe fine 
@traaler imob StDtben. ICer o^iftotie ^nelfer om en ^Uofo^ 
fotflieCtg fto SEUibbetatberene; 9Iaturoibenf!aben oeitbte (ig 
lil @TfaTtngen, og nt^ Otibagelfer bragte banfle 3)tsttbe 
SBerpmraeffe iib cBer ^ele guiDpo. IiiSfe Opbageffei, ber 
til^pite bet« Sietben, Dafte fornyet Opraærlfom^eb for gæbce« 
fanbet felD, og i aQe iRetningeT beg^nbte iSTfaitnser at famleS, 
@ranf[ninger at ubbiebe fig obei Sanbetd og ^oftete Olb' 
faget, §iftorie, ©iJtog og $oefi. SlCe biefe Sremflribt, ber 
f^ned ot ftaa affonbrebe ^ber fot fig, bamu en famnten' 
^ængenbe ftjæbe, ^»ie 8eb gribe inb i ^inanben. !Det et 
SSiben^abenS @ienføbelfe i SDanmarl. 

3Ken bet er betjenbt, al fpæbe i9#rn ^aoe noget u^^g- 
geligt beb fig og vidfe naturlige Unober; be ftrige f»renb 
be tale. Sffange pleje berfor at fee meb en bi« foragt paa 
SJibenftabenS iSeg^nbelfe; og bet er fanbt, at ber næppe 
flnbee meget iblanbt SSametd Seget^j, l^oorfor ben mobne 
SRanb og ben næften ub(euebe Olbing fan ^abe SSrug. X)e 
ftefte, om itte oHe, »ibenflabellge ©friftet fra benne SCtb 
^abe betfor nærmeft fun literæt^iftorift 3ntere«fe. ^vor 
meget maatte ber ifte blive til, gaa forub og ^m titgninbe, 
figet Zitd, fprenb ©ebaftian 9ac^ lunbe fotfatte en Øuga; 
(bor meget, lunbe man tilføje, f«renb et filofoflft €Itift, 200 tei lånt Zitijtm. gilofcfi. 

tiltrccKenbe tcb Onbbctb cg Sc^anKiiig, funbe ftritee poa 
!Canf!. OmiMertib ne b« te, bcr pna ntj braje bettc for- 
gaaebe ftrai: aJibenflaMinæiibciie, ^Dcr i fit gag, ^cem bet 
tt cm ot gier«, at fjcnbe bere« Bibenffabe J^'fiJne cnbog 
i ben« mintfle Gnfttt^cbcr; og ?)iibere af CilcratiiVfnS ^u 
ftoric, bet i bet minbfte i bet ftcre fcge 9nnbflflb mii SCibcn» 
f[a6etne8 rprintelfé, gremgang cg Cmfcing. T>c fibflc 
ere natiirligpis tern, fom Bi nærmeft maa ^ace fot CJe. 

gUofoficnS Ubbifling fan, faaPtbt jeg fljcntict [t^i feer 
uanbret icg nben ticgenfonifjelft Setlebiimg), fcetragtee fra 
treSiber: bels i og for pØ, b«le i gcrbunb mcb Ideologien, 
be(8 i fit gor^clb ttl SOtebtciiien og anbre prattifle SBiben« 
flabcr. Cpritibclig foctunten nub I^cologicu tav ben ufri. 
3 fin ©eluubOtlling bettjngebefl ben af it Kriflotelille Oænler, 
og bet oigfigfte Dmfoing i benS ^iftotic er gorfegene paa 
at affafte bent. gorkunben nteb 3})ebicinen bar ben fra 
f#rft af ^itbet i en upraftifl ©pefnlaticn, inbtil euti>i)a8 
n^ €^ftemer efler^aanben føite ben inb f>aa en mere frugt' 
bar Sane. 

33i bille fprft betragte goibolbet til ideologien, ^^ bet 
er fnart fattet, forbi bet oar ufrugtbart. Titn ffotaftifle 
gitofofl beftcb, fem befjcnbl, juft i JJitcfcfien« gcrening meb 
Jt^eolcgien, bet »il ftge, bene Unbetorbning. Iiene ©tof 
bar gtoet; ober bet maatte Spelulationen ubbrebe (tg, men 
ille fornægte bet. ©en maatte forllare Stoffet (SJogmerne) 
faa gobt ben funbe, men ben maatte i!fe fel» ftabe; bettil 
t»at ben ub^gtig. I)et t^cologifte ©^ftem maatte betfor 
fornægte al gilofofi i f)«itxe ©et^bning, cg bet lunbe ifte 
bærdan!e cm bete« gorening i nogen ^ojere Sn^eb. ftcrt 
cg f^nbigt er bet ubtr^tt i ifircd^manbS ©^ftem: „gilcfcfien 
og Ideologien, {i^et f)an, ere total forffjellige ; ben fprfte 
et^borbee oeb menneflelig glib (humana industria), ben gilofcfitit« geitolb til Zf/teteåitn. 201 

anben »eb ®ub« SRaabe (gratia divina) ; ben ftfrfteS ^tinci)) 
CT fornuften, ben anbeti« ben gubbommeUge 9(aien6aring; 
ben F»T)'teS Onb^olb er ben naturlige Jtunbffab, ben anbenS 
er ftunbi!aben om be ling, ber ere bel bijriffe SWennefle 
albeleS ubefjenbtc; ben førfte« Wtaal (Itius) er t>erb«Iig 
SVlfalig^eb, ben anben« ben eoige ©afig^eb." SJeb f»tpe 
Øietaft feer bette fmult not ub, men i @runben et bet en 
©unge. 3r^i bet (igget bett, at 8ioet er bobbelt; bel tæn« 
lenbe Siv et forb«mt, bet ttoenbe foter ti(®olig^eb. iRaar 
®ub tt!e aabenbaret fig i ben menne^enge Zaatt, men i 
et gibet Otb pg bette OrbS gibne Serlclfning, faa Ian X^eo* 
logien ba ^eller itfe ^abe noget ©amfunb meb l^ilofoflen, 
uben fotfaabibt benne (an være en S3ei(ebning tit at bruge 
ftn Soi^ft^nb, at orbuc fine iSmner, til ben fiunft at bifpu« 
tete berober, en WetVbe((ere, ben tjnfeligfte af al Siiben, 
ber lun (ægger Sænfer :paa ^atiben ifteben for at gibe ben 
iBinger. gørgjceoeS ijate berfor flere 'IHcenb fctfugt at be* 
ftemme Scinuftend 9Invenbelfe i Æ^eotogien: Stiel« ^em< 
minøfen, SJigtercn SC^omafl æillumfen (1586), ffiipoppen i 
@!aane $. $. ^inflru)) Cl(^33j; Unberføgelfen ubartebe 
til iJejbe imob Galcinifletne, f. fff. ^08 S^riftion ©lenJui^ 
(de usu principioruni ratioiiis ae pbilosuphtæ iu contro- 
versiisiheologicis, 1663. 4). $aa (Srænbfen af 2:ibdnintmet 
minbebe Subb. 33indtøD (de philosophiæ rationisque in theo' 
)ogia nsu el abusu, 1707) atter om at tJornuften bar noget 
ttcerb, at {Jilofofi ogfaa er fornpben i X^eologien, at be ^aoe 
Vitffe Principia og doginala tilfælled; men bereø fai\be i$or< 
^olb tunbe itfe Fomme til nogen filar^b. 

gilofofien bar i fm Pdnftifle ^orm gaaet ober fra Ser* 
tiben. Iita beffjÆftigebe fig meb noget 3}Ietafbri)l (de Entis 
quidditale el de Entis affeciionibus), noget $f^(^ologi (@i(e> 
ten« 9Iotur, ® jælen« ^orbinbelfe meb gegeraet, © jæten« ©ctbe). 202 Vii lurbt XiMium. 3i(ofcfi. 

men ijcct Bcbbtcb ben [om S-'cgi! at bær« et §'i^lpen^i^tet fetben 
Oibcnrtat'eligc 5""" cg XiifputcTBDclfemc iublif Sibeniinmeie 
©tutniiig. I'ct car fiogif i fin raefl trioieUe Stiffclfc, en 
SIrt S^rffan^Sci'f'ffj t" fi^i" "Ue "f l^e" ^i^t "H'^ ''il "1^= 
»egne ubarte. T^ct gif ub paa al titte lunleii i »Sivltfr, 
tfteben for at fcrbinbe. T^tt »ar en fireng mcl^ebif! Etbeii, 
ber faalebcfi tlco inbpræiitct, ot ni gti^eb cg Set^rli, o( 
^tjpiitarilct cg "TJccfi Bleo jaget paa gtwg'en. 33ian beg^nbte 
meb ^Jfclaiic^l^piie Segif, ubinbebe cg fcregcbe ben, t>g gao 
enbclig, niere eder minbre feicfwnbigc, egne ipcarbeibctfer; 
men bet Efe« øjerne Peb Siifpiitolfer og Særetcgcr, i ^oilte 
©tjttogiemcnic nirften dltib itbgiere ^oBebingTebicnfen. S)et 
©prog, [jPtrtU benne Scgif cflitebe fig- i""^ S'atinen; befto 
mærteligere er §on« ?obeIfen SRefenS ^ox\tQ paa at 
operfcette ben paa 35anfl; fem nteften flUe fcrfte govfeg 
maatte bet miMl^ffe«. 

3 benne KaSfifle lib, flulbe man tro, bet mootte ^oPe 
bætet en aaben Ubcej, nemlig ot fortobe aifibbelafbercn cg 
Benbe tilbage til ben gtitfle Clbfib, til 2triftctefe« fclB og 
ti( ^lafo; fra Sicero maatte man jo fure« titbage tit bem. 
Slet Pat tun eet ©Iribt at gjere, at gaa ocer fra Striftotete« 
til ^(atc, fra gcrftanben tilObeerne, men ingen gjorbe bet; 
i bet minbfte betraabte fun faa SUiænb, fom 9Iict6 ^emraing* 
fen, benne SJej, ben »ar farlig. S>et man fcrmaaebe »ar 
efter^aanben at fetge 6uropa« gtemftribt. ^ertit finbe« 
tiogte ©per, itfe inange. 

!Der bannebe fig i ^rantrig en S<M»ft' fom ^Souftn 
lalbet @ienfpbelfend (la philosophie de la n^naissance^. 
I)en fatte fig op imob atiffofeles, bet »il pge TObbclalbeten« 
ariftotftes, og M«P libet agtet af fine (Sfterfplgere, men 
„uben ben »ilbe STantend bill des droits iffe ^a»e »Ætet 
mulig." ^e flefte, bet ^»te til ben, „»are ifle Itot ben ntf 9nbn< itrag. 203 

SanbS profeter, men tiUtge ben« SRart^rer." Slanbt biefe 
QRsnb ei Petrus Ramus, Pierre de la Ramée, en af bc 
mærleligfte. Hf \imptl ø«b(el gil ^an fra en ringe ®tt(Iing 
cber til Særefteten, Ut\> forfulgt og forbreoen berfra, cg 
lotbt tilbage. iBoabe fom ^wtepant og ^latoniler faibt 
^m beb @nigniørb for fin 3)?obftanber IS^aT)}entier i 33ar' 
t^olomæuénalten (1572). „^an befab fljtfnne ftunbPoBer, 
«n oji^eiet 9[anb, megen Æ)t}3be og en nisi;tig Criginalitet. 
$an inbfptte ben folratipe S8i«bom i JJranfrig, og bar ben 
forfte, ber (soa 3ronfI (IreB en bioleltifl Ztattat (1555)." 
Sil ^am flutlebe fig anber« fflrag, ©rober tit Jjiftorie' 
ftriBften (f. i iRibe 1558, :Coftor i aJlebicinen i SRonttjetlier 
1585, ¥rcf. Beb UniBerptetet 1587, flGOO). 3 te ©Irtfter 
(Bameæ scholx el defensio Petri Rami, 1583, og Aristo- 
telica et Ramea, 1585) gjorbc ^on be bonjTe Scerbe betjenbte 
meb ben ZanU, at fortabe benflDlaftifteS'Moft; og efter at 
^at>e gjennemgaaet en 3)el of Sriftotele«' 50ietaf^fi(, øoerfottc 
'^an og ubgav til be @tubeienbee $Tug $(atod $amtfnibe4 
(1598), for at gioc bem ©mag paa benne gorfatter (ut 
temperarem Aristolelis sublilitates et argulias elegantift, 
gravitate el maijeslale Plalooica, figer Ijait i 3:iiPriften), Pg i 
bet mtnbfte meb ben ^enfigt at ^olbe ØorelÆ«ninger berotter. 
3 et fjerbe @trift (Laiirea Monspeliensis, IS86) gatt ^an 
et leuenbe SiQebe af Xilftanben t>eb Univerfttetet i ^Dtcnt' 
^Jttlier, ^bor monge Shxeftioner, ^roHemer, ftonfultotioner, 
Crationer og ^rætettionec ber ftulbe tit, førenb ntan i ^ere 
3)age, iJormibbag og (Eftemiibbag, fra @rab tit @rob lunbe 
fomme til ICoItorgraben. $an gae tn bitter @alire i>aa 
ben tterbe aSunblatnp, ber ftjnee at ^ave te^aget 1)am \aa 
meget. X)erefter beftjæftigebe fig i bet minbfte nogle, fom 
3. 3. ajenufinu« (1602—3), meb flato, men benne SØenbing 204 I-Et lOTbe SitSrum. gilcfcfi. 

fljne« fnart at tjaue (o6t fij i ben gamle Sfotemet^obt, ber 
bentebe poa nt) Sitcilamcnter ubcnfra. 

Gf'tcr ^in forte Coergaiigiiffcte beg^ntte n^ gcrfeg i 
eurcpa „at t(are Grfjcnbcilen« iiilbc og at lefe jyilefcrtcii« 
euigc ^'rptlcmer." (Srfaringenfi 2Jci bat allerebe betraabt 
Qf *aco of l'criilam (t 1(326) j gcrnuftenB eller ben fpetu= 
totice UbPiHing^ banebe« afSJeecartc« (f 1650), ten mat^e. 
matiftc 3)[Et&otcfl af geibni^ {f 1716). Cg(afl i 3>aitinor( 
begijnbte man at t^Itc til bisfc iil) Siiftuelfer , gebt og »el, 
om ilte entcg lilSpinoja (f 1G77). 5)cecavtce, fom XTi>n= 
nnig E^riflinc traf til ©terrig, lunbe itle blioc ubefjeiibt i 
iDanmatf. a)!autit8 ftsning (f. i ^ierge 1637) gift 
SBtborg Stele; reifte iibenlaiibe cg giorbc fig Ijetjenbt meb 
ben Gartcfidiiffc g-ilpfofi. cg Ijntbc cfler fin J^imifoiiift 1663 
afleiebe Batt Dpfigt ceb fine fitofoftfte fforctæSningcr. Song 
Ureberif ben Irebie ^nbebe ^am, og famme ©ag, font ^an 
»eb et KonflebreO 1667 affatte Skriften 9Jolb fem ^rof. i 
Si^eologien, bepilfebe ^on Rening til ^anS Gftermanb. 9?æfte 
9ar giorbe ban ifam til Dr. bullalus og $i^c|) i 91aIborg. 
(t 1672). ^en ^Dotvibt Rining fan antages ot ^aoe bannet 
nogen nt) ®fole, maa jeg labe uafgjort, ba ^anS fertil 
^ørenbe @Irifter ifte ftnbee paa eore 93iblictVtfr. Sit ben 
Qartefianfte gitofoft itte git i @Iemme, fee« af abflillige 
©frifter ^bori ben ber«e8, f. ©f. ^ce ©. ©ioer« (1680), 
flf Oprgen ©eerup fra iRibe, ber tog ben i JJorfbar (Re- 
natus Descartes ab Atlieismo vindicatus, 1679), og ®øren 
©»renfen ®tub, ber bifputerebe imob ben, imob SBerbenS« 
bannelfen beb røonabei (de principiis Carlesii, 16K4. 40i 
men noget ©frift af \tnxe %)et^bning bibe« ben ttfe at ^abe 
ftemlatbt. ©pefulattonen f^neS olbrig at b^be tiltalt bet 
banfte Setfinb. Run faa gabe fig af meb ^lalo, fom 3en8 
Sirlerob ben Dngre (r./*^ Tif^mov 1682—83). 9tbti Sfrtnftn. 205 

^latnrftlofofien tUn ben f)}elulafttie betragtning af Sta- 
turen Dar ^eUer itte til ubenfor SE^eefogten. !Den f)ta(Hfte 
^cegelunft bcrtmob balte ®pe(uIalionen i bet minbfte ^o« en* 
lelteSBænb. ^eber ©»renfen, l'etriis Severious (f.iJRibe 
1542, ^VDt ^ani ^ain bar Staabmanb) var tun ttjbe Sar 
gammel, ba ^nn fif SiQabelfe tit ot ^olbe offentige ^orebrag 
beb UnioerTitetet iontx ^cefien], men ©ibetflft breb ^om tit 
fremmebe Sanbe. <Sfter at bsre tleben SRagi^er 1562, 
rejfte l^an tit {Jranlerig, §bor l^on ftuberebe Slatursibenitaterne 
og SÆgetunflen. $an benbte to ©onge ^jem, og forebrog 
meb megen 99eunbring isnen om SKeteorerne; men brog 
atter og atter lit dialien, cg Bleb en af QcurofjaS ierømtefte 
Sæget. I)ette tebægebe greberif ben Slnben til at fatbe 
^m ^iem 1570 fom fin Siblæge, i ^billen ©tiUing l^an Ueo 
lit rtn 3^*b, af feften, ben 28 3uli 1602. faa $)iembeien 
gjennem granterig Hee ^an !Do!lor 1571 , famme Star fom 
^an i Safel ubgab [m Idea mediciuæ philosopbicæ , ^bori 
(an fpgte at ^abbe faracetfu« imob @aten, ben metaf^flflc 
Selragtning imob Crfaiinget^eonen. $an giftebe fig 1583 
meb X)rube ^or ©mebem, cg (ané ubbrebte $ra(ie faaoet 
fom (an« mange ^^Dtobftonbere cg Sjenber afbenbte (and$u 
fra at ubgive ©trifter. 3 et iBrec tit ^ifloriu« ^tlrer (an : 
Natura sileiilium amat, el Deus conlentiosos execralur. 
Satis superque Tbeologuruni vicem liisce temporibus do- 
luimus. Tacilé pasci, qvielé vivere lutius est. ^an« SrU' 
btlion bar for ben S£ib beunbringøbÆrbig , (ane ^annelfe 
ftadfifl; (an eftertcb mange ufulbenbte ^aanbftrifter; men 
ogfaa benne SUanb Bar fun et forbigaaenbe øenomen, bet 
unber ben (erflenbe (Smpivi forbaefer 83etTagteren, men nxpiie 
(ar efterlabt noget barigt @);or i 33ibenftaben. 

3:il gitofofien regnebe« gtjpffen. iDen beftob titbel« i 
en (Stlettici«me, (bor Kriftotele« faae fig omgioet af mange 206 £cl IXTbe Zitarum. Silcfcli. V 

^oanbe aiibrc gilofofer, f. (Ej. i garl Sergenfen ^angS Coni- 
pemiium Naliiralis scieatiæ, et ocio Ulris pliysicæ uvsciil- 
talionU Aristotelis et aliis pliilosophis decerplum, (Witeb. 
1599. 4. Bcb [jPi« Utfetetfe i aSittenbfra X'an|7c og 3Iori(e 
fceb ^Bcr Slftfting Bare SKefpcnbeiUe r) ; min for ftprfte Eelen 
lun iS'ompenttcr, ber iitbe^olbt bet alminbelt^fte cntSJatutcn 
ca^dtuifcncriicnenie: SJarmen, t^fct, S^iigbcn, ben raaguc; 
tiflefitaft; Sicvbcnéf^ftemet, Gleincnlfrtie, 3crbHcbcii ; tfuf. 
ten« 3iatur, JiitPcre cg globafi Cpriiibelfe af SRcpeii, p. 
beel., fer at tjcite tit SBejlcbning oeb gcrebrag«, Gn 3prc> 
ftiUing terrm uiibet eet tnn man faa af Sofp. SBaTl^otin« 
Sjslema plivsiciiin (fra 1G18 fgg.) $Po ber »Ube brioe 
bet pitiTc, ci'fattcbe alt bctte t fmt logi|lc ©ifiiiitlioner cg 
Sut'birificiUT, og opfliKebc bet i Iiibcllcr, ber iiÆl>lJe nu 
!an tiftrÆfte nogen uben beb fit luripfe Ubfeenbe ; f. Sj. ^alcor 
@unnarfend l'lij^ica in labiilas jiivia Analysiu logicaiu 
metliodicé digesia. 4. ger 16C0 f^ncfl ingen gremgang 
^eri ot ifave funbet ©teb, og felo efter benne Itb, mebend 
ffemien og be uibunberligc Mefuttater, ber af ben benlcbe«, 
Éefljuftigebe aflc, bet care faa rige, at be tunbe Étioe fottige, 
BJorbe tun een SJianb ©pote t>cb fin gtunbigelRaturferflning. 
SRaémug SartVtin fom fra ^lerluffiljotin« ©fofe til 
Unioerfitelcl 1G42, ftubetebe 3)icbicin nnbcr Clnf 2Jorra, 
og brog 1C46 til ^cUanb, ^bor ^an titlige tagbe fig efter 
3Kat^ematif. fifler et tort Op^olb hjemme rcjftc ^an atter 
1647 til ^otlanb, Engtanb, granterig og 3falien, tjDcr ^an 
i ^abua bleB ©otter i SKebicinen 1G54. Gfter fin ^i^™' 
lomft 1G57 bien ^an ^rof. i iKcbicinen (t 1094). 2ic(ifl 
(1644 — 66) beg^nbte ^an at ubgibe mat^ematifte cg aftrot 
nomtffe @trifter, cg ^eiit>enbte fig berpaa tit ^faturenø 
©tubium ab erfaringen« SBej;. §)an anftillebe 3agttagetfer 
(de figiii-is corporoiD, de Hgura nivis, de poris corporuiii, Sttimut Bart^elin. 207 

de altractioae, de eiperimentis), og eax beroeb ben f^rfte, 
bex ofjbagebe ©tiaalebr^bningen tteb ben ifilanb^e ^ltx%* 
ft^ftal (eQer S^Dbbedftenen : Experimeiita crj'slalli Islandici 
disdiaclaslici Qiiibus mira et insolita refraclio detegitur. 
Uafn. 1669. 4.), ^bi« Soce ^ben nøjere ubbillebee af 
^u^gene (Traité de la lumiére 1690) og af Slelnton (Oplice). 
!Ce flEl'te af bisfe Unberfegelfei ubgac ^an i en ©antttns 
CDe naluræ niirabilibus Quæslionesacademicæ. Hafo. 1674, 
4.) ^bori ^an titlige for ufiKre ^^pot^efet fcretrcelfer princi- 
pia cerla el evidentia, clara el perspicua, betræftebe veb 
(Srfaring og 6;))eriinenter (de pli^'sica Cartesiana), og o))> 
muntrer ad rimauda naluræ arcana dulcedine experimen- 
loruni (de poris corporum); [oml mobfætter ftg Ijifputeet' 
fVetferne og ben ^etflenbe Snisbrug af Sogitlen. €nbelig ub< 
brebte ^an Sunbffaben om gartefii niat^cmatifte Cpbagelfer. 

Ph. F. Hane, Commendalio academica de ingenjis gentium 
borealium philosopbicis. Itosloch. el Lips. 1724. 4. nftvmr 
»fl atffilligt SKtenb, in btftjttftigtte fifl mtb S<l'>fofi(ii , men flwer 
infltn aitjlrtning til nofltn bljbtre Snbftflt. Kofllt gttringtr of 3- flSeUer 
om Silofuficne Silflaiit i Vlminbclisbtb ^aM i ^i^. XaUntn 2, 164 

Æil te «I^^ ©tciflet ^ettt Doctrina de ralione docendi, 
discendique artes et disciplinas:' publici prælecia in Academia 
Hafniensi: a V. Jacobo Uallhiæ Arbusiensi. Nvnc edita opera 
et sludio Nicolai Petri Arbus. et hæredum. Basiics 1590. 
{<i^ixa Univtrfitctebibl. finbtS tt @jtmf\ar, btr t fin Sit bar txiret 
el ^roBtdtmptor, og oifl aibrifl for ^ar tKettt la|l.) Silcflnct Chriiit. 
Holck de Ronaeliitbve. Slet Vtfcr, (itioTtcbt« b( loVpttftt ^anb tavttt 
jtg aJibtnftflbtne filofofi|T( St^ojibtinfl, efttr al btii, fom ttt tittbtr. 
Var rcVcti ub ex ScholasLica barbarie. Sogcti bclcr fifl i to £(le, 
af dotlfc Sittnffat'cit, ars, bt|taai: I. Prscrplio. 2. Helbodus. 
Prsceplio enim årtis Dialeria est, melhodus torma. Unbtr bm 
^Tflf af^anblce præceptio vera, viilis (unl^ltifl, ociosa, er f. <£];. 
btn Unberfegtire om Siben var fer 9}erben, 9@gfltt fer ^eiitn), 
aflirmaia, calboUca, o. f. o. mtb 9(iA>eiib(lfe paa bc forfljeUiBc 208 Titt lattt 2iDdnim. Stlofofi. H 

93iNitjTat(r- Oplima methodus r«! prxceplionum dispositio, a 
generalibus ad spccialia pro g re ri i c ns ^ bvorpaa iitvifliS quid tal 
gcnerale el spedalef og all Op(l)rte ligdcM m(^ Qxtmvln. "Sxn 
gorfatttr, Iiaii i|«r unfertr, er Wriftotdtfl, mm egfaa ^lalo, ®okn, 
(Eictro, 0. f. u., i>9 of Kee« ffiiutfl ofl iWtlaii(l)tboti. 

®ainni( Si^rfatttrt De liilcris liliri duu. Dasil. ISSfl iiz 
j(ø if(( tuiinct cftrfininu, cg tnao brifot lati bet uafgjort, ^voi 
mbt (ft ti?r(T hertil. 

STntrt S^'^f'i'W« tit« '"^ 'COO tre GlauS •Sammtr, prof. 
dialtctices i 15S5 (loCS— 1582), *fliie ®ll;^fm(^ C1575), 

^- jD. Slaiigcittacf (ConiincnUriolus in flccimdutn iracUliira 1. 
libf. '^yalviixm- Arialolclis. Hafn. 1S85), ^oiflcr SloffnfranM 
ttn Sngrc (de loco et lempore. Rost. 1592. 4,), Bagt 6firi(ltnffn 
(1597-1601, ffi; Sfiibj. Si^tafl til ^orfdifl ©tolrt *i|t. program 
1848, ®. 47), »M« tpoaftt (1508). 3wrt)0« Aicinoi PliiloMphi 
Ad doctrinam Plalonicam inlrnduclio. IlaTn. 1574. tfttr 2t|uia 
(Congpeclus elc. ©. 47) af Sorgtu 3)l)buaP. 

%iib(r6 JCrag: Vinding, Ar^d, Haun. @. 154. Bartliolini 
Cisia medica, ®. 113. ^niolbt og SRanfa. Samt. til ai!tMtinaI> 
ftijl. 1, 35. gtljtnip, UniOtrfitttft <B. 43. 

Rame« scbol«: et defensio Peiri Rami: contra Georgii 
LieLteri calvmnias, in epilomen octo lilirorvin acroamaliccdn 
aspersas. Delegvntvr cl dissipantvr l.iebleri errores: Kamus ■ 
calumniia, ei senlenlia Icgvrn teqvissimarvm, verilalis, ivslitiæ, 
■apienlitt, tiber pronvntialur: caTssam dicenie Andrea Kragio 
Bipensi: Dano. Basile« I5&2. (®aa[(bcfl tr Xittlm paa tmnr fj(I^nr 
Sog. btr ogfaa n anført t @ubmS @aml. 1, 3, t43). 3 Sor« 
taltn o)>^ejti ban Petrus Ramiis, noslronim temporum Plalo. 
SRobltanbmn Dat Georgius Lieblerus Physicus Tiibingensis. 
Jacobus Biorno Danus aiibtfatcr Sorfatttrcn. Scgtn fdu følger 
Srtn for Srin SirbltrS @(rift imob Rami Scholæ Physicæ, mtn 
tiac lun Snttrtsft for S'lofiJfi*"* •feiftorie. *rag øjcntager boob 
4p. SftamM allenbt f^axiU foftt (jf. Sninrmattg @lcfi:^. btr ^^ilof. 
9, 421 Klim.) om bm artflot(li(f( ^Mafit Unijttr. 

Arialoteiica et Ramea: de insidiosis soptiislarum simvla- 
lionibus, institulionea breves: qvibus additur disceplalio, in qua Siiofofifh OQ fvm efrfftn. 209 

nlramque inslitulionen ad Catholicas de materit et formå artiam 
■egn posse rercrri, demonatraiar : opera et studio Andreas 
Kragii Bipenais Dani. BasJleæ (I5S3). 4. Siltgntt Abaaloo 
Jucit de Maelgard, „lumen qiioddam in Dania". ISogen givtr 
(t UttDg ferjl of ^rijtotdte, bernottl af ERamuS de insidiosia simula- 
tianibus aophislarum, og tnttr itrpaa mti en Unberregrtft , iaat 
Irtrt fttm Sikltn anørotr. Sennt UnbrTføgtlfrt 3ntf|oft oitgiwr 
^n fdt) faaCcM: reiiquum est ul fidem raciam omnes lam 
Arislatelia quam Petri Rami aimuiationes, sine crimine, posse, 
ad qualuor itlag de materia et førma arlium leges, reduci. 
Facto itaque inilio ab Aristolele, probabilibus , nieo iudjcio (>i 
quid ego iudico) rationibus asscqui conabor, omnes in genere 
insidiosas simulaliones ab Arislolete et inalilulas et obseruaias 
contra leges boms arlibos prærtnitas peccare. De hine linibui 
■ophiatarum quinque ordirie in manus sumlis, contra quam 
legem spcciatim et maximfe quilibct eorum pugnct expromam: 
idque non aliunde, scd ex ipso Arislotele adduclis exemplts 
teslalum faciam, Alque hæc mcæ disceplnlionis pars prima 
eril. Allera pars ilidem Rami ordine Rameos Elencbos ad 
noslras leges reducet: exemplisque inlbi rcperlis ittustraliit: 
ut tandem conspicuum Oal el apertum nihil esse barum institu- 
lionum in alterulro nostrorum philosophorum, quod quatuor 
legum impcrio non sil dcdilum: el mandalis slet. C^le.] 

Phionis Parmcnides ser de ideis: Latjne seorsim editus, 
et brevioribus nolia illuslratus, uberius prælcclionihus publicis 
explicandis. Hjfniæ 1598. 4. mrt en Silftrift til bt etubermte. 
KoUmt nt tun SHarflinnttfrnsrfiiiiiBtr. 

Laurea Monspcliensis (vir.} Rasil. 1586. 4. mrb m $dk 
tait til it etiibtrtnte i Jtjettntjaun. Sfrifttt iat oiifoa en tijpo« 
flrnfiff SJlarfcttrHflhfb. 3>(t (r trtjtt af ertaftian .^cnritpttri intb 
RI) Xtflitr, og Stta^ hat faoft fiain til at tniflt nlrfløbtt J on j. 
Quam (ralioncm} a. P. R. (Pelro Ramo} Teliciter inccplam, 
felicius a Cl. V. Doclore Jacobo Malibiæ, Academiæ veslræ 
professore Theologiæ, perfeclam, lanquam veram, necessariam, 
naturalem agnosco et amplector. 

Vf StnufinuS anfertA !)0S !Rlj(ni|) Secunda in Timæum Platonis 
exercitalio. Hafn. 1603. 4. Cin bttte <SStrift re til, «tb(« ittu 
U 210 T>it lƻc Siib^Tum. Zilofofi. V 

TiftTi Tifiaiov Sive in Pbilosophi PIfltonis (ctc) Timsutn 
De Nuvii orlie mm noto Schedissmn, authore Jaiin Dirchcrodio 
Juniore, Alldorfi N'oricorum 1683. 4. sifa, ol man gao lig af 
mib ^lato, men n ith noget RIofofilT ©[rifl; td n, om man uif, (t 
euppUmcnl ii[ 9{iitb(ilfl Mtlaniiea, b»ori ter uifts, atUt er 9(merifa 
btr iiuttfS, oi; Salomons nayigalio Ophiritica lienr onU<i bttliL 

3<a en ^tl af be til Sitofcfieit i STInilnbeligbrb , !Diciafi)rtft<n, 
Sogiffcii og ^fndiologien l)orenbe Stritter tt(e ^aoe usnt al \aa, 
a$ tec titUrr ittc hat vattt mig ntultgt at siciiii(ml«f( <illt bem, 
ber fiaBcS, nifii bet bog et ulDioIfoml, at ber I nogle of tiift fore« 
tomLiie enttltc Satningei og ^ffitr i">: fammrnfiiUfbc ciUe optijfe 
Sibens SÆiifnin);, foo omtolei: jeg lun foiii ^^revc nogle ©frifttr, 
og ^niuiftr ievrtgt til cebtonimenbt Sotfatttre. (Sn ellec anben af 
tort gilufofet tunte maaffee engang tage fig for at belianble Silo« 
foflenfl •f'ifiom i Sanniarf. ©c benne ^ifloti« itte tt Bigtigt Sti 
i ben intnnriTdiiie 9[anb3 Ubuitlitigi[)ifluri( og oplijfer ben ifte Stai 
tionalCarafteren ? 

^and $ot>elftn 3((fcn Var en af bem, ber eftertom @l)ri(tjan 
ben Si'rbeS to ®ange, 1604 og 1GI4, ubgaaebe befaling at ber 
(lulbe forfatte« bebre Sterebeger. .&an nbgau Parva Logica Pbilippi 
et Arislolelis. Selecia et ordinala (kIc). Pro junioribus. Harn. 
1605. Inilia parvx Logicæ el Rlictoricæ. Ilafn. 1610. o. fl. 
©et er Jæcebeger, fom ingen anben 33«rb ba»( "i6 at 6« obflffe 
SJibenfTabenS Sill^anb. 3)(n ferjtnfeUnIe l(flnbter 1) om Logica t 
Mlminbelig^eb. 2) De noiionum siniplicium apprchensione lopica. 
2)eninb(t cap. 10 de nomine. g gjr. Esl aulem Nominum duplex 
OX^oii se* affcclio, prima ginguloruoi, quæ Ciceroni Interpre- 
talio dicitur: altcra plurium inler se, quæ ab eodein principio 
Tirié deducuniur, et AriBloleli av^oixa, Ciceroni conjugata dicta 
sunl, Inlerprelalio alia est NoiDinis simplicis sev proprii, qun 
considcrari potest luiii ralione ^éctta^, tum originis: alia avtem 
Translati sei figurati. Kalione i^éaeuaq Inlerprelalio diri polerit 
Nomenclalura sev versio ex una lingva in aliam. Ul, diaiéyofun 
id est dissero, dispulo: allercari el rixari, lingva Gertnanica 
3an(fen et Danire Kt fTienbeS oc trette. Jtaltxnx^ si quærimus 
Germanicam ejus appellationem, sit sine {BnterrebcCunjl, Siattz* 
TU^Utunft, Daoice Cn Jbinfl befletoilig ait forfpørt (ig mtit onbr^ oc at un^^t]ii^t anbtt. 3) De comprehenaione Logica: El pri- 
mum De diacrisi Axiomatica (etc.}. 4) De Diacrisi SyllogiBlJo. 
Et primum de Argumenutione et Syllogismo C^tc.) ^mintcc 
finbts aOt €trUogianKc mtb t^rcs Stseont, og btt ubs|ør naturtiøoi« 
nt pot S'tl af Bojfn. 5) De meibodo. .^tninbtr fintt« (n Sefl* 
ttinø, ia forc|tiU(i Rota melhodica In^enlionis Logicæ Generalig. 
SJcrtftcr it forflifUigt SRtt^obtc: Analylira, Apodictica C^lc), 
De Dielhodo, qua falsum deprehenditur; primam de Fallaciif 
in diclioDe, f. Qf. 

Album est Qvalitas: 

Pomum eal Album; 

Ergo pomum est Qvalilas; 
og de Fatlaciis extra diclionem, iviltt tre fl)U €tags. SnMlg 
de Ordine, tm flrtngr mdfiotifTe £>rbra. 

Saitgt msTtdifitre te imibCtrtib itnnt SItanbt SorrøS pan <rt 
fortanftc iniitttn i: 3)m liMlf Logiers SStgDntKirrr, forbtliain at 
brugr, ligt tjfttc Satiiicii, S^i^ ^f" ft"i'( ^(t)' i Sernc ft^oltr t 3)an« 
martf etc. £c (Utri i altiimbtlJDkb. ^rcntcbc i Xufcmgtiaffii, 1610- 
(tHt)tTup, om etoltrne, S. 93.) ©t <p« Sjtmfltv btraf BiKe 
oploft btii Siba plofofilte ©prog: Parva Logica, p. 1. cap. 4. 
De Calcgoriis seu Prædjcamcntis. El talis quidem est Appre- 
hensio separalarum notionum , quam ut T;rones tanio redius 
anjmo conciperenl, placuil Arislot^li ab ipsa prima Philosopbta 
lumma rerum genera naqadti/(iatixia<; ad societalem Lagirorum 
elemeiilorum srcessere; quæ ipsi locanlur xnT^Yoqtat, vulgo 
prædicamenia , Cicei-oni Allributjones (clc.} fna 3)anfT; jDm 
^robitamtntrr. €aaban er ben btfattdft paa Notioner fom txt 
abjTilbt ^u(C for iig, mtn at bc Cngt, fom ((tre, funbt fatte ben 
t)t« Ttlttrt, fiuntit btt gobt, at ^tbnbragt bt elfutiftt Genera oc 
ortt for bt anbre ting, til bt 2oflifI( ©Itmentert et ttflijnbtlftt« 
felfTab, {»uiltfe btc taibt« Prcdicamenta , b. t. D)nbtrlige frcmfagn, 
^04 CJceronem Attributiones, b. f. tiUeggcirtc, for ber aff fanb 
naiCigm atliø, ^uilttt forbifas bt trt nimmtTt enb aitbrt, funbf 
ttlribueres oc tiUtsgt«, tUer prædiceres oc fritmfigtd om bem \om 
tit fntffrtct- Pana logica, p. 1. cap. 5. Subalaniia est ens, 
qaod per se subsislil, oec recipit magis et minus in eodein 
gradn asiceosus aut descensus ralioMlii, led saslinet Acd- 
14* 212 £)(t laibe SiC^rum. Stlofrfi. 

denlia, et sæpe quidem contraria: in qua divers? Speries Dis- 
paratEc dirunlur e( non controris. ^aa 2>aiifT: SiilislanlJa, tt 
Sia\tn er tn Boii-fiifis tina, fam ftoffiwr unbtrflænPigfwb etb (lii fctif, 
oc irCc liter, at ttt iljtil men (Ucr mititre at fan til, Sten ctiltøltec 
tilfalb, Vti (milifet atflilli^e Itoiifl fiflfS at l'oirr disparaler ailTillise 
ot lifliK ot itfe coiitrarier tiievi imot hiier oitfre. Diiidilur vero 
Subslantia in tcniiissiinain, qiis localur spiritus, quo crcaliiræ 
invisibiles el ralJunaleg 8c immorlaics, Angcli et animæ ncislrte 
pertininil : EL rrassiorem aeii scnaiLus subjertam, qiiæ Curpus 
»uigo dicia esl. 9^aa Sonft; Gt 9?«f(ii fom tljnf(|1 forefommet, 
tait'a ^ant, Innn-t &(tn btt ^ete Sngle ot @iel(, £)c ttn To'" " 
tottwr, et Sefiom. 

ffntiiu iitfffrliflm fiar mon ttt lieEe Hppnrat, t6i nnliet fan 
ttt bog, ifFc ^1t^e3, i: De diccndi et disscreiidi ralione libri tres. 
opera Conradi AsIanBergensis. Ilerbornæ Nassoviorum, IG~2. 4. 
Bogen lilegnebt ban Joh. Sparre de Sparrishulm ot\ Ollo Brahe 
de Neshyholm, ti)i for bertfl <S(l)lb ofl til ttiti Srufl tefihnbte don 
berpaa i ^eibelterg for 25 9(ar (^^en ; ba lian tlei) taltrt ai> pæda- 
gogicum munus »et Unil>er)itet(t 1600, foregebe han ten. %eTts 
IdSninflenw (tanffete 1019 fornietelfl ^e|l(n, or lian lagte ten 
fibftt ^aaiib terpaa 1620. ^an iibgao ben efter (ine Silderertfl 
iDnfte; og ten gioer ba en SoreltiUing om 9!itfnftabnifl Beliaiitling 
Beb Uniuerfitetet. Sit (o forjle Scfler banble de diccndi ralione, 
ncnilig de rerum inuenlione cl Iraclatione, ot; de vcrborum puri- 
tate, elegantia, ornatu, natnrlif;oid tet latinlTc ^proc^t. Srctit 
Sog do dissercndi seu dispiitandi ralione, Iiuat di^serlalio seu 
dispulalio er, benfl fines, Ihescs, media (elc.). ^eri aftianbleS 
tiUiøt eijUDøismcnie. iOg faa er bet tiUtfie of)]tilltt i Snteller. 

ffletnlwrb ©ivrrS' 3nt''^"'i'fl i'ar egenlig en pnvat tltartejteffe 
fijt to af ®re»> 5lMefeltS Æonner: Inlroduclio in philosophiam 
velcrem et novam. Pro Ivronibus. Hafn. 16S0. S)et er forte 
^ovetfatninger af gilofofienfl S>eU: aRetafijfit, Slieologi, 8ogif, 
®tlii( og ^Dilf, 4^011 (jenber Sartefiii«, men har ifte benijttet onbet 
af fwm, ent i Phjsica 3nbbelingtn af Maltria Cartesiana i aub- 
lilissima, subtilis et crassa. -^lani nornnelte $cn)lgt Var at 
jim)»iifi{rre Stcthoben, og trrfor tager jeg af iioni tt ©remyel paa 
be niejfonimelige og )>ebanti(Ie ®lutntngSinaaber, ^ooniieb ^int alvor« snofoft^ ofl mvt ehiftft. 213 

ligt SRonb iJtogtte ftg fcfo e$ anbic De modis sj-IIogianionim. 
Prima Pigura liabet qualuor Hudos: B«rl)ar>f Celarent, 
Darii, Ferio. Secunda ilidera qiialuor; Cesare, Came- 
ltres, FesIiDO, Baroco. Tertiascx: Darapli, Felapton, 
Disamia, Datisi, Bocardo, Ferison. In bisce qualuor- 
decim Uodis observanlur Tocales quatuor: A, E, I, O, quania 
Asscrit A, Degst £, sed sUnl generaliler amba:: 
Asserit I, negal O, sed particulariter ambæ. 
Sab oe til Ijttrligfrt GplQSning tage be fin ferftc „Staturfigt 
Raliocinaliuns maabcc" pM S)anfT af 9Itfeii4 itUt Sdø: 

@aa bliffoc ijtc ubaff 4. maattr ubi tn naturlig connexiAn 
CC famm(iibiiit(Ift tffUi fumufftHifl uiiB. 

3>en fer|lt, ba btjaii alminbelig, fom fiaf^it 3. axiomalerj 
Dnifersaler oc affinntrttt, b. t. alminMigt oc bi\atlt, ifoUdt bt 
bcttgne Otb 3. A. i btt orb Bsrl>ara. 

3)en aubtn fom ntgtrie cc bditgtie, atminbcdg , ifott tegn tt 
£. til mtb for b(it ntg<reb( unversål, b. e. Uttt^Ubt alminbelig«, t 
bet orb CelarenU 

S>m trcbic, speclål offtmitrebt oc bcjaebe, ttbt Darii, at !■ 
ftof tliire particulår affinncTebe se btjurbe. 

SHen fitrbe, speciel negertfe cc 6enegttb(, i bet orb Ferio, ot 
O. at (er) fat for ben pHriiculår negeiebe oc btntgtebt, €om 
Bar ^utrt Sjur tr et fi«f(n, 
ba *otrt aitenniiTt er tt Sjur, 
ra eaa er H f)VM aRtnniflc tt Vartn. 
Ce 3ntet 3>jur er en (Ittn, 
la $cert aiteiini(Te tr tt I'jur, 
rent Baa er ba inKt SKennifte en (leen. 
Da m {Tniil)eb flal fitjii, 
ri 9ioaeri Urllljlt er fitin, 
i €aa fta( ba nogen lic[ll}f) ftljid. 
Fe Sngen naturlig loofl maa oniftiffti«, 
ri S)tn lot)g fom forfcjubtt $oor i ©tteflat er itflhirtns loog, 
o @aa maa ba ben locg foin forbjubtr -^oor i 
Scltflat iift oniflifftis, ttt. 
JD f olbtrg, ffoUtm Vu^iaitStalb ^atibt bu itft ot rtjbbt! 214 tiet Ittite SiMnitn. gilpfcfi. " 

Cm SRaui-ife ^rttrroi Jtening fiat -^rfrøtfl aUmtt pttwt: „f>an8 
Cttifttr fit for faa og lItf^J^(Iiø( tit at mnn af bfin foti tifn^t 
l)anfl fili>ri'fif[( Iiiltnt 03 fjell^pmmeIi3e Slrlniiifl." 3>( litrlil børtiibt 
moottt Vttrc Novn quæd^im scd vcra ni genuina Loyiccs jirin- 
cipia. Clirislianiæ uttn QTar. 4- Disp. de principiia logieis. 
Hafn. 1663. 4. Disp. de rerum principiis el mcch^Tiica aemi- 
nnm Lilurgia. Ilaun. 1663- 4. 3^(t fibfte fr [iin Ut Stat-t SlitftS 
meb (11 l)i)loi:i|T grtmftidinfl af SJifiiiiiflrnif ttrom; ttøflt te fevflr 
I)flr jffl fL'r3iai>(S fegt t^a Porc ffliblicttiettr. 

Qfiitrt gorfattm r«: 5m KiOO— 1660: Cnfi). PavtiiPlin, 
3(fp. ætudimant, Snocft 3ati)frf(n, Sbr. .^anftii, 2. .potni, Wcfior i 
£imt (de philosupliica bumanæralionis lilicrlnlt. Ilnfn. 1610 4.), 
(£br> €lut (Tcdtnologia seu arlis delinealio generalis. Gicssie 
1613. ej tios SJiijmiD), ^(tm. STidffn, fftiaS eiftn&trfl (de unione 
aniniic cum corpore. Ilsvn. 1618. 4.], £il( S'omi, ^. % SSro^' 
mani, ^. $1. Bitfrti, 9tniÉr, SHlicbuiS (Di.ilnptis de Ir.msmipnlione 
■nimarum Pjtbagorica. Hafn. 1638), 3o()- 3o*3a, Brnitiarb 
Utn<^ (Logira brevissima sed maxime pcrspirua. Snræ 16-17. 
Cj f)oi Ktftnip), Sut). SHaiK i ©orc, Stir. 9Riintti(, ^. sp. J?aliimt'; 
tora, *. 3- ©ifcorg, ^. (PiiitffitN, SrnS 3. æirCercb iXhtfti), 
3. S. SHcimtr, 6^r. 9toie (Uges Dislingiicndi seu de virlulc et 
vilio dislinctionis opua. Franequeræ 16.57. Vesaliæ 1685. Lo- 
gica recognila. Hafn. 1606. Ubfedig ecgit). — gfKr IfiCO: 
Cfir. ©t(nbii((), 91. Stiijcn, 3ofi. Srunemant, 51. Sanflflrt, SRofl. 
flSinøaarb (VIndemiæ Onlosophiræ, de aulonlnte divina in Phi- 
]oso|ibiciB et inprimis in Onlosopliicis. Ilatn. 1691. af ringe 
ffitttjbiiinfl). .ganS ®Q3fler, ®. sPonfo*, 9titb. etenttt|lriip , SRitft. 
Stifl^. 3- 9T. atimbditnip, C. Subid'ær, .JinnS S^avtliotiii , ©ertn 
^tbtrfen ®(iib, gr. glauHaniiS, 8aur. anja (de ulililale cl neces- 
Bitale Malhesens in Philosophia. Ha>n. 1092. 4,X ¥■ 9(. Sftttborg, 
.^nr. ffiegtiotft i ©ore, g. M. Jftflnt, rødt. Safidifdi C<*e affec- 
tibus anims. Hafn. 1692. 4. ttc). Setji. Urfin ( Vnalomia mon- 
slrorum logicorum. Hafn. I6t>3. 4.), % 3>. fXanine, f. SQliéia 
(S^efeS), iubv. ffiiirelDO (Anima locala sive de sede animæ 
rationalis In corpore. Hafn. 1704). 3>( Sffrtboger, btt tnigttø 
»rt Aomntunitttet, anferrt ftoS SBecfman ©. 63. 67. 

Pelru« SeveriDua: Barlbolini Cisla medica, ®. 114. 127. etlefcfillt es M9t eiriftti. 215 

3)an. !&M. 8. 4C9. .^crfiolbt cg Wtmfa, Saml. 1, 14. ®amt 
i tt C^niiittlar af tiani Idea i Uniutrjitttetiitdotbdtt tt Baanb« 
ftrrVtt U^^^ag Ex inlimatione la. Paul. R^enii, ^OdH bet ^tbbn: 
Tenit in Academiam Hafnjensein, in qua anle innum ætalia 20 
docuil (arlem) poetiram; og ^ans ieamt foran Ambrosii Rhodii 
OispuOtioncs supra Idearo mtdicinæ philosophic« Pelri Sererioi. 

Idea Hedicina philosophics, fundamenta conlinens lolins 
doclrinæ Paracelsicæ, Hippocralics et Galenics. Aulhore Pelro 
Severino Dano, pbilosopbo et medico. Ad Friderirum II. Danjgs 
et Seplenlrionis Regem. Basilec 1571. 4. Xil Slutning rt fficrt 
af Johannes Pratensis, font tun finbrt i ttnnt UbgaOc. — Erlurti 
1616. 8. æoa^aiiClcrtn figtr i SiTrtattn, at allt i Safcl tc^tU 
Srtntttlartr vart ubfolgtt, og ban fuiibc Jttc forfTaffc fint Xunbti; 
Rogtt QTim'pUt. Sit otimuntrtbt t)ani til at ubgivt iSogtn paa ntj: 
„in nobilissimo Pelri Severini opcre rertare modestlani cum 
erudllionc, rerum varielalem cum alyli eleganlia methodique 
dextcritale et ideo lucc publica dignUsimuin esse, firmiler asse- 
veranles." — Hagæ Comilia 1660- 4. 

2> Xilcgntlftn til Æongtn taltr f)an om ttnltbnjnøtn tt{ btttt 
Gtrift og fint aloorligt Stubitr: Quia vero in operibus arlls sxpe 
deprebendi Tbeoremaia Galenica (mullo minus Remedia) in difTi- 
cillimorum morborum curaljonibus satisfaccre non posse, el 
passim per Gcrmaniam Medicamenla quxdam Paracelsica jactari 
audjrcm: cæpi Scripla ipsius dlligentiuG perlcgcre. ^t Vart ^ant 
bunflt. Al certe, quanto obscuritas major apparuit, lanto plus 
crevit desiderium cl diligentia. Ilaque assiduitate, vigiliia, in- 
defesso studjo, labnribus, peregrinalionibus, sumplibus el peri- 
culis, objeclas didlcuUates superare conlendi. 3 Stogm ftio 
btntotrttr ban, hvorlcbtS t)tn S^top^raflua ^aratttfufl ^vbt omftifttt 
fjtlt SSttittntn. ScfianMingtn vil nu blive aiibcrltbts, cnb ben IfibtK 
i)ax txtrtt i €toltn. Sllltrtbt ®ratntn Xbtotifirafl omtaltr btt 
viiale principium in natura, cujus virtute vivunt vigen Ique om nia, 
VaraiflfuS givtr b(t mange Stamt, mtn bet n tun tttj bet tr ogfaa 
spiritus. 2)et n m natura radicalis, vits principium, aclionum 
fons, fscundilalia autbor, oø Hiver unbtr aUc Cmfliftelfer bet 
fammt. 3)et finbe« i Iplanttr, 2>lji oø Slintralitr, og i btt liggn 
al Sftgtbom: in quo omnii omnium morbarum medicina *igel. 216 Cct lunt £it«Tum. gilcfrfl. 

SRangt tto, ot Uim SJtattrie ittt er li£ f«rflilt, mttt fpiiitiiri, 
ufljiilifl, fiimmtlff, (Tjutt, 3>(t er fmitt, ot tm <x fpicilud, mtn 
Sjtttmiigtn tr ndpvuC: ex spirilibus curpura produci et rursus 
corpora in spiritus rcsolti. S>{ii (c cjifaa cockslis, i Sijctiktik. 
9(atcnl>aT(If(n ftccc i sal, Bulphur, mcrctirius. In illia tribus 
indiviiluis aiuNca omnium curporum dineren tiæ, pniprieutes, 
condiiionea manifcstissime ciiiispiciuiilur. 3>cr ecsnl animalc, sul- 
phur animaic, mcrcurius animslb; ttr tv buI vcgelabilc 0. f. fr. 
iojciiiirni aQe tre SEnhirrigcc. U'erefler aet ban ^l^l;en^e[fe paa ©Dg« 
bomiiKncS C^priu^dfe, 9tatur, U^llre^(l^c, ^orvlantelfc og Sni^tEti^nL 
Unbtrfogdftii of bc tre principia beftemnitr ttrei fieibretente Araft. .&er 
(cap. 12) nitBiier fiaii flere Sange Tm lilicilus de noininibus ti rebus. 

£pislijla ad Paraeclsum, Basil. 1572. bat: jeg i(fe funbet. 

2[t ©ecerins ©[irifter ifte have varet nten GiHruirtninfl fccS 
df bt nljaanfeele Dispuialioni;a siipra Idcatn medicins phtlosopbicæ 
Petri Severini (clc). Quibus lai'a itlius libri obscura et dilTi- 
cilia illustranlur , adversarii rerutanlur et mulli discursua es 
inlimis Naiurs adylis dcprompii moTenlur Aulliore Ambrosio 
Bhodio Kemberg-Saxone, Gymnasii Chrisliariensia, quod Nor- 
vegiæ est, Prof. Plijs. et Maihein. ejusdcmque loci Medico 
ordinario. Ilafniæ 1C43. 4, gorfattereti, ter uar flijfltel fur Arigeit 
i S^fflanb, tilefliiete e^rijlian ben gjevbe fit €trifr, 09 tater i 
Sifegiielfen om 9!atuteii8 goruaiiHinger. Sfler at ^o»e (hiberet 
SlrifloteteS Og ©alemifl, traf dan paa Seucrinfl Idea. llic novuni 
miht exhibitum fuil Pbilosnpbandi gfiius, ab Arislutele tt Gaicno 
in plurimis diversum, cum Paracelsu in mullis consentiens. 
Visa suiil nihi primo introilu mera ænigmala, cl polissimum 
circa Elemenlorum doclrinam, qux nc Oedipo solvenda putavi, 
Sed pergcnti novus illuxil Sol, nebulaa animo sulTiisas paulatim 
discutieus. Gavisus sum magna animi alachlale dubia superans, 
et sgre ferens injuriam tanlo viro ab adversaviis snis illalam. 
Ut optimum Naturs et Mundi Intctprclem adnnratus sum, et 
Beipublicæ (Jleranæ numquam inteniioriturum decus et orna- 
menium colere cæpi. Etriftet er i Jocm af en Sanitate. — 
£>ifaa ben bersinte <Btoitt, Sivla^t i $arid, a3tlt). 3>autSfDn gat) 
ubfsrligeJComnientarer til SeoerinS idea: Commcniariorum in sub- 
lioiis Pliilosaphid et incomparabilis Viri Petri Severini Dani Sibfoupt ffø fvltpt eiiiftti. 317 

ld«am medicina pfailosophicB propediem proditurorum Prodro- 
mui. HagB-Comilis 16C>0. 4. og Commeataria Jn IdeeaiD Me- 
dicin« pliilosophicn Peln Severini. Hags-Comitis 1663. 4. 

lo Srew fra SBomt til Fridericus Severinus, fro 1620 
(Vormii Epislolæ ®, 52 — 53) omtait, ttt JtanBltrtn S^ctflian Jrf« 
enftitt. at ()an bil^t ubgict danS SabtrS SRanufTrlpttr ; Ut et ittt 
flrtt. 9)onna Stniiirg om $. €(Ufriit( tSltmtntcr 6tr«rrt ogfua 
®. 776, titfn ^an ubfittttr b<t til tn anim Oaiig- 

grittHnttt (91i)rl(fuiig(n ii&rt bit ®ffd|. ttr •gtittuiibt, @. 299) 
^ttrcr om btnnc Wtani: „7)in grotten Stufini untrc ben 3>i"øtni 
bc« ^aracdfiifl imatb fiå) ^cttr Bmun, aus Slibe in Jufanti. 
IStftfirttr als bit ubrigtii trug er in fetntr Idea medicin« philosaphica 
in tcfferer ©i^rcibart uiib mit ciettt 3&&rmt bit 9[nf!d|ten feinc« 
St^rtrt, boi^ ungtiiiigcnb unb mangtlfiaft, vor, inbtnt er bai bort 
bilMid) auøfltbriidrt in n)ort[i{^er Stcbeurnng na{|in, unb ba8 tt>a!|r^aft 
^rdgnonte ijaracetfift^er 31"«" "'dit fufte." 

9(nberd £Ct)tt( (Toxotins), Biulage ^oi ISnFcbronning iSc\ibit 
Cf 1630) ubøao fom S^otloi bifp. Tbeoremata cl problemata 
phtlosophiattica. Basil. 1(>US. 4. SJettC Strift ^ører niaafCee 
fertil, men jeg ^ar itft funbec bet. 

Erasmus Sdvti)olin (^os 9'iiibing, €5. 420) ^ar »«rtt faa 
(ibet paaftjonnet, at 9il;(nip cnb iCtt har ofitagtt t^ani Manbt Uniuet« 
ftttttie ubnisiFcbt SUffnb, mtn ban ^at i mrrt enb een ^tnfecnbe, 
bvilttt ogfaa bet baufTt Sprogs {ii|toTic eil ntfe, banet SSejen foc 
Holberg. Stntre fijtiftt forfattere eet [foruben be oUtnfor, S. 206, 
mWnte ^oloor ©unnovfen og S. 3. Soiig fra ?lbftflb), ^. S. Sfo« 
mager, €a|'p. Sartliolin (""''er doem en Erasmus Ericus Asseniui 
Danus bifputerebt i SafeU 3>ifputatfen AsMrliones physicæ finbe< 
Veb Caap. Barlhuliiii Janilures Ingici. Ilafn. 1622. i ^jelinftjemeØ 
Saml-, ^VtS Sjstcma physicum bejtaar af Physicæ generalis 
præccpla; Pliysicæ specialis præcepla; de muiido; de Urra, 
aére e[ igni; de aqiis ett.). Die SBorm (Libcr Aurcus l'hilo- 
sophoruro Aquilæ Arislolclis de mundi fnbrtca (clc.) Nnva 
analysi, noiis, cammvntarils (clc.) illnatralns. Itosluih. 1675.), 
^. 9. gttfen, 3af. SinCe, d- 91. fDofenberg, 4^. 9t. Srixfamanb, 
SI. ■&. fflco^manb, ^. 3. Kiborg. Sbom. Sartfiolin, % ®. gtmnig, 
SiUum Sorm, SRtlditor Stamus, $. Sitft^er, SOU Sorm ben 218 2)et fonrbe Xibfrnm. girefcIL 

^ngre (Lapis glossopetra. Rafn. 1666. 4. foeri egfoa €ttu% 
Strift de solido intra solidum omtalte B. 12), Cttfp. ZboBi 

IBart^oHn. 

!I>anfte 8f rifter ot>er fi(ofcfifTe 9(hnnnr i {hTngm $erflab 
øit)ed ber iKrppt; berimob 6at)e flere forføj^t at vthi&t Jtun^ftolct 
om mffrfelii^e 9?aturfenomrner iblatibt menig SRanb, og tot |Mi 
SiDet anioenbte filofcfile Setragtnin^ Bar, 6t^or fmagtøé ten ab 
Dar, uben Xvitol tittnittet man^^e. 6Tem|>(er ert: 

Geologia Norvogica. 2>et er: Sn fort SnbrtVifntng; em M 
Uiittf grebne 3«>fb(Tftff, ^om ber ubi fRorge, ffeebe — 1657 — vå 
mtti ^eberføn Q\é)o\t Aggersh: S. ebriiliania 1657. 4. tilegiKt 
Shrillianiff ^taH refpeftt\)e Sn^rii^heber, ber 6er navnlig anforeS. ^ 
inbeholber iffe Hot en SejTrtDelfe af SorbfTjofloet, mm fi^fiff, fiijlcriil 
og tbeologijT Sunbament og grunbeltg 93eretning om S^rbfljcrM 
9Carfager og ©itijbninger. 2)e naturlige 9tarfager, Slbrn i 3wt«al 
Snbre og be ubiMf(ebe ll^ampe etc. afhanbleft ubfødig ; biflorifl onferrt 
en 2>el mcerfelige 3i>fbfTj<>^^^/ ^fi ^<^ tbeologifTe SetDbning er fo« 
fcebDanlig. Qlarfag og ^olge licenge naturligoid itfe fonberlig fammcs; 
f. (Sx- pci(f> 3orbfTj<rU^et QCar 400 fulgte Sejben imeQem Jtong €nie 
i 2>anmarr cg 5tong UBiønt i 8t>errig (etc); pcio, be mange 3ø<^ 
fTjfflt) 412 fulgte mangfolbige anbre Ult)tfer og Un ^efagianffe 6«tt 
(etc); efter bet (lore SorbiTjælt) i 2>anmart 1194 falbt $?enbetm 
fra ben baitfTe Arone. £>gfaa ber fiubed i bet theologiffe ITffml; 
at efter (Sfriftcnd ©ibne«bi)rb t>ar 3«>»^ben (l«big og urørlig; nott 
ten nu rt)f^er, fTjali^er og bcet?er, faa maa ber Dorre f^^nterftg e| 
fopr\>igtig 5larfag bertil; og bet er efter ben bellige (gf rift : 1) Xatr 
!Wenni(Tend £)nb(Tab blit?er jlor paa Sorben, og 3o»ben Meter ojjfplbt 
meb SDtennifTend Sortrcebeltgbeb; 2) ®\iH biOige og retforrtigc Sntt 
2)et \jar Siben« fi.re 3bee. 

Siblig begDnbte man at famle ^entenfer og DrbflE^rog, tete af 
Sibelen, bel« af be grcejTe SBife og anbre fladfijTe gorfattere. fertil 
fan berfor benfored Qlnberd ^ørenfen S^ebel^ Seplem Sapientet 
Græciæ. (Eføne fprog, merrfelige ^enten^er, fom ere foregiffne a|f 
te (2iu æjfe SRænb, fom ogfaa finbeø t)eb ^eber ^egelunt« W55 
aff »ibeljTe iDrbfprctf. 5lbb. J 627. 2)eri ftiibed tiUige bi|lori|! 
»eretning om be fpt) ®ife: 3:^ale«, ^olon, (Sbilon, ^tttacu«, 8tcl, 
Sleobulu«, pedanter (en tad)elig Segt^nbelfe tit Sitofofien« ^ifloric !t K SattnfTe Aotonbus colligerjt (cK. ttc.) ^tarliu« 1C.36. 4. 
: ^adt 91ortnfrait|^ til Jtraittfcrut) i^n liatis Snit Jyru (JOjH' 
iit;g. 3>( (ttfvft iitti'irvftc Stiitcnfer ei( licitfurte unttr viaft 
t(r, eg D^(rlig(rt iiitprtithft ixt Sicifl; fanfoin 
3nflcn gtagftiiiff fao ftarplifl Bttxn 
<Eom Seiib« fiior, iiaar it Hiffiitt $(mr. 
; ^T (it 9tffmt, itidi fian fiar o<tfaa furfttJt u(^føtt: Ara 
loria eilcr .^iiiflcr Jtotift, Om .^ridltn, SD\)tntuntT , gut^i 
jnr, €^e^t^6(^, £Rnitr(n6(c, etrotiiiiiitt, ©ciilijlec, Safilim« 
SSidclifltr et ©pCiff«: ^iiorlttia faatannt iiiffttriigtn eibt. 
Til epil^funbiøticb, ec a^|TiUil;c ^1)iltr^t (Stijf, at trOtrtt 
nrbmft ®uiifl oc EBtnffab. QTarhu^ 1640. 4. JTitii tilbiU 
Vttif fomnw gorfatltr* MiraLilia Naturalia GUtc SRalUt 
T, 2itt tr: Suntcrlise oc atftilligt itatiirtist Siniitjttrft !8tt 
(ff, Sttmlig: iDm StcnnilTtn: 3ttm, om Wnbtrligt Sttrgc i 
i: Srftrt, Srttrs, Xitur«, giiglifl oc Crmifl, wnbcTltg 3[rt oc 
: SSrt mtir anbtt foruiibtrligt fom intbfofjitc. 3)crnt|t. ®n 
g fapijliftt Segn om Jobanne Chrysosiomo. Ex Lulhcro. 
ab (ffft C'tt.) Variaf 1639. Jtbb. 1657; ttttgntt gru Stat« 
, SøTøm Xniji« til .^ttriiiitettffiSaarb, (|ane ^u^fnit- 2>tt 
Vt tm Taa geninbring ovtc Etnturtnt iinbtrlJBi ©jtrningtr, 218 2)et Tærbe Xtbørnm. SiTofofi. 

^ngre (Lapis glossopetra. Rafn. 1686. 4. toori oøfaa 6tniol 
(Btrift de solido intra solidum omtafed @. 12), Saft). Sbon. 
9)art^o(tn. 

3>anfff Sf rifter oDer ptofefifTe ?(?mner i jirengerr Jorjlaab 
øit)($ bet ncc^pt; bcrimob babe flere forført at ubbrrbe Jtimbflatoi 
om maxUii^t 9taturfeitomener tbtanbr mentg Slanb, og ben )Mi 
Sibet aitbenbte fifofofi'Te Setragtntng hav, ^bor fmagteø ben ai 
bar, uben Xvitol tiltruffet mange. (SxtmpUv ere: 

Geologia Norvcgica. 2>et er: 6n fort Snbetbtfmng, om W 
biitbegrebne 3orb(Ie(ff, (Bom tier ubt fRorge, fTeebr — 1657 — beb 
SKicfet ^eberføn efd)o(t Aggersh: X. SMfltama 1657. 4. ttlegnet 
(Sbrijlianiot (Stabs refpeftibc S)brig6ebcr, ber ber nabnlig anføre^. Ixt 
inbeftotter tffe blot en SejTntjelfe af SorbjTjoptvet, men fbjiff, fiijtori|I 
og tbeo(ogijT Sunbament og grunbeltg 93eretning om So^^i^jcM 
9Carfager og ©itbbninger. 3>e naturlige 9Iarfager, 3t^fn i S^rbcnl 
3nbre og be iibbif (ebe ll^ambe etc. afbanbled ubførltg ; ^tflorifl anføvrt 
en 3>e( motrfedge 3i>rb(Tjap(b, og Un tfieo(ogi(Te Setbbning er \m 
f(ebban(ig. $[arfag og ^olge bange natiirligbid tffe fbnberftg fanrateK; 
f. @:c. paa 3orblTjop(v»et Qfar 400 futgte Sejben imeQem Jtong €nie 
i 2>anmarf og j^ong Sjøni i 8berrtg (etc); pa^ be mange 3otN 
fTjatb 412 fulgte mangfolbige anbre Uit)tUv og ben ^efagianffe &tt 
(etc); efter bet ftore 3orb(Tjæ(o i 3>anmarf 1194 faibt J^enbeme 
fra t>tn banjTe Ærone. jDgfaa fier finbed i bet t^eofogtfTc frffnit; 
at efter (Sfrtftcnd ©ibnedbl)rb bar ^ovUn (lopbtg og urørlig; noar 
ben nu rbjler, (Tjatoer og batber, faa maa ber bare ft^nbeifig eg 
færbigtig 5(arfag bertit; og bet er efter ben bellige 8f rift : 1) 9la<r 
SRennifTenS £)ntlTab bliber jlor paa ^otttn, og 3oiben Miber opftfbt 
meb SWennilTendgortrcebeltgbeb; 2) ®nH billige og ntfarbige 8ttbe. 
JDet bar Siben« Rre 3bee. 

SiMig begbnbte man at famle ^entenfer og £)rbfl)rog, beC« af 
Sibelen, bel« af be græfTe SBtfe og anbre fladfijTe gorfattcrc fertil 
fan berfor lienføred 9(nberd ^ørenfen SKebel« Seplem Sapiente« 
Græciæ. (Eføne fprog, merrfelige ^entenjer, fom ere foregiffne ttff 
be €iu æjfe SRotnb, fom ogfaa finbed beb ^eber ^egelunbd 9i9ti 
aff »ibeljTe iDrbfprocf. Æbb. 1627. !Deri ftnbed tiUige ^iflorij! 
©(retning om be fpo »ife: S^aled, <Boior\, Qbiion, ^ittacud, aitt«, 
Sleobulud, ^erianber (en tarbelig Segt^nbelfe til Silofofienft ^tflorie t>an9t eirifter. 219 

3>anil); bct6od ^rntenfer af anbre naffntuitbige og Sii\t^f)iU$ 
0, uttagen aff iatxtio, 

JHoftrrcn t Varl^uft <^and ^atifeii ^tonniitg, ^t)id 6rog(be 
ftrr tft er t)anjtfliøt at ^rnføre til bejlcmte 5<»fl# ubfi^^ Colle- 
I Philosophorum. ^ebenfTe ^WfofotjWc eller ffiijébom. ffibi 
Im finbid abffitlige, m«r(fe(ige oc ijoprtfetige Sebrijft, iDrbftjrog 
rate, aff »jfe ^ebninge oc ^Mtofojj^i« foregiflfuet: «ff abjTiUige 
>fle oc SattnfTe Autoribus colligerit (etc. etc.) ^arbud 1636. 4. 
let falle 9{ofenfran^ tt( Amncferut} og ^and %mt 0^ SUiaf 
8ung. 3>e (loftft ubtDotrebe ^entenfer ere henførte unber ^idfe 
iffrr, og l^bertigere inbprentebc »eb Serd; faafom 
Sngen Slagefntff faa jTart)(ig ^ferer 
©om 93ønber giør, naar bc Hiffiier ^^errer. 
rri ^r ftt Vffntt, men fian bar ogfaa fcerfTKt ubgit^et: Ars 
iatoria gller ^t^dtter 5ton(l, iDm ^t)(f(ere, £)t)entlener, guc^? 
wtK^, Crcbenjer, ffiODtrtnitv, &xai>\ni]ttv , £)ciitijler, ©afilima^ 
V Kitfeltfler oc ©pifTiller: <^uor(ebid faabanne mef^erligen \}tbe, 
berift ®t>t(?funbig6eb, oc ablTidigc «&t)(fler|Te (Srijf, at ertjerbe 
Bcrbend ®unfl oc SenfTab. ^axhu^ 1640. 4. Aun tttbeld 
r f^il famme Jorfatterd Mirabilia Naturalia ®Uer Statur 
tber, 2)et er: Sunberlige oc ab jTldige naturlige Stugefterd f&tf 
uelfe, Stemlig: iDm {KenntlTen: S^em, om »nberlige 23ierge i 
«i: Sroprd, Srter*, 2>iur*, Suglid oc £)rmi4, »nberlig 9lrt oc 
it: SReb mere anbet forunberligt fom mebfølger. 2>ernefl. @n 
dig f aptftifTe Søgn om Johanne Chrysoslomo. Ex Lulhcro. 
g ab toffe Otc.) «arl)uf 1639. Æb6. 1657; tilegnet gru Seat« 
*># S^'^fl'n Jtrufid til »&iermib6leff^®aarb, band ^ujfrue. 2>et 
jffrr ben raa gorunbring o\>ec Staturend unberlige (Sjerninger, 
tttfrebdfliUed \>tb gortorUinger ont atfTend Sibunbere, ^t>id jlilber 
»cd t SXargen. «^eri finbed ogfaa Semcertninger om 2)))rened 
bføWfe af Scjrliget (@. 228), 3)0rened SrofTab mob SRenne^ 
(6. 259), 9(ntit>at^ia og e^mpat^ia imellmt 2>orene (^. 284). 218 35(1 IdTbc SiB^rum. gilofpfi. " 

^ngn (Lapis glossopetra. Ifafn. Iftg6. 4. tvcrl e^^aa Srract 
Sfrift de suliJu intra soliilum omtoIrS <B. 12), Sofp. Sliom. 
»art&oliti. 

J^aiifCr efriftrt evn filcfi'fiftt rømittt i (limgtrt ^ori^ant 
Biocfl btr iittppt; btrimofc hm« fire forfeflt at l^^br(6( JIllll^f^ab(lt 
om marfclijt 9tfltiirfnionun(r IbluiiM mdiig SSanb, ug tta paa 
£ii»t anvtiittc filcfoft'Tc Scttaiiminfi Eiut, ^vor fmagleS btn cnb 
var, ub(ti Xcbl tiltrufftt man^t. QxtmpUv in: 

Geolo^ia Norvegica. 3lel tr: ©n tori 9Jiibmnfiiinfl, om M 
VMts^vt)>nt 3i)tb)ltlff, ©om Iitr ubi Wornt, (Tctbt — 1057 — Btb 
9tic((l ^rbcrfoit ^ft^ult Aggcrsh: ?. <£l)rilliaiita 1657. 4. tittflntt 
Cbriftiani« Smba rtfuettbf fflorifllitb«, btr 6« naontig aiifertS. 3>(t 
inbtlii'fbfc ffft bli't (n SflTriDdft af 3otbffiii(i'ct, mtn fijfifT, fiijlorijl 
og tlicoIonifC ^uiibamrnt oq gnmbdtg SBcrctning om SotbfTjtttDS 
Starfofltr ofl fflitljbitiita«. 7>t iialurfijjf Slflrfafltr, Jlbtn i J^''^'"' 
Snbrt oi) b( iibi'illfbt S>amte ttt. ofiiiinMfS utifctlifl; Iiiftoiiff onfert« 
tn 3)tl mctrCdigc St'i't'fljiilii, og ben ttjcDlogirtt S)(ti)biijng tr fom 
fobOaiilifl. Marfag og gelflt Iiatiflt natiivtiguis it(e ft)irb(r[ig fommm; 
f. Si. paa 3ijrtftj«lvft ^tar 400 fiitgtt grjbdi inwUein Æong ©nit 
i Taniimrt cg Jfong JSjorn i ©pcrrig (ttt,); poa b( mangt 3oi*» 
ITjctfø 412 fulgte maiigftflbigt anbrt Ull)ff(r og Un ^rlagiaiiftt ®ttt 
(de); tfttr b(t flurt SDrMTjal« i »diimarf 1194 foibt 9!tiibtrm 
fra btn baiifft Æront. Cgfaa fitr finbti i btt ttKotogiftt STffnir, 
dt tfttr etiiftrnfl ©ibntebljrb Har 3»"bf" ft^f'g "9 "rerlig; iiaat 
b(ir nu rtfjlfr, ftjtclvtr ug btrotr, faa maa btr ««« fijnbtrlig o{| 
fttttiigtig Marfag btrtit; og btt er tfttr btn iittligt ©frift : 1) 9Uit 
SJttnnifhnfl Cnbftab bltotr flor faa 3'''^^"'. "3 3i>ibtn Hiwr opfijlbt 
mtb aRtniiijTtnS Sorlrttbtliglifb; 2) ®iiba billigt og rttfcrrbigt ffirtbt. 
lift »or lims fijt 3btt. 

SiMig btgt)iibt( mon at famit ©tnltnftr og Drbfprog, btffl of 
Sibtltn, btifl af bt gra^fft Stift og oubrt t(Q9fi|Tt gorfotttrt. $trti( 
fon btrfor ijtiifortS QTiibcrS ©ertnftn 9^tbt(S Septem Sapientes 
Græcix. Sfoiit fprog, mtrddigt ©tnttufetr, fom trt fortgiffnt aff 
bt ©iu ajjft Sttoinb, fom ogfoa finbtS ttb $tbtr ^tgtlimbS StS® 
off Sibtlflt Erbfproif. Jlbh. 1627. Stri fiubts tiUigt l)i(lorif( 
Strttniiig om bt f^u Sift: XtialtS, ©o(on, Slnlon, ^ittacut, SioS, 
Cltobulu«, ^trianbtr (m taivtlig 33(gi)nbtlft til gilofofitna ^iflorit -Caitfte ChifttT. 219 

pai 3)anfl); bttiai ©(tiltnftr af anixt nafntinbi^ oø SUfi^^Hoi 
fop^is, uMaøtn aff £a(rtio. 

JtloFfcnn i ^ar^uS ■^anfl '^anftn @fi>niiiitg, ^vid broiftbt 
GtdfttT ttt tr banftdiat al fftnfert til hflnittc gag, u^flav Colle- 
gium Philosophonim. igftnifTt $^i(i;fo|)f)i( elltr fflijfltom. 9Jbi 
fiuililtn fintts atffiUigt, nwriftltitt oi va^itlint fSiitijft, JDrbfptos 
ot Sole, off Bjft $c^^infle oc ^fiilofoi)6iS fonfliffutt: ^Iff a^lTiHi8I 
GrctbfTc DC Satinffc Auloribua colligerit (ctc. m.) VarElue 1636. 4. 
tilcsntt $dllr StoftnCrong tit ÆrttiKterup og ^ane $ruc Øm Slija« 
bctti Siitig. 3)( jtarCt uMvavrbt Stntnirtr tre ^nfertc untitc CtAft 
Slubritter, og titcrligcrt tnb))r(iittb( ncb Ser«; fanfom 
Sngtn Kagtttiijf faa flaTfjIig ©ttrtr 
<£om !B«itbtr {lier. naar bt btiffucr •^cmr. 
^t(n;i [|ar (tt Q[tf"<'i '"'<' ^O" ^"i^ ■^øf'"' forftilt ubgivtt: An 
Adulalorla ©Utr |il}tfltr Jton(l, Dm $l)(fltrc, ©Ijfiitieii«, ^d)« 
fttitotiigtT, Scfbcn^tr, Slevcniibtr, Strabini|l«, D(u(i|ln:, SBofilima« 
nif)(r, 3lii(t(li{l(t cc ^pifTil^rr: ^iiorlcbid fitabiinnt imllcrlijen oibc, 
meb btris ©pi^funtigiicb, oc abffillij^t ^qiffcrfte @riff, at crvcrbc 
fig SitTltm ISiinft oc 93(it(T>]b. Qlatrbii^ 1640. 4. Aun tiibtU 
herer fertil fammt gorfatltrft MiraLiila Naluralia ®Utr Statut 
SSunbrr, 2>ct er: SSuttbtrliflt »c abftiUigt natiiHigt Siiig(|ttrS Sdt' 
fttif^rlft, ERrinlig: Cm 3R<nnifttn: 3tcnt, om tcnbtrligt Sierge i 
Strbtn: Srare, SBrttrA, 3)iurø, S"8lts oc Crmii. Witbtrlig %ct et 
Statur: SKcb mtn anbtl fonmbtrliflt fum mtbfelfl«. SJfnitjl. Sn 
broÉttifl spapiftiiTt Hofln om Johanne Chrysoslorao. Ex Lulbero. 
gtjflifl ob (aff (ftc.) QTarhiig 1G39. jtbli. 1G57; tihflnft gru ©tot« 
©tjlow, Sergtn Arufis lil $itrmib|jl(ff.(8aarb, tioiiB .gupfnit. 3>rt 
ubtiljtttr btn ran ^onmbring oMc Slaturcnt uttbciligt (Sjtrningtr, 
bir ti(fr(H[ti[I(8 0(b gorttttlingfr out alfftne 93ituiibtr(, EiBi4 Jtilbet 
angictS i SVargdt. ^cri finbte ogfaa SSemttrfningcr om ^tirtuti 
SorubfeWre af SBqrIiatt (S. 2'28), Dijrfnti Sroffaf) mob SStrnnf 
(Ifn (e. 259), antipattiia og eijmpal^ia iiiwacm 3>ljr(nt (©. 284). 220 Uet laitt Zmtum- 5»Jl6fniali( og Sftronoml. 

9. OTatbcmalK cg aftrcnomi, T^t albflt ^aXbtmatitiTt. Ipgt 
»rabf. ecpijic Staje. "^(wr Sifi^bfEii gicmlcft. (Sext titlUn. 
fShaé D[Un W»iing. ebUricn eøicnfen foiigbcTQ. an^rr 
SFtatbcmalitcrc. Sa «niu$ 9 KTltnMin. Ole <!biijleitf(i< 91 e^ 
mer. auIfnBLiTifr: Slaufl 8«g. 9laDiflaticn: »aggt SanbcL 

gcrenb »i gaa btjkre inb i 9Iaturcibeii(Iaberne8 flrrt«, 
fem Di allercte ^se Settaafel, et ^jr Orb om bem. 3!)c 
^aoe itte utcu Olninb (aa altdc« cplaast 9)ieniicfteVben6 
SiiletEéjc, Ql be næften ferbmiKc qHc onfcre. !iCet er fot 
3)(cenabEn maaftce ifæt ben iJraftifle SInociibclfe, ber fljere« 
ofbercS fortiiufeiibe Cpbagetfei;, ^octuel) be ^aoe lifbragctfig 
faa alminbclifl 23cuiibtinø; mcii ben, ber tæiitcr bljtitrc eg 
fTuei bibcre, agtcc bcm, ciffer bein cg ^aabei paa betn af 
langt cigligcrc 6ininb(. J^ct er bcm, ber cngiing ffiifte 
Ipfe Sibete ©aabcr, ^vi9 SorMaring ^tbtiC ab \aa mange 
©eje er fotfegt uben afgjerenbe §e(b. Sor^olbet imetlem 
ben oberfanbjettge ©erbcn og ben fanbfelige binber )>eb bent 
en etibcnt fllar^eb, og ^Bab be a3ifefte ^aoe fottljnbt fom 
SibctS ®runb(Ære, gorfogelfe af ajerben, benS ?Vf*« »9 
SBegierlig^cber, antager en bibenflabclig gcrm eg [totter fig 
paa uimcbfigctige ®runbe. S^er ftal tlfc mere trible« om, 
at ©anb^eben er ibeel cg ben fanbfcUge firfaring ubenfcr 
SbecrneS JRige, fett i fine ijnbigfte ©ærftuer (genomener), 
lun et (egenbe 3?ani, fom bore ©anbfer ut(e og nor gantaft 
ofibrager til højere t^ormaat. dtegnbuend garber ere SSanb 
cg SoU^S; lorbenen ruHer itle, bet et SSanbbampe, ber 
irifte. ©er ftal ide mere toible« om, at ber igjennem ^ele 
Slatureu gaa ebige uforanbertige 9cbe, mere ebige cnb liben, 
og ilfe omftiftclige meb ben. ^aax be bercre ^inanben, 
epftaa '^Jerturbaticner, men ober bem atlc ^erfter fornuften. 
3Hen naar alle oibe, ^cilfet S^« Siaturbibcnftaben allerebe 
^ar tænbt i atle anbte ^ag, faa fan itfe felter nogen toible SlatnivlbtnlTa'btTnt. 221 

om, ^DDtlunbe bet bU Dp;e. HEIerebe nu flal ber, ubenfor 
en t)i« fneeer ftrebd, ber fstnber inb mere og ntete, tFfe læn« 
ger ta(ed om en mennefteltg ijulbfctnmen^ebdftanb f«r et 
©^nbefalb i t^eologiff SSel^bning ; atlerebe nu ftiiQe enb itfe 
St^eotogerne tale om 3Riraf(er pao gammetSid fem momen« 
tone Op^oeselfet of Staturen« 8oOe. Slotuteibenftoben ftaar 
for bem fom S^ecuben meb ^t flammenbe ©vcerb, og ^ax 
brebet bem ub af beree ^orabi«. Berben ftriber fremab, 
ben er borben Rarere, Ikjfere, bebre. iBaatene ere ftuTte, 
og ©anb^eben« teffebne Æjerte t«r fTinne. @om en lance 
flammigére brsnber ben befto ftarTere, \o mere ben ubfsttefl 
for ©tormcn. SOlea bcfte Sifer fig lun, noar man Betragter 
aSenneffe^eben« gremftrtbt i §iftorten« ftere Ubflag (9tefut* 
toter), (igefom Opbagetfctnc forft bo femme ret tilf^ne, 
naor bercS enlette Irin famle« cg ficftue« nebcnfra opab, 
opab til ©pibfen. Gn^Ber ber fluberer 9!aturi>ibenfta6erne 
Inn i bete« uenbetige Gnfcltfeebcr, fom intet Cie tan cberfee 
og ingen ^nlommelfe rumme, uben at ^abe ^aatet for Øje, 
taber fig felb i bem, og berber ilfe oljf^ft i bet ^ele. ^jbert 
^untt ftat btibe t^ft, men tun beb Ofefte; af bet a(mtnbeltge 
©oQb«. SCerfor bleo SJibenftaben« ^'ipTie til for at fomte 
be abfprebte @traater, for at o)]nare SJejene t Sab^rtnt^en, 
cg ben Bcbbliocr at ubfcfbe fig fc[b, at binbe ft»rre Slar^eb, 
for ot opt^fe anbre. 

JJette forefoteoebe mig, b« jeg Bctragtebe jHaturbiben* 
ffabeme« Oprinbclfe i SJanmart i bereS furfte ©pirer, og 
ieg fslte bet ftætfere, enb nogen fan fore^olbe mig, at aW 
Ifoai beiom funbe ffrioe« t>ar et @egment uben (Sentrum. 
De ofrebne ©rubft^IIer fra et enleft 8anb forubfcette beftanbig 
en oberftuenbe Aunbflab om bere« Supplementer fra oUe 
gonbe, fro ben fjtU 3orb og naften fra atle 5Cib«atbeTe ; ofl 
»or Xlonmarl bet 8anb, ^bormeb nogen lunbe begt^nbe entelt' 222 Cct Ixnt IltlTum. SRatbcinatit cg SflTcnoini. * 

bis? San iffc Scg^nbcllen utenfct bfl? cg gif bet itfc gfip 
af (Ji^rtfcctlclfcu? aJar bet i iT'anmarf be ftorc Siatitrf^iitigc 
triofbcå? .^oaB bilbe jcj fprmaa at b^be inine l'sftte? 
3ftebcn for Derbcuacigtige Opbagflfer cg aanbrige SØeniærfs 
ninget cm fcem, 'JJaone paa 3iaDtic og iSegttttet? — SJien 
ttlte biafe Spergémaal bare ubillige. 3 ajibenila6en8 ^liflcric 
ffultc negle af tiflfeSiaPite Bære faa ufctgjcengelige fom bm 
fefb; anbtc ^Jiæiib, ber BirlL'be unbcr inn ugiinftige gor^elb, 
PuUe i bet minbfle af 06 ^Æbre« iiicb bet 3Jib!teSbljrb, at be 
^aee briibt bcit forfte OorblTerpe pg braget fcc fprftc gurer 
igiennem ben; cg eet er ber, bcr tigger tngceb be terre 
literærc aSemcerfiiinger, ^»ilfet ingen cif ooerfee: at bi Ijer 
bare meb, cg at bi carc noget. Og oar bette iffc et ^arfel 
for Ijb,it in ciigaiig bilbe Hibc, at 9fiiMictiii|5 og g-ufnm flulbe 
m«beS i %jpf>en^abn, iCanmart og Sle^big, ijmi (øfe fjotilifte 
iUæB atbrig lunbe tii^tteS, fcrbinbe fig i en ^eicrc gn^eb. 
!Ce mat^ematiflc SSibenPaber gjorbe, ifær formebelft ben 
Optnærtfom^eb ftere af Surcpae g^rfter Bifte Sffttoncmien, 
oberorbentige JJremPribt. 9lftrologien HcD cnbiiu ^Ijtbet, 
men fta ben oenbte 2:an(en fig til ben ^enr^Helfe at beflue 
cg fatte ^iiilfi* ®egiben^cber for bere« egen @t?(b, 09 
ben egentige 5I)fat^ematif maatte fom n«bbenbigt $iæ(peniibbel 
betbcb tiUige blibe ti( et ttle Hot prattift ©fubium. ©e* 
g^nbetfen feer rigtig nol tatbelig ub. ^en fprfte ^rofe^for 
i Stat^ematit beb Uniberfitetet, ^nberd ^^berfen ftiøge 
(Coagiiis, dteftot neb itjjøben^abnd ©fole, prof. matheseos 
1562—1578, t 1580) inbPræntebe fø enbnu til S^emato. 
Sægen 3o^anne8 ^ratenfi« (tl576) b^rfebe felo aftrc 
nomien (ProgDosticum astralogi ctim, 1666), og bar en gob 
Sien af St^ge Sia^e. i9aabe Sitge og aRat^emattler sar 
ligetebeS X^oma« Øtnle (f. i {$ten«borg 1561). Øra 
OUnebocfi ©tok git ^oa til Uniuerfttettt i @tta|feurg, ifoox tnt era»t. 233 

1)an ftuberebe i fem 8lat. ©on befsflte berefter be meft aitfeete 
Unitterfitetec, itlanbt anbre bet i ^abua, til ^bie S9ibli»t6et 
^an loflbe ©runboclben. 1585 bleb ^an SJohot t SKebicinen i 
Safel. gfter fin C'iemlomft bleo ^an Ciolæge V« hertugen 
af $oIften'®Dttoif), men 1590 bleo ^an tatbet tit itl«ben^aen 
fom prof. matheseos, ^bitten ?}rofe8fur f)(tn foreftob fro 
1591—1602; 1603 Btett ^an ¥rof. i aJJebidnen, f 1656. 
£)an« ©friftei bete {ig i opronDtttifte, mat^entatifle Dg tnebl* 
cin^e, og ^an ^oBbe i fm lib et ilte ringe Mabn, fom ^an 
bog ifsr ft^tbte ben afminbetige Uotben^eb. Wtn imebenø 
biefe botgertige SJtænb fun futgte be flagne ^eje, ubgit 
St^ge iØiQ^e nteb egen @eniu« og ufæboanlig Segejftring 
fra Slbelen, fer at ftille pfl meUtm Giiropa« beremtefte 
Hftronomer. 

Cm aSof^mwtitente ftt Matlh. Anchersen fProf. milh. 1709}, 
Oralio de malberoatiris Danorum, 1709, i 1S)in. !&M. 8, 703. 
3)tt tt mt ilt nitflt, og tatvtligt nof. £l)i>maS %'mti: Vinding, 
€. IGO. Barlholin, Cista medica ®. 584. Muller, Cimbr. 
liter. 3, 249. Miillmann de illuslribus etc. liris Fleiisburgo 
oriundis, ©. 5. ©ieafing, 2, 1. ^otH Katitftt i Cfta 9tr(^h> 
1838. 1, 209. fane matCKmatifTt efciftcr (|0» Jtdflntr, ®(f^. 
bet SXati^m. 1, 629. 3 Gcomelris rotundi libri 14. Rasilea 
1583. 4. tiltgntt grtbtrif brn Slnben, ubtal« ban fdo, at ^ttmi 
Rantue Uai; f)aai 2«m: aperuit mihi vir bie nientiB oculos. 

£t}ge iSra^e til^«rer ligefaa meget @uiot>a fom ^an« 
mart. Slftronomiene $tftorte ^ar ubførtig berettet ^anS 
Sebnet, og ubbillet ^an« Sortjenefter af ajibenffaben. $« 
er lun et fort OmtibS fornøbent. d bor Siteratur er ^an 
etteftaaenbe. $ane t^ober bar Otte Sra^e tit Ænubflru)» i 
€taane; ber bien ^n føbt ben 13 3!)ec. 1546, men ian 
iUn ofifoftret ffoi fin øarbrober d«rgen Sro^e til £oftruf», 
ber »ar gift meb 3nger Cje, en ©efter tit ^eber Ofe, og 
l^on tUr> af bem tibtig befttmt tit €tuberinger, naiurligbi« 224 Titl farte Zitdrum. SBoltrmatil cfl Sfltcnpml. 

for at Élioe SlaMmonb. aHen ^ons gb« Scflfnimelfe 
tjttrcbe ftg tiMig; ba ^an i fit trctlciibe Knr 1559 ttm til 
ftjoben^apne UitiDerftf (t , tilbrcg en ©offiMmiprfcIfe ben 21 
Muguft 15C0 fi)j l)Mi Cpmærlfom^eb ; i en atfccr af feften 
til f^Kcn 3lar tegijiiMe iim at optegne fine Obfcruotioner. 
^aa fin Ubenliuibércjfe 15(52 ^aube ffan SlnberS Si'rciifen 
fficbet tit ^""""ff'"/ P9 *'«* " betjenbt, ^Dcrlebc? f^an i 
©mug maatte fertfætte fine ^JtiMingSfliibicr, bet itlcftcramebe 
meb 5>obrneflcrntS Onftriif. ,^aii ftiiberebe i iMiitrcnt tre 
3Iar 3iirit i t'i;ivjig; men fprtfattc iffe beSminbre fiiic Oagt« 
tagfifcr, SDJeb fiiic ^berft fimplc ^iælpemtblfr i>i3tteg ^an 
Bcb Satiiriie cg Jupiter« fflcnjiinttion i Stiiauft l.%3, at 
Wcøiiiuficn iffc ftemmebe meb S.'irfeligV^'f"- *5fter Dcrgen 
^ra^eS Dob 1565 Dcnble ftan ^[cm , men lun fer at prbne 
fine Stntiggenber. O SIprtl 1566 brug ^an til 28ttten6crg, 
meit ^eften forjcg ^am bcrfra tit SRoftcrf, og ^er lom ^an 
i !j)ecemter i en Iræfte meb 3Wanbcrup ^arSberg, bcr i 
en T>ad ^iig (Suben af ^an6 5Ræfc, foa l&on moatte fiben 
erftatle ben oeb en tuiiftig ©laiibing af ©iilb og ©pfb. 
Stllerebc nu oanbt ^an 9fatnfunbig^cb oeb fine 3ogtt.igelfer 
og ©ennbring Bcb fine Onfltumentcr; 1569 brog §an til 
atngfiburg, ^ocr ^eter 9famii6 Befegte ^am, og beftuebe 
bem meb gortuibring. liblig ^abbc ^an ogfdo Bcg^itbt paa 
flemicn« @tubiiim. Gflcr gaterenS "Eob 1571 op^otbt ^an 
fiø bet« pao [in (jÆbrenfgaarb ffnubftrnp, bel« ^oS fm 
aWcrtrcbcr ©ten 9?ilbe, Senemanb paa ,fierribetiab Slofter. 
§cr iagttog ^an en Siften 1572 en ufæbtantig ©lierne i 
Æoéfiopeia, ber lob fig fee lit inb i ncefte ?lar. 2>a ^an 
i S'oraarct 1573 tom tit Sjøt'en^aon, ^atbe ciibnu ingen 
ber feet ben, og bette gas Sliitcbning tit ^anS ferffc ©frift. 
$eber C;e opmuntrebe ^am tit at ubgibc bet, og Oo^anne« 
^ratenfie (eførgebe Ubgi&elfen beiaf (De nova slella). Xpflt Diatt. 225 

©amme Mar fliftebe l^on fig, tit (iben CtJb^ggelfe for (In 
abelige ©lægt, meb tn borgerlig $ige, ogfaa ^eri en ©(et' 
ling. @fter Song S^rebml ben Snbend Segjering ^olbt ^an 
i Slutningen af næfte 9(ar, 1574, nogle 3oieIæ«ningei for 
unge Ibelamænb, fom ^an &eg?nbte meb en 3nblebning 
om be mat^ematifEe SJibenflaber« !IStbe og SSarb. 9}æfte 
goraar forelog ^an en n^ Ubentanberejfe, cg Sefogte 8anb» 
grene ffiifVlni af §e6fen, bet fetb bar en ibtig T)?tlet af 
Slftronomten, og fom anBefalebe ^am til jfreberif ben Snben. 
$an befpgte ©Ivei^ og 3tatien, og agtebe at nebfxtte ftg i 
fflafelj men Rpngen bitbe itle tabe en SBanb, ber allerebe 
gjorbe !£ianmarl faa megen !Sre, og forlenebe b^m meb 
den 5)0en. §an bcg^nbte i Sluguft 1576 Oi>f«eIfen af 
Uianienbcrg og @tierneborg, ^oormeb forbanbted 3n(sg af 
en ^apirflm*Ue, Soglr^Heri, o. be6l. X)ette Bor uben 
ZtM bet l^ffetigfte Stiberum i ^and Sib. Omgtoet af ^en- 
gtone 3)ifcitle (eCebe ^an paa fin Si , uben at bettage i 
$o(iti!, fom ^on albtig ^aobe ^inbet, ene for fin Sibenflab, 
og anfebe libet SIbelend 2:ilboietig^eber , Xirit og @Iftob, 
©pil og 3agt, ber otbrig ^aobe fængflet ^am, enbnu minbre 
ben @pot, ber ftunbum møbte ^am og ^anfi oibenftabellge 
@^dlei, fom en SIbelSmanb ueaibige. (Elegia in Uraniam). 
$ieUer iffe fatte ^an %x\i paa fit Sfbetftab, 9tebflamningen 
fra iØra^er og Sitber: 
nu lamen his moveor. Nam quæ non fecimus ipsi, 
Et genus el proavos, non ego nostra voco. 
3 be 21 Sar, ^an leoebe ^er, anbenbte ^an til ftne SB^g« 
ninger og Onbretninger, fotuben ben rigelige longelige Unber- 
fitfttelfe, ber ti(f(«b ^m, ober en S^ønbe @u(b af fine egne 
SRibtet. 1582 ubtænite ^on bet ©erbenSf^ftem , ber bærer 
(anøSIabn; 1595 fU ^n fin $imme(gIobu« fsrbig, ^borpaa 
bec ^vbe bæret arbejbtt i 25 Var. $cebret af fremmebe 
ftonger, g^rfter pg gærbe Icb &an Rere af fiiie Striflcr 
tratte paa Uriiiiieiifccrg. Unber gitberif bcii Mnbcn bico 
^aii bcr^ce V'aa mange 2)iaa*et btgunftigct; men allctebe 
unbcr aiicUciitrfgieriiiflcn i Sljrifitan ten 5jerbc6 ajfinbrt' 
aarigVl' tfflijiittc SRcgicringeue 9iaabe at forbiinttc^; cg 
efter ^ong Oalob ben Serfte« SJefcg paa ^oen 1590 et bet 
ttavt, at t}M\ i'iir Biififcnicjct mcb gcr^olbcne i fit Sæbre- 
lanb, cg ftolt fem i/tm nar irsftcte f'fl mcb, at ^ele SJctbcn 
ftcb ^am aahen pg Rimten {;>it>Ce ^an oceralt (onine solum 
Torli paliia, el cwIuib uii(lii)iie siipra Psl). t>tv eac op' 
fouimen abffiUige Scrlræbclig^ebet nteb ^oiibcrne paoA^Den, 
fpin Hagcre ei'cr Unbetlrvnelfc. Stjge 3?ra^e« Crl^Pbefi 
fbncs ^cUer itfc at ^ate oæret oel fimberct; ben IJræfl, i)m 
^aobe antaget, iitctpb ej'crciénicn »eb i^aabcit. ©ane Sinb 
f^neS ogfaa at oæie bleoen foibittret Dcb ben ®ag, ber 
fartes fut ficnfiftcrium imeUem i)am og iiaunifen i Sunb, 
@elltuS Æafccribe«, bcr i flere 31ar ^aPte »æret i tfani ^uå, 
fotictebe fig meb V"^ Eatler SOfagbalene, og, til ftcr 
isfaiibat, flog op nteb ^ente. dtigS^cjmeftcrcn (^t^itftop^er 
aSallcnborf »ar i bet ininbfie ilfe ^amS 2?en. I:e gctUninget, 
^an efter^aanbeii ffatte faaet, tlene tfnm efterl^aanben fra^ 
tagne. 9lbinb forfulgte ^ani. 1590, ba ^an ^aobe miftet 
ben aarlige Unberftcttelfe m. m., flrev ^an: 

Dt Die lurbel Eris, lurpi^que caluninia tiirpet, 
inijdiani siiperal spe melioris Eros. 
3 Slutningen af fantme %nx ^reo ^an til SanSEeren <3^ri< 
ftion gris, og bab l^am ubcirte ^od kongen, at benne 
bilbe befCjerme ^and aftrcnomifte Onbretninger cg (abe ^am 
beftotDe bet ^m fratagne Sen i bet ininbfte til næfte Ttay. 
fiansleren mcbbelte ^am fort et Sifflag cg Sengen« Orb, ftt 
:^an itfe bilbe anecnbe neget berpaa (ex rt-gio ærario allquid 
uniptiiuiD ia isloruro iDslrumealorum GODservatiouein im- zpst 6»(t- 227 

pendere, sibi noD esse integrum). Va op^M 2:^ge ^vafft 
ftt Ssfciclant. Serft fl^ttefce ^an meb ftn t^amitie oeer til 
(in ®aatb (35artoB i fSawetgaben). SDet Bar i ©lutningett 
af SIptif 1597. 3 famme aSaaneb Bare ftan«I«en S^riftian 
grt« Dg 9;el ^laijt fenbte oBer til {)Den, for at unberf«ge 
93#nberne« fttagcmaat, og '^Jræflen paa ^rsen HeB fat unber 
tiltale, forbi tfan itfe ^abbe ^olbt fig Crbinanfen efterrelUUg 
meb 3)aa6en« Crb. ^an bUts berfot foroift meb Songen« 
Uflunft; faa og forbi ^an il(e ^abbe ftraffet og t>aamiubet 
3:^ge 9ia^e, ber i atten %av iffe ^aobe txtret tit @ube6orb, 
men meb en ffliflopperfle ligget i et onbt ?cbnet. &aa !albte 
man ^an« ^itftru, forbi ^un bar af borgerlig JJebfel, enbfljenbt 
be uben ^EoiBl bare ægtectcbe og ^un føcte ^am otte Søm. 
lØlebenS I^gc ©ra^e Bar i ^jpfcen^abn, fenbte S^tiftop^er 
Salteitbcrf to 3)(ccnb tit §Pen, for at unberfpge be aftro. 
nomifte 3nbretninger og Onftrumenter. !Een ene bar bea 
mat^ematiffe ^rofegfor Z^omae ginfe. SDe ertlxrebe, at 
Iijge SratjeS 3nftrumcntet bare nogle unyttige Mcbflabet 
og Onbrctniiigcn paa ^oen en (fabelig cg altfor feftbarffu« 
riofitet (il autem, viilg;iri ilunlaxal spliæræ cognilione Jm- 
bmi, et, qiil organa vocarenliir, usiirparenlur, inservirent, 
nescii, ila loculi ail graiiam siint, ut d^clarariiit, Tj'clionis 
sludia niliili omnino pendeiitla, ae esse non modo inntilla, 
sed noxiæ eliaiii ciiriosilati.s, efter @aSfenbi). Saa lob 
aSalfentorf oeb S^fogben i ben fraBccrenbe ffongeS 9la»B 
SCVfle iBra^e fortabe ot fortfÆtte fine Cbfereationer paa et 
laam, man ^aobe coerlabt ^nm paa SeftetBolb, cg he 
(^t^mtfle Cbelfer ^an foretog i fin @aarb i IJarbergaben. 
SJa fejtebe Jpge ^Taf}t til Mcftotf ; og ftraf 6tcB ^an« bebfte 
gorlening ^ant frataget, ^ta Stoftod ^reb ^an ben 10 3ult 
1597 til ftongen, ^orpaa ^an fit Songen« eget ^aarbé, 
man lunbe fige, uforflammebe ©ear of 8 Cfiober, bet i 

16* oU galb tibner cm fiongEn« ^cjefle jicrfcnliae Unaabc. 
iBreoet »ar bet fantmt fum en Santéforoi^iung, T'tv fere* 
lommrr til -Stutning ten ;J)(tring: „^i tcrfeoS C« ctiiibrer, 
^VorlcEeS bu iitififligt ©nat oin tot fjætc ^em gaber 
^iipcr ibliiiibt l5pifl[er labct ubgaa, big fcl» ti( gprDib pg 
t5ci[tciiieTitig." 'i^icget fiiabant man vste fcictragt jfciigeit, 
cg ^ace PQti liaiifl (jtrjciiligc IbilliE. S>a ^cf(cn iitbrcbte 
fig i SRcftod, bti'g X%t 4^va(»e lil Slalljclbcren i £ii>lften, 
ben Iccrbc ^cnvif ataii^pw, bcr cBerlub ^um 'Slettet 3Banbefi' 
ftprg (®aiibébet), &tor ^an atter i Cttcbcr begtjnbtc fine 
Dbfcrua tiener, cg fatte fit JOpgtt^itferi i @ang. 4>cr ubgaO 
Ifun 1598 en iyeflripelfe DDet fine 3iiflnimfnter tg 3??9' 
ningcr, foin Ijaii tilegncCe Sleifer atntclpl) Ccii l'liibcn. Jlei= 
feren inbbpb ^am til fig meb iSnfættelfe fem ^an« ^JJfattjema- 
tifer; &an mottcg 2ilbubct, cg tom til SPe^iuen i 3Jiibten 
af Staret 1599. ©aalebc8 Bar Iijge ©ra^e ba for beftanbig 
ftilt fra fit gæbretanb ; men gibet i ^rag bar no! ilte fijnbeclig 
^^ggetigt, og bet barebc ^cUer i!fe længe, ^ejieren oberbrog 
^om ot forbebre be ""IJrutenifte (be preusfifte af Kopernicufl 
forfattebe) aftronomiftc labler, men Jijgc Sra^e fcrefttUebe, 
at belte grunbigcre cg Ijurtigere eilfe ffee, naar ftejferen 
paa nogle 9lar bitbe falbe ben betjenbtc 3[ftrcnom Seppler 
til ^rag. Sejfercn bifalbt bet, cg J^ge Sra^e inbbpb ^am. 
fteppter fom, ^an flutbe bære Itjge Sta^e iinberorbnet, 
men be paafebe ilte fammen. „Zxiåfo, ftret Sepplet til fin 
garer 3){aftlin, er en 3)Ianb, fom man iHe Ian Use meb, 
uben at nbfætte fig for be ftprfte gornærmclfer." Seppter 
bar ^eftig, ^an forløb fig og maatte gjpre Slfbigt. Og ^bor 
meget funbe ifte forbittre I^ge Sra^e« ©inb, cg gjore ^am 
enbnu sanseligere, enb ^an af ''Gaturen bar. @n ftor ©org 
bar bet for ^am, at ifan9 3)tebaibeiber tffe bilbe gaa inb 
paa bet ^erbenflf^ftem, fom nu engang oat blebet ^am !j.ært ; ,^t>(r elffet fit," fTteft fflepflet i JRanfcen paa et of fine 
©(rifter i benne 3In(ebning ; men en^ber 3agttagelfe paa 
CbftrbDtortet oBerttfbebe ^am om, at Zi)Qt Sra^e ^aube 
Uret ofl Sepernicu« SRet. „3j) mere, fiflet ^an, if^^e 93ra^e 
argrer fifl berouer, befto mere fl(<ebtr jeg mig." gorgiæoe* 
f^gte Z%t iSia^e at rebbe fit ©^ftetn ; ^an bab !te|)pler at 
inbrette fine SorKaringer af ifenomenerne efter bet, Ijan maatte 
fvje ftg tQ ittt tafle bet faa npte nieb nogle SRinuter; enbog 
paa fit t)berfte bab (an berom. i^orgjateS. @aa ftuffebe 
alt ^om. Dette gor^otb bleo enbnu Bccrre Bcb gamitielioet. 
fte)>)>ter« Stene bar egfaa af SIbet, og ^un mente, at ^un 
Bar ligefaa flob fem Ittge ftjra^e. iøegge ffliænb lebe b(8« 
uben beb gor^ofbet til Æcjferen, ber albrig ^aobe ^enge. 
3a, bet fltiar albtig ben gobt, ber flaar ^^aanbcn af fit 
t^æbretanb, ^bis ber eUere er noget gobt i ^am. Sun T)9'otn 
lunbe (øfe Snuben, faa ut begge bi^fe tJ1^f^er[ige Vlænb, ^ber 
paa fm 3)?aaCe, tunbe btibe fri. !^^ge Sra^e bebe i $rag 
ben 24 Cttober IGOl. ^an ^abbe bærct i eelflab ^ofl en 
^iniftet og af Unbfeetfe ^olbt Urinen; beraf ubbiflebe ftg 
ifaai Dcbdf^gbom. Tien bar fmertetig; men naar ban fra 
fit ®e(irium benbte titbage til Søcbibft^eb, gjentog ^an ofle: 
at jeg itle ftal ^ate tctct forgiæbcS (ne frustra vjxisse viiiear). 
I;et aSerbenefijftem, fom ÆhgeSSra^e ubtænite, ^ar iffe 
^olbt fig, faa tibet fom bete @iunbe, ^octiblanbt bar, ^bab 
Dgfaa flere af ^onS @anilibige ^ttre, at ben )}tum))e borf[e 
3orb iHe ear f!it!ct tit ben trebobbelte SBesægetfe, fom Ec 
^emicud bilbe tillægge ben, og fom ber^oe ftreb mob ben 
^eflige @frift. .^efler itte opgab ^an ben liUib til 9Iftro. 
logien , fom ^an bette meb fin €amtib , ^bor ofte ben enb 
bteb ftuffct, fom ben ©ang bo ^an i SRcftod 1566, i fulb 
Xro ti( fin 33ibenftabé Ubebragetig^eb , lob offenlig ep^aa 
nogle $e;ametre om aKaaneform«rteIfen ben 28 Cftokr, i 230 ret rærte liMrum. OTatStmalif cfl aftrpncmi. ■ 

tBtlte ^m fpaacte ben Hjrfifte Rejfer ©plimaneT'eb. ©paa- 
bcmnieii gil.i Cpf^ttelfe, men fi'rrtb, ttji .Qejfcren e«r bcb, 
ferenb Scrmorlelfcn inttraf. §cilcr ifte læittct negen nii, 
abm fer ©pPii, paa Ipjie Stalde« I^age. 3Ren i 3I)ironi}= 
mienS ^■^ifloric er ifm9 ^iinbc iiforfljængcligt. 5^011« Oagt' 
lagclfer tannebc en nt) GiJrcfee; t)axi renfcbe bem fra Mes 
frafticnfiie gejl. {>an eftfrrpb en gcivlcgnclfe uver jjif 
ftjerncrnc, ncjoiiligcre enb te Ijibtilcjercnbc. 5^an cpbaøcbe 
a)IaanEng SJariaticn og flere Gginljebcr Peb ben« '•^am. 
^an gubtjjicrre , at SpmeUriie itlc bare 51ielcorer i bor 
Htmcflfære, men himmellegemer, 9Jien btgtige bare ifær 
^ane Ubbamictfc pg Cpfinbcffe af te oflrpiiomiRe Onftrut 
menter, cg bc meb bem i mere enb 30 Sar gjorte 3agttagelfer 
flf ^taitetcriKi? ai'cb.TgcIfcr. Oftcr ^m9 T^cb upfteb ber en 
n^ loift iinelfem ^anS Strbinger cg Scpfler. fieppfer, ber 
nu frit (unbe bebccge fig, cg fem inbfaae 33igtig^cben af 
biflfe Oagltagclfer, ttlbe i/ave bem ; Slrbingerne cg 2cngc= 
mentan paa bere« 3*eøne næglebe ^am Slbgang bertit. Gnbelig 
maa)te be nblecere ^am bent tit 93rug paa Cfcfertatoricl. 
33eb at fcrtinbe bcm meb fine egne cpbagebc ^an, ot '^fanden 
9)Iar8 tetffgebe fig i en (5i(ipfe, i ^bi« ene a^rænbpuntt 
©clen fab, cg betjenbtgjorbe benne fin Cpbagelfe 1G09 
(Astronomia nova), 'Den fvrfle S^cppfet^e 2tt> Bar fiinbcn, 
cg nben CjJ^clb ftrcb aSibenffabcn freraab. O Sifegnelfen 
af fit Sfrift til Seiferen umtalet t)an cgfaa Iijgc SPra^e: 
„^Ibtil fiinbc Slflrcncmerne ifte faa 93ugt ntcb Srigéguben, 
men ben fcrtrceffelige ©ærfprcr Xtfdfo ^ar i tljbc %ax9 5Ratte> 
baagcn iagttaget &an« SrigCfifler, cg pcb $ixlp af iOIober 
OotbS ?(Jb cmgit jeg alle Ijana iJrumninger." 2ijge ©ta^eS 
gejdagclfer forfotnbe faafebeS ganfte beb Siben af ^an« 
rene bibenffafcelige ©anbS ; ifani 9?erbenefljftem ^inbrebe 
^am it(e fra at anftide Oagttagelfer, „ber t Slejagtig^eb Znt eroftt. 231 

ooergtl alt ^Dab ben prafli^e ^ftrønomi til ben Zih ^avbe 
ftembragt," cg poa benne ©runboolb et!f«teS ben n^ere 
afttonotni: I^g« ®ri>^e flab Oaflttagelfen , SttppUv ublebte 
Soten, og Sletoton o)>fatttbe Soven« @runb. SBeb et ^»j' 
ttbeltst 3u£ilÆum ^sbtebe ftivben^aiMie Unioeifitet 1663 
SrtjøeSra^e^gottjeneftet, eg 9io«ntu« 33orf^olin opmuntrebe 
Beb gorn^etfen cf ^an« SKinbe be ©tubcrenbe til flittigeri 
enb ^ibti( at betragte ^tmtenø SBtbægelfei (Consideralio astro- 
Domica conjuRctionis magnæ Saturoi et Jovis anni 1663); 
og enbnu ftaar ^an »e( fot be ©tuberenbe, foin fot menifl 
3Ranb, i bet minbfte fom el Hetbent Meteor i gæbcefanbetø 
^iftorie. 

Ai[^(nI( bot STlftnib. Slanbt itm tr ®aflftnbi tn af be 
vtgtigl^t, og ^anbCtr tiUigt om f^aui Cbftnaiionn. ^oxuitn Xån. 
»itl. 9, 229 Dgfaa i 3 ©tu* fianfl »rw tit æebit fra STawt 1599 
om ban« ©tjirhit tftttat fion haube fortabt Sanmort. 9If 3). Kag. 
og 3)an. Sibl. b([loar æt|trit8 CSStnøelS) S(6tn«l)(fér(i6unB. Æp^. 
1756—57. aierfiofl: Moller, Cimbri« liter. 2, 103, utforlia (ftir 
aUt btn <Sang bttitnbtt Jtitbtr j jf. 3, 250. Slicrron trnr^ Saitnig arten, 
11,217, mtb ^ctimsmns til fftttirmr. $. SJefcn, Sjnopsla viiæ Ty- 
chonis Rrahe, i Henning WiUe, Uenoriæ Pliilosoph, Decas 1. Sven 
Bring, Monuinenla Scanensis, ®. 334 (om S. Sfra^tS Oiftermiiat 
Ritb S^riftint 1573, ^iltn ointt>iul(e; mm Btibtt ftto ciftr (et 
uømnWe biri). O. ffiolffs -giltor. Crbfcog, 11, 118. Sana« 
eaml. 2 S. (af SRattbt). f. ^(brrftn, X^o Srafite Sh) og 
grcntt, ubø. of Ittjtttfribtbsfdff. 1838. 

Stt ogfaa, fotutrn Jta|ln«, ®<f^. tre SWatfitmatK 2, 377, 
9o«fut, ®(f(b. btr STIathtm. buri^ ffltimtr, 2, 70. 81. .^imibolbt, 
Jtoemoe, eåiamaåitvi Cvtrf. 2, 281. 3, 66. 90, 92 og %nin. 
3, 3. grrih. »on fflnttfénurt, 3oh. Jtt|)|)trr8 itbm unb fflirhir. 
Shittitarbt 1S3I. D. E. F. Apcll, Joh. Kcpplers aslronomische 
Weliansichl. Leipi. 1649. 4. o. Itgn. Stv. 

Cm %t)gt SralxS Obftroattoner t ^aanbftr. ^aa bet Aongcl. 
Sitt. f(c fficrlauff, :Sibliot^Ersl)i|l. @. 50 mtb Siaog og ®. 195. 

g^atfimilf af ^and ^aanbftcift i Schumacher, Obscrvatio- 232 'Det liCTte 7it«ium. 3n.ilt<mati! e^ aflicncmi. 

nes Cumelæ anni 1585 Uranihurgi linljilæ a Tychooe Bnlie. 
Allonæ IS45. 4. 

^at ci har ifar 3. S. •^ibtC)) |'i>i'nt>(t 2. Srabt« EDtiiibt. 
Difaa U iS.vti\Wt bmt lotnCt poa tiam- «S» t'unilvinningar af 
Tjcho BraLcs Sljprneborg ocli L'raiiieiiburi; (A (in HvÉn, af- 
tackic aren 1S23 och 1824. Slockh. 1S24. 

^(f S^iif 3^rah(4 ^trtfttr fuiittt otiTilligt osfoa (>aoe Sntmtfc 
fer aiitn cnb 3I)trotiaintr. SIa11^t aiitrc: 

De nova el nullius xvi niemuria pnus *isa stella, iam 
pridcm Anno a nalo Cbrislo 157~ atfii^e Koucmbrj prinium 
conspecia, onUmplalio inalhemalk-a. Uafn. 1573. 4. %6Tait 
fin^^a 3oI). ^iiircnlls" SSteo cj I, Sralits Spar. €ij(rn(iift aflto« 
logiftt !S(ti)Mitiifi bat agfaa flt Vffitit. Si>gfn iiibtMttr tiUigt 
fliif« iimrrdigt Siiig,, ttviHantl EIcgans in Vraniam drgi«. 

TKhoiiis Itrahci du Disdplinis Matliemalicis oralio publicb 
recitaia in Arademia HalTncnsi anriu 1574 vt nune tirimum 
edita, Cui addilur Oralionum et sacrirum Homiiiarum in eadetn 
Academia habiiurum decas una, btudio et opera Cunradi Asiaci 
Bergeiisis. Hafnjæ lOIO. Sofltii ev tiltflittt ©ttn Sro^t Hl Ænub' 
prup, Ii)a** Svottr. 3>(rpatt felflfr (n aSttnijiirafia af 3>aDib« 
fei|te ^falmt, \er\\ faa Satin, faa paa ®rcrfl. ^vab M fur 
fittfuiiiiiKi: 03 a Si)g( fSrahti Salt v<i> ajtflfltitxiffn af 6onS got*« 
IftSiiiiigcr. .^nn tcgijntcr mcb SRatdcmatiCfiiS to Sxit cg itxti 
£)|jrFiiiiig fioS te ®amlt. 3)(ti giib[)i>nmi([igt ^iatu »iflt allt bnn 
tort, bcr Cart uC^nbigt i (Stoinctricii, foni ufTifttCe til at fatit 31<: 
ji«! af Sifofufieii. Atque hine faclum cssejudieo, quod vc/eret 
philosophi ad tautitm erntlitionU fa.iligium consveni/nriiit, 
quoit Geomcfria å prhnn pucrilin imbuti eratit , dum not 
pfurimos , eom/ue oplimos adoleKCiftilia avvos Onnntiiaticte 
et liiigøai-um tludiin, quie hi u niafre iiullo nuffolio hauie- 
Tuiit, iiifelicUer inipiiiidhiitis, J'crfra gaor (lan iH>tt til Stjlro* 
noniitit, bcni Cprintdfc og S]p))<rlig(i(b i onilalcr tort ttwi ^\^mt, 
b(t Sopcrnitaiiftt @t)|lcm og tta llrr^atbcltt IStDcrgdfc, fem btt 
tillagflfr Jorbtn. .^an \extx Seuif« f^t aritrologidi* *paalibt[iflbf6 
af ®iit8 aJiatwiij ffuitt han l)ni'( (!abt fisft StjirriKt for inttt 
mcb McS tutiftigt S^cuitgdfcr; ntj, bc [txt fCattt for SSenmfttnrt 
®ti}lt, til Stgn for tern. grtmMtd: bec ic 9tiialogi imtUdii btt XVS< erafte- 233 

nKnittfleligt it^tmtt fi)» ^otxbftnnntr 09 it f^ ^anettt: ^jtrttt 
Golin, .^jtnicR aSaancn, ieatun ^upitn, Stijrtrnc StnM, Sunøni 
SRtrfuriuS, (ttc.) SRcn faa (an ingen ntrii funb €!<iiib« (sana meolis) 
iMfltt, at ^^ ^immtlfTf fogm« baot Si'tpljti'If« Pi« t*' mtnntlfctiat. 
Og tit bcfcctftrt 0(b Sifaringtr. @lutninø(n otiEljrcc ^Vab ^ane 
SDnlaSningei; jTuIbt gaa ub paa, ittntlig 9(|lronoinf(nA anbtn 2t((, 
•pianttmic« Srwtgrifn, ex Tabulis Pnilcnicis (rtcO (ff- St^^riip, 
UniBftfiKtft, e. 47). 

Tychonis Brabei Dani Aalrononiia inslauraUe progymnai- 
mala. Quorum hæc Prima pars de restilulione motuum Solis 
et Lu næ Stella ru mque inerranlium Iraclat. Et prælerca de 
admiranda nova Stella Anno 1573 ciorla luculenter agit. !@lb|le 
ttbgavt 1(102 (9It}eTUt> fiar 1603). 4. ofl 1610. 4. Bxcudi 
primum cæpla Vraniburgi Oanin, asi Prag« Bohemiæ absoluta. 
Mf Wreiiigenie tthgn« 9(uboI|)^ btn Stnttn. ^(ri ^tbbre btt, ot 
£. !8ra()(, fonibtn bet ^ait ^øbi af Jtungm, t*ia bisfc ®tubi(t 
anetnbtc ex proprio peculio ultra cenlena (halerorum millia. 
3felg* b« tillagte Appcndix tr ©ogtn (Trfljm imtlltm 1582 a^ 
15K2, cg fmtrt noget tillagt, anbct onttrtitt. Øont anben 3^et af 
bttte Sitiit er at betragte De mundi ztbcrei recenlioribus phæ- 
nomenis. Libcr Secundus. Vraniburgi 1588. 4. €aint nteb 
famnie Sitct: Excudi primum cæplus Vraniburgi Dania ^ aat 
Pragæ Bohemiæ absolutua. 1610. 4- (JDm XmiUn 1577). 

Epi stola rum astronom i ca rum libri. Quo rum Primus bie 
illustr. el laudal. principis Gvlieimi Hassiæ LandlgraTii ae ipsius 
Uathemalici I.iteras ?naque Responsa ad singulas complcclilur. 
Vraniburgi 1596. 4. 3 5"talfn talet ^an om pne Snflrunitnt« 
og Qttbeibtr, og tmab 6an i 20 Mar fint (jrftflerft; itbferligere SBe* 
firiwlf* meb KfbtlbninBer af ^»en, llrttnientorg rtc. fintes ©. 219 
tJiia Sujt, <S. 231 paa »atin. Sreuene ere fm 1587 ti[ 1596, 
og iiibebcibt mange jO|>tljfentngei; til ^anS eget Siu og Sirffomfitb, 
famt gor^olbet til anbre SRanb; faafom €5. 74 §)ttringer om 6o< 
pemicue cg San« et)(lem; ®. 104 9ftif!ef<>(t"S f^r "SeUiua ©afceribe« 
1588; ®. 115 Salf <5jø„in lalinisetgræcis litcris eraditissimus"; 
6. 149 om Ursus Ditbmarsicua (ineimiir); ®. 106 om ^tiir' 
mellen, fom dan vilbe bijgge, i SloctmbiT ISSO; 6. 199 i %uøu|l 
1501 om negjeringsraabente; f)Dottebf4 !|an Icscr prtuit paa fin 234 S)ct fa:Tt>t Xibfrum. 3Sjttcmalit rg Jtftroncml. 

Sh utot at bUr\ie fii i ^ølttit, fom (laii altrin Ht M^t af i Smgt 
fur grtmtibcn, men mcb ®u^S ■^i«[|) vil{)[in Tct altÆquis ociilis o. f.v. 
Astrunomiæ inataurala! Mec-hAnicH. Wundualiurgi lo!)S. ful. 
XoriLieigæ 101)2. fol. 3)(t te IjanS JtiltnwKiittr mct tolorfrebt 
Æotbe« og ^orftarina«, famt !iaii9 *))octntt, S(axt ox>n ^vnx eg 
Æfgninflft nf Urnnicntorg. iDgfan om lian« ficviwt og Slirtfomlirt, 
)iuat lian l1j^til bar ufcvtttct ofl bnab ter cntim ftnac lill'agf. 

et tanft 3in-i af S. SJralic, ^(r fan ijciif til ^cevt paa ^aiiS 
tan[Ic ^m, (C Irijtt i 2>. SSag. 3, 19. 

Jljae Sra^ea ©»fter ©op^ie Stntfe (f. 155G) ^uié 
SiD er lige rpiiiQnii|I Bcb l'ærttem eg fljævliatjc^. <"it ciibnu 
[cin Unfltiie, cflct S^ge 93ra§c8 cgiic Ovb, fin Sreber fce* 
^ifffpetij incb at iagttage en SDfaanef ermerl e(f c i Sec. 1.573, 
tl^i [aabaiiiic Xiiig ^aobe ^un af iliaturen i.'^ft til. $un 
iltv (jift incb Citc Jfjetf tit Grifeffcfiii i i^faiiur; berfé 
©W »ar lage 2^clt. "^aa Uraiiienbcrg fortoDebc ^un fig 
meb Grif l'ange fra GngcU^elin i Oljflanb. SSfgge fotte 
ttteé 2nib(er til paa Sttm'i. ^uii »ilbe brage tU fiit ^robci 
i $rag, men ^an »ar oUerebe beb. Gftet telo (aiifle ger« 
Io»e(fceaat cegtcbe &un ubcntanbS Srit ?angc 1G02, og 
giemicingif mange ©jenBcrbigtfeber, inbli( ^im efter ^on« 
X>(fb »enbtc tiltage til Grifé^i'tm, og tetebe l)e8 fin Son. 
(t 1643, itfe 1648). ?ll*ljini|te« Sril fijnge [tal ^aBe bygget 
gatinffeten i ^lorfene 1589. 

Stanbt Stjge ©ro^eé !©ifnp(e ere fetgenbe ifær bcfjeflbte : 

$cber Oafebfen gtemtpfc {f. i gtcmtofc i g^n 
oratt. 1554) breg fem inange onbre tit,f)Beii, for at iibbanne 
fig „eg teb fig paa ti fainfulbc %iix bnigc i I. ©ra^e« 
oftronoiniffe CbferBationer, mcbicinPe og p^renomifle ©ager 
etler c^^raipe ©eftiUering"; ncmlia otte Slår t>aa $)»en og to 
aior ubentanb«. '^aa §»en forfattcbe ^an et bauft ©frift, 
en jorbift aftretogi om SBejret« Sjcubetegn, trtjtt 'i J^ge 
33ra^e8 Sogtr^Heri |>aa ^Ben af $)an« ©afc^ij, ©ogpretiter VtbtT HtmWt. Ctrifttn SonøSne. 235 

Voa Uranienborg , 1591. ftenfl iJreberif ben Snben ^a»be 
nemlig ftor l'^ft og Sttraa HI at Dtbe og fDrfare Sammen' 
gængen meb SBeirfigeW ^otanbringet, og l^aBbe felt, na« 
^an Vanbrebe eller bar paa 3agt, giurt dagttagelfei berober; 
^an befalebe ba Z. iBia^e, at ^an af fiie Søger og egen 
(Srfaring flulbe flrtbe Kongen en ®og berom; men ba ^an 
felt) ^abbe l^pjere ©tubier og 3brættet at boretoge, jjoatogbe 
l^an j^Iemløfe bet. Stongen bpbe imtbfertib før SBogen Meb 
færbig. 35a SlEOitPfe ^abbe forlabt ©ben, proltiferebe ^an 
fom tfsge, og bor i nogle Store Z\h iDtebkue ^oS K;et @t)I< 
benftierne, ©tat^otber paa ^tiffuå. $an ftf af Strriftian 
ben 3jerbe el $tfarte i jRoeøIitbe Sapttef; men bo ^an laa 
i $iøben^abn, for meb tongcltg Unberftøttelfe at tage til 
Safel, ^bcr ^an bilbe tage DoKorgraben , bøbe ^on ^oftig 
1598 (cWer 1599.) 

(Sort 9l;e(fen, Conradus Asiacus, allerebe omlolt 
»eb S:^eo(ogien eg gifofcfieit, lom i ©ufet i)08 Z^e 3Jra^e 
poo §Den 1590, men rejfte ubentonbe 1593; og ^ar ubgibet 
aftronomifte ©frifter paa 6otin. 

GliflS Olfen aiiorfing, Elias Olai Ciinbep, bor 
ligelebf« 9Imaiiuenfi8 ^o8 JbflE ®»''>^'» mtn ""i ^an« Seonef«« 
emftænbig^eber er intet befjenbt. 

Den berømtefte of I^ge fflra^eS Scerlinge et Skriften 
©ørenfen Songberg, Longomontanus , (f. i Sanbd^^en 
Songberg af fimpfe Sønbetfoll 1562). !t)a ^onfl gaber bøbe 
1570, tog ^an« garÉrober 3en8 ^ooelfen fig of ^om, men 
ba ^an ingen gormue ^oDbe til ot labe ^am ftubere, roobte 
^on ^am tit ot tage (jcm til fin Wober og meb fine ©ø^enbe 
at beførge ^enbeS 3(bldbrift. 9Jeb at oeerl^ænge ftn "SRobtt 
fit ^an bog Sob til om SJinteren at faa nogen UnbetbiSning 
fteS ^rsften, men om €ommeren moolte ^an oenbe ttlboge 
tit iBonbegjecning. iBeb ?infe 1577 tog ^an enbetig fine 236 ttt Isne Xiberum. 3IIaitcmatit og 3|lriMicmL 

SegfT, tefalebe fig ®iib i ^eVe, og Dantcebe, ubfn fine 

©Iccgtningc« SiCmbe, bc IpIu 9)it( til a'iborg. 3 SJitoTfl 
©fole gil ^aii i cHece 9lar, og lævtc, foruten be fæceanlige 
©tetefuntftaber, Segljnbelfeégrunbme af SDial^ematitfen af 
SDUlt^iaS 5''''^' f" '^^^ ^^n 2:ib (em ^jcm fra SJittciu 
Iierg. Sef pg iIjbe 9tar gammel tom feaii lufiS til Uniocr« 
fitetet, cg uantt 'iJrefeéfotcmce ^2)nf'cft, faa at bc nafK 3« 
onbefalcbc ^am til I^ge fflra^e, ^c« ^ccm tjun bar paft 
^Peit inblil I")!.!? („oclenuali assisteiilia"). ^an fulgte 
tam fotft til 13ant86et, fibcn tit Bommen, i)\}ox ^an cpfeolbt 
jig et 2lar cm. ©er&c« befcgte \)an flrve af 2l)fl(aiib« 
Unibctfitetcv, cg bleb aWagifter i ^icftcd. "^Joa pcrc ©teber 
fegic iiuiii at Éeljeftc ^am, cg Scifcr ^(ubolv^ cilbe cnbog 
^cbe feam til I^ge SSra^e« Sfterf^Iger; men IfUn foretraf 
fit gæbrclanb. §an bteb 9{cfli>r i SCibDrg 1603, ^rcf. »eb 
UniBetftlctet 1G05, i aiiat^emaliftcn 1607. J>€t bar, efter 
i)ani egen Scmæitning, S^rifliaii gri« til Sortefc^, ber 
tatCte ^am tilbage til Slftronomien, gab ^am t lo SfarOp^clb 
i fit ^u9, cg tilligemeb Saneleren Sfjriftian j?":!« wbDirfebe 
l^on« 9lii(ælielfe bfb Uniberfitelet. gra 1609 af ubgab ^an 
en Mætfc af tatinjTe Tiifpiitatfer, og efter^aanbcn flere flørre 
mat^ematifte og aftrcnomifte i£trifter. §an »ar gift meb 
I)orclfjea, cit 3;atter af 3efper fflertetfen eller Sart^olin i 
aHalm* (t 1G37). ©etb bøbe f}m 1647 og btcb begrabet 
i i^rue Sirfe. §an naaebe iffe fin Særere aSercmt^t- inen 
uanbt bog et ftortSiabn, ftciltet Piof, liiiguægræcÆ iOlefter 
$anS Gfiriftcpterfrn ^ar iibtt^ft i et SInagram: M. Chri- 
sti3nu&,S6vcrinus Longoinonlanus Ciniber inbc^olber nemlig: 
AstronOQiiis magoi vere es nunc inclilus orbis. 

©opdif Stade 3>. aHafi. 2, 194. 3, 12. 24. 4, 270. 271. 
P. J. Rcsenii IflKcripl. Hafniens-, ©. 410, o. fl. 6i»a Kijfrup. 
^cnbc« ubferligt og fCjenttt latiti|T( :£igl til SriF Sangt er utgitxt Vtbei STtmlBfr. 237 

af $(bn 9ltitn. aftitjft ifoi Øtbmiau, 0. 238. fuit (ar oøfaa 
tftttloM ei(rgt(t«e(r. ®rit Janflt« e«|t(r aHorgwh, + 1622, flfft 
mtb Smft Xaat til Soigaatb, og fittn mtb St)ge Srafit* Srobtr, 
Jtniib !Sca(|c, ^at oocifat noett subcligt <StrifUx af Sftinfl. Slanbt 
Xtatntmt i Tqgt Sralitd ^ue »ar ba ogfaa Sivt SaurtbtbattCT, bet 
fim tnbtog CII tjcntnbt &ttUmg, mtn btjijaftigtbe {Ifl mtb SSdiciii, 
Sftinirgi, aflrolDgilTt S^aabommt, o. ttil., og ugift opnoatbt m 
ttlbtr af 123 %ar. -t i Jtjebm^oon 1698- C^c*' '■'c''- '"■■^ 
Ballh. 1698, @. 142. Jtai^ntr. Srf^- btt Sltat^mattt, 2, 408. 
Sitt^robs Dagbegtr, ®. 344. 350.) 

*P(btr Satotftn Sftmleft: 35. SKag. 2, 206. ffit ©tljHe of 
gortolen tit dan« Wjlrolegi re oftrljtt S, 272. ©otiit SurtalfriM, 
S. Srafitfl (unbcT ^Icmfsfrt 9Iat>n) og SongbcrgS foran Qltmtntlft 
eg jorbifl %[|lcologi. Æbb. I(j44. SongbtrgS Sottalt figre, at 
gldiiloft boBt paa Slqfen tit Safd i Jtjebtniiaon for ftm og ftjm* 
Ofot 9(ar (ibm. Sxnnt Sortalt n (Irttxn ben 13 3xc. 1643. 
Sommelius 2, 417. 

!£<cnii( SKatibd Ctrifttc (tt nu faa fjtlbne, at tt fyt nnmtcrt 
maa omtalfS: 

Æcloga de eclipsi solari anno 1574. mense Novembri 
fatura, et lempore plenilunij ediplici anno 1573. congp«cli, 
Succulanim (^DatxmcS) ortu oblUr descripto, breuique Meliboei 
pasloris querela , qui de funesla sui gregii clade conquerena, 
defecluB lumlnarium in ctclo præuia esae signa filij Dej ad 
iudicium venturi, inlerpretalur. Hvic aditita eal precallo ad 
Devm, pro conserualione elementaris regtonis lempore proposili 
Solis deliquij. Auiore Petro lacobo Flemlossio. Hafniæ 1574. 4> 
(^jtlml^jtTntd Samting'), ^oa Titttblabtt tn S'tflning af gow 
mertclftn. Siltgnct Xl)gt Srafit. ^oab Slitttcn nllcrtbc forfrmbtr, 
b(Fr<rft(r Xiltgndftn DbomuK. ^itfi ^tmmelcns Stgiucn^Acr, 
©ottnS Sormerfrlftr, txt btttjbningSfuIbt. Quæ etsi »eraa in 
nalura caussas habent, cerliique moluuni cæli legtbua fiuni: 
(amen non aunt superbe ndenda, lanquam åmj/tov quoddani 
aut iuxta Epicureoram decrela lemeré aspernanda. Præaerlim 
cum nos de magnis et graviaaimta rebus admoneanl, nempi 
de ira Dej aduenus peccatum el de trislibjs pænis faoc eonca- 
mitantibui, Nam procul dubio hec itupenda nature miraciili 238 Det (arbe 2:tbéTum. Stat^matif og Vftrønoml, 

in sublimj cælo ideo maximé in prima omnium rerum con- 
ditionc diuinitus ordinata gunt, atque hominum contpedui 
manifeslé obiecta: vt essent indices irascenlis Dej, ae minanlis 
digna supplicia his, qui sccuré in enormibus delictis perseue- 
rant: præuiaque signa Iristium^ quas peccaodo attrahimus, cala- 
miiatum. 2)ette o{)(t)f(d nu t>eb ^iflortfTc SxttnpUr, 6(anbt anbrt iMb 
Sormørf((fen 1502, (it)ort}aa bet i to $ar fulgte Uobigc Jtcige, o.f.o. 
SRen 6)?or ofte bet enb ^at truffet inb, t)il nappt nu nogen tro pw, 
h'i^at) han mener tnqen Ariflten bør tvtbte om, at t)ore Sønner tunne 
foranbre 9{aturcn^ Sot^e, posse cæleslia fata a Deo mitigarif auerti 
et tolli ad pias preces. ^(utntngen af Sebgen, en 6amta(e 
imellem Moeris og Meliboeus i (attnfTe ^ejametre, gaac ub paa, 
fom Sitefen jiger, at ^»rntørfelfen er Sarfel for ÆrijH Jtomme. 
^(utiunødi'øitncn er græfTe t^ejametre. 3>et aflronomifte Sn^^I^ 
er, fom ficraf feed, ubet^beligt. 

@n @(ementifc^ cc Sorbtfc^ Astrologia jDm Stifftend foFanbring 
oe ^ued ber \)iiber brgribid, tagen aff be Singeft fom for Ogncn 
feeft oc forfared, oc finer manb (etteltgen fanb af mertfe oe titfoni 
t^ijbe : ^uifcfen ()oIber paa aUc ^(ar ret oe er ))bt atte Sanb gaffhlig. 
SKfammrn bragen aff ^eber 2!«2Cobføn Slemlød, paa ^ueen. (9leb 
S. ^xaU^ ^orttfft paa ITitelblabet). ffiraniborg 1591. Jtb6. 1644. 
@n fjelben IIBog. %nc6erfen for(erebe et @rem|)(ar beraf til bet X^anffe 
(ScIjTab. :S)er finbed to @xemp(arer i <&ie(m|lterned @am(tng; beggr 
fo(ge binanben (Bibe om (Bibt, £tnie for Sinie, ja Sogftoo for fBog« 
flat) uben minbjle ^(fbigelfe, enbog meb famme Srt^ffejC; men i bet 
ene mangler Sitelblab, fortale, 9@ret)erd, og S3egt)nbe(fen af Sogm 
fefø, nemlig 3nbliolb«angit)elfen, ber finbed i bet anbet, fom er 8oiigi 
berg« Ubgat?e eUer 3rftrt)f fra 5(aret 1644. 3 førjlnorønte ejrem* 
plar mangler ligelebed ben ^^lutning, fom flaar i M anbet: Jørjt 
£rt)(ft paa S^ramborg. Gum Gralia dt Privilegio. Anno 1591. 
9tn paa r\t), prentet 3 Aioben^ajfn M. DC* XXXXIV. 3>et fønb 
er bel ba ben oprinbelige Ubga^e fra 1591, fom ftben er forfnnet 
meb en nt) Stlegnelfe af !IBog^anbleren ^ex^tn ^olfl, n^ ^ortde af 
gongberg og ten tilfojebe Slutning. 3miblertib figet Zet^m ^Ijl: 
at SJogen ofte af mange fornemme Solf er efterføgt, og bog ej tHtr 
mangeflebd at bctomme; berfor ^ar baw, efterot ben l^om af en gob 
SBen fom en fpnberlig Slaritet \>av mebbelt, taget ftg fore paa fin 9ebeT memløfe. 239 

cgm Srtoftntng ben at (abe trt^ffc. 3>et Ht fian ba gjort meb en 
StøjaøHgbeb, ^DortK man i t>ore S^age tf fe t)U finbe SXage, 

^Umløfe« fortale er ttfe ftvfom af barn feb, men St^ge Srabe 
bar, cfier ^(einløfed Sortrejfe, bifteret og ti(fagt Songberg U\\, unber 
Vcber ^fcmløfe« 9la\>n. 

Sogen tnbe^Cbcr (utter Ajenbetegn t)aa Sejret^ Soranbriiiger, 
toøne af Solen« og SXaanend Ubfeenbe, Suften, S^anbet, ^»^trne o. f. \). 
SM er en flet @am(ing af @rfartnger, frem|li(lebe uben oDertroifte 
ZtCfsrtmnger, og berfoc og formebe((l fin ^je(ben^eb fortjener ben 
lÉbcn XDtot at optrt^ffe«. S- ^V- 

6r ber en bl^farffutt^ tnørct eØer røbacttg ring om @o(en, 
cSdr %cf hitibt, et etter flere @o(u(ffue b(egactig farffuebe, naar hun 
et nl^ oipgangen, eØer DtC flra^ gaa neb, ba er ber 9legn eder Sdit\t, 
oc t^nbertijben begge fl<rd (^tagO f^^ ^aanben. 

Sn ®o(u(ff er, naar ber flaar en møget jeffn oe a(len)egne end 
t|^ oc tet f!Q, t>eb ben ene, eder flere ftjber ho^ SoUn, 6ui(cten 
amiaiuimer Uge fom it Speget So(end ®(an^ oe Sftn tii ftg^ faa 
bet fuined for SRenntfTen, at txre Sotend biUebe oc effter(tgne(fe. 

&aabant feed ocfaa fomme tijber ^op SXaanen, oe ftelben bop 
bc ftorfle Stcemer. 

— Siuntd ber en (rone met atfltttige farffue, fom \?bi en 9legnbue 
entrinø brenbenbtft £tu4 om Slatten, oc bertd øt^ene fom bet feer, 
eve buenten aff bru((enfTaff, eder anben Dnaturltg fTabe for^tnbret, t>a 
tfnqmrerié oc toenbid £ufften ttC Suctig^cb. 

— Cm bet mur(er, (nager etter brø(er ^u(t i SRarcten oc Suff^ 
la, oc ber fomemmed ingen %arfage ber tt(, ba ^ørtft ber it Dtp 
tfgCK ril flormenbe« dtegn. 

— Kaar (øff, bun oe anbre faabanr eingefte, flt^e ^ib oc 
bib thi flitte S<rtr(igt, ba ^affue be flonnend tegen met bennem. 

— 2>riffuer fptnbetotben, oe anben faaban flod, tøorbentlige 
btb oc bib i £ufften, foruben nogen t>tf ^arfage, ba ere be ftørmen« 
met 9legn b(anbet t>tffe fodobere. 

— Sifligefle Sierne, naar be fambfe oc fatte fmaa Sanbftene 
meft berid btene oc føbber, tit at bett^nge fig met, ba frt^cte be ben 
MRurrenbi« Storm, fom ftrar tommer. 

%iemleft^ £)t)erf<rtte(fe af SKufcri Sfrift om ben metoitlotifle 
tind, 1575, omtatee i ncefle ^ffnit. 238 Tei lÆTbr Zitjtum. ^njiumatd rg 3init)n«mi. ■ 

in sublimj cælo ideo roiiimu in prima omiiium rerum con- 
diliune diuinilLis ordinaLa sunl, alquo lioiiiinuoi consptclui 
maiiifesli: obiecia: vt essetil indicca irascentis Dej, ae minanlis 
digna siipplid:i his, qui accuré in enunnibus ddirlia perseue- 
rant: præuiaque signa trislium, qiias poccando allrahiinus, »U- 
mitaium. 3)(Itf opIufrS nu »t6 hiflorifTt (Srtmpltr, blaiiM flnt^t vt> 
gprmertdi'en 1502, buorijoa ^er i to 9Car fulfi« blobiflt Jtri«', o.f.B. 
SSttn bwt ofte tct tnb t)ar tcufftt il1^, vU naWt nu nos«) tro paa, 
fwab ^an mener int^tn Jtri|1tti feer tvtule om, at v-on Semitr funnc 
foratttrc Statuvens iivt, posse cælestia faU a Dco miligarl, aueili 
et tolli ad pifis preces. @lutnin(t(ii af Sclogtti, m <£amta(r 
imcUrni Uueris og Meliboeus i latinfie $(,Tiini(tre , gaar ub pdit, 
fom Sittten figer, ot gorinetreliVii er SBarfel fur Ari|ti SCtaimt. 
©(utninfistonrKn er flfaffe ^aamcttf. Td a(tci!nomii?( Sufiti^'fr 
tv, fom (itrof f(e9, ubet^tfligt. 

Qn ©[(ineniifdt ot Soebil'cfl Astrologia Om fiiiffltnS fijraiitirinij 
oc ^uefl ter Dntet begdSie, tagen off H Xin^cft fom fot jDtinm 
feeø or forfarte, or tinet nianb Ictteligen lanb af inerite oc tilforn 
Vijbc: $uil(fcn bolter \iaa a\lt 9Car ret oc er i^ti allt Sanb gajfnd^. 
Æiffammen tragen off ^<Ux SiTutfon glemloS, paa .gueen. (311(6 
S.æra[ieS ^orlcfft paa Æite!blobtt). SBraniborg 1501. Jtb&. 1644. 
€n fjelben $og. ^iKtitrfen fotÆvett (t @.rcniplar betaf ril Ut S'anfte 
@t(ftot>. S)er finbcS to @r(iiiplarer i ^j elm |t jernes Samling j begge 
felge fiinanten ©ite om Sitt, 8inie for fiinie, ja Sogftao fot ©ofl* 
jloB uttn minbilf 9(^ifltlfe, enbog ineb famme Srtjtfcjl; men i bet 
inr mangter Xitctbkb, Sortaie, Sireners, og £Segl}ttt<elfen af Sogoi 
fefi), nemlig 3nI'fi''Il'*aii9io(lf(ii, ter f^ll^cS i bet aiibet, fom tr Song« 
b(tg8 UtgaOe eller Mftnif fra Statet 1644. 3 forilnoonh ejemt 
plar manglet ligelttei ben Slutning, fom (laac i bet atibet: Secjl 
Srljctt paa ajraniborg. Cum Gralia * Privilegio. Anno IftOl, 
Ku poo nli, prentet 3 Jtiofcen&affn M. DC. XXWiV. 3>et førjlt 
er wl ba ben oprinbelige Ubgaw fra 1591, fom fiben er forfijnet 
mtb en nt) lilegnelfe af Sogbanbleren 38rgen ^olll, nij Sortale af 
2ongberg og ben tilfojebf ©liitning. 3""t'*tlib liget Sorgen ^al^: 
at Sogtii ofte af mange fornemme golf er efterfogt, og bog tj vav 
nmngtilebS ot betommei berfor tiar bon, efterat ben barn of en gob 
93cn fom en fljnberlig Slatilet oar nubbelt, taget fig fote paa fin cgm Srfoflntiig bm at (abc tr^ttt. 2)rt fjoE ^an ba fljort nwb en 
9lejaslig^t^, tivortit mon i ven S>agt ilte Dt( finbt SItaøc. 

SltnitefeS Sortak te ttft flrttwn af barn ftlv, men %^i Srofie 
bar, rfttc gCniiførtS Sottrtjft, btttcnt og tilfagt Songbtrs bor, uiibtc 
^btt Sfnnlsft« Savn. 

Sdaftm inbtfiolbtr lutter Jtjrnbttifln (laii SlrintS Soronbcingtr, 
toflne af ©olmfl 09 3)taantii« Ubftm^(, Zufttn, Sanbet, ^Dmn o. f. b. 
3)tt tr til |ler Sanilittø af Srfanngcr, frtm|li[Itbe ubtn owitroi^ 
Silfatniiigtr, og btrfor o^) fontitbtlft |in Cjttbcn^tb føctjjtntr btn 
ubtn XbiDl at optrtitCfS. £. Sr- 

6t b(t tn blljfarffuit , itwrtf rtitt rebattig ring om &olttt, 
tdtr ^of ftinbc, tt tUcr fitre ®o(u%e bCtgatttg fatfl^itbt, naac ^tt 
tr Tit)t ofgangttT, (Srr t)U flror gaa ntb, ba tr btr Sttgn tUtr SItfl, 
oc tint>(rtijbtn btggt flaS C^'^Ø^D fo<^ fiaonbtn. 

(£11 ©alulff tr, naar Der jlaar m møgtt ftffit oc oOenKgnt tns 
njd oc t<t ftlj, twb ben cm, tUti fitrt fiiber kof ©olen, ^uttdtn 
annanunitr ligt fum it ®))tge( ®o(tnA ®[ant) oc @Cin til flg, faa 
bet fUiiit« foc SReimifftit, at »tre ©olras biUtbe oc cffleT(tgiitlft. 

iSaabant fetS ocfaa fomme Itjbtr fiof SItaanm, ot |ulbcn bo$ 
bt flerfie Sttemtr. 

— ®tu]ii3 btr m frone nut atflillfgt farffut, fum Vbi en EHtgniut 
omtring breiiteiibia £iiia om Slatten, ot beri« mjent fom bet feer, 
ert batxitix aff bcuttcnjTaff, eller anben Dtiatuilig ftabt fori)iiibTtl, bu 
teinpeieris oc oeiibis Siifften til ^uctig^rb. 

— Cm bet murter, Iiiagtr eller breCer f|u(t i SSartfen ot £uff( 
ten, oe ber fornemmes ingtn 9Iarfagt ber til, ba £wri8 ber if »ig 
tegen til |locmenbcs Wtgn, 

— 9Iaar teff, btm oc anbrt faabanr tmgefic, fltfe ^ib oc 
bib ebi fliUt SSoicliDt, ba dajfut bt ftormtns ttgtn met benntm. 

— 3)riffutr fpiiibelnwben , oc anttn faaban flod, worbtntftge 
f|ib DC bib i Suffteii, funiben nogen vif Sraifagt, ba tre bt jlønatnd 
mtt fflegn blanbel oilfe forlebere. 

— iJilliaeilt Sierne, naar bt fambit oc fattt fmaa Simbfttne 
mtt btris beent oc febbtr, tit at btttjngt jtg mtt, ba fri)ctc be bm 
ncnitrtnbi« Storm, fom ftr« (ommtr. 

Sltnilefefl Cvtcfcttteift af Waftå €(rift om but tatlaatAiitt 
Stjdvri , 1575 , omtales i najle Vffnit. 2-tO Vtt latet Xibdium. Snattrmatif eti aftronenii. H 

Surt Mrclfdi: De natura cueli Iriplicis tiiiri ircs. Sigenæ 
Kaasov. 1597, tilcønd Z. Srn!w. (Stttient 1813, ©. 420.) 

61ia8 SWurrmg tUn Simbtr: DUrium ABlrologiium tt Me- 
(iiuorulogjcuni arini laSO- El de comcla qiiodaiD mlundo 
omiiiqiie rauda ilcsliluto, qiii anno [irnxitne elapso (15SS) men- 
sibus Octobri el Nouemhrt consfviciebaiur — per Eliam Olai 
Cimbrum Nobili viro Tychoni firabc in Aslronomicis cwrcitijs 
inseruienK^m. Excusum in OfliriDa Vranibvrgic* (1586 Uwe 
unbcr Silcflndfdi til bm utvatgtt (£^T(|ltan, bnt 4.). 4. (Comt 
bar fljcvt ro etiifttr bcrofj 

5fiti|ltii CLuiftbnii: Vinding, ©, 212. Kicnon bur^ ^aunti 
flartcn 14, 191. ^ovtaim til i^Icmleftd Vftrolofli, 1644. Blijrnp, 
UitiutrfiKt« ©. 127. (purtntt af ©iiiion tt ^<it (cfttt iRi)<rup). 

Cyclomclria ri Lunulis rcciproct dcmonstrala, undv tnm 
Areæ, qvam i'rrini«tn circuli enacla dirnensio, el tn numrros 
diductio seqiula esl, hartcnua all omnibus Mnlliemadds ameb 
desiderala. Ad Christianum Quarlum. Inventore Christiano 
S. Longomontano Regio MaLhcmatum l'rofessore. HaTn. 16 12. 4. 
ofl oflcrt. tJtd(ln«, ©tf*, b« SRatticm. 3, 57. 58). U^im 
(ft(c Opimmtring af Slirifliaii S"« t" ffiurrtbtj. ^an aitlagrt 
(kH at fiflUt lefl tn of tt (Sorbiftt Jtmittr: Cyclomclriam eqvidero 
seu Qvadraluram cirruli exhibeo, nunc primum post bis mille 
annoa, aut ei> amplius, intra quos a præcipuis fere in Orbe 
Malhematicis lenlala esl, absolute, u( in hoc Traclatu appirebit, 
invcnlam. S^tb tu|tortfT CpIljSniiii) om bc forrige Sorfeg. -^rtit 
borer tn fRatU af Slrifttr, tilbd« af ^arS 3)!i>b|tanb(r 3oI)annrt 
^Uiufl. aUtn t(t (r iiebutiibigt at flflo til eftifttrnt ftlc; St^t* 
iu))9 Xitltr tr utilflncRriigt. 

AstronomJa Danica. Amslel. ]€22. 4- og efltrt (SabtnS 
UniDrrfitetejourn. 1793, @. 156). -^an talbtr ben Astronomia 
Danica, u[ puta in Dania simul nala ae elaborala. 3 Xil' 
egnciren, (Treutn 1620, omtalfr ban fit JDpfaolb pas ^vtn og fin 
Stnftttlfift Ofb Untotrfitetit for 15 9tar fibtn. 

S)(nnt aHanbi ©trifttr bti^evi aUn Xv'al et nejm ©jennemfi)«. 
fSorm og fHr)tTup fltmnit ifft obtrtns intb lunanbtn, og noglt af 
^tTt^ Wngiotlfet ifCt nteb bt eirttlige @(rifttr. Slanbt btin jeg 
^r fttt anffrre jeg tnbnu tt fortntbttft en Stltring om btn ^ttlii Stfliib font Srirtmftiitt; SJorm ^ar bet: Coronis Prohlematiu es 
Hysleriis Trium Numerarum, Senarii, Septenarii et Odonarij, 
in suis Qvadratis rilé inler ae collalis, concinnaU: Quibns Linea 
Circuiaris Reel« mutlirariam in Numeris æquatur, Hafnia 1637. 
4. $tn (igtr Eun: Neque quisquam admirari debet Qvadratoa 
eerloruiD Numerorum, el ipsorum debitam ad invicem compara- 
tionem, tantas res efficere posae, siquldcm etiam in sacris pa- 
ginis haat intrequens esl, Numeroa qvoadam in suos Qradratoi 
8 SpJrilu S. convenienler reaolvi, at Septenarius numerus pro 
anno Sahbalario positus, in suam Quadratunt qaadraginta norem, 
pro anno jubilæo. Levit 25. t. 6 el 0. Item Numerni Dode- 
narius in suam potentiam, quippe centum quadraginla qnatuor. 
Apoc. 21- r. 16 et 17. 

Z^^e SØra^e oar et ©ætfljn. ©lige kometer (omme 
farenbe fro et anbet ©otf^ftem , og Birle mere eller minbre 
fOQ be rcgetmæefig gaaenbe planeter ; naar be ere forfeunbne, 
fcrlfætte bisfe berc6 (æune @ang. Uniuerfitetet , ber iffe 
^acbe fremfatbt, funbe ^iUn itte futbenbe ^one 3Scerf; og 
ber ^engaar faatebes en Z\b, ber er Be^jæftiget meb S^emata 
ti[ ©»elfe, meb 3Mfputatfer, meb Særebdger pg beflligc 
©Irifter, mebens fun cntelte 9Wænb tidige ^enbenbe bere3 Op« 
inærlfom^eb paa bet n^ {Jenomen. ZH biefe gorfattete ^«e: 
3)e mat^ematifle ^rofcsfoter $)aits JRaSmuSfen ©tomager 
(f. 1551, t 1G14), G^riften ^lonien fra 9ii6e (f. 1567, 
ajil^c)) i aalbprg, f 1642), begge !un befjenble beb JJifpu« 
tatfer. lien fotmebelft fine 2)ttringer om Sbelen bomfætbte 
€^rifto|)^er Sl^boab. S^eologen $). % Wefen og SKebi« 
cineren S. ©art^otin ben !6(bte. ?ebet Sertetfen ffjerul, 
Kxriiliiis (pror.pærfag. 1615 — 1631). ^anS Saurenberg 
(f. 1590 iSRoftoi, 1C23 prof.malh. i ©orp, 1 1658). ?ebei: 
@)!ormaR (f. 1608, prof. bistoi-iaruiD et geogn 1635, 
1 1661). (Stil Otfen lorm (f. 1607, prof. math. 1635—^, 
t 1667). 3#t9en grom (f. 1605, prof. raalh. 1647, f 242 T:n Ixrtc Xiii«ruiii. STtalttniallt od itflicnPini. H 

1651). SBilljcrm Vange (f. IG24, prof. matli. 1650—1660. 
t 1682). Glaufl atielfen fieeleua fra ?)flab (emir. 1650). 
3»rgen giletfcn, Hirarius <f. 1616, Weftor i ffjeben^atn, 
t 1686). etiriftun@tcn6uc^ (f. 1625, prof. linguæ hel>r. 
t 1665); pj ten alfercbc ccb B^fittcit omtntte 9taSmu8 
ffiflrl^clin {j IG'Ji), b« fra tct cmviriRc ©tubiiim tillige 
ventte CpmærFfom^ebeH i)tn paa iSaxttiiai cg ben aitalt^lifle 
Sunfl. SPcb 3"C'^f''"fctUfii meb granfrig Calle« cnbelig en atf 
0()bager i benne fflart^tpl'"* Særling, Cle 3ttfmcr. 

6(it. SiijboatS ©(rlfttp, anførte tio« Dti)*rup intn ej iwtjajirta, 
I«g(lt guclifccs tit ©niitb, faofum C, Dibvadii in Geomelnam Kv- 
clidis pHorihus set Blemenlurum libris comprchensam Dcmoii- 
Blratio I.inealis. Ad Christianum IV. Arahemii Geldrioe 16U3, 
4. C. Dibvadii in GeometriiRi (etc. fam forret) ncmonfitraiio 
Numeralis. Ad Chrisiinnum Kriis Cancclariurn [{fgiiim. Lvgdvni 
Balavoruin 1603. 4. C. Dibvadii in Arilhmetic^m raiiannliutn 
Evclidis Seplimo, OclaTO el Nuno Elemenlorum libris compre- 
henaam Demonslratio. Ad Jarobum 1. Magiiæ Briunnia elr. 
Regem. Arnbemiæ Geldhx 1605. 4. 

Cm fc(ti)t«lt9< grtmftribt uibne ^. $. ffltftn« »ritfinwtif, b« 
MtV ftrrom 1566, og Gccnictci 1587, og fomiDbtiilig fttfiM M 
ifac barn, at Shriftian ben Sjtrbe bcfaltbc, at Slnntnttme |Tulb( 
fottbragts i aCe ©tottr. 3)iefe gtertbogec Heot ftntrc ub^ionc : 
Scholia succincta et Tacilia in Arithmeticam Gemm« Krisii, 
IradilB et conscripla olim in schota privala a Job. Pav). Rese- 
nio, Et nunc tandem edila in usum scfaolarum puerilium per 
Petr. Nic. Gxistrupium. Wileb. 1611. tiltgnti ^atoi Ulfdb, btr 
bavtt vattt itcggtS fiixtlinø. Initia Gcomelric*, seu in Euclident 
Isagogc compendiosa. Dna cum Logislica Astronomica brefissima. 
Tradita olim in Schola privala i Joh. Paul. Reseoio. Et nunc 
edita pro junioribjs a Joh. Chrislopb. Knoplio. Willeh. 1612. 
tiltgnet 61)ri|tian bm SjtrbO Son 6£)ri|tian. Scggt mtb SiB""^ 
tnbfattt i Strttn. 

3o^. Saunnterg fagtt font Æ^iflttt at forftiftt ben terre Siben* 
jtat. ©fter ben ferjtr UbgaOt af fjan« Gromaticc libii tres. Hafn. aSalttmotffte @hffter. 243 

1639. 4. finbrt iani Ocium Soraniam gWe Epigrammala , con- 
tinentia varias Hislorias et res scihi jucundas, ex Grccis l.a- 
tiaisque scripioribua depromptas et eierdtaiionibus Arithmelicia 
accommodalis. Hafn. 1040.4. int'tliolt'tnbt 61 gmfft ob latinjTe 
Cpigrammrr, nirb tildertnbt ^i[lorif(( SlncFbotn og tCTte mat^diiatijtt 
JDptaflninfl; in ret (uriaS Sog. giøcttM er fiflnS Arilhmelica, 
peculiaribus obsenalionibus et exemplis hisloricis illusirala, 
mdem Algebra principia. Sors 1643. 4. nurctcfig Veb it af ben 
øamlt $t{loiie tagne Gitmfln. 

Sil X. StradeS Scunft og aftronomifti Steninger ^ørec 6. jD. 
XontiA Disqtiaitionis Mechaniræ conlinualio, in qva de Inatru- 
mentorum Numero, Usu, et prfecipue de Globo Tychonico disse- 
rilor el disputalur. Hafo. 1645. 4. 

JDflfaa Sergen ^Totnfl Strifter imob 3]ti)rtnua ere mftrMige 
meb ^tnfDn tit ^ftiononiicn« Siemganj|. 

S. St. itiitui: V'nivcrsa Planomm Geomctria C^''^-} P^i" 
Claudium Aicolai Eisladium. Lubecæ 1650. 4. tilegnet Sbrjften 
Slioiitfen til Stuugaarb. Geomelria si?e Ara mcliendi stmul 
Tradatus de quadralura Circuli et Qnæslioncs nonnults discursu 
dignJssimæ de motu [ctiie et comelis (elc.) opera Claudij Nicolai 
Lesk'i. Luberæ lti6l. 4. ^tn fier leb XEieoIogi cg Statbematit 
^ourbeine mob liinanbcn, lioilfet feed af: Anatome quæBlioiiuni 
paradoxariim Claudii Mcolai Leslei de molu lerrn, animå bo- 
minis a sola malrc, el Servntore Jesu die Javis passo, Luberas 
anno superiore typis exscriptarum, obviå tnduslriå iniilitula per 
Johannem J, Windcfonlanum Eccl. Stecnldse el Viiije Pasl. 
Hatn. 1062. 4. fiois gorfattec brogec ftojrft tilfdbtfl imob SHatfie« 
matiteren, b<r afbif^cr fra ben tri|tne Såre om Xrifli S>flb og £>pt 
(lontelfe, om ©jtelenfl CtJrinbdfe, ber efter ben liclltfle €trift ogfoa 
jIiHbe« gabcTctt, or om ©oltns Cpgang og 9tcbgang, btc faa ofte 
omtale« t @ubft Crt ti( ®ubs 96re! 

1S>t oiglijile af 3ta«mue SartfaolinS <S(cifter en: Damiani 
Philoaophi lleliodori Lanssxi de Opticis libri 2. niinc primum 
edili et Animadrersionibus illuslrati. Paniiis 1657. 4. (^n fmut 
UbgaBe af ben griefte Xat meb latinfl £>i)erf(rttelft. Francisi a 
Seboolen Principia Hnlheseos vnirersalis aev Inlroductio ad 
Geometris metbodum Renali Des Cartes. Lugd. Batav. 163f, 
16* 244 £tt latbt XiMniiB. SSaUrniAlil e« 

4. Silcanclioi til OfeqiiM S6cMfiii til &u$a»it. „tMmliarm 
arlFin qu^ndim noos'*'''o*li qiH« toODl AnaiTUain, cnjM 
principia Iradit hoc opnsrulmn, Leid« 16^." JøTtalfn t^mmiMC 

tbnnjtiFfm t&i>(ii; (fiR barn fiar lun 1l^aTW)^«t 9}p>ini, ojtSAnrtn 
har ftjcniwnfnt ttn. DiaiiiilK« mu ^qiiJtiMiufli detfrnifullMvta 
du>bits mrlbndis pTo|>osil«. IlMmur 1603. -i. ttlKiacT ftv 
SitMi til So^ttjini?. ,£mpirin »ta<lM si pnf4[ (irobira UnIuA 
otiosa Juvrniui, slrrilU Rei ph>lc<so|>lua. Pirtem bane Gco(n»- 
true. ob sumniatn difliculUlrsi haclrnus se|>ulta>a, Ua anaiiW 
som pfrseqti. ut pcritis in h»t Arie H ad intima AnaUli<xs 
sacra admissu, rORfid« non displinn. ran teri tlli re|iewM 
gratiam breiiias, qium Tertwsa nnrit contncndati«,** '' 

Utnt 3;cbt bast ftm. 9t«nt i^fti^tt. fif mrb VffmtMMl 
ej ffiaEbtaiatif; istøratc iKRiira, føt al ^mt SijitighA ^r Sitcn* 
jlalvn njjftt [an imNrffotS: ?fltfrt B^tfj« H-tI (ftt 9iijmip). 
^trman 3prflciirni. IlTmannus r„.or--ii (Kudnfis ru.Jimenl« 
Mnsires. Hafn. Id76). @j»t( SiiuriM'tn, Ægidius Laurrnlii, 
1596 mOtor i 9|jb(, t I(!27 (Oralio d« Comelarara ^nere et 
aubjedo. Servesla: 159-)). Sn af t« niiirfdij^ih ci $an4 Saiij), 
f. i asfn*. '566 suttet i ClOTft, ^rof. ocfc ®i)mna|irti V™fl 
i ^otnt. i emir. 1604. (I.angfb. Scripl. rer. Dan. 1, .15. 
Slod)« SfltiilTt 9qiilis&- 1. 277. j^ml^ SitfTt ffat baw ubgiwt 
tn Parentalio in obilum Joh. Lannii. 4. mm ttn fil^S ifft pM 
ttt jti-ng. ©itL). dbriftfn 8un^ (^rcf. WB (Sumnaflrt i C»«ire 
1626). ^btt ^atiim Xront, McftK i Jtøltmi), -f- 1C5S (l)e uii- 
liiai« Hithes«os. Aarii. 1654^ ^bnt« €ainl. 1, 3, 150). Sigit« 
ntunb Jtå|1nfr C^'eslibuliim Prrobolix sen Compendiain Ariil- 
lerjx. Francof. 1671. fol. Sarlhol. Acta mpd. el philos. 1,302). 
©. e. ©lut tm S"9«. ^rof. i Stathtm.i ^"1^ i 8<r3«n, f 1696. 
Sogrn ^t<T 3>ti<f>nian. SucaS Scfdin fra Koftcif. eertn Xjcnitf, 
^nrjt i Jljsng- Samt 31. SSiitom fra Xmithtgnt, 9rof. i iBon. 

Ole Q^riftenftti diøtnei (f. t Sat^u« bea 25 ®e|>' 
ttmba 1644) oai @«n af en ^vtntmab, bec »eb fin 3)»b 
cfterlob ^am noflte 3[»»ser og 3nftnimenteT ^m'^fienbe tU 0(t nømn. 245 

€ei>(efenet; l(i62 Fom ^an tit Uitibeiiitetet, lagbe ^g efter 
SRat^ematif, og toanbt ifær STadmuø Sait^clind ^nbeft. X)ti 
Stftronomen ^icaib blev fenbt tit iSoTben, for at anftiUe 
Obferbaticnei, bleb ^an D^jmæilfom paa ben iffe gonfle unge 
banfte Særbe, og tog ^m 1G71 meb til grantrig. $et 
giocbe ^an fnait Siftte. $ait o)>^otbt fig i j^rantrig t ti 
Star, fr« 1671—1681, eg »flnbt et europæift SlaDn; bte» 
Sæter i aJIat^ematil fot flronprinfen, bettog i anlægget af 
bet lunfttge 33anbfprtng i SSeifaifleS, og bac SRcb^jccIper »eb 
$icaTbø og Saefiiiid aftconomifte Cbfetbationet. 3 Stftic 
nomtend ^iftotie Ufo ^and 9iavn ubøbeligt beb ben Op* 
bagelfe ^on ifcroeb tom tit at gjoTe : S^fet« gorptantning og 
^utttgVb (difftisio luminis successiva). 3}eb beftanbige 
Oagttagctfcr af Oupltcrfl drabanter« gormtfrlelfe tieb ^an 
opmcerlfom faa 9lfBigelfet, fom ^an fotllarebe af 2^\d9 
Sebægetfe, og beregnebe betaf i iWobember 1675 ben lib, 
fom t'^fel bruger lit fin Bor)>tantning , en af be mærtetigfte 
Cpbagetfcr i Rimtene gbfit- bet fnart bleu et uæfentigt 
SRoment i be aftrciicmifle I^eorier. Efter ot ^an 1676 
Var blei^cn prof. matlieseos designutus oeb ^jpben^aonS 
Unieerfitet, bteo ^an entelig ^icmfalbt 1681, for ot littræbe 
Tm $rcfesfut. 3 3larene 1687—88 foretog ^an efter (ongelig 
iSefating en 9?ejfe tit I^ffllanb, Sranfrig, Sngtanb og ©ot« 
tanb ; og bleo efter fin ©jemlcmft asfcgfot i ^pfjefteret, famt 
1705 ^clitiraeftet cg ^Botgcmcftei i Sipben^aon, i ^billen 
©tilling ^an lagte flanen tit en bfbre Onbretning of politi' 
bæfenet, inbfortc nV ^aal og $ægt, o. bedt. Sine aftrc 
ncmifteCbferoationct fortfatte ^anbeftanfcig, befs paa 9tunbe 
7aarn, beta omlrent fra 2Iarct 1G90 af i fit eget ^uS, og 
fotfærbigebe bcr^eS aftronomi^e aitaninct, fem Machina 
planeiarum, bet fremftttter ^tanetcrnee <Sang, og Macliina 
ecclipsium, bet bifer ©cten« og SWaanen« jjotmsrtelfet. 246 Det Isrbe ZittTum. 3?Zaltcmalif «s Sftrcnomi- 

gn ftor 5!!e( af ^an6 C^ff»^^tilJn(r fertil i Stjfbeit&flBii« 
Olbebranb 1728. .^ati &ar erfienbt gifftjfriifTiieé '^^aroHoft, 
el af be gsncmcncr, ter ifær tjcnct til qI belrxfie bet ccfftT' 
nicjiiftc '»oflem. '£lutningm of et ©frift btrcm fTreu l^an 
i fU VctMax. ^ati tpbe ben 19 Septembfr 1710. ^aa 
bar to @ange gift; begge @ange meb en S^arti^cUii. 

!)Icil}(rÆ ^Vi^iiraiit foran P. Ilorrebovii Basis Astronomis, i 
Horrebot li Opera matbemAlico - phyiira 3 , 1- {ians StafTttUc 
fit. Jaurnal des Srivang f» IGSl , 6, 41, for iG83, €. HS. 
Pontoppitl. Gcsia el vesligid D*norum 1, 303. £iim ®D(fl 
^i|t. Crtbos 10, leo. ffliflriwlfi: o«r ^aii» 3"(t(ummtrt ft« 
J. F. Ramus, disp. de inslrumenlhs ulronomicis. flatn. 1713. 4. 
^an« »ijjliafle ailronumilte Saflt'ofi'if" i Horrebovii Opera, l. 3, 
ifat de paralaxi orbis annui, 3, 61; de Rumeri demanstratioB« 
dJfTusionis luminis su'ccessi»», 3, 11^, StnJBfrliniKn ttrom itwi 
.&iil)3(nS, 3, 126, og Copcrnious Iiiiimph.ins, 3, 341. jf, SuSlut, 
®tfi^. b(c aSatbcmutiF, bunt) ffirimcr, 3, 100. -piins Sctvtxrlinø 
mcb SUcicr oj{ 8(ttm|} i llurrebovii Opera, 2, 120. SruntmanbC 
»rrti til MeiiKt om Æaffiittren, 1700, f|l. 2, 167. JHamttS SrcO 
om Æalfnbcmformtn i fflolff« Soufa', ®<pt- 1816. Olufsen, 
Consiilrrationes de conaminibus, quæ ad A^^tronomiam practkam 
rerormalam instiluit Ind. Roemerus, i TcnlHmcn de longitudlne 
speculæ llavniensis, ^gram 1850. 4. Cm Cttfd« ^ailigfttb 
^iimtelM, Æoflmoa, ©(ftiimacftrt« S^trf- 3, 70 mrb ttl^rtiib« 

arnm. e. 32. 

iSfriftet i itRpberSmaofet raeb ren bitenffatelig XcnbenC 
lunbe naturligbi« næppe btiec til. Slftrcncinten tilbeb imib« 
tcrtib et 96mne, fem feio metiig 50ianb maii ^abe Iceft om 
meb ©egicrlig^eb , nemtig SoUKternc; cm bcm iitrcm bet 
ab^illigc banftc Sfrifter, baabc originale, fein af borten 
^eberfen afban, gorfaltercn til 91bfalcii« ^^eilonift, 1581, 
»g CberfÆttelfcr. Om Sclformpttelfct 1664 ublom Ira!- 
totet af Gnerotb atanbiilf og 3Ber ^eb. 'HUtf^ {cUcr 3llffen). 
3 onbre t^eoretipe 3crfflg , fom be gcometrifte af Oergen ©anffe ©(rifiei. ©angt SanbfL 247 

aSs^c og atnolb SBonbefen, (igser ben pcaltiife Slenben« tit 
@rinb. !C)et vat ligefrem Zitfætbet meb 91at>igattotie6#gei, 
^bocaf flere enbnu ere til. !Den bigtigfte 9»'f«ttEr er 
iBagfle SSanbtl, en Bioberfyn af SifEop SSanbal iSSiborg 
(f. i SOtagftrup beb ^aber^eb 1623), btt 1649 bUb Sor« 
ftanber foT btn af ^m o)>rettebe toHøettge SiabigattDntftofe 
i itjpicn^aon , f 1683. $an ^ar ubgibef abftiUige banfle 
91aoigationSfitTifter fra 1649—83, Xlmananer fot Sarene 
1655—84 og ^Jaitnetatenbere 1673. Knbre (abe« af $an8 
Snubfm 1641, X^ge Q^riftenfen 1642, 9t. Se^ig^ og 
anber« 9»iHelfen 1697; famt Sitrgen JRafi^, fprpe »eft^tet 
af 5RobigatiDn«fforcn pM Wlia, 1702. Om banft 5KatrileI= 
tegning ub!om et ©trift af Sorgen IJinefen Ofenborp^, 
1687, ber 1692 Meo ^Jrof . »eb Sfiibberarobemiet i fljpben^oBn. 
(Snbeltg gao Salenbetbcefenet Slntebniug tU en S3el ©Irifter, 
i (oiUe ber oblogeø mangc^aanbe nnbre @)|enftanbe, fnart 
(iftorifTe Opladninger, fnatt Seftribelfer oeei ^^renee tfebe« 
maabe, fnart 3teg(er for Seirtiget, eHer StnbiSninger Ht 
plantning, ©aantng, ?)m()niitg, Saltning p. bedt. 9Iog(e 
ere formebctft bered 3ISIbe marlelige, ifær Calendarium perpe- 
tuum 1592 of eu«« iBerg (f.l&46; 1578ftonnif i Of(o, 
og 1590 Deeanus capituli); anbre ece ^cg^anblerfpefulo* 
lioner, fom 3en8 Sanritfcn SJoIf« 1648 (meb Sfbilbning af 
^tinfl C^rifttan bca gemtee ©ufb^tn). Og ©ogttljneren, 
f. €;. Sauribe iBenebif^t 1594, fanbt limeligbt« enbnu en 
gob Slsring i S^roen paa Slftrolcgi, o. beSl. 

Slanbt bisft ©(rifttr tre falgtnbt fontomnt mig i rn ilbc 
onbtn ^tiifttnbt ni<rr((lijt: 

Dm ttn nu erimit ot Somttt, {em fig ^aflfuer laM li( (tune 
ebi Nauembris maantr 9(aT 1572. ®cr(|Tiict Vti ®<orgtum Sufc^ 
Norinbergensem, Sontbi« til Scfu't, £>t nu tibftet paa 2)anft(, 
Xbft. 1573. 4. Unbo: Xilteiiclfm : 9tafmuS ^anafon 9ltcauiuø, 248 Dfl ItciBt Jitlvum. Tlaitfnml« cg »prwicmi. 

niaii ^(t fan finte nui ttrc* aJiMiwrtftr. 3>(I ir S'ogt Srabti ii| j 
Stjinit, i'i'Hi l)an faot ^(^ Il Kouemb«, Wiifdi ten 17; Cuf(J, I 
anfaat ^(ll for tit Aømtt, og uMcg^tT naiurltfttiie tms Sttl^trmg^ ^ 

®n iiljnig ?!iibtrui(Tiuii(|, Cm tnt Corncl, fiMii b(tK9(arIa77 ' 
JD N'uucmbrJ, ferft baffiitr Uttt |(g («■ i^tfcrcjfiim »tb GeorgHuit' J 
Cbristupliururo Dibua<lium, ^rcfrttvi: i l«i fieUini "S«ifft. Jtb|M< ] 
157S. 4. Slltdnct griCtriC tto 3[n{>(n. 3>tit inbdioltKC frc eigthrt 
1) iKai (t (ftrii^tt SStnncrtt ftiit l«itf(, naai lian fnr rsataitnc Sfjoj I 
foui boiitc ørudigc Sointti 3} fortxUcr baii, paa ^iite Xi^n aubir 1 
SomttcT ifavt bcoinM og t|i^at> tercfKr |T(ct er; ■*!) følQfr 
Stening og jiidicium om bomt Cumt-i, al "ci allt i)btnittre ntaa fat* ' 
oatfagcS til aliwrUj ^Vnibirj o« dn-i|trliflt SJoner. 3Mef( S'TWrtf« 
m iiiTtmibtn faiHat not: låOO vat f«t ni Somcl og btt Sat 
tilforn b[n) i Sracuiv foM en Jtalo aitb tø ^ovtbtri i.'^OQ ffitif' 
ncbe (ti SL'iiKt cg faninit 3(ar be&e 6ad ben $(nirct $abtc. 

Jtort Scrfldiiiiii offiicr tru nij ei'iiKt (tit.) 10!S. i-tt Joli^n- 
nem HoppenervuBo Stojloil). Mathemalum sladiosum. %Btft tr^tt 
fit Kojtotf nu i *(tfin8»e 1619. 4. 

EiJctides Danicus, Bestående in twee Deelen; Det ecrste 
Deel: Handeldl van de Meelkonstlge Wercksluckcn , bcgreej>en 
in de ses eersic Boeckcn Ejclidis. Hel twecde Deel: Geefl 
aenleyding om verscheyde Werckslucken (e maccken, als vaa 
Snijdirig, Raecking, Deeling, Peispeclive en Sunnenijsers (etc.) 
Door Georg Molir t'Amslerdam 1C72. 4. ^iltgntt S^rifltan ten 
S(int(. Saninic SFrifl paa 3)anft: Euclides Dfinicus SJtllaauttt 
ubi Sdo 25^cI( (ttc.) armfitrbam 1672. 4. 

Qlrnolb SlutitrSfeni Dcliciæ Geomelriic compendiosx (U(t tn 
(ort bcgrebtn gorl5|Wf( ubi ®(oni(trita cg aKaal(fon|1tii. Xbif. 1704. 

Saagt SBanbd; Itapdologia Ncperi fonittg og lættttig nitb 
ncgit Salflotft at rtgnt, paa oort 3>an|Tt ©prog frmifliUet. jtb^. 
1678. 0. f[. 

gt Calendarium perpetaum fflttr m tuig Vlmanai^: Snbt* 
ftoftdibifl 9[are toUib, b( MonimtrfTt naffnc pao 2Raonibj bagen«, 
foni Callis Kaleadæ, SanbagS Sogi^affuer, @i}lbtntaUet, Cisio lanus^ ZioD^ eftiftn. 249 

om tt crerlige Siflcr oc ^rOigt bafic M øanfFe Kar om Jtring, 
®olen« opgang ot ntbgang, bagen« et Siattmi Un%t, ttbi [|ucr Staarxt 
Cc Solcnl ititgnng i it tolff ^imRidfte rtgtntr. 9Rtb tn fortlanng 
oc ^anbtligt vttjtning paa tn butv SHaantti^ 9ta|fn, lOc ^uab «9 
ftcbrlia baffue aff famint Sftauntticis naffnt ab Sort. Vni^Utt et 
XttUt (fftcr ita Poli elevation ec f|øg^(b, font cc offucr &fCo i 
Slonig. 9lff SlBu« Strrig ISaiinid i Cflo. frtntit i 9toM 
1^93. 4. Xitegnct %n( ®4[trn|lJcni til S^ngbtfgaarb, 9Iorge« SltgtS 
eiat^olbcr at. @. CluffS bag bat 29 3u(i L592. Sfttr Staano 
btrtu, btr ubgjore btt mcftt af ^gtn, f«(gtr Startt og bcK Rrt 
Sibct, bec gittmcingaaA Ifotr foi fig mtb finaa Strø btrun(Ufm< 
Sti Slutning: ^uorlibts manb ftal btt ganfTe Kar omfdng brnnmc 
om tKirfigct, baabt aff bc ttng (om crc paa btmmtlm, f SftKmt, 
Saiibtt, oc paa Sotbtn. $. $):• ndn ^øgt btrgt og fiorc tlintcr 
fiuitU ab r'iollc migct iep i Dcitn, (igc fom fluUe naae op onbti 
fti)(i;ii(, ec tanb ide fct tofiDcn paa bciincm, cc icgcn ab fonuntt.* 
„Cm bet furrcc i bufltn paa tiuiibnic, be otbt grtS, oc tappet |tingt 
^acr, DC quinbfolit foffue ^ofl coi^cn, er rtgn foc^anbtti." 

^tt i'nc ba ben fcritt SoKcfoIfnbtr. »m forfatteren fte 
(Slaufl »crgS SJeretmng om jin 5aterito.etr(smit i 3>. SRag. 1,23. 

Diarium siie Calendarium ecclesiasticum , polilicum et 
oeconomicum perpetuum. 3>et (r: ®n mgoartnbf Jtittfe, $o(u 
tifT oc ^uupfiolbninga EatHiber (ctc.) ©tjld oc fammenflrefoet »eb 
ScnS fiauritn'od ffl. »osiiaiiMer i Æie6ent)afn. flbb. 1648. 4. 2)c(I 
i tre ^attn: 1} 9tlminbelig 9IImariafi 2) ffleffriudfer om huer 
2Raantb; 3) Stl^ttigt oc fliøime Chrunalogier, bert ogfaa bt itDrbifle 
ganbes fra Stjntflijben til næn-tiretibe Sar. o, f. u. $oifatttrcn 
ftgrr am lig felu, at 1648 er (|anS 64 %at* Viber og bet 40 
Sar effct at fian bepoiierebt- 

^oban iSrunSinanbe aCniiiibeliQe og nebfrvactnbe Jtalenber. 
Xki). J688. 

Om banjTe 9(((imnaffec fee Sortegnelfcn bos Sorm, 3, 1016. 
3 ■Sieltnllieriie« Samting ^efter Jtata logen) MImanatter fra 1570 — 
1 73!) i i be «lb|t( feber ^egelunba Optegnelfer. ©amt boe 
SiDenip: SKagbalene 3(ger (f 1666) gift nieb Sboma« 3c£|er, 
frof. i aitebitinen, ber bebe 1544. «. f. Æjege C1566). Cri( 
a>l}bvab. ^ane £i}f(anber (1580). S^c ®ttiibut^ (1648—49). 250 Tut (artt Zititiim. ^at^tmaiH tg Sflccnoint. H 

atom. M. ffialgdltn (1651—82). gafhn Sosst {1686—98). 
Swv. ©*ivc (t;oi— 12). 

Il'cr fart itiaalTtt ntbnu i fftgiKbe^ir finttt tt og aiibct tntnfti 
ligt. gorfalltct tre: Stntcrt Clfoi i Jtjetfnbovn. ^anfl gang 
(1576). gScrt(ii9tidftn i æitocg (1584). StitlS .^anfcit (1599). 
Slirfs SRitfdfdi i ÆolMng. Scbau Smtht, cii Shffcr, rroaiiift i 
Startiiifl. antrit Saitntr Pharodiniis, «i Xljfftr i JtiobtnfioW. 
SQSt •^attffn i SliconMiinn. Spritten Clfm Siborg i Slalnie. 
(prøittn 9(n^(r9 ^aiifm Soul*. SGitW SKitlfrn 9lulv( i Cifrtnfe. 
STniolb fflontfftn. 3i3o4. SArort« i ehrifiiania. ©ctdi SBallliij 
f(n, Jtictlcr vft iSnnitariS Jtirft. og tianS 9t(cinct<i'>n tr ta CIl^nu i 
gotttmmitc; iDlfgraii|l!(nie baor ftovft ham pfla ttt fem Sntt 
fdrmttctil bait« Kaftri tmob te gamle SUnt. 

SlalidijT Sog&oiem fjtntte man oariti, fittn Sttt^ri $rrrau« 
&at gi«« ®nm^(^ btmf <i674). : 

Srenclpjien lefcer o« endelig tit færflilt al cmtale en 
fmaltar Srribciit c^ tttc iimaTfcfifl 3iianb 9!iE(é ^-Etcab, 
Helvaderus (f. 1564 i ^cHccab Bcb Slatenraa, f)»cr ^an« 
øabei vat ^rafi). ^n gif i JpaberSUv @{c(e, berpaa i 
abftillige anbrc, og beponcrcbe 1587 »eb Unioetfitctet i Mo« 
ftcd. §an Mco ^ræR eff« fin ^aber 1591, men eflet Sat. 
Biniftcrne« litff^nbcffe uben Cob cg 5)pm affat 1609, tnbfat 
igjcn 1611, cg atter af^cbiget. S^cn attfctmaacnbc Oo^an 
ben SBciocrn, ^biS Slaticitet ^an ^aobe ftiflet ii^elcig, tit- 
(ægge« ifær iiaaå gjentagne ^oibttDclfe. (3c!() foU unb niU 
i^m eine nticberumfi ftcUeii, fagte ^ati, ber Zm^el fcU i^n 
^oteii.) ^etoab op^otbt fig i ©bcnbborg fta 1613 til 1615. 
Seng G^iifHan ben gjerbe lærte at fjenbe ^am pcrfonlig, 
og ubnæbnte ^am 1615 lit IcngcUg £[a(:nbariograf. $an 
tic^olbt 5IcngeitS @unft, fulgte ^nm cnbeg ^aa negle af \)cmi 
SReifer, og (ebebe fer 9feften i ftieBcn^abn til fin SJpb ben 
23 auguft 1634. $an ftitbre« fom „en flittig cg Iffrb a)fanb, 
en bcgabct SCater, &cl)agclig og munter i Cmgang, futb af 
luftige og »ittige 3nbfatc." ^atiS ©triftct paa ?atin, J^fl »id« »((»ab. SBl 

og S>anft Itvatebe længe berrt Snfeetfe; »g nogte finbe 
„^anS ©prcg biærol, liutigt og for fin Iib fUjbenbe, om 
cnb Stonen er ^eftig Dg ftunbum bibenbe", men ^an flaner 
cnbnu mere om i S3ibcn{Iaben , enb 1)(m gt"be { Sibet, faa 
at bet ^artab tr umuligt at [i^t, tU ^oilfe $ag i)aa8 ©trfftec 
1)$ve, Vlaox Ifon Beg^nber en ^iftortft iBe^nbltng , tater 
(an Pg i fit uenbttige @tof, og blanber att imellem (in> 
anken. ®om popnlæt ©hibent '^ar ^on berfer BirTet tetljbelifl 
paa fin @amtib, men ber mang(ebe l^am fom (e(e i)cm8 
libéatber ©mag, pg ^an« ©(rifter, Manbt ^ttille en :J>et 
ere Ififloriff e , ere for oS nsften lun Æuriofiteler, ber ft^nfe 
enbnu b^ere, forbi ©progforanbringen \)av gjott mangt tt 
Ubtr^f, ber paa ^an« £ib enbnu »ar æbelt, til usbelt og plat. 

^(loats SdubiDfliafi mtb Sangcbrfø Sidug i Sibtnfl. ®tlfl. 
fiilt Wfmaitat for 1775—76. Moiler, Ciinbr. liier, 1, 243. 
3). ^farmtbigtniiig, gotfalttnw 1, 30. nqcni)) om ^(Vabcri 
Spaabom ^anii SlangoiM Z>eb angoonibi i Sfinnvo 1604, I, 1. 
^VOt Ogfaa bons Prognoalica Aslrologica «nua[(S. 

<Som SjtmpUtpaa kant Sfthxinaabt tunne tjme: 

fRtfplutioit CC Sorflaring pia im Str) Qoitttt oc SBuantige 
€titmr, fom Heff ftd Bbi StcOtmbri oc I^cctmfen SHaontb 1018. 
Stb^. 4. 5«ff< Sflpitd. 3)t aHoticft ot principal aorfoatr, 6uor< 
faarc ®ub labtr Sumctnr oc anbrc grueligt Sptctaifd fce paa ^im« 
ttuCfli, %nb(t SapittL iDin SomttnS @t4bnmg, ofrinbctfe ot 
l^etfomt>|t (ctt.) 

Calendariograpbia sacra, 3(fu Stvnttt Solmb« (etc.) 2)i8< 
liscflc dtEe -^crsd^S ■^illoricr (ttc.) Mi^. 1616. 4. 

Sjiva chronologica, {it|torifct)n 9Balb> unb UmbfniS M HU 
tfsifåiin aScmø. $am6. 1634 03 1635. 4. 6n Stov, liget 
fflt^nuann (i STto'oi t'' ©(iriflian bni 4[nbtnfl -Sift.) of manj« 
•etaflS Æratr ofl Siifft: pofitiftt »fghxntubtr, grtflre 09 ISieH* 
tilfalbe, Vtnmcfluo og 3:iolbbomtt)i|ioTi(i:, SfttTrtEiiingtr om iftu 
ft<i^ Stigboiiiint, om Sjcjcligct, om Curafoonimclfci;, o. f- *'- 252 Tin litxU SitøTum. STttbidn 03 9?jlititiflone, 

^raitniie, SluCerf EenH)ifl,3ctiiiin€fl gtaticifci, aa^(r(l Sitiatnfen, 
@iHiai ©iifcctibe«; Sargen ^airdi; ^citt DiMri[ ^difXfll- 
SartbolineTiit, eq Ben PaTtttolinfte ©toU. Oluf^otm; 
©imoa 9)auIH; Dit »or*. Side ©Icnftii eU« ©Icooi 
3a(pb 1Biiu*le». Dtti> ©ptrlinfl ten iQliu; ^cbti Jtpttinfl. 
Eanilt iliigcbofl« 09 lignenbt ©Iriftct- 

©cn tærte S^^rfning af TOcbicineii, fiMii aKurfing ffctbit 
beg^ntt, furtfiiKcS i Stittiiiitgen af bet (cflcnee Slar^untrcbe, 
og cpnaactc i bet fefgente cnrcpæifl Sfrcmttfcb. Ee tibs 
tigere i'Æger bivfebe ifær praftifl, eg berce 3Jir(fi?m()Ct' for 
ffiibenftabcn Um ftin anfct« fbm m Onblcbiring til be feiiereS 
ubebelige ajærlit. '^cber ©coerinu« et foran omtalt. 
3(jHnucelUateiiTtfl (f. ( aarfeuS, $rcf. 1571, \ m-aev 
en S'i-'velÆSinni] 157(5), ^cla ^eter ^^ilippuS a ^rato fra 
9Joriiiaiibict fom til J>aiimLivf meb Q^rifiiaii ben JlnbciiS 
©etnaOnbe OfabcBa, Ijenbe bi fom en 25en ctg SJel^nbcr af 
SE^ge fflra^e , famt font Mftrclog ; ^an ubgau et ©Irift om 
3)iebtctnen (De oiiu, prAgressu et partibus silis medi- 
cinæ. Hafn. 1572. 4.), ofl er tiUige iefjenbl fom fatinfl 
Æ)i9let. §an6 ©ftermanb, SlnberS Semoig (f. 1538, 
Iiort. i^JiebidneniSofel, frof. i aKcbieiitcn 1577, f 1603), 
^bis gaber 3cne ?lnbcrfen ^abbe faaet et 9teifeftipenbium 
til SRom, for at bcljæmpe fiut^eranerne, men paa Silbage* 
fiejen bteb faa inbtaget i Suttet og ^{eCam^t^on, at ijaa 
gil ooer tit ben nlj 8*re, bar tigelebcS ifær tefjcnbt fom 
Ifltinfl SMgter, og ubgab fem Sæge fnn en S^ifputate. T)en 
fom poeta laurealus i forrige 2:ibdium omtatte ^and 
graiibfen, Johannes Francisci (^rof. i StEcbicinen 1561, 
t 1584), forebrcg, efter abpitlige anbre ^oretæeninger, for 
at beg^nbe fra ®runbeu af, 9tiiatomien, men be^anblcbe lun 
Oftectogicn efter ®aten, cg gab Coerfættelfet af ^ippolrate« 
{1571} og ©flten (1572—73). I^ane Sflerffflger 3lnber« 
S^riftenfen, Andreas Cliristiani (f. i Kibe 1551, Sidt. ttlbn «asn. 353 

t 3Rebictnen i SSafel, $rof. i 3Rebtcinen 1584, ^etftantm 
i ©ore , t 1606) gerfotter Hl flere mebtctnfle iJif^iatatfer 
(1583—15931 , og en ^aanbÉeg , ubfliBet i ffldfel (Enchi- 
ridion medicum, 1608), par ben fifrfte, bet fotfitgte 35i«« 
feftioner, men bel i>ax ettbnu en faa uvant Xing, at ba bet 
Tom ub iblanbt ^ublilum bitoe ingen- fltttelige ScII gaa 
tilboib« nteb (am; (an maatte berfor fee ftg cnt efter en 
anben 9}irfelreb«. ©elUué Safcecibe« Cf- t fti»(en(abn 
1562) lom tretten Slår gammel til UnibeirUctet, o^i^olbt fifl 
i ©tttentetfl 1578—1581, berefter (o« I(ge Sra(e i fej 
%ax. $an ftuberebe 3)Zat(em9tiI, men. btog dl -Otalien foi 
ot læflge ftg efter SKebictnen, og fclcs iJottot i- aRebicinen i 
Safet 1593. ^an tont (iem famme 9ar, og bleo iDIebifu« 
i ©laane, 1603 ^rof. i aKebidnen t SjpBentfatn, t 1612. 
^ane €frifter ere lun Stf)>utatfer ; men (an er Bleben 
befjcnbt af (in fotargeltge Strib ineb Z^a^ 3)To(e, meb (otft 
batter a)2agbalene (an (abbe furitQUet fig. 

Jtilbtr til SagmitrnjTabenS $i(tont: 

Th. Barlholini CisU medica. Htfn. 16G2. &ammti Epi- 
stolarum medicinalium ■ Doctis vel ad Dnctos icnplsruni. Cen- 
turia 1—4. Hafn, 1G63— 67. (Dgfaa Srwevlinfl intb Stem« 
m(b(. Slonbt bf 3>ait|Tt ifar: Mmbrof. ^lf|o^iu9, Birgitte S^ott, 
^ntif Suirm, 3i)6. M(obiu8, Mil. St)\tt, £>U SBorm, ^titt 
€!diuma(^rT, ^(btc S^inftni)), ^omoe %iatt, Sif^tfm Siena, ^at 
SlTfrrob, 9titts ®t(no, £)le 93oii(, Srtb. $omnKri(( o. fl. pratt 
tifntnbc SagtT. Ubtn S.t)M hm tolntigflt Scnfamltng na|t(ftec ben 
Sormftc.) @amin(S De Danorum medicina domeslica. Ilaru. 16G6. 
(Slig paa biøtigt og inttnflfantt Sfttrretiiingcr, bdS bebtomnimbc 
ffiftmflabcn fdb, bde mtbicinale ^nbrttningtr.) 

SSftefbcni)), Hisloria studli anatomid. ^rogiom 1811. 4. 
^n(Dlbt, Selecia ex historia aHis medie«, ijDrogram 1813. 4. 
C9ra KcfomtatiDntn. Ubtog om banffe 8«gtr i 9n(tctetoft« Vn« 
noler 1812). <Sammrt 9tnf|tt) for SagtbftmfFatene $i(totif i 2>an< 
marf. 1823. tun 1 ^. C¥- ®- SRuSn: om SffgnibenfTabni i 254 T:ti IxtU Ii»flrum. ■OTttltln ofl 9iatartiiicirif. ^å 

Sioritni rittiS, 31e dtt-ftt ^flltfft Jitatr ofi ©lirurdfr. SSar6«ri 
(aufldS etaruttr 1577 pa<x Sonff). ^(rhoIM i>fl fflloiifa, ©ttm= 
lingrt til ten tanfte 9)ltbicmalbi|tovi(. 18.33— 3a. tuit 1 !&'u\i. 
3ergt" ^erb CPffubimBin), biograpEiilTt og littrø« Siftflftr om 
fttgtr unNr S"f"if btn Srtbici Htfiittinfl, i iEMVfl Sltdiiv for 
^fU&ol. (tt. 9—10 ». CS'fft "fl æprm.) 

S. 2. Battn. 2(rfl«ittiifrattiiS .&i(lori(. Slirl(iionia 1623, 
og eomnits UMlflt o«r SliinirgicnS 3■i[|lfln^ i 3^aiiiiiar[ fro 153* 
til M t&inirflifTe 9Ifa^flnt(fl EpKtHtft !785. Jtt6. 1822. 

^(t-fotii Dl) £8i>gfotl(gntlfc : %. XtU, De iliiclonLiua M«dkin« 
qui graduin in Universilale Havniensi capesserunl. *piroflrain 
1770- fol. ^aa Xiifl i Ictefl SKtbkitiifili éimrg. »itl. I K. 
6^r. ®. SJIimaoi-, Bibli()lheea Danorum medica tUer gorttgiidfr 
ouer tuiiftc iiitficiii(t( eiriultt i ^btjf. Mtanein. SiH. 10 i8. (.tit 
1-580). ait. SSiiithtt, Uibliothcca Dsnorum medica. 1832 C^f 
lingt aSiirt). 

Sil 'KoturDib(ii(Iabtni(9 ■^iflorit : 

SU. I. Stutiditfe, Om KaturvihiilTabrnitfl Srtmsang (itm 
UitiiMrfitmtfl eiifttlft, i ©mimifS I^ifvfbitiorit cg Stjrtfamlinflm 
ubi UtiictrfitctdS SftaturjSIitattr, 1 ^. 1783. fol., og fomint 9tfb. 
ptttt SrarifF i @itininrt I.iLiTatiira danica scientiarum naturalium, 
1783, bDori o^faa Bibliolheca palria scriptonim scieniias natu- 
rales irarlanlium, fiuori gorfottttiK frt orbittbt tronolegiff. — 
6t)r. gris iHoIlbeU, Wfli. om tn 3>(l rart planter ttc. intb m tort 
3iiblebiiiiig om Urtcloictna Xilitanb i iJanmatt, i SJibmfl!. ®(lfl. 
etr. ®oml( ©amt. 10 3>. ■B. 393. — 3. ^. ©Icfftnfl Donrf. af 
fflilbtnores Særcbog i æctanifm, 1794, Xillag om Si>taiu(cit« ©fjttbne. 

Soft. ^caltnfi«; 3)an. Sibl. 8, 47(1. Banholini Cisi» 
medica, ®. 54. ntjmip, UitiWillKttt, £. 41. .^tr^olbt og SKanfo, 
<gaiiil. til btn bmifTc 3)t(bicinal^i|ton( , 1, 148. 

Stnbtrfl fitmoiø: Bartholini CIsIa med. ©. 133. ifti^clbt 
og aSaiifa, ®aml. 1, 44. 151. 

3o^. Srantird: Barlhol. Cisla med., S. 68. Moller, Cim- 
bria liter. 1, 184. Stietbtrat), program 1811, ®. 4. ©t banff 
aSrwerfl til ffitbet i Oorrf. of ©aro CSttJ tai'fEt Silftuer 1807, 
Stx. 63). efrifttt GalenI de ossibus liber. Havn. 1579 t|Ofi. 
91timi)>, UiiiVcifitctct, ®. 40. Cafprr earttolin. 255 

Vnttri e^tTtftfnfcn: Barttiol. Cista med. 6. 146. &vaxaip, 
program, @. 4. •^tr^oltt 09 SRaa^a, Øam(. 1, 14. 

@. Safccrit'cS: Vinding, Acad. Haun. @, 20tf. Barlhol. 
Citia medira, €. 171. ©tribm mrb Xtjøt Sta^t, 3>. SSag. 
2, 285. 291. 

Cgfaa SBotanttEen fanbt fem ^itelpeDibenftab tibttg ftne 
^tjtlere Blanbt Sxnetne. 3øcQen. Øutren (f. i Æj^^eit' 
^atin 1581, Trnttoi i SDlebicineti i fflofel 1606, Cæge i 
Sjøbcn^asn, f 1628) foretoi; eftei longedg ^Befaling en 
iotanift ^e\\t, paa ^sitten ^ttn famlebe og beffrett en !!)el 
inbenlanbf!c ^tanter, ©tab beraf ei beuatet et bog lun en 
mager Index plantarum indigenarum , bet næften lun inbe« 
^olber diaene paa planter, funbne omfring Sr^ronb^jem, i 
Steftng, Øcitanb og ©faane. 

Barlholini Cista medica ®. 272, fiDør OøfoA ^nS index 
plaiilarum indigenarum n inbfett. StettbeU, &. 399. 

Som fongclig S^^nii!ud næ&nes 1613 ^ebet Stberit 
^a^ngi (f. i ©ufum cmtr. 1575, f 1645) 

Cimbria liter. t. 463. <St minbrt €frift i Cists medica 
®. 362, jf. ©. 352; og tt *ooiit(frift mtb Utinflt og tl)(Ie 
éftfmi\it ofl mtbictiifTc 9lcttt>t'<: > ®amU jtong. ®aml. 9tr. 272. 
rol. ^(^(lD(^t og SHanfa, 1, 154- 

Qt nqt 2:tbeiuni Begljnbte meb Saf)>et :@art(DUn 
(f. I aJialme 1585), bet, eftet at ^aoe ftwbetet to Sar beb 
fiiCben^aenaUnioetritct, 1604 rejfte ober Moftod tit ©itten« 
berg, ^bor 1)an bleo SJlagiper 1605, og lagbe fS 'ft" S'to' 
fofien. 5ian beføgte berpaa Rete ©tebet i J?f!tanb, ©ollonb, 
3tan!tig, og brog enbelig tit ©afel, fot at f)tvt be bertfmtefte 
mebicinfte ficetere. 3 fflafet bteo ^an !Co(tot i aWebieinen 
1610, og ubgao næfte Star i Sittenbetg {me Instiluliones 
aoatomicæ (1611), bet f#rfte onatomifle Øtunbtag, bet op« 
teeebe fteie Optag, cg tbelig btee fot«get og forbebtet, ifær 256 Vtt litTrc libitum. SBcticin cfl Slaturtiftorle. ■ 

cf ^an« €1)11 j;^oma« Sart^Min. lloeiittt Htn ffan. 1611 
teb CII Ætni'clfe fra C^riftian ^rii Ealbct tU prof. Hnqvenliæ 
Beb llniBcrfitetct, æ^tiit 1G12 Slnne Jinte, blco lfil3 ^rof. 
i 3)(crictncn oflcr ©cKiiia ©afcetibe«; og utgab en SWieKe 
af minbre t\j ftetre SIrifter, ifær bebtemmenbe Silefcfi, 
g^fi' ''Ø t!.T9ccibcnfIa6en {bertblanbt en J^ifp. de pliiloso- 
phiæ in medicina usn. 1613. 4.) C^faa ^Inatomicn Ccti^teV 
^flii at bflrlc, mm ba fiatai>ere bore eanftclige at osertomme, 
lliaatte ^on if.tr anftitle Untcrfegclfer paa T'lir. 3 Staret 
1623 fatbt ti.111 i en ^cftig iSvati''", rg lagbe fig au af 
Mcligicfilct efter ai^ectpgien, ^»ori ^an 6Ico ^rcfesfcr 1624. 
3 fine fitfte S^cbcaar fiefljitftiflebe ^an fig ifur niefc be banfTe 
t^epfpgifte Jlrbcjbcr, bei aflcrete forV" ere enttalte. Sager* 
6ring cnilaler fom et SPcbiS )(iaci ^an6 tibfigc „M>n iiti naUir- 
laran," ^bcrtunbe ^an i fin S^arnbom, fcrenb ^an funbe 
tale noget anbet ©prog, af fette 9!aturen uben Særer talte 
4?e6raif!; men naar mon Éctænfer ^an« uflr*mtefce ®ub«. 
frljgt i ^ete ^anS 8ib, og ^ocrtebeS Sarnbom pg ^(betbont 
gierne fpmpat^ifere, jTutbe man fnarerc beri finbe et Siarfel 
cm ben ©tiliing, ^tormeb ^an enbte. 

Soruttn b( koi 9Ii)rniD anføttt XiUtr (JBotnmiliai bar ben 
fibflanferre Stmærtning') Sfielbmipfl ^program 1811, ©.5. Stiibj, 
$aaiibbofi i b(ii Stlminft- 9Inalomi. 1846—47. ©. 464 (Cipaulæ 
atribilariw). 

De sludio medico jnchoando, conlinuando et absolvendo 
Consilium. Hafn. 1628, (r tit (orf SBqlrtninB ffiwen for ^eber 
e^arifiu«, og ongiBer bf BigtiBfle gorfatttrt i ()Utrt gog af SStbicinm. 

<St onfeeligt Slabn font 8æge, men enbnu mere fom 
Clbgranfler, »anbt Oluf SJcrm (f. i Slar^u« 1588). gro 
SloT^ud @toIe gil (an H( ©^ntnaftet i Suneburg, og o)>(olbt 
fig i tre Sar i ®elbem ; efter et fort Dp^otb hjemme brog 
^an Qtttr nbenlanb«, ((eb 1605 tnbftresen fom @tnbait i OluF Sornt, 257 

^atburg, og ftuberebe i abfliUtse SCot i ©ieøfen, ©ttaS^urfl, 
ajafet, cfl fra Enben af 1608 i ?abua. !Dereftet rejfte ^an 
i dtalien 09 granhig, men blev tun te ^aaneber i ^åti9, 
ba 33^en lom i fflcttæaclfe Deb ©enril ben SjerbeJ aWorb. 
gra ©oQanb benbte ^an ^jcm 1610, og Meb inbf(rei>en seb 
j}i«ben^abn^ Untoctfitet; men brog ottet ubenlanbe, Mn 
ICottoT I ^ifbictnen i 33afe( 1611, et %ar efter Sait^ofin, 
cg tog faa cber $;oIIanb til Snglanb, ^bor ^an beføgte 
Uniberfitetet i Cjfcrb. Cfter [in ©jemfonift bteb ^an anfot 
»eb Uniucrritetet, 1613 fpm pæbagegiff ^rof., 1615 i bet 
græfte @prog, 1621 i gqfit. Sil benne Zit ^ore abffiUige 
of ^an« *Difputatfcr. I)o fiafpet SSart^oIin 1624 fratraobte 
(it ^rofcsforat i røebicincn, bIcD ®orm '^anS ©ftermonb, 
eg birlebc fom Sjcge cg Cærer i 30 SSor. ®lanbt ^an6 
mefcicinftc ©friffet finbes en Rot SHængbe af^anblmger af 
bltinbet 3nb^olb; cg ben egcnttgc ©^gbomSlære af^anblebe 
^an i en (ignenbe Stæfle (Insiiliitionum medicaruiii lib. 
1—6). 3 Mnatcmien« ©iftorie et ^an« SlaOn bebaret i 
Ossa Vomiiana; ^an »ar ifte ben fprfte Opbager beraf, 
men bifte bem 1628 for fine lil^prete i a)(enneflets og flere 
CD^ré Sranicr, og ^ar fclo bcPrcBct bem i et Stes tit 
I^oraa« fflart^otin 1043. $an« gorllenefter af banfl Olb« 
f^nbigVt' f^'iQe fiben omtateø. 

3}orme SRufcum eller Samling af Sunflfager Dg 91otut> 
mærlbærbigVber »at en faa ufæbbanlig ©jelben^eb, at bet 
ifit Blot tilbrog fig iPcunbring i ©jcmmet, men ogfaa »anbt 
Siaonlunbig'^cb ubenlanbS, ffcng Jrebcrif ben 2^tebie befugte 
bet ofte, bels alene, bel« meb grcmmebe. fflarbinal 9Kajarin 
fenbte jæontifl Siorm Soiættnget bettil. ©amtingen lom 
efter SJormd X)øb til SunftFammcret. 

Scrm ftob i 5Ste»»efling meb en ftor Del of ben SEib« 
8ætbe i og ubenfot 5Rotbcn. $Bab beraf n lebntt finbe« 25S ^tl lættt Sibarum. IScbicin pg *)intuiVi()ori(. " 

i %an« Epislolæ. Cfttr et langt cg Birffcmt SiB tobc ^an 
1654. 3 ifani toceftunb faarfl en Uax ffiimcnbe Sljttne 
cBer ^onS ^iiS, fcra ber|jQa fijeb ncb mut Cften, og plutjc' 
Hg flultcs. ,^an HeO Bcgrabtt i grue Sittc. ^an pat tre 
@ange gift: 1015 meb Ttrcmad j^infcd X>attcr X^orot^ca 
(t 1628); 1G30 meb SufLinne, en "©atter af ten ilaaiiile 
æiffDp, ^liatttjiae 3fnfen, (f 1637); 1639 mcb en Ijcbcu^ 
^abiiR Berger« Cotter, aSagtalcne 9)(i!6fe(b. 

gorubtii tt 1)08 Stijmip iiiTDtiti Æilbcr: .§an3 StOtirt foran 
Vormii Epislolæ [1, \ om eijtninO- Barltiol. T.isla mrj. 
e. 579. e[itI^(^lp, ^ogram 1S11, ©. 9. (^orts) iPl( ajomi, 
i ©|T« Wrdjiu 1828, I, Stil, hvor ttr <mfe«« (iiNiii fim 5liI^tc 
09 tilbdø 3'i^tiu'^(I of ^Rit^ Bubicinflt Stiiftcr. Oasa V«nuiina 
i Barttiulini E|iisti)l« raedicinalesi, ceoluria 1, @. 122; d{i i 
Thorn. Barlliolini Anjilonie. Liig.l. Hiil.Jv. 167.3, £. 7114 (pr.Tter 
hæc ossa Irlquelra alia in sulitra lamhdoiilea invenil 0[au9 
Worm, ulrurnqiie Cranii labulalitm perrnrariiia, a paucissimis 
hacienus animadvcrsa) , ifft ot tale om nijrvt OTnatomier, f. (Sr- 
aUfctds $onM)u<^, 1816, 2, 101. Cm Bonufl SorljHitfltr af 
Sotatitftdi, illotrbelf ©. ;J97. 

Controvcrsiarum medJcarum exercilatio prima - decima oc- 
tava. 1C24— 1C52. 4, 

Inslilultonum medicarum cpitome in gratiam Ijronum sepo- 
■itia conirovcrslis in melhodicum sysicma succincte digesta. 
Hafn. 1640. 4. 

SXan tiar bebrqbtl Sortn bani 2tltro[nb(b fom Statitrttjiibig ; 
cg bet et fanbt, at &an i ©tciftet Hi>liiria animalis, quod in 
Norvagia qvandoque e nubibus decidit felc.) ilafn. 1653. 4. 
(intb Mfbilbniiig af SRufen fieming cfl tenS Sfelct) Birtelig antager, 
at tisfe Sljr aulti i Sttjerne og regne iieb af 2iiften. 3f- ffiunb«* 
jeitung »on SKeufen, fo tn Wortpcgen aiiS ber Siifft aiiff bie ®tbe 
unb ^eufer gefaUen unb gengnet fiiib (ett.) 9Jlffen 1580. 4. attfaa 
langt tibligcre. 

Sien oigtigjle loerbe iSretnjejrling fra benne Æib tr Olai Vormii 
et doctorum firorum ad enm Epislolæ, fom @ram beferøebe Simon ^ouOi. 259 

ubgiont. Horn. 1728, tittn Mtt Cbtaø bbU for M mi^c fortctnt 
i 3lb(6T(iiib(n 1728i b(t banfTc ®([|Tab gao en nti UbsotK 1751. 

2)(eutrn fiiibiS 93r(Vc fca Sorin i Snrlbolini Epislolæ medi- 
cinale!, cenluria I — 2, og anbrc mcbicinflc ®i^^ag i Barlhul. 
Cisia mcdicB. 

Husæum Wormisnum (etc.) Utgiutt af fian« Sm SiQum 
SoniL Lugd. BataT. 1655. for. 

£ien føifte ^lofeSfoi iJSnatomt cg Botantt Dar @tinon 
^outa (f. i iRoftod 1G03), ^Bi« JJaber, §«ntit ^auHi, 
¥rof. t ariebidnen t jRoftcd, var bleotn Siotæge ^oe !Z)ron' 
ning Sophie )iaa di^Ijofting @1ot. ^an be)]oneiebe i 9tcfted 
1621, pg giorbe bnpaa en SRejfe ipaa ©ronning ©otJ^te« 
SBefoftning. Gfier fin ^iemfomft 1625 teuebe ^an i en tre 
Slate JTib fom .f^comeftct for nogle ^bclige i ©ore. ¥w 
en i\\) UbcntaiibSrcjfc KeD ^on Ccftor i iDicbicincn i Stttens 
6erg 1G30. Gflcr at ^ati (coet fom proftifcrcnbe Cæge t 
Svbct, bUx> (fan ^rof. i aWcbicinen i iRoftocf 1635. TOen 
^an længted beflanbig efter fit n^ Sæbrelanb, cg attraaebe 
en SInfitttcIfc bcr; bet Il?Ifcbe8 ^am ifcer »eb Hnbefafing af 
f)an9 Sttgcrfober , ben longetige ?it>Iæge 3ato6 IJafcridu«, 
faa at Ijan 1639 bIcD ^rof. i ^Inotomi, airnrgi og iPotanit, 
foint ®tab«i)Ijljfifu« i Sjpbcn^atn. iJer mangtcbe et anatomi« 
lammer. STet biet opfcrt 1644, beftaaenbe af et Hrals^is 
t^eater cg fire fmoa aJærclfer. ^an« ©(rifter tifc ftam fom 
praWP Hn.item, og inbe^olbe obftiHigt, ber i!Ie blot of l^fec 
anatomiens ^iftcrie, men ogfao ben lib« Sccemaabe cg 
©æber. $an ooertob fit ^rcfesfotat til 3:^oma« SBart^olin 
1648, Til et Æanonifat i 3(aT^ud, btcb fenere Sittloege, og 
»ebbleb i en i}9\ SItber at Dirte veb ©frifter næften til fia 
l;»b 1080, ben 23 ^prit. 

(Snbnu marteligere er benne SOIanb fom forfatter til 
ben f«rfte Dibcnftabelige Sotanit, ber ublom faa 3!)anft: Flora 260 £rt IfciCc :£ib«nim. røctidn cg XaturbiflDrir. 
Danica. ITct er: iCan(t Srtetog (ete.) flb^. 1648. 4. 
©amt 5teaningcr osft planter, i fire '^Jartet. 1647. 4. 
Sflpgcn er fcaatc en Urtebog, eg, ta ^tanternes mttidnflt 
fføenftabcr aiiferes, titlige en gctgctcg. Silcgtitifen til 
greberit ben Srebie er paa ii?.itin. i£friftet ble» lil efter 
longcfia gotaiiftotEiiiiTg. G^riftian ben Sicrbe tefalebe nemlig 
1645 CDllegiiiin iiiediciim, at bet ffiitbe Cære belænft, ncn 
^tcrbarium paa T^anjtc, ben gemene "BJant tit iPetflc, at 
forfcerbigc cg i Irljffen tate ubgan." Sfien „Siinen %'aulli, 
fem fprfi ^er paa bet fongetigc Sttabcmi prefiterer i^elanica, 
ba l^an tor en inbfpbt £l)fl, Dar ifFe bet banffe €prcg faa 
mægtig, at ^an tovbc »ece fifl t't faaeant SJierf. fian fheD 
bet bcifor paa ?ntin, og for ot bet, ^an fantcbc« ^al^be 
PrcDct, fiiiite besbcbre btice forbanflet, tcg Ijan ftti Tifcipcf, 
91iet« Sncpf til ^l^eip (Nicolaiim Knoplium, Hieronimi 
filiiim Alstedcnsis)". Scgcn inbbctte ^an i fire 'JJatter eftet 
Urterne« 5»ti;iiiftrctib. Xie ban^e 3Ux>nt ijm fotnæPnte ^an8 
mfdpct taft Umage ineb at fammenpripe pg iibfurfle; „t^t 
bet er faa bcflaffet fccrincb, at en Urt ubi abftillige iprctin* 
cicr cg SanbSbljer fatbe^ nieb fær cg fljiibcrfige 9?aDne." 
„Cm bc giftige Urters Srafter ^ar ^an lim ^anbtct en ringe 
ling eller cg fJot intet," fer ot ^inbre 9Jiiebrng. „Cg meb 
gob iDianeer cg »ortigcn ^aber ^an ftrrcet cm bc Urter, 
fem enten fcraarfogc "Diiflfebfct etter cg antre Sfjetmft^Her 
enten fremme, ^inbre etter ^jnte lunbe, cg gjorc en §aar« 
^cre til en b^big $ige igjcn, naarfcm^ctft ^un »el mere 
enb tre ®ange ^a»ec forticnt at Bære ftrugen tit Sagen." 
Øot at faa Scbbete etter 3l|bitbiiiitgcr af ^tanterne, ^en« 
uenbte ^an fig tit fin „fcrncmme 33cn, Sall^afar a'icretuS, 
Scgtr^Hcr cg SØegfører tit Stiiltttcrpcn ; l(?i ^an, om ettere 
nogen i Surcpa, ^atcr be f ortreftigfte , artigfte cg nettefte 
gigurer, ubi Iræ ubflaarne, ^t^crmcb baabe Scfccliits, faai>el Simon ^auSi. 261 

fom S[u(iu8 03 SJobcnæu«, ere efornetebe ofl Seprlfbebe." 
3)Ioretuø oDer(ob gotfxgserne, :SØof|(anb(erne ^Kottte og 
^otft, bisfe giguter for biaig ^ti«. !De bcfhebne Urter« 
antat ftal oære 374. g!jpnbt Sogen, iftftge fi« SCenbtn«, 
meft inbe^ctber forle ©cmætlninfler , pnbe« bet bog enfelte 
iibfpTlige arttfler, f. ©f. om SCcboI cø 3:obaIfni*geii etter, 
fom bet fatbcS, StobalebrifEen, bet baabe inbe^olbe ^iftørifle 
fflemærfninger cg tillige lunne tjene til $tiH>er paa ben 
££ibd naioe (^remftitliitg og @tit. 

Sinée Dpfatbte efter ^om ©tægten Paulina. 

Vinding. Atad. Haun. e. 35."). ffiocmflBt;. 2,172. Moller, 
Cimliria liter. 2, 6Hi. dticccoiiS SEtcmoircn burd| !Baiimgatttn 3, 
108. Smiini*, Siaturt. gmiiflaiig, ©. XI. ffloliM, ©. 400. 
©tidbmip, ^cugcmii 1811, ©. 11. 3)en all(rfer|lt Aiialomiæ 
P. P. vtb Jtjoteiiliaime 9(Fatcnii faltxr ban fig ftb i Somlin tit 
fin tijfte Cudf. of e. aSaiKiolinS anatomi. *anS *portc«t fint-rt 
foran honi I/aQéxfiaiTig seii digressio de vt-ra unica ae proxima 
causa feljrium Cclf.) Argenlorali 1C78. 4. 0. fl. ®I. .^nii om« 
taler fi(| fr(u og )1nc Stiibier i Episilota |>aræn<;lica ad Tb. Bar- 
thulinum (1073). 4. 09 i Sortoltn til StttatontifAs unb SMtbtcitiif^ 
!Scbtn(f(n ub(T <in Aiinigl. 3t(irpfcrb. $traittiuvt 1674. 4. ^tri oiii> 
taler han ogfaa tr Si^^f^g ber giorbtfl paa at ontuenbe 
barn til AatliDlicidmtii af .(in com((im(t Sachlicus obcr 
Jtirtbherir, tm ii^ bccb iiidit tieniini miU," til laf for, at ftan og 
£Mt Sort^ bavtt tiircrtl bani for tcffnrligc Stjgboniinc. 

Quadriparliliira (^Lolanicuin') de simplicium medicainenloruin 
facullatlLiis. Itosiurhii 1639. 4. 1640. 4 og oftere (9tor|Te 
ffiittnjT. e. Befleatfllofl, ©. 1.35), ubgiD« ba hm enbmi oar ^rof. 
i 3to|lo(t. S^eb Ubgai'cit FraiiL-uf. ad Mæitum 1708. 4. Me« 
tiarte ^urtrtrt , 09 bag ten hane geunct of Suh- ©agfler. ^oneb* 
fnb^olbet er fflcf(rii>elfe oUer planter 09 btre« ^TiUKnbcIft. 

Oralio iiilrudiKtoria. Cuni GaleiiuMi dcossibus, ad Scelelon, 
publice in Collcgio Fincklano cssel iiiUTprdalurus. Ilafn. 1641. 
4-, (efter gortaltn, ffreuen 1640), er Otoglni til SRetiein, anatomi 
og Sotanit. Xalcn fclti er iCCc af mettcinft 3nHolb, men begi)nbei 262 X)ct lurtc libdTum. 9))etiicin oq ^laturbiftMit. 

niA fit SoWait ovtr Eliri|lian tm ^intt. 3!>( iiitft blcniftrmbe 
^ItaFtmitr i SijffUnt van nu fte. ^an ivwr imot Ubtm 
[anbAccjTcT, ta bt StuttCdiCe nu furttt ftave tft (litntniti „non 
ilinerc scil stmlio solum et iniliittria opus dl." 

^tnatDinifiimiiKrd ; Pnigranimn (elr.^ ud arnaliasimos Dn. 
Sludiusos, cum prima viic in Tlieilro Anntuinico analoincn r»e[ 
suepiraturus. Anno 1044. Havtt. 4. Cfifaa tag ban* tpfft Duerf. 
af 3)artiiolint Inslit. anat. 3f. Thealrnm Adaiomirum llafni« 
novilci- e\truclum anno 1644. Uatn. 4. (SatinfTt ^taniftn af 
Mkliai.'! Kira I ril I UB, Moralus, m iiitMcinfT &mt>tnt fra SDUbitn). 

Commenlariiis de nlmsu Tabati (clc.) el brrlj* Tli« (elc.) 
quæ ipsissima cst Chamskagnos Dodutiæj, Danicc ^cif (elr.) 
Argcnlorati lISCo. 4. 1681. 4, SPffllig til at oplljft ttt Cinftniia, 
Ur fowflif i Stuciiiiittbfn. Tct tnitcbffl dam ittt hPll^ (ion fiaiitrff, 
univerMm Eurijpam r<^urgirDi)lidissim(), fttdissiiiio, rcvcra Itmto 
ae barbaro Ameiicano mrdicamcnlu, Tabann ncinpf; pq SotQ' 
nttfrne fmile oDcr, at Sti( ITiiIl^ oa« M fQinnie fem fpor«; nwn 
faat'd i tcirt fem (int af tein« iioflft fnatrumnit SDtaitbd ©friftft 
fiIt^re liijl 01) lier iScmavtitmt^cr, fem ttte fna let forcdimmt anitif 
pthi. ^an iigtr faaWtS Cntl"*" U^Ø- ®- 33) at %i)t „(C fommm 
for Cl^t fom Æoijgt ^anfifer." 

^iBab ©imcii '^JquHi Ijaube bcgtjitbt Bragte« til gulb« 
Icnimcii^eb af !Canmorfe terpmtcftc Slnatom , JIj o m q« 
SBavt^ctin (<Scii af (iafpcr S^art^ofin og Slniie ginfe, f. 
i ftjcbcn^aBn 1G16). §an fit iPtiDatitiibfrBiSning i bet 
{Juircnfte ^u9, pg ^a»be ^ctel SRotlf, bet fibeii b(e» (onge« 
lig gittrege, tit ^æut. ZH Uniberfifctet fem tjan 1C34, og 
ftuberebe i tre 9lar Silotcgi, gilofcfi cg J^colcgi. Sun 21 
Stat gominet forbetette ^an fig tillige, ferenb ^an rejfte 
ubenfanb«, ^o« Cluf aJotm, bcr efter f]am Råbere S5pb 
C1629) bar bleteii ^atiS gormljnbct, cg gjorbe fig bcfjenbt 
meb 3Iiiatoniien6 iiij Cpbagclfcr, 2*lcbcirtiilaticnen (opbaget 
af§ct0ebl628) og a)fælfctarreiie (opbagcbc af 9l|cUi 1G22); 
1637 reifte ^n ubentanb«, cg ftubcrcbe 3)febicin og ana= Zitmat earttclin. 263 

tcmi i Sc^ben, ifccr unbtt SSalæu^. 3 et S3cet) til ®onn 
fca Staret 1639 taltr ^an cgfaa øm, at ^an i to $nnbe 
^abbe iagttaget røætfefanene. Øotuben QRebtcin lagbe ^an 
fig tidige eftfr {^ilctogi, ja Beg^nbte enbcg )>aa Sliafiift, 
^boroeb (an fil 9(bgang til be arabi^e Sægeftriftei. $eT 
fcrberebte (an tillige ben n( Ubgabe af fymi ^aberø Insti- 
tuliones analoojicæ, font Salauø tillob (am at l&erige mcb 
to af fine Srece (de iDald chyli og de molu sangrinis). 
gra ?e^ben rejfte (on 1640 tit ^atlfl, og tilbragte ©ommeren 
1641 i Montpellier, (»or (an optraabte fom Jorfbatet af 
ben n( Sære om 33Iobetg CmlDl. ^en bigtigeic enbnu er 
(anfl Cp(otb i <Pabua, (eot (an 51e» i to Sar (fra C(to6er 
1641 til CItcbei 1643); (erfra ubbrebte« nemlig (an« lærbe 
Serpmmelfe oBer Otalien; (an bteb enbcg 1642 solgt til 
^roreftor og ©(nbtfu« Deb Unioerfttetet. 1643 brcg (an til 
Mern; næfle 9(ar tit 9Ieapet. 3)a (oh [uft »ar ifærb meb 
at gaa ooer tit <Stcilien, fif (an fra 31fabcmiet i MeSfina 
en Onbb^bclfe til at mobtage ben fitofofifle Særerpoft, (billet 
(an af S(icrtig(cb til fit i5æbretanb afflog. 3ta ©idlien 
tog (an tiiaWalta, men for(inbrebe6 fra at rejfe til SSgbpten, 
ba 'jjcften rofebe bet. '^aa S:ilbagei?e{en bcfogte (an Bafel, 
(Dot (an blco Doltor i SKebicinen 1645. Coer fie^ben hm 
(an enbelig ({cra 1646, og Meo efter ^(riften fiongBetgfl Xiflb 
i Cttobcr 1647 i (anS ©teb nbncebnt til $rof. t a)(at(ema. 
tillen, men fif fnart benne for (am ttbet paSfenbe ^rofeSfux 
ombljttct meb eimcn iJaufli«. ailerebe i Kinteten 1648 
foretog (an *ii^iéfe!tioner ^aa menncftelige Sig. ^u inbtrsber 
bet »igtigfle liteountt af (an« Dibenftabetige gio: 3agt» 
tagelfen af 33rVftgangen (ductiis ttioracicus) (o« ^Henneflet 
og Optageljcn af be Ipmfatifte ftar (vasa lymphalica) f«ft 
(o6 ll^ijr, fiben (06 3!)ienneftet. J'^roter fom (an i en 
(efttg S:rætte meb Cluf iRubbed, $iof. i Uppfala; begge 
®et Ixm litirum. Wcbicin cg StAturtiflMic. tilcfincbc fig ben ferfte C)>bagclfe, fca bc ^ai?t)e gicrt ten 
ubcii Slicbtctclfe fra ^inonbcn. ^ccqwt ^aPCt cpbaget JPrBft« 
gangen ineb fccii« Sifletnc, men befienbl^jctbc ferfi (in Op' 
bagelfe 1G51. Oluf Stubtct, ter 1G50 bp^clbt fig fmn 
©tufccnf i Sekten, lebcbeS til fammc ^-pbagelfc, cg iagttcg 
i tct fdgcnbe Mår paa flere Onbsolbe be IljnifiitijTc Sor; 
^an Idlbte bcm vasa aijuu^a, o^ biftc fine OpbagelfiT til 
fitre i ^i^lant; rejfte fibcn tit Sberrig, ^ocr I?an ligdcbcfJ 
fliDtbe flere tefienbt mcb fit t\\f 5'""b, foretog eiibog en 
S>iefeItion i fclue Tironniiig (5ljriftine8 Slæreærelfc , eg lot> 
Slfbilbntngcr fiiffc i Sebber, Ijbitfe bore færbigc 1U62, mtn 
^an nbgaD ferft fit SJrbcjbe lGo3. Unægtelig lilfcminet 
berfor l'vierilclcn ))am. S^i Sarlljplin fifler fcl" r "t ^ait 
fcrft bloD upiuÆitfcm pnn be (ijiiifaltjle fiar 16r>l i J^eccm' 
let, og efter Stmcn '^aulli f(etc ben cgeiilige Opbogelfe 
fVlft i [februar lCo2 (Anno lf>5^ mense Febmario, socio 
laborunt viro Cl. Micliade Lysero'). S&axt^cim fortfatte 
utrættelig fine Unbcrfcgclfcr, cm biSfc fiar fanttcS ^d« 
2Kenne(Ict, „<£ljP nienueftclige i*ig ftiiffebe ljan9 ^aab; 
Beb bet Dttcnbe lijtteteg bel" 11)54. fiainS forftc Slrift 
berom iibfem 1G52, og ^an fif berbeb jjorfvringct i ben 
tærbe SJcrben. §an bebtlce bc(?uben i ben ene aif^anbttng 
efter ben anben at berige bc aUerebe gjcrte Grfaringer; ^an 
flob i npje gorbinbclfe meb be beronitefte S^Ævbc, igfennem 
^Bilfe ben ni? Cpbagclfc ubbreblcS oBcr ^cEc Gurcpa, cfl 
tilcpete« S3art^c(m. Sljcnbt 9tubltecf Bar ben forftc Op- 
tager, tar faalebeflSart^oIin ben fcrftc, tct »bbtcbtefiunb« 
ffaben cm et nljt og Bigligt Sljftcm; ^am tillagbcS berfor 
llfe ubcn ©rnnb gorljenefteii, inttil tcii nljcfte lib enbelig 
ogfaa ^ar giBet 9{nbbf(f btn 3Gre, bcr tiltommer ^ani. 

Gflcr Clnf 33orm« S^eb 1G54 bleo ::yatl^olin UniBcrfi= 
tetete Mcftcr, men ^au aftraabte benne ajævtig^eb til $ebec Zimat 8arttoI{R. 265 

&pexman, og fl^ttebe formeberft $t^en i nogen Zib tii 
^oeitilbt, ^Dor f}an meb fin gamUie fanbt et fiTIeit ZiU 
flugtfteb i)oå mele XroUe. @Ij«nbt ^an lun bar 40 9Iai 
jammcl, ønffcbe ^an for fin $)elbreb9 ®(^Ib, ber Deb be 
anftrcengenbe ørorfog, fem ben nlj Cpbagelfe fræecbe, ^^aobe 
Ufct meget, at fritage« for nogle af fine gotretninger, og 
Ilet) ba 1656 frit>iget for fine offenlige gorelæeninger |iaa 
Mnatcmitammeret. ©erimob fulbenbte ^an i be fplgenbe 
Kar flere mebicinfte SlrBejbcr, og ^olbt nogte mebtdnffe Oore* 
læsninger 1660—1661. 3 3(.iret 1661 fcleb ^an (fun 46 
Kat gammel) fom prof. Iionorariiis fritaget for aQc |$orret' 
ninger »eb Uniberfitetct , og Qbf!illigc ætbre ftitber fige, at 
f)an ba fl^ttebe til fin Øaarb ^agefteb, men inbtit i *Kibten 
af klaret 1664 maa ^an enbnu ^abc 6oet i Sjø^en^aDn. 
aHeb ben ^oUanbfte anatom Subbig be ©ils 6te» ^an inb. 
»itlct i en lærb jJcjBe. ^an berigebe ben mebicinfte Sitera* 
turs ^iflorie meb fin Cisia niedica; anftillebe fvf'olofliffe 
Ootfog paa ^\}T, cg bcgtjnbtc Ubgibelfcn af fin mebicinfte 
Srcttffling. gra Slarct 1665 leoete ^an paa ^agefteb i 
Cttnm, men »etbteo at ubgitie Striftcr. $an ^Æbrebe fin 
gamle 2a:rer 'JJooet Sfiot^, ber bebe 1670, meb en Stgtale. 
©amme lar (ben 2 3uni 1670), mcbcnS V" op^olbt fig 
i^ebebftobcn, brccnbte ^ati8 røaarb ^'agefteb, ^»oroeb mange 
af ^aiiS Uiiberfpgctfer , „tot annorum lucuhraliones," og 
arbcjbcr, ber fiiart ftiilbc ^obe feet ^\)\et, fcrgit. ^an ^at 
felb gii>et en Øortegnclfe bcrooer (De bibliuiliecæ incendio 
diss. ad fiiios. llafii. 1670. ©. 56). Strebie ®anfl bleo f^an 
Uniberfitctcte 3tct(or 1671—1672, cg maa iittfaa ben @ang 
:^a0e op^clbt fig i Sicbcn^atn. 3 fine ftbftc Stor 1C73— 1680 
famlebe ^an og nbgab bet oeb ^anS 'Cub ftaubfetc aSærl, Acla 
niedica et philosopliica, 1673 - 80. 4., ber tiDige tnbe^clber 
natur^iftoriffe Kf^anbltnger, og fom ubbrebte SanmartS 
266 Set Iccrtt liMnim. aJIrticin eg ^laturWfterit. tægccitciiflateligc Unterfegeliet oPcr iSurcVa- 1675 birt 
^aii iitiiiCPiit til 5'»ie|'teteteaSfe«fpr, nicii iinb|>ltlc fig mrt 
fin tegcmfige Suagfttb. ^ierteØanj bUs ^an UtiiBcrfitcKt« 
SRsftor i 3imi 1080, men befce famnie Star i Teceinber, og 
pulbc faafcbc? „fmljffct meb purpur 03 Sccftcr fcrlabe 
ajet-beii." 1040 ^aute ^.111 giflct fig miib en T"»ittcr af 
©orjemeflercn i flicbeii^oMt C^rificp^er ^-fliifea, (SIfe ^eb 
^uii Ct 1675;) ; pg trefinbetljue 9Iai gammel giftebt (fan fig 
anbeii Øang iiirb ^WogtQlcnc iK^^''' i"^" ""b ^cnbc ^aitbe 
^an injicn SPevii. .^an« ?ertræt finbcS fprail Cista iiiedioa 
pg flere af Ijan« Sfriftet; cgfaa færftilt. ^laufl griigtf ar^eb 
fttni gorfatler fcjrcbefl af en ceitelianfl ©ejftlig (Ballhasar 
BoniTacius. Archidiaconiis Tarvisintis) meb be Crb: !■ 

Hu.JHs scripls Tiri 4|uiciinqiie recenspl el anno«, "^^ 

Tot poterit libros, qimt mimcrare dies; 
og fian fiav ille blot gicct fcc ^ppetligfte Sibrag tit 8æge' 
Dibeiiftafienfl ^'iftorie i S^anmart, men liUige beriget næften 
fldc ?Ægcpifcenf[abcn6 'Cele racb egne Sagttagcljcr, eg famlet 
onfcre Samtibige«, ber elleré for ftorfte 5?Elen Bilbe oære 
tabte. Setb cm Stnotomien« 9lnn.nlei itte cpbecarebe ^an« 
3J?iiibe, Ditbe ^an berfer for oS blice uforglemmelig. 

Sonibtn ^^ ficS 9ii)fnip aiifortt flilM: 

etidbmip, *pu>(iram 1811, ©. 16; ©. 2. Sabm, 8allrt)i^m« 
ffabfnS ^i|l., S. 204; mtn if«r 3. ®. Sacubftii, Cm Sftuma« 
Kartboliii, i ^trtmlMS og ffiaitfa« eaitil., i, 2-51. Cin Sactbe* 
(in« Op^dl1(tf(r og etrittn mrt iHiittctf, fcc Slidbwup, ®. 20. 
S(n^i, .^aanttog i btn alminbdiiit Sfnatomi, 1846—47, ©. 71. 
H)9. 315. Jtpvt Diutolti ttn i ^f^ iiittrrflfantt UMlgt otcr iDluf 
Wutbfrf« Srtmtt i Fryxell, Berall. ur sv. hist. 20, 150. Cp. 
bagdfcii 1C52 omtatcS af €iiiion fauQi i ^Inatoniifdi: uitb St« 
Mciiiif* Srttnrtfii iibtr cin Mmni. SlcitUffrt. Sranff. 1674. 4., 
i boi((tt Mot egfaa Sortaloi tr ffrdicn, ©. 10. 

SrcOtt til Siena i Epistolæ medicinales, Centuria i. @. 3. Analomia Ctispari Barthnlini parenlis, nofit obsemlionibus 
et figuris locupletaia. I.ugfl. Bat. 1641. Sknbt U matiøe 
atibn Ubtiatitr har jeg bm\)tUt Th. Barlhnlini Anatome. Lugduni 
Batavorum 1673, fwor dan cmtaltr fin D|)tag(tft <S. 133 : 
Certum est ramulos ex bepale progredi, sicul depingit Asellius, 
Walæus, Highmorus, sed falsum cst, lacUos illos 
esse, aut chylum ad hepar vehere, quod avtoiptq nos Hariiin 
detcximus; liqiiore cnim ichoroso seu seroso petlucenl, qui ex 
bepale pellicilur, qnx nos vocavimiis prjmi Vasa lym- 
phatica, alii, ut Ol. Rudberk, Duetus Hepaliros Aquosos (etc.}. 
jf. ®. 142. Dp^afl(Ifen omtal(8 oaf"« "f SofP- I^onttfm Sart^olin 
i Spcciminis lliaiuriæ Analomics corporis bumani. Disp. 1 — 2. 
Hafn. 16SC— 88, 4., nfiiitig 1, 13. Sigtlet^« fan mongt aitbrt 
etrter af S&. Sartftuftii fcie, blanM anbw i (Sliai ffiaUiKi:'* tljffe 
Cotrf. af 9tjiati)mi(ii. StmHtru 1677. 4. (i gottoitii og >S. 683). 
Ittnnc tl)!If C»(rf«tKlf« 6ar Sfi. Sotlblin fdo tittfliitt Xronning 
Sliarlotte Amalie, cg talct: i iSilcsudfcn oin iDucrfattelfttnc af t)anS 
anatomi i antre €pi;i>g: „ja, btr groffc SRogoll, aut fonbcts 
liAtr Stgjtrtf, ^(^ a)t(itr(bcn ^rftti ju mifTcii, I)at tS in bie 3its 
bianifc^t ®l)ra^( bucd) <jiirn fnnibtn SStbicum vtrtitrn laffen." 
(Sr noflfn faatan Dverfatttlft til? 

en Mttttt a>isferlatio[i(r inbefjofot b(t freinflribfnbe i SarlBM 
ItnA UnbtTfeflclfcr om te li)infati(Te jtar, EiMlfen ogfaa tr ubgivct 
famlet. 3>evtil bem ifut Vasa lympbalica in Mornine nuper 
inventa, [lafn. 1654. 4. Qkoi 9i\}nup 1664), dø Spicilegiuro 
secundum ex vasis l^'Oipbalicis. Ilafn. 16GU. 4. $(r fan man 
l«f* gort«Kinti(n om bt niislijfftbe Socfag, inbtil btt (nbdig lijfttbrt 
nt f« ÆarrrJit Jfoa tn Slorbnianb, btr »at tcb of en Ijeftagtig 
®mittt. Sil at i>t»Il7fe Si^t^olbtt til Stubbett ^erec frcmbcics et 
&trift af £3oflban: Insidiæ slruclæ Cl. V. Thomæ Bartholini 
Vasis LtDipliaticis ab UIao Itudbekio Sveco in suls Duclibus 
Hepatkis el Vasia glandularum scroais Arosi« cdlijs. delectæ ■ 
Uarlino Bogdan Drisna Alarchico. t'rancorurli uben Q(aT. 4. 
lilegnet SItielS Srolte 1654. $cri ^tbitr bet (Slabet C 2), at SS. 
olJbasebe U lijrnfatiffe Jtjr i ^ietre SSourbelDt'fl Siarvaretfe i 3ie* 
cemt« 1651, men benferte btm ba til 9ti"eUii SKaltetaci 16.52 
anflillebe ban nejcrc Unbtcfegtlfe ; 16-'i3 beflrev f|an bem offenlig 268 ©cl Itrrte ÆibSntm. Sfrticin cfl SaluiSifisrii. 

unUx Slaw af Vasa Ijmphatica: — Undctn MDCI.I1I Cai. 
Maij jiuLlicc desoripla nomiiie VasoruDi l.vinplinliviirum Juanni 
Biolano Analoiiiico Parisirs et pulilico commoila luDavcraviL 
Strifnt tsfltr f!ar|)t fat paa 9IuH'«{ en lidiifl foTiuciiUiflt Ox 
bafl(lf<r Ola^cl D .'I). ®(( ogfaa Barlhul. Epim. medie, cenlur. 
1 — i, e. 547: Slarldulin til Wogt-aii Pro Ljniphalicoriim prima 
invenlionc; Ufl É. 562: van ^pynit li( Srtrlliclin De Vnsis Hi»t- 
lieckii. ,.Tu lanien primus noliis aulnr cxkUs, quauquam 
falcndum es(, U, Riidljeckiiiin omnium primli ea mllii dcmon- 
glrasse.'' •^rvlil lierer Dflfaa Td. Barlbolini Derensin Lacleorum 
el Ljinphaticiriim adveraus Joannem Uiolaniim Celetierrimun 
Lutetiæ Anaiumicum. Accedil CI. V. Guiltcimi Ilarvfi de V«nis 
Lacli'ls seiilpriLia expctisa nL eodcm TI). Djrlliolirjo. Hafn. 
Ifioo. 4. 3>(tle etrift t^l(8ll(^c liaii SRitlfl IroUt, t« i ^eilm 
bacbe gii'ct baiii ofl Samilit et fifCcrt Silfluntilrb 1 9tM«fi(^(. — 
$(Ic tdUK Cptngdft giotr et Sibran tit liiiiirnNs •^tiloric; i fifl 
f(lv er Singcn \tlt tiofltt ftjnbtrliii flort, nitn af en riiiflc <Spirf 
ubuiCIci: |1)) tn uittotitfatlenbe SaiiMxC'; Aaircne fceS ferfl bofl £it)r, 
of æavtiiuliii Iioi SKeimfftft; ttt « ifCe SDialfftar, men b( fe« 
Sljmfe; Hsft Æar utfljere et i)<[t eijfldit, og foa fer|t « iOp* 
bagel fen foErbin. 

Cm Slffbranbeii, bet fortarebe faa moiiflt 9(ar4 ©tubier til 
ten prattifte ^trmtomi, efter eflite Ofi aubrcs Saflttaiidfer, taler han 
oøfaa i ilt ©fcift De Anaiomc practica, e* cadaveribus mor- 
bosis adornanda consiliitm, Ciim Opurum Auloris hactenus 
ediloriim Calalogo. Ilafn. 1674. 4., huort ban iiiet ^eiifljn til 
9@iiinct ubtalci:: Ex malis moribus bonæ leges nascuniur. Ex 
morliosis cui'puribus salutaria prætepia lliiuiil. 

Cuerliovebet pbt benne ffianba talcijie ®tcifletr manfle fflibtafl, 
i(ff Hot til at oplDfc SÆiieUifetiffateitfl bauærenbe lilllaiiEi i ©iiropo 
og til t-enfl .^i|lorie i 3)artHiavt, men oflfaa liilt ofl lier Cp!i)9ninflec 
om Sibens SlnfTuelfet ofl Soiiifemaabe. 3 ''»'"S nllerebe norunte 
Episiularum mcdidnalium a Doclis vel ad Duclus scriplarum, 
Cenlur. 1—4. Ilafn. 1663—67. finbeS lians !8reuuf)rliiifl nieb 
nttften alle ben SitS torbe fiæg"- 3 Cisia m.dica. Ilafn. 1662. 
Accedit ejusdem Domus Analumica Ilafniensis lirevissime dc- 
scripla. Hafn. 1662. meb SSøtto Fuimus Troes; i Hisloriarum Xtoma« Catt^elin. 269 

AnitomicaniiD Rarionim Cenlur. 6. Harn. 1657 fflg. (Ocø^Mfttt 
fiaa £t){T af (Scors ®(gcr. Xp^f. 57.) o. fL mttbtftt ban t)t))»T(ifle 
Sibiag til btn banfTt fiafltfunfl« ^tflorie. Cfl t Gtciftrt De 
medicina Danorun domeiilica Disserlitiones 10> Cum ejusdem 
Vindiciis et Addiiamenlis. Ilafn. 1666. git i)an tidigt tilfraøe 
til btns dlbn '^ijloiit. $aii cnbcr fortalen nitb: Scripsi in prc- 
dio meo Hagested Anno Chhali MDCLXV. XX. Octobris, qvi 
anno seculi hujus sexlo decimo mihi naialis fuil; og tdltt om, 
fiVoritbtS oif)Mr SRanb feer bljttf (!t tfltt Sanba grtmferinarifre : 
Vitium est morlalium propria faslidire, qvia qvotidiana; at 
■apienB qvotidianiSj qvia propria, sobrie ulilur et prudenter. 
3i'bf(oIbtt tr: Diss. 1. ^tremmtlft ffon 3>anmarf og b(t« Srtnw 
bringdfrr. 2. Do medicis Danorum infenlis C^coninbtt anført« 
Sagte og Sotaniftn)- 3. De morbis Danorum cnrandis. 4. 
De morbonim Daniæ popularium remediis inqviljnia. 5. De 
Pharraaropæa Danica. 6. De victu Danorum domestico. 7. 
De potu Danorum ronsreto. 8. De medicorum Danorum di);- 
nitate CSortfgnflft oPtr tclbu ia^tt). 9. De crroribus Danorum 
in MedJL-ina et Diæla. 10. De erroribus Danorum circa Me- 
dicos. <Samt pro Medicina Danorum Vindiciæ (Sagrtunl^tn i 
fctt gomft 9torb(n). Dgfaa I)tr (diss, 2, ©. 50) taitr f|an om 
fin Dpbaøtlft og fians btrttb foafttbt ^dbwb: Posl Anatomes 
hujus (9at>CTtnd) reformalæ edilionem primam, duo nova pror- 
susque inaudita antea el invisa Vasa favens Natura diligenlige 
nostræ benigne rcvelavit, propter qvæ Hecalorabcn immolare 
cquum fuil. Anno enim rcparatæ salutia MDCLI. Lacleum 
Tboracicum Ductum cum annexis glandulia luraliaribus Lacleis 
primus in cadavcribus hominum observare conligit, 
qvem in solis brutis Pecquelus durlum invenrral. Posl paulo, 
iisdem inlento alia vasa circa Hepar et artus occurrunt nnlli 
ante morlalium, quod scirem, vian aut descripta, qva 
Vasa Ljmphatica appcllavi, qm liq*orem Ijmph« lim- 
pidæ similem continent vehunlqve; de qvibus brevissime com- 
mentatus sum orbemque lileratum ad novas cogita- 
liones et suppositiones in Medicina excitavi (etc.) 
SImt ^an i €frifl(t: De insolitis parius humani viia Dis- 
sertatio nora. Hafn. 1664. anfenc tn Sttl mttrfcltgt ^ebftlU 270 Cct lÆtbe XiMiuni. WtKcin t>9 Stalurtifloric. ^B 

biflorjer mcb ^attlaxltt^T , MtiKr man twpt>c itlnnbt ^cnI at ftiibt 
de- Chri-iii naliviiate mirarulux* ln(^ (di Strmatdiing: non cirlu- 
dimos viam naiiiraletn, ^bIIM oplijf« af Sutas, 2 Gap.; rilrr 
de Dionytiii naliviuie ex rcmore Juvis. Slutniii^tn (laiibltr de 
obslelncuin stienlia, {pUttt Wl tx ncjtt af M ftr^ti i OdU gag. 

■Quilte SDrrililltngtc gji^rtc tf hik Sliaiib |ig t>m Sorficlt'ct 
jiiKCIcm '^iminrt c^ Zoxbt 'S>n D|![t)ff3 blantt anbct uf SFdfht: 
De comcta consilium medicum, eum Uoiislrorum nuper iti Daiiii 
naioruin liistorin. Hafn. 1(j(>5. $iml(n (c ot^^aa lirthtfafltt 
9[u[iiij| i>g SotbÆTWlfr, generaljani et corrupliuni, tivHtit tin fai 
af Sijflt Sraht'S iii) ©tjente, of SolpUitriiH o ttiL Rimini (taat 
i SotHiitdfc m(^ tScgbummc, StigbomS l£|[|1iintc og ontrc 7m3 
paa 3'''^t''>i- Mulicreg nostræ solslido inslanle nec lirla aua 
Diundaiit, nec soli exponuni, nc torrurnpantur. De rac jpsu 
teslnri possuin, sotsliltonlm teinpore ad omnia consucta munu 
intitil<?ni esse, et qiiaHJ niurbo inslanle Ussari. Fors.in dccli- 
Dantis Ktatis Sunt præsagia, annis et viribua senslni id occasum 
Tcrgentibua. HerniniScnem ClirislianuruLongomonlanuDi, 
Aslronomuoi tnagnum, AriiiieiD nustruiii . iriiillis atile suprema 
fata annis, soblilio hjbcriio, filias gencrusque eilra urbero 
habilanics, cælera sanum adhuc et valenlem, quolaiiiiis ad se 
convocassc, el tanqvam exiremus inimincrct vilæ dies, ullimum 
singulis vale dixisse. SrancifcuO SBriiitaniiuS faibt flubfe[i>) i SStt 
foimtift vel 2Raaii(foniiorf(lft , fEjpntt fiiiii fcrub ilte uib|1e ttt 
nitM(]1( om, al ten |Tu1bt inttrojft, d. f. D. ^iinlm libci: ogfaa 
af ^i^rbdiS UtbunrtiiingtTi teraf fmitme Jtomcttv 03 aritre unbcrlige 
gortint'dfcr imelicni ■giniind og ^oif"- Jtoiiicttn er (t fl« KaTftl, 
quia apustema hoc ccelesie et pravis universi eieremenlis col- 
lectum — quia et se el universum putidis scalere bumoribus 
indicat, quibus cvacuandis non unus atiscessus suriicit. <Scat 
liget OU @afTriibi iiiaa ]lgc ()uab ii villt, SiomiUv fiaa i Sov&inbtlfe 
mcb €i)gbDmiii( og Scgiutn^cbrt paa 3^tben. ajanftabniitgcts gøbftl 
ftaar ligelrtts i gutbinttlft mcb $iml(iia Stfliwnkbcc. 

aJlaiibt IjoiiS fl)(ijTinaluc^iilorift< etviftet tum« fim tnbnu 
ijMt ^nttuiit, f> (Sx- De Lucc Animalium libri 3. Admirandis 
bistoriis raliunibusque navis refcrli. I.ugd. Balar. 1647> 09 
ntjcnUtgaut: De Luce bominum et bruiorum tete.} Harn. 1669. £>tn eoTt^ellnjb 6(oIt. 271 

DisB. de cjgni anatome ejuaque cantu, Rafn. 1668. ubg. af tianS 
Inttcn 9(at QamU €øn Safp. Ztjom. Sart^oliit. 

ISn faa ubmærfet IRanb fem £^omaS iSatt^oIin maatte 
famle omfting ftg og eftertabe mange Dlfctpte. 3Hlc^aet 
fiffer Cf. i Scipjig 1626, 1657 aHebitu« paa Saatanb , t 
16593 bat \)an9 ^tc\tttox, og ubeti ^an« ^jæfp, fagbe Mub- 
bed, tunbe ^an intet olibage. Wattin Sogban (f. i 
9IeumarI; brog fiben til SBern) bettog i ©trtben meb Wubbefl. 
Cluf æoim« ©øn, 5QiI^eIm $ocm, mebbette S3artH<n 
onatomifte Sagttagctfer i>aa fin UbenlanbSreife. Stil benne 
@f cle t^prte ogfaa : ^enitt 1DUiiii<$en (f. i 3)Ia(niø 1631, 
t 1C95), Skriften Oftenfelb (f. i SJiborg 1619, 1656 
^rof. i IWebtcinen, ■{■ 1G71) og fflarlH'nS <Søa, SaflJer 
St^omefen SØatt^clin (f. 1655, aHerebe 1674, tun 20 
Star gammel, ^rof.) ©fter en UbenJanb^tejfe ^aa tre 8tar 
^otbt ^anSorctæSninger ooeranotomi og gvfif- He» SDoItet 
i 3}?ebicincn 1678, og ffnx ufcgioet mange, i(ær auatomifte, 
©frifter (aHerebe fra fit Op^olb i *ari3 1676 til 1708); 
men beiefter gil ^an inb i anbre ©tiUtngci og bleb ablet 
1731 (+ 1738). Sarf^ptinS ter»mtefte Særlinge ere imib* 
tertib Ole 33or^ cg iRiet« ©tenfen. 

etitlb(ru)>S ipcogram 1811, ®.23. ^iHf. Sorm: Barlbolini 
Episl. med., cetiiuria 2, 505. 514. €. XE|. Sartfioltn: Si^nibtn 
®itS|tnsS 3uttDi«r« 2, 1, 51 ogfaa ©lidttnip ©. 32. S|iecimen 
htatoriæ Analomicæ parlium corporia liumani ad Recentiorum 
menteiD accommoiIalK novisque obuervalionibus illuslralK. Amslel. 
1701. 8. (fio« 9ll)trup Ullrajecti 1701. 4.) De diaphragmalis 
nova slructura 1676 i Barlbolini Acta med. vol. 4. obaert. 3. o. fl. 

9(f Sqftr ifavti Hicfaaelis Lyseri Culter aiiaiomicus. Hoc 
eU: Ucihudus brevis taciiis ae perspicua arlificiosé et rompen- 
diosé humana incidendi cadavera. 5 Ubø. Lugduni Batar. 1731. 
Cf|Oflt(n Ubgovt 9tl](ni|) iHe anfører). 272 Det IttrK liMtum. afffbicln cg KatuT&iRDrit. ^B 

Cle 33pr(^, Olaiis Borrichius (f. ben 7 M)Jn! 1026 t 
©ciiter^^pil i Mibe ©tifl, ^Pcr tjane gatcr, Clitf ^laufcn, 
Bar l^rÆft) gif i ffolcing cg 9ti&c Slolc, og tom ti( Unitcr* 
fitetct 1044; ^tinfaabefig fflcr SKtficin, og l/erti- ifcev I^c 
maS Sart^L'tiiiS og ©imon ¥^u"i? Sorfl-^^ttiirgcr, men ^a»Be 
tiUige megen SJærlig^eb til Sitcfofi, l^ilolcgi eg ?otfi; 1050 
ttec ^an 5'"''" oet Sjotrn^LtDnS Sfole, cg fil utciilct af 
gretcrif ben Irebie, efter ffamsicten iS^r. Jlfcmcfen« Sin- 
befaling, et fianonifat i Suiit. Oorgen McfcntraiitS tiI6flb 
Ifcim dfeftoratct i ^erlufd^ptm, men ^an UlI^fl^g ftg <if JtjccC' 
ligljeb tit 5)ieticinen cg S^ft til at rejfe, ©ine fcrfte mebi* 
cinfEc erfaringer gjorte ^an i '^Jcftcn i Æjeben^aBn. Gft« 
ftjcbenbacnS 2.H'(c)ring bles V" 16(30 befigneret til ^rcf. 
iSilelpgi, Scmi cg 2.*ctiiiii[, cg rcjfte fanimc 5!ar iifeiilanbS. 
Cecr ^amborg teg feon til $eHanb, ^Bcr ^nn bleo i negle 
aar (1601—03), og ftiftete Scfjeiitt^ab meb monge anfeete 
?ærbc, ifær bcremte 9Iitalcmcr, og ben tetjcnbte 3@Dcntpter 
iØcrro. 'Ca Ocai^iin ®ciStorf bebe, fulgte &Qn benneS 
©pimer, ^oi3 3nformatcr ^an ^aobe i>æret, ocer ijtanbrm 
tit Sonbon {1GG3); be gjennenircjflc flere af (Snglanb« Sanb- 
flaber, og tom i Suguft tit granfrig. gra ^arifl cenbte 
®er«borf8 Spnncr tilbage, men Serc^ fortfattc fin Mejfe, 
tcfl ben mebicinfte S>oltorgrab i Stiijou, og befcgte 3Hont« 
fietlier, „veius illud Mcdicinæ domlcilium"; berfiaabrog ^an 
tit 3tatien, ^bor ^an ifær cp^otbt fig i Bologna og dtom; 
paa fibfte ®teb tilbragte ^an 3Jinteren {1GG5-C6), og gjorbe 
en Ubflugt til Sieapet, fer at fee bet brænbenbe 3Jefub. 3 
SBcm ^aobe ^an ofte ©nmtater om feraifte ©jenftante meb 
ben fcen^c iDronning d^riftine. 1666 uenbte ^an tilbage 
titSæbtelanbet, tiltraabte fin 'PrefcSfnt, og praltiferebe fom 
?æge. SSeb ftere af fine ©trifter, ifær fitotogifte og lemiffe, 
^a»be ^an be ©tnberenbe for Øje. Sil be fibfte i)«vt De Dit 8»(». 273 

orlu et progressu Chemiæ (.1668); Conspectus scrtptoruni 
cheiiiicorum libellus poslhumus, eUer Æemime ^iftorie i en 
ODerfiat ooer ftemifcrne fra JrismegiftuS tU ^on8 egne 
'^a^e 0. fl. Ogfaa font SØotatiiler ^ar ^an goitieneftei Deb 
fin gtunbige iSe^anbling (f. (S%. De eiperimentis botaiiicis). 
^an famtebe fig bet^beltge iOIiblei, men gtftebe fig albrig. 
3!)et Sebber bet, at ^an uiiblob bet, ut eo philosopharelur 
expedilius; men ^cntcppibon fortætter en onbeti Snlebninfl 
tU ^an« ugifte @tanb: X^a ^an ^avbe (tabfæftet bet 6efjenbte 
Orbf)}ros: dat Galenus opes, bt[(uttebe ^an fig til at inb' 
træbe i SEgteftanben , og forlooebe fig ineb en Ocmfru of 
gamilien S., men ^n bar meie forelftet i (au« $enge, 
enb i (am fcfø. engang befugte (an fin Srub; (wn eg 
^enbeS 3Heber fulgte (am tit 'Bpr«, og ba (an (infebe, 
forbi (an bor lam paa ben ene gob, (iutebe (un efter (am, 
i bet (an gtT. X'et ftele vel 6ag (ane 9t(g, men (an bleb 
bet baer i et ©pfjt/ og (oDbe nu faaet nof af Ubfigterne 
i SSgteftanbcn ; (an (ceoebe i Jibe Sorbinbelfcn, og befluttebe 
at fDibliue ugift. X^et fem @tubenterne titgobe; (an ftiftebe 
fig et uforgjængeligt SRinbeSmærte i Collegium Mediceum 
(ben 29 3ult 1689), fom (an ilte vilbe (aoe lalbt meb r<t 
Slabn, enbffjenbt bet nu i 9ltminbetig(eb barer bet. (Sn 
fmertetig ^tenfbgbrm enbte (an« Siv ben 3 (ijoS 3}orm 
ben 13) Cttober 1690. 

Sorufcm ttnbn tio8 9iDfnil> onfliBiie JWber, (ans ©tføbiogrofi 
nwb SWuI(8 5ortr«tt((ff i Boslgardii Delicis poelarum Danorum 
S, .371 i a^ i Cunspeclus scriplorum rhemicorum libellus post- 
hiimus. Havn. 1096. 4. 1697. 4. etidbcrupS program 181 1, 
e. 28. iRotttoU, ®. 404. qjantoppiban« aStnoja, 3, 493. 
SoTbinbdfcn mcb SQurrD i ffiStrlauffd SfKnetnmgei om benne, (Di 
^r(ol^t OD nanU. 1. 163. 

93cn(e S^iif- de orlu et progressu Chemis fnmfalbtt en 
Strib meb .^tmmnn Sonring. •^enit (erer: Hennanni Cooringii 
18 De Ilcrmelica Medicini libri duo. tdittii U^A. IlelnivslaiJii 1669. 

4., ttx flutttv iiirt Apologclicus adicrsus cnlumniag cl insecla- 
tioncs Olai Burricliii. @aint Sori^ft HLTmelis, Æg}|iliufii(n et 
Chemiciirum S3[iien(ia ab tiermanni CnnrJngii ariintadvereiunibus 
Tilldicala. Ilafn. 1674 4. 

^ani m<it\^tiii\^t Sihtfamhtb ciift)\ii af imnt DisBrrtalionea 
tta Oralioiies ai-ademitæ sekcltoris argumeuii. Cum Piuli Vin- 
dingii oralioiii: parcntali in obitum Borrichii, Edid. Scver, 
Lintrupius. So Xcnicr. Ilaln. 1715. 

SPan fin Stqft fcn&K tian analcniilTt atdiidrfningtr li! Sarlftolin 
(Barlhulifii E|.isl. medie. Ccnliinii ;f, £. 3C0. 374. 416. Cetil. 
4, e. 70, 44(1. 510). .gon mrttdtf Oi^ia Sitrafl tit ben potfiM 
[Ofjiftt Stnatcmi (Ana m«d. etphilns. Ilafti. 1, 17.S), Ofl Héfrftttbe 
offtnlig S>nr (Ada med. 1, 6). £il bonft biMaiiifIt €tirifr(r &»rcr 
De usu iridigeiiarum fjlanUrum in ttwdidna, il(vn. ]t>^ 

fQozd^i if[( u6(i(0iK Mfifrjeiicnal, fivovi han Étrttttr hvai in 
iinbtr hmi E-piu'lf i JciiIouk I'Ia' fcrialt luiiii i>iii aimiiiiis 
$ti}t(8, (tal l'tcrt anfprt af Arpe t fiJiiS Apologia pro Jul. Cæs. 
Vanino. Cosniupoli 1712. 8. @r fttnif Slrifejournal til? og 
^oor fiiito (til? 

Sliele Stenfen, Mcolatis Sleiio, Steiionis (faalebcS 
PtiBct i)an fe(B) eller Sleiumius, f. i Sjfben^oun b. 10 
Sanuai, cftci )?ul^crfE Stegning, men efter ^at^clifferneS @til 
b. 20, (altfaa iHc t. 1 3an.) IliSS (ttfc 1G31), er næft Ztfit 
^xaijt ten cDcrotbenligfle '•Shnt i bette SibSrum, ber beg 
erfaa rijt paa ubmisrtebe SBibcnjTafct^mæitb. ^aaS gaber »at 
©ulbfmeb \)oå IS^iiftian ben Sierbe, og ear ^nbet af ^am 
bet« fom Sunftner beld fem iorig l'ul^cianer. Cm fin 3}ani< 
bom fcrtvctler ©tenfen felt, at Ijau atlerebc i fin fpæbe Slber 
iffe ^oBbe ©anb« fer Cmgang meb fine OffiOnatbrenbe, mea 
berimob meb ^egierlig^eb tl^ttebc til be 9Slbree aloorOge 
@amtatcc; og at ^an fra fit trebie til fit fjctte Star siennemgU 
en farlig ©^gbom, bet maa ^ace fcibraget til at forøge ^an« 
Ul^ft lU :a9ainets fabDanltge €^«ler. 3 ea un^ Sltbex Kiclø eienfen cQn eitno. 275' 

fluberebe ^on 3Hebicin og 9natcmi rnit-er Simon ?ouUt og 
jT^oma« ©att^otin ; og trog berefter meb ^nl&efalmgSbreD 
fra I^ema« ©attljcfin ferft til 9lin|tcrbam , ^Bor ^an f}9xU 
©er&atb ffltafiu«, og berpaa til fieiben, for tiUige at ftubete 
^ilofofi og Æemi. ^ei traabte l^an fnart t øorbinbelfe meb 
ben ubmærlete Hnotom ©iloiuS (De la Boe), meb SQit«§ome 
»8 anbre Jeremte Særbe; cg (enbte Sfterretninger om pne 
n^ Opbagctfft ttl S^omaefflart^ottn. ftuii omtrent 23 ^at 
gammel otJbagcbe ^an 1G60 ben efter ^am oplalbte ©ten« 
fon^e (Spt)tfaiial (diictus Stenoniantu) citer Ubf^nugégangen 
fra ØvefpbtfjcTtterne, fom iWceb^am aUcrebe fieiibte; men 
€tenfeu „iagttog ben, fanbfijnligDiS uben at fjenbe noget tit 
9Jccb^aniig Opbogctfe, l^oSgaaret; ffo9 fumme Xitir opbagebe 
^an forft Ubføringegangcne fra laarcfjcttrcrne, cg en ege« 
tille !CtiicficrteI i 91æ(cljulcn ^08 Saattt, Jjunben og ficre 
ontre '^ijt-" I5ftcr en Ubfliigt ttl flere Stæber i $otlanb, 
fctlfatle ^an fine Unbcrfcgctjer, og car 1CG2 fprfte Cipbager 
af Socbticrilerne (glaiidnlæ sutioriparæ), l&Beroeb 2a;rcn om 
Ubbunftiitngcn fif et gonftc n^t UtfcEnbe. Sine Cpbagelfer 
fcefjcnblgjorbe l^an i Strtfter, ub!omne i Seiben 1G61 og 
felgenbe ?tar. 3 3^anmQ^t »afte be megen Sennbring; 
Zifomai ©artftolin anbefalebe ^am i be »armcfte Ubtrljl tit 
fiongen , og totebe fig i ^am en ^crlig ©erigetfe fer bet 
banfte Slnatomilanimer. 3 ^^otlanb fremfaltte bcrimob ©ten« 
fené Sremtræbcn en ^cftig ®trib meb ^rof. ©erftarb ©fapu« 
i Kmfterbam. fflart^olin fagte at forlige bem, men, fem 
bet f^neS, meb Itbet ^elb. ijra bi«fc forfte Unberfflgelfet 
flil ©tenfen ooer til infilerne og fjertet, men afbrpbe« 
Beb Gftetretningen om fin OTobcrS og anbre ©IfegtningerS 
IiBb 1664 (^anS gaber Bar aUerebe b»b f« 1662), bet 
Éeuægebe ^om til et lert Cp^olb i fljobcn^aBn, ^ooreftet 
^an atter brog ubenlanbé. Sette ^anS CfJ^olb i X)anmar( 
tclræflefl ifte Met tti I^emoe 3?artlfij(iii8 IMbneSbljrb, at 
©Iciileu ^apte fDreoif t'ini f'ne Cpbagctfer (vifliiiius siil- 
giila ab ipso diinonsirala), ^cttfet itU Un ^rnfcrrø tit ncgni 
anbrn lit, men ogfja af ©Icitfené c^iic Srebe. ^nn brcg 
til ^JariS, cj) fiuberebe Sliiatomi unBcv 2^cbenot, 6eS Ijccm 
^an brebc, rjSiemi nnbcr ^prrl ; 6on i^Pbetbt fig ^er 1IJ65, 
eg Diiftc ligeleeefi i/n megen Opfigt ocb bcii 3)?aabc, btof 
paa Ifon fotcti'g Seftioner, eg »eb fiiic nlj OpPagflfrr, btanbt 
^Bilfe ifiTt IjMå Unbtrfflgclfcr cm ^ji'nitn frciti^.tsc*i. 9Heit 
$o^|uet biifete tillige faa meget paa $am, at gan brg^nbte 
at tiTiifc cter retigiofe ling; t^i »Ijit'ifr figtr ^aii, IjflBbe 
9?atuTenfl Stittium optagfl mig ^aa albclr«, at jeg iflc ^Bbe 
Z\t> til aictiaicneunberfflgelfcr." llJrt f^nefi, fem en Sefuit 
i fieln allcrete foriib 1(5114 IfiiPbe fcrfegt at fmi'cute ^am. 
SDJen benne ^ane nv Stemning tom tHc til noget Ubbtiib f#r 
t 3ti<lien; 166G fem ^an ttl Siterno, ^tot en ^rcceefion 
paa Slrifti Scgcmefcft uenbte ^an« gniblcnbe ®inb til reli' 
gipfe ©ehragtninget: „bat bet genren« ?egrme, ber (aa 
^Citibclig iaxte tit Stue, etter tor bet ille; ^»i8 bet Sar, 
^Bcrfot tilbab ba itfe ^an, ligcfcm alle be anbrc?" Og ba 
^an enbetig eiibuu i famme 9Iar fom til ^lorenj, egenlig 
lun for at lære bet italientfe Sprcg i ftn MenV^/ men bet 
tog ftabigere Cp^elb, ba Ster^crtug gertinanb ben ?tnbeii 
ofJcflana anfotte ^am (om ^oercr i Snatemienteb Stfabemiet 
bet SimentD, lom ^an tilfætbig i Sefjenbtftiib mcb en 9!onne 
5Waria iitacia bet Diero, ber tog fig faa ibrig af ^an« Om« 
Benbclfe, at feun gjerne bilbe ^engice fit ?iD for at frelfe 
^anS ©jæl. ©efnnbten fro ?ucca Slrnclfiiii'S ©emalinbe 
og ^enbcfl ®Iriftcfabcr ©aoignani fulbcnbtc bet bcg^nbte 
aSærf, faa at ^an enbetig ben 3 9ioP. 1669 gi( cber 
tit Sat^oliciémen. O biéfe 9tiir forbV''f*'f ^f"" fifl > t^"- 
lcgif(e ®ranf(ninger, ber tilfibft btebe ene^tftenbe. ^oit Slitlt eienftn tZtx ettnc. 277 

lob [t^ iHe neje meb ©amtafet om Kengioneit ineb torbe 
aWænb, men silbe fee meb egne iSjne. „^att puberebc 
fe(i> ben Redige ©Iciftd originale iBibnei cg be albfte tJot' 
fattere, nemlig »eb ^ixlp af ælbgamle græfte og ^e6rat|te 
^aanbflrifter , for iTfe uben "^xm at ftole paa be tatinffe 
Cbetfæltelfcr." SHe be«niiiibre fottfotte ^an ogfaa fine 
Slaturgianflninger, cg bet f^ne«, fem i/m tav £eftemt tU 
^ebfe at gaa coet fra ben ene ttl ben anben, og ftebfe at 
iane n^ SSeje: ICtiG blev ber fanget en l^nia eUec caois 
carcharia (&aj), fem gab ^am ^ntebning ti( n^ S^^iftubieT; 
og ^an belienbtgiorle bisfe ncefte 2lac 1667 i gcrbinbelfe 
meb ftn Sn^otogt IDlm fra SInatomten af SRenneftet og 
Æ)^r gil ^m cnbetig ouer ti( fflranftning eoer 3ocben8 3nbre, 
og bteo ©taber af en n^ SBibenftab, ©eologien. 

^tbtil laa benne enbnn fnn i be roa (Stementer. S^"" 
logien cg ©ei'gnoficn ftcbe affcnbrebe ^»er for fg ; .iS^^f^' 
gerne Ijenbte itte til Sijergene, og @eogncfterne care ubef jenbte 
meb SJifrfnc« aiatur^iftcrie." Set oar npbpenbigt, ilte blot 
at forene bem, men tiltige at betragte 35annelfen af Oorb« 
lagene cg bere« Onb^otb, aWineralierne og bere« 2ejer, 
Sjergenc og bcreS I^annclfe, planterne« og I>^rene8 gore. 
Icmft, ogfaa be fcigangned; fod, at banne en S^eort for 
ben ^ele 3orb, fom ferien for ben« 3nbiDiber. SJeb Unber« 
fegelfen af negle fc^fiie ^ajfiftlxnber og beceø Seje lebte? 
©tenfen ttl betragtninger ouer Sopana« 3otbbiinb, cg berfra 
til Slutninger om 3orbf[cr^en i Stlmtnbelig^eb. T>e fprfte 
grugter beraf gao b<in fom en 3nbtebning i fit Slrift de 
soiido ifltra solidum nalnraliter conlenlo, 1669; bet oar 
fun en jjcrlober til en S^eori, ber albtig fulbftænblg bleb 
uboitlet, men bet bar faa rigt paa Obeet, at en ^et SJiben* 
(tab laaberi. I)er forlob et Mar^unbrebe, f#renb bi«fe3beer 
paa ntf optogeé cg ubcibebe«. ^an git ub fra 3agttagelfe, 278 trt lirrtE liMrum. Silrticiii cg SlaluTblflprit. ^ 

eg brog fiinbe 'slutninger fceraf, mcbenS ^an6 Gfterfetgere 
tctiCiE liU'iigc [il a)!ofce ©fitteI(e6lfifiDrie cø lemme .f-iijpe' 
tfeefer; feaiiS iltccr flunirebc »t^noagUbc, men *IJuHtcn (SSer« 
ner eg ^an? Æamtitige) ^ar paa iii) bmgct fem frem cg 
erljctiM tcm. Uccnfer !l>dnmaT[ ^iipc te cnnbetUtobelig^eb; 
ei mjatte evf tiT 6(»c8, cm iffc ni, Vcribc eller Pæge, ftaffebc 
Di en gorefliUing om benne tor SaitbSmonh« Sorticnfft«* 
©fenfcn »ar „ten ferfle, bcr i belte Strifl acflitfcr bc prU 
mitice SJjerge, bcr cte ælbre enb ??!aiit« cg 'Eijr eg berfcr 
albrig inbc^cttc orgoniffe acDninger, fra be fcIimbære:©jcTfle, 
btr i/ase tamwt fig oter bc fetfte cg cte cpftjlbtc incb bisfe 
!(!cbniiiger (liirliiili tnaiis s«di(iieiila sitii riivicptii imposita). 
^an betragtet bi«fe fefuubccTe ?iig fem en Sifiietning nf 
SJantet, eg fremftiflcr et 5liftem fm- '.r.iiitii;I)im iif T'iileiu 
cg t^omioitciien af 8agcnc. 3Jeb at betragte 2ro)lana4 "Dan* 
nelfe fremftiUer ^aii fe? ftcte Oerbepoler, i ^»iffe ^ar>tt 
pertebiff oberfBpnimebe Sanbet, cg atter brog fig tilbage." 
3 gerbinbelfe bei'nieb „mefcbcler ^an mattetige 3agttagelfer 
ffoer Senc^b'ifiic« J'Qiincffe og ffiæft, cm Rr^ftatltrncø 
Stigning" o. beSl. fQan Dit epl^fc, ftBorlebcfl man i fettte 
9iatur(egeinet ftal gjcnfinbe bet« oprinbelige Steb eg Trannet' 
feemaabe; cg fra et cntelt ?anbS g-oimation goat ^an ooet 
til ^ele QerbflcbenS. Stviftet titegnebc ^an 3tor^ectugen 
Ø^erbinanb ben ?(nben; „bet er et Slrbejbe, fora ^on agter 
at ubbibe og ubfeve noicrc; i)an maa. iiu gjnre bet (ortecc, 
ba ffun Dil Dcnbe ^jcm til fil gæbrelanb, og ^ai opfat Ub> 
forelfen, inbtit ^an lemmer tiltage bcrfra. 'Cen ubf#ttige 
Slf^anbling n'xi ^nn ba ffriite paa Stattenff, eftcrfom bet be- 
hager Storhertugen, og for at bet teremte Sfabemi, ^ooraf ■ 
cgfaa (an er llReblcm, fan fee, at t)an iTte er ubætbtg til 
ben (am forunbte Sffire." „^an (at intet imob at ubfætte 
betle fit Sirbejbe, t(i (an (aaber paa fin fcreftaaenbe Stelfe 9titl« Sltnftn tO(i &Ubo. 379 

at Binite enbnu f(ereC)i)t^«ninger." ©enneSRejfe 6(eo ftem« 
Ifltbl af Seng grcberif ben Irebie« Elnfte ot onfætte ffam 
\cm ^tofeefor i Snatomitn (^borttl Det ^anS Ctb figte: 
cujus niilui obedii-e lex naturæ iubet, magna in me meos- 
qne pronaerila horlantur) ; og dnbb^belfen maa Bære ubgaaet 
1667 eUei 1668 ; i fibftiiævnte Sar ftnbe ut ffam i ifæcb mtb 
at »tlfe otnbe ^jcm, men ben ©ang bleu ^an ^olbt tilbage. 
9lu, 1669, fotlob ^anlDflana-, i 3uni 1G69 fenbte ^an fro 
Snnebrud (Oeniponie) Storhertug ^erbinanb en anatomift 
Unberfogetfe. ©amme Kat eHer i 39eg^nbetf«t of næfte 
tom 1)att uben ZiM tif Xianmail, men O^^olbet ^ei biet) 
meget fort. 9Jaturt)ibcnfIaben8 ©eft^ttet og fflel^nber gre- 
berit benXrebie bøbe 1670, cg i fammeStar Denbte @tenfen 
tilbage tit Slorein efter 3nbbl?betfe fra JJerbtnanb ben Snben« 
efterfolgir tSoSmu« ben SCrebie. St $ar »ar oiJ^olbt ^an 
fig i j^loreni, bejTjæftiget meb aQel^aanbeUnberføgelfer, inbttt 
en n^ 3nb6^belfe fra gæbrclanbet, beBirfet af <Sriffenfetb, 
1672 atter lalbte ^am tilbage font $rof. i 9Inatomien meb 
SiUabelfe tit at pue fin SKeligion i ©tit^eb. ©an forlob 
dtalien (efter ^anni og ^abroniu«) t "Siai 1672. Slnatomi- 
(ammeret ^acbe i mange %ar ftaaet luffet; nu bleo ^an 
anfat berceb fom $rcf. og ^otbt ftn Snblebningøtale 1673. 
S)et menneflelige $ig, fagbe ^an, bor noget u^t^ggeligt, ja, 
fontSDobensaSitftbe, for nogle noget mobbtfbcligt og afffræl' 
lenbe, men bet fcraraer fig itfe at bliBe ftaaenbe »eb be Ijbre 
fanbfelise 3itbtrVl, men ot trænge tnb til bet Ønbre. Cgfaa 
ben Momftrenbe Sng blioer enbnu fijpnnere for ben, bet 
gjennemfTuer ^lantend inbre SSeOsgelfer. (Pulcbra sunt 
quæ videutur, pulchriara quæ sciunlur, pnicherriroa quæ 
ignoranlur). iCet er Slnotomiend fanbe Waal, fra bet oib' 
unbetUg b^ggebe Segtme at ^teee Z:an(en til ®ialen» ©^j^tb 280 Vft lætbe Xtbdnini. IRcbicin rg 9IaIui6i|Iciir. 09 Sfabcrcn« $>etlifl&eb, og meb et fertoraefrit Suib 
ftielne imeUeiii tet falfte og @anb^eb. 

Tel er l"antl>nliflt, at Stetifcn, iiagift fif 6cr»mlt 3IaiMl 
og filt «iic iijiirligtfep til aiitenftabeit, fem Sattfclir i »iefc 
SreCfc itiaalte ocere tlBe aiifeet eg en fcrn i ©i« paa te 
rcttrrcubc i'ut^euancT. Tc^ iraablc, faauitt bitcS, fiin Cfn 
af bnn offcitli^ rp imob ^am. do^aii :lHuntina»t, ben 
©aiig jReflcr ifiierlufft^clm, iibflaB fammc atar, fem Stcnfen 
fceø^nbte fin aJitffom^eb (ltj73(, en ^pg taltet granM 
©pirea Sortbiulctfe (bet Bar e« »enctianp 'JteI«I«rb, ter tot 
(teten Siit^eraner, men fiben for dnteifitioncn foriitf^tebe 
fin CbettcpiSiiing); og bet traf fig nu faa (ca&ii accidit), 
at ta ^an fciicic neg(e Gfcniplarer em til 3JcIl)nbcrc, fenbtc 
ffm cgfaii cl lit 3lciifni, ter tru («aiii) becbc Ijo? fin Scfttr 
i Æjeben^aon. S)ette antog nu Slenfen, men ber bat jo 
btftnef ilte neget om, ftulce bceie ^am en ^aatninbetfe om, 
^Dorteted bet tttbe gaa ^am felo (ut se siiæ consiinilis ad- 
moneret iuinæ), eg Preo bcrfor i (Slutningen af SloBember 
et SrcD til 33run«nianb, fom benne negtc ^flaancbet efter 
befcaretc. :@innemanb otlcc ^am ifte neget; naor ^oit 
betænftc, at Stenfen ^aobe leoet abffillige Slac i 3ta(ien og 
ber offentig ^aobe forniegtet fin {fæbrcnetrp, og efter fin 
^jenitemft til gæbretantet meft fegtc Cmgang meb bet 
©tag« getf, fonbt ^an bet iHe unbertigt, at ^an »ifte fig ilfe 
ub^fltig til at ftjælbe ^toteftantcrne ub, cg traf fig felB af» 
motet i granba ©pirc« ^iftorie. S^eSlige Stittcrier fore- 
lomme bet ^ift og ^er, men fer SRcftcn cre biefe ©reee 
t^eotegiffe ©trib6i7rifter om Sletfrerbiggiørctfen »eb ^iftu« 
c. m. best., ©tenfen« (ortcre, iSrunemiinbd ubforligerc. 

efter et $ar Star« i5ort«6 forlob ©tenfen for ftebfe fit 
5<ebrelanb. (Sodmud ben S^rebie lalbte ^am til ^oomefter 
for fm ©en. ^<m tom (efter 3){anni) tilbage til glorenj ] nicU eitnftn tDn etrao. 281 

1674. §Qn lob fig præftettie 1675. SJeb benne lib »ar 
bet »el, at ^an gioibe en $illegrini8gang meb iaxe Øirbbex 
og beftanbig tiggenbe ftg fiem fra ølovenj til Scietto. 3)a 
{itrtug So^an greberif af ^annober ^aobe antaget ben Ta* 
t^olfle iRftigion, ftt ^an en vicarius aposiolicus i 9IebeT> 
fac^fen tit @triftefaber, tftet ^»i« SJpb (3. 5K#flet fomcber 
1678 eller 1C79) ©lenfen bleb ^an« Sftermanb fsm vjcarias 
aposiolicus geaeralis i 91oibtbf(lanb , ^»oitU 3nnoceirt ben 
(SUebte fiben fpfebe ^ommarf, cg fif foin $tf!o|) iu partibus 
Sitel af episcopus TitiopoJitanus (efter et forbumø %iff)e' 
fæbe i^faurten). ^an ot>^Dlbt fig nu bet« i^annober, bels 
i ^lom&org ; 03 fegte i flere Slrifter at forfoaie fin 1Bi)cftaft, 
^Dilfe freralalbte SIHobftanbere fra alle @tber, btonbt anbre 
^0« o« Skriften 9Iclb. Øor SBibeiiffaBen »ar ^an tobt, men 
(an baretog fit nQ Salb meb famme 3oer. Xtl en^oer 
»igtig ©eflutning forbercbte ^an fig meb tre ©oge« Øafte, 
i bet ^n ^cmmdig lob ben ^am beftemte Sjøbfpife ubbele 
til bc gattigc. ©ine SBifitatfer foretog (an tilfcbS, f«b»an. 
lig (1)0 (tbfe) 3J[il om Itagen. ^an fotgte jin ffijenbom, 
fin Sting, fin Siogn, for at gipre »el; men uagtet af fin 
UegennVltig^eb Bar (an ibelig ntfat for Øorfjlgelfer, itte 
blot af ^ut^eraner, men ogfaa af Ædt^olilterne. ©toraer' 
tugen titbob (om 2Ji(peftolen t Sioonio 1684, men (an offlog 
ben. &an bete i ©[(raerin ben 25 Slonember 1686 i en 
fliber af 48 Star, cg efterlob ille faa meget, fom (an (unbe 
(egraoe« for. i'iget blco efter ^oben« JBefoling bragt til 
^amborg, og berfca til fod til Ølorenj, (oor bet 6Ie» (enfat 
i ben »eb ©tor(ertugerne6 iflegraoetfcSlapel berømte ©. 
fiprenjolirfe , i (oilten ber bleB opfort et 2Binbeemfer(e for 
(am meb en lotinft 3nbffrift. 

©om ?(natcm er ©tenfen betjenbl for »ere Siteratorer, 
og bc afentage »ore <elbre 9(cgerd: al (an »ar Snatomtenø 282 Vtt larrCe Irteruin. SWrticin og Satinbiflorie. ^ 

$rlftetfe cg i?ljfl, at ^an lltf Par eplcrrt, men fpbt lil Sliialoin. 
@om Cflceleg cv tcl mig iffc bdjentt at nrgeii af tor« altxt 
Siteratcrcr ^acc cmtalt l^aiti. I^prft te tiijere diatiirtljiibtge 
ere bleuitc rpmaTlfonime paa ^am fom „ben cfienlifie £fabcr 
af en uitciillabclij ©ccgnefi." 

©tcnfcne Sineftaft tr ra for I^erlcgicn« .P-ificnc Btg^ 
tigere ©jciiftatit, enb fer SitcratureaS i Sllmintelig^et. 3. 
aiipllcr ^iir mctfcti be tcrtit ^jrenbe 9tiftn!fer; men bel 
ferctcmincr mig iifcmmeligt eg iiPirrtigt, naor ^an fliior 
pan, at eii ung fmiil 91pnni; funbe inbtiige m SlJanb paa 
30 9lnr. Vet er aatcnbart, at ^an ferlcb fin ffcrbreuettc, 
ferbi ^reteftJiiliémtu itfe liffrebfifiiUcbc ^aiifi t^be Siiib, 
fprbt f}an i ben ifte faae nogen jjerbcbring i Siucl, cg fi'tfci 
ben cprinbcligc iiirfe grcf bnm mcb fin W.iTlbrbem. lltrii 
SCtioI »ar benne ?Ibeftiifi en (^ortirbctfc, men bene 3BoHoer 
og bet 3)?ort^rIib ben freinlalbtc jTaf bcfluee meb SGrbebig^eb, 
rg iKe brages nrb i bet gemene l'iBfl Sfære. 9Jaai ^an 
fetB tater om b»ab fc« 'BePa-gebe ftam tit at fortabe ben iw 
i^evftc Sære, nægter i)an ilte, at Cmgangen meb ffat^oIiHer 
^ar bibragct bertif, nemlig ncgte af ^iin« falfeolffe Sennerfl 
Redige Scunct, b^'lfft ^an faa meget mere nætiner, fom ^an 
fro SBarnbommen of »ar Bant til at ^elbe fig til be SUlbrc« 
HI»or. STfen treSing ^aBc ifær fcecæget ^am bertil: Stubiet 
of ben cartefianffe gili-'fefi« 3JJængben af be friftne ©elter, 
ber fra et og fammc ^tindi? ublebe motfigcnbe gterbomme, _ 
eg manged terbdlige, ifle friftetige, i?cBnet (et multonim 
iDodiim livcndi politicuin). 

©tenfen Bar, efter 2)fanni, ®ranbonIet tit ben Berpmte 
3aIob SJindløB, ber ligetebeS git ooer tit ^at^eliciSraen. 
@(sgtftabet maa f)avt funbet ©teb igfennem Stenfene @9fler; 
Ian bet om ^enbe tilveiebringeS nviagtigere Gcfterretning? 

Sn ni? Ubgabe af benne 3RanbS ^oi o» (tbel betienbte 9tit» ettnfen ener ettn«. 283 

eWfter Bifbe »ære en SJinfctna for ffiibenflaten« ^iftorie 
cg en uforgiængefig 8Sre for XianmarT, ber ^ibtil mere enb 
tilbørlig ^ar oBerlabt S^^emmebe at f«rge for fine Vt>t>^ftc 
S#nner« (Sftermæte. 

Moller, Cimbria liler. 2, 867. @troI»I, Kmt S(t)tråat jut 
Kttratur 5, 373. (Jtorte, mm rlfltigt ^ngiBetftO. SBolf« ^ift 
CrbfiDg 10, 363. 3- SReUrr, Sro(4manb< Stttnet i •^t|t. Stat 
Unbit 3, I0(>, 00 9(ut^nitirte Sftcirtrtiingtt om 9t- Sttnofl iDvee) 
(tang lit b(n fat^(|T( Jtiitt, i Sttol, ffli&L 20, 230. jf. Jtofob« 
€onOtrfatioii9(rj. (i ®ul)pl(mtitKl) 27, 354. efidbtmijfl ^cofltom 
1811, ®. 29. æruiiiiitfe, Matunjib. grtmamtg, <B. XVir. gSont« 
OppiCan omtattr ogfaa Sttno i Gcsta et ?esligia Danorum eitra 
Danitm 3, 314, tiwn dan« ttiighwtffr trt iiiwjogtigt, ofl l)on tolcr 
ifftr om <Stnb(n imcUnn Shno og Srunømanb. 

^rniiMtt : Vila del lellctatissimo Moncig. Kiculo Slenone 
di Danamarba (clc.) da Domenico Maria Matini. Firenze 1775. 
(Unincrlltcisbitliøtkrttt €;r(mp[ar tobc 91. S^r. ^niib faatt i 
Mom, og forarrtt btt til gr. 6^r. ®iit«Ieii> 1785). Marfagmie 
ti( t)aite Vpojlaft filit'fl ll»e Angelo Fahbroni i I. S uf l.etlcre 
inediie d'uumini illuslri, tiuoraf 3- SteUo: ^ar mtbNlt fl«* 
oplDrtnt't Svctx i banfl £>0(tfiittt(f(. <Sttno3 foOtut i Angdi Fa- 
broitii Vjiæ llalorum doclrina exrellcnliuin, t. 3. (I^ttt Oigttgc 
etrifl ftnftS itfe i uore Sitlii)lfi(((t, mtn i ^(ttufflbotin« ®tol(» 
(ibliol^tt. % aSoUcr t)ac t(n1)ttct btt, og jtg fiar ligdcttS ^aft 
b(t til fiaoiiS b(rfta). La vie de Nic. Slenon Danois, Evéque 
de Titiopnlis par Hr. Rose, genlilhomme de Livonie, ^aanb) 
fCrip i 9Il) Jlengd. ©nml. SRt. 2134. 4- (fioocpaa »itiiotftth« 
Slsfljtmt $(t(if(n dat gjort mig opmantfom) fianbltr tun om Slut« 
ningtn af tianø Siu. Sorfatttnn, fom I|an omwnbtt fro Sutbna« 
niemrn til AatholictSmcn, lactt før|l at tjtnbc ^ani i •^annoecc 1676, 
og Urttttx utferlig ^anfl Stixuiaabc og S>eb. 

Sn ttmmdig ubførlig ©tilbring af Stenos $orljtnc|t(T fom 
Knatom og Stotog ubgjec b(t uafcnlige ^nb^otb af iiatis titrøanførtt 
tomt of Sabroniu*, Om fiane Opbogriftr af 6pi)tf!inalin o. f. »., 
f(t Smb), ^aanbfiDg i ^cn alminbtligt Vnatomi, ®. 657. 560. Stlt^) 
Efrnvifir til Clericus el Uangelua, Bibliotheca ■oalomica. ed. >ec 284 Titt Ixcte ZtMniin. {Wtbicin og natutViiloitt. Genevæ 1C99. fol. 2, 777. 787. 790. Cmi gwttirttltrnt, 
famtiic ^aantben. ®. 493. 3f. €ainmrt ^oantto^ i Un pi 
fioIogilTc UiiaU'iiii af h iattUt ^uevolKtQr, ], 6.1— C6. 

De prima (JiuIub salivalis cxlerbni iiiTctilionv (triure @ttM'' 
til Sattbi^liii ben 32 SIpiU 161)1. Tbuni. Rarihvl. E^'m. mcdieii 
ceaturia 3, ®. SG- Vaiia in oculi« cl b«»o oltscnationcs nor« 
mtbbcttc bnn ben 13 Stpt. 1C61, fjt. i&, 234. Su<l<imm ortea 
Cl glandulis itn !> 3<>n- IfiOS, (\t. @. 2G3. £>m Slrit^n mcb 
S3latlii« BaiiMc flcrt Srrot, €•■ 95. |S4. AmJcua cril Ulasiw 
et ainicus quiiqiie Slenonius, flmtr Barlltoliii. Nimque « 

Jurgiii cuternis iDiinica iluran(, >' 

(Juus amor vetus lenuil, leneliil. 
Cm btntic et^L^, at SJIafius tilte «l*a"< fifl iOptiisdft« af ducius 
salivalis, tala ogfoa Clc ^ordi ffl. @. 37t>. ■'t!»4. og £Bavtbi>lin 
&. 40a ([('otitrutcrsia tis merclur [ariluai diasidium]). &la|li 
3r(m|liUin)i af £a^cn, bi^ori dan um iSttno utbvnU'c: o maliliodum 
animuDi! finCc« f|^ @. 15S. Sil SavlVai; føi; EBlafiut ubgao 
Kic. Iluboken .\ovus durlus s.iiivalis Bhsianus. Ullraj. 1663, 
fiuorpaa ^ttiio fvarrbe nitb tn l'rodromus, i butlttii ba" »Mtc. ot 
®lafiue tr tn ^S^oraiiE d{| iC(( i <Stanb ti( at )(jert nogen ni) iO)}i 
baD([f(, faml opitjfti;, at ben ducius salivalis, font lian tror at 
^aoe o)ibag(t, tt iiogd gaiifft anbrt tnb bm Strno bar btfCrtvtt. 
(gftfc Le journal des seavans de l'an I6C5. AmsUrd. 9ir. 12, 

€. i.5r>> 

^nltbningm tit benne Strib nat) Stenos fer|te Strift: De 
glandulis oria et vasis inde prodeiintibus nuper observalis. 
Leidæ 1661. 4. gkw fra be n«ilfolgrnbe Star anfei;(S ^oe 
Wljtnip. 

<Sunai tibligtrc anatoiuijTf Cpbajdfer anført« af Xh. Sar* 
t^olin i De medirina Danoruni dumeslica. Diss. 3, €. 51: 
In Analomicia mulla præclara Slenoriius nosUr orbi proposuil 
descripsilque, in prim i s Vasa galiva[ia e^leriora, Vnsa buci-arum, 
Vasa sublingvalia minora, Vasa palali, rneatum anteriorem é 
naribus in palatum, Vasa Epiglollidis, narium, vins i palpebris 
in nares, Vasa palpebrarum , Lymphaliconim inserliones, in- 
gressumque vilelli in inteslina pullorum, et qvolidie indereua 
manus et ingenium curiosum nova parturit. Vid i mus ain- I 9I(tI« ettnr«! eOtr ettso. 235 

gula ab ipso demonslrata, et pilria grilulMi niiniil 
de fauslo Anaiomes progressu. Prcterea rousculoniin fabricatn 
prorsus noram et eleganlein, cordisque disseclionem non sin« 
admiratione apud eundem Tidimiis, quod ila nervoaé relexuit^ 
ut fibrarum omnium completum instar cochlen circumTolutum 
el ex macrone ili^rum sursum »dscendenlem inlueremur, nibilque , 
dnbilaremUB cum Hippocrate Cor musculum veré vocar«. 

iDlt Son^S DS "Sb- iSartfiDlinS Streminclftr oDct SUw o^ 
bat« nH iDpbagclftr tre mr^tn uiittømmdigt. Soni^ ffnWr: Sialit 
ae jam tnndcm Slenonii tracUtulua, qui ulinain se Tibi csle- 
risque probet Patronis, et fam« pritnordia rdiciter auspicclur. 
Dignum sanc ingenium est, quod in spem palri« adolescat, cui 
>i post exactos aiiqunt in his sacris annos publica Analomet 
cura Hariiiæ commendelur, sperabo baud dubie ulleriora adhuc 
salntaris illias sliidii jncrcmenla. Viracissimis csl e propinqvo 
oculis, inderfBsus tabore, judicio non infelix, etiam in buma- 
nioribus exerrilus cullusque. Barthul. Epist. medie, centuria 3; 
S. 417. Sartholin (friutr: Tandem quoque Stenonii nostri 
Obsprvationea Analomicas accepi, oppido curiosas, novas et 
eruditas, quas Ser. Itcgi nosiro ostendi, cui Hajestati placuit 
subditi sui diligenlia cxpositis per me variis invenlonim noro- 
rum Dsibua el plenia autbons landibus, Theatri noslri gloris 
iliquando inservaiuri. fjt. ®. 426. ^crmtb fan fimnunfiDned 
banS (ønc ^rtriiiDCi: om SartEiolinS Sunfl. f|t. cenliiria 4, &. 3. 

@ntiiu i eiutiijniicit uf Vpril 16C3 oar b«" 1 Mim, fitl 
btrfra ftrcV ban til iBartboliii om Nova musculornm et cordii 
fibrica. Barlhol. EpisL medie, renturia 4, @. 414. )f. €!. 329. 
©(ttftct o^beuv Srttnxrliiifitii. ©»nofl ©trifl De musculis et 
glandulis otiBorvalionum spccimen euro epiatolis duabus 
Anatomicis. Havn. 1664. 4. »itiwr, fom 3. SRetltr ^ar btmaiftt, 
Hb Xrljr((|t(Nt om bani Cpbolb Ut i fammc Var, mm afgjennbc 
ttt U to tilfejftt Srcot, M ferflt ad Guilielmitm Pisonem de 
analome Rajæ, batcrtt Hafn. Anno 1664. 24 April. at. t., ^vdt{ 
Nt ogfaa b(^^tr: Placuit namque Celcberrimo viro D. Simoni 
Paulli, Regio Medico el Pmlalo Aarhusiensi, Præreplon Pa- 
rentia loco venerando, ad Baj« seclionem 21 Martii proxime 
elapto me adroiUere; btt anM ad Paulum Barbeue de viielll 286 Dtt iccxtt ZiMrum. 9Krtlfin og Saturtlflodf. in inteilina pulli IraiiBilu. Hafn. 12 Jun. bI. v. An. 1664J 
3 SRjrie tj[ ^iini 16fi4 opboltt ban fi{| afifoa i .ftji^triiliaon. 
Sofim er tiltallet SrtbcriC ten S»^it, til hvtm liitti figttr: Qo« 
mihi bacIunuB ii) Anatomid!) videre conitgil, his paucia coin- 
prebetisa, quam bumiljinie ofTcro; eg ^r^ iiiMiolMr mmt^t Cp* 
It>Siiing<r out ^ani iiKtntnU Sliiftutlfrt:, ttribtaiiM om ^jtrtct; 
Cor innsti r.-ilidi scdein , atiimc ikronum, quin jfMam nonnulli 
animum Toltieriint: Cor aot^m, imd Rcgem saluignint, cuia 
lanic[i ubr rem rili; examinaToris , non nisi nmsculuin >ls 
iDveiilurus. o. f. V. 

Stciioa ^t^tt var Wt> f>r ^1 Sldj 1063, tfri (a oniMlcc 
ban ^m i (tS^rfu tiC Sartboltti/oQ Tii^rv: beaue raeDidris parenti. 
Barth. Episl. mcdir. ccnluna 4, ®. 5. 

©fttu fine fdrllt amrtonrifh Uiibtrfpjielftr v«x bon p«a Si*(<n 
til al Disfitvr %iiatoimnc>, fn at Mitbc tUbagc til Onintcteim, føm 
Iion tiavit anwn&t iftt Hetn ÆiC pita, ..qnuiiqiic non iil primariutn 
scd al unicum (sludium) (racUsscm, nisl angiisia doaai rea 
utilja jucundia præfercnda non lam svasissel, qunm impfraaael.^ 
Sttn ifcemtt ^anH partim min« Balis accrbs, parljm scripia 
I>arum amita nettt dam Ii( at bfgtinte ifljm. Barlhol. Episl. medie 
centuria 4, ©. 103. (i 9(iifl«|l 1062). 

fSangcit i fmt ®taNtc angitxr linn fdv i Silrjiiclfcn til <Stt>c( 
brrtug Scrbhtaiib im SCuttn af @(riftrt de sotido intra aolidam 
naturalilcr conlenlo faalcbcS: Glinduiis toliue csrporis cnu- 
merandia intcnium mira cordis fabrica in Biii scriilinium abrf- 
piebat; coeplos de cordc cotialus Meorum mortes interrum- 
pebant. Nc mnsculia minutim dcscriiiendjs JnhKrerem, pro- 
digiosæ magniludinis Canem tua Maria nobiii obLulerunt; iam- 
qiiG (olum ttcdilum prxserilibiis eiperimciilis ad alia inuitat, 
cuius nutui obcdire tex Naluræ iubel, magna io 
me Meosque promerita horlanliir. 

€t(iii>e £>pl)ø(b i ^arie omtales i Le journal des scatans 
de l'an 1065, par Htdouvillc. Amslcrd. 9tr- L2, B. 153 { 
Vnmalbdfdi af ^axS Sfrtft De musculii^: Cc sravant Danois est 
presenlement h Paris, oii il fait lous les jours des dissecliona 
en presenre de bcaucoup de personnes curieiises; el il en • 
fiit dana l'£scole de Hedecine, oA il s'est Tait admirer de tout ] Sitl« ettnftn ttUr ettito. 287 

le monde par ses nouvelles découTcrtei, cir il a »la de parti- 
culier, qu'il rend la pluspart de ces choses si sensibles, qu'on 
est oliligé d'on demeurer convsincu, el d'admirer qu'elles aji-nt 
på échspper i tuus les Analomistes qui l'ont precedé. SItcn naat 
ettno anfrtt øjtrtct for (ti 9Su(lef, fiiibet 9inmattmm: CeU »a k 
renveraer ce qu'il ; a de plus conalanl dans la Mederine, 

Discours de Monsieur Stenon sur l'analomie du Cerveau. 
A Hcssieurs de l'Aiiseiiiblée. qui se fait cliei Monsieur Tbe- 
uenot. a Paris 1()69 met Robbtn. {\Ji>iivtt tftn StcnoS Vf« 
njfc af Sofldatitdrcit Robert de Ninville). ^aa Satin opera 
et studiu Giiidonia Panoisii. I.ugd. Balar. IG71. Cøfaa for 
itn, btx ittt n Viiatoni, tr btttt lidt Strift artigt <tt Icrft, 
ii(m(ig bani !5(ni<cr(iiiiig(r em vot Uoibnihcb otit hjernens Snbrt, 
SSaabci: at anotøntttt btii paa og Stiltagctftrtu f|i^tiIi SStotingtnK 
om ■^jtrntnfl 2)rl( fom Sabt foc ® jfflmncmt ; 3)(i SarttB, bn 
tttragttr Un fom (ii Staflinf, bcc ttnittii[b(r alle -^anHinittr (actions), 
mm tmnt baai 3Rafttiie n ittt tljfigct foni Itt »trtdige ffitcnrnfTe; 
^iiatouiitn} Xil|1anb og gorffitt imcUntt 2)l)rtii«i ■^jcinc og SStcnnK 
flets. 2Jaat>t Ccn UtiiiiTt øs fcaitftt Ubiftrot fiitbrt i JtongniS Sib(. 

Dm ben Xib, ta ®ttno off(n(ig antog Jtatbo(ici4ntcn , fom 
gatroi-.i Itenfet-([ til 1C67, taii man ncpPt nart nogen Svivl, naac 
man lotfer SKaria glai'iaa ubferliflt »trtlning (ovtrfat bo« 3- SReU«), 
tiuoelcbe« ban 1666 (»ni til Stotenj, at bti tiengif to Var og nttrt 
nieb t)(iib<s @anita((i: for at »inbe barn, uttn at ban tog nogm 
Sejlutniii)), at &an paa btn Xib tlra faibt tilbage til fit S<tbrelanb 
og aUtrebt t>oc ifwrb nieb at gaa onibocb i Eiuorno, nwn at Jtar« 
binal 8(opolb binbrebt bet, wb ot firegiBe, at etiStne atlecrtt »arc 
fejlebt bort, o- f- v. ^»DTlebee turbe be tKntlig flipfie tiam, fønnb 
it Vti <n offtnlig ^tfjenbtlfe bavit liam ganfte ot«. 

Nic. Stcnonis BIcmcntorum mvologiæ specimen seu Miisculi 
descriplin gcometrica. Cui acccdunt Cnnis Carchariæ disseclum 
caput et disseclus Piscis ex canum genere. Ad Sereniss. Fcr- 
dinandum II. Magnum Etruriæ Ducem. Florentie t667. 4. 
Amslelod. 1CC9. 8. laUaltiernatiffeiia gCiiPtnbclfe paa SWufteUaren.) 

.Nicolai .Sienonia de sulidu inira solidum naturaliter con- 
tcnlo dissertation is prodromus. Ad sercnissimum Fcrdinandum II. 
Magnum Etruric ducem. Florcnlis 1609. 4. Superiorum 288 Dtl tctrbt liMrum. 3Rrticln Ofl Snturt iflorlf. ^ 

penniBSu. 76 €ibcr, mtb Sijturcc »<t t<(T(3 Sc^rtfaciiiit. t$Qa 
SunfldiftSiH.) Ljgd. Damv, 1079. 8. (fao llnictvfitttitiM.J. 
ettifm ftat i>arc owrfat t>aa ffiirgtlff 1671. 3^(i «, fem Si< 
ttltn »ifia viftr, ran (ii Søclebcr, men ban oi^lvti 3nMiu((tt af 
ftlpt t(n paatanfu JXfftriattuna fittS^tlt. BliinBt mittt tictb« Nt: 
Secunila parLu rcsolvilur prubli-ma unirrrs.ilc, iinde singuUrum 
tlirrirulutum FMoilaiio dependel, qiiod csC datu corpore 
ccrta figiira præditn, cl jiixta leges Natura; pro- 
ducto, in ipso corpora argumenla InTeniri, locuin 
et mndum productiania deli'gentia, b)>Utt SDA han ftiv 
Iiar utiitnTrtt. i^lutninflen tl1^(flol^(^ tr fn ^fftttfexanbrnm, ftm 
Spftana har fii(iiii<m^a<ut (aes disliiiclte Etruriæ laciea), og betragter 
inpaa Mt ^frbtUitn. ^tv iMnialcr lian Ddfaa 9i>iniT(iis £ivm 
tnS|tcmiiitlf( mcb Shiftfn, fiuiltet, tfi« ntftrt Koturfiv'tifl'fl S« 
inttrtniiig, Iiar iunbrct tiam Tiofict t hanS OtronfTniiifiS ^riltcb. Ut> 
forlijif C|)£|)fltitnu(r 09 Uftraii (if Mti Ætrift fiiifcS boS Aiid.iin, 
Brogniart et Dumas, Annalea des sciences naiiirelles, t. 25, 
@. 337 (Fragracns géologiques lires de Stenon elc, af Elie 
de Beauraont, tfvor bog SDcnig anlagtS foc StciioS $iibnlanb)i 
ioi Alex. Hiimboldt, Essai géagnostique sur le gisrment des 
roches dans les deui héoiisphéres. Paris 1823. ©■ 3S {o^faa 
anferl i iiDinimntt ^(niialcT) i ^ntttninit af Stnioft fStmartntn^n 
i itn albftt UH- ®- 2. 17. 28. 63. Ii9 og gig. 20—25; 6o( 
e. 93otgt, ecbcbiidi in @<ologie unb ^etrtfacrtntunbt, 2 ^. 1847. 
©. 384 (tilMfl efttr Staumont); fiofl Sr. Hoffmann, ®tf4 bn 
©eognoiie. I&IS. ©. JO; Jtfftrfttm, ®(fd}. unb gitrratur b« ffleo« 
gno|i(. 1840.®. l7(^t)or (jan bog tortere omtales); og ubm Xoiul 
t flfrt lignenbf ©(rifttr. 

Snie tre te enige i ot benført Stttio til be ingenicft Sttrnb, tic 
tre (t 9farfiiinbrtbe forub for bereg Sib 09 hui* ©ubagelftr forjl 
faa $labe i Sibcnflaben efter berts :Seb; .^-loffmann falber barn bti 
€6opfer btr inoberntn (Seojinolie; bt flt|le af banfl Sfterfelgerc 
bleve enbog langt tilbage efter btnne ftabenbe (Scniug. % ber fatte 
en 9(£re i al fijlbe Aatalogcn nitb mangt løogtitlcr, feer, faa libct 
btbevtt btc til Ubebtligljib, naar bettt libet ec noget i fin Sfct for' 
trinligt og ftort- 

€it iDptiolb i S'oi^inj omtaltr ®teno mcb be SJri: Vidi id KieM ettnftii eUn 6ttii». 289 

Florenti« inter alia r>ra natnra miracala, qaibns PrlncipDiD 
MedicEonim in promovenda studia amor qvolidianam occasionem 
roibi siimiDa cum lienignilale eibibebat, qvo tempore Uloruin 
liberaljlas me« necessilati non inodo GuBicientia, Bed et coro- 
moda roedia et bonoriflca clementer an ppedilabal. (|Barlho]. Acta 
medica I, 205). '£)g ^n« Strtrelanb! 

Nicolai Stt^nonis De vitulo hydrocepbalo ad aer, Hagnum 
Etrori« duceni Ferdinandum II. epistola. Oeniponti (^[nnflbnitt) 
anno 166d mens. Junio. (Barlhol. Acla medica 1, 349.) 

®i:iff(nf(Ib breirfrte fenni .gjnntaftdft unbtt SCirifttan ben %tmU. 
Bartbol. Arta med. vol. 3, hVDrttI Si^rtalm et ^TMn 1674, a 
tiltgnrt ®riff(nf(Ib, til ^nm Staii^otin figcr: Tbeatrnm Anaioraicum 
luia auspiciia animam recepit Slenonio, magno illo Prosectore, 
DUper tua beneroleniia sablevato, aubtili manu el modeslo ore 
per visrera animalium hominumque grasaanle. 

Nic. Slenonis Proæmium demonElralionum anatomicanim 
in Iheairo Hnfniensi anni 1673. (Barthol. Arta medica, 3, 359.) 
Epistolæ duæ adversari«! Nicolai Stenonii (ctc.} etJnbannis 
Brunsmanni (e(c.) Accessit HIstoriæ Francisci Spirn Desperantis 
Brefiarium. (Hafn.) 1080. Mltfaa ftnt« ubfltonf. STnltbninfldt 
til bm fortaUrS fotan SRmtnt fclc. (®tt øgfaa 3>dn. !Bi6f. 6, 363). 
»iffop »ar bon vtl 1677, tbi ©trobrf nutUin 5, 374 rt 
fflr« fra btn ba»«rtnb( ttnngdifT* ^r«(l Sof"- ?o6riciii« i Stntbig, 
f|«or bon ttaf €l(no 1677, ofl ^uod ^an talbcr fiam faa. So^ri' 
ciuft flgft Din bom, at ban Uar: a mandano Tastu opibusqve ter- 
renia, el si quid aliud est rerum caducarum, alienissimus. In 
discursibus modestum se præbcl et diserlum (|elc.) 

Sil Striftemt am <St(no9 Vpoflar< ^ørt: fiairt Bpistola de 
propria ronversione. 1675, fanit Derensio et plenior elucidatio 
cpJBlolB de propria conversione. Hannoveræ 1680. 4. mcb Con- 
linualio (ifo-c Sorfoar mob ^^rof. SJaJrir 1 ^tva), IiOori bt obnifoc 
onførtc Stnxeflttninbt til bund CUfrsang linbcS @. 10 fgg. 2)mt(t|l 
^anS Scnilinium Rerormatorum. Fiorcntiæ 1677. 4. $aa XqfT, 
^annmtr 1678. 4., og Derensio et plenior elucidalio Scrulioii 
Reformalorum. Hannover« 1679. 4. fiBittt Striftrr Otbfomnw 
etribm mtb @&t. 9ToIb. 9Inbrt Gtrifttr inbt^olbt mta tf^cdfogifle 
tltittrføgdfti:, fom |anS Occaaio Serraonum de religione cum 200 titi ItiitE libSrnm. Sltticin og 3tatnt6i|ierw. ^ 

Johanne Sylvio. flannoTcro? lti7S. 4. Ct^^nS SifpiitatS ttifb ttniK 
Sbcolog, ba ban fetitc (Sang cft*r ftn jDiiiwnttfft ti^m tilbafl« til 
3(iii|1(tbam I i 0^ Examcn otiJM-tionii circa Jivcrsas ScrijilDras 
sacraH et carum interpreUtioncs tariquam Divinas h divcrsU 
Ecclesiis pro|)OiiJlas, Domino Joanni Sylvio per lilleras anno 
1670 iransmissum. Hannuveræ 1678. 4. 

SKiNiiS t(t maa oCtrioK« SlifotOfitrne, itraf at uHraflt hvab 
tn af tt fpfcicUt Unttrf^rlfcr r^^l1u fan fpntnit Sittitftahn tiIf)cN, 
|T(it jtg ferfeg* af Scrulinium Hefomialorum at itiebNU en iiK« 
olmiiititlig Si>r(ftillin3 om, bUflb Sune, til fa« ftor •gornrattft foc 
fint tt)(olo9i|T( IJattHnuntb, Eiavtt mcb KtfoniiatliMirit. {lan bctragtra 
JtirftnA 2<mxi i lo Wfbriinfltv : be fatholfft, b« tf«t hauc forrtOflct 
fig tftfr Aic((ii9 2a;re cg ®fit at forbcbtt 9Xfnii((T(iirt &tinft pg 
©flbtv; be refcniievttibf, bet Vti oflffla uiUe furttbn SSrilitcfftlS SOMlft, 
mtn fom tillige i'il fotbibn jtitttna Sa-n ffttr bnt tiddfle Efrip. 
S^e f«r|t( VDftc lion: te bw-t bcjlhn^c ineb bmS (iift Srviwtfl Ji-r* 
btbring, ittot fert (t Itniigt 09 inbBttDBtnt 8io (lian fatttr fig ba 
longt tilbage i Sittn), ba»c gjort iKob for btrrt ©Ijubtr, 0. f. fir, 
Sii fibjtf brrimeb ^aO( iiifltn atibdi goranbring gjort i berr« ÉrBnft, 
tnb at be ^aot fotDaubtct bet llcmgcre til tt frit; bt iiafc o^iaVtt 
Airftnft Sugt og bt £«flcr, bt t)avbe gjort <llub, Knnobs, Sljbigficb« 
og Jtt;fTI)cbd; cg i brt |)clc tiaot U ittt Uvtt atibtrltbrfl, mb fom nt 
$(biiinfl oøfaa funbe (ftet (jn ftrtslige Sisbomi ja, bt fioet ittt 
blot foranbrtt btrcS (gen £cv(niaab( og gjort ben ret fri cg ubanbi^ 
iiun ogfaa, ifar vci ^t^efierneS ^jalp, foreprabiftt aitbre bm faai 
(albtt Criflelige gri^eb, 2>e ^aoe bell fig i ntange partier, ber alle 
falbe fig opoflolifte; be foregiw Bel, at be liave inbfort bot tew 
at)o[toli|Tc iax< og Satraincntcrnee rette Snig, men beroni ligge be 
felt) i ibeltg Strib nieb binanben, birre Sfftt) for Eiii'«"''^, <*S ^°^ 
iemmt ^inanben. ipr«(le|lanben t)fl»e be n(b»«rbiget. 91tfønnattonn 
ftge be ^al ubgaa fra ren Ailbe, men itfe b(|lo minbre ftillr bt fig 
fra ben, og [TiUe (ig inbbljrbes at. Slien alt bette |triber iniob ben 
eeangetifte Sære. 

eteno« SebfelBbag cg gebftWaat er angitttt tflet aSanni. 
Sobroni bar ogfna: IV. Id. Januariis an. UDCXXXVIII (10 
3an. 1636). gabroni angiver fom ^anS 2)ebsaar 1667, cg bet 
anfni % éteOti: for bet rette, ba t|an anferer SraV^rifttni mnt :3alDt> Sin#Iøo. 291 

b(t ^nitt mob ailt anirti ^ngtwlfer, oøfaa mob 9loft< ^anbiTrij^ 
ifaoTi btx nsji anøiocS naar ^on tlro ft)ø o^ bebe. (3ritti(Irifttn ^rt 
Sabioni cUcr rtttti;* 3nb|Trifi(n foo SSoiuimmtet angivfr ^(llti iift 
flDtrCni naac (laii bicv febt cUtt bsbt, mm flultti mcb: Florentii 
>ibi reslitui sallem in cineribui voiuit A. D. MDCLXXXVH. 
SabToni anfertr deI, tfltr tt SrW fra Atrc^rinfi, tt @tmi) bøbt 
btn 25 9tDU. 16H7, mtn ogfna btt man Mtn m ^(tagrlft. <£n 
SItaantbA Xib (unbc ^Oa itU vati tilflraRdig til i StntnrtUwn at 
ført Sigct til glonnj og at o)]feTt SSonununKt. 

Cirobr. liter, anfører tii SVanøbt Stcbn, tjVoi @tnioe St* 
tømmtlft fom Sdialom omtalte, btriblanbt: Ingena anatomea oroa- 
ineDtum. Barlbol. de cygna, @. 43- Analomes delicinm. Bartbol. 
Episl. medie, ceniuria 3, €. 133, Homo ad studiom non tam 
eductus quam lotus nalua Anatomicum. Sim. Paulli, Quadri- 
parlitum Bolanicum. 1C67. 4. @. 628. 

©om ®(ognofi<ii3 ©Cabtr omtalt A Stmo ^oa ^fciinfin, 
Cvcrfigt ovtr SorWr^(n(tlS S)ljr o^ planter. ®tol()}rosram fra 
^orftiifl, 1853. (jf. 3- SReUn i 3^(d(. Sibl. 20, 267); mot tn 
ubførlig banIT SrtinfttUing af f\ani %axtitm^a af Uimt Sibtnflab 
tsr ubm Soivt (tigang DtnlrS, for at ogfaa vi, ubtn at maattc ttf 
til SrcintiKbt, (unne faa Cpl^dning om ^ob btt oai, fom bisft 
faa ^j(ig bruiibrt. 

Sorttgndfc oOtr &taot opera ediia et inediu finbre ^06 
SotruniuS. 

ipaa JtoiistnS Sibl. fiiibts to iSrcut fra ®tnto til ^rof. 
©rdoiufl t UlKiifl 1670, liBia Snb^olb tt ubttt)briiflt, mm be m 
tgtn^anbigt. 

Dlaar man ^ar be^jæftiget fig meb @tenoe inb^otb^rige 
8iD (og jeg ^at flere ®ange t»tetet langt mere grefcen beraf, 
enb ber i be n^eanfptte ^emærlntngec ^ar funnet Fomme 
tilf^ne), Benber lanten fig umibbetbot til fjatii ©lægtning 
aafob (iSemgnu«) SBinSt^o (f. i Otenfe 1669, f i ?ati» 
1760) ber tillige bar ^ani beflægtet i oibenfEabelig ©ronil- 
ning og ^bre ©fjæbiie. $an iepotiatbt 1687, ftuberebe 
f»ft geologi, men berefter snebicin og anatomi, ubgav i 

10* 292 T>H lÆTte Xiberum. ^cbtnn og (RatUTtiftorfi. 

JljfBcn£)ODn et 'i'at Xiifputatfcr (1G94 — iW), cg rejfle berijaa 
ubenlonte ^aa tongclig iØtfcfttiiiig. (Sftcr et C»>^elb i S>c(' 
lanb fif f)Lin a^cfalmg af fin Scl^nber ©c^cjmcnab OTct^ 
al brage til ^>ari@, ^Dor ^an antont 1608. ©aiitme ?Iar 
onfpin en {iiibcii ung banft Stubetcitbe (beii ^iigre Oluf 
Scim), og bc to unge ^^ixiib gace fig ti[ Ijvn Siften at 
famtafc om 9ffiigioncn. SJcree .Sriifigt tsar at bcficfle ftg 
felB i bcreS Jy^i^brenettc, cg $inéi(cb fom ben, bet anfaaeJ 
fot ben meft ptcbe Hifpiitator, fliilbc ocertage tel PaiiftEdafte 
^arti, ^orfoarjt for fialtoticiSmen. jjcr nu bcétcbre at 
funne fætte fig iiib beri, ftiibcicbe ^an mcb 3pcr flere (al^olflt 
gorfDarsflriftcr, ifær SSoéfuetg; men bet tcfom ^am ilbc, 
t^i ^iiit bicp fclD berBeb faa oBerbebift om St'al^oticienten4 
©anb^tb, ifæt i gof^olb ''I tfgge b* refoimerebe Rirfer, at 
^an offentig gil oBer til bcit 1699, og af Siegejflring for 
SoSfuet (.laqiies-Bénigne Bossuei) eitbog cilbe ligne ^m i 
ijornabn. (Jelgen beraf »ar, at gæbretanb, ©torgt ogSBenner 
flcge ©oanben af ^am; ^an miftebe fit iRejf cftipenbiunt , al 
Unberftffttelfe fra fm ©fægt, og Bilbe maaftee ^atte gaaet 
tilgntnbe, ^Bid ilte ^an8 egen iDuIig^eb, nogen Unberftøttelfe 
fra ©tcr^ertug EoSmu« i øloreni cg ffloSfuetS ?}nbeft l^aBbe 
£anct i}am SQejen til europæift ^laBnhmbig^eb. :^a ^an 
albrig mere faac fit gæbrefanb, fja libet fom bet minbebe« 
^om meb Æicertig^eb, ^Drer ^an font fortrinlig Ssge og 
Stnotom granhrig tit; men ogfaa oi ter i bet minbfte Ijenbe 
noget til benne 3)tanb, ba Bi fenere meb ^olberg fluQe ntybe 
^am i $ariø. 

Sorabtn fBiailtmt onbrt tio« 9Il)(riip onfertt Siogtofitr, 9t^ 
rup om b( laxU aiinSleBtr i ©tanbin. Sittr. Sdff. ©(t. 1815. 
1, 171. -SellOTfl, 3)En banf(( Jtirftfl ^i\\. 1, 508. .gaonbflrift 
om ^anS £>mvniMf( i @amlt Jf);t. ©amdnn, 9lr. 113. fol. Sttnbj, 
Kutf|mti|Tt GfRrretningn om EianS jDwrgang tif bnt (atf|olft( Mttt, Otto Spnling. ^tbn ftjtffing. 203 

6fo(t|>Toørain fra ^orfinS 1846. (.EBitKteoi (gnt SottoUing <S. 20). 
^aitA ExpuHiiion anatomique de la struclure du corpa bnmain 
ubCoiR ferfit ®ant i iparis 1732. 

SotamlTen Met) fiembele« fremmet Deb Otto Sperling 
ben ?ejbte (f. i ^amborg 1602), bet meb guiren fotetcg 
fcotaniffe Kejfer 1622—1623, og berpaa rejfte til Otalien, 
^Bot ^an i ^abwa bles ©oltot i aKebtcinen 1627. ^jatt 
P^ttebe fra fin @aarb 3em(efe i ©sttanb, fem ^<in ^»be 
faaet meb fin ^uftru, 1637 ti( Jtfaben^abn, og biet) [ongelig 
S3otaniIet 1638, ©tabSmebitu« 1 fljøben^abn 1641. $<m 
fulgte meb Utfelb paa ^cinfi (SefanbtftabStejfer, og b(eb for« 
mebeift fin Sorbinbelfe meb benne @tsgt nøbt tt( at fortabe 
fEjvben^aDn 1652 ; efter Ulfelbe ^dlb blec ^an greben ubenfor 
^ambcrg 1664, og bebe fom gange i ^ofteUet 1681. 

6n inbfebt aWonb bar berimcb $eber ff^tling (f. i 
atSfen«, gpbfelSoaret ubefjenbt), ber fcleb ©tubent 1660, og, 
efter at ^aoe enbt fine ©tuberiiiger, 1666 ogtebe at oæte 
$Tæfl, men ba bet glipbebe, lagbe fig efter %totanifIen. 
@e^etmeraab 3)Iot6, ber blev opmceilfom ))aa ^ans dcer 
for benne SJibenftab, ftaffebe ^am ©eftatling fom longetig 
iøotanifer 1G82 meb en 8*n af 300 Kbr. ^an fioebe 
aderebe ben ©ang paa SBaltenborf« ffollegium, cg fil fin 
£ib forlænget, tmob at ^an om ©ommeren ffutbe botanifere 
meb be Stuberenbe; paa bet eberfte Soft fil ^an fig ber^o« 
et Æommer inbrettet til fine ©amiinger. $an teoebe ^er 
ugift, forbljbet i fine ^Eanter og maaftee i mange anbre 
Æanfer, fem 2?erben ^abbe liben ©rug for, omtrent i 16 
»ar fra 1680 til fin SCflb 1696. §Dab ^an ^ar efterlabt 
SBerben er fun ijortcgnetfer paa planter, men faa Sonbe 
i^acbe ben ®ang Itgnenbe, faa at ^an8 Viiidarium „enbnu 
(yaaftisnne« fom et rart og S^fet bærbigt aJært," bet inbe« 
l^olbet næften tie @ange faa mange Urter fom @imon ^auUiS glero. Ser fin iSamtib »ar ^an en SxrtiiTg, cg ben gettebe 
fig Mer ^am i ^an« Wrau. Xalcr ^on nu mcb ©dfoiiio og 
Danbre bc mcb t?iitanbcn uf^nlige foi alle i ben tolantfle 
^flee, niiiit Selftraalcn aatiier ^lomfttrnets Kroner, elier 
fibbe be iainmcii utiber ^immelene ^'almer, eg minbefl ^oor* 
Icbca bet of CH ^rif Berber en Geber, ber i>bcrf(ijggcr£ibo= 
none 2.Hs''3f- 

Otto eptrlinti: Moller, Cimliri« liicr. 1, 646, iHett&oU, 
®. 410. Si( iit^ffc Strifrtr oni btnne biflonft murtflii^c SSnnb 
boi 9lMuip, 

Hurtus Chrlslbnæus. Ilafn. 1642. og i Simonis Piulli Vi- 
ridaria varia IC.'^^, mcb XiUng i Bartholini CiaU medica, &. 4G3. 
jlun [rttiiif[( Simnt. 

^tbn JtijUirifl : MotltDU ®. 4(1«. 

Gyliienluad seu CaUlogus Lslino-Dinicus PlinUrum 404. 
Hafn. 1684. JEun be latinlTi og bnnffe «aetM. 

Viridarium Dankum. Hafn. 16S8. 4. gocKsmCrt faa bUbt' 
vonnbc planter i S^anmart; btrcA lutinfte, bonftt og ttf^e StoVne, 
Soje^(b(T og %)li>in(tniigStib. Slanbt btm, in ^avt mtbbtlt ^tn 
tnbciilonbfte Paiittc, \laa entr^^taxit (Strntr og qjtbcr ©ijB. 

Plaiitæ qiiædam domestice rarx, i Barlhol. Acta mrd. 3, 345. 

Sonibrn c»(nftaa(nbt SKftnb fiavt abftilliflf aiibrt, bel« $io» 
frtfoitr, Mi |)ratti|mnb( Stigtr, ogfaa nogle ^rufler, btrfgtt Bor 
niebteinrfe Siteratur, cm bet (nb tun var tiieb m l^tfputafi for 2)oftor' 
flrabeii. aHaiige af bisft ©ftifter err •oiUnat tun ©jebtirfet« »em, 
men faQlttngt ingen SDtanb af gngtt fiar gidineinfeet btm alfe, fan 
bet ifte BibeS, fioab ber enbnu i et eller anbet fan vært fnigtbatt 
for Siibtnffaben. SCogle af biefe 3Rcenb tre ogrta martcli^t tttb 
bercSSttDing i SbtttKeir bereaetjiehiei abffiUige ere fremmtbt, ifar 
Sijffete, og bet iob fig »el tcenCe, ot cii liiftorift Ubfigt oBtr btm 
i Sorbolb til be iiibfebtt »iibt gi>>e intercSfante iDplijSninger til 
StBgeBibenflateiii Ubuitling i 3>anniart. Cgfaa ber tiifer bet fig, 
ot §abeceiiS lj«rligbeb til Soget forplantcbcfl i Slægten. Ii( ben 
«(btt Sib ()Bre: Shriflian bcii SrebicS SiDtagt 3a[. Sorbtna, 
$Tof. 1557, og f^ani ®en $^. Sorbing. 3>>f). £Satwid t&n Xnbic Vcaet. 295 

9)ifl«i^f)(n ffot Utrte febt i ^ronfriø, 09 dlA 1561 latbtt fra 
ffiitttiittrg fom Srtbtril ben %nbcnS £tO(<iiiti nttn fotOl i Unaabe 
og (»(bf i Strinob i SRoInie; iian ubgav Son bcr ^cfltttnj. Apfi. 
1577 (ttBorom f« Wtfitii« 1813, ®. 412 og ^ftfioltt og SRanfa, 
1, «). ^tbir 3B(rffn, Pelrus I»o, fta æifcotfl M« Softor { 
aUtbkJnnt i Safd 1591. ^tns S)tulc tigtraa 1593, og fufgte 
^rtug $ait« til Wtoftov. ^cbtt @n)nimia ^otibe tn @m ^tcbcrit 
©(Vtrinui, b(r uar (jrattifennbr Sag« i JCiebtnfiaOn. Sislagnt 
3dI- ■^aftbarb fioVtt en €eii af famme 9t<ion, btc bltv ^«|l, 
tiuit ogfaa bar Irvcret m mebitinft Vf^anb(ing ti( 9art^a(fit« CiaU 
medica. — SnmbdtS itmaxtH: Slotogtn ffiftt. Sorbing. SJ. 
^banii. •&. 9t. Sfumagtt. ■^. ^naflf. Siufagra 9t. Sof«. ^anS 
Snbcrfcn, JobHoni'S Andres, btc tnbog btfegti Jtenftanttno|Kl 
(aliquando fuit Conslaniinopoli mcdidnam facicns, Wormii Epist, 
Somltn ®. XUI, og be iituUtm bim er^tbt Snot, 1, 120. 124.) 
Jrotøgtn $. Stcnifdiifl og han« ©en gr. Vmifxus. 3. Surfcrué, 
$rof. t @ore Cogrnti Sutaniftr; om fiané Urttfamling, bet finbte i 
Uppfal«, Sriiiiiiitii, Slatan. gnmgang ®. X), S. aaurtnttrg (S«" 
toniT). ®t6( Scf"'. ÆgidiuB Johannis. Ænncrtb Sfjd, Lætius, 
pratriffccnbt Stegt 1 ÆjebtttliaUn, bti: afjTog btt ftam tilbubtt 9ra> 
feiforat (3iK(rg, S. ■'ioS og Cisia medica). Siufagni ^. Sul^. 
$. @ufl(TuS. ICiiibraf. inEtobJue. ®. .^ofnian. 3. <Sc^tt(. $. 2>it' 
ttric^ og fianfl iSrobtr ^. IS. 3)i(t(rid>. S^l)' 9ltiobtuS (^de Acia 
diss. ad Cornelii CeUi menlem. Palavji 1C39. 4. tittgnrt JtanS« 
ttttn SOi^. SnS til J(raagtrup. Slnbtn Ubg. ck Autographo autoris 
auclior et eincndalior cd, Th. Bartholin. Accedil de ponderibus 
cl niensuris ejusdem anions diss. et Vila Celsij, Hafn, 1672. 
4. Scrilionii Largi Compoititiones mcdiue. Jobannes Rbodius 
receosuit, nolis illuslnvii, Jeiicon Scribonianum adiecil. PataTii 
1655. 4.). ^oBf[ aSotii, fiuia 5abtr SSatttiios 9Sot^ ntbfatfe 
(ig i gltneborg, prattiffrctt i gttiisborg, Stjbtf 09 Cbtnft, inbtif 
bon IGJl tl(» tolbtt til [otigelig Siuintbifufl (+ 1670), og n 
(btmitrc iiinrMJg foin gab«: til ^oDtl Wotb. fDIattbiaS SKot^ og 
®o)>(|it QTmalic SRoi^, ©rtmnbt af Bamie. (Cimbr. liter. 1, 
420. Mallmann De illustriltus quibusdain in rep, liter, vins 
Flensburgo orinndis. 1731. 4. ®. 14. 3lMig, @. 673). iiv 
Iffgin Sat. gabritiu«. Stir. ©toiigaarb. % Ximnunnanb. St. Siiåf 296 Tiet latic tiitiam. 9Iceic[n og 9talurtiftoTif. S 

moiib. 28. Jtir(l(iti. ®. Jtrutf, ^rof. t eprii. 9(baf». Voitnflf. 
$. ^((^(tf(I^. S. $ou*. ^rftftot 3. tffflaiiacr. I«. (Jrfhof. qj.Don 
ttr €ti)U( (.fanfbiid) b« Chirurgiæ. Jtph. 1651.) ®. ©tfltt. 
3. Mitlfen. 3. *■ Smibltr. O. Sjdf* (Utr gitltcfnnK. 6%t. 
CftenfdB, tprcfrtfcr. EtirlftL'pfi« ^aliln til gtoufllKjiaort. 
8rir SHoffntranbs f Jloiii. a>aM. SiW. 8, 490). ~ Cfl tiii. ommiit 
fra leCO, tiltam StiitflUrt bcllonMji: 3. SoTtnumi, qjrof. i ecre. 
S. Jtolidifn. ^. bc SReiitidKn. $t. ^ammcTtd). % ^at)i^ 
Hannæus. 3>iAta*(ii gr. iBiranM (Barthulini Acla mtMl. 3, 9il). 
$. fflnitf. Sroertnt ffllait&iae eg ^olgct Satottru«, SoniKt 
af æiftopptii %^M StaSftn i Aarhus (ÆCidtcrups fteflrain 1811, 
©. 34). 3at. ©itttrcb. 3>. ^rothii. 3- SP. KU(( (ff« 
Willius (De morliis caslrensiliiis, Hafn, 167(t, 4. .^crholK og 
aHanfa 1, G7.) sp. ©raiit (fTi. ©. fi8|. 3. 9)1. eul-,tr. .g. 
SRuIt, qjrofrafi-r. 3. 3rflcii9. fi, Siborg. i'- K. Stim, S(w 
l>aa 6el)lon. SS. .g^crfiivt, 3. SaSdtditevg (^(rfiolM c(( ataiifo, 
©. C8). S. Cnitifl. SblirBtii 3. .g. »rcAtfclb. ®. ÆuS. 3- 
Sririus. SSt. €((Tup. S^iUimi Socm, ^u'Tcifur. X'cn btrnntt 
€Mrurfl Wtani Siawit StspaA, fims Solig paa ^Sjonwi af Ker«* 
gabt og Jtltcbtbctcrnc Itciigt tiar bcCjrntt untcf Slam af VebadX 
.&U« CSiBftg, ®. eSo.). 9i. 3). .gicitnmUtr. g. Sittnlwrfl. 3). 91t. 
SU. ©roliuft. 3. 3. æehiiit. fp. @. etding. ^. a^onfacfa. 1S>- Sieewig. 
3. ^cfitftter. 91. ecitfeii, O. ajorm btn >ar(. $va|ltn Sub< 
tnattb^ofcdan (Flura Aledicea Ilafniaca Anni 1691 seu de viri- 
bus plantarum in horlo Colk'gii Mcdicei. Ilarn. IfiDl. 4. Sf 
ftrioelft outr panttriK og berc« ©iidiftiibcc). 91. (Srimbttg (Ob- 
aervaliones mediræ. Ainslelod. l(i6D. 9t(«pt(r). $. Sbfling. 
6^r. SatjiiK. 9[. JtaWe, 2i. ei(iiltetf|li, Sbr. bt .^tmmer. 
^. 3>(i*nian. ffl. ffijagiur. 3. aRaliraim. 3a(. MafA, Mrot i 
S&fc(ogi(n. e. te aSoiniditn. 3- 3- aBot)t. S). SSabai. fflt. g. 
6&r. b( eiretnttrg. 3). Sagiter. ^. Aoi«. 3- æiiig. 3. Éotberg. 
^rafttn 3. Woftnuing*. (J. g. SobtliuS. ®. (Sarman. 91. SB. 
Siinfll«), iBrobtr til 3a[. iBiuilTO. 

€nbdig fiectr fieciil uncc 9(potIic((re '^iitocic. fStanbt t>c 
btrttl ^ertnbc Sfrifttr btilKCcCcS Dixpensalorium liafniense, jussa 
supcriorum a Uedicis llarniensibus adornalum. Hafn. 1C58. 4. 
ubg. af %ijemai :6act^s(in. SXtn fiiAcø blanbt t)an4, S>. Saxåft Canftt Vtrettfser ». Uffa. 207 

o. ft. €fr., f. Sf. Olai Bon-ichii Lingua Phannacopnoniro. Hafti. 
1670. 4. (Unøisnins til Vipel^Uretbtnti rtttt Uttate og Sttoniag, 
ber etl fiibnu [an txtrr irufltlig font m ■^julttcbog). 

Cm en am(ritatiff SCloe i •^aocn Ctb Soiroi)) tiavrt fUce liu 
tinfte og ttjfft errifttr af 3- a». SWoiot o. o. 1665 fgg. 

Sægetvget og tignenbe ©Irtftet i SRoberdmaalet be^bbe 
tngenlunbe nu be (SgenfEabtr, !S(ben og ©fitogets (Sitn* 
bommelis^eb , ber gjorbe Aunbflaben otn be tibtigeie næfiten 
nøbttenbig for enhver banff ©progfjenbet. Tiaxi Debblett at 
optr^tle be fetxige, i(ær ©ent. ©mit^ø, og lun fao bobebe 
ftg til n^ 5otf»g, ber næppe exe nogen iøettgelfe fot SStben* 
flaben, nten be(d bcb ^e^anbttngen af Sproget, belø foi« 
mebeift eii og anben Itiftcriff Seinærfning, f. (§f. om fflrugen 
of Icbal, cnbnu Innne tilbrage fig nogen Opnnerffom^eb. 
T>c Pigtigftc ere af $on9 (5^rifttnfcn fflartfler eg 
*Riel« aiMIIerfcn aialtocg. 

^tUt ^atoi^tn^ltmitiUi JOiitrfntttife af SRufai Unbtniifiung 
oc fiobt raab af ©ub« ocb, iniob tm WilanåtoUfti 3>t(ffiit[. Sb^. 
ISTS. tiltgiMt SRarcuS $(ffl, Sorgtmtfl« i JtjcÉfribaon, {[tt9tr)tTaf 
i Mtlitnt 1,428) dmc tilbtlfl (itttil; 09 Wirf« fflrctanbir'a 3efu 
SDroAa aatiMtgc og naturligt £<t.itbom C"0 ''tfil)- 1586, forfofl' 
»ibt han tal« om Uforfanit Sægrr og ufotflmittflt Sartffja«« 
{9tl)tmfi dar anført Sttbct i Vtficnt 1, 409). 9)I(n tanlige Sago 
begtr om Si^gbomm^, 8irgrmiM(r og tilbclft Sttgctifanttr en: 

$anfl ehrtfitnfen Snrtff« og Sorg« i fflibe: ®n »ibtn ©og 
om alle ^anbf €iiigt<oin, fom SRcnniflcn mangfotbdigcn tanb ttitu 
farti, forni(b(I(l Oi'rifl 5or|l(, fortlbtrB fonbfolb, rebi ^ai-oti« (ttc. 
tn.). SAIffioig 1596. 4. Silcgnet Safob €«f(lt til SBifabirtg. 
©amt ®n aittl h'iibtniifning mtgtt ntjttdig ot treffdig, fom Bet 
foriiebtn er, buorlrbis SRenniften ftal fiolbe oc (fitte fig, noar benm 
forgifftige $(|tilcnte [o(b( Sliige b(|;inb(C at fprebe fig wb iblant 
SttnnirFtn (ttcO BAlifaiq (1578. 12.) 15U6. 4. tilegnet fflam 
benip $ar«btrg til ^ogesfiolni. — ©om ^reoe paa Sproget ubttgntc 
jeg af bet ferftc ©ttift folgeiibt af Vffntttft om fogcmetø 2>el(; 
298 titt (itrte Iftarnm. OTcbitin SHrniiitTi-iiS SRa^ oc CU i mofKii. 3<l'n><«n ten otitcit jaar aSmnli 
ftcn} SUntcr et ?u(t C«: SufO >>' ^<ifl(n> forti ai £un(tcn te 
(ifit fem tn 91(Q( ra« ¥"1^"/ t" forfncr oc aiffiicr -^icrtit tn 
taaib Suct fDin i'tf 9toll^(n nittiDifiicr I)«^(n ofif ^alftn, ))aa (omme 
buU tr tit Sen foiii gaai: »u oc lil, tffttc foin nuiit tragcr ilnc 
Sfaitbtr, t(tr (P, (. aitjr) « &icl til fig, oc lurftr fia til iflrit, iiaar 
manb iQjicr Spifc oe SiTlit li( fijt, ut luitn |la op, nnac man lattr 
liiH %a1l^(. paa tct, at 9!riiiiifTtii |Tal ide ()uofliit, tffiitmnM rllcr (Itdc. 

Siida aSiehdfcit 9(alh>tv(, ^«r(l lil »rtmti*olm; Medicin eUre 
2fff1c:33oe.i, 2>fi!lt fM ftiii l'iiiaa Se^cr (ttt.). Stnbm tt-nifl »Wt. 
furiiKHt oc fmlTtrct. Jtbfi. 1635. Silcflti« Shtiftoph« SSnif til 
Slafmard o^ tiaiiS .^uefnK Sni Øopiiia 8int<ntøn). 1533. •^trof 
Iianbltr ttii ShMc Sofl Cm nogU fijiitcrUfle SBrifrS Arafftcr; ofl 
gitr^( fflofi mit Siig&om <S(m 4wrt atHiniflf alHit iwRiitr f)i)6 fig 
fdff {Ht »il |lfl( SitatmiMfr af Ut mftiiKffdiflc gcjitiiic fdi-). fom 
Ui^ntir iiicb Ædh!) &bri]1iaii ttii SnMcS 3(aab mob SaUrabroot og 
inbciiolbcr ficrt ruciefc Xtnfl. £taar StB^tDbnF ferjl Hro iiibført «tb 
SBaUdifldiid Siibfdlb i S'anmacF, tr btttcStnft wl bet før|lt, Iivori. 
btn oititalta, bo Simon ^uUifl Urteboa for|l ub(om 1648. 

2>(c ^mt cafao nogle fpccidle SffEianblinøtr, fom Stl^tlm $(f 
bcrfcit ÆnUimb« om Slobfut. Æt^. 1652. 4. »blTiUifi« Ceerfættdftr, 
fom af ^tiirif SBlftcr, Sbinirg i Obcnfc Shr. ©towrB Irattat 
om ^ontaridlcr. Jlbb. 1C8G; af (ii Unnvitt: Sliir ScijnonB Samt' 
f)itrtist eamaritan (cK.) paa Saiiftc iibfat. jtHv iC9G. o. fl. 

*K(Ectdta(f( ti: ei ebnit Sefncta ©afii oc gttjtte. ffltftrcfoen 
af Luigi Cornaro (df.) 9(f bd Staltanfft Sprott ubfat af en ^otv3 
Xienijt ISmbr Abi). 1696. (uiibtr Sortaim 1656). Outrfatttnn 
tt 2:tioinae 9)artV>in- 

%([ 1S)ii)ttntt 9)aturl)i(i3i'ie : 

*P(b(r SerpagerS EBerfaitdf« af iffiolferb S(iiB»>crb8 Sfctet 
Cm 3)( ^puli]T<@bb(i(opp(. Mb- 1702. Cm £araiitdcn og ^f 
bnbdftn af bciiS Sib reb :!>aiibe. ISoticn er ogfaa maiJdta Mb 
fin fortale, iii'ori i)an bctlastr ^obcTSmaalrte Xilfibefitttdr; og 
onfercr ^bftilligcS flager bcToocr, iblanbt anbrt StatumS Start^oltn. 

@iibdin (uiiiie t)cr tiovneS €(vifter, (ei; eebCDmmt •^us^olbnitig, 
^aDcvnfcii 0. beSC- tJanVt ta^tbastt c IfgK. 299 

Sticfa Wtitttifm STaKoTøl ^u^olbnfng« Cafmbrr. Jt6f|. 1623, 
dithn ®ans 1633. og 9ttj .^uS^oft<ninee Sabntxr. Jl(f|. 1639. 
t&biit ogfaa af ntfbicinfT 3>it>I)oib. 

^anS ^tniflt, Sabilutmanb i SlortCilbe: Sit nljttie Sd{| om 
Siet (b.f.SifT) (ctc.) Xbi>. 16j». 4. boie ScfTdecirt omSitrnrt 
Kotnnl Pg Sevnnaabt t ttt mf)I^|lt tr aTttfl nof. 

^ans HaStnueftn fSlod, Uittgaarbemanb ; HorticuKura Danica. 
■^orbbi« m jiritg oc itljirig Srtc^atot i 3)anitrmacif fanb annttK, 
btfin^iS oc V(b 9)lact boIM«. Abl). 1647. 4. ®amt S^rlftian 
»artiwrt Horliculiiira (rtt.") Jtbf). 1694. tiltflnet ^tbtrSeiib« tU 
3)minrt. Snmbtiitm 1692. 7>tn fet(l* fot Slanmarf, bm atibtn 
for 9torflt. Cgrno i lit &a^s artigt Søger. 

SSorltn Stnbtrfcn ^orftns outrfattc 160L br ts føT|1t S«gtr af 
^mebaA de re rustica, Sim Sonbflwrt 0$ ^oVtbtrrMft. (^rnwc 
of ^aanbfTrifttt, bet ttl^rtt b(t ban|Te Stlflab, t S>- Stag. 1, 53.) II. BflPlPfli- ©flftlantile Spreg. SieH ?ltberfm ©rtlofr. atteitra 
^oBflfen ®rum. ^bfofcor llettttu«, o. fl. JtladRftt ©ptofl: 
®xafli gilflcfltr. Slirld Arag. »admiid Slnblng o. fl. 
Salinffe gilolcger. Stnbnd ca SRicld Arag. Ole 9i>i4 o. fl. 
9{pert {otinfl ^ocfi. Qra^mue Viriud. SiQiit Sitfltoo O- fl. 
©anffe Oocrfdttdr« af IlaSfiffe ehifttr. »irgitte IJctt 
0. fl. (WpEie ©prcg). 'åt be tæibe iSpui b^ilebeé meb Over bar en ligefrem 
gslge af 93ibenf(ttbcrne8 lilftanb i Curcpa. aWober^moalet 
lunbe ingen ^obcægt bantie, cg be n^ere eurofiæifte ©lirog 
beg^nbte fprft i ©tiitninflen af Sib«riimmet at bane pS 3nb' 
gong t^Sanmart, bet t^fCe natutligbid unbtoget, ber alfeiebe 
^er^aDbe^icmme. ST^eoIogien frembrog ifte b(ol bel ^ebrai^e 
®))rog og meb bet be »crige pfter(anb^e, men titlige bet 
grafle; og bet rommcrfle Siungemoal var btt tnefte Organ 
for enf^ber sibenfFabelig iSe^anbting og 3Rebbetelfe. 3>an> 
tnarl, ber, efter 9iau)]at$e fra do^. Skoller o))tagne Semcerl" 30U tftl Isxie Zittiam. gilclofli. iting, allcrcbc )ra gammel lib af i fin Sajo befaft t?attnen 
fom fin SjftitiMii, moattcfca meget tneie ^^Ice ben alminbC' 
lige 9Inffue[fe. 

3itgEn ^ar, faatibt tibee, fovfsgt at gice en Sremftidiiig 
af bet filctogifte €tubiums Uboifling cg fremgang i 'Canmatl, 
uagtet be tlaéfifte Sptog ibdig Ijavc »æret bQifebe meb gor' 
Ijstlig^eb, og @tubiet af be «fteilanbfEe i ben (enere £jb 
Beftantig i)iU tittaget. Dei er beg lo @iter, fra IjbUfe 
en faabQii JJtcmflilling maaltc ft^be pitnbct alininbclig anler. 
eefe; nemtig, i I^cilfet gor&clb gitetugicn i I^anmar? ^ar 
flaaet ttE ben atmtnbclig cnrcpæi^e, ti( be øcrige filotcgiffe 
©(oler, nabnlig ben ^clknbjle, ibreooejling og anbre SJieb« 
bctelfeSmaabcr imellem baii)le l'ærte og fremmebc, ftemmebe 
gilologcrii Cl'Iictb i !Caiimarf, c. f. fr. : bcrnæft, i tjcilfet 
{^dt^oId ben nl^ere ftlologiffe Slole i S^anmarf ftaat til ben 
ælbrc, cm ber beii fan fpored en grabbiø feloftænbig Ørem' 
gang inbenfci XianmarM ®ra;nbfer, efler cm ben n^ere 
filologi tun Itbet ^ar beft^ntiet fig om dot egen banfit, men 
^jaa ni) nbbannet fig ubenfra Bcb fremmebe t$ifcfiJget« St' 
beiber. iJørcnb biefe UnberfDgelfei ere nogenlunbe nbføittg 
Be^atiblebe, tan ber i en olminbetig betragtning af gitera* 
turen ilte beiitee anbet enb en Coerfigt, ber giør obmærffom 
)]aa be cigtigfte gorfaltere, uben at funne trænge inb i tiitx 
ublt)mme ©tpffet. 

faa og tarVdigt. ?i( øftfrlanbfl Spn^ 
faavibt »ibeS, iiiøfn famlet CDtriigt. Sil 
Føctcgiidfcr, indi itijcii oTganifl UbCifCing. ^jttCpfnitMtrnt (i 
og Sirtratiir fliwt* btr, 
be flaflfiftt tun nogle 
^(rtit fiort: 

Partiruin histori. Danorum I quo de studio 
pbilologico ejusque cultii et progrcssu in Dania primo disserit 
Albertus Tbura. HaCn. 1723. 4> @aiiim(3 Conspedua Danoruin, 
qiii partim commenlariis siiis erudiiis, parlim quoque versio- 
Dibus danicia, de lingus Bomana: et Græcæ scriptaribua hac- Qftfrlonbpc Bvte^. 301 

tenos optime et prsclarissime menieniDL llafn, 1740, 3 

Sottaldi omtalrt U Sorfattcn, ttr ffau fTrtvet om Ka$fi|T SiKratm 
i Wmtnbctig^A. Soøcn ftlu tr ortntt cfttr bc gaml« Sorfottm. 
St 9CpptnMr ^anbltt om <Sajo ®Tammatitufl. 

€t StllDtg 6trttl er P. A. Wedel, Merila Danorum in latinii 
Kripioribus edendis alqu« illuslrandis. Specimen inaugurale. 
Ha*nis 1790. SigdttcS orbnit (ft(t ht gam(( Sorfattcn. 

3 ®. SiittnipS Somlt tt( Chr. Falsteri Supplementum 
ling«« laiinæ. Flensb. 1717. finbrt ligtttbt« noølc ^trlil ^ennb« 
StnKtttningtr ; faaVtl foiii > >ii>Slt <int^Tt ®(cifttr, btr ^onblc om 
Stttiatuttn i Snminttligfetb {Slaapaåf o. lian.) 

SortffltKirt 00« banfit iOstrfattcIftr af bc Roflfiff« gorfattm 
af ®> S. Sabm. JTbf). 1816. mtn ifur af S^c. Skaarup. AH. 
1822. Ølljllbfl. Jt6^. 1836. qjroflram fra^cljlnfl«. (3 fit ©log« 
fortrinlifl.) 

De »fterlanbffe ©prog« ©ijrlning ftaar, fom atletebe 
bemærltt, i nuje gorbinbelfc meb Ztftolc^im, men ^»æBebe 
ftg efter^aanben tit egen ©elofiænbig^eb. ^et et uaturtiguK 
enbnu fun t>e befrtige, ber fomme I iSetragtning. 3Meb 3nbieii 
aaSnebeS be( en gorbtnbelfe alterebe unbet S^riftian ben 
gjerbe, men SKiafionærcrnea ©progarbejber ubfom f#rft i 
bet f»(genbe Sib«tum (3iegenba(g 1716). 

Cm be ælbfte iJotfaHere tlbee iflte meget. I)en nnbet 
^tofofien næbnte Sage S^riftenfen fra SRi6e fogbe flg 
fom ©tiibent efter be ofterlanbffe ©prog, men ijav ingen 
berttl ^acenbe Sliiftcr eftertabt fig. Salob SiKumfett 
fra SReftteb ubgab berimob i ©ittenJetg (1569) et Eleraeo- 
lale hebraicum. Seer ©tub, $rof. { bet ^ebraifle ©ptcg 
1594, lienbe t>i alt af Striben meb ffiefen {Ex libro Job. 
1603—7). 6ort Stjetfen, ^rof. i bet groifle og ^e- 
iraifte ©prog 1G02, ubgab en Gramraalica liebræa (Hafta. 
1606. 1608.) ^erman 9ttelfen, Hennannus Nicolai 
(f. i 5#r«r»» i ©aBanb 1570) ^rof. i bet ^ebraifte gprcg 302 C(t lartt SibSnim. gilolufli. ^B 

1610 (t 1C20) aiifriUcte eii S aimttdi ligning imdlem bc ara- 
mceifle Tiaicflet inbbljtbee cg meb ^-cbraif! 1 U!27). Cg^aa 
SSeftp^alacn a''iartinSroft, btr fra j^elmfiat lom til ©«», 
Dg berfra txo^ til 9tcftcd, ubgau eii Ijcbcat^ @Tatnmalif 
C1627). aScn [cm ben egcnlige (Sirinibf ægger til beftc Stitbtum 
»eb Unincrfitetet anfec« 9iicU ^Jeberfeii Ctclefe, >i- 
culaus i'etræirs Aurilesius (f. i Ctclcfe i @i¥llaub UiOl), 
bet fra ^lettiifeVIm* @fcle tom, til Unibcrfilcltt 1621, og 
pan fine UbciitanbSreifet blanbl anbrt feorle 3p&. 3*iif(orpt. 
^ait Dar gi|t mcb en Salter af Sællanb^ ^ifTop ^ebei 
ajinflrup, ttcB 1626 ^rcf. i U ottcrlanbfle iSprcg, 1630 t 
jE^coIcgien (t 1634J, og nCgai} flere grammaliflc og ItfU 
lalftc 31rbfit?er (1626—33). Eennc a^cgifiibeifc bleo meb 
$elb fortfat af Æfotcmirubcnc .'paiié "-I* c t c r f e ii flallinib< 
borg, Calundatius (f. 1605, eftei^aanben 9{eItor i SoQunb« 
Botfl, 3HaImB og 9ioeatitbe, f 1669) og ©»ren ^eberfen 
ftaUunbbor9(f. 1607, JReltor i iRoeétilbe, f 1667). aHere 
nat>nfunbigbteb1D)otteii^o»elfen @rum(f. tSunbl615, 
ajfag. og ©lDtet)ræft 1G51, gift mcb en 2)attet af ©tffop 
SSroi^manb, men fun 37 Star gammel f Geb en ^ftig !£)Db 
1652). §an ^a»be gjcrt en UbenlanbSreife tit $clen, fiben 
til ^oUanb, @nglanb og jjraufrig, b»orfva ^an tenbte litbage 
til Sciben cg bcr op^olbt ^an fig i nogle Star. €fter po 
^{emfcmft lebebe ^an lange i Stil^eb (ignoius diii negle- 
ctusqiie deliliiii), inbtil £ong t^ret>erit ben S^rebie Utn op> 
mstffom pdi t)<mS ufæbvanlige Sæibbcm. Wien 3>9bnt 
oberraftebc ^am, faa at ^an itfc fit noget ubgioet. ^aji9 
^aanbftrifter, ber caie i StoftgaarbS i&ibliot^et, inbel^olbt 
©amtingcr til en arabift Orbbog og iSprogtæ«. 3afo6 
SJart^olin (Søn af Qa^r^ex 33art^ctin ben SStbre, f t 
$eibel6erg 1653) ubgab Mabbinfte -Strifter (1651). S^oni«« 
%ang (bet nebftammebe fta Otuf Sang i SHtbbetfart, f. i S!>ftttUnt9t eprog. 303 

glemtøfe 1600) iUt 1630 ^rof. i be øfterlanbfle ©profl, 

1652 iar^eologien, og 1656 Unicetritets5i6Iiot^elat (tl661), 
og ubgav tffe blot ^if))utatfer, men ogfaa ftøire til ben (e« 
Braifle Siteratur« Ubcilling ^stenbe ©Irifter (Coelum orientis 
et prisci muadi, 1667). Sen ceb Slfat^ematitlen omtalte 
S^riftian ©tenbut^, ^rof. i bet ^ettoifte @p"9 1656 
(f 1665), ubgab berimob lun 3!)tf))utatfei. 'Sien foi^ett om- 
tofte ?rof. S^eol. 6^ti(ten 9Iolb ubgao enbelig f't Icenge 
foroentebe ftote SBærl om be ^ebraifte ¥«tiKer (Concor- 
daotiæ parlicularum Ebræo-Chaldaicarum. Hauniæ 1679.4.) 
et af betl 3;tb« bigtigfte Sibrag til Ocbbogen. Witn ben ftøifte 
balebenbe Oiientatift Dat uben S^biol S^eoboi ^etræue, 
en aSotflerfon fro gleiteborg, bet fto glenSboig ©fole tog 
til Uiiiverfttetet i Seiben. 9tnl>efa(et af ©uberintenbenten 
Stcp^. &\o1i til Song T^rebeiif ben jtrebie, fil ^an longeltg 
UnbctfWttelfc til en 3iejfe i Ofterlanbene, cg beføgte ®t<elen. 
lanb, @^tien, ^alæftina og Qcg^t^len. $an ct^^olbt fig flere 
Sat i Saito. ©an lagbe fig eftet atabift, ?etftff, SlrmenijI, 
SoblifT og S6t^io)}ift, og ubgab efter fin $)temIomft omtrent 

1653 i geibcn flete gritgtet af fin JWejfe, nogle af be Ifiem* 
bragte tiaanbfltifter ; 1660 log ^an til Snglanb, op^Ibt fig 
i to 3(ar i Sonbon, og oenbte berpaa tilbage til ©ollanb, 
ovetalt lun lebcnbc for fit ^nblingdftubtum. j^rebetit ben 
S^tebie ønftebe at anfætte ^am fom $rof. t be otientalfTe 
©prog, men ^an afflog bet faabel fom alle aubte 2:ilbub 
om faft Stnfcettelfe. $an ^abbe lebet faal<enge i ^arbaiiet, 
fagbe man, til ^an felv »at blecen en Sarbat. ©an« ^n 
ftob t att Salb beftanbig til en n^ 9{eife til Øften. 3^a 
l^an itte tunbe tiCbeiebringe Cmtoftningetne bertil, tog 
^an til Æjvben^aon 1660, og fatte fin Sih til O^eberit 
ben Sirebie, men jtongen« Xiøb i iSeg^nbelfen af bet 
næfte Sat tilintetgjotbe ^an« $)aab. $an leoebe imiblettib 304 t3(l Isibt Xib^rum. Silolcal- ^H 

i Sjetentapn meb ^uftru pg to SBarn ute« negen offcnila 
anffftlclfc infclit fm S?ub t673. ^m9 eftertatte S^aant- 
ftriftcr fulgte ^au8 (5nle of Sprang ti( fliirfijrftcn of SJraiibeii' 
butg Sreberil Sil^clm 1C82 fct 1000 3JKt. 9?fljct( CO- 
losninger maa tilDejebniigeø cm benne, ^»ab enten ^on »at 
en ©Ærting, ber fun rugebe ober fmt ©(atte, el(cr ifte, i 
»cT l?iteralur^ S'ifterie mccrtclige 5J!flnb. Sl5ar ^an ben forftc 
ellfr en af br ferffe, ber brugte Siintffat cm !6tbicljifl cg 
ftpptifl tilGurcpa? 8aurib« grie Cf" ^'ræflefun fra letibcr^ 
egnen, 166G 1?rccft i Srebe i 3iibe ©tift, verbi diviiii io 
ecrieyia Breileiisi adminisier fdtcr ^an ftg felb, t 1684) 
ubgaB et Sfrift om ben fecbraifte i'reicbi, ^ucri ^an ^en* 
fercr bc V^i^fiiff 35evfi til bc fla*r>itf SBerfforter Cl'rosodia 
Heliraicæ epilotiii! biparlila. Ilafri. I()7I. i, fceiS tinbcn 
Sfbeltng et vera pocseos Proplielicæ ratio ae elegans 
carminiim Hebr^iiconiin fabricatio). 3miblerttb bebMette 
SJanfte cg Slorbmænb at fettfætte cg iitfctebe @tubiet, tfai 
cf§>ebraiif cg araHft; fcmanbcrS 3Bet(en fflcri^ (»ef' 
tor i Itjrcnb^jem.t 1709. De anlirivitale punclonini Hebrai- 
conira 1682. 4.) kræften aprgen Itrfin (t 1727), ^ot« 
Dispp. de scliolis el acadcmiis Hebræoriim ubfcm famlebe fom 
Aniiqiiilales bebraicæ scbola^licfl-academicæ 1697. SDen 
fenere foin ^rof. i aKat^cmattfcn bctienbte IRatt^ia« Hn« 
c^erfen (f. i ftotbing 1682, f fom SPiffop i 9ttbe 1741), bet 
Hbligere (1704—7) hjemme og ubcntanbe ^atbe ftubetet be 
femitiftc Sprog, anfoacS for en of bore tebffe Orientalifier. 
anbere grorunb, ^rof. i bet ftebc. ©prog 1709, ftr« 
ttbfigcte Xiifputatfer om ^ebraifte Ctbfaget (1695—99). I)et 
bi( faalebee af bet foregaaenbe bære intl^fenbe, at @tubiet 
of be pftcrtanbftc ©prcg, l&bis Ti^tlmng i "Banmorl i ^»eit 
aar^unbrebc ^at tilbraget fig @uropa8 Opmærtfom^eb, otte- 
lebe tiblig ^ar ^aft pn SRob i fetbe Sanbet. f^ftritanbiTt Øprog. SOS 

SRic. ^ttrffiu«: Vinding. Acsd. Ilaun. &. 306. 

Wantn ©rum: Swtrfl, ©. 629 (.^aanbdtifttnK onfecee «. 
631). <pi)nto|)pib. 9tnnal. 3, 119. 

.^atid ^ttcTfcii JlitElunbborg : fianø Sttintt af V. 91. %tit. 

X^tob. ^(trcniS: Moller, Cimbria liier. 1, 489. Lackmann, 
Annal, lypograph. selecia qnRdam captta, ®. 82. HilltmanD, 
de illustribus quibusdam viris Flensburga oriundis, ®. 16. 

SauTcntiu« gnfiufl: Cimbr. liler. 1, 199. øw tattm ftg 
Bolsatus paa XiUttn af Prosodiæ bebr. epitome. 

2RattE). STnAtrfdi: Cimbr, liier. I, 19. ^an« Poéma Atra- 
Israaelis Tograi arabicum. Traject. ad Bhen. 1707, ^oraf Dff' 
Iflgtt forøif (Jflo ffitjtn tit JtiabftitioBn p«« 50 ISmnptam: iwr, 
finbrt I i&jttmftjtnits eamtinfl. 

3tt AiinbfFatcn 0(i $srbii;E)(b(n »ar |løm nb i Don S^aflt, tt 
ufoahjioldifil, mtn at>flilliflf Sttving« btrof vaxt bog fun Stgttej. 
^alvor Gunnarfen nao i fint Florea sapienliæ divins. Rostocbii 
1596. tn Sttrntt of Spiler ofl Sttangditc i banfllt, latinfTt^ ((niflt 
Dø bfbraifte 3!rrS. Sifltfaa Capila doclrinæ chrislisnæ (eic.) 35«! 
Æfiriflttige Særtomfl ttfljnbtrltafti ^offiiit STrticftf, fornrntnttagm 
farfl pao 35anflr: £>( nu paa Satinf, ©rtfft ot .^tbraiiTt »bfattt, 
Sngbi>mm(n till effudft oc »nbtmifnfng. Bostochii l.'i99. Sttfto)) 
3(rfine <3en Sfiriitian ^ttfin ll^tenfltbt St^cbtrit bm Srtb'u til fin 
S^mtb(fli!)clf( mcb tn Oratio gratulatona sjriaca. Wileb. 1649. 
fol. $cb(r Slaiibianu« ligcfaa @(iri(1ian btn Stmtt mct> Carroina 
graUilaloria syriace, græce et daru'ce. Christian. 1671. fol. 
^tbn Jttofl, btr lilftbfl bl« Siffop i Sfironbfijtin, ftrtD »tjligfKb«* 
»(rt paa ni ©prog, f. ©i. (t »iijUupeotW poa ^tiraift. Jtalbaif!, 
ei)ri(T, Krobiff [te. 1674. ffltftor i Kljtjrting ^ona Sfecmfen 
Sift^tr grafultrtbt gijn8'„ ©i|1op ®6r. Sllub. JKuUet paa .^cbtaifl 
1705. tu. €list uar nappe »ctrbt at nonne, naac bet ittt opb}ftt 
Xibtne ®mait, bet vifcr fig ene oueralt. 

Pclri Winlberi Principia eljniologica lingute sanctæ. Hafn, 
1689. fom SBorni anfører og font finbeft i •^jctmftjenK« ©amiing, 
mangler tio« 9tt)erup. 

S)( oiiennffDnte Sorfatlerefl Etrifter ^avt narmefl fun SntirtSfe 
for fXdnb uf Sageti iiniblertib eil ber ogfaa ^er finbe« tt oø anbet, 
bec (nttn oplijfec ben Iftrftenbe ^onftilling, ot tiet f|tbraiftr Spioø tut bet (clt<|)( i 93(r^(n, tUa gbtr Si^rlIa til XtbtnS almiiibtti^c 
CprDøarfliitlff. 3>(ttil ^Ot" blaritl OiÆ« (n Diss. de lingua 
Ebcrina prima p[ posl yXwtToat'}'X'''^t*' primaria conlr. Iluelium. 
HauniiE 1704. 4. ^uie Socf- iCte ftnttS {nigbd. 3lt(n iftri Xfio« 
mat Sangs Coelum orienlis et jiriari mondi triade exerrilalio- 
Dum lilerarjarum re()ræsen[3liim. Hafn. 1657. 4. cUcT meb Sjtct: 
Exercitationes pbilologico-pbilosophicæ. De orlu e[ progressu 
lilcrarum. Cracovi« l(i91. 4. gcrilt Wdii'B flouM« om fflog' 
(la»|Trtit(iifl Cpriiiklff, om Stbani tiat cpfunbd bdi rlfct ^nS ©fttr« 
tommen fer eDiitflobtn; mtfitt utfcdig cmlianMeS liber Henorhi; 
ogfaa ull^(^f«(;(S, om bet giwa literæ coelesles el angelicæ. ^Tm 
trn WfMinø de lilcraluta palriarrhali elc. mctbeltr tiUifle te »Ibftt 
Hlfflfctier. Srebie Mfbtlinø beilitber ten aXfiiiiifl, at be l)(6tai(It 
Sujl'iacti: flultc i'it« opfuntne af ©»ro. 

To fla^fiftc ©prcg tif^prtc atle; fra tern ubgiF al 
SJannelfe, 09 Wenfor tern oar ingen tæiiMig. ^bie Z^eo' 
logien fan anfcc« for ben Spftcftang, bet Becægebe alt, ^aa 
Bor not>nlig Satinen bet enefteCrgan, ben enefte ©prcgfcrm, 
IfHoxi bet t>ar muligt fem en afminbetig Qjenbom at tabe 
CætbbDmmen ^ttte fig. SJen Dat be 8ætbe8 SlWobetflmoal, 
pg fom ©prcg bet ^p^jetfte af aUe. !Cennc albele« robfæftebe 
OoerbeBiening mebet man oBeralt. „3)ian flulbe itfe, ^ebbet 
bet, falbe bet ben ilatifte, (atinfte, rommetfte !i£unge, men 
nteb bet langt mere ;)adfenbe illacn, ben mennefletige (sed 
multo apliori nomine, humana)." „SBIanbt alle ©(irog, 
figet Cte SBoti^, inbtaget Satinen ben Ijpperfte ^(abS, cg 
uenbelig et Slatten, ben ^bei i 50Iufeme« ftampe; ben er 
bet farame for ben Særbe, fom Æ«llen fotbum »ar for ^er- 
luled (ioler linguas autem prim6 namea suum profllelur 
Lalina, quam suadent iofinilæ utilitates in palæslris Musa- 
rum æaximé urgeri, quippe lam uiilem eiudilo, quam 
clava olim eral HercuU)." X)erfor bar bet n»bt>enbigt, at 
trange inb i bette ®|}rogd tnbeifte Solbn og at tilegne fig <ia«ft|it epTøs- 307 

bet i bet« tntnbfte QnUiffjeltt; og berfoi Dat iffe Hol Sceø- 
ning af ben (atinfte ^oeft, men ogfaa ben« Ub«t)e(fe \aa 
fontfben for ade. „Satin, vtbblifier ^an, fan man ifte 
foTftaa uben ^oefien; uben ^oefi er ingen @iammatil, 
ingen 0Tt4c>sra))^i ^JaatibeUg. Uben ^oeften Ian respublica 
literaria (isefoa (ibet beftaa, fom ^tmlen uben ©tjerner eller 
Segemet uben ©jæl." 

Smob benne atminbelige Cbeiiebidning ^sbebe fig tnn 
enlette ©temmet, fæboanlig uben at blioe ^øtte. SJogle mente 
nemlig , at ben ebige cg bc^bantifte XiVrtning af @tamma> 
tiHen ^inbrebe ben ftrengere SSibenflob« Oi)(omft; ii( bem 
4«rte ZifQt :93ia^e, ^bis ^ttiing berom forben er anf«rt. 
Snbre faibt bet ide inb at nægte latinen« Ober^crrebømme, 
men bens (Sne^eneb^mme fanbt be flabeligt; bet bar bem, 
ber fom Wasmua Sarl^olin, $cbcr ©^b o. a., ber fenere 
fluUe omtales, ^sbbebe SRober^maatete Stettig^eber beb ©iben 
of bet rommerfte lungemaal. 3)et trebie ©tag« bar nogle 
øanatilere, ber anfaae ÆlaSfifcrned ©tubtum for forbærbe' 
ligt for ben Iriftelige Zto. 9Ban træffer mere enb een 
®ang benne 2'anfe ubtatt meb ©Tarb^eb. „^fbenfle Bøger« 
8æ«ning, ftreb en gitotog, ERelloren t $orfenø, SRag. SriE 
Btebat, til BiFto))ben t Slar^u«, ^ebenfle iBøger« Ssøning 
iurbe ubt^bbeS af be ^riftne ©Io(er, og alene ^errenS 99og 
(ubi ^Pillen tberfen fatte« bet ene etter bet anbet, 6faia« 
34 S. 16 33.) meb nogle lorte og grunbige roedilamentis 
bltee læft t bere« ©teb; t^i ba Bteoe be Unge minbre fot< 
giftebe af ^ebenfle Søgne og BlaSp^emier." SRen uagtet 
be«Iige gttringer uben Ibibt bteoc anfeete fer Slaflfemi 
tmob 93erben«ft)roget, og eurofiæift iBerømt^eb bej;ebe op 
imob faabanne ©fumlerier hjemme, bleb Srtfgten for at 
$cbenflab flulbe befmitte STroen« fRen^eb JRe uben SStrfning, 
og ©loltmcenb faaoet fom :Cigtere bfebe lige forlegne meb 308 Eel lotrtc liSdrum. gilolcB'- ^\ 

be tctenfle Gluber« JloPne. ^Dcrtcbefl Pulbe be faa bem 
nbtDbbctc af be tiaefiftc iSIeUfeffger 09 af ben frifldige 
^et[i, IfCortetc« flutbe be ot^fvlbe ben bcm gione gorflrift 
(Qu:i; iti pruraiiis aiitoribus occiirrunl spiircæ luciiIJunes 
pielali adier^^r, pciiitiis eliminentur; Deorum eliani genti- 
litium nuniina expiingaiiliir), bcr fiibDg git iiib i dtcceSfcn 
af 1643: „I'c, font Utrc Ungtcmmcn i Stolcnic, fiø"^ *"!» 
fluUc lægge bcrcS fl«rfle 33inb paa, at be Unge ^ave bagCtge 
eierciiia pg Duclfei:, fcin Ijciie rfttelig tit en fiinb (^ub= 
ftljglig^eb, cg at bc tære at ilp be bcbcnPe 55(guber« 'Jlaune, 
fom finte« i mnnge 3?eger, ber cnbnu ere i Snig, i Sætbe« 
lee^tb itbi "Sppcfi og antet fligt, pDcrnbi bc ^cbcnfte Mfgubet« 
Slatne ofte inbforefl, i ben ©teb ®ub alene 09 ^anS ^ellige 
9in»n tnirbe at briigcS." t'ijttcligc pnrc bc i'i.-cicr, ter fom 
Mrpbo „ftreo fttt fligt bteo oor Z\H poeter fortabet af 
EiBrig^eben." 

X>ette amt Bifet oS ollercbe SibenS ©ptibagtig^eb fra 
een ©ibe: ben tette Sro ubetuRebc ben leoenbe ^oefi, »g 
i ©rwnben bteb bctfov ben IlaSfifte Clbttb i fin ^»jefte «n= 
fluelfe for benne Slægt, bei ^ang i røogftabet oberolt, eu 
lultet 33og. IDet famme aaben6arer fig uben Scicl, naai 
man belragter ^en 3)?aabe, t^corpaa Spcogftubiet i 3llminbe< 
lig^b bteo bcetet, og ben Slneenbelfe, bet gjotbe« betaf. 
S5et ffal ille nægte«, at bcr Ijo« eniclte SJiænb Bifte fifl en 
3nbfigt og en ©progfærbig^eb , ^Doroni man næppe nu Ion 
gjere fig nogen ^oreftilling, men be beBægebe fig tun inbenfor 
ben melanifte ©progfunbftabs Sreb«, cg Bare ubenfct ben 
fremmebe for alle ^ciere Obeer, al fri anftuelfe af Serben, 
eg for bet mefte fremmebe i bcces eget gæbrelanb. 3)en 
ftore 3)Iængbe vanbt en b^ie gæcbig^eb, fom ingen 3nb> 
flljbelfe ^abbe paa @inbet, cg berfcr gif tabt t SiBet- @ett> 
naar be fcettagtebe :©tbenf!aberrte« inbbtjrbej gor^i>fti og- Stlaim 6p»s- 309 

©prcgtiibenftnBene gct^olb tU bem, ^r bet i bet minbpe 
ilte ^c9 be 8£(bre (^tfete mig at ftøbe ipaa Sf^anblinger, 
bet inbe^olbt anbet enb alntlnbeUge , enbog tribielle gote* 
ftiUinfler. 3^e nt at unbff^Ibe, t^i Sivets ))oetlfte ®ibe 
bar enbnu tffe gaaet of) for nogen, ^erimob mangler bcr 
ille ffi(em|3ler paa fmaglefe, latterlige OBctbrtBetfer, ^»oitit 
enfibtg gorb^6eIfe i ©ptoget fettelig f«er, poa ^ebnnteri, 
ber f^ned at b<ere fammenbo^et nteb SærbbDtnmen feto, 
figefom be fammenBojne ÆbtKinger, af ^cilfe fnatt ben 
ene, fnart ben anben ntaa gibe efter for ftn ^ebbroberS 
aSebægelfer. ^tofe^foren i bet ^eBroifle ©prog VI*' mganfl 
en Oration beb 9Ieformaliondfeften, „og bar ^an« ZaU mere 
^ebraifl eiib latin, faa at tun faare faa af audiioribus funbe 
forftaa ben." ©elue be gærbe« Slabne fil ^o« o«, fom i 
otie 8anbe, ^tor ffaSfift (Srubitlon bar frem^erffenbe , et 
latinfT £Ufuil, faa at bi untertiben Iiinne uære i Æbibf om 
bere« banfte Cprinbelfe; en ©øn af en ©meb (faber) ^eb 
f. @;. Pahriciits, ^rn 6teb ti( Aquilinus, 991 til Melissæus, 
©I^tte til Toxotes, aJæoer tit Textorius, ©runbbig tit Fiin- 
disinus, 0. f. D. Og man !an gienneralæfe abffillige 9f= 
^anblinger, SSretbeftinger o. beS(. fra benne Sib, uben at 
^nbe ftort anbet enb firlige latinfie STatemaaber, ber aflvfe 
^tnanben fom ^oe @a;o, men ere tomme paa 3nb^olb. 
aWon bit ba tilftaa, at $ioIberg lioagttg ^ar ffilbtet ^ine 
^ebanter, ber ingen Silbærelfe fjenbte uben ben tærbe, ingen 
Sænlning uben i ©^Hogiamer, og ingen Snelfe ^abbe om 
$oeft, uben forfaabibt ben funbe ftanbered. ^orgjæbeø (aa 
ben nafififte Ofbtib for fci«fe 3Kæub meb fine fornrige 3lgre, 
pne frobigeenge; naar be »anbrebe igjennera bem, plunebe 
be lun ^artiller og ^»ftebe fun Crbof. 

Satincnfl f8txemmtl\t : Josiiæ Arndii Judicium de studio lingvB 
litinc. Haunite 1646. (gorf. War fraaRcKniborfli (|o«85onn finbrt 310 Tiet I(tm litJiuni. gilolpfli. 

ban). Somltn til Olai Borrichii Parnasaus in niice. Strifttt frfo 
(r (11 eamliiifl af SSerj, ttt o|)lpf( SJrbtnrt 9tccrnt, o. tttl- oirfaa 
tuii m inngtr 9[nb(fiilinB. ©rit 93f(bal fio« Tauber, Hisi. scbolæ 
Århus. S 57—80. S>( tiftenfTf ©utttS KaOiit 6ofl 9twnip, 
efoItriK, ©. 98; ^ontl)ppi^. Slnnal. 3, 7S0; gottalm fil Wrebofl 
^cr^cnicrcn. ^en fictraifTc ^rof. S^afl. ®(orjiu$ ^oliannift i SJcdx^ 
robfl Soflbefitr e. 148. Sit 2arb(« Knmit i »loA« SiHag til 
Hotsfilte TuMiiftotcs .&i|V. 4, 42. ^roflram fra 1846. 

Sil bt £trift(r, btr ganMt ddi Silulc(|itn3 93igti))titb for anbrt 
Sitoiffabfi:, Imtt ten fnmmcbc Johannis Cunradi Dielerichi Dla- 
Iribc de usu. aljusu et ncgleclu Icclionis srTiploruro secuhrium 
et aiiliquitalis. Ilsfniæ Danorum 1638. 4., bvli 'Xilt^ntift og 
fortale cgfaa »re fTrci'iit i JEjobfnfiaciT. 3>(i gaar ifofr ub paa 
%ilehnmti 9?ii;tiglitb for Sli(D(i<g{(n, ug tivoclcbca €Friftcii tun opt 
Itif« af ÆlaSlltfrnt, mtn « tun en fpraiigliirb Ecgen efitr alt 
liuab f« (uiibe finftS, fum Iiactc Jiflfitb llK^ ^(t tviiMi.ir. Ser 
Sbeologirn bar bel en SHebuenbigbeb at opfsgt AriihiS i bet gamle 
Seftanientc, 6vor ban fDrn SRteimi let inaalte finbeSj men ^mlten 
SoeS »ar bet itti for gilologieit, ber ogfaa fanbt ^am ^oS Strgil, 
in Ectog. 4. V. 5: Magnus ab inlegro seclorum aascitur ordo 
elc C©- 12i> 

yiaav man tffe tager Jienf^n til be i Gutcpa naonlun« 
bige (filologer, ^ciitanuS, ^eurfiué o. a., \omDanmacd 
fffgte at tilegne fig ,■ men tun tit tem, fom bet foftrebe i fit 
eget ®tjeb, Dil man cnbba i/ait 3tnlebning nol til at erfaie, 
^Bot tiblig cg racb ^pilten Ocer bc gamle Sprog bleoe bijr* 
lebe. ®ræft maatte Del i mange §enfeenber ftaa i ©I^ggc 
fer Satinen, for ffnid ®!ijtb bet i ©iclerne bleu fat tilfibe, 
og fom Dibenftabeiigt Organ funbe ber itlc mtre ©rug for 
bet; beiimob anoenbted bet meget tiblig fom lltibbel ttl at 
tixgge i^ærbbom for X^agen. '^tt er maaftee ilfe muligt, 
nøjagtig at angice, naar gtæffe S^per tubfurtce ^er iSonbct; 
men be finbe« oeb ©eg^nbelfen af 3:ibdrummet (f. Qf. i 3i>n 
XurfenS Vocabuiarium, 1561). iDe græffe Smaaftnftec, jtlatflfft S^rog. ®iaft. 311 

ifat 8ej(is^ebSDei« , font ttblig fotcTontnte og Bebbleve at 
lomme frem, Btbne Bel ilte om nogen b^finblg lænTning 
eOer fioetiff @eift, men bog om en ftoi @))rogfiXTbig^eb, bcr 
lun beb megen Coelfe lunbe et^Dæibe«. ©aabonne flnbe« 
of 9Hel8 Couribfen fra Mite, ©rober tit ben latinffe !Diflter 
SImerinu« (1574), $anø Sauribfen, ^ræft i JBorbingborg 
(1574), 3aM ©olm, iReltor t SiÉorg (1574), »nbet* 
e^riftenfen Seile (1576), Sflitli ^eberfen fro ©roane (1578), 
SJif^etm Utrilfen (1630—33), 9lie(fl »ang, Siftop i gtjn 
(1638), (&xit qjorttoppiban ben Sffifbre (1641), etio« Mefen, 
(1650) og fenere enbnu ftere. 3Hen palmen tærer uben 
leiot ^eber Ocnfen æinftrwi), ^oi« græfle aSe«ftabe Hetj 
til ^enbeb to ^unbrebe 9[ar før Ælopftod tÆnIte paa ftn. 2!il 
be gorfattere, ber ^aoe eftetlabt minbre og ftprte SrBejber, 
bele om^prpgcl, beld om Siteraturen, ^9xe ifær: ^en fom 
lalinfl tjigter bcljenbte]3en8 ©oboltn (1574). 3at. 2Rabfen, 
$rof. i bet grceffe ©prog 1575 (Adhorlalio ad lingtam 
græcam discendam, 1577). ©anS Olfen ©langenborf {Ci- 
ceronis lib. sec. de ofliciis græce translalus. 1578. Demo- 
slhenisOljnthiaca prima. I5S0). ^enaf fin latinfte ©ramma« 
tif og fom ©iftorifer beljenbte 9!iele Jlrag, ^rof. i bet 
græfte ®prog 1592 (De republica Lacedæmonionim librl 4, 
1593). ^ebcrOBcrfcn »ort^, SReftor i §erluf«V(m omtr. 
1593-05 (De vocibus Græcorum enclilicis, famt Agapeti 
ad Jiisiinianiim Paræneses. 1594. og Xenophontis Hercules 
carmine græco. 1695). fiians 3enfen Sllan (fra 9tla i ©at' 
lanb) $rof. i bet græfte ©prog 1608. 3o^an greberitfen 
fra glenSborg , SKeftor i ffljpge , 5Watmfl , og prof. poeseos 
i dloeStilbe (.1/a/o(/ofia Persica ex Herodoli Thalia. 1623). 
Skruets ??ielfen AsIohu!; (Prosodia græca. 1625). ©anfl 
e^riftop^erfen, ^rof. i bet græffe ©prog (1632). T)e nif«« 
anførte ©lotemænb ©tften ^eberfen RaBunbBorg og ©an* 312 Sirt Iffitr SiCøTum. Btldcei. ^ 

*etcrfEnflariimttorfl(@raminali(TcaTbfjter 1638 cg 1660). 
g^Tiftep^cr aifunl^cClG^ll- Ocrflcn eiUtifii (emtr. IGoOj. 
Miela aagaart, ?tof. i ©c« {Du Disamiaai«-. 1«35> Ucn 
fem aRal^cnialitcr eg X'igUt fccfjeiiHe ,^an« Cautenterg 
i ®cre eftcrtcb en iBEPriccIfe mtb Scrtct ctcr bet flainle 
©rælcntaitb, fccr bteue utgiDne efter ijntte 5^flb (lOiiO). Cg 
©ifpritcroPelfcriie gate tcl en cg anben f tcfcsfer Sejlig^cb 
til at remme frem meb flere Unbcrfegclfcr, fom ®. @. ®Sub 
(De Momeio a Marone supcralo, 1691). ^en fem 3«= 
gjæiiflcre fi^r ®rjm« iSrubilicn ^flBC ifæt aSiiibingcriie teb 
tefjenbte Sfriftcr tunbet et uf orgJÆ ngeligt ^faon : MaSmu« 
ffiinbitig, en e#n a\ ^eeet Oenfen GolMiig tf. i aJiubinge 
i eæUunt) 1615, Wett« i lEo«, 1648 ^rcf. i tct gricfle 
©preg, 1601 i Ciiftoricn, r^ eiibclig fem ru af bc anfeetefte 
goblljnbige f 1684); ^an« Søn l&obel SBinbing (f. 1658, 
$rof. i bet gtæffe ©prog 1681 , og berefter (igelebe« i be 
^Bjefte juribiffe Cmbcber, tl712); cg Scnnefønnen iRQ«inu« 
iBinbinfl ben ©ngre til ^iftrupgaatb (t 1727). ffinbetifl 
fftxn tif beitne ©fofe '^JcBcI ffiinbing« Særling Coutib« 
¥eberfen 8unb (f fom ¥rceft 1745), bcr ubgab itoøle of 
fin Særer« Sotelægninget (Compendium bibliolliecæ græcae 
ei præleclionibus ViRdingtanis. 1704). 

Son Surftn« Vocabularium omtalt af SRolbeift »m OrbtogS* 
«rt. i 9?5 2>. aSoa. 5, 242. 

^Bor nwgtt ttr af bt ttlbjte gorfatterrt ©frifttr enbnu et tit 
Ian {(g ittt anøiot; men nogle maa man i bet mil1^|tc djøn fig bt' 
fjtnbl ni(b for at faa tn SDre]lilIiiig cnt 9({)aiitliitg<n. f. Sx. In lau- 
dem gloriosat ascensionis salvaiorls noslri lesv Cbrisli caraien 
triumphale a Nicoiao Petri Scaiio. Hafniæ 157S. 4. ttligmt 
KoBHua SWat(l)itt, i tUsifltSitci faa&caU cfl Satin, fintta (.gjclm« 
ftjtmtS Saml. (2Rangln: l)ofl SR^erup). IJf^t tijg ÅQiowroyiag 
Oraliuncula melrito-græca, publice in Auditorio majori Academiae, 
qu« HauDiæ est, Regis memoriter pronuociaO ab Elia JohuDU fllatfiilt epTCB- 9xtt9. 313 

Besenio. Ilaunic 1650. 4. om SlaU, farubr«tt(t bt(, at Ut 
eart Sil^ørtrr, fom forflol) btt. Sinftrupa groftt aReSJiabe ^r 
fefgrnbt Sitd: tov xqisiqv miftxofjog ZitQov KOOftoctoT^Qtov. 
Panpbrasis (elc ) bisloriæ passionis el mortis (etr.) lesT Chrisli 
Carmine heroico Græco scripla. Vjlerbergæ 1576. 4. Wltrtbt 
Stg^nttiren, tanttx jeg, vil vift, at itnnt 9II(i|iabt, (tttod fom bt 
anbn, ^a Jtlopftocts tit !B<i|l(|o(in« £oDla(t — m Uting. 2>ni 
bcgtrnb« {aaiibii: 

jivåqa ftoi Svvtne (tSaa Otadia, 6q fxåXa noXXa 
%X^ae XttuitSQi<ot> (ifqåniav vntf^, avå^Ofxtov te 
aXofifvov yivog, otxii^uv i^^i-aaTo (iox^tnv- 
Nic. Cragii Ripensis de Rppulilica LacedKmoniorum IJbrJ 4. 
ubni @t(b 1593. 4. tiltflntt 9li(ls Aaas Hafniæ 1593, ni \vmt 
ubferlig Q[f!)anbliiig om iawttt, %oiUt, Sprotttt, StutefoTfatninstti, 
Snbrttninfltr, Sttbn og €fiC(c, tv fun tn 3)tl af m flørrt 9t(t(ft 
ttolttifCc SlfdnnMinftcT, fom ban agttbc at ubaibrjbf (<Siain i $or> 
ta((n til Æragfl SEirijlian ^tn Srcbit, ®. 30), og t^aar bcmb f 
SoTbmbcIft mcb t^anS atitrc Sfnflcr: Ubbragmt af Heraclidæ Pon- 
lici de Poiiiiis cum interprcuitone l.aiina. 1593. 4. tilegnet 
$nberif Kofenfranb^ Ex Mrol.ti Damaiceni tniversali bistoria. 
1593. 4. tilegnet 'Holger 9(ofrntianbft. 

Johannis Friderichi Mayoifovta Pertica. Lip>. 1623 (fom 
Cimbr. liter. 1, 107 ittc anfører) ØnbO i '^jctmfljtrneS Samting. 
Nic. Agardi Digamma. Sors 1655. 4. er en ubferlig %\t 
fianbling om bette Sogftati. 

Joh. Laurenb«rgii Græcia anliqua. Edid. Sam. Purendorr. 
Amstelodami 1660. i aflang format, inbc^olbcr 31 ganfte net 
ubferte SanbCott meb latinft gorCIanng til bvcrt. 

Cm ffiiiibingevjte fee Slaemufl SJiiibings SeBnet af ©eren Sonnfen. 
JK6. 1084. Stiffrup, Univeriitettt, €. 174; og $enOi«ningtme i 
ban« itj. 

A. Bussaci Poesis epica tx mcnle Arislotclii el inlerprelum 
delineala. Amslel. 1764. omtalcB i Nova liter, maria Ballh. 1704, 
e. 372. 

'&\ bet latinffe ©pcogø afminbeliflt Strug cg ben rom« 
tnerfle Siteiatur« Snfeelfe flulbe man ^ave »entel ftvrre 03 314 titt lærtt liKroni. gilclcfli. ^^ 

^fperfigerc SQxxttx, mi ber fpr(?pfbepie Ifinmcr titftjne I 
Citcraturen. DIcn maaflee jiift ben pniltiiTe ?lnBciibflfe ^ar 
oirtft ^(rtil. 3^ifputcre« flultc bet, og Sftiflcr pm Sproget 
cg Sitcralurcii flijlBte bcrfpr efte brnne ubelbige gcrm fin 
lilDcerelK; fitclctegcr flulbc inaii Ijqpc, cg benne »brc (5«= 
npbcii'^Eb fcrtc (il Utgii»cr of Itiiafiffe Sfriftcr. !^t>cx aUe 
maotte benytte og tnee J-ifrttiiS (yifftc beii^tlebe fl gioet 
^■ungemQal, bcr ilte maattc feraiibre«, itlc mebtage nogen 
n^ UbPilling, ftobe oglaa alle omtrcnl paa fanime 'JItPeau, 
cg btcce ftaacnte; ^por faa mange rare oettalenbe, er bet 
»anileligf at nbpcge npgen fom ben ^i>pcrfle i ^ibeté 35iitg. 
Der ear .tiarnionl i benne 2'ib; t^i ben faftflaaente Catinltet 
bar, cm man faa tør fige, Sprogets bpginattffe €vftem, 
(om atte ^^Ibcbe og aOc bcfinible i 'XciU pg >£(rift, cg fem 
een ©ang for alle ear ufpranberligt og ufptbebreligt, Sicero« 
Orb font @ub« Crb, ^oert i fin Srebd, og ben tattttfte 
@rammalif bar Sproget« f^mbolfte Scg. lit ben befjenbte 
alle fig, ^rofesfcrct, ©fclemænb cg kræfter; beree ctgtigflte 
gorretuing i 8iBet Bar at inbprente ben cg bene enlelte ©æti 
ninger i anbte; bet ^øjefte, ber fiinbt fremtatbe nogen gor« 
anbring i bette ensformige $tt), par en eller anben Xbift 
om, ^Pcttebee bette eQer ^int grammatifte !3^ogma maatte 
forftaad eller anpenbee i SpregliPel (nt eller quod eller 
quii), ut ne, ut non, nt qui, ut si, c. bedt.') 

'Zia ber itle mangler paa ^jælpemibler til at faa en 
Sorcftilling om ben latinfte (^rammatits ffle^antling (be Btg. 
tigfte forfattere ere 9iiel8 trag, 3. T>. Oerfm, a^oma« 
Sang, §icrpnimu« ffieig, ^ani Sf^obe, Op^. ©rnnSmonb, 
anb. SSuSfæu«) og Orbbegerne t en anben ^enfigt omtale« 
Beb bet ban)lc ©prpg, faa bit bet ^er bære tilftræHeligt, 
at næbne npgle of be ^ænb, ber ^aoe fErebet om Sproget 
og Siteraturen, eller Be^anblet bet« ^iftorie og Olbfager.- Saalfi\U eprog. Satin. 315 

SWni ^et f^nefl Opmærtfotn^eben i ben ælbpt lib næpen 
øanfte at b<ere Isnfet til @(oIen og til Zi)t]té Cf. S;. 3i)ei 
®tu6« 1590-92) eUer, naot ben forblftebe fig i en nospfl 
Øorfattci, Ugefom at bære befat af ben logifte Xxemon. 
anbera Ætafl optefte faatebe« C1583) ^eratfe« ars po«- 
lica i aiamtft !£)ialeltil og Sl^etcrif, veb ©t^Ke for ©t^He 
at mebbeU f^rft ben« resolulio dialectica, faa benS resolulio 
rhelorica. Og ©an« 9ifl6rau«fen ©(omaget, ber gab en 3nb* 
lebning tit @))Toget (Inlroduclio ad lingvam latinam, 1608), 
ie^anbfebe Sicero paa en tignenbe SBi« (Oratio Ciceronis 
pro Archia logice resolula. 1590). 9nbre ben^ttebe be 
gamle gorfattete tit at ubbrage £alemaaber, ®b«i>n^tiict 
eller @enlenfer og lignenbe. StteU fliag ubgab faalebeS 
Differentiæ Ciceionis (a Grammatico qiindara in Dania olim 
conscpiplæ. 1589), og famlebe (efø ©entenfet af gioiu« og 
©alluP (Tili Li\ii Patavini senlenliose dicta, ex libris liisto- 
rianim rjus excerpla. Accesseninl Senlenliæ SalliisUanæ. 
1582). Sigefaa 6^riftcT)^er S)^bvab af ©eneca (Senecæ 
sententiose dicia el Senlenliæ ex Senecæ Iragoediis coilectæ. 
1597). Ogfaa enbnu langt fenere 3o^. ®te)>^aniud (Similia 
et senlenliose dicta Quiniiliani. 1641) og €rif ^ontobpiban 
CSiniililudines Ovldianæ colleclæ et aliqua eic parle in alium 
sensum translalæ. 1643). X)enne analettifle ©mag eac, 
fom man i6lanbt anbet feer af ?ontanu8 (^oi8 Analeclorum 
libri tres ubfom 1599) itte ^iemmef^bt i ^anmatl, men en 
Sftertigning of 3remmebe. SDct Bilbe ogfaa bære en Unbec 
fpgelfe Bærbt, ^Billen 3nbfl^belfe aReutf.ietne, ben af 
fine Ubgaber og antifBatifle Oagttagetfer befjenbte ©enri! 
(Ernft, famt 3c^anne« 9Inue, i ©orø, ^abe Mt faa 
be bonfle fjilotoger. Zi)i man finber bel af !£)anfle ab^iUige 
©friftet, ifær 3>tfbutatfer, imellem 1600 og 1650, men næppe 
bett^belige, fom af SSolfgang 9t^uman (omtr. 1610, bei bog 316 Scl Iffite Irtatnin. SiWofli. 

bBælcteiiRtKlcTiireii', ^ebct @elftriip(ir.27), Oarpt ^Kabfcn 
Sar^uS(ne iisti philologiæ in (imriisiudioiuni genere. 1635), 
IS^iifltfin Sirt^moitn (ter beg ^oltt fin iibctDbcligc Oratio 
de Cavsis deaemeDti veleris imperii Romani i ijlcibcn lG3d), 
S^ciften <S(cudaacb (De liiigiia laiina 16393, Bergen Stem 
(De legendis cuiu rniciu lalinis scrjptontiii^. 16433, 9- 
S3aTt^clm {_f)e lalini serinonis piirilale. I(i4&. om SprcftetØ 
gcranbriiiger). SKen 2?ertcl Sart^clin prof. clwqiientJæ 
IMa, ter efter at Ijacc tc^nbl« Sptcgcl i SJlminbtlig^rt 
(De latini seniionis puiilale, 1645) utgab eti anlogrltg 
antifcan^ Uiibcrfegclfe (Oe pænula antiqiioiuni, 1655. 
I(i703, cg iHaeniii« GnePcttfEU ©rcdfrnanb prof, elo- 
qnenliæ 1040, ber Bel^anblcbe Sileratuteiid Jfliftorie fra 
Stuguft til Srajan ( De pia'cipiiis latinæ lingikT scriploribus eic. 
1646), ere foa gcbt font encftaaenbe; og bet et fetft omtrent 
fra 1650 ber i bette ®tubiutn fpore« mere felvflænbtge g^cein* 
[trtbt, inbtil bet enbelig i Ole ©oti^ naaet fin ft^rfle 
^«ibe. Doet. Olaiis Borricliius (al qiianlus vir!) Con- 
siliarius Cancellariæ et in Academia Hafniensi Pliilologiæ, 
Medicinæ, Chemiæ, Bolanices, el Poeseos Professor lauda- 
lissimiis, nec unquam sine laude el elogio a Danis pariter 
ae E\tei'is niemoraiidus, for at bruge ^ifuraS Orb, be^anblebe 
i fine noffcm befjenbte ©ftifter ©proget« gtammotifle Ch- 
lelt^cbei CPiiioassiis in nnce, 1654. De qnantilale peDul- 
limæ denomiiialivonim in inus et verbalinm in icis, 1682), 
@))roget« ^tftorie (Cogilaliones de variis linguæ laliilB 
æutibns, 1675, famt Analeda, 1682), Clbfager (De aa- 
tiqua urbis Roiii.1} facie, 1683) og Siteraturen (Conspectos 
præslanlionim scriplortim iingnæ lutinæ, 1679. De pofiUSj 
1676—81). gor og efter ^nm ere ber bet obflillige anb«, 
font 91ie(S Slagaarb (In Comelium Tacitum. Soræ 1650), 
Skriften Oftenfelb (Pliarus latiniiatU), ^enril $)ølft CJ**I>* SatlnH 9«tf[. 317 

FreiDshemii Phædrus, 1664), S!^ri^o))4ei @tetter C^ro- 
scenium Terenlianucn, 1667), døigen Qilerfen (O'iintiliani 
instit. 1668), $Pt)e( 3)?unlsaarb? C1372), SItnoIb fR^uman 
(Bomæ Allicæ subiirbjum, 1679. cm SRommcnttd Sf^cengig^^eb 
af ©ræleme), 3oet fflrinc^ (1683), SWorbmonben Oen8 
Wtil^ot (Pileus libei'latis, 1688—93), SInber« Sorc^, Mthot 
i St^ionb^tem CObservalioDes circa lioguam latinam, 1692. 
Vindiciæ lalinilatis purioris, 1706), $eber 3ato6fen Stin^ 
(Imperii romani artuset progressus, 1697), ©»ten $eberfm 
@Iub (Specimen elegantianim lingvæ lalinæ e Tullio inprimis 
decerplum, 1703), Ole SBorm ben ^ngre (Cogitationes de 
lingva lalina ejusqiie autoribus, 1703), 3o^. ^Cati. Kamutf 
(De ancilibiis Romanoruni, 1706). 3Ken ingen ^ave, ^aa* 
»ibt cibeS, i>))naaet nogen (ignenbe 9Iabntunbig^eb før ®«ien 
8intrup cg S^rifttan t^afftei. 

©eftiæftigetfen meb ben rommetPe Siferatut Bteb ber* 
næft iffe ftaaenbe beb 9I^betfen af ben alene, men gi( oset 
ti( ©progete egen ^nbenbe(fe i Orationei , (Spiftler cg ifcei 
poemer. Og tftti>ei> ttioer bet mig leoenbe, ^tab en S5et 
af mine Scefere alfetebe bil ^ace funbet, ^bor obertlebc 
nogle af mine ^[nftuelfei ftunbum ^abe Bæret; t^i jeg ^ax 
meie enb een @ang fagt, at benne £ib iRe tax poetift, men 
^»ab ere be ©tore og ©m«a poeter V« SrtfeB ot regne 
tmob ben ^D^nge af latinfte ^oetei, bei ligger for mig ; ha 
Jeg famlebe Slnbagteliteraturen og ingen <Snbe funbe fee paa 
ben, troebe jeg, at ^oab benne ©lagt lebebe i og leoebe 
foi bar gubelige 2:raftater, Bønnebøger og ^falmer, men 
tænfte ille ben ®ang paa, ^»ortebe« olie mulige retigiafe 
aSmner, profeten 3onad, 3c^anne« ben S)«(er, 3efu Sit), 
gebfel og Opftanbelfe, D^ben og ©jæten« Ub#beligVb o. f. fr. 
ttleoe 6e(anblebe i latinfte ^e^ametre, elegifte og faffifte 
SSer«; {eg anfebe paa, at 8cerbbommen Uen ufnigtfear og gil 318 ©el tant Zinnm. gildeai. ^ 

itle Pbcr i ^ieet, uogtet ber je intet lunbe ftee i Rimten eg 
)saa 3cTben uben at be Stribe lege ben ftptflc3)el bcii, og 
ubgjebe btrc? Sljmpot^i i flcie poemer cg fraaa Gjjisram- 
mtx. aiigcn SiMnet htnbc cifc fig pao ^imUt\, ingtii aonge 
fatce^ eller bp, ingen tævb 3)f(inb gifte fig eUcr faa Sern, 
ingen blice 3)(ii8ifler eUcr Irftor, ingen btiue ^cver cQer 
SRcftcr Ceb en 3tc[e eller fordibe fin Slitting, ingen ©fole 
Blioe inboiet, ingen ubgice en 9og, ingen lærb j^amilJe 
^olbe Out, o- f. fr. ubcn at iDJuferne, ilfe Hot be ni, inen 
i ©nefeuiB, inbfiinbt jig berDeb. (^nbelig bonnebebcn lattnfle 
^cefi el I^igtcrlag, ber tan (>etraatcé font Scrlpfcet fer bet 
ban^e. Oc&annee ^foncifci, cg 3ené ©abolin etler 
aiibcrg fortfatte bcre« 93irlfoni^eb. O fanime ©mag big« 
lebc Slnbcrfl S em »i g. ^^nnS Vauribfcn, fem 9!iel8 S>cm; 
mingfen gab lilnabnet Slmettnn« (f. i atatborg Dmtttnt 
1560, Sicge i SRibe, 1 1605), ubgab Seg^nbetfen tit en iCigt- 
famting. 9IaDntunbig blev 9tadmuø @tab, Cimbrius Eras- 
mus Michaelills Lætus (f. i 3ngt)crftru)> i St^Uanb, f i 
^øben^abn 1582}, ber, ^bid man maa fammentigne faa 
fierne liber meb ^inanben, ^aDbe neget ®oggefenft i fin 
©tjæbne. Qfter at bsre btecen SRagtfter beb Æi»ben^bn< 
Uniberfitet 1546, rejfte ^an ubenlanbe, befegte grantrig Dg 
3tatien, eg btee Eoftcr i Æ^eotogien i ©ittenberg 1569. 
Sfter fin ^jemfomft Bteo ^an 1560 $rof. i St^eotegten; men 
1572 fif ^an tongelig Siltabetfe til, meben« en anben ^of. 
t)aretcg ^and (SmBebe, atter at brage ubenlanbe. $aa benne 
fin anben fRejfe bpbe ^an« ^uftru, SHarie ©temp, i $ranN 
furt am SSRain 1573, og ^on brog nu fra @teb ti( @Ut, 
\xa Sonb tit Sanb, og ofi^olbt fig nu i S^fEtanb, nu i Qta- 
lien og @DeiQ, ot^eiatt bigtenbe eller ubgibenbe, i^omterø, 
jt&tn, ^luinberg, a3afet, $abia, ooeratt <f<igenbc ben 8to, 
fom ^an ille (unbe finbe. Xia ^an iRe venbte tilbage, niftcbe eatinfl 9atf!. 319 

^an fin ^rofeéfur, cg brog enbelig ^jem for at b«. Om 
(an« talttgc 3)istninfler ere SJIentngeme belte; men ^nø 
©amtib fammenlignebe ^am meb aSirøil. Sillic^ Seft« 
^oU, Gomes palatinus et poCta laureatus Cæsareus (f. i 
SSofotD i ©tifttt CuBed 1577) fom ftubeiebe veb t^fle Uni* 
ftnfiteter cg bereftei foretog tn 9tt}fe, lom til Sergen, ^eor 
^and Øaber blev Ipcteft veb ben t^fte SUIe, og berfra til 
jttø&en^atn omtrent 1600. ''^aa en n^ Ubenlanbtrejfe fvgte 
^an oeb ©igte at er^Dæree bet fotn#bne for fig felo, fin 
^iener og fin {junb, og Begtjinbte fm Sone i éefj}iig 1603 
meb @)>igrammer mob 91itter«^uftud og STaubmann. "iSRen 
bette Sorføg befom ^am faa ilbe, at ^an enbnu i famme 
Sar Denbte tilbage til ^anmart, og bleV SReltoi i ^eiluf«« 
^olm 1604. a)«te (Smbete frafagbe ^an fig 1608, giftebe 
pg 1611 meb en abelig 3omfru 9(nne ©parre, og 6(e» af 
Æejferen 1613 ubnxDnt ti[ comes palatinus. S^riflian ben 
Sjerbe befliltebe ^am til 3nformator for $ertug <S^riftian af 
Sruntfvig 1615, og gafi ^am et ftannonifat i Sunb 1619. 
$er bøbe ^an 1643 i en %Iber af 66 ^ar. $an ubgab en 
^el SDel Svigte C1603 — 40) og man fammenlignebe ^am meb 
^oratd, men 3}orm finber ^anø SSerø maabelige. 3)en ®ang 
lunbe S:igtergat)en mebbelee fom anbre aanbige ©aiier; t^i 
^an freerebe attei do^an Sreberitfen fra gfeneborg, 
prof. poeseos i iRoeøtilbe, til poeta laureatus, ^enrit 
Slbeitfen, fa(bet £)amiIton (f. i ftifben^atm 15..) 
brog i fin Ungbom ubentanb« og op^otbt fig i ®ie8fen, ^vor 
^an ubgae bet enefte :3:)igt, fom Sloftgaarb ^ar funbet tterbt 
at 0)>tr9ne. iSftei fin ^iemfomft ble« ^an S^etsi i bet 
ttffte Aancelli, men brog atter ubenfanbe, og b#b( i Sg^pten. 
Sf ^m \twt9 foruben anbre X)igte en 2)iglfamling (lAus- 
sæa adolescenliæ Venus. Giessæ 1610.} <Sn i ^ere Stet« 
ninger frugtbar, mtn Iibet fntagfutb Jorfatter, bex ilfe M»t 320 tltt lottf lifctfrum. gilologt. ^H 

»at lalinfl Svigter, men cgfaa Clbflianftet cg banft Sprcg. 
gronflcr, tat 5Pertet finubfcn aquiloniufl, tlltr, fem ifan 
[cId pgjiia anagramniatill ffrcB fit 9Ia»ti, Libertus Aliquo- 
Diiis, eller B(;ilillii§ Canulius Toxoles (f. i Spngfteb ^ræftC' 
gaarb i SæUaul- 158S) ter ffil i §crluf«^ctma ©lolf, rejflc 
ubeulatit'« , Bar Meflor cg ^tæft i aJiafnip, bctpao ^rrtjl 
^laa Vanbet i etaane Ct 1<J50). §ané ^aurciiberg 
CDaphnoriniisJ i ©orp ubgflB bcr fin Saljra. Sdtæ 1030. 
1636., ber er bigtig til Sammenligning mcb ^an« ftaltttfle, 
Dgfaa paa !^anfl ubgibnc, Satirer, d^riflcn SUgaarC 
(f. t aJitorg 11516, prof. poCseos 1647, SHcftor i fflite, 
*præft til l'cflevBEbffeb}, ^big flitrre eeiUa^cbebigte [Laurus 
Cimbrira 1044 og Tiireiii hyperborei 1648") eatibt meget 
fflifalb ; blaitbt f|ane Caimina varia er fit J?be <Ip pprfiiiia 
Grimhildæ ei^a Tratres. Sjitu« dering (f. t 9}i(oxg 
1617) prof. poeseos 1650, bet fom faaban pgfaa maotte 
fet^anble ben ))oetifIefiunft(De anis po«iicæ natura, 1650), 
flal nærmere omtatcS beb ben banfte £)iftorie. @Dm lattnft 
og banjT Svigter Banbt Oofeanne« OlaBiu« (f. i SRon« 
bet« 1624) ))aa fin 3:ib megen Slnfeelfe. ^an bleb af @unbe 
JRofenfranb« lalbet til at orbne ^an6 ®iblict^el, brug lit 
$oIIanb meb ^nnd @pnner 1655, og blev berefter ^ræft i 
Monber«, (t 1698). Ole fflor^ be^anblebe iHe biet $oe. 
ftenS J^eori og ^tftcrie, men iibeoebe ben fclo, beifl i «i 
a^sngbe Sejlig^ebebigte C^armina varia), Manbt ^bitle be 
til ©urrt* ogfaa ^ote literær Onteresfe, be(« i ft^rre ^ifloe 
tifte Xligte (Amagria vjndicala, Arttos pullata, Arctos re- 
spirans). 9aIo6 ^enril ^autli (abfet iRofenfc^ttb), bet for« 
iiben Sejtig^ebebigte ubgat> Berbefige eg aanbelige X'tgte 
(Epigrainraaliini libellus. Argenl. 1664. HymnologJa sacra. 
Hafn. 1698, ttlbels Cberfættetfer af t^^e ^falmet), emtaUS 
tieb banft ^iftoriefFhBning. So^anne« ^ofancT Cf- t (alinff ^Dtft- 321 

Aj»6en^ai>n 1642) rejfte et $ar 9ar, efter at ^an l^aebe 
be))oneTet beb Univerritetet, ubentanb« og iin Licentiatus 
juris i Orlean« 1006. Somme JUax rejfte ^tt %ra og 
lebcbe Mbefuftenbe for SBiben Paterne tit fin D»b 1675. San 
gao bet^belige Segater ttl UittDerfitetet. ^aa9 latinfte :S)i9te 
tre be(« minbre Sejtig^ebebiste (Carmina varia), bele ftørre 
(føm Titan Arctous, til S^riftion ben S^mteS @atbing}. 
©enrit §atbet Cf. i ijtensborg 1642) ^ci« gaber oar 
J^reberit ben £rebied $erteftifler, lom ti 3ar gammel til 
ftjøien^acn, og ftuberebe bec. $an fulgte font 8egationø> 
fefretær meb S^tiftop^cr Ciiibencrø til gnglanb, men forlob 
©ngtonb 1670, og faae ftg Bibere cm. Sfter fm $jemIomft 
Ueo 1}aa ^oDmefler for @reD "iflUié |$rifeS 9ern, men birbe 
tiblig 1083. ^an anfaaeS for en ^)>1>erlig lalinfl SDigter.. 
Stanbt ^an« SJigte ere be mærteligfte: Panegyris heroica 
in P. GriirenTeld, Epigrammalum libri tres, Hafnia liberala 
1660. 9?aor mon beb Siben af biefe fterre digtere ftiller 
en Segion af Sejtig^ebebigtere, og atter veb ©iben af begge 
ben banfle ^ocfi« titfborenbe grembriitgelfer. Bit man f»rft 
er^olbe et ret lebenbe SiUebe af bette Sar^unbiebeS aanbige 
gærb. 

®n fflfliilloii of b( aufertt gorfattm« €triftec it ogfaa ^(t 
nebDcnbig; Shuva c^ S&iUl giDc bejfl iifulbfomnt S>pi^iwmitv. 
UtgaOcT af ^tutorer, tidncti Cpttijf af frcmnitbt (bt funne ftti (ioS 
Siftura og ffltbri), f»0De dm Snttrrtfe fot gitotofltr. ®(r finbcs 
abfFtUist t aSitliotbtCtmr. Sigcfaa eillt en 3)c( ©(odbegn, ^ori 
bt latinfft Saltmaabtr tn ostrfatle paa S)anjT, nu fun tKen oigtigt 
for SRobcrjmaalct. 3>( finbO for en S>(( Mi !^ura. 

®trifttr foin feløtnbc funnt vtcppt nu ^mt anbcn Sntmftft 
mb IttcriiT^iftorilT : 

Q. Horalii Flacci Ars poetica ad P. Rami Dialeclicam et 
Rheloricam resoluta. Studio Andre« Kragii Ripensls Dani. 
Baaile«. 4. Stttøntt 9tt(Is Jtaai 158.1. 3 Xiregntlfm angiMr 322 Tin iaxtt tiiéTitm. ZMvii. ^1 

^fin SCriftcte ^ciiftgt og |)]ntC iftc HM ftolt ^(Taf: primas in 
Arie paelka Iluratii non crebram »d conlitiuam ol perpvluain 
Diakclicam, ut Grammalit-'ani, sum pro TJnti dcmonilralurus. 

Ciceronis Oralio pro Arclii« poi-ta lo);ice rciioliiUi — B 
Johanne Erasruu llatniensi. Ilafn. 1530. 4. tilcgpitt Kidft JtaaS 
Dø ^at Ulflont. ©om furriat oftctifhr lian Str«" Stijfft for 
Stljtft, og til fit'trl frtfl« Borflatinfltn. t>m Sovf. cg tciiiie Sogfl 
fortgiunc Uiibcrirptfdf*, f« Kljtcup t SKiiuroa 1700. 3, 291. 

Casp. llainmermull(.'ri ^vvoyiig trium liltrorum Ciceronis 
de officiis XWllJ ULulia pro iiildligErida rerum sme (clr.) 
ila comprchi^nsa ui magnorum loco cuiDmunlariorum vsae pusaiL 
nafn. 1651. ful. ttltgntt III S>tl SraQcr, •^tr er in^di 3iit, nicn 
NI (t lutt« SflbfUtr. 

Sien fum taiif! 3>ifltrt ftfjeiittt Safob Snfcbfnt ffii>lf uba.ia: 
Tragoediæ dva^, qvaruoi prima Didonis: dlcra Tvrni ck Vir- 
gilij .EneiJp lranBiri|ilæ. llafn. 15yi. 4. ^tt tt fftctrpt« af 
SISntibtn, it^mtt til at giut Sfolend Qiigrc S)ifcip(t Slj{l til Birgit 
Seraf jtatttt ^an to faafiilttt Sragebitt, hvn a^ttit i fem 9t(tec. 
3 ferflt Stene af SJito f. gj. oplrnbe 3uno, VSohi« og Jtoret. 
3iiniJ (tgct SGneiteiiB I, 36 — 49 og Q5 — 75, buorpaa røoIuS fworfc 
meC V. 76—79, og faa fi>rt«ll(r Jtortt eiomwejret t. 82—91, 
0. f. fr. igjtnntm Wggt Sragtbier. 

Cnt 3faE ®tenb(t9 etriftet fee 3). aRag. 1, 79. 6, 336. 
^er fDvefontmer ittt hani Apoplilegmalum etbicorum et politi- 
corum ex Tacili operibus ecloge. Fratiekers 1593. fotn Sonn 
i SiUoiflgtt anferer efter Poniani Chorographia. 

Gabrielis Ackcleye XXV Excrcilaliones sive Polilico- 
pbilologici Discursus in Librum C. Cornclij Taciti de moribus 
Germanorum Veieruni. Sors 164G. er ingen egenlig Jtommnitar 
til SaeituS, men ni politifl 93eteagtniiig om Slegjering o. bell. 

Job. Meursii F. De coronis. Soræ Danorum 1643. 4. 
finbefl i '^jclmjljemeø Samling. 

P. Frid. Kragelund de Scylala apud Cornelium Nepolem. 
Hatn. 1697. 4. onferefl tjos Sfiiira, Sfficbtt og Slorm- 

$(C (an tillige btmsrCeS be Sogir om gabe ©ctber o. besL 
b(c paa no bleM ubgione til etoltrnt« Stbftt; faafom Joh. Ludov. 
Vivis ValcDlini ad veram sapientiam inlroductto. Ilafo, 1599. !at(nff'bonftt Sraltbfger. Joan. Cass Flor. GalaleuB sev de moruin boneslite et ele- 
ganiia libcllus, Ad quKsllones succinctis in usum Scholaruni 
reTOcalus per Petrum Andream Harnianum Collegaro doceiitium 
in Scola Roschildeosi. Hafn. 1602. (3 Sorm <tf en ®amtak 
imtUtm tn iDIbing og en Yngling). 

Snbnu nt<tTf((ig(n ert br, foin tilltgt utgavr« mcb banfT OWf 
f«tttlf(( forbi man ^(t ittt (an »tm i iBicl om mangt (t iunMt 
bonff Drb« ©(toning, 09 fttr, fyonx forltgcn £)Oerr(rttcnn mangen 
®ang ^at vo-rcl mcb at faa Satinen ubtdjtt. % @t. en oniflaat 
foarer til homo soididus; rt H(tg tit maniile (StrDict); negei^ 
at ftagis til vomitus; mtb en ftiffiie filtr mtb tn merling til fureå 
runiculove; rller meb ^aanbloven til volave; manibus gesliculari 
oocrføttcs at gøgle cc fantafere mtb ■^(cnberne. ^ctil bercr Cai« 
de moribus; La lin o- Da ni cos. HaTn. 1657. @amt De civililale 
morum puerilium per Des. Eraam. Rolerodam. libellus. iDm 
i^øffuifT^cb i SøTntftter. Sfti Sxfib. Stafm. 9toIerbam Sn Itbm 
Sug. Cum inlerprelatione Danica, porro, et quibnsdam Scholiis 
Longolii *c. Hafniæ IGiS, (paa UniotrfitetSbtbl), 1689, (faa Xem 
genfl ^ibl.) STf benne, bet er trijft i to Spalter, ocrlger jeg foiu 
^røDe: 

Om Segcmtt. 
S)@rfor faa bet at en »ng ©rengfl 
»tlftitftbt (iitb (anb ffinne oc liuft fKr* 
foor (lab( r<S tilfiune) allevegne (nten 
bet {finner o( liufec btrfoDc aUtrmeft 
»bi (anlebet) Mnflett« ge(tfllt ot Rictelfe) 
bo ftat S^ljme tJ«re fnwrft roelige « 
(lille, bliiffftbige, (Tirfelige, iife grumme; 
Iiiiilifet fiuni« forfsrbeligl (at »(tre) ide 
arrige oc Sfoltfagtige, fiuiltfet |laae 
»Wueligcn, ide cilb«, forenbis ^ijb oc 
bijb, fiuilttet ^ercr (SoUtnbflab til; i<fe 
tuerfeenbis , buildet tommer bem til 
foni ^affue SDtiftanife til anbre, oc 
bemiem, fom cmgaats meb ^^orrctberij 
(€fclmillj(fer,) itfe tfmaabellgen bbvijbe, 
^uilctet f|orer ®eif( til, at manb et) De corpore. 
Ut ergo bene compo- 
gitus pueri animus 1 
diqiie reluceal (relucel 
■utem polissimuf 
Tultu} sinl oculi placidi, 
ferecundi, composili, non 
lorvi,quod est truculeniiæ : 
non improbi quod est 
impudenliæ: non vagi 
et volubiics, quod est 
jnaaniæ: non timi, quod 
eal suspici osorum, t 
sidiis molicniium , 
immodicé diducti, quod 
est slolidoruro; i 
indfe conniTenlibus geiiis 324 Z)ct luttbc ZibtfTunt. Silolcfli- ac palpebris, qiiod est 
inconslaDlium, nec stu- 
penlts qiioJ pst attoni- 
loram, itl quoil esl in So- 
crale nolalum: nec m- 
laium acrts. qund est irs- 
cumliæsignum: iianinnu- 
entcs el loquares . quod 
impudentii (esi) signum, 
sed animiim scdalum ae 
rcTCrenlpr aiDiriim pr« 
se ferrntcs. Nec enim 
temerc didum csl it pri- 
Ecia sapieniilius: Animi 
sedcin esfie in oculis. 
Picluræ quidem reterei 
nobis loquunljr, olim 
singularis rujiisdam mo- 
desliæ fuisse, seraiclusis 
oculis oblucri qiiemad- 
madum apud Hispanos 
qnosdam semipctis tn- 
lueri blandum haberi vi- 
detur el amicum: llidcin 
tx picluris discimus olim 
contractis Btriclisque la- 
bi is esse, probitatis fuisse 
argumenlum. 

Cm tt IfltinfTe ^Mt« finbr9*Dpllj8itingtr, fon^m ^os Sotåf 
de poi;tis diversis, ograa W Sb. SactliDlin dn medicis poetia. 
SUtn '^outtfhiftct foi U ftntvc n Fr. Rostgardii Dcliriæ Poetanun 
Danorum, i biiis f«rfte 2>(l bn tintet fiitNe SfoxwitU^xistifa af 
^nmilton, Siitut Surring, 6bri|lni Vadaarb (ogfaa Cimbr. liter. 2, 1), 
Soti. ■^ojjntr og .^tnrit $arbet. Profcssorcs poéseos anf««* i 
Sirianta SRi) Æibtnbtr om Idrbr ofl turitufe eng". 1^32, «t. 26. 
3 SumnttrS Hisccllanea. Hafn. 175S. fintcS Oifati nogle C«r- 
laiiia Vili Beringii og Henrici Harderi, foni ej fitibct fjot Moftgainb. 6(11« brager £>t)(ii( Mjbt int vbt $o« 
fTu(^ct, AliVtcr, rUrr Sluniftr nt(^ C>i;iitf 
logniit, builittt roniuitT b( »flutigt et 
Ittfartigt til, el) fiitKiibi« riltr fonljtte 
vbi tnb foruiibTiiig, liuiltfrt benr tt gor« 
fTntttbt til, b(t fem inaitb baj^c ittt 
paa Sncraicm : ro Utin formeg« flarp* 
froibiø, bniibniMS rlltr bliiffnibifl, baiU 
dtt ti et trfitn til ljlb|lnM{ibeb ; HU 
iiicttnti« fUer fIa^b^r^^te, [)iitltfet tr et 
tcflrn Itl iVbUifrTtigbeb ; men kbmbi« 
til (lunt et fltUt, factt et tcnitge finb 
meb twet et arii bftujSiiing : Sbf brt 
ec irft fiMDttn florl'ag fjflbl aff te gamlt 
Dijfe: ©infftns fr(t^ ot ettrt i C>ijeiit. 
3>t gamlt malingcT fige off enb ot, at 
bet vbi foorbuiu tib baffuet Dnnt boibt 
{ot eii fijiiberlig tiitt, irt fet paa en 
mtb bfllff tiUurflt ©ben, lige fom boff 
noglt Spanier at fFhibe libtt eb aff&^e 
tnbrn, naar maiib fcti paa nogen, (iimtS 
at boltis firrt ot uenligt. 

£>< føre »i aff malingtr , at btt ^at 
ffuei vctrit et cjfl tegtn til fcombtb ubi 
foorbom tibt, at tnbCnibt k fanunen« 
bragt taberne. tatinjle fetUx. 325 

SraStnuS SatM: Cimbr. liler. 1, 413. $onto|)t>teiinS Sn« 
no(. 3, 382. 449. 493. 

ffitUid) fS<ftt)ow: Cimbr. liter. 1, 733. 

iScrtd JCnutftn fiar ubgbtt (ii btttrbdiø ®ainting of (atjnfft 
SrrDc, lioori f|an (f. (St. i Epislolarum selfctarum Centuri« 
quiaque. Rostorbii IC23. e. 69. 101) {ijør ftg tHt (Jbrt tt( 
of (in lalmfft @H1, mm 3;ntbalt(t tr ubctljtvliiit. St ^aai^fhi^ 
i ®tot()otm: Bertiili Canuli de mignitudine Danica PanegjricuB 
otnlairt of aSolhdi, ^adnbftr. i etof^olm, i $i(t. SiMffr. 4, 138. 
jf. Vormii Epiat. 1, 44. ^an« Sifltfamlingtc (fjtn Ltsytid ivve- 
nilivm liber septimus. Hafn. 1611- 4., llber octavus. Hafa. 
1612. 4., Poemaliurura libcr 36. Porluæ 1616. 4.) inhfiotbe 
iUt blot Cpfijeninfld' om 6ani ftiv, nicn ogfiia Ser« til mangt af 
btn Sibs incjl bdjcnbtc 9)tcrnb. 

Soft. DIauiuS: ©dn. !Bibl. 7, 373, boot eflfaa ban« utrtitte 
©(rifftr aiifortfl. Bartholin, de acriplis Danorum, ©. 85. ©djotiau, 
e. 56. 9Bit(anbS 9ttj Sittntitr, 17.^2, 9tr. 18. Sirtbfrolifl 3>ob' 
bofitr, S. 301. atnm. 3). IMgtft. 3, 320. 95orcb CD'sb- ""• 
de poclis, ©. 170) tofcr bom megtt fom Inlinft 3)iglcr: Epi- 
.grammata splcndent candore, gratia, acumine. Epica insurgunt 
magnirice. Elegi audent feticiler, surco utiquc et sangvine 
pleni. 

Slanbt 3>tgtcnc TcCu tn nogCt tiKrrfdigc u<b Salgtt af 9@mnrt. 
Sicgft i^Mt bcnttt bet bas bt ©antlc; faafoni: 

SiiUi^ ffittlboTD tDg af 3fucrat(A ®cttning(ir om Jtongra, fatte 
btm i SBcrs, og tiltcinctc btm ben (nbnu ungt uboalgte €||rijtian 
ben Scnit, i btt ^aab at itv not uJIbf foinnu tn 2)ag, ba ifait 
funbt forftaa btni, ntmlig Isocralts Oralio de legilimo regis ofQcio 
latinis heroici mclri versibus reddila. Harn. 1610. 4. 

^rr ^anftn SUminbtireb : Carmen conlinens paraphrasin 
epigrammatia Vjrgiliani de litera pjlhagorica K, in icbola Ito- 
scbiidensi recilalum. Wiiebergæ 1577. 4. Isocralis Oratio 
■d Demonicum carminc beroico latino. Hafn. 4. C^^rt jlbtle 
fjdx {cg itu (itO- 

3atob SonnuS fra 3tibt: 'AvaXvtni Hislorica valicinii Fir- 
niani de imperio occidenlali in Orienlem transferendo. Car- 
mine contcxla. WItebergæ 1596. 4. 'Avayqa<f^ seu Dis- 326 Ett tartt Sibflium. gilolcfli. -^ 

curaui historicuB de Inti|>hcrnis ixoiis volo, quod ipud Hero- 
dotum lib. 3 eital. 4. 

SItttcrS Stiitrcn <S(an(|(ni|) : Elef iicum de sirenis anljquorum. 
Hafn. 11)03. 4. tiltflntt to ^ra^n i 9(o(i^iI^t. 
9(iitr( ffllflK t(n ti^rt -IpifVow; fnflfoin; 
qjruf. 3.i[. 31Io^fcn forfpfltt at cmfetm Eaio ®roiitni<t= 
tifiis paa laliiifT* Sfrt, mtii M ti« U(b farftt Ssfl: llisiorica 
præcipua litjri primi Saxonis GramniHliti carminc rcddita. Witcb. 
1568. 4. 

■^aicact @uimarfcn, Cbroni^on Caiionis Philippicum ter- 
sibus »iToicis c om proben sum. P. 1—3. noslofh. 1596, 4. 
9tt [ii^tic nxtb tt (unflt .^iitDTicnin. 

2>a Stoflfiaarts Samling n xman^tlig,, »11 tnfmn af bntnt 
tunnt (lafft fij 'n SunitiUing om itnnt laliiijTt ^'''f' * ^'"* t*^« 
StiFMfe; jci^ til tnfot tun mtt'belt ncøft >:^vcv(r <if ten altn 
@vaSmuli Zatun- 

C. (il Cimli.) Eraami Michaclii Lxli Colloquioruro mora- 
lium libri 4. Basileæ 1573. 4. tiltBiwt •&(ctnji Sari af Caktritn 
og Sot^Ttngtn. S)(t er, (""> Sitclfn llgcr, aDdiaanbt moralfTt Sok 
^Dm]nt, 1I1C1I bt tn utvitUbt i ©aiiitalcr mtHtm fpianttr, ogfaa 
Sil^r og SudIe, SaaltbcS f, CS. ftmiMtr (t culloquium imtOtin 
Bellis i}g Mentha om: Quid sit Bonum, nescire quem maluoa 
lalel. €l coJloquium iimlltm Gallus 09 Felis uiftr: Nihil «ue 
aduhitore noxius. Qt imclltm Kcrula og Cupressus: Animo, 
non scxu imperia gubernari, fy}ox hati H ittt flltmmet X)ronmng 
SSatgrttt; 0. f. fr- S« ("^03 Tybris 09 Gudius (tSubtnaa i 
SuUaiib) afbaiibic Ingenio magnos uiuere, bpottieb ba U JDJle 
iStabn ogfaa fømmt til £)tiual(. Sftt^tt fBib ^at 3)igttmi ^er 
anUtiibt, fom jtg fonnobtr, i gobt latinlTt Sitrfl; 09 (n ^omraimtire 
betaf bat ^an fel» baft, iTjcnbt tn »tafntmmtlig Sfltrfl«gt ittt 
oiitUi t)(tr labct l)nné ©paabom goa i Opf'l'bf'f'. ^an fluttn: faatcbtS: 

ITæc super Arboribus Fluuijsquc ferisque uagisque 

Alitibus cccini : duris quo leoipnre bellis 

Inuisas Fridciicus opcs, el culinina rc^ni 

Seclalur fugifiilis: ubi omnes Suecia uircs 

Viribus opposuil studiumque eludcre ccrlal. 

Colloquijs equideiD (um pectora talibus, el me eotinfte 9otttr. 327 

Huleebam dicUs, quc mutua fuadere posient 
Aut fluuij, au( stirpes, aut grato animsnlia senio. 
Cam mihi decursum properarit terminus æuum, 
fn cinercscjue dabit resolutos corporis artua: 
Parle lanien meliore mei coniunclus Olfmpo 
Aspkiim noslri florere palatia regni. 
Tum uerii, ai qtiid perituro resiet ab orbe, 
DiuinoB inler referal me fama Poetas, 
Noslraqueperpetuomonumenta ioscribat bonori. 
C. Erasmi Micbaelii Læti de re naulica libri 4. Basilen 

1573. 4. tUtflnct SItfiuUittm StneHR. ®t Sunttgl om ©rjli^fn^ 

m bittil tO) SHattni, Wi ^ntiiolb fns af i8tH)nUl(tn: 
Nautica res, petagique labor, tumidoque profundo 
Insula sparsa: rales quæ primum causa, quis vsus 
EilulJt: Oceaito quæ prælia gesU, quibusque 
Uoribiis altJsonos conscendit Nauiu fluclua 
Subseruilque liis, farcilque in linlca ventos: 
Hateries delecla siet, quæ Tcrsibus addat 
Quos mihi non dubios cumularil Phæbus honores. 

<Bom ^Tffot paa StfianMingcn ta%ti fetgoite af ferflc Sog: 
Quiiil si forti itbi succisis demere libros 
Arboribus curæ csl, libealque ita corlice prorsua 
Delracio nudos æquarc securibus arlus: 
Auratis species Aries cuni tornibus annum 
Inferal, ae primos hue verlat Apollinis ignes. 
Tum cerli; incumbas operi: quud Vere redundel 
Succus, et haud tenues suh cortice foueril vndas. 
Nam sudore quidem minimo tum carpere llbrum 
Ut le posse pules, ila poslea fursilan ipsum 
Si conere, parum videas succedere: cum s< 
Fruciibus insinual, (rabiturque in germina succus. 
Mox elenim solidæ lignorum bisndula tami 
Incunibit (unica, et Icnlo ceu gluline slringil, 
Siceior ipsa cttam et lolo spoliala liquore, 
Ut Bua non duri per fila æqualia possil. 

3)11 forftaar fig Pa af fij f((t», at be banfit 2«nbe omtateS 09 bt 

banlTc €ef(tll(, ^rUif ÆroUc, 0. f. fr. 328 t>(t latic ZMtam. Sileloal. ^H 

aStti onfaa iiani ^iflorifle 2>ij!rc tn motrltliet. S- ^ 

De rcpiiblir.a Noribcrgenaiam lilirj 4. fnncaforti ad 
Moenum 1574. 4. tiltgiitt elit^fn Wurnbrtfr gortokn Inttfwlbtt 
fEcn initTtdigc Xiiig: iStreiiimtIft Dt<tr ^ocfKii og bcii4 Snig i 
Slolcnit, fl're bcvommdt^c U^([am(t11^ oji i'a[^(, ttriblantt Sj>n- 
ningii labor, liumanitas cl inruciiU boiiilas; l'aulini, qui 
recens obijt Rciskildje, pladdilaK ilcikriUsquc vel in vila; run- 
uersaliunc, vel iii Miniaierij vsu ; mtn \((n tn ubfettis og fiiiuf 
etilbriiifl af ScH^ 66riftUii btn Srttit. 

Rumanoriitn CiEsarcs fialici. FraDcofurli ad Hacnum 1574. 
4. tiltgnct Jtfjf« SHariinilian ttn 9(n&tit. 3"t''["'lf" ^t rommtrfft 
JCcjfm fraSKtiiie Sftfor til X^iocletian utt SRaritiiiaii 1 cii ^[ilttinfl 
ovtx tiotr, oimrmr fom i t( tanffe MiiurteiiLiiffr. 

^i|lurift iiiiTi-tdiaf (« tceutcii manflt antix af Cieft 3>%n. 
^. @r- AiidreÆ Lymici lloilacporicon sive Iti-r Romanum. 
Willcb. loG8. 4. flftiDtt i Mc. Rtriisneri ll.idueporic^urum sne 
ilinerum lib. 7. Basil. 1580. i fjtrbe SQoq. $aii »anbrtbt paa 
jtn %ob fra ^ittcnbirg til Sloni, og ^atiMcr i €lutniiig(n om 
SKftttvotrbigbcbcTiic i iHom. 

iDgfaa mct) ^ciiftjn til btit tuii|1i^t SebaiiMing meter man 
Stcifev pao ÆittiiS ©mag. g. Qx- i Slaiii grift« SHtformotion«* 
bigt Jubilum Evangelicum. Hatii. IG30. 4. fiiber buet Siiiit mtb 
Drbtt Ectho; i ^tatit ^aittri Canum cum catis cerUmen Hoi 
MoiigaarbX Ux U\taav af aistx 90 a^frSliiiitr, btgijnbtt tivtxt Cr6 
mcb c ligcfoiii 3)if)t(te 2:it(l. €jtlii>tT vil minbcft bt tilfvatmbc 
initb(Ialb<rligilatin[t( og bt fdicre franiTt. 

©Diii :Scoid paa, l)i>tiiDibt @iiiagle#[<tb(n funbe gaa, mcbbctrt 
nogtt af littKii pM ©fOrg SWfilanbfl, tn XtjfTtr«, Fjtum Jesu 
Chmli. Hafn. 1639. 4.: Falutn quud — sustinuil OmQipoten- 
(iasimus, Invictisiiimus — Princcps atque Monarcha Dn. Jesus 
Cbrislus, Dvnasia a Seculo, Imperator coronaliis cxlcstiuin, 
declus et immortalis Rex lolius orbis lerrarum ampbilhealri, 
Sacrosancli regni nonnumquam Augustus, — Elector veritalis, 
ArchiduK vilK, — Comcs Provjncialis Galilxæ, Liber Baro 
Nazarelh — — noster dementisMmus Palronus, tcr-optimus- 
maiioius, carissimus, benignissimus et fidehssimus DEUS. 

Snbdig btn Eiartab utiibdigc SDtungbt af niinbrt 2)istfam[inøcx, CatinfEt potter. 329 

ir« epfgrammti, oø Sijfia^tbebtflh, ta f|<»rt af n«|tcit tntfett 
fcrfjcntt SKanb, t|Oab jTal jeg ejert mcb ^an? SocbigaaS funne it 
iRf, t6i tt tajlc Sljd oucr SitcraturcnS Silflatib i M \ftU, bamt (t 
nebcntbisC Sibcfhjtft tit ben banrtt ^ocjl« $i|lDiie, og bi inbt^olbt 
bn^o« foa maiiBt ^i|lorijTt iOpIijininger, at iforc be »Ib(te om^flrfig 
maa (fttrfreS af taiteit, in I«ga<f ftø ffttr Verronalbijlorifn. Sttn 
b(t maa ^tr twTC not at gjert opinctrffom {laa bt Sotfatttrt, btt 
bnn« anfcttf fom niinbrt Mitnttt, cUec 2>igt(, btr i ni cUti anbtn 
^mfnnbt cre mavMifiti faafoin Erasmug AuguslinuB (1561), 
Isaacus Uauritius Gilkkunua (iSOt — 70), 3o^. ^rattnfiS e^ 
fHaimui Satitolm C1563), Kicolaus Tbeophilus (1563), &ttu 
f^ilbigttnn ^(b(i ^(Qfluiib (buiS Epigrammala Philippi Uelin- 
llionts scIcclJora. Francnr. ad Mnenum 1583. 4 ogfaa for Sf^to« 
logHi en mtexltli^t), 9Inbtr3 S'if"! SKatiagtc (_ 1 5G8), Ei>j;ae*(«»xoi' 
carmen illu^tr. Dom. Durolhe« Daniæ eic. reginæ, a Severino 
KneTS ColdJngensi. (Witehcrgæ t5C8. 4.), Nicolaus Olaus lUl- 
vegius (Oralio de necessaria schoUrum cunservalione el sludiis 
doclrinarum in his lidHiler proiJagandis, carminc EI«giaco scripla 
el reduia, cum susciperel gubernalionem achole Rusch ildensis. 
Viiebirgæ 15119. 4.)i 3ona« Solbing 11571'), Sbortjem 9iitlfm 
C1572J, ^anfl $cbtrftn ^orftns (1573), $anfl gauritftn (1574), 
Johannes Nicolai riltc 3(iifl SItidfirn $af, ©i|To)) i CSlo (De por- 
teoloso cometa, qui anno 1577 apparuil. Rostochii 1577 og 78- 
4. Idyllion de cordis human! pre^sura et anxielale, qui misera 
piorum In hnc præscnti vila cundillo avfifioXixmg exprlmllur, 
Rosiochii 1560. 4. ^aa et XMn ix btt armt, ITjeiibt ftamnicnbr, 
fjerte itfe i iiogrti iMjUijT Xiljlaiib. btt te fomitlig fat i tn ^rtsft), 
ftrgtn 3af- .^oftbarb (.iJ77), StitlS Sertnftn tUtt Nicolaus Severl- 
nus Arhusiensis (1578), £auribs 9Kabfcn tUtr Laurentius Malthi« 
Nyburgensis (1578. 1585), 9litla »trttitlftn (1581), 3af- 3a(- 
aSolf (15821, ^btr gianbftit tUtr Pelr. Fratiliius F. Ilafnicnsis 
(1582), EDtallliiaS ^ore (1584), Chr. MacbabKus Alpinas og 
Iv. Stubsus (1586), 3^1'^'" Clfm <^orr(nS (1503. f>e ærumnis 
magjslrorum ; acced. Pythagoræ carmina aurca. Rosloch. 1613, 
4.), SRoTltn STtibeirtn SfdVto tUtr @cat)tniiifl, comminister llelsing- 
burgensis (De passione ctc. Ode Sapphica. Hafn. 1594. 4.), 
gionb« 3«rgnif"i (1598), 9iitl« ItMoniii« (I600),3ol|fln Konrob 330 3><t laiU Xitdtum. gilclogi. 

ClfiOS), 2«g(n gnb. ©mnfni (IC08), ©notfe ^flfobftn fro Ho«« 
filte ( Epigram malum liber primus de rebus ihculngicis cl |ihi- 
losopliicis. Harnis ICOD. 4. i]1^rllol^(^ tptrfonaloplDSningtr], 
i^tnriF SRifhlfcn fra ■^obcrelfV (Carmcn de liominc. lltfiiiat ItilO- 
4. Iil(<)nct Dn. Vithcltno Do|i|iia «t Dn.Amlrræ OvtMiio, Musicis 
■vavisaimis), ^axttn Su^flphi ■^iorbcrfi C1613), XnifU 9titlf(n 
(1615), <})Di«(I .(toft (161G), SriinbS SlWffti 9lofeitb(rfl (1617), 
Scfld SKffitlffn (1G18), 9ttiNrS SSttmtt (161-), Shr. ^(Nrfm 
liftat (t'i" *'fi"i 162S), jtiiub $anf«i %alfter (1027), ÆniÆ 
*aiif(ii Sett (16-28), Slau« Jrié (1629), 9tifl« ©of« C'633}, 
&tg(n Soh. ertrM (IC33, f« Cimbr. Mier. 1, 583. Molmann 
de illustr. liris Flensburga oritinitis, ®. 171, 3ad|(iriaP SunC, 
etcf(I^8 ©itliottofar (16.34. I64:i), ^tt« ftiJtigStadJ (16355, 
iSbomiifl ^M^ (Laurus Danira. 1G41. 4. vvir\at af ^rofol'i'nd 
gorfatlrr, ^eUr 3(nfrn Mocsfiftc 3>aii(It SaurrranW), 6hri(lni 
«nt(rrtn {1G42-1654), ElauS Sdifrn ©nitcrfl (1612), Jofian 
$oui4 Cl'>^3}, ^(bcr ^ttftrtn Sitt|lni)) (Curniccn Danicus 1644. 
fol. $aa Sati|T af ^<tn .^cniiaiifm. 1647. 4.), 3Xiå)att Jtitfhin 
fra SRibnn, btr 0|){)dIM fig tiDS @imoit ^auUi (Poéma heroicum 
in Tbcalrum anatomicura, IG44, 4.), ^nnit fSaEIcndfrtt (gOTi 
fartmil tiC Diariuni obsidionis Ilurniensis 1660. 4-), £)1( 
^\tHt (UcT Sidtcfrcne (om ^rjlcn. 1655. <Btt oa,{aa SomiBeliaB 
2, 383), Sftriftdi ©rn CI6->5), ©(orfl ^iit«, JWufitii« (1669), 
3*n9 esrcnfdi 9}(r9n^^al (1670), eftriftian ^auUi (1670), gogm 
g^r. gr. qJaiiUiiii (1671), ?ar« 3(nf(ii ^erftnfl (1675), 6afpn 
Safotftii Stiftr i Efaant (btfjfn^t af fint 9i)ton(Tiimf|eD(r« til Sflrf 
btn GUrotf ofl (!:tirj|lian tm Snitte), iDiié. £(igii (1680), ^an« 
9liclf(ii Slqiiiliiiufl (1681, fom (liB« gubt Sibcag til ^naj^rainmemts 
^ifloric e^ tillige liar en Sphinx llieroglyphica, bel tr Sltbiie, 
mtn nitb baattigt gigunr), 3"iS aSil&ow (1698), Sutolp^ Sum« 
irøu«, fHttttx i »rrgtit (1699), ^it. ^a<^vaH (1699), 3alob 
Mnttrftit .gummfr (1706). 

^tl>r^man^(ll >iluii Sfiomfm, ^rafl tit Si>t(n og tpcDOfl, iib« 
gat) Cestiis Sapphicus ctc. Christian. 1661. aflang Siobtformot. Ex 
Calcogr.iphia MichacJis Tbomasonii. Canulus Sevaldi Chrislianii 
Norvtg. sculps, Xtt tr cit eamlittg af Sfbue i rap|>6i|I( SJfrt, 
allt om Qtiftcmiaal og tfSgIcfTab, mtE< fint Aobtcrt. g. S};. Slropba 7: CotinUr pettet. 331 

VoTluffal/tu BulffaruM alqoe hanut 
Graja nondum ^atåa virum Lacina 
Dum decua spiral capuli, et con ipBO 
Funffler opiat 
Stt unt<aflrtg(bf ti: fyt ubrnjft imb Sigurtr: gallus, tn ^ant, 
bulga, m 93iit"@ccf, anua, ®omm([ JtitrlJng, Raj«, 9Id(((, ■»•, 
®V(tt'St(titf, acKna, Gtaff ©pt^ i @^^tn al brtut Sejren i fploug 
mt^, spira, Æringlt, fungi, ^opfftr (ire ©uampt). a>ief( Jifluwr 
ftiniK tilligt oplijfe 6(0 Si^« Btittt. SRan ft« firr, ^BorftlK« m 
eortebaiif fa« ut; ligcfao tii ^luti (®ir. 8), «t Mapbaac (©tv. 9), 
€11 Sungt i en SBianb C®tt. 11), tnint (©tr. 12), m Wet (®h:. 
18), tn Urt PB tt Striiiiigfteb (©fr. ^S), m ginluØfafpMt (®tr. 24), 
D. [■ v. Xil €1111111113 fiiibcS tn Sobtl: Idea dispositionis car- 
minis logica, fisori ban giutr tn (ogijT OpfliUinfl af dtlt Sntbolbtt 
®tr fiiibt« egfao tii gorttgndft |>aa tianeefrifiit; bmManbl 2tni6M 
Chrislianismus. 

@(org ^iibtr, Slyrus, poi-la laurcatus cnsarcus, StiiftfuA i 
(onflti, jlavtf, ubgoo fonibtn fim ininbrt m HerruHus Lalino- 
Popiicus. 1072. 4. .1>iflf( (lolitiflt efhmtnmgtr i latinftt 83tt8 
tt ©ib(fh)tf( til S^TbingS 3)an|Tt aKtrfur. 

Cm firrtit ogfja fiert 91. S. ©rasftni« (1628), aXofltlH 
©unSoB (103.1), 9iit. ©cribuniu« fro ætftpbolni iXG'i6') , Soft. 
2aucti]tius mimtt (1036), S)ti<b. U(i(^, aitii{i(u« (ICCO), ^. O. 
©utgrting (1<)70) og Sbriflian ben StintcS Aamnitrtitnci %t. ffitigi 
btrt C'685), uibtS iftt. 

giaar man ft« tilbagt Ii( btnnt ^otfi, btni oanbige Sormaal 
og Srugtfr,*og wb ©ibtn of btn til btii tanflt, ifoox finbtr man 
^a ni?g(t, bcc vifte btn iiiiob ^olbtrg, btn $i>l, cmfcing bmlttn 
fiiart 2it(ratuctti fFiiIbt brtit fifl- Kcppt nofltt, btt inbtbolbtr iiogtn 
%ntlfe ØDt I)am, btt ftulbc ba Vart btn tpigraminati|Te ^otji, btr 
oibn« ItVfbt i barn, foni i Stflfmg. &aa k btr niaajTtt tun ttii 
SRanb, i fiotm man (iiiibt fegt hani Sorbilltbt. ©otiren Vat flam* 
mtl i a)anmat( (furubtn be omtaltr «lbrt, finbtå btt tn fro ©firiilian 
ttn gjtrbt« Xib i ©ubma 9ltj ©oml. 3, 4, 3C9), nitn i btn albrt 
Xib vor btn, fom altib i fin Srgtrnbcirc , ptrfuniig og bttfor raa. 
$ans 3BiUumf(n fiaurmbtrg, SttatlitmatiCtrtn i ©o», gav btn fit 
ftbltrt $ritg. Auninitc »g Srccniintlft lagbt barn i GraVtn. 9)tat^» 332 tit Iftrbc liMimn. Bilclofli. ^ 

matit, Satire sfo, SitcCaiitolf haot eftt i 2it)cl vunt (litla1l^t^S tro 
SelfltfvmCr. Datibiiurini qiirhmonia , tn Sten til Jtoii^<n, in^(f 
(loCbcc .Slagte over haiid Sc'Tfttiiinn : i Bøxs tiai Ingin 2>aA f»t 
^mn letig, il1tt^cnS han Tltn)^c Jtrøfttr, nu tr ban fT litlig gammel, 
ofni(rglJg cg ft?g. ISeii ftnert U^save af (lanS iSatin n Joh. 
LaurenLi^rgii Salyra ekganlifisiinii , qua rerum buiiarutn nitusus 
et vilia quEEilain seculi perstringuntur , anno IG;i(i cdita, cjus- 
demqiic QverimunrH de luu et Araiicmiiv Siiranw nUIii. In 
harum Icmporum iisuni recudi ffril U. G. MurUaliuii. Kilonii 
1684. 4. eiige Sing foritlte« iCfe; ci viUt tci:|'£<T liit Iiam jlunin 
1 91o, inttil -^elkr)] tlgtr lil Iiatii: fiaa ef af (Sroven! 

taiijtc Cuerfæltfl[er af tli>»[i)[e etrifter beg^ntle teuime« 
Ug ticlig iiiec iiiulbfomuc Sutføfl, bcr tmiclcrtic erc t<i^tigc 
for ^icbcreinaatel« ^if'''"^- SaataniiE Sorfeg gjetbc« 
inbtit aiiibteii af bet fijttcnbc Sdivljiiiibrctc af Oafob ^--niritfcn 
Comtr. 1575), ¥cb« ^fgefunb (1588) , $eber 3eetfen 
^otd) C1599), Oo^anncS S^lDiuS (1602), $cber Oenfen 
Meeéfifbe (1639); famt en CcerfÆttclfe af ^\cp (1646), 
09 af SicerDS igreDe (165C); inbli( et Dell^tfet ))tofai{l 
gcrføg i bet ftore i benne ^cnfcenbe fljotbe (Spole. Skriften 
S^ott til $o(tinggaatb i S^ei (cgtcbe 1605 €ot:'^ie SeloD. 
I;erc8 ©attev bar Sirgitte Z^ott (f. 1610, 1632 gift 
meb Cttc ®icc til 3:uteb^gaarb, f 16C2), ben lÆrbefte blanbt 
be lærbc Slanter, ^nn ejebc et ffort ^tbtiot^el, bar fstbtg 
I be n^ere ©ptog, cg citbnu mere i be ItaSfifle. S5ebOBer» 
fættetfen af Senecafi Slrifter, bet flørfte bon^e ©progbærf, 
fom benne lib ^or frembragt, famt af Sebetie Za'olt cg 
epictelS ^aanbbcg (1658— 1G61) ^ar ^un ilte alene togt 
bclte fer X^agen, men tillige en for ben Sib oDerorbenlig 
Øærbtfl^cb i aKobctflmaatct. Oocrfættelfen af ©eneca, fom 
^un tilegnebe „bet Icflige 3)^"<ii=^i'iii"^i" ^S ^^^ ^^"^ of 
S»inbeliPnnet, fom elfleD^b cg gcrftanb, er næften fer (m 
2ib et aJibunbcr. (gn flbinbe ubforte ^»ab næppe nogen af txiTiilt OttfTfattelfn uf SfaifiUt ehlftn. 333 

bt baleoenbe SKcenb ^aebe funnet. JBanftelig^eben »eb fit 
Stibejbe fette ^un tilfutbe og unbfT^Ibec, at '^un iHe faa 
n«ie ^ar lunnet felge Satinen, men maattet bige fra Oibene 
for at gi«re STIeningcn ffar. 3)ci er ftor g^orffjel imeQein 
Bort ©prog og Satinen, og ©enecæ ©tit er fremfor anbre« 
tort og mørt; „^anS koncepter ere ^aa ^øje og '^anø SRaabe 
at tale paa faa bt)b, at ben, [om meget lærb bar, ^nlbe 
^abe not bermeb at ftaffe.* $un oberbanbt bidfe SJanfte* 
(ig^eber, og ^enbe« ©amtibige gibe ^enbe ben Stoeø, „at 
Satinen føtge« dcI og 3)anflen falber net," og ,man fTuIbe 
set ^olbe Oberfættetf en for en Original , \aa f^nbig , ft^^Iig, 
fl^benbe og noturtig er ^enbe« banffe ©til." SC^omo« 
Sart^olin l^ar ubtatt ^enbed 99erpmmetfe (illustre feminarum 
sidus, sexns miracuium) i to SBrese, tre' ©pigrammer og 
et banfl 33eré; Cfuf 9?pim falber ^enbe ligelebe« mcb rette 
fit Æiøné og fit Slar^unbrebed ^r^belfe (sexus tui rarum 
decus el seciili nosiri ornamenlum eximiuin]; og ^enrtT 
ernft, ber gab Oberfættelfen fin approbation, „ønfler of 
ganffe fjerte 3>anmarl til iiflU, og gtæber fig meb ^nbe, 
figenbed lo triumphe, Dania peperit decimam Musam." 
^un bilbe toeb bette SSæit emancipere ftt Jtjøn, og fri bet 
fra ben 5Ero, at bet flulbe Ⱦre 6epemt tit Sanlnnbig^eb. 
„Saber bet itte, figer ^un tit bem, af^otbe eber fra at læfe 
(bet), ^Borubiffltogilab inbe^otbe«, at 3 ere of bet fbinbetige 
ftjøn, for ^bilfe Sarbom agtee for unyttig, om ille ffabetig. 
Zi)\ ftat SJiSbommen ^otbe« for farlig §08 fomraeSDtennefter, 
mere enb f)ei fomme, ba beeb [eg ille, om bet Ian bebtfeø, 
SJanlunbig^eben at være nogen gavnlig. <£re bi, fom mene«, 
faa fhøbelige, at bi (unne iHe bet bsre ^orftanb, ba lunne 
»i bel minbre regjere es oeb Uforftanb. (Sre bi SSenig^eben 
libet til Srjenefte, naai ui ere bebft, ba funne bi bel ilte 
anbel, enb ubi ben bare for^abebe og foragtebe, naar bi 334 £>£! Iffrbf 2itJraiR. Btlologi. 

erc flet fanfiintige, og, \tm Del fnareffe følger tneb Uforftantr 
ufliltelige cg fcrUÆbeliae. ®ect mon negcn, ter mi^trugcr 
S3ibcnfla6 cg ilunft til btl Cnbe, ba er bet fanbtlig ifle 
SJigbommcné, mm enten ben foT(rÆn!ebc 9!atiirfl Sl^lb, ber 
1fe9 femme, bejpcene, af tcgge fljcn et faa ftætf, at ben 
Itgefom Ébbertcppcn utfiiger fSctgift af te funCcflc Utter, 
foni ©icriic ubttage ^-lenning af, og lit bet uærfte inis* 
truget bet fom et bet æbelfte ; eUer cg niaaftcc ben ubi 
Ungbemmcn altfor florc fcrunble jjri^eb bet Bolbet, at ingen 
Unbetri^niiig eller Særbom ben, ber ^.loet faaet i<anc at 
gjflte ilbc, fibeit berfra (an af^olbc, — S^cn, bet ^aBct tætt 
noget, (jun fan og oibe, at Ijenbe faltcS meget, ^borfcr ^un 
iffc lor agte fig felt) fot ciié. Og af be SifeS fcrcftreOHe 
nyttige Cærborame og 8obe lunfce cn^ocr fcebre, enb af en 
tbungen SSanlunbtg^eb , Iste meb S^ft, ot ^c\it fig inben 
ben Ibinbclige Slufætbig^ebS, ©agtmcbig^eb«, tilbprlig S^big. 
^ebS og al Stittelig^ebe ©tænbfet. XJit 9^aab oac berfor 
bette, at man elftebt j^orftanb højere enb SSbelftene, fem 
lun gibe en falf( ®lanbs fra fig, i ben Steb I3?ben8 »g 
Sidbommend iSfin et Retligt fom •Solene Sind, og at man 
^olbt bet for fiimmeligcre at fm^Ke fin @iæl meb I'^b og 
J^ornuft, enb at )>t^be ftt Segeme meb loftelige SlÆbci." 

gta 1660 tiltage Oberfættelferne, bcis af XiigterBætter, 
bet« af ^iftotieftiioete ; nemlig af §ané iJaberg (Somctiu« 
"Slepei 1669), ?ientit ©etner (^leficb 1670), 3)tatt^ifl« TOot^ 
(Obiba goreanblinget), Santib« Slfelfen (Sattac^om^oma^ien 
1679), aJiitfel E^viflop^erfen 9taBn (33irflit« Øcotgica 1680), 
©amuet ^onfen aBaKenberg (Salliift 1G87), gtanb« 9Jti(. 
(etfen Ugilt eCet SBcgeliu« (S^nc^bibc« 1693), afiogen« 
æingoatb (3Ioru8 og Euttiue 1699), G^riftinn 3tofe (Obib« 
^eroiber 1703), ¥ebet Oalobfen SSrine^i ($ttnii 8o»taIe owr 
Siajon 1704), Stnber« S^tone (aSitgitS gdoget 1709). Canllt OveifatttlftT af Itatfljle efrifttt. 335 

Sn !Z)el af biefe Overfsttelfer iUb tmlblertib liggenbe i 
©aanbftrift , og faae albtig S^fet, eg bel if»c be ft*Vre. 
!Ce ))rofai^e ^abe naturligbt« tabt bered 3Jærb, ubm foi* 
faabibt be opt^\c ISlctnSmaaUt« Ztt^anb. @proget i bem 
er i bet ^ele jæbnt 09 roligt, ^ooroeb be banite en paa* 
falbenbe Wobfætning til be ^øitrobenbe og fttulftige Sottalec. 
Tie ))oeli{Ie beiimob ubgj^re en oigtig Sfbeling i ben banfle 
¥oefi« ^ifforic. 

%f Satob ■&(iiri(r<n £>t(nr('a 2)an|T( 9litni 01 UMueørTe PM 
(Satonii ^i^iéa, fintes Ubbcag ^ofl ^tnt Sang, Slt^tutenfttnA 
»cg. iditii^t 1575. Xbii- 1576. 

^(tcr^tgdunH SeptemSapienIesGræci«(T omtalt oebjitofofim. 

9tf ^et-er Sotrfcn »orc^ tfaXiei (t ®trift, b(r tan ^(nforrt 
^erlil, forraacibt fi'm ^cri fintes nogle Utbrag af Vrrian og^iutanJ), 
nraitia: Siogtt -^frliBf og ©femw ©rnbe Srtf^ie, SmcUcm .4Iei- 
andrum Magnum Oc DiJymum 3)e Srac^mamrt Jtonge Bti 3nti"i- 
£)c nogle Sfonne <Sfsx[maai, font banb bennem faarefattt. 9Iu 
nljligen Vbfat paa 3)anfle, Sif Vincenlii Speculo Hisloriali, 
Arriano, Gljca ot Plularcbo. jf^. 1599. 4. Xilegnet Cluff 
SSottCienfon, Sorgemefler t Jtiodenfi aloen, aff ^ettt 3f^"(T8" Sorritf. 
efter Stenene felge Ubbtag af ^iTJanS 7 Sog og af ^lutarrf) in 
Aleiandro om !Bra<^m anerne; men M et tim (otte €tt)(ter. — 
Æette ettift, om ifoii Xifønretfe ©fir. S^aamb enbnu t^iolet 1836, 
finbts i ^jelinfljeniefl eamlingCStt. 1939. 4.), 09 ubøjot tofø ©labe. 

%f 3o6. eqloiuS fca ■^abctifeo anføres i Cimbr. liler. 1, 
672 teftct Lyscbander, Calal. Scriplorum Danicorum], faml ^o< 
Sorm og Stijcnit), men tieerrm f|Oø Xbura fUei ^aamp: Musæi 
poema de Hero et Leandro de lingva grcca danicc Iranslalum, 
nupiiisquc Sigv. Beckii consecralum. Hafn. 1603. 4. 3)tt Hnbe8 
tttc i 00te !Bibliut()et<t. Sicrimob tiaoeS: Alexander Magnus, ^t 
(t, ©n 9ti)( Jttoniifi Dm JSong Sttejanber ben ©tore (ett). »effte* 
ffiien «ff Joh. Syl. Hallersléb. Jlbft. 1630. 4. (3 ^jelmftjetne« 
eantling, 9Ir. 1936. 4.) ^teoc i StljcruttsaRotfFabelirSn. &. 40. 

^bti 3enf<n Roettilbc Bucolica, S>et re ^crgilii .^Qi^tVeTft 
$aa S)an|Te Stjm faa egcntligen ubfelte, al ben Salinfif Se^t, btr 336 Vti Icrtc Zlbøium. J^ilelOfli. ^ 

B(b [(ttttigfn tanb fotftanrt Cfit-) Jtt'l'. 16M, Silffiiift Gfiriilcpfttr 
og ?trtl aJalffnterf Hl (Sluro)). goc at StoUHxnmi funbt ^rt 
IrtlcTc fcrilaa Stirøit, ^at ^an ,vcb tcit Siitbommdig ^aiibi tiitanb, 
foin ibltint antct mrttfltr (tib Dcføa gaf^t(^ at uMrg(t( £uit(tcin(ia[ i 
oc (jftcr søbe SQtttam tilfF^nbilfr , iitfat ramme 9iifoii]Tc SRalrdt 
))aa 3>(infT( 9tiin, jffnl iib »fb tr (lafi, foa (flentligtn uc torttligot, 
fom aUctbcfi ti! btn infolbigc Strtningt fDrfttinb ftct fuiibt, at m 
Siftipd, ubcn fin StuUmt^tvi tUn ^evtri vibt(s{fti<; txr^aring, 
fanb ff'ff ttii Iaiin|T( %txt Iflldiatii fuvftna, oc fe« fig ril ii|)t» 
« ferbtbrina/ ''tt almiitt at imitere V.Tgilium til >tt gicrt gob( 
Satinc 9!tr|; 31i(ii ocfaa cffttr bcitt niit ItMcSilcrif at gterc Ittgaatnbc 
3>anfT( iHim, ti( uort gaNnit eproiJs Sff« ot ^tDbtlft." „Wff 
ffitflfr .gtcriiigS ^tffjlrgaaib, SRitfoinnwrS Iiag" 1638. Æl»Us 
An. G3. (3 bci anttn Utfiaw. JtHi. IGSO. mangtir lilfgitrifm.) 
Sincrup iiar mtbbdt m fccw i S. Stigtft. ^ifl. 3, 17. 
^g^nbdfcn af føiflt Stlogc »: 

®S Tiljre, fom tigger ntb 

3 iStijggeti iinbcc S^gtn bcéb, 

Sn ^nrboujfc peiiftr pao, 

£Rct $ibtn aff bet t\)i\tt @traa. 
Si SRanluartd: flippe maa 

SBott gcibmttanb, fra QTfling flaa: 

Stttn bu bifl fluiibtr Tilyre, 

3 <2f()gfltn latn ©(obhk 

?lt quwb' ifliMi tiKt rtbt Hang 

eterutriiiortjUi« feb( fang. dutningra ; 2>u bog i Stat fant bliffii' (|oS mig 
Ct paa tn Sefffcng built big: 
3*9 fiac ben mobi Sbilbifruct, 
Ser big ©aftaner legge« fmuÆi, 
Sitr til aff øoCi forraabig^tb 
©fat Oft frtmbftrie fob oc f«b. 
fflel an, be lag nu rijflt »iit 
3 Stjerne mob gtobotrs tiib: 
STu t)il ben @ol til biergc gao, 
2Xn mente 9iat oe fotbtr pao. æanftt Oberffttttlfn af ffa«fl|lc 6hiftn. 337 

9lf 93(j:dfaitB(n i fljDen&t Edoge (jf. 53): 
Corydon. 
3>e Sriti ftaar fulb aff Sntbot, 

3)( 36t)f( liøsc jlretbt oiit, 
$utrt flags fyn utibtr Sroct fit; 
9tu frljbca ottiitg fitm ot nttr: 
Slteti VH min tinr' Alexis frar 
@l(t tisft bicrgi flqttt fraa, 
3;a Wr ftal fte« hm glob ot St«. 

Thyrsis. 
S)(n SHard tr l«r, b( Srtcr fmaa 
Mff luffttns hrt« ffff fTflflO- 
Cc Bacrhus mifunbl bar ajf Ijab 
■^utrt 9!jntKrg uU fin fTuBS' aff btab: 
SUtn naar min Phyllis fommtr fføn, 
35a ffal E)U(t ftom ot niarrf |loo flren, 
£)c Juppiler |TaI fan ntb 
SJttt (ijfiig rtfln til gtucrtar^b. 

$ofl Serøen ^ot|l ubfom : SeeOrø »tffntt ot SMSegæS: 
SiffammtnfFrtffodi ferfl fiaa orctfTc @pTo<f, af Maiimo Planude 
aSunct i Eonjlantinppd. SibcTt paa gratifefft ©pcoiJ traneftndt 
(laa tO), £)t m igicn af gratft oc fcanfeftc ©proif fiaa Sanfh 
»ffutrfftt. 3 Æiobcnbafti ^oft Sergtn ^olfl Soat|. ^rmht STut 
1646. (9ti}tTup, SSorflabfllirtn. <S. 14). Soscn btiUar af to 
S>(1(: fSfopi Stunct og gabfcrnt, te fibfle mcb anbcn og minbct 
Str)t. Sliitningrn af gortaltn (^itx faaltbtS: Bafcrt, ba mA tn 
gobviUig Sfnficl annammt ben min TransUiion, ide aUtniflt vA 
0^ ftitttligcn corrigerit ot mangt fttié fonntrct ot fovbtbnt, faa 
Det mcb gabtltr fom otfaa nu pan banfte &pMi Iransfererii, aff 
tn ung ^crfon, fob iibi Rochille i SiatKttrigc, ^DilAtn ^afjver af 
ubtromnitt SRob ^ajfl Eljfl tit at ffrifot bifft gabtitt, fra bet ferfie 
enbtil enbtn C'tt.) gtnbt« (un i UniDtrfitttsbibliotVft- 

S^iira anføTtr, al mangt af Sittroø Srrot vart oVtrfattt af 
nt %nonljm 1656. 8. 3>t ftnm Sittratoctc ^oOc njtntagtt tianS So 
mnrfning, mtn ubtit at opfsgt Sfrifttt. 2)tt te ubtn Xttiol 33S t>ii lattt Sttfrum. S>lologi. ^ 

frfgtntt (i ^i(Im|tj(nicS Saml.): Inslilulio cpisiolka exfinplig 
£j>is[alariim Ciccronis, Imilalioiiutn Judii iradila. llafnin; 1654. 
3)(niic @fi>(etL^g l)(ro af ni SCoIonaiiC ouctfal paa 3>ari(T unbcr 
felgtnbf Siltt: Slnlrtning Cm »rtffpe oc SPJilpKc ar (Triffut tff(« 
Strinipltr aff Ciccrune, dc Juiiii ant^iifiiing ol fere |i^ (c faitiim 
til Brug. (elt.) AW). 1656. 3 Soclalm bttttr ^et: XiiTt Cke- 
fonia SWilTwtr, DC Jmiii airøitfnind al fort ftg ^( faninw til Snij, 
ra flitttliflcn ixiffne i ben affoerile Settit ufci Soree etolt, oc inij 
fornt flttt 2ttt=tifcipl(r, bm tib, paa Nt ^(il)(|te antefatt& — Cc 
aff b(n Starfagc imfivft jig ot f«|t te famme for ungboinmen, ubi 
€ti)[clieni|lcn mic| til bttraet. ElKcit at \tfi ben tib Cunbe nugentcbi« 
giffot beqvtnimt 3>iiiifFe paa Soriiien, ba baffvec jeg for mig fdff 
Sranlla&ui tUer o(tv'trf(ttclftn ubi iprnntn forfattcb. Slu mine tgtu 
@pitiicr tet)eftve faabant, n bet opiet Maitt ferige £d|aTtcdier, oc 
lit Snjctdi ubffcefJTjeii, fom f|er forefinbis. 9tt be oe flect tunH 
felff flciuiemlebe £atiiiciT, ber faalebia er ntfat paa I>aiiiTt, ae tis 
ringere umage faafcCfom ()ariii tilfølge Utis ®Fi)lenie|teTC. &} at 
bemelbe ben uljtte fom ber aff fanb fcumtr, til at vak ferbig baabt 
i gRuiiten ot i ^Pcmien mcb tiort SDlobecS SHaal, tftiiitt te 
nu ftlcffvcn mcft Eatiii, oc ^aljf graneefi^ bos be 

æirgitic Si)Ott: Si^onau €. 137G. Thorn. Bartholini Episl. 
medie, c en tur, I — 2, ©.442: Dc edendo Sencca vulgari. Hafois 
20 3)ec. 1661 ; og @. 715 De morte illustris Cancellarii Thomsi. 
©amt Vormii Episl. 2, 1102. 

Lucii Antiæi Seneræ (etc.) ©tcifter (cte.) SKu pao BonS 2)ar|Tt 
SSaal ofpevfot 9If Sen lin Stalle bernieb at tiene SBtgiertr Srolij. 
€oee 1658. fol. ^^un overfarte efter ^ariferutgauen 1635. fol. 
(efter gortalen og S>au», ^ec bu banffe SKant, S. 10.) 

Epictcii libcu ^aanbbøg ©om ojfer, ^uoriebii maub Sii^ett 
9loliglicb, f>eb bet, manb om bet tjtiielige ret (Tienner, oc bet d^ 
misbruger, (anb erlaugc. 6fter Hieronymi WoUii version ojf 
(SroifirTeii paa Satinc, paa 3)an|Te ofuerfat. Jtitl). 1661. Unbcc 
Sortttltu: (hoorom jeg) SSeber ijrolig. Saml: Cebeiis ben Tlie- 
baner« Xaffle, SQcb hniltfen, ligefom veb en SDtalniug, flilltS oi for 
Cljne, ()iiovlebis aRtnnifTcmc aff Sallcrne forraabes, ot ilt)rtcs ubi 
Sorberfuelfe. Cc Xuert iniob ^uorfebii manb aff S>l^cmf, føret Danfle ODfrfutlflfK of Tlaim ©frlftet. 339 

til nt Iljclfarig ©tanb, ot frjdje«« fra a(t Ont. Qfftn Hieronymi 
WolRi verbion, aff fSrat^iftoi foi SattiK gjoirl, nu paa 2)an|It 

of^trfat. jtt^. leei. 

3)a Cverfiitttlftn af €ni<ca iff( n nogm Sjdbcn^tb, vil jtg 
fom ^rett jiaa ficiitc« Sfriotitiaatt bafgt et ^ar minbrt Stt^ftra 
af bt tutntt anbrc efrifltr: Gpicrtrt ^aantbofi Jtap. 61. Øtatumt 
fc (n ringe Sing norf, Seflifrliflfirttn (r ufonisijdig. BrgtmtW Jow 
nebtn^b, bør at CDcrc bet Tiaé, tn fluers ^omiuc dc 3nbfi>ni|l {Tal 
tiafw ^ciifttnbt tit, [ifltfom gobtn bet Kaal, ©(otn (tal B«te giort 
fjfttr. Cm bu bo bdfotr btr wb, faa raninitT bu ben xittt SItaabt; 
Jkrfom bu gaor bcv cfctr, H «ilf bu blifijt fart fitn , ligt fom ben 
btr førrt ntb ab, uben al bafue i|o(b paa fig fdff. ®aafom naat 
bu fltøT big Saiiffer ont anbtt, eitb bin ^obS ^ornebenfitb, i bet bu 
laber øiert bine ©fo, ba blifoe be forfl forgijlbte, fiben aff ^urjiur, 
DC enbdig torbent. Xdi ben r»in en (tang gaai ofoer SSaalet, tian< 
nem tanb (Iben ingen ©ranbfer fiulbe. — iBtjiijiibelfen af Cibeils Xa[f1e : 
3>er bi gingt, oc fpa^mbe i Salurni Sempel, oc ttffuebe be at^iU 
(ige Jorferiiiger, fum btr i'ore giffne til; ba fa« Di for Bet .geDigs 
bommen, en Safflc fom bjb bar lirtliget, paa buililen oar malet, oc 
flffbilbet nogle fremmebe Emhlemala, buiS Sorftanb, oc ©etljbning, 
si iit tunbe ublebe. St)i ber paa Var iife malet nogen ^\)t cDer 
fttjr, men ber »or ajfmatet et ©ierte, inben for ^uittfet Bare tu 
onbte ®ierber, bet ene miitbre enb bet onbtt. ^ao bet ijberjte ®ierbe, 
»ar oc en 2>sr, boi fiuilcfen bei lluntcft at flaa en |lor ^orfamling 
off Solif. iOc iiibtn for Oierbet, foae manb en ftot ^oi Cluinbe« 
^foner, ffitb Sn^Øixfl'" P"" I"'" famme 3)or, oc fiofl (Siertet, 
jtob en gammel SHanb, tiuilrfeii, fom bet iluntejt a(f ^anfl ^attn oc 
Sabet, gaff ben -^ob fom giif tnb no^et liltienbe- S>er Ui nu iite 
funbe forftaa oS paa fmab bette fCuUc oare, SBi berfore btefoe paaenbe 
en Sjblang, ligefom ubi goninbring ofver, ftuab bette ffuUt bettibe: 
ba fagbe en gammel 2Ranb, fom (lob ber I)ofl: bet er Ingen Unbtr, 
3 fremmebe, ot 3 fta" ' ^"'ffl »m benne aSaling: If|i, enb oc 
foa ajf benne ©tab« Snt&Dflg'". t>tbe, ellec forflaa (ig paa bette 
Emblema (etc.) 

$an* 3- Sfltfrg : Cornelius Nepos gemeenligen Æmilius Probua 
jlolbet, $anblejibe om fornemme herrers 8iff ot geffitet. Xb'^. 1669. 
22" 340 ©[( lartt itttfrum. gilolcfli. 

lilffinctfen til ^rrttrit ^e^ Zuiit hflljiibtr faahtrt: gffKrat &(t 
oar bcramiiKt iiM (tn >^iimiiflft( 91aat|tu(, foniicbtI|t no(|[< bcris 
affnfiiifle ot ntifuiibeligt affeclers fttritt ^intt, at utfext min uftiuU 
tiøf ©id paa iifæfuanlia« fDtfelflcIffr* bruf(^^( baff (ttc.]) 

^tnrir ©tril«: Hcsiodu« gortaiiflet Cc 9Jti Stijni ojf^erfnt. 
Jtti^. 1670. er mere ru EKitfovtlft iiib tn Cvtrfattrlft. Sofltn 
« tiltflntt ftaiis ^roi'fl uq .&ttT(tt*6retrt- 6f((r at fiact ta(t om 
bc (laSfitTc @frilciil(ir i Sliiiiiittli|it)(^ figtr lian »m .f t^i>b, at ^ii 
fTr« Bd ubi fil eprofl, foa og ffr« han NI of 9£fltur(n« 8l)8 og 
fim gabrcS IvaMtion, fom mtfltt finaitn af ®ii& og tj ubtfixnn 
mtlig oi'dcnfjlciitmfr tntti brn S. €(rift, iiaar bc mcifc btbtitflt 
iDrb nitb glib cfltcffrt. ^oii tiar nafitn oflfaa, om jtg faa maa 
jigt, fovtri|lntt ■$(fiDb, brifl i Ci'trfiMKlfen, bilt »tb Qtntiiarfningtmt. 
Sliitiiiiifldi tr nf finm fclu; b(rcm ilfltr lian: at Jpdlob Hl tn Sn 
(liitniii;! yaa fint ©jfrtiirifi« liavtt fejd tn litfii Srnftul cm li)ttt» 
ligt og ulljFMrgt 2>agt ubi aiC(iiiii|TeiiS (Sjtrmngcr, i)VHtt jeg ^avcr 
fat lilllbt, fom iftt ftjiibtrlig ci t)cii(ig(, og i bm ©Itb frtmfat 
9tarffii8 Sibtra Ojmiiiiger, fom b( ubi Bort 2anb tebfl tre Uforni^ 
tnfligt- Stime 3>(( af t}ani løog hat ubtn Xuiul vavtt mtgtt 
tnigt af bt fjært Srebrt til btrtS •^usbofbning og avling; i mit 
ffiftmpfar finbti iibttgiiet, at man (tal (lagtt ©Din i 9?l), fjete 
gttfitbrt (ib(i t 3""'» Urttt at faret meb, o, m. m. 3 Sortaltn 
flibbft btt: „Stub gamCt Ilesiodus liafotr not Utrtt faalengt i 
Danmartf, at tiatib fiafotr niott (ært at tnbttn talt tUtr ftrifut Sanff : 
^Vab ^arfag btr ^ar otrtt til at inaitb icte Iiajfotr »ifl aff (lanntnt 
al figt alminbtlig, (anb jtg ictt tigtnllis tin figt, tibtn faa tr at 
btt [)ar Btnt ttit 9[arfag, at btt SaiifTt ®prog tr ringt acttt af 
gmiimtbt, oc ringtrt aff fine tgnt. SKtn tffttrfom ifaui JKtbnins, 
fom t>atib fertt mtb |tg ajf ©ratia tnbnu tr til, bog ^ttlforfltb, 
faa at itfe mangt (lielltr om btiib, ja mangt cttb icft, om fianb 
f|ar Bttrt t til i SBtrbtn : 2)a l)aff\)(t jtg gijfst t ^anntm ttn ni) 3>anft 
3)ract, boø btnb it) n giort paa btnb np SWobt, tffttrfom ttonb tt 
ttn gamnitl SRanb, dc jtg tr ingtn JCjebfttb'Strtbtr." 

3)a gtOtrup (®. Xigttt. *i(t. .1, 140) ^ar mtbttlt ^t«>n 
af iglutningtn, »il jtg tagt tt Sttjttt af StgDnbilftn; titmlis of 
$anboraS iStabtlft: ©anjh C»trf(t(telfcr af noéfifft ©friftn. 341 

3)emt|t M(ff mcb t)a|l fctfaUt 

3(t Uercurius fin ftiib 
®iert fTu([( iifi)T()a((l 

9(t ()un uti aC (in iib 
^unte -fiittU tiaffix tunbc 
Ct lljffoi« 0>. t. SbmJ e«b(t altt flunbr. 

Sitbtt vat ntpp' ub aff SRmbtn 
SøTcnb aUt uar itittt, 

f altc $aiibcn (3!u(fan) jtra; pa« ftunttn 

Strbig »at ot tit fortrfrb 
©ttaj: ttn Soinfnt ^tct fefgicrlig 
9(ff (cn So'^tttimp fliotbt (Kriiø. 

Krnitonb, ^alfbonb (Stjibtnfmijett 

S&Uff fym prtjbtt mcb foa finuct, 
©ffttt Jovis (g(t lijde 

9t(f Minerva iibtn tutt. 
Charite!s »c Suada laante ' 

2)(c til Xattx, inttt ffaantt. 

Horx mcb tt gl)lbcn Bøcfct 

©oncftb Slcmlltr ^imnitlbfaa 
fflete ifluftr, Sranbgul XUin 

€(tt( ^(tibt Jtroiitn paa 
SUm Minerva Jtropptn ptfiibttt, 
l^nb floA fom bcnb n\)i Var StijnbKt. 

Ubtn ti( Bar f)uii nu ^cljttt, 

Stra [|iin inbtntil car tern 
%t I)un tunbt biifot tjbtt 

©ttfljr Mercorius tit tom 
$anb i Srljftet ffll(tfi(b fittt 
©lebftfitb, Soig ot Éegn tit wttt. 

Hellfn »t(ff om (ibtr fliffort 
Vff (Subinbrmid Herold. Ætartcnit »or' titriT ub fttffurt, 
jpc Pandora Slaffntt bolb: 
^vcr Oiib Boff t'r lit (in ©offsf, 
:^cc aff ^un or Ølafn nunn' ^af«. 

3>(c im b(ttt ©l1i^& »ar ffrtifl 
JDi Hl ftatt 31x9 CC 9{at, 

^aiitiid ingtn mmt vttttii 
Sil at few frem btnb Statt, 

(?)ib Mcrcunus bln ÉnaTf 

■^iiiib tot iSig bcfl (iinbt Ilarf. 

•ganb et Wt toffi'rt' Itiiflf 
Sør fiatib fifl pna Stfljfm ija(f, 

Kpiinelhcus »ar tit ®eiii;t 
3nstn ®i(ft(r t)i|tt a(f. 

SSnntt fig at vart fiitr 

®an(!( frj fra falftfitbfl ©trilftr. 
SKtn Promelheus trttftn oi|te, 

Cc fin ISrobtt l^tdigt forbet 
9tt ban |lg ri) ftuUt bri|t( 

?rt annainint ©(nbinflS breb (Dm ferbebiw Sruct) 
SRin b(t fort tifbagt ftnbt, 
£>t b(t for (in gitntt titiitt. 

Wttn mob !8itbb(t l)anb bog giortt, 

log bet an font ftittft bleff, 
@iibbog at lianb idf biirbc 

gelfl( btt [om aiibrt ftrrff. 
SSoi oinjtbtr nul (In Stabt 
Sanbt l}iinb Fig ^os toniint Sabt. SKenniffft tiffom* (fffbt, 
Ubtii 9(vbtDbfl SMeerinnbeb, 

Ubi (|(rlig @la:be fotjfbc, 
Ubcn liugbonia Surligtirb, £an|It Osnfnltdrti af Kaim GTrfftn. 343 

^arafcjri* Srtjb ot ®(«be 
æar ttti baglia ^trlt^Jttrtt. 

SVtn nu iSargra €iugbom ffbec 

€Jugbom ^lin foflrtc o|) 
^Cbmii bc ixaa $aar møbti, 

Cc «n ffaftft $offB(t Sop, 
Slaa vi fine, at bc Sage 
JTanb a# itft wl bt^agc. 

3)tr b(n 3i>iiifru «flt onnommeb, 

Sag fiun fnm fin Subbitt, 
Sogflft aabnct uffurftammtt 

3)eT i ttir ttn Stbbtift 
®ulb aff Onbt ot aU U:(D(fe, 
3)(nb ffei) ub fiuiir « Bor Stjtft? 

©Hl Æinft (dit tttff lifbagt, 

2Rtniiif((t til |ler(lt Æreft, 
$aab(t fi^in ofl nionnt bragt 

Sil uor ®iib mrt> flerftt et)ft 
St(t bl((f unbtr »Kbbtn |tillt 
efft« Jovis gobt æiUif. 

Stan taafn vti tngang )>aa at iibgtDc bnt gobt gamte ■^mtit 
©(mfrt ubfalfltt ©trifttr. 

Saunte 9(rtlftn, gorf. ti( m htjtnbt Tagbofl (+ 1717), mt» 
fatte iSatrai^cm^oinadjitn. ^aanbflrifttt sar i £u];bOT)}iid !Bi6(to( 
tW, og ubfom i to UbgoD« 1724. ^recer af btn tni, bvoH 
SorfatKrtiiS Stavn liggtr i Crbcnc: im og Slanbt, tre mtbbdte i 
3>. Silftuer 180o, Sir. 40. 35rt mt^t af bm anbtn, bBori Sow 
fatttrtn« 5iaVn liggtr i Otbint: 2i)pig ^Trbijbe, tr optrtjtt i SHagm 
1816, 9tr. 274 o. fl. 9tr. ti( Kr. 312 og 1817 ffir. 5, mm ij 
fulbtnbt. {<Bu ievrigt ■^ttimenjngcrne i Sdaaru))« Sotttgndfc, 1822, 
®. 60, 1836, ®. 19.}. &tt\ni ubtom atttr en Ubgave, JRi!|. 
1736, fwori btDrb, b« ongiot iDcfrfathnn« Koen monglt; ntmlig: 
SXuuftnti og %xetxmt ©ttiib, S(jTi»m [Som bn mtmit] Kf bat 344 D(t larbf XlMtura. gilcicgi. " 

gomlt cg Biblkrijiiilt ©ratlTt PoH Ilomoru; SHfn nu ubf« (laa 
3>an|Tc diiim SScb $aiis ^itlp, ©nm ha»r Qti'rt oUt 3ing. (ittmlig: 

Wiitdl SiiTi|li>|)^ctf(n 9Jaun, Corvinua, fru SItfitig (^r^ll i 
e(aan(. Sommcijus 2, 104) toj fig frt at uutrfariK Sirgilft 
©(crgica, tt tnlligt Sontogtnte, i « Eptcfl fom SDluttiSinaaUt 
ba CflT, ^cilCct vi[ bliut fn« iiks'' fUctrr, tiaor niaii Utanttt, bvot 
Irnifit t( Srinftf aufo« bm« Sprog for umcbdit btrlH, og ot 
SitUUti £>»(i:f(«l(lft ferjt utfum 1770. Efrifitt fitMcr: Pulil. 
Virgilii Maronis Geotgica, cU« Soiibolifrte gi« Sontr ^aa 
SJftnfTc Stiim oi'trfdttt, iftt btbagttjg not tfier £>iift(, ifte ful^fommm 
not trtfftb (fl(c Auihoris ^opiijT« Soblwb, tiwii tiifolbdigtn forts 
ftiUtt af 2Kitfd[ Ghrijl. Slam. Æ&&. 1680, »ufMi, ttr IWantt 
anirt tv tilegnet Stiftoppeii i ^^faant Aniit .gn^it, Ceii bcticnttc 
Ubn;bter af bet baiifte Sprog i €(aan(, giotr tt Sjtois paa, at bt 
(taailfte ^nrittr (iitim Ijati« l'tb btrtfl SMubframaal. 'S>tn pMtiffe 
3nMtbning btgtjnbtt bn faaltbci: 

^EDinnbcrlig Statuur og allt Stiigd fKtgtntti 
©om aU( SBtrbfne Iiimr tn Uiibtnart inbjjtMittr, 
Stg nitg futitnbrt mao bu foa rtgitrt taiib, 
^t iiiatib forgitmmtr ei) fit Sebts|tt& og Sanb: 
£>m 9?atltrgaltii (nb fta Sebtfbuft forvilbcS 
Dg blant tn etiiigtstorn mcb eiiitvcbaaitb omfiilbtS, 
@aa ttitCtr ^anb bog paa tt Srtlftibiib at faa 
Dg ønfFtr HtrttCig fin i^oiirtiiig^bufF at naa. 
$Pab got? hoab furfirsraft? bi^ab ttnbig ^iaUAift 
Jtanb bin natuurlig Milt af SDIobcribr^ft frtmuift? 
Tiu rertr uortS ©ioil intb Ætafttjfiilb Magncel 
Sør Sebfd, fsrenb Di af Dlj* uorbtr fect. 

9(f Dvtrfdtttlfcn inrtbeltr jtg iiogit minbre ^rfl»(r af for« 
frjcDig 9[rl. 

(lib. 1, V. 4;(. Vere novo gelidus elc.) 

Staar 3'^ om Saartne 3)ag fig paa graa^toppcb ■^«jr 
ætb StfltnS tiflig S\f^ og frufftn jtlitnp lår bejt, 
2>a ipaa bin Sui(Iiiig'|lub btgtjnb et %ag at binnt, 
Sn blonttft ^[ougotntti lab og i Jurrt flinite. CanUe ODnfattrlftr af Katflflt 6rrifleT. 34& 

$aa ataai oø Sfterffejt bin te^t |if«i)eb Vøcr 
2)ig tfter SiUit ftS '>' t>|)P«: 9@tjns mager, 
9(t »abw fI)I^(e OU ofl aJtgflm iib moa fitejlf 
3a bugne biigrt iib af STjtiforflljIbtb fie(t(. 

(lib. ], V. 240. Uundus ul ad Scjtbiam eic) 
©om >^imttn fligtr op ab Scyth- og BipbE-^itlbt 
Stb Sibt) Si)iib(t>2aiib faa gaat btn ntb om qvelbc. 
^ao SIT'" a"ib her 08 Kømi^poltn tibtr, 
3)t( Unb(rj3oct(fl Siyx mob ©cnberiMjrd flrib«. 
2>eii l^ort ©(angt f«S fom glob mtb ^igmt jaftt, 
©oiii fregfer for Tin 2obb i Ocean ot 9)aft«; 
SUm btr, fom nogle mrtn, iTal tntm Stat ngkte 
Cg meb fit ftebfe Sffiert i ITummel Braa (offe«, 
jDg cUee bib fra oe Aurora beiCig gange 
3)er nitb |m £(inne:3)ragt fom ®iilbsbiiarbl]nb iptm^t- 
Slaax ben fcriefleb ©oot tit 08 af ©fttit retibtr, 
Iia Hespcrus fiu« bem bet WftensSluf optcnbet. 
(lib. 1, V. 373. Nunquam imprudenlibus imber elc.) 
91(gn baarer ingen SVanb: 5taar ®tece>!Hegn vH fomme, 
3>a op af neberjt II»al bt SiiftejSrantt tromme: 
3)a Coien gtoet i Sfij mtb Bit opfpileb ©nube 
9(t brage Sufien inb og ub igien at fpriibe: 
3>a Cloibb re: ©valen (ni meb SJinge 9!anb at rerc 
Cg Sreen Jflagemaal urb Vae lår uaanitg børe, 
I>a 2Rl)rer eget (5gg ob (Ine finalt Slelje 
Mf inber|l JKeebetSBroa n»b g^rigl)eb nbfelje: 
2>a SRegneiSiien SBonb Deb ©ole'ftraattr brager 
3a Slamie laber Stov, i glod ab Suft cf* iaget; 
S>a S"lll fen »itben ©eo i Cajslri SJaange fegtc 
ffleb SSofen Asiam og ©pife jig opfnoger, 
Cg bijpper fig faa neb fa a ben, faa ben, i Stige, 
Vt Xtraaber ^tiifvii^ ab 9)t)gg fanb anben følge, 
9ta reifer ^ovet op, nu neb i Sunbe buffe, 
Cg meb forfenglig gljb fig iinber Sanbe bufte. 
3)en [tebfom Jtrage og om STrgnvctr ptoplKtenr, 
9Iaar tiun faa for fig felv paa tetren ©anb ^o^tctr: 346 Det tathc JitSrum. gi!o(p()i. 

31(11 titte ^iflC'fnut cm fi't« SlQtttitjtt 

Ktb gimrs sg StrammdiW ot( tant Mfjiic^i'firlia Pitt 

«f Clirns epratmlSiiift iiti ttn Sluffrjfiampt 

Cg tiaar gigutrr paa ^tn Soantt \tU foni igpampt. 

(lib. 4, V. 45. Tu tamen ut Icci ctc.) 
Ipaa ^niffff Jhibotofl lab Jtliitrct^nttt flij&c, 
SItcb ijiitc 5!5li.'rnft(r>t'laB M ourn paa btpruBf, 
Silftrb rt) Sait>i>frl f)D8 fnnminn<bi[ii* at (lant(, 
jDfl kdib ru Jtr(Éf(j(toa: 9}fi Sin i-a aSi>f(i5I!antc, 
Stb fuu« etiiifcpeU, W(b Eiult errummtl.taiitt 
JDg «(t (t Echo-fl(b Sj.fubtr itte ptaiiMc, 

Samuel -^anrtn &aVitnUr^ [tittt k Tlantini Stavn'): C. 
Saliiislii Cris|ii .^j]lDric iDm btnb fXoincrffc SorflfriS Catilinæ, og 
br Numiifiers floiifiifl Jugurlhie Jttifl« mob bt Momm. JtbB. 1702. 
SRtii 6. S^attblinS StppcDtatiDn, btr fov Slcfttii jiijl iftf atibcfaltr 
C»trfatt(irtn, tr balmt Hafn. d. ll>. Dec 1687. S^otx^atMfm 
tx attfaa fro itant Sib, fer OBtrfuttercn blro Xtgn paa S^tiftiaiiw. 

^Sogcn« Sttnttarb: l.uciiis Annxiis Floms, 3)(t n 9tomi 
JDpfomfl, Xiltagdft ofl nifrWijit SStbrifttr gra Romuliis SnbfJt 
Oclavius Auguslus Cæsar. Jttft. (uitb« Silefliwlf«! 1699). 
Q. Curtius Rufus gampt Joan. Freinsheims SiUta om bt tu 
flon Monarrhers Iiarii og STIoraiibri attagni Sttrifltc P, I. Stbh. 
1704. (Nova liter, maria Ballhici 1705, ©. 46, buoc bog 
Xtllcg om (r Hevet ttl fSillrgait). goctaldi til S("ue btgljnbcc 
(lan faa((bce: 

®acf min Sorbanfftt Florus; tab big f«; lab tifl lafe«; Ittb 
big pcnffS paa baatc i bin( iStafi^clfcc og i bit 2>an(T(i lab big 
efttrtmtdeS, om bu tommtr ofivr tiii i biit S)tc(niTig mtt bm Stei 
mttfft Florus, og foctrpb iit paa, cm bu finbcir rclfittbig, tilbørlig 
og Ktbommfdbt SRobfigdff (ttt.) ®arf og ub, cg htnt mig noglt 
^tng* inb, at, ligtfom bu vtb mig i;>orb(r [icnbt fio« aiibrt, bu og 
mob mig uil trFioibe btt: ©aa fFalt bu on fnarl faa cu Jtameratc 
Curlius til big (ttc). 'Slutningm af bemit govlal* inbe^olbrc 
abftiUigt StmnrCiiingtr om KcifTriuningtii ; f. €;. „$r<ft mtb 
tnifel e og Ht mtb a: t^i btt fommcr af nQeajivt^s" ■, „og bør Sanflt Ovtrfatttirn af na«|iflt Shiftn. 347 

fWfbrt VKi g. og ide mtb t*. — 3i>rt<i(ni tif SuttiuS (egtjnttt 
mcb: ^(t toinmtr 3(0 "i jRomamr Q. Curlius Rurus frem i Ut 
3)anfl( £ung(inaiil, at firifot i:m Vtttanbtr Xon%t i SRacebonini, 
font fibtn fo; |tnc lietK 3>aat>tr bicf talbtt tm @£Ote (rtc. ^aa 
bttmt Waatt Uion (»an Mb at iiibført @urtiuA taknbr, (om om 
f|an tntnu Irotbc). Utgaotmt af Stjivti %(t)raiit>tr SSagnuS omtatef. 
e^rijtian 9loft CJ^antor i £)bnift, Xi. 3>tgttt. '^ijl. 4, 111. 
142.) DPtrfattc iDuib« •^toibcr, ofl baobt i ©inbe at givt |Ig i 
Sarb mcb S1irf)i($ SUncibe, ifelgc ^ottalm Ht: P- Ovidii Nisoais 
Beroura et Heroidura Ejiislolæ; btt er: (Sl\ttni< Serjt'lnbtrt 
€ergtf og it(ag((©rtti( , og Clfttiibe ger(t(r3 og gørl^inbtri jtitr« 
Itg^ebe 99reiD(. Vf bet Laiinsike Sprog i ligt mangt Slcrt SDvtf 
fat. Jlt^. 1703. 4. 3R(b ^rnimtcfniiig«, tilbrfs paa »atin. (Nova 
liler. maris Ballh. 1704. @. 2190. 3>a Sla^tt aUtrtbt ^ar 
giett $ret>tc bcraf, ficnføtttt jeg tun d @tl)ftt mtb CiettfntttTtiift 
fHttfTrivniiig, af 10 •^roibt, Ariadne ii( Tbeseum: 

3'g fiat bc «ilb( Iiiiir fj faa SDraimiff futitfn, 

®om big; 4puo Ufi^" vac tnb bu at libe paa? 
3>tt Srtf bu (æS, (T ftiibt fra fanimt flranb og grunben, 

^Borfra bu ubtn inig er ftet tif ©(jl« at gaae; 
2>er, r^iii inin fet>' <Seun mig <Sta(f(l ^ac btbragtt. 

Og bin Sorraber, fom i ©eone baaret mig. 
3)et »ar om SRorgenen, fer ©den blef opbagtt, 

2it qcibttnt' gugte (nb i ©(ooen fCiulte pg. 
Seg Bor (lalf feilg, fo« og ooaget (j tilfutbe, 

3>og frauftt op paa And, og fanbt mig runben ont, 
2Rig ingtn fontom, jeg ouer alt for futbe, 

9tt leebe i niin ©eng, mig ingen forefom. 
©tret briuer ©minen bort, jeg fpringer op i ^arme, 

£)g fegner SKngteøleS igien neb paa mtn €eng, 
3tg flog mig foT mit !Bd)|t, meb $aanb i ^aanb mon larme 

Cg ref i ^aaret, fom af ©wnen fob i fleng. 
2)et SVaansitufi var, jeg flob og alleuegnt glaneb, 

3)og intet ubcn $af og Sanbet for mig faae, 
®narl ^ib, fnart bib igien jeg (et omtring og flaiieb, 

Cg fanben ^inbcebe f|wr Xcin jeg oilbe gaae. 348 Cfl lertc Tiserum. gilclBfli. 

3mitl(rtlt, fii'or jtg mrt Maafr ofl Strig dar far«, 

2>(v i\ftit etttntnr iiirt faiitmt Waab og Me(t; 
©an tit j(g Thegfus! (Trtg, faa tit mifl SltUn fvanf, 

Stig (iuiitts etrttn fdu at inllt (ii»( Stejl. 
g«v (ipt (t SMtrg, nu flaar tun m-filc groinit XruiiMt; 

£tit JCiippdi nitllnit'fcla i S.<an^<I tr sM af, 
TcT tvcb jeg ou, mil ^aob iiitg faa Iniigt llttictc Ult^tt, 

$aa ^(l jeg (uiibt fct ut |!iia trt vilk $af. C'^O 

^ctct 3aM<ftn Sritit^ : Setilttigt X>i)t{rS epet^el i tdi (jdiSi 
^;(lr^ifl( Æ(i)fi'i' Trajnno, gorcftilKt »rt C. Plinii ijpveriigt Pantgy- 
ricum til faiiunt flfflftr. Ku oUerfat * 3)anfle Sprofl Oil Bfb Sum» 
moritt ca adimd-tfningn foiflant. Atb- 17U4. (^No^a liter, 
maris llalih. 1?04. ©. 219J. 3 gottaleii llfltr bfl", ai han 
tiar ttflitttt llfl i)aa „tn gob ttrn banft Satt, (ftcr »ot[ ©prega 
©fldiffab, iibfblarit'tt met frtmiiittt Drb," og tion fiar fitttlig i 
JDtKrfo-ttflfm untjwrtrt b( ftanfftiDrb, fi>m fontomiiie i Silffliwlfm. 
SSan forbanffrtt btn ©aiig b* laiiiiftt ©nitcbsnaUnc, fom SlaabSticm 
(ematorX S3otfltmc|t(r (.■ff'>''fiiQ. 

VnbnaS ^- Sbrattc 3>cnb 3)taMtuanfTc ^DtbtsSomoAit , ubi 
Ilt Si Acler cg ^^rbcDiscuurser forfjltcb (tic) 9tf Satintn 
pafl 3>niifft Elegiaca Iranslaltril. Mtf. 1709. mtb tn fiøjtraeenbe 
Sittøntlft tit (Srtf Sfiviftian af 3)aniit=8tii>lb. S'tnnt iDotrfatttlfe 
tr i btt 6tl( for fegt pg fmaglo« til at tommt Piben i Sttiagti 
ning; btt maa btrfcr vttrt iirt at denfatte l^gt)nbelftn af £)tttnbc 
Ad, Æolttt Pharmaceulria: 

6ii f)5rtig ^^rtcSattg jeg engang artig (lerbtt, 
©om ^IjrbHi !£amon, og 5(lp6tfib(tii8 forttc 

®ii Xot forimbrebe fig ooer beris luift, 

©aa hun forglemte flet at gnafoc Urttt£lPi|l. 
Sorbaiifeb £L<|feene blef oi^er benne ©tenimt: 
3a aKe glober og (lob (lille, maalte glemme 

©it førig catilig Sab, og ftoltt !B?lgtsgang; 

3(fl fiunger SamonS og Qllpbefibiri ©ang. 

2)fSubtn omtalte tUtr EtaVeS i ■^aanbjTrift abfFilligt, tnbog 
betljbtligt ©Btrftrttelftr, af fmilft bfm«rtt«: Slargrttt Ouijott tjox. a)aiifle CsftTatlelfeT af (ladHfle ®frift». 349 

ffht Sl^ura, oixrfat to Scgtr of Cicero de offiriis, oj be t« 
førflc af Cæsar de bello Gall., mtti be ttorf ej ^(lemtt til SitjHnt. 
Sigcltbrt flat Sbnflian 9Iing bauc oDcrfat Cic. de oinciis. Sn 
jOotrfattttft of SulpitiuS ©(Btrufl af ^titrit ^anfrn, ^ntll i ®fombl), 
1639, 6ai)b( X&ura. Sn Cvtrfattttfe afScrtnfcS Suimcb |>aa batifTc 
Sire, (fttr Siaiibal forfattet i fHibi. UanbU i iStotSbianbra 1794. 
(^løOtt btiof i ffianbalS gortolt til 9tl) priBinalt ©tuefptt 2, 4). 

Sil CDtrfsttclfc i ^rofa af XtrcnrcS ^nbria, @unu(^ut, ^(ou 
tontttnoninKtipfl, Vbdpdt, ^ttijta 09 ^fionnto finbc# i ben S^ottflc 
^aanbftrtftfamltnfl, 9tr. 1048. 4. æd> @nbnt |laar: SRarfbinO 
^olmb ®(ii 9 May: Ao. 1676. 

<KattE)ia« SRutb, ben banfCe Ætibbogfarfatltr, ootrfatte Coibs 
^orUatibliitgtT i ^Ilrxtrnbrmtt fsr I68O; finbcS t ^aanbiTr. ^aa bet 
jtgl. »ibl, i 9ll) Jtøl. ©aiiiL 9Er. 57. fol. i to »inb. (aSolbn^ 
om banfte OrbboaSarbtibtr i SIi; 35. SKag. 5, 248). 

©n mcgtt flitlifl Cutrfætttr oar granbs aSifMfdt Uflilt 
($r<c|l til ^aficir i ^atUt Stift) cUet ^ranbe SRiCFdftn Slogdiii« 
(^r«it tit Mafteb 09 e^mim i SJtnbl^Sftt, f. t Ugilt 1640, + 
1703), tM biafc to m ubtn Ssiul «ii oø f«i>"iw 2taiib (jf- Bonn 
3, 870 09 Itura, Conspectiis, ©. 74). 3 Novi liier. maria 
Balth. 1G98, @. 213, ^cbber bet om ^am: Fraociscus Ugildt, 
pastor eccicsiarum Aakier (ctc.) dioeceseos AarhusieosJB Tha- 
rjdidis 8 libros de bello Peloponnesiaco i lingua graca in 
Daoicam IranstulJt. et Pauli Vindingii (etc.) censurå approbatoa, 
publicis lypis destinavil. Idem quoque llerodolum, Xenopbontem 
et Diadorum Siculum, Danicé versum, prslo parat. (@K Ogfoa 
Nov. lit. Diar. Balih. 1699, €■ 209. 1705,®. 46 og JtanctUit« 
taab 2)(i(bmanitS Srni tit Su^m i @iitimfl ©anil. ®tr. 15, 314). 
^miB Ifiucljbib, mtb ffiinbing« ^Tvptobotion 1693, finbrt i bm 
StiotlfTt eamt. 9tr. 1305. 4. uiibtr £it(I af Sl^uttjbibie iDttt 
^tjtori|T( Segtr om bm ^dotionntfiffe Jttig, anfangtt 30 Julli 
1683, fuibtttfiKn 1 Febr. 1666; oø (aber (Ig nt sobt tctft. 

Sor cnbdig at tagt Qtfftcb mcb btn gamlt Strbm, fan bn 
enbnu, forubtn bc (gmligt Coerfattdftr af tlaSftfft Sorfatttr^ 
btmartrt, at man otb en anben ØlagS Sfcifttr f»gt( at bringe 
SarbbommenA ^lugler ub iblanbt menift SRanb Veb af b( ®amle, 
ofte pM anbtn og trebit $ aanb, at famle i^ifloricr, SltQt^, Statuo 350 ©et IftKe 3it#inin. gilolofli. ^ 

unbtK, moralftf SHittnftt og JDttfprofl, o. ttSL eg td* fpr fig, 
MS t[atl^([ nirb nqfrt SR(irft}(rrMg[)(&(r af -^iilcrifii og Kalurcn at 
ffnf( ttt i m bi\'j\(t »lanbiiij u^ i ffl(i*fn. 6t gjcmptl paa 
^cntl( ©lag« efvifttt (r (ffloltoiffrfiil ^. Saiitnibtrga Acerr« 
|jbilologica (Utr I« $lm^tt^t 9ti)l»[jge .^i(tori(r, fcrtanjTrtt of 
3fn9 eniib(rf(n, ^uc\\ i ©jenlpflt. JVbh. I(i39. (_i;mCB Sot* 
ttgiKirc ODcr Adrtn SJrafies SiH. &. 144. 3 tcl @»mp[ar, font 
ffiunftrtiicfraab Sl'caftKr af fin (idbiic (Samling hor haft ttn SoMjrt 
dt lofliic mig, mangtrr SitdHatd). 3>( gamlt ■fiitoriflTHi'trr, 
Silofifer cg Itigtm 6a»t ntaattft Itvrrt Sitrafl ttrtil, eg bi'o tan 
b(r(gn(, tipot mtfl« OdVn i>g SSoro bcr i »n Pib Jt«bs (r Hwn 
ubbrcbt p(b bieft ^oTtttSingtr, bcr iiftjlcn allc tilllgt hauc ttt moralft 
Stnbcne. SKan finbtr l)cr f. Sjr. SIriftomeiiis fflfomt 8iff ot 
Ifiibtiigl; 3>cti Éamlatt, fom er falbtn irncUtm ben i>ngc llerculeni, 
ot 9)fllt)it oc 5M)b; Cm Polycralis flo« Sytfe; flor*lii Codilis 
Slibbtrligt ©Lciniiifl« ; Diog.-nis Siff dc ffitbrifftcv; tt eiiiff pjfe 
SWt|l(r( af Græda; Ure Charlies tUtt Graliæ; Ennij Signdfe em 
Sixdtrt o( (imbis Singer ttc. ttc. og btnnKlIrm 9fm(ntae Opbagclft; 
£)m ttt at WttmiiVtt vtntn Miijictct op i SPfjrit; iSitrgeiiis ^et)htb, 
oc 6uor 6ot)t eftjtrne m fra Surti'ni -Saffftitfl 3>ijbht& rtc. ttt. 
tSHt (T oanfTdigt at finbt tn tort $røvt ib(alt^t bisfc ^iftoritr, btc 
noftcn alle tiapt noget unberf^olbtnbt Ptd |ig; jeg tager berfor lun tt 
$or anbre IBrubjliitttv : Cm enten ©git oaar f« eller .^ennt. 
Plularchus tbl fin 3>i|Iitb( tUtr iSorbfprort giet et ®p«r|maa(, 
nmtltg om @git er aibrt oc i)affuer uirrit til før eiib jetten? €om 
^an oilbt faa migit figt. @r bet et @g, la maa btt oan giort 
off m ^one, bevfon gaar .genoi fore: Iiiect imob, en $«ne, btn 
maa vsre obliggcn af @get, berfor gaar @git fure. 2>ctte ®per|( 
maol liunia fatter uorrb, ot pfonteben, naar manb anfcer bet faa 
fltt i\tn: SKen bet betijber niegit, nemlig, ben (tore Suifl oc etrjb, 
om EBccbfenS ©Piglieb oc ffienbeliglicb. (Strpaa SfrifluteleB og 
©(riften}. — Om Soten bander paa ^aaffebag. 3>fn gtmrtne 
SDanb troer icte alleenc her hop o6, men manb finber btt oc ITrefuot 
i fommt Postiller, at paa ben Iijftige ^aaftebag, ftuUe ben flobe 
€oeI paa ^inimden, imob aftenen, naar h"" saac vnber, ban^e, 
oc gie« trenbe grijbefprljng, efter be Orb i ben 19 $falm. E»ul- 
lavit ul Gigas, ad currendam Tiam suam. 3>cr ubofucr pit^ 9Ipen epiog. 351 

Sitgc oc ®amlt om STftcnen, naar ®otnt gaar ntb, at ffiaftRt 
»btn fi^r ^oTltn, i fjaabitai, at fit, buorfctt« ®ol(n bunt^i. 9Taitr 
be nu tiafuc l'ctt faa (unitt pna ben, inbtil bun bitfitrr btnntm for 
S^Qtrn brun, fclaa ae merit, mecnt be otft, be ^afiie fnt Øoint 
ban^. 2>(ltt n en ^ar 2)aarligb(b ot Sti^tra. (S:^( opBøjfbe 
ben (ig (Urr fatit fig n(b, maottt bra BonfUt Ktrben pg tiUiøt op« 
leje 09 tnagc; 09 I^vie bet mt faa, al €o(in banf<bt ben tieUige 
^aafttbaQ, faa bt()evcbt man ba ilte <tt bjfputtre fao meget om, 
noar ben inbfalbcr). 

2)t nljfre ®prag Icrtcd prottift paa ERrjrcr eller bjemmt 
Peb antagne ©proglarere. ^t rnrflf, (er for Eittratureii Vcb berrt 
3>t)rtntng fan vare af 3{igtigl)eb, er bt Sfrifttr, ber bibrage tit at 
opltife, naar bt blroe faa almiiiteli))e, at ber betievebts en grammatift 
llnbervtenitit) beci. 3)tt Hiffe ©prog oar moa|Tte (t af btm, bet 
ftnc]^ befianblcbtS meb (Irtngere SJitenjTabdtfltiib. 3>cr ttar atlerebe 
1646 en tt)(f ^ofpott Stbam greterif SBerner; ' en ttifT ®rammatif 
bleti outrfat af S- «. »une 169G. Sroiift Sprog inbtalMrt ifar 
Pcb 9(b(I<nd 3)annelfc i Sorø, og Ueo fibcn l)jemmc til ^ow- 
S)anic( SRatra« fi(c» 1623 $rof. i bet franfTe og italitn{Tt @prog 
i Soro, og ubgaU abftitlige fetrtif tiorenbe ©(rifter 1625 — 56. 
^. ©. 93afi)t(ger »irttbe igjcnncm SDtoberStnaalet 1660, og fra ben 
£ib (an Srugen af bet franf(c <Spron anfceø for temmelig almtn« 
Belig. % €. be 3>ainpjtrre Var fraii{T ©progmefter ^oS !3)ronning 
SEiarlottt Amalie 1673. ^tm Sterpin bieu €proginc{ter E)o3 Jtanb 
lertn lp- fKtfb^l Semier, (inbffKPni fom ©tubent 1662, Unbtr« 
bibCiot^c(ar Ueb UniDcrritelsbibliøtMet, affat 1670), og mcbtog tili 
lige bet engelfTt (Sprog. !$il Ubbrebelfcn af bette bibrog ^enriF 
fflmitr; Siorbmanben gr. SuUing oor tngelff eprogltrrer, og ubgaO 
en (Srammatit mcb Crbbog. Xifi. 1678, og ei)ri|1en i. 9Ii}borg 
(geitprajl, f 1702) SCbbreSfe til bet Siigeirtc Sprogs SæSning. 
Sbif. 1C98 (Nova liier. maris Balih. 1698, ®. IG5). ®. S. 
Sopcj Par italien|T Sprogmeftcr boi S>roniiing etiariutte Amalie, og 
ubgao nogle italiert|Tc fitjligii^jffrifter 1676—77. 9ft (SreP S« 
boUebo gjocbt oS fctfienbt mrb Spanff^ et oUereb« omtalt, og b*t 
gao Pcl ^niebning til, al 6ail fflobrigutj bln anfat fom $rof. i 
bet franf(e, fpanfle og ilalitnf(e Sprog i @orø og 1669 Peb JTjebtn« 
E|a»nS Untuerfitet, fan i^gap FuadameoU liagvc hiatianics. Glollico risscrtaiio Vilhadi Boi-thii 
tiltgitft gl•(^cvif ttn SvfMe og ttt taiifl 
Utcn ertb, ICo,!. 4. (iiKii fwr litt-f 
Boelhii). 9ra SSatmmiift ovtt Saiii 
tfii nr aSottr til granfT, Stalitiift ufl 
Dg Castiliana, af liotlh btr gioe« m fi 
fe(gtt tn |\)ul|lig Strammrlfc owr bit 
eirmtr, M CC Ccp^i a»u(i(, ttt « 
bmé ^jalp Taii tiiin sjtnnnnnjfc ^(t 
^tirog tr rn uforlignelig ftrlig^tb. 1 
cum Aldre Romana LingTarum eio 
quoddam Vinculuu eat omnium Eu 
conversiitio , socictis, rommerciii, intc 
lingvis et religione etiamnum dilTerei 
qvarum benelicio, qvi iis inalructus e 
in tolo Hundo, iibicnnque voluerit, ci 
cunquc commeari^, ubicunque peregrin 
Veteres equidcm Hominein. quot cal 
Corda dixerunt (elc). Zttlit Øfbeltng. 

ft nm lijtnUgt Kiatnlkabtr. banlk l'opkqnbig^t^. fifHoritr 
Vlbfagtr og Sprog. 

12. HJanfl ScDtpnbigtrb og tnt Z^riQii lit btn frntimtbf. SlitH 
¥)etnmingfen. <Haut flam. <Spxittrn Cftnrtrt Stllt. ^tbtt 
Sauiibfen Scaurniu«. firnril Srnfl. Sbtttrt: <RirU JtaaJ. 3abb 
ejeinfen. 9(ri[b ficitftlb. ^rber @a!t. 3tnd Steltc. gra 1660: 
3cnd Z)oIintT. ^(ber 9)efen- ^ebtr Saøfen. Stadmiil !3inblns. 
Dtto ©pEtliitg btn gnflTe. ftrnrit æfgborft, Cttlfilan ffleifft. 
^oorl ^irlfen Stoftnpalm. Striiflian bfn StmtN 3)anflt ag 
Soiile !oo. 

SoDfl^nbtg^eben taber ftg henføre til foriige SIfbeling, 
men ben betragU« ^cr, forbi octt nærmefte gormaal lun et 
ben banfte, bei tillige ftaar i faa npje Øoibtnbelfe meb Box 
$)iftorie cg 3Hcbcr8maa(et; og ben« ^i'f'"'* " aUerebe faa 
ubfprlig cg om^ljggcUg beatbejbet, at el Omrib« beraf mao 
»ære tilftræffeligt for ?iteraturenS atmiubeHge ^liftnrte. 

Sen banfte ilcbttjnbtg^eb , be^anbtet fem S!tbenfla(, 
maatte i lang Jib ftaa lilbage fct fremmebe. 5)cn rom- 
merfte og fanonifte 9?et bare atfeiebe tnblomne i 3Ribbet> - 
afbeten, cg ben jurtbifle lEonnelfe lænlebe fig tit bem. 5)ette 
tiltog beftanbig. SJeb Stiftelfen af Ajøien^abn« UniDerrUtt 
ffete ben ingen g^oranbring. !De jiiribi^e ^tofeefcrer fl^lbte 
ben rcmmerfte iRet bcteg llDannetfe, og be flefte bare frem. 
mebe, Sljflere, ber liben eller ingen 3nterc6fe lunbe ^oce 
for be banfte gctlelobe. Sool^nbig^eben, ben rommerfle, pi 
beb UniDctfttetSfunbatfcn 1539 pn ¥rofe«for, og ber bleb 
giuet Spfte om ainfættelfc af een til; men bet ftcte f#rft un* 
ber l^rebei'tt ben Sirebie. SQeb Steformaticnen tabte be pMe* 
lige 8oBe bere« ffraft, men, bef^nbettig ncf! og lige imcb 
Sut&erd SRening, traabte nu ifteben for bem tIRofe goO. O 
bene Sonb blebe be nl^ banfte Sobe tilbele neb^evne. ©tcif' nær, i aft tjuab ber titbfom Stccgtlebbtn' 
ja CRDog i anbre, fotn angaa <£om»ittig^e 
af S:^eol(ifl(rnE, ber pulbc fere et ©lag 
junbifte øontasntRger. 3JibenfTa^en r 
ftcaat^ i fia ScenFefri^eb. 
1 j IRiAt« ^emmingfen gav bet førft 
ftem i'Kat»rtelttn (de lege naiuræ lfi6S 
Ahfåtanbht^iet; men bereftei ^bifebe 
boiftaten: ' iBen fwfte banPf*bte ¥rcf. 
f tut«;(f. i JFj*ka^aDn 1565, f 1649). 
ml bu ^afii til UmDerfitcter, og befogte 
eiirppaifte lianbc; tre Slår fmbetebe l^n 
pita i ®ie6cn, ^citelbirg o. f[.®t. ; iwt 
beftfjile iJrciiiErig cg Otalicn, og'ttenbtt 
fflelflicit; ^Derpaa ^on Hee anfat ueb'l] 
©Iriftcr ext 'Eilpmaticr; ni eii efter ^n« 
S^ciflen Ofterfen a'sjtc C'C'*«^fMfi) 
Waatntitnb i 9{ee«filte) fit @Ie«farinm. 
inbc^olbcr bel« et Mfgifier oDer be gou 
beis in Cxbhfig mst S-^ifiaring cbet @vt S«T IMO. 356 

at itbgise ben onben, og tnbnn ba Ijan Uia paa btt fibfite 
flet »eb ©engen ^aebe 9ub ^oS ftam, og nteb ftor Htfcaa 
rebiberebe bet fibfte af fomtne aS«rf. Æ)M ^r i long Sib 
nbgjort ben bigtigfte ^],alp titat fireftflo be gttmte 8«e; 
men 3Siniben6 ettjmologtflc ffunbffab veerfllgtr naturUgoU 
ille ^in £ib«, og ben umtjagtige Ztjt i be trt^fte Sobubgottec 
maatte ofte f«ie f)am bllb. Sfter (Sfou« ^litni fulgte attet 
en Slofteffei, men tnbettg i(éfi enbnu en tutibift ^rafeflfot 
anfat 1657, og btt en bonff 3Kanb, ^ebcr Sauribfen 
©CQbenin« (en @vn af iBtfteti Scauentufi, f. i SRoeøIilbe 
1623, prof. Joris 1657, f 1685^ men ^eflei itte l^an ^olbt 
goretæsninger ober be banfte Cooe, og ^an Me» oHetebc 
1660 ©eneralptolutw. I>e®tnbcrenbe, ber f*tte SOIangeten, 
tnbgobe (1658) en Sitfogntng ti( Songen, at ber moalte paa* 
(ægge« en af be iimbtffc Særere eUet anfætte« en JDoftcr 
jurié tit at ^Ibe J^oTelseniogeT ober be banfle Sobe, eder 
i bet rainbfte tit at ubl^fc 0Deren3fteinnietfea »g JJorffjeUen 
tnteUent ben banfte 9tet øg ben tcmnneTfte. Xiet Uto ifte 
BtBilgef. „*Cet tbfle durifteri »at ott i ffieien" (St. «n<^er). 
$eller iffe fro @ore Bat meget at bente, ^et »or t^p, og 
be ber anfatte tuiibifte $rofeSfoter gabe ftg tife af nieb 
banP SoBftublum. $)enril ffirnft (f.' i ^elmftfibt 1603, 
tl665) «ar prof. jaris ^er fra 1635 tit 1660, ba ^an font 
tit Rjøben^aDn, eg 6(eti en af Snebarbeiberne ))aa S^riftian 
ben gemte« SJanffe 8ob. 

!Det Bar faatebe« ben banfte Obel, ber fDt ÆneboIbS« 
magten« 3nbf«relfe fornemtneUg gos ft; af mtb be gamle 
banfle SoBe; be afjTrebe bem ftunbnm meb egen $aanb 
eller fobe bem afftrite. @t{«nbt ogfaa bered Sormaal nttr- 
mtit Bar bet aftiue ®tata(it), bare be itte Minbe for Sig- 
tig^eben af bibenflabetig ban^ SoBtt^nbig^eb. Xbelen nce< 
xebe enbog ©Hnftjge ober, at borgerlige ftulbe Isgge fig fra 1022—24 bauff awiniftct i @Betti 
eftfrtob i ^aantftrifl en taitfl epp^iftrri 
Dmtient 1632, ^oori ^Jn Élantt <tnt(t i 
8o»c9 OtnnbElfc rg ^.tctcr tercø Origi 
Wiflflranelet Oen« Sjf ffe (f. paa SJfte 
forfatlEbc et SpDalcCfaTiiim faa Tm 3) 
SBer« , bcr beg maa nærneS formebelp 
DOcr mflrfe ©fofer og juribiftc Simftubtrt 
Cfliifltnanb i ©taBaiiger, gao en 3nb^o 
Sod 1650. 

(£n banlT ^tanb, .Piaii« Cauribfi 
meb at afffritc fcenftc l'otc eg at coetf 
(cmtr. 1590). 

a}eb eneooIbSmaglcna Ontfpretfe i 
gebfljiibtg^cb en ftor gpvanbring. SØet 
ben lærbe S*ovgetf(aub. a^otgcrlige tu 
mere i CBcrrettcme, ja faa Jlbgang 
©tatcna Ijsjcfte gmbrbcr ftobc bcm aabi 
Hnbe ®ecie berpoa (r SongcIcPcn« Sot efter t660. 357 

g^nbte forft pao n^ meb G^riftiatt ©tut (1716); og bet 
ni) iutibi^e ©tubiumfi ©tabet, %nh. ^t^ex, blett f«ft on« 
fat 1734. 

3}Ianbt be borgerlige 2Kænb, bet ^9xt til benne Ztt>, 
ere be bigtigfte: 3end pointet, ber ubgav ben norfie 
$itbflraa meb banff Obetfættelfe (1666). ¥eber SRefen 
(prof. jiiris 1662; ^ræfiuent i flieben^aun, f 1688), bet 
Mbgnt IlDlmer« ©itbfhaa cg tilfejebe SØit^ettagStetten (1675), 
og ffat ^abe bxret i begreb tneb at ubgibe fiii jjorelædning 
oDer banft ^^oDtQnbig^eb (Jurispiutlentia Bomanu-Danica). 
?ebet 8a8fen (f- 1606 i SRaiibet«, t 1681), ber efter 
ntflnge Star« SHejfei Wv Licent. fiiris i ©afel 1636, 1660 
SlSfeefot i §ejefteret og enbelig 3ufltdariufi; en 9)Ianb, ber 
er miiibrc tefienbt oeb Sfrifter enb beb fin S^'eltagelfe i 
bet banftc 8o»arbeibe. Cbcr fin JJeftogelfe i ©riffenfelb« 
Xipbebom fclte ifan faa ftÆvte ©amoittig^ebSnag, at ^an 
bilbe bræbe fig fe(B og fin £iuftru. S5en fem gifolog, Site* 
rat« cg Ourift lige anfcte 9ta8mu« SSinbing (f 1684). 
a)cn fomCIbgratiilet betfenbteOtto ©perling ben gngte 
(1692 prof. jurjs reb bet abelige ^(abemi i Æj«ben^abn, 
f ITlb*), ^bid Hisloria juris Danici tmibterlib ei forgaaet. 
$enri( aSeg^otft (f. i fiiel 1653, biinitteret fro Sfj^ben* 
^abne @Me; 1693 ^rof. i 3RoraIen Deb bet tibbertige 
aifobemi i tjffben^aon , og prof. juris beb Unibetfitetet, 
t 1722), og e^riftian fRei^ex (f. i fflipben^abn 1665; 
prof. juris fra 1693 til 1722. t 1736). 

(Sriffenfelb og flere af bisfe 8ooIi?nbige, ©caoeniué, 
Sasfen, iSinbing, bettoge t Ubaibejbelfen af S^riftian ben 
gemte« "^an^e og illorfte 8ob, ber banne et n^t AurfuS t 
»et goB^iftorie. gtebetil ben Jrebie gao allerebe SBefaling 
bertil i (amme ^Slaaneb fom @neoo(b«aIten bar Heben unbet' 
flcetten af ®tænberne, ben 26 3an. 1661. Rommi^fionen 358 Vft lærtr Hiietum. JpnIpnMgStb. 

ieftob af 22 iffiæBb, acelige, førte cg ©ergetfige. '©e 
maatte gienncmgaa alle ætbre ?eDe, iRtccefcr cg grrcTb« 
niiiøcr, fer i'cscn lunbe rctigcreS. Srtejbct bar næften 
færbigt i Srcberi! ben Srebic« Xib, men aftrobeé i ncflen 
Zib, cfl pplugeft itaa lUj 11371—1080. Stttct reuiberct bte» 
enbeltfl S>on^c tJcO gtttrt bm 15 Stpril (puMictret brn 23 
3uni) 1683, ^iorfte 8i>D ben 15 Mpril 1687. Sil (Scunb 
for EQiiffe l'ct lagbcfl MaSmiiS ajinbiiigS UbTafi, fiiftfott 
1667, og atliT emar&ejbst 1069, faa bet fld( bctre ^am ti 
ifær fllitbc fccciiS f^nbigc pg ttjbetige iSlil. gcrlatcn er 
af ^ocel ^ielftn, m fallig Scubent, bet giT Sancelli* 
Dejcii, cg til)icfl ft^rebe bet f}e\t Æancciii, 1679 abUt unbet 
9!oiMi af "iltijfenpalm. Slwfle SjoB bleo, faatibt muUgl, 
Icni|,ii:t cflcr ten baiifle. 

gertalen tif banffe 2oB op^æijcr be forrige 8eBe, og 
fiooen felc er Har og tVbelig. 'SRun ftob bcrfor nu i ben 
Sormening, at man ^ei:efteriiÆp)?e mere be^^bcbe at ftubeie 
^osf^nbigt^eb. @elv UDanmarfa Mienblt SCabler, ^HoiH* 
»ort^, jiger, at meb ^'^"f^'' *" iRetfærbig^eb, fiort^eb og 
t^ljnb Beeb ^an intft i SJerben, ber tcrampr benne ?cd nær; 
ben er ftreten i fianbetS ©prog ineb faa ftor I^belig^eb, 
ot en^oer ber Ian læfe cg flrioe, ^»or ulærb ^an enb, et, 
flra; fan forftaa fin £iig cg fpre b£ii , ^t>t« l^an »il , ub«n 
©agforer. Sn lignenbe tRced iftemtne alle fjern »g ntcx. 
ffin anben Srcmmeb finbet ben enbog faa ttar eg noj^gtig, 
fom om ben cat bifteret af ©. ^cBel. Til SogtrbtTetért« 
fflerømmetfe figeS, af ben lom iib ubcn S'v^Ifejt. 

Swt juribiffe ©htbium i 9[lmiiittlia(iei : ®. fi. Sobtn, SJen 
bflnjTt D9 rorfft 8oo(ijnbig^(b8 $ifl. ©. 27. 32—38. ÆoINniijfgiofm« 
ttinge, 3>. iHttfl6ift. ©. 73. Dociores juris i $uiibrupfl Siogta- 
pljijTf efttmtniita«, 2. ^. 1855. 

£)m aSofc Sott: Jac. Ulfcldii Hisl. dan. ^dS Wcstphalen, 3uTibt(tt @Trifttc. 359 

Honum. 3, 487. JTofob ' %ni^tr, SdAiening fot m banft 3>># 
(onbdt Utfl. 1777) afiihanaft: Sxn prot((tanti(Tt Jtirtt« Kmina 
om SWoft SoBi aliiitnttliBe gottin^^tiøtl(b 09 bmfl Sitbptjbrift i Borrt 
boTiftt 8eo, ©. 102. Sliibtr* Su(^'« rKtr Eotbing'« ©tcift: ættbjTifle 
£()» DC <Bti(ti. cfftfT t)uilct( @iib fclff bofbc ((falct Ssrach $oIif »c 
SRmiflfitti ot jlDri« oc StøariB C'«-") ift^- iCOS. 4. 1631. 4. 
(t Nn mcroifT' Soo ortnKt efter Jtib^otbtt. €te>n))[aT(t af tmbat 
UbgaUt i .^ielinlljtrncs ©omling nif», at bet ^oir Mtrtt (enDtttt Hl 
Snwiibiift )}aa ben btuifle fHct, ia bir i fERaretn re ttlflrmt mangt 
©tfber of alb« og ntjf« bonff* 2oBt. 

9ti((S <^cmiiiiiiiircn de lege natura spodictica melliodug. 
Viteb. 1562. C2"n »l^ff« ^tflo« fi"*'« ' etiftSÉibHotfitfd i 
flMtrifbe; jtg bar ben^tttt nbn<ivnil566 i ■^iriinflitme« ^SamEing.) 
Cflfoa i Opusc. iheol. ®. 226. jf. eAltfltl, Statutrtttme (Sninb« 
futninatr, anbtn Ubg. 1, 24. ^itlTi, 9t. •^uim. ^o^oralt^. iS. 
20. €d)(cgcl rcgttre btriiit Sog blanbt bc iibtttjbdtsc, fxo ben 
eiftiTof tr fpi ben pcattifit S^nft; nitn b(t re bog ninvFcliøt, at en 
banff Sfitolog funibnbe STor for (pufftnborf fr(ni(tiU(b( Woturen« 
Sod f""' ®>'^^ ^ou »d f''!" bCR rctle Ailbe ti( aUe ntexnclTeligt 
Sooe, en 9tn(liielfe, bre er faa cplieiet oioer fttte finit« ©anitibl. 
Sagen tilegiicbe dan (1562) Scit Sttabit til Suftmp foTinrbelft 
beniicS Si>rtj(iic|lre af be banffe Sum. 9(n(fl>uingen bertU gaV i^ani 
gordaSiiiiigft outr ^aiili Sceo til fHommeme. $an ga«r ub fra 
Socrales Plnlonjcus. Ea demum lex legis nomen rilfe sorlilur, 
qiiæ non solum auclorilalem principiim el magislralus håbet 
(ban tar tungt fra at an\tt bent for ®iibre og €iigle), uerum 
eiiam, idqiie mullo magis, ralione firma et immota nitilur. Hcc 
ralio aliunde pcti non debet, quam ex duobus, nempe, ex 
natura ipsa, et fine ieffis. In natura ipen sunt tcmma 
qutFdam iiufi et /iauf»ti, prælerca iudidum, quo iusta et 
honesla iniuslis el lurpilius prxlerantur. Ex his seminibiu 
oriuntur leges, q*ite desliiiantur incolumilnli reipublicie, non 
aberranii ab ultimo fine, ad qucm omiiia rcferri oporlet> Qiite- 
cunquc fegcs islit pacto tiint extriicltf, solir mereitlur Icgea 
diet, et non quæuis Tyrannorum decrela aut (lotenlum placita. 
€fter berpna at fiaUe omtalt ben %ax>, fom en JCejfer gav, at en 
SKanb maaiti tage to ^ujlrucr, vebbltver ^an: Quicunque ergo 360 tn lånt Ziltxam. Jontvneifltrt. m isli imparo decrcto obtemperanint , non eiciisinlur t 
auloritalc, fied n (/•ife »a'iiriF ^ ^aa ust el ttti 
JiaiB ti a oalura aberramnl, eL Dcinn nalur« opiricera i 
scrunt ingrali. Srnnc Katiirtnfl inv tuntt itan tiiiligiirf itfr fsa 
li^t forntt mtb Shnttfalbtl, litiilftt han l>i>T (ati|;t fra at Vidt latc 
falbc, ttii ivai vUit bn itti fna fa(^I mct; iiini ^(tr car cfKt M 
tog Mcone ncfllf ®iii|ttc tU6afl(, fi'in innn niooltc taftt ffiiit for. 
Qanre a^wtrr^nih est htfc (n,r, el ffrnHif Dro nynitie 
tunt^ quoil ipnii hac Iuck nafuram humiinnm nniaitrrit, ae 
e/iam jiosf Inpnm tgrncuha quandam in vnliira reUquorif^ 
qui dum cirilniitur cogilaliuiiC' pulccrrinin iiirlulun) ic Irgitm 
harmnnia, t'l ii<^liili xdiricalio qucdatn agnuxcitur. 3^tltc SoTfeg 
var iiljE: Niilliis lamen adhuc, quod sciam , hxc elcnienta Ira" 
' did il, et oslendit uiam progrcssus Jcinniislratiui in hac nobilis- 
siroa naliiræ, ul ila dccaoi, arie. quod sane summis illis uiris 
{b( ørfffft p|i couimttftt gilofcftc pji i t)Dr lib 3X([aii*tcin) U^ud 
fuissel difficile, si naturæ principia, e( inde conclusionum ei- 
truclioncs, ea Iractare methodu proposuisseni, quam nos sequi- 
mur. Ken fion fiaat«, btt »il taxt goonligt: Hine enim futurum 
apero, ul non ampliiis Elhicæ ae iurisprudenliæ bludiosi Terant 
islam quoruiidam conlumeliam, qui negant dorlrinam de mori- 
bua et Icgibus demonstraH posse, »idebunt cnim clarhtime 
non viiniit /egit nafurre concfiisionet r/esli/ni euiefenlibut 
demorKlralioniéiis, quam arlcm Kttclidis^ quam quidam so- 
lam demonstraljonibus niti, Talso contendunl. Æun (tt €l(b eiC 
jtg cnbnu anfert af Sogin ftlv, forti tct faa rnintt uMalra ticn« 
ÆtiibliiS: Non ergo sensu briitorum præcipites ruere nos decel 
in ea, qus primo aspectu dulcia et iucunda videnlur. Kam 
eum cogiiilia sensiliua, quæ est opus animæ senlienlis, tantnih 
relinet nos in ija qus scnsibus arridenl, nos contra cogiiare 
debcmus, quo animæ gradu a beslijs dislamus. non enim so- 
lum Gura siirpibus crescimua et vegelainur, et ciim bratis ani- 
manlibus senlimus, vcrum eliam eum angelis menlc prcdiii 
sumus, Quare quo ment nat vacef tpecfaitdum ett. C9 
f|t)orf)(n fmr tni? Xi( iStuts Srtjditdft 09 ©ubs SMjttdft: ag- 
nilio Dei ae agniti Dei celebralro. Agnotcere Deiim et ag- 
nitam colere, proprijttima actio hommit etf, Quare homo 3uritJffe etrifltT. 361 

merifo felix et bentnt eity gitando in hac actione occiipaturt 
contra miser et infelix cum ab hac ett nliemt*. jDafaa ( 
Enchiridion theolagicum I)ar <^iiiinmgrni rt Vffmt Contractaa, 
^vori ban ficmftillcT nogle (Sruntfatninjitr uf Jus naiunle. 

€laiiB ^(um: SBinHiifl, Acad. Haun. e. 273. ©(ttrfcn 
SqItS (31o{far: Glossarinm Juridicam Datiicum. 2)it n VOt 
®ainb(( 3)aiift( ©lofcis ttttt ^otClarinn, fom fiiibi« ubt tt ®tanfl(, 
eitlantftt oc SiibfFc 8cntøf|n (ttc.) af S^rillcn Cfltrron 91aab< 
tnaiib u(i 9tDeftlb. Xbii. 1641. 4. Glossarium juridicum !>»- 
nictt-Norvcgicwm ((te) Mff Slitifim OilrrTen ffirtjDt. Jttl). 1652. 
4. Jttib. IGG5. 4. 0^ ubrrt Var. 4. €om Snnttitl (laa ^ati« 
®mao og CrtfoTflaritifltr anfeirt: 3 Xiicgndfcn til anbtn UbgaM 
fIfltT daii: p3)tt fiunie ed at SUftttt fTu[b< Iiafvt fit 91affn aff 
ffltjøcn : et gol «affr» Siict et b(t)aflt!ig, b(t onbt Sl)(t( eil^i ®i* 
W« lucttr, oe b(t flitnrf« f|o« 2Rtnni|Tm rof ttntioc^i fult Scgimt," 
9tf <S(aanf[( 2oo anfønr tiati: ^^dtfftittrt, og tan jftc faa noget 
ub af btttc uSrfjrnbte jDrb, btr tfF( er anbct tnb: infte Urt, inttt 
af tit Sing. 3(te brgmmbrt maa ban cnbnu &t(taii(ig raabførrt- 
©cf om bttK ettift: SuiborpliS SRdtdf« Ofl Sorh bring« , i j[6(|. 
€tl(f. ©fr. C æ. og Æofob.^tnditrt ®aml. 0(t. 1, 408. 

$cb(t g. ©caurniu«: 9^inbing @. 419. 9ti)(nip, UniOtrTttctft, 
6. 171. Se ©tuberenbre gttifegiiinB: Æ. STntbert 9(in)iiii. foc en 
bonfl 3uri|l, ®. 05. Cm te borgerlige Suriftert ©tiKiiig ffrieet 
Somt til S. Sartbo(in 1643: Ulinam patiin (ibi persperlus 
esset siBlus , ulinam conditio Jurvconsultorum apud nos tibi 
eiplorala — Degunt hic quidam noslralium plane inglorij, nul- 
Irus rci adminislralioni admoli, indies *ulim sollieilanles, led 
rruslra. Vormii Epist. 3, 793. 9tief« Jtaofl: 2)en Slelle 3ub|Te 
»owbog (ete. meb gfiriflian ben Srebiee iHe«*, o. fL) Abff. 1590. 
4. X. «n*er« eaitil. Sfr. 1, 340; bra latinfie fOoerf. 1, 355. 
JDnt .^eitfrlbS StDrfft ^irbfTraa. Xbb. 1594. 4. fee SlQerup, ^ijt 
(tat- etilbT. 2, 185. Vebec @alti Soebiilorte: Aros-Hsgn. Ur. 
289. fol. S. «n*(rB €aml. ©tr. gortalen 1, XUI. 3«« 
SjeKe: 2ten banfTe oe norfle Sougl fummariffe 3nbfiolb C't-) "M 
SerS oc ryttniee forfattet. Stcti en Saffle eller Kegifter beTbotS 
paa alle bc banfFt oc norftc nurft (SlofTcr oc juiibifCt terminis (ttt.) 
per 1. B, C. R. N. jtbl). 1034. 4. „SXn te f<u |Iet (Itlifcrtt oe txEiO"'!!! f"'" niiitid, fiitb af franfft, ttiftt c^} latinfTc Otb: 
Btivafe Boifllib; congaiidium pc frUiM frolorfdi" , O- f, V. Stift 
CrbfocFlarinfltii n ith ailib el fi>T<iitte: ^(rilbatie føtllarcc ban om 
btn %it mmi feri^ bar vibfl or btust %r C^liJ?) ofl 3!!^ Ubftub 
R Xitfurørbnrbt lil at nrDlum fi(i rao m @t>9 t^aa aiitrcl Sr^ne- 
^hifcfir, Stlalinit til ^rai^tn foc [røn t>t(r S«))' faniiiitu. ^fltban 
tr griUitani. Siiinewl, qiinsi ©(gtav'dfcel, fcrbum botbt, for dis 
nogcit 3!iidi't(fln (Un: Sjtnfarb ftuitt tommt fra te 3'i)^tJ ttl at 
viii lanib bc ville bc^im (Utc buob t«^s $o»anbln: fliiUi Dtbn« 
fartfl. (9Iljcrup4 ©iccrptK i Wlliciif 1,404.) eomt: Jitii MBifb 
8ou8«, »rt eummariff* 3iiM)eIb. Jibb. 105?. 4. Eiflcltbi« paa 
Rim 0(1 mtb cC SlrDJitci: paii aU( ^r (anftt cc ium'|T( iittvtt @lo(r(t 
oc juribiftt XcrmintS. %. St. S'ri), 3l ft))^( 3ocb. fat fom en 
(nb( af tn Sfgi^cr tUer noutl flfilt, oc i nt^tn ^aabc toHimfr of^Jir 
ttni lufb btt fem Falbifi Stiiub i [wi Snfte Sm. Joinnitngti; af 
pamit Crb fiiibtB ciiftm i ^dpatcrfl gormuInr'Sua o. fl. liflntnb« 
®frif»t. 3abb 91afd)l ubttt)b(Iifl( etrift bttbK: 9tor|Tc Sove 
StraiDrtal QftK tin WoAbt forfatttt mcb (^tt £)cb owr ^uert Sa« 
t)it(I, fanfotn btn Si>g er btt TiilbtS Memoriate Biblicnm, Jtb^ 
1650. 4. 2>ct mttcMieflt btit n gltciiiøm om 9Iar|Tc £i>M 
SoitHiiligbtb. ■ : :i 

^tn» eoudgørt omtoltA af @<^ll>t(r t Soitdlu til Westg«!«- 
laR«n ®. XVI. XIX. Uplandsl. -S. Xl.l. SodemanDal. @. 
XXXVI-XXXVll; ))aa (ibtlf ©ttb ^an« Cmf. af SSdermanni- 
laghens Kyrkbilk i tt ^liirebaanbfFr. i ®1. Stort^l 'Saml fUt. 
3124. 4., og ntrb ramHit-^aanb f^ntS Arnai-Uagn. 9ii. 23. 4- 
fc(t inbeliotbtr gortaltii ril 3i)f[t fiott m. ni. at taxt ffrffiot. 

^itftlbi, Sioljnae an 9U\tnt $it:b|Traa rtc., fct bet ubfediøt 
om brtft etrifttr i KljtnHJ* *i(t. flat. ©tilbr. 2, 185. 189. 190. 
©anlriie iiavit £ot>tnt iiitbttr Xitd: Leges aniiquæ aulic« Norvth- 
gorum et Dnnorum ex bibliolheca Pelri Johas. Ri-senii. SttiiM 
Jurispr. Romana-dnn; ^infertt bo« Vinding, Acad. Ilaun. ®, 4^8. 
^bcc Sflffoi : {iofnimt, ~, A. &)miii(e Simbalionet paa Cc Scgata 
fti^tbt af Vptttr Safftii, faint ^anS £iti og Stontf. Sbi). 1763i 4. 
Ctto epnllnfi: Cimbr. lil. 2, 840. £BolffS ^iil.JDrbb. 10, .151. 
JDtn tiant Hisluria Juris Danici, in qua Jura Saiunica n Da- 
nicis derir«'« molilus cat, [t( Acia liieraria Univ. Hafn. &, 171. SuTibiffe efiifler. 863 

SMnftc eoe: SKff. 1663. 4. ^ Satin af fScg^orfL 
1694. 4. ^aa X^ft af •Satnmt: 1699. ^aa Satin af 
(prttr ^«j(If(. 1710. 4. Jtofo6.«ii(^r om brt bonffc »6 norfh 
Saoaifecjbc unNr Srrtxcif itn Srtbic og Sfiti|ltan bm Stintt, t 
Jtn^gS SuribifT fflrfiu Str. 1, ®. 06. StabcnS SouCt^nb. ^jt. 6. 
59. Sammrt 3)aiiff»Hoi:ff iurib. Ditj ofl ©igl«. C 182. aofnw 
»alm &a« 3n»rg ®. 340. %nm. — »orfft Son tiiloggt« ifor SiC^lm 
Sonn og S^iiffian @to!f!(ti). 9tDcTu)), Uitiwrritctrt, 6. 163. O« 
bltft SoM SoT^Ib til blnanbtn, fte A. VnibaS SdiDtsn. for oi 
banff 3«rt|t, ©. 76. 

Stgtfom man fatte b( gamle SotieB 3nb^(b ^aa Slim, njocbt 
man bet famine mib S^rijltan btn SnnteS Danfte &». ^rtK 
t)»nr: Chrisliani Qvinii QUec bcnb 3)anftt Scni'Spge ^nb^olb, 
Snfatttb Capilel- eg 9tilm»ii( i ^^TUtt)9t Linier (etc. ftc) fficU 
mcent, eiibftiønt iffun ntcb tn (let PmneifcljR Cbtt er ^}AtT 
MftBn). 4. 

BEflfiM be juribifle ©tciftec paa Satin trniatfej 6tr fim mA 
$enf)in Hl ^eqec »g ^[6erg Stfunblingen af ©(tcgtltbttne fom oi 
»igfig jurfttfT ®og foc ten Sib. SNertil han: Henricui WeghorBl, 
Comparatio jans Danici el communis in ciniis malrim«nia)ibiii. 
Harniæ 1693. 4. Laljyrinthiis gradnum cognationit. Haania 
1702. 4. Cbr. Reitrer, De consangvinititis et affinitaln pro- 
prieUlibDS, graduumqiie compalaliODe. Hauniæ 1701. 4. 

Sa Siferatonme iFfe fioue brubt ftg fQnbtrlig om "amt <Elb|lc 
Sfiirifter, aufeHfl bn nogie, ber belB fiaoe "aartt (profeiforer , bd« 
^ooe b(fl«bt oigtlflf juribffte ffimfceber, ftl» om te i Sittrdturen ilU 
hatM gjort fig trfjenbc iiben Mb btrts Z>(fi»itatfer. Stogle Sbttt« 
nt<rnb bet ogfaa enbmi ttlfejrS. Sif be fibfte bart : øriger ERofcnf 
franb« C1J94)! 9lig»raab »m Jtrag C1636;)i fflorfit »»ftnhanb«, 
+ I SRabrib 1653 (1645. 1649); ©unbe MoMranbj, brtjcnbt «f 
Pne polttifPe Ætrifler. ^X6itifextt Bare ben i forrige Sibtnnn 
nttVntt STIbert SCnop^v, prof. jurts 1549 C'^''-'))' Kieolauø Sbcof 
ti^iliit fra %[(rteborg, prof. jiirii 15B1, fgt. Sibliotficfar 1569, 
i 1604 ca>trt>. 1584 fgg. Cimbr. liier. 1, 660. »i^mip, Unf> 
»er|it(ttt, ©. 36} ; Seon^rb SRetner fra SuneSui^, prof. jaria 1606 
CS)ift>. 1607 fgg. nijmit>, UnioerllKttt, @. 120); SoEion Sltuller 
fru Stofloit, prof. jaris 1649, Tiben Sorgtineflet i StoiøbBrg; Sou 364 £<tt Icitr XiBiiuin- (fiOctlt. c i Dst« V mufl Surneman, f. I ^hrtl«, prof. juris 1CG7 (2:?i|>. 
Cimbr. liler. 1, 59). ff-trliofl: ^wd Shrartt. Sl.tli 
(De ilii;nilatc ri prirsLantia sluilii jurispruilciitis^. Gencvæ 13u6. 
4-); Sufianiirt giittr, lieenl. jutia (IC5:i), prof. cloqii. i SoM. 
©ami ^nna Sh. ^.iiirifni (hos ®. 8- SaNn ^aHft"!. Pa"ff KtR* 
btnt i Sntff (1630. 1643); qMccSinHna, Hf BdinmtfiaU((lG62)i 
9titl8 Stnjoii, fflditralpTCtiiwt (I(J09)'i Sfcomaa S. «- 3rtfo>> 
CBtrfcCvtlitr i ttft« Sflncrlli (1071); 3«« ^ti&holm, 9I*ft»for i 
^ofnlltii i 9totii( {lfl?3)i qjftec SJtiijuii SRijIiu«, ConbstoiiiiBn 
(1708). 18. Banil en ?Icrff Sijftfnt, ©oiimar!; C( (titflt gotfid- tlft«* 
lifflraffrne Jiaiifl Esaning 0% Snttri ©trrnfen ^fbcl^ 
®8ti: t'autitfcn. SSet^tn ftbcrftu. GWiil^n JinOEP. i'anS OTo> 
gtnfcii. ari(b Jioitfrie. SJifteiiofltoffr fra Kiflé *nr4 ^ 
til etriliian StcijEr. »lanKM ibifiMifIf ©ftifltr. SFtftfctege^ 
^ans llanfta. eiiifl« frcjiitaltlc PcP Sibrntf Sriiipcnbcper: 
Cpc ®itbtca rfi Of"f> ^ii"('' 3(nT.'i; etnlttr em Sjv'bnit.ilMta 
eelfjrinø. Stim {>cleat ofl ^an« $>anren @fLinnini|. 3rn4 
Sautibfen Soif rg Srcnt StiiilFtn. &and ^lielFen @trdoe. 
3ens eettnfen Kor ^ Siefum. ^etct 9(tUa ofl «itl* 
©langt. 9Ii)tgf: arnofb be giiit, 3cnfl OTottfnffn. !uco« 
Z)tbcd. Slbfalcn ^rbrrfm. SiDbient Stamut. Scnbtn Saa> 
iibd ^atifen. ^ftber SUufrn. 

SloQt bet anlagiS for ^liftotieftriciiinacn«, Iifle[om fut 
Katutfotltningen«, ^aol, at c)>fatte gencmeneiitee, ^.^egiBen« 
pebernes, Ijbre Sirfelig^eb i bete« inbre ©aininen^æng, 
fdtnt at gioe O^nirtiQJitQen beraf i et rent 09 cebell iBpvo^, 
DUbe bet t>i\tttot Dxre urimeltet at bente cg ubilligt al 
fræbe benne jjorbring o)^f9lbt beb ddt ^iftorieflribningS 
Sefl^nbelfe. 33el manfllebe bet ^ccrten ijaa Unberftettetfe af 
Songerne 09 Megjetingen, ijeUn if(e paa Cpniuntring fra 
ben Qtagt^aDcnbe Slbetj atle caie be fig bel besibfte, at et 
l^oll uben ^iftotie ei en ^fatning uben Secibft^cb. ^i< 
ftorieftriuetne ^aobe for en I)el egfaa 2)(ibler til beb Wejfet 
og ptt<t anbre SRaabei at tilvejebringe ^iftoiifCe Santlinget. t>iflOTit|Iri»n[iieen i fltmlnkeligttb. 365 

3Rfn 1 t^øTge tjtU Ziiiaitntni iCannelfe ^aebe enbntt bet 
lærbe ©proø en afgjort OBCrtæflt ober SWobertmoalet, ber 
bar for ub^rtet tit paa en txnii^ SRaabt at gjengibe bet 
bunbne Ubbbtte. 3He uben en ti9 SSttmoi tan moM 
berfor Éetroflte ben SBeJ, bet foreligger. $)et, »eb gæbre« 
lanbets ^i^orte, ^bor juft neget ^utbe grite og foifrifle, 
foræble @inbet, noget, ber bpit bai trængt inb i jollet, og 
mibt unber ftcre Sebrtftcr, ttfl be uatt ber, (hilbe fremlatbe 
en fflegeiftting, ber gjenllang i Sproget, ^((tes ^artab fua 
fremmebe aWorber, ber ooerbpee be l&iemfige SEcner. 3raib- 
lerlib Begbnber atlerebe nu, nteften fanttibig, faa Satin øg 
i aRoberSmaoIet bor ^iftotiefftibning at wbbifle fig; »g 
ftamben imellem begge, i ^bilfen 3)ti}ber6maatet enbnu lig« 
ger uiiber, er bet fprfte, ber maa tilbrage ftg O^Jmærlfom* 
(eben for ben, ber ^uer ub ober ^ele Siben. 

©titler man fig, for meb Oiet at f«Ige ^aiaMtme, 
paa be enfelte @lanbbunlter, faa laber allfaa ^iftortePrib« 
ningen fig abftitle i to 9?slfer: ben latinfie og ben banfle, 
eg ber funbe maaffe gibeø bem, font ciUe foretrætle at følge 
begge bifife iRæffer ^»ct for fg "leb omtrent famme Ubf«« 
Itg^eb, bvillet :^ellei itle ftembt^ber ftore SJanftetig^bei. 
2)et er imiblertib iffe ^er mit ©ietneb. lOet er et teljenbt 
genomen, at ber i alle Siteraturer gibes ^ore Xibørum, 
ber ere at Betragte fom Mette @iennemgong«pnnIter. 3Ran 
bar f ommen inb paa en Sej, ber fortfat ilfe fnnbe føre tt( 
noget; et 9Waal fbtroebe Siben for Oje, fom bet tHe bat 
»srbt at lomme li(. X)et Ian meb Slette figeø at bære 
arilfalbet meb et^Bert ^ell« $iftorie, ber af goBet« egne 
Søm flrieed i et fremmeb Xungemaal. t^abrelanbetff 
4)iftorie er iffe ubetullenbe for Sarbe, men ben ®ang 
ntaatte ben enbnu Ⱦre bet. gor en^ber (trtb SRanb bar 
Satinen og itle bet foRelige Sungemaal at anfee for 3Ro> 366 Ed l£Er6f SlMrmn. eiftorif. 1 a>i^. urw ^^ bttemaal, eg felee gæbtrfonSetfl ^ipprie og 
mnatle fortlarce, ilfe for Jolfet, ber i aonbena Stige røf 
oat til, mm (er be ^jfnilige og frcmmcbe Særte eller eiibeg 
fot fremmcbE Ofationcr. '•iJitn benne latinfte ^iftorieiferi^aina 
ellec liirtoricfoTifiiing er nu al betragte font bebl @ob«; 
bet fcr^otbcr fig iffc mcb ben, fora meb [fine sEiMnftofcéfog, 
^bie £rpbagelfcr erc lige ubttbelige, uanfeet i ^DilFet Sprog 
be erc mcbbelte. ^ifloricn ftal iixre (^olCetS gjenbom.;; 
naar ben it(e er bet, er ben (un lil for ben lærbe iUettcn^ 
og bel er berfor enbnu im bm, bet fil Srug eeb bctdC 
©tiibiet brager tt forcelfcebe Sorfaliere frem, for at cfttrfrf^ 
et efler anbet. Onjen Icefcr biefe ^iftotlfJ« !l?«r[er, cg bet 
natter ilte ftort at opfrifle btrcs 'i'itnbe, ingen elt losfe 
bem iibcn ben l'Ærtc. l*igefaa libct ler man anmcbe negeit 
om, naat ^on ilfe ^ar et færttgt Stjemeb, at giennemlæfe 
ben SRælte af (atinfte ftipotifte og aKtittariffe Mf^anbling«; 
bet enten nu at glemte ellet gjorte ecetpccigi. ^r ben 
Sovbe er ingen 3(»iening fertil fomøben, ba Ovtrftgtei 
fagvis atletebe et til. Om i^orfatteme i 3Rober«tntiaIet Ian' 
btt berimob antageé, al nogle ere mtnbre beEjenbte, al be 
uci'ftaa pna ■^ogtifterne, men nu ere forfounbne af beree 
SeBibft^eb, font iHe ^Be gjort ^Iftorien lU bere« gag, 09 
bet et @l?nb at labe bent gaa tabte, ber engang ^aee pat* 
Iftlbt gæbrefanbetfl hellige ?Iabn. feelc bette Stibentm tt 
bog, ogfao meb ^nf^n til ©iftori'en i aUoberemaalet, hin 
en Onblebning. 1£itt lom enbnu tun an 'pna at fantic 99^ 
gloen^ebet; jjremftillingen er i bet ^ele uben ftritif^ uben 
3art)e, uben Sieltalen^b. Æntillen bleo ferfi tilmeb@ram, 
ben ^iftotifte Se^anbting meb Holberg. 

3 bet jeg ^enbifer bem, ber pnfte fxrfig Sunbffab om 
be enfette gag, til be ^iftorifle SBibliot^eler, (lal jeg berfot 
tun foifVge, minbie meb ^enf^n paa Selo^ttrtng tnb paa I Ct alirfit getffø. 307 

SommenftiQing of M abfpHttebe; nnber eet at famle en 
Ubftøt oeet vor {itftoTieftittintng« Øiemaang, i ^Hlen (in 
Stamp inttiem ben latinfle og banfte, famt beggcft Ubit^tte 
oU to-amt tilf^ne; Dfl ^eorveb gøtfatterned feilonlig^ebec, 
forfaaoibt ber Deb bent ei noget frtmtieebenbt , bil tafte tt 
opl\finbz <Sfiær eber bet IftU. 

^jalptmlbter : N. P. Sibbern, Bibliolheca biilorici Dano- 
Norvegica , mcb eufppltmtnttt 1^0$ Westphalen. 9. t- fSaitti, 
Sxinitfiidtfl ^t|}. Sibliotdtt. fR^auf om $t(tonograftrric i SiDaflett 
til SJctclA 3Kn txin(!Fe Jtrsnift at btjTrioe. 9}tbc(f€iini>nrtnA 3iib* 
((bntng til 9latii>na(i|t|lovi(n. 

©e f»rfte abfptebte gorf»e f#r 1600 ongaa bel8 ^Po* 
rift« Unberfogetfei om be noibi^e Øolt, beU jtonseræRer, 
®enea[ogier og (ignenbe nteie ffiedeUe SISmner. 3^(1 biøfe 
gorfattere iffct: ^aaS 9\)\tanbev fra SSrant i ©laane, 
Jobannes Lyschander Bramensis, Prober til $tft«iografen 
Ct i Ungarn 1&82), ber eftertob et @tcift om be slb^ 
Solt cg ©teber i forben (Aotiquitatiin DaDicaruin Ser- 
mones XVI) ubglDet af Sorm 1642. i^orveUuø ^ame* 
fort ben 2)nflre (tfæge i Obenfe, t 1627), bet iManbt 
anbet 1585 fheu fin banfle Songeiicfte (Series regum Daniæ), 
fom (an tilegnebe fin Sen, ben oQtrebe omtatte $an9 
Sang fra Sldfend, ligefem (an en Slfter af Øabrelanbetø 
^itftftie. »nbere gofs C^iftop i »ergen, t 1607) af 
@te))(aniuø ogfaa anført Manbt Saxomastiges. SHogen« 
SKabfen, Magnus Hatthiæ (af Sran^^ Sormorbfen talbet 
tt( ijærei beb ©loien i Sanbdtrone og Sneb(jalper (o< 
ben gam(e Ipant <S^anbemageT) , Siflo)) i ©Eaane 1&89 
(t 1611), i (Dtlfen ©tiQing (an (abbe gejlig^eb til at 
forfatte be Sunbfle 33iftof)t)er4 ^iftorie (Series episcoporum 
ecclesiæ Liiadensis), ber før^ 1710 bleb ubgitet af S^. 
9art(ortn. 3G8 Ilet \«ni Sibditini. &i(lcTif. 4, el flont*^^ 3)en foi^cn cmtatte 3onad (i^olbitiit, J»nas ( 
gensis, ubgai) fin forOgebe Descriptio Oaiii« 1594, i 
pfntiiim, fem $cntif ©dcB, ,^0Ptbfin(rn6 faa !?rlHiig^uØ, 
^ftfcb€ gieet StnIcbiiiiTa tit, cg fem ^aii fTree pOQ S.'atiti fer 
at gjprc Srmmcfce 6cfjenMe mcb ^ane Q'^brelaiitfl ©totnet. 
5DlattV^ Sliibctfen ^cr«, MaUliias l'ursiiis iJtitUnT og 
©DgncCrÆft ti[ 'iDemfiilni i fRibt, (?vot ^aii Hdfl^^^ ^^o^t^oi 
^orfiborg, affat 1016) fljorbe llbbtag af Safo 1585. 5ior&- 
manben Grif golber, ^an8 ^laiigtrui) p. fl. gabe 
Ha of meb ScDiiciebeflrieclfer, ifcet atelcne. enbdig til« 
biog atigaraabcn 3ateb Ulfelb ben ^Ibre til €fl«ø og 
ftcgSbelie Ct 1593) fifl peb fm ajJoftfCiliRe Mejte CHotloe- 
poricuDi Itutlienicum tfiOS; Logaiio Mvscoviliea 10:27) Ub< 
tiiHbete OpmÆvlfcmlKb, og tfii DplegeS (citere i 9tr{cii8 
(Jre^erit ben Snbens Jtrwife. . , ; 

Een forten anffltte latinfte Digter, Ma8ma9 ®t«b, 
Erasmus Lælijis, gac ftyrre og minbre partier af Øæbib ' 
lanbet« ^iflorie i metrift gorm (Margareliciipuni librir S,- 
Rerum Danicarum libri \1.) og Ian for ben fenere. 3:ib 
Iruge« fom en ^iftcrtft ffilbe; meit fceitne ©e^anbUtia ,«f,: 
difterien fom et @po«, nteb 3)fufen$ ^aafatbelfe, meb fjerne - 
a^igreafioner og ^erfonetne inbf*rtc lufetibe, [lemmet Emti 
Itbet meb bet fiinvte tjrofatfle 3nbtolb cg bet brebe i gor« . 
tællingen. Snb^otb og gorm mcbfige ^inanbe«. ; ? 

Gilbert ie(i: ^an* @t<initat>ltc , fDrbanfttt« „SMtleff ^eUt ■ 
til •&øt}s<iacb, til art et taiHh aff 2|a(ob SVattfen." (JtjsbtD^aMi). -. 
1592. fol. 

SDm CivUatum quarundam Schaniæ dcscriplio , ber tiUiiogtt 
atflømi« airotlf)ia, r« fflffltntrt $i|I. efttrr. om 2!cbt(, ©. 157^ 

SKatrfiiflS ^or*, om ((»(m efttmtningtrnt m t(miii(I(fl a^U 
genbt CCiml"- "'". 2, 656. qj. 9t. S^omt), *ifturif[( Sfferret« 
ninyt om Sliix Q^altKbraljTolt. mt 1846. ®. 83. fBtnbj, 93l> 
biag til ■^oifrna €toI(S $t|t. program 1848) nabncø ^cr fonnd^ft pant Qvaiing. 36D 

^S Scite el senlentioie dicU Saionis, 156S, font |(g ti»g 9b 
^c Mnt Taa (K'big at finbt. 

Srit Soltti; ont 9litlø Jtaa« maitglebe ))aa (føgt SttiL 
C. Erasmi Michaclii Lteli Uargarelicorum (elc.) Libri 
decem. Francof. ad Hoenum 1573. 4. Xiltgncl l^roitnfiis (£l\* 
fobct^ af Sngtmib. Rerum Danicarum libri undecim. Francof, 
1573. 4. Silcgnft %Tticcit itn Vntm. ^trttttt paa 9lqffr, ubm 
i^ialttinlMft, uiibtt iSorgm oWr f)an« Aonrt 2)A, c. f V. Dtn 
gonilt banfte SfbK omtalte mtt ^tec. ^iilDrim fttv btg^nbet mA 
6l)tibfIob(n 00 Stoa^. 

!Z)en egenlige ^IftorkflTisning tnaa imibttttib antoges 
at ^aoe taget fin rette Seg^nbelfe meb ben f*rfte iDngelige 
^iftcriogiaf, $an9 ©våning, Johannes Svaningins. S«bt 
af iBpnberfoIt i ©eantnse i S^n omtrent 150S bar ^an f 
fin 93ainboni ^alt, faa ^an nappt funbe gaa, nten tom fig 
beb et f}(ubfeligt Stlb. £)an gif j jtjvtien^abn« ©Me unbet 
{Reltoien S^rtftiern Snorfing. ©om fattig €tub(nt fjøBte 
^an engang en gammel jtt«te, cg fanbt, ba ^an, foT at ftiate 
©fræbeifønnen, felb ffrsttebe ben of), i €ømmen af ben 
en Sum ^enge, fom Øcrig^eben bab ^am fce^otbe, ba ber 
ingen Sier fanbtcfi bertil, cg '^an bteb faalebeS fat i @tanb 
til at enbe fine ©tuberinger i jti^ben^asn og beb fremmebe 
Unibcifiteter. S^iiftian ben Ziebic antog ^am 1540 til 
gærer for fin ©#n Jireberif, fiben ^"tertt ben Slnben, at 
^an ftn(be lare ^am banft ©prog og banfte €xber; og ba 
^an t tretten %ax ^abbe foreflaaet bctte Æa(b, Meb ^an 
3>cgn i {Ribe tiomfafiitel og longetig ^tiftoriograf 1553. 
$aa tongelig Setoflning rejfle ^an 1579 omtring i fRiget, 
for at op\«it ^iftorifle SDof umenter i SS^erne, paa ^crre« 
gaarbene og i fftoftrene. $an bfbc i en ^øf Hlber, eber 
firfinb«t^t)e Sar gammel, ben 20 September 1584. ^au 
tax gift meb ISXatta @øren«batter, en 3>Qlter af @»ren 370 t)tt litTit XHenm. ^ifJorie. ^M 

Oolobfcn ©tage, iflorgemefttr ttttt Maobraoiib f Wbtj'-i^ 
l^anit Bicb ^tnce fej €«)iiiev pg ni Dflhre. ■■ -"'^ 

©caiiing begljnble flflercbc pa« en ©cffrieelfc eOft !Con« 
morf pg en S^iiiitnaTr* ^'P^f'^: "^ccraf lun neg« cnbnii ét 
til i ^--aantfTrift. S^rt er iiiibnfig lilfætbct mcb C6riflian 
ben gerftc« ^ificrie. Ut^ioet btEO flong £aiiic3 ^'iflDrie 
C1560). SJct cigligpÉ af ^aii8 eiviftn:, g^ifiian l-eti an- 
ben« ^ifforie, bUo af ^oilfclb bcnittti't i 4>'ianbfh:ift, cg btt« 
f«ft fencrc ubgioct (lt)&8|. $*an« &crfpg btcBe, fem bet 
gjtrne gaar, fivcragt brtpmte. .fcerlen gjcrbe ^aii« Gflet* 
fplgtr iScbtl meget of ^a«^ feifteripe Samlinger (.histbrica 
sclicdiasniala'J, perlet Itfc ^,ar ben ^jngrL- ©Iirgl fniibct (ig 
DpÉ^gget ueb Gtfriftian beii 91nbene i^iiftorie, ,^an »ar, figc 
be, mctcue (?Jii git i 8atin[lolcii cg fluberetc i Ajet-i-'iiIjiiBH, 
fra fjU tUnbe ,tU fttitboenbe Slttr f^iaioibncm i&isgioen- 
^etornei^webftoben. .^sab-^atf fMltbcCitunbemiiilrtSjfnif 
riB'Ungbein eg-^entt fra ©Itibefttlft« fammenfatte'^n'finh' 
Ctbing. ffronologicn er berfor næften aUsDegne fitfl/oif 
^tgiocn^Bbemei'fnarf urigtige, fnart -ftiQébt'i ;tt jfoift'St^« 
ogMt« Uorbea foftEfce tmeltaii.^hi«nb«i. ■■^Mili'fhTijyi'fipiJ 
mer(«i ®ioifl, eft« -grefceril ben Blnbma ©efaliog^ ofli^ani 
toalte llfe, otTkes'ibfev talr mitbt oineit Si}a{)e/i^ci«[(Eftat.t? 
Imninere aibmti ^tl^ -Soibcinfi yaa ^gjet. {)dit «r/:'i^gBEi 
©lalnfrembeltdven.ifliot OKeftaD t latfotBanftt^aobe Sj*^' 
Dj-Si^«,' ^cprlili JS^rman foira: og i^r SaOM.'i SAontMWi 
itKb :fin>;Øtitif &etiagteTi%)onietd'^J)aiBeitlct^ 'DgniVfle' VtM' 
Jwbfbet.- .aJlMijaaiWal cfl 9(nMie (iinae rtttefl;. JpDab'fBnCr; 
bn 'Mil>ei<af>^ naar^ibrK ftiellcgt {itftbriftt breja!' oflei 9t>' 
flibw^bet fren éH mfntfl 3bee? ,iiuMi< 

' 3on')^'" Jtiftftnt ^06 Wljttnp og' ffiotm: jicn ijnS"' ©»^fl'nii^fitt " 
Chronologib Danic«, rrolegamiM, B. 29. 'Shftrti^r; ScVtftf-^lkl' 
ntt, autcii Ubfl.1 ©. 101. 111. ©tom om S^riilian itn 9tnben» m- tf- ed)[fS((fi «4mir9. ^r,Zl«ti,l8«Bb. <3( ifAO. fiU 58. : : 
. .. , -Co^pftan^ f^ , hjslpriw^i Cfart«tWii4ri Stcondi :at.Cbin>liani 

4/'(eM"Dr,^r.'^aniiii(rit6, Xtaiim. utitnrtt norb. Sltjcrt honning, 2^ 

hl* i'tUjppilI '*•»*«<««■ MéHfl I ®u(ttt);''Wt tHtt* ' triiig^brt poli Sbbt,' 
Kripti« li(eris:ail.U.-Nic(ilB(ia:Maglii;: qiil IBnftnli mtCttW eoditsf 
(Pnp(>reililoriff:bani» yjtebsrgfc operimi ieiiL ,-,!BreSf:^an^ 
fIriffK, &^r (Iult(;fig tif jS^iiufBftit, jnft4,^tt(«8rtiin«i«tfc, ,, 

^ llnberPelri PajrTtB{M«tfoi^/ii,^K(»j|n3)i(qi;i (fjefiilalifrcalgp^. 
niarumcujusdain. Johannis Magni 0<<vO Ac^estsit Chronic^n sjvf 
Histoha Johannis regis Daniæ. 1500. 1597. 4. ©ee fociibtit 
h ^8 'ftijffuti 'anfertc ©rnni" "i JiJttalfn tli 'diftbV. hfér.' é. 'sis^' 
iMif* t« eul^nt i <Saifem*' ®iinrf. Str. 15, '2*8. ' 

ChriBliemus II. Dania! Rci. '£' VeléH Jj^IMCta'« Mscp;' 
Joan. Swaaingi. SpecalAu' Kegia >tb(ni, ;'<:rutidtaV' loCcKcit^ 
Ekulia. ^xernplum ixteriB*^'lf."0<^t^,:@attim(<i IHt Sliit: 6tf4; 
2, 4,.63. , . , ,, „. . ,;.,,.. .., „.,,,,1.,., ,1- ..;■ 

' Omtrent tigtfaa'tiblig fotn^iflaricffnwiingenvaa SattB 
6ee^itbtt:$e^nt)Itnftit i Wotetemdofet/inlcii ab|niligt fcnaf 
er uben Sinot goaet taUii ZibcRøÆrtingftfV' 3D(nf føtHge 
Ætbenim omtalte QonfEur^rn ft«li*t!iflitt(fl ineb.g«««. 
loabete ^iflorie. ^ølge-Slffltmber irDerfatte ^an- &afo paa' 
^m^ (transitditSasDDom GrarHfliatutumex' LatiDO'iir Da^ 
nieum)'; ^aDbe ®attttiiigec tiI:'ibanfIe:'£)lbfa{|eT Xcoogpessil 
vam AntitpiitaluiD' Daniæ fr(igincala)/^OBI»if flAitttet®)wr 
finbtø; nbarbeibebebenfuenftif Jtri99.iKaTEiøgec''uiibet 8te< 
btilt ben Stnben eOtr <§l^AaT4{tisene ^iftotit (Aaiuiles belli 
Suelici). ^Doraf noget er ti( L ^aitbfhifr, og gat) en @IUb< 
itng af JtriftenbotnmcnA . dnbførelfe. i S)aomart [_de rel. 
Cbrisliaaæ propi^atione in DaoiaS ^enne ifani baiiftc Sft l««c aiftsrum. &ifictic. iter ®«|^H Siiletrønntfe, fcrfallel 1565, cg ifxr utarbejbet efti 

er nu efter bet fumtibige .^laanbftrift ubaibet of SranM. 

Mf en iittriditr Sorfamt ftaVffl paa flfwElfb« i .^al^l^^flrffI. 
ManM anbn i 9ti}f1gaavt'3 Samling )>«<> UniutrfitttibiH. 9?r. 61. 4. 
Annaks rcgum Oldenbiirgks fiiiDiliæ (1448-1548) „m banfT 
(ttwtt, nogtt tar, nitn ifrt uuifltig Warbofl". SU fwiKeii Sib Cra 
bertr u»b jtg ifCc. (.Dr. gr. •^ammtiidi bor øiutt mig bniiic 
aX(bb(l<lft.) 

Cm 3oii 3:iirftn8 fiiiloriiTt ©(viftet f« ©ran« i Jrirtrdift. 
6aiul.2, 2715 03 Jtirft tretin tfcn frlb©. 2'J!). ©(t-d lla^!^( aR.Sorn« 
3>aii(I( Jbremiif* in fol. fra flotis IS'nn til Botl'diiar Efj«. €i)0» 
oarfltrificni ^iilurie fxtiUi i $(lan^ff^, m<b fPcbtls SHiiiibgloflftr i 
eoiiilc tfll. eaiiil Str. 858. fol. (ICrttl« Slanffltcflftr m ubttljb« 
liaO "ft o"^" Slfltiifttt Ulli" bc foljfnCc SIiimiiitH. Stt. 83'J. Col. 
^or pQrt Siiittt: Anne Bmino«. STl Jun Æiirfm « goi-fatttrtn, 
er bog iicippe inti tttt> Socmrbn ing- 
reb ainbere ©»renfen SJebel etter iBejIe, Vellei«, 
(føbt i SJejle ben 9, efter nogle ben 3, Slooember 1549) 
beøQnber ben rette banfte ^iftorie^risning. ^ané ^abtx 
®øttn @«Tenfen bar Rifbmanb cg Staabmanb, en ^eng 
SSanb, ber ^cet Siften lob fine €«nner lomme fer ftSr fi^ 
at flifre ?Iebe for ^bab be ben 3^ag ^ube tæntt eg føre* 
taget fig; for Ul^big^eb cg anbre f^ejt maatte bc ttbfe fig 
feltt nsfte 3){crgen, men ^abbe be fortiet noget, rtbfebe 
gaberen bem [^Dbcbbelt meb iRie paa bet blotte Segentt. 
SBebet« gatbrober, ^axi» ©wcnfen, »ar ffiferlftimi beu' JEm« 
bit« eg i$reberil ben kubens „®t«ffelma(^rr".*> (Sfter ttt 
^(tve gaaet t $ejh ?attnfIote unbet {Reftoren ^ieU Bcebitf; 
tom S^bet i ea llber af femten Har til Sitbe, ^oorSTte^cr ■) Sonaobenlig btn tpffi,- tftt Jtong S"*"il Ni'M ogfoo |in *fHui|> 
lof*(- eioinog«. Og ligefum flcnnftne froBbe fint Ipjlt 09 
frsnffr lioftirafltt, 5nW bt »cl ogfaa fint tjffe ej (totiffe 
GteoUmaseie. •-' ■ ..,, .-, {)anø jE^omtefen, ^falmelcgen« Ubgiver, var tKeROT, 09 
(an røm i $iifet ^S Slteffer Sene ^ebrrff n ®runt>tt( , btt 
l^aobe uceret 91ettot, men 1554 bar Iteven @oane)Mæft »eb 
XioHiTitten. Seb l^anø piioote UnbetoUninQ ftt SSebel @tnag 
paa ^iftorten, faa ot (an nappt atlen 9(ar gammel (abbe 
nbatbtjbet en Ubftgt nn 9æbie(anbetd ^iftoTic cg genealo' 
fllfle Sabetfer. Web ^ebet §ieflriunb, Soraemefteren 3«» 
{jefjelunb« @en, inbQif (an Senflab. 3 Seg^nbtlfen af 
aaret 1561 Éleo $iané Sr^omæfen Sieftoi i ^øieii(o»n, og 
lort efter €ogne;vrsft til grue Ætrfe; famme 9ar lom Vebcl 
og ^<ge(unb ti( Unioerfitetet. $egetunb Htb olitagel i 91iel4 
|>emtninsfene $ue ; men Sebel fnTøfe 1^63 meb ben tinge 
X^ge Sra^e fi?m ^obmefler paa (anø Itbentanbørejfe. ffif' 
ter at (abe ot)(oIbt fig i Seipjtg og Siittenberg btnbte (ati 
tilbage ober SRcftcd 1565. Samme Dag fom (an lom tU 
fin gabere |)n« 1 æejte , bøbe @TURbH( t Kibe af ^Jeften ; 
eg enbnu famme Sar brog ffiebel atter til SBiltenfeerg, (»er 
(an bte» ^agifter rg ubga» ®rttnbit(« Simlliludifles (1567). 
ffifter fin ^jemlemft bleo (an 1568 „beb gebe lBenner»Sor» 
(onbling", figer (an, @(ote)>TablTant tfoi greberit ben SA« 
ben. 3 benne fin €tiUing (abbe (an8ei(ig(eb til at lomm 
til $OTb« Dg tit Orbfl meb Sttgets ()>berfte SRcenb , beti 
gamte ffanSler 3e(on gri«, ber atlerebe (abbe o;>munttet 
©boning HI at 6e(anb(e gæbretanbrt« $ilftotie, ^eber Oje, 
9titli Staa9. ©i«ni Slnbcrfen, ber »ar gift meb aon«feren« 
»teberbatter {Jru ftarine, 0. fl. Det »or en fmnl @W ben 
Oang, at man beb Sorbet efter ©orbSennen gif eo«, iffe 
til 9(fnaf, men, efter Sut(er« Øorbtllebe, tit bibeiiffabelige 
og anbre unber(ofbenbe ©omtaler, ffltanbt anbet (*rte 
Sebel (er (E(riftc|9((r iBalfenborf fortalle S9egiben(eber fra 
@ie»en8 gejbe; og Øru flartne fortalte, (borlebe« (S(rt< 
ftop(er« SBrober, »jet ajollenborf, ofte plefebe at tnKe fifl 
T>tt mtr tntnai. pltnit- inbc Dg al bttt ((age, »g bo ^tm* 3«ftft fpirgu >ftm, 
^Botf« (an gjcrte »rt, fB^nt-« ^au te«: gffrnnbJtr eber 
tftt beieecr, t[xvt <3#fttt\ ^Vtt bi tn^ iltf AUbrt af kke 
®uk om, cnt) tct dent, al in etl nnte <4 tn hiftvAg 
WøMg fn Bcntit iBect'tn, faa t!W>t Di tcg brH n«T al 
(ebt om f>u tÆngt ci teer. @aa ^å^t fflti fatbt (an l>aa 
galfrubtrg ^ece. '7>«t:« fias- Sctwl entAiting til t< (aHnfh 
Xigte, bvrraj bet me bar nt -^asttatc ImtQni Vidar »g 
Pieijs, fem ^an øgfaa otirfotie ihao I^anf!. i^ "^jj wk 
Scbrl tclbort« br« ^ebtx Cje : Sandltrtn lor brr »gfatt. 
€iimtalrii faibt )]aa fUaltna'S Yil» summorofli iwiUOeuM, 
fom dcboit $Tia i«t|be em, at tit bor ben ffrfir Vøg ^l 
Ixfle i Stom, pg ban ^be fietn ftcv f Qfl tit btn. foTbi >ni 
9«or SattCbttfn nænnete etb oncrt ^a»(n4 ^aoubftric^tt 
»%- Øitnlinen. gn X^etbtiof var : aQettb« bonfit "t«k 
tflnfle en« -.af Atfbpyen t lav^^ Vlefter ^<ib»4M| 
Ctl3&7)* : Sebd fnffotte ^oitf aTbtjbe, eg nbgav Ml 
fainlttunber £itef af Aaiidnstss nmaaai-ttltt^rotme^ 
ttotmte ^Saind: f>g'^'ami*grr (1^1)-- S^t eg »ft^'flilb 
3øfan.Bti< ^a Ogfoø om _€a;s ^tmnatitiitl & ' AtA 
1&70 eau -^an JBebcf -qi ftnt Svg, ^øci ter Mr IhM Cl»a> 
fiettelfe af lS«co , ^ fom : e^rifttmi $eterftn ^bfe« fMfalM. 
2)e toUe loneeom ben,:: cg-inøvAt Cbcrfsttdien, ■in^'Mi 
b^og^cbe ixm ith; brt kax wte in £lKfIribflife::«ilb'iHi 
Znus^ttttlit.i SNningta tMt cfit IHc m trabt (tréffny, 
i« »fte jiiifk:>TftiieL Sri« f^foibiAe SAd Hi'otfttl 
&Are baf;^!! iilatgtDC en ni;, nen Utitil I)tnbtt ^N^^ 
iR< Pinftig.'ttkt'tulig.. SajpDA Synoø .Mr^ (atn f«c'MAifh(> 
Ugt. „fiabtoejii figtt ifim, ^n'^obri atfib,:€hit Mnctowt^ 
MErtt fmuHt Iffibt'SibfteiiKinbMueiib noi Kigtl, fbm^Iatftfc 
i«abt »ri faifiM, ta^t^ talt oø ftribe gDb tatmtr- ffe« |«»e 
W altltCDcf bcllsgefef irtiSaiNiiftSatipe n'neøA tatg t% , , iiii»tr<..enn{tit Atktl.': 070 

Vtii t^.ah^teMi ntitt )£ib:.os Stfbibe^ Hf, nnax (an 
R(|t toffiSv q« man , Dil .elUr« rtt Mtaa^aiK. SRmittg^f 

U^ilt, S)M> niiDtfc ^om VU., v«t in8«n:f(u(br/4i)fB:^an nøgtt 
ttfiBKl 4tf >efaUe,;Os; WEtttiect ;kiati^'.$iftoxific;..iitntiillle 
lHai|flB:i3&(iøei:efMr.D)]fflTlsrcb& ^ebccC^^ ^Mr'l)a& tHr'r'Åe 

H. ni^ittllcMbei.ttnteri^nbcrC'fon'fKn^tlfM^Batiiønbebit 
«ti>ttt)f«K,i inwiljfl.ien h^ /Ubgaut :tf ^ iSDEi^acL i'i3)én 
.UbloBt famra«' %at (1571). ,.,^a:!(aic'.b«ri;v4om-'SDegaTer 
^Rn(nT«r,;!iE(e, jttot f«rM SogftoQeringtii'nfffietiiiuitTnietr tl( 
flvÆMiSeim, ntcn taiaa cn^tlebe.ntlelte OtV^ibtr fVntf« 
.^m >{*TaIbebe, meb. n^evt etlec f fter; (oirt: Sntninff ^ 
bt8<1^'f .fcA «' ra ®ftimneanj)ninft'>iiiteSetii''bra 'tE(b>e'-øg 
nlfert.Ubeabe bigtig f«i @f>^Qttfl 'Ubaiflingt^iftorio; ISfta: 
n g^b SScn« iStgienag tibgM'.:^««:' fknribel««, SOt-f^b 
Sr(ed:@preg og @attenfet (iM^i< 157e / tTk 1671 eg iffe 
:l Sftbe}, fomiDan tiltgnetaejeilet Øviibbr.' fffNT:S«ieU 
^unmitigfeRil O^^fciAiniis (bDrtabi ipsini auloriO''obnfatte 
^^t)»fen«.Sei baa Salin; btn^auriforbig 1573'«S' ubTom 
:TKerte.!(ar.. !^ttetCft og <ffere 'StoHntenb.ttbKeBlg'iniib* 
Uitib' at pbDiuntie feani ti( ^tortfte SttficiUdr. Web.^iifl^it 
bfttil ^bbe (an aiitntt 1570; f«ael Sffte poa bet fyr^e 
IpHge Æuianifdt i Sliber ^aia.Xkomc^tvUl^TS, brrvd) 
6lebi.it (tbiøl, IfciiUtSttti a:((tlbt^:.'a>t Hv<»Oi>foibTtng 
litiatjfuIbenbt'!Di>(TMt<If<n af'@a;«j!i'^an.ai^ibibt b«<i 
btn.fTASDranret 1673 ^ lU Øordarpt '15i7&9 nm nU' ni<ing> 
Ilbe'Vabir. $)an».«obt ænt £«ge.9)iil(e »i»fotfveb( berf«t 
let Iftlinfl £<igt fae;banfle'Aoinbfe tilsat offiH btrM Stitneb, 
al bøM Seifabn« $>ceber itft ^ufbe forgoo. ØnbeOfi p«* [ u"^"' '■«" oiioe i et n\ 

t« SaniiaSninB. 8|( jjtnjije ^i 

æd laoiili ca opltnitbe Jartm, 

ratnu absrftl Sprcj, BiHt jk, 

™ '« ll)l'«M, maoilt btt 6Ii», 

ttttqbt; (I, tro Oterfieltdf!, i r 

»ommtliss*, oKbe instn tiinnt 

'" O'nfriMin« tilSage, n Omfæ 

of Sofb« Orb, mm |„„ ,f j,„, 

fitlira iKbuenW, «»,„, awitibu 

'"""' 'I"*"; 'I f»a ntanj, b« 

luft, (»»inlndelSliiiij. erfoneaiib 

i ktr.s. Soalrte« »gfjo „jb « 

30 »ot aommtf, ba (an foretog f 

»e« Siinj iHe (ao, o„,,|(,„ ^j^^, 

* f"'"" Snf«, «t telte (on« $ 
iuflilref.riSje, (Ij,„b,«t|Iitrij,B„ 
•«r »om m ot jjne »t fo. ,„ , 
Patr (tlo: „les »il belle flje meb 8 
forbtbret o, hrtljetel »olinen ubt Itm- ttr- H». . tvUH eørtnftn StBcI. 377 

uteldber nøøet af ben latinfte Crføinaf, unberlitot gitter 
bet anberlebc«, ia cnbog ^in @a;oni9 SMetting tbbtfom. 
S>e talrige Crbfvtog ^ai ^an ^aa negle €teber omb^ltet 
foctneffc((g raeb banfte (Øac er Irobetlee Sag; Btatttt et 
Scrbage @lcebe) ; yan anbre (ar ^an intet titfvarenbe funbet 
(font Pauci tacentis egeslatem æatimant, jS<ifi Qenbe Zicnbe« 
£axtt) cg gibec ba en flsSenbe Cmftribning {%(ta tre bt, 
fotn noget gipre ben, fom felo tier cg bt^Ker fin Srang). 
$an (abbe @anb4 for ben gamle $ocft, men (an »obibe 
itte al give fig i fiaft meb @a;oø gamle ICigte ; ^n gitter 
(ua Steningen i i<cDn $rofa. ODer^obebet er bet Hart, at 
iftM tun Dilbe giøte ben gamle @a;co tiigiftngclig for fin 
2:ib i (iftcrifl^enfeenbe; (on bertftar berfcr, (iger 3. ©aben 
tit (and gorfbar, be Dberfløbtge $T^betfer, fermilbebe be 
(aarbe OmfltiDntngfr, og brugte ober^obtbet af ben gfii^eb, 
fom en foaban Original og et faabant SRebertmaal frcebebe. 
Oberfsttelfen af @a;o bar imiMettib tun et Sorarbejbe. 
SDtan Bentebe fig noget langt fl«rre af Sebcl, nemlig tn 
Sottfættelfe af Sa^o, tn ICanmarfd ^iftorie. 9}ogU Uger 
efter at Cverfattetfen bar nblommtn, ftiurgtc $eber Z>ft 
^m ^aa Songenø 9Jegnt, „om (an otibe intberftaa ftg at 
forf«(ge vor banfte ffrønnite fra ben Æib, fom @a^ aflob, 
inbti! biefe ncetbcerenbe 9ar." „^oorubi, ftget Sebel, jeg 
ba (aber beigret mig, fem biQigt bar." $eber Oft b«be i 
Oftobec 1575, og fan bar (an ba fri fra btn @ibe; men 
^n bleb friftet paa n\f. ^tnimob Snben af flnret bare 
KitEe Raa9, 3«rgen Stofenfranbe dg pcre af StigetS (»tt^e 
iSmbeb«m<enb famlebe paa iblbing(u6. $tbtr (legefnnb 
aflagbe el 89efeg (øé bem jnft paa en Slib , ba Sebel bar 
Ueben faa farlig f(g, at Kt»gttt fagbe, (an bor btb. 3)a 
abraabte 3iitii ftaaø: ftbab flal ber nu (Hbe af @a{e* 
gortfætttlje? Sa, fagbe 3»rgcn 9tofcnItanb«, bet er neget 376 ^(t Unbt iibixnm. ftiDerit. H 

at beKoae, at bttte gaDnliøe og for ScEWelanixt ætefoQje 
arbrifce faafcbeé ffal afbr^befl. 3 ©ttcmber fhcD ^gelonft 
8iebel lil, og fortalte l^ain, l^oUrdi Wi $iid aUc faite )mib 
^ara, cg ttt SanteW Ijppcrfte pg trtltfle 'DJcenb. a>c«lijl 
gtlringtr tante ilf* bli»e attn Onbpljtelfe paa ifaai Sbi 
flotning at fFriee ftt gøbrelanbe ^iftorie, beg goD ^ int^J 
8tfte iexem fsrtnb i f»rfte feoisbel af Slarst 1678.' ■©« ' 
ipX t)an. »eb Songebret of 10 Oani, 2efie poa ^^'ftotw* 
grofen ^aiia Staning« l'rtrlatur ocb fltibe ^cmtirle fftet 
^0118 afgang, bog fna, al ^oi« bd vat bet fprftc, ber blett 
lebigt, ^ulbe en onben bebe bet, fom aUerebe I^atibt facet 
8»fte btrpao, nien Sebcl fttiibc ba forfcrge« mein bftjiæfte. 
goiiribeii fTulbc ^av ffltft bltmfcgeø af tn flor ©icnbotbigi^ebi 
©an b'tbbc 1676 ireleuei fig meb finit« ©oaiiiiige ©att« 
SRacme^dg'i^otibtiier^Ku)) mtb,^t6 i mis ht* W du«! 
1&?7. 'SRc«((iU«tt efter f«tfe ,Wn. (enbe.oieb ftg/tit i^ 
&«u(ftsn,]inenj^a«S:@(tfH-JDac fort, ids ^an tntb fmim^ 
$ii|trK! ncepe^acJ @Iutnuigen.af OaVt- bef«gt<i:æibe;^,l]Ut» 
^)|ifaniBif S!ag [fom beionlpnt aiig;Trbfni«f'rati^tbfIg'QeMl 
og ibøtoe 3)08^": jefttr (U (atbf^UenbeKax .gtnnmid- .ShteU 
ffienneif^te, at al»tmintR ^ari »tb atmebbelr^amiiaflePo^ 
^otifte :®agtc 'ag;3Kiilbe«inmIet, Hien'^onA ftote Sorg 
fionl^f^i a| I)anA,^teii til ben bponrenbe langelige 6etrelin; 
arllb' C^vitfeEb.' .1^,3(8 fH:t«Be4,' ^nber/^n^fof ben Httn^lie 
®«fgi Dg: feeic mig! Ingjofijefl om eftrt npflen Æfitfti; hbitt 
naacvieg tenbn Zmitta i»tt\^Tahtattt BMiÆtenbfø-iSatf 
fsfigelig^ciit^eRuflfen: ,af bat ebtge Si»l „®lubtniigt«J 
b(gt|oc^enibammtiti^i«tefte Sl^ft; nwc mi$iiialibtt;>i)9r,MK 
tui4oø<i)Rig;:rt)ithe[bUifee,: ^ovlebeø nrinelEDlnfer Jtrgfit 
Ø.'foiinieSaT «Deiigal) ^tit'iniiblntib ^K''inaaftee<tfbltg(t« 
forfdttebé ffftm^e Hflanbtjiig Dm;bHii.baniflt'tpifipneneiDnitig 
CGoMmbiUariiw ie'jsciFifaenilai:fautotia'''D8ni«a> til!:9tiiL| ftdailf^-og -Iftiibe flere ]^iflorif(e/itono(pgif(r cgjift>roø0^^ab* 
i^^'fåx y «f ^tuHe bet Difltigftc : »lat rUb^atnm? df vMbap -'fta 
Sccmené Bistaria: ecdesiaistiisa. Sn øairnnelr^etfSQitreittti'' 
Iftbi^ t^eraf'^iø^tA^e ^att 'foirtt fra ^(cfteifiilttotleletri ©øir«'^ 
nilAt 9oi^atteten 'li^tf inan' iRe^ni^lIMt' fviMid (!iinw8fl^ 
9l^nbeffe<B«g|itai^ft af -l^im^ Øbtbrt^t^ ^dif ffctm^tm 9aitMfi 
Svemenr '^^^ 'ØainmentigtiHrs^ mt^ :$efimrfb>i4)^bliSB<bt{, 
fft^m\^it i>QV, og 'ubøott betté otgt^r ©hrifi' (t&79>iMilHii 
girttn>i ba ^øret tit bc rf|dbnei SBfgrøpoSifcf^rtfentiæor 
«t'':Iet(enbr røinbr: om Ubgtoerieiie l^ftbrifN 2)i^sti|^9ebrri>d 

.-' €iibi(t{[ lunbe ^*S8ebet (1581)^ bfr^^anni Jhtguft 1579 
^bø' faaet tflbdliiøet S^e '^<t '^baniiis« ^txélatttv e^lft 
btnneis 9)^v fCt^tte ti( 9^1664 ' :C)^iK^^atAr 1(15801) rtvQé' 
bbtt fSg meb WttiU ^anébattrr, eii !Cidtta} df 1St{!o))))etf /i 
9tife; i^aiiø Saugeffti, :Wr Mt en ©bi^irf^r'-^f ^M« 
SCMfen; :ftoti9en gat) ^oim 'SliUabeffc tU ot^i tHtmb«' et ifctt^ 
itiniitat.i IRtbe^ og ^an fil et l^bar^ére S^ifidrg )Jaar to:9ar. 
$un/]^pft)l 9)r^tbi)> i'SRibe i Sdvøuft ISdl^ l^H«:i@biøc«^ 
fdbtr. obe!r(o^ l^am m (gaatb i- (Sfélegftben^'^oa bet^c^ 
MbteiSitiebiérg. ^ ®aia(ebe9 '^At bøt i»evb6Uge :9tbnet;::ii^ 
mrtr bet fnrutt at fee, ^i»b¥lebe9 l^oii nuet) ftrbfe^ tiftogetibt 
dbøt rfoi^enebte fi^ c% ^engob ftg til ftit aaublse ®jenitiig^ 
Wodlef fot ^11^ i^Dv €l)enftaifbeit ' foraUe ^ati6^> iCotlTer; 
Sigef om; ' ®iil^m foTefHttebe'! fig \At ^nfleligi^ebente rnV A 
flrtt>e'.'btn banfle ^iftctie.'fciaiebeø^iføgie .43ietrel ogfaar.'Ot 
noreiifcti^g l^iKtb bet bor ^l^anr^l^aDbe >Qt^!tgi9yti'!v^S>ei 
m^airførte ' latinflt. Stf^bling i^bøtfAtte ^fm'i paa . 3)aiifl 
(Om jben bottfle' ^iftorie . at. ibéfTri)>^) > • f omi < Dtn .'/^ ' berbeb 
bifbfi bife ; 'al iDtebeitmaåleti flulbé txcrce bet r (£)»rog< wJ^oÉt 
pUbe'bhige« ' j^air ubtriHtbeii^eqri, nMmeftinbeinl ZDtttl'fot 
fiji fefoei $i»«vIebkd'|)iifh)tiefhtDetiøti>førft nuun itbtofk'flo bet «a«, ^.orrebe. ^a„ BeflicefHgeb 
"»»eiber, .g ftebfe .anbt faftere g-.bfæf 

!!^ **'*•"* •""^^«l««bn.tb en fort 
Wesew, ,1 „ceften et ^ar Srar^røb« 

*«*i6ebfte.«orto»erbe««em«rre«aeC 
J;""^:®,'*««^<^'«*eb »»0. be fr„ 
«|t;jjei.. *.iff,t ,ar e« ganne „/' 

%^<ffe.«ben9or«r«erfe for fu,e@l 
•^. tetrogt« €«j:o meb Wtifie «fif 

•f.SoMfe :.*>«» we « utripft (Me.hodas 
*««or.«,D„ic«), fce««„be„, f,„ 
^.^*fe«l.»rt ^memii (Ora.io de « mm m «<> fr«fl„erfer, ber« ,eb 
J!!"^? '^«* aR,b bojer «„ber » BnbRS e»nnfMi iBtttl. S8I 

be faa f«inmt ®jenftanb, Sæbrelanbet« ^iftoiie; øf) 9ebc( 
fca[(C9eer fig ubtrl^ttelifl (i Srtnet tt( C)«)tftn>) at ^ 
{lulbe ^aoe fnaet ft"' ©amlingrr Itl !3)«intni)rTs {>ift»tie af 
©»anbtg. Snbelig fil (an efter ©vontnge ;C»b C^en 20 
€e))tniibtc 1584) ben foa tange ^rventebe ^Tcelahtr, bev 
^btn i en lang Hatrslte 6It» btlragtet font ben (engtltg« 
^tftcriografe fafte S^efclbing; nten en Ubnsttnelfe til Oi* 
ppricgraf pnbe« beg iW«, i bet minbfte l^abe« ingen ©eftafling. 
gitre @ange (abbe (an fpgt om Unbtrftfttetfe og Si^anb 
tif JRejfer i Sanbet. S)et opnaoebe« iRe. $)an giorbe ber< 
for et Sorføg paa egen $aanb. 3 JBeg^nbelfen af 3uni 
1586 brog (an fra 9ti&e, cg i @tutnfngen af famme SRaaneb 
»ar (an paa Uranienborg (o« X^ge 9Ta(e, iufl paa ben 
Xib, bo X)ionning ^op^tt afiagbe et Sefeg ber. SSeb 
Sorbet gjorbe Zif^t &ra(e dronningen opmarlfom paa, at 
Sebel (abbe fam(et gamle banfte Sifer; !Cronningen (ab 
(am om bem, og bette bieb Slnfebntngen til ben nKerfelige 
@am(ing af jlicem^ebifer, font Sebel flben ubgab. $an 
o))(o(bt fig ogfaa i @facne, og iNb(entebe iblanbt anbet 
Of>I(øninger om Wtalm$. Qfter at være fommen (iem i 
auguft, breboejtebe (on ^bermere meb be SRtenb, (an (abbe 
f«g| C)>l(«ninger (od, og fulbenbte 1587 en alminbclig 
banft Rronologi, famt be banjle Aonger« @eneaIogi. 
^toer beraf mebbcltc (an (ag fin ^Igfiræbiten obcr ^rC' 
beril ben 9nben, fom (on (oCbt i 9tibe, men ubgab { 
9f«(en(aiDn unbet fit C)>(o(b ber 1588. $an tog nemlfg 
bertit, ^t unber SSinbreaarfregieringen at faa Z'iUdbelfe 
til at gtcmttmteife Sanbet, og inbgob fin S^glertng beroin 
tit 3«rgen Kofentranbø ; nben (ongetig Unbetft^rife lunbe 
(an ttaturtigbta ingtn Sbgang faa 'til Vvlieenie. 3 benne 
Scgienng «tntaler (an SQ(gtlg(tben af en alminbetlg Sanbf* 
(eftitbctfe fvm 3nb(cbning til ^Iftotien, og (»dt gobt bet o« uict tgiie Øjne at (foBe feet ke mærfetige ettbefyi 
famt ^ecr førnetient bet var at ø^føge rg benytte be Æir 
tilomcc og antrc Sfterrdntngfr, in ciibuu Cuntt finbe*.: 
(5ftet fulbcnbt 9icife elite ^an ba give rn otminbclig 2abCe: 
cg negle aiibre ntinbte XacUr foa I^ecrt t'Dnb og ftoc fØ' 
for fig (cl banjl 'Utiaef^, og enbelig ^naGcbe (or fon, Dtn«'' 
trent paa cf 5tnrt Si6, ot fulbentc fin.'niftoiie. „Og (tf'"*'^' 
^ttret ^an, mange ferlænge« efter ^tftotien , eg ra ^art- 
mene, at jeg er for iangffin betmcb, eilbe jeg gjcme at be 
befinbebe ^bab bci ^erev tU at fTribe en fulbfommcn (fu(b^ 
ftcenbig) .'piftorif, fem ^f ingen 3Kanb paa noget Sprog iir< 
liiiorn bejlreoen, fow bet ubi ©anb^cb fjMtx ftg meb Wt^ 
Ær«nnih, ubi t}tiUen megen ^jnftctig^cb mebSfar at beregnr 
og mongc aiibn' bvnbefi^ji- bejrigtigc Stbffcr fcvtfaibe, fpM' 
IHe: btnnr faa:^afteligen tfbcrfareø, men itv intb gsb^Se^. 
fitbig^ebatitittføteølibi ^tft«rien, fom bet r>fl ^f*f M bet; 
fibfteifaK ivorettl bctfnfte, og ftet førfte fomme cbet ct^ 
meh bet ^{b.'t .€in Segiering o^naaebe ^ ; ^oii fiI'{onge''i 
ti^$a«6oib (;<if i6'3uli 1588) tif en fflcjfe iJaaÆKas-J 
igjennemStJlBfctT ogl^btficitbømmet ^Cedstg ^offttn/ forrdl.'i 
cf^t ^ftcri|Ie::S}ofumenter. Steifen oaTebeO^nimob toSor^i 
^oni enbte ten.^ tnb: i :3(«nt 1590. ^bor ^ott Ubb^ttst ifat!. 
oæutt.-Ian'ittrmeb'SiHer^eb beftemmeé; aten bet fwrefcei 
iRe.lK ^anérgiijiiMntiiing.fos, ifteat tete cm 9te{ftiA^'6alt§<«-: 
foiD^eb^iog .IBefDitriig^rfcer .paa be Skiber ^on ointaEo: Ifdttp. 
^»otfebte ; ^lA 1588 i^rt««. maatte bUoe liggenbe paa Stabt, 
lunbboig :@lot.^o6.^«( {^olgerfcn), fagbe« .ber ^an . abfKU 
lige oHbie Sonftelig^bet i. Bfjnt. Staot ^on. fenert .taUe^' 
berna, faøe ^ot: „je^.maatle nÆt)i)e^ebcé isb paa Sta*'' 
pillet at (ee bcre«'S3teBfiftei, enb fige fua noget ub af bent;.' 
bet (t ft(»^fetpa«benie Bel bitterligt." ^on famlebe imib* 
lertib illc-btot ^Ætiplomer,' men optog tittige oQc^aanbe Utl«' o^-fieOb .efter'ri>i^iemleanftrfIn»;93ebel'taeti';at)f«cHerSiot' 
tate lUiftK' flnrenuiftif off 'StT,. ftnt ^^on i^otibeiftDtfab^Pg/'Diiet^. 
til'bSii (ttbelige ' Utar^LbcIfc afifH-jSæiL > ^omAtibentt 
MftMtrtbte; S[G^bet.f((»>.»ai fpr^anben. ...at.'btt^ feU ^OK 
09ronbTeintii4e,:fbilM tnbffl ma et flW-eOar-tovwOftp en' 
falt8«ittf( SbtDentmi^. StiiaS' (an-fane. )Kut fbtø'.Øttinltnga!;' 
fmfi^bette^oa&iftoafoi^'^am'; ^o ^ttReftra^^tStS^itbe^nt' 
fed fut ISiemiRg fomfuIbenbt/i'B t:bétieSlanb~rfl)i,ibctxbBibaE' 
@iali>o, :Bunbct:Ataft.ttI uf folbførrbtttj SRex bttte^««6. 
ntaattt fnarttageaf, naar/^an flif<inb i'^iftiniin«<enlelt<< 
S«nsfo[»is(eber. .: 2>et Um SCnftøbSftetu , Xm.&tn for 
@titn mflOttB rl}bbc4 af Sejen; og feto ben £iinte, at (an'r 
fbtlbe Pbn^c f<9r ntaolte finfe ^tt. ' S>er^ø man ^aa aØe« 
rebf. Mb btiine -£tb (ave tnsrfet Sagtaltlfette SJanb snabt' 
paa. figy 91«iibt ber tfie Ivt tiltægjeø (an« 'gttTingeT nten 
Sægt enb. btt ligger i bent. 3)er nblonrnceftoi intet €Tnft 
paa -beitné Xib, uben at Øoifatteren 1 øoclalen f^er ooec 
Dg. bÆTger fig imob ^Bagtalere og ©tumlere'; nen S9ebe( 
moattc mene enb nogen anben »cete ubfoi fax fa[fEeiX)inntne.7 
(an ^ob i fin £ib -font en abnormitrt. 9ar (efe^ben lorbe 
S3erben'bat bette banfte SSÆfen en foragtelig 3:titg;.: tg for 
boBi ber gane fig af meb SRober^tnaabt; wiratter btti(e« 
benfte-SJæfen en gotorgelfe.' {>an tnaatte faalebt4 \nu 
3!:abef ftabegge €iber. $on ftob (eii ober fbi'SE'tb, og 
juftterfor ^ot (tui (cebte«. Cibene \ (an< gortafc, ber 
in^ettUnbc maa ublagge« font et Seb« baa^at ^n troebe 
fig Muret af i^enber, og berfor intet ubgab, maa forilare* 
efter ben @animen(aiig, (Dori be ftaa. „'Cemte nSle ©hibe* 
fQge, figer (an, benne (iftorieftn&enbe ¥«(et foragter jeg; 
jeg er entgteen af farfinbebe og aoinbfbge aRennefter, fom 
nol btQe lomme frem, og faa mig foni( bcrefi 9K9nt, efter* 384 C(t Ktrte Iieurain. fifl«". " 

fom bet nuomftunber inifl er ffla ret fnjit rflfr |(itt Btt giett, 
Qt bet jo bcb fllaffcrlunger flamfcre« efl tflnrVgtffl". Mejcp 
ben fibfte ^Itritig fcrctemmer ^ci alle; 03 tSammeii^ængni, 
^»oci ban« Orb ftao, bifcr, at i)M iffe oeiilebc fig anbet 
enb SInfalb, forbi ^an nu fom ineb He\t i^abUx, mtb bttte 
S'ræofflrf, og iffc mcb aonbclige ©aiigc 3)iiibl(rlib ftreb 
Slrfiejbet ftemab; ^bab ter er 08 Icuiift bcraf, btbifer bet, 
SHebEna i}m \aaUiti iffe i regel ©jctlil totte fil 9J)oaI af 
Øje, be(orgebE ^an anbre Hvtejbcr ubgibne, ber lange feabbc 
Ⱦret fotbcretle. (5t gamitieanliggetite gab ^am Slnlebnhig 
ti[ at ubgioe ^Qtiningii i forrige ifibdtum omtalte m<exh 
bærbtgc ©Irift om be filcjcfiffe SlutierC i^crnebcnljeb fot 
SC^ecIcgen (1591). t^tt er ben fcrftt SPcg, ber biet 
trVtt i ^an« eget ^cgliVfleti, til ^otS C))rettelfe ^ati foi 
nogle Sar fiben ^abbe faaet $ribilegtunt. ^an ^aVbt 
filt egen Scgtr^tfer, ^mS $run. dronning 'Bop1)it min- 
bebe (am om be zamU banfTe SJifer, (an (abbe lobtt (enbe; 
(an øab (enbe bem nu, ille i en If^rift, men i en tr^tt 
9og, (bitfet jo bar langt femmeligere; og benne Ubgavc af 
JtJcembe&ifeTne, bet ubtom i i[iiJbten af famme Har, var, 
(»ab ber enb fan tnbbenbe« imob ben, bet f^rfte i fit@(ag<, 
bat not til at (evare (ant 9!abn, faa lange banft ©prog 
Dg ban^e @ange ere tit. dngen af bidfe SCriftet [unbe bore 
nogen oafenlig fiinbring for Stt^nniten« Oi'emme. Ont (mt 
ogfaa ftra;c (abbe (egbnbt Ubgibelfen beraf, bet bitbe (eUei 
ilte (abe (fulptt. Set tiat itle (and C))f(ettelfe eUer @en< 
bragtig(eb, ber bar ben lette og fanbe |)cbebgTunb ttf (an< 
galb. ©ogen bar ligefrem, at ^ofgunften (abbe benbt flg, 
at ber bar en anben, ber fEulbe (abe (anø ffieftilling. ^t 
(iftorifte Rienb«gietninger tægge bet for Smogen. Wegjeringeii 
1 &(Tiftian ben gjeiAe« ^37Itnbreaarig(eb er intet ©lanbøbunH 
i boi {liftoiie. ^e tegjerenbe fjertet f(ne« at (ane (aft Stibtiø øfrenftn Srttl; 385 

fvage Øjne ; be S^e , ber ben ®ang (rænbte i Kar 8ue i 
giteroturen, ftate brm i Øjnene. (£n nV ©eneration ^eg o]p, 
og ben gamle tnaatte toige. StVge Sra^e Un tilfibefal, og 
tanht alletebe 1591 paa at fotlabe fit {^atrelonb ; (ani ^ob 
i((e ©iiTopo aaien. Det Tunbe ifte »ære SCilfælbet meb en 
3Nanb, font 9}ebel, ber (abbe fin 9I«b, fin Sgs^t alene i 
gæbretanbet. ^on« ijrlmobifl^eb bqi:, ligefem ST^ge ©ra^e« 
@toll^eb, maaftee gaaet ve( bibt, og bet er ilfe ufanbf^nligt, 
at ben unge fionge ogfaa bar Meben inbtaget tnteb ^ant. 
3 fin ligtale over Sreberil ben SInben ^abbe (an font en 
(»Jere $ertee Ijener aobentbft og for otte forftaaelig om- 
talt Sfarfagen tit ^an» Sibd Sortortelfe (beb SDril), „font 
nttppt negen anben ffulbe ^abe gjort", ©an« Orb »are: 
„$anS 91(iobe bar altib af 9?aturen i ftg felv en f«r, farfT, 
tibtg ^anb, og ilfe nogen Zit, bet man beeb af at fige, 
(aft nogen fbnberlig ftor Shranf^eb, foa ^onS Siaabe gi( 
bermeb til ©engeteje. — 9Man mener bel, at berfcm §. SW. 
Innbe (aft Satfag, for frenimebe ^etflerd og ubTænbifte 8e< 
gater« og anbre fine gobe 37Icenbd boglige Omgjsngelfe, 
at (otbe fig fra ben atminbeltg ftabelig !X)rit, fom nu obet 
al SJerben, iManbt Opi^ci og 9tbe( cg ben menige SRanb 
altfor meget gJÆngS er, ba fbnte« for mennefletige Øjne og 
STanter, at $. 91. lunbe lebet mangen gob :Ciag (anger. 
9Ren bette er nu fotgjæve« at b(f|>utere om. S)»ben Bt( 
^obe en Sarfag." Kt en faaban gttring maatte berøre fflen- 
gens Omgibelfe og fortørne felbe ben unge ftonge, er 9jen' 
f^nligt. SRen i alt 3atb ftob ber en anben 3Ranb frem 
fom Bebef« OTebbejIer, rfgefcm SBebel i pn Itb bar ftaaet 
frem mob ben gamle Soaning ; og et (aarbt €(ag ramte 
ben 3Sonb, ber ubenfor fit jjæfctelanb intet ^abbe, ^bortil 
(an (unbe (albe fit $oveb, (borbeb (an fnnbe oeberlbtege 
fin Xanb, og fom bar fit 9Koberømaal« ft^belfe. VlieU 386 ©tt itntt Zibttam. piftocie. ^^ 

Rtflg, ber Ugclcbc* eat f»bt i 9ii6e, og ear en ©Ittflttiing 
of tJrtcr $fgefunb, Ijaofcc ftubetet i aSfittfnÉera og aax ocb 
el fronft UiticerfUet 1588 tieten docior joiis; efter fin 
^jemfemft tiet) ^an 1589 ubnætnt til ej-trotMttnær ^re= 
fe«(ot i ^-»iflorion, 1592 ti( ^tef. i tut sræ^c @prcg. SDa 
^an t ttæfle %at i tt cffeulial ?ÆcenBc W(S fcntt ttt Sfot- 
lanb, fatte ^>in i1g Deb fin tafTe {fÆTb imcb 93i't^ell; ba 
benne silbe Uijbe inb i flcngcne 3Jiivtt|'f , i megen ©unft 
1)oS iTcng Oafob; cg oanbt megen Stnfei-Ife ^o« ffongen« 
■I«rbe 2Kænb, ifær ^o« ^cti-us Ouniu«. O »egijnSelfea af 
%åiitt 1594 tom bcnite til Tiamnart, cg fotn ofte fainmen 
mtb flficteftrag injSJcnufiiiiie, iDc tditc engang cm IMn^js 
nanå Sfctlanb« .^iftctie cg bc gejl, ^qh i^atbe Segoatt, 
HOiit ^dn bcvevte banffe Dg itprffe Sager; nioi bet titnbe 
»ibrEtftbe«, ba ie Xunffe fetv ^oDbeOæiet fao foEfamiittlt|)e 
i ot flrioe beta« «ailb« ^§iftorie. ^ettus 3un1n8 ^trte, 
at -beifot biirtse 'be ieenbt banfte SRæitb, ber ioifcTt) ^Be 
ffimtt og KimbfliUter bettil, tage fig beitaf , men tfar i^en- 
Denbte ^jn fig tilHnifl. De regjereuBe ^errer fil 'ftntib. 
ftib' om benne €amtalt, og Srog bleo ubfeetb^ltV. ' iStaat 
nton nu betragter, ^»orlebtS benne <3ae :Mei> bntgti^an 
>!SBane, faa tænler jeg bet er tåbeligt, ^or 'Itfcet bttilniAe 
l^Qbe ttlfltet, om SJebel <nb ^aobe ubgibet fin f)ift«ne;i'l^an 
funbe bog ille ixEr« ben rette: ilRanb,t^[ til .^iMib i Slette 
tunbe tn banft $nftinie i SRoberømaalat bsre. for^ bt/'fron' 
ratbe Sætbe; be luabe jd ttfe Itefe ben.' Sebel^ltbbt' ki>B 
mbnu en Seft^ttec, ftanaleren Sfcele ]£aa«, tnen^an^Nbe 
ben 29 Owri 1594; pg famme S)ag ubgtl ter et apitg<5(ft 
tif Stbelen i^anmorf egSlorge, fiben tit be anbre @tceiibct, 
ot be ftulbf mebbele ftrag ^oilte Iielnmenter og antifbitrter 
ber ^oé bent maatte finbeø, efterbi ^aa ^aobe ^joatoget^^ 
bet $b(ecb at ftribe t>or banfte $)iftorte cg sore AHiget« lB^ft;^faa at:i)i, -{oAWfifeniMUibtb %atienev, ifiinberi^e 
ttt isbfRlig f|)if(»tui)8Sx«iniIei etbel fiiøte <:iir' MBtst Hg- 
^ottriieifte itti|fti»ft(n^aMi.di3uH-!<.lDen<S5bei'lihirii^n'' fan 
e{*tteti,Bi(itttn)fcrt^btB'$»itfetbpgSn&.^atttNnje!(fhiilaiit9 
bér naTito$en,:'rBabnit-iefiS[ar;l|iaatie';^ n^beibén^rcriatiur, 
berJDoaitilfagt ^m, naarj'^an'IotKbejiaf tndbbeft/Aift^^itae 
4riftl}Uer;'<'^an'T^»bt;faioreti 'i>9JM4 ■Staaa'fbUlu^itzxtMt 
:btn''28bef .S}ebeI<btDaiUiebe. Sifl6jgicenseIfen.,,';og'>nixpt>^il>ac 
^aa Jnnmen »eLabenfi)C'S|('&tD^ai)ns.,$oitev 'f9Cart»'ftnig, 
ben aite;.' fft fin 39efta{(ittg..;:3.9«%et beni'flultae.'^attfffpt 
fwfalile f^nftian ben i HSctbieS i9[| ''&>cbrif' UmiStnbeiK 
|)tfb}rie (JScunbm f«rSitel)-.; bei)]a« iflnlbe '^Mifteg^tibe mb 
bett atbte feifloniei fr« fiong Srcbe ('«r fmif.Otfenl) »g 
fuMtlere og fcrlfcette ^ofo'i'aHfai^i QatmriSHttt'^vi^tt 
^ufJDt:' tune færbigt ptn ' ^ei.3iaT--tSi«T Dm-' mittigt f*r. 
Ser^e fil ^n B«fte ))acF ^ tni -.fitslatut i;røtbei"'! SSibel 
htnbe fDuubfeeftn ©tiffiltie.i^^an* i6Bignfofa«,:SBif!op|)eB, 
b«be ri Huguft 1594; bt -fpgt«' ^an ' i&tfT»b9inoiet; ^rafterne 
famtebe» tt( S3dtget, mtn StigBraaMtifenbte.ibetn/fBtfalins 
at »cetgc SKtftefØeanbe^cIfen, Seltoti j^eotogttn H-91«ee< 
lttbe;.^(m tmbflog pg. Cftet ftn:e 9«r^anbltngei! fif tnbelig 
^btr'^egelmib meb tflere ^rnfter^Sefntitig lot ånbftnbe: flg 
i StithtnifAW, Dg ^er. beftømte iRigftdabd i^egtlmb - lil 
Sillbt) 1595. aJebel.fit^berinrb i: gocauret 1695 .aSefaiing 
fra 9{ig6raffbet at ublettte ait. '^bab ^(nt>^abben[>btog(t af 
9itet«-jtaa8 eHer felD fam(et"t)ao fat'Weife. goTgiætte« 
gtvrbe ^an SRobforeftiQiager' t ISrcDe til £«li«ffianben ))aa 
Mibei^, Satbetiwr '^Axtbaq, «9 ^anS SSel^cr fltbert 
Sti«. „'Cet ^an V^be faaet «rf . SRtelfl : Sads og i fttoft> 
rent, ^ttrebe ^an. iblonbt anbet, Dat Ilbet ^er intet; bet 
raefte ^n befab bar famlet »eb ^anC egen 8iZ«ning. Og 
bet, mente \}an. Dat jo ^anS Dittettgc Sjenbom; ben Scanne« 388 T)» Ixxbt Sitflnim. Siiftorir. 

tnonb 9Iiel8 Sxa^ butbt bl^g ifle fprlange ^avs Bna." 
gt enbnii paripe« flengctub af 21 a)taj }>i"t»t, at Ub» 
leuciinscn flulre ftce, i!!e blot af 3}cbct8, men rgfan af 
Soaniiig« SiimliBfler. Sljleeetingen tcg^ubte 9t(irebao«t 
eflET 9iiela Soafe« 'Eet , og ben fcifle »orcte i fiie SØIaa^ 
neber. Srag fil bernæft, ben 8 3uli, 9Jr« paa ajcbel« 
^rcelatur, rejfte fels tit Mite, lob fil ftongcÉreP fæfe i ffla» 
l)itlft, ofl nictlog fi(D ben anben apefEtinfl. iPcb benne 
Sfjlig^cb afpvc^fcbe ^an SJfbcl enbnu mærtcligere Samlinger 
tit ben Iltete J^iflovie; cfj enbba (acbc ^an iUe faaet nol. 
3!?cr ub^tt et cnbnu ftaipcre Songcbub ten 18 Cttobei, al 
SBcbel Riitcc aflECere ^eab ^nn. eiibnu tjabbt lil Slwigcna 
©cfvetær SigParb fflcd. 2il tjam maatte ta« ta afgi« 
fiM egne fnlbrtxnbigeTU^atbetbelfer, enbog.^Ianen-.til,-,^ 
^U: SQurl. -Æ)t}bt b^j^be ^n fig unbei. ben.nisgtigjt^anb, 
b(T (oiftbe lagt fig pA» ifom^ SXtt uben iB«t)(egHfr,iiin,intin 
I<e^,®(atningeit af' hen ^Jettlning ^an, ipbfe^blr ^-^ 
lebecingcn:. .^DoTlebtS- ^ ^aabet, at b£ tx^tte: ^ifloi^f 
bfgeii-fam ^ani IrebtDe ^c j^a&be foinlet ogTlj«bt,,f«)t 
fifie egnej^engc, oilbc man ;bog iUe.begjere af ^omi^fHt 
beemUbre flat ^an« ganfte &ibm ftoa ^and .naabigfte;$e|^ 
iPcine Dg ^an4 9!»abe4 ttlfocorbnebe !)iegierivg4Taat),9a|iet 
^^xe, og )]()a bet unbeibanigfte mebbeled, otti- be t>^rafr,Tteaft 
iegiST«; fjomt tnib ^Ditten SSngftelig^eb ^anfstfgteC; f^jGK^f^t 
c|ibnu en elle;,aitbe)t beflieben Sap ^apir ftulbe ^&.,wib( 
gaaet ^an^ O^mærtfotn^.. „!3:it«fe, f«rfIieSue.!32^|uiKtfitf^ 
fig».^an,,epe:be.3)ptiittienteT, S9Tept 4>g ^gto^be), ifom i<g 
^r i^i ^.9}iget basei; )i ,intn Ætl> lunnet, famle oa'-Bt'fflS^ 
ineb ^bi< f om ieg f elb .fireipet ^aon , (^ . ,nu , cii>er(fnti^*Tbet 
fnt migieftex-Ipnselig ilHiitEftæt« Sefaltng, .og,,i!|e jneb^jn 
SBibftab ^v^c -noget- fotbont ,^benne«e, i min .^<ere^.,,f)fft 
fonbt ^iE()9c nug:@ui)4$t)t^tneTig,t uben ^i« 4)cenM^i JtfURir %ttint Gvmifni VAtt. 389 

niffT jeg ^aoer i mi( 8tberi, oj ^Bi« Jeg ^ber negni 
te^otben ©{entiart af btn'!t)el, leg ^aøtt onteoTbtt fva 
nitg. ginbe« ber nogen tinge Slng, entm S9ere, !C)igt, 
SJifer, »egiftert etter foobant onbet , fom Tan bog ^ofte en 
f«[e 'Ctng t^aa ffg og Ian btrre gentogt mig UBlUeriJgt 
IManbt mine Søger, Bil jeg gierne bet mebbele ben iCanne« 
manb D. 91te(« Ihrag, foafnart (eg bet fniber." 

©et ei i ftffrt^eb 9nb$otbet of SSebert «te«ere gis I 
femten flux Inbtit ^onS ^afb (1580—1595). $an »ar ba 
54 Mor gammel, og leuebe enbnu i t^be ?Ior. Wogle Sat 
af benne 'Ctb ^abbe Ifan tKBiagt paa JReifer , abftiUfg Zib 
(jaa iBtebbejlinger, ben mcpe i fin ©tnbereftne; atte tit eet 
0}emeb. ^a ^an '^aebe oberfat @a;co, iinbflog ^on fig 
fjrft for at fcptfotte en fulbftønbig ICanmar!* $iflorie fom 
en ®ieniing, ber cberfteg ^an« Stræfter. ffifter at ^abe 
gtbrt abftittige ©amfinger, fattebe (an Steen lebenbe foT 
SS\e, og faae ben (igefom birleftggjort fot fig. 3 ^antaflen 
maa alt (»ab ftort et bære til, før bet Fan ubfvreé. ^an 
talte berfor betom fom noget, ber fnart »or etter Tunbe 
Mibe fætbigt. 2JIen tit Soærlfættelfen IræDebe« goratbejber, 
Samling af ©tof, ber ^tbtit Bot uBearbejbet. $an et^BotB« 
ebe bet. XJer Bar fun cel gororbeibe , @a(0, og bet enbba 
fnn for en gonfle lort Hb, t^i oBer ^alBbelen af ®a:^ 
tnaatte unberfaftee en gtennemgribenbe jtrttil. Kit bet taa 
i ]Bebel6 ^lan, og ^an beg^nbte paa Ubforelfen. {lefe 
partier beraf Bare i bet minbfte færbige, ba Wegjetingen paa 
een ®ang betfbebe '^am atte ^an« Krbejbed frugter. $Bab 
^an ifaistt ubarbetbet og ^oab $an lunbe ^abe nbarbeibet, 
>et laber flg Banftelig afgjBre; t^i atte ^an« ^iftorifle ©am« 
linger blebe fpllttebe ab tit atte @iber. Hf bet, fom ^att 
tnaatte af meb, og fom ^an fiftert n^big Bitbe af meb, ^an« 
egne Ubar^elbelfer, ben alminbelige Jtronologi, ©benb STBe« 390 ®ct fotrbt litflnm. JiiftilTit. ~ 

frittg« 5iffertc cg ^erlfæftelfdl af ©(tro tit C^rtftcpVt ben' 
3fnben, et fnn Scinb STWcJTiÆgS Sftriftn tilHjemeb ijori' 
ttthn tit ben banile shwinife frnfve ubgiBet Cfl^Qti^-'gduiW 
ttntfin, 17(B). 9^P8ét pnbe« i'.?vamibffrif!.''''''-'" '"' ^i^ 
• 'Om SJcbri« (itfte foto,« nfiiH llbrt eM)e»Ht WH' 
^Bbbe miftct fit 3H«a(' bg f« ^«. S^et Vbbfr &p# nogt«; 
W ^ttn fir SercScpreiBntng, mtn bet gnmber fig fuii pila >ir 
Stretning af ctt ^riTftcfait fra '5(ier6cf, bcr ffger, or ^ah 
{feb iiltt^t i fine fenrige SjÆrbig^eber (dignitatibiia præstthis^ 
og triiimffrcbc rbet fine ^icbbejtete. ^egrinttbS Stafenb^t 
tibncr beriliieb, fatrteffom aflefrttb« Omftrfnbig^ebee. 'SJebtl 
te^otbt fit Sttnonifat,' men f rældtiiren , (eht &on '^abbe 
miftet, fif 1)011 ifte mere. ta ban ingen Sqiafling ijobbe 
fom Jiifloricgraf , fan be^ebebe mon i!fe at tage bfn fra 
tiHlk-.'W 'ltet*(lt"^«lli"IBW. i''»ttit)e "Sefliailigr"btIM?Ht 
(abt'teerek-filWhrg*; 1ift«"lil ii(iQif't4bb»'(4t(ét'olt( #« 
eihtll4et?;f*i San*.' -'liin'Mo!' ftWe Wni^'WIjrtHHHB 
l)»tge;l'W(|'"''|tej"*eb''f*'«Ibn!"t|iiHti|* lHé(l'**illiBt« 
efciilt:'"''^ (HWejIBtt 'llftb-~fliiré''«rtbj, -foid'IVi* 
»iitl^'S8"Sntl'*"'l'riftn"'IEiilnbbit;'-Hb««"Srb«rt''faiilH(*"4^ 
(cl)iiit*ib'ébt''?an kSf4a''li»ge*V ''nt"0tleir»ei'ntt' 5ifli*iéi''Sj 
Sibrfffli'Htftiifma^fH^n; ihtH^ ^WUbg;«' infbt'*i«kre.''''©a* 
liS ^i'n«"|fc'<bne^(iiiilinge<-'tIeHé' f|ffltteb»'-ib;' "Suit'tif'ft 
'llitiXt (fb«b«ite*-'tte»'*et beoirt«' eti' æei; -'ioWif''Sl!fh 
®lWnViat'k»ll'We'¥att (VtaiHaimi)! WWF'Mlfe 
ben 13 Jebruar 161G; '»iitiS'Wtit'leaa. ' "^jr-jfMBk 
te("»»tli:e ij [(f«»li»i!t,'''bér'-Iia»W:'Vlr'ltaftii''6iittt[Iii8l, 
'finM'tti"itlrtfV!kri'.^ ' ""■■' '■' " 1 ■'>.■! ■'■'■'" M " 
' aift »(tri«"é*rift(r athtbt <H orttlj »j tetHi'««* 
itllitj 'OnbjWtlen lil* ton«' i8l8no*f(f Ib jbitbli 'iWb i' Vét 
iC Milsii-'iaeer ksi (iit'h)<;6s'i"bj ilitb(f'foa''{)éftd|l' h«: 
hMll'tloblt4'fcolai»J''«ft%)el'ir'»uiy'tl!iiitlt(l|f.'''''3'tat ber ifle mobpfit^iiflf-, Æl^Soanfeenf - ot >ui 8rt»8fi!<*',<f6"rlWl 
tø,«; f^f>3rjii..Ht> f^f^ i^berelaimnet, ,(ø,)HpetiCi.bc^-nieb 

i.fitt ,(fif^Iigf .iHib^i^b jøutentme, ben. ^ifbfUtt^B,07;eItei;< 

®«ipir.t|er(iefii,fMfn,:Pfl:8"W>lMt.i*/:?pa,Pft,r?*qWp*^f ^M« 

B(efln^fteif,-mtfl.:»afM;^(i«ii^?m..@^^;^b^ 

Ma ?lett«? Bfl fi9e,91ej.fi)iC:Ure)l;.,,. ffit^^flftfii^ aRibn^^ljif^ 

^tfutu^- SKaKtinluf 'i &iifb. ,CS«nes. /uil^.Jiiig^pif) -, a]^, 
afacR, .sine rpico atil fraude, pjetati^.aiii9fis^.ir|rtfitis. jii^;* 
yjil^p et. conslanf culior «l longiore vi^ 4i9nus),.. StgeftiiT 
M»%^fl«.«lifl fomiSitttt nat, Ijai.i at.f*a?iiPa ^ffpbf.^aplfflA 
i.Bitoen^beUgi Unberf»gplfn. - .goifnben Jine,^iftetifte.Stiu 
bierr oa til bete« Stemtne-tiai: ^.Qgf/ia o)?nveitfan:.,^«i 
ft^iofilisc Ol^lV^mgec, 08 Das .np8te.j<]f^^n<t^em(erlninfiin: 
fticeV'^ait:. t(Uet , ex, ii^^b,e.li8,t^. intet »raa pityi^i^^.(»våfy 
ft»igov,^qpåfy .noji/ttif^oyiltBQV^. ,.^>tJ^Ut,. SIfbC|f[ing, Otd^ 
Strbejb^ .falbte. ^an: - at ; ^H fift lil i$)Dile. ^iini .^jeile« 
Sflfotbig^rt .iibtt^tet fm. e"b?149.;i^aTi8,;®))ro8,i3,eJi,eti elRelifi 
M^turlig^b e8,©?.ij|?el^eb,jMlj ff Æt4»ffK(»)i9^?b^ ber imj>t]^ 

ti>fU;-,tæi>«,fi8 *U,fl"fl,^»?8-€WJt!f*--,.!>! ;:.-.:■:.:.:' v,t 

, ,^il retot I>ebi)i^f,,a}ebeld g«^tjte«efteT ^f SftuFtfuttn 
er bet nobuenbigt at fee ^m t a^e,J^nj| Oiiøitielfei; ..bet 
fHtiinligt »il ba.^b« f^g fi^, ;^g,3>^n9leTtH ti»ebe tit* 
bfljt, -jojirbt be.baie lutnbeaaeli^e.; ^»uiA.ft^i^e gortimefte 
er ^ane ban^e Sinbcg $aiiø,,^j^I|a^eb. tit.lQti>>ei;4inaaI^. 
^cri øvetgatu:. ^an ,al[e fine €ftmtibig^. .,.SERn| ;.i,.p8 felt) 392 D« Imbt litSTUin. ^iftDrit. ^ 

ftoor ^in9 ©prcg cg ©til unfc« iSti'rif'ltent ^ctnftnS, 
Dd bonffe Sprpg ^aube langt lii^gct tral, if«r i ifciftorifl 
{jenfeeiibe, en ftor :t)et ttraf t>ar «t>tUøt, tutflcii tabt, vg 
SebcC t^ulbc RU finte cUct flabe Ubtii)! for eti ^el '£>el 
gorcftiUttiger cf) £ing, font ingen ^abbc. Wici al fin SiiET< 
lis^irb mnatle ^un ba ^i[tc8 i be 'Snarer, fom yatin pg 
£^[1 cg Sibrn^ ^tbtlpflig^ct last« pM ijani, fbio t>Ati 
oBe. I?rg er ben Wce« IjiHcr ide ringe, ol taste ben ferflc 
1 fitt Satntib. Den Onifju, tjbcraieb ifaa ferbcrtbte r>0 !■! 
og uilbe anbcnbe paa fin ^iftoricé Ubatkjbelie, ^ar jea 
aUerebe føgt al opltffe. $an var ilFc ^cri langfrainieie, 
enb \}m maattc bære, enb bet libet bcjjanbtebe ^tof froeette. 
2;ct bar en atoorlig, fcij&fmbig, (pleiiff 'I"'(an^, bcr maaflce 
betifotsx Zib in at iaa ^v^i Meb manftetigUfCb«!;.' Mcn 
ifaa ^bbr logfaa biefe for fig. £)et var itfe . ^tjfbeerBcr 
|as cilbe .frnnferinst ; ^on fnrogttbe „Mnnt ^iftortefbåMSbe 
$øbel". StonniseTne af ^a« itttgvi^fEe 3(ibeik!et.«))Itrfe''«< 
em bet @aiDn ;^n f«(te tiaa ©yregoiieibet; ^oa fani(d>e 
Manbfle Otto, banfte ftrralbebe Orb, fogte atfnlUre bexti 
£3|mnbelfé, cilrtegntbe (Sgennamte, Xuiieatfaiietecy\ MuaC' 
Ittb^iftev^ '^mt Mbe iUe aft bette, ^o« bilbe-^M^tiløEic- 
iragtbft;^« ^n ^abbe htnnet. S)et fotefbteittbei^ain, 
at jhinbftob ^. bet - idianbfle @f)rcg bar npbbtnbrg; :f av tibgcn' 
lunbe ^tlbig at Imntne igjennem ben gamle ^iftoriici^'.iiten 
^orlebtS flolbi. ^an< ^iftortfl tunne anbenbt et :®tukiKki, 
bec f^rftfeneie bleb. til. £rt biftoxifk ©tuf« ftilttt.Ofire 
enten nietjjotbte eUtr^iditgittngelige eller ixbatxitilatl»i i^an 
abgab io ;felQ;føTft Etbam fnt ®ieinen. snDbertdunfntf fsm 
bet ba tootr, ! bai bftnfleligt otbe^anble. ÆTag,:bec'.f(re»;1>i)a 
Satin, i tt ©firDø^: fom.bet bai itt at Se^nbte^ a^'^m 
ee9t»ea^f!ber,i4bi« Stofbor fet ti(g)(eagtiigt|r,anM^te otte 
Voc til at ^nbaibejbe. btifør^t felten Sar. af lÆ^siftian'^ten »itbn« eBnnfn tt4brtJ -893 

ÆrtbieS'Sffegjertng;' og' fmn |eB(tiiHei:»ib«e. - ®fla (jart 
bcc mb bi(t(e ^((»e »lEctt «S,^feT bet boitfle jSpTbg« ®I^Ib 
<t ^ase ejet' i bd mbibfttftivTi'S^el« a^:f$«bn[anbeM ^i- 
fbiTie ^eatb^bcbt nf'SJebef meb ben InberUge AJKblig^eb JU 
fii'-9ferii(ng, font >aR bben^' IirgaeT' ^c3)(igeii^ faaXunne 
ti'bbfl.' iW 'fljøime^-at tennti^ferniiiffiifæsi* Initift- ©elt- 
fKnbe' ntaattt ilibe mtget- Uf(iftiItnnitHtr>:!'-FfG» noac ^n 
'uttniebetlS'ben n^ne Vtt.. Kt ^a»' enbogiunbn: guapige 
Ijbr« SiMftaitbtg^sbtt n»gen^tibø ulfbe ^Ea futbfnt ^t Vcest, 
er Ubet fttttbf^^dst. ^ait leKbeitfe i^ce ifnlfe^lMf/ føcbl 
|a»'1tfb tanbe, foiblingen |»aft ben Sib-Iuiibejbet, føibi et 
Xtttjbe'^fttc ben -^Inn, b» fonfbtevabe ^ttmjn iøe- fmbe 
ftMiAningt9; ffttttttt t fontin eO« t^bt SatJ^ focbi bet ftax 
'CH UrøBllg^b. $)acbe^nfulbføttbet.unntfis(,^a,faa ^Abbe 
^nt l'Scnb^tb baret in flor SRanb; men-fln tr» @fæl i>ar 
SebeC; en ftor SKanb bar>in iKe. Siet ler' oiogtt anbet. 
^an befab tf Ft tm Uaf^iiglg^b«* o$ '$Ti^ebS^Ie(fe> uben 
^»ilfc en ^iftoricffciiMr ifle Ian- Bitfe^ -Sitvtnt npget f«» 
(n^ ( Æh>m, ^n belle ben»^«ft og bar itt&'^(tbet bber 
ben« gotbom. Sen tjenMe i libet tit'b«*ib, foM lommer 
inbenfru eg inbtnfra ^tSbee MbKaer tø' iibeti ^uUCet intet 
ftCTt aScerf ton ftem6ringe4i SH^n vb« ^wilbe ibbg »tere 
nbtUigt'at ttbrejbe^am bet nexe enbibt nnbr^iSDrfUlin. 
dbelig er bet JH« bem, bic paa egen iJdflub, 'aftn ulmi*« 
ftftaclig inbr&^cift fatte Obeei og f»ge' iONbltc tit at id)* 
fne bem; bet tr bé ^te patroner, bec ^ooe o^fotbret bent 
ti( alt l^bab be gine; bet er iinb«;:bcr» Stngctb« t^^for 
at flnbc fremgang forbetes^fernrng; 'ognaar®nnOen flæber 
bort, fa«, er bet>'ti(ltgr f oiti meb Hxdefbctf ■grrmtne. Seb 
'>9ttcte ftaaferZ)^ bat 9}ebeI4'i&irf^nl^eb^Iammet. 

:ia>ft:.^ar boret (agt S9ebel Hl. Sa^> åtfym «Itf«: let 
: aeb anbce mtnbre Hibeibet lefe fig ofbcagc fra Ha cgenlige Sft ioetH itoflrum. fJiftoitf. Sh)8(|iermnfl', inftt fer bcimc Tnnbe bet ingen i}(c|enlig^£>j 
brinø t«re, nt ^rni iHc ittibflsn Ba f« i'iixt« nær««| 
Aiav. -Dtnne ftoie ^Kening om ^antSxifrbiMit eg Slatttilend' 
Sebber brt, gjcrbe SoU lilbeiftige til ot ioretogge ^mi. 
fcronbertigfte C-pgaoet. 6*n« ^ffic attener forlangtf fiijft 
præbittncr, 3Mgte,,e()iiafler d. beel.,, ja. fao bibt gll brt 
meb be Sling, fem man Iroebe atfiinne fcrbrt af )7«n, al 
Ssitgci! felB titftnbte ftant «i 5ilb af fDrunberllgt Ubfteiibe, 
og fDilanftte ^jne iBclAnfning brrcotr. ^tin flulbc ^aoe. 
taft ftroft til at unbbrage fig fligt. Og Ijocrfor bet? C«t 
pige Sing, fem for feinJib Nire faacigtige, fer DcriStBfl« 
ting, nogen tiirldig garfUjrtina, tg funbe 6«ii mibbcage figi 
berfra? bleget Verte til bane lorgcrtige ©tiUiug. Man? 
en anfcelig 5Hanb, en grb i*tii bobc, maalti' Ijfl" fiiiJ itTe 
ffvi«c:/<M iStiglitrt/oMt ^m<? .^emnitligteitvett ftatitb&;bet<f 
Slaat'XrroniriRseø futfangte ^otlcotfei,' ffltlbe ^.faaifake 
»onc nt -giw-fi(t af mtb.fcem? : O« lunbc: toniFrtift«iitea 
€!tlb tort;' font ^an^.Aotgei feitbte :^atnr- og. fiHVjiOtteiA« 
Sotbe il Sniegeffe iiÆften i^efe SHroiia . dBæc? ^iih'i^itm^ 
^i^rier »é-^beiligere 'iSebifer pM' Xibenø .eieBbo.niiM[i9« 
^ti^. ' ^onotg frarCæOn ^ita fin SRmbt, nt baiTfl&éfi) 
Mtb fanget'tK'iStlb i -Øiefonbrof uf<tbi9anlig:©t«neif(i'iC!g 
fængttt iSobnniB ; l^i 'fcm. feabbt R^ctreb fcot etiSSeqinKcf 
og>)}aft:3fifen en^Doite-^cdo tnlSlantthonti^vømHidUfiff 
of €tjKl vateitttitttebe'foin taiTlmUhaiiB:, \aa man flHlbt 
tænie, oit r.'S&mihnt, btt efter 9ief otntaLii>neB- ifle fm^t lUnirt 
Kegniag! oeb'jati Dtnc )>aa Sanbet> ^anbe^f^t Sørgetiflftl 
ijfjaoa 6Ianbt be ifldanfle ®tlb. j&ngen.tob: btnne i9t{E 
Btgcabe :i Riøien^mti, "i>s fcRbU' en 9frtb4ning' aftbtpr.tif 
ftejfer Sotti ®piinieni ' .^rtbnif ben ttnben »ar a btnte 
^nfemtlt ltft:6ebie oplt^- enb S^riftian btn£r<)ie^ [iKctnfU 
@ih er <fi afibeite, btr MeWr{an8eba-:vAi '(tt^^t'flf J KttbKø 9mtn(ta StM.ul 39a. 

SMgftatUTfVogubbragtt' bxti'S^ib tlncenlnLr^ Xiiftfe @fft>. 
UcUfi'fXte' tteb ti{ ftj[i»(en$aDtt, <'iigf'iia flongenrik&t otnii 
3irllanb^ jenUe^otecitir^anj! iXici^tnyfattrtiep .in«b79nb«! 

milt A»tieS'2)tb' Cviii iterrore ipénculsus suiini. ipilksttttj 
éV profeHt' Hoitr'Osteiitabiii'.vetniaa'tTel nii6ri$.<niSrsieat^ 

a>ei'iitsél dsftra :<; Mbtt 'tit'b^fvtberfn^ftttciiirSti^ltdt' 
nea'' itf^tA' Iwét tit':tAIt}bc'iibter.i -<-'9tefItt nsntdc/'bFt 
Mt Satfat tot'ØifIeihine9''aftaeelFø>'-<]nbTgr.fi»ia SBrigci^l 
S^ilmie;- og -tmbn^ tttiiDciinnbat^Baii fmi^tnnbei^.iSJiticfi 
felt) figet' t' fiii Siji^MttebiteRi iDVcciiØTtbBtillftnirrltntoeQilii 
®(liftiingtt'af f»rftø Æ)tf, i^noV''^ati:DitfoTttTSTiti(^¥»nlterifeF^ 
,^©ert HHbrtlrge ®ilb,' tont :M!tB>-fnnflin.fcfWi(JBeiOfliifMiW; 
Ifb 'tiI''ft(HtEf. D^af. dt $atfetflef:in nbi'-^t)rcnnfin ISlaanek 
(«tihs. 1587) .fIt<fl'foTléb«ii:;-'pgji©i;.i9li' (i*.nirigifftt«r.ill 
{Kanbt"ft([fE,':eE uben Xbibf en fbtitt>^% ^vtt/DtoQztt, atcb 
ben 'iftirone-' cq bei^^samle i^otti^ei'iBogfttiBe;' fen :1)ttp& 
tnbttå ft^efl', mtta'Deti ftee^ ifonibe]ii'~anbia'fntit^nifliB«> 
t^lWtnfii;'Ui Siftvnt'1 ^Det'flitlfe'-fatte6iug-:^rf»inbe>i'|(tn 
Ønb'tiiur'^De $s»fefln'\' IQiet »uti^mi qKiDøifaatsof^ 
OfifiAtbihig :H( IBfrb »i'SNbrlng'; 'fÅRi ft&bngiG^r^oiX'kU 
»ifrnii bkti Mw firt«'i-Cb«iffc';ubm;«fle fibme.ii% -aSwefj 
tg- M61(ge 3}ai<ter ,' ' fbtn ''tfan .'iiift< Debi firaiiiie .'£«^ig^b';o]ttF 
taMl ''£« fliinseti-'tm:faitbt-:%'tilfreb«ftitttt'Mb bett^MCi' 
Kdttltg; nQn'igoV'^emr'-fettUei^ni SnbonTiøBéfcatti ilJl^ 
Um, vtA Mgtn funbe Itrtotfe biefe ItarDfteret^i tifltgemtb 
Km ffOBien anbeii ®ilb, 'fbitt litir:.f<)ngft famntt Cagvog 
Itagt ttl ftiJiiBni oftn Sotget i ■iKaEprfllnbi;!(Dm "fionfle 
®«fan»t,'jtoneen af iRabtirta« Øefanbtvfø^e cflev ^an^» 
iDefoftng <S>ii^4niiig bvtbn i $«Tla> »g. tia"Ivtlrt>edtjbiet 
(nbe%i«tf fMermecft Siimfltttanb, „tfter tre 3>i9t9 Øft^ 390 E« larbf Jieunmi. ?>Tnei og iBrige iflenner fil @ub og (lanB ©«", at Ifffe 3ntw 
fWfternc: ?aa btn ene ©ile ftob: Vici flumini nervum' 
fiaa ben anbcn: WaJ veri poculi, poculi, pocull {itl 
ftbfte ublr^tt ceb en tre ®ange sienta^et BiaiiT af et 

Sil at Dptbfc iøEbels ^ifloriffe (jÆrb tjener cgfaa ^an« 
Ubgioelfe af SrÆiiipcBifertie. SKan fiiiber ^am oflfao ^ler 
omfliDct af „liODornc aJicmiefler", bet ifaa ^aiii oilbe „fernlj 
bere* Mljnt". Eet af^olbt ^am iOe fra at iibgice bem. 
IDct ^an frljgtebe fer, oø bet bar tiloiefe ingen iigrunbet 
SvQgt, var, al bidfe ^ifer« Ubgicelfe cilbe blioe ublagt 
fem et Sorfcg paa at fcrtrtenge @ubé Crb cg at jxtte 
bem iftebeit fer Retlige ^falmer. Det er Belgjprcnbe for 
aJebelS Itinbe, naar man ret fætter fig inb i, iblanbt ^otlfe 
SWcnnefler (|aii Ici>cbc. Slien bet er egfaa tetetfoigenbe 
at fee ^bab bcr ccb bidfe SPifer fortrijdcbc Ijjm; bet oat 
iKe bet, bet ftnigflebe bem, bet fang $falmei. ^tt «», 
ben bibuitbetttge ^oeft, bcx bar i bem, at „naar maa ben 
HfiiM (ttfer, bo brogé tt meb ^Wagten et 3Jiennefte« STonh* 
fta al anben Ul^ft cg SJifelanloli , iffe at tale em bett 
fuStilige cg ffbe aSelobi, font be fjungeS meb." Wltb, ^lén-' 
f^n berlil vai (anS iBefranbling ^alb tro, omtrent foin »eb 
Ouerftfttelfen af 'Bofo. „tjigerutfi, ftget ^an, fom^ Di ^o^ 
fanben bem for e6, faa leDcre »i bem fra c9 igitni '3Hm 
et ^er noget rettet cg fcrbebret, enten b^fl Siinten- tUet i 
anben SRaabe, meb ben tinge goitegnetfe font er tagt' tit 
^bet 9}ife, bet tan Deere en fvje 2:ing, cg 37Ientngen et 
beg Meben ben, fem bor tilforn." Sngenfunbe bitte bt ba 
gaa i 9tette mtb ^am, forbi ^anS Sei^anbting itle fvarer 
tit bore ^refttOinget. @elDe ^anø Sejl bife attraa efter 
©anb^b og @ri»n^eb. ] wnuxi e«itiir» BtiMi. 3B7 

Sm nti Sdtt Ciiiibr. liicr. % 904 Stia^ C 484« X^nu]) om 
filtprufti. @-.^8<. $aIll^a^S SRaflap fat £i))(nbt I, 36- $, 9t. 
3t)onip, Sibras ^il Aunbftab om bt Sftitiib, /om en ubgnngiK fm 
nibt Sat{)(bra(fto[(. 91lt>t 1S24. ®. 82. €aminr« ISfttmtninøn 
(Uieaatntic SSt)tn 9ttt(. Øljtifnbc <SainI> 1639. mrb iSninttr(tttfng 
af »ib(. Terpager, Ripæ Cimbricæ @. 541. 654. SAn. t6»U 
9, 866.' 2). Stag. 2; 174. ie5.<211. ætb(t>iglinDnfui, eaml. 
tU eierbeotirbé ^tft. 3, fi5. $i $fii[iiitbiftm. SoifatttriK 1, 21. 
o, jL SRm niMiiuft n ostnftawnt't i a'l btt fatti(Ic c^ iifl' ■><'{'' 
rrt, Ubbrag af ^tgmtrS ^i|lon|Tt @f|(rrctnmgn om ^. @. Stbd, 
anbnt Ubg. 3)a tt Cmriba af btniK - SXaribi 2iv og Sirtfontfitti 
CI en Mftniig Set af SittrahirtliS ^i|loric, (|ti(nT |TuIbt jég'ba 
!(i«CT >lgf, (iib ten fiiflerifte gorfatttr, b«, %r6in B«I(fr ewtt 
)»« (in a3U, 6at iib))ntfrt ^amrranrcn Inbtil btn pbftt ^xaiit. 
3 ^[nflwfftn af æibtts galb (wc jeg bcrimøb iftt fiiniut fetgi ffic« 
gmct:. Slaai (an oittafler, at StcbeU @(iibTiii}ti))i)(b, .„benne eDiflt 
IOp{atttl\t, og al ^an {Ttl intet Icb ubfomme af fin ^^ijloric, ganfte 
sift uar ben ntte og egrnligc ^^ovebgnmb til hans S^atb", faa fore 
font bette niifl iffe at B«w en tro Opfatning af S^or^olbcnt; (|Bow 
imot) % aSeKere £>ib, at „Cebel -^ovbe tabt ^fmcnbente Sunft 
e^ tunbe berfor itte laingtc wm ffligttiilloriogtaf", netv])' ubtnjttc 
bet, {»m oltib tiarte ftaatt fov niiø. 3 OMrenefiiniintlft b(ni}A 
^ar jeg focfegt at fitlbre SttbctS €tiUingi t^ bei b«r..og flal iftt 
uben afgjertnbe ®runbe falbe eiib i(f( ben niinbjle €fliøgc t>aa nogen 
brat> iRanbS SRinbe. Sil 91(btlS AaraCttrifliC: ffitgener ®. 214. 
248. 237. Berlilli Canuti Epislolæ sélecls, '€!. 363. Sebtl« 
®t»TiJg: 3- SSobfli« eMeprogronnner: Syaibola id ^{»ndM lin- 
gaaj. Termtulæ oopiis e Saionis Grimmalici inlerprelationf dm- 
diw. HafB. 1780. 4. 3 3»ita(m flgec (lan om filtbel: cajug 
qermo purus, proprius, aique ut illp Umpore vcnutlua et ele- 
^ansj mira quoque narralionis sfavilale lerlores ade o de li net el 
moralur, at ne quidem qui possint ad latinum Saxohem r»ur- 
rére »ellent. tbiVfiM bet ouenfot anfette. 3- HJtoKrr, 3ef>fe 
©Mt^anb« 2f»net, 6. 261. Ubpgt ouer ten gijpIigeBfrtalen^ 
I S6^ tfaoloe. 9ibl. 20, 2M. 3>a 3. 8. ^ifoeg« Ub^ oste ben 
ban|I( ftjenne Sitteatui i(t( ee i JBogfianbtlen, oMbbdeS ^ne SScnJiig 
mcb ^cnfijn tit ben ^labl Sebtl inbtagtr t Sitcraturen: 2)anft £i> 398 Det Unbt Si?iJiiira. ^ifletie. ^^ 

tfnilUT la« mtatiti ot bt«,tit\tt a\^ ^iMs Ci\}erfattt^t af Sara 
1575. Stt tr t(t f9r|>( StottcroIUart, liUorntfb Sproi;(( foc nt 
Sib fajlIialbKS pt<i tt Ecfitmt UMjitlmgeimnfl. ^clt trift ^AUlm^tr 
9lifl^om b(^ntt(^(e og eptwantrs b»i, AootimiAb S^tbtls @amlhii) 
of golfercraatiftr fnowK oar (t 9lrftu for ttt fi)rbigaiiflnr. Srtrto 
S%te rrc ubtttfMIJfK; ttft (en fFisniTe £ittnitiir, mat fiitri-iturai i i 
9Ilmlnbt[is(itb t(gi?nt«ir mtb barn. 9!cbcU Sxinft (t ftm)>tt;< tcofti 
firfb, IJDfriKliilb. »m tijfff 3iitfli)belff paiitftbt« »ri> .ahriilltni 
fptHrrcB, imh if«r wB fStM. Srt uar fct fotil«, hr fiMte ©tiL 
I " Cm SIcbrls ^rffm btmiftt ftg til btciS ubfedigt Cinnlt 
ict iffitflcit«. 9[iti>p( bt6OT(r j((^ 01 tiatu« ttn ^lt^r u^brtNt, if«T 
vtb Ganb. 3- ^nnnS ^oitjmcftc 1845—46 iibti»nMt nt) Ubgnoc af 
Cflctfirttcifin of Æato. Soiteffict iiitdlcm CttBuiolm t^ Ci'cr« 
f«Itt(foi tunfe fiivt StnttbTting Ml tn inttrtjftuit ajrtrogtnina ; S»t 
Paal Uosgcr. Litirita ItcfK han bdbi^: Put hoi Ger Livkut; 
for alluMi pquurn: albiiin cquuni, (ii Piifdtioabf , fom 3- ©rwnii 
(ar cptoget^D. fi o. - !K(rimA Icfa ban tn&nu sirtvailima: agros 
fijt ^malUhor, 6 f. D. 3>(t €ttb ^M Sojco, fitiDT'bcc taUS j(M 
£)f^ tt( St«;' FrtiUolh ' Sveones Tocint, tr ^oS Cdiit titPAt 
Hl: bm«^ffA:'^te,-im br emnfr« folbe Slob, o.f;iJ.' aOMrtft. 
^négyrfcd oUåte Frederica IIj^ Ua(a. 1580. 4: rtnrtfotiiMct, 
JCktnS; fot lRacfi[(se£lrt: Rcrtin^i .hunus hihtu iBeabtudiiiis 
ma ad T^iyAnucr lanluin, finw Telemarchios eeti rtputmia 
JVorue^ia^i.Bed .ipioa qooque Islandos. , '', ' . ii.i^ 

': "■' &M Uéthodus sett' caliø scribcndi bistoriam Dankatt \tt 
ffirøtnrc.^ '103i'131. JDin CommeRlarius dé scribeoda . faiafa:^ 
léai Danica f|tl <@j 102. 250. St^ttu)) lAgiffi' bflr 1767, i^Mk 
mrnntfi ratb >$(nft;n tt(' b<><i* ^^ funbc haue tmft Sttitttst^lMk 
®Mb)ns UbnilDiiclfe ti(.'<&tflcriogTaf; tftcr ^anbflnft>t tCitwÉtw 

fliWl.of«' e. ©(tbtC. ■■ ■ ,■■- Mr-.|..'.. 

i 1 .JDm »(bils wrige $oanb(trift(t f« ffiefltn« Ø.i '79.! 86t 
83—84. 218 tø. 3^6 fsø. 258- Cm ^Canen tU og Ubfn^di 
af ^11« banftc ^Jii^oric, 0. 140. 172. 323 f(H|. 2k ttnem|liflt 
«famlinflct «. 227—228. Cjf- ©ttfitrit ©. 161. Nova liunrife 
maris Bmlthici 1698 ®. 247.> ., / ' . 

Vbjuntt Xinc^ i Slibe Ejor i Slobtt SctbnUitbrt for 18H 
9tr. 54, m^btlt ÅJpI^flninBer cm St t|ibtt( nitCjcnbt &v^-di MnUxi eømtfcii Btbd.i. i 899 

ScW, urnilfs m iOterfotttf^ tf>-^i^fstmu af.^teitni|a'CXittUn 
tnaDøfcOf ^}rcntrt i Jb^. af Stnbna éutttrnit. Sortolm^ri; fTrtutn 
i.Xysimliaen.ei SeptiA' S)«; 1577. ^mtr Nrof c« mAMtc 
Ouréfiatttfni tr 1 ^fn. iSvttt ei# finM iJbitgcnft »ibU i 
4^iftfljcnic« f&vmTmi i tu fnfcts 1%aM: -Sia ®ub(%^}inittntt 
^fn&nrc/.^oBt'cn (tnffst alftetf^toubti »c mffhlktntiigi, fnu^ 
åaco Pelr>niha .FIoreitlirHi, mm enb foc tu tRMtntbt tt*c:fM(cbai; 
mit vH .^offiMtviRmeti »u 111)%. fott«ii|Irt Anno It P-.;:XC)U. 
(i ^aratn Stnb fora: Sacob aHottrøn Jtil6nt^f^« be» U ^)nri* 
tttt^^fatmC' Siblut^cttaSjift. ^tnfcn ^« efnit mtø:o)>mtc(font 
bntiiKi/.'' ■ ■ ■'. 

Sfiliinbt Stbrll onbrt ettiptc btnteiritA meb ^itDjit lil ®pto9 
00 Qttiattbling tfoc ^M 9Ii ^abiftnec: S)cn XC^fo(t«: SbreS 
Onbd aXanb« »en (itc) U.n.XCIl. eurSSt^tt &. 53. 169. 
3 XKe^nctftn til ^ait $ulst«føn Dmta[t« S«b(ll Cttffolb |)U JEak 
-bnibbotg Siot 
■■■ Om Gilbotc Xillffggct til atrtcid £igpi:ert>ibit ot»r Srtbttil 
4m aCnbtn, 1588, ^Ooc bet t jrrunolositn itnbre 1587 iiébin: „ffin 
i®i{b ilKt fdbfamc Sogftaffut (»a, bicff tastn i Slorge, se fnb tl( 
JTbn^rfi^ fDtaiijlat." •^olbcrsl Snitni. ^fl. CU^^^'^'f^ 1^' 
431). ^ntéppib; STnnol. 3, 50«. St^IesdS eiange 1, 67. 130. 
9)l)etuti« ®rc(rt>t(r i ^t^enc i, 422. SRBntcTittm cflcc eilMcmuntni, 
GøMui^ni fdbft, bn oj^faa omtalrt i Sntroi fRdfltiM .otn »■^olw 
manb C»a«fl»eaml. I, 532), ^« tpref. etmiflnip uplDJl'BMHrrt 
tn eifftfpnltte IfR (wn« 9Ifb. i ettnijtnipB 2>aiifl rgftoantbflHft 
Sanutc 1655). Utfarlig ^nblr« btr om bnt iSilb, bcr'btcu fntbt 
JBibtl, i ^Igtnbt ®trift : Dinnorum riiaradenim btlecuMi dTirum, 
)it lillitre NortVTegico, Anno 1587 taplaram Tcr> ledio ab om- 
iiU>u> hvcviqn« ignonla. Nea doo pnipbalici eiplicatia, anoo 
qvidero superiore scripla, nunc primum vcro in luccm edili. 
In qva prKcipm ferfe omnia pradicimtur, qn« ad »num vique 
1628. In tolo orbe lerrarum futura Bunt Anliptnte Franco 
Cbristi lervo avtorc. Anno 1591. 4. Ubcn SnjtbfUb. Unbtc 
X)lf«iie(f(n tit ben libsolgte %^t C^rifUan boi %\tAt: Cotiagæ 
30 Nouembris 1590. gcrfoHmn maattt fll»te fra ipttrtt, lom 
mbrfig tit !I>(tmn(trf, og forfalttbe fit ®tri^ i Jtftin^atm. Cm 
SiibfTnftnnrt 8a«ntiie flgtt ^an, rftn at f|aM omtaU ftn Sotbe* 400 3>€l l<crt( IrtSrum. ttiftetir. ^B 

rtMft bcritl: Tcrlii jgilur iciunij dtc, tigRsiinii Srptrmbris noao 
slilo nnru 15S6 noclc medio apcnis roenlis otiilis jtcr samnmm 
legi cbaratlerrs , quos fralrr - saiis appositt in suo liliro e%~ 
preaieni. (Sirb bmne iieiat;lig( ^øiofirt maa man XKåXtaaiVif, 

tttiift Via fit HflMiibe fi-a tcrt Æioge oiSRmmtnoiiiBfhifttn.) ffitrifW 
ftnbcS i ■^iciniiljtnKS eutUfng (.1453. 4.) eibivm emMtt t>tt 
®. 141. 

S^nrnt eilffffrift Dfl-bl« « MTjaffifi' ^' **"*( pø 5Ibf!fit. 
Sdriflcn gtrriiifl i (in eiriffiJtrfunft ©. 60 furldU«, al btt »ar 
etrift paa tn SilS, fcrc Hfo fnitfirii I jDlttfuiift iC14; ten bfre 
fenbt Ii!£(irtiiiantni „^rrtxn ©ijtt^tnftiirii, fem tin (Irar lufc nfniaU 
oj ntaiiflr gpt giUt tilfiiUt" (dan tiat d Srøfiiit af bcii); »fl ban 
bar fflu boft »n anbni Silb i .^<r«et, tn btre fatiflrit i Cmlimb 
1618, mtb €frift paa btggc^ibcr, vaa brn rnc incb rfbc Stogfiaotr. 

9It bet ffutbe ubgaa aiJsnb fra SScbe!« feiftorifte ©role, 
et, eft« aCe be ^rVt*e »i ■" ^e lætt at limbev tttoet 
fanbft^nligt. 3>e maatte i alt ^olb ffgeS i (an« nsvmeftc 
fftebfl. 9Wen fetb b« o^Jbage bi næ^spe anbre, enb i$as< 
€bigerføn, ©øbe Sauxibfen, Ægidius LaurestU Q. I 
»ibe 1568, 9IeTtor i diiie 1596, (Srfebegn beb StafUlti'-.}^^ 
+ 1627), bet bog iHe (at i)i>naaet neget (iflotifl «aBn. 
^aai Sfterretninget om Jtalranttigen ete tnete en ®flntøg, 
enb en ffleorBejbrife. 

9nbte Wltenb gabe ftg pa<t egen ^aanb af ttteb tntnbte 
Stleibet i SKoberemaald , blanbt (filfe be ntÆrteligfte ttlu 
SDIorten febetfen, %llaa (f. i ©lenaa 1536, ^itii-i 
€oty, $raft t 9toe«tilbe, t 1596), bet fprfattebe abfalon« 
$etfomft (1589), cg Skriften ^auiibfen ginbeb (i fil 
Unflbom en uf SDwnninfl SDetot^eafi ©angere , fiben ^rttfl 
i aSergenø €ttft), bet atter oDerfatte Sarien« S}erbend(iporie 
(1595) nærmeft efttr §erni. ©onni latinfte CoetfiEttelfe. 9 
^aanbfttift (enligger $)an« 5Dicgenfen8 (^rceft til @jeiu 
netu)) i ©faane, fiben Siftof) i 2:(ronb(ieni) Overfætte(fe af noTtn ^ttnfM. 401 

$(Ui1i tt eominf»' Wttmoittt, ton tiUige fem et Gfnroø' 
tKRf i bet Btlnbfte HIbtE« bsrbe nbgtM«; bet R fra 1574. 

®eb( Souribrm: $. 9t. S^ønif), $ifli)Ti|Tt 9ftcmtfttnger om 
Kitt eatt|(bnif|T>iCe. 1846. ®. 88. STt) 3>. Stofl. 3, 9. 

WtaxUn fAcrfcn: Siffet)* ^folone Ot ^ fffbrn ®nari« 
{((TTftomfl DC ftbdigc ®tiimint: SJtfligtflt 9on S(o^« ^rlk 
Sunbol oc Fundatoreo. QiamiiunfntffiKn nut |^ i|f Slortai 
IpAerftn, t<ra 60. Vbitt i Son (Eloftn (»tt 413. «ar, <#tR 
®on Ctoftci; bleff FDoderiiJ et m &ciiupnft til Sioftttttt JDøhk 
IMt, Aono Domini 1572 (ttt. mO Jtb^. 1689. 4. XiltøiKt 
Jtapilttlsficmmt ti( noflilb eg Sualt 2)om(irfn. ,3(0 tt«(t, at 
fomim (|an$ (SIbfalotil) fienealogj oc for"* €oR ffloftnrfl fuada- 
lion mrt anbtt faabant , fom (m anttgiKt n, fitgot flM at iu 
ftwffnt, Pbtn 6ui8 3'(1 fi*' nofl'« la' fi^ mtttdtt ^fn fromnK 
■^eQlorb« SHanb SX. 9Int<cr< 9hl}I(, font ooir Ssxonem ia, faabim 
font ben nu finbid, tob vbgoa |)aa bort bonfft Xunflmtaal. Silte 
3te bCTfot ogfaa iabt bttU tc^dt pM SJanftt foc anbrt Sttbtfrbiøt 
DC frommt 9o((tU ®ft)Ib, font Latinen idt forflaaT, oc Itngt der 
(ffhr fiaffut ihinbet, oc bitte tit ot offtt aff mig baabt i bnrtt 
fcriflaidfc ot famtott, tcflarrt." ©triftct, bcr re tiifltiflt fot ^rfanad 
tlilloricn, fiar iUuniinretbe Xobbcre ovn bt aNIffle Soa^mr. 

S6t. £auT. Sinwb: Cronjca Johannts Carionia. {ivor Cbi 
fiiibiA btflttffutn Stbtn oc Varme, oc tniob bcr ebi fleet rr fn 
Seibfene bceijnbclfc (eic.) Sorbe^I^t <tff Pbilippo MdanlhDne. Oc 
nu ntftigcn vbfet pm 3)an{Tc, oc foibebcct aff Philippi Sfcrifftet aff 
Ctirifien Sauiri^n Stnutb, iSubs jDrbS Siencn obi Sig j Sogn vbi 
Scrgcnbuff ©tiet i Korje. 3flennf mloft , Corrijim ot ^mrtet i 
Jttebenfiaffn , aff Sautmg SmibiAt. Vie. Ros. 169S. 4. 

^ans SSte^tti{mt Cvccfitttdfc af Somtnr« finbe« i ^anbfTri^ 
i etofboint, fee Stolbtéi i &ft. Xibsflr. 4, 133. St ^anbflti^ 
|»aa bet JTgl. Sibl. ittbc!ioIbtc (un JTong £ubDi|; ben QUaiUi ^i|lotie. 
<Et tnbie »ot i bet biftorifte 9Icfiu unber CrbenSfapitlet, er^BiWWt 
ixb <f)rof. Stitt. nu i Setiejmiacfivct ; bet inbcBoIttt baabe Suboiø 
ben CQcotcs 00 (Eatl ben Ottentee fijlorie, ntcn SegQnbeffen 
ntanøtn og CSIntntnflen af ffeetfteret. 402 B(t IflMBt liMrum. Siflottt. ^^ 

^oab l'cbet ilTe (untc naa ab ten Iiinatemnu @ranff< 
ning« SJej utfevte Jtanmartfl SRigflfan«!« . ?ltilb .f-'nitfclt, 
paa en nemmere JKaate. .^'on, øao fin ©ifloric Sorbi)fl«= 
formen, og fatte ben ifcei: famntfn af X'ofumentcr, font ^an 
Iiinbc (abe fine Slriwre afflribt, %x\lt ^oitfrtb til 
06t«6berg (f. 1549 paa ©ergenliuai, ijvcx &ane Jr^tcr, 
5^riftcp&er Gbitfelt) IK iPerrebSgoart, Bar SBefalingwiiaiit) 
tejfte t fin Ungtotn efter ^telenø £lil ubenlanbd, cg fteg 
fiben i Statetjcneften fta £ctrrt(rr til SKigSroiib 158(5 ofl 
WigStanéler lb9i> tt HiOO). $nn tcgtjnttc mcb llBgipeffe 
af cclbre l'oCe og feifloriPe Syfrejtcr, cg ^aiiS (jiftoriile .t"'0»eb= 
bizr[ mua ligelrbed ttlragteS nuie fom en €amlinfl. cub en 
pragiiiiitiff i>earl'ci6clfe. £om 3iigeic Saiiflcr finobc ftav 
aibgang til SttflBet, »fl funbe berteb er^olbe monBeDigHg« 
Stftfttflter. Xiiefe tnbffitib \)an imellem ^»ab ^an Iitnbe famle 
af anbre Silbet, og crbnebe bet ^ele (rpnologiff. ©mrfebrt 
fifabte ^an et ftOTt Sarf, bet, fine mangfrftige.SNoiiglec 
uagtet, naften maa anfeeé for et Unbetcærl: 3)aninai:l4 
»ige« Srenile famt fflifpehonilen (1593— KWé). c T©tn 
ajtrtfom^eb fulbenbte ()on meb Ubgamen af afflnot^ (J!602^. 
SReben^ ^an felt) i be faa ^ar, ba ^an forfattebe be olbni' 
(orgffe ScrgerS ^tftorte, tillige HPPig ^leD firugt i StotS* 
fager, lob ^an fine §aanbftritere ubfere 3tfftrifteme af be 
mangfolbige bigtige illtft^Ifer, bet enbnu gføre ^anS/ @{tift 
til et unnbbærligt Slriio for bor ^iftorie, uagtet Ubfmlfeit 
paa mange ©tcber er unfljagtig. 9)?eget af Siiftorieit fetb 
^or ^an bel ogfaa labet anbre utbtage af be latinfie fltlber, 
og faa felo orbuet bet tronologift. SBeb at bælge en faaban 
Sremgangemaabe lunbe ^an i faa tort lib fee fil ajærl 
fulbenbt. Orbenen beri paalagbe ^am pellet ille nogen 
SCbang. ^an famtebe ferft be olbenborgfle SongerS giftene 
i onibcubt Orben: Borft ubgat ^an E^riftian ben IteWe« Srilb (ivitfcie. 403 

{tiftorte (lb9b; STKcønelfen er fttnta ben 8 CHoter, i 
fammt SRaancb, fnn SSebel i @igpatb %etf» Oktftvarelfe 
offenerebe fine fibfte Sft^^ttet ojf ©triftti); ^ti gjotbe bet 
af XaEnettunelig^tb ' fax benne Jtonge« ■ SelgttTiiinger m»b 
^anfl Scrfæbte, »g fbr beitteb „at iHegge og^tilnte" onbre, 
at be efter benne' ^an« KnotønJng silbe-^bermtrC' TiHCfare og 
unberfpge bertne ftcnge« ®(ertiinger og ffi*btlft-/^*6' pben 
paa 8atine en mere fhrlig o^ fulbtettimett'^lfføile om ^am 
(abe lemme f» Ziagen. 'Siapaa fulgte- (S^rifHahtint Snbene 
giftene (1096), t^i ^an (abbe fiitfig fore I fin STifltg^eb, 
ftben ^a« »at tommen.fro ben 1J<iøHge'$)Df«ienefté,'«g'beb 
^and Tinge ^clbreb , at for^inbe og ftftte tihttit ^eab ^an 
faa abfKUige £iber ^abbe famtet. 'øfebmf-be'n f^frfteé 
$iftorie (1597) cg g^ripton benØflrftefl C1599) nbgab ^an 
efter at ^on bar lommen at bo paa ^ita^SifBlw ^iot (1597) 
ttbi bebre ^o enb ^an ^aobe' tilforn, l'igefaa Ekit ^n flg 
ab meb gortibeni^an beg^nbte ifte forfra, men meb Ænub 
ben ©jette, fortfatte ®oyo i tre iStnb (1800, 1601, 1603) 
og gab faa (1003) $iftorien fia 330« tK Rnnb ben Sjette. 
Jttrfena ^iftorie eUer »ifpefronilen ftuttebe bet ^ele (1604). 
Sfter paa benne ^aabe ot ^abe fulbenbt ftt t2rcb6t«b eUei 
Onttdb, foretog ^an nben Xoibl ørebcrit ben ^nben« $t> 
^orie, fom ^an ilte fil ubgtset. 3)eb ^e^anbtingen af ben 
telbre .^iftorie »at ^n, efter ^an« egne Orb, blot Samler. 
„Ubi ben fibfte (bet bil figE, ben førfte) $art at fammen« 
fcette, figer ^an, et mig ^ønbtee bet, fom timeø @fi)?t)ete 
og (St^rmænb, at, naar be fejle paa ubeljenble @teber, 
maa be lebe battige, inbtage og fatte paa bered Sejl, løbe 
paa 8eb og tintin, at be iffe ^ulle tomme fiaa @Tunb 
og farlige ©teber; faa ^aber jeg og ^er maat gjort. Oeg 
^abei ^er fulgt ^»ab jeg ^a»et funbet fot mig ifoi 
^ut^ore«, intet af mit titfat eller tiQagget." !Cerober er 404 t>«i lartt tisstum. giftene. ^^ 

ba \ammt SSxiI mere (onlra^crct cn^ ^e anCre. ^a)re tfcn 
ffan \IU fulgt i alt, lun t bet, (om Infigl mi; ei{ nogen 
[æfe gafcel i)g SCtentijr, faa maa tian feije frem taa anbtc 
©teber. 'Bette opl^fcr noffom, tjfpr forffjcUifl :f»titf((M 
^iftorie er fra aJebelB ^lan. Vigtlrte« ftnar *an« bteU, 
biktltUw ^pifB' *" fT f*''*'* "f frcminrt>c pj iinbcrlifle 
Crb, langt tiltage fer CcSctd ; men for ^iBiMfrfb pflr, f S^lge 
Ifanfi Scimaat, S))Ti>get ogfda en ren ^J^itiiig. „3eg oster 
f»ie cm Stilen, figet tjon, (£anb^b ^aiwr ^(tlcr i!fe mt^m 
Orb« *Tiftining cg i£m^fte ietføff. men 6cflaat aletie »eb 
€imf)clt}cb cg fig felc; simplex cnim verlliili« est iiamtio, 
ni diciltir." WeB benne ^Simpcl^eb, btr jiift fefiaar i 9Ia» 
twrligljcb, fjat ^ati ingfiiluiibf lunnel ppnaa; facfitart ^ 
ftfo mebbtler nogciriBetceitfiili^, øtreT^ff ^)r'€tllHi''tM> 
ettnon^et og tøientagelfet. 3 »nputlfet<'tt SVcMliMAibW 
^DttfeEb 04 licn.&orgeitigeeebetnatutllgtrifli^inltmtMHifMr- 
ftieUige; i^tjltfelb'eriigtfom en aftEt^tStfpe'afi'itn^^Mttl 
cegte SbeUtnanb, ber fttr<altittg fco benite ^etdttvai ®1ftfl« 
^unft. Dg iitfltn Stntlfe >in «m ^ftefri^tb.' 'f»D*f<^'9*M' 
felb ^ax (enltt fit @tof, (an fmr n ft»t 3>e( fMS>éf Isii« 
ettift; men. '^bor meg«! eUrr libet '^ax Iftn bcH^t»t''Jtnk»W 
ttUtgere Ubaitejlbelfet pnber jeg itlt fnlbftanblg' »>I^i ^'. UlMi 
Xbibt ^ar ^ ien^et flere næftett iiben3tftAgtt|i(i::'i9«ab 
Ubffrelfen angaor, fan bCi fuit i foa ÆilfæAM ptktt^'ln 
eatnmcnligning @teb neb onbn. ©tDtit '^«r AtfftWtf'iiit 
faaban tmdlem ^bttfelb« ^e^anbling af a^rtftlattbenZl^flMA 
{»iftorie Dg jhegS: fhaø er ført cg t^bttig, ^irttftCb-fdlMc 
Mborlig oeb »nt^tttg fSibtCyftig^eb; Arag ec nbføt%/'$»lt 
fetb bi^bec af i Utibe; ftrag er rig, ^bitfelb mager ^ ^bifc 
felb, fom bog ^bbe Sbganø til att i jJongen« Sttib, fftrtU 
gaar nsften »eb (bert Kor mange bet^belJge Ztng. dnribtacMi 
er en ftcr SKongbc S^ifitoiner cg (Sftnretninsrr rebbcM fn aiUb ^»uftit. 405 

Uitbti^ans i {»Ktfetbd Jtrfniiitt; ben ex ørngten af mange 
X«* flittige ©amlltig og af es (eoenbe Sttetlig^b til øabre' 
lavbet. „røttnge' fremmebe 9Ia^ener>'^gev:$i>itfe&, ^e 
Umw fon^tt^; 'ttt iii>gen Øulbe Døfsa ilobe bore bonfk ^ 
ftemc Umat: ifit ^gen, fon. itt UbtettbiKgtt lunbe feibe 
4bab.-:.beic tntibtettib: ec 'fer^btet.og.'.ffeel-<iibi bett« Kigc^ 
mtm ingw "l^ilMiR.'fl'fit KiÆejbe tmttr-unberftaibvt'dt fore« 
toge, tn $iir<':l4bise eg toame< p9ttS>e1ujttmbPt, Sdttit, 
91tivaler,! en fittec flrvnetoøi o$ ^bl» foni'^øveir tS at fbibe 
en $ifterie, aiibce bejftnbtbe.Dg .„tifbsgne": bectil, tnen vJbu 
foemme tit at Hxiu,f)ema agifaiattebe fer ^litifl 3ubiciua. 
deg ^aber itbaf lang' Sorfirtn^eb v% iStigitll $DBe^tiIi»eie>> 
iugt abfCillige :£)Qlumentee, -fem ifpé SKget fonbrfhtbef; 
be«(igefte itbi langfomtnelige Xibec fastlet'^ofl ftabilfe» Hbcltn 
øg oiibte ^ec i 9tiget, (aobe inbenlanbø og nbenfonbø, ntonge 
XlelttiBtnttr og meget , fom ^frez ttt en ^iftcrie at ftribe, 
otibsUberttI af nuturtigSbrt og af ftiærtigl^eb ti[ mit Oipbentc« 
lanb, fom ®ub (aber et alle tnbgioet, tlft Di iRe ere føbte, 
fom $lato mærteligtn figer, od fcio tit ®abR, men ere en 
ICcI b'iStifle bor 3<ebernelanb , en 3)<t Dore Sentttr. 3Srt> 
ftoe Slløbe og Umagt ^abet jeg brubt 3fen for onbre, eg 
fels gjoxt ehronotogiain inDpornm og giftenen."' £)g ^»ob 
^n mtnber ffongen om gfnifigE bi tit Shttiben: bet er et 
Hrbejbe „af en fbag ftrobeltg SRanb, ubarbefbct tit ^obe". 
$aa bette Zt\n ftob ben banfle ^i^orieftribning i 3Rober«« 
maalet; bet gfalbt fnft om, og bet er fo meget natnrligt, 
at faa famtet faa mange Rienbegteminger fom muligt, tige 
neget (Dem ber forben (abbe optegnet tOerføgtatbearbeibcbem. 

«. ^ttftlb: ^oftiian. I, 14. ffirfffS *t(l. Crtb. 7, 229 
0. fl. eéltflcIS ^angc 2, 247. 249. 291. fSxm f Sortalm til 
Jttog, C62. CitSfmS 3>om om^eitfrlb: Chronicon (elc.) tanta 
aongewit diligentia, 6de et qilaX^9§kt, judictoqo« adea acca- 406 Dtt l(KB( {ÉtdTum. $)iftorit. ^^ 

raid conscriiisil nc disposuit, ut licet rrroribas cbronologids et 
niaeaionim liauil mkiI, locum niliilominuc pnncipem inler 
monumenta Daniæ hislorica el mule el priRKtantia facile bsclc- 
nu3 (1716) lueaiiir, ^tr tttraøleS (lanfl SBttrt fwii tit ftlogjori 
UtarbqMft. „5 ærteli SamUn^tT fiiiM et SBrutfinttc of I-ons 
maxti ^i^otit fra 1341—1282; .Cmij euamiig miftfe for S"' 
fothr; 9:lf^([ tor (TrnJct SfitHfirer efl Sillctn bertfl. Sntiimmtipnfr 
man trt intb .^intfrtM Stit ^labpoinni)), fon fliitir man Mt Snrfi 
hr firtt« outiHi9ft(mm«il«, ofl affuipdlVii btftnoT intfi i, <ii ^<itt 
frit 6ar iiitffiitl 9[tt!ll)tEcv". ætfldwr, ^p:|i. Sflcrrcfii. om SiiiO, 
©. 222. -Ifxr ^l(l1tl)^(« til tn mtve famiiuiiltijtttt Utatl'qtflft. 
Brugen af tatK .(tilbtr og SSttt-fldft of Wlilijff"' f""'« at t«« 
ifWjrtfovtjtntfldi- ©n ubforlfji ftritif tr enftttifl. „^fldiStergcrfn 
StnbrtoS Ariliiiiiliiirfn talte i tt (nrtifT ^nauMTrift, inn &t>r«i\<xt hax 
brafit itieb fra iS^iiblic, em fine i^aaiibfTrlfMr, ttrlblanbt om Sro 
btrif ttn Itiibtiifl JiiPitiff of .f^iMtfdb, iittii liori fmqttr tnr et tabt." 
ffifflfwr fiV®. 221-22^. jf. om Jt(mnj^ufmCiii^bf,liL,J,,SS|Q. 
Blanbt Canfft ^ttanbftrifttr i ©tottiotm fi'nbfft (tfttr Slfoft«^, , i 
^i(l. SibsfTr. 4, I-W) SKaimffripttt tit ^oitftføs Ærenife'at'e^rw 
flfoit b(fi'?rnttn mtb tjorfaitettng tflenriariliiflf ffltttilftt'oj'ijiitftfg. 
€lrifttr; Ubfla-ntT af *rtdreæ Sunonis kg. prbvific' Stihiie. 
Hafn. 1800. 4; Werfh ^rtfTtW, iitfot {tao »anfr. JtW. IfiW. 4. 
(Klftnita.^ift. ^at. enibr. 2, 1S5). ^ms SRotttRTn« atVcflc 
jtt«nttc Ab^;ld94.. ,Ælnallius. fiarn, 1^2. ; ,,:,, 

. æoninatitie Kifli« Amiiffe. Jtb^. ;1^9a-^l'C04. 40 XfpW- 
4. Stiicrt Ubg. Jlb^. IRSO. 2 Xomrr. (ol, JDmUbgjWcr^. jBg 
S'jttnr. ifcv i Solioubgactn, finbcS tn 2>f[ Stnti>rtningt[,i^£^F^<^<^^ 
og 2an((t6tt i Surborpfiiana ©. 118—134. 

Sta 3)Ii}berdinaa[et »enbte l^iftoTieftiiDniiigen tilbagt tU 
Satiiteir. ^int fotfvgte af og til at fijøre ftg gialbenbe« 
men tiet ll^Itebe« iffe. S^tt ttil fijentic« af fvljjenb« Ubftgt 
ceer bc tongtUge ^iftciiogiafei , (vem bet næmteft poafaa 
at famle tit eg at ubOTtejbe Scinbete .l^iftme. 

Sicbet Dat gieberil ben 3(nbene ^iftoriogntf; Q^ftian 
ben Sieibe ^aobe, alt i all, ide færre eob otte, men SRængben giat bet iffe. ^ieU ^ebeifen Xrag vai iltbtn 
SStitle Sfterfffget, og nn f(u(be ^tftorleflribtiingen gaa for 
Pfl. DeroBcr foifsmte ^an Pne otobemifle gforretninflet. 
ItanS AoKeger Inurrebe, førft t ©mug, faa aaleitHart; til* 
ftbft løbe be (am i Sonfiftcrio ^øie, at (an fotfømte flt 
(£m&«be, ofl iebrejbebe 9teItor, at (an. faa Itenge (oube 
fcet igiHtnem Btngee bttmeb. Ærag fiKirebe, at bet »ar en 
onben €ag meb (atn, enb nteb be anbre, (an ^avbe fulbt 
a[i(t{be meb fin ^iftotie, cg forreften »ar bet (am en (et 
@ag at ubbtife en longelig ^TiUabelfe til bet, font be faa 
uartig lobe (am (vie. 3!)et giorbe (an ogfaa. €t Jtonge' 
bies of 16 OIto(er 1595 fiaalagbe ^rofeSfneme, naor 
fttag Dar i et offenttgt 8l£xenbc eller (abbc anben gor- 
retning, ot Baretage (an» (5m(ebe Beb UniBerfitetet. SDette 
fongelige 9{ef(rit)t oi>((CBebe ben afabemifte 8ob. $&ab 
^rofeSforee iffe fpr (abbe Bæret Brebe, faa tteUe be nu. 
SJet Ufo en SStummen i ben Icerbe fiute. SDe bilbe (abc 
@agen for 9tiget8 Staab, og iBrtg bar ifær 3Bet @tub, 
ber, fom ®ram figer, »ar en lærb, men tillige en ftibfinbet 
SSanb, (otlfet iffe var nogen gob (Sgenffab i be 3)age. 
9ieftor (aBbe onbt Beb at ftilfe bem tilfrebø, faa at be faibt 
tilfuje. ffrag pf fin SiUie; ^»er ©ang (an forlob 93ljen 
maatte en anben ^rofeSfor læfe for (am. S^an brog fprfi 
obei til @[aane, fer at raabfijre fig meb ben lærbe Siftop 
Magnus 3)Iall^ife ; og at (an meb MlBor og Cm(u ^ai> ftg 
tlf fin ©jeming , er ber ingen @runb tit at tBiDle om. 
3Ren attep (and biblomatifte !S(gtig(eb Bar en bet(be(tg 
^inbrtng for (an« (iftorifte IISirffom(cb.' Son Meb (tr)>t)is 
brugt til ©efanbtftaber ; 1597 b(ev (an fenbt til ^olen, 
1598—99 til gnglanb, 1600 til «ongre«fen i ©mbben, 1601 
atter tit $oIen. Cberalt bifte (an fig fom en fulbenbt 
^ofmanb, (oiltet man maa ftille ftg lebenbe for Øje, for 408 C« IntB« Jltsrimt. Piflftit. 

tit gjenncmftue t)int ^ext/olt til ben \«ttne, irofti^Ebigf, 
(trlige 3Jebct. SJieCen* ^a« Bereeebe bfHne Ontfcmfter og 
Sfire, forftPb tjaii mcb gin^b at fige SBcbcl« «cn X^e 
Srjfec Smider, ber tunbe laa« fer igpot. 3 ^nglonb 
ftolet ^a« i S^onnlng Slifabrt^ cg 'fdrlamenieW 9?«!' 
»irrelfe «i Oration, og fsiiMe 2>ii>niiinøefl ben mtb «i ZiU 
ftiift, ifDDtt Ijan cT<t)Oiebe l^ciiGce y)nbe eg ^dC<S^cb> fom 
om t)ail ^aobe talt til en Ungtnc: 3?rpiimng«i tar bm 
®an9 en flcmmd 'ølfl*, Jfg Ircv »a-i 66 SLir. (yJefdiibt. 
flabet^ Ojtmcb cpiiaaebc tran tttc, meti 1 i)«) Qirab I91i(a- 
betff« ?)iibeft; Ijun Icb ^m lalte, gicrK Unbffljltning fer 
fin fittte Satin, ffjnntete mcb ^am, gao ^am en l^elne 
Wang, ciib Pc engelfte Jperrer oilbe tilfiaa ^m, cg fcræxtbe 
ftam Beb S(ffhben fu prfcgri^ <irtLtftfin!be, 'J'a !>,in 1601 
bor rfltnitltlf^^inil fta'^ølen, '^bleU ^n UniDrTfitnRe'3t«fMr, 
»tb ffi)\\UnitHi^g»y"%an lU iHre, ijtottf'e^ti^ttta bin 
^nbe fti»; ^an« $»bér Utrlt frg ir fk«r''{)tl fof fllløf> 
taabet og anbte ^øft ^rrer bare titflebci'i ,Q [®liitiAWiftn 
af Kaxtt bvfr 9u:ftttnbK«n for ®ot» Ktitb«irti, |)AM-9tt' 
letjen, og bett« fiMbebe, ;,bet »ærbifffle 'cg 'forftfo^Hflfte, 
fotn nogtir' ftubeiMtiSRanb> bfc UI« bav af '^bcl, '•'!■»« 
n^olbe", ftt'iin ftro^, for at '^on i Meliølreb fWiM fiftb«ifee 
fin ^iftoiit. ' SRen bet »arirtt Øube smt.'- -^Mmact 
n9p^ lomtnen ti( W« f»r ^an b»be, atletebe i 'W«j>'16ee. 
$)Qn labbe taget Sb&eibet: fra Stbel, bor ^>erve:>'tt<g-'«a 
(am fra SItbctbet, eg foolebeft feteb bet intet af^^itnMl« 
^iftorie. .|win fil tiu^bt førftfr felten til fbtlm JCor^of 
e^ri^iail ben Xrebieø ftcgleving (15S3— IKM) nbatb^ct, 
og be fe; %at, i ^ttte (an ttnlbe (at>e fuEbenbt bet ^, 
fra ben (tlbfte Zib Inbtil ^reberit ben Slnbene !C«b, fir<dtt 
itu ttl. SDtt »ilbe bOTC urlmengt, at toegge (tnt bet Ul 
8a|t. „(s« bec vil paaftaa , figrr ®iam , at (« iwbc IttftOTioflTafn. ffitWJbMfl. 409 

^obe (olbt ftt Sfffte, at 1)an, fln€ tnbrc Ommtnitifler uaøtct, 
tor^ ^»c øiort tncre>-4«n ^^et en åftfor .ftoit) X)øm 
o»«v en nnbcn« ^(b> o^ maaiifonniftige Solt* S^M an* 
fec«;{«c Cn, bK4Ite:»iri> (»ab ktt «; at ftriK n grt 
^fipttr, tUnrw^u iHt-'^cfaaet'dnbfiordf'^viacn 3(ib 
Dø Umagebot niM aiiM»t^ i^mw«/; ^Utiket flat tmmc 
»flet 'gpH iCifl mtfliiffniti'«tb-,ke««|4<1'.''riCittte gotfuax fw 
Stsai *x Mi.ifbetmtttiw SStbtii ^van «S:^ot6tYg be« 
x#«m( >begge fteag«,S4tt«,-'®M^ tittløe J^ftttjanlig^ til 
(Saittito,-; SWen fioftwg' « '.me»,;,B«Mt((mfc!e;< ',l^:ag« 
{)tftiH»ey'laniierter ion, itT.ubftrt iM ca eobilotiitfl Stit, 
atm bet- ev ogfa« «tt ^b bh« bcvew-fan ftgfc. ;3)cn (tgnes 
ttot« en Spofo«}^ T^lib tn ' npAttifl ^tficorie." ®nftati ben 
S»rfte !^t)be ille afttb^ret, eg,^n« Øiemiqger Mibetoø 
ibeUfl fiKtrtae.' ^etiflr Kact, At »or jlutor-fn« ftg mere 
of fom ea 3(boofat tnkrfDiti en:^tfto«ePitiKr. >: Hbftifiige 
fnaa 4fl (itet magtDaaliggenbe Xtng.erc ,Bifct[»t(tflere ub> 
fnte, ,tn(it»igttge.3;lRg ere fnn-tofetif «tniatte oliex ganfte 
fotfliuite. StefointMtunieit i' Atc(eH^«gr.UitiMT$tettt« €lif* 
telft I»(ii>c Jtle næuKte, menjbiefe .ti»nbt hofter ere bøg be 
ftfrfte @iratcc ubi beute .floQse« t}iftDC»iiii'$>ttttT tlle be 
Acnfiituttmtet, fom:eK gj[i>t4eubi^tftenb#niMetae,-^eMig- 
{lotfttnø ICeling, item ben ncMfunbige $oiening.<uiiio et 
conmuoio), \wa ftben-^K .gtbef Xiilebning 'til .faa, ftote 
Zoi^g^eber og:iibeB ^etlfen bentxutfvts'nbe ^iftørie We 
ton forftaae. £)et ^ele ftmc JSolumen 6inbe >iik .foabon 
Xilcl: l£n @amttnø ttf obfNtlige ;{)i«fertftti«ieir, ^b«tt(anbt 
^Rbe« et Sragmeatum af e^itfHan ben Zx^e* ^iflorie 
«eb Srag. !Z>et er tt(e dt H^iilb, f«til slimrtr^ {)et»cb 
Moa bog bem<erfe9, at Jtrag itte ftf Ht Srbtjbe fnlbført, iBe 
bmbe Iffflge ben fibfte $oanb beriMta, ^ al bet fiottetg 
bebfnmci ex bet ^eEe fBaxt. €te^^nin« fottfatle ftrag 410 Vft ism SibdTum. ^tftonc. inbtil Qijtiftian ten Iretiefl Sl'rt; brt tar fgenlig 3Kei 
fiiiS, fom ©tcp^iiniu« »i(te fortfætte, men ba begge br*br" 
af paa famme 3tcb, foa flnttcr Step^anii gertfættelfe Pg 
ligefaa gobt til firag« Srbejbe, og er berfor riuigoneb betle 
ubgivet af @r.iin. 

^agS Efterfplgtt fom fsngctig .fiiftcripgraf tat 3enatf 
(eller 3cii«> Oafcbfeii aJeimftniie, foalalbct efter ^b gcbe» 
^iBen. gta 'i-'nuff til &tllig8'eiftee ftirfe Hev ^an falbet til 
^rcf. Pcb Uiiiperfitetct, og bIcD 1002 efter Jtraft« a^»b 
prof. eloquenliæ et bHlorariuui fallit fongclig ^iftotiograf, 
og fi! fem faabaii fi«ngebtei> paa '^faiiotet i 9tike. (gftet 
at ^aee fcbfaget li^riftian ben J^jerbe lil Értglanb fem £iu 
flortciie. Uet feiin 1007 tforftaiibcr i Sotu, T 160S. SJctttj 
Sorftanbetflab : f^tte9 at ^abe bæret iMibeligt for) ^tnit*' 
finterne. S>ct »at en tærb og flarpfinbig 5Biatlbv beri Se» 
a^nbte at aHSenbe len fttængete ^iftcriff fttitil, og berfor flfr. 
©tep^ntitS bitr> fat itneUem Saxoroasiiges ; sten ^<fo):*i 
b^&cbe fig foa ttieget i Olbfager og gamle fabler; at ^an^ 
flet ilte fom til dt pribe nogen giftene; $>aii »ar for .fw' 
@amt(b en 9Irt SSibimber, og man tillagbe ^am SroIbboouW' 
lunfter. :^/rnt Ungbom, ^ebber bet ^oe SRefen, fir^iin en 
Sling, ^ori bei tor en onb 3tanb, bec ^jalp ^am tiiat 
blioe ^rof. i ^øben^abn og ^orftanber i @or»; ^boi^^att 
enb laftebc ben ^en, feti> t ^aoet, f«Ite ben ul^Heliøe Slasb, 
ben altib igjm (Kia fin tjingei. £)g (onS ISnbeligt bor lDec> 
efter; ^an B(eB fnnben foolt i S^rønoen i @or«. 

^et laber til, at 9Iorge ogfaa beb benne Xib IfttHht 
fin egen {]iftoTtDgraf; t^i ^»otlebe« fnnbe ellert Snub Urne 
efter fienrit ^»tjet« 5)»b 1617 efter fongelig ffiefaltng 
tage ^anø „mange og vigtige" ^aanbfhrifter, beblommenbe 
9Iorgee ^iftorit, i fin SJaretcegt, og aflecere bem i)aa Stberiet 
(Umoerfitetøbibliot^etct). ^tt ban^e $)iftonografembebe pe^ J ^iffetiOBTofn. tlaat Vpffanen. 411 

berimob i en ^et Har lebigl, tnbHlSfauø (S^ri^ov^etfen 
g^ftfttiber fU bet; ^an Dat m ©laaning (f; iHittr. 1567 
i %Tam), »ar grafit i {)erf9glt ogi 1616 tUfige lotigefig 
$iftDrio9raf, t 1628. ®m ^ftortfte @inaB bifte'^an beb 
flere rimebe ^iftorifle Strteiber, cg ^an giocht. t |iti banjle 
StiHigerd Slægté^og (1622') et nbt;^ uttn: inH(Il^et,i^if»g 
paa atter atanoettbb iSIobeiSihaalrt. ; !3eg''t)i( iHc (cegge 
nogen ®ten tit btnit ber ellerene /ete faftebe .)*lia \}ata. 
<Stam {IreD'i'ftt @;emt)Iar> Qt bet tuii .inijaf Jbe flettefte 
Svger ^an fjenbte (Itbronimv qai uequan ia<rt.:hi8torica 
prodierunl, si non: pessiinus, certe es pessimia),' og <Su^nt 
t^ttrer, at att i^vob S^umbiifUg^eb »g.Hniben^tbr.fiin ttttteje' 
brtnge er- ben forenet. "Sit ^ormeé begge' ooer^ at ^an 
fnlgte be @uUanbftf jhrønniltr og anbreB^^^^^-'^^crftnbeø 
bog ^06 SJ^ftanber, ^tor nb^^i^t^'^ig ^«n enb et^ nauntig i 
4and99ibxag ti( ben ban^e fitterotnr^iftorieCde scriploribus 
DaniciB), Sfterretninger bet Innne brn^tteej^ber nbtoler fig 
enbog ^ift og ^cr en leoenbe fljariig^eb tit gæbretanbet« 
$i^orie, og ^ttS Slfmagt tiener tit at Ⱦffe en Irvtere^aO' 
fli^nnelfe af Sebel. 

$aa famme £ib ^abbe S)anniart en flnbeii'$iiftDriograf 
ubenfer Sanbet, bei, inebend SbFEonber ffreo ^jennne bo« 
S)anff, fhilbe ^oe for ^mmebe boa Sirtin. 3o^an 
3fa(fen ^ontanuø (f. 1571 i $)elfugør, l^or^anfl ^aber, 
en ^oifÆnber, oar ^ellanbrt SonfnO ^aobe førft gaaet i 
®tett i ^elfingør, fiben i ^nft^rbont, flnberebei granefer 
og Seiben, ogcar t tre Har ^c« Sf^ge Bra^e ))aa ^ven. 
$an l^avbe i flere Har oaret ^tof. i $)iftorien veb @bni' 
naftet i ^arbenobd, ba San«teien S^riftton |^i« 1618 an- 
bcfalebe fiam font ban^ ^iftoriograf, men ^an »enbte tifboge 
tit $arberu>bc(, ^Dor ^an bvbe 164D. ^ané HUloria Danica 
er fireuen paa gcb Satin, Snb^slbet er taget af ^bitfclb, faa 412 tiet Utnt ZiMtum. ^i^ctit. 

al I)an iffe iibcn @iuttfc er fuldet Hviifeidius Lalinus, 
fom j^icmmeb funbe ban iffc cpfattt ocr ClbttM ^jtsf | 
bommelig^eber, nicn tnaa^ ^cit jiift bcrfot siorbe i 
^iftctie mere tilgiæiigeU« for grønnifbe. .^æbtet bien 1 
bog ogfaa i)e9- cø, i>9 ber [an ilte »cl ^gtd nsgei fWat-41 
^and %re, eiib bet Wtjeiibte S&exé: 

Ponlanus Danos, Trcijanos scripail Homeru«, , irl-Ulffl 
Magnus hic.esl QrxcU^ major at illc GoUus. 

Gflcr Stfilanbcrt 't'^b bUv i>an« ©tep^antttS, I 
Bor gorftantet i Sore, ;{>i|"li>rieflraf , mm %an bdt aHocAe 
ba en ^anb paa GO 3Iar« og bpbc fctt efter. €ao t^ebC 
mon flller tit en gremtneb. 3cljan ^eutfiu« (f. 1579, 
1610 'Utef. i Seiben) nar en af ^ollflnbS beremte gilotflfleti , 
fom tSbriftiai! ben iiiertc, lilbcl* fer iffc at ftaa tilbage føv 
(S>uftaf !tbDt|)(, ld3gt:.Ift(M« tU $iøf. i $i[teijeff-i @or«, 
^tior lftaR>^e'1639; SMtVbcn Ubsooen af Wltivtft (1631) 
ftreo Ijian^ 4n. Hi8lDrtti,|>4Bica, b«r ingen S&ttit^x hfis 
fe(&, men fDm:@ram fqrft^neibe'incb !InBt<et;tsiRger. ^^9{c 
bife paa een^otis- t>et:,mangflful6e veb^^feutfti ftT&eibe tg 
@ramd Ule. juft fmafifvlbe Sacbbom; t^i ^»ab fagi.^unc 
urimelisen, enb, at f(dM ^ob«, føttrafftliSC. ^)ri)eGti8*>'8(*f 
tncerfntnø« til en {let ^H ipeben for felb at ^iee en g^» 
^iflorieforfteien (anbre Iceffi tf(c beøUge Soger) er bk^mM 
tl( at læfe Æingen to @aiigi, fvrft bet flette o|>))e i ZeifftM^ 
faa bet gobe nebe i ^nnucrlninserne. i i 

Snbelig frcmftob en SDtanb, Stephan grafen ®te* 
t>^aniu» (@»n af ntfønæoote $ianø <St., f. i StiøUaifatn 
1599) ber bel itle fom feloftænbig ^iflorieftrioer, men fon 
Ukgiver af @9tnb Sagefen og ®a;o ^ar ub«belige Øortjtne^ 
af vor ^tftorie. ^an beponerebe fia Herlufsholm, og MeB 
efter en Ubenlanb^rcjfe 1624 Stettot i (SlaRgerup. S>erlKUt 
reifte ^an atter nbentanb«, og oar aUerebe nu befljaftigit ^iftoTfosmftT. StfVlan ^ttftmiat. 413 

neb ®ap>. ^tt ^bc, løvt 'før SRtUTfH ®»b, 1639, ba 
^an Me» ^of. t $>jrt»titn i @«rø/ faaet IScftalltng I9aa at 
Mfle efter ^om fon $tlfl<)rt»s»f'; inen''Cit fotMcit^ift^er, 
flscc mony >i6be nw t«(iet of^ Hé». (E«»'e»et.< ' - Sfter ea 
tfrattelig '%lkffMn$(b: i H^^i^at^ ««b' 'Ubg«iw«' «f e>bMlb 
aaflefen (1642), of ©ajo^(ie44):;;€inn«rtnlBije»'1tt ®(ij» 
(1645) og 9oiifict»ffe"af 'tS^ftfoR'>eti'£nbtW' t>iftorie, 
brte ^on -ftttfbt ttbl^ 1650', ■il8'eH«t''b 'é fHjtt' *iblii>t^e! 
»S eti'^t ^aitb|ttift(t> 'Aet ictf ^fli« '^SMøv'Vi^aU*' @ta' 
li^en«^, efter 'ft'ttnbti|Aftbnng.iheb'(p&gftU»^titri''Me»e 
foløtt tlI-®ieQbe[<t@artilci(%'-f»m^'liP'€ttn)r(|i;''<S4rifKan 
bCN tr^et^fftbrie Miu iibsiDet 'af''$dnd''€bbtii'trg ben 
gHgté' (fnjbft iKitf' ©aihW.'t »6755, l^mfatteiert -tit Chro- 
Bologia dMiesi '■ - '■"' ' 

iDrttt iwr, ita« Uhin xttrit'("^taiii'^«itatati), S^ti« 
frtati ben ^[tAtS otte ^iffodogvafei, [%éfaa inatige, ^gex 
eebel<@tiiiøiifen; tøm ^ne eftmriffitb'flbni ^fe. t)en 
fDlgenbe Xi» 9Qt>k« anbve' HnfTucIfetJ Stiiy^Htf ^Ibttot^ef 
Bg ©flanlJflrifttr flil tH ©Mttlg/'^tneti' (tt S^e, »ebbliBet 
91t»eru)», fif man'en^fftorlDgraf, ^' ^i^Ofeifétl' be^vebe ^ 
Mføt^fer (Det atHisW,>Jei*n'fflipÉfsiil' etter- ^oahbflriper." 
ajet »ar betl latinffe !Big!e* IDitaS C^Hnflf iJgfoo faftet 
Orosiatt Annilo (f. I Siibrg 161T, 1ft>bz ^onø'^ber bor 
««fieinefter). ^b reifte uBenlanM '1089, *fl -Wett Mb |U 
lolinfle X)tst om bet Øftetriflffe '{^iifl649) fad Aifeet, at 
ft^fmn titbfb ^Ain et abel»trei>; 1650^ Meb ^n frof. i 
{»torten I €«« og foiqvlt^ $iftorii>gMf: $aft forlob lmib> 
Tertib ®otif 1652, og br*fl ooer lit Sfaone, for poa efaberf« 
Oaorb at arlejbe i )Re t>aa !IDanmai{R ^florle. !Ca @faane 
Meb afftaaet til ©oerrlg, Dmbte ^an tilbage tit A|«ben^a»n 
1661, og git inb fom flsfe^for i ftatnmtrlrllegtet og i ^aicfte« 
fet. t 1675. $an< ^ftortffe ©Trifter (Obsidio Haftaiensis 414 Ctl loftce Jitdrum. Suftctic. ^1 

03 Florus Daiiiras) bint førft iibgtone eftn ifmi T^b. 
ajeb Sibtn af SJcring cirtcbi; en J^fter, Simon ^ijiiUi« 
©Un 3atDb $5enrit $autli (aMeOicfenfc^ilP), ter 1664 
HeB $tof. i J^ifterieii i Sove cg af Bariljolin falbe« (ongc 
lig J^^iftorirgrai, inen ijnu biiigtcs i 3cfiuibtfla6er, cg ucgae 
lun <StTibéftrtflci raob Ulfelb eg ^aml)orgcri)e. ^nbclig 
Men Cte SBotme Sm, igillitm 3ioxm (f. 1633, t 1704) 
lengelig ?*ft[ioI&eIar pg ^'fttrtcataf 1(578, men t)an ^ar 
hiti cfterlabt fij) minbre 31rbeiber. Gflcr 9Ji>rnt fulgte iS^ri* 
ftian iRei^er (f. I6G5, t 1730*, bcr Mco foiigdig $)u 
ftcriofliaf 1705, men eeb ^tutniiigen af lifcStummct Iwable 
ober i Juribipe ISmbebcr, cg mere et beljeitbt af fit syibUo* 
t^el og £eto|luing«i af Sorfosi SJcijle .<>iftovte, enb af tgne 
©hifler. 

Cm bisff SSinb, if«r bt (acinjTc ^orfamrc, ^tmifeT jeg td 
bt trfj(n^te Atlbnr, o(| tllfejtt fun noiilt 93(mitr(ninger. 

W. ffroø: Sonibfii Jtflbtnw do« 9il)fnit), Kcgmtr .^(il. eftrtr. 
om ©tbtl, &. 200. ÆonflrftrtJtt 1595, ©. 220 Itjge »ratø 
Smi til Stbd i 3)<[it. 53ib(. 3, 188- Sftcr itEixintb« »«. Mrt 
Jtraø Sorfianbev i Bore 1596, men cfttt ffiorm 1601. ©ram om 
Stn^i ■&i|>. t ben banjTe Cnttrf. Si^^talcn 6. 4C. 61. 09 em ben* 
SoTtrattrlft ®. 102. ^olttrsfl 3>t)m i 6anS Spiftlrr, btn 326 »s 
if«t btn 419 epifttf. 2)(n banfTe JDoerf. af Jtrags Wnnaftr. 3(Vf). 
1776—79. 4. n of Satob ffirttrf, Wnmærfninfltriie 09 JtorwWnrtn 
beferiict af ©anboifl- .^erVeb fan tittigi btnrarftS bet ^oonbflrlft 
af Slirifttan btn Srtbit« ^iflortt, fem Un tr bmijtttt og font om' 
tot(8 e. 5. et $aant>f[rift i fol. of Nic. Kragii Annaliuro lib«r 
finbea i etoft)o(m Cefttr SPforbt* i $t(l. ÆibsjTr. 4, 139). 

3. 3. ajtiuifinu« : ffltfltiier, ^ifl. ©ftcrr. om ffiebet, 0. 221. 
?!ontoptjib- 9tnnal. 3, 582. ©ram i gottaltn til Xtaq, S. 13. 
47. Sutini, Ærit. ^x\i. 2, 821. Keftn C^ftlaS") i 3>dn. »ibl. 3, 
27. 3)o(i(8 Uftetrtfningtr om Srtbtrifflborg ©fole. ^rogwtn 
16:}6. e. 18. 

De bJBlom. Rafn. 1604. 4. ti fun S(|(fte; og De fabnlt, qiuB pro bislori* utpininif Tcnditatnr. Hifo. . 1605. 4. fanbt 
ieø ilU. 

^oanbftnfttr i €tpt^o(nt: ®n bonfl StreniU, lian Stitai m 
^i|loci|I Sift om Xalmart Snblagdfcj Cm ^vm, m. m. C®** 
Wtotbtéi i $i(t. Xi^SiTt. 4, 13S3. Snt {ioctn^e Jhenifc t>aa 
3>iinft a aitctjtt i Stwib ®nme»lge 9am(t ^oitMfa, 1, 36. 

^. ^ei)a: SJ(btI«eimi»tfcn, StotionalMft. SltbfAit^ ^ 113. 

e. S^. Strftaiib«:: $anS Knftttttlft font ^i|l«nost«f i etagtt« 
bogen, Sottatin @. XXII. 3). 2>teltl. $i|l. S;, , 194.. Otam i 
$OTtalen rit Jtrag, @. 48- 52; og f|oS ®(^onau, 2<trbe $qinitiitu 
mtr, @. 893. @ut)in om 3jan|Ttlig^tbtnu t»b at flrrøc ben banfte 
*ifl. ®. 42. 

Slimtbe fiifl. Sftbtjbtr: ®milanbs J^:8nfr(. Jtb^. 1606. 
Ctiriflian Dtn SitAcS talmarflt Xtiumpt Jtbg. 1611. 4. S^nftint 
ben Smite« Ubti(t%tErc«' og ^Hngtbift. Abft. 1623. 4. 

Synopsis historiaruni Danicarum (ctc.) S^t^dtttb fbi !Be 
2)aii|T( Jtoni^crS Stccttbog Saa mt^tt manb aff <Sainle oc @anb< 
ferbtge Danske, Cimberske, Golbiabe, llalnnske, Hispanske, 
t'rantzoske, Engelske, Scotsbe, Longobirdisbe , Normanniske, 
Polske, Tiulske, Saxiske, Frisiske etc Hislorier, Anliqoileter 
oc Docuroenter t|affutt flt forfa« ('"0 Xbf). 1622. fol. Sf 
bettt <BUi\t, r»ui nu fogttns tun faa tage i ^aanbin, fiinfaltec jeg 
fom ipimt t)aa fianS ©til et ^at ©ntninger. %f fortalen: £)e 
bet te (om Ditf SHavt baffutt fugt; 3(t et t)(( fotorbnet « floret 
tenbi« JCongenge tr Dbcn tn Hisiorico, lige fDRt t toaftcligt oi wl 
vbjlaffmt SiUtbe vbtn liff et maUriti: X^i bet ^offuer vtl ta ficacttg 
oc |lab|tlts anftelfe: SXm naar manb vil Vibe, ^uem bet tr, elltr 
buoTltbid bet tr fommet til (int mange fmljiftr oc ^tlig^b, ba tanb 
btt C®om en beb |loif oc ften) tmerdcn mitte , ta(c tUei: gtere no* 
gen rebe for fig, oc Uiffncr btrforn ictt anbet enb en bøb oc for« 
glemmdtge malning. ©luttiingcn: Hurosos et mordicos catumnia- 
tores (foni inttb tr til maabt ot mtinflrer alle ting, ot fanb tifo 
fttte beris eget baarlige ®tnb til rttlt) labtr man ftg tnttb angaaf 
■ic fuit, sic cst, sic erit. 2Kt er StrbtnS t)ii^, at ^uem btr 
^MS"^ ^■'f t^ct^tn, befonimer mangt Si5t)nt oc m^nftrt SUttfiere, btr 
iblant laber Zuilns ot Apelles iSubtre jtg gierne finbc: Sten er 
nott at t(ifi$ ®ub ot got Solet. 416 Cft Ittrtt liMrum. feiftotit. 8t)(tanbet ctiitaltr fim ttrt'fjbtr i It to SiWf, frm fbiM f 
Jac. Ulfcldii Lcgalio MowovilJca. Francof. 1627. 4. 

% 3,. ^onlanut: £m i tmiiS Renim Danicaram Htsloha 
intfettt Chorographica Daniæ dpsrriplio er fcrfljnd irnt Jlorln, 
KfE- ^(nfnn fitriil tan b(m<tirf(B, at ku tin 14 Jrbr. 1622 fif 
Snt) Qt fulbtnni)( fin 3)an|T( ^ifiorit og tringt Jti»ijim bm. foint 
bfli 109tiigiiil 1622 ol bffwgt im ©ofort mtb S>aiifrt 9?oBn(. 
(æiftft Smw finbffl, tfttr Soitf. SStflfnetfl SKrbbddfr, t effUantfft 
Itflntlf«, St. XXil. gol. 15 og 90). Cg ol Ktgimiifirii D(tblo) ai 
facnwiibt fin Cpmctrtfomticb vaa Jtorttr, fns af trt ^aS, fom 3lofa- 
2aurtnbn3 fit ten 10 sHsj 1639 ot umrtjft htt i Stifltt, m Cartn 
(Ilet Sanbtofle bmfHr at late (littr. ,3 ei)nb(rlis&(b viOt »i. 
fllt ^rtjlrnM fTutIc fen banntm paa alk tt Jtirfctnomt lianb btt 
btgimr." (Siflcfaa ©eU. ffltgift. XX- gol. 76). 

3- aSturluii: Dm hane Sovftolb til ©tiamng og Jtrog ftt 
Ørom i gortiilcn til Xn^ @. iiU »g Stbrman i Sortaltn til (Sbrii 
ftiait ben Vnbme ■^ifl. 

<8tantA Sanftr om 6anA f iftotirt S<trb tnaa man lotft i %eu 
talen til Meursii Opera omnia. ed. Jo. Laraius. PlorenCi« 1741. 
fol. @. vii), i <Snmt Sm til SamtuS: Erat line controvenia vir 
nugnni et erudilus in primis Jo. nosler Heursius, sed in regni 
nOBtri hisloria, quam jutsu regii scribendam Buicepil, plaM 
hasp«. Quid ergo Tecit ? Compilavit decessorum auoniH 
■crioia — — Friderici I. vero res getlas condere neino Itia 
iMuporiB adgreuus erat, prieter Arnoldum WilfeldiuBf Dante* 
vmiin lingua, quam neutiquaro iniclligcbat Ueoraiu*. (etc) 
Sten ptmlt ubfhjnbe Ubga»( mtb ØramS tofleligc Knmarfnåmn i 
fatmnt SJarf* 9 Xamt. Floreniiæ 1746. rr forfiintt mtb Steiitxt 
von St^ntn, Omamenta Arcfaiepigcopi Abulonis og Xott owt 
3)anmaif. 

@t. @t(l)^aniu«: Sttp^nii Stimet i ®rant4 Sortalt til Jtng 
e. 104, og om ^anS Sortfattdft af Arag @. 102. ^n (ho 
tt( Sonil 1642: Piescio sane qvod aslnim Germanii Uniui 
felidlateni hac lempeslale tCDiperet et afflel, Danis in imo sub- 
Kilio Kliclis. (Vormii Epist. 1 , 239]. 3ojt ^t^ fif CtiM 
sl lAnovnt ^om til Hislor. Beg. ifltbntfot Stnirflut bnt 5 9I«rtc> 
1639, og bt ^Iftib« i XMf. fit Siw om SiofimKntee, Ihui ffabc ^IftOTtegMfeT. 417 

iwt Hl Sigma 4li(taii( at bcfTriee, ben 20 9Mn. f. V. C®«!* 
SrgncircT XXVI. Sd(. 505. 520 b. SK^btlt af Confcnnnniiib 
fSWstn'r.) £3111 ^atis Sibliot^ og {iambflriflvr fitibrt &til9«ninan: 
of aCDlb(4 t %t^(n( 6, 538 ofl ^rttøneirt eMc ^aanbfTrfftemt i 
etoniclm i -^ift. Xibeftt. 4, 137; om eoTsct ifax i et Sm fra 
JKmtminfl i Slof^olm til ffitriouff (ten 24 ©et. 1850> »a 
fcctte 9m> tun er trtjft i faa Sremtflarrr (JTaEI )9la«mu«rtn (wc 
ntfb&elt mig bet), mebbcfrt ri>ii> Ubbrafl benf; Siomiing SbcifttRC 
Haltbt 9ta|tnu« Snirél at ttete Sibliot^rfet; ^im uilbe ifft gaa 
^jtK enb til 2000 SRtr., funbe ^an faa bet fot tingcre, (Tulbt tian. 
Cnftn, ber Oat i ftarf Sctrt)! for ^tnge, fslBte barn Sibliot^fet 
f« 1700 fflbr. cg tn Æfle ^aanbftrifter for 200 Mtr. gorfionb« 
lingen berom »orrbe oeer et War (ItiSl— 52). 3 ©(gttnbelfen af 
Baret 1652 fif ^an »ibliottitfrt i 10 pore Sti^ttt og ben meb 
StanufTrtpter. ^o^cflcren )>aa ®orø. Salt ISje, og be •^jhctbc 
bet fegte at forliiiibre Salget, ba be iftr cilbe af nteb SiSIiot^t. 
„Del ahre budne inigh ■tskillige iuleHnler, men iagh 3r gladb 
iagb bar all bar i mine klor", ftriVcr dan fra .^elfingor b(R 13 
gtbr. 1652 til ®rev SVagnuS Sabriel be la ®arbtc. 3)a .bet 
fAreffne trtj" CKanujTritJtenie') atlerfbe »or fenbt bort, tom ^of< 
meflerm til ©nfen, ofl „rrgjmbe iibe* meb Éenbe, men »fcrtnb nogen 
aff bem ^r liaa Sleben feule faa et Slab bcraJT, firiver dun, føre 
ft^Qc ieg brenbe bet i S^ben". ®tec be la Øaibic »ar ben ttirf« 
lige Slebtt. JTIcmming metbeler $ortcgnt(fe paa ^aanbflrtfterne i 
Upftfala ; om €aro finbe« ber ittc noget. 

Sorlebrtne for llbgaOcn af &ax% cre ret artige ®maaarbcjb(r. 
{(oocboaifet er notfom brijenbl. 

S. Sering: Sillt ^eijberg« ^olberglano, Sottaten, Ptobet ! 2. 

Fortuna Austriam domus etc. Argent. et Pala*. 1648* 
fol. «ai iftt paa bet Jtonget. Sibl. Obgidlo Harniensis 1676. 4. 
meb Xobbere og Xort, og Florus Danicus. Olhinie .1698. fra 
Aingofl Sogtrt^tcrt, ere begge ubf«rlige difloriffe Mtbtjber. 3)en 
fib|lt gaar fra Æong 2>an til Cbrijlop^cr af Sajem. 3)et •oax 
tfter Crbre ^an beftrev Jtrigen meb Seerrig (3)uva[Ia Sreu fra 
1662 i $. ffi. Setfcr« @aint. til Xianm. i^ifit. iinber Snberit ben 
Xrebie 1, 276). Unber Slaon af OrusiuB Annilo ubgae ^an fin 
Disa. d« bella Dano-Anglico. PirisiJs ubtn Uar. 4. om ^n 418 t)tt \xxit liMniffl. ftiftorif. ^^ 

(»tKtc^t 93tn(0(nl)(b 1 Scrficnfl ^asa, nicb en Ifinindta [ang ^lit* 
Irbniiij Diti Sit^liinb« cg Saimiacfe Sorbolt. 

©. »orm: Nova liter, maris Bakh. 1704. ©. 275, ffi«» 

laiiffs !SitItot(i(rftufl. @. 63. 

a3eb Siben af ^iflorioaraferne ^ttrece bet Ijiftcrifle 2io 
fig osfaa boø anbre i bet rommerfle Sutigemaal ; men bet 
er napiie muligt i be Sfriftcc, fem tUfælbige Oiiift*ii6i8' 
^eber fiemfaitte, at c)^baj)e ncgeii lebenbe Zraab, ticj;cn 
inbrc Sammcn&Æiia. S>c maa betfcr obertubefl lil ben Urbe 
^iftoiicfuifEiiiiig, (>g leg flal tun gji^re opmÆrlfoin paa nogle 
SRetntnger. "^i latinfte Difltcrc fuiibt fig cgfaa tittriidu af 
^iftoticit, fem aJfft^cb og ^'auUini. !Ee unge 'JJiænb, ter 
reffie ubcntanb«, ^ctbt ZaUr cg Eifputatfcv Pcb frcmmcbc 
Unicerfiictcr, Ijbilfe unbettibeii iitcb ^cnftjii tit Sfmiicia 
SJalg lunne iHCie mætfelige ; f. (&f. S3i|lop $io<^mant)6 &øa 
S^iifttan 93ioi^manbS Oralio de causis detrimenli Imperii 
Romaai. Slbelen, ber fiben Bttfcbe i ^yje (Sm^bec/.bieflifff« 
tigebe fis aicme tibligeiemeb^iftcvien, fcnt ben biblbeuUte 
8iig«Ian«(ei 3aIob Ulf el b til Ulfelbs^olm, ber i ^XMmb* 
firtft efterlob fit Compendium historiæ regum Daniao,- i^g 
©eVitxcraab Otto Sleel. X>e enbnu brugelige iMiifTe 
Sigtaler tilføre nalurligbi« cgfaa ^iftotien.- JKcqtmefl 
moatte be tfiftorifle ^toftsforer ffant Ⱦret, men bete* 
SJirffom^eb ^ar meft bæiet t>raftifT ; msrte« lunne : bog i 
jf^fben^abn $eber ©^jorman (1635—60), do^anne« 
Sitfetob (1699—1720); i ©or« Sourtb« »orbing 
(1652), MaSmu« ^anfen iØret^manb (1654—60), ^ 
ben juribifle Uref. ^lenrif ffirnft (1635—60). Ogfa« 
nogle af ICifputalfetne og lignenbe ©frifter ^er ^ierarae 
lunne bære mævlelige beb bered S@mne, fom 9{admuii ^anfen 
Src(^manb8 De historiæ legilimæ ootis, ©ebafttan Sauren* 
lergd de America priscis cognita, S^ogend ^ofumø de m^tbtqa- 419 

lemplo Kippingenst in Palstria. tRcgle ^attt flg af mcb 
@a;ti, fom gentil $>jertilb, eQer meb XianniarM Clbtib, font 
©itren Sjunge ofl ijreberil 8l?«^o(m; eller meb be notbifte 
5oH ubenfor 9lDtben, fem S^riftian SarSlefc (Cimbria 
Roliis) recoDciliata) , l^vi« unbertr^Ite Hisloris Frederiel 
seeundi er et af Kbene mærfeltgfte géitometi«; eHer be 
fanbt, fom Ztit SBfå^t (Titus Btiiichius, Oratio de rcgno 
Dani«), At man tigefaa Bél burbé-^otbe ert-SbbtoIe obet 
X)anniatf, fom eber anbre Sanbe. 

Tjoruben ben egenlige ^fftorieftribnine opftvb en anben 
J^otnvben^eb. Tie ^^fi^ge Uben[anb«ireifet fr«bebe Se« 
flribelfer oset be Sanbe, bet ifier 5Ie*e *ef?flte. Dl«fe 
Seftribelfer gil eftet^aanben cbei fra bet latfnfte @t)tDg ti( 
be nJjere. ^entonu« l^abbe aQerebe nbflibet et ©frift 
fon {^Tunfeitg, ber ben @ang maa ^aH tilbraget fig aU 
ntinbelig 0))mærffcm^eb t'li<i^<^'''Bni Galliæ Narbonensis 
cum nniversæ fere Galliæ descriptione philologica et po- 
liiica. 1606), og i fprogHg ^enfeenbe enbnn Ian benijtte«; 
^OR mebbeler nemlig beri en ©amiing of be ga&tfte Orb, 
ber foretomme ^p6 be floeftfte ©fribenlev, cg anftiiler Se» 
trogtninger berober. ^eber SifenJerg ftreb for to af 
(Safper <D!ar!baner« ©onntr, ber flulbe reifc tit Branferig, 
ftn 9{eifeb(i(^letn IC23, og tog tillige Sngtanb meb, 1)i)lå be 
ftutbe (omme betjen; t bettc ©Ittft flnber mon, foniben 
Wejferonten, ©læbemee Sfftanbe, 9)iærlelig^eber o. be«I., 
faa ben er itte ubigtig til at oplbfe S^it^anben paa ben 
Stb. Ogfoo SReifeme ubenfor Eurob*! maotte naturligoi« 
tUbrage fig alminbelig C))m<crff om^eb , f. @jc. !Rig6raaben 
^enril iRanftau til jRofenbolbS SReifcbu^ 1669 etter 
3^agbog ooer ^anS Stejfe til Sernfatem, Sairo og Son* 
ftanttno))el. 

X)e triftorift-geografi^e ©ftifter i ^obctømaatet om* 
Ctl lertf liBtfinm. ^iftørtc- ticnt imellem 1000—60 tifnc mbnu minfcre c«6 tt lalinRe 
om ncgtn t>Ianiiia!*fi9 ^ittfcm^cb. Et flcftc exe frfmlomne 
mere of en bunfet SeWetrang, enb af nogen ttbenflaficlifl 
Hnfluclfe. tn^to mærleligere er b«, at b«, ilfc tioiae 
efter gprfogene t 2anltti egen ^--ifterif, 163a ga»e# en aU 
minbeftg 23erbEii#6cfIripelfe af éanS 9innfen (f. i ??(fn«- 
fcorg 1598), bcr uben lærb l^nniiclfc »eb fine ^"lanbelsreifer 
^mnobciilig Meti ppmÆrtfcm paa et faabant @Irift« ajig. 
tigVb. PS cftcrnt tjace netfat fig i Sjcbni^aPn nebtagbe Ut 
i SDi eb er« man let, enbnu forcnb ifan 1639 bico Stjabmant; 
benne iibmærtebe 3)/anb« fcnere iJeltagelfe i ©Dnferaini« 
tetens Onbfcreift: er tiptfcm befjcnbt. Sfriftct, fem ^an Irt 
gjenncmfee af i'ongcmcnlanue, inbe^otbcr tillige aftrenemifl« 
f^fifle i'elragtinnøer, cg fcrtjcner faa meget mere at frem- 
brage« (soa ntj , font bet f^ne« ot ften^we HI fce forglnntl 
eg henlagte Sager. Sfnbre ©hrifter fremfolbte« »eb tib«« 
iegioen^eber, fom ben af 3ona8 Garifiu« (tJ619) fl1»ne 
Seretning om S^riflran ben iJierbe« Stejfe omfrhtg be norffc 
jt^fter 1599; men tfoer ©frifteine cm be unber C^ftiM 
ben Ujerbe foretagne Opbagelfeflrejfer: Obe ©febbe« ttt 
Ofttnbien,. ^»i« efterretninger f»rft fenere ere fomne fm 
Sbfet, og Seftribelfen ooer Slorbmanben 3tn8 3Sttnf« 
Rejfe, ber ub!ora 1624. ajeb ftisben^aun« ©riejrtng be 
ielfenbte og ^^pplg ben^ttebe @hifter af SInbers ${»T' 
ring, ^ræft ti( SJartob (SejtTranb« 1660, og Sefrtnftti 
1661), og $)enrit SaUenøbet, Jta))eIIan til $o{meM 
ftrrfe (Diarium 1660), faabelfom minbre ffleretninger of 
do^an ^onrab o. f(. ©amt ^eber SSittd :Z)agbDg fra 
1700. ffinbelig funne ^erti( ^enfore« politifte Stri^ 
(Efterretninger, Siese o. be«l. af ^ertuf STroUe, Sofias 
grie, Skriften ©feel, S^riftop^er ^TBberg, ffreb. 9ttW 
«.fl. famt fdee g^riftian ben gjerbe« Stlmanoner cg S9rn«. Sarfit (iSori^ Shiftra. 421 

S>en fntgt&aie Sliela ^etbab |ax i fint Biogtbc 
SIiiNec of^taget aUe^aanbe Samlinger, f. 6;. i Calendario- 
graphia 1618 (banfte $elgenec, {Refonnaticnen, Siffegebfct 
o.bed(.) rg i Encolpoiiiiim 1634 (banfte Stiler, ^errtber, 
flDnge^iftcrie o. be«[.). Sigefaa ^anS ^anfra €ftiR' 
ittRg (Øfterlanbfle æeflrioelfe 1641; Xaftebog 1647 elEer 
Ubregaing paa Sanbgtlbe). 3Ren nuerfelifle eie ifæt: 3tn9 
gautibfen Solf, Sirg^anbtei (ICanmait« Stige« So» 1654) 
og iKorbmanben Srent ^erntfen, Bt^flitber og 91aab< 
manb i ^«ben^Bn (Xianmaits og 9]orgeS fiugtfeare $et' 
lig^eb 1656). Qa alminbeUg ®eograft ubtom enbeltg t 
$}etirif Ooefen $fluge« £)anfte ^iQegriffl 1707. 

^a ben @uUanbfIe Srønnife 1683 af |)ane 9titlfeil 
©tteloo Cf- > SJiebb, ^rteft og @u))eiintenbent paa ®aU 
lanb), Pionbt mærteftg t fit <SIagfi, tnn er en Ubttibelfe af 
^in Bet^gtebe $^()ot^efl, faa bliB« bet af egenlig (»ifto« 
tifle 9[be|ber tun faa at nxDne, font be af SBog^anbleien 
Qea9 iSpienfen SU i > 91 i ø f u m ubgiiine ©maaarbejber 
C1645— 60); Æongernee Stamtaoler og SiUebcr af Sril 
CIfen Icmt (.^ruf. i SJiat^ematiHen, ©ttftapwoft, tl667), 
og af 93ogtianb[eren dørgen {]oIft meb banfte Sert af 
©»ren lerlelfen, o. be«I. 

S«rft efter en (ang $oite oaagner enbeltg en i^ortfættet 
af £)BitfeIb, $eber fRefen C®øn af iBifIo)> $)ane ^anfen 
Kefen og @9nnef?n af ^an« $oeelfen Slefen, f. i j^iDben■ 
^avit 1625, doctor juris t $abua, 1664 iSorgenttfler ofl 
1672 ^rær^ent i ftifben^aftn, obtet 1680, 1 1688). tiemu 
ogfaa af Olbforftningen meget fortjente 3Kanb ubgaD, Ht* 
bel« efter $)bttfelbs ^aanbflnft, S^rebetil ben Snbene fti«* 
aile 1680, et ©Frift, ber ligttgnol er blottet for hilift 
S9e^anb(ing, cg nteb famme Ubførlig^eb fortæOer aUe $Df< 
fefter, fom €laget t>eb Sttartetaa, men be^nagtet eeb fin 422 Tft IfRtf Sibfnim. ^iftonc. ^^H 

Ubfcrliq^eb cji ^^Tø^ienigbeb lcinf;t l^ar iMfret cg bel entnu 
er en "iRoxo fer mange, flf Stefen« !8ef(riBflfe oorr SNiO" 
morf (Alias Daiiicus) iMom fim Jh*bbcme; af ©friftd fcO^^^ 
m lun SPnttfiljIter Irbrie. '^^1 

Gnbclig &orer 9iiel6 ©tange (f. 1657 i ©lojrffe, i 
(lODr fiana gaCcv, ben fta iRigetfliien ItiGO bctjenbtc ^*eber 
æiUabfcn, eati^ræft; 1G81 SettctÆr iTianneflancelti, 17tt2 
Séfeéfpr i »an«UifpI(cflief 03 .fisjcfteret, atlet, t 1737} rit 
benne lib Peb fin ^fterie om Stegieringfforantringen 1060; 
men Ijans G^riftian ben gjctbce ^iflorie, [utbcnbt af ©ram, 
falber i ben nccftc, ben l^otbetgile SiCjIafber. 

^thi Ulfrib bin 5Infle(: ■^iJfman, 8, 226. Séonou C. 282. 
.Øaite CompeiiUlum boS Wesjtphiilim :l, 480. ^aa S^anfl af C 
i. MclH l7o2. 4. 

^rt« Ctftnberg: IlrneMrimn Giliie et AngH«^ Xnfctut^ 
tein. ^dthin bfe 9in[t in Jranitrri^ tinbt Sngrlloribt vnf uwS an 
ben Sorntmbftnt JDbrttm Siitfn; iSfljtmt £&6li(Gm XSnlØrtk^ X>einf« 
tttfirbjgrt JH ft^m iKf^tirbffl t{t. etl^jigt 1633. 3:9*intt SilflMr 
Ranfbantr, {taubttnimn aaff SofMng^aurtn. f^gfanb' er bl>9'1M 
flonfte fort fwhanbltt, fa« man Dtl 6(raf tet fhrtte, nt tdm-'tnbM 
iSt øil bljtt inb i 8an^rt, mtn ton gjorbt en tlbflust otw JtanMén. 

■^mrit »aiit^u: Cirobr. liter. 1, 536. XKrø JthT.aila^ 
Friderici TcriiJ ntiAratti« 4)tm ^(fnrr^ 9lanb>)h«n, 9(itttrn, ■^erai 
ju ®cbonclMibr, VagaoTb, SVSgdfiti, Stoftnwolb, 3inftr(8aat9 rte> 
Srifebutb auff StrufdUm, Cairo in 9(?si^ten unb &)n^iiiM6ii>t>(II. 
Sfy^. 1669. 4. StOflbD)) fra ^bniar IC23, bi>Ori btt ^atMlsfb 
et Seflriuelftn oWt ©tebtriK i Stniffltrm og ©airo, fomt ^tv 
mtbemc. 

^ant ERnnfni: Cimbr, liter. 1, 457. Berntisrd.' HvtlmiiHii 
de illuslribus in republica literaria Tiria Fknsburgo orfomtii, 
@. 15. 0. fl. Coinpendiitm rosmftgnphicutn. Sft (r: ffin lort 
Stffriffixirt ofwr btn gaiiblTe Strtcn, .^or vbi ^onndbift ooi 
^immdm, ®Mt oe SRaonc, fompt be anbrt fplonrhr ot ©tientrr, 
btrt« Sevsgdfe og £06, faa oc bt fire Slemmtet buie bet t>b( n 
befattet, 3*>rbtn mtt jine mange Jtongeriger fonbe « foemmflt &ta(ee. £a»fle m«rl9t Cfrfftrt. 423 

SJifltøtftt om Øient oc Siffarttit, fain))t Stitmtrnje oc &aUni 
Dectinalion, nut anbrc Sijb|Ta6tr bn tif tirnltø. eaa oc en libm 
Sronologta om bet fon»in|le fom i Skxbtn fig ^f^ tUbragrt. 
^a ntr igtcnniml'ctt oc forbtbrtt. jK^. 1638. 1646. St fnjU 
Ubgavtr, Jtbfi. 1633. 1635. ^r jcø ittt f«t. St ^l)))))i|)c iDftlog 
vir«, fioor mrgct SD^en ^ar occnt lait. ^cr flaar en fniuf flubcltg 
Xonc isjmnem ®tri^rt. ^ ^ai minbn Øt^ffcr mos %iot taftrtn 
m $oc(^tn|t om Ctilm: 

(fHa U ^xt ei(mtnter). S^bnt n b«t «f^tc{b oc Iatti(tc 
Sltmnit, £|i bet fom et [ert, oil sicnu vxn ofutn, a fjtA oc tn 
Ratur, bog greben mtcjt, £t|i ^f^tn ec bet titebtflt Slement. Cm 
«el ffiont ben 3^ fowi »i boglifltn bniaer, er en I«t oc fubtiit tinj, 
faa er ben bog Me bet SIcment, 31|i ben 3tb ec itfe luttec neiv 
mene ^f^iet tn tilfat SRaterie, nemttg Suffttn fom ot>^t)Ibtr btt, 
SKoi 31bcne TClte Slemnit et gantfle ttni oc fii6ti[ bben nogen XU* 
fattelfe, at ten ec gantftt borgttctit;, foniben nogen Sarffuc. 

(Stb Xorbtii og £biu'b)- Sorbentlogtt fTcec fn enb Stunilbetv 
mbbos at £tiinilt)fn fttt for af o^ enb bt im flaget, tE|i &ttjtxm 
faar enbcCig focmebelft Sortenen at tiffuii fra f)tn anben, fn enb 
Siunilbcn (anb Comme bec igiennem, men at Siunilben fee< for enb 
Sorben imxii, bet oolber at Stumn i flig« Cagec te megrt ftarfite 
mb ■^ecdfen, S^i naac bu flaar obi en floi^ oc fetc tn bugge eUcc 
bandt langt fra, ba fcK bu fsrft at ^nb flaar eflet Eingger tit, 
mens fiften bec effter 6»rtc bu ferfl giuben fom ffljrfen gifwr, ligt 
faa tattb bu fee Siunitbtn flra; t bet iS^^bliil bet fletr ebi, mtnS 
Xorbent Sulbec (omnier fiben igiennem &ipin til bin ^vni^ 

3|onaS Sarifiue (Slaontt af Aarift i ^Uanb): S^lcgtl« 
eammL 1, 4 ®t. 

Ow ©jebbe: ©*Itgel8 eamnit. 1, 2—3 @t. 

3enS SVmiC: Kavigalio Septentrionalis. 2)et er: Belation 
eUtt Øefcriffuelfe, om ®eqg[abs oc 9tet)fc, paa benne 9{orbee|ltftt 
Passage, fom nu falbis A'ova Dania: 3gicniitm Fretum Chrialian 
at Off'igt (ttc.) ailct Semrlbing om alU Circumstantier , Curs, 
Jtaafe og Xiifalb (elc.) aff 2lene fRunf paa i>tn oc ^iemfacten 
met flib Observeret £}c paa Jtong. SSajelt Slaablgfb Se^aug obi 
Zr^ Publiceret. Jtb^. 1624. 4. Vnbtn ®ang og mA tftM 
eeonet foTmecet. Mb. 1723. 8. 424 t>El lam Zitsxttm. |)iftoTi«. ^B 

Sl^ru^cn H tcfjtnttc @ft:iftei cm JtjebciiliaUiiS Sdtjdiig htt 
mnrtcf: (Stimttlit; n eutibfotrtii) SStninmt) Cm ten ©cntrd &oax 
SUtr Attnque. ^Dcilftm nioite cm 9tattm mrUcm trn 10. et 11. 
FebruariJ, tit ttii Jtongtli^ BesjiJenU €raE Jtiobriilid|fn O'^O Jt^> 
1660. 4. Sbi litrof tan man f«, liutn: iiV(rfiiK>r Jtnaéfprojift la. 
aåtabt »ar mt6 frtmmtbt OrB, foni compiuwlctre, passere, m4iDli- 
oere, soustiitere, assislirt, repciusire, cnnfusiori, rnnil>«l, pre- 
scnU, nnimcring, solilateaque, rlTccl, \iclorie, ■atisfaclifl", ubi 
conspcct (^aafnti) o. f- »- 

^(^cr aSilt, S. S. Miniiit. Candidat: ($uH 9!ottnt>or)t lOni 
2)ni& Soiigtlifl fflfnjtiliitt Sttnftf gtolt Og Sli>ai\l. 9lt\iitnit@ia 
Stiehtnimfn (tic) Jtb^ utcn Slar. Xilcgnrt Siibinnnb SBUiwfsi, 
^tTlug lil ffikirtdibcrn og £fKif, Jttebtn^afn tm 3U N'iTembr. 
Anno )7U0. 3 f( falftC"*^ Op'a« 17'*7 ''B l^-JS « SiEiflnrlfm 
uCclflH. SiOflkiKn paar fca 25 Mptil tit 16 erpteitibtt 17U0. 
^(ti umtalt*: StonitnrterioB«! ttn21 Siili; jDpfortriitt) ti[ Stubm: 
tmie i Vuguft, ^ene 3"t)b((ing i 5 Anintiagnict og btntiftonw; 
2«ft( »m gntKb for Smbctnc fes Satmtbflab, ffsii be Hi ittob 
SioibtR tnonticliø^ ubviftt-y %xam tH %rtXmboi btn 21 VugH^ ; 

flane ^onfen €tonnins : Gcograpbia hutarin arieDlaMa. 
2>tt (C SbfliUtBc £&|l(ri1t &mbis oc Otre mtt btf ^MUkSt* 
fhiffixirc: Hflnligcn Sircitcr«, 3ebcct, ®t:a(cT6, 9eg);t>t«^» 3i>l>(«' 
ntrt, ^rtiantr« oc anbrr fim SaiibfFattTS imbtrligr ®at«ii, Xm, fl« 
(iøion, 2on)» se riTom Sanb« Stontrr. Vjf bctrote ao fDntounc 
Geographici« AtttorifcaB mcb ^Ijb tittfotx [<>■'*"'> »< ^ flMØcK 
publicerit (rtc.) ttax^uft 1641. 4> £n gonffc finriM Skunliitg. 

3ni« Sauribftn ffiolf: Encoæion Regni Dania. ..:^ttc 3>dii< 
itti»d(« MjecS £of (tt(. rtc) J(bt). 1654. 4. Silc^tt Slebent tot 
Xttbti, fUKtn ^on foctiiUtr æntins fi]0 Unbcnarbr. 3t[t Uot tn 
Scfhieclft owc Xionmort, bcM @tabcc, €lott(, «. f> t>. 'mmm 
6tattt|l( af allc^anbf Sortidlingtc øm Jtroninser, $«ffhiif)Hl, 
Sltommttin, e. bcst. i . 

Vmit Smilftn: Sanmardta oc 9Iorgi« 9nictbar ^tig^ 
(rtt. at) JTb^. 1656. 4. Xiltgntt Sntrcit ben Xiriiit »g 2Mn< 
matt« 4«it)ir( 9iaab. 3(tc blot S(fhtt»irt. men tiOige ben stfltiéft* 
Xilbt til Jtunbltab om Sorbcgobd, SKarCtfrjcI, ^octfocnt ScRgRlnfr 
Staal og SJtrgt, o. f. o. I^t tr btrfor tinigt en Vigtig eiirogft^ Cdsfte Miettft emttt. 426 

{wnrif Ovrfctt ^uge: 3>ni XNtnftt fiStsriRi, Cfln tn Vb 
ninbcliø Geograpbift jDø brt ^M (ort Historifl ØtffHwlfc Clwt 
toi bcit Stfienbtt attrbnt (etc.) af tritfcnnnh eg Hr6rrq(tt 9SatiH 
6(rifttT fami)t (gm libtn erfdittitKb — Gamrncnbragct af ^ntrl^ 
JDMfiti Vflug. JME|. 1707. 4. ^dn sat 3oit)altti foi 9nibM« 
^Itnt 00 9In6oIme OoaAn eg ØoU. 3 et SerS til (Mm, unbcc 
$0Tta(cn og unbn ^OM ^ortntt ^t>(T ^an $flug(. 

$ana Slittrni etHlot) OutI)tt(nbei, ^o^ntprt^ tt SaQ> ot 
^ouffgrnt ®osii(r t>aa ®ut^i(ant, Cronica tiuthitamfoniiB. XWn 
eiitbilaid^flt Cronica (ttc.) -K^- 1633- *■ S%nft Cdrijtian 
^ %}tjte. ifon otntabr fitir Sngjinisfn 09 ^itlptn, nitolaiK 
ipttmi«, 9Ii(t« &iAow, eiotflfFrioa i 3nifl SilbM SJC, SutKr« 
littmtoittn S)i»it> SiUeftlb, bet foibtt t/oat) ^an |(mbe futtbtt til 
Softod til D. Siabjb e^t)tTini<, 3>ttltff fold, falcf St)ffe, 0. fl. 
JlronoIagifC gaai Btåfttt tK 1627. 6. 168 finbei ®»ttt cm 
ØuUonbernte epotbifcr otKt Salbtmat tttbtbag øg om KM* 
®utbfin(b. 

3tns ®TOnfni StmnifTtim, SogboriMrT i Rwefifbi: Cn lert 
3)(tnih Jttønide Cm.) Jtf>^- 1645 eg oftcct. aia 9t. Srit Clnf« 
fen, ^tof. i jtbb., fot *n (ort Sit (itm ^ar tobtt i^aa »ott« 
banfte XBiign« Sffigitc, mcb brt mottdigllt unber ^ert JConge wb 
SMg og Xib, faa 6ar ^n fulftt iani Sttgnbig, og betros fvgt ^oA 
{føiCfdb beob fiam Tifntrt n^tttligfl at Mm, .foo ^tt at tn fwtt 
btnbe fiaffut fammc l&cii ®trifft t(6(iibig f|0« ffg at (a|lt op cffttt". 
ettp&anii Sortole er jlnCtn i €oret bm 18 3nl( 1645. 

Sa firjlonjTt St|Ttifft>e[fe ont «i Crdtbifleti ubi &inb font iibt 
^. 3tn9 ©raiib (ttf.) 9fnb(n (Sang ttt^aabe fomftt og til tHidra 6e» 
fobrtt. Sttb. 1650. @amt Caialogut Slln; Kegi^n poa mftopp. 
i 9iot«f. fca btn fctjlt til var £ib. Jtb6. 1649. #an toidtf, 
man tunbe Vtl i SnmiJbtn „m •^ftotits SrjTriffodrt faimncnbragt" 
em Slortfilbe Øi). Sten ban6 Øolig bmnbtt i 3[bt6raiibtn bm 7 
3ulij 1647, faa ban ton itte labt trtjtf« (Ion »egn-. 

Sil tort ^^rrott^ mr be ferfh jtirtet. Jtb^. 1660 og btn 
«f bant ubgiOnf m(bicin|Tt Xtattat <Sn libni Slanbtaffit iem sOf* 
flag« Santt, tftrr Stifabrtrt) jlf*. 1641. m minbte bctl^igc. 
JDwrfiaetbrt tt bet tun ®Rtaaftriftei, fom ^n twnftt at tiem fig 
tn €[iOing »eb. 426 I>ft lam tit^rpin. ^iflciie. ^% 

^etrt^aiiffriWifm: Sotutm Aiibmif 606 Wnmip f« Stljtnip, 
Unifcnlttld, e. 180. Sit Siblietfttf lfllilmfnJm^( han til llni« 
bccfint^bibl. Str Ribliglheca toiiix Academiæ Hafnicnsj iliinala. 
Havn. 1685. 4. mcb fiaiitf Cd-nel af km fdo. gw^crit t« 
Vntcn« J{reiiit(. .Itbb. 1G80. fol. Alias Danicus. Hafn. 1677. 
fol. e« Siffoi %]étn ®am(. ef. 2, 718; og cm bet bfraf 

iibflitiiit f« Wijtnm. 

^(tutS btiiiiivfc*, at fltrt .^oaTibfTrifter i ©totfielm, SnvaaHi 
trig(n Btbrommfntc, anferts of Sffctbed) i -^ift. 3ib*fFv. 4, 144. 

Jtun forM bc c rt pua Sauff. oiiferc« : ffn librn Sqvtfifte Jttoj 
nitft om Sljnftnfl ^crtomft, txuDiibtlft Pt Kffltmfnlt, Dt om N 
ott( SDvtfijTt .ffonflor, M ttrM førR* Æftjfer ((te.) Kff m*e 
Stribcnttn tilfamnmi bra^t at fuTbaiijTtt , STf (Stlenb Sliclføn 
@(aaiiiii[| (OrlandHS Nicolaus Stbanus}, @ubfl OrM Sinur til 
8l)bt} oc 3cbi<r( Jtivttti: i ealliiis. Abb. 1616. aiiltgiict Srebtcne 
^oiifl 2i)rft til JTrabbiSlioIm, 3ffufr cø 9I,r(l S-'n^f til Sftitr. .fi-ab 
btr of btn almiiibeliaf .Sii(lcvi( Hk ®arifl ifitr ttfljnftigtbe 'Jvlt vat 
Sljrffii pji ^PitPciT. — ©rit Silciiian [Sicutcnant paa Saftningnt 
C6ri(Kane6urj}, Sit Hbnt tnfolbtg iScrctning øm btt SanbfToA Sointa 
Cttt.) Abi 1697. — (hl [ib»n og fort Svø srarEs $ifli>tte.£)K 
b( fib|h ArigcT, fom af ba SaitarilTc Ellation nr fett imab €^Mp 
ftmc; fer(t paa Satin famtiunfgt af (u Jcsuriur, utb 9Iafn Af*l^ 
(ino Martinlo, li^(n $aa M S^anfTc Sprog ovtrfal af Søfrtn 
Suboigføn itm (ittsn) Berga-Nonego. Jtbb. 1700. Siltfliittrtn 
ofl gottaten m (iilbe af latinfTt cg franffc Drb ; og ®tiJ^iT fttrj* 
tcopcnbt, f. <St. „Sagtr til laAt meb tcttt mit fetftt ^ant^Al^ st 
trffbcT iSi paa min før|lt studeringtra ^mp» ittcb Daffodujtbt 
Sebber." ,..-,, 

€nbcltg dmDcnbcS CpinsrtfomlKbni paa onbrt tnbni ittt mIu 
giont >&aanbflrift(r, fom Slcoiiorc £t)ri|lint Ulfrlbs •^tltinbctfl ^tifii, 
aien før(l( ^art, (Ireixn ba tiuti totb* poa Katibo Æloflfr, (tfl inbu 
dolbfnbe, (fttr (t gorfear for Jtvinbtn, abflilliflt ^dtinbtrfl ^iftoric 
i ni ttmmclif) brogtt SBIanbing; Sourttal oucr ^niibs S^rgcnS Slt]\t 
af dtfii^tn Sobbtig (\66Z. (prof. i ^iflorini i Son. SJflop i 
9tibt, t 1693} 0. Itøn. 9toi9c t>t9ont. 427 

9torge fif oflfaa ftn ^iftoriograf, SrnDlli be Sine 
(f. i ^eiringfeDtg 1614, {Reltor i »eigcn, 1672 m^op i 
SC^tonb^jem, t ToJtinw ^at), ttx 1671 bleo 9Sicefut)erititeii< 
bent 1 Sr^ronb^jeni, fer at funne fulbenbe fm nerfft ^tfterie. 
^on ^oDbe befticeftiget ftg bermeb i tolDSIar, ubenatdinge 
bet til Bibere enb ©araftnget, og bet enbba fun til Claf 
Xrl^gvefenø 'Cib. Arnotdus de Fine, fpgbe @riffenfelb, 
scripsil Librmn sioe line. ^an tan betiagtefi font: eu Jot' 
(»bet for jtorfæuø, t^i ^an bilbe ooerfstte ©ncrre )>aa 
Satin. £a :^an b^lbebe ben @ul(aiib^e ^^pot^efe o.beet., 
„(ellager man ilfe Skabet of ^anS Samlinger." 

J^ormebtlft §otbinbelfen imellem Stigerne beffinftigebe 
nogle ^anfTe fig Dgfaa meb ^torge« 93e|TribeIfe, fom Sog* 
^anbleren 3en« gauribfen SBotf (1651), og bet« ©iflorle, 
fom 3enS 5Kottenfen ^ilt Cf- * ©faane, amauuenfi« 
^ofl .^bitfelb, SReltoT i Herlufsholm, ^ra^ i ©langeru)), 
i 1595). Suca« :t)e6e« Cf- i @tu^&etj;«bing 1623, ^raft 
«g StelloT i 2:^o[«^aen, f 1676) gab fin l^eftribetfe ober 
gærøerne (.1673). 9»en ifæt oiffe inbftfbte Wotbmænb 
aOerebe nu ben (ebcnbe Aixrltg^eb til beree Sanbe ZtfO' 
grap og ;£iiftorie, bet i be f»tgenbe Sar^unbreber bePanbig 
(ar tiltaget, goruben (atinfte topogtafifte Sfrifter ton tfsr 
Bemærle« en 91etgee SejTriBetfe af Sbfalon ^eberfen 
S et) er (Stertor i Sergen, ^raft paa SBergen^uø, t enttr. 
1574) jjg be beftanbig »ojenbe arbejber af ©rebtene SWet* 
^iorStamu« og dona« Stamu« (1682 ^æft fiaa 91otbet> 
(oug i SRingetige, gift meb ben 1\attt Stnna ftolbfwnfen, 
+ 1718), ^Oi« Norvegia antiqva el ethnica (1689. 4.) 
fenete af (om felb bleo ooerfat og forcget. 

^et æfbfte ^ox\9i man lienbcr paa en Ccetfsttelfe af 
{letmefringla er enbnu utr^ft, nemlig 3}eg(nbelfen bettil af 
Sauttbe ^anfen, !3onbe paa AongSgaatben @[oug(. 428 Vtt itrtrc Sittfrum. fiiflotit. ^^ 

feber (^Canfeii, UDd«liiiiis (f. I54o i,&);erfunb, I50G 
?ræp lil Uiibal , aannlf »eb Ælaeaiiger t^cmtitfc cg iJroPfl 
ODer ^ifltUii , t ICSS) eftcricb berimci' iffe Hot ta i^^- 
(Irioclfc ctcv Slorflc, ber enbnu fear SPctrb, men tillige fin 
efter ben ncrfte £ljtVlber 91fcl ®^tteitfljcrneé Segjering 
fcrfatlete rocvffftKlfe af igncrre, ^cilfe forft bleue iibgitne 
efter ^aiié Eeb. 3 f'" OBeTfætlelf* " ')>in» omtrent fom 
aJebct, mere Cmftripcr eiib CtcTfa-tter; )>ca mange Sirter 
gaD ^an et llbtcg; liflefom 4>rt(t ubefrb (fan be gamle 
©fatbcé aSer«. 

^ntolb b( Sitm: 61«itKii, 3tt>trs @. 474. Sommelias 2, 
407. Em fiatis WtE'tjt-cr ætrlnLiff i gti) S«. aSag. 3, 41. 

3(119 Sauii^fcn Sadff ;»OBlCrtr: Norrigw illustrata ®Ut 
SlcrflfS mrf fiiK lltiPtrlifl.ienbt 2antt cg iDtvS (Jare, SWant oj 
Ørønlanti) JtorCe og ©anbfsrbifie Seflrifbclft. Uitbcr Xiksndrtn 1651, 

3tn« aneitmfm: SEarflt Jtongn« Jhøttide oc bcbrif«, inbtil 
vnge JtonA^aagcnd Xtb (ttt.) Sbftt aff øanimcl 9IoiiT( pM SMnfle. 
M^ 1594. eftrr goetalm CSUnscnip 1594] fit ^ tomt 
KerfTc Jtnnitfe af Vrilb ^Jtfclb, b« ^n nMai baS Eianiwm, nogcR 
tib libnt, for omg(ttflcI|ie fFijlb, vii tiroijtt." tvn b(gt)nbrt ftm 
Snslinøafagi), 09 tr Ubbrafl af @nnn:e, fotjljtttigt^ fiD fptbct 
SlouftnA. 

£ucaA 3atobfen ^bts : Færoæ et Pæroa reserati Set er 
Sarwnii« ot SoretfTt 3nbbi}ssma SiiTrifwirt (tti.) Jtb^. 1673. 
©ottbf diftorifT 09 b(f?rittmb(. 3)tt fit^h Wffnit, Om ®|Wfldf» oc 
Gatane Vnfietttlfo jnbc^olbti Sibrag til CotittiKn« ^tfletit. 

2aun>« ^anftn : Scilauff om Clt SormS Soctjnulbr, i Kotb. 
Xib<|te. for £>(»{. 1, 349. ^aanbfldflet Arnte-Hagn. Sti. 93. fol. 

^tr Slaufen: Somfl SArtale til fflor^t Aonger« JCendft 
Vormii Epial. 1, 314- 317. 3S0. Sortdcn til SoltoubfiaVai af 
f timfttringla. Kalauff om jDIt Sonne Sonjaitfttr ®. 347. 

Snoirt StutltfønS norfte Jtonfttrt Chronica. Sbfat ^aa 
Xianftc aff ^. <ptbtT Slauefni, fbrbum eogntbnifl i Snbal (etc.) 
Jtbf). 1033. 4. Xiltgntt SMUcpittr ffirm til Vafmanf <f OU 
Sonn, btc ubgao btn nub to X(ll«s, bet «i( af Ifkbtr Slaufo^ 9et9t IWoTlfft etriftR. 429 

btt mM m Sortfcttrift, tntft efter ^itfelb. CSomt: Ronigrt 
Cc Cmltggmbt Sftti fantfiiTbtflf Stfccif^irt C'tc.) J&i^' 1^3. 4. 

faonbllrifttt til StorgtS Stflnwlft b(a af SiiTi))> ffirgna i 
etaVinm fenbt til JtanClmn S^ri|lian grie, af (lecm Sorlasscrcn 
ft( b(t. Samt tnaa ^aet baft IM i Ubgfødfm. Vt itmt af 
SBcgncr netrmbtt SToTgrt Scftrføtlfe if(( bar af 6am, iar 9toi(a^ 
Optljft i æt Non-Ens. i aHinmio, Stbniar 1788, «. 188. 

^bn dauftn ^ lintUUt forfatttt ben førfh ftffifh StfhJ« 
vdft mer Roege (singalarM phTsks) lUoc rtthce Se)T(iwlfe wn 
nttftt Sanbbtii, ^iflt og Su(|(t. ^aanbfhifttt bla fntbt til Som; 
fian tfterlob btt i fit Stebeto; 93arttioliit tog bet btrfta til (tn 
Øaatb ^agcflrb, fiDor btt feriinbte meb ^ane Sibitot^tl. C®i66tni 
6. 344. SrtC 4ponti)t)))tban6 GloaMrium NorTigicum , ^ortalm 
«. 24). 

Ubbntg af Gnonr t>o(i Sttin er Norwegia monarriiica el 
chrisliana, anclore Cfarisliano Jacotn Lora (Orn)« Ex Htc 
•dita. Tychopoti 1712. 

ffiarft JtoroaraH fortfattM af 3Var Segangn (t 1702) e. a. 
(ftt 3eefnie Stoige); og naturfiiflDnltc SefhiVtifcT f. Cl- af 3)u 
berif Srtntf (Naiuræ admiralor talber ^ati flg) f Pradromus 
^ Norregia sive Deacriptio Lourodiæ. Amalel. 1683, Ifin 
SU* i>g Sugle. 

Sbriflnt Sta^Jbenfen Sang (bm Oong Sogmtirafl i iXoinnu« 
bal ))aa ^bmarfm) ubgott Dcacriptio Civitatis CbristiancDiiif 
3)tb er: Chrialianin @tab«t)(ffrifuHfe (ttc) Vrenttt i Ctiit|tianJa 
aff ffialffltjn Jtufitt, 1651. 4> ^ fa« 6({tori|Te og btjlritienbt 
Scmnrfiiinger bnidit f et ^ov <if gubetig Cnal, tbi Sogtit, en foat 
Stoaxt, fhtfbe fgenlfg ifOot vant „tn I3)en PrBhlion nbl etn af 
^6 Catecbetifle Sfflir." 

Stsrftlig er Nrimob, f»m m rig eamling og fem Mbt få 
Holbergs fiergfnfl eeftrtoelff, ffbsarb CbvarbrtnS C1663 Æotu 
te(t«i»erg(«, + 1694) *aanbffrift, (SI. JtgL Eaml. «r.992. fol. 

^mai Stamiii: Nori regnum hoc esl Norvegia aoliqva el 
elhnica. Chrislianin 1689. 4. 3f«C om Rorgt« slbjle ^iftoHf 
fra 9Tor til ^oralb jSaarfager. — RorrigM Srftrieriff (ttt.") Jt^. 
4. (1715). 3itbbe(I"t 'f«r W"9- — C" alminbeliø Jtronolegt 
«r: ISube Rtløe blanbtS(Atn«9lign; Qbi en torlExiract afJtJnCw »mi.lf 3,„f,„, 3, £^ 

»mc>rl!*i,„i„|, f,^„,. j,„ ,i 

BKihkdft, og te„„rt jjtug^j „(j^ 

æ«!' af «.»nti,K„ ™, „a j,„,, „, 

»»mllatsfaj« f«ftt a)J,rjtiir»bt, 

ka« »betim, mao tofoc (afle lug 

lUtilfWlnilggniS itllflaiib. @,(, Ml 

»Wfct »8 kecfR imiWt im ælbfteJii| 

®<wiu»8l« 1(1,, fM l».rt,„ (e„. „, 

'"*'*«^iv i« (.lom,« 9h,.s.if« 

°"'*"«*Cf«*«i8«- »enbaonete 

ftlopttaKjt 9ag,-'8ii„iOT„, etuWnm , 

(agtt *a«*.aitm IH, («[( pg ,„ ^,„ 

bK fl«lI,bB.»ao .««(«titrt«, 5a»bt i 

mmt ittfm forfi fati, btm I 8, 

"•"*' ■*»•»• »W«fi,b,t, snwgttrtig«, Olbøtanflninanitf Veøpnbtlft. 431 

og \aae iftei paa 9!aturen« 93an|Iafinmg«, btr fe(» for 
Scegetne ^aebe neget tiltræffenbe. Og Ugefaa Itbet font be 
tutibe [sfe 9Iaturenfi 9tuner, begribe, ^ttorfoi en filmet 
Bifte ftg (laa Rimten eOet .^eoTfoi: en ftolo BleB ffbt meb 
to ^cDeber, (igefaa libet tunbe bc talfe bet gamle iRoAcnS 
(Babtt. 9Isften alt maatte gaa ub paa at famle; luttec 
Sntelt^ebei maatte bet f«rft tii; faa eUei ingen fosbe foi' 
6inbe bcm, altfao ^ellei ide fsrftoa bem; 3nen berfør f(a( 
t)or SStløbig^eb tlle eære mtnbie for be Sncenb^ fom gil 
ab be ubetraobte S3eie og 6t*be b$ Sonet ber« ^ooi bi 
nu gaa meb 2!rVs^eb. 

!iDen forfte Segljnbeife tit Olbgranfbiing (ar maaftee 
taget fBeien fra ^olften tU ©»nberi^Uanb og berfra til bet 
«»rige i^anmarf. 3 bet minbfte giocbe ben Utvbe |)enrtl 
{Ran^au (f 1599) bet førfte $orf^ paa at ubgioe 3>tune« 
monumenter, en stegning af 3etlinge(oje og ben ene Onb- 
ftrift. @(e«Btgeren ^outu« Q^^iroeuø (ftu))feTfc(mtbt, 
$rof. oeb ®^nafiet i @(ed»ig, f 1609) omtaler be gamle 
S>anfited Segraoelfeemaaber og begriber Ubgraoningeme af 
$»it beb <S(e«Dtg 1554 og 1588, famt iDanebtrle og aJiin* 
be^mcerfeme oeb 3ellinge. |)erman S^^tcsuS (^f. i 
@Iaane, Steltor i ^alm^ab) foretog 1698 en Sol^eife i 
<Staane, $aUanb og SBttEing, foc at famle SRinbedmterfec. 
Ubeit Xbibl (abe ogfaa nogie af ^lofteme, fom SRaurib4 
$*ier i 3ell(nge og Zt)otUm ^afefiacb i 8unb, famt en 
og onben :@efa(ingdmanb, fom 3bet Sart^olin paa 9ting^b 
Alofter, enten felb famlet eUer be^b^tet be tilbarenbe 0(b> 
tibdminber. $)iftone^berne, ifær be, ber forb^bebe fig i 
ben (tlbfte giftene, tunbe ille (cUer unbgaa at ber»re 
bette @tubium, fom be iRe tunbe gjennemtncngc. fBebel 
taler em aStmmtng^øiftenen (33ebman«^eiftenen) , fom ^an 
noiere oitbe beftrtee i X)anmarffl Seftrieelfe, og i (an* varianier) : 

"9 SeMinflt bItM forag 
Jlirftr frudt tliut jn g, 

•»8 ^rtrft« ti( SenttT, 
9fl Senbn tir ©ituntré 
'»•nf Bat f«n(. 1|„T« 
mm t« ^ig, ajanmorf, I 
O« "I* |l««r «(,„,„ i 

2*" *"«"» ""« i lin ».rtal. 

*"»»»ien« fra ei,b m,b nm { 
»«. f.ner. SBr«nb.n„, ja „»;,(, 
ManiM „,to,„, j,.^ ^^ ^^^.^^^^ 
SBMirtiM 9,ttTO.,„,, ,„„ ig„^ 
*■ '«"Il8< SraSer af ba „„,„„, , 
»". k« tfabt air, rm. Sa„«bi8, 

ntasm (iglmbt ma Upptejbmn 3<,( Oh SfiM. 4SS 

goRfl til U 6tete, ^n< gotMnbeff« meb Sorbe gmt ^ 
8qfiS^cb tif at ttlfrtMftiUt ftn 9nbItliø4tirB»ie(lfl^cb. Vt« 
bi ftfbc HQige ^r, fom øbcralt, )>aa be ftnnnine Ød* 
i^brred mægtige ^Aabltfndg ; ^n lå%U fif cftex beni 
Obnuntrtng (ioslinctu et rogatn nujoniiii) efter inbtfN 
Otbfaeer. 9 bet ^an fcl* btgbnbte at ffftflc, tpnuntrcbc 
^ tiUige anbtt. $»n brebDeidcbt mcb Bertel ftnitbfeti 
Squiloiriu« C161&— 30], bet ogfaa (agbc Pg fftrr 9tilM* 
lafninfl, cg ienogebe at bcr monsUbc gottfle Z^ptx i alle 
SflgttbHerier. Sftet bete* C^nuntrtBg fstctog Sauiib* 
K«fersn< (f. i ®Iaane, ftatft i SltHng) en 9ttjfc i 
€cellanb, foi at fantte Snb^fter. Vorm dot ben ffrfte 
£)))inuntTer beitil. 9imgteit »ar en ©antUng , b« ubfstt 
1621, men ber er inønt 9titneinbfhiftei beriblanbt, og ^ttox 
ringe ftunbflaben mr »ifci XtOagget bettil, et 89iev fra 
Squtloniuf HI SJemt. ^el famme flimnes uf Xqutlønit 
Sctve, ^vori ^an ftriver tllSottn om ÆrbBgevatbeftenen øg 
SeKinge^nene ; paa btn ene Isfer ^an: (jotalb ftongc 
ibgørt ftirte Aa)>el (etc). Sorm flt nn tiaige 9tegieringctil 
Unberftrttelfe; bcr ubgtf 1622 lengelig »efoliiig ti( eifTo))' 
pttne i ^anmaTt og Storge, at bt tBelftlige flalbc inbfcttbe 
SeretningCT om Otbfoger. Saabanne inbtom fra 1628— 26, 
(»iQe ^an fiben ben^ttebc. Settel JhiAfra foretDg efter 
hKgelig Sefalins en antifBarifl ttetfe i Sfaant, Sfefbig 
Ofl $aaanb. t)tt bfeb dgfaa ^aalagt SSorm fel» at gine 
en nracUgift 9tctfe I Sabrelonbet, men „ben Mtb naappt 
firetagen i nogen betbbelig Ub^tehiing.'' (Snbefig begl^nbte 
^ Igjenntnt $rc<fen at mcbbele Ørugteme af alle bi9fe 
gerarbejbeT. S^ri^an Ørie til Ilragetub ^a«be mcbbdt 
^m en gammel banft ftatcnber, fhtDfn meb 9tuner pn» 
feigonent, fra et 89i6Elot^ef i dbdonb. Z)<tte gfsnb fron- 
lalbte ^n« <elb^ antitboriftc @(rift (Fasti Daniei 1626). ^i-jio;, cite aor efter l^i^sgeeælbef 
SHar uHont tfani iHuiier, (t t^ccretiil S 
tneb et S^iUæg om ten stcfle ncitijTi 
Dica Lileratura aDliquissima), bet ' 
^ave været fsrbig. S)z\^a IjanS fu: 
Sø^aring oDtr banfle 9{uneinbftriftei 
fl^neø aOerebe at ^abe »teret ubarbej 
ftrft cKtee Sat tfter lomforS^fet (1( 
tidigt ben 1641 ubgione ^f^onbling 
coniu anreo}, bet bleo mobtaøet mi 
lifter ^anS Sllening nar bet fra fiong 
Sofle, og j^iguremt vare moralfte 
¥rof. juris i @orj, $enril Srnfl, 
bet MT eenbift. ^et fremlalbte en 
bcm. Serm fanbt bet uforftatnmet 
Utc ftuEbe were banfl. Sigelebeø ; 
2Sitlbe4mar(er , Iftnr be tvenbe mcb S 
x«^ex, font flttbefl i 9tune^anbflrifl 
(Regum Daniæ series duplex el limit 
Sveeiam descriplio, 1642^, og fluttet Cle SoTm. 435 

at opeife, «g font enbnu freflanbig maa taat\p9tit9 føn 
betl' ælbfte SMlbe. i$«ifte iSog inbe^olber en 3(rt AaxaTte« 
xtftil af S^ittbeetnæifeime og Opltfenitiger om gotnle ©liRe, 
fom Jtongetalgel, o, \>tt\.., fattit SSeftribelfei ouer Sejte og 
Sanebirle. SDet er tnbba ilte i(be. tCe fem anbre Vfgcr 
tnbe^olbe fetee Munetnbftirifterne tneb ^iftorifte OpI^«tiiiiget 
og bereS SæSnlng, i att 139. S!eb ^uvt af be batifte 
fianbflaber forubfHMer V *" Ubftgt en« ©tebente, ifæt 
laant af $ati« St^ftanber. S)e Irtrtoiifle Sftettetninger, ^ttor 
u)>aa(ibelige be tttb tnotitte oæie, ere ttuttbeærlige. 3nb« 
ftiKfterne fom ben ælbfte Sætning ere lisetebed bigttge, og 
tnbnu unbettibett meget oplljfetibe. SWeti ijerllairingerae 
felb ere ofte mtélbltebe, ftunbum flette, abfutbe. !Cet lunbe 
ille Ⱦre anbetlebeS. tegningerne fi( SJotm fro onbre, ber 
fjelben befabe ben fom«bne fiunbftab, og ^an maatte ibelig 
(ee meb onbres Cijne. ©jætninger tilfrebSftiUebe ^am iHe 
(non conjecluris acqviescimus, ^ricer %an ttl91eut^er, sed 
literalam reqvirimus exposiiioiiem) , men fefv funbe l^an 
fom ben, ber ntaalte br^be SSejen, iffe befibbe be fomitbne 
jhinbflaber , og fia anbre tunbe ^an itte felter faa gobe 
Ol)Itr8ntnger. 3etsnbeme, font ^an Ifter ^abbe bentet fig 
Ijerlige iSibrag af, gabe ffam ingen; nogle af bem tilftobe 
oprigtig bereS Ul^nbig^eb, anbre ^olbt btt tilbage, fom bt 
bibfte, for ifte al bfibe mtfltænite for Irotbbom; ben læcbe 
Srngrim Oonfen tatbte felb alt bet ^an tunbe faa af ^anS 
SanbSmæiib om Stunefager for ©I^gge og 9t»g; og naar 
Sorm roabførte fig meb ^am om Slammruner, faa maatte 
l^an tilftaa , at ^an felo tun lunbe tale om bem fom en 
33linb' om i^arbeint (ul cæcus de colore^; bet er btl 
felter ifle blot @miger eller JBeftebeti^eb, naar ^an beber 
9}orm itfe at bente 0))(trflninger af ifam, fom beri er 
l&Itnbere enb SRulbbaipe C^ me talpis cxci(>re). Slaar 
as* »»ntiraimtttr, »j fit,„ 81j„,rtni 

•«9tii M« bra *el« sa, «f ^„e„ 

O|i0,«niiia. »iitM SBmærlninjet 1 

bet o« SKnfSge inKUra 6,jje O 

•nkj« ^ lUt tienfw m t, („„ 

h itau lil be ban(I( »g mrftt, |l 

OKtonlltmmdfen iuKOon «at ^t 9 

Sete IBt om etrifttn« Jijiotie ^ 

n«t SmfiiKiiij; 8tnn ajfu« »o 

»»Jlbift, og Wmeaflltiftra af eboi 

teof. Stotbtn« ^ftori, t„ i ^„ 

flht ieuiitbct, it in [,, „„„, 

xHralcbc (Si«cito8«t; og bat Mb, 

"<t«It at fhibi »iftorifl. S„(o„„, 

"tjel mm fon bti nbiu ide goitfli 

'*• ""«' t«"; «aor f.Sf. Otb« II 

«tt»ftami Ha amam Siotb, o« 

« •• «»otb Holt, ©tamfobet fot t 

Woiinfo« J)o» oOR Sorm« og ^ 

fwltottojer: ,Do SWonunmttr, fon Cre Sera. 437 

SibenPabcn, forfDtnber nogntfhibe \pet\t€ og un^ttifl før 
Siterotuten , ^eerlen Z^gt Sra^e« eder Ole eotme. eftn« 
tlsglen ftal inbfee tcre« øeil, men )>aaflj«nne berci ^o^^' 
Ijenefte. Sil^etm Sange ^ioer fca Seiben 1649 tit S^dnn: 
SBote gorfæbre fMgebe'fijm SRommerne for ^tifteriene (Sfttt- 
niæte ; bi berimob, ber faa Del forftaa atlc ftemmebc @t)rs9, 
(unne ^Berfm tæfe eller forftao »er gæbtenejTrift. Dm, lf)>pet« 
(t{)e SRanb, ^r rebbet sort gabrelanb« og vore gorfæbref 
$æber fra Unbergans. Sllle fcutbe reffe ®t»tter foc big og 
iringe big Sranbfe og anbre @aDer. 

SJormø fRunefamling (leo ^aanbflriftltg fortfat af 3o* 
^an iBemtfen aKeiei Cf. i {jaber^tes, dnformator fot 
^rln« Ulrif, 1640-45 Weftor t Slibe, 1650 ftonrettor »eb 
@))innafiet i aSorbeS^tn, f omtr. 1660), ber eKer« er 
berttnbt font latinfl X'igler. 

Vormii Epialola. St^nup. ^i|t. ftat. etifbr. 4, 21. 8If., 
nwn if«r SBrrfauff, Den noibi|lt 9[r<^oIogie ^ijlorit inbtil iDI* 
SonM Xtb, i efonb. £ittrat. SrifT. etr. 1807, Iflt »■ oø 
eontnu. Ole tiormi SoTtjnit(ltr af bet nocbtftf Clbfhibium, i 
9lDrb. Xibeflr. for Clbfljnb. 1 S. 2 ^. Uttft bie »unniiniiiijen 
i e^dgde @ainml. }ut æin. Øtf^- % 2> 16. 

■^rnnon S^ljtntu«: Hermaoni Cbjirxi Wejani Hoaamentt 
prrcipua, quæ in Scbania, Hallsndia et Blekingi« invenhintar, 
obaervala et cum bislorira brevi enarratione jlluatrala 1598, i 
Sven Bring, Honumenia Scanensia, S. 278. (Om ^aonbffnftct 
Rerum Daniearuro opuacolum, SielMt, {kanbftr. i CStotdefm 1 
$ifl. XibtflTr. 4, 138). 

Oh Sorm: SmDtjIingin mtb Scrtcl Xnutrin i Vormii Epi*L 
1, 41-51. Sonn omtaler Sumie og tabelli illa Sveiica 6. 46. 
48. Laurenlii Aaseroi Inscriptionum Selindicarum Danitt Anti- 
grapha. In Sne adjuncta Bert. Canuli De HonDmenlis antiqais 
Epiitola (ftnvrt 16I8X Hafn. 1621. Sfltgnet CftHflian $rl< 
til Jtmøcnt). Ledere« 150ctobr. I62t. SnrttI Jtmibfm ftdMt 
(Vormii Epiat. 1, 43) ti( Somt: Nomen et laudea luat Id quod haberj a iinslralibus poleal de I 
297) pg ^(ttt Mxsiiti af Un !it!t Sri 

3>( btr btnijttete SJdiiarfniii^er om 
^0« ffitrlauff. Om aionns gurlitTKritr, 
333. 203. 312. 293. ^Trnt SRagnu 
Samt. 3, 110. Sonne ©omlingtr, bt^ 
taftn HI Vormii Episl. ®. XXVIII, o. 
Mas« Vonoiani inilia et incremenla.) 
I^eningre om bata Slriftn, f« 'fo^ om 
btt ^at)^( giMt 9}ibTag (trtil; og tianft tj 
Qranlos fecerim Bumptus in tiiace co 
eflari non aud«o; sed qvid inde coDim 
pewum ibiinl orania (1, 500). (J81 
Ogfoa Dr. Dielrich Helwig, btr t 9ltgr|l(Ti 
Cm Xrtjfniitscn af ®triftfr Snwtrlingt 
oiAOr f Vormii EpisL 2, 768 o. f. v. 

So^on SRtiir: Uolier, Cirobr. liiei 
329. lp. 9t. X(|otu)), .^ill. SfttTT. om I 
«. 103. 

ØDTUbtn nunefettolfniitdeit it^a 
attc^aaiibt anbre Ctbfager uben berom 
bare meb ot ubgraoe ^eje, font ¥e) ftUt^iaftxttp. 9minlmnnt. SRolltid« Si^ai^t. 439 

ftanbe, men ogfaa XJanmarte Stasn og btt« Kctbe, 3ulett 
0. befll. aSorm IfWbe ftemlalbt en SBePæøeffe, ber ubbrebte 
ftg i mange ©tittmme uben at forene T'fl ^^ nogen plan« 
mæeftg, tit eet 'SRaai ftgtenbe Siiffom^eb. 

3)et 1639 funbne @ulb^orn ^effiAfligebe Siflofificn 
^eber ^eberfen æinftruf), ber i et latin^ SDlgt i ele> 
flifle ©erS gat en gorHaring oBer figurerne berpao; be 
forflared ivmxmg om iCanntarEfl STUftanb og ben foenfle 
JFrig; famt kræften i 9toedflIbe og frcDft i @tfmme^erreb, 
(SneBolb røelfen Wonbutff, ber i famme Har C1644) 
ubgae en I(eib 9lf^anbling, om ^orn og @ulb, meb ^U 
gureme« Øcrflarinfl, hornet« !6Ibe, Srug, o. (. b. for 
enbeltg at fanbe i !CanmarlS !6tbe. ^Begge give, efter 
Borm, en ^iftortjl Setetning om gunbet. 

SBei @amling af banffe 3)7Vnter, ifær iVfte og f^nfle, 
lagbe §ana5WuU (f. i Obenfe 1605) et®tMnbIag tit betle 
©tubium, ber fotft (leb ubgiDet efter ^anS ^«b (1669). 

S3Ianbt be 9Brige forfattere bemærleø ifær SSart^o« 
linerne: Ztfomafi Sait^olin, ben berømte anatom C^e 
armillis, præserlim Danorum. 1 647), ber tifttge mebbelte ben 
f«rflc tRunem^nt C^n @ulbm^nt funben i @sCanb); Z^c- 
nia« fflart^otin ben ^ngre, ber bel8 ubgao nogle ^iftoiifle 
^f^anblinger (de Longobardis, 1676; de Holigero Dano, 
1677), bel9 f' berpmte antifuarifte ©frift om be SJonPe« 
goragt fer Svøben ( Aiitiqiiitatum Danicarum etc. libij tres, 
1689), ber i mange liber bar en lilflugt for bem, ber 
fogte Cpt^ening om ^torbenS gamle $oefi o. beel. ^onS 
©øn Zi}omai iSart^otin gat en temmelig f)>r(eng({erb 
Stf^anbting (de Danici regni noraine, 1710). 

Unbcr trange Saar oirlebe af inbre Stjft i flere SRet« 
ninger Snatl^iad ^enritfen ©(^o(^t, f. ben 29 !(f>iiE 
1660, btmitteret til Unfoetfitetet 1678. $<an beføgte Aicl, MienemiiiDe, men tiaige aRufifua fo; 

tulm, i 6e99t Stiainjet lige fliltij ; 

tiltrinjeSliatteiiiiitb SKufil, fot(»mle 

•« »»s«!; »8 *«n fonbt tnbba S 

•rteibt gfttmtninjst, ubin Stim 

WKjelije ■u|i(«rflt 8otf«(ttre, tiibt: 

rifar SDIufilflble, men ogfin « lebe ef 

kern, M (tubete SlletaturSiftctle, o. 

fOt*, f»m en fmeie Scobft ublr^l 

arbm, enb (an be(»bebe". gt (on 

Smi Mnfebe boo, et Tel forftariijtj 

f« fiii »b jebt. feOec ilfe (om I 

*««t, Jtornnber (an birfebe, lab 

atoa« talbe (an< Siabn Httoge; fi 

nu teibe Ktinbet 1 JJonmatt, til be; 

æ« (iitUje Sittaober (tie fien 

iwtene $an< Sttleub (1699 ^n 

H ae»»«itIerBb (b»b fcalBi([o|> 

3ol«» Sittemb (ber brnfnebe 1« 

»itlerob (b»b fbm SBiflep i g„i6„: Øfiltnttnie. Otto Vftt^i. 441 

(»big^eb for" ; ^n< Hf^anbling cm Sarfaøen til Dorc Olb« 
fagnfl Unbergang (1701) inbeVEber tiKlge Of)E^8aiitgn til 
banfte ©friftei« @ticebne. 

j^embele« %9tt fertil 3»er {leit^Dlm (f. 1635, 
t 1693), men ifæt Ctio ©peTUng ben ^ngtt (f. i S^ri* 
ftiania 1634). ®om ff>æbt ^arn lom ^an mcb ^n Øaber tit 
:{)atimatl, cg bfeo D)>biaget i fttffera^avn, tnen ^an jtubercbe 
^btii i $)elmft£bt. !Z>a Øabertn 1652 maatte fortabe iDatu 
mart, belte ©pnncn fonuobenltø ^anfi ®Q<E6ne; 1656 eat 
(an 3nfoTmatot for en ®9n af @uftati tøianget, @tat> 
(olber i ©»enfl ^otnmem; 1658 reifte ^an, oø bleo eftor 
fin ^jemfomft 3nfomiatoT for Sorftt« Ulfelb« bnøfte ^9a. 
fiOD ffgte @nffenfelb« ©unft, ble» 1674 doclor juris i 
Siet, 00 reffte alter ubentanbe fom {lovmefter fer en non 
Su^natb« ©»nner 1681. 3 $aris oibnebe (an Solbert« 
Sogfamlinø, cg fif berfcr en aoiHø ^enfion inbtil Sotbert« 
:C*øb to 9(ac efter. (Snbettø blev (an 1687 31dfe«for i ben 
©futftabfle Ooerif t, og 1690 folbet tit fti»ben(aon, (Doi (an 
1692 bleo anfat fem ^rcfeSfor seb bet n^ Stibberliøe SRabemi. 
Bra bet afgtf (an 1698, men bleo atter anfat fra 1701 Hl 
1710, ba 9(tabemiet bfcD c))(Æt)et. <Sftei manøe ®t(>t' 
Dorbig(eber paa fine fibfte 3>age b^be (an i en (9i Stlbtt 
1715. Sit (ané fibfte C)|}(ofb i fii9ben(at)n (øre (an« oiø' 
tigfte ©(rifter, ber bel« ere (iftoriffe, bel« artæi)Iogi|Ie, bel« 
af(anble ^(nteæfenet (fem Teslameutum Absalonis; de 
Domine ftonninø; de nomine et festo Jul; de numo Sve- 
ciGO per errorem Sevenensibus adscripto), men fom albriø 
bleoe orbnebe til noget fammen(<enøenbe fiele, og (an eftec 
teb ber(o« ^aanbfttifter , ,et Oceon af Sarbbcm", ber 
bentei paa en orbnenbe $oanb. SRsrtelig er (an ber< 
(o« for ben ttaie 3nbfiøt, (an oanbt oø ubtalte, om 
bet i«{anbfte ©(»rcg« 8i8tiø(eb for ben aorbifle $)iflerie. 442 titt loMi •S\Jiituin. OlMpncietfC- 

STefmCéll^Dc %at gammet la^be Ijan fig rfler tet, t^i (att 
forubfaiie, ijcUU S^^ugter betle Sliibintn engang bilDe talte 
for S^fet. (1G02 (TreO ^an: — in Islandicis perdiscendis 
me nuflc toluiii esse Hisloriæ caii^a. Fructus aliquando 
appitrebii, et niiraberis. ex gelido axe, ei insula tam 
remola, verilalein repeli, Innquam ex puteo Democrili.) 

(Snbelig i)M( SJeipagcrite : "^tttv Zef^a^tr og ^tint 
®Bn i'aiirits 3:ert)agcr, ifVie litcTÆre SB(rI|em&eti fort= 
fættc« i ben .fTltcrgfte litfialbcr, bcifl Ceb Optegnclfcr of 
OnbRriflcr, bele »eb artaoleaifle 9(fljanblinger , fltlcrebe nu 
gibet 'i^tbtag til Clbttjnbtg&ebcn, 

$. ^. ftlinftrii;!: Coniicen Danicus scu Carmen de aiirea 
Gornu in Ciinhria invenio 1639 (etc, ttc). Haplim conscrijisit 
ilie qui ad cwtoste noXittvita lendil Per Porlam Vilæ ■ 
aervatore Jesu cororaendalum. (1644). To]. SXtb Sfbilbntng. 
Sonn (igcc btTom: Episc. Lundensis Winslnipius, qui quamris 
stridula quandoque canal aveni, hule tamen lenpestali haud 
incongrua quædam proluljsse videtur. (Vormii Epist. 2, 887.) 
€ct oflfaa 9B<rlauffe ^nMtbning til ®r<ims %ff|. om bet 1734 
fiinbne (Sulbhorn, i Vnnal. for norb. iDtbf. 18.53. ®. 145. 

3)i(lt[t fanbt (Irflj tti Ootrføtttr i ^tber ^eTtnanfen: 2>fn 
batifFc ^omblffftr (ctcO Sorft |1!r(|fuct paa £atint meb (n 3i>Tli9 
oc btrli^ i£tijl ubi Hariij SRaancbt 1644. Sfff en Sittbttmbt k 
æijtbtramt $enl«b Sffianb, fum btffttff fit Kaffn mrti Srdfewn« 
Crb, fom finti« Maillj. 7. 0. 13. 14. aSen (ffter RianøM b»flte» 
nnfl fortoldet, oc Dbfat Ipaa 3>an|T( XungemiKl af en @om Pas 
Herren Haaber »bi fammt ^ar 1644. 4. f^Verfffttrffen er iKc 
^Ibt fna iirlig or herlig, og »ir«' li»or langt 9)tobcr«tn<tiiltt ftob 
tilbage i ^n potti^t Sorm. Sten bcglriiber meb 

SKit ©inb mig nu tilbrifuer at blaft i et ^om, 
SRcna be anbrt bl<c« ^tlann, et faare libet font. 
2)et er et) et ^tjrbe ^om, Aonger tbi bet ctfbe, 
9Iaar be, ubi gant mel Xjb vilbe fere ^tt)bf. 

£>m Stnien (bec bItV tilfat) b'bber bet: Htltcalogtflt Shifltr. 443 

sum fiiiorfor en ®ulb>@tni( bttff (haic gJort tt( »ort {ioni, 
^uildcn b(t tt) (lafTbt fer, btn ISjb M var forlom? 
Oc feuorfot prtjttS ©trutn mtb ^rinbitufl (lort Staffn, 
fBiiit i 9tigcna Aronc {Tien, oc buat rr bci a|f ®af|ii? 
SRon bet btt^be fTal at 91ifl(t flal foregie? 
3)tt fanb j(s fl) jiDc om bel (Tulbe forfegiS. 
3)aitmactf iiax ti) bctioff Sorøgtlft, ^ortrbring, 
2)ct neqcs mA ftg ftlff. bar no(f i fin Stfuarittg: 
3)<t tr tt moctiat Sligt, UtfeffatT ti] Silfat, 
2)ct ec ajf SStt, •^trligbtb, offurr maabc niot. 

(S. tSt. Stanbulff: Tuba Danicit, hoc es( diaserlatio theo- 
logica de aureo cornu in Cimbria invenlo (elc.) Havn. 1644. 
fol. Somi ftrictt til Sorfatttrrn: Al a rege aliquo Chrisiiano 
elaboralum ut credam lioc cornu nondum mibi perauadere valeo. 
(Vorinii £pis[. 2, 887> 

^. aitu(c: Bibliolheca Uuleniana. Rafn. 1670. 4. liCDri 
ogfaa Th. Bariholini Oratio in obituni Joh. Hulenii. Ilafn. 
1669. 4. 

S^. SSact^olin: VaHæ anliquilales Danite i Acla medica 
2, 97, btribtanbt Nummus aureus mtb Ufbilbning og Sorflaring 
ootr fflunttnbftrifttn. (Subm, 3)anm. ■&tfl. 4, 569, anførtr btn 
fom bdi forfle.) 

SR. •&. Såiaift: $ane SmntC i Nova liler. uiaris Ballbici 
1702, @. 82. Cm bcnnt SHanbt Sebt^tb fittftn btr tn btfijn^ 
bcriig SoreiTTing, om bet var SJborg i SHUtmt) (Utr St&org i Sin» 
lanb ((!<! ^ietit) paa ®uUanb? Hjersing de claris Viburgensibus 
@. 9 forfafier ^ontoptiibanfl og 9!onn4 Strttning, at han tot 
febt i Bort Siborg, ba Sfiuro ort 1660 i(f( f|ar nogtn ^tnrif 
©(ftait fom ffltttor; ^an folbtt gattnn Rector Bcholæ Viburgensis 
et designaluB Gothlandiæ episcopua, og mener, at bet Mi Siboig 
i Sintanbj af famnu Wemng vat Caspama Lund, Pastor Slofrin- 
geosis. 3 ^ttfltatfioet i Jtifrleminbt HnM et taantftrift af 
^roO|t Kitoiai fitibelin »»gb, ®ogntl)ra(l i fljtrleminbe fra 1746 
tit 1778, tn, fom man fan fet af 9T^nip, cgfoa baBbt flere 3(01 
i 31btn eiib ban bebøvebe. $oab tian bar optegnet om ®Aa4t tr »•11. inn 6,„ J,, „ ,,„ tnmuH, 9 
;"'"" '■"• Stittai i ,„i„ e,„,, ,„ 
(omnim,,-. f., „„,„ j,,„„,|,^ ^^^^^ 

æt iMnj, wnjrti e(ri,-,„, gj,,^ 

■""• ■»•"■ B.](k. 1698, s. 186 ■ 

♦^ *'""""■ "• "»1i"» nuli.rih 
209 i <f Imu 01».,v.i/„ d, „„„ 

"to, f,l 1700, ®. 263; „„Mi( 
«li«uiuiibus qiiibu,d,„ , |„„„|,, 
Cmei«o„d.ni « ,itio. ]oc. ,|r„„|, , 

»«n lofit; Rur liorur bJoi,. 

3 *il«iHrift tani $11,1 Miitie«. 

""»n af »ffmttrt „„, 3j„|, g 

•lona„„ d, CnUrf. CoileM.™. 

'ol. 775. 4. 

Sm af SirftToStmrt ©Wfhr om 
".ri. B.]ii,ici: n. eirf„» f„ a«, 
"mt 3"M SMjnit 1699 S. 81 ■ n 
»•Ph.«in. 1705, s. 116. e„'g^ 
»" »«i|! 8« <il, tin nm, (,,, ,„,, , 
^WionM .nli,uiu„„n, P.,H. D.nf, g OfknotMII Cvtoø. 44ft 

lEX etMriinø bm Vnørt: Stnibtn Moller, Ciabr. Ulcr. t, 
£49 oøroa JBoIjf« ^ifl. Orbbog 10, 351. Srelauff, Oftmttninøn 
em btt Agl. SibL 6. 78. 62. om ^om og Eian« ^nbftdfttr. 
^(^(tstte Comml. jitr 3)dTt. (8ef(^. 2, 2, 20. 

6om <Snm)>t( paa Ubb^trtt af SaudbA Sertiagtrt Vf^anfatingtt 
VtWirnr jrg ttl btn tun 20 @ibtT flon tUtr rrttcrc tilt Diu, de 
ucril velerum Danonim vigiliis. Hafn. 1705. 4. tivot mon 
ftin m 3>e( et titbt om 3\åtn. btr ^t Stobn af 3idiu« Cofst 
eBcr ttf ft ^xA tUn brt fhitbt not ftntwt 3o(, <!tl«btns Xtb, at 
jøglt, b<t re ladere i famt ^ortcbei bnt ^olbtte. De vigiliis feiti 
circumcH. Chriiti ^tt)bre M, at bre ^olbtrt Oifbre, mtb Sin, 
fom latbtrt potut S. Jani, oø b<raf tommn tid ben ntbnu t>aa 
mange €t(btT ^reftntbt et!t at fmbt ^fnanbm Vinnm Hippocraii- 
enm, qaod vem. diåmuB euttntbrant; ogfaa om bm Sfit ot (!Fl)bt 
R))taat inb. ^i/tfaa em tt^tm øg anbrc ®fiftt pat ftnigtTrfanøtrt 
3)as 0. f. t>. — Prodromus Asjlographin Danicn (tie.") Ham. 
1706. 4. titre om Carfretfr, brt er gti(ttbre i Jtitfre, Xttftnt, 
Qorgt, rt vift $us { Stente og paa Sanbtt, inbt^olbre 93rvi«|ltbre. 

3>n gfbrt naturligvK fltrt fptcitUc Xing, fom ifft fKr m onw 
tadt; fom eiriftft om ffljt^ntunfemt (f. (Sj. af 3cn« ^oppmre), 
Jtunftfagre, o. brtl. 

Clbl^nbig^ebenS Zilftanb, navnlig fRuneinbftrlftemeS 
gocnaiing, eibntr cm en ftoc Ulljnbig^eb i bet gamle @prog. 
!Cnfor maatte bei fiti foa megen Xfb og g^'b >S fat 
mange fQefoftningti anbenbe#, f»enb man fnnbe tomme tt( 
JBctttbft^tb om, at benite @ptogtunb|Tab bat neboenbig og 
ttoatte ei^MibeØ. UKen ^borfta og ^boiIebe<? Segl^R« 
belfen maatte flee oeb en fornyet Stunbftab om bet gamle 
dflanb. SDet »ar ^artab bitbet et ubelienbt 8anb for 34> 
lanberne felb. Stun meget faa iAlanbfle €tubcnter bare 
stemme 1 beref gøbelanbé Spieg og Sitnatur. tCeteé 
etubf ringer« ^fjefte SRaaf »ttt et ^roeftefalb, øg naar be 
lom ^jem, fanbt bc tun liben Ol)fsibring for flg til at ucic»iig tfotoel, ifte Bibcnftate 
arbejCEbc „eo fiiie, at Ijait ti 
©eforbring"; 3J(agiiua Ctaffi-r 
3nteiedfe for ben cbbifte Vitera 
i ^ærb meb ben af ^titii^iieb 
„ket »or itfe anbet, fttfo ^an 
fom bet iFte bar bærbt at fpi( 
ntaatle \o abttfbc fin Stvrig^eb, 
i bet" (meræ ibi nugæ et min 
danlur horx-, iiisi magislralui 
aoimos deleclaadi ministerium i 
ftimbflakn om bet gamle ^ 
goinle iéEanbfte Siteraturd SKeftau 
SStbaUnetne« Stamfaber (f. 15 
(»øraf ICKnacnet $iba(in). ^an 
»eifitet 1585, og Df}^olbt fig be: 
9teItor i $o(um og ttUtge ^ræ 
mobtage SJiffieembebet , og b»bi 
nbgov efttr^aanben (Sftertetning 
(1693 — 1643: Brevis commenlari flraaiim 3i»if«<- 447 

Xniflrim om 0)}(t^Sninger tU bet gamEe ©piog, oø be traabte 
i en Uoenbe i8ie»De;Iins meb ^inanbett (ficf 1626 lil 9rn< 
gtimø :t)i>b); og i ooer tt^ee Kar git SrngTim fattlebe« 
Sorm tit^aanbe meb at ftaffe ^am ^aanbftrifter og Ot>' 
It)dnitiger, faa «t 93otin feto Pger, at ^an beb flrngrim^ 
3)«b næften tabte S^f'^ntil bette <Stubium. S)et var ogfaa 
Sdtigrim, ber gab SSorm bet ^oaRbftrift af ©nortcd Sbba, 
bet enbnu er befjenbt nnbti 9Iaon af bet Sormfte (codex 
Vormianus), og fom ingen of be 3e(anbete, ber ba oare 
i Ai^ben^asn, tunbe forftaa. 3)taaflee ber eeb @iben af 
benne Wlmt ogfaa bpr' næoneS SSonben Sjom Sonfen 
paa ©aarben ©farbflaa (f. 1574, f 1656), 1)t)iS SnnaE« 
famling Cf^a 1400 lil 1646) ntaatte bibrage til at salfe 
Oismcerlfora^eben for Sanbet« ^'f**"^*- 

Snbnu tibttgere beg^nbte SBorm« Srebve^ting nteb 39i< 
fto)) £^orla( @lulefen, ben i«lanbfle SBtbeloberfcetter 
(f. 1597, t 1656). $>an breoBeflebe nemlig enbnu førenb 
^an bleb Si^op meb j^tag og SSorm (fra 1622 inbtil Sievmi 
S)9b), og mebbelte benne iblanbt anbet be fvrfte Unberføgelfei 
om ben idlanb^e ^oeft. 

3Keb Sr^niulf ©oenbfen {f. 1605, 1632 Jtonrcttor 
i 9toe«ti(be, 1639 aSt^o)) i ©lat^ott ; f 1675) ^aobe a}orm 
allerebe ftaaet i Sorbinbelfe, meben« Srl^njuff op^olfct ftg i 
!Canmart; efter SfingrimS X)tfb breobejtebe ^an ifær meb. 
^am , og ^t af ^am Opt^Øninger til ©ojo , fom felebe Be* 
n^ttebe af Step^aniu«, til O^unologien o. beSl. SRen ifm 
Meb 93rl}niulf en S3eforbrer af ben ielanbfle Siteratut oeb 
C))bagelfen af bet ^aonbftrift af @æmunb« €bba, fom ^an 
fenbte neb tif ftong Ørebtril ben X'rebte-, og fom tnbnu 
bærer ^ané IRaon (LL, 'upus loricalus). S)en ^lan man 
l^abbe, at lalbe ^om lil !CanmarI fom {jiftoriograf efter 448 D(l Ifftb« XiMium. OlbnoTbid. St{)}&aitii £)cb, flionbebe pan ifanS Sfflag, men ^n 
iltn at nebfente ^aanbftrtfteT. 

tit 3aiæn6tre, ber epfeofbt fig i Dantnatf, Hrfite 
fremfcflte »et al utgiue be fcrfte gcrfitg tU fptp^'ifle t)«I?it' 
mibler, og bcøljnbte Utgiuelfen af gamle f«lanbflc ©Mfttr, 
ifær ffibbo. S^il btm f)9xt ifær: Miiitolf Oonfen (omtr. 
1644 Sleltcr i Return; 1649 Mog ftan til fijøbcn^aon, cg 
M« 3Jiagifl«; fom Wertor i fi^vifliaitfiab i ®(aaii« f < 
fleften 16541, Ubgiotr af ben Wftt <«lanbft< SfiToglart 
(1651) eller rettete be ffltfle ajeg^nbctfregtunbe bertil og 
Ina onifattenbe {^oimlSTen, naturltgoie i en megrt ufnfb' 
Iinntntn ©fitfi-ljc. X^etie JJotfcg, (cm ^an lalbte bft n»efte 
(receDtis«ima), bebarebe i mangt Skiber fit 9?aen, tt)i efttr 
tet nbtom ingen ti^tt ielanbft 9ramtndti! ^ ^UMBgin 
tf »afl 1811. aXagni« OUfftn Cf. 1573, 1621 ttrltox 
t ^efun, 1632 $T(eft i S^anfaa«; f 1036), ber bete ga« 
M Obcrffftlclfe af @norre9 Sbba, fom Steftn imttktt, 
Mø en Sf^tnbltns om ben Ulanbfte $s<p. men if«t et 
norfcllfi »eb pn 6amliRS til en ictonb^ OrMog, ber fttp 
fenett blcb ubgioet af Sonn (1650). £iet imt, efter SBcc- 
louffe SSemotlninoer, ittc ^tnflgten at leMte en fufbflanbig 
SXtios; bel bat en €awltng af be fiefbnefte Ubin^ i øiM 
•g frofa; en!elt< Srtillcr ere enbofl faa nbffrlige, at U 
rtmie anfce« for aDtilbaiifte Srfntfet. ICet « n Chft* 
egeit^, at dSe itlanbfle Orb cre tr^fte neb Sttraei, i 3#lj)e 
Søitnf 9»rmciiinø, at bet bor ben samle Boøftrift. Øab> 
niitnb tlRberfea, Gudiiiuadus Andreæ, bat Uxt fwfte 
Sear^ei af be ebbifte 2)lgte, og tillige nwrtelig »eb fa 
^Fid^e. 3)et bat en fattig S9onbef»n fia SHbfforti, kn 
git 1 {)elxm @lole; men ba ^an iRt ^avbe Staab tU M 
t^e til ftl#fein^Dn, leucbc ^an fom Sonbc, og emoctte 
fin WoUx, bet »at iSnte. 3mibleitib fortfatte ^an fine ] @nbinunb InbtTTcii. 449 

€tuberinger paa egen ^aanb, og forfattebe en Sf^anbling 
cm ^oltrgami etlcr rettere, om bet bat tlQabt en gift ^anb 
at ^olbe en SDteb^uftiu; ^an befbarebc bette ®))øTS«maaI 
meb 9o, pg fanbf bet iHe fcrtubet, ^berlen i bet gomle 
Steftamente eller bet n^. Set »ar vift albrtg falbet ^am 
inb, at bille ^atte to jtoner, ba l^an lunbe (ave Srtjbeci 
not tneb een, men (an oilbe ^be fin Sarbbom, og mebbeltc 
onbre pt $)aanbffrift. 3>et »or en forlig ©og ; (on blet> 
inbftæonet for ©torbommen cg bømt; Sifto)])>en Sl^oi^Io' 
©luiefen anga» ©tiiftet for ©tiftamtmanben Jienrif SBjelle, 
ber lob @ubmunb fteng^e, og ftrte (am meb fig til Stytim' 
(attn, (bor ben arme ©^nber Meb fat i Slaataam paa 
' ©lettet. UbeTjenbt, fattig, uben nogen SSel^nber, ber fnnbe 
tage fig af ^am, Meo (an fibbenbe (en nogen Xib, uben at 
(anø ©ag (leb tagen for, nten (an (abbe bog faaet 8ot) 
til at gaa nogenlunbe frit om i Xaarnet. @n 9Iat git 
(an noget omfring og (etragtebe be tinbcenbe ©tierner, 
men fol at fee Rimten enbnu nøjere, ftrafte (an fig faa 
langt ub, at (on tabte Sigevxgten 09 ft(rtebe neb. Uben 
at bære (ommen tit ©(obe »ar (an fatben i ?ilær(eben of 
be tongelige iB«rnd dammer, og ba (an (tteiten ffenbte 
SBej ellet ©ti i ©tottet, fogte (an ben fprfte ben (ebfte 
tifv, for at finbe nogen, ber lunbe (iatpe (om tilbage 
igjen tit flt Scengfel. BHibt om Slatten fom (on faatebe« 
inb i Sarnetommeret ; ^inbeme o))teftebe et Sorf<2i^bt'f'0' 
Prig, ba be foae en boarlig flæbt SHanb, ber talte et ube« 
fjienbt ©prog (t(i (an lunbe ben ®ang (berlen ?(f( tUex 
!!)anft)-, be gjorbe Snftrig, og Sangebogtecen førte (am 
enbetig tilbage til Saarnet. 9}afte S)ag (ørte Aong i$ie> 
beril noget om ben @t«i, ber (obbe bæret om Slatten, lob 
@ubmunb bringe foi fig, og tob (am fortalte fin ©fjæbne. 
Set bar (anø S^ne. Aongen tog fig af ©agen. $an lob 

29 t 1003). Set Hccltgiflt SatiiflM 

•8 erttertbt, ol (ilutmunfc ijijeii i 

»ongen; ^an Bit« frijiiitl, Htt St 

Natronet etb fin Blik »j tutbbom, 

. cfl Ole Sorm. æorm ^aobe oUere 

ta M ellns »iibt ture omdnnoitii 

en af ^ans 8anb«niænb faa 38ta 

fenbte ^am ifliennem SJotm 1649 aj( 

Wt senbte fij faalebe« lil bi( be 

1660, men f«a »ar efter b»be ^an 

tom iHe til felB at ubgite ncfiet, t 

Satamaoll Bleiie »bgiune af iRefei 

Mlanbfle OrtJoj (1683). Den tai 

lienne ©lajs, eg berbeb blee bet ii 

vbtam 1814. 

3 atettis bat Olbfotftning frem 
®a»riel be la Oorbie eg be farbe S 
9iubie<t. OlmiærlfbniSeben |saa 3eu 
•eb ete|i(anii ©aanbftrifter cg awg« gpTtolbtl ttl eetnifl. 451 

(an til Siftng« ©Eole og berfra tit UniDeifitetet i U))i)fa(a, 
og opbrog faalebed en ielnnbfl Xolf foi be fDenfte gorbe. 
1661 6Ie» (on fenbt til 3«tanb for ot famle ^laanbflrifter, 
os font lilBage meb tt ligt Støtte, glere af (ane Sanbdmænb 
t^ebe ligetebtø til ©Derrtg, (t>0T be fanbt tneie Unbecft«ttelfe 
08 ?paafti#nnelfe. ©ubmnnb Olaffen (om til Æi»6en(aOn 1668, 
(vot @reD ©^Itenftjerne car fot at (ente Sail ben Sllebtefl 
99rub; (an fil ogfaa 3«lænberen berootr 1681. @ubmunb« 
»rober, §elfle Oloffen, lom tit ©tod(oIm 1682, og bteb 
næftc Kar fenbt tit 3elanb, for at (ente ^aanbflrtfter. 3on 
Qggertfen, ber 1680 rejfte til Jti*ben(aDn, feeføgte flben fin 
Sanb^manb, ©nbmunb Staffen, i ®tot(olm, og bf eb miø« 
tcenit for at (ave f^rt gamte idtanbffe ^aanbfhiftec ooet 
meb fig; ba (an lom tilbage, bteb (an fat i Slaataam, og 
maatte fibbe ber i tre Kar, inbttl )fan btb ben fvenffe Tli* 
nifteré 3)Iægting bteb fri, og (an rejfte faa tit ©Detrig. 
Stere 3dlÆnbere op(otbt fig i StoT(olm; og 2'ingen git 
faa oibt, at „foen^e 3)fagnater paa Sari ben Sllebtee X^ib 
tobe berefl 39»m læte 3«[anbf( fom et ©prog, ber (unbe 
ubbrebe 9?« ober be gamle foenPe 8cDe," S^en fibfte, ber 
paa benne 3rib bar anfat »eb SfiitifbitetS'SrTioel, bar @ub* 
munb ©ubmunbfen Ct 1G97). 3)en 3»er, ber foalebe« »ifte 
fig i ©berrig, bebægebe iffe ben banfte dtegjering tit at be< 
forbre ben, men lit at ubiltebe et i^orbub mob Ubførfet af 
iStanbfte ^oanbffiifter ttl Sberrig. (£(rifttan ben {femte 
fenbte 1685 befaling tit Sanbfogben paa 3«tonb, 6(ri. 
flot>(er ^eibman, at famle !og nebfenbe £)aanbfFriftec, og 
paatagbe (am, alDorlig at paafee, „at albeteø ingen ^ebnc 
^iftorier eller anbre beølige Xrahater om Sanbel borber 
berfra tit Ifremmebe for(anbtebe eller ubførte." $Bab f(al 
man tænle om bet? ICanfte ^aanbfhifter lunbe fælge« tU i»M« .it.ui^ies regius Bor en iåU 

«rtn (Sritini (f 1G59), let b(( 

etatte« Jifltrie poo 8jlin. Den 

Mt Settel SartSoIin, en Sjn af S, 

t 1690J, men ^an gat) fifl lun 

Den asfte ioterpres regiu? sat b, 

IW«t leifceu«, beb Jbem OCbfotfl 

fl lil ben laluifle ^ifletlellribninfl. 

Tkormodos Tortaus (f. lesg ^, 

fra «e»fe(lab), «bi> aiæj, „,bf,, 

tomfen ben SRije (t omtt. 1430), 

lunben i eulbbtinjefbJfel, en bel^i 

WfibB bla btml fra (Jmbebe caXSn 

W ©loCe, »8 bleo bimitlerel 1664 

Bnitetfitet fomebelll leflen bar fl, 

eiubtnt,1666. »o (an 1667 (abb 

Wfc Kitte tan %ni. aiæfte Se, 

«tt«if«lre t« «i»b«nSobn, men ei 

Ungen meb ©berrig [o(e inb tU 6(] 

»tojte Sinteren i fflmae. Om gen Xftonnob torfccn*. 453 

Qftennanb af @tiftanttmantifn paa 38lanb, ^rnrl! Sielte, 
eg Itn fonQeliøe dægcTinefter, 3e^an ^iep^oU, ber ^aDbe 
3nbf(bbelfe til 5)r»e. ftong S'ebfiil bfii Irebie onfatte 
^am 1660 web 300 Wbt. , fri Sctta faa ©tottet cg anbre 
^orbete. Jtcngen f«rte fe(i» OtiftØt meb Srbejbet, lem 
iænnlig paa Xorfsi @tuberefammer, lob fig ferelsgge ^bab 
ber bar uboiBeibet, eg gab felb mnnb(fg 39efa{ing, ^Bab bet 
ftutbe focetageø. 1662 6Iett ^ait fenbt tit d9iani, fer at 
fer^affe enbnu flere $j<xl))eniibler, eg fom atter neb em 
hoften. UbbJfttet af IfanS Dberfttttelfeeorbejb* er en fHatU 
tfetioWnb pQO bet Ægl. æiHict^ef. Seb benne Æib fattebe 
^an ogfaa 3been til ben faofalbte i«lanbf(e ^\ipot1fti, bet 
eppider en banff flengeræffe forflieUifl fra ©ojoe. (Sngang 
^ttrebe ^an for en af ^iniftrene, at man af SøfsnberneS 
gamle ©Itiftet hinbe beeife, at lian iffe Bor b*« f#rpe 
ban^e Senge, men Sfjotb. ^ette Sitetteri, at biOe afbige 
fra ©Qjo, f crebragte 3Kinifteren ffiongen , ber Sefalebe ter« 
fæu« at ubatbejbe et ©Wft berom. ^tt b(eb beg f*rp 
fulbenbt 1663, og 1664 oberieberet Sengen, ber mobtog 
bet meb iBelbe^ag. SDet gjorbe ogfoa, fetb meben« bet 
enbnu bar utrbft, Opfigt i ben (cerbe SJerben. !Det bar 
en n^ Særeb^gning. tit gamle Aonger llebe fatte af og 
ntf inbfdtte. @t Ubteg beraf b(eD ogfaa eberfal Jpaa Tianft 
(af SranbS 9)Iine{fen Ugilt). lorfan« ^abbe imtbtertib 
ogfaa ^ne 3)Iieunbere; be mente, at man tunbe fpare ^anf 
Stfolbing beb at git>e l^am et anbet (Smbebe. .^an Meb 
berfor 1664 ftammererer (Oppebærer of be fengefige 3nb. 
fomfter) i ©tabanger ©tift; og nsfte 9Iar giftebe ^an 
fig meb ffinfen efter getoalteren paa Ubften JMofter 3»et 
IRielfen Sem, SInne ^anSbatter, fæbbanlig (albet ©tange* 
lanb, efter en ®aarb i fflormfunb, fom ^un ejebe Ctl695'). 
Cmbebet gab ^am ifle ftme Snbtagter, men mangt ger* neb til Sjcten^aBti, cg blec 16(57 
fulbciibtc im Oocrffftlcffni af (Mra 
ben Jrebiee Døb 1G70 Hev ^ait c 
Ubtn CmfcebSftiUinfl fra 1670 til 1 
htbtraf ben ul^tfelige ^egi&eu^eb, 
%ox af (an* SiD. ^an tetfte nttr 
gaaenbe en Srtjefag, ftianbebe paa : 
Dg maatte »eb Oberfarttn fra Sail 
l>e( bat ligefoa farlig font fra Sal 
ntebetp ftttrl ©tprm meb fit Oolse 
tilbngt et ^r Va^t uben @i>jfe 
(wbn l)aa €Iatn<«. iCei bar flere 
en af bem gforbe aQc^aanbe Opti'yt 
I ftammtttt, ^rtex Zcifoud felbanbt 
nu lunbe m^rbe bem, t)vi9 \)an bil 
fOfgtebe Zorfdue inb i et anbet j 
SRonben i {i>fet Cfo« bet f^ne«>, 
eg t$h inb paa Xorfæue, ber nteb 
ttl fin ftaarbe, fom ^n ^aobe lag 
»8 faarebe SKanben bpbeligt. ftanbl Z^Dnnob Zoximt. 455 

fanbt, at ©jemingen ifle (aobe Dæict Sløbtxtrge, men ha 
'SiiabSmaahen , fem ben latber en ^erfon Beb Stabn Zlfov* 
munb STorf&efon, ilfe ^abbe ^aft animuin occidendi, meget 
mere føgt S^reb, bar bet for ^aarbt at ftraffe ^atn paa 
Stbet; ben mente, at ^an burbe ftaa aaknBar ©Irifte, og 
betale 100 Dater tit ©eaiggeifte« flirle. ftongen fiabfæftebe 
bet. STorfsu« maatte ba, Vnimob ben Zti> ba ffaa »Ube 
fortabe Rl^ben^atn, i 0!to6et 1673 ftaa aabenbar ©Irift«/ 
men efter SJiftop 93anbat« SCiUabelfe ftete bet ube i S^ri* 
fttans^aon« jtiitt. Uagtet at ben SRilbljeb, ^Dormeb ZtX' 
fæu« bteb be^anblet, becobebe benne @ag ^am bog olt 
aSob tit at ^enoenbe % tit flongen om nogen Sefoxbrtng 
tit gremme for bibenftabelige ^rbejber. gøift 1682 fdttebe 
^an atter 3Rob, og tog tit Jtjvben^abn ; efter inbgicen Sn* 
fffgning fil ^an ben 23 ©eptembet 1682 Seftafling fom 
^iftoriograf for ^crge meb en SSefoIbing of 600 Mbr., og 
lort efter Mang meb professores ordiaarii, ^bttfet fiflfberf 
nteften imob ^anS Siiflie af egen X)rtft ubbitlebe. ^an ftt 
tlUige Sob tit at tage be ielanbfle 3Intitvitetet paa begge 
be tjøben^aDn^e iBibtiot^eter meb ftg tit Sfben^ttetfe. 3)e 
bfeee føift tcberebe titbage 1704. 3 bette %ar befegte 
ftongen ^am, og tilbragte en 9Iat i ^an« ^ui. SSeb benne 
Seiltg^eb bifte ^an Aongen ^aanbftriftet tit fit ^obebbærf, 
SRorged ^iftorte. 3mibtertib fanbt man, at ogfaa ^an ar< 
bejbebe for tangfomt, og forminbflebe (ane 3nbtsgter meb 
200 9ibr., naar !^an intet letterebe; ja engang beftemte« 
tnbog, at jJongen (erefter ingen 9tn bttbe giue (am, men 
lun en ©aue, naar ^an enten forebtfte et fcetbigt ©frift 
eller ubgob noget. iBettagter man imibtertib StteFten af 
fyin9 ubgisne @Irifter (De rebus gestis FærOensium, 1696; 
Hisloria Orcadum, 1697; Series regum Daoiæ> 1703; Vio- 
landia antiqua, I70fi; GrOnlandia antiqua, 1706; Historia " ' »''"^' vu(i lifl anben ®dn 

(Uisloria rerirni »or.egicum) 
b»kt len 31 3a„Mt 1719 g|,_^ 
8»tiii; |il S«l8f|,„, f„<i »tid m 

, -, Muttit, STotfii e«»iHp|ltii,tri 
Øim~vmh : 
''■ ^rtai'Shifht, ter fei g„;. 
>«J>Oft'> »«B næfle« .f(»ii,8ift,( 
«fikW.fatK,OTl,ri|„„HN ttf snur 

"'•'"'••• *9'»«Mll!enii<rjjorbe 
«««« foWoj«,,. j„„ ,p,^, , ,,„ I 

•fjn ®iroiii,j,f,r(«inb«v 10« „ , 
SWitjnKinit. , 3 „I ^„, ^[ g^ 
f«V««itTOi(;„„8a« i(t bit ei aoMi 
ifæiii»«le,ltM:tjnltrt,; Jj(b,,|„j| 

i^ ''•*.r»8 irtH««ef«ri,bet,foi|, 
W».. flfattt.fll ij|,,,.f„ ^„jt,,| 
Ji««. r, ,$iDc,riiii Mn iih fuibftem Xtotmøb ZDTf««. 457 

i Ut fjoitenbe @f(u[um. t>a Uivtt min ^florie fun tlben. 
€aa gaat oflfoB bet (tte om 9Ier øg ®Dn og oOe be @Iægt< 
ttgiflre $olIn 1 iQoIt. Oeg Ian ftitve ^a> t^ finbex for 
mig, ofl tn^ver maa tro bcraf foa ttttget fem ^n bil. SRnt 
ti! at foftfere alt bette be^øbefl en egen Sf^onblitrg ex pro- 
fesso. iDeioeb Mibec ogfaa tt ftort €Ioar i ®a^. Og 
oDerait, jeg fon altib forfoare mtg meb ^OicboniS @iculu9, 
fom ogfao ^aeer fTrebét hiiiorism inythfGanij'" - ' $bab vilbc 
benne iDtanb ^a»e fhgt, ^«i« nbgen ^bbe giort ^am eq>« 
ntartfom ))aa, at:®a;æ«: f^t^ Svg:cr ete'Bt^t^fte? $an 
^abbe en gob STro tiC ^am. 3 et 9rei> tH arne' 3RagRU«' 
fen fitt Star« 1692 fttiwn: ■^Rl „Kmtoba ©aft'a et »el ej 
ftDt; bog ftaar ber, at ^an er fpanfl, bet bitm bef bcere 
forflreoit : fer banft. Wtn bel er meb b«it-,~ fdm'meb alle 
gablei, at loea rerum gestaram ere ilte ^Itemte. ®a;Q 
^aoer 'formobenlig ^aft 6ibre *unbfla* bnoM. 3eg tror 
^om ogfaa bebre om 9I«munb Dftferfabana, at Ifm er f#bt 
paa $ebemartcn i 91orge, ofi %e«it 1 Sigen, enb 1 Slatta- 
riet" O^c.) 3)en <2^mf(e Aritil bor enbnx iRe fonrmen 
tit S3erbcn. ^en ntcb $>enfbn tit bet ^ele btSe bi ^olbe 
09 tit ben ligefaa bitlige fom grantfeenbe ^olbergS S^om, 
ber rigtig ncl noget bltb' f>oabirtet Dtb ^r^olbet tl( £i«^er: 
^ofberg tnbrommer, at ber i 3^orfcf Dlorfte ^tiftorie er 
mange. Sing, ber Jtte interetftre en Sdftr, og berfør ingen 
&teb buTbe t^abe i ftongerne« ^i^orie. CDe 9Iotf(e og' Qt* 
kentoertte ^be oeeigaaet Alle fladenet' i at ftrlbtf og antegne 
att nben ^et^tt {loCberg l^olber iftUn ilFc Af Sotftei ftore 
Settroea^eb; mange af bc anførte snirafler og 9ah;t(gn bntbc 
bæret ubetabte. SKen m^ alt bet ^elber ffon SCorfÆi flore 
At«nni(e. for en af . be onfeeflg^e og pnegtlgfte ^iftorier, 
fom nogrn Zit er bmmen for Sbf^- ^n fortjener meb 
al Slette at lafbe« et tcebiae Vare Ssrt og at onfec« fot 458 Sti iMtM tiHvm. »fftoTtr. 

H 9cbtibe, bet nbforbm mere cnb een SRonbø Scafta. 
$iBi9 noget @Mft er nisinalt, faa er bctte bri, t^i bet et* 
grunbet paa utaOiøe SRnnnftripter, ferfatt^e faabcl i \otat 
@til, fom ;)aa SJer«, af Sfriftentcte, font nteftenbeK ^abt 
Bceret ^ienf^nfige iBibner til bet, font be ^abc antegnet, Oø 
faafom alt (alle ftilbente) ex ^bet poo bet gamle norbiftc 
@)>rog, fom nu omfhtnber Ingen ubcn dtftmbere fnrpaor, 
faa fan man flge, «t ing«i ubea 7otfcne i begge Wgtx 
tunbe forfsrbtge faabant Sfrfft. Cn ^r itfttt fur fttllfco 
bar, at Slutoi naaebe en faa ^«i nn>er; t^ldlet« (lobbe 
bet ei tunnel blibc fcerbigt, ^e(ft fom bet er fprfattet nbi 
ficlig Satin, ^Diltet tørttagex megen £ib. 

^eb famme SlUig^eb for S5\t biOe bt fee tilbage |iaa 
^ele ben lattnfte ^if'orieffriftning, ber i 3:orfæ«8 naaebe fm 
$»ibe, for i)lubfeli9 at ba(e. 

^en trebie antiquarius regius bar 38fønberen ^anned 
etter 3on I^orteiffen (1G81 ; f 1082), ber 1679 ^a»be 
fulbenbt en Samling idlanbfle Orbftiiog, fom omtale« i 
fortalen tit ^tbet @bb«. X)cn fjecbe og fibfte bar bett 
beb AirTe^t^orien omtalte X^omad S^omefen 5Batt(o(in. 

aScTlaulf, Oluf Sonn« gortjcntfttr, @. 340. 354. ®mmu 
om *rnK •Wafliiinr"'. i Kort. liMltrift for £)Ib(ijii[i. 3, 5.^. 87. 
89. 93. ærtri«eimcnfm, matioiialfitit. Snbttbninatn &. 16. 
aRoflnu« ClaffmS ^ttrini; i Vormii Epist. 1, 3.58. 3«lcnibtK i 
®wrr(g: Sr. fornibnnBallsk. IrsmGte 1847, •£. 3. $othd)«t 
mob t«(anbf^ faonbflnfttT« Ubferfcf: Seriauff, om Xnie Stagmtt* 
fen, 6. 92. 94. 

Vrngnm Sonfm: Srtwtrtingm mtb Sorm i Vormii EpisL 

1, 293. flJotm ftritiec om Wniflrim 1650: sed, eo eitincto, 
periit eliam apud me hanim Anijquilatum ardor (Vormii EpisL 

2, 1102). Ørainé gortale til Jtrofl, ©. 17. 

dn codex Vormianus fcc Vormii Epist. 1, 166. 301. ^aa 
fnftt 6ttb flgn Sorm: Edda non facile habetur, diOiciliiu in- Ztoimob t6x[tnt. 4S9 

telligilur. Telustissimum in meoibranis exiratum exemplar, 
qaod apud mc vidisii, ab Arngrimo habeoj ged ab ipah lalan- 
dis, hic degentibus, non. inlclligilur. 

SSiørn paa Starbiaa: gtnn ERagnuftn i Qlienlanb« S■tin^(«( 
tiwtitti 1 , 79. S)(t vil maaff« fontonimt nogle tcfljitbtrligt, at 
(n !Bont)( gau fifl af mcb f(i(|( Sing, tiitii ui babi fiofl 06 et figi 
ndibf ©remptt : iBonbni ^et« »Quribftti Sfljrffjet (f. 1630, il7Q7) 
i 9imtf\)ifti, Wt S^ipComaffTnfrer, buoraf nogle fmbcs i ©cbejmu 
arfroct, 04 ^eie JSkM til Sijlo)) !8tr(trob i Valiwr), ^ooraf 9t|rmit) 
^r n»b^rlt Ubbrag, vibnt am m ufabDanlig Jtjarli^^cb til ^iflprirn- 
^txnb ®runbtiDta tiat ejort mig opnioecFfoni ))aa, ffaoxUitt bnrnt 
SHanb, ftjønbt ban ifft Ijtnbtc @bba, ^at inaitt \t)^t Srobitioncr 
om rtbifte ^onftillinatr. 

S^orlaf Sfuleftn: F. Johannsi Hist. ecel. lal. 3, 716. 
SrWDtilinfl mtb 9)orm i Vormii Episl, 1, 95. 

Srtjnjutf <S«nbrcii : F. JohanDæi Hist. eccl. S, 602. Somrt 
etjr. 2, 453 (fiaiia gartiglicb i ®rail). SrtaOertinR nitb SSom i 
Vormii Episl. 2, 1036. Conjectanea in Saionem, Yonnii Episl. 
2, 10>53. Observaliones in Danicam literaluram 01. Vormii f|t. 
®. 1056. 

£>m Sbbacmt og btn ielanbfTt ^øtfl maa 6anM(d f btn gamle 
norbiffe Siterature ■^iilorie. Cm ERunDlf Sonftaft, SKitgnug Otaf« 
fen« og ®ubinunb ^nberfenø @(nftrr ftc Soitolcti tiC Safti Sej* 
Wniitg tit bet iSl. ©prog, 1811. @. XXXIV. XXXVIII. fflerlouff 
i %[nnat. fot noib. £)(bt. 1853. e. 344- 347. «f Shtnolf Sonren 
^at)r9, fontbtn Recenlissima anliqoisaima linguæ Septenirionalii 
incunabula, id esl GrammalicK Islandicæ Rudimenta. -Hafn. 
1051. 4. (ttooTif UniverTiletfltibl. ejer to drtmplanr, bet ene meb 
tilflrevne 9Imiiartninger) itUiøe: Lingvc Scplenlrionalis eteisenta 
tribua assertionibus adslrurla. Hafn. 1651-. 4. foin inbttiolbtc 
i] at bet gamle Islanbfle &pxe^ er bet fammc fom ttt ni;; 2) en 
STf^anbling om dluneme; 3) at ®<tmunb 3ri^( t)<it iiibfflit be 
(lunfterte 9Iuner. 

€Dm Xiang tiC Shiitofogten bemcife« bri^o« ben f«Tft mt ub' 
tornne Vf^. af $. Scjbeltn om Sent Silbe« 9lunt|Trift fra 1547, 
i %nnat. for norb. Olb. 1854, ®. 206. 

SSagnu« Claffrn : SreWerling mcb Sorm, Vormii Epist. 1, 361. 


Sol'" ©ridiftn. Jttti. 1788. ©n 3>([ 
i Son Supifona g(i(cmm|t. Mi\. 17J 
ArD«-M»gn, Kr. 282-285. ful, g 
lorfftu«, bfl« lolJOflriifiITt cm ffiorflt, ft 
Cr«e til ffam i Arnæ-Magn. 9tr. 251 
HriD. 1776. 4. ®. 410. ffifrlouffB i 
•«pir. 1848. I, XXVIII. 35fr6ofl m 
Crm 6« en^rw i etporalaftrijHd e 
foni«, Ceiittrataftt^aft. fflcdouffa ©fti 
aWfni i Morb. Sitflflr. fot Oi&f. 3, 
«*!. i3, 572. ^i>l6erB« ISpiUln, ©pift. 

Scrié* Djnaslarum et Rcgum Dai 
éintt^ tifrf Cnireni Seplenlrionis A 
1705. 4.' TorftMM, abg, of ©uEim. 
H« 3>«itfr tf Smnte aSKttirtii Uflirt 
1684 C^cji^marina airro til euhn i ©u! 

jDiH Historia rerum Nurvcgicarutn 
tol. f« fflcrljuff« SJiHiot(i((aIitft. ©, 74. 

Son Xfiorltifi'tn : S&ixkuff om SCrne 

^ Drt einhiiiifltii flf ^iiloritn h 
fWUige (iiMt iiCConiiit politijTt Gfttrrttnin 
^ff, f. «5t Xwiøroti brt florc «ff«|lfl 461 15. Z)anff SpTOft. SlobcHraaalttS @tiOtna: ¥o9eI lEoIbing. fibti 
6pt>. Sladmue Saitiolin, G»rtn Vtntinp- Gincgfotfb 
ning: Stpmoioøifft Unbetfegrlfer : ^trttr ©aiibot, Cntrl *nub» 
f(n. lovfilB Sabeti. Can« Spfirt. ^rtre »inafes. Orbtegci: 
3on XuTftn. IRatttinl ^er«. flcerl Selbing, o.R.; SSolttlal 
Stpt^. CEftriften 3niftn. Gproel'rtr: (Eril ^ontopolbaii, 
^tbet @f1^ fienrit etincr, o. f. Sanff @ltl: {iaa< 
Kpftrt. eprogetSSilftanb: ®et fomlbtbc Swfprofltl, 0rtfp»9 
og Sjfffflpcbiffr; bft alminbtliat Sprog, SfltTaluidi« ttlftnlt. 
^rofobln: {lane^lilftirni Stavn, @»rtn ^eetlfen 3ubfitlar, 
e. fl. (SIuiirfcR: DTatttiAø 6^40- 

3Rober8raaa(etd ©ttdtns dqc ilfe ^elbig. SJtn fore* 
gaaetibe €Iilbiing ^at allErebe (agt bet fot 3!)ogen. 9te« 
forntdtbnen ^asbe talbt bel til ^xrst, men ben læcbe Z^eologt 
(!ieb bet fra fig; 8Jibenffa6en forfmooebe be*, oj be i5orf#g, 
ber aJcibeS )>iia at aiifidnge bet i ben, vare enten torte Dg 
fotbtgaaenbe etfer u^^elctge. iføTft maatte bet ftaa tUbane 
for Satinen; ftbm ntaatte bet bugne unber 3nbfl)^betfen af 
be Rijere Sprog. SDer be^fvebre aUe^aanbe gnnfltge Cm* 
ft<Enbtø^ebtt , for al gtbe bet Walt, t>erfon(ig @unft til 
$obe eCer ^o« aRagt^oberne, og fun wnbcr ben mæglige 
abels ficff^tlenbe JBinger funbe bet gi*re pg giælbenbe. !Oet 
fliflb op, nu ^ift og nu ■^ec, fom en bilb Urt, uben SJ^rf« 
ntng og uben ^Uje. SRen benne bets fortrl^fte STitftanb 
følted; ibelige SUgtr »bet bet« 3:jlfibe[sttelfe, og Sen1aT^ 
ninger om betø 3)^gtig^eb til at trabe inb i be lecenbe 
©prege Kælfe, mongle irte, og gjentage pg ibelig. $>eDer 
iffe bar ber nogen lib, bo Jo ftlærlig^eben tit 9Sober». 
tnaalet giennem enlelte Qitsnb ^ttrebe f'S > ^jernlng. ©elb 
unber alle i^ine ugunftige Omflænbig^eber ^aøe bi bog (Jiet 
at bentftte ^falmebiglningen« Orb) „en uof&rubt JRoette af 
aNanb, ber i fortrinlig @rab Tunne ftge« at ^abe barnet .^iiruw, T itiST, Beten ^ooclfcn, 
t 1703, rg crc ta naaetc fil '^e 
terup." ^cUer ilte Iimtc tt ni; 
(£urD)»a ili'ot nben ^Jirfning f>>ia 
@tateiR<enbene. SJirtebe bt enb ^e 
SRøbtrSmaatet« Scug i be 4«ieie : 
tUtigr enirite tanlfpnitne og fætrel 
Buevlfent^eb )Mia beieé eget ®)!rog, 
bet;'ibpiTe bet og (ruge bet. Sm 
tale«, til ^ele gollet. @etft(t8^cben 
at labe j^oSet beltage i ^iilend ^nli 
^cbt' fin ÆrflÆring om .^uguenottt 
^iba( fin Sbo^ em. ben catcinfle 
bcntett SDtatt^ia« 3Rot^ oar gruntbat 
I«rte dttgicnnB alntcegttge @tiffenfe( 
3>annel(e, @tatel(«gt og Æunb^ab 
@t>r»B obergil aUe anbre. SRebene 
tang XaRaffe, ifær i gubelig 91etni 
^Bctibte enbeEiø enfeltc ^snb fig 
Pfie ®)»TOg tif aSetxnIning ovec W Stobntaaalft« etininø. 46S 

Sla^tx. Si Ville iRe beate oeb aUt; men txelse ejemtieloiø 
to, køøe @f)ioggranPete, af ^vitfe ben cnc paa Satin, bm 
anben t>(i<i 3)anft, ^aoe ubtaU ^uab ber r«rte og ntaatte 
T«re fig i alled ^ierter. 3 Sortaten til Dictionarium Her- 
loviaDum ubbr^bei $obeI 3enfen (Solbing aUecebe 1626: 
„3 ©anb^eb, 3 øi»te gæbrelanbet Uret I $Dab finbe« ber 
ba i bet latinfte @f)tog eller I noget onbet, bet [o Ugefaa 
beføemt Ion ubtr^lfe« paa iJanft? iSWongle »i Otb for bore 
egne og ^jemtige S^tng? og ifax 91atuien flabt 09 ftunnne 
fem j$ifte? Og be fremmcbe Zing, ^be be ba ftørte Sjen« 
bommettg^eb cg @ri«n^eb enb boie egne?" Cg i ^ne fBc> 
tænfninger ocer bet cimbripe ©prog ^ger ^rtet ©^» 1663: 
„9JogIe maaftee mene, at bec »ar bel anbet, i bet latinfte 
og græfle Sfireg, ^borpaa ieg ^eCer butbe at anbenbe Siben; 
men mig b«r jo før^ at Dibe mit ifsbenielanb og bets ®))rog 
nogen SSie. (Enbbog man flal beflttle flg paa be (ebfte 
@t>rog, bet ^ebiaifte, græfte og latinfte, ^Oilfet ^ør be Ssrbe 
tt(, faa Dg paa bet fian^e, oalfte, ^eiltet be t ®bnberlig^eb 
fEude gi«re, fom bide leffe eller omgaa< meb mange: faa 
b»c bet bog en^oer at oibe fit gæbcrnelanb btn ©I^lbig^eb 
og labe fee rm glib ubi fm ^ober« Waa( til ©tunbe at 
forftaa og meb Sinbflibelig^eb al fot&ebrt; i ^cnfeenbe, at 
be, fom ontenbe ftot Umage paa fremmebe @))rog, mett 
labe fit eget ligge og foragte bel, ere be ^ue^olbeit tife 
ulige, fom meb fin egen ®Iabe ere omhyggelige at bibe og. 
beftiRe fremmeb ftanbtering, men i bete« eget ere bt blinbe 
og uagtfomme; enten at snenneftcne Ijebeé beb fit eget 09 
^abe S^ft til fremmeb, eller og forbi be ete Begierlige efter 
at otbe for meget og berfor glemme fig felb. SRan bit 
betler bibe mange 2;ing, enb faa »el; man bit btere iWefter 
i fremmebe Sprog, og ^abet ille enbnu lært fit eget; bi 
foragte o« felo, og berfot foragte«." <Snbnn mættefigete ec ;~' —"""'" "' om fdine Jo 

'" ■"" ''»totnbirttbtii oj ©« 

I'Wtninj .8 ben 3i,bfHbcife ,, 

'"WOUtoaelft oj Ci,; >„ , 

ter maa uwiK,,; ,, n^j, |,^ 

»en (<ttr. b,t, ,j t|i„, ,^„,„, 

•»ren »ar jltrt o« f,|», j^f, 

»i len»lt! »ub 3!j,„„„ ^^^ 

firifler H(, mo» man (( m i, 

>«»« fc«, gcrnufun S^b„ t,,, 

«<n, bn ajttr fremmtb. e|>r«a 

J> "«''•" '»"lis ab, f.m t™, 

SSttfaSM, ««ar©»[,„(,|„„„^, 

•9 tenb,t a,, ,„ „ f„ ^^^^ 

»atom oj fag,, i„fc „,j j,^^^^ 

*•"'" »eb Stabrtinj .II,r a, 

W«sen, »,„ be. „ sibrt ,„»,„ 

»•ISlemln, .f 9!a,„„„ ,j ,^,^ 

*" «ln>lnb,(ij, s„Kæ,Cirt,b f,t i 
"K e« fUj Sane og ,„ f,|„ g. ligeS gr^øt, til at ftanbft ben Vtlbe ®Eabc, til at unbcT' 
tTtjftc &itenflabei og SJrebt. Og faa langt, fotn t>i Tunne 
fflge $)tftoritn, fra Snbe tt( atiben, fnibe Dl albrig, ot 
:9iugm af 3Ri>ber«maaht i)ax manglet. 3)et fActlitx ^n 
ifte btot om be Sterbe, men cgfaa om 9Imuen. S)et eX' iRe 
nol meb biefe ec(t\tt og latinffe Sttifttt, fom be Sorbt 
maa tienbe; aSiti og be <Sn(ette< Zatb moa iftati fot 
Øje, ttfe alene be Sterbeø, men ogfaa menig iDIanbS, iTtc 
enlette @tanber«, men ^ele f^cebtelanbetfl ; ingen fan nnb' 
tage« fra ben atminbelige Sængfel efter et tælleligt 8it>. 
£)bi9 nogen (obet ebet ajiøbommene @Iatte, DiOe ebcrt 
©jffle ba ilfc atttaa bem? USange (tge betefler. $»i6 
nogen tiffiger ebei Stigbom, Bil bnt iffe btne eber tiør« 
tommen? SiUe feer ieg Ib'te beryaa. 3 «nffe at nogen 
flal tilbpbe ebcr ^teber? HØe (omme 3 Ubtntt. 3Ren jeg 
lobei cber baabe SSiøbom og Wigbom og fxeber og ISie, 
jeg tobei eber aUt et rofomt Sib, naar 9RobertfmaaIet 
bl^rfeø meb Mlbot, naar 3 i S<Ebrene« ©frog mebbetc ^oab 
ber f«reT til ben ^»jefte 3)t}b, naar 3 tRe felb fbigte. 
Sebiggang og Øattigbom ere be oigtigfte Xatfager til @ta< 
lerne« Unbergang, men be (unne ide ubrt^bbe« paa nogen 
bebre 3}iaabe, enb »eb 3RebeTømaaEet< lO^ning. SfuHe 
bi benbe bor £m til i^emmebc, meben« Bi fabe Bore egne 
SRebborgere b^nfatbe tit Ørtceløe^eb? etulle bi oife Utal' 
ncmmclig^eb imob Bort eget 8anb, meben« Bl unbe Srem> 
mebe iDel i Bore @ober og mebbele bem Bore Offbagelfer? 
9tet, Beb at tjene Bort tftebrelanb, gaone oi netop Siben' 
ftaben og ben ^tit SJerben. 2^i ^Bab ber ^ibtit alene ^ar 
Baret be 8ærbee @ag, bet flal ba bliBc afle«; (oab ber 
^ibtil ^abbe Ssrb beb fin ©jelben^eb, bet fla( ftiøt i Vri« 
beb bet« alminbetige Slette ; ^bab bei ^ibtil ide lunbe Binbe« 
t»b nogle faa 9ærbe, bet ftat tRe bltbe (iggenbe, ffiult og iiuere i ewnb lil at 8j,r, »,„ „,„ 
»" " m alminbdij mtnncfld 

»O« i$«ne(Ia9 mjte ti t,, (,,„(, 

Wfen (au b, jtftrø, p^ ^^ 

BaltijbOT ag Ufcmutn^tb, m, 

*"' >" fi*™ 'tajl bet til %; 

« bet mne n aBenneltene« i 

'«"' ®Wb.n. Wt ufebbanti, 

lenbe, ifær I Sfrojet; n,e„ „, 

W. OD be, ber l,att fa. „„ 5 

f'I» «ben bibete bmf ,fter(a.„i 

3. .»ere »»,« „, b,f,„ ^^,.^^ 

6I"e; af anbre« Jejtgrrf ^„„ , 

»n ejen Sfterlaiite; tj fc„ „ 

"""»" ••" eptos '»n tribe ti 

«r«|l., bir ajælbe fat bt tijefle 

ben eienbajnmeUaSeb, at bet egn 

fætninjet, ,n 9„tbet, fm iT,an,, I t;r F... eget I laber efl ^olbe be fremmebe Orb t !6re, nout bi fun 
JHe tneb bent feefmttte bort eget @))toøe 9ten^eM ©rafeit' 
lanb, Ifoii ftoie Wænb ISftciflægten ^(ber faa tntget, ftal 
paa en^oer SRaabe locprifee; Stommeine fluQe be^olbe ben 
\text Seremtnelfe, at ^aoe øacnet beb ^ptietUge ©Fnftei; 
^an^mænbene fluEIe alttb it^be !6ren fot, at t>e ^abe ftirft 
fDrføgt at obetfcette be gamte (atinfte goifattece i bert« 
@1)rog; og dtafientine, ^bté glib og SJinbjItbelig^eb fof 
tfene ben ftørfte 9toee, maa gaa foiub for atle anbret 
3>el bære fangt fra ofl at bide nsgte noget Solt* ber «eb 
n^ Opfinbelfer ^ar tnblogt fig SSetbenø JBetvnimelfe, ben 
fortjente ^æbet; men imellem 8oO))ii<ninger ober bem i>U 
ber titeiafe ogfaa Blioe en ?labfl fet »ot Sfihre, naar »i 
f»rge fot, at bi ilte ere be enefte, ber fotfømnte bereø 
SRoberemaal. derfor (eber og (efbærger feg alle gobe 
"Sfianb og Øæbrefanbets fenner at lægge fig bet paa fjerte, 
^oor mange og ftore @ober ber gaa tabte for t^tebretanbet, 
naar 'i^oberemaalet tingeogteø, og ^cor oigtigt bet er, 
at Aunfter og 3}tbenftaber bel^anMee i Sabrenefproget, lig«« 
font t^Æbrelanbel allerebe ^ar feet og meb Zahiemnieltg^eb 
t)aafti«nner, at bet er peet meb bet, fom oebtommec bor 
grelfeS €ag, eg meget onbet, fora alletebe (ænge ftar bæret 
ubgioet t Wober^raaalet. Ajsrtig^eb til gæbrelanbet, ®ont< 
Ifiem meb Senner, bore ??ærnteftee {^ornfben^eber befbterge 
ebei, at 3 ille fct^olbe ebere SJiebbotgeie ^bab bet eeb 
eber« »rbefbe, SefttæBetfet og Sotf»g et bunbet. 8ænge 
nol ^a&e Di (t^et tit gremmebe, lab oS nu felb bringe til 
Xitlelig^eb ^Dab ber er foifpgt af antre ! Sab oé bruge Sta« 
turene @aeer og »eb eor ©ferning vife, at bi ilTe ftaa tiU 
bage! — tltt lunbe bare artigt at bibe, ^billen 3}lrtKing 
benne late ^at gjort i be SærbeS ftrebfl; men, faabibt bet 
oibefl, finbe« bet itte noget ©por beraf, og Satinen bebbtet) 
f ""' ""• '« 3.tb«, ,0, 

• »ojra 1702 5att, , 
®*6, socel,, ,„dag.„u„„ ISottrdmaaltt« etiOine- 469 

Hfftaa, Ubt unter 3:ibettø tt^t, og bet git bent itle (ebre ^oA 
pfl ent i onbre Sonbe. ©progfotfferne »ore ilbe fame. 9a* 
t^oltcitmen ^avbe foalt ben gatnte Stteratur, dtcfonnlflinen 
i fu anbet @tabium ^a«be ^e(ft feet, at enb ifte bene S»< 
niiiger lom fot Dagen. SlfreDne fro bet gamle ®prog 
manglebe ^orfferne, be faa ber oare, et^bert STiUnlftninge- 
jjunlt for beres 5oii''ninB. Sloler Bore ber ingen af uben 
Satinffoler, bet bar ber fprget for; og uaar ber enbeltg i 
bem Isrtefl noget X)anfl, faa bar bet en tarioefig SJegtfnbelfe. 
X)t maatte ^ente €))roget ub af 33«gerne, fom ber^oS oarc 
fjefbne, men l^oerlebe« bet »at fommet inb i bem, bibfte be 
nte; eUer be maatte ^ente bet nb af ^ottm iDiunb (fetb 
^abbe be albrig lært bet), men Sllmuen« Xalt Bar ofte ufor« 
Ilarlig, t^t ben ^abbe jnft fm 9lDb i bet gam(e. ©aalebeø 
inbtraf bet g'enomen, ber etter« lunbe t^TteS befl^nbertigt, 
at bet lærbe ©prcgS iC^rfntng fremlolbte 9Kober«moaIet« 
Isrbf Se^anbltng, at benne maatte fremmed berbeb, at lingua 
latina fif en prof. eloquenliæ (et jjenomen, ber fenere gien* 
togee unber 3afo( Saben) og at fijøbenl^abne Uniberfitet 
fif en prof. poeseos, ber fao enbelig ogfaa tog ben banfte 
$oefi unber fine SJinger. (En abninbeltg BibenfFabelig @t"^09' 
ietragtntng maatte gaa forub, ffrenb bei tunbe tænteS paa 
3Roberdmaolet« grammatifte @ammenVng; og naor Op' 
mærlfom^eben for benne Bar baft, maatte be f*tfie Sorftere 
n«bBenbtg f«re ben ^en til bet tnefte be (fenbte. Den førfte 
39e^anbltng af banft ®)>rogtære bærer ogfaa t^beCige $rsg 
af benne fm Oprinbelfe. 35en ^anblebe om 2Bober8raaaIet 
paa Satin, og teBcegebe fig ^elft inbenfor tatinfle @)>rog> 
fenomener. Det falber mig iffe inb at babfe ben ; ben fulgte 
ben enefte SSeJ, ber var banet; og bar ben i meget faa 
langt lil&age, faa maa @runben for ftfrfte Delen ffgef 1 
feloe gitologien« flette Silftonb. Det WaJfiffe ©tubium. '^" " ""nor riniclijl, at 

tinfltnbc Sttf bcr tar «t t, 

»9 fan Imim ti wtr lil m. 

""<•'"' S'rfleiite @,„f „„ ^ 

•II. f(«ar ben rdijijf, UbBitl 

KM SBKdfe „j s,„, j,n„ 

""k ben f|>r.9li8,. e, Ir., 

lwi<. fa« inagn Spnm f 

fakilrænrebe Srrt,; „ j.„,„ 

f«« Wg.r ®pr»8rt meb i «a, 

?'""• '!•« »».n er bnnb, 

fWratr om g.rftenb eller 80, 

""""' frrai'«!«« ni, aorefliain« 

S*«'? SWenneflen fctur ,r . 

*"*f" CpKifferr. r«n 5ar en ibel 

ewnlnger, ber ffnBe tage« f., 

w- *ii|li8 fem be ere, .g ,„ 

"fmnbrebe, Ilje nfolielij,, ,„„ 

fcra manjter SM ti[ ,„ fri sj,, 

*»im oanbljl 81«. 511,,.^ „^ , SSobtilmaatrtl GtiQinfi. 471 

paa fine ©Ijenk, ofi Mtber uartigt, font ^tn forf albue ©a* 
tiiiter, t^i at \pt%t meb Slnftanb ^ax ingen lært bet; bet 
talei tun ont at angre @^nber, fotn maaflee ingen Ifar be> 
gaaet; og ftal bet enbelig engang tcenie felo, fitefofeie, fati 
5a»e Bi jD feet, ^enrtebe« bel Drænger 3Bunb øg gebærbet 
fig. SRen naar bet nu biitelig fcr^olbec ^g faa, ot ben 
l^erflenbe, af ^in Jib fdofrentbrogte Æ)el of banft Siteratur 
bar ^nbagtebegei i alle mulige tjormer, ben ene mere fntag« 
tøe enb ben anben, bar uenbelige ^falmer meb bet famme 
©tcf, Sat enbnu uenbeligere Sig)>rsbifener, ^borl S8i6eIff}rog 
ere bragne paa ©not fem en tefotmetet iWefenftanb« ; libt 
^iftetie til en SEfbe^Iing, Itgefaa t«r og uben nogen felb' 
o^løflenbe £anle ; og en $oefi, bet ubenfor gubeligt 3nb^oIb 
næften coeialt fan( neb til ben toa t^orm ; ^botfia fhilbe ba 
©prcget ^ente ^læring cg S^lbe, ©tvtte cg Slugt? ©aa- 
lebe« ftob bet HI unbet ^tn gamle banfle Slbel, fet @ne< 
Volbdmagten brøb ben« ©tamlrceer itu ; meb en i ©anb^eb 
agtesrbig jtjarlig^eb ftemmebe ben 3Robcr6maalet, men ben 
hinbe iite fremme bet uben paa fin SRaabe; ben tunbe iHe 
f«re bet ep af ^in b^be Siønb, ^bcri ben felb fab og figgebe 
©tjerner, lun paa en lille ©trimmel of $simten, tun en 
ringe t)ti af ^errenS Siarfet og unbeifulbe ©jeminger. 
ftun ^bab bet c))løfter S^anfen og uboiber fjerlet lalber 
©ptegets fljulte Sræftet tit 8ibe. Iierefter, omtrent »eb 
1660, inbtræbe fotanbrebe gotljolb. SJe pelilifle antoge en 
n^ ©filfelfe. 9}eb 9}ig«bagen mgbe ©tsnberne, Sonbe« 
ftanben unbtagen, og Botgeren taler meb i 3)}ober4maatet 
om 8anbete Slnttggenbet; men bette, fom man ftufbe bente, 
alt obetftiaalenbe Blaalt}« bleo fnart flutlet nb. 3fteben 
for ben befljetraenbe 9(bel, ^»i« ®runbbannelfe bot mob* 
lagen igjennem Satinen, men fem bog i fine bebfte SNsnb 
bebatebe fit banfte ©inb, ttaabte es n^ %btt eOer totgecligc 472 fiet teHf tmnmu ftMl Cwf. 

SKæcenater, ber fulgte nteb dtm^ kg^abcsbc 
igiennem be ntfttt epto^. 60« S#^ kertf fiMdflh* ti# 
tinen« ^errebtmme^ noi bet fronfte Cf)n»g tabtattr h« 
aabne ¥(ab9, iRe bet gamte 9Røbec«»aaL .Steb Xffliuicføi 
af @Iaane cg be anbu Soibflafeer (Mia jj^ii €ita' af €tatlHt 
forminbflebe« bet boafle @)»vøgrige^ CimfcuiA. 4lkK Jbpe 
Segiben^eb^ fljøiibt oftm a»taft/ mm øgfiaJ|cc 
fonnebeift bend Stiger« Det teii|Eii ^fnrofl bUn mtr 
f{r<enlet tU Øerne og Xftrei^lfonb ,• pg Ott^ttA. ftcftotaM 
øm en bebbarenbe f^roglig gorKtob^e meb^^Sboitetf: -bcr 
bannebe Obetgangélebbet imeOe« be ftresgereSDioUfttt teA 
92orb og be blabere }fM be boafte £ifr. Z>ett fMiffeiflto' 
giering faae bt^bere enb ben banfle; bes ]»ilbe itfe 6bt'.cs» 
l^bæroe biéfe Sanbe^ men ogfaa tilegne fig bem; ben anlastof 
inft berfor et nt^t Uniberfttet i 8unb, og inbf^rte, iiben 
Sarml^iertigl^eb , fbenfl ®))rog i fiirle og @fo{e. S)et foc^ 
lob no^ppt et ^albt ^unbrebe 9(ar, forenb benne Sorbanbling 
bar fulbenbt og bet for^enbærenbe banfle @{rtftfprog oau 
blottet meb bet fbenfte; imebend S)anmarl )>aa ben anbcn 
@ibe, uben at mærle Uraab eUer i bet minbfte nbeti tt 
raabe 80b ber))aa/ faae bet l^oitl^fte trænge inb og fortrænge 
bet banfle ®))rcg i betd ælbgamle Snem<erler i @#nber<^ 
it^danb. 3ra benne 3:ib af miftebe X)anmarl ftt Sobfæfte i 
92orben. gra nu af bil og maa bet Beftanbig tabe« 3 ben 
Xraltat^ ^boroeb @Iaane b(eb af ftaaet, laa aderebe, fom 
jeg forben ^ar jlaaet paa, Zaiti af 9{orge, og i Korgeé 
Stab (aa, at ^anmaxt, for libet tit at bcere not, bilbe og 
ftulbe blibe en gæUedftat meb S^ftlanb. iRaar man tager 
SBægten af ben ene 93ægtflaa(, maa ben anben nobbenbtg 
flaa ober ti( ben mobfatte @ibe. SRen jeg foregriber l^er 
Xiben; bi fluUe efter^aanben fee bet altfammen lomme. 
9{orge« Xab broge« i Sangbrag beb be )>oIitt{Ie Omftænbig« IRotifrfliitaalrte 6ttBitif|. 473 

IftttT, og imiblmib fciflnfebe bet, ber i ^9 ftio »aatte 
anfre« foi en gorbsrBeffe for SJioberdmaatet, ben otter* 
Mlbenbe franflc Snbftljbtlfe , 3nbDiihiingen fra S^t^fKanb, 
ifcer i alle ^»jere ftrtbfe øg ^0« be @srbe. !Cet er »Att> 
ftcligt at ftge, nasi benne fronfle SnbfC^belfe egenlig teg fin 
Seg^nbtlfe; ben bar ^eS oø albgannnct og ^abbe i ®Tunben 
albrig ^øtt ob- ¥ari«[ltTtene af(»fie« af Steget og @tats« 
mænb; og ^ele ben enropæifTe Ubioifling moatte nøbbenbig 
fnc o« meb fig; XbfUanb »ar ben enbnu tibligcre unbet« 
giben. Subbig ben i^ietlenbeø Zib^atbet giorbe bet fianfte 
@))rog til Suropa« S^ungemiraf. Øreberit ben ZtebU bax 
enbnu 8atiner og Q^rifKan ben $emte nætme^ tbfl; men 
ubtnom bem bannebe f!g en ftoi jttcb« af ben fianftc 8i> 
tcratuT« Xil^tengerc. S)en gatnlé Hbtl ^abbe ^olbt foa 
iRoberSmaofet ; ben n^ fbærmebe iffe berfot, og brøb fig 
tun (ibtt om @b'i>9"t(4*l>> &*t rejfte ben Sierbe nb, o{ 
lom ^tem fom en belotfet Si meb Satin, nu meb Stan^; 
ben rige Sorgerfn &egt}nbte allerebc at fættt en Htt i at 
^abe glemt ^t SRoberdmaal; Ifvi aUt bem, ber rebe ftg IH 
fta ben gamfe Crt^obo|c{ , bar btn bibcnftabelige Æ^annelfe 
aUerebe naturalifttft, og lunbf !nn er^bterbe« igiennem bet 
@b"S' ^^^^ ^f bar nebtagt; et @bt«g, fom bvtt, ^botl 
ber albrig ^aebe Metet fitofoferet, fhlbe ^aoe ^ft uriler« 
blnbelige Sanftelig^ebei oieb at gfengibe ben. ^et er faa- 
lebe« Ilte {tolberg, bet inbfnte Øranfl i Wobcrømanlet ; 
bet bar før ^am; aOetebe »eb 1640 (Si(^mann 1644) møbe 
bi Jllager berooer, og »eb 1700 finbe »E Bøgerne oocrf^IbU 
btrmtb. $)»ab ber )>aa een ®ang, ligtfom et n^t jtifbe* 
btetb, fvringer op i Siteraturen, maa natutligbi« [cenge før 
i abfiirtbte Karet ^abc ^aft fit fQuIte Søb. (Enbellg bor 
benne 3nbf[lrbelfe af en faaban Seflaffen^eb, at bet tnaatte 
bore let og betbtmt at gibe efter for ben. {labbe bet boret 474 t>n IctTlt £ib«cuin. ^aa(l &VTt>^' ^| 

^Robctemaaletd gianimatiFte ^otm, btt flulbt omfliflr«, fa« 
ifMit (el TÆrel en gan^e anben @ag; bet funbe tfTe fffe 
uben 3Jii>bereraaQlcW Unbergang. 3)(en nu »ar tct fim 
nogtc Crb, bet ftiilbc ptnb^llcc. <5n ficr 'Bccngbc gfrbc 
gatiite banftt; Crb Ijenble mon fi|i lf(e iiieic crb, rg ei ^aoc 
egfao nu næflen ganfle glemt bein, enten forbi ®icnfiantetit, 
^tcrtit be ^ørte, blete fottc tit ©ice, eller fcrbi SWaaben 
at lænfe pno ganfTc ^abbc fcranbrrt fig- ^tab t>ar na< 
turligere, naar mttn canbl ben n^ ^^Æutirntaabe igjcnnctn et 
fremmeb ©ptcg, enb at Senvrte bc freinmcbe Clrt , ligefom 
^aanbDÆrfeien gjfr meb fit iKebfTab; eg naar ben latinflc 
SJonnelfe fteb i ben nrermefle gcrbinbelfe mcb be rcmanfle 
©p^Dg, faa t>Jte oi fem gcbe l^atincre jo cgfiia ^aive 9{&> 
manere, og fulgte, naar Satinen entclig fliitbe opgibcfl, bet 
fiMH (aa ben og øor ^ibtilvsrenbe ^anneffe nonnert. VU 
^tiiitx i Orbfcrroabet ntaatte attfaa af fig felv \totpt9 mcb 
fianfte Crb; oeb Xabet af bet gamle @)>rog bot ber ep* 
ftaaet en j£otn^eb, ber maatte ubf^Ibeé. %t tsnle felv t>at 
faa befborligt. 9!ctcp en tjgnenbe Cbergang maatte fetten 
inbttæbc. 3>a Satinen enbelig (abbe maattet ep^ivt fit 
dDer^erteb^mme, ba bet franfle Scefen bar (Itbet til n 
¥ari>bt, ba bet germanfte @)]rpg ubfiiHebe ftg Dg otwrteg 
beif vibenPaSelige £)annelfe, ^aa laa bet oB enbnu nænaere, 
og faa glt bi over til bet. !(t fienbe tilBagc til bet gamle 
»ar i fig felo ugjsrligt, cg t^ffebefl fflrft og funbe Intt (otte« 
i a$ætf »eb, tilbeld og meb be fomebne $enf)fn, ot tafbc 
Olbtiben [elo tiftoge i Softet« »euibftVb. 

S)ette er omtrent ©angen, ligefom ^obebtanfen, i »art 
€))rogB Uboitling. S!t ffude nu i bet enfelte betragte SJe* 
gtjnbelfen bertti, ben SRaabe, ^borpaa bet Iscbe SCibBntm 
ab Øorftnlngenø Set i forftjellige {Retninger forfægte at ep* 
Itrfe SRoberBmaalet. ®t)rcgfor^tRgen tom eftet^aatibra til epreefeiftntng. XDifilb Oabtn. 475 

Seeibft^eb, men ben tnanglebt naturligoU Jllai^eb, og lebttø 
it<rften alene af et buntelt 3nftinlt. Om bet banffe ©ptogø 
Ofrtnbetfe lunbe man n(e))t>e gjøre fig noøen ttjbelis i$ore> 
ftifling, ba Æunbffaben om bet flamte ©preg oat ingen efler 
faare ringe; og man maatte alleTebe føte fig nogenlunbe 
tilfreb«fti(let , naar man lunbe fyie 3RobeT«maaIet tilbage 
til $tebrai^, ®neft og Satin. Xt ub(ebe bet af ^ebratfl 
toai ben albfte, meget l^nbebe, goteftiKing , og abftitlige 
3R(enb, blanbt anbre ^ebeT æanbat i anagftru|) (1651) 
Hlfatte beree ©tiicghæfter meb at ^nbe Sig^eb imeOem nogle 
tunbrebe ^ebraifle cg banfte Orb. *Ba bet ©prog, fom Dot 
^erve talte meb core fvifte goialbre i ^aiabie, bteb anfeet 
fom Wober til aQe Siungemaal, maatte ber ogfaa t bort 
finbed Sebninger beraf. S3ettel Anubfen atpiitoniu« am 
ftillebe uDførttge Unberfegelfet om bet banfle ®)>rog« Stg^cb 
meb ®ræf( cg gatin ; men bi«fe af^anbtinger ere lun mær« 
Wige, forbi man af bem feer, at enlelte gorffere iagttoge 
Sig^eben, fti«nbt be ilte bare i ©tanb til at forflare ben. 
Derce fornemfte Seflebning Bar Orbene« 93cgptt»Iig^eb ; og 
bet ex allerebe meget, at bei iagttage« en $)ogftabobergang 
fom afpiratienen og 9 iaXg og ©alt). Mimeligbt« er bette 
ben førfte Stnetfe om ©piogeneø Staturlove, men bet barebe 
lange, f#renb btsfe Sorfeg Mese fottfatte. 9Ileft tefjenbl 
iMonbt bi«fe Sorffete er SEorfitb »aben Cf- 1668 i ^er«- 
l«b i ©taane, ^bor ^anS gaber 3aIoB Saben var ^rceft; 
aielter i ^jolbef, t 1732). $an fommenlignebe SHober«. 
maolet meb bel tatin^e ©fttog i et ©Irift CRoma danica 
1699), fom „maotfe fiube en gunftig iWobtagelfe, forbi Op' 
ftiUingen af en snængbe C'ig^eber imellem bet fim))le, libet 
agtebe Snober^maal cg bet ^æbrebe JRommerfprog ^abbe 
noget obenaflenbf og mere enb morenbe; bet fbarcbe ti( 
Xibenø &9ft at finbc ©prcg^armonier." 3))en ee^onblingcn 476 Det !«t^ XMnmi. 9m9 P^tt^ ^ 

it uben Jlritif . Z>et gaor mefl vlb paa at fbibe JDMMMt 
ftemmelfer i Senbinget og Zaltmaahtt, fsafimt: it glM 
{)obeb, i (for) aUt 9o(!d C^fne, en gi» S>éf, et n>HWM# 
einb, 0. be«I. ; men l^erfen t<enlfr Ifm pøla', ^at Mfffc Z$il& 
moabet ere faa notsrlfge, at be fbibe« i oSe 6l^rog/ ^MA 
ilte Bem<erter ^tt, at en gdb 2)ef af bem l^on mf^mr^'f^^ 
frem ere inbfcmne i SRobetfmaalet fra 8atiiieii, eg flK'Aifi^ 
rinbelig ^i^re bet til« Sigitenbe Bptiisanbét\$%éStt -U^Øf^ 
tigebe ^and Olvffen Stl^fteb, JohaMés OlaideslYctfptfH^ 
UDus (f. i St^roiib^itm ; 1691 Rtfteir' i ^btTéfté^'^lOBB 
$ræft, t 1740), men ^ang Srbefber, ber Inn erle'ébtaM 
finger, Blebe iSe trl^ftt. ^ 8(anblng af ^iftorifle ég ftnrog« 
(ige Semærhiinger finbeg l^cg $eber Singl#i> (f- i^l^figtm 
i ®Iaane 1636, ftonreftor i Obenfe, ^æfi Al 9me SRrK i 
Obenfe, fcnere i ^rceftø, t 1705), ber ogfaa famtcbe tit et 
Leiicon Scanicum. 

XII ben banfle Orbbogé 0)>(^dning maa man en Stib 
lang ^ente ©toffet fra be (atinfle Orbb^ger og ben i bem 
tilføiebe banfle Cberfcettelfe. Jil be tibligfte Hrbejbcr af 
benne ®Iag^, af Gl^riftiem ^ebcrfen og §enril €mit^, 
flutter fig 3on Surfend Vocabularium latiuo-daoieum 
(1661) meb Øortale af 5?ielg ^eramingfen, ber atterebe er 
omtalt i forrige Stibérum, tidigemeb STiQcegget bertil, ber 
inbel^olber nogle faa Sibrag tit bet banfte Sobff)rog. 21( 
be fenere l^øre ifær: 5IHattl^ia« ^or«, ^big 9lomenHat«r^ 
fom l^an ubgab paa fin Ubenlanbgrejfe (1594), bog tun 
inbe^olber (Subftantiber , orbnebe efter Set^bningen, og et 
banfl Orbregifter. S)crimob l^abeg bet^beligc OrbB^ger af 
ben beljenbte ©lotemanb, forfatteren til ben banfte ftirte^ 
^iftorie, fom foran er ncebnet, $obet 3enfen Solbing 
Cf. i »otbing 1581; 1605 »cKor i »alborg, 1608 ?rcefl 
ti( æinbinge i ©æOanb , 1622 ti( $er(ufg^o(m) , l^big Ety- OrtbføtT. Stalt»ia< not(. 477 

mologicum lalinum (1622) ex et latin^*banft 8e^Ioit, hh 
fotn faabatit inbe^olbet en ftor 9Iigbom af bontTe Oib og 
UbtTt^t; og Ifrtii Oiclionariuin HerloviaDuoi (1626) er ben 
ffrfte banfMcitinfle Crbfcog. ^eb« @^t)4 9!en, Sauiib« 
Stet ($r. Sars Stel |)aa 9{«flneS) f(a( ^ee famlet el batift 
(atinft Seplon, ligefom ¥eber ©^v begbnbte at ubgioe et 
faaboKt. Og enbelig eit be *»rige, for Satinenø ©tt^lb ub« 
givne @to(eb«ger ligetebefl banfle ^ptogfttbcr, fom be af 
^iflorieflribeicn @tt))4aiiia9 og af $an6 Sl^obc (f. 
Daa 9(9 1625; 1660 Aonieftor i Obenfe, 1661 i %axftu*, 
t 1679). 

3>tn fnfte, bei ubltiftebe flanen til oø tllbeU ubai' 
bejbebe en futbftænbig Orbbog ober bet banfte ®))rog, bar 
ben foDi aJelbnber og EBefotbrer af al banfl SibenflabeUg^eb 
ietienble ©lormanb, 3l)atl^ta8 3Rot^, en @pa af Ui«> 
lÆgen ¥ove( 3Rot^ og Srobtr til ®o))^te Sfanalie ^ol^, 
bet 1677 bles ®ret)inbe af barnet; (f. font ber mene« i 
Obenfe efter 1642, ablet 1679, 1684 OBerfetrelac i bet 
banfle AanceQi, af^ebiget ftra^ efter O^riftian ben ^tmta 
S)»b 1699, t 1719). $aa begbnble, unbei ftnc bigtige 
offenligt Sorretningex, at famle til [m Crbbog 1680, og 
arbejbebc felo; 1697 ^avbe $an nbfaftet O« ¥lan: ^bert 
Orb ftulbe giteø nttb latinfl ODerfattelfe , og Ocbbogen 
flufbe tillige omfatte ^lobincialiSmer. ICertil oilbe ^ 
^abe ^ibiag fra alle 33ele af Sanbet, ^billc (an« @ttOing 
tct lunbe forftaffe ^m. ISfter ftn Sfflebigelfe f»gte ^n at 
ubføre 9r6eibet nxften alene ; men ber bleb hm trbtt et $ar 
goliofiber fom ¥c»t)e. Samlingen af 4>)n< ^aanbftrift, ben 
@ang 60 golioblnb , ber 1753 af SlrBingeme bleb folgt til 
ftongen, (enHcb i @e^eimeartibet inblil ben 1784 b(e» af« 
leveret til bel Jtgl. Sibliot^ct. 3 fin ®tri»entaabe oar famlcl, fom ^an fe[t> figcr, ubaj 
fom ubaf abflillige giUide 9;prf(€ 
SlbfliHigc albxe grainiKatijT 
»oret Hl paa iatin, men inge 
¥eber ©Ijb ncEBnei: fom gorfotte; 
Stct, &tepfittt @)M)bebierg. X)eti 
natil, Itge(ebe8 paa 9atin, et a 
ban bm iSIbce (Graninialica di 
gubfrtjfltige ^ræft eg æiflop, foir 
(or (an tilegnet $rtne Q^tiftia 
at nn efter ©ouDetainiteteng 3n1 
epvei al btfTlee omhyggeligere 
nan af gortafen, ber er ftrebe 
aHerebe »or forfottet for t^be %c 
nemfeet og forøget. Mhil eoim 
•uoiDialum esse potesl. 3 anbi 
matiRer ((an anf«rer af bent c 
i9t ifFe ftaa tilage ; ogfaa bet 
gantias. Sit b(tle og brioe fvemi 
men eort eget b»r ille forfijmme eiffogtttn. Ctit ^onloppibaa. 479 

•fStc er bet nrttt maal, oot tolrt Ketbtrftimtt 

Cg ixnntnd KalttfiiOfT. ^ab fattrt nu oort f))n>)| 
Sil ItH fuietomntfn^b ? Sn rigtig Qlofebog' 

9!rl an, forntmmt Stn, font dår af tøtn fijmit 

tlbortft bttte farft, Hio ort, flh) frtxn Jtjtme 

%f tiaarbm ti«b, bu ai ntA fctmmtb Aa(t> og ))Io9 
^ar (»tofltb, nifli ^rc til Bar(l cnic attflre ([og, 

{iar bonfb Mjtn fnfl, big felgt oi faa øitriK. 

3)«it> {loen Jttjftr Jtait førjl taibe lltgt be £i;bfl(; 

as«! Dot Pontoppidan |trf« btttt for b( 3l)b|tf, 

(@aa talbte Cimbrer nu) ud o)), tom bd> 2)an|T manb, 

JToin <Sot(, 91ot|T og lac ot tate rot og ftxiet. 

SRtn SrtC ftrccig') og Btotr fitr for jTal MiM, 
@aa (ftnge 3>i)nflni (wn og tungt rørts tanb. 

€om bet f^rte fulbftænbige SoifØØ of benne Slit, bex 
»oBebe fig frem for 2^fet , fottjener bette ©Irift oUe banfle 
@))ro9(ærbed O))tiiærffoin^cb. S)et gaar naturltgbtd ifcer 
ub paa at iagttage be attninbeligfte genomener 09 nogen' 
lunbc at orbne bem; men Ocbningen er meft melanift, o^ 
fun bet ^bre, meft i Ojne falbenbe etb genomeneme tunbe 
gotfatteren Ijenbe, iffe bered tnbre ®runb. :Cet bepaax 
af ffere afbelinger: Observationes orlhographicæ, it)orunbet 
(ørei Cognalio lilerarum; Observaliooes elvmologjcæ ellex 
gormfæren; og Observaliones syntacticæ. !Det f*rfte 9lf« 
fnit ifsi er Be^anbtet meb en tjtfi Sterbbom; berunber for« 
ftaai ^an ilte blot ben egenlige 91etflricning, men of^anblec 
ttUtge S^beneS @Isgtftab, og benytter bertit Sammenlig- 
ning meb anbre @piog, l^ebrai^ og Øinft og Sslanbfl pai 
ben ene ©ibe, Xt^ft og anbre n^ere paa ben anben. :Cet 
forftaar fig , at ^an ^ar bent^ttet lattnfle og græfTe for- 
fattere: ^rifcianue, ^actantiu«, $(ato. ©ammenligntngeti 
er ifte giennemgribenbe, f<)ger fun Oberendftemmelfe imeKem 

■) Ericas, Erirlcus Procop. Bist. Gol, I. S. 4S0 Ort Isrtc SMhk. IMaf Bpn«- 

enlelte øenomcnrr, moi aSexrifc bene dagttogtlfe er i 
Mig nof. Sift I«! ^fe pete BeiiMRfitagev, ^Hle I 
og uTtore ØoceftiQingtT man ^attbeøn SIct^rttwiBgca^.f.fillk 
om btt unberfwttoibc c (jb brsvissinoia, fiwd njljiilMt 
8000 eSerlur), (ftoittf rabog ^fvre« £>Kb foM Sl^ffO«^ 
€fru(; @ttb{)}b<forb^Uagcn goai eiibtg vibcte- nA: Mt 
SNen paa ben onben Cibc ^ax ^ Monge fwrtw.gimMil 
nEnger, ubf)>ruitgne af et a^Ibct og «f SaMr'itaKmglg 
Staturllfl^cb. $an flUex f. (Ef. 6tl»l^ea 9 og Øleb^kcB 
dob, og Bruger tit ben fibftc btt lotiBfli ^»n J^ bel .bMiPfc 
OQe i ^abbe non ; eg fMuet iRe blot {eg, iager. nmi i^é* 
Htti, ^ioit. Vcb Zbdirbnic bnunfer ^n tØente,rflt;ai 
3)el maa ubtage« bcrfca og firibt« neb i dg b: tak, Vbtt, 
SJaBle, cg ttgefaa Wai, fteifcr, ej, ntj. SRcget tflrgtig t^ 
moiIer (an, at bet ^bPfifi anvenbte ^affuer, (effuer o. f. >. 
fotn nogte enbog gjorbe tit et 7ieftai>etfe«orb ((af'fit'er) 
et urigtigt, (Der atminbelig etib Siugen »ar; t(i btt, føm 
(er ubtateø, er 3){eblbben b og tRe @elt)l(ben n, og f Æer 
ff er irreptitiuin ((an paar faatebts tige »tb SrugenC Op« 
rinbelfe, ben bobbelte Setegnelfe af bet gamle f og bet 
ii( b). „Germanice dicitnr (a&en , toben , inde mulalo b 
in V est (oDer, lober." SKen, bebbliber (ai, (erbcb er 
enbnu at bemcerte , quod v in f Euphonix gratia inlerdnn 
matatur, ul dicalur el scribalur (aft pro (aet ab (aber, 
fhift pro ftribt i fhiber, brift pro bribt i briber, gift, 
titgifl, pro gibt, lifligt pro libligt å lib. Cm t (emtrrltt 
(an, at nogle anfee bet for en Sbel^b, fammenfat af o 
eg e, men bet Il^ber iffe fom oe, og maa raeb famme 9ttt 
(enftree tit bc entette @e{bl(be fom (. Srugen af fmaa 
Sogftaber i Slabneorb« Seg^nbetfe ((Iber (an naturllgbi«; 
tuen (on bit ogfaa (abe ©tabetfeme« naturtige flfbeUng 
iagttaget, fom aRanb<cn, freft'C, Sift-e, UBg>e, fhreng>ete. ftunb'Um 0. f. D. ^er^oe fortfomme abfliOige anbre SSc 
mæEtninger, fom at itf un er fummentrurfet af tftt ubtn ; at 
9 foranbreS til e i oi^tni, for alø>fiønø, o. beøT. $an 
(ar enbog et tgct, tnen tnegtt loit, afftiit om iBfteningen; 
et (sngere berimob om Sogftasernes ©fægtftafi, fom ^ttrer 
fig beroeb at be ^aa obei til ^inanben. Obergangene ere 
(ei iagttagne fom genomener, enboø be fjelbnere, fom fra 
a til 9 ($ane, $øne; t. nadenb, nageii, nøgent, men bet 
forftaar fig, at be iffe ete nojagtig ^ilte ob, men Manbebe 
fammen , Oml^b og i(f(^b imetfem (inanben. ^eiunber 
inbfalter (an tiUige Oeergange fra anbre @;»rog, ifær fra 
©roefl og Satin, tit DonP og fra STlfft tit Eanf!: „borg 
vel ttcrrig est a græco nepj-of, turris; 6æl esl a grøco 
vocdbulo nijyii, funs; éai} contracte ^q, jonice el æolice 
^i;^, laiine ver, daoiceSBaar." flitfaa (at (an alferebe Bc 
mærfet i^raf^ben (bie @autDerf<^ie(ung'), (»i« Opbagelfe rg 
biben^abelige Ubbilling elferS meb rette tiftceggeø 3aco( 
@rimm. 3a, (an (ar iRe »æret tangt fra, iHe Htt tøfefig 
at (aoc iagttoget ben, men ot (obe feet ben« iRegeIret(eb ; 
f. €;. ben regetrette Oeergang fra c tit h; „cornu, quod 
ex tiebræo pp, peperil Gennanis et Danis ^om ; calamus, 
cuimus dedit Gennanis et nobis $alm; cutis, $aut, &ub; 
collum, ^ale ; caput, ^au))t, {lobeb." "i^aa lignenbc 'Sftaabe 
(ar (an Obergangene &, t, d; tp, T,b, p, o. f. 0. Sun 
berbeb, at (an (lanber (S;em(iler af o(Ie(aanbe @))rog imellem 
(inanben, ifteben for at tage (ber fttaSfe for fig, (ar (on 
(inbret fig felb fra at fee inb i ben (e(c 2:(eort, Hgefaa 
bibunberlig og beunbringSbærbtg , fom be (immetfte 8obe€, 
9 ben onben Hfbeling, Observationes etymologicæ, (or 
(an btanbet to 3:ing: ben cgenlige fformlære og Orbban- 
netfen, og (ar berfor (etter itfe lunnet f(tbeftgiøre nogen af 
bem. 3:il Sormtsrt (abbe (an tun ben latlnfte fom Øot« 
SI 482 Stt icikc CMiMi SoifChms. 

ixUttt; ^»oc bet bofet i\a1bec MB at 9pf)f{t^blt^iftaa$ 
øcnomen af ben gonlt S«lnfaig', ber fhur bet lit fép fé# 
^am. <St ttæffnbe C;cnn)>ri bnfoa er-tcti;' naat ^ )i|U 
mættei, at ber er Sntet^ntcørb , font 1 C^onKÉi^tdgff 
ØtelfeøTjfnnet« axtillcl til lig, fon X»^n», .gSa(tttn6, {nf)9i» 
pro ^ptttt, f$aatdS,'(lifetl, idqoe proptcr wpbMAatf 
at videtur. SRon fetr< '^DtRta'^ib ^ani^«« StHf'PfT'l^ 
at foifittre Tig nn ^omcnet« SStxhOe^eb- i 231Wggtt''iÉiÉi 
ftfrer (an nenttig en ftet aKengbe C^RBiyfn tf: Ue"'baif(B> 
iBibtIoi>erfÆtte{r»: ^fni« ^abir, Obrfea«" Xvb, "€hfm*) 
Ø«rfie, Oibenø Øjfttie-, $uf«n« (jtiter SEt^aieit#nfi4Mt? 
gammrne @aiig, fti^kfoi« $aiib«, 9Iehtrifteni 6#n;;4tari 
nen« {Jabrr, Sr»btn« gørraab, Sonbfett« QhAt, VaiftM' 
Seg^nbelfe, ^^teit« StUfbe, $)aff(nd@attb, Stimrai 9^9,' 
^ictteaø @[<ebe, o. f(. S^et »ar nn aUefaTnmm dntelfftfnø« 
orb, ber i Siefprmen f)aVte •eo« eSec '\ta9, øg bet maatte 
føre (am paa ben SDtHarmg, at bet ene Sfi«n vat flaatt 
Dtoer til bet ottbet, en geiEtagelfe, fem (an ba iffe rr -tne 
om. ^»miet er (am tre Slog«: 1) pol^cænum: en, bett; 
men (an bemtcrfer bog, at negle Orb (ane (an, anbre 
(un; altfaa at ffitinnene ille ere ganfte falbne fammen i 
gslletfjen. SRan Pget (an om $at, ^tp, ®toI, SAgii,- 
gob, 3Ib, Obn, Sieb, lignum (vidr), %)ranb, <Sto, 69, 
@Iofi, @len 0. f. B. anen (un cnt en $ue, Søg, Sitt, 
aWar!, ©tranb, «inb Oiiidr; (er mao Ubtr(Het: (m 
blcefer (abe bitbltbt (am), 9ro, $«g 0. f. b. 2)netitruin: 
et, bel. 3) eommiine, og bentnbei regner (an ZlIIægSoTb, 
fom ere en«, fom træt, ffalbet. $an bemætler, at Annette 
afoige i ©iatelteme; SæKcnberne eg 3(berHe ftge en ®a», 
9(nboerne et ©ab; og al man ligetebeS finber: en og et 
iSteb, en og el SEaar, ©rugen eg Srugel, en eg et ©biftet, 
en og et Ztmpd. Cg berom mener (an, at ©rugen (oS evnglcic. Siit fottlepptHin. 483 

be metc bannebe ©sQixnbare >(»r fvcetræffeé. iClc ubf#x* 
lifle StcgttT for Jtiønnet eftec Snbrfftn ifav ^an nben ZvM 
'iatt af be t^flc ©laiHintliHer;' nopea «cb ' ^bct Sttgrf 
pnbt« ^tt {aa mange Untttogdfei:. Slattbt beOrb, ^n 
anfører, er @ri))T)e (tncQIa). ' ^aa øetb ogfaa, at 'fljvnntt 
fDoanbrnfig cflm SSetlrbmnseicren- oø etHrl, Cgg, ®otb, 
@)nn, '9I#b, ealBmius og- bm'; ^Diltrt boø 'lun tv Inttfc 
/Ei(f(r(big^eb.' @om 3)abneorbd Søpiinig cnlager ^on tun 
ecB, nemlig 'SicfdtmenS, oø ieftagtcr foia ftfrfKft gitrtatø' 
bannelfen, font tfaa c^Ilrfer mtb/mange <&e«|»(er; vtn alHng 
er ifam fin sooffe mrfatrifI,L ba ^an ifte ^c iwgct (ebnibe 
$nn(ip, ^ ingen $)tbit)ft^tb ^ar on 0{ømtttA @krantiea< 
^ng meb %t«rningeti. Uben btbere O^ll^iitg tmffcer ^an 
betfor ${ertal )>aa 'il, font Øjen, Ottn. .^erunbec l}ar 
^an inbføit et meget intertefant Hf fnit »m banfte ®teb^ 
naeneø Opiinbttfe. 3}d> ^terningCerbene ^r ^an tngei 
SJecibfl^tb om be egenUge ^ntntngMaotwi cg beief @am< 
men^ætig; Ijon antager lo: BdtDa øg 'Stutia iNia it, ^aø« 
fiDa)>aa ^d. XreftaB«lfeSbatibccne>aa 'ebeiere ^mbe Tegel* 
retlc, cg uttgelrctte erc al^a 1) be, font nbetobe e, font 
fl^et, fl^be; ^«ret, ^rbe; l(enle;tcenhe; og 2) be meb een 
©tgoelfe, font lommer; f«ra,' fontt faabannt font ftrsHer, 
firafte. {)et lommer ^anl Ubeljenbtflai meb bet gamle 
@9rog rtt lilf^ne; og ^cUec illc fon ^on optif^t {former 
fom ieg gif, bt ginge; jeg f)!rang, »i f)>nnige; ja, ^au an> 
tager enbog, at bet Sebber; jeg green, ei grincbe; jeg 
treen, bi trlntbe, o. f. fi. Sorraer, fom gaf, flat, ftaa for 
^ant fom blotte Uregelretbeber. SRen ^an« fBemcerlninger 
ete bog mangen ®ang rigtige og beilebenbe, forbi ^an 
fjenber regelrette gormer, ber nu cre forfbnttbnc, og forbi 
ben babsrenbe Srug, uben Seoibft^eb om Oprtnbelfen, 
^abbe ^ebaret ^bab bet Ua benne n«rmeft, faafom „beb 484 CrttertcnktaB. OoifCvns. 

^aoec »el I^Ret ^g, alias bc)> ^bcr twt (^Rtft^, ^TrWtt* 
^n anf*rfT Siiøitte Z^tte e«iMa fs«- i^e|iMaf|(f-,iMW 
itmti biatgtn fiusti^ Plaloni ; ^aniunt «t :|fl»g;fattift ff«M 
dtM IjuS". 3 ObservatioMs sjiitaoii^fiii^ef uKvw^M 
liUe ban^ ®^nla;, bn fwr ben Zib. -« filltve rMQ*, 3if| 
btrt Inbilanbnr ^ abftUfigf mbie -S«wn%inac9V4Nll 
SotftjeacK imelUm to o« tn, tHC'oa^r^i' l^Wlffoi^imi 
)}aa 'Cd Cfom ieg et ^gicEreiibU)i %itnvKHrl^.fBtt Z>l7Tnvt 
©tcmine CM 0(ea feføe*« ftacit r^t;i,;iClie|tMi#9#ti|Hni 
ftiagen gultitr, Stomen (wc?) «^bc«U =^<Snbrfi| tab^aAtt 
©tutningen of SSogen^es ^amtii« af b«aPe;4toftM^A« 
rigtig no( nu tage ftg unberf^ ub« mtit cre-^itirit )iARh:*l 
iRpbDenbtg^ben bn«f f«Ue« ftifif ba ^(»rftninetii iH^ufkb 
(SftmpUx tn: lilera vocalis, fefvl^benbi« 9oef)<i».(@tbtStb>, 
litera coasooans, ineblbbenbid ^ogftab (SNeblbb) , liyi^bCB, 
S(nbe>ftrrs> circiimaexus , en Ztbttl fem en $uiMga»C, 
artieiiluft, etet«etb, nomen , 92 abnctb , veiitun , Xih>w^ 
genus, @(aDfl, genus neutnim, ^o<TtciifI«i}g, aMsonliiMMi, 
^anflacg, numenis (iingulari.i, iSær<la(, pluralis, '3KHr>t<d^ 
casus, (£Rbelfe>falb , nominativu^ 9}æl>ne>enbelfe<fafb.* ' ge- 
Dilivus, e(Sie>enbelfe°faIb, dalivus, @ii>e-enbeIfe4ol^< 'ac*>u- 
sativus, Knflage'enbetf&falb cUei ®age*enbelfe<fft(b, .ablav 
livus, Xage'tnbelfe'fatb, coiupai-alio, t^orligniiig, - positirus, 
@iunbtiin, coaiparativus, SKeQemtiin, superlativus, Olt^' 
trin, proiiomina demonstrativ a, 9(noii«ninø< gor-KabnoA'i 
@tutle nu flere forbinbeø, faa fremforamer uRbttlibta tut 
tt^fe Ubtr^t, \tm declinalio nominuni poslpositiviim :ani- 
Gulum sibi affiium non habenlium, be Kaenorb« 9»ietfe; 
fora iffe %al>e tagfat ®IeI»oerb. 

SQerebe f)o8 $onti>)>piban finber man noget SrfjcRbt« 
jt<A meb Sbba og be iflanbfle Otbbttgei. Olbgranftningca 
befoibiebe S^iTogforftningen. £)et 6Ub eftei^onben mere eprcgtme. 9tb« &f9. 485 

eg mere lettenbe for ©progmænbene, dt ben, ter »il fri til 
3!)atteren og Binbe ^enbeø $u , gi»r Def i at gjne flg 6e> 
(jenbt tneb *()Ioberenfl ^ele gærb 09 ©inbdofl; berseb »K 
:^an enbnu bebre fømme tl( at fitnbe ^Datterens e{enbonttne< 
lige 3iober etter Unober. Z\l be 3Wænb, font bttte fore- 
fDæVebe, r>g fem ocei^oeebet tit ?t 3RDbei8moat8 0))t4S« 
nlng famlebe ollt bt {>]tttpent{b(er, ber ben ©atig tunbe 
JfMt«, iftxn ifcrr $eber <&4V, fem man berfor ittt 
uben ®runb ^ar Talbt ben banfte €))regfoTfTning« gaber, 
feber feberfen €^d etter ®tuf, Petrus Scptimius (f. i 
iani)8it}tR €^0 etb 9toeetitbc, ^oor fyini gaber bor g«pe- 
bsnbe, i SRarte etter 8I))tiI 1631; gif i tRoeetitbe ®fote, 
btmitteret 1653, bltt> ^txn veb Jtjfben^aenS @tele, 1668 
{Retter i 92eftveb, 1664 af gru Obe ijnnge tit Itialbb^aarb 
lalbet m fræft i ^leUePeb etter §elfteb i @teBn«^erteb , t 
ben 18 jjebruor 1702) fif, efter Ubgiselfen af ben ^9rftt 
@amting af itanfte Orbfbreg (1682), ben 15 3Ra{ 1688 
3:ttet af philologus ^regiiis) liogTte danicæ, „en ganfle 
egen Sitel, fom ingen ^ac baaret l^fenfeit f»r eller ftben", 
og ^bormeb ber fiben bleo forbunbet en oarlig f enfien af 
100 tRbr. ^ati Var Hntifbar, ©tnroggran^er, fiiterator, 
Jhtnftbommer, enbog 3>tgter, eg btftiteftigcbe fig mtb olt 
l^wb ber »ebfom Sproget, ©ogftaeerne eg Wunerne, Mel« 
ftrieningen, iSt^melogten, gormtsren, Trbbogen, @tt(en. 
£)Dab ^an i biife 9Ielntnger Har frembragt er rigtig net 
tun bet ffrfte Stnlæg, tun Stnelfer; ^bertcn i jhtnbftali etter 
i @mag mgebe ^an ^tfjt frem ober fin ^ib; men ^an« 
funbe ®anbe, ^<mi famlenbe glib, ^on« utrættelige ftfor- 
lig^eb tit 3Roberdmaatels grembringetfer eg Ijans ferftenbe 
flanb bit givre ^ane 9Iat)n uforgfentmtfiBt. 9IogIe %et«nl< 
ninger eeer bet cimbrifte ^prog (1663) ftreu ^an i »efteeb 
„btanbt be mange eg m»ifommelige Sfelefor^inbringer". 
Crt Icikc XMmm. fiMiT^yn«. !Dft er en olmiifbelig Cyt H flfr u iifl-tflil Ml'dbff-iCMfeb 
pnnit, og ben Inbe^otVtr-knfoeKOige 0>fi^itt*|to1fl Oifr 
nituten og ¥»efbm, to'ToafflJtattfl-'cte^^it XWitof^iil 
egne (locttflt 9otfi»g^ iSDTtdfht'iM^^'^lÅfck ØotMfgMftt 
^n »ar fat i, i bH'^ >el[ 1l(tM.'Bri<4RD»tMMlidilcfff H 
betl UnbMfe, '^A»cb ^witntbniftttl'imt eftcMftl<^ 
Seøl^nbelfe; ^att'fdttlcitHlg "g«ttt«ieP»"lnP'''HtH UP^ 
^an forf^ger «r tiogit 4i^t9 tndi^fl^.^j'i4tr>4^^ 
Meftor) ftilbe fl^e« :tner ailf Art M bgK^iOetr'DateilirtiHfe 
i bt llaeftfle .®f)t*9^l(Mg(ti''9«ÉJ'tDtf-!tit'[|béag(<idt ^cttltt 
bent. ,$am binlw^ H«^ 'tt «tb*!fU>'9ca<nlKamVt'«| VNl 
@)>tog Rognt S&rKj .tHoiCb^^-^^nii faW'llianje cftttbdpUfé 

Søger, mb ot ffclee flen; be flcn^(fløftt) 9m(eHnttFT«i8c 

jo ^tie Bfget af be-fnrige,; be gibe \>ttn aUrit^t-'tt'VIft 
Stabn, cKcTf naar be vfQe giøre bet gø1k,> f<0T(AlW('IK 
Otbene «g Orbenen, men taft Inlet om btm, af ^Me-lk 
^be laantftt;' %eb9tetf(riVRingen ^efntb ^tv1f«t Qtnen« 
dnbflbbelfe: .i^ette maa man atttb (ivte: fa« ^»Wi M 
anbre; faa ftrtve be; faa eTSftCIeit. lOlen erSanlR linib 
goinuflcii', ba er (ben) mere en Ufab enb @(eb, 'WHre''ni 
leitbfarelfe (Rb SJlbenffafi." Om ^prdgeneø Uba'intRg''øg 
Sommen^g gtber ifan m 3)el txblebtnM i&etrttgtnlnsct: 
3^et cetbfte er bttabamifte idn |)eiTaif(e; ^»crfw en df be 
Sørbe fabei fagt, at Di t^e Uit e«t <Spr»g, bet ^eti^c, 
bog fpranbret. Xil betlStmirifte ^«itr bet btm^. ' feenfir, 
nurile, t^fte e. a. fl- ^an ^olbw for, at-be •SJenber (Wt« 
bcme) ^be i @nmfetn eef @brcg meb bcSimSrer »g 
Stljfte. 3>et eatinPe er fattigete fan Otb mb be^'ubre; 
bet @r<efTe er rtgt. Tiet eintbrifte, fotmeb«!^ 3Rttiig« 
(OTangben) of enftaoelfetorb cg ben (fur be «ibw) u*«< 
rfenbte Sotanbiing eg (ertigt IDIaabe at fsttc Oibini ttl* &pt9s,\ttxt. ytbn ei*». 487 

fammen, ^beinteb bet gittcc taften intet tfter, funbe not 
meb fin egen JRigboin bæie fvtn«iet oø tneb ft^tfte ^att* 
big^eb finbe be belbemmeltfl^e 9}aUne til afting, om bet 
toUbe ttt og oibfte at I>ruge b«ii. 3)et Simfetifte €piog er 
et af be albfte, .^nlommtnbe fra Sabel,- n^bstbe fiaBIebt, 
fablcbe 9i famblebc (»la.Oibene*. Zlet fElbgatnU cinliifle 
@1)røg fommei! mere -Mnms ,)neb bet ^ebuifle, tnb bet 
jTfffte eg . lattnfte, øg n. btrf«r afbceienb biø|e^ SItan f(a( 
Dibe, «t fffcnbCbin Ion i btifi Sanbe, .j^obba »ort €))rog 
ft^rce &tg1)cb siek) bcti^eival^t cnb fibttt;j'i$bUgUanbitiges 
I^c etcit, .flt. bet bditPepg Jotnfle ^prDø. i)Me /mtxe tiU 
foillns nttb bet t^fte, metiibe ^ioiftt ogi <€b"berlig6^ be 
3el«nbec, font. ere (angft &octe fia {^ctmtnebr og ^abcUben 
øantfbcm nttb .betn, ^øbc bet gamle. ®yr>g ofienetttft, 
^De. beiMtet bet cimbri^e ©prog Hbtn. JBeblanbtlfe , got» 
anbring e&er øorbenbelfe. Wan tan ilte: nsgte., at tort 
^aitt tP ^Der laant nogle Ctb af. beb^ntfte og lotinfle, 
f. €{. Ztmel, jtivtt, @Io[e, l^bilfe cK inbf»rte »eb ben 
(riftetige Zif, nten^oobet bU ftge,* at' Stiefe, Øabet; ^fl, 
goll «e lomne afbe talinffc..9Iafu«,.^,atet, ^ifti«, SBoIgne, 
^an in«a og Qge, at bt Qimliet cibfte itle at næ»nt.ibexe4 
5Wæfe,, Sober, gift, og oote iHe S*W-/ w« Uawelenbe, 
f#tenb betlatin^t 3Raat o)tfem;' ^llet tKfatnmen tt xAf 
meligt. iDe ^trfec fontme ovnett« meb.btXl^fle, ifb attne 
i @æber,. men enbog ubi @))ioget; bet facl^fle cOer ^tt» 
ftfte ©ptog^flwr 8igMb meget meb bet' gtcePe og.tljfle: 
gaber, . SRober, iBaanb, JBtober o. f. b, ntebne bc (igefont 
»i. S&et engelle ©preg er (eblsnbct tftt alene of bet 
cimbrifle, mtn enbog af bet latinfie og franfffte, og be 
cngetfte S3«ger, fom ere flitbne for 2 eller 300 Sar, ere 
naften t ®afi^e @prog. Ser ^geø af C^ftig^eb, at ber 
®))Togene bleoe ubbelte, lomtne (fom) be Sngelfte noget 488 tcl Itcttt litfrum. SiaaH eprcg. ^^| 

forTiIbe, »s maattc ber^ af d(e Mbn^ifaMM^qpiliiti 
er bet tnefl neb bet cimltilk bnUmget^'-ifficfi 

bett ilfe aUnt Wofer^ iiillin 1TTIIiiÉll1'rtriii|ili i1w» 

(Za(emaabcr) ttte^nltsfrlncb ontt C<fcByjii<B»t<y IWimiit 
ol ubftfle bcm er intbolcke«;:' Cnh-KF^M^tftftiOlMUøliit 
nn bet dnbnfte ^t«b* TtttcjOt^ Bg iSfj^iMIN Wilimi 
^01 oS ^Qiifle til (t^»l«{Beiib«innni«landlg«i «MrrtfiA»), 
ba b«r bet dø tnøftntunbeibx'X^lIc fat gMtflil aØWI«BritFcfb 
bel, fom sogle af ben ø^n^'iJBfcb Sfbni«iq«UiiT C^M* 
gene« Slg^eb roober^on Jll aKMbC^ilk« »lWiBWNiTntir|Mt 
benle, at be Orb, fom ^(Uieuvgtn-fitgllb tnb tmi^V^n^ 
enbeligen fhtde »«rt tnmt^tbenif/iiéÉ >wtft-'fa<i <gil iCuMiH 
t" (benne) 9tegd: intet Oirb ^vrei ^nitligts"4Uib«liCynfl, 
(»ot itte finbee retnuHlfiff „Sorfngt" bcctif. 'rnlEai|it«rTfA, 
at $oment« ^er ftrtoet XWt en anben at ^n«' ®tiEf« 
^ebtaift, ja ^DmrfcT iHc og 3Se;lfI(We^ranfQ'0g'^t»<eift. 
S)et cimbripe (banffe) Sproe« Ubbl^rletfe liggeti^flttvinesét 
f«a fjerte: {lacbt man (lut npgEc Di«fe IRcgfer,- '^Borlit 
man lunbe ^enfvre Oibene, eg iftrr en Itmnt' ittm^vft^ 
bog (Ortbog) oDei ade „Ubfbrungeoib' (©tamorb) og be, 
font af bennem fomme. 'HHtn bet fhilbe nbtcariJe mere enb 
et ^tennefte« 9Ii6etbe. £)er ere gtoTte fran^e I9ramma* 
tifttr paa S^anfl og @«fnft, men boit eget ®t»iog viae be 
itle tt(. ^betmere ^ulbe man og, bet nefte <nøf^) mnligt 
vai, ffribe mange og gobe 9i»ger i belte Gptog, ^oor« 
ubi be S:b^e paa nogen Xib l^atoe mterleHgert tlltsget. X)et 
fontemfte i bette er, at alting er tfart og let al fatte. 
^Dilfet man og tan naa ubi en flet og uflrftg ZaU; men 
ftal man bælge tbianbt (inieUem) to Xing, -tbP »il ifle 
^eUei age i en gob Sogn enb gaa i Dret ug ©niø meb 
ftor ^efoærltg^eb? $bem oil il!e i^eOer f)txe og Ixfe bet, 
fom artigt er fammenfat, enb bet >>nt ^umptt, ^er e% Gproølcrre« 9eber @p«. 491 

t ilfe, men f^an f^ox bog toenft ot)er t^enomenertte, fefø 
ir l^an ilfe fan finbe nb af bent: f. (S^ t^S forunbrer 
i, ffti be Qintbrer tætte ti, eOebe, to(b, tretten, og iffe 
: ifteben eenten^ toten ^ treten. SQebe er fanffee af een, 
D af to, men er bog fibft i faa forbirrebe ,. at man iffe 
eb ^borlebe« bermeb „pber" tiffammen. 6nb er og bettc 
berKgt i bort @)>rog, at Srebibe og i^t^rret^oe faa falbed, 
f. b. 3Ren ifær anbenber ^an bet gamle <Sprog tit at 
bl^^tnUlU Cxh;. ofte meb $e(b, faafom: ^Canebirfe af 
^.Mfonbjle Orb birfe, bet er 9$o(b; ^nebærtræ af M. 
iflt|! SDtmmebige maaflee af bimmer, SRirf^eb; ©mibefiner, 
jiei^ :bet er SIfle, et ftaanf! Crb (idl» sindr); ftinbeU 
Ilf6:^fj bet flamte cimbriffe Orb tinbel, bet er 2^M (8^6); 
Mftefl ;<>f tl^be og to, t^i be @amte og bi enbnu ba l^elft 
ttr'fg' babe oé; @tafart, faafom . [tab « bar« ^ forbi b<^n 
lgrC;6taben. SDien ofte (aber ^ait cgfaa furr i bet, f« Hf. 
UMiU af en onb Sægt, fom bner libt iW. vætt); 
iftmW^et er ^ufet tro (for ^udfrue); ^u^bonb, bet er 
lfftl::Øaaflb, fem binber og ^o(ber tilfommen i ^u\tt; 
Nibafl# @o]^ntag, at man ba {ta( forfone fine @^nber. 
wr Qan bem«rfer, at mon ogf aa ton ublebe t)ore Orb af 
!«mitjbe ^prog ^ tilføier l^an: S>og {Ia( man fee ti(, at 
mitfe giør a(t for meget beraf^ foo bet bliber tit Q^ic^U 
i,':^ JSh Sanb^fnctgt of lancea, fom rettere faa fatbeé 
ifom Saabfena fiitcegt, tl^i l^on tjener og ftat forfbore 
nhet- EMOflBaooi, (Sfiemænb, faa fatber 93erberl^agen be 
øflc# f^Y^i ^( f^'tte iffe tænger Arig i &a}^cn enb menø 
3^be SNob i SSften. 

S iDm banfle €progtunft (1685) er ben f^rfte @)>rog« 
re paa X)anf!. 2:^i efterot bet l^abbe bedaget ftongen 
Ib. et naabigt Øje at fee tit l^an^ ringe 92emmeø f^tib i 
ft gabemetoubd @prog og antaget ^am til at b<ere 490 OrtlMNXiNinR. CNif-eyng. 

6m tM Mit Jttttit.ti-9ttm fOi-'i ii''iii .lili iroiJ 
eitt atttt Utt viiut:,tin, ..iv ;„i ,1!, ,,„,j ^(,„„ 

aXeti naar bn n nøgU »t.:^««? .Iwft,^.„y ,, j^j .;„ 
®B<i Ian ntan (ti Øjmrins criM. — ' 

SM ft tent Øttst'M'tete^ :. ii't-t^ 4^(l'jlti3ø dsid 
9a fctlt. Jit j6|>ri»i»oiiB«|Kn ;S ni': i iftilijdnu 

...i' ■ . i:',] Ii'jI. Tv.'n, ."I, i' ini'J.' a .f .g 

3 eøøftab.. ofl et*iHl(eTltt<4a»)^-4ntitAe|iiA'}M«)<tif 
ØTugtn, mrn tmtlt féivv flgcflM ^^éitup:^ti>iÉa;''^iMHffmk 

om o( C«) H aok" foabAmt. i^^MUgt M«ttTé'«i<i«e^iilK 
antote af bet eUø« 3:»rtV0niM ; 4i t-er en WÅn^tHMw^VJi 
ingen 6eli)Il|b<iibe> og imtdem i »^ t er „tt ftøvt-SsrfQcl*; 
tnbbeg'faa agte toet. ®et famnit' ft«l man «g Btee-tfm • 
og u. Cn Slawlfmi« Sra|I)at(fe tr bettc at mtOéi 
fPIcbf^benbe ftulle f*Ige be føregtaenbe og ifle be efterfilgiBbi 
®elblt;betibt » onbtrftbeft enbi anbie ®ptoi fttbvotiKgt'it; 
^vilttt fonnnet btraf, at be flefte Orb eie ^«« af tt wb« 
ftabelftS ®runbørb. ®aa Dt man berfcr ftaf ^aor Orbiaél 
^ertomfl i Sigt; eg «gef«m be fættef fammen, |aa ffuOi bfc 
Dg ftlDe« ab, f. S;. ef^'((igen, 4£v<(ing<Iiuni. -X^l/bet et 
fntbi, efterbi, Iti, bet et 10; bog bl ittt eOet« bruge- ^.)Mé 
faaban SManeer, »g giorbe« berfoc'Iibet ^er fonifbcn. iDt 
fremmctte Crb, fom ere Mevoe banfte eder tifftH for btftifM, 
ftol fFribeS fuMommeltgen meb banfte Sogftobe. 6h 
lunne bi og paa bet føietigfte banne bem eftei' boit $t>tog, 
i ©^berUg^b i ffinbelfen, ^boreiwt be befomme ft#tc» <Sit» 
lig^eb; t^i ^abe be (igefom fotet SSorgeif&ib 1tc9 o9, faa 
„mue" (tnaa) be «g btere famme 9tet unbergtonc. ^loøen 
gtennemf«rt grammattfl Snoeabelfe of bet gonlc ®)tivg ffot 6|it»fll«m. 1)rt«t 6p*. 491 

^an ifle, men ^an l^ar bog tÆiitt etter Øenemenetne, fclb 
naor ^on il(e fan finbe ub af bemr f. S;. i?(i fcrunbrer 
mig, ^Di be Qimbrei tætte ti, rVeVe, lolD^'t'retttn; og tRe 
ber ifteben centen, toten, treten. .@((^0( ei..l9)if^j af een, 
lole af to, me^. et ^cg-fibft jjaa Joi;tH]:inebe,i(r.iit man ifle 
oeeb ^»ortebeS bermeb „fibeiV >ti(famm<nj vjSnJt ercvg betle 
unbtrtigt i «crt @t>t^> et- Scebtoe og ø^ntl^t faa lalbes, 
0. f. b. "Sflttt ifsr anoenber ^an bet gamle @f)iog ti( at 
o))(i?fe'enBtlte Cltb^t :«fie'mett/l^e{b>.iMAii):o3:}aBe«trlc af 
bet IdUt^e ÆH«: :t)tTft^> beti.er ^otfitnÆne^rlrter'flfLiff. 
einor; ^mm^6t:m<itftna[himmBi,Mtxtki^\ €>iMbefliirf, 
®nei:, .bei.er.aflr, tt ^tav^i.Qtb iiainW<iT^ i UmbtU 
ntB«fe «fj bet gcule civHtfte Orb, tinbel, rb4t tf/H'^Vi (M^i}; 
S^bet^S af Ube og tp, t^i. bt:@«mki.oB'bt^nibnu;b(i^^ 
I«be ea babe< o«; QiaUtt, : intim f.^<i}^iHuv t^nH ^ai 
icugeF,@taBGn. SERen ofte Ubtr >fr<Bi ogf«« fi^K i,ibct„'f. Æ|. 
S9(f«iMgt, aftn :onb ^a^t,'.foini:4McJi»t il;!. væit>( 
^u{tTU,i)>tt er .^ufet ttotfK^iuSfruø); .{lUVboiibj ,b<l.«c 
$uf(t4 liBaanb, font binber og.i^ofbfClKiunmeii.i $iujet; 
®ønb«g, ©ol^nlag, at man ba-ftal foifon« ^,€ftnb«. 
9Jaar l^an .benrvtler,' at ma« Dflfaa tan HbUbe wre Oib «f 
fremmrte. ©pcog,: tilf»ieif ^n: SDog, fUt ;iiki» (ee.til,. <tt 
man ifleoiøT alt for meget beraf, laa b«t>Iii>ts titrWicd' 
leri, f. <$|. Sanbølmcgt .af Isncea, ,foitt rejler^'fai. {albe< 
fo^fotn g«iibfen« iflntegl, t^ ^ao ttent; oøvftttl fscfvocc 
Sanbet EMeuaooi, (Efttmænb, faa lalbep !Q«iA«r^gcn >( 
£ianffc, fnbi be f«iie ittt langer Sttx^i Si^eii enb men« 
b* Mbe 3Mab i ittfUn. ,■.■'. 

- tien A>anfte •€)>Togtiwft (1685) » ben ftftfte @»rog« 
tate yaa Æiattft.. ^ eflerat bet^aobe M<>8<t ftong«t 
mcb tt naabigt Siit at fee til ftaae rttigt 9temm.eø Ølib i 
Vort SabemtlanbS @))rofl sg^ antoflet ^aæ til at M«e 402 Srt btrtt nb«mi. finf Cfne. 

Pbilologtift Danicæ iiDgrx, hitbe btt (om at irf^e'sf 
(meb) bet f«tfie, nemlig of €))Tostiiii^ai, fom ^ lu. itahn 
be ftenfltltge t% ^rinfeltøe {]#i^ebR6 Katine og g Btj N K; 
laber femme for Sl)M fom en Svcf^^iiis '„i likn* 0«J« 
^Atrs be t^tiste" @tabetteger, fM-oø f«m et SibmcUfKlv 
om fttmUø^eben tir 9(Cbenu(Qnbrt o| bctt øumteiiittvtnf 
^tefpres Cfotbian laftiet 3«tiiamal' ou 9taaainaO>"iltt 
luifftt be t^utmicbc enbpgfaa > nbi at pfUbt^t^Htipiø^ 
Ubtl^bning paa toert«&tt>; gftC' ^aM' $«nfee>bei- ■ fiMbipf 
Søtetogenbe t)ttrer fan: Ser »Ilte M( noglt fige:' fort Ifan 
Itrrei BU>e »i ftls. ^«ø fhlbe (j tntiM fbi SRebeH ^Dtaafcf: 
titt ei fanbt nol om noøle,' mtn iRe m aOf , at ba lif' 
tigt, bet og fnligtn bibe at (tigi ttt. Og lab ^avtt, tt 
^ Bifei bet, fom tr bc fitfte t)ltttifigt, faa beeb man 
ofte neget, men ej engang agter iaptai t\itx oeeb at man 
Occb bet. ®aalebt< erhibiei ^an fun' om bet fom be 
felb btbe. 3ngen (efTt^lbei ^an for fm SilDfarelfe, men 
bi( iltun falbe en^ber til Sti^eb fra ben onbe Sane« £9' 
tanni; bil og ingen )^aatT^nge bette. Sn^oer bUbc tun 
bcb bet, fom ^annem behager, bog ei at fafte bet anbet, 
fem ret og rigtigt er, om bet enb ^annem ntie^ager. ^vob 
gfolbex bet, al mange tre famtbbtge i Uret? ^ber ben 
onbe Sane inbført noget i vort Siirog, ba ftal bet beb gobe 
„Sober" foranbreø. $i biSe ilte fare eilb, forbi mange gi^re 
bet, eder folge be fiefle og gaa efter IS;embIer, men eftti 
Kegle og gomuflen. Sortalrn flutter ^an meb Sfønclapittet: 
^jU fa rt foab, btjll fa er tamt, 
Kjotte fo n nam, titjUn ttuiti ^(irbbiu 
$an bruger banfte ftunftorb, fom ®el&(^benbe, SKebl^benbe, 
eielorb (^rtiflel), Ænbelfefclb (Safu«), Siborb (9}erbnm), 
9RibbeIorb (^articiiiium), og for al be tnnne forftaaø, gi»er 
^an bem pM 8atine, bog et mere enb een ®ang. X)ertmob epxtgSait. ^cmll Oniti. 403 

figer ftm ganfte nniDt: „Semme^ebe gtDtt en ganfle 3R<* 
ning )>aa fiattne, at ben beS lebie Ian forjtaa«." "SRaat 
man feer efter ^»ob bet ba tan tMcre, faa ft^ne*- bet fet o9 
at KEie meget fimfiEeXliig; foafom Pnesens et impcrfecuun 
Terbnrum mono-ayllabicomni auumant I vel st in seeuods 
persona; Ai^ectiva Fieutra Auirt sæpe adrert>ia, Reliqua 
AdjecliTa' assulDUDt en. 3 *vrtgt er *S))E»giixtcn feto tem- 
melig Ifftt, cj „SU^enget". om Sfriberigtig^eb, ^ri ffm 
beflribet ©emei^ nbgjfr ttæften bet (atbe af JBogen; ' 

Setæntningenic late^ofbe aOerebe - fleic fmaa Oibfam« 
littger, og '^aA famletac tillige tH en banfl'Utinft Oibbog, 
^Bctaf lun en $t»»e nblom (1692). g^rtegnelfer oBtr 
gamle bonfle @trtftet ^Rb«e figelebeS i iSilanlningenie, 
men ^an bilbe l^abe ubfurt bet i ben faotatbte Sanfte !Beo* 
tabe, ^Doraf en 3^el f enere er ubgibel. iDIen Ion bet eob 
tiære tutDtfomt, cm aile bi«fe gfrfffl »<Qe :^i)e filttet ^om 
et Dorigt Stabil^ fad ^or ^on bmtbet bet oeb Ubgibelfen åf 
SDan^e OtbftJtDg ilGS2. 1688) og af Xianfle Stjtempe« 
Bifet (1695). 

$eber @^va attebbeiUr tur kræften i ^irlerfb, ^en« 
ri( ©ernec, bd« »eb fin Ort^egtaft (1679),, bete »eb 
fht fortfatttbe ^pxe^lmt (1690); cg ^an I«gger itte Hot 
i fRetpriDningen mange fto^e i^oreftiUtnger fpt S)agmr nen 
Brfitemper ttflige meb '^etb Siugeti af be fremmebe fcanfle 
Orb, ber allerebe nu i^Miie taget C«tr^aanb. ^ait figex 
btiutbt anbet (i Scrtalen tit Ort^egrafiea).: .iWange @lrge 
tunbe fnart ^jixliie«, berfom be bllbt inatpt f{g felv, t^i 
en 2)61 foragte Sægen eg labe ©aoret fao -Oiter^oanb, cg 
en 3>el »il felb »ære Scrger, enbbog .bt bet illt fcrftaar; 
en X)e( ete faa lebantc meb @ingbommen, et be fatter 
@iugbommen licereTe tnb .^elbreben, ba bet bog er bAre 
foT ben @iuge at txere lar^,^'Sg' bet' ir fortrsbefigt fer be 494 Det teibe SiNnon. Dtnf Øyroø. 

ftarfle at omgaai^ be ©{Uge og bent l^ Saor 
da £)el betlere fi^øbn fttube om bere6@aar^ lOg tmtSM: 
om ^el $ub, at be fan Dtnbe e« ®abet «» ^i^iMdb . -tt 
bog faabant onbet^ enb iManbt be {»ebetftge foto^Iigft^- 
og, naar bet btibep •aabettBoret, for be SeAMigej.ftaif^. 
Dcetbtgt. SDette et^bog aibrig -faa osbt^ og .labert afbrigr 
faa i(be, fem naar et 2:ungemaa(> bet i ftg-feb er^TCB|^^'' 
farmebelft ,,93anactig]^eb* ifteb ftbiberi og freminebeiflBofer 
oberfpræøge6 , ^tmvttbi be :9>anfte og Ziffttffib iii jDcgiF 
^aber (abet fig meget > forføre, rjt tænfenbe pM/.ft^^åripøbflC 
be granfle, ®^aiifle og dtatieiier er ben>ber^> af br fhdbre j 
inbf^re noget fremmeb Orb i bereø 2:ale/'^et!iri(be. (titte 
en (atterlig £ing for bem, om be ftulbe (æfe et fraafl 8rci>2 
meb banfte eUer ti^fle ®(ofer formeøget. Og bet ihaa enb' 
Dære k>e( faa latterligt, naar k>i nbi bet banfle SKaål inb« 
føre franfte @(ofer, t^i mange baabe bruger og læfer bem, 
men afbclc« iffe forftaa bcm." SJerpaa anfører ^on ben 
rommerfle £ob, at ingen af 9iegieringen^ @enbebub (lulbe 
ftare nogen ®ræfer nben paa Satine, ffjønbt be forftob og 
talte ©roefl, en ©aramenligning , bcr ligefrem maattc føre 
til ben £anfe, at benne ^t^pt^ige 93vug af fremmebe Orb 
er en naturlig ^ø(ge og et foIeTtart 93et>id paa et %oiH 
Slfmægtig^eb og Unberorbning unber et anbet. ^an lob 
bet ^eller i!te b(it)e Deb Crb alene, men mebbelte en ^ou 
tegnelfe paa fremmebe £)rb, fom )>i fan unbt>cere, og fom 
bør at ubetulfe^, meb be banffe, ber funne f<ette6 ifteben. 
!Det i>ar altfammcn Crb tatte i Ørfen. 3 fin ©proglærc 
(Epilome philologiæ Danicæ), ber tillige inbe^olber en 
fort S^ntaj og ubf()rtigcrc Semccrfninger om 5Bcrfefunften, 
taler ^an meb 35armc om gorbebringen af 2Robcv«maaIet^ 
iBe^anbting: „93i maa (ægge a((e forinbbi(bebe 9)}eninger 
ti(fibe; a((e Drange Steninger og Svaner, faa bibt mu(igt Sanf em. fxatt ItiHlrt. 49S 

er, afflaffe; tab ^ber ^oitic« fn SRunbort (©t^tosatO 
bf^etbe ; intet nf ftdnmebe ©ptoa inbf»te , vheci bet (oBi 
allciAe Setgerrct 1/69 i4 etfanget ^abct; Ag ba begV>ib< of 
raa fRob og ub^olbe tit bet ^bfte." Synlig fra Uitbet' 
Bitoingen i €toIeine. Q OoTt^eb frttragttt (an httpM bet 
gamfe ©prog, iCialdtctnc, tnntmtbe Orb; mea fom DDiffer 
tan^ ifte lignet meb €^b.^ -' 

a)i4fe 3Sænb (ave oeb te^talfte éflnr grammatifolfle 
^tftfg nunbet et ERabit i Stteiatuiea. Bnbté, BIoRbt ^uttte 
0(c Sor^ et en af bt mstfellgfté, ^M i Øotftlgaaenbe 
ber«it ban^ @))roghinbfIati ; og bec gtee« enbeltg Rbflitttgc, 
fom Beb enlette ©Mfttt, bex ntt m forglemte, ogfaa i pn 
SCib i^aw giMt bete« ®Iiær».' ®mit |Ke: ben beb fin« 
3Mf|)utatferøaiTangfDftitg(ebMienbte$an« !&cen (tlTOS), 
(Siil Ctfen aSateløb (Stetæntnfnger om ®Ittueiigtig^eben; 
1650), famt anbie forfattere tit @fTogI(tiei i attbre ©ptog, 
(bi« Ubbvtte beg er libet. 

Cnbeltg gab ben nbtnsbnte ^ame Otfen Stiftet »tb 
dnbgangen til ben ^blbergfte Zibtatber et Øorfvg em ben 
banfte ettl (»agmanb« Salehinft. 1708), bet ftftrfte nben 
S^bibl, og, faa bibt ieg Oeeb, iRe omtalt af nogen ; brifttgt 
i ^ Zatitt, fiturrigt i fin Ubførelfe, men tn rig ftitbe af 
banfte Orb og jtaleniaaber. 

Kottt*, b(t banfft etriftfttroa« Ubttitting ( St(K (ifl. 37bi|h. 
1 db. 2 •^. 1847. tS>. ffadntbistn. i Jtlngoé {»ntt, &. 56. 
^. 3> CoIMne, Diclionarium HerlovHtinra, t ^rtolm, (tgit bfonbt 
ontft, om bent, bn ntbfcrttc RDttrømoaUt : Hopiines, mehcrcl«, 
in patriani injurii nimisl Qoid enim eil in lingra Laiiaa aut 
^alia, quod non a-que commode eiprimi polest Danica? Num- 
quid res ramilJarcs el domeslics suis orent nolis, aut n«s ma- 
(08 creavit natura pisces? El in eiolicis, ubi earundem pro- 
prictM el «leg*ntia mijor qaam in donesiica? — Et aiattA 
iliud forle uao aul altero uemplo mlniu aucccdat, potsumiu 496 SrtlffttaSMnw. ^if C>p»s. 

nos ulionii rttpila dflr«o(Urc, jw«Ulw in wi^i— Unridif'-qiw 
ncc Ulla Lilinitu p«ri onLioois gratU aHcquii ^Miél* J(ri^ 
calulos itaque iitoa komines per MDnninuBi patiiM*. pM'^Bt 
ipummel corum BsUinalionaai an ti abU«tor,'«bilinqMliteii 
orationam scrupis, ne tcI de inperUta iiafwaa vd de'faifNril 
levitate et osteDUtione a cotjalii viria liabNiitar iifamai^ iMr 
liantque ae loquinlnr modealiM de Ungta palaia} ^sa.nw-aa^ 
(jquiUlc, oec on|inia iplendore, ntc wrioaiSi eapia aci^vp 
prjetaie. nec proaaacialioni« inUirilate, auantalef 
■ddo nec lerrarun anplihidiiu aUi cedil. 
ecrUtioi eioroandflf quaque mm Ung*«, incimbnnL Cariao^ 
bis non cidem curt ae par aluduin? — f. ØgM ncHliniliJlii, 
Soctolnt ofl €!. 5. 

Erasmi Bartbolini Da oatura minbUUiua QnaMioH* m- 
demicB. Ilafn. 1664. 4. Xini tKcbti bm De aiHdie Kags« 
Dankc, bolbt 1657. lUbcog fitiM •«[«• W StoIM .Ag t 
C(auftni Saft Dm Stanmartft Univtrftttt foin norbilT ^(lolc S>(it 
^1( Salt burbt furftilt aftnjttd mtC banfl £}V(tf«ltdr(. 3(s maa 
(abe miø neje mtb at offTriot tt ^at Stctrr, for at MtGc Saftnnt 
2l)ft til b<t ^tlt: Primum igitur oporlet lis Trui, qatbus nos 
natura doniTil; quæ cum non BufTeuerint, lum demum ad cx- 
Icrna confugiendum eal. Id ipaa natura permiliit, id ratio 
svadel, id eonsreiudo recepil. Unde ia, qui peregrinas linfvas 
majoris facit, quam propriam, non magis a slullilia vindicabi- 
tur, quam qui risua actimine ex vuto pallens, meridie, sole 
lucenle, feneglras occluserit, alque candcUm accenderil ut videaL 
Quid eat aulem aliud lingva Vernacula, nisi is sermo, queaa a 
nalun ipsa accepimus et euro lacte malerno faauaimus; qaen 
non sludio, non arie, non liborc, non vigiliii lenerout, æd 
qui unicuiqua esl proprius; quem naturs beneficio poisideiDua, 
et qua« tudendo addidiscimus (®. 148). — Keque enim aine 
"palrii sennonis usu quiequam commodé prcalari poleal, vel ad 
nium vil« *el ad oblectationem necessarium. Sine illo, nec . 
qua ignoramus discere, nec qua scimua alios docere possniBiWi 
boc cohorlamur, hoc peravademus, boc consolamur afOiclos, hoc 
deducimua perlerriios a limore, hoc festicnies eomprimimos, 
hoc cupiditalet iracundiasque restiogvimus. Et quoad longi»> CtiT«8irtifin. 497 

sime nobis p«rcni(lunt hiitorianim mDnnmeola nspiccre, inde 
usque repelentcs, videbiinai nulli unquim defbiue usddi ver- 
naculi aeroionis. (&. 149). — Kon snfficlt, omnia ea Græcia 
Latiniaque lileris ronscripla extai«, Ut a doclis ignorari non 
)iosainl, sm] omnium el singulonim neeetaililibos aubveniendum; 
non ductorom tanlum, sed el plebb, non quorundam, aed nnf- 
versa patric commodum procurandum ; neque uUus bie eidpi 
polest a cominuni deriderio beate mendi. (6. 156), — Kan 
Hpientiie qai promilieRt Ibesauros, rntriane aajinfa pfacerett 
DBulti eam appetivcrunt. Diviliaa qai aponderct, nonne rem 
eraliuiaiam faceret? omnes arrigere aurea Tideo. Honorcc 
Tuiiis vobia ofTemf acrurrilis. Ego vero et sapientiara et di~ 
vitiaa et honores et gloriam, vobistque omnibus animum tran- 
quillum polllceor, modi aeriu eicolatar llngta Ternacula; niod& 
palrio aermone tradaiis ea quibua ad aamiiium perduci virtaa 
poBsii, quam naluri in vobis inchoarii; poatremo, roodft ipii 
non defuerilia. (&. 151). 

Ctii Stiitnip« Societas indagantium fct Nova liier. maris 
Ballh. 1705, &. 177. 1706, ®. 52- Cimbrii Ilter. 1, 346- 
3iwin. 6. 788. 9ti)tni% UniDCTflMet, ®. 348. Beckman, Hist. 
Coinmanil. G. 98. 

Catalogos CCC. Voeabuloroni felc.") »tt er <En Jorhflnrift 
fa« 300. Xanitt S>tt> ot Qlofn:, Som ftfc oUtrtfftt fommt offiun 
mit mtb Ut i^cUige Sbnt^t Xungemaot, mnt rabog {toffiK btraff 
brti« oyrinSriff og itet)nbAU- ^Ht ttmtm fom ^oftn Itjfl « 
finrllg^fb HI M ^(Utgt ^bnrilTt iSprstl, tt ourié Sonft gebtriK« 
laittid Xungtmad, tt( SiUft o( Xlmi^t rammnt fTrtffuit. VfffrtXT 
3. »antal, 3ffu 66ri)h litntr, fi( aRagftnip ot Segtnip JKrftr, 
Kbi •&abtr«((ff {tutiSstnr. ®AIrfimtg tTl}(ft, Anno 1051. faa 
Autoris røcn Sttofbijng, fit 3)an(I( gobfntelanb tit 9Sn m Xbf 
tilftt. 4to. 

VntirfaliRgtn of Joh. STaningiin SS. Theol, Doet. et in 
Regia Academ. Hafn. P. P. finbtr Sogtn Vigtig ogfu fot SttAtie« 
maolete GTljlti. Qtq enim qucria lingra propios ad Bbrcan 
accedii, eo magis reliqnis merilo prvstsre videtur. Roglc fd* 
ttjmi^ltt mat c|jlt)fr ^* tttrntDlogtlTe 9«crb: Absdb, periit, ot 
fortfrffH ^nfT fommrc m Vbr riter Xobe fmn foittrff^ tin Sag. 498 Ctt urm Tft l u n, «a4 em«. 

— Abal gigpiacitJygwartperOMf, at-.ffHtitKMBi yijHi^iw 
n Sortt, JDde D«aicun ..K6i(^, CM.M^i-M ffiMAt IttfitftaH« 
bi$, et Vurfoj) tU a( foiB « itlttSték, M*t^. rtpfnwjwffri m^ 
0« »ri« Soifobn ^afPM øiffMt,.Mte SJUltf-ilNfn. 7r*>^««l| 
guiU pcUucida, t«tl, {iu»--h^giC r«iitit(ase»'t>*<t>fMk-'*^ **^ 
KSR, Cnter, PbUb, en t«ib, kai(r,.n;ffMU;r|ter:A|HMifMU 

— Ed«n, tuM) fulcruDf 9tnt!Bo(i Uni|^JfiiiittA^.m(>)c4|l 
nab D( e|>ift te tigifwi Ht RatHillat<atf^^a *n«l»sti«C[f#Vtt^ 
^orfaan bet Xiait|N iDcbcn)ro<( i^»a,.jn «•( If«t'^'l*^ 4|aiW 
col, fKinb jig tdifer, bet n,-it% «U ab*.iidt-ri- Sfhiy mBUbI 
*iperc, ra Sff»* MtN, «fc oc fArøiffL — O r. jisDilbailiuAÉ^ 
inde at orre, t^i bf fon m ofUt^ »bi Sub t*( tø^trinW 
neQt, mtb btn tnt, Oitb btni^itKiiic «j|^ ocifaiI>n.<ttwZ«a^fe^' 
insci, in4e dl fafft fem m orw, BR fttftt nub, lNlitii»;i »MC 
ben (C Drab. — Cipta, eivua, iode m tiffot,. fotS'lnaiitiaX 
Si(I obt. — Majim, aqiuB, inda Stajtfrttr oifi 'foA'aMcr 
(ttirt ccb »onbft t®t<ibt). 

ScTtd Jtltu^ffll: De danice lingun tun graca nlatione 
dialribc. Ob novum scribendi genua auliiore ipenicfite aat 
negligente praducla per C. Aq. Porluæ (dafnie) 1640. Og De 
danic« lingu« cum lalina mixlione. Parlu« 1641. 6«Rdrbt 
i Libcrli Aliquonij Interludia el dialribæ. Portuæ 1£41. f ta 
fammenfliatr f. Sr. ayxvi^, tnttl, ayxvqa, aritt, axi^, mm, 
fiavpn. baun, r^i^i f^>f' ^^fi ^"f' t*"' '^ onbct Sleb fait, 
0. f, e. og itmttxttr, <U gnifTc Cib f ^unbRbt Si« cre btsftr. 

Xoifilb Sdbtn: Koma danica sive Harmonia et afliaitas 
liugus danicB cum lingua latina. Hafn. 1699. Sn n^ UbgSW 
af X. £Babtn. Harnis 18:;4 øav Unitbimig til tn ftitt mtti £>»a> 
Iftnr, nu ^rof. 3>aE)l i ff c btnnts Streuiifii" Scmsrtningrt til Ranu 
danica. Xbt|. 1834. 4. ()t)on æogen tiUt^ (t btbmnt. 

$an8 9{l)fltb8 ^aitbftrift |>aa btt Jtfll- iSibf. Atheu cim- 
brica vel Cimbria grxca nonDunquam ab Hebero adminiculali 
tOti: 2)tt gTftfTt og ciRibrifTt @e|ttrfpri)g foInmcfl(^e af {idtr tnv 
brrfletttt og ^Iptt, »9 Agt Saint. Kr. 482. fol. eonrt Col- 
lectanea etymolagica de lingua danica, f|l. Sir. 484. fol, 3>ft 
fnftt finbrt ogfaa paa Uniutrfthtsbibl. ^ni fontammti nt |l«e 3Mi 
banftc JDrb, oibnibt tflei Sllfabfttt, mcb brrrt ttfc ottib ^tgc (h^ mclD(|f; f, 1^. at «at(c, nn^^i ^9 "< St^ngbr Saltmaabtt {mik 
ffrtc n»b ønifte oj) (atinfTt, Sis^tb i €ainnirifatnitig(T, ø. brtl. 
fom ^tntjtiKJlt, off^ai/ioééXHa, orbtti^ loroftax^«, fofnbtliabrr, 
fiutQjvv^s. ^«a^^jT^tft(t omtaIcS af ^nto))(iiNin i 9«t(tfni tff 
ffca* GtoiMrium Ncrvagicum &. 14, faoVrffoin fcrtS ))aatanf» 
lUtgtDdft Mt> %alHa, ^»oiom (mii ^itvirer til bcnnrt CogilaT. ni- 
lolog. ®. 86. (@» ogfaa 2>aEiI> 9[f»imgm Smtftttn. ®. 53.) 

$rt» SittøtøO: Spicilegium Ardoum. Hifn. 1695. og 
Farrago Arcioa s. oogilationes de Ticiti Tanfana et Sluriai 
Tanrs aliiatiu« Danica m bialoriam et linguam apeclhntibui. 
Hafn. 1704. Cee om t)am eg )>it(t eiriftn efanfr. Sit. Sdft. 
etr. 1815, $». 130. 145. 161. Cm (an« Lnicon Scanicum 
fR Nova liler. marii Battb. 1704, 6. 384. 

Cm iDtbtfgmit f« SSg[b(d> em tf banf^ Otb^gøaiicjbnr, [ 
9ll) 3). SSaø. 5tt S. 3>a btttc Wfrnit bcr n tt^anMtt mtb fa« 
flet Ubferltafitb og Om^ (ar Jtg foion tunnrt labe mtg ae\t nteb 
m (ort Dtitrfiat. 

aSatttiiitfl tpors: De nomcnclaluris romanis, recena Danice 
factis, pari Græcnram receriGioiie librj IV. Francof. 1594. i|M 
Stolbtåi. e. 241. 3>tt n (atinftc Crb mcb ban|T £wnrfttt(irt, 
orbnett tftcr Sct^bnJngnt ; f. @i. larta, ffngrimc, ^am; ratio, 
&td, SoTiiuffti aniitt, ®i(i Katift; vultus, Vn((b; majtilis, tSalt, 
BDcula, ®l)ltj cortina, Sorf^tcbtl, eQbgt^bt; vidua, Sibnr, tbtfr, 
0. lign. Slobbritorb af iljfl og iistbifT Cfitinbctft. 

■povcl lEatbing: Eljmologicnm latiDum (etc.) addila eiiam 
danira in terp relation e , In unim patrin Juvetilutia. RoBlocbj 
1622. fol. og Dictionarium llerlovianum deiumptuiB eE EtjiDO- 
logico latino. Hafn. 1626. €» om biefi etrfftti: Sftelibtåi 6. 
243, 09 Sicrlauff t Vnnal. fer norb. £>lbt. 1863, &. 348. Sen 
tolcn tit Etjmologicum o|)l)ffrr, at fym oHertbt fer perten Var 
fiben aitcibtbt btTliaa i Valborg. CiÆeiKn er aIfabttl|T, mtn tidigt 
ttljmolegift, bo bt aflA'tc iDi^ fiaa mibtr SStommtn. Srtmpln; paa 
bflnftr Ctb (rt: acer, bapt>tr (meb bm nttt Cnngangsfbrm) ; 
ægritudo, Vnd (93(tl>mting)i unbtr flagellun: Stfttnt, (Sommtn 
ttrn, palmea lencrior es anoiculia aannenlis enatas (iftf. teinn); 
aniBdo, Stetr, ittm SHcbcboUi balbui, Caatmunbtt, Seft), etatRi 
calcalus pariea, Jtolttt fliffg dltc 3)|)mi(d(l (I. tjkn^tn) 0. f. V. 
8*« MO Ort iRbc UMnM. Saif «»ne. 

2auriM Aoe Qdl ^M ptmtat rt te#4ftHE,^g(]#|fi ^ 
SUftøaart« Va^im ^ 9toIt(4, 6-. 244. , . .fj,^-, ,^^ 

Htdriaai Junit NonmcUlor. JM. lfiQS» 16L^ 3<Ånrfn#lr 
due: Nomendalor la{ino danicuft. Ijafii.. 4^634., fft. ,|lto|fHWWJH ' 
biris Uiino-dinici pira illen^ qam Vtrb«. .«piiv^^,,efaif9pi)df). 
num eibibet. HafK. 163S. r^måSSitiU: Cvnpn^'.iKfeii* pfiip* 
daDico.lalino-geraiaBicus. Hafn. |fl72. fcB 9bi6(4».#' W9.tt, 

Xil tcttt eiofS etiffttr ^RR en lafinfliti^ riitifinJlimiqi 
i eidmflicnuéeaoiftnft CZOdS- 8-)L r«inJBoM);,i)|ffi*c..|tr jffi 
føil: Vorabvlorrm nriorrm ripoiilio atqrft .ca|lfKli9,injHl|fll 
Svetica, ad iogcaiuQ I^ucronita JuvaDdiim, ofdwfi i;^|tM^ caa 
eorum Danica interpraUtion« DiJigeDlcr aq frtrlilnf j,fB|ltiffj|| 
Hafni« 1576. C9XA Soitr^ttmmAt U V (IUllliHa.,Vi|i^p^ 
1530.} — 9hb Shttningtn: Jamnu Strftn ^t ^f^.:to,,pqpfB 
foft 9!iaat Sibiat et SoAoiifttM ojf eumftt fatttflc ftm|Mt.éffi* 
til bicip, fiiibie ^tr noflib fom ide faa ntt tr SorbonfTAt' aff CSucw 
(len ta anamint itt bog før flobt, Cc fotbabn ttt fiuor toi ftmU. 
(elc). 3>cri finbc*: Taties VnMt, vulius Xnilttij »Uua, 9U|r 
tUcr fpst; phalani, JTont)« rom » cmtUDm Icbcmob paa fiiifinnrt 
viaucra, ^nbilfTiKl, cxia 3l1^(lfurai Bccaluaaler, SUnftaStt; te- 
■astDus, ^axdt [^witt] ttn fom ide tanb fiaffut fil mag; >up- 
parum, Sitnnittt; rica, ^iffiifl; bulla, ®piingi baUbeus, ØDfngtc 
Stllt; inrurnibiilum, Øn|l( at ftttc S»b i cfliini mAi •dHuih, 
tpalb; cubiculum ®laapt tamnitii verliculum, flinbdi criaia, 
9)col(bu|Ti lorai, Sroai; hasia, ®(autn; pelia, Saillrnj Bpraul«, 
Xun taanij inrus, Sinebt |^(b; giirges, ,^ø(; fidicula, 9'9''> li^ 
tit ((Ut flrtnøc frgi gubernaculum, Sltfrti virguUui», Ærfiiin^ 
foiii rlnntt ep aff tobtn, tiffFar; prorcrus, 91tt iat|. 

SR»ttt)tM aScttt: ubfsriifi bos StolbHb, ®. 247. .fficrituf* 
Siti[iotbrf«iit|l. @. 221. Xorfctus ^tlrtr i ToiSmmt, at piA.tU« 
taDdfc af btt fongdigt $u« oac ter tnicl SUmtftt t Sctbcn |«i 
rlftebt bejtn enb SRDtb. (Srru til 9fn» ffltagiui«feii i Xarfifcnl 
£(«iut af Sridifen, ®. 161.) ^elbnfi (æauflt etat, 3 41b«. C 
185) taler oin SRctbl ofl Sloflflaarbsprbbett«, pg tUfvjtrr.UU 
9ttfeiui Sibliottitt finbci tt banfl Leiicon etymologicura, fammn« 
fltetxt af ben betammdijt fallaiit|tc 9i|Top ^ <P: Mifiii, in foli^ noflh Var fer imti ^tb, ttrm rt 3)ttn|T»Iatinj( gtrtfon io 4lo. 
3)rt ferfl( it litm SBhjI btt, font Thur> (Idea ©. 310) (aft« 
Lexicon etymolopcum lingva dairicK. Sfar« fiianbfMftn em' 
(alrt oflfao i «érm Mnttup« fortale tif rør. .gofjler« Supple- 
tnenlnm lingaæ I>rinæ. PJensb. 1717. faawl foin antn (ntil 
fiVRiitK ITrtqUrt: ^tttShiteM Diciionarinm Scanicnm oq P«r- 
tfCuh LetJci Datiiri^ itittgdninibc L tit P; Peti^ WaiidiTini Cå- 
talogva 300 TOcabulorum Dinicoram ex Rbræa éHglftem da- 
cenlimn; cj tt fttrrt Jtfttf, font S6. SSrtber ©Itterctt ort*jbfbf 
pna, de orfsine irågne Dank« ejusqoe cum Ebika et sliis 
orienlalibaB conrenienlia. 

tiiTifttn ^mfta: 3>nt Rotffi Dietloniriaaf Qfttcr Øloftbaff, 
fftit fiittldm faitt^olMe moitøf 9tDr{T( Ølttftt oc t>afllifl( Itott, itt> 
(WUgt MrtMre/ Si'fl'iS 09 Siffrt, fna oc Sinrt Slaffiw, fem i 
Storflt fintl« w talili. gitm BontniB fifljfrt«* CCqfrtiBrrf') m 
VBmanaA, fem (nitte ^rimltafotn m* fim Charactpribus bt fbw 
RartRt). VDe bnn itbt Siimmarit oc Slerflr, fom fiaffuc (ijfl at vfbt 
btt Roiflr Sonb« S)j« ofl SRdal, tit tn lejtlfl tjM forttift oc Jhinb« 
(Tat, Colligerit Dfl fotfotttt. SI* C 1. S. P. A. jft^. 164«. 
3 Sortaint tifrgnfc lian tm „aUt ftobt StorbaAgtr, fom m mfm 
Hm ftmtnnotitS- • Unttr ith: ®6riftfn Stnfm (8i^« !£>tM Itnirt 
til UftttMlb. Cnttalt j $ontDp);itani) Grammatira dani«, 0. 54, 
eg t Siflh))) $h)Mop|tibiiitC GlossirtaAi' Norvagicutn, ^avttXtti O. 
20. 9oran (laor ^rimffovcn mtb' btm Semmtrftbt eg SintnfltK, 
Xtsitntt faa itn eø bmé Sornartnj). 2>fitfr(T ISfor'toft^. ^if' 
(tmh maa tinte'til (Srrmpitt: «atir1j<n, fatfii ffintrijfl, i"** t*" 
>fr ^t bm eorttf^f. — »©Bit, (atbtt bm btrtt SJljitb ))aa 
^ffftR« ©onb, f ©trtntmfr oji WtahaStr. Vnde «ei( botn, er 
bin iTUrib. fom foaban fr. — 91ffb(«ning, fig«: Jlaat btt Ut 
ft^^ll^e^ at <>t)mt, — WbII fafti« 3fb i ©mit; Vnde 1tBl(t(fn 
toAfs b«n ©t«tt Sinbni af Crfflrne M«fi* ginrntm tmirz 3tbtn. — 
VII (eibi« btt Inbrafle nbt octb itM it 9l)rtra, ^uildtt iifc nahiR 
et ferfuttr faa fnart fom fltitm, sive bit i)btr|l(. — 6a(r fitbfs 
ømtt tl|f SlTrt<w> ■■'•" Surttir, siVe $umlef, fom fll||iiie SmaOn 
tU ^»ta om Bintewn C««.). — »run fatbil tir 'jtant sive $i*mt. 
Vnde. Staor manb fttr ^immtltn i eijnbtr ttitt netr ttftnt. « 
at ftt ub t<( «l ®nt tlttt 9ltgRt, ba Hørt brt: f anb Eitneit .uut ijiuuc lu I nmtf. I. e. atot \ta jo 
loICifi (n >^anbta)i|; paa tn SlauU sire t 
DC j«na«ffu(r i ©rijttr, sive Sialtx ( 
ftrnCt ipaa Otb gorWacuiBm «( (Sulbhouiin 
tmm ofBrt ten aive flirfe fig, iiinc s^ 
cjl xttU Manb. — $^nti ai« ^^n^, t 

fnHl Sipferunbot S^aobcr, ec SnffvnM 
-rt Avgditoftf« fit' G»ii(l., Tbri monnt 
3fni,.ti(l(«i)<4vadjnirt. 'Æiaafbm a 
JUngfc Atgøbv'HiM oMc »m tn tiitø^: 
Sméta. flm rgMI ffiiiti -iiaac 4«ab TMbA 
«WI!':%oi« uwttr fllfgm ttMbft^Mb ffia- 
ffMd'flati'fiiért Ixnrj wtn sw4 Sanb. 

OUili.iinbitilbtn fK H fits wrtn iDnt'^ 
TipfSHdi,- l«(Sia,«n.fIrt 4pi«it, pat tfg^ 
SMttt 'iBoi^'Caiib |w iXjt i fflaiflcn. -• 
A»D*%i :«{[«' Viide ei'Stch Stanb; 
miHuttHM-Atrfm %.net.9Ub:, k fet 
»/MirPHlt!!«« flls(iH»t,mtHSttta ftitn 
l)fntAr'n*«(t;0«ib« rwjtrt; % font intnb 
fMllfJtlflfi«w-fnm&a«nt flittn.'fot SRtMlti 
flUnb ffftit Øonbrnft StiUk <MiMr (Ar mb.« 6)>tDø1hi^, 598 

ut. ^an ffidlåt luntei Soabc of\tttH M uiftiti$, naat mim «8 
fWi. 0. f. e. 

ait (ilbce Vat Batin ftcAnr QTsmmntfRer 09 btn* Jo^ottm 
ncenn ^t>n e^ i SoEtoIm ttt fin epxeit»n% tg fign om txm: 
„aUt |)a<t Batint, fom U fclo E^wr eitft mig." 

(Srit ^onti>))|iiban : Grammiiica diDica. Hafn. 166B; 2M 
tr mtbeiiiet af St^emp, tt f)P.n Hiitt, Qoetn ec t>ta 2>an|I. 3 
Sortdltn og e. S25 omtaler ^n