Skip to main content

Full text of "TAFSEER 4 MALAYALAM QURAN (AMANI MOULAVI)"

See other formats


mmi M r^ *>i « i » o mto^eroo ' M»" 


■r*a 

^ m i-> F 
') ,7 f- ■ ? 


>*$& 
£& 


MBt: oilod^GCD 6iij<6c3r8>cid oiloioeroo 


^#1! -#*;> 
atyiomacl orataacril anaeiciA 
^. (araBJOil araeiciil casO«p1c<ee)tJS ; WHUDHA QUSAN WARANAM 
Molayalam 

VoL4 

Transloilon & Commentary 
MOULAM MOHAMMED AMANI 

Publishots 

KERALA NACTYATHUL MUJAHIDEEN [Regd ] 

MUJAHID CENTRE, CAUCUT - 673 002 

Socond EdJtion - 1989 

TWrd Edition 1997 March 
Fourth Edftion 2000 

Fft h Edition 2001 

W £dition -2004 00*01** 

VIII* Edition: 2006 

9"Edifon2tKJ7 
Piinteit *tt C*U«mt oflBet, Mmjeri, 

Prlce R$. 425/- 

(Copyright reserved) >UVl ■ c* feA» i-» •'■: ■ketMjWjM 
1 - ©jSJtf ,vu^ «J.U1I s^ ^^^ ^ 

1 

T » » » ■ 

ftv.lVf%^ 
ouj: o>ou<3 3$ 


<Q)0CC\f\O& 


37 


titRHTUI ojDojDO 1510) 


3a 


cnii0(3 


39 


<n)jm<3 


40 


mj{sraafla8 


41 


*«no-aiV cru^aa 


42 


OdJOD 


43 


cn)jfflJojajd 


44 


Ajsuocra 


45. 


830LQ)cp)8 


46. 


<ari)ndaJ0f>£ OJOEJ^o CDOOJ 2717 


47 


2750 


48 


27B6 


49 


2B22 


50 


2861 


51 


2897 


52 


2927 


53 


2965 


64. 


2983 


55 


2997 


56 


3011 


57 ajoDlBBB 
OLCKtJTmnO 

n^ssjooanm 

SUIOaJO 

aocoloaiocoro 
nsii] fl 

COE3iZ) 

ajai(8 

OapaiOCTo' 
OiO&ifaloS 

:tu3fcM. ao_ieS 3031 
3050 
3073 
3090 
3105 
3129 
3134 
3154 
3172 

I V | " 

■i*(f- * 

** .T*fi" n 

<n)j: mcneS 


Brtjrf 


m>)! oin»i3 
OtUtS 


j "l 

i 


• 


S>JgJO$)Ji"5<3 (alimlpawwjjola)) 


3233 


87 


oraoTdeja 


3545 ; 
58 


(SJCJOrlGJ 


3268 


88 


</)3*<tfflCQ> 


354« : 
59 


ai>t/S(3 


3282 


B9 


aoe$(3 


3555 ! 
60 


aji<Q>nLOl(D 


3300 


90 


sueira 


3562 


, 


61 


0"Uln£)nJD 


3312 


91 


a&»cri> 


3567 ; 


i " 


62 


C^ajJtgidS 


3321 


92 


6>oej(tf3 


3570 

i 


;- 


63 


djcnonnlsujciB 


3335 


93 


gJJnOO 


3573 ! 
64 


rtotnosnjjcrS 


3341 


94 


gDcr3oa1oono 


3577 , 


i 


65 


(TOJGJ061J 


3349 


95 


«nlaa 


3581 
66 


(5>nOfl>1n 


3361 


96 


CSWGJSIJ 


3584 
67 


(BJ^cO) 


3371 


97 


m8& 


3589 
68 


OJ&lo 


3383 


• 


6>oeiei(ini»joS6>j^(3 


69 


CmdCclSaOOSlJ-SiJ; 


3396 
(a)^oQ^a<n^ajril^J) 


3682 
70 


aicsTajole? 


3410 


98 


snjcgj1(08 


3595 
71 


cnjno 


3420 


99 


cro1ccj3cn>Dca3 


3598 
72 


ealcro 


3432 


100 


csr&jalcn)oanrj) 


3600 
73 


oi}C|j>anfl<33 


3446 


101 


6U3R>1(31dS 


3603 
74 


fflj§t£)1c5 


3455 


102 


(ma>oifjj(a 


3605 
75 


siitoaaa 


3469 


103 


csTdco8c5tdcn)j'(& 


3607 
76 


gDa3cTt>oa3 


3477 


104 


aojaiaus 


3610 
77 


ffljc3cn>aio(3Tc# 


3487 


105 


aOlcsS 


3611 
7B 


cosmg 


3495 


106 


GJJ6>6)OC/5 


3616 
79 


(DOCTUICST^CCJK» 


3502 


107 


tB0g^>03 


3618 
80 


csidsnjcn) 


3510 


108 


cA-moca 


3621 
81 


<5>*&ai1c3 


3516 


109 


<a>3ftfllojcta 


3623 
82 


^aStrolOTJorS 


3522 


110 


cocnM 


3625 
83 


fflj<5)JniIf»fl1ftDla3 


3525 


111 


GJranSlit 


362B 


* 


84 


geaaaenaiosJ 

* 


3532 


112 


|DSUGJ3cn>J 


36$ - 
85 


oujojeS 


3537 


113 


aoeisjl 


3«&4 
66 


Ca>J.CK0l£tf 


3542 


114 


cnocnS 


36^0 1 


r 


i 
3 
^^B^ 

i 36. cra£o<Dra>3 - «(SDocrolca' 

i 

^jl^l kJi ^ : JLi L- ) 4-U &\ J^> *bI J j*»j t>l : ^j j^. o. J*** ^. 

P *^ *rU #1, J^ij *J ,A ^J ^' Jjj-WU- 1 J^ dli «^j 

KriB^wajjsrij^miwicnioa (o) ftjo^A<Q)Q«m°.: •cojocroln»' eujftrai5ca5o> oridflcn!<no«ro ,' Aajm>3 om>^aja(cro) 
oJOCTJioilrol^op^. «witn^ raomlerdn ett-j ttaJiwoj/1 (TOl^jamml n$g8JAeaj£» « a jmj''(nVlg£6m'\ (hb; bo: «; tr>.) 

aj1ano1ajlgJ J ggrtniffi^o«mofro w gjca/lrro 'eu^aiainrto no jacaio» U&jk *JQ n®^ roosnntjjacmrmi ^ao. tnciijoflj1(a) 
tnjrro "rai dojI sjl rol *« jtrn j . «iyw 
nJrom<&0(0^em1<&m^d 1 i&ci^^oroluyita^c&aca) csragj.j.-jr^ 
ailoaao njoajcaroilrtiD 

1. , oa>o-cro1ciV 

2. aj1s u 6roiao)nJ^ro|ff)fflooaj eujiowi&o» tcnscnKpJosro Pt/* - 

3. mlcmVitat&aai£ n cn1 ^c&croejtaglcoS [ewaacuajnnna > >j«i V«fli ^ ' *& 

mocBlraoj 6>o-i§cxicft mw&cm, O.Gj^^>t^ : <^*i* 

4. (.ocnato) o<uoojo<d> aco^ ruoanoanej^jAjtrnj (mT). Ai$Ĕ£ĔĔi$- -M >/ morn), ^ejojcotcdchijj 3, dj\ nAtnPnM&aaiaiu aVI i^L^^ _ aattnu^ 
4. W^ a^nJW^ * * ' fi ' " *-i H 2718 36-cw^; t»fKT\rtoU «oi 23 

0. ami t?fnaj>s>oa' ml mMttlimj «.aiWajo* aoJSriB*! K$5$5$rH 

^Aivi^cmra1§1gJ; «rarirnmararj raraaJra (ralcma°toroot&^cn>^. OO, $$u» r. _,_..]! j -jj (.nJ(mofUOBoaj1 (oraajnjimljylajim^ ^J* <&ff>j6momna>1m)0an 6. j£i ml fT7io<e©1 
Biaj^^ojon^ Lj» on>£ emroieica) ji*lU m>5<e^nfm^ tMSfo& i ®Q$g\g\§£a<m> ^jll (Sraaja> 6i9 o_i1ra>o 
dnita .j« rtiRnnlrooml raroojra <j_,1>Ip (mBLcroG v curoosm u m 6 'wo-mjlnl* anjosi&j ojlej rrojamtn^Ag^os rH%fo etfroi1(c* Aosm^crn o«&ojajo<oatfismae>J3.e«jjOl£j* mo» oaalaJ 
ui1d>* nv*UJpJTOD»i mj-(n>ofl>l5jl5^«m tf . (TOOjetcm.ee jolcJjj ruaj o>rtOQn1<aaca£o nJBjnn^i t*uo^> u <mooj1^1g sien6a>1ej» 
(Vn.fuAA06m Q mjusoiSim^w^wnl^ gagoalt&oeio^nnjj naoaasiemrmj n>a>) J .ee rmlsmoojtl ibiboI amtn rfc so agjcrnosromlPCAa 
ojuHiM» »«aoaVlnV njjjrrnato* 'ana, tam *u 1 p* ( iLJll j n©OT>oemi«(oi v u3ff)Enrm ©fnj w m rsiB €ryaau°(a) ^jj©° 
ro1a)tfn) i nJiaucTJjO) , au)/iQ v aa>aat) f"o) mjjtmejaaunjrolcitmla-o^ mloojem- ©ajajjsirU^lgJjSnB". ngnnOtpJoaJ » f (ararmjj 
£$ moo u cu ocai(ijTOl6>oln aajfeoosmcm cno» aaiejiauioloj n03lcro1ra& AsnB ajaejo. 

m«njVm>) ftrrBejoan oj1eiaio omjjejosjsmcmjj», raaaj1s Q na a^Jr<o>©1.aj1§ gg aotim}**.* airottflnait> njt<ft.rmai^ 
nl&jormrji omraoay a>cwt>u> y Wfl>ofi>emtmj J '>, tsradj rarsejoiinjj mBOjfaito1}y1*j(rj>jj rmeim^o^oosmapjy» su i6 ( mB,ai jn o 06ijm cn)ftn a <, 
ftojqj> o «ia0£njD6rn" sm>ejoru>> fiH> rnjiorormj rm&fo<>e^^ aT>tm'^ 

njlrtno-aooo^jj fmo*fi1tmjj mraicaojyslglgjatBioi tsa>ra> nfljm> ruorrormrmjj aojs^otoiyorrm» raraamjlAaig-MjjOlajrj 
^icmi. msnjl (coJltaniaiimJ 1 ' tm&s Q iWT» AoejswrrBioiTBw (amojroltoJ osiaoja^raioSooA m1acojCKOl^6>pJSjji%ojia-aoQii1^lgj. 
isrsimisiaiasrai aaiaitnm h u3e7srtnw<&« o a1a&J0, osiaojlAmrmswroiioaoloajo tTOnloJJOtrmhajrooemajrJ, cr\>j_.: mj«nj@ tf 28ej. 
mnojjnJHEJSwnn^ tnJn^^Bnaajl^ooeirjJSlSi^tnijjOoJOciej. msnJl (m>) ram rm u aejo&!moi1mj rBT&^(Oomrj> Q ag orro^rai 
tmsKm. nmi&leji,*, raiDOjl3JjCm Bm1edJj0Jaf5irnraijj. , jgagjot» — gns cw oiaioi <» ttioojj ffloo1cm^O)0TrBjj<agjj* tJTBOjamol 
^itTiAOSTi"lVo1<&»ioT> rrocunvfr><DToi1rDl — R^ojl^CLirojjOrnrmjj». rJJ^ojri^Mlstsyiejosm . <mfrjimjfflcD) B truoenjorjjm <8>$rm l j l t 
a>sm>iG>Aormfc1(>1«^jjnT)fm^- raoojroltnS tmi&cm. rjiimjj6>a>ameoern 1 ' jjaajlraoaijj*, m<o«1mjj i omTnj J ifta1fjj3oru§ mooiojiej 
n^o^^j^gleji*. (m?o«r>Jl<fliS>J3 — ojlrji^atil^jj» eujjOsiowliaeja — imotKiltoij sjtutgjm^cmloimruriol iivis(o>>j\«fe« rurjs^tjrjig 
ojocmoijj Aosmjjrmrm". i 

7. r^lro^ojjoasjj. amaJroijraS fffraua1i&ffl0ĕ^<9)gj6>s ooiej» 1*^S ^'i^SH < 4'* ** r i 

aio<flQ aTj^uilrob-ioijgij A*1oTOmn§i ] CT>3 , \ ugjajl mcu^ af\U9j ' ^ w \j^\*»* t* u>^J a^jjj.l^eyingjjSTa", csi)ijjofl(rTujme><m1mn^cTT> J>j& ojo*o q , <u&jcn ^j.ri j> maaiittl 

i^cjj.Ta»fK>g o a»g e>6 aanoD ^ fH»ronrnoejoJf6 i^j.^ <3jncroj^nte« Q cm(Tjigj 2719 30~m>4i ca»m>1ctS: u: 22 

■nan-i-ttHWIit ojooj "*■ ""^ 5 *' ( ^^ ) "^ 1 ™* <-jo«nmionlo(*i) e-gwij., omejlos i>»aaoi)njiifinj*si»iin. «uiro» 

«i-.uum-uil ^ ' ^ " > ' 5u> " u, *' ,e: '° lTO " VJ '" u • «"«Ui»)/» nnj-I-We» o jnMlgji.anJocans josnjm», , (mKoyimona wiaaoco, 

m oj ej mo*Blot.j raraojrolra» truou>aaoo>;1.M» 1 «oTVlgio«r*cn>i. m»*j(m . 0-04: (ruso: I3fl., «nimianto 

-" * i*. noojiH ng{nj>fflo(ni. ojr_jiaijonjoncaxnii rnn-^iwn oj-umaraglra! rarapjonoj nj>ojni 1 <oacm:— 
B. nAMCjuaWKKWj., itki. nraaitBjsis AsiiiBTOiAgiroS 4M * i£<*iiVI$S' Ki 9. nrar-)(o iS )s ^mjliatajs 1 «mj (rtnro.) (Disdj^,, rsraoj . * / , ,, „ , ™ „ , 

m^s i-Jlmjlrt^s! 0(1>i (( -, roo) j-je-uj. w , ^^^1 l^(W<5KC>?W«*!M 

calrolA^crnj. (BrosoBsim, aiDmnjnroiij^slcailtolaio^aiiosro". '3£.i-i^i>>j 

nnm-ioio«A ririojaS A6rB0 .tmj*^ gj. QeAfe&ifi£i*&*i W 
8. iM,i anw-^waoMj. cno» «*»•) (^io^sj^ljmnmi^jrrnj ^y maaasam **> 
^i*a^ V5B1 ^Jlei r^asoBmg, * i s 4 d» 4 , a *s ^ «gjrmlgaj ^IJ roosW^^ojuiraajtre" 
rl. «mn.aiOBiaj* 4^ mei aruo^pjgojcoosrn» 9. L:JjJrJ ^, ^,^,. . a ^ 

&}/& mmw* «im.li-o-ijsa u. «^oji, ■*», m ^u w ^^ ^i™^, ^ ' 

"T -*™ 1 °"'* --^™^-.™ ™ im ,. ^m^, «(1«*«***«* J*, aacm, 
«JM^mn . 00**0- raiosloce.njlm, rooo» -^«^«.«WW^ g» «^*. ™ lBJ ~2 * 
cmco, . «HjMMBg «,.. oruooogjsrum' ro^o^icuoomo, »auWs. amo^o^, „„„„, ^- 
r^. cc^onjoa^s^ruoc* ra-iuni mlc^mj/tomoa^W.. .^,, „„, „ ^. „ os _ «^1^ aiBs «V-*M» W ■*« ^^^-Bdomrti.1*^^ *wi^ip« *«** m r,.A. fc ; -, nl * B> {tI 9 o* m 'A- *^^ aajonua»OOT) - Bnjraos nuoWi. 

Soj^ *OJg1<n>lo3 cds^od o^eo^agocm^ omo^l^^ojooi mlaj^^lRj <VU 101^ <&6T»0l0Hum«>Jj »«™ ra™ , onwl o 1al) , ^»1^,»«,. n^rnn ^ojoranjnm l^W^oj*,^. «*«■*,«, ^rrra 
ouoiii., OTos^tOTW ojajm* omo>©6>j J «a.; ° *-»*v* v*umsy 0^00 #mon 38~mn: mjocr-lc-: *o: -3 

wiH_>_i>_M^ «»_^ r™_-jro>_ «-Jacgjsr-OJU, «n&* 
<d>oo smnru <-nsisrai ojAjmrJrolioi {(_jiTu*(Dio<u1_Hi^OTUj:-— 

XI. _nja6ruo<jjms>roro> (atolgcuo trurao-m&rorm) ojlcro ^ 

fOT_sro o _M0i o _ , imaaj^asooD <T>1ejco>1(tfS ruro_)_boro smn_bcoor_>j i/*l^'?^lt^J*-^^\_uJ-ll 

___,oj_>rr> «nygjgjs^oD^ii 6VDj<5)^cm(moo(DO raiDOJSim _)Ot(tn__j C l-o2\j /* ' ' _J! ' **' 
ml i_i__>_r Irnii siajacDieTsiwigsi. nfflrmo__)ajm u ruoruamo_ucij 
6iroTO_j>_,*, tnorD^ajocG» tnJ<rjrtfij_)-j6>:3Tmcxy o ^ol^ cru-tomOn-_i U^^=>^1 j g(J**-^s/uJ__3' 

QJ0,3(_1_) <TO<yiC_iloJ£S)<5.0g££.3i, 11. j__ Ul ml rma-Hilroi), ci_u_<g-rerm_____ »_jt _- fUltrd(Tn Q s&cmoj_>m (o_o_<o>«) j5j11 i.nJ<BO 
smsirar-i. <Tu u -jrosm6>__i, jDnjcao.- _j~»-J' or^-J 1 n_iromi£horaismTi&6>m ecoisjnJsitasCtyiB 6>_uc_i) <-» *_~- l l cbw 
b_ ^'oroHrori, uhOornDo>flj) •___.» ng)mioejojcm_ cru3amon_3moi"c_in*_^ <9_ ___;;», nJOaJQino_ucT>B 6>-_06r_j_ : 
rt^ijrU _-om _>o<__. {nJnnlaJjEJOJjo (_>_-.06re o ) rmti&Dari^ojlom nm-lr-- t__Q-m_si(t[iiijro>Gxro — ajrJd^-onoioreoaoj*! — i3_>ruc>Yir<J3 ojjtajcro^^asj^AoaijjO mrojam 
ftQi»f)jUSj J i_<a>^ eiaj^jOCTOiojsiaaiijj», i__UQa-m$-_ig_» o"U0_<-JdGUBSOB_i o o R_JrJJlSi__aggoimijicaff)ra_i)^ ccn-t_-->ltj2-aJ0_?i_j o \ 
ofl ei_ ^«nBO-ajjCmnj) &| tJ£yo . 

12, _ifl_raVJ<-_<~ot__._o, moe <_r&6m6>jy§0J6w ^ojlr^jl l - 

tW^cmi; rarooJro mjjC^mojt-y^rm^ojojlg^ggrtri^o, (Bi-Ojro__>s Oy"\<jf <&* BJhC 

nriBciiyoroM^spjagij. ({Hwlpojo truairatormm.-oej6__gio) moo S"* / / t£f/'f*.' _£tv ?'*&, _$ 

n^^rort aro*a)6>ru | e_r0Tm o ._-^ o » _>__jc$ cmi, ( n$£jo t&ora^ojo * 

rmsKTT), oroij cru^oJoM^sajoco) mj___iara6u_iOr_. cr>o_ l __srni&-iOceo1 *U£*-^T|/^<_3-j ((ru^iB-jlajjj) woJaoJj-hcj-ijO a-jcsj^tmlroli&siijCmij. , , * yyf 12, L'i m1tib' J _u__-io_)iijO mao _,-_ moaroracm JjS^ -Kosmeip-jgojsrro moo _j1(_iln_j1 _M Q crr>£ 
^j-Oj moo n#* f3>_-b (oto^^sjjrora^-a^coJijO «.ucg^rrn^ !___,_, t_r_r_jc& -_ cft $>_u<_J u tTrKff>1eicT> ^jUtj 
tm&njra__>.s (Brat_j</Dln__ g s (InJmA.oTwmr-aej^oWns-i)^» e^jO njjejo i&0ro_oj_Q ,\±*.\ moa-rtn jsico a» 
sm_<)Oi0_n (Vĕ1nJ u ro>_o#$)n) mojaj1ro1t9«ijrm ^uij ero^ o_i.__j_w_u__n<__, a._bLraL-r>m"m^nraa 
^u. OTj u nJr-a u s<_Dco;, _j___°(_>__q__) _ m ?rr)(mTOlm__£mj" > w»»f-o»i<omn>^« e>_jo3J u to> o<rj^o «0*___Dsrasi*~t-oru cr>fcjwmo _j1_jojoo_a m&aano^Bcoggog— 
'(bbiojiT) <n_c- .«>_J-^_VJ*tU-Jra> y, (>_f ■- -) "_"!) <_o__1too so-ng^irni- CcUcre u t_u_c_i i^__soogi i __ f_0^ffloca,n otdoj 
_w^«aijrm. i»ffl^6 mriH-.gjj- , ro1<^__,gijO »fl»njn>j/>s wwoj-elnu^scjac- «Btucuo (nJojAmjim noaj^ra-o' (±li\\ 
*0n% Ajtopmanmi* G^^rm^ flim nMjn? _msjn„pj9 oirmnmi- mJ u RaJ-P-raii a^I-toj, tnJoJdtoranAt- «uwr 
» : f_, wojnr-ci (_io6m_-Bp_j tt (Biaojcn_ nJisn> a « _ua1__ ojwftfim*jrmnfflsjo rm_J(ruajriKtnnmn_i_j(_Qgj j o, aciHMtiojol^j 

_rac_m_ ,____-i. 6mou>i_«_ajo<>i> _ J o_sm_o_-n_r_ J nf_.n« p_)§_o _j_n_i u ti-Jojil(_TOm ._qpjio__Uj.- *a_>rmoyicoio-)ro>- mwo? 

_1Dtn-na__Si^fliU««»Am>_. •&* cwoBJ^-ika-jjOn^joim 1 * _U_ilJU_- (*(6~-Rn.fi o_ <qp°) r^m>_ rUO-UWpJ^icjmrm". ^m«m.^ ir^ ""^ 1 ^*"^*^^ ojlcmlsj cmn^cru) ^ljl^U u=.Ci; ^*m (g* 

«»™i»i> «o ffl A«, i4 mm^* ( f M^i ^ r 
culaacoo-2 

13, (msrulacjj)) mT rjnaajrWi to* cwaA«j*o©ra o©i >>•.,> 

'oA^auaj^o»» (ejflnrta>o»acoa (nsaMMsait*. mnjcm »/V,Mii/^,. 

CTO3rfia.. ^ ' 0(3SK^1 U*AjJ, 1] 

14. nwoioj^s nrosj^eoaejdw^ cno. cwreoog cgrocnioj - 
oa-jOOo, imsajra ffli»aja«ai/,osfflo a »'1. rstao^ooo mjmjomsiraio ^^U^l^iujrlP' 

«raoJc& (sjoiritooco) fljn«n» A : «cram* m1 OT Qg1a & j l 0Q (cmao» , ^ ^ ******* 15, caraoj» [niOBij*aof&] aJosnnrnj: 'm1«jsoo sracmeg ^j. .,, - , ,. , 

o^oeiajoy^ cDra^rogjosw. (mooor^o) cmagj,; <u*mA0cs*m1 l^V^ jJ^TOly^/) 

Amooj.ggruc^ ^o^rmocm^ctnwn eawlamg^n^, onlanao. , /<t , *\*.4b*W0 

oj^os» cuocnJ^^oii^oBcm «^cg^mYlgy ' . *(f* 6?C^*y^cJj3 5 5 
13. ^y-l, ™oj*d« 4 Qfl ft j»n att B*o S4 «j* 5B.M4EOJ» ij»^^«w,l«. 

M«H «mojlas o^jrm <«<«*«, 4J-JI sjiok*mA, o^ej^o, 14 , ^, „„, ^^ 

auei(wMNii> l)^?*»»-) d* aof mi/momemaaaosmj Ijls «gmrtgojjl ruomn», ul artc^o^oa», 
stosbbo* £l <Hi«»81<km»4 aj*. <m a <^<n iUg a J(0 o< i m'> ( ai ro. m0(Wi n>") i B , y B «.oj*.^ 
«mwi ^IU mlsragsy ^Hl «n^^rn it c^maac.ctjoejiag Jj|1Uj e cw.noyj i , 1I fl B , 
o*-Ji t uma.*o l ra i rT,na,<TJ .^.j. awanncm. ^W ortaraasy «jJb^ mT«iao,,*aa4^ njpwi* 

caeJosictn * u ic -". '»* 2722 1fi, hwojA [aittnncoAI ruon^mij; 'OT^arag^asrod^tiltmo 

»^Oj> |5nJift(Tn£)fro^ , D$WT><YD l *. ao-nu^; ittonulc*! «Oi 3a ittws-* <M>* 
o&0ĕ$$m* *d-io jwiRrac^ fj m1«0Ti§laeJ^i u liJ-Jl <racQ>*£ft^^goj&<TOsi<Tr) n$07>£ 17* bjeUj 6njj«Tag6vsadntJ5 «roamjlama^M^A&so^oa^ nnGnnleinS mltojcroltoaoajnnaitr^o, an9a0la1a&j<rf»£ tO&jsmltM^ajoc* mlacaw) 
U7ldH>noJ5ai^ o>1^<&1ajru<ti£*o<xp q<u£ ^o^ic&^o-wos Ainwosm^ jd^ cuajrowegl^ ajTnjmid>-3;man u . g>*> roosi^o* 
{ 1 Jl ^U-^I ^ ngiWD^(D^frn^rUfm b rmlgs^j^BjiOTnlojrt^ojoriS cruou^coiy, g>njfi fBE>rnE3ia$»1eo* f*j mToJocrulcai 

goajrtrainT^amrm^», {O^cojo (#<*) msrul aipntnjamjoujmoSrc^toa mmJtolaej<a©;oJed e^ancdmotMj (**) ■o«jttl£ c |osm u 
■}iulAV OiRnn&s&oA ( j J^ lU ojgmi^ nJOetOTnlg^^eianan^dio^m" tru^^jjni aj^osujoano^a&lcot ©l-aorutoi* ajoaycrna»"* 

(rafTOO*«1momnoa<«>i ig^Dcmo^ <m>) msnj1cfl>jsis sjwnrSmo^ Gnvcn^©f^§1§£©rafih1^«, fjy& ^o^mem^^A trUCTO^nno 
<xj1^mo|vj3 <ru*«fu» ffi6iooormo^«mcmenffn aonj^Jlejto^s csttaltnjoc&^, ggsru^m^ aloIA ft>) tnJrm*finooj1iiw£rrnroj 
Onjofc&i suirtlWJ&ttnto OJo**j<4bCo aj(t>1oot)ooj1fijosd 82^ ra*naoo><jtfm» (TOSl^oJoramtnlcnaero** injosrua;^ ■&06m^rrora>*# 

#^atf*j<&«. 0^00^104*2^5^^. f&!*a1tnJ0CQJi £9°aifo1gjau)*M. ^mj^m^ ■&La1ft (o) t<^n?J0OJl^m)nnnsir&> 
ajlfl>£4Q» tgflnD*7rn v : — |Ditn1rtfl ruajrolGj<w>j* ^¥lftaeJo<u1a<&os™^*naa(Jmil' , . £1) Gii^AmoionSoi t^m> u Bnoajn>&c© tnJim^ 
iMJOTnlrtiS <^«Yi1ejJ<tn<>>icman^ t#um> u ro£*m a^ancAao* ^^ooo^njleiriSr/ ajrmc&aaeS {nrrs^&j^c&iCo) cneKrr>aiJ0<m1(5J0fi>i 
^ojcroocn 4 ** c&ouomsnjlc&^s a^ancrtaaroooeromi^ <fl>otirn1^^m> ouo^ctnorm^ (TO>on1&Jlgy. *cn1t&3a* otneaKigaa-io 
»£Wi6 fflCrt£fl»4(Bfip«im a.fil(inD(rviEigi T Q& ^ ^i^Jl jl} a^crogg aio^iaj* et»o«m* ■&06rr>1«M<rnflj) t *. [2) i^Wtyjp 
m1^oa<»1s<uj1i* n^onnj» t^J^^^JtJS *u5*roirogoairtflarnD % *TO(trt6\jje v ao v , aracrao-ceclca», flrosJA u cr\)onWl<n>, oiajlc» 
rt$nt>10J. ooaooaTjnooSocD»^» tiuotuomj. aoatoo ml^^stoArajcm^ ort^ noa^««u& <Bi*£ajm£<*<*£Bl gpcroo /s») 
maultD/litrt ojlt^jmjlgj efn>a<fiGi*mn nHmj,©acro mlGJ^tKOlasm» «anKiujoaolai^wgg crua^m*. ^aiwral^A t^JO^oojT^j 
Aan^MonaAiOS! Q^anc*©36w mla-uiwlc&o^aD^i [™°** ^^^m^t^J^o^*) m^onninjlartmnm^^ «inJocuj^l^^iasoT 
tu1aa)mJrooAAay£nacm u gmt^OTOT^. [3j rtjywK>mw u itiiw^tn^^^ccnlm^ai^nMci &a>^ n^m mb&tLom* GxuQmVif[&&it&<>QA 
*3Hrt1jy1«^(^4ATO^raacDi1§1a^^ ^^««KScunjlwjDa^li&g^momil au^uj. m^cmlgigg (•) m)1m1mwa*^6» (t^ml©rao)£araratnjast^ (tfjjii£ji\ £^*ftS£j1ocdf><mMj8aJ» 

tra*fl^, ttmiUjmonioylcandAmltm^ otdgJoj, &*\vmto&uf\ miolcml^aj^rm sra aJ^oemlA njgsmaosro* m»aia0c5o1<si> 
{ %^fM ~ Anlioche-^w^wo^) ■ S-o# ojs* ocnaM^* ^^"Wio^l^^^sayioji ojmltitntnjoooom^jea 
«(o^ pjg«nMom>1an tf - t* 1 <i\> u «noau u a- Q3att4m^rry*ajl»*os(r»QJl6J9 tnaaoj<v»^i* 10fi8pA Aj{6l^KD^g y u3eawl?A 
©cu^j M tAlm^^nnioml^Cto ^man^ raEHjj^mojys^fffrtt^*raj# t^^Ji-^6 nsrw>RnoT>^ waxm wommtnro1o^oa«n6)nJ<M4fl.ov<> 
Gmffli u ra£. eojjjocw ^*osicorttl6?r6<j ^lianrai mniJ^g^liuniM^cm^. Hron\)«sui arojAoeiBrrai maaaui oimi. 

(♦*) tawroo t;™») mmjlcrtios wlnMjt^mcragj. m)noOOTlAg^om> woa^omi^rtnojciinooR» 0jJJii • sslooo 
mod-^poatlea) ea§<rtnajo«m Q ff©amit»1«5 ^a^Anue^Ao»* n$m)i ojoenmnnan^cmarocrooem^ ®* ai1«ou>a«oA *»•! d»PQ4^^i «^i^ J"'!' ^ *"*»-. lAlnw-ranwAoejBmno*^, Bronmmi fljnua-h6is a*A n fl *i* tm*W) 

tolAjoojjca li WBin * "* roos^dooolaajdja rasra^oajs.* e^nScoroocctrl <a&aa> &J ;. (masS rararueiio 0^08*0.9*1 cnlooti 

mion«Smiji1rt * tm0ft " m o ° 1,aE ^ <tt A- (**) orto«^1^«AomA tcUomjoaiiB. Wdfc M ro1ffl^SA^l . «Ja*», Rmarao, 

ionjlos o ° """^ * n W n ^ nn fr mn4£,oftiso2/liB3 mscm m>ga3rt\J€msja^^ffis oj^raA' 90 » *°t«Dfliocm u -mjgjaoo* 

,.„« **lflfl*l*»Anj™", «UiO>im1o.^iu>1dbaiS» crooiuoiatrm t*]ro1aja*_iooaj l asi<«>. iob raosA^omi, al^smi 

18. raacurtj njoemroiA: l m1«waoo mlalttmno atnsoiaco <*><<* E j^- ^^^ „-„ 
aitf»afl M tfirt W; W%$&§®6-» 

mlAJB^ * 0&i aA ms™^^ «j^ i croiwo«ro<'; aois-ra ^^\y0j20 

SlPJpailoTj" cnlsotio.so^ TOltSgjOTOtsy,, aojamoajJOloa. un«&u ^vr * . ^ r^ ,-« ^J 

^oun^cronnA^OOT-R V 0>jJI ^U*^£HU*S 

19. rarDcufl [e^anaoaoa] njotmnwA' '-ntlmg^s <a<%<n * ^ -,.-,, , 
£j/T* o7l fl in3fflgocrii1 s jA^^^smA§srai u . mleracot^A gnj jS^^JltS lylS-14 
aavo B mi^AtJinLjgtmlrtjo&joasms (gDsotalom iijoi»-j j <n>foi u )7l fc !i»Sl 1_Y 
rua^, ml6Di30o raT0«nlmj 1 fi ) ojl6raKi) orai amtmmJasm . * „ f „ , , " 

r -!l rolarao, r ; 8^ isiriBnooirn" c^ (swmlro^ojlsrom "W"""!'. <>-i*&h 

(ojnjo^j^rt^omjas [^joououjmsiOT, uyiaaola, o 4 rtmjo i aoo«ro a iai.. .ttOOTOoJicrn mm» ™ „„« 

a>« . 41 * ^B. UJ V. (M^ mn,o ojc.o^ rt ^00.4. : Wj»*™^ „, . „^ ma JJj£J* 
™oj4^ 4 «uoUJl^icm^.., Oimjow^. ««mltd. * 4 ^ij M al^.cifl u 1«». »,«8««^ «***W* ™«"1 

„ « C l '**** %'J i0<W y^^T* ■" J "««"««««">9j«-l«.wai. U ^l., mlM 
o^»l§a W nJimsme'^ oo» oocm. Ajrnl» mlwoamirt aj 0aOT , 1m1dl8m ,. lt ^^.««L^i^ 
2. njlnulaio 03^l^o^l^oeJtBeo<loliOll)i < ^«....• (ocu. nJ 4 . nV)»ejiT» 4 .) 6 <™"«""o ' B 'J< , ! "i 

(•♦) b, Bi mn »ooo a^rrao^) mmJl»io. ^.(yKra-mBid™™,^,,^^ m ^ lajaa ^ m ^ .^^ 

^a 4 e IW i OT4 8 il ac*orjo l «awMrmoii>i., ruwuirroi..« S oot>. T pi.. oirrnooiaora a 4 o,r« rfloori»c* in^on*. «JO 
»irm 4 , aojoocn>i. «M.ltujocominn", ~ ■«■ ■ ; 0*704. 36-truic cnwrolco. jaoi 2% 

■W^n^i 131.) e^ooJO«&J. <roJoejlAn Q (<uo) msnJKo^s tamrai iroagaOMroicwi- (^0900*1*1 tor. tunwjtrolaj 
njstroayi,. ^^Ajro^ioito^lniKin^ ^0^^0*11«^" 47 &i Q . iiunT) u fm30j1nj1S *na u . 

|(Mkg)f ««Wi^yrwMJ)Mrt«jF»ffliP»* w»m': m*!«a»*«i ojej s^Wjnwuj* g«nw< B ,l8rt 
A m1im)fi «s aoa.iii^AOsm A wfl 1 TTiaj.oem u , mlsoeg^s a^cmapjoarjirnnroi, AOtacimo. arostteo» ro1wa«>fi onsnnl 
Ol<tej«M e . nwfl-ao^ w wwro1aajflft/i. «uBrfi-» i AffloifDiaca <a<-jcg <ro §2 . Sonnoittlaaeii- W><& i ro Q j,1*«0o. A<j*irrot»ey, 
mlcoaco om^s^AS g^aow» croJlAro1^m1ft I aTn i ootnnfl.fij. «wn«s«»e rtl-ottl*^**^ . «InMemlogjSiiunn^cw^ 
<BJ 6 ro- fl . B9 «wmlcDAAnJlaiejanT»- n»1«iao«>a G^ tf wa> A mflJoa3Jlfflra1roicmcoii «©croi, rolRrso* OKnm^lejOcWOTH. 


t>AJ 20. fU§fmctmnl6inoo ^oc5TOfHtaooiTtnT}i J m1nTi y acta aicnj iMA/y £<** ^ll^it/t^/^^u, 
nM^ni ODSlfi><oooc5rEi 1 ojrm^. ntocurA nJOSRntiij: *o$cicflo B)CT> V»*^ 
«7Gffi§ % rnlwiaco s^rnicamo&iirj ojloinJoo^oilcAI — viy^j+*\W*$ -^i^ull 21. 'o>1c5iTRa@as^ coiocnajiom^ t.^fo)1njjaJaJ <> a^JOBltiw [pj jSJj^ y ,~>o [j ng ?l - ft fif*S»*Krf*4rf o^rlijy, «neasoo ct^aoomcji^wlt&g^cEOijro , <^6oT3l gicocg^gtcueito 
njT crSnJoo^cul oo r o&&y& 20« pW^ OJcrro ^-*»- o* ^as^^ontrjTtn^ (a^mctjTm^colcrn^ iijU nJg^toTmnejcrao, CD^iotoTrjilsicioo 
«jVj &<o oJ^JjOMci^ ((Dcn^nM^oS) u ._i eosl (^OJjei^i^eitaoerw^ «Jy crjraagnn© <uo6itjtdi ^ji, n0 
«kt&o «coeoseig lj*;l cojsoboo nJl(T00Joo o oj1oi cjl-jU QJ,(oin5fljo6>co, m^iocroGJ^ieiSi-a 21* i> tyJl ojjo 

QiTJl0<O o A^g*Sl(0 oJlcrDnJ0O o OJlCd JCjLi. V CnlSOTSajjJOS^ <£<_JaS l <0fflO(TJTlT} lj~\ Oco^ l.nJ<aTT.nJ_EUo >j nrm 

OJ(o OjXf* cru<T0ctiO[*tn o tnl<&§i ; o>0r5Tn'' giyp ftm Q nMiamn-joot «*bj i 9 foifoi ojlojcoeMiomijji. orogjOnoj tf*jrfyoaj1^/l§*lg-oTjTC9 mio1rail«da 1 ' arDaa^rijTwiomo 
anJrai. mao Q « ro(n <Ma o cii£tM0«TUOTiTn1iijy. ojlonam <nmtj^1ejo^ ajooi>. cBT&crnonjuip^oj^oilBjj, <ruiwji,aj1tftjaav1<ffli, , 
<o o fl^«B>o*«dA]n<!l»i,iaaaa ato cTU(*4afU to oMroocfij1itacTn (Tmo§r^omrro oj ,u,' , co>fliosrn*' $Q<na r ootroT^G) ^jjrral^oglraH*. 
anjooaj, crn» roOH 1 i'9«o»cb <n).axiro u <jj1^1soiroa03}. ara o "^^^^cinroocj^ro^rrn cBpogan. «•v$iT06jt,im GUirarar^rti aoatjoo 
«woTmpuooT tdJcru^onoojTj^j ojoaJ(0>« Aoero^omjoco comj^lejot&^cmcoi 11 . (TiTB._Jii>1j-ij1(ij>mocQ' acoagioa gruascc&.-troaaoo» 
acta *&«& y ^1iTjK)oB.Ajm u i0cO(omoRaT>aoTio moaoo «TjO«TroiTn -aaicj)ajiiija nj Q o<i <^j^ <rorau ayiA^coiaiiyogyo, 

roisnwig cfi/*jaao*1<aaan a^coinaato, (jjjaoiitjwjs g-*_i06<f*jo0j*1 ctjJDRnjjjits Ao<T>ijejo*oj Q «i gcj^wjl^irDlgj;; cbwowiosi 
AjeT (ijddjjo a«gjajorolEJ<«« . ojgart mej aro nra^f'JitiiOGm u ; ojjiTn1tT-iRd>a (tnaoJraiss gnjaswja roleoaco nuj1«o>0ld>eo<{jii 
0liasojpniJ otodc^oitb m ti<!WJJ <Dl^ i-^cTOoaTj 1 ' orjj sjro <*aj^nl RmeoBO§ fBBjS o9 fUO«rwn mmp^1eJO«oo Q froiTn u . bjcot 
aowRoJfi Q OT)l6iejiTo «ft<majj-]0O3 tojoaaao» iru.tnjorijcocan mooo 6 ACBJ . , imacmfiiro6iOT) <TVfiO^Ocooj1i^raiDO«^ Aa» fl ,. »aoJ 
ajJjjCTng. «BjagnOa crn Q srai<T»:. 

22. 'o^iijtTncru^o^l^tn^ttMl^ ^ . 

Oiu<^o^mn«fl<aaJOCTrj ojj)cnl<&« i ' n^CTDjosTT) (forsaij<,\ <2«igfij) u ?l C/*^Ji(»XjJ>l ^CiUJ"*'*' 

cTOciJoTrT^iTOS^ai-j^iw^ciTTCoja^ cnl^t>)aisti>a©n_j8cm29a, O f^»*j^y4 j Lj Cai*^ 22. jlo njjTOlej^TOOBrn^^ (oijjconaa cuasl^) ^i a&.oai <rj^ ( ooijjnaaA<anffl^cm, (OTamoijjT 
«moo <_ScWfi>rt_jS crr>j 2 ? 25 38-m)^: o*ocro1oS: *oj 22 

23. '«TO^wi^gtta^^^ */,■>,, , * " 

teojojj,, e«gu*« cTYJaj««., mmm&3 MfUttA(J > ^ 1(flfl -Ac^<W^cA 

24, ^rooojyoo, (miMTOlemcaoewmalroS) stoioctJ coIosjo» *r { 
ao^i. au-njnM-sma^, g^o^^i^ «,©tmTOwn«l«M.. , , l ,V%!f 

2ojoqoij ] a«fl»§^^ogg^aj1cfll» O^y^tjiJ^ 23, i*fl cnnocro nttiU*%«* (gsmodw^acao ^ ^ woajc» njjoam UT oj&j. ooacussBag 
®»4» tojt 61 ngjml^ gagwn^cmmoco;^ ^jl nj»mA0» o smlAca >• ojgy anJtecus^(oraooM 
«mntag* ^* 0i*J*«MjaqA (cMcoianj^aioas.^, <uro A aw^A)<nrt^ ^ ^ml^, ^sicm 
fcpo1 ^ C5fjajfl) os M> njomc/o fcs two«roorro *, <ns o Djii:, Vj arroajm afl)mcm «a*fl«J9 <mm_* 
^o^&J 24 « Jl mncj3*_j<j_mocs_ _ 6io>on4 _j ceraa^joco, <»BSDBnon>a_or_«n>i}V)^ j^> y aimirmoci 
gpmlrt MnattTM). *- "»Wmn 25. ^! J! rontm^tamoci^. «raoc* onowcnal 
&J ^ cnnaragjws osrynrao u>_-_ ^nn^dhosra^ o®acm oaiOo^^cunoA (nram>tmmn,fj«iajncT-, 
n(Dcr>1«e«^ | croo < flAinoa»o l &^cunai) ml^r^Wnoa.. «* utpwto&m ^rm nneiM" arbba* ««.«300. _ i romofi<wte i o1 A |i an.oj_»_ anjcml 
_lio_ki1. mnnnniD.. m><ud, i«ja«uau>OT« «ojcs^cm «wniYio rrojl^ltoroOTUl^iojard mlAojOnoail^gjcmu omi 
6-&fwr« l > tmara mwinKd oflc*ucru1«innnjn>ofi-roaiH cui a m iohdq«1 , r**t-£<*xJO-ie_i «ranjra. 03*0,, cnijU^Iaruori 
mJWJj^cTUjaioooemcmi _J£^*»^_bug*-Wi>rt-£. oJ-b"^, c*_ »cn«n troactnocmi. O-uojloaoojre-i^, 

20, (<mBa§aotM_raios ) nJocaj_)ci-]§£: *CTVJmco u _oflrraTnct& 
CnJaajv&nflj^S)*ftog@^A t ' o#cm i firoagno_ nJ06rartn£: ( anoi i^^^l/ji-ilJ^S-rN 

ngjfi><oo acTwoiaoo cTOonsroToincoijCrij^s^cu&niiJi cncmoac&jgicni — * ^ )/<*■** *_* ^»<fi 

27. 'n0SSCftO 06Ty u n$CT)1dWU 6ictJ0O q iQT_i1 fOXT>i(fl>COJl ■ , 

agjsKTD c6Tftamn*fl«On_j§ojco^6is <ft£§mT0)n«j3 (rn&issinrtjtomi *>mJi© C?&^ci3'^U£-r'- 

o^cyJJ u cmco^n6JCT)«flo on A J t, • G^_&l&#^i 26. Ji OJOOU^I J*,l iruacucian^*, 4l CT-Jragpmlraa Jli (BnKignn* oJflwjn»i _,j| «J V 
r«3)6icT3o ntnm cBT^a^ro^6jcTpB»nfaa mcrwacojejro. oj^.. towonca^mooinm^DO^&ncoo) 27, Jji L* smcp.T 
«fto aajoo^cmmj cmrmtTOieimgjoon ^j oasit^o cmtjj ^Wj n§s>cm iinc>^sca o(fe cii> Q .. ^jgll^ «naaral 2726 30-m>it wocruV*: #oi 28 

**«■ «-l-l' J-. *d« }*>«**** j.. -TO WiMWWCi* Ajnl^iSS (o-Ka> u m oaJm^8^ftftm^m) , • aroa 3 *>. «ratumoio» o&o 
tt .«t«j«l^aHiim-«^«wmtI +**&&* m^MJi™*, «Jel aj i o*u i DCcno lf K>ei J . nwwolwn nJO<n»4AC0> 4 . caJcsi.-mlral 
^ini ^^io.-j.. ^*mP dS a : yoc < m j J «»i»na» *p W onAi,ajTi*<rt m^^sml ©nu^om. a ) .1^*a,. [ anaagnn. 
nM*%prt*^tfi**1 mj-uu^, «uuoj^s^^^.ii^jo»^. ^dSo^o^. <n>jl*»l-»i*«i *, mja^oaw,. 
n^iru^.^oj^ios^^ maj.n v wl-)CTraK.ajfi)>l(oa ^'stjdrt.iomaj^aa annoiRacnJ/» reranjradw. «OAmOTaoc^rtHcraoJoejO niijcr* 
wt»o 1*0» ni«i*iflJJ> «mij.waci, >ro^oftn wlBoSa tiBSnjaao^jprac-^j a^oCfO)QJ0^AOTOfm h ssrmoaum 4 '. «raejoan^ 
ojo*j j/mj^:- gs cro g u - 23 28. (*r&a§^rormlm aw)n»o «mognntOTOlatroO smro>a}!6)9 ^Ojidr^^^/^Sj^UJ--^ ^; 

aaitro ctn^owroRr^mntrn^ moo aroi, aeiaumgaiDTaita^ g)Oo*i1 ^ - * #&$&&*& omm^ ai/l^iej; mo» (rDTo<tfDl6jm) ^OaWi/rnojtG^c&gj. 

20. rsio© frtj% o^Jaaojol 656irooooa^ora(/D6r>j u scijej,06)(DT ^^ i/*/»> * »'t* • * 

(OJSlOOOnl^-JtD^CSI^CD^CTTllgJ. CSraapJOOo, (8T9OJ(0(TJ>D (CTHTOlgJ,*') *1>^J *WTV> ^^P P>"M 30, onot (c8%) cgroslcojocrirEOttiijGis aroej gg <&osj u saa>I 

(TOaim^s (ims^rrra o^rororo^ oav a coTJ 6>^& cmrwoco;oaj o ^^^^^^^(J^nj^M-^ 

wraojro rjwag/ioei^oToitOojjOlaj^ nJroloj^crun.iw^cnjgyoKroT . -* s/.3£»< « U*W<fj l»'< 

^^«(tnn^aiTiej. u^j^-j tV,^& j;yj>-j " I 2fl, yyl Lj ctjOo jmOo>«1coj}s1gj 4-jjJd (moa§^(ffitj)l6ioSosmrrncn>1(o3 *->*i l > ^a^nntDTrolraaaooSJa 
jV i>* swh amjmcaiija, oJSOgoJijO oL_S ^. rg^AOOCtgrcgmlaTJ^ k-f Lj cnon raroej, cHiDjCjj/lgial^j ^JjU 
^OasacmoJro 29, *&jtTCiI fWrDioaz>1ci> aT)1gj «*« ^l ero (er&gooocnj» (a^ejorot/aeryo) tBTogjQ6jco> »&.\j 
©oa >UU wmapjowano (BT&njro Ojj>U 6>t&§s«i3lcty (muol.aj) cTjraocsa»1ro1<fi6J^crni 30. ■j-A t&n33 u s 
aco, cn)a>sa» >UJo roras1csiJocftfnoro 6>s amej Q gg ^tu (BToojrot&si^ cucmlro^rnTlej Jj~_,o- «ro v octuj^ 
ej^o Uo">H (BTOcuroocan roli&o 06)ror * irjT&o§niicart>TBipjon1 djcjf-i njranoocTu1«sa«a* ajmolaoart) uilacmliWijAGyjo, jaraja8nM w soojT©ro ont^ailtwi^t&cat^ aoja»*itoTmjf>o&o o-oojackojI ra$ sjmrcooa» 
«wgjoanjj njcrulaj tol^Bano^aj* mwjgjliji]. (TOwnlcrDocan ^cajOuwninjjmTcroij aro^ njgogswm» Ca^p^ijACB^snBoco/lgj , 
mmoTlonJn «yjojwjcu^iiilgj, mjsaelam (BWKjonnjjnjlrm^ nji0>lnjjjin1gj. odriocjo a^ajiun/Knj^a.oiEJttBio gtrmooiin, 
pwonoo«e »»ii Rnwjiou^EJS *ftin •a>* , T.«oRnj J l atiwanjj» ajcnjlnj wtl&ai cajoojo (Hrami*culoa«4ml currrwoiJ, ^e.ojsiitno^ijo 
BKoauij., a^oJiaaroiOCTDJts^jj. oJrolnotrolawinS troajro aiijj aJrmlmo^lt^lr^scnojOT^o^enicc^ 

3i* TOOjrajsis ai a cpj u (cxj&j) rmejm o 0ifcg1raTj cnlcm^o **,*.* **. 

r^trmaauo aio» ciwlryl^ml^arjj^^ajA (cirfcra«)&ojra , l £AWft3 t^T^ljj^-r*» 

o&J^j fflSTOlajro cmnej_^)(Tr) H rroruto^ dwroj^os? I OCjSi^^I^I J^^iy 31, U A ii rroojca«o o :ai5TTa <fe as L.-C.U1 ^ moa njTjLrrj, (o^troracojo) TOWlj^AjlalawjiTWj najOT3 u 
.jVJ}'(^oifl>iOS.»40iJ ? 4j>> cajejm o<fcgnroto1cm ( ' ^ rroaJro ^owkttii ^ji cHraojrolo&wo. 
*j»W^ ^^^ra^ojwi^liJ 


^oemo^^siiW ™ im,1|y ^ * ffi ^ A(Umio lso & ,as>IOT <B») ^ mm 'i 6 ' s "»i*«* *g** a JOnraW iirol^™ 1 i ^r° C '' ,,B I leJi ' " s ™ TftJ ' m ' M ™^ »o nralo( mj. m^oj^ojKolajyrn^ «^«.j 
nJOirniiej omiJL 1/ m*»*^ amir,iom<rara *om iS iso a mlonacj.lMaaomiKi^rroj. ■uodM.roara. «aaal 

^s •» 4. Hsioiigj. arai A(u1 „_,ooti(» ojottieraoo ctnoauownoaii":— 

»00^« "T^ll? ™ k ™ ra,os,s "^W^n— «,'«». ™™ «1*1«. ^uw».*. rr ajltaocoo-3 

33, ^oj^CTieoo^adnM^SDomoo-jm . m1&8 u Rlajmoai> *, 

m lcro" rroojf& mncrnioAocrela^imii. " ^^*"^j;*W»i 

34. (sracmlrrra, ggwmrn^m^^oi^, «aamlArtdbgjosoj. - , " 

35 . (wra(m1e>ato ao^m§l{a3cT>lm»o , «nons^s tiin*«s»o» * ** f JUf 

icOOJtoml^emoaolOT^ma mlcmj^ rmooja^ an1am J ojoa& !WStf &»%}?* 

oaifm*J(a»o-arn f ' m»s>ru>ĕyao) .^tryoo., mtati** mC sl dbosrol ^^litSSL^tt 
^/•Hrtw uj.aajwj ua>om> *ul aocml^lrtdroimj, zM\ araajro (mncracro, «JtnLm 34 u iij 

ybb ^.rol^goca^ fj* <w*ffl>ncrmafl^^ 

i^* m^iirgdbeldSartcr». 35. U^U «rm,^ rmlcrmjoai tjJ ^ m(Bnoc *, ^^^, 

u, ^*mmmxrf\<m* *U mstj liuajnM^ i aiiio M i'i ^ ^ajmjos ma+no, fr&£ft ** Ytt £ ui ijj- n 2720 36-<ju : ouorrulcAj *o; 3$ W &$&&$&&-* 36. ngj&jo gOsmruriS^t/^OTcaeigajJa m? 4 flM"g 1 aj 1 ^ggoJrift 
fTr»1rtflro1m&o, (ffiQ0Jn> ns ognneragliotolOTBo, mi30Jtoifi€> v rmtol ?<V^I(^jC^J^' t,; '' 1 ^»**2 36. tf#iU- coiowimoiD^tiJrti, *Dno3nLj(tfltrB^a u ujcft ^b^Vl j>> ^emcbGig mJ^^Sl^l I4K mw 

SKtt&JOoO^Bmcoi^a *.? L. groftnJ3a1fy1ce©^fmnj0i>1(a8 n>1on£ j»S$l s Q ffi1 -^Jil ^j i>jR>OJ(oi6>s (jsaS 

OTBglArtmlOD^o L*j CQ>06>(OT0OTi1n>i> tt>1m*> o OjX-\ V {HT&OJro <frr»OlCQ;0ftmj> rmaoenJtf>aj?lxi2j tnjujom o/oSnjrmnJj., aro06nj*lACQd>a *js^<tfntJ4 nJfe1^u1<^noJ£l^lO«-o l, jgwTOajaraoasraao, ajaipi 
AlamwoswSi»* raraRn o »A06r»o€m D rmojna» tn-JonnJy^o n$$^ruo*ronn1o1,aGi J rmrai''. ngjejoiTno- i&tjntolailcojOTas, 
*Gi6i.s*e>co loJtij^rtTrton^ieraDreslcoiRttl^g^sinjs^^. tnJnn^mawtlcjii rtpaoj fflm nii enJo [rtJCOfaj> a flinaejRraaoBi€iT> 
ESleJj», iotoj o>jja,ewj J m>roij J . . njenjiminj.^ , njlgw^cmm^siogyo. ^&Onojanonto ancm <cona ejAaerawmo^o. .0»© 
HA0«r»J eoMoanlejj» on>^n»^n3 GJtaejOAOjnjlomos" mra1<m^^rumoojj/|(Olaifio6ra[ijii6Ta B . (1) 

n^ou.uaat», ojd^csaoo, Aoo^twnl.&Do, Bloisoai^w sjskjsIojj «ajejo f>JfOj^1ej.-ffirenM^1nAraBfmoojo- 
Oj1flJlii>aJl*o(j>«cag o, (mrasrag^ gooaaoogsjmo. ©oooomilejjo ngswmejoo gm6OTBoanij3gOflmn» OTl^^B^rrooj 
0J(X*aaJDBJ o o om o nu d ro rniouj.jmBJ. . oroj J .rti oaU Braolojlej^. twgjjoanejjyi eajaoto™ aj(roV> 0< fl«ai j ., rtraojainoej 
nnjDonjiroraoBj. ®fli>lm njj/joooy.. ggoraeio. mjan^sl^srao*©! ro1ejm1qmoVlanjjranT> tauw^sonj- tronnlannotA 
nnwro! gpa <aemo»no nJlenjsoatng griJOoBoainnJS^mD^nT) iam^oa {rooiordo njrol^auloajj aja^OTmiCuoro^., «wa 
mjoop» *iTftfflc»m. Ofljo» u ojQm o ououjjjmi^LOmd^y? J m1o&ioa>mDcjjio araoro. 

37. (BT90j(Oo>a«Oira 3jnM y E00mfI30«m o <wt(o>1coj 3 ; mo* «j^ 

rom1sjSm1(rr> u ru«&&i1om ^rol^sj.saar^. irmsjyot» pjeoj J^'^^^ J^l^^l j-f* 


(1) 35-0. «fco*no>1*o ^ ^ | j^y (^^o^o^ej^^^cntoi «nooj**« mlmj^ortaajral ^pnn 
«MMom -troaiffl as bumMMirintl «^^c^»-^^ mjp«o, a^^ aw^oml. Tt * c *H •.»• n 2729 30-mjj: anaoulc*: *o; 23 (rnn-uiaio mlwajinn ^rm^caranaijloej^) ajejl ^o.&oen^ 
<»1it>1<ftffl^<Trj^ mw@, mjfaaja°srocooca) (o_nmoojot>oej1cfltoco^ 

AiCrarm^o (msirm, mo* ^ulej eojcnsjeca <©>smc9«o 
«<utm Aiejfflro« iCftJoaej ^cn.^^cm^ 

40. CTUjajmoAsis, rmrnilm* ajr.CT3s,m l^aruldKaajorr?, 
aiK>£. [sjoaroo tcnonru^o] «ooroo mjsn!ijofca6m u ojjfiJOTrol<tf 1|fj3)jl£3 
Jfc 0»^ AJ j <J? if a,mameit»p* *««*,o« 111 a ( aj inJ ov,-u 1 ) ^jcmj _u cUoaj^cnoci 

«•ojojao) ^mbw» ^«I^ J<i d- «j*on«a» .jm-w*""'»? JG w«, 

cmiijyoajcoj. ,* j «ocrao crunajoromEro^aDej^nJLo^nnii ^. artnmjcim ^.o^-ooco,*. «^«oA^L™. ^rc^ii ^ 1 * 00 ""' 

«-Mion,. «1«.. ^*™U^A^ZZ^£ f«n*P*i ymw~**m 

- 0«. *0w~. m« —*« -ii»Civror^ ., ^ 3730 3C-mm «om/W*: mtti 28 

» r » (7 »J* '■* J"* • i 

iDWicmi. ^ejOr^njTaoSo mj^jrtJi^sT ^oojtojrawlmij., <*&&"[ aonoro^rtnmnmjj.gioj aoaxoomVliy. UJoaiog. a^o^o 

i .^_. 2il_J j K* (m$gjaoj»£< «ootoo auprajoa cc^aoaJiomlctd m1aarto.e<»acr»1roJ,Mi/mj ] ) o#cm ojOAjjofflTea» 
iAlmi (jjN--.i mjnnjnjojm rojnJCiRJil&ij*, aujjo*WI Btojl^glrai motro. ^caarmu^saa^Goa^m 'V u ^ 1aJ A' n0Bm 4 
$%<&". «roou>o:o«m ctYlej^ gDtmlejoSO AiSraraionj racnnT&JO/l«&* ajcru^rm^o» mtBsml^m^ ( iuooj cnjja^ujlBlojlA 
g^aanlrtla^o^^iaocm". (soa^oco, cro^aty» aJtcOm^» <D0tfl»<s>gJi «jjtfla»i,. f (Ooru£«, aJABJ^a nggjo. (o>«ktt> 
ojuAoj^Aom^aA^itmiatumtim, jtooj ooo^ocmj. enjja a>n ojAto^waBnmcgjosiej m><n<af>exi&o *jwm«nv* mlAgj 
^l^PAowiBiiiWjrmi^ ijsoanB, 'aJejldW jtmj/najatmo ©aooo n-iawaaoR 

'mlo^J/m^eioJnT^ i/uoayotnlajnn^. lOMODtoiajo^tmjj. 

41, nnsirag^s cnjmTiomroBCTg (cruotoomo) cnlodi^cijys ('('" W{* 9 \* A* 

ifen.iejlro3 mo» aJfxQl£gi6ij>>06n3i anjo-acrorcjUo rBToaj(06i«e6>ot03 wM>-ul'^>4 J ^u-" e^aji^sociiiiai.osm". O 9>^ii^)iII<^r^TS^i 

42. cBKtim^anJomejayss ajcro^roji^glroWIcrio (uwoj^^ V*\'. • 
trunjorol ^ojcjjjoojcrr) ("njejJcmjGimcoji^ tsroajtot&si^ rooo cnjn^l wSA^j-pT 
aJiSj^os^rijToilml^ rm . O £jd>J fr<0bM C^J$ 

43, moo gagcjBl«se^cso6>6Tr)iB!»'i(Oo. (Htoojsho (croa^to *'/! *"* 1/^ M' 
(ojrnlrao) coOo tfi^<fion«fl«j3aoiT>TmiSs>^o; mroapjoco (sroajro«d«> f<s * *t 
(mleiajlgnaAg'') cnjnoocan-MijCm 6itoo53 D o g>srBQcjjj«ifc(nJlgy; 

ajroaJro ra^e^s^iOTTjio^sijdhCOJ^cD^ — OO^OS^^A jy 

44. aJSKaoj, cnam^os nJ «aonitol cm ^ g^ «fl>ofl»ero a)3 
tc/lg^o, m>^ (m1o» u aj1fo>) onjmoojaojacoa&^gg hIcjjHcotctuisu y& ii S^J jlr^ 

mom)Tgi 1 Qje>i p mi (coocoouom ra f affl6)njs^raioT» > oTjm w ). OojW- ^ 1 ^*" 
41. ^ *ij «sromtosiaKjoroi, e^^socrmajosm SUVI ma. ojr^l^crortn" ^ (tocjjrbgjs trocpjto- 

CO60T3£>§ 4tilJ An_J&Jl(* OyUll CTOOOlOCOo CDlO*&oT6>n_jl 42. ^ti^j (BToCJJtO^ mo» ^0^1^1(01 

*ft <n>4 ^ *> ^©anjoeiajcairs^lcolmlcmi ij- u rttoajiTj croajotonoajcgjcmra)!, cuoa^mamocjoji 
crorw M 43. U «ilj moo gagorjl^cm aj^ua ^ cnoajciierra m^cmraioorn" a^ * rorociajooa 
(mlajaJlgn^^mo m(oH«&*)) a U < U jo< s ^ lfl acmaimn^ ^ ^cuc&^ ^Vj (momcon^cmcimjo ojSj <* 
^eirjjs^srnjso 44. ^^i aJ*&«, « & 0(0 o 6m li fflt>cQ.n iol s,^m^ 0$i<S) u mamn^mjcrnjga 
Ufej (Blojlcm) cru 6uaj D o ( aajdoBowaij* ^jt a»^ej a (cnjmaDo) <u6mo .ai^Aa^ mom&mgm *>«vm*« tr^tdnoM cro^n^jojom ojo^^pjeji^u, MU Tjfl nuaw»i«ii 
ajonj E©*., ^ajjlro ojimsjjjaoaj^ojoTOi^cmi toJUJom ojooocrKaaoo, sKmo^^, ^oooj». «jtrt,*»*^ *>1<antJ 
aJ A g£ ttttitcnl* .njoaom«a fil wm v 0(0^ fi ajaMOfjfl«W(nwn». ^0*04 ^aiDcao ^t^^aoej,, ^^. ^, [♦) ^^raioD ojlojro. iMMWi 109 pTriao^, ^mJlaaojO''; SSotctSo^. mlttJnjmwsmM amo^. tr : t l^. *jj~ T\ 2731 ad-4W£; <mom>nn»: «; s» 

ftOt<tn*ftj, ojao» tu ., £njo1a*0A0v«u o . Ajsloi/oem . BmwOTtn ojonorrtRnjeo a.mjnnj ^rosouaOiid inntoainn^noja 
OKs^*o<m . nJ&oai, K^inA^wrmatDi. aimjnujmj, (TOanawDl^^^so, raraoj AsntjoJls^^njomiEs sojij^ujI, 
mi anl^ajomijBg finJAiocmttaoo, g^a^fj)«^s <oim ojam ji£ mjoooojiaicrac* ng|OTJlnj6<aa£jo 8 araiyi>nii mraWl 
vau>, aroojai mjw.o.wio^os^OTi,,, atotreunpcn)'». arrapan, c.liUfl . u>- Lj J5U J(j (m1*rangin»«, mlwso* 
l/UfuA«»l^owo-i« A rm<mleKTicQ. i . mfija«> mJd^sl^raioair.) t 

ruo.virncraGo mJi-ru^rtioi^. , nuijitdHlnnuJ,. mynnro jooKitrBymlma, , osotrmonjralnJoslOTlrtrS nj1*GJ u m. omttl» 
0W\U4m*mmfr Aflf*ej (B fl ii i mntm ojIojIoj <D nJAf0 o roej Q A©» AOSjMagjGpj, laJonlojnurtAO. njewnj,. nr^rrui, 

"^WSd^i^i* n 4K m ' 1 ĕ> 1 * rtsraoj^ojonlrtnoj^o, nttatnJ«n1nHBlffiiOJ moaj) ranKCiionolroiAracw ojlejanjow cju.oojI 
aj^oM^minlAacm^, mlAaaasrTwjiuilsmio emnjswi^nnjomo, m1uwt(ia>6m«mnl6>n^> owartto*jJ3 oaii> amaoitneitm <uhxu1«b 
©njArai^rrolej . ^ O na<nmlor> sa crunoaq>JOJ . ej« a>a ft mYiRf . cru a«cu1«» fl cmro u t*rom «m1<M njoarr> a>m nw o m o 
<o>» ^ o-n)jii£ , iWWiWt a^njej. mjsbfaWja>ej, mmo 6ist5»a) *ajcjr3gosm j 1 dbs&jla&io, a>raa&1o&JO, ojootiojIopjo, 
t^imjOAOWraralaejonarm oj Ql tn omj A 3ocifai, (tro&on0 aoQWl<MaqT4oc* t <tooj,t3 s 031/01 nj^oJAOta» 03 gyo. tro.atul 
^irm^ojrmio.oiroi.. araon-joo», goinolnmojj^ -$ l s >a jaJrrum v ujl l fi l a1rai naAagjsoar» ro^n^is o( o>5iOTrmra> mmjntit, 
*^ ttnrtwm&i m&api%Wlntftt *M#m$*m*V6asm a a^ororcr^^lcoi rcr3twai.1*acmijs o®cm iU A*|flinot«n. 

45. *m1firmg i s>s d^mne^tni,., <n1ai3£ 6>s nJlm/l , ^ ^,,^,, 
6tojo§c0cio«,* n^<rn w raionja{0os tUoaojsiajs.OiBo (rotoojio coyiroj' 'i&l^lY 3 i35oj( 

46, raraoj(o^« nn»0i3g o eis toi^tlrrnoajl sicloo 9<jr>*i socrm 
«ragnttrtdipjg aaararorai, Gdo5j u sorroiOJ oB ojro^rrnl^; (Jjtorujo C^^^i^J^ijti'^ 
<tn1roooY)oT) w rro^rol^r^i.ejgtairTnnjrooajJlseio^tTn. t. r/V*v Jirv »A s 
45. pi JJ Wj tBioojart!Os Q iuoa*6>p^safflo ijji. mleoraoo a\>£^ j^ojlrio ojjjOtji, Jjj,l ^l ml 
am>a 6>s «^1^^^ p fiu: L, mlsoTi^as *j$mSlm$ew%* pj ri^mh/nMUKi 
jyV mlsotac» Mjm^agjSJ}. 46. ^ lo nraoj^ ojro^mngy U ^ ac^ ejou^socimoji» 
ai^ 0irtM u srjnm«n3ĕnrrrofiinj§ ^j {tji^g^s o&n^n&oao ur^i omojrooa>06>fro i> ^(tnltaamlcTT) 
lij^*- (W^roOenncnjaaJOi&^OTj (fTOCUf7jemn<i»nT>)ojro ^i<tu-)Bj m m^ ua,nm «uDM^ ^ramJm^o^erac^ 6 nJouj-J 5d fa loI injo C .e J a J , Q @ a ft^srff*tfta«ftto 
llJ^cru^aJljgglmt , nffltm njowwmanj^ njroom1ra1<a« Q fro nJroaejOAtral^^oiJiaio^inT)». " 47. l n)1fi)BCtt(9s)^ fBTD^0no o mtooajTo^ngi^^inJomlcna 
aJ^eJOJv>^ l fi«ll l oJ^^i> , o$crr> u tuoojanios" i^oc&sin-jsonji, 

(to%) rjTna]1fjajfro1^jojfa ojnMjrruTgjlsijagnjat&oai 

<uocqj »: m&onx>i go^l^lra^cm^lrtjo aaaem, ei^osi, ^ttd^ll^CAjSOS 

«« ffiocoj1(o Cii>ajfDc9«i srcTisBBtjo adKHgm* saiaos^^^acaio? J ^^ x j5f't\JjT^rt ^i* 1 ll?f 

mn^03cn> v a^ffloa2icu*noJltf ™ W/Cr^l 


n- itirt^n 2732 36.<ni^; co&crulcAi «i 2a tumWnSiomocoi njfej«1ej^* grm^ ■/J-Ofmci£ 1 isonj J gg oiti^ aiamo«aajfl)D(m1mi''; mJ0Uj^*«g^, , aJoojCBB^itEO^ 
«^C^AOciWi mijAiojji* m?mj(3nJljj* «««jj.iWijnJonjS tBwgyonjjj gogwT^ooiTRmAnjAdJioemjj B»njAa«i(aj am^«9^^t«^nlarow<m , '; 
m$j rru^nlml^oj^ <»rsnjf5«onj J ejitrawgrmliYiJ^ nunooow» mio3,«&«r>*? 1 ras>ojri-M aoj6m*>mB.1io4 drBgjDnnjj c^oo^^ijsi^bogA 
tnOjjyo. gjnnomiai(7n*>3 rol&j. ffootui«Js>g mjaOOcoTastuomAe, rnirtrtdhort^praglrar) aJlejnjiplioeDJoos* gajo-st/yiijj-jj^rh 
(uaroos^ {Omi^ (oi^onr)^ ajoai^ajomjja , rsranJsiro fu*lftnm)1<o&J J nJomj J « «iBOJrD^eiAjsjjtmrjjrojj* Blj^iin/lgJ,. UJ(0» e^l 
nJnilddiiiTrti aioirtnftDbTD u . riartn^ m&i&dto^m mj^iolinDojAOi/a^gj', rma^jonnj^ <rooJ.Q5S3.ej.> reraojroj^oB ac\&OJti9» fcW»j 
wmlral^Ki^mijjBnj^wnai^ggi r^eKmooDk ii»ojii ao£<ja«?jjTn1{y. g?"J isamoJBrjoJojjj* , (jcs mjjmojaanji. tacgjDnnjnjlo» 
ojiwjnrul^Mjj/m «mooaeK» 11 aouoslajTno^rra», jajroi^ wranJlt/ojom^^o 09 mjjeonjoioeismrimjiB ffi<s ai^m^giartmirrn 
a mp^jl &jO0fi ooj jjOT) rmo 6ro° . 48. (sr&ojro oJomj^cmjj : 'njja^oyosro" |d<s ojocA^eocno 
(cpjocrul.w^^ — er/karaco rjuroi^rjjorjSaorooeiern^roo?! ' 

49. asnoono c^ejorBOa6n4 v Qs>tnrm rsrogjoeirm (ot&ojio 
omo-Bs/l (taeiororaiij) OiSiOsnalrolrBd^rrnlgj; rswnjro ((ojto^enl^j") 
njyd>« i»i^§l6iiM36rElral6>(eo njro(Dinj6jfo aJlslAisicmroiosrn 1 *, 

50. rgroapj-jOCo, ojgy srrulcgjgn^o E>oJCDj oJono faToaj<e-si 

cruoe^cjJ^oiot&^i&coilgj; rar&ajfo 6»s orujcrasasioralaajtJK* ranojio 
ajSSral^igJ^lji&aaiailgj. <*t K* 


48, ojjij nraojti, njnrairroi j. .^ayowaor»" ^JI l> jtp ajooi»sacn,,, ajoco°a«ro>. • -.T al 
m1sraaos.5me.1aiJ ^L. mjroi. njo^itmtu* 49. iJ >. U «naoia <in5 M0 1 6 K« 1 o a »1 ro l <ao » r t ^,i e , 
*- * «*a o^D^mj-e. (iwswjom).) ««driikw» i*o scc, am,^ .^- «hko.ojshc. ruls^.si. 
fl miuwcaioltM* aj^ m»«1^. Q j*a«s1 a ,i() <a> o S Ml l iyi«, 4 * 50. jjJ-, «# cro^o»aj«> 
«i cruoiun^amgj w ojri am/.c?,™,^. ^i j, Vj TOaj( ^ M otj^o^, ' {^Loi, 

awnloajasi) i^gjiOHKDi. "r*v. "«rUBi cosstraloojgjj,, ° * ° ° '»..« W (j .ji) .•«m i . 9 »i. ^o^,™,,^^^^ .j*™.^*,, ^jm»-,,* „fl WJmll 

MJ ,™ 10 1«.im M rtofl B c l sffl _ a „, »i<m 0las1iH ,. •j aoa ,^_ !limjn rir^! J ? iD ™*^3J. cu^Blaj.. 

-W^^Wimuum .«,„00^,6,. mLOOJ o ^j ^m^^ cro^^iaL,^! ^^1 ; 
«ORJO aooio»1»i. ArttUiiiscumoHn». (<ro 4 ;mno"5i».) «.'UTO».e J acflr.(sla a .. «wejoooj •; 

nnjcsajcrtnolmita acmp«B<mi AooOgir.im.loiT. E«at»1^oA, OT) . uw,, * „ . * „ * * i 

«*nPi.,. Ba-c, ^m-w ., Bi o^ MW «ru' a .. il.,!*™** *««W* «««%»•' | 


2733 39-nv^; <a)omj1o&; «o; 23 rormo 'eutsju^o^AalnAailcm nncasgjjns ocojlaoejdMj «uiau 

52. <mojft ruocaijo : ««rmwra^sis crw&arol <m$roo6rri u 
otdrjeic*» S06TO^cm1srony>ia>1rmi srmsoasig (gcml^iarai^) n®y^ 
OOTHDiin-jl ^j,ro> u ? 1 

ero i ^ m ^ofc^1a>moa£ggojro masroos^ ajot/> u eocr>o 
e^co^aj^ , , a)j j Aovaj^ , AOomj(D)^ (UoapAtn»^. ei-oja^ctnl 

53. rerag) eiaro sro^ aoejotouasryo mragyosirTO (m&onocrrao) 
<Tr%(3Dlm1^icQ>1jy. fflroan_joawcfl3«, mraojraroio, oj^ajcra maia 6>s 
iHros^dwroo nijosooceaej^^ojmocnnml^^. 

54. mran-n u firaoagos oroj6xm fi§^o roramlrtnl «Aieojronj 
scmrmgj; mlcrac» LcUajratml^lrtsrrorrolmeyotnrm, mleoBCoi&a 
irunnloaejo mmS l &6)fus^ifef3a>2m1( J y, «lii \ < >\/ 


i-' ?>*<*A »<l/_ 


ooa 
f (&« -* « 


51. ^j g<sro)6ip_|s o j^jij e^onulroj, «aoaogrormlrtjo Vili roraaa-jooa aroajroraio *A*$\ # ai 

cm 52. ijlli nrraojro ruocoj^ lij (j amm^ns mot/Dam, ,&nM u sam U. o- enmarasig ft®* acmraWl 

alRnorooem lfjj> & erroeua^ eo^emls^mlcmi li* ^ro> ^u rjjoo)*eom» aM^^ssm" 

jfjj nJmroAoro^HTJl^o» ^j mm& tJem£*Mfr *£a<s> u rojj OjL>i m rotnjejdb<* 53. «.fe*ai rjto 

cmo^lrola^igy u*b V VI oaro a^oroc/^ u eroejorortn ^ m^o». mojmno e* » v ajm * 

U mamips iras^ad ijj^ noo«fW4toOjysttjji»c©nft1«^. 64. rJ Jli rorocm" ; 0® alajcru. Jfc¥ 

cromlrml (a»t*a«) «^«i^s^Mjjnc^ ^ oro A «anoaj », arooa§os a o Ua © io „, auorotmacro. 

&&* Vj mlsmecod*» l«u(on*£wu» m&onjs^cjjmigy U Vl OToatWjm^lmj&o^ «jjUr ^ mlstim» 
truojrotmjnl^lrojcmrrooaai * amwas**» -woog* «w»M na&oaj^, c^wj**^., aa1trol B '> m^o^ ewrt*-**™. *»i™«*tfu 
&mo* ¥ m ******* &m*1* >«fW|> ^^«^1^l^«ty9 A ^ t: , .«rcjya^oiajl**» rairru1c4 ^*. \X :g v -.ij > -ri 2734 aD--qvj: rnioouin»: oa; 33 

«injgrm^iYOA^i-m iDnnl^ccromiOiAotni jtdtj ^ro.sojoiJAocropmirtciS (nm oJB£c# (WKruitrm^a^JOAitrio]» «jmj <*f>oj 
(WamnWl.^ flmflJlwjo.-n*lAp^ns «owujj,, nJiol ioT,moJ «j n$lrofflalOTfflOf$ui«l<Mj j nfflcm fi njoooawBmi^ajoiyo. <m«racq 
fi?°>tJ 00- om^l-^^nin ASiB^^i^sron* £>o aJ^aejoAslajlroitiroTOt iTOOnJAKlaj^omo^aamiOiii gamojwt» Gu«njoia,gii[ft 
caioraco £jo*oql aj1iwffl1^j^«B,1s^«] I «aiai'aaDlio^m>^RaifTTi D ma^><&n^ ayoiDnrrla^OiO.je. mwemom, nJraT^oownoilorAo: 
^.oolm^mlalimoi» rraojrti (n>jaau njoan^»; *Anw"soffl| cff^raofirn° srmeiBoa gaim^iJM^etnAm^omiataai^rAani shwob©». 
nfl)v^oiTD^(Xjloj<Q» v ?I ' -38— o.ojajmroTinn&J^ moo o « wrapjono^ i<uCTU"moml^fmjaaJ06iej t (FiHnn^mog1cui« ojwocjo* 
«nnlej. oj1trtjmJl*eMJ3fflTBinj<* '^o^p^oem" gys ojoWoom» £61-0004.9» ' /j^Ji Ij» %\ ogjcrro» ooria njaotmnj oJtannOmJl' 

^lmjjtmjnjoaja. «JDonjoca tratTKDiajo» (0i1ift3j« asawocBt^o^cnagooiTijcm nraojctl m^^ocijl^olatmnA- Sjoimtiaa&m* 

cijmai-otin im(^onn^ nnsai3agos 6 ojoto u oom» tnojai>1raj j nn6)nncTTJi ! a l 6i6>saia^fmonoca roieooogosi runsraialroicmKwnRJO». 

cuoriu^mmaoaiilro^cro^ejojcmij» fff»ojto<D©i <tn1<fliojia Otfluou>ifd<\j§1ro1i0afj2&6ro". a-ia&ta, g&y cB»mnvctKDTm1e^ oaijouji 
Ogjgin^siAOtrsjj <fc3m m1gy«jom£». 

V"J*> & tf~ ^ («rosmttJg go^1oo3fStrjjm£m1cn>j r^»J J amic*inj'lajro>oitj36m u .) n^rmij nJOWmtnroijjOAOirnt^, a&mt 
airaoM* nj£mra o rm u ioom*njs)moii §g «e.oejrsrmj, njrjgjoojitijj. sUOTJ^ojyOiEltBj — «womoro^rtiimitj^o iros,o«or>j§ mJ v LoomeaB 
glrtrt—raiooiTJim^rrjralro^ amt. «coajrtmB^ njQoJlACo<floi wldwjcnntarsooii oiloj 

rowmjjarUBOTJSJj», 0UM u i5m (3009.0*4 ovJ J su«o>omooD ajIgj tirom o S0J60T3(i} o , 26rMtj&1m o m>na£jarmo iuco1o^-T»ro>l£j.. nyai 
dbromot» farDnJnv u iD t ao i aoaoU». aimlnanscioca gasromi cmmraroliyjjTig a« ciU3oi^oojmj°t£i Kiodhojn^amjoo», troimlco^. 
*tftuanm mt&wmj^iooai) mlp^otomooiJl OMmlMBJj/> T on^ ajlnBrjioAJi^ua^a^^»*. ran.roi1 omaaoi» OJmjlaj aoj- 
nJloum«GJg. amiolBiomjocB mjmjprorrji ojlnum* fflacm w anjo<&Qj . mmanBjaneo njroilojosm". n^imiaio.aaj runjoa» 
AftraTm traldhUiO.ei-» m o cru giinnldJojajaoSanjoajijO n^owam&ottnlnj/m nJ@j tsB0U3sAm v io^aa^m tSMn^uamlsA oj.tj. 
omjoco, (irrorolmi rD mjtnimm oiijrmmjarutmiag^ a<a.ojej fl mlojjorooj^ , nttJ^<oAfl* Q (rjoainwoA» Oao* 

1»tfnm*&&*}tem*&mtrt*^rtm&%mnm Rnoojc6«> o mejoaoi an, «Jjasto-uo goj» ro>»ttn oweto o ai>mi0 
mnan v gmJGJjijiru-mi aob-oUJ/ (o) a>oo <. (njrro u rmocu1^anoaafi gr^nj-m. rOTsrulnooml , (o) Aimsjaoijojra coldoJ 
flm« D^ai> u itnlti>l ( a« «Tn D . Q<m& w.(o1auOfiisma3>lari njlnua. <a,jsjyo»,oi» tm u nJnij u e«asmjrootmo, 

«lFnJn1tmJB(Ugj Q *. o onoj0fi1<«^*fij. tAloai rmm^a^s^mle^n vflartatul^mutnoiA ©* ojoA.w tmHiaop.oaJ 
omiglojo^n a a v «3»1-»»4«re». mroai^gcurS <^ tr>* cm°uaom. oj*m ^W|^ iATOIIin ^,„ n s , ojp^. 
r^lmtcnlaiii OJjj>-sjifflo»ftnnn -, tmroJi^ooaj c^tuc&^i i^^olcoaoojsji wl.&u moii.ojonjaismrn^ nJttoirmroi 
w»1o»«,ej(m i *o 6 n> u r^ojmj^ w^. nja^«, nua^mraao^ ouaoiaooa^^KAtM»^, a^p^^c^». ^mJomrT 
ajmoilao5o<» . ojaj «am A acu^c* ^«w^rtcaojAj» &^ 1 fi.j j6 >moi> ^atna,, noBlcA> itfl , 8 1roS w*aj«i-v4aojr1 r^jtruo 
«ii1^3 c £fiont«m u . -Ulaj oujta^tA aiajtn^jmimla^, *»*>& ajm^^o^oojitmroiOBn-. (ltt » mjiO^lanio 
^ojciurjtr^lmi ^n^H&^S*^™™^^™***},*,,) no^mlrol*^ E? > ojob. «,1*3)1. mctnooo^ttni , , 

^^ ^^!^ 00 ^^^^^ 3 ^^^^^^^^ ^aB^o^i trur^nn^o^a^lca 
aasJo ^im^ttiruio^omio^ai, c^l^a^,, ^^ «^ m(i0aJiQmo mm^ cjoom mlcu^lo^. 

coojlwjom)!*^^ lojo^^wijl^aw^., ^«miajlwjo^l^^ia^ w « w ,_ 

05. ml(ffl u j^^ffiocjo D t» cwjitm q <j>™iocflo mi^ooaaocb „,#. , . 9< , 

tTOni) 4 r^moo »iflo.^<4>jnajocjj>lDj4i3«oiiTB^ av Qj* «©nojjQ' lf efi>i ^^ Ss^*] (4r^A 

<moJ(iK>a»lto1«Bfiii j0 . ^O^C^Sijpt. 

56, .(JjrjBOJipjo., fflJ»OJi73 oD >S ©srnAg^ rJ>TWi^ ^a1rjirJ t *)(,*■ j>A /|V' 
.^ -. - - 


VI *£*j-, hj* n 2736 3G-<rx>it miomrtt»; «o: 23 t^fl<f<H"t> m& _ 67. rnnaiA^ (cro^oeoaieuragoay) r^jj&JOJroc/)^ -wuu^ii^-A' 

WBra>1e4iT» u t nrwojto i^jcroioaj^ciajsimuoaja dm»®« (etoaJd&^ V#/*/*yjy j"f* 

(«jroojlas) e6 r« u , OOj9*W*M>5 m* 68. 'cnjejo*' [cnjmomomoaocYcnTli ^i^^roomltoloaoaj) ^** - " fln ettti ma^lanooilKs^mlcmigg ojajm» (tTBSicm) II G**^^^!» 67. lu j,i (rormlrai lOTjaji^^ijjSna" ^* (mjj^suaiBosmajra/lcTttgig) rU*6<n3co, aJOeJcucBtj^» ^lj «o 
OJ&i&ajjSro^tTnomjj* Oyj* L raTooJto raTftai</& (J P(ysj j (TniTn u 5B. ^%, croaJa© , cruoiotuomocoaml Vji OJ 
-aJcn», ojo<fts (roimcm) vjj ^ s«s mcBJBlccnoojlt^mlcTPgg ~>-j tO>mjffmomTu>TcQ»ocB> m>j<Sco v c/>{TU u LOfot>cai (rua^smeraco cmjSu^toOTnlraa f,njaoju>1i»o) j rro<KB>Qfijs mnnjttM^ rB^roce^racnj^gpojjj.^ 
«jlfiOjrrucD^a u u>oj^<ooa>' n\>£ajm>s>«e»reistreoo ejo1 t e«>j j( o>coi£», <WBfu& «iwmlioi ojio^^amoo^te.co)^- Onjcgjjjtmjj, ooojj 
oj*IOTD<Aago, ajarooojlajomsrrsogo cff»ruA^a(moA»^rm<mgj. {Dsm<o>c©- aoo^o&5iijmo<dooa_afmiaj' rulajltu rryojoru>»<>nj 
(onragltol taisnjA <o^j j <&l«c«>3»r>3lfo1«0«j j .. aroj, ooaltrolioS maiil (m>) aJOGnrroroi^onjotiEJ, araj t&g^- AGrmlaiRjo 
ttwinn^», ara^ «thoan^. o»&§1s.1aja(0Tu>anj j <., orej aKn^nnjcKoo nndecaitoreyiejj. oro^orrnlopls^r^oarairB^ooaJj <TUj J aj<riK)»A<0 ( j 
«p3fiDca))(o1a*j. tmti^jOrtOjj traojoron <nje u ajj,iottD.t$>oca> rBOSlauorr^itioAdw^ mcgpr*Oi*>e1orjjnJ^ro1d*fUjA. (OTJJ' *Jj-) 
rruocraoroiiOTmln»^-, rocrurmalmjj-aajeral <&*f1ctH>jjrm nJv«tn3oa cgraiejooD asos £OJrry£iooc»t^acTn a ii"*i ofljtm rurwyaijon''. 

rruit awno u mjoau u 44 eJ£» trrnreilooio oi^ow^oawnoilejj* ^«mttn^otutwiej, rano-ttSao^ a©^ooj«"l(s3mjaT>i# 
J <Tuajato1 1 *io5o guaJOibrui» crujltArosmaji» ^al^iojhosralraliaoi*. tmotmlcoARnjgji ogootuia ■uju} 1 i,i8*cdoj> , n^oooji 
grmnnoJ^tBO&rniSitrm, raroejOnO^ojlanH micm^ cual^o^rm gnJoJOtaojcjm». eroaan, ma^OnnjjOJlocto cruaJO»» 
«■a^lomoi^gg mnnocoi/ijoJooW^omltirt <*roijOTom1u)1<ajoa2 Ocrry* moctmffKQ»gjOa jo^onjsitrool tcrB>mMtnri0l<e*o5j, 
fB%co1ft5. tffiftoj1o5JorrolAagos u pnwm^ gtnjAOre* njocaionjsij»;— 

59. 'mlwJBOo g>crra oajrtolmlsrowjjmlgjjjOJlcio — ono, 

Aiooojog1«d>o§l Oo^^\^^^V^\y^ 

60, "ml6oT3t>3<08 tnoiom t^eemonjm.» tTwt-hlaiiia^j — ^. ,\ j^/i» *• ,* >if 
rjjojaailsiooo tDcWiag, coIsbbco nJlt/&oaJi , 6>m m^rooujlioottsnn ; i^ii^^^r^^ 4 
mlt/o^uwaaoy* imoojcro mlsoBOacoojj injio) taai iniGijpjnsraP *ffi&\ )? "$ $q$j$ 

61» 'coTsjaco ngjeicm m^ouAmsmi ; %ma t ametb 
«isjocyoaB o-ioroj ngjcrnjjO?! 


69« U>b)j acuojSJjO/lrS fj Ji gDrm w uj-j^i i fe ) aoo l &j J r>oaJOiBn«a»€><a 60. .y.t jll «mocrij (8i<>. 
H sai (*£jVJm) <T)trAAncjj)1a^ ^O mjsjacoao^, cDl60Qglaaj,do pl^t (^amiocdo m<floofi,- qo 
<imccji1*fl»og Ijj^-* V ui mj^o>imarooaj1«9o<ojjtijfjj><TT> ui~il! tuluDOiajlom fl *>1 m1t!0 u jucfflffiocD7 o a aro 
ojno m^eoBOĕKS©^ ij^^J» lnafm o ^iAt<mjc>j06Tri & 81. jj^tou m Tj2jbos njjj©cm ca^ou>1ia«Wf^cn5* 
1> -crtno, ioroij; ii^* nJ0Co1(cJJ<^)al^oa^) , ' ^4^ siiUOcijorjrjj, cjctt^i^kib tT i £ i« ~'ij- r» 2736 86-croj; mooulnl: «ai 23 

smmjmi^omo, aiwlnjlsjylajlg^sns". nfl)m)7gj, mlsDBo. -K 5 !^_^0^'Uji)j->ir 

(«0140010*0 sirtitoij) rororj$1ro i imm1co>1ro rrr/laey7I O Qjifw I jijBjjKI' 

63. 'smo, mlsjBc»jw o ruoWaoro. «ixucsj6>(yg1rojcro >"■&»• f$» J ir 

' an£im °' [««».] '- o&&£0Z$ 

64. 'mlojaoo iTO>oi1wjrro1aj1rojrmro> u ro1mTroroic ggrro -'•'llKit '1 
ml «raaroil roJ (<a,sm) ) aj josoc. j«,B,og§ ai1 oJ II ' ^^ ^t*T 62. >i jsl, roilronjmioco.j,. (mairio aia>1nJl» i y1 a j , 5§isr«'' fc rolsraglroomlrmj yj"^ oig 
6mb tmmM^nnmm ijjlp iBnogjoc» (narrolij.) rolsorago^lrojrmlaej jjiw «ru ao1a<fcos ,M> <&, 
Brn fft!' 1 « , 4 IBro A lm («J*) 6 3- '> sra», e ro. jl rte . cojOBroioroj annrm. (roro*.) a J j. J r ^ nfl 
roaogosi ruoto-aom. 6. D jc a j S > | y§1roj J rro, «noaolnnj o^ojs.jy s1ro m. 64. UJJ ro1ffijagro.1ro4 <u 4 os 
ej^iojl», Asrm A arolco.iojlrro fJ j S rrr> ^l ro1 t ^ S oca>1ro JlTO <m mlarlimn.. Oj^C rol 
wacM (W>ancroj<ru1<so <8, ^omnioWj. «01» AioaoJ „gi Afl!xa , ■«utajo.nil-Msoai a, a0 ' W o1»! BnJgJJ ^^.^j eMnJa . 
mi.baowaomn o, o mra o S m 4 g Sral »7| «^iMltnn. oay- o»,** ^p™^!^, ^,^ 

~J. „ 1Si .i„. ^^ ^^. b»,^ «^* ^ ^ , . mnoBOo ' 

»M — «. **.». njooloj^^j. i^ ™rC? TTT 8 "^ 
» U -- 8 »j B n«.««x.«i*rt. /* ,..«' ^* 00 ^^^ «lo.WjnmuwnaJoon •oa.oj^o 

( BWJoa™»! BrB o «ran.m.-to. rro A : MiMliMOi^a mliwsrwmalri oaiMBi*.) " ' ' 30-msji KMm/lnS; m; sa 

-imMnOBn- ^a^as MkWb -. m __.____- -H^3^^* tfl>Ood5a ^ aaJm ^i^iSi*. t«jn J *m a i a jim i! > lM , ia , * ^ 1 «SLStSLS^^ir^^^r^""^- m °*^ -w. —i- 

*oej,_, M ,.i,i 1 m ""i* w l'- ™<u%<™ lra oie n .< u « TOO - < mi <u<S«w M11 .«,, n S tnjo*.»,*. «jSa.,*^,. «JL. * - 

-Jan mra *.. (Ul _ J _l iy j«™,j „,.-,»*,. m>_o 1( _, lo8 „,__„,. ______,. „ y^Tr^T^T^ 

(aiMncKD. annjiS ra<TOlmai«iwj njajomjoc-, «n.ajii,j«,s oacoiIoj... Ao»»_ja, 9 ,T hJtnn* ' ' J* ■ U ,J u> 
«k-ojA IMM^art^m» lomjyoo, «.a,*™»»^ mjo*-,» . ^,' l J' ^BW) •*■«'*#- 

«wwi M4UI ^o-jj™,-.. • ««m, .o. mara8iTO iw-rt» «_**« tT ""^' """^ 

^.naOTj. mj.mjo_.,y1<y Miijonni KMoung m>.ovo«>l{a1ft|1fflj« lo i 1 {m .. {4I: ao"'-!) " J '" 8 '« ,,: '"«W «""l-J 

m<m_1 (mj) ,_,a_™_.o._. mmmj" (o) 8B * U i_1_*j nn j : •«i« WftB , i « oogln , ^n,™*.™.^ . - 

•«tmlo. mlmi&anBi (ojjobh mltroi) mso_,-«o1 ei_l_o i _i3i_i ft |' «g,nni _jo_u,.. toimj o na i '- nffl-n1.»s 

ojoml.TSaiiannj*»^.. tra<us><*n <ro.u>«Botoei mj.nuo<»1,«ojajon» <uom.j,. nw#i__tT] 3 °__, "^ 00 " «-*---(*> 
*s gyool tranj nu.mjoral.SBj.. ojltrolsj -n>_j<nj no.tnMal.oojojoOj trotumje. B*oa>«. a<lJai ''' nn <-**uim>1 
<ronjo<_«-j ajoOTj.: an__o.__.j oJlajio.I m1S7ao>__j "WJOTlmomlmKnuiuoein .,____».•!__*" """S- 1 "* '"""<* 
.oJo™ifflj™ m "|'( ffli( n,"aJ1.J. W'Wi>«*iii 1 f| il | ti(|||( 

<Ortr> w wolfflilfi>aid_| B amaj^aiajaoi mjo^nul a-joco^oajrm^ njasmnm u m.'i-ot>*Qj) u ui anBnnnBo 
oaoj&j. «wdj. gnjaioaso flT9GJaom«<ao m^ial aja&tmm^^m^ ^cAr^ammmltDi mlnni "ajiA-imao ^T 1 ^ 4 ' 1 *"*'* 
aalojra^os W£&*ant*o a /Bam^OBJaaota njamlo^s^ atmoirplcni(m^Da,ofiraoa2) , )roi [M j 3 - ^^ ^^ *"* " o ***"■■"* 
*^o3 ojo^j^^ ojsaj^j an1a>1_^ ojiowjoml^on^gaan , r>i/tHfi%au E 3aic n ,1 !D | ^™ aa>ajia u i^nrj Um, ' Ull9J "?* 
"JQrm, ajorm u (fl>cuffns1(id (ronjAao^ mo^rUBlaD^sm^. Knn1«mg-[oo1 «t» (n>ioanan«^ stajaii aioiito ^^r nt 

ral-inn jal .1' M 6 O ttWo,, ^l ftW Yl" ■£ lH S J.T n 2138 66. mo. gagc/o1^roj/m ROJ8*niTra, (TOOJ^os Agm^ 
«amg mo. ©saJi^co.^m'^, mrocjeacn, (AgrflJj<&omw«m>) 
onaiA oj^woi/la£j«wiJ J ^ocmo^rijroooo tc/omn<*aoaao ©aJ<fflA 
mocon^cmJj. nm>an_p<» aJl6>cm r^smalom^^moj^i 

67, ma« jDogt^^aiijrmij^BnAJo, (raroaid mn&J6>tf*o 
ggjjCm) (bwoj<o s>s cru u Lijam<mm aainjjjCmeKm mo<> «nooj&co 
a^ru. (noao^co-nc&icm^. araanjoo* «roaKodWij (ai amj05 ) 
«oJOc9»jan(m1m^cmoaoi(2o [ a^crDfl]>aj: (TOojA ajSOTGJj^&cjjjaiTgj. 39-cru^: (n>oavloV. *ot ag' 

6 &£S> li 66. *1£)j mOi ^ogyolajl^ncmabnroS U-*U mo<> rmjjanj^g^^oto^lttJjCrnJj *4^ i° owcura^sia. • 
^smiAglAjS, <o>gfRi'*«& L* 1 — 4 rxfl)nr>n§aii& ajoDt&.saoooo (^amjog^airood?) tc/oan^ee^» WjJ ajwoi. • 
m/ltoo njyTcojTaeji9«ii JU (aroonJOCa nQ)RTQ*l6>mcQ!06rr> u ojyu tBroOJto ifi*osmiifi* 67, t\zl)j mop &;•" 
agc/BlgjlmieKmBblaA ^bU. momajsnD rojru* maoo^ajoco/l m j/rro r $rix. jo aroajaBsia mj^LaocaOTrnjsiaJ' 'i 
aj^cmocm IjsBj^iU n#cm1§oj(o<fl« mjoujl^^aj/rej u. aaJo<feonfr, ms-$H) njoca oyrj. Vj moi&tl 4 iroOifl)ioB {TO>on>ro1<aaKi(is «ftg^-raO<nm>1a>edf^ ¥ s^~g^OQ2ioi/yit9Mam)m)^a«ao«moffno^o a»OJ<» lfi t<o>a3i, ajntil 
^jm°. aBwmjonJoaau gja0^1ra»6Ku^j^w>«>cm fBTOtuoj«B «ojoonjanw» .ag^AOgKB^o AD»"xucD>1^ono^4amtoi^ '.. 
<TOS0Bftmai^<fl^6m06)Wi anjyl^jlsl^di ms^jitooo^a^oaomi. fflwgyon0^njnmj iajaa»avartftJ.. ooi«tM>ara»1oo t «*tfft 
aijBs o^oj. orueBmi^ moool «tookWJj OK&omj* oajsiaom^ A»nraoraranj|^. aooowmB.lej^, ojl^anojnj* cna*4»|s 
ojomj» (WKumj Aielo»4«, ojoam, ar&oimocrnjj. aajajjo&K» arooja>4«s ^oslmj^ njlgja^ijjTOlml^^nroa^ o»qj 
Aom^imitOAoeiiooajlBi^o-ojj a$ar>£ <n»(o». Qj1«OCOo-5 

68. m&(6s>tfi.B©/lajjj.j moa altoo&jomijm^ majoAjtmrtho 
cojoajo, iraajra mjJ,ntflca/ltoo [taJ^m>1a>/rrtA] mo« OjlaJrolano 
aim^us aJrtBfli2m9. HBaajtK» ajtooj(o«e© {<m j,ao1 6>>6>os(OTm) 


^s: 68. #j «%A T cojooajMKOjjCiJC* *^*j m>oojfrnjj ma* alii^oc&jpjj^mio^Aicmi (oojo\ «uli; 
om mo* onaJAlanAOMijCm^ rm&j^lffodje a-n o jU\j cm^o^sl^nJA J,{ml)cpjla>o 6jii- jUl w»ao4< 
wpojro 6r>Ji j ^l6>^sj«0o Q cTr>'lcii=j «OTJjOMjSC» Bl4i^fiJAa*j# ^mWjapowboca, woojoc*o. o^mj«wai 0B*a^rnViatfi*jj. tjU^ranoaleJi. 
a#»«o^o*»J> ^^"i*^W«i'il^«^l*ii(n», o»1«>oj^, *m$&«. o41^&oioj>. oj1a>oa»aj., nrito, 
cojoaSot^ojjj» r*$W«$*m BjjdlipjjwaioAjjOTJj, nOj^ocmM^ortj^, nHMMom^d okdjmw), jWt&a^, bad>o4m| 
«joal4i' 1 oaoj£j. wl^acn^a^^^ajicmjj, kmrjo.* ar^opjo^gjtHrt, a»fijo oj J ajnm ( * «»amr*o *o***4 n*^ ^ 1709 3a-croj;t»otru1f*: «o:aa 

«$•££!$£%?; T/^c T^TT' mrur * «*•"*«*■■»■* wft»*i^- .„ 

*!«..« ^ 09 ^ 1019 _**«***■. <no. *_j 1«n ^^-1^1 „.,.,„„ 

[a»«M B « ntOT a rt « U4 . ] «e^ (fl)aooo{rroo) ^ b&^&y&h 

70. STajg^BBwaoawu^ ^^ -.._„-_,. *-••«. 

«-_j.»"i__jo». t «martawnmnA^as 4** (wl^ts^ajoA,.. *-C*0*Ji^5-*. 

(m i o lr ,_, < n r, ) ouaP |. Bm « uoro4 . --^-^.^ ( _ #^_____4 J^$l &* j 09. -tW-j Bnognoramnmi mo. njolnjl^Jlgl&i *d ^oin™ ».„... 
«1« fan iim*,m. \ «r,-, . __ - ■_-■=* w •■" *'""'"• "-»8,5» jj , Uj nraioii otnJOR-jaa to<nJl(trv) oroj *aj1a«oaoixin4 ~~aj1_ajon_n,*c. .Tjosraroimtrmnnm^mn^m ~ > - 

rwroa.. <mn<.jc ra m1*r l ,n ra ,r.-jn, M oo1 6 u m tun- Mm ^-!ZJilT A m1 ~4 m * M "° «" "^ 

•-*««-»«««. *-vm (f^W) ^™^-. ^^a^ *cjn« J™^, ^,^*.,^^ 

«wn. 4 . mm-WM »o WM «* W ^au i «i W . *~ W cv_,jr u 1__._-,ncmj «^«jbomw». 1« «2™«™»,,. 
O.™^. ._«_*_, _ ro j i.-jao^J.Jn.J, njort..*-,. aal ^ J„ mi , w ^J ^T^^ 

t-c.og_.o__n .uorooa™. ns^wi^i*™ •u*mmm**ljtj )c j__ (m co,.. «g^ «^cn^J^,' 

-r^n^-jr™.. m^j ^^, snnjor^ ^n^tm ^,,^ _^-.n.,3Xl 
_*jnn njnojaajdkagjynon anodolr»), _v_im,«i-.j a)*B9as»u) u o,. -,Mmn_jiB_,osi.e_-. __.«.- -- <"-»mi~i 

ml^jrmoar. cl^n^jrmcnmj m^. cr.-Lo.nj!-.*. ^t-CltcT^T "^ 1 "*" 1 "»' 1 -* ~* 1 «»»-J 

njjmj-i,. •_«, rrumA.mgnt* mau n (m>) ^ne, njojroasjos r__™j a n«w, «m*^»-» r«Bn__>___.___. 
o.ocona.jrmniu ^rmj -«1o_ i ,™n«_o«tfW ort an i ~- 1M n^o_-_.a J cmc» 1 _W. ^i ^ *"""« ^* 

-_-ta-«M ^oo^toj^a.j, e _or____ n i rM oc_~>j. BBpj-n-Bj. uu 
mej *o d .«bd. cruocolt-Bo-.itjjoc. -u~jonj° m ~oa<_«ra, «-», „_,_,«,. B _ J0 - n .n_. J*^ * "° ^ 1 ™ T 8 *" 1 
-b*^. !M|. tonooco, *<_Wja. naaraalajj. ™^»]^^Z?^^* & 
fffl o«.1«j, ■ «Kjjo«co,''u,i«.no>i. ruimiocro* o J «j Bra ,o« m , ^Blnwni-uilr»-»^,. mjtBtuL i-»,72rt«__rSi 

«-jra-jtpjrm «p^m^ *ojn™ ) oo a )o* f «, i **mm* ivm .pm m , _A4-««5SC5S3ES . 2740 ao~rruj,: to^croloa; oo: 33 

cwitjkmoc» UHUirw^» ftj1«*ewomofljm^«Dco njlAoroamnlm^aiosm 1 ' <&oj1imt»lo? ©j/rlcmmro. aojIojis» cuoctijco.m. t 
«(wro^.iwmiaurolajotirtm^. oJ^lAttwm.. 4_,iriy^ wii-ol (Aojlrtnol^oaJej" <*>,scmctrt <m&crojaa a mota> m 
mv>m\*&*cu&i a$* to<oJ AficuoTO«ncnm tf ) n©*rroofo (TOwJ^ojaA^anJoajj* gsoajejOTOi^ 6D«ofo*rDOTW0ejQ«T> B . 
InjruooJAiWjaii., *>0JlfmjaJ o « iwo»1«* ainosl^., OeuioaW £DGJ.3rro1ro1<«i<a o aJ0c4 <tw>(osroaj . cmocmosro*. AOJlcmO 
^om^rwlrmi,. efn«Dtii l -|iT ) ^cn>1§j0rtJD&jj J .. (soro^ {ojasIojI^oOjooS ^jI&j m^ri&cooco apcm&si, ojtoacciv1» roMji o * 
H>an a nA.isma(n^ro^m . (*) (AOJlmcKO^olgjj., mwmlrca ro^-mlsimcojj., ^1iorocnx>oawntfKTKO) . roj.n>jro v a>naJ4* 
av ; t* n-ooog u 224-227 oj^m«n3gl0J o « , iiro.^if» fi>s ojlcumm^raoslajj. moJwlajmj- ao<D<9«j J <a..) 

nroEjonf> oj1offlo na<&cmja}a* rro 4 nn-5njVJe \ (n> d nM u e1*og^o. fsn»^ooo Q ojl6x*o mjrojlu* (TUOisagloJl.oaOoJ, 
S Q cro 'now> w tV, romil jmjj <m1a) tttD(o1co? Rs asrojao.a^mi •tolcrooejcormi/ ^Ljl *jjj-l ij*- j#) D^rmlojSKO-cjjoa \ 
njcj(m * t^m^Knoajl^awnM*, oj1«ne . iw-inolalonio aJl&J e fta *ioomE2jeooAjsT gerotan^crn^: 

71. rffiQtu<§ <&.srRla&j 1 m<Titj6>s i^rm u ror<s&aoa L^-jo-ict t*tf* ts*-*ss *** 

mTOi^] j ^0d>^1cji«n1a^co1frr> u nrroojco^^aaiCTBl mo, ife<rr) <&a uSi^U 1 ^JiMjr^ 

ea1*ft.ff)g rjv^nM y s1^j J 6><&os o rarm0s^ggro> , '?l o$crnls, u mraaiio bJi^Ji^A^U^-^ 

rtnooj^wj gsmcm°lJJcroci>Draoi0i o <TT) o . -''«' K*» »>#**"''' 
72. nrrarajSKoj (ffroajtu*M cnoo culaUjcnJmOiSttleiAosjj-si^ ^ y gdtf*&f / 
,.. ^*}-« acoju BzijajJ o mi1ro1«wi o rfn . (UtaeoBom, irocuaj/iitjo reracijrojsjs 

ajOanCT)fimaa sna u . orecjjc»1(m>m1<rn cm6ifrT> (ffsnj(ft (fi<»iu6mo) ^ ,te fc ^^ ^^ jj r 

rojlcro <ftoaJ o0 sjajqa cm ! 
73, riOTciJca>1ctft mi&ruro<wi aJ&i gnjacajrx/ifim3g ., A£3l IjK^ KjijSjj tK 

<ucxr>ijBa cufe [njomlcoj.] tBi^BgenB . o$cmlrols>tflo, aroaj-aja ?9jjr**Mt* r \" * mcr^al ifi»ofirT>1aJ ca» 6 os?l 71- ^Jjl cmoajro A&TBlagj, ^smjtrnla^ liUtt cr>3» tro,i,r03 u 6l^la^ggro] J- mwajro^acij 
sml iiLdU truajJ,rarm1^ 6rsod»o1c£>f^ Uj.1 mcmi s>s 6>ei<fc<fi>cjo (oj^cm^raistjsoA uUl <fecra 

<&oeuT*fe6iQ j*» o^n^lgaiA U <mai<fl« c»jQl gsmmjjjcromcKrjosm 72. UUbj rtToai6>coi moo oul 
oxjjcmoio<i>« «fe (Al*°6>o-Js foTc7i (fi>)o>J ol] ©ajeornn^ ^ rBrecjjro,offl l^j. rijTORjTJSKn (otjojcj^ coo m1cm Q 6r» g 
fifj wjcuro »s ajoanm* \&j rjjioct>>1f<j3m1cm CTacn> djSs^l ijtoojcd rajlcmyrnj, 73. ^jlj rijrorojlrrjo 
rroc>Jroaffl cinji o g\u cuej gajacwocMowo ojUj- a^sSaoocmjsg ma^cnjj., ^arontBKBBgj. &jjjt m 
aj^cmls^ (otojco mm°an<&06m1<a* o cTOla£j, mm u alRi3j<0 u coT o <fl>ia9 (•) m1flmjoro c ojo. fl»ao fl tfe suoa1c*Doi1 rmo(Kfj>co Q (njwB^*roowm<TTi taoil^lm^cro mw*m*&*. 
t^ml§i^ CTBKte AJlaj ^fB)lAfi1(Dj ^ O oo <u0 o <o«,o* ^to «^«lAMMJjrns)*, iulajrmlcrt onorioo o^lmogn^a 
awm^AOOJjn ^1rmo^m> B roj^1ro ^m.^&^^m^ ^6m- ia cojoc» 0*944« Pjj»^^«j<o a . oimocro^ aiaMB. ^ 
rriJorJjaaiOT-MP^^ mtKntiM*},* anjoaj . rolmwwoimo. -jIpj t(urro u rmDOJcr>A6 ori touocao 05^*4. cbjj 

*ji*1.«a>ja1rt. o^ioojdiwro i^^^roi^eicjjoroliacoinrojj*. tr 'c u* Oj- n 

*741 US^mij: oajorrololi «a: 23 

Iruaj^mwmong!^ t^jg^ji» ^' Sl<ml,ni "™<^^ awo»flniM»4 luaiailRi. <mat m^Onn^ma aoijo). 
f5»ajnoa. njoc^oinionmi ' «««">»J*4S 1 fflrr>i*ajia& do-uqif^b gaajcnyioRn ruiinlaj^ojbacmnrolaoittcui. , 

imi^mmmm,. ■-.**! * T fiWa<wwl ^*«i* «*»qai«ni- e**™»^ » W (« ^yo^iajiamwa 

«aj<a 5 <man". nri<auaM0M» , £*»-, ^jo^u, aiaoojioa» rocalao<u.Q»n. mmloASi .*oiml«*B]uan H 

wocft tTUDma^iAoangjj S aj»o**>§, mutej au(me«u> ^^aj^-^-i^* 1 

ajjiajln-jntsoacrolro^rm^dhog^eig, m1orAojrjamooa> 4 c» , ctjraojro 'J^l/ riij^iil 1 *^ *3l tH 3 

<fc»nmuiw*« 4 <ro«i. 4 «, cu»im 4 moa* 4 o™» 4 « cno fl amlmym^ ^ ^^tti / * 

__ o6^U>6i/^A> 74. W«;o ruanjro «uiW^, eemhMH #***> w»^«£» 4 aj1m 4 «J 4 o«ft a*B nJai «oaajRra 
«£, rai^mocujon p( U irooj«oao™K>oniaoj«raj Oj^ mjanocnn^pjs^ 7 5, ayj-,*/ rnmajro^i 
tn>ou>1 1 e«<nr. R j ^ c^aj^m cruono^Woa* ^ (^oj ffi o*>* § , goaj* i c^curo^r '^ ^cnjm? 

*™ § ^ 0» W » 4B9 woa." ^m mWnj^o^ cnoo «•olo» 4 c m4 uj^.U maajro caScrOAma^ 
cmctn 4 iijJipj.Lj rmrjojro ru(ocn> 4 ffloafi> 4 cmfrj> 4 (i 6 ™rt culoj^mioajas^^ « 4 fl>Jlej«r»^ojiD ajtol^rrnleJ 

^an™. mjiiiOHii w «anjA fln& mj Ja l*«m0»»- TO aj A mmT «aj^ju. ^«g cru^oa.l^ajoci «^.rJmi 
*tf\mwmmw «mru^gamrt aojl^W^, Mo|M ^^^«otooaoaano^ woj^j.aoj.rn.1 i fl1(M 
cuomi,, «ajn^ajom^ «Ho AB nu§l*1«iA«P 4 »9«m- araoj*. mmp**** drmjlnowmi. ^^. fl0 
«jocarc ^ro^m^.mj^t^a^oujm^rm^i. woj» OTlmoul^anrtsl.* oi«ui ,mj> Qiw A i^«ruo«mittl^* 

«agla» «mi^mi mojdnbo ovjctoh ooaowoeia,.,, Mjp ^^a.1^ ^ioJ oj^-oooSbbo. «^^«wms^ 

77. Am oU 4 <» ^sracOcar^cmna^, (gtCBiaasmin^ajo f**-W* Ir^ AH 

A 4 an) om 4 cw^lcrj^rcramncrGJa ma B caraajeim cnjdoa^l^lrol ulowjlj^jl--" 
teo 4 cmtrjj u 7 i ojj)tm1§» mcumrow (nj u ajo53 w stLOQa) sw^ ^^ 5ij^{V^& 
ojojjflo»oQononM 4 tm 4 I .i;.^ >,j>f 
O^i^^Ub 

77. j}J [***•*! Wl aim^c* ^l moaajsim cnj^-sn^ «y^ a » 4 / et ^«->ffla^ ntjAn 30-trui: coiomjlrrt: «o; 2H 

78. iraojrii mn^Mwoj, g-Uct> g$r>to<Q*^&ai> »> cmsinoo ^ ^ ^ , y *//i//vv// 
(mjj-ro,) a\i4nti l slTjl».>fT> ffn«Kt^>.<q-o p-ajca^nn^; caroojaonjo At^ijyjJ^^^rS*-*'' 
aa-^taiOCTp : '(*i?,<oo<rn v (@Dt>) croauolAOg — isiacu ealr&g^l ^Us^C^CT 0» 
gjrtno^l^T stiWs — w1ru1p_j 1 *fl «B». ' ? I O 45L*J {j$ > 

79. nJOca^<e,: roT^eij.icoTm tojoojt/oi* iTOimlocri mlAaoyi *"£' x l4rj^fi?'1 ^ lilK* i? *6 4 
^ojoS (m<u€icQ> s1cu1a_j1<9&.,; (sraojaa ngj^jo (raira.) crunM u s1 "^ i r\s A?*!* '* ' 30. m&raiocojtm^, cr>1cn3C*i_+e rUojcryoctj) mrotoimlcoijmlcrro *"-r'*( '"ttl^- K^A" • "^ 

rml 8«r«oiiH>1iOTcncmojc*. atjjtrolg oilgoiagcTno, cem(tji1(QSco1cnao J^^Jj^Ot^O^wy*" 7B. *->>j WT&ojm^erBo^oT («TUsiAajlaj^) j_.W mffi^<B5t^ afD£ grutn ^jj (btoojc^ mo<&*i&c^_ gv_u 
an u ifli <_L fmffic*ocro^rVQTn_jl6irD *iU taToojoo njoaG^.i-joc^rrro ,_,;»-_>. rei^ «1afla_p_3*_ ^U itito 
^TUJjl^n^gj^tOjmg ^> (tocu (BT^<s)i{i>1tT>c0fl f: .j rB> o ra 6 rru(TJ0, a1<o^l£j,rai 79, Ji ojoaj)^^ 1^^ 
ciTflcu«woJ Klojlrtjl^ci^o Wjji_;-)i anacunoa» m^raomnojojnD ;^Jji aar>o.> Iojooj^» y»j f_TorutT)o«fliS>§ 
i^J*f ^W rru^^^slmann-iooKji)^» ^k <_Too1<j3J rmrumo6m u 80. j*- ^jj. gt^o_Mltj_jmna 53 crf\ 
«ra_*-M£ j^o* mraOTnnlcoacolcm j&.*i\ aJ^cmoca) Ijl* ro>1 ^i^U r^)cm1| colerograio *u (tnowlraa 
colcroi, tarora>1mtwj$ Oj-^j cot.1 tatoral^iarji wuBJocwawoM. tulOTj. »Wljy W^a' najtmi «-joal^rm _>mar__,j<fl naarraocni ojO(&nu t, s i o;D6m M *o-mi [M rroro 1 n I 
«KKUtom m1ftyoaii.Q<-s EtralausnjlsTO-lnrtmlcmi i™jr_a*_C_ ft jj _o<o ml^e*1^^1_u^fya<_o) J oj1afl3o irurm^a, n^raA 
*W"W**" craKUcrl?! OTBoinS— rrunnrrujoM^sn^agos roDtortJie>_,. &ojw i '(m^A,am^ r -<mQjarxnf > <u']m^ artDWm gnjaj 
^f-a\ ttaa. ailraawwn'?! ^o^Q__n^ J yjm3_>©] J __l ___■ anJOSironnlmjgg ajO£n_is1 tugenn rujdb^njiamtm". taratuemy 
a*s_oana Jruonju__,- «lajlpjlajroioorM <roajmratftrn ffl-n-Mitt>j- e.1fu'lfy1-wi > -. 1 acmoattowoil mJinM^sl^aiom 
A* lcnnD) rwajojj <o*moaimi;jir«o-w_aiotia »,^0»^ &^^oafc1ra1_»_a»a&jo . o^dMBOj^eiraj^o^ajA^, ^ flJJ 
oJBlasii oOTnTsjajDC* nuouj^aiBj ranaan, 

^sm^aoJjeoM. uw1aa.waoglofl cu»£tm owootoo», ajmlcmooisagoo.agAiegi mpg» aKal^iokuoAicm «do> 
^^a»™™^ B » WB1 *P^'. a^^^joji^. anojoS «rt^mw^ ^cmlBBHnwjag A0 «a 
ch, W d* f mMa^oOiDJ, oaoloy.. M^ewiA^mcolidmicra ara^lao^cujjwia cTu d n» u 3l^ ^rumancrao ffi5 r(meja. 
ttH^aw^cmjj? I ff»swn, Baojoi airjejDOjnuj twirffl k 's*lfla3)«9«. i f>n a ( io (ownntUigarucooAicmi. ^jU* ^jAj > 

«^ : «w»M«mMlJrim3^^ cojlcnn^coioinsDBgomToejo aj^,, wj^u, K juco;j6>s 

lul^rtn^^som»-' «wa^mjjjeM». a^lmlo^, RejDaW1 . m10wmn ^ ^^^ mniti *rf 

.aai-aJaaTgjT^Acmi.. eonla^oo. ^^(04^01^, «1*^1^0^. am^^cn » OT oaw» . sntulajl^. 

yM-hJ^nm&l. &iMn*rtmm&-«fim'l&m A^nWioJot* mtW**^, ro>1«,eji (1 aejOanuJ, gcomjl 
BJOia.i r^lBomilrt ^loj 4 w^» (m^ owmlmocojl «roosrul^.^a^roic* aoaatwo-wenjBiMtolalo». p^M tr : E*H J J> H 2743 38-m>4: oaomVkft: ■o; 23 njogwm* 'aosuj., 1*1*00004. ' jj^ yg^ Q03| ffi ^ ^ajoa» -ojIgj ffi*erao> mrmrtra* gnnul mlAcas^j.cm mjiroj 
eooii. eoni- meiruDm>n A o.*«ns< ni 1fla rosjyijigaiwsrrr. tw^ruaJ^gg «raoinlwS ocituo^nninjnjgnn. ^^amjOK» 
rolauj/njioA^mia. <aroafu>nummjimfn b ganaolau giiMaiiolaio Ag|a*,M aauBO> enaoAJjinjjolsy- «ij^sooon, raejg.w. ^aj* 
01x014., tmaoawm^ao» nJej ojn^ro^glt^. oojro. nnl ^ocuj^oojjj^. , ojlw mi.maaagjnjm^oem^ oojgs. 
fm5£omjfKto raii nJ1s1d*^rro,oi . **««*>»• rum^nJroojlra^ujsansoojJ iphIbJ ojmj^dKico nnoa'l(0& mj u njt]Wl ( Q«.i j 
onua^fnea<&i(ro nna con cronn^ojao n©oj'>ff.£ai!0(al(oi J cro i BxiJTTn ( j., co>n on.iaajji.smp^aajo^iacnjoc» m&etroKuieis o<uo^ 
07)400^004. i^oejoaJiaj^aro^M^t 

Bl, *T5<s>ai/wTO6ig(!» o , «^asnswoica-^c, cnj^nu^slajl^ £CjU 

ggojoo, iTOOisHDapjonejaj.ggnnlnm croj,o3j u s1<e6> ajo<ro a»1 ^ ' 

ojjj^ajmsyaaro? ! 

GTO^onrml (A«aaJ ggi"J^<Dis(Tn), raroajcio roieicmttatasm 
cn)coajra u 6ra)a>oajt maoo lcnja^sooj". Oi^l&^'& L^ 

82. <nl</o- u ^Qa;amooj <i raroajeitroij ^oro^, irjtoajao 6x04 'Yi^tTPit^i 

njnu^nnj (rarouoojo o»OfB oe ) gagwi jjyacoo, (OTocmnnai^oled -&' U*>*l t^r*»' 

♦gsneoajiyo, 1 afl)OT> ojo^^ao^aajsnsj—^opjoyim gereo Or^^^i^i^&t^ 

«t^crntmooTn 11 . 
81. urjil yJjl aUD6icff;oco ojcnagj *nlj*jiju. rma_i<fcoot)6oT3sig OM^nM^sloj u^jMj Bimlejoaicoji» 
jali dfe*7aJ a£0jfa jUjJJt roio<toaijjo»j v sltfi€iojoOD ^ reraaj6)roan_joaj g63foi*l6KD J. nro^joacoi, (<rra 
6ifoij yj cB»aja>s)(roi t (oraaja3rai6iarj Jvai arnno ttiUTXi w S0f>J oO (ojajlcai [mJaM u soaj u ) _U aucoaj 
S u 6Tmmocoj 82. *_ iLil ml</2uaj)caoaj>o rai&0J6>trg0 tkotoJjt. jiji r 3 \ raraajcro gagrjol^orao Uj; octBi&oroi, 
(ajm> u 2&) JjiJiJl raroajcro" n_io;n> <£b raoLco)ffl06rn v A cgroraiT6>roa6i o1nj u J" gsnBOt& M e> o$rro B && im 

apJOaTOJj g6TB0c6i. nj&i aaonomsnarag^. a,jnti y sono)fl3aa^. ojyl, oj^rott^io^iooro roi"ansjuyiAja4e» ojosswwb 6U6ro M cuyiaJao»mi. 
PiamltrKn^otKiggJo. gnjcoloa-oojj oooaom^ raoioorarouii.-aiJOUjococaija^soBjanaA SJOJaT njjnaoj, aoampoa» aDouooiocmoA,^ 
nOs^nrior^AoSlciMOinajj (■$ ojosMrolsrdo aTOO«ra*n Q oaoemn mcujjjjtoo»^, rolt&dno-i^aiai^. amijyonn^ tnioonjn^ocmi 
m mnwomrtwmlK&a a^ojro^ imjoWsooj^ mla^ooj^aom^ro, n^^fo A a,ocQ A oJ o ._c B fl0, f o> t cn, tumA 
^tt^tues— gsnsoajon.Mcmi fln»0ja3 gugwl^omjoa*^ mm^ Hnroj^onlitnj. «Aog^m^, wron_joc», mlriyoaKnotni 
aro^nJjjsroo^oaj^ojoro oanomcou, slrjjlj^i^ojoomo ramana^ pnojljy1««i A ojoocno a»ojm cmoojWAaui 
ogaro> ACoj J fo> cmnj6xn«B«Do> ojIojj^CUDIojj^ , rolAdn^sroj^ moooma6ro u ?l 03. ruroop^jocjo, a^gjo ajn\j u {m ai1en3acj2)jy) , ci>okou>T yA *) 1 * 
r*-*r ojro> » tjjJO€Kowra oj6iaBa swArjjcjoaioowno imuaJciS, mnoo nJrol > , - - ^ 

tm s u uxnffltcoil iromiaaej^cmonTj, mlsoBOa ojs«06i6>rtjs) ^-^C^^^i^^i 

*0»io «nJO^CTn,. 66^^J> | 83. ^ iU-i dmo^oD» QaJOfl m ot«ojrro m<ino ru^y^^ ^o^ m0rtS ajmo aWokii b o^ m 
aj6xroa Mummm^ -jA «o^con^.. coo^ocojojoni. w jr oaejo ajc^^aj^a,^ 
•*jj iTOcjj^aaj^^^owinT) o^y ojIcobcjo ci&aaeirt.js^cmi 

k tr • C lH ! JJ- r 1 2744 3G-m>£: ouomi1c4i ioj; Bp iTU^rtoraloS jD«njoj6i*o«j^«« (n)j ) *"«mflB@1.ai lajABlajGii-l $j rrntoijsong^srs iBnn^cnmjoioaiacm'' gjs Bdjjri: 
tT0«oxjmnv «9i u '3U g c«fl jki ^flfl mnrj> w . re»a.-3> t n fflftP njow^nn^rtMsg^naco)^ g5Cfl<TO g tDi7ixa> o» rnni&dMto^&mrgj 
iTO£)0Ani > nj1inj j (i ( ji<s!Q6nV: rtnaojlt/»JoiTu1«o>g o ml0naju>1<&gjj» BflJ»«u1.«»JJTrj njjj&jo «njtnjniOTDjjo^m^gg mjAoj 
0njoo3«ffl v »oi/lrrt mlrrojjo anjnjt* ft^(tu>ao»o (lJfD^'jaJa u aJmo«m' , ; n^&taoJiTiJ^ flmnja>a«aji«K> tTn^ral^^maj^jAinj-. 
nntnjs>^o o«>ai 1 K^1^> 1 u*c<i 1 05»} J ajluujairBa.&^OT^* nojaj^.. dm d^rmjj m-JLrjorW^iJ^^gl&j^jsg asnjDU>aji. ijjlii'' 
(TUftj£mflcm° eDmJjdMjom (rnaoendaraORB girnmam^B g(ij5.o»j.»M u s<n Q c)o 1 flo3 J rrnitn , raronjolejjjgg BJiorulosjotTonji* atrjj 
ffl1Cjooj» , 'iit'J3'j > <oosn> u nmnjom $nnGs_\(3at\n<_ {BDUJainua mljjj^i^sm^oja^&o^rrnpnit». 

nGiBjjrD^trn^ oomi(Tn D m3ffi«n3C*> t «) ,) a^mjtaiuim o^oo^^ w tOT1omJfl^t<lJoa^JlIl(n o m>o1aJ' , f&n rff»fiu1ajOt7n tt njj(0ra1»j>oj) 
ngt&iaorjg ojlmj^ijJjroYl g)t<Uffl.o<Bo AGrn«iJ«0dMjfi>ft.j5ln>1iBfljjor>j J ; «roj ojlslo^ls/Bimj^oinjj] si^ojoem*' ,1,86, 000 mo*3i 
onjtAoioi-lcrt mjfiinjto1*fljnn (njaMOo©, fliratail6>n8n arnj^ nitwno>jmlmr> g ffln rUtocwTTtn.«M> D aa^to^isnJlraimleJiras at 
aniffl(a ng)^1aaja njoro njrrjTTj> tf,fcosl6>ia»ogJ,« «ojsn.j.lnjrBj j o. £0<«j «ierorfw. Ad.oijnjjj.. Oo<o1<qjaOGKrntrre ajooomiAiitj^ 
nm ns» a t3cnn m1(n1,Mi<3m Awjnjj^cn rifflL«m mioitS^ijjaioconrD^onoejjjO wo1 r io»ojtjirnr» atnoganwOaJjottrncOjOc ad&i 
oj1r<s .e.tiJiJjorEiltBTmlrilrmoejj. wnul , tTOft)1^oani u ojjfljijnl€>o3o cYu 8 .oai^amoeci> <ftfrn<t»j. acO) b o ^oanjmo a,t>mj^1iV| B «afj 
njjo3 AylTO A wfton'' ailajotoloMDn» mjomaojgj,, nro Q a.oej-oanj, mmjy*;/* Rjr$nJtaniJ|yo« ^onlnOBHumlas^ 
g^nldjt^njomjo rruoujjaie;. am^AcrE Asm^ n&tt*BffM cjaralraonjnjrm^njrBOiA: a®on;>jt>S mormojjjj. t .__ mri 
tejsaiajan ojomiajTJo», trTOnjainisi&j oAosomijMh.isl tn_yitimat_s» l mltwiJuil ttw>nwjiama* t aoiM(>mjfiKftaaj 
eaJttrt^n^» 13^3102031.0^011^, B^ml, .TOWlcaiy n^catasorin!, ^odai«i3T>a. (^glarotaHucoJ*., n&toui.o», mmu 
t» stjb1«d kIojIasJo, mtJj^ A0bTO g ojoomo *__&&V*Mm g-JanlMjjuaacna A^caosm» 0*100^0 njcruW 
nfl>B«jm o rrn ouoAoa.aioACia^a^ jg-aoJlojo cru.jWslej" aooroocmlm^ t^rmoilPraO ^&*au a . ojj^ro»^ 
mejl mlcoJtnTjiiaj ml^mlottjrnlopjotTjjtTn oosoujltDOisertrtoaoiaoujloj^., anol mm _ itl _mmi\ o®im nx^m4 

&f*f ^J J:i Jf *J*TJ. »j ;H .jtjJI jW J 

(iilj Jaa h 1>b Vj1 « jMj) OJ» oajj 01 _B_. 3 o ln-J u 


6U6TJj°o1t5iaj cro^mlcolaairolAcjo 

( j0 JVI ) «omld ^j rr B -im„«„ oal .„ -4B aa, i .. ^^^r™^^ r^r.Ji?^,,^^^ «L^S WS&rt -»-ri 2?tl6 ilO-ou^; otocrulrt! aa; „ ocmrfoji_o^a A cm *wm«ti**^ m i*m*mmMi*aB*,j mptmpm*** mtlmuMtuMgt* **u*x-aftm 

^M^^Mcm^ IM«* Wrt#. m . *«_™„- £fc)/ J «^- ^- r^ nj^»j^aol*tfta, 
^ «-*<^M*W-^8B^ (^jj ^ ^lil) ^cmsuctn «tauoitom.* q* nwwW flJ oi WBn ^ (Mb oiw m »'' 
•cb.(UoV1a i *MVJ«|M» W ftKWnroj*«- f~. «J_o« : ^0^rfMo£j^rofo* gooo» M|^MltfMinwan a 
cru jjriiJiAsuDmlrt U^L^-sJ-rJ (««^ awi^iiaailm^nsiDno» maitA et^ ao n^s^s^lainiMrM^j) 

*mrrm^*mTmwmtfi»0mi, *&»***& *aemm-*mnau ijinmu|iri -njtmomWum 

BM^ASlojiroaBnm^ ^mro^roomortrnnosi*^ W ,fl^ ajorotron*, rftf onojortttJp SMU p W «,*, 
«HuscMm» -eogwn^om,- m^awr^ wmmm*M -,ojo*« WttWtftf^m*mrtit m )»nJ fl si»fia,oAiimi 
ffi* ojoaalmj, ojoj ^ 3 ^o m^*Tcong ia§ mlroryajmttoo* m *o. pm^i «mnri, fflinJ w *„1A /o, aaneiow 
njA mai^ a^Wla^alrt* pW^o^.. aiD*^^ «j^omj, -bo^d^ aocjriD^lra» 
ru»mj r_o. owo^m, -, s e«o» 1 « ro i Afii «is rojoto. ^ocrr,-: ^'ml^, ^^o'™ lB aJ n «,i. 
e 9fDJ aooejo— r, ootojotm •oucBmMU'". — rmoajjjg), ej/oawajlotyagjooRi a_tcroruom1<a— -a* aotii* -isooroioy., 
cf^^<wro joejarjjooGj ^Ac-pjog^s i«_™1 A fl_«, _*i _$ ^mummaij. _n>1*P#ra «saojmj _.' (*) 

-ruVWIq Knm-unooglnA ooi™»gj, toJUiom mocnjlnVI"ajsn <»5i^1e> 'ouAmjojrmj, _* ^»„„0. _tf„r_jj 
.. 'ojooimjr^aj ojo_..o,. j., _ U ^ -^ j,^, ^ ^ ^ ^ ^ ^ g*^-^ ^-^ 

ojcru u cm i *«o J ^lso2'-l & j oa fl mnauj,, animnwioii. 0^ rfnOM»£mfiOi ojococ^mo^trit». **>& cwosmpn, 
soojo ctoojoJ (mmMiaJooj^cmjj oajrmosm". '-Irojorojroo roM ruV (^ uU) «ft |i»1antoW.> 
jOj.1 jt* _ _L _j eJI Jl ^ijll _*_, j. yj| JJi>^j LjjJI m L ^J (*•) ('HiiAmjW r^rmo^, .«noejoA 
1^-4-^^ _ A o_" (»«*)_co ro m. r rocor 2! . 0)i r « rt ^mr.pWoj^MAO 

ej*o*> cm ( roraajyoo, ^A *ro1_ ia ojo ^cum w * W oj II( ft t_a_ W 1_,.), ^«n^,™. g>™0,o^n roj> 
UoaiiMH,» Aoit-loomlaio. aAOJej. t^^-aom, «^ aejo„. au .imlB^j-^^-, „_ 1flfl mlormR*, nJt*. 
w*u*j,<toj,. r^cnl, _<s cMa^aRjoArojwiooj^- mso^cm _>1_ cro «TmlADg™^!^ comcj^ejo^:^ 

«ttlAeeooi-^ ^ojonJn ibMr»^. W«-»W *ii»1mMl^ cmro^coa 

m«0>1n» (wo^lcoJaGrao wW^ njo»^; ^ | JJC j^ ^^ jW ()TOaj(i ^n^^. oooj^acmmaj^ 
oj«*fli»1»iA («jaAuol.MOajs^mo.) jo {«Uo^o^tooA eulco-ocacortr.^mogUaj mjo*ojcoot ffl lgej ojomn^colaatmro". 
«o.ocoKm., (aoocm «^cargmn^cinPao ^bo^oaoo^ gi^j.o.oro, nJOtjjjrro: ' rmacmimooo mJoeojl^iomjao», ROlAa^ooJo 
o^o,^oofo cB»cm1 AonmcootB. wl^ei.lroi t-aojtrsl^jl^ojiao ^m^ «otjmin^m^ .► jj m^i yj .. . 
(JjJl™!^ oasogjaoo, oiJ^Laraioiljoa r MnUl^*», 6>Jl ^^^0^^^40110^ ouolX««»rt» 
^^^oAdo^ ^lej W o«» A wl^ cjuiboAcolo truiml 

ooc_ojj, i ao mn^iA^iiwiejnnj-. ^lartrryim^ w^m»osm\ m ojomj-coitu, mmj^cju) cm noalmjlcoi aib 
towS oj^' ) f5i»nca'1 tnJt^^oojO^jltoldwjjtmrw^ ^oerrjiA: ■ toioemo (*) wau^Ajslnlaatai» ^^^«010^6^00 tmjjats^tsuioBO» ami rrjwonolcto A.c&_aoej 9 OT ^ mD ooT™1eJ. 
Ac6c&t6oag a es auuaoAroi^uJ a£— *ej caoaj, ertnlBmjyaol ctnoo* m1ojfol„j i o T jiwte . ' 

(**) (« AA «JL^ T«) TT — * . T *JA grl -F J LT 

(.•**) ojl_ooffljj*aotE>n ocBiml^^g^oTjmimjjOj^mj". W ;r ^ * J >- n 274G aa-nujj lABmrt*: Mf^1 SiHJTJ r 

mmil(trw) iiuWm^iiilajwoTi-l tnsoj^m^sA ( rt ) &'W1*Q<m£Z *nfl*nrfVrt tJtooo» tnrornint^orrt, n«if|J. 
E1J ; y , n«H>iAia-iti-»-\ii- »w- i **t* ^V> g jl 4 . -njomj -r\> ™ i o m . -rara oj m a inJO*w1jt|1-MC»ftJ"Ao. w»alf* mJJA^ciMJ^j 
Amofwnfhl^ m>j^n-v^wao1i*.-nVmi., «ronjna maA^3ratr>otfl.TOBfc1flJf> mroAdKJomlitJimlimjojooWltal,»^. toJeftw1jgj;. ) 
<*•*;) J4j* . l Ai1<ftO*3i»^a>saiiot .TOgjO^ mlaon ft®^<xrr)(0*nJl«fmaifuofl)«oJ,« mltaron gjtnlgjle» gimo«m t ' <=#»!„■! 

d»OJOm06J rU0<)»<V>JSJjfl.3l*Jj* OaJtDjlj..' {«ojjj: CDjj.) . : ' 

«uwunijAgliSSWkJ^' rromieojBiys^no nJ&r cnJ^ldnlawnlibei^-sa^l^jij* trum^ttnorijl^s^gg tjjonjoo» ootij*» 1 
nujAO* g*"uj-VJ «d*j/u om^rB", g^Onnrasmnnalmjaiotioi» aJleJrtnjj gpojlsTs gg**iOfl»1«M0»: 1) m^1(rjA>^«jfH«nroflTKioa.ffi^ 
fln3mna>"/r>) ga"Lu-Dl^»*inT>i: *ojmii*aiJjn8 6U6njo1<tf5 tnoJt&^^ajs^Acui^p, r8»nj6XT3o flji%c>><tK>oii {ajlralmjr^Br^tKaii^miy^* 
M£unj.*CTir>.^A — oraoj«*i6ts tnajfDirvilB»n5n i/mdj*<3» (9flifjJn5 a^.^^^-TnieTBDaiilrot^aaio^^TOiijii rtnaaiitmn troajtni.)— nrratuoti^^' , 
— imtjI mtr*j ai&i.M>£<Oi&>nJ!<ij J ». oiacu^ rsnoj^m *m iotb>1 toraoJeniosi UaJoeliSs^.: •jns" Atn^nsi^om — TOrtrioco^J^ * - fl>jrtnojjjo1*>m — (arjjil^jjj m*| n$:rmr ] rtJO ( s^^3J^f0itTn ? , tBraa-jjoo» tryoi^ojlwjjonrol njaa*) .: *moagnr>« rso&^onn^t^a^r^ 
(W^lojomJj» nfTuj - tajj J tTiOf>»mm»j > 6ro>3rfl mjoa^o^s^itmnjjmjij * nBaojamosjj nJ0toJ6)o_|5 .: 'mto^rartnlaiimlnT)^* mlm^ 
«onJj!2S( m 1 m **i g*n*o«Q,irjj3aii1ra mi) «gtolnjlsnirajlctaJjMjj a.Tiauojl (JOoto, 'TOnjo.-iOjj, mlmjjajj rTOtti1mjj\nJ»B>fO. ciMj/t&^i 
imoiliOltnlnTjjj &0J jdoIjjjIs. rtnnmltoljwjjma. ' fl*rasBa6«m, tBroOJno iBronjijjtosnBjj. (nUJAcj^UTtarBila&JtJOJjj. mro^nwl b&kjjj^ ! 
mftj1pJl*«rato) <o»Q*mJ,». njTjmrortJj, <6)njsoj1tjoji>cru1tw . (aJOojluajamjlcwjjOjoiOiCJi, rroojomos^. aaj3a1iO«i6JjUSii4 , '.i 
*cti1 Ef tomJjnMjjOmryool ntjmnJ, nJoOTimlrai | mij i V' iTOOJoa ajooji^: »aiJjml^o1i>TiiToi Q ia»jjSo| irjr&giyCbca ruOcajjfltnJ"tv«)J- ; 4 
cm>om Q * njotTOitnlio^miJ;,' nmnjomasjj njnojJ6Vijs (>: 'n>1 tBitJOleroTcarm^oilgj, r>Jloa>UOo1cn>mim1sjjjV rtBonjna ipai'*« 
mJlwron nJi<in1*i>^'.gOTra rBras1^6V\js D .. nnonjm ojrnjlgj taragnnoTU. iTOSnjTmjl^o®!-» tDroimjajjoo^oi&aocorcami^ 
RlmjjjAa^.^^wr^orotoiojsiro^io» rTOiTO^ Ok&o*^©jj<rnnj)0ffn w . (cnjj^; cojj) " ■■? (2, 3) mcnjl (ml) njnsirjroinjiocan rro.ru inOi6i6>oa (o) njosjjjjOTjjj: 'mloroojsoraoe» (mfflnu w i8*o<DOTra1a3) rrtwta-;» 
mwmRmrn 'irjKrano u -nojjaVfln (*flJiiwftnnn1cgjamra>1 'rai) mlrmj ojltool^joioS, (B(f.njnt> moej^ 't»>oitij J ^o§^>n1j^?| 
iroijjoftOi > nj1o.mos to^ttaj artnsloaaoggsi^; mroAWlcotatjyittrti mlrmjjB, 6jjsoj w fa tralaj^r^coJlajimlmJj,», jSioJr1ia'-d 
rrolonSnoyjj» amimiOTOjlsjojlDwjj» Ajj^rmojlraimlnnjj», gjs^BJlortir» ajA^rmlci^TDS mltmjj,».* f*' n .) mtrul {m>Vi 
mnmJ u «itKoraToi1*re ij _^ J& & ^Li^i J| ^\ (rsra^jo^o^aj, mTotmos^ era»* eusru^nloej uol.aajaiin.cJm^m,^ &&'/: 

■^H^O ^^ {0>i3«aa1ai> LnJ0*ra>"tom OaJ^0o o t?rKaOTlra o n^ iB%cai1tra ^o) mlaojemo tocaJtTJjj^tno. (biui: aii 

■JjraimitTyml^tJJim* njrTu^ajl.AOi »^d a i<TOj rTO^rariOlcaojjrainroa mlrm^nji. 6>^D^irurn n-nrm , . (»>, cnjtTij^ojAal^ taoJ4j tw«"«n«a**«" o^su tnjaaocoi ^i&i fTOmi«nj6C7fjg^ , s taa M )simR J T3t>* ( <Ki w ^i^oojcojrDocijj ajiej rromjjCoj 
aoiWAJjnairmj iDOjya^ sn^m^m&t^ne^ i^a1a^ oAosm » trWJl«r«, c# tu^moowosp. Pfl<*4i**Bnrt£i 
ijajlBB fiogm1<fltf my)£j,. 

«vo«n>o njmi. «oJcoj^rD) AroraajBg^tos L tu-o>injjaj. H n mj j «aj1 l M-rni2, (TOnjranjttasw. ail«jotocm Mlmmm^t . 
tTOJ«rjVy>ms1aajo nwAttjmlaejo injtimwl^rrnTjj^rmoi^a.m nrTjtnliTjlojM, Wsm^o^lrrjoejoJaii wldS 

iBiomjjenjl^miioJl^nSo mpm. r^mj«Gm a ? afl}-m1i=ro6*m niejojroj. mjcunajjlogjj^o.- mom)'torajin>T).ljrt ■uroaejo.a,^ 
0ta^ msa+G^^m rMmo^am^mmnmo&n" G&mim^u tawrjrama inJwlriO&jtarao*, ir»an1mi<ijmjit«0AiiT. 
#H$aaV»»m*SWn momo^odo^. ^m*****^^^ ^aj.jnjtoloji truttji^s.^on «jIoj ^Jm 
c^annniniRMirjTjjj. ^4 gaonotrwn. oj iE j. fifl » 4 am^lmoaao.. ato a*#*M*m$gltA njlsl^pjg ttuS 
A^MKMo^cjjoo^triO o*oaro1 ojltjjl^awnMaai (aoajm «Mho^^rjorjjroilmij mlraoitnJ^rarjj^auioaWo tn^lnijttj^ 
mw^rtart.^AMitP^mi- <^^>» CnJioaJ fjjn^<oTWrro>1faa -rotTJatr^aart* t^^«,o0 9 oJiti^<nrjjsio1 
»2m**-imax* * A oo-o«.o.t.moi>>twtwmo araaejarmo a^mi OTl»ij»j>T3rol4»^ m^oatrmi-m^ ^, 

tMuaoiloinojDiiai «^«0^0^., ^oOmdamiii} mlej^ tmonjamoa», t^roimooarjjsta-oj;. «^cr^m^ 
lW»4»«l>mW^ a^oOJO, .jtjojI^ «ai oJAtojioonj^ 

^fWBJ«»^9. ^att^^s rOTjo, Bto^a^, mlronj^otjjlojjo^janrrrtooalr.jl^ aa, ( )s«> r to 46 » ojKjjI arjroa^ ^r^T" ffil,S ^ ^^^^" -^* ^•*o B ^w* «iruo ojlajtoWirm .<* j^lto? «>'^^ ^^ril^i^o^^o' ^OTJ i amjoo^'nji 9 «*'/ 3 4n, lj . armorm m>i rr ! c ^ »jj-. n 2747 30-mjit oaiorrulroi _o; 2_ 

_*; B 1 o-ojoo aingoD^wtt^jg^A^, a_uooj_.. «n«n>ojysaJmi«is *QrtjJ_ imenyliamw^, ta>UM<btm°uymftnl A#\ntuo 
b 1ac*-k»4 *ot<mao wl^o/uramw .TOmiaojwa^ acT_ocu__ha--_a_V_. _0«in_1flfttcQ 3 ijigoj^ rt m_o1 ft i 1 w CTOg_oonia_1oa*> 
aAMmlaiiliBl «onjA nil(OAJfl>ouyU B oc_/1 «»OTg1a-1d>-^SiA„)armo (u1(Uto£MKti^n»<»mo Kunnl-MildK.^mjanRj. 
rtnoajln_ n^gyo aoa^cuj^ a_.a-OD t -_n*La_6_a e iAs mslfru tt i«»m«ro1irt _>o_an_joao u ms^A, ««oj^o^aliBtoaiaj^ 
«otrtnapj «wam^iruirtnnaD^iMmsi^s^tm ^cumjfirt™iEJ Q * . oJlm>1s <w«u u o o _>,gi,^o>1cmi n g)V4«mcM4 orui^w 
a1_s__>*i nj^oauoyj., o-1_uo<_«TOanjg_ifl_y_., a/lajoioan a»1«btoj; mwAiimmaajd»^ A^osnBgO.-ijoA^a.-nja^i.— 
n^^.anntrn njlojltu imAwroi ajjgg Aa_j u snjaBi___a dh o no0J3g1io. «wm^ail^opnnooiim.-ra., am-iromnlgj- cruta"» 
(,WMOMW "ffiftJQOJj1&ortn . cnjarmoawionnlcinso rammjeojcro^rraotrulct.l^Amora. ai£mnoanln o-&J lnJiWmotumAglej- 
-MwmoftJ s fmflno«i>«. (B: 50; 32; 12; 55: 41; 20: !02; 37: 24; 41: 31; 37: 69; «an a { o«__ru) «aKmlml-MK* ajsoj" 
oloej irom «oj«wiroi cru.Krum^cjyiaji _joi<_>. g__ a\)-wrtyOTa.lroi rtrpo_->>oiO-)1g_, 

«u«dj*o1c«_i wi^omioajajBog m1o^ufl*o miruAu» imm1m_g_i «uuwm cr*_Q___ _o TO ofim°: _u_r-|-oi*o_ 
an orm amodNilaio<SI c-dojIas «I^moid ffi oo ajgj^ o a 0l a ms^an «udwenwaion». Ao^imlej* «ru>mOA_m_Vl,*. 
<nt« lft 4 e o^oA rm a . ^m*mutty tifi**n mtit#lmrf*mtt*'t&lttitfr o^lmVts wldhoonj;. a>oo , ^», 
ojorrt «wmlos <ms,*o«m safln u ?l g_ mi0__. «AQ-_>_amjot- njltu av3t0<>*OT><Q*Dra o . mi.<u>nwiD>im a ajlouiaaaoAi.. 
^a"n_.«i^^^ mjMnfiJA# eag ^^ 

iruaRmniyoai «mrainj^e,1ej o . <_r_,a_uo_^1_3fi_ffOaj, _ a . 1 awwwnomi, au.wajOTrcncn^ raraojAowa.lgj. fflit.ai.ac-jSMlc__ 
-. oo(uo fi 1*g As tmsiMiti (DGJ^AO^ ojrm" m1«t_g_<r.s (^n^oodjaAg ,u a^o^ ojlm n^om» njo__.ina.tToi. 
«najmjps a> Q Ajnno) eB , *#***#**£ R>1^Hnn|. ono . «rogyonnj ojoapcra. (6:93; 8:50 ..aneio __oj aaro _»,__.. j 
-KiooajoglAo.ansra^ Q rra* sl «^«ol^slnjlan.oanloGj^ ms^lA^os^jajoaiS airo.inaoj_.__n ( _. ^aru^ld»! 
«Arni^ ru_io* m . (23: D g@. ohhi^ aosto^.) ^«m. majn A S mipMmu^mm, nw,«njl,9o.< a . M__ *,«« 
>_>>0-_j, an» ekuj. mo. Agri^oanoooAro omo^lA^o«r8l(Dl < Bo «fta» . aai^moai^ ijcoot^o. mm^^ Aowniruora -__*1 
aa-ioaia? «suj/(sqort<<JD w1tr*jrtu1_M_ffooj,6_H- a.^^r.roooi _d? njononniwngjo, wkejyw njoaioa.Doi I ggoangy., 
Od»iuRj 6 finj_i->.gi„ -ra^Q 1 or at nJoaioineras a aiOcBa1a l 9*osra e roaji<w>i tf om B «ajou^ojom _n*n<M_,lej. aionlroicmaJAy. 
«»>WK» «MfloA«ruMm>l<a» «u <DaR9,m1<oi ojlrtjml^onlAGjomi ajOonj-ojomJjig^ GU ra ( ^m1<o4 flj1wjm*1d»oiomoj™ 
-* D al5JJj |oajlas mo. ay.rruora1d>* an aj'i£j, 

ay«T_j u o1oej o ro m «oj CTOffia d>ao1 ft j A mimwgl* m___i->s mm^o^aa,*!. s _ _>n0an1___aeuo_* n _ ra . m»u:oA«n> 
iW^tAiMno,^ AoanliDoaa «u^i^nejj. . ano1ffu1aj A . ojonlSiss «jej 0M^n*^tfu ti3&# yifv0 ff> 
«aueoca. -_u<____,__.o- msam» *Qi. . ojlojrol^c^ »aJWl§igg pM^ aJ«ro w cu>1flniuio 4 c l toa«i«i>'» gajj. mrnjo^i ,o\ m 
a^^ajo woan^ cuajloa^o.tn- aao^ul^ (o) t O* ***& ##*****& ww, «^mi^mcta!?* a>o(anZ* 
«odMcol* CrUajiaiimojoiD «|il»n-, ©ru^AS «jl^ tajcru^onjm^o. fflnJ 1as ft*«u»toi<i^-^ ira ^ 1 i; 
m.mi.cumos-ioiOl^i «0LrtJ I aj R j- ffiBf01o aaJ0 S , e j ma»^" ajjoLooro.mni. tcj>anW ajoao (ajajjoau^^ *oi» ^^ro 
**P*$U' ■ *n(gpmD*M/fmt w&* l^WMMHW^,,' ^v»iuii» wmlatowolAoto o> d i , w aj,1«o„nrru aa n 3 o - 
( W Jll jl^l ) o0m> oJlabm.mmayS ^^.^s a fl>i affm"mf^ «oncaa ttnm^ptcm woao" mtiimyguwto^ 
■ noitt^aam^oooM mjoajlm- ^gi « i^) g^ M<i a a io & taJ* <J amd J « . l «ormla^ ai^sl^awo^^ 
m1ittd»ooflna njai momoAan^to.iOTBgi. go.o^o^ioT. «w>i- <TO»^lAoejOAB[om*»iOl a j u .-uj^ar^mlaj.. nnelmjlail 
mrrm§ ofiS ajei rMn fl 1nJ «g iOl eoaooottr»»^. -Jj,«r»1d»og1o«»oimi cru.aMo^^.crn^.wuA om^l^ ama^! DajoJJ 'co>1a_g_l crujndaj. e1«>_j<ooc_v fl rt> tajou-anoojmcai^s ^^ moov fta jfli4»o., _o_ ajlaMramwlaJ __=o 
.o^oejl (o) ajJi^ tuo^-b^aj. anaann_uo § ao. ^a»!^^*™-. c 5J ora )o6J __o fi n_i _n_ »„«« _ 1 aooa5ax>m> 6 > 5 m>. ™i 
tajoaji* m©i<fl*i ecrnl^ji (0>oanicuoc4 rrijou>l_Kii*. 6 

outo. (o»)bo5o aoosidH^ «mia_._rDiru_no.1rt mej^i airnm" £ eumj-nlartaoj^i a»«_i4 ) *i_ b t>a a_aoot_ fto j«,. 
tman% «iocm«^i^ ^S^Wimian^ -^ojSKn ■uoctu" * A omvmm\ m«ul (cruj «^. **.«.«* 0ej «_ ,_S 
oajo^iamjoo, mJaW-ojl*»^ ^ *o«mora MTMm^ merul (m,)o,a 9 < Q t<i»Q£«» o ffl rnic W >ojia_ocra,_,i« le j 
^lBJ«m*«wiin-o, 1 m_>m J ^ ottnrtiiUrj wi^ 

ml_j 4 . onalmJleJi. dnOsroAajsicTn ajsj^iooKo-i. -Jisn-laooala^ocTo- rtwogno. ruo n <_,c_ J o«m^_'_Oi_rj1ea>%fi a 
D0la«c_MM«1rt -ulrwl^iarw^iODcud ^anlnA -fl-_ j^moioouIojI.io^ : lj acm^lrt «ocgo» A ia «caoooiaoo» .^ ; n 274 B ae-ciru|! to>0fnrt<i>: u: aa 

fTuJ«Qajfflwl«flo*wm qcnfltf»^flmi» m&Ĕ-ttft£#$fi . ranonjooo, mo. o»io*nJr.*ranp mB^leJJjja «ro^ ocjBcjj». e«6«mii 
mj<jm<inl0-j*rtra1atra o .. noa1m) oJ^m^OAiliaialaia-weis aj§- nraOTOSio". soilamejanl mj^w^AiWJrt (o) &mTrataTDi1taji 
5lw« ,> . (p.tfln a «nocrt ojnsy^cmiu»^., craJcii woeliaJOWOj^jsjCTiimi». 2) itrocj&SilroS, amg1cnrtra5 caracjJin)*^a . 
anaLco^HicABoocmi» [DeiRii&lej^ rararu irom^stueinjsijCmrtnlttnSo iBncn^tunmnleJjj» <ao» oJaii1ej» <nrafaT36im co^nJornm», 
«riJjSj AotmiAoaiasiemcmi (+) 6Toj«d»)j«o,. ^ jUa *LJI j!r ^j» (rorji<*0i/i<» aroj aJjya, u rfliMBjj nJ^A^* OAOimj^aj 

coirm gIojotjo*) n$cm irps&jOnnjj. (ci\)£: ajjMOmliDa) [nJCTO^raiorul^nnlsimpjnal ^erij^mij rarTU^g^s' 1 (o) nJOtflJ (Tnrai fl 
IPffniaAJonGjQa>D6m u . isaoCTjjT^BiOJ**) oro> <e» u «3&foa * njl5l6tnJ§onJOS» ojliranJi mlrolraraio raajAOtrMinBiiaaij amoioai 
omjoc«fltanJ(o«»i njjyo» a^slojTOOis/r oraiom^lrwlrajjCm^ROJcmosm'' raroogao. ajooujjonim . 3) ra»ra>i j a>P£jafc*1rQ&, ajloi 
ojcnjinn*h6ig BmgpjlEJOJolci^iaosijOJOOiaojEnEl gn-inio rojnjrtrrailraa ojoca , op_)§(wo€m u rerpoj orji.rmjj 6inji&Q«e», $q%> raj^ctno 
aswnai mli-JnJDSi ciAOMWJj. rai^nj v ra>l rarasoar^cmnjEirai crocai^tnoilooio nj<ft u ntt<s«oraDCfl>*l Eroiona ojTaJoral^Mjanl^j, ' (***) 

wraagrtn» raijsmicmji *g?raoo<J>Q^j3/8Jl (o) Qimj°ol6iej ira1«e» u «««fljJ J 6is AjroAraroilraa orora^oJjoOTrDi m^cmij 
mlejnJos^sig ojnojrolgjlSJjSra". raroatjnn. njncojjjCmjj: «neralnmw^gg nns'irr\;<o.Doio» u traraltniocoj irruanjTAmjorowBg. 
imnjeaaajj rrjijrroimjjroc^rog^ gsia u . jpdjkdoo u? "gjw ^ gignjra dn i <sranj cuA>fr"'ra»*aogDeDJlffl1<ij<aio'. («n&ojcDjiias ttJacj3QrarDi u U3A 
srnc* ammptUD«ij>aiDiffiruracefl u csraojcoi^sis sojonnjjmjoroejjiasig mlonTitul^iruorra ojosljjy. aja v Oou, cmraiAOjlcrajooij 
roroi1*iosn nijonojjja .o»jj>sroTOi njsl isranj mjaiorainiSsej^B, mjrai^raaicmjj ojIw» irrul<w©jiaD«eij/mi. '(sraojltrajocnjlcojacoj 
DminUJjtnm imiOJonBn sumJ^nlraSeinJnj^ mo. <oiaocDsoBj« njlA^oMlajjjBi^SiOnjBlrajjnTioejio mo, sjrrrao laoGiniACO/l^jiiEjo, 
ngjnnlraltiitoo, oJloaneitn^rjomaKOomraij, rrOroTjjCaiacm^ 6itu<s«iiif)»' njrjrnii ojiynjroi. nJOBeiaroi^w-inTi/ijai^niiB, ml «bjoI 
ffgrmicirfhOjSiai,-o> : ffiraii cnJcoiAraonemrmi CTOj1«ftro1<M0nrm1raa mlcnios rncrni mltajnJOSJAOa gWTOCnyiro1<e»Df)4<mra)CiflTO - ; . 

'timioaaraTOirm^roTOrtjiocm" <&£Sj(oinia 0JA ( te» o iinrijj J <j . tJBralo»^, roa» w nHtfli^raoco/l5J J g§(D»' J — tmnjSK&ggo* caijDorapjuj.» 
co^tnoncojooCTTinTiJj ml rjj*ltroJfm1oW4-6><a)3Aj J on) j . (6ueTu"o1roo6iajnj; u ) mrolajctjsw) nJOmJ£o<eororai/nTii; aJA^Or*» jdtj 
AgiJjj (iraraijj orbosmooa njaolcoiraigj; (ijiainraiejo. caraa^ua/j a&io<fcnj$aotn>1 o7lJm u uJBlJ^ :; j^^3l06m v, ngyrra 6inj<&6t«9», «I^ylraj 
(raraj (TjrrnlrDJjOiJijGnjmijj., raraognotiraroi moiul (m>) «tbtiiBilro^rmijSi.iJ m^ B mjno3 a -nj1<a.o* rjjltrojnul^laimtiiajogjn. 
nramlBia m1m«o«jj nj1<roJom>ral6iejE.1ffl{>, oi^sijtDoaiil cnl majc&a^ialaj^. cuno-cojl&jj. anu&jmjlajiRAosnBi mleioio 
KWOonrrSo a«taj1<&ojtffl. <rtra1©pj5^rarmi&caJ0im u Bnj5rarn B . rararai^j, mlcojnn^ njrttrajrru1<BQj J d>»cfl)jo , mjra^aawtaTtolml 
AOOTiDna B *#1WDraiairaij J mcru1(cfu)d»a Aoemotnronnjj fiioj«ooi«ft,o3ja)D€ro u fiiwo3J4cminroia.1r3«, n^cro>j J 6v f a>asne^ roralnjojrolej. 
^iDBltamnJOsl^lraaj^^AroomminMA^ «slojlAcgos^ 1^0*^01 §yoflmnroi^onjo6iaj<m ^oru^njj* 

gllrtnoj^ aKDlnjoJora A9l<oo^cm luotnj^, orai§j> ©«s oi^ojs^tiraT^^ njamj. ora.gj^ojaaiJl <Tuoffl£tin g^ KRlSi rataooMij 
ajrato^rarailiriaan^gga»' (E^ ^o^^ilcr^tnicWogejorcmji) rjjaoooraj tWi^oTnw^rmlbTahOine^ mo^a<a6n>^o>ftaiJLm)l>. , 

, fl>a»M»DTW'in H , gc*tOT cmrjjir«HCi cn>-urrtroi1 ooco^AmJorsm-. cmjoj-mii>m1(oo cuomj^ AsW.ttrwnomrt «rarijcin 
AOPn^cmi. onjamoj 1 mianj1* 3 j rm D , njlajonjoc gocico* i^irWeoi^a^^^., ru1t l >ra«ooj j(fl .cDjj j# , nor^armral^i 
«os^. Oaitojj,, m^riwnomaltirt.cMtTJcdwonai^ -ttonniim^esi. njoaijl*w>RCD;o rooooo cr>*1 

AOKmirmlej. ^m^^ |i>n6TO4<TT>Qjrra raaraij «aoEmij*™ ^ , o.jjsmajj,- nW.-mw^ ^m^aoj^i^^ OAJcgjicjtji 
wopJoc» ^cDJlejes njomJio o^mjronej^ njomJ - rairaalrai raranjAm ciu.«um«u»'|^ s « BW o a . M&pmrtg^o* 

«ra i rmo*a>raTOlrDl , ' eroiosm'* ajrjoAJ^rtr^ratrjilcDS ruocnjl^noo asnoragj ro i Dfm eft Ji«c>JWcm(o>». oKOTjiiKtSa ojlna 
OJ iB| y, oj1a^«,m1cD*l ra Dio KMMBi^+im *Am wtown&omr oilcri^" ^t'3^r^i K nT»1raiciT>fD>'' (n«pjoj> 
cu1n«, wlir^MwoiOTtorm raratK» raooo^Hr» m1m^ A ma>pM*tf&m& njomjl^aooma. smo^icm 'Anj.o^i. 

^CT<Do.o>oo i gfi mj^rjTroil^asosi aum u <Ji1^l^ A njOoroTOJBJoarai «wmn«n .mlAnja4W A A autjojj.raat, BfB i ->Jj<wrn 
— ciulB-cOl^ooi^ m> ofl TJomi.ai. a» «aoraom. ^soara» cnJls^lnjooj^ «^i^ m ^^^^ m <fi*m (•) iTOJAj-irHBDilaii. ( toow-^^smo. raanoo. atrmo^cTR a Wainj o. m r>um>^rj>1aji. AOom.cm oriamA-cuwecM 
gao^j^omaioocaio^aoo*,. * " ■ ' "■ ■ ' *«-*•**■■■" 

(**) S3« tCicml^Jj. o«^iaj>^ajco anmlmltaniirjbiA^aiotD^itrt^ej., •gji jml ■» ojocoj*.,,* m»an«^« w «•"•« TOm1 ° s ■**** ' **'»"*i m)W.™™ <^«tm". 
^*«MF»ju «jla. ojWoojrnj-L™.* «««SHBUW «m 4 ~»|tW^»'. ««Wjl *j«mww-«w •**»«" J * s i 
*,fFmm%l*mu*HM iniam <w,««r>j BtmKHJdOJ. ««■J-aiJ™- * tea"»"""' «"^'"«on'1 a«J ' 

■X». «■E.tpt oj=T U l«,m,<j«o1 ^o 9M, «°J **WWW. d««»* j™ J. » »nUl»^»™«™ *■*(■ 

*« M aoo, Ji «um^^-ip " J«'fl—1* «-^JW-W»»' eowjcmoiO». B «n»*l»- 1 «* ^™ *""° 
CH^JlWM 1.1«j«j. ^p), *wi**fl*l" ^m^o,»» ™^ ™ OE f' 1 «™J™i" 

«»ym" udiM^i n » 4 «nT,or, mhm. *«|»-I-(IS»» ™> »W*«" «•«M» "J°™ > ■«" ' <«™ 

«a^ne... Jk* L™ *™«,i -*■*-• «-*•*•"■ *-" —•-»«. ^r*» ™SZ2* 

,«.1* ^roj-i^gj^s^o rrasWiJJomr^lra < n W C U<"-'«'«fLl 6!,0J i m, " neJ ^™""" nu *° ,B,1 * og - 
"-• ^ Jh«HMI ^.^iro.-LCo.o^oir.o.oj™ cojj-roo»» <*•«-« «""4- ■■«-■"■«■ a r« ra i«,1 S «^o ( oAo,1* a 

«SmS^S««^««. i«-<-j °— i^n^ ««-s*»- BaJ(ffli ™». 

§1«™" . EOlleis m»<w J rartjnjrucrrai l.0ffl jn»1fij . 

o-, „ ,,<™ l foioo<n3'l~<w<™'> EEJ «.<o.ju,1*« !1 < n , bokuj., nJtol (.«««JJ. ".ImloTo,» «.«.Imjoww" «-■ offlw 
!L™,*«i™ni«™""l ™an»J«nn*««j njo-s.jojoo» o^i^j^iBBJtmj —n-tm m*m*v* 

-' m irt",m,ffl3 rrowioJOT fi n e «l«1s«j*<ffloc<fl»je mro j«^<i™o««>«nj B<«* -J<"W<"J- S™»^ 3 E* "J 03 - 

^ TS£Z O* »««»■ cuj^a.j^rt^-.j. ™. * ora j*»»«m » nn i ro ,. «i1<uro lQl 1 1«, AO T,j. msf0a =<™ 
rol^Scir^js^c.to^j.oJOO^ccolR,. a,™! («n») ^'«--«M «i<-» ^cg»oj<™o»1 

rojrnirmjoojooa.-n.aio, j ,,.„(•■ - (m^onidiu.sum-onow «1<o»<"1<* 

«nJTLtomn*** >**»"<*>*»*» *«****■-**■ ■«n'««f , ««i-j. ^(acoTml^lcmj. *«*W«n-J' 
< WOT) o'o,1<*mo<» ■WMI * i » 8 JjJ-nrtinf|«mj, «orocrJ toloanosj ro^.ororajTT.j.) 37. oru^o(DTD)3-crojoci£i -a£io«3ra) adKiosrtaa rmsajrmrt/TajAn - — njAjcrwimco 182 — tu")ao<n* )n£ifi>£flnD u ) 5 oJrtKn dhorD^sml^m^ A<D«rooro1art<wiaioa» sroguoriiT» * <» , -„,. i. 

culeicr&o rtnl^moraiurmna? ° ^ ^'C^yidil 

1. (Wo6ml6><o>s,1 afl(t»m)^cT>1ej u ^T<YY>oj rmAcm^osro * «e • 1 *r .,, « 

2. rtJlocro, <g>i%wimizioaDl rosBJKroai teiocuo sosl , l# ,x i t** 
rulsjjrmaj) OT&rmea>osm (cnw^,) I 0}j^j^Wu^-f 

^sconej^TOlsnao^ <wwnflwiajj.> gaflwru*LDOffl«0g 4 e» i* ^ 1 J tjA^W' 

m^n{tnaru i mocfl. i ^cumo6m u (nrocuro), 6<iltO ' *'Y**!ty* 

1. ^.6Uij nf»6m1cnlrocmoj (fBrofim'ls><&s1m1eicm <m A na« E *« n .\ -.« 

~° .js ^-l™. (oaJaJ u J5mo r T,rz°y mma> c^^-a^) ««.«»» „, r , 37-ouj : mijo^ommn": »o> 23 

«ww*. «mn.%1 .^-*. «.■•■>«. ^. "vf . ~ttffltSW5S 

mi<MU <>m. ««Mn^i m«Jl (<™> *"«'»Ai •■«•»*« pa ^J*f. .IJim»»*' *ai«i**. 
„<nj1<**o «l«* MarilM^r ™l«.ja» m -. ^o^J "^*; 4 ^ «£, [ins1nv ., m oujowlm. 144-166 
nOmri «uajmOTiBi. Mjysl «rtH-JBW^Hu*"! n<u8leJ« aw»*i<roi«i» • J"» -> 

^0,4000»). »M^* <~-« meru^o^ 2111« ,« ^ ,*■* J<n. a^o^jaoaj*- 
«ril,.») «™#i«"«J-. <«—•«» » T*- (~ '^> * „.„»»«00««. o>l m( o<,n-»i<maj»i., »40™. 
^HtltnjjnHMn e«»o«.i<uo<« *Orosm.. l«:l «j 

|BJ dM.»-»i<* ■m-jw »'■<■*»&■ "» BUJ i V,,., ™ aTB ^, OT ,*< ffl o OT -<~mj™»«.*«™i«3<"i«''™"- 

0gW*mjimWW, ^*"\ * (n) ^ (WmTO - lnDfl ™ s -i eJ . -00« a™o*i..H». »0«»-«™»* <«*=—• ■fcSm<ro*0*. G« m1i#VjcQiisa'fii£i» (s^iHlaoeos^ ngjoooo^t» (mns^ronn r/j» *. V y '\H'"'<iii 

wti?)iftowi6ifljnji m<dailitn&m?^d>snn mroEJ®>oro»ei<fiifwre^ mo© rsmej ~W'^*^**iJBJ. - Y 

e>,n>1 2 j1«1««> i mi A ;-, 6y£$i$^H 

Q. (reraisrtmoro?) 'ffi^2rt#_^^ u ejo*canaej<&©£ [gcmra> . f- ,. ^ . . ^ x ^ ^ 

o-offl^nfjfljiu»1(:<iw ] ruraojA 6>^oj1ffl,a>o5£mKJ)J i 0<e>O3<&^ca1ej. ^^l^^l J}<^j*i£J},l~A 

ofl)ejo sacoitrrm^rDlcm^ owojra o^mcoJsipjst&^eioJGa^o; JSj <.!> ^yj/Ml^' 

9, -©mfljnj)lojl5CiJomaa?j1§ u . (-^soaanj mlcarrairtniioco j» ^ \t b\<* if\*&»f t 

tM>l 08l 0010140 raranjra<e«i ^erE* ; O V*?'J Mlfe-*Hp 3 5j*a-i 

10 rU6icftW, «^cwshlej^. (aro^) fm§1ff>3_sj J «os> i tii>' <o>_1 3^_,_ft ' L* '4<fi 

■wois^raiOrtrJ, (mj^goj^Bojgj^cm ©*_£ roiltajoej gseim (3noj6>m -* C^ -#"[' 1 

j . lyl-l [mu.-aimM^, m0o ™> eJ o>,<!>1 ad 1fl,1 lflai rm A , b.coIcoWI uj .Lji rtrosirm» m&uJJH-S 
■ m mwam.smmi' dtm m^lrosrago^cm 7. »;,_, Aoa JeJOaJ .1 ii ., *oiui_l-». j 
- J ^-_y- "fflaio "Jlwo^nU cmcm A . ,>. r^cos^lejcraa», aruo.oalcol (c«1 1 i^,ol\ ( _ w _:. U*U^&*#)*t&n*nnr rij «ttiAOT» ^ b J_ mlr^rr. (colr^l^.cm) ,.rj__ '..' 

*WN-_*. eiru*^,^»,, -*,,,, J,, L™^T J so ™>»(H<»') -MM-l-y. OWWC 
IB*- (aj^^niaaJO). ° ' ^ OWi ° m ™A-««*Koa-- . s^,naj d j Jj i M<M aa ifll ^^ : -r : £ *=«VU tjj- yy 2?5g 37.0^: avionoomji if : «toi 28 

^^ ^oio^ftjom^« rregjj> a oj m ^t.m*TO^ g.njaoyouio^irannirmj, «jTUDDoJj^t» rupj ajo^romco^o onoauitrrtrairt 
^5^0rtj.co<o« ( i ) aior* t<*alrgo«ft aonjradnjjj momaeotot^j/nlmTijB 0$»$ mJowldw^. iBraraiojraro far»g}^Q<ay. itooj«£k* 
E^^^^^Uaun^joilAM-mwAWl^ii-gireotoilaltBo^». mrojnja.M». ijjT^Diolaigooai n;pj nJlWQaJ)/i«s),« '<tiej@roa 
rt»TO ajoatTdjirmrm*' a0n™«a,1ej. anjj^ ojoAraim <n>§1 o$Sjymt7> u aru^Toomtinsicn», gsom cmAjSojijOcugJj/m Wd¥°roi>atai 
oIcoj «roj^ tajoaj (jOfTi«£wi) rawnjsim nS\<ftais&<ro" teionjnm mfJ3in^idW Acflt)]o s>ajqjj)j», jginninOj. mJ*f/>ra/liO*cy» su^tO 
«rr&nrno lojmj u (mofumAglP3lmlo-n D as^&ao^ cru tf .iJntt u s<DOco/i mm J ^lejo<M>i j njoci3 «b^tcoUj*, 

a>ejg[tft BBd^^ejo' f'^l^rj o3)fmi njosnrrtnnnij cTOj^tOwttGJO^oitiiijgg (oeja^iACig^wjjOl^jOA^on^, («joeJo 
«aiurajeg «lmsdbg^» mm}.nM 1J ra) J « rsnsGia^m mat^mhlm^ 'mej)B<oo <irotn> u oj3caV / jj_^\ »3111 \ ngjmt»* ojocdjsiojsJj». 

mej«(»jAg1[tffltm6)nnm>£gg ara> toJarai^iO» ajlaDto&osmiagtra^simcmjj* hjIbj* rnjMHoJDrjaisinj^lgjjSna''. mTiotroitomoay 
wl«o« <»-~-1j 0*^) najnnij oJ<>CT3TUifmj J © ( o>0£ne) J o§oai« ma>«nj traldbtimioeimitmjj ctuj: a> fiA«oo u 5itAmln-n^ mmgiJiejD 
*ooaj Q miroxiai> , \ ^* ogmi ojo t «.lm} J 'eiAOgglmlrio, mT* v m<r>>ii(ro>., as^cmla^, «njosmmAHtroi», A awn m 

oJ°SJJ8l, nnlmog., nnlsjoej, 2<o3dt3' o#sirmoS) l aficaiDsm u njo.Nirarni , 'i\a<>. (n<WBt«Ji« njlsmos^cmD^rm am^ (ojnnTnnl 
ggnjOdw^minnj* <o1m»1 owoe1.w)jtTntm Q inaa» otji(yaoo1m <» 1?)*) ojOiWJj gojaawstniAiOa. 00,9^ (irnOTml^mTOT> nJ o 
npjsiom oroi hjobj ojiicroejosirm, gjojlsts nng ojoj»o Q &diioero 03«ty> n$aiiios>6mcrTi m<ti o .osi rm ,Qflj u a)rD3<j>/i ojoooiOJoaS 
rutgj, njlusoiijdjoog o®m1.oj .aato> Q <iiao gg «©nnTswAo iraA w ioV1a*Dsm M ^i^J (f*Jg^£°^&a m ) f M8c n> ojTaWo»(ro 

Ao itt>*1 100 jm> ro> v . 

iBrearoajo outojie" puifljnn u Enj B (0) rajtmejoco? ojej aooocitastoj),.. njnffroroifoi 6 OoJ3«iej — ajIouooj^ <ft§^a«&.oprf>ooci3 
©oj&jroormsoaTsrmaiJDem 11 ? ajor&rartn ro)§ls>02 3 «se ojooS niDeraleim aoouilaajOTiJj? sraTiMinjej. n^nloBRnjs^siairmjj 
njosrarmroi Q odjtn-iAoaooai/lnil*»^? (eosaormjj» ou^AU^muioonl ojoasjojooS mjj<M r^oojAjtngj, aaajacajgjo* maaijas 
rnjDnlo/lmu ■fto\p°ojiD* e « rsro.inlro-iitioa» Aort>i6ai3{aeictrn. rorcgjoonjj nJosioroijancmrmij*, octojtjS (tirj)tulturoi.^ o «weTOiw 0l o 
(omp^incjo^oi^caiia, rewrtnlroi cu1ut>jcru1<M Ata> Q fcGt»m mrunjjas aso. snjoooiaejOAwnjil^ciSo enjooojojtnjeregr^josinn 
mroirtwi oJJjycmi. raiDo1a»ooiao? 1 gojmloejOdhOTOmaoijga (njoojtwro* imsim» mJ5Qa«njj3 Q Aoju t a^rarm t/rnto&i&ei^ ojTooj 
owiQ*j J .o»m>> ) » aoJtOji/m nJltfflOoJ csraejonn^ojlehitJS n;Tj(tm<oo(roi. woJl^si^-jsojmosiGmrm^, tmojero gnjastre«&amo, 
ta>>itjQ(JJiamo mojcail o^jj«aiBt*TOJ/mra>)j ojj(io>aaiiQ& rarowus^ujinoewmmTi» nmirjBO>-«j1traoiUl6Kj>o amra>,jro>jo nuj1<e>aiT. 
^oj<6— ramawlGJOdKi^caosm 11 gnjTriis (nJtuam a^S^i** 

('bjIot» 1 ", 'asiiJWitiiooB 1 , 'mejjDit* t5isma M ajo', ryr^ou3ajim m1fm)j nJJUMoJlooio a^joaopoj'! najcmT-ojeiondMjj 
oToji., gojsicoi mj.snjm"ujlej u raiiniAjrDAtoajltibgjjSis ojoj nJliPoj Qjoecjas>£«ooJ J o*ioj;)jO ttu^* ools^olmjj arjooMoiigg 
OJiOAJiom^olpji^gl oJ tu1ojra1oj'ls,)j<>rffi u ,) 

1I T (cjt^enjlocoj) <araajafoos isiocbI (oJacoja ((aroLooja oil 4/<*j»^j *.» ^»t< 

u/1) aixJOQluK» «fti: miocuroaosmo nu^o3o u snao aiotio «e, s rtn.-oo U^li—I ^L^B-JI 

lojOTOcrueip-jgciJca, rajoioaio cno«. crutjrtglajl^ ^am^neTOroi) ^^j^^j'! W*> 

ojocoo? cnoo cgwcuaro, ss crr> Agn«g^1i«cDntm ovjnu u s1 Ov^C^6Jj^S&SL 


11. ^-Ji-t p^cmoejcjjc>vpos tjTOBTtoaotjjJo oojos^ataaj, oj1u>1a(tTvs ifi> *i caToruc&oasrno aii «a^ 
sitaiRJo .fl*oo*jcn o (touoojocruo , g<3<aa°, wi«* g fiDn) js^oj^ tfc OAJ^^sHt^coo, cr^1«sstjJori& ^t pjjs 
U30io (rararm^) (».oeimoff <ft ft ĕoroo uiU. moo crurjnsj^snoj ^iit ut miiTj^ca-djoaitjo mp. m«a):a>ro..av^ 
^elajlwl^icrnj c^-u* Agla^cnoirA VJJ N ©Sicm 12, ^j, o®e>1&J Q o(rxja^) ml ^^.^ 
ctj^iyeidiOTtjaT) rij^ «»0118 nJtiltM^mty* Gtuu^M^ \r ! r -tLj ijj- rY 2154. 13. rerooj&.-wi gJoJoat/-- crwjU«i6>A_|§3p# (Hion-& (on$a&JO 

14, oJgj ajnM u soiTO>oJ^«» _a<6r80(oo' ft_T50J& ojrolnrtocrO- 
6)_>>0Bjflj J <Q.cQ'j J - majcpj^nD^! 

15, (T_t&oj(& oJO«p<e>ap» -i(-J0O)£o: «g_g> ln_j<wic^--OC_y 
po_U->fjyo6>f-"i (msiooocrn^n) ^S-Ji — 

16. «Groisoaco mresm-ip-jsjyeicsjjo , ^gjjjjo ft @^d^.§^flioc_'1 
roRnl^Anoj^o RnJca^AJilaso m1oa u __j<_yff>oQQi^o «rmsoT-oa goojlro 
_.(_TOT*i^cm;ijVu1-w)->«-|S£^ ! 

17« '_T_>_0l3__l_>S n_Il(_gy"if_hfi8<tl0fQ0Cfl' aJlrtnO-JSlgJ^C-jO 

(-(Hrar_jfl>io r^^orm.TJS/ultea-irysji&acG-.io)? ! ' 

18. (cn6njiac_u) nJoa_'_->: 'a_ro6Kai. (^wgo mjosculta-ia. 
mlsmgoi&sig, mlce^ra^-.ooa/lral.oo^o.' 

15). ngjcrT>0--Hwj J [oraj crooeoJo] ©ora eirojj (_T_ganocTO- 
aiolratajoccylinli^jjo ; 

(BT-aoJaaya-^^a iTOOJraco)o , (o^)^_ffmoo°) «mo-^rraoTso 
Gan<Vli0«£ot 

20. ^Hronjra (aTOOaJOo-) ajoco>j i _>>aa)£o gi-ajcoj^,,; 'stoi&jb 

g^aa mot/Doml ^® toJ<-3lr-o_Ui3ron-ic3o [(aj{0}lojo__jcnsaJ5l 
mi^os] Qlr_xrocDo&m o n 

21, '^(njOaTo^ml-TO^m^osa^o-wlm^osrslAijcm (<ht&) 
rm1ra^(_omajT£j>1©.ni)0 alajcrOil 37,-m)^: <TUJ0f_a_roroi i -tat 33 630-4-W.&-"' oote&iM®'** 


66>. m>m&$ \A o<mm 

o^\&.\& 13. ijj- Wj maiA gaJOQu_1_M» (-wtoljyl-^agjgoirt jj/i ^ fflraojc& BO[-om1^<fe (An&aein; ; 
^.0*4*)«^ 14. Uj &_, mraojtS ^smoia- V oigy a^eoamaj^ jj/_^ (StoojA njraianom}*,; 
^Og&i» 15. yiij -kjojA nJoca>i_s._oj^ B OAjcgj» li»i_l gorwgy _*_* soajaigyasKDi £-- .oJotA-SW^ 

ajocoj 18, lcUrt 670)6013.00 (coo.) fcra_TO>a-j§oo&ja tfy UjO «Jgflo<-»1(m»1ffl A Aau4» UWj^i^jA*^ 
Vil m1t^ ) _uc--mocojj j . f cnamogo (sraiaraago) ^jjp^ o^^cicmaJajn^a^sjtTnaj* (m^icmi);;? 
17. 1'jCI .jl ma__ i 6is ru-lwo-^^amo OJ.^I aJirarjdlAca-^mocB) 18, j? ajoajwh -i atosio» ^j^ 
.«pJsDO^-k^ mleraĕoc-ula-woerBj .^U fiY)c0 1 _<-s mn^c^ajaA, P3 »aJff>aro1<D>A 19, ^U qj§! 
«mooa atictt-eutaiwa»^. anoiw^ «_*.._ aroj crogaoemjo (cua/lao uwry.) aolnn- Mj «oo ^li- riiej 
ajycrea nrooJraraKJ Ojj>. *io)o_»n*>ofto«» il ocpo_« Ab 20. .;*_, r_> Q ojco oJoaya.ca.j. _>_uc$yi_ y^U 
«wt^inp-AJ-a i> ga^ _^i f , l^«n«ciajflrt^ (rosajsl ^s 4 _*.<_j1_>cffV>) 0lnjrn>*O6rrly] 
i_i> i-di^i^enDjj rtRlco^ocOimml-j^o elajnuauwn" ^-jT^i cnlRmo. ^ca.lraicroano^ 4 Mi 
ra>l6>cn oi-J? c__ l \oa-S0(9«jj-i_ ;* r 'C JAJ »>>- rv 2755 37-oOjjt (TUJfiru3DjSia : *o: 23 ^momtararslojlroaram nAoMjuyiaA^g^a^rai^^^mJi^^W^woinwm» crotuW i«jmiorro*i 

jjjjTlj, ^UdHJiO OiCrtjirtjOSTOTm ^AOW., Bi«T , CDCMltro«raOo» WlRjOajibCO, nJlt*0aJJ j[ {J*Ctt O^nJlEJOTl^OOJJ Cr0i,n*t) u s1 

^ruoaow trt-"»om>«7 n#tTD ^o&JOojl^ amo,&aojrja3 ctoojsto f$r&AOjort*to «.aj^icmroiwro" Il-o. ojoJoh. «r&oj 
ciau&o* mj^oM^sl^jij e>6iA4J.DfD> J . ^ajaairmojcroiosnea gojra^Evs Aora^dnmlro6 ojrj tnJtojomjoJi*?! i^cro,!, cnwra. . 
•aSjrm ^elro^lrotmlcrnj*, OA> n*d*8l fi j i ' ) *«voj;mj J ruosronnnn^ raminMiorao rar&SA/njjo-t^slsrajJ AJ^ml^Ds^cromocm*. 
fnv>;: truBa: 7g» 8g* acna<fta 4it) 

6>tj «raojcruomsirorDi ruoco>i* (gre^jo^ojjOj^eimo cowfrrroii J oflfm D nrotuoioosjj ajoaaoj^itrrwmoai/lroliatto-i, tt&ojro 
nnmbliai njotD> or>raia(ttAro1 [ &«ioi3mj J » craooJirojrajjjera", ara^ rar>§noofro« (**-lj fy-o) "Sooj oJOOTTOirmlmnio gogwj- 
ovi: woaulmlejj» fflaa 6 * OJiOjrolojlgjsraogja. ^ant/>JDrru1f£MT>§ cn># 60101*0/1.9^4 ra&j^iAasosic^Dt&icro aAm 
gtWtKonji^igoem" mas^tam aJojmsroglittS amj^mm^i ajlnacoo-2 

22. *fBTDt<»i03« o*xjoaj y fm1§^^gajsitocQ)B , ra«aifo^6>s goem 
o^eigco)^, raraaJto- {i-n$ttj0ajl£j; o cufjnlro o ^ cnlsoGO? 

23. *(fmo«ftn) fffro^oon aJlno njcwiar (^raotolnJi ajcrn 
ajsicoi). ngjcmli leroojaro tfefDToilajej1cWi cm cr>co<fe[tm*>1e>crao 
oJoroicjjjloieJt&ojj cr>cfl/li9«> ai1ciol mvw-" Ll r/ . 24. *fmDOjeifo mln^roTOijjiOjcaijjO «xurj3J 6 aj1cro, — cnlosucGJ 
tDOCDjjj- amruro aujaeijo ^^fj3j^s fTnajfoosm t '. ' 


o^J^titt*-* 22. bj^' a>l6Q\3cx> atjODUtolriwi^ajloo, ^J J afle : Jo' Bl o5o aj ' ln * '-»** i *' <*•**■ B»t*nB« a-aJCO^anajtattj 
H-tIj^ iHioajco ffls fi«TiW>Ji WW taTBOJto tm^cfl.nf0 cmfm^6>cacoj ofl ojj--_. ^AOUjtIm^A 
23, diOj*^ cBTogjonajjOjncDij ruiosim f ^ nfl)trDn§ raroaioro cnean^OJlcri, aj»lAog aj1cro 
J*i> Jl o-JOtm (aitf1) au1aejrfw ^4- «j&j1c&© ctd (<o>raTm CTn) rora-aroro^cao 24, ^yij niracumto 
flfloi«m»j*«»J/ eiajcg^ojlcra ^ ono^aJcowoooaijo raaojto iji- aajos1.ea6ir^s cn>^ croNsmsroa^ memAoa «raojorooasDnj» mJjroWwraroilroi cru^l.MjoainTJi cft>a: ayomjlct} G0aji* raoOJj* 

taJ^^*mT0OJlaJ1ff'1• 9 * 1 o <mflJ> 4 ( * ,tJDnE, * (rnwul<»JOflViA&i«wi ©smAt» «o1<ft«a»1tfa tnwuaraoosaj^tu^ g^oa»1ra1d»e.M 1 m*i 

ejGnOi «Bruloa tnJ f ft >, '' ,n{>ft/,<00 o rm o* " J<?<aM » nuroWAatt1*@oiJDJ jtDemACpj*iraotroioa croro*dH»raaala^ifi0aTi1^ 

rrviDJl*«J 1 oJomieg crotaieo^icui., s^^awl*»*» ■m*cfeB*^ raotraiB-e aj J n*d u ^roaro*v«a a «igorm'laji trola* owi> 4 

.ojW a OJom 4 g2 *^*«W9* e"»^*®^^™© ojo*n>-mra*gy. sanlmi ruj/a-^lt-ArarMm ojoro Da - oroigl 

rooul {mJ} pjoouicmi; *a«i fTO»1aii(«ic*Oco)i«. «WJaJslA^ (rjjlaioracmoojgobic*) *»ajc* «^1004. o*uoJi©pj 

^inr^l^ rm.tmi^o^tTmj UiitM#m»' **»***> u™m*mj&*K ^^ojlosmlcmi <»«W 
p1an«ttJtmi» «ftt»nrt aJlajOJ^gJiBajcmi*, mw&o ^lar^^JjJl^ «««olooi r^twlcrjTj ojim1oairao>1^ a«m»l» 
( «n?) «tA«1*a§osi. cmoojmiAO ^rotKUicamoocoDSi, S l<u*>oro. wtilimgpy^ rr t r ^W^"' *jx>* YV 2750 25. *( l *n>l«o,&1«o,r:2 l ) ml^oowii.nsio^oem , cr/lwraoo mra 
«m o 0m o <> cro^o^c^cnYl/JJ? I ' 

20. cua&ai, gDcrr) u «rroaJTo a»1yssw3lcDJaJrti3fim . g^Mj#*U 25. £iL aiH6OTio 3 6)<D5vcm)0CTTi jjj^U U m1<HJT3gco^om o croaAOcan^cn/lgj 26, J. ojjj&l 
gji«, aJCtd^J »j r p i / rg-racuro S^i jjJ-'-» (fl»1sssr)T3l«JOjroOffrn mlran^ |DnnraR!i1ro5sinjAj u iHiB.mt»iO m i* ounnoco/taj^», nUnnflj.io1.iij» (ucmlojjmjj , rnlsoagjjeis R^twu^cijrTjlJ:. 
rtHtos n>l6"floa nurtOa^ldW^trinn^ njocDtjAWjo nn.KB^iailrDjm*. gjnnjao» ranjra^o (OTcmiomi#crortnoai>1,tfam)1gjoQ^D^. 
n(0ffn^ itoojej-o mlralgjjeiAOErs^ss OajoaiiLo&rnlrai". rara&jonn^ raietcm ra»rtn1ni mo^cus^m^ caaau^any. |0rai16i^ 
■BiDiDcma, rawojra «gm-ijj mlAaj^» a^roery&jrD^o mlp^jnnacttJro^oiOcoil Alswo^jraslcjaAc&lioa^aaiosni . csanjnBOS aj cnjnejw' 
uildKiottnjiD, mlcrtBOinJiSajgyo» jocrni coi&ojgw nj1§i(ooo1cfli1<Dliefiiim>i . 

27. csrcajA cinoam^am^e aojos o OoJ'xu rOT o 6>fft5snB ,, ^^ \s lf * K ts '\'itfs 

ojl£J(o ajleJCOJjOS acnsirD iDjjanlsjjO (<oYlfl>lQa> o). \*f**LS^y •\JT* J 

o6y*C3»| : 

ruuait«n}A{tfl ciJCTn1co G cTn cuagyol - ° <^qrl^GjS« ^I^U-W j 

.. i 

27. j.ilj mijCmlsjjO, ro>1ro1m> o ^», (BToojrolcOo ajI&JCo ^ ^ .«jlejrolcTJo' ijW-a «aoai u o);: 
m « aajos^o s>ajrn> u jtj) Q 6-> r o,a6Ta 2B. I Jtf rroajco aJoeca^o -j,f Xj1 njlcjB^ruccyraoccyia mlsaBgcKOJl.M 
icm UyL* 6T5>3(jaa fi)S ihtos o qK>tjo 0Jn> o <0» ^-H jp ojejirnouojootijOTj^isl ^ 03 *UeJ<Di^flJ0DiD!Di^iB3jjSl ajrajia»' njjjrrnj ajnsraroirmlewSo ra)0BS.xJioi». uDi&^nnloaioaiii», rrotii1-B»omT04fflRm)»le|I»: 
uv1rUltfnj1iMl,(UOoa ooigj^A n© , TOD.G* croj J . ggrojj octvo«)*5)@ q 6)S oo)fiiro rolnnioaAjjga ( B^aamaJ0)O6n> tf , amrau 
gias ttOinJSl g(.aJAa(Difioa»1ftj1isoia: 29. <bwoj(% <ucw a oi 'oJOisaa, mlGssco (cnjj<H>oiejaircn) 
cu1u9jon^li&gacco1cD CTTi1 gj; 

30. *6T0)C3i3c»ia©jj ml6TOgj Q 6isafflroo ccyarjiroiorotuiajjra 
CAA^itnlccy^ g6naacr3Jlro r^itn tniej. njjja/lejjjO, mlsnsco 
(mjjaua) srannlliaailoigocco om^ «mraccyotailciiicrni. 

31. ^iTOictMmottia, mojjjias (OraajitTnonjlsicToo ojo*ea° 
mamJjOsacsrao mjrjDOrotmrjrjjorml «aj1nj g . mo, mlrjo^ojcajmoajio 
(t/Bl<&ai) ra^<ruje1ifla rj^aJ(cjimooTj. &$$Mt 
n : i &.* 


o 
Z9. IJU rinsajro njoaii o ) J ij_C-*| J . r rua^i mlbTregorjnjl^rrnl^ ^ ,> ,.j. oJlcjBJOoMlAt 

36. U ^ amarao^ gcnwtwlroim)^ ^ ojlamgjosomrto olUL * aw o cijjoojl^ro uo^l* ' 
pi^Jj arj)B,1ĕJ D o mlsragocojlroimjj ^fc ljs [tord1o> ^ojloTDrm (irorTnnLt&mlAgocaj) ecoi:i6c!... 
31, UU^ m&wv& m^®^*m wiDa&m*inww>'\, rawc^^rjrioTaJsi ^ j j mmuisiB o^1m| 


32, Jby* n$cmortfl otojotetco rnlamng aj^&wnoo^ bJti cnl<jrj°<iJ<»coocQ>4«, «rcntiOBSOcnnraj 
m>^ i>.jt gj*i* 6>o^oo1cokuA mlRj. !Q»4* B 5*«»i- &«*oo»o*w 1 -c»>. m<tt e sm.jj£l(a 1,90^4. 33, o$ttTiO(Tfc t (B»OTis>toTO} alajtro* imaojA (o/Tjjyoojcta») &&&&* l tf 't| ; ■* / *'*f4Sfc 

34, cnl^ajESUajocnj^a iSi^ooaiogT.&oTgoicdaosnB^ cnod Ortej£*$\(¥*&&il\iSfy-i't f 
njratnj«990rt»aieiiiD> eiucgj^ia». 

35, (t&oraim*) *<aro£j;0An4 (STagjoaim sob gn&JOnn^raTgj,' •^0»^llW£*v;Vl , tt 

i^jjm>4 iBTOOJamos^ nJoco>»Tn-j§Qto$, oroj* nrronnosoaj. a>owo1 6 Oaj O^^ ^I 5l jjlt^ 

a^iAajjocnjlmjjCrm. ** ^i#Wafe-" 36. <BTaOJi4 nJocQ)4ftCQ)onoJcsjj4a; 'e^LaocToicnocm i&ojI 
tMaaJoTiBl moa cnctaj^s ggejonnit&eig r(BrD)(Ootu^OJO\» u (2c9«6)g] 
go^uo9&l')^^flcmaJfoo<*c^no?l , O'" c A 

37. ojaAM, (iKmsKTOOcmmg^) (^ogrtOaOjJLOotoib.ejaiODTB^ 
r~£><- , OJcm1fo1dwji«&a2)i o , 'cdiromjeji^^ĕ onjtc^mo^iMij truaoajj) 'M^iMi i < ' * 33, .fi njijcmotDTj wcoojio ji-j- csmcmsitwtn a1oJtn>» yliJj wito^cnntosi !>fj** ojro^Oiijracm 
curoaem", A^dtoraosTo 34. ti mluo^cDjmoca^a cr>o<> J«: dkf caT&cn-^ocoaiOoTn" ©iUcg^^b 
4*jiLl AlooajOgl^^gGi^^oTBj 35, \J$j$ t&ocosm. (BJoajtTjOcDJlco^on^ ^l Jjlii t&Toajatoos^ ojoca) 
6jp4§ocaa 4*y sra^ gD&JOnri^ 93gj «M irojyooiJj ©ffi6)«a> (^©004) uJjj£-l ctrroojio cncocy u (tmonn.Bo 

OJo) CnSl^l «»40-04 36« <J M J ffl»oJft nJOCOJ^t&CO). 6>aJCg4. fcl SItJ)oTJBO&0 liM l^jtl oTOjOTBgJojS 

cB^cooaj^ojCTU^dKjoTg (oTSieajsoGeigJgOnJA^ndioj^cmojcoo&^cTn^ jcU ©ra^ uMJlaMi^aojeoBl jj** l«f> 
CRnmocn) 37. tW J, niTjf&.1&J4* otoo§odo aacrnlmn^cm^ >ll cmmoctoaaj^.o^ooTB^ &+j (TCfw,j 
ajMaj^tnj^ nAjoai^Bnlol^sioTa cgL>. cB^AcnjejiAeg •'t*ofra«4, a.cul 1 n0acmo*M« nJ0<0J4mifa>4 msnJl (ov) ro^rajjDanyittaii |jo£oVigjjja.Mim0nTV', (Bas^am ojiiJm 
«»*j»1oo (WajTuoJo(rol4.«afflo*'l*4aJl*»'l^d4 nJotn»4m>4! \x j £ otU ijj- yy 2758 38. {a<tf), cTOaniyojocro1«fteg) mlusucaiaiaeoJ. coIsobc» 

ooiGcn-WiiolcDJ uo1<oai rtn^cTA^jal^m^oj&rtnsKrnoi^osrn . 

39. (dIotgoo [oJrijrtiimnl^iOiOjosmlrtBcrntmlcnĕJ^mirJ) 
cnlanaooioa inJ<oVWeJo (oa^sinjs^rninnyngj. 

40. rrrtigjaanijOJlsciao a>gffi?mr^1f^mo«s6i6>£j ( § (tm^ao 
cTCoroocm} iTOalo^odSaioeimoy^siiei,— 

41. (sra^i^iroOAei^, raioojfo«ea ,J (reolcoJOn-jsroDoo) @aJ 

Sjl OJm 0) IJjTIBOODJI Col tOO^ o , 

42. nrmrmocoMTni: (cruj^icsot^ssragosoj) ojipojjjjaraoo . 
fBTD0Jf6, {fff^flrtjla6)6inJ§ojmjiBOCQ>1fl)1as»^o; 

43. aWBOtnjamnlao&o cTOjfoc/> u c/>soT3;o1:o^! 

44. bjIej (@rmtoMnmo)t0>§1eja>g1co& njranVnJfOo <moa1 
ffl^6U rooooji Biesosre. . 31— oo^; crojaaOMmr^j «oija.. dJ£^8k\*$&$fy» oo. 

38. JSI mlosuTBKnottD^o cnl60T3cw .JiJi UMjJ tral^» cm^cnusWrmcu^ mravro JVI ocuacnc|£«a»V 

OlOO 39. Jjj^ Uj COl6OT3CoaS LnJfS>1ojaeJo Cn^^ryS^ACHJ^I^ p r.;.CL VI Cnl60l3Co {BT^C^I^amnl!' 

m&joeKoi LtjU- ml6rao» t<>JCUf&rann1iflffl^ 40. Ai a L ^i (aie^anojnalaaoo «^a»ocmo€«M»rtfi^. 
3^£U <*ljio1cja>o.&& (ct>1^ u a^ 41, iUjl mn»iB«j§fw'*«>a',' 

^A (BraoJ<e!8oTfl u Jj^ gnjemimo.i^anom» r > rtn&o1ca>6i<y§, mlros^cojsiajg 42. r.J AnDrrocnHJ&^ 
aiv (ftD^oufB(fl)«raoc» (mjeuoaosianaca) j.j caraojio j^jC cs^aral^s^scunBaosny* 43, ctr^ 
crojAgpsglirA pd rwosocniionnlanJc), rTOcnjr.cnftnamniaooo 44, J-r j^ aJlai <a^lojiAg1 ''^ 
cjitt. rmoani^ocn^» rroalatjsumocalsj^osrs^ 
m.j*w«wm»1(oi culw^- aaonQj A . Mcn/j^^MiBj. ((owonno: lia, 119). rrofm.a<D>3cr. u mkuW! 
«mwij. **WiJ^i > m1^ a j1mi i aa»«nrt«.i i «, <uoa>«ioi> t u-uawBwl^cmrja oooi«mn«t> A aoj«»1(v« ct%a*1*W«fflejj§i 
nE^ncsnnlmi,. nyacraooiwnmlm^ oaitm1o»oa»1a)W i(l . (ao^Aoimosm^ nwcua A -ns.eajRlcum,' crwawwiBraa''-^ 

* fi 1^, o^^^ia^ «ioml^mii cro^Wirm^^riolo^^ 44-0o cu^crwm»^ tru^^o^^imi^ 
no> gaibmmjejOnjaaJgoastTOejoai^ ajlOJcrW^mrjj:— 45. goajij 6TriJfJ5l6Tcnra*j*fiim> (ruomlaaj) K&Kara»l6xftc> 
cnlooa^pryca^osj^aioeno fTOOjm1<a3 -oJjool cns^saojaio; 45, .aV. ^iaol «^jKrt^aj, ^ rtrroairaltoo ^ mlo a ^armjmom>l ^ ^ oocui 
ufa^*%A n • t otU *,__. rv 2 7 $0 37-tn>A: muoiioonra": «oi 23 46. SKUggmloai^giwm^» , -fe s1<e*tjT)tjJffl->©£ ra ->jlia>ro &s»Mi&®+« moajratda irretmlmat* &iaon»1 nj$ra6if^S£<e»cci> rol£j. ■/*_*{/*/ ''^di 
OG- 

48, tsorurojRS fgT_s _9_if-_ (njroa_n-d u s1oro_i-M0«Km) a ■ t ' > /* / 

r_B u s1_it__) CT>1cDJt,{im1^on ro>ro£om_fm<&§oca> mj^iroin^g^ __Jj^^(_ii£ .* -(^ 

e^ocoArolas^. ^j ££_-, ^jiSB 

48. raroojro (njdMJ^ij^giro.) cTv>^d>4^oj^0Jift«eifyi »>/>1fct> 

a» §«ftOo ao-JosiEJca»1ro1rfK> <.. O Uj^LW<2*1?" p ' 1 4Q, *__«._; 6>a)s Q nnmraiocQ) i_! ra Q _ul._hro_iocto cs_l--l _fc o -#^ o cmn_f-.&_i 47. l_j>f (BrorailejlgJ, 

Jjt oroi ffirfbsroiejfl, Q-_»So >Vj (^ojro^ejrotocra* t^* (_i_rronmo(_- £y& rai-Oj-9-t ejanrol (airoim^, __<-_> 

rfwo\ njT&lsinj&jo 48. >jij (Hraojro^sraR-sij^&i^sTEOCCulroliaao _i_j_fl oAj--. s^nu^sl («e»|j^ ) £U 

roi-Mcm (rr>1cancroi1dw Q cm) cr\> tro>*j--»t>o _»_> roirog (cultraoai) ocntroi^ca 49, #% «roajroosi^ncrr* 

, onJaeieJcanrol«d« » _>--_ -o g. _i>C cro^rf«Hled («@1aJ Q ) eioj-M-rnjs, njom^<a»o mlo.JJjnnJ.o-j a_0_On_j_KiosiT> u _JV (Araro w cru u ) nsjmo n-m-jcroiti)*, oyjAoCjmnil^^aoM^iimaJtK&iaj)., 
f*jo*ij^fivo-ocou « , -hfiftlBffloQ3) 1» i WTjicnlBKiioayi- rsrai.ic>j*l__.c© a»jyfe cmnno__f1 croi? _>it_o___ft # 15— Oo 0J4-Jfr><tjr**liQ_ 
*ro_yan->i tnJn^C-WOJl^i-^^^OTij. i-Dnn^-k&aerBO-rD gac>J onjos^6rairnj J «rso<*3 J fmr» 1 ' (c_") i^)cm Q n-ioml-ai-wrrai 
ojl aoDns.lrt-j'! aj^ralacjjOnoj. 11 . 

«uii&rr^cS t_i30jro>r-1«_«jnT> i&oejsaT.ijj- , «Trtnlm^oc^aM* fDtmi J oj_H--i> «— j±c>onj<-1n_-"--;,jfjT> coi^tmantDlanJOPOi»— 
mmAns^t-litso _bgsj_, a>j_f_>a)oc_. n-wniajieogco-K-^gja cru w i_iomo _njmj1a u t_)_e_>- , n. u . ngjtmoini, tTVJ(__o*u>roro)To_u **ggi., 
D>(0«t>nJCKT)1co;RiBg^ii, g32> o_uo_wst»1(WY> (mjttnjA^rjalsj^ oojoj. mo_}fno_f0> o^O->it-_firoj j ggan u . mcojjdKtjj njran_ua_ajgg 
OJ9-WJ J -kfl1-_i6JO->r« moi-wj imnnl«m^c.fll <jjlnjf.1^ f_iro ruo<fi oj*1a-lftjaftjo. _Dn-_ u G.-k_joe>f-j agjoj1»ea_ijj_ , 
__.ngooJ oT> njJtu- (B»cu «» Alo^o-ml©l_w^o. -V-t_) -»>oj o ., njro._T) G u iufmc_ii j o culgsaa^iTJ) <ro^_os1-_»m_*aocnau>ta> 
ftojggnjo)gn- , tuialao-jo, _-jruc_0£jo, c_oo D fi».fts ro_jj_-_ia§o iijgjo«<-> froa.-_i[-n-<>o* f0jj_ul<a»{_aj o *l Bnjaoawjl^joasS. 
iaTej-uj,o<>aejo, >_-->«-W-«-0 l oiodtcoo $mtt>)j» i_>6KTT) nJlal-injsijAco/tgy, rtn*l_bgj » coT^rrK-Wiiio* . n_j_m3i» n£r_Macrt>Qoi 
aruocon oAO-m cuo^-T«tinj_o»1iy. ^0-» o aflnst-raiyin©cm -k*o_T* ojcrr- mlOOAOpj^g^ootain croji-yjlcai oTrjoajrj-toiB 
roojtD-lioS oJiOOjmscmjj «-boaj^nnsjjta-kocnjincol-wi^ I 

aioo-wd, oJt_t)-->ofo1aaj-i«Jj b§ * ojnw^sT njfoi1_j_.o_.cm, mjjcrm* oja>o4--0©i'e_* motrai» B|JoS-"b. njro1*s*i(m 
njrn)ltoj<_--_gJ J * , rrv _fl_ra_. rjj-D J_K> nTn_>j* <-Btm_^t_n---j._a a -.0(_- ojjwoaj tm>tf->*Jaa|_os -fc^s1-__rur_ t i t _iot». rawjsml 
«Wi-^g^* -»ajwooni^ «n-OM>1ro1-» o_ oJ^^c-al-^igjjAglioo mocogmoaiolca rru a -_;*a-i"i_>_i 

Op-jgiJCit , 6>E>_a>«iraic>a§o on-iosloaia^ao-JO, mlooae. cUfOoiwsrtn a>_a_im §Aogo^JO_>aj, ojal&ojop-ojjj oiaa^EJaot-iil roo^ 
^M^criirjJrwc-jlron-»^* troojto. (cro^troili&gijOS rTA>i>cajo (J ojfl)0^m--.g1cE>o (saoj-no aj^-SrOgoajj gojmT^wol (aj&OBul-tglia* 
njojyiOJi ggrmo-m - ,) gTKSsTem o-lfj_1u_ ro>rotnHRlaJija_. far_mci3 ta*lajj[-i. cip$tTOJSl_g «!fi»o*JT^ joc^itrac-inilKi* 

cr)fi-«o c cm araj TTO«-H>c_o<m fo*u>* c*Oftjonni runrjjrol^cjTJj.- \* i E *HJ sjj- rv 2760 60. (BttOTBolOJ, rtroOJlS (HBOm^OttJ^o gOJg al ^ i jf fi> Anana tf 

^i/IejA aJlejiB^as oo>6ifli m^omls^a [rmlr&lcaiJo], 

51. flwajftnfu3 aro^ ojA^roioaj ajoayo: 'mlosucaJtjjoaa),* 
fi&crflm«fiooffJi (TOrtnaJOraT [eooau^aaiaolrmcrB] gJtBatntlm^aro;- 

52. rrorLK* o joai)i j ffl0(H)1(tsrrn>: «(nJ^mrtamoocn.) tTOrm^ 
s>*cra ajlwJcrolAojancijr&lrta 6>nJs.ajc* roio^mwatisma rol?^ 

53. 'ms. ««amojys^Aa»^, offit ^ej^gimoaiPl 
miajpwm. «^ca^moroB, mlw^ayooato n>0o (to-innlnaej) 
msivJs1 ci^s^siojs^aTJOJcS r^TOifoio»nj B a l najJo7 I * S7-tru^: aoaoiujortrri'',^ ^. 
ortimi jl aAf lMm n l «,« i •"• 0-"» * o»4 oj* «Docui «jowj. ^ Mam/r,* 06&& ^mKlawoM^ajo^ aogurt^rmruraoosm»?' 
■••ann. «mwn «jert^™ o»WJ 8 «flo m»^^,* 
66. antagaA, (arcnjamosj) .uoop.: •a rogJOn m ttJ i 6 , (n 
xr : C -W-Tijj- ry 276i 37-cw : mu^ooaror*- «o: 23 

67. '.i&SKioa rat&mlrtnoojlsicrto amm^tt/)af>o «ngjooj/ltta r*A£.^r k * A* 57. Yjj egyooinroiCKrn&lrDi jjS-; ^©cAo osnjlaaio raromjttnrtJ>» *& enuooS (moji^a» ro> 
sicm o>£UOQ» u n»lrt)^omj a.r 4 *- 5 ' v* nnosooie^ein-jS^cmojrolraS mleimiojyo&ej n^ormaui* (ronja.smn1i^D<Q* ojono ml it«a1^6«u».*leJ . <3f>eJ,onpj j n^GUYn ^tmtn^ra^laj*, 
n#cm rruoio., amo^nm nnctmn ^giAOeim rai&silmj/ulAi&laj eecrslowl nJnoajj*: 

5B. ^ml. mo. ©roem^p^iianJOAjcmriiro-yoai-J,— ocA^tt^^ dA 

59. - mwa-^s rni^8-,6>irmn dimsmajgjoami? ! enoo c/t/li&ajl ^ %*'/,• \ 5B- yy r>flmT mamggyagya #* oft«m*^s oiuoajctooj* 59. U>tfi madjas airtwrocB 
gyw>rm J>^\ rora,a^mro), <3*moa>tr>*mn ^W cnomgyagyo- ^j*^ («naffln-£i«6>pjsjapaj(Bj» itnsinSo m1<5*a(/>',ajomo<oi m •^«JSortnloiJjjas tm^LOlrtnltnnnlAco Asrma«_jOQa, rtnmlao^o ^gjy&aAdo^* aJBl&j 
anj-jtnKa ioJw1nJ3*y*eup& «ooiwonsaoj^aj. cra u ffl(Dl9jj J BAD*m* raraogon. aj^^&oojoos^ rutw tmftnosro1on ,> . cwcoa 
<at»1»ej mj^mnmOTomosj, ojntn. tm dbjsrtmmrt g^^jysroij^miosoom^ m ojoao^o, a0rm o o ^ejcoawli.njoajj 
taMnt". namooJJoeJ. f0HT>1*». nninct3ti *£$j*oA*a. &J8leJ pramittrtonimoilro!. mjanwtadi. (oJASlgjn^niAtDJOBmognn. 
adojItTilm". «w*%^(iilB^rtnnOT^nMJ>*^«ttn**l"rt»»'>; n$m1 ma ^ ot.cu*1«is (nroom^tyoortn <j.3tAjtBi 
•^culrtriinowniggnn*; oJJjnnWshM, w.l*M««n>o»jOl 9 i ma^ cm>eifyaS6mro to1ej; ffiimi i»-yt>an ro*<» maWica 
AAntBmoa» «rot» iw^*t»«*« rtffl( ™A ^ 010 ** cmjAm"(jifn,v mflJ0all eo</>A,moraaoto fls* «wWMrl »M*fe ajejtm o 
nJlnjroleJ'"'*^** <BTti*y3rt*> nJnoi> (ro o : 6JL. <n«m o o?niW»i0fn «^§j-ao« ^an^ajo^ajcai^a-jlcs) l&i^jl-^ ooJ6r»1 aarm^cnlaJi 614 ^ ^ 61 ' \a. v*9'y< OcS^cp^ so 60. Uiii mltrt^oJtnKDOcoij» ©«J-Jj > gr^^(m«cmc»06m u ^ jj« a^-ojmoai) (cucnj') a t) 
tm», ojIsojJo 61. li* J^ (iD(!2t^o^i^cjjt^(m1cfflaciJ6TffiT J~-U c^ojirjton^o<foagj3Gis, OjUUl la-iOJta 
ii«tjVl l fi«'rnoj(o tocoalomtwi^ *nofmt»oca> iww^ t^«M ajom o, <ra>rm1tn oajtran oarai-ml^iajomj. <8a>gJonr> p cnRm <Di $ro 
Wf3 ^>7*1r». «»s »rm ojojtwwalirt, rofc^ocm1<a,e t*s -lu^rolWnnTAw «m»no«ffl>1»1*«o«im v <u lajcolaotm. 
cw^oaoi aajoa1i9« cmi;— .iW •>„~rv 2162 27-avy. <TUJaacow9i u i e fl . 62. itr^Tnlus^rruej^dWYOrthtjroilitrt graTTimmocairo^ f*tormo 
o«mo? itraimej, — , mjnj u -«u} # «' ajfj<fittaato?l 

63. m1t/o v /y<a>£OQB>o , ct>3« rBrocroleiro [^ OJ,J«flflJ£iforml 
(Trat*ft*lAOoi«fl a/b^ nJro1<eiUStt)# ('rsT&LOOjo carainjiTrrmjj) rar6>c&6/l 

04, (mtm^ BJa/l^taj^tm m<T)«fcfoTOil6ic$o «aoslcaJl roo gg-jo 
ti5. matotlaa&o aJy<&a£&l, nj1cyoo.ajjyd«}£)£os f0>ejia>6ig 

Oj^j 061 £J CO/1 fOl <&«v ly» . 

06. n^nrjoejojA, mltw^cojmoca^* m>(mlaft rnlcm" 
tmljm^rrnnj^oanlol^a^; ngjcmls," far&roi1fooroTcmi ojcqiq mlo 
dKijjCmojm^isocailroltwii» . 

67, nJlcmls^, cBTOrmlm^aleiroj (<fl»j > sltftoi J ojor&) aJ£§£ 
fffi1gd>QCrD ^nj^o6><a>D$r8ij8fa orai anjroinjcpJo ("aiTtwiBjejnjol 
CBioruio^oijGrB". 

63, ajIcictt), (Woojco^os tESrf»Qo f ejejl-sgrro ajrot&roroil 

aajieoijCtnecm. <&VM$&s&* OoUji!JMK.^r 


5 if c* ^- *V »<«(•* o^l^n^^ A 63. ^ilgl rrorooaemo groTr»». Vj i^rronmirnjr^^orororml <tft f 1 ctmroigy, rerotricuo, nmi 
f Jji ij* ^ctWton^ oJd«sM»(Bo 63. UIU. macmjcwaoMi^ moamnle>m (^oWlcoldwKmi 
em A «jcol **«»•. c6TO.r>Jtorm A (t^**) ^WJ mot^^A^^ 6 4. !*l roW^rarooca>io cmotmi $ 
«^iu^wm' c >- ™« ^o^itTO^rtSruoen^cm) ^i >i j c^mI^o mtos7 " 
65. l(Ji. .rorolMAa («u») *ju *r<mors,o6 15 mcmanJO fi ie Ja2 .nfo1^, aUd^jjj, ru1c*0iiJ ft .Bag« 
tmejAt* (aajonu) 66. ^6 «acrooejoj.» * jjf* <mnc^cmcij<5ffl>©fmc D >oc G ;lra'l t M. i^ m<m1<rtnfl| 
^j^U oam>1§TOmn<rtm1cm 4 m1 zj* tuwoi*x» 67 J njlewn jS 

M&Mmmmp mcutenpm? ^™^^ M a^aj^lLoo., lejra^, 5" 

^ ^la^Tnjaaia^*!^ 68. ^ aJiocm" ^ * rol^^i, anoa^i £' 
«M-i JV KJ&jlae^cm cT^co^tmmlaej^wj^ramcm 6 aOJf8o> w o>aTOloaj «nmlun A o^ aaeWKro ctucso^oco» *i AsltaS ailnml A ,™*™u *. J 

-«i* -^^ ^ ««.,« ^t ... ^ojj^ri^ ■^3'rasp tt : £ ^'-* ; J>t . ry 2763 37-oti; rrujonooawr: eo; 23 (TOfn)^Ann'4«tt**roQloj^ mroAOJOoylAOj ^^Jwrucaomm oiit*n-ji*i&ii. imtiwjj TOlm» u cucmoi cn1o->oiOJ0cri mlrB 
irym v a»1.ttfl:>o>i.. maramjo^ cuain^laA cm1geJjfiol<Bii. (ou^; bjjWk*; 45). ajloolPJ, sono. (TOwaj^oonn 
^ajg^OTilm- «wajA nQalai«ADSii* ■ AOAnwwilmi «a»1§im> etut&aiAaa, '«nart 1 ooAirm ^tmltuwrm oruggoj.! 
«wwmai4*#i A^Wi/uona <o/l§ji, ira*wwwo>»,1flrt, -3»0JOi^3 an&antjtweMc® mpj t M')a*&a>l t armj t aii>tBt\t!ft*m.l 
(<rui; «i^ooma-: 16). {oooo6>rtfij9,1ejj. ojIcuko wioj^i ojgy ts^wjorrooji. &j£l«oaojo<niasmo? oJgy. njlsonaj'» 
m*<MTm1*» (mwsiiioe 0JDmJmJ°U3£J«a2laeu«&Qi rms.cromomirura.eoi aBaBtfuam&&**' tsmmtlom mra^icnmlmi., 
oJiSimlgTOirm Bojga^lmi^saul.ia ^ooj* aJiflolflmn1oKwam-l (cruj/ Ono°fflon3: 44). wflfiJ0nOi motraawgjo. 
^onKWiittA-nMlicw^. m^loy jDtmOTi. «aolmAOooocooay wl-ctaiA^iSOi «9(114 ojldWcwcooAirmnmmj <fra«wr>. 

rTOfcJOnf>i ngi9in7rai«.0Si0T>i:~ 

69. trf\ crt^cdcpjcsoaui* roranjra raieoragieis oj1rtJi0i&<n6>2 
OJ*loJltf^(>jfl>ocQ>T a>ciereRyraiT; — 

70, n^crn Hgi, <Hi&atro i¥racuct86>s iaoc^oJOsi^glra^iSl 
<w1<0iDo'ii u ei^^icooctijlrojjrmi, 

71, gDt^Jro [ MQ)£c^J ,, ajjj^cul&noraaralcoo cirtou>1<&ax>g3j 
Ag^o cliwIo-iTipoJJj <JyiJ0 f &oa'^ffr20CQ>1§i6r£ w . 

72. imoajrolroS cnj*, (mo^1i^ o <a06>ro[G^(7rifi0Qj06>(a]iOT>cQ) 
.esj^mj^o gtrneacaA. 


73. r»g)crr>1§i, ttcno«eff>i<e* ; (ajisj ctJiOtoalitjii mc^Aeio^s, 
ojroisis njroicucroomp ru^eoGTeimcsBOpm geraocQi6>ii>irm u ! 

[n^gJOOJmi,*. Wfltftffll<fi^p_J§ .] 

74. (HrogjooOjjCiileicron (Oigt&raanTrtnrao^tnpjs. (cjcUja^uj 
ctnoraocoj) mroslcuicntaoojrao^lei^ csrocuro [-fo«ia6)f>_ji -] -^i«g. tr 
b&&£&&& btymM^dr^ t 69.' U$ ri 11 *o»orosmo ciiraojra <&6>6TBa>Torl ^»" raracurajjGis nJlnjiOtOsimja cjJU ruy1oJl»^ajroocu>1 
70, ; njricrnlgajra &$&-* (^roairoijSis rfbOfo^oJOSita)g1(o^(C^ajroroTtjicr>6^§1to^) Hjpjh. w>1bmw>1 

st nojcTolraicmi, uJdinYl6ipj§iro cm 71, >jiij oj«p1 ^tfaa^cQ)i6raoco>1§i > 6rB v pj U cBraojro 6>s 
fjjcru° ^jjIi 1 if l rUs^rat^lajciiiot&ntOB roraoJlc&cuijO 72. ILJjSj mOi roraai) S£ i1§> i oj6r« u p( i (miruroira? 
jjjii cu>o«fl«iairfto06ira 73. jmi nQffrfl§ chdo^a or-f njTjeosleim rer^cnil, gsr«amj1 a ±d\ ut rmo 
«aairau anJcj^pjgcurojjSis oJro aJcr\>off><. (rarocTOi^-) 74. 41 *u VI rtrra&oooiculecroo OT>s1cj2>ociimo6>rao 
lelaa, ct-d^u m1c^&ra>ico«sffl6>^§furaocQ> 1 c^anroou3i ilrniotaaeios nJly^jj caotato^tosrasig o§i« c»>jjO£JOoJl«fi«ODnn «d-.eraa>om* (wotoi u nJ0inJifcicy* troojto oJlc&nJoolral 
rajcmiBioJcmo0J>" j*.* ({s 00 -" ccnlro^lSi^^^l^io^iJo^tTni njoeimmccoloolo culoJiwa. g2<na1acn njaa crumiso 
mscraai» tUi^O^^ ^ «Jl*ad ^m^irttm^» pj1cflrUnoi^ojiaj # mcwtorarjejja ysl^uaulEJi. cau ( &Onjfli«s^iOBoaiJl 
giP»* 1 . nJ6>&ib f mloJa^Agatoi* tajaii nf>,jfl<»(ciifflocDj tBt&gi^co (B*foi1ciJ6m1m>i coisaiEJttjsi^Ki-i. Gmtia u to$. «oilcr>i 
Ailĕi) .^nat&«T>BHifiOfiT> u roiow Ar4ffr)icn)f0> y : tr ; G _,b_J , iy . w 2764 37-owi: (tuJ9iU3oibto°: w%fc OjlsOCOo-3 

75. co^oo" cooam ru1g^<04n J <g>ca) ST_0CE>', 1 
g«mn«i<» 0)flA&1(pJ(XtA oj£6)to rrxrooca/l5 oTB u . 

[oigora rojy m1_j<D/Ji$ 3WJi-fl>* rrwft_»11 [OiDanlOOa &.' 


76. rnmog<ifls>wtna3J^a , ro>s>rflo ffl%co<0«Ofii(7Ka> o <i rno* 
ojmjlaj croB>s<OTn1rift rriilajroroilro^] rolcmj, ra_^1d^ ca>Cii' o 
6\njca> u fmi , 

77. (BRagaOinroilejnSo crocra^lsicajiiiTTnsicrn (trrDOJauar&n 
^^cmcuroo^o^o.ca^o 6>sjca> w (J5i. . 

78. aJlrrola^ggcijRiliDl [^njlan-U-^n-bglaA] (Bjrao§„> 
(mtn^eic^oaaKoSrnOo (croi^^i^rmml) 6Yua<^1caj0c&a<fcca;.6>.cd($i. 

70. aejo<ffefl>Tfl& co^aol6>0ooaa]iti(> *rro_JOo' rainn-tDicn 

o&ormll g)6rBo<H/l<D')<flQ », 

80. m1t/BVjca)_.aco> i», mo a twn{nJa i otoaio$m w rro^*e>j(in 
OJOrA-Otij&sUj taJrajlnrjeJD 6>.<fl^si^irrofl>Y', 

81. (&roa§aOo m__£s>s cro<^cu1</ojocml<&gocQJi<TO3Tca<o 
rmomlraa siajgcunToaUjCroij. 

82. aJJSirm, »ooij^ojam(6)cai£yoo) moo a^iWi cr>wfl 
aj1)_*a o «&ca> . s>njas y m> . 


o Zi. ±s\\.,.$'.\\\ 
'"**S r** o«5waiy*6««u i o^mm^ i 75. ITWjSJj rouwm artgWiAeausrocnn _; mifln o ... _,. „ 

«._ (w^Mtop^ 7fl . ^ ^ ^ (6nj0 ^ lmo ^; "3™™ „ ^ ^ 

«^noi**»-* ^ .__*» fl0 . m w^Lr2: 7; srS"" * 


ajlmrtsj «M», ™^«* «w-n**»™"» (^ f <** M "™^'v** 

«.««^(coj^^w-^-* '««' ■#!*-*-■*<»*" ml f™ ffl i ma,om ^ir.JlTl"^- 

»•*/■■ u «,, (m ^« <iMit ooaas^mo ffi<meJ3Cfl> ci>3si*.ala4tsai(6 ( totosvtf>io 

^jBlt^^o^l oatt^ioai** 13^™«*""* ««iia^-W* lrlJRn ,dhieJ * * 
*,Qsmo». U &\ 

,. ,. > -i /««««^n. cnflans>9 m3(D>ArtJlwjom>1« l ft.sS05i> fln»iiMi*ffltHblirt 

mi«o u fro) msru i^ajooi ^jLl UU ^ (iw"»3«n» m*** a 

Oojgcumo«ro w ) n^rmi «JOOOTniOJo&o. m^ioj.ot.jorryiA^a&^ * m 

83, mlomjtojaio^o , iraogAO.-mml s>croa a».emla» i<o*6>aJ5 
aicfl m)s>cmaao6rn g ^LenjanoltOo 6 * 

84. mlrooaonttaioa» ©roj ni^ac^o^o%fi>i,s 1 rtroao^o.. 
^moaoo m«flffl1ro>oajn»>^ ajcm numAc. («0<ft^ o *) - Oj^i^S^Mj *£■ j),-A|V 

B5. troirot»®, nmcgan. rme>mo lultwoo^*^.. w» ■ < f npMt 

cma^osi.. oJoenjToi cmceroso: •cnlttao* c^nml6>mcQ»oem n (*%<*> ^*9^(JS4rf>* 

tDl^ cn>m> a ? I — OO^O^ 1$ U 

86. **gfiffla.»1fi^ ^Ut 
^oco,smfflO0xo gogwl^i^caocjemo? I £ gjj^j^ £jg ^ 

87. ^o^oo», oaiw^«oafl^^ ann^ 0<&^^j^3-*« 

tijo<omjts>c»atiw>fim^ 1 6M2*&$&&S-*r . .i fx>itn> u j3jayt>joco?«' (TOiogojnrTmjiltna&n ^.atilcjailratooJgmc^mocm p^VV gDieviaon*U 
84 W 91 «woaoo* cucm crocoi&a* *, cmntioo ct>^ .(worunaroo v li, aro Q «r>j,8^ cooc»rt ^L mlro 

&La oJ t (ts>ocu1amos Q *.jij (S>6>a4o amraocajos. jujw isU ojjamlomoaasm" cnl6aBg0(oom1,M Q cm<o>i 

86. »ii &^i»oa)1o§o itl <uaj (m^tooujiojau ®^^ 4f uj* cTO^o0 oj1m a40©ai ujJ../ mlsra 

1 lcmi 97. ^ u (moOnjooo ml60r3g o 6>s ojofo6ro (qjVjcxoq) offlcroio«fn w i*\U .-..«- oajOt& 

(ro 6>s) rjj^nMOjlttmojool 

do^ooiojIcJJ *fl»OJi-» crojoAim u iooj. mlsmcwjim w^tuamop^t»» oWAmlijwonwran.**0 u&WwunntA rr ; ^ --liLJ ij ,_ ty 2766 


<tmj£ €m>lGJU>lA» (njooj w^« Ailoji^liWO/uralg^Bawomi". rowogon* aj*ktoftf}iwoefl n^o^JoJlgjaat roM ^^aJaj^J 
o^OA^ormoc* <roa3a_>« (raniAnojnlaj^ m)«mjm w a>l^oml0liMjm)mi1ct>^gg __b_w>fcmjno_ro* emBS^nra UiurnaBiij^ omo-aol « °^;%wa * i -* o^ ^ # 4 
-M 90 an_en_poo, caraako iBTOOgaoajron oj1| r-jnamltolsniTo. 

rtor>1ar_.p__>1. awtim§&~* _ 


08 >i njnmam r-roogaOo omo_*_>1 ;__» 0( _j ama§. , fjn di j mat-HttaArc^a» 89- UIS ^ 
cmliinJneRRDi^ ji m1wV_c__j_.oeQj£o m>oah -___ ™cuji<^iegc_j(rwrr>\ amoco1o-5o_ro\ anoawa^S 
</>J,mosrr u An i ----- .- * - 

njruoauT 


•«iMrdmtwnM aaiOdMl' ^ _j Dmat l fl( « n rmocn-ajr^ ^aoamr.. WIotW «®«mowlrt,1_ to o». *_, 

n_yn>_ nrB.om.lAO_ u^mA^gri aj-^^, (f>) _ 1nj j lmltroi mlonjBm. «^W.r^gttn.* ^.l 
^o*™^ «ojioi»» «-1.««)^ «ao^^o^^ojocA aaguolsjlmWiAti.wm' S X% m_t_n J_il 
m<»rt «paj^a.orml^j |ntai1« a-mo.s^r^^l^^or* ffl[GJj ,__or_*m_ ^.g^. ar*<i__oxuWr . «^ ^g 
AlWemixjct»«T> v -fln.u.aj. mlsw^e m>«_o1<D>1wrnn, MJ - m1_n (W o>._ [ _rr*™imj 1 mjitwalai^rimt n^ ^"8 

dhooj^- __m_-Bc-> nv M _oej-0Jlg4. * ■ j_n «i «_»?»- .1 i* 91. o^nrjlg^ oeogno, rroojroijos rajjnuoto^ c_jtfu°(m£_>_> 
g1a__i*w.£ mli-lsromjj (awLOcuo og1_ra:fmi j ->__jrrrii j ) , ojjrmnsi 
rt4QTOra>£. *cn1sjBOi roilrm^cmlagj? I 

92- *m1eraoQ_3_>ocm>osm v -cn1tRraco inlsrBirmlgj?!' 

93,. (HBKJBBKD, f_Wa_J _Oa OJ__U__,_gj_*j_.f _J3-UCW_l_.S]Qaj§1 swss .*,* 
«V bmw* o&ju&ti * 
>~it 


*. -v .-*■ 91. £y WOr^JOOa (TOdgaO. fl»1fl>1 «DIB.1 , aa1«DttftlO_UtTO ^ II *_«,««« «* -_-.■ ■" - «nlo&j, *«rtm« .1fm fl rm1 W <>|yo* neacmoa-s* «soaoo» m1m1<M **™ ^a^i *** """*? * ?J" 
om^m « m<l« *W ««* ouAAj^MP^ ««o— a«fi fia8 o»^3«n«l^ H«lnntfim«« °*™h 
tuoamm*. B<n«no) *^m>n J ^1<tr*m1cm *6OTlnJcroanjc«osm u cro ecu* <imo1a>JJ/TT>iiJ> 1 '. $4 ««<rmgi rraajro u^roiloJlslaj^osne raraasao Oo^^lS^B^ 

craTlrooJo ro&s^«o«a&j«0« o ro^cmls^eiojcm^. "* 

95, «raagan* ajosmra^: l m1smco (crujcoJo) «lAoroTBrtgj , ^- i t£$b r * - ^''1 'lll-id 

smlnn^smoAo^cmnDleKpmlaraoj m&raou>'i«o» <a>aa2>o? I UOy^" W5V>*-^ 

mlmngj^meoiBo^rmimneKncai^o cn> ntt u s1gj,ro> w l ' Ooi£^uJ>>j3^fflj--^ 

97. rraojro njoeroraij: »cr>1saao* ^ojCtJioaisraT sra ^^ 
°4> 3 oftf ml *< BD ' 1 ' ee i 0J ' 10 *' "©^So (WQtlJfilcn «J£^'«>o fTY> kA#iiyt>J0B-(* 
cmaa^crTlai/lroS gDas / »j J ajncftl* &J&4$fX9j$$ 

98. rora«n3nn>, csraojro ctTraaganeicorop-jOol aroj «»(«»■ !l5u5^iJ^_*a 

eagcralaJi. ^rmonA. COOo CBraojaro «ffi0oaj.> «rou>aaaoroo«rfl ^«Kii^M^ 94. l^tt o©mV>§ rjrraojro a cm >§ «=* (BTOagaoraTttlGicrao (rosj««iei«4 &j% u^can nJlslaj 

m1«moo t»Mmrtmifm**1pfl (w1fii w «J0«uai ami^cnJjwA»- cn 96. ab raB&oaojaJO^asyo, rora 
ftjOftn aj«i<m p mnsarES.g cn^*s^ro> ^U Uj m1«rac» LajajrarowleJi^^irrncmn^cTJCDJi* 
97, y« mr&OJro ruoeraroi W cnlmo» ajs w o ™o^ ajlaa, cro^oruWajlaJ 4 raTaajm aoJ6n&1 
ty era ci0S ofc |\ ©Aglst ./t r>ij|trolg<ua«D ssjajlcd ^d wej1^ cmfln1aVl^ 98. i^ 
ro^^sKn^rjjroso^n^i * m<*3«nG,<m***°™* ^ *<» anlcrro», gcuooa.. ^W c^cmoc* cnomoj 
oro carojWl #-* «ffioo<" * **u***°A rownojro *icmi " fficwn«9 ^in^^ammmotoi K* «o.eruonro^iOlaJi nw a oai» flft aamjiauDe&jjo a»(o>1«c*o ojaoeujom 
<J.1ui« a» nrom>488 cu i osuiom,K. i o1 pjlej. culojrolaji A»1cmni1(olMi«i*9(ni dbiJ»>ytM* w1oj*1«fltflft|. n»«»cnl 
^.^-cujoraloSmlcmi (^octP^caojmMBB crw.«ojsoBgoffn u «^^0004 nn tiArm KMspm^ 

99. traogon» oJn«ffroi : •mlimjcojrooaj). ero>acfl 0351080 tiJ^L4*l>* l5108 5 -^ 

osrj/lMeiM ooJOift, ACTj>oat> . ctrr&ojcra cuTjmlc&a aadftsft 4JV V0 ^, .^ 

oom* trwjka.1 sx&oogg # . O ty&*&»' 99, .4jj iTO0§no a oJ06rarm ^l roW^jroor^a omooo *.& a^o* micumo«n> ^J» offl«oJo 
o€njTffi>0£J*o« 4Jfc- *»nj^ ruTjml^i »orocj> u cjiafouamo cntat^lo^oĕĕo »r : £ oliL* r i ijj* rv 100, *ngjsimo oasry. n>T -^omH ■_»« mia" oj ( jottoO-QO<o'1 {o5 ST-mi^: TOJarUJDBttB^i o- 
m? >4^Sp>-i ■ 4 27GB -j-.-auj: -TV_ia.U-->GHn ,J ; to , ^i 

^ 

100. wj mijonSo (Oc&Klimoaoj j^a og)cn*)-&ai trueoma oaJaajgsmaai ^vJL»J- ^* croa^njJiBnBci^ 
aotolrtjimlcm^, m&j rer$g£'0>§'.<-& 6>nj§(oje.ra) ^ 

_ — _ | 

<*$ rn^glna m©Anfa1fiiri3o injomjoiurna mscrm^oja^ owswnor&^ moA^> u t/)OJ^aj1o^fr» ©l^o^oltt/^Jroinjl^^I 
cctuou>^s>jvj£j^. ^aoIo osQeI u romlcao^ocu^re^n» crorvOOO£iQJio* ailAtuic&nu* oifc^a»ia(tKTO jgt^atuliA-totnH mteaj^-i 
Mttt1n)jttn y * (BraswEirn, nraa§ftO« uMft1oej^j rtolitta-uo-caO* cm^rtnlalocdo tnJO6TU0tumflrn»1nA tmcHro m>aOoajn^/j 
njnmjq, rej$ (ajo&ojotwiflt&s(jnj)i* rmrol<daQtaiflMOJ£* colojcnlni^trnnioj&rpi» A^oggnnjcm fr\)6 u oj^ttnwo3tcj oJlrtc/MrtiAt^Y* rtorol^^wwomtouS n<o>qg3Dtft&cm£ <m>ogao* ra^tmlgj^ rroagarwnwlcn^ ajo&ao*yy# *ul3itfn45lra1,&QtTO. ramRBlatn (TOpolmowl <Sfc&|oai>janios J j isr&cgon. (rusAwiliyA trtJO&rtn u LiHi* cn>Jl*nl^«fys£*>a»£« a^uca^ran* *: 101- (ro>anjOQ>, CTWnOdJWjlGjmoco' ssrai €njoeJ6HDifioi 
olaj" moo (m^agooitmnTm^ cruonro0nMajo(6(Droi rerao1a-/l^n . 

102. n^^m1g ,, <niDru(ft [<st$ 6Tuoej<l3J ffii6irflo(fi>i6>s inj 
o^dn^mndKnjjOJonS (tojocoo) ogjtOTttltaiaajooo, (waagnoo ojoaj) 
<&oa)Osm w : *ng)6>mo c&^erarB^ajt&am, erinona crfi6.rm <roo£(W.i 
m>RJ>ocnt1 sroiom go.efi1i^ (mjjnj"™*) ApsnDmo! rerogDei^srs 
(ffflB«nl6>mp_joo1) ml t^amosmslLoJoaitopjs^cmnn^ n$rrm 
(-ojlaml&j^) omO(Bs.£<o» ! * 

rarciajcro nJoetmtD^; 'a^einBo gajo, raraajls^araTcTiosi dbaa 
aJ^AaajysiaTWDj anoajlsj/m 6>nj(^ A 6>A0^<a,! rBT&ejOnrtj 
gagwp1«aanr>nj<aa»(», ng>s>.n> <a&.n_ i&apmldjoymajral^ 6>nj§oj 
moa*fl tmti60B^iTKi _&_6-*>T»{mm1a^c9«cm.D.06roV *W-... o. •3 >*W ^ 


^•>i 


* i .««lo ^ (e3 ^) ^_o. ^, «n,™ !<_. ^r * ^T^rj 


«--• (^ r ^ .«». _*___«.. -^^^.^. s,^r^ f TTur^.:: 

-Wiw -.m. -«*««. -.^«^, m-^S^^SS^l *T I^oliUlj^ ry 2700 37-mJ^: crojOaDOrtmn" ; «o 23 gjm>"iM|5Ml ^wnjm i, rumloJjTni njosmn tnJomKnoeonoimi jwojtmj ^ocwapjsirmi,. n$tmo<fl>OBi» njiJUJtrjoa» «Jlmo 
ojlmi, UAomMtMn^ <TOnnatat« ej»1,o*oot>cw 'wgrorolejoan 1 ' ttrs» rt#«fenjjj<,raipvm imaojyoriorirtnocan raroognn* troJnJ,* •motjj mm/t (rro) <u<>w *^ Q mBCKflA: 'itUOJaiajArty-wmlraimlcm ova<rootvrtajo^(tniao «rooiaJA^-o»^ ( ol^it) 
mpjoow arra* mjoi(»laV>£j>, nunnoerjjlAO. aojoslnj: *n(T}<nnosn" troacimarOJOJOi&imoio <roo1 ^l&Jj <&<>?' ' rmnnaamml 
n-iOtTTraj^; 'm^roiooj) trojnJ a mtoo<» tmi,* (nui-} spoo^ nnolou^M mmjl (rro) et^J^ "* njO^nitjilitilaojjCn»^: 
*mfcj <TOJnj°m. tnJOJOiUAonjniwlonio marTjJn-j.OTiTioo" (TOat/wjagimaanjs aioetrttnocm",* (mjiaj) anJnnsny nOQ*kro1ta* 
m*T>j1(<TU) nJomi^rrnj: *ro&noj«\j w cn* tTO&onni/ulnjomlnT.),., aywdnj*!*!* rvJitno.^1flam1cm 6 cooaTj . ^raroj J adMlo• , ' 
fn^iTOB' lfl, * «wooc*, ftnon* j»nJ3 v ss>nj3)rrn <TUJnj v m» AmtonjJ rmoo^ ©<^ M s©rj^&j/mojo*oseJ.oiTiitn nm><ml6>m»#so "loj, cro-roJD 
ntl**»^". anro1.&s ironrlnM^s^aOTirbn-daoTiBjamaojDa, jto<di1<«t3o sictbs^nnloalaitoltrrBa , n-jlu&o&jlsinin t^<o>$to>1cflfl(oS 
mlrmg. rTO&cJnnitulartwsjj fcra,^iMoto>si | <ftCE>) j <> , ro>e»o8o gos*otnroi5ii, fflJ»oT> taJDojwMo rm rjj <a,aij t * , oaJtgjos;. morail 
omgjool otooogosi, tro<,<roaitn<»* <a><n>)j«> oaj<^jjTn u . nrjjcmoejicni, (Thaojmi, gutsaj* a<xitn> u <*oV>Ĕy.' (mJ . «*>.) 

y»tmjor>n1*(<*ra) trujnj u ro. ffl<a>nm raraolta/lej»,. tmaltnJOt^. r^ocmijcatp}^ «^mi^, tma .wlrDiacjJlsjooo 
<OAmogy?l orua B ojj«noira1rij«krijy3 mj<Tmomitra»1mioojmc1av3tn-i)09nn. t<uo«nn u ^s/toA*™29'»- roag-pai jrjnv u mag*os(*ra) 
oro croa u ojJ,<om<B toioaTiayoaDjlcol.eo^apjo- ^soom, mjnnm»1eJm (^-J <»ji}«<rnO[0 nU3dh w r«i^innoJ 4 <araftjOni> 
Traognrwimlmi, rotf*1mn«1 «6*40111.« njlrrnwulctKita rrujnj w m. croo^nMo^ctttBlMSiijjogmiAmi am <a*&<umwstMnHnis 
wrot><jnOfljro1mo1<n>o<.. araagnn» aoruarorrui.. <9>>,so«>r£j. nJlmariiimi, nurimttno mst)«a.1. rrogpnoi, rcnml^i a,*nna>ay> ? . 
crunomrjjjj. roit*A t*jrKm nuj<n>* mjfl>Quiam1«»)j<o,cai d o l njflio»ojlmro cromoujomlgjl^iAcD'^ 6>nj<ffl'ttn>., 103. reraeiTjsim, rosre^ciTjm^a (<ftioorUrT><o« ) dhlysaje^ 
«fctrjji* , rsioogan* iTOcutiKn trKnooleicij^i (i&a>1tf u tyro>1) <e> js 

r>JTmi-fl»COJI« fflaJtTJJ o 0Ti0ru0O3......! [oTJO! (BlcJj CTVCr3(«iSo culna 

(T>1 a^ijnsaril gy . ] 

104 mo» [raiog^a ur> >.] iroagon6>(oTtncij1rsn^ (cUOcraTo)): 
•ijin, gDtmuanf>Jo J raimilj 

105. SmlA^ojJjtrjji^, m1 cmjcU°mo>irjrtj> truo-aajaroor&iron 
ojlmlt&oinni,! fn{txJ4hQ<Q2iOGm u ciTji,Arjfmc>40ci^aiOfooW>> > tnoo 
(ajrmlnjjai-» $>c^s£<0o o cmrt>V a 2 'It ,1< c>iyii^-..f' ** */ L u * 
OeW L u — *»o. 106* cnlt^^^ayAiocoJi^, gDattiwotrnaaraem rr\> aj-rtrs 
107. annrtrrauwp) ara^ CTu^lm^ws^rtms^^o^ reraojm^ ort^a^ Q^^.^i^uij-w 103, U-1 LU {JTOraT36>rn mtraiaajm^» *&*1*S50b1cqj ((arom^oTjajl^ap-iocja $ s rroaj^m (mggn<rj/i|, 
i&^StTjrml t>^ €iCtyoti'](amsma'\a^ , ©aJoniiM^ 504. *Wj cna» rTjwagnnoirjjrm tulgj^j^ ^1^.1!« ul © 
tenJOnnloai n&nra 105. ^Jj— j* (Wl(oajcojocrj>» er>l crrjtwtjOiOo^iT (cryoi&jdo^airolaj ) Vj_fl crrjjnU^m* 
W mlcjmiO^JtDooaj^* cno» .iUii" (aatojaiomo gjj moo LrU{cjj1c>jj&J* rrKtAt&.jtjni. ^Al croj^rj ujjtuoc* 
ooA*»!,» cncn> ^njt^irnrurocwijj 106. li> 61 m JtA u ^tyjjrccKrjj o , g^i j* ©mi^tmacm c^ip"SU fru°aj 
oM^soiocjw oJroli&^nJisiTie 107. ibjjij moo oTOpjjfo sjrTTj^am^SjOSimimi,, €maj0ajjo*«)'l ,*>• ^i ano 

OOTMJCDJ «(01 ttn&tW-l 1 , ffl(|tJl(6lJJ^ffi{jfJ^)6i' aW > AWgja-* -iji^roralaaocoO, jjd^ <TOajtTVfatmn1fl& ttragyoAn^ ironna nilgl^aaam: *£Disnj0ftOlafl>l awinll {rojaj^ra» nw^^oj^ 
aaI^^ Avl€nmn^r 

1 

^cro^dugo^ (nro)ro^ aJAaj^ (roj^oaojajltta&o <fl^ruaii^yAortu acta fflnx>WTO>ait cajeilgtwxara .(.^JtA — i> K^iJa r 
nn1*CDfcuJl(mra) mjaj1<sw8fk]1al^ fQU mjej1<Dd</}o oro^ ^soa^<T>£<raflaxTnosro* auaf>^*^tilnow^ aj^Atn^rA oj^wu^^g^^ 
*»£i* aJrt^nTiaj» - . <ro0»ocn u camloyog^lg^ g g^^. i*&froj gjwu^co^ aldIA fo) tftj<nJ°nnoajlQj1m1<«>^croi. jjĕ^J 
itcjs^ ngjail^ts mlrroj Ĕj«lgjjEiojm>j-> ©or>£# ruoca»£aiorfi ortngloj^sliy. tBK^olm^cromlKrt ms>^<e<^ tcuom^; 
faJaaiiDN(v>oj^iDlĔy. jdb d>nfiRTDio<3^ SYuejlnD^ooj» rosrmOTi (L<&o0api©5 arosi/urai nv w U)1ftn1 ft,aj<gutTT> ttlroa / &£:' 

a^lrol ciojgj*' «to^ aj&Jlca» ^njra^cmoos olrucAiOKwl^nn^ go*> mnOitmnoa» m>jaoxtnm1o^lo mi°f&r&«ro n)lejmToi«ji*f!*' 
aiom^o, mjaniOJlwjomil^glArt (miotnoV.&Ja ojg#tfrt*.jtuom£* aoj*m1CQj*nt<tn aiejW ©/uf&^rr>oc*e1ajrnj* tat69(ltA^ 
almooJ^^^rij^j^a P mRgJ^^nraaj^ cDOTjlra^anJ^io 6ruej1*3»Aanio msgmjjajoni ml^^aijliaoOnJ^lro^tsecmTO". «agUoddl/* 
aJooii^nii^: — , '"? * <*k *iti t ,rt> vjp£/ 10B« rultmls^ggaj^lrtii [eoajlmajia^o^gl^] rtmag 

a(WJ>1e>rflo omra& coo* (cr\>ioW1A(0ro>1) sruaoMiTco^o^jtSiayio QC*i^>'<jk£kiW 

110. (BitilnJt&oiJKBmrr)" n»« (rv>^<B.|jsniU3fSaioAi6ni inj Cn'&_i^d/\\ t'____\'\\ x '¥ 

«nl nuejo rrwi««,j«n>io» u . ^CBj? 3 ^ t#f <Sl[iJ9 -Ht 111. (n1(A°oJCQiaiaQ))g, <nraa§«n« mao>i6>s (rum^ajlciBja y , ,,i„ . ^ 

rroli&goa» iHrosnmiortSaioranolsiojgiumo&imii. OCit^JJu^Wcy^^Cl' lii 108. tuCo mo. «ujdwlaw-idbwi. j. ^c^rWtorrJoaarcra ajrtl j ^«^siggojra-» 

108. f *. rroaJO. (<To»ou>om.) oMrral ^l j. ffl isruo«rt alart j « BlllB u0> ^^r^, ak '" 

». «uran^ei. cn«fl*inn 4 ^, (ro,* iro > (mMkqam) ruorSmiKj.sa" ln . t 1 U, d . v i IB * 

manpm (BBSlaaocTjraorolmJ o^igajmosm» &j\ monjiirulmjrjrrol^aoaj) aJ i^- m . ^-^^-^«^i^^^rc^ 

-«o.mrni. «oJMgjoo, «jj*»^»!»^*^. JBWW«ol-r.«j* /«,, rroi^r^TLT^ 1f jr : c. ***^ *jj- tv 277/ &"T-m>i: m»4Qnoo*r&i v i «o: 23 112. rrva u ,*u,jfmu^rflnora1itjtanJ§ k<*>1 i<xjruo^->cr>oa3in 
«<o«Ofrr*" @2mj y rtfla6u^6i{ndMOloj u (mna§rti>roim1nB cr>Oo cruonTjiO 
ntJoJO#fOTo> «Taonm>n<0*n a<u>i# s*ojco; u <oi1, 

1 13. "Jraog^rtitira>l6iaio (srueil-osi owgooo-ia* oJjrjaisinJSojaaiej},.. 
£KnSn0O£iJi ©iOoo omeij. mo« miti^csKJi (raisnrulSoioa*) mGioJ>>,a9>5i»o 
6iaJ«t(Bfl<al <oojanj. airanjf3 rosn^aojrt^S'^ mja^ion>ffjnalGJjen3. 
nv^rf>4<ff>ir>^c r^acTnos^sicrr» <rv\Jn_saoro <jt3c.<q>3».> ahOaTiilnioijmimm^t 4^5-111' oWW i*w nr 


U fU» & bUMDaJMl^MiNni^ *U O <TUB u OJ d ^nact l 0m1^aJ§ 113. !tf> «10. 6T-<0*« 

mg (mWiAaj38-) «mAaI, ^alojde^lw-i^^^o^os^^ 4* mraag^o TC( nm i ^Jj.j sxvu u 
nnoajnno. L*j4 ^ *W* mcm^ruio^swj. ax)ar n ocr> OT r 3 §1 & J Jj ^ u ^ m^Awoo, mjtotojsm 
aiorro jfe «in**^ , *Jl tDiomrss^siTTi. ctojoot. ^irji^o.-iJlamos» #. ati^un&^nao» «tUAiii* mx m otTj«Jfl.tuJmt i in^ A0l«no<»o cmeJtoiOAo* s «»1. ©rmi» -»oj naJB^Mnti E *n*»m>i. 
«DLmjaanl. (tm, m«ul«»i*« m^on^romjro ®v *»**}, <u#™&*a&ayn*aam>» mnejronani «aJDcn*»-. wam*. 
nwun«oft 1 » «»oj»nfiji«w«n. «mdctoocoS, s» *«* injojo^^r^ajomiejs ^rotru<Wlrco ^tu^mgyo. aj.sr^ojocmo 
rotKHTTWnrm, goJrDjs* m>owinn*o.aa tm. oma^. t^oajn^i^mcu^^acmo «r* mlw^HiiOj^. mmciRjAlaA, 
^^^. mGr>J i / TO )ot*o cmnajrmlAgoau ElciWlDHiaJ^HO. stcrU>,)<^iraaem>otroo, S rrv v ffl0ie5ctAm«>jn (<■») omo 
mjomrtnl^so^ ml^mjn-b-sKo. M^inihi» rflm*0*****Qp*Wim> ^tumn»*&o. n**™ <"sU 
flnia , AS i. mi*An*s^ gcmooynmn^. trums^nioo^s nvtm»n*atKa«mi«^o»4«»oii8i. rwyo^o OAUtmn^. 
(ru4^^^^4*^^ M ^4- ^^ |D ^ OT o^A ^ar^^o^ ^tucnMtnaJo^i. nr> A «>jn ti n«i 4 onj»^ cuortnn. {aal auwnaiApjngj njii<TOPn*Q 8nJ<* «uiriS^mntoo w^tmaiomin tnjrm u <momlAjn§nBJj. eruaj<u 
nranoi) "<WmA.t.fin£Ji- oJOtnwpjS^iy- «G* 1 *!» wjtar^taaio t^mi*towmni*&i., ojOAJ^Amog, arnOoWOCTuao. 
nu u fliojB™* mmjn (nm>) nno^mcaooaooio ojj i ><**' f <&&>*. pmwioem*. ojej crenaoimn^niiAmnoTij. « cuiciUnaan 
^D^anoc^tnotDnttAmntTnj. mnntuam. o^^pa^AeS^o* ^:ro u <aa8>w)om«*jn <iro) cm^n<Di<roit^cmi tmsMm. 
* E im*ft n<a*ffio-e<nu ffimj u oooaj'm5njn (>m») i^«arm)<»ittm aoj<3<f»a<D_.as«ojj3rDa» L«o>ntru' ) ctniotT>n<&gi* njc>tjjKTT>u» g . 
^^ nSojn^^™' j00flTT "' ,e, o» (oomjKU^naji*) imc^n^cnworujg^i.. o-ien&to, ^«usru^anocio njnej 
^™ 1 ™ m->t» BWnlomosj ot»iown<a«jtrnnejrmDmijP. «wobip i*Jot_ior> cTo.totmn^^ gjojnos iwa u oajtttao<&i<r»:— 

i^ lOO-o. <3J^mBrt*n<Do ttncon^oi ajl^irni^jaJ^ortiRTwiAicuaioo^iJOTn gjtmjOoOl. msrun (on) toatkttaon^ 

101-0. m/un>«rancc* r OTOjyow ™^gntMjimnn>i aa^ ci3&eno<&ign £>>mo<o>icuooo to-to&ym crgotro>o^ojtittfjrt 

^o^n^tmoosi. njnomo.injcjejo. mp&tnm *£*"> i^cji^ia.gn^ tmoocm ci^trt.-jjgni^ mjc-ntMtinjn^ tro.«04 

* najjiinaJji»i'*l nnro ''" l11 ^^ oJajm<wognitj<> atusjn 004 oAtacnajoon {i-^ro^tmtjcunai^oS^RJ- 

lcmnsj 112 dH <ima§<iJwnmnmi ffiov y noo«un«mj>oionAJi B mjaniaoi^JOJaoOT cmaonm-nAjtmocjjjn flA ^\ _4-A j j 

''l^-CTDOajn^itmi. m ®°*i "J | tra> f **O re eJ oom StmJCMOn, (m) m«un*«l 0OJO0 rn^ttr^iJiUOi (^JtOBOB a«TK> 

Lmaoy» o^l<ii*^*AmiiO>nRJ. tmijanjocjo, 102 a.jjtm* ^^^i^gna* ic^^ooA^^^m^nmaaW tr :<r --tt-1 tjr* tv 2772 37--.*,: mije&mm** _ n 

w 

2) 100~o* (VJojmcura1itft (cncn1<a*i oJlci^i^^^cmin^DAiajotnotusr-l fflt#u3af>1» comjl (tsrJi) truortra^j^ 
qjroi1ffj$ 'cTOa^rtJdAMtrtnrtUMJS' ( ^IJ & ) ftJlf^iE*sJ(9fl3on>D(SJJl(0li>iBoGrnfiia)frn^ njnnuTDilro^an^cuogjo. ^r^. 
ajaJfr.rora1(Tjl a§1 g>e_o_.or4 onjo*4<n><waf««0nsjojorfcmffi ej«1_j(OTltnmnjoo1 runcrmwopjK- *(n)fUimi»1^n»«io(b<j^j|J 
*»o_V ( -.U f *jit } n#rroosm H ra^ _j<__-o> mv&jQnf>l rjjlawn-lgjl.aJtoi' 1 . ggrro^og^tirt rr>a>j1(cro) CTua u njjfffroirpgyo^|| 
roimian^iiAOim^-aya^i^rr^OTarmOejAiSl raramjotuorrj^aio-i fTVnomon1ej._, s1 fjma§nOfD>_1iO- jDOrooajJnjrrTjM^ 
m1-1flim_oim u -<mBi^fnTi —mmjlejo^ooo.. rmsicro mojyowii 6njeJlBoJ03) u nj3o3 cTUCruanwa/a»» cn>cma u uiim iru^algj?^ 
^tolajJojro, rnianm(0Ttal6xTio _ofu>d-- co6>nr>nmD6m''? I (aioarmn\J_cj_(OiD> u @crv e nO0-~i1 ((Oo)6KTW>aonnjiafi crvacirjio_ur_^ 
rrntnaylctd, rtr»ogr_>i>[tjrma_|no1 {DtCT-ooOl. (nro) tajr>(8m u iJ3mo>nitjJ ojlacinnMlj^jlgj Rmojrtn njOi_oi ($v&^JR ,y o$ifiifxf \ 

rmorrn Eajatniou>lojo»o u m1aoT)n»1pJl^1rVI<--flrjT>fjj-« rrororoaurm" froognJ>« (nj_„i_> u _am<iVli_l ro^f>j^«nJ^i_ixj4*05rj| 
rnja u ojj(tnwff>ooj) n>mo" io_»a6>ĕ toogjoani (TOagoj^tntalm^ mroiiAl. fla-)o_ffltOT~ _.<e>ao rronfln>rjft1&jrj)os>«t>crn bcoj^ tn^s^* 
'*fo>(3i>i > «AJj5l geraoaj/lcbj^rjrnij o^jrrnj a_Dfo». r 'i 3} irjjeJlrTV«fi0J0J o » , jgm> u nJ>oeu u (<orB) sm<da n1^J D g@ rruartmanB^uonltijjTWaB^* ailmrol^rAlocJ^DTDijaAr^ 
(113—0» ajrtjmtormlrDi) 'ooaotjnorDiajlecTtlo a_>£J£* jTOrjT\) n on3tftJl«in8n aaajj^» cnoo «njA^rerarajj Oajciaj^rwlrolaoi^rrw^ijajmj, .3 

'rB[5njra ff>^ niCTi-o^^osajj^o CTuaoiacT>«Tag1(t>o mjitiitn^snjeiiDnlaiJto^o rarflLA.ian^.^. gt^^rm^. ^jj^i bj Ja lifijw 

( ....jiltj _-< ***fi.*» n - Jflm, i or> i' nmojyoo», coj&3Jj> irtJCTV"<oionj1<Bae>p^§ Aj^ttooS gmj^nnoojniejoTjjj., aoj|B0.3fliji 
CanirrrKnjji» ruoaoa-trrBroilejoejo. r&entjarurajsrsoaj^. o^noiDmoJiomjm^ca ^ai>^. ml^ml^^j^cmjjrjrB^crj^omijr. } 

4) a^OtOTB^ nojtj" 71to5 ^,^ j*j 0lJ j _,j ^U LaLj^ij ((TOOJo^ac^-iotKrjjOonn. m»njloa 6TS ■o*_*jfe*J 
KcnJ^AOOGUliTirnAa^olaj^, (TOagoncoToilm^owoB. €»ira°6>J4«7ftJlfi>m<&fl o1 e ji J . cno» nAJacraonurijwtoBi» rs&olari^n) 
frj>o^ian a tiUnv u (0>rjt>Jl^1(Dl^o rm o - (o&ajuoo., ffirm u nii(>«Jl6iron_joo1 CTuantnonMmiilinndKiacm 
ar>rora1<oom1cmi oj^leoa, g«_ooj 3 c* 0oJ0__j J tm rojjnjscn^olajj. oanlcojl^lrola^ . ^^0,1^^3^ 
«imejlmAn-jl^jjOJOtTiS ^wcSnjlcBsnrua^cTnioilitji ca»foto>'__n1gj. 

5) €m^(>iJ u 8lrol (m1__c_1_jfig no_florm»1_4) rroejonoji, jjBtcnjonol» (<aw) cnmil-itt» mlgl^ jn^oalPOT. 
cmmoc-1 tnjr^onJl^iCTni; 'co1»o_o m&oto. nV. cro^mnnl^cTT) mlrao&n a8__sor*>roo__ w1mj« fl ««i«o W |, 
* i §1 Q . fl »omo o_.o 1 -1_-o a-owimj Q3 jfm «001109 ctjwoJ m1acn>os A^ru1«» cm ocoj «oua-lto* tJimiJOtrj an^oata 
**._» ogjmiA «rooialoaittij^. . (fif rt^no>i : 32^ M } ^ wtoA ^^ nj^mruoo,, stmionoi. ^ 
miTul^ ^ m^Btorolc^ ojrDicmro.". njomj^ru^lroJ roicoroi nJlW ' fe 
^«'rws^ro» mlr^r^^rjm^. ^"»0©«* (m) «cnl^iiiyoo. ©t6Tuoar>% (ano) mtruW BB oj^ouoU . 
t>m>^«o'(™)i.m^ ^mm^^^m^i. o^enj^ 
cmc^trucw^ojlaainni. (s^«™i I6a* 16fi.i 17«» Ig..) ^onjoo,, r^^c*^» cul^tu^ ™? 
CsejlcmejoorJ» Ecro-aojAjlmi tttoojsl^lpjaejo. ^ m> u ifl *lco,1 A ,'> 'calcw^noo^l^^^. „*„„ w *' 
mn**fimKi+&*^*Mto&»9mr\«i\4 W .. cw^oejrocoij ffi0 fu v o»afi«» «naul^ ^d^^ ^ 
**oa. i o*JW»1 roroacnjl^naJi^^^lroicmrjjii^in^ ^"r^owlompjool *r^^rw(0>a!l^ ajym, ruojjroi 
OnJa«.od> njcKOWrjjja mjrja.. rrujl^oroiconiycm^ mu»W ^aejo^l^r^trjrmaan «mj^iwrjA^rjjn,- 6) t^ani mlej^i, mjejl^WsijySicjjorn ^^00». A^rr» rUitrmoirjsrnaBjo. fflJjWm aj At f>!XTo m- ™. __ ^r^^" 4 e-4 »io™ im ,™-n ar ia 4 . 40 ».. (aaJ- ., mb.j .^^^Js 
ai™.«^Qi^-_»im AM0(8 n. im ,_™ 4BI)otf ,« l , m1(nii . i ^^ s»-,^-™^,, ^J^I^J 

«M^mrn* <»_>__»_ •*,__„_ .„5,^ ^^ a rtflU-___, m .^ _._. ^JT 
fiMimJ « 4 mny ^ _,„,««• ( o)«_ «^wj^ »«, i8 rfi_rt_ Bjnu^-,^ ^™ X, 
^o.-mi-u^™,^ Beu" mi „_•„«_. (0) o«_ n)tJ8J ™, 1(a1ro1aMljm>i . mwM) _ 1ol ^^^^, 
B. mmmmI aja_ «» M »". A _«. MUwn4 j ia ,. ^imj-ojl.^a^n^, _^, 4 „. ^ Wn ^ «^,^^^, 
_ji«m« 8?W ^»-»*^» » ««(-«-». -m-wrt-i-i, »(u a ^ M 1 n |c n i f m 4 _ «««.«.«.j!^ ■1>V tr ! E ^Ui hr TV 2773 3?-ovj: crujOrtflflfljra u S eoi £3 ojlaocno-4 

114. nnlro^oajocaii*, microocoj 6>scoj . noon^eiokicoijj» 
«o-iralroa mo« aatajMlsm^* (roraujojo roiMnj J t.cnan*) «lojco/rail 
ra1«>o cm . 

116, merBjoaJoroccpo, iwaojmjsis Bmrai6>ai)CQ><i ojmjloj 
mi©»9OTrm1itfl [ojlajroranroS] cnlcra mo. ro^sio-js^mTmj&ccyja 

flfljca> u nn^. 

118, raraojswo mo* cm<^oa»)ao«»i. «ajciijjj. roiDsrasym, 
ojIsodjIaco nwaJro onotm ro^aplaitmlracmjj. 

oa#P^^- ni 114. UL.jij ronronj<n»oa» . crx>, 30rfMJlsrr> ° (rorocn l<nan<>) 6>ajcoj^mlro1<0* o crn o ^j-J* & rruo 
cwmsomnra Oj^j onoo mmocfl» o 116. Wljj «««joojoroayj. cna. ro^^Si^Aap» kojcch ® 
t^/, (troojroias «mrniwawj* wp o auasamnldA (a t&J<moyiflft) m1cm ^Wl ojcnjlaj, maoa 
116. ^U^j rowoj6)ro cno. cmaoocan<M,*ta>. «ajcoj u roi 1/0 r^sraecnroracuraocnA ^ rowojrorowm >&4~^ .tiA EtrmDgraeJim-lda «ml*» p cro PttnN^t^B «*<■ ^^101014*, ffdii|M^i *o1«> iKoml**, AAjtgn 
«ei* mis«n»1 aalr&oi»* tfN?jjrtqfm imtM«fl£3m>" «Jrrulsj n-o&s— .mooJd rul.u*i*4— o$m> «joamrnon-' . 
HtnwwaaJA* an1Aaomliaamlmi A ««^0^5^., ru1on1s tojmonjojj,. iro«ao*AOfl«u * trolaolaJ. nowiODOttnannlA 
tnifu> - tajcrulauajoonogj.o. 

117. ro6nB oaj£a«i . mo« (<nrai) oj <e> u ra>mocaj'> oJKuroT 
j*o cro tcnm u i-a* rrawoarorc> ] mro*«o> t&ai> '» 6>ojco» u (m . 

118. ro6nB aaJro^n o mo. ojojoojoo» ajoroi <a ) 3§l6w>«>os 
<8« &ca) .6>ajaj) M fln . 

119. n>srBog 6)&amej oP , nJlmV»s ojroi/mnjralKra mo» 
(crutoft«fe1rororm1) $ruo>tK>1<s»a**l > <a><&fr 6>ajca) y roi . 

120. mjcruocijiCTSay-., aoon «>cflocn) oa arurolroo 'croejo*' 
Tmjmotj^omo&oatnl ] l 

121. a». rarososneKncajosm crv^,j<mr)JDrmo&rfi« laianl 

aJDEJ. 6>A0S o d>tn£m^fln w . b2^m0$4&s-»* *m + bmsrns^-^ a$%ifit&&"#> 4fcft^&ifo* 117 \A& ro6moooao . cno» oA0Si*» o *w o . e>Ajcn>*rai v £j> aoJetcnaYW o:-^* m^m 
rnocan ojlnjro^irm IIB. Ufc-o «MmiaoJi**^ mo. M&aM&yniawin *a#ar>m &j* **> 
<m qjv1 ^t «iuoaiotw, «a>fl»oa> H9. ^jjm^mso^womA^&^^m U^ ro^8 «si 
Wlaj. ^ttj aJWrtBjBeOMrti* 120. r *.fiwife ^ j, «icraroios am* au* #*$ 
«otoai* 121. m a>1wu«»««KV« too. atf atoiiuami. „> cnoo ^nootu. mgicm ^*" 

ig,(mojaroiD<9« £ ^»wJ *_)>. rv 3774 81-004; (n)JD*ooiOTi tt i aaj 122 m1oo°AK~ i m &^+, itooj* fl>srajjji*Jrtij» mamjas 
mjrm^ajKtuc^-TulAg-u' (naslo^om-Dorolroi 6>aj§njax>flT> u . 

123, gjtoJnwTj »mfim), *aj&n)&J£ia>§1(0& ooJ§ v *um» 
-*jm>j. 

324, 1*009^1 rtwnrito Rmroacaosj njosnmn mjcsros» 
(ao^jc^a); »ml«fr\ca (iTOgjonnjojlom) fruj<9^nc9®cm1agj?i 

125, *t. ri Oo 'fiTlJfTO u EJl' »f» fl/lgJ(aJ^LnJ0(&rtI> o m1) 

«wti^ajjjo , nf^Q.Tuj« m£J, tcruow w so<iJl«m ai1§jifegQHj«e>ay. 
6>nj(^oj^ie.ca'0a«mo? — 

120. c <TOmT9BQiflh£, ailsnagjas rotfMo1<o>oojjo« mlsoe 
gjsjs {xj^dVy1*fl.(^ccarooaii njtro>o<e«g£G>s roa^lrownjirooaai 
fwo§yoAoj J afl6>mJ' 

127. nftcnri<3£ iTOoiro raroagnM^rora ajpsmoa^ij. ironnl 
moml mmajro cnlt/o^njcojmomijo {u&loaaiailaa) aooaoa*0fls>njsi 
rmoj (DOie» jcmj : — 

128. iTOgyonnjaJlGinoo AgHferann1<mrWo3oi6>n ; J l § (oojau 
<i>ocai) iTO8la}>o(ftffiO«roa*1f*<fc. 

$29, (aToagno(OTo>l6>a5o amnjp moo njlcmlsiggojrojroo 
(mJsAAlro.otai']) enjOiecilcaiOiMjjAmJio 6>AJ03> u rou, 

130. gDrottaramjlooJo (iroioaio gD<t&cn«iarij1©o3o ro%oa 
■wirojsys) amroa mi&ioo [miaOLDomononnl] I oc^^^6?t^.rf^ * 'n'''V'1'J^i.«i' O 
-lfc* •*! *-* j£\ *1 JfV •,# */< 60$®' '-'<**'«* 
' K *J o&&a:- jii-Wi 122. W^W^^^.^. ll% ^ s ^ 

«""!• ^«^» *M* «jjaciji-.ca-oBBa» m . ,^ ' n3tU(& _ * "^ 131. mo» mroLiUAtMimo«m u crv<s*d fu ' TU0C ^ ,:DO<4,,><a ted™^ ^* , i*\\, r»l2**liW^Ufi no&i. ftAa5^6o^ftn«n% 
OC«? 133, cn1omjaa>roocoj* mnagao. cn^a^s cwroi^ajloojo O Q&%M$frthf kijrM 

GrulAgoca} mros1tmortao(tAfift6)oJ5aiCpai»^cm^. 131. «UJiTia cnW^cojMa^ cno. mt& t<U«fl>oro<. <*-*•* W ms&mimxf**#**£ LnJ^nJaei» 

m rola,icxo 132. *1 ainao^auaa^. c**o S ^o li# * ™W*s (ms^mo^sA *rus/xjnwr> u 
^jii cruro>yu1u&jorro1.s>goca> 

onornoJ r^) mmjlcanas aucnar^rBlcdnnJS a*i jotm^Wl t^nJOa^mc^^cm jr^aW msojl (*») 
^jlairtl t^CW^rul^rmj. ^^«mlooio «n«n ^a^^aJrml^cm s^ ail ic/^mrmn" •«u^^' ( J^ ) 

{ 1 cwso^o, 17*4. •**•) 1*«tf**rt**li#iitm ^yl^truaiG^mo^ (*) ffi^«io-(») ^cm. ^rtn 
eictjeirmi- jV «t 

Stao^aatl ^MRjs^cm ^^a^l^^aj^ naooaJi. msyajn* ^™™» ^1 ^ (t<vun* «>««*» 
-jH - * .J- ^* jllt *l («ORioriOi *Qgyo Qicn>-w.jj*«>g4s>s«.j J . irtunM*soojaum.) 133. aJJijijrojJ o [tnswm ^^cro^^alragaAJgajcnOdhcrB ,-_■ <^J^Su,jJ (^3-IiT 

184. raroagaOAromiccjjO , csraogaororortanao crojnmiaooeKo ^ /( **£fi*& f\l?!&\\ 

m *iajm « idd. ct^sj^s^irmnnco) crucsroa» («omaai,.*); O CW* 4*b *^r 31- «f 

135. — mwaiavoaMl2JOjronfals>nJ§ em oj^aocro^lmto -, ,. .a«* e^la*. 136. aJl«<m, aooggojara a». ra>-&ac& (ml^i-M. r ^gM&M^M 

mog">p_-_1^J^) «&g$rmai - 133. tirjiite crnoaucojroocoj^B ej^cdtou jgL^HJ. m^cS^Toej^i&glrcrosirugojcri aneKrr) 134. .tuj ji 
cno- troaaaosKmoi ro<a^S)pjs rara.lcQ) crocBroa» 4*»j romcwa cnjjnrjwwjoeiro (cu1s, ^om)ca>j* ^ * *i 
ruroi. 135. Sj**i\ ^i oj^s°txxry u troiT («al^cuT) a^ioa, &J& j rer&ojoosasiiaj (ajicroncx>lrrnoj 
«nrotanjg) 136. ^ nMsxtr) My> coa. «n<ft>rotarai a ,i$\ aiooooj6>ro 

(*\ cjwaa^ajn /twulejlcoKA *bo$, oaoo&gocBi (oRorSaoonS) mal, iijoojjy&saji (salno^aJiinoiJ* 1 ) gtoit&^aa 
Al»«o« cn>j,ro1cna (crolrtrtcnio} pjmocnKO.cusM) mleB^AladCicro <j>1(iagouoa u mogl^oj *m1u$°«oj1 pojon ttooiBioralajoaiil 
ojujni oaeilcnjo tnJOJDoJAEKiio t?mmEiflifmi., (roognii. ajfisici> antDtoJcwnjoajm Ajrmawoo» ml^ainol^jl&joowmi» 
t*1. «;. 8^5-361 *0£Jim»oaa1picroi wraormcmi* ocuenJiCTU^rmAmn^iiBicul^^aosjcrni. tr : c *WJ ijj- *v 2776 S?-<n)i! nUJOnUDOBi** Mt&jjP 137 . afismtx> | rtjeoimocugcon ejoaailo^ioerB roli/suaai 
i&ocDi^» mraojmliai <&^s 1 ASonjj aoJOAOOijSrea&jo; — - 

13B. rDoLnnlayl&jjjO ( AscmjjCnJo^oo^sra 11 ) - o^jrTDl^* 

mlsracto enjjjS^uyicidiOS^tOYUijj j^jlnrnlNa^jjCTTnagJ?) '! ^mH,^^ 
•7v 
** *3 b^#T *Jtt* .1 oa 137. jTaij oo1o9 u ajcoiixosii^« mlaBte jj>d mleraoo t&scmj (rosmjj) anJa&^cm^ ^ 
rolro&A^sl cj«r*- t«JsOrtnaojgOTi1eji>^'l6> ( &ooere u 138. JJIV> raoLt&rtceilaijo jjU»' jUI anoV 
(o^nmlgjjo) oYIsobco snjj J fl w uj1o t a.osjjdw^cmnaej, nJlarolowjOTYlegj, ej^Amnj" fms) mmjlou^sia taiuatnij,, arraagoThoiaileinlo tarrnmaa^ tnjau/lgj ual^oajcaj» <rui:nfua1eji<» uiigp 
jdpjj^o ajlWQfli3*»1 (ftJtra°n»3ajliMaaJ§nra1«Hi£rmj j . (BreOmjlAOJ mDfln«EJ^i^ cruotuorDsm <fl»gjnjsap:)ifoi<ft.co 
Ojnnaaj/Triucmjj. ai£ioroj w (ito) msn/tca-^eis (DON^i^loTJS^nRmiAisleojoem" csiorijroigis TODianoaio $(/)*(/)*. al, 
<o.otiiroio»j J «, ijjlEJOgjaoB rootwlwOGjmwaOial-M. rmnj-o nnKnlnej Asawa-jjo&^a», tu^ raac9J« moo1nJl*906)rtj§>ainorfe 
trosojtogHrag^a, rTOOJwli^steasjyaoajn njajnjijj* rar& ^ojCTUiOitrroilioo ar&ano «OTOgrrwo^aCTDgm". (oraiff>lfiJ*aoi 
'ngtrmlSj* mlcoBOs •wjajjla^os^.imju, (a^aeiOajl^n^cmlagjj' ngjrrojj rwtgjoooj^ oojoa1.«.^cTr)cai u , ojlaocoo-5 

139. c&^mjjOAjjjArmami '(D£roa\)jaj£'i&>glfljD «mjsojcno 
«* m>jj. 

140 . «o<do a>loo3«Bp_j§ Arjj&Jlaej^jj reraagnn» oosl 
«g-jOan cnjtraroeo (caoA^so^A) 

141. A0<m1g u (3©agano <noj6%d©sjj^ftro ftj©B)Sjj(mTBjj 
(Hau.rurol^lajij), (TOO^jo^agaO» orawr^l^ory^ajrtjlco» 
iir^cttlttrimlcDcmjj, 

142. rmo6tras>m, roioo3 c&Ta<*^^oj7au>cia)cr>o(3iAfDnsj«a 
cmisagojwrojwaicoj^rn)^- oj1»ij6jyr3l . 6 ii$0&&$ cr>jd&>'rt' * 

i '« 


140. ib | «-«ann.« a i 8ad0 « Ia gf, ft , 4llnJMl)m)(BAfc ^J» i^aJU ^* 

<.«,.) «rlo*.^ ,41. ,U ^g^. cr^s^ ^^!^ ^"^ 

^^-^(-^-^«rt. 143 . i?— ^i3-iSS-v Daimiw^^cTMajrcjjjRs &ui imii emctultam*» e^aSojajmBairta.». —™*~. _„_„ 37-croj: crojoiuiiMim": «01 28 

^.,^^1^ (r i.) w^^i^,,,,,,,.,*,,, M 

n_xsrai1mi nnPOtwomiaiJDcaAroimij <*a(&m)dwara»rntmi. «iobA.ijwA*- ■ *4-M« 143. *^a*o,im«§n^ 6c£^6^^ ■ 

144. (boojA [«mBTOG»] ^&^^Bl*»^^ 31^^^1^^^" 1 ^ ^ 
al0Jrnj<.0J6>m rrorone>cAo ojmjooltoS (nnacro) tsiaogao* <&*1 

145. «^trong» . *m«§ao* <ffi*mo«»owia>oa» mlewrtii», JjS^®^-** 
m><xQ>wm cno« (m&) mcjrtoiaJoacrt«ow) A ffiSJ«*#JF»8' 5£xli#5 146. «wgannnmlnaOjnBtm ^^«(il&lfj3«nofl^*^S A ,1« *jtf^^tSSj 

em^ «m. (nrmLOOJo *rus1) mo. a^|tf <*o*«o» ****' M^iy?»jT ^* ^" 143 VJi omcmcKoi fie W o«ffliroicrWSKiiw.W dM ^ogooo «^canwjawAajrrwga® c^l o- n» 
«u-mA»i m^i^oj^cus (ojc*) 144. *J ™o 3 ao. «^ n ^»*( A ^^ «^^ 

«ra (^ a «MK>J aj(Vn u w>(onalflftftaJ3 

- ^lt,J «Bt»*. atrtiw^**» <uw.oo1«l«>1m» ^op^olwogjgii^Dto ®pa§no. dmoomomoo* nOJ 

™i"ri™ s— » -*«. «*— —^* ?****« «■ «* -2- 

«^"*^V ara , fflra .^ onotocuo ^jou^*Of«#Trt*Mi «™ A »*^- «•l&^i -"^™ 5 ^«^ 

mjV T ,OJ iC 1 Zr «pS^* «rito »*«»*> ojcw>j,*uo«> w>| ^e^ m1*1«n»*om>* g>* «rj^anoiai. mj.oajl 
c^lo^oaja^i^ ^ ^,^ M ojao«a*«m«y£. fi£fi «sgoa^rniOTJ/^sm* cho^o^ oaogoo 

^joroalaJi. , ^^ maJ . ^^i . flw(|yo<sinn>imiinaJtt1fl». oroagao. comarn>i<am1 s«fta ajo>aa 11*00^*14 oram>. 

m^^T^^^ ** 1 s»^ 03 ^™^^*- «*<ffl/F^o m * 

/a^^jlc») agjm) nJflwm1mom>« ^^mOdiAjj). «^cm^ roo. m^an w U5. Mi^ajiM'». otttOK», 

t^" <Liia oaitmlojaaJOceJ oJBAtm ojgracro aj^l^slAoaa* m ojo<m firua^ou>-ia6«n_j94(ro. ^4.0*00— 

^ ^T ojMltaoarrtartae a a^i^nw>m>- 41« eu^^m ojjosu/i©^^*» iuoo»otowI b . ^toiotaae;, 

«.U.OJ0 ^"T a ^^ aJWI^^MiM^ «NW "«"><* ^«l^ojomi. «nimlocda ffioj^ B *«»g. 

coimiCAi ;*•> " ^le^o aoBJOJi» fi aJowomn ft jiniol«» i oa.rm 4 m & («o.. oiwtar>oartftic» laJCiu^w 

*j *. MBB n« OUOUJOT.OD mAimla. mnrtAOOig^an^laJi., aaJBl^i*, 0JgfilM. m» ojd^ a^<^^^° i 
«IT, "■ aj^^oa^^crna^ «n. W ^ « W -(»> mmaW ^ cn>m*^ »»» W ; A rr \r otU i JjĔ . ry 2778 147. mj,noEfl>1m< 1 [oro^ ej<&tt*]_ raroLoojo a^sjitoo* OaJCO (o>i 148. ngicmls, rerofij)ft ciiltrojtrul^^. rorosrasiro, raoaid&t ;1 147. .tLjij tno, nraog^Mwmn mBaj.aacD)^ oojta"^ ,_a 31. Jl miooconro. (ju*m.) «s. 
«y«" A^wl Bi» aej B,1<iftimajlA fl )l«i it ro(ajflnatti«") 148. i y A «gjtmlgj nraaKtajltnMtroiJlj 
j.tiJ (toRboo) imajaAsij mo. (PJiiajHltiJlan. cmhWI ^ ji ^ iQO AoeJ aroro l a«'' ^*"' 
«,!»*, «J.-j.i^ «^W m91a » iM ™ BJOTt>om1 ^^ „„ ^ M ^. * ro 4- W 

^T T 1 fi™ , - n "4 n "A'»*™. oJO.-4.njw.. «im^t^™. «Jk,^™ * ' <j J§ 

.^«irmionj^i «^c^o^,. ^^.^. ^,^, „*,„, ^^ », ™ ^Z1SS 149. (cncnjlrat) ngjcmoa -TOiajtuMs^ £«Tu,ini«K>aaJ 

cnlarao «wialtmorijlm^, m^sro-iMSoco «BojAdK^aoowno? U- 

150. 'nroLoojo otsoj* ^m^sa^^^m^^osr^ a&j 


14* ^t ^aioia^ *, 10J | (fBMl llUBW-) ^^^ Ij^ir J* 

AauU cruot&dl^, anoso^ggajto EtW^S^J ^ arraojto («^tolml 

— . , .i auM^o» «igiortO^ojlAcAa ^mam**> a °*sm<rnA ffli^ ffl w llfc&1 „ n#Bl , * . (*) 6-0j cjs, om^MjjA, 

mtuM 


161. BBRjal ((TOono»sraTaia«A:) mntmjOTiiiOcii* moaJA, ^ •^Mufill*r 3 i$l?i 
l-wi 152. 'rojyonr^^ n^^J^l^^U^ 

<tf\<to°£U<&mwi* t rroojro tuiONo nJOcaijrmajfl rswcrn. W* 

163. «noojc* fl^rt**B«fri»00" {t«uoa*mA- mffl8&1) A»^^^^</^" Wf 

164. (oao, «jc^rola^Aaa.) mleTO^s^crawD"? I o$£&6$*$\*~W 

165 . «rao^ooo, mlsooc* eoooa^o^n.escrTrtagy?* q Q#$j3<Ml-fi>fl 

158. fflraLQ(uo, (WUnw^cBOO» oj§y (uwajlA^aj^^" £ ^A^JL^^m 
mlsTOOoAo^osrso? I 167. r^rmairA, cn1«a»J«s ccnm U3o [arow] sidbOOT*i £tt# ojroyulaa, micR^ <mt»j/Mw*««»«m»lrtl Oiitl 
*.*-.At ,_ . ^t*. ♦ cmonmwro* OW «toojA nJoo^cma 152. *b|j <mt.&0r^ (am«s) «mlc^edi *D™° f#!i «* 
jAw»tfiW4*«w* ^ o^h, <uo»4ancu* «»Bim 153. jW cmocucra ^«ManM^LoJO 
u*mumroWn*B« **< «nj«*o.«.«8 ^ > m^^o^ooo 154. pu m1 OT B^5>a6KTTj>o€m« 

o^tj/ ml^oo r^1*m^^ 155 * ***** ^{ti 50aw1wao& eoa Daei0aj1 

'_ 166* <j c * «wudojo mlsoaoa^iosr&o ■jliL ai&y mocjjj^roi^^yujo, t^ucwwmaj^ 

Ln j(tnia4f®0^. <n)°ru«« v SJ)OCfl> 157- U* r^cmoaA ajro ojic* ^US? mnsro^og icjim^iaaj. ■BBJOaaiCul^ tnxniiico«iBfiifi»«»cm ajiowamaamlmiaj^asia mwjojj^ «wnnroilcajjj» ^slawon", «* (hmcb 

alejMm* a#§uonn h^rok^ooI El«" i**» a niin<»*n »ooM<nrtaa ^a^iuWcriwn*. <mj/J^J/m» u a'1<ia m&9tiai 

v M«ma? aAcrnoeJiB <*»LA«o-M>toMa aaj^ eOftnR>nc»0«rr> v ,) araajOoOiajnontO njm1w>jii)fcWWi. «©oanjonlmj. 
^ffll■OT^loW0I^W ■ ,o tt 9 *" 1 ** m1«»Aan''U)iuO0S»fincAo<ua Btui&jjOS "«oww-A ojoaaoim niaajara »%<»*ra1«» 
^oonicma» - ; yt i £ oW ijj- rv 2780 B7-#v*j m^joacprarai^i *oi 158. <*]&OJ(o, wraojmcrao [msi^Dtin^ajlGicSoJcsi)*, *slcrm' 

cinj^cmaj^co^. e^cw^roilrol^^cml rolro^cojoaj)., 'slcra» 
Ao>*»fio1cQfD* mtiiih ((/altettcaOiai)) nnosootao$)3-js^rn>ajrT)o «smcnr 


'5 


159. onwuiD ojrogjjpnjj oJoaycmraYlta3cnlcrn mra£jannj j 
a^jt(BiacQJo njro1o&jjaum6>(.roi! 

160. ffl»^0nfi o ajl6>coo tft@©>mrtn1(mraoc9©6i^ ; j§ (t^ au 
rooctu) (TO6lco)3nDOs>roo»lQrfb,[raraojroiKrami1(nS gcottruscmnn^j.l • <i 
66-* 3 

ti 

1 oa^^i* i 15B. IJ^j raroojm ra^^Aja^d^sjjCTTO^ciiJa ff>ajcn> u @ «^ tm&auncran jmsconra* ^I^j.&Tg 

*Ll e1<no«&o. t 9a, s1crra«&ca ^i cnncmjcawoc^ roranjro (iDOjro) ojj*A niwe^DcaoOnjScmojd tooci^ 

(n©m») 15tf, 41 jU- orogj&ADJ, tf»niioru»na»ja v uxn«l<» u>- U mraojm 04*gfp^jj (ojloJmiajll 

aJoc« A o™»1flft cnncm 160. «1 ,U VI <™gy0an o ain*>rrao troslcoiocra^mn^oa, ^1 AgB.aw^^'' 
mo^«6)gj§ S Sa.1©« «1mi (i^l) «$«1,4 aiOMnown^Anci^o^. •fei-»j,* fi oo«mmw«n* • i ml ftJ *b, «lancmioi^l 
MnMtlWI^-. »™^°*o^ tnJu*mial 

«.^0«» u^gMMil***, •maij* (ji.) aam» «toi»n1«ja ^©ojl^mlimKm* ^ oojA aiauwi 

ojloJrtrtajauBosi. fl)oo.oot/)1«nj B (o) auuAoro* ojoaii^mij: 

'tflfm- (^l) aacn, ojm» IS^^lMlri ^ao»oo,1aMij t ,«H> 4 « m -: «m^o» / ,a nmm><tn1«rfa 

tnra^MMmtre ^ooa^rnW', fl W taB^ftft*tfdi.| LjS «^ lAjaimAA W 1«w**n>" «w- JZT 
•1t*J«*« «flwm it «*«^1«i»1nfl*tD.» ira co. M «m*: ^l^ ^^«o*^^ a^^ A ^^ # " 
•ot/xm «w^ootaot^ci^ 0>.UIU " JLjti' Li Ci " f 

*^^^ «•"<*««**«*• «^ .ml3 

^Oi.^m^. o^^l^m^rn, «jo™^**, ™^ A . a^ wL- * * J «^SS* 

^ tm io™xm ajo*. ^™*^ ^o^o^ «01*4. ** ajAm^Ort ^ajrao^. ^i^ o^es «mcnilnDOajDReman^. ajjoemmagjol # ju- > (♦) ^^^««luoAi^oortiwiiirtmjlrt»^ ^. .„,«^«^-1. ^i-^j. ^-»»..«1-1—.' sinB ^ ina,oi " m °T „"m ^t 

tuiowuoan«.ofi09i *»ru,Q*oi njaau^mj: — 

161 . agjcmosA. mlBra^, coIotboo macwujl^icuancro OOJlS^^i^*" 14 ' ajfTmn1&iO*oicmaiit>^i — 

103. nffl6Mna<ojcijcd sJ&Jl<fi*> crr> co<orft.toi3i1ra* <&S6>trrj 
r&ncoj^cnwumoaem» ran>cus>rooi>eJ06ian. 
161 ?ft a^rmort^ mlarao» &&4 Lj cnrisroco anttjaaujl&j, ojii> miaioa»^ 162. ^l U mleos crnn ffliw u ro*l*«ia.o@ 1 m(t>*»DC/i'aila*'lcB& Ag-wmt&layruoc» majooa-»no«w«T««lMcmoJ»i;-, cr^j/ulci&jocro* 
^^JtiJrtitim m^onrimlmo-lcaoruicmojmj^ ma^UMim** m***#t tu^nJ^i^ruomj*, 

tt-^l^ndWiaJDOi cmBBtMHii crooi«n^i*ai>1 W ^miioW.. a.aJ^^^a» A D*laJi «iU-"»1-f# a *oo «J«»1^i 
2i ^^mU^^^'''^^^ ^ 1 '^^ ^^'^ «ffl™°«*. obi.»**,*» mlajocccaawl 
*W «ioj»4*« tw-M*.»^**** «asjo^ «Mr* ^i^l^osio». acuaoAO. «MlWi- 

Q ^1 cnlra^cma^. Oc*Wc^^^ 

!66. 'm1<* Q ^*^o«' mm*m*mww« «wiro" '*^t>'.55&' m 

«jlno- [«iDRjoooioilorto LoJ-nAdtoco*] n^icmmco^.» oCJjj*^^^" «/^nAcmmri^o-lS, oHw u xulffli) 165. ^ Vlj cnl^^ooJOJOCD)^ ™mo«m«ni. Ajui cw 27B2 #?~m>j; tyujaruitwsn''; *tf ; . *w o* o «gj *©1 m j * «o a<3 o oil w **jij1 rfj> oJ qhj1 w^ » n\>* momoj £0)£mt * + <ro anm^mjtjl ^o wl «*7 ise j* «nw»i ^a 
n_jt>5m^ff\«t>1gj^gg cfu v LoomiTO@n<t* rTOmnmlmnn^AOincD^l^^j" nronjt?» nrKrag^*© Artamwe** rowtrrT»^** Pfckifc 

..1 

rrucQit»*wAOUwj «mmlejDO^enwj»^, mmawl&JO^MDajjcm^aiOiai^nTij, gp oi^rrn^ ajojmweg^&a tUA°fmo^Qi 'flfii\S 
^Ha^Ag06i€mrm3trr> w d/)<&onjo{>>« cuiAui^r^ oj^ow^onnoiO^i^s rTOfi1{njoOT$. (&i9ianaj4 aj^A°mru>« rtrecBiQa»ONAtUici 
^(^TOonn. mj^ojlwjomjlAg^s ajo^^Aogmi m1&jj«*m<ij ga y tua>1^S£j^&ro>n(n4# hj^^^ssu njlcuA t^AM^ 167, co1t/B u ajco>fli3cxw^o <toqj& njosttjnni njfn>1fl>ifmi; 

168* 6ITIIOTQfi^6>S flTTO5«®ld nJ^CyTcft»q^li3f&1f0ftfr>1(Tmgg 

169* 'sraiOTaoo magjoan^ojlac&o Ag&roaolcrnmotea 
*>£J3 (</PiQ u uin5j)0(MC33>^ ^sl^orAmoroooajlroiacmnml' 

170. ogjcrolg 41 EMnlmb (gD*> $aiB{tnm*ia<Gmf\<ift] (*raaj£ 


'<V[ 169. Lfj am«m» «^aoa^m^ « »u amgyoo^a/i^o *«*«,«*.,* ^, mlDMftBa ! 
«^i. ^sW^ayg 170. ^ ^cm^ mnj(5 «^ ^ TO ^ M 7J 

■BtmlnuMA tij»ls)a2j Oji, (BBojii «wolinij., itojojiS^oIcsio. "'" «mm.j -^., ^«^««^ m ^ o^™^™ „™ 1(n mC a ^r^ S °* A ' , " tol ^ a 

-*-_„, ^j roM0 , roA oaJfflm . TOi! ^^ 42a4 ^^ z^Zl7~Zwi 171. ^Acruej 'AgocD) mm^ mraslca^raio^ cnaajos 


010*4. UJ mam^ma «maTla.wtoa»^ ^, » ilsm)e , iAg0(n , * 172, *rrfly8 a fljmf»oOT^ [TOaj(*ftjt€KTTi<ttoem m)fvnoa3i<. ^ SrfiJ *f \\^\ *ffiu,y 

(Twft««rf^si<n>aiA* nfl|m> u ;- ■ ■ ■ ^ 172. Jl an»Via>.»«&. r^ajA pi ^ruro c*6>cm ft^ nW' cn^^cmaiA 
173. C^^cm^^a^. cnam^s ft «cn,(n 4 . ^™* *#* nilw^**. »*WI i5»ojl€Tora>ruA 174 (mirulaa») rrorolnw.irl, aro 6 (&iOjrami) aoomi. ^i^rC^-^i^Jj^-»*'' 
ojaro*». ml rosnj-olioj mlani toin<o1sr<rfln *8<J!>». 

175. «nooJoraCdwoleJ") ">*" MmtoWp ansyn*. Oa&&6a$i&$ U* 

BBOJIO 0j»1«Xni *«molO«DOT«<A<™0HK ri >'' 1 .. M -. , «1 «r«l«jaifl«™l . i«"8Jo»™. tro^-ulu.JO.TOl^aiM <vi1<*»oj. . B* -wmlu.joa^l.^t» 176. rWlron**», «^6« ^«««•i«n a |0am0 
mopjAtOinnT ^«^"«r-lco^jcrom, ?! o6***s.Ea£&« 176. ^^o^W^ ««*■*«*** -ai» *Mi «<"• "*<•* ^^ 177. ngjoYiarSl, (*»<oxuraijJV=p «aoouan (rsroajralio?) ojrrril fVV£&Atii|ltf-l4i 

aajrt1<vov3&, nrraaojoc» { «*%) rJMrrpa1ai>loJi m.irtASinJijjOJrDijSiS ,* <«jl, ;*(.*•• y>* 177. J/Ui r^rrnoejtTn^ goOTalajOTionjS -4>-1-j i3T&aj<ti^«s tD^nommi^, raroE&smnmnlitA, gamowraii, 
«L* rrma^jooa ojjjoa» oi&ot/smocD/lral «toi^ o-jiii /J-* 'oToaertg). si^a^SJjT-jgojroijns \aJaa<v>° 

n'tnhjvis wltoajtw^^olgjjj r*_i<n1noau1.Qj v rtn1rt>^j J «&ja5«aTwn1gj. (swrtn^ (OK»«i«u«(u1aio {ronjaiijGis awiOAOir, 
nJ«vTnror»3«3>1ro1<o*tji»'1jy. monn^ antj^in a'njcro« AmmjirurtJjjOs alaJaoioaglrntaioj^j o^nonJJjO oatOODOrj-jgniHicoiliolM», 
flr**rrM.»roroi (o4«ofln« raranJrt>1rai nJiaJr&irrnimi f3rsoj(&a>»l n^goooji» ojgjIcoj Bj^AJjTJi^jjjrttjco/lrjiliOOJj*, 

170. (moTJjlacaJ) rtrr3<C)1oi0rt3ti, sirojj (dh^omrroA auaicojo 1 * *$• , t" <a/4s 

oj ondiM^ • ml (dtd oj rol nj&ml cro ^ «h 1 ral gtoyot ^ Agoa» ^ a , V ** v yonr-"* wjj^ 

17». cnl dbCTKolco^ai^* oajcgjjA; oj^isiau israajco Or/fifitjtjjilSj\i1l-lrt 

dhGTiBnl 0OTfoi.otij J rrnf0)0srn u , 17fl, Jjij (groroilmo.^ ml inool (iTnlrolerarmjj) aoJD^jjA ^a taTDojralraoayiariij ^ j^ bgb /^jy 
aj^^oej. /auajcaio) ojora 179, ^U «&06rr>j jt a> (a^srBolcaijyaj, amo.s«<£b)to)o 6>ajcajirfh Uj-J rjA 
rmoroS ojtf1&-)caj ujv*.-> orroajro «fcsn£OJca>^ B ru1o»ca«tira1nnlo uotNDOJ* ttilajlitrini. rrogjOdOjj iBraajewo r^aiiotmlsj (030^o1^olJ J) eIaJOjJlAcmo<m l, . g><B avionnoi1aj>: 
jjoannnjiiro [nJn^Dttil^j ruloMaa-ajog^RS m ! rj> w m.Qj,jjrt>i a .fi<onj£., rjtf*rue©liram1aYjj J ejaladwsmjm) ojooajtag^os mionMJlnJ,:. • 
mJDWUJj- riTMiHJBjrmraiosm 1 ' roros^rtjioi ajoJm», «mawotts cBTsgjDnnjj gi«) rsioa^ajjjOttJJa caDnJmjocnlgJliaa&oy» a^aMiora', ' - 

160. loJ^wooJiiJiinlttaio gsoacro^LDmoca) mlanlc) oery i*l- x x ^& ■ 

(rJTOOJBJar^Mi^ojaJ ) (HwajA aj^sj^najjjSka.omalral^oTJimlrtji * mlrmjj» n^tro^ 1 »^ aJrolfJo>ja u aXT&J ifr»*S ■ /jJi -r" ooj^u* 3 181 1 rairomJeJAi&aisjS onjralrao 'au&jo<Div rmjmoujom 
wooDjltnijj.] I J OcJ^j^i^jy^-W " ■* 

182. OA>rapjnA) u (m fm1cQip (mxdgj) aajo«&ojaffl1<rj>oojocQ> n^^^\t^iAu jj J ^ \^ lAr 

(TO^oan Q oj1m^o J I L *-:('} 180. iUw r^traiacsjjo (ajgojr») njrolaoije^Luno (ruralt^^a^tJjo^sjjrim^aTjj) s, mJ mHeKioo a< 

osnjlatn «jj ^j t(Ura>orxJn>roi1s)aoo osryoajj (moLDmooai, g3*cro u iijmocQ)J o>-) U anocuxo ojrof 

aJi (ojlojrolaj^) rUocD/ijrmrtmraJmlare 181, fX.j mj&iomijO, cruojauwm^ocmlcoj^o .^L^LI j> S| 

mjajjjAajjeisaajaia 182. oj^ au^rml, ^^^(«wurjo.) d reo^Oao^oJlmi (ADltmMMi?^; 
c£U3 *_»j aejo«a. (o&jo<&ro^6is) ro^lrmoajoaij „ i£ cMJ l Jt . rv 2785 "-"»' «***••• «• a» 

«j (°«m «<" WMtoi- • M tfl«>i<. «a*«^m»i*. B»m""»«. «•■««•. «™*«. «WWJP*** 

^™ NMM , -*.. u — 8al «H.l «^ o 4 . Vf«U 0lS**mi-*t* ******* ■ «*-A- »•««2! 

.^iaJiB «J»T 4 .. -<n«i. 8 »o°™«*. *«W« PWiB- *e ~W*~** •"•"—• 

^«^-n. .«».. V -j- ««™— «*«* **» -****- v^ZS* ( *A« <M ^ M/ «-r— «-» S f' U J - *' ' ,JJ > 


- B ) 
38. cru^ocoro>3 - f cwjoe° 9 u 

-t 

m 

J 

u oj rom i0> o 10 ^srol <s>a> i. ? _& «>£6mon>1 a)1 <st i axxa m»^jo an 1 

1. 'ctujos",' 

gio1iafiTuou>fnmrmTacftofaiocai Guj J (&m$ ) ($ (me.trn02.D6m (tru 
*oi^»)I [nroim.^ a2>Loo<om) u t£)o tm€icrncotDoTn u .] 

9. iu&mi, m50JlOTJCTUla|1§jg§njia g^ooOTmlsj^o aaj 
rolnJlroloJl &J^ma Aj^rmj. 

3, cOTOjro^m^tnj a0l<moa»o tai&Ja»£o«9-S>g ax>o awol 
j^lajlrol^rm^ «wag-pto «»ajA oilglajj (ro^tiidtwianj 
^a-i). *»ffl. (eos1) ro^ca-to«-i1«0<wrr> iroojcrurom^rcoooa., 

4. mmtuAida roaagt^oYlaTy., em^ Ojcmolcnnpjj^rooa 
OJCTDOTlnws* bbojA an&w^ro^s^sjcro^. (an&) jhoojIuojo 
crulAtto aJoa» A .*ca io oiua^tm^: •^cuc* t&^ojosncaioai. 
ooj TOaj^la^jacscoow 05 o^jcm u J / Ui \ 1 s 9 : 
U*+ 
> j - •< o^£$ ' *i* *# »<< * _!•>, 
Hl * 

*toam)mnuom» Jtts,- «.jirt (**...) ij1_.1cu1-ui. _^™_™-.n J e"«> (^^-«■««a* 
4. I^ «.cuA i_^ jU(B4 a miMl . 8 _ ,_*«,.--„. ..^ ,*X. ("'WM-Jcin ■» tr :^ • *j*~ "* 2187 38~<rojJ <rujoa v : *o: '23 Kmjo-UMiPU -uiaj m>itwrajA84<is (ti»i..e«ra^pjiefi Qa,tufuo-&45mroonn. m>.(ftim"u>1aii *^imjj*4<ru* aJ&i 
.v<iJ#m mo. cni.mjomn^ngia^*. J\ ('qlA u iV} ngjrm ruooolmi, »*fl*mnV niJjrmi,-, 'jD-uaai/r,.', n$tTOj> ct*ftim'io 
*Wmi*A<3*m' oSi&A k* m&m , '\niBB&}*n u ©<ul-«s crojl4M>1^5JJ5grtT>''. RJim^oSKm^o.^^-^otumn;., 
g^joetrtnJi» msA^itmwio-uooag, ^-ml^nao cmmaCaocii/iA'^.**^ rsie.oi*, Alt^ttr*Vlni-j., iMwm> u fm1wJi» omsls^t»^ 
^i<m.. aaSoovou>m. -n»uj-uo g*jaaw. ^ttn -rotWiiiwnm" m.tul*>s A^maA >wmi*<w>W&<rnt> B -°* o^" 
oinlrtmltmiommjlBJtwo,. naioi^SEimoW w^oei (o) fflou M mAso1<o ej«u u m Q *^nto (o) c^r^aj**^* 
jtota-LOomilma * fl **tn«rom miiSAlc&i-oi^imwjj.. a<o tfl*.mm>tisl; t | y mtrt*j/m<u<a (ji>) «W^i n-iosora^J "**" 
(<n»)wn' ^gwi^om»", toi»rogi€vs ajtoTutotKAraKnotin tulwjomjoajorarsjoog OaJoaj.aajtgsttAOsnBjj tmttreglPoaoJS oraooa 
^ruammoco/i rtV1o-u>©fjii«i^§*mi au-^^^ '!^i 

(nj^i-rolmiAOttmi,, mmjl(nu}OTa*Qf, arusm-m «•mgia»j J Agj. t ■*«4^ n ""^^*^^N o * ^„'JfT 
m tn^nJl^rnirwj,.. «rorunto. ammlsjruoai auotjwijon&cm*, AerKOr^oo» •»^rtmT<mj^^^ , ^ M,l « I ™ - 

in» tu1alftj om ^ui^rolaJO(rr> , ' 'jDturo A^scuoaiaioay o-oi, taotijojnai^Dmmosm'" fe$£ yU IJ*) ^^ o->»«-- ** 
woaww imij tratu* •,fcosnti 1 tu'oi 1 m 1 ^jlej m i otral^^^JiQwn-' m&amcuajmtBa&ino rO.oanirmm". otoj* o_mc-* fm a ; 

5. l nJ£j sio>aaj6tJB5i& *<dojci5 ©0,10 sistacUttOteol^o/ltDn^es 
&iaw}}1\ tnluo^oJTJiojoaii^o, -?o<oi <^-mt 1 0(jc> u njro^.o 1 rafto(0) «0> o 
t&omjjo *mri>frncojo6rnV 0, (ronjJra ittiom icrojsg '^ujomj.fi-*c» (*©-ot i6>mnJo*fRCTmjj) 
fnJ°Ujej« njl9«&ojJo ^i-ucoj"®: *ms-ji« <u1cio, mlsersco mleora 
*n 6>3 nfl<3<jj?ra@ j<rja (sooj^mncm ) **"«> «f>>-fi>6^0£g o -*cG> o . 
6>*-Utgj cuicfM 0jnuQ u ^ctjjfljocrii oO , |Df-ri gogwru^roojo oojcg 
•jipjsirm SitJJ, *fi>ora . <m&>rr«CQto6m u « 

n » tmamrruomm-OTO) tnramsoJSlccyltDl» jDrailsimtyooi mo» 
o&Co^^CTTBOsjj^ej. gD6>^orojj «fi> q t<w ifflu^^nro%1cfa»^oo<m 
(m«iooDcrT> .) «roEd 

8, *majD Q 6>3 msOTltoSmlrtr) (tjjonora<&ami&o-Pro>) -rooj 
mt^noro^rmsiriT) (gyn) jsttiia6njou)m« iffraruiojm1f|Jl*jw^§1<oi 
t&i^AcoJoasmo? I * 

ra-s-odi, (mot<wu) <ogy) raroOjA ti#6>*ioo g^a«ijowuj«imoi 
rru 9 6m*rn u u>1j3J Q ((oiskto) cru*-wcoj<mmnai36Tn w . t^cmoioo, 
n^sjmo itf)<&UGm> (^<m oja<o<fi«^) {moruro ro oj 1 amo-jwa-s» 
cw o ciTB0cojl§nej . (raiorai 6>-&o ,-nao*,Tn u -mtmltiimoskiKi <rocura*« 
«6iujfD o a<mom^ cmf0> .] 


*3.0-N 
^r>^ ,TV-y <\ ■>* X t^ V"~ S -A 66^-i^a 
^ OT^O*- 
"^ 5. J>! -^runi (<fffflcuno) raTtij^n^ran.aauaJJO U^l (oj&j) 6itnQfU5oas>2 »*-bW ean oiOBnj^ 
(*B^rao*jJ (>J) b, o» miuo^iucmajoco-io ©© ^ & H ^mJ M fiB(*°»i') ^ 16 »^ *v^ tromiCKrauroia-^o) 
6. jWij cu1§ia*uoctJv1 -^*^' cswruralraomncrTagg injojomj-fl>oa, inJajeu cm.-ti-ij-. t^t.1 ii ml6oi3Ca 

<r^i(*^<^*^mh)™^ «®<™& ***** *am$m-)tfi}MM#0m*wjrWi* ^> a>n«Baj«s 

O*a*3*7j6m3gl<o5, ^raoujicuctu^tmjj^glr^ ti* 01 cnlo^ u iiJtojaocq; B -soga '^-U otm Aora^onarrn a i x g 
a aijfl1^«nJ9iCTTj (a»oaJ tt aJ» u nJ4ioait »aj(ffl©|ya4crn) 7- 15« U- u ©«nleimtyonl moo aAsHslej 
W - m-mrrjs-uslcolntolj^mo^^ *>Vi asrul&jsitatm, tmwcruocnsiraTw ij>ai ^ej o^i arb 

aajo /il 2^ojsruoa)<n B , itumooTOo, m^mstn lf-i r! ^ (T)*im ff.8 fflacoj>rt*">'loT> rj f Jt ^ ^ 1 a»ojft 
db u cruotra^tTjrml^srrj- ^/l u * «©»<*<> ^asruoujm (trua^smJoajTmtyoo-J & aJc-ihSi, c^CTOOtai 
\JAl -TOOJiO ^l «TJOr^lcojnilej, ^cruJsnadlSltry *> ^6^0 <^'<^ 2768 aa-ouj,: rnjjao»: «,• #. * 

/nuk-i» *ji™aj?m ««oiirt.Jd^mi" waw^^tfI*i<WWiri n * <mm*i»>* 1 ** W"»» WJiwowlioiajw^"-? 

LoU^ ^«.ijp^. ■*•«••• *>e*W> a "*■**** w«*^-*4* ^^ ^™* **" - &SM 
*,**no*m\ **m onci^GW-n*— «i- rwm. o-onj. mraojro ^w^^. Apagr.o. mmil (mJ)™. ' «n^ljiMM 
«1 niiwnwl nj nnWrol «^orrji : "r^cijralrrilmlmo aror oJoa«. scoion* ««Aiw^Cim^* «wroiojca i^o^: J 

«Aaoajiio. '«noej, A jffl»iWUOi)o«B.1eiJ 1 # ^tro^iTDOwlniirmiiwaiiaiOSiiiJinlAiaim^ iiJM«, ' »*#**.;;■ 
p^^M^ («MJl*) c*fflffo <et* oj^« **S*0t* f ***** **t*\<*mu*n. «ojsj ^oeojo*^ 
cvoro ociaojmD^cwaioaemo? I mW ^ M m W . ©rmj, mm/p*r*M&*m** ^ m h *> om 6» «*«nn* , o«ro«\ Ul :«l j^ 
(W.j o©""© 1 " tto^i" ojo<ronnj i <rMfc3firB 11 rannj* mj^wijj.nji^. ( L»^ _, jL4i JJ-I ) \: 

ewralniD^jBS cTO.«ajsoBPguy9, tnJnpoajmAOfi<3lu ajjaiBWoSJ/mRnoa/n ©a a&i^isijyo*». cBinnaaslor^ 
ojo«f» ,fl»c» n^a.lnAD5 i ^m 1 flnnmij J .. ©fuaJlPA05 araia<D8 a>o. mjffl ffls eiosojsraog ^o^oss^^aomjjr,^ 
^.n.artiroi rirjjcraijj miniYlaji mELjos oneajflrco£laio coo. a o^o>1fln<0fi&mc^fm . orrwjuj^c- avjoaf« «nlrojaomiaa*^.^^ 
rjmwrio^ grtjoauol^ro^cD^. n*jojj w iWj. snjnojjaooojoiooujm ruurw^oej.diictntola^tt mam^s nj£A^Af&B«b tjnonn^ 
nii'fi 1 'jJiojrmrcritj«iiT> u . moicoimej., a.w injAoroiairol^wejtiblroo ro6ionofi> {oj<o.orofmaV>rao corartnjj ngjRjo mromj^JMlc&j^ 
riiiomiD.; nijjnonjjj* «K^ajTRjGiiorai meoiom <ffl0i3i>l«fc@3o-m u iAlav u roi oayii!hOo; cmnjttileJ^c&jjSra* 1 troi1aoaciJtij1WJonW;-.*J 
ujjoa-ooco, nij)0<io)o ajI&j nv.rarofinu*oTasig aijjOomloicoinl roio:oonJrojnJJ/fcn> mjjnnaoja OA^lojmgJisrssjsalmmosm'* (rgjjj 
r\ro^nijou1i3iJonoii. rT^DicmoniOoayonoojco o\)ffi*coio'l««>PJ J micoi u . inju>om1<fl.gjj«» omroio^cw^^rooo» rm^ogor^oejijji^j* 
oiDicomcn»o 'si?s@irChCa moosnJl*e>g1*5 gcnBa<B>1ro1<>hQa, a<a»iu<±i. GroltomJj* OMOUjjaj^moca» cD^nocmalaijj a1c\l^Q*<mj/uj^j -j 

tinJ0iLOcn u U3nji. mirirB>onjs o>oaa)o7 I amsjoglcDi rB^roo^omilGJ^rooEj — corac>OQlBc^i3yo«ii^1ro8 — corora ejs"\aaaawn'/i.t^ 
jomamt)" ai&oJitBcis ajsiooorw cuoa*. 

gDojnnsjs gfj<9 (njau u rtnoAjm<d>aa o*fb§o.Tfl, ginjcOdKijj m€nj1(ou)co/)co% j&o{co>mocn> u w1(rojanvffl1^o>t6^^cBirroi*^ 
caoejonniojl^roJmlcm» tnJOJOoJiOiCT&oo* roijoojco smcorjoodKijj cojamwwaoc» ncijcoiml^jjOi&osjj^^cmccjileim gjojro ajo.po|. 
mlanWCJjlcoojjCmlReacmj. acmocrnijaaejo. fU3m> u roioj. mol-ojosm^coi 1 '. ^ji & ili j > ^L (njA'tJ^^TOtmiM| 

mgj-iTOOJco rt0^nlo g^asrwotjumsiincn cnj.sojm^wlgjjj. mj.oowcorailojasm .) nnjcm njOA^u cstMHoero" ojisjbT* 
ania» u . <ocro1flmiffl ^ loranJnJOS^iaaij., cB^oraooJt-nwcnagjja mras1av u UJ0mjj3J»<i1 a\>-cn^m1<i-»»ijTranlm H gijro awsjc^jsl 
nJjmjjgs avo»Mioffro laorosme fBs»ejonOj| Ajj^ciml^osja^aTo: 'ibidoj*— ^ocoinjoiro-jigjsimo oo1«a* u nD rai^TamOdssAcoJlgli 
(*_>|j* 1 jiA li J?) crctaejanojjnjlorto iroliihucaisis lO.oolmisiitcraiiSaolajjj iaaioi>rLi^ms,lEj. i^oj.^^olca^mocojlroiiadntojttil 
Ejotoko* cuoaRnsogorm* <vjnOnJ^0JlMfja6 cbwojc8^« inuujs»^ njcmrooopliiscmlej ng)cnij crooro.. BjtBejonn-i acuosli&ciapl^ 


9. imouiajo t*iJ(WDnj(rooej1aifocGi, fflnno9Drnua1ejiT>oco' ( 

crIoooo roa^lfli»{jJlQn3jf> a>Offif^^tBGm u t\Jjaf65ar3Co ftfi6ajraic5>s 

rJM|l«>TI O^l^^^ 

10- mraLjacuo (tmawsigjalcnoj m%t«i>06^iiTO^c5>say flt a^cjjn * /i^ M/a/irrtM**. ? 

croaJradjcajjO^jiiW?! ag>aijoej04tb (wora>'l6i<iao) ooratj^^riojBia^tijo ^t*4^^l^| 

,8,02)01 aroo^sjg ) 
oy^dl '<, U em«ru. ^oo. >AHt«MB ^^ <*,«*. oB^arto ^^^«^ » J^J^ 

mriw» ^jl oj^» (d^) admurlanwH 10. p l fl muKm (nrR)W)a > maj „ ; , 

M«An» d. (j -j .m. «^* 8i » 5 •cM.nou.l.uani. , rooarau. ^j u . '-, BSBL * ^ ^| 
QJcnHB8-eaa» i agr»lB(*oeoi li » l>ja oajtmoAnl mraoiA dbaumo^ajBa (amo^Bal %i T, m 
(m».WB»1, awr4Wco)60Balna * a * vv • »T ; E * hr Xh 3?flB 8fi - ^*" «*"*" '• ** ** CM/ <??> 
41 11, iifllfln«&.Afti'}<&g1flA*>n-J§ ajrooBOTs^gjanJo^jcm **U1 * 

o#ax*BO (mv^aJ*iifflfliooa)J om^ s>acnxn^m6H<ai israatf$isai>g£co> , \ J ^ ' ., t /. , , 11, t^- a^acroo onij 6>ff>cracY)i, (<u§og6) 0»,^cmi iJll> rrarulsis (ĕĕ@w>i) pp «Jtootttca »»mittOAO«9«fi5yo. araru» e^sn^sicmojr&ci» ajl^ccn^i^os^icuomi^ «tboj^s c^rtn.anjoasJ g-ua«ra 

rttttajraio^ rvm m a, fT iicm«.n a j- aajo^o^wa* ao A <*a*4<. ^^wrn^, ms^lnd oj^/m^ojomi. mojrad* <*.1a»i 
«owlcom». «oannaan., r^aj^lcjajyu. w^«" «wjUo^mi*<te nfl»*in*urt*^ ^osj* a^mPkuoa» 
a^imAn»»»!. ^aj.sowaji. «»u.Wia. «gjcnl. raloa) «a»o«i M * rt > M *»^*«1 o»«*^««*l«*, 
pn,«owiDB fi 1«l **Ml«flJa«i», O ot>i **&*&* laJaoJWlaaja *i»*i» A «s fi «-*i«J*o». aob^wo. m<«n» 4 nj»o» 
majoaom» LuralM, -wo^ocm ,*»<n»A0gp. aJOoi^uapM, ,f«i*Jiuoni*tftji3ft«««li>l«* mj.^l-»-.^, 
«nuo^iojlooio mmM00fum*#i *joi«»Ao«n inart^^ ««J"»"*» ^ wn«t*fiA*» ^«^™*^ «0,4 
civ.NU*Mm» E t>j m .-oi«D flJ *nm)fl«nmlfi4afi aji*W-M«-- 0-** "S*<* fln A ^— «4. <Di In^iOM «n nwel. 
m«r.. car*^^^ c^oj^mg^l^, mn^nn^i 

oio^llaEOSA ■-*«*!» E-ia™o^«oo^-. w«* «tt™™- *>W*™4 oom"-»..— ^J mcn^loK. 

nuawu. «««mW. ■t^MtM' «t«M> A ««»*« <"i™l™>« <n> J W^.»^-|»•.«4<™'> , '• •»& 
•«**«. '^o^o ««inai »4 « a(ron >A-' «■»»0 «^^»4^°* •&«««.-»*«B*«oi fll i «^a 
*um.. J.1 4 wn*«n«<e» ™<wmj<w*icm E<"«4»» <™»<>«"«'>* ° "3»=««"™ «*™ <"-i">«<%n«a "*» 

12 miaolweo «m<tn<a>i», «rai?;Bj'ao>oL«fl<Uo« *i oa1 i£i$f«*5&'' 

[r^sml]*.^ 5 «i^ «olAdwmi. 0UPW •«"»" a>A0 S £$$^ ^^ &$ *0 

aio^i^aiQ2J^enwcnn ; — 

13. 1»W <khoI«M4'. «^""*«*» w™»®4«. ^ii^ljUj.^^* 
(06>l(» mllcoiA^I^ 00 - ^^ 12. «iJT«mww*ol p& ffit"P>i 6 > 3(D o fVuW C^ cnianlacito ttmrw a Vj m%* *jpjj ptM 
wi „ ^i J-uIj 'o^^wmi 1 (fi(o^oaii)Mfl*i. ^j» (OT^MLito ^l ml t(oi (cmu^) fft,&tu*ft 279 ° SB-mJj/ m>Joa«: « iK 

rmnui., A A tWronJ « e^ «iu«» «bojp® 010*14 a«**WW ^^4 flA § 1 fi0ftjl«i«"«* ttuotwwrt*^ 

«™i,<* jTmoi «no^i ^ m n***m*K<**«ta*™ +m^WtoMtmm* k 

*&$*!&** ##****% («*) mwfl**- «co^ca.CKD.Ir.icro ^«an^*»»*^ 8 croj,: c^rssKJOgi 176 «* 
iu1oji0ffoi5rch1f« cno» ioJtT0 o <ai30jl5J.frf>i soA(«« 6 «s>. 14. (goojro) oJj)gJ3(3un>i<> «nsicro rasajejjj^aioaci) oj o 

KOJOiM Q <0icaigjO6>fro 6>aJC0j u tro1gj. rara6ST3sim, agjRCrcio tcuanl 
«OBomwjldMi f (Trramnil «50 J t»>ijp.or$roT u iJ3(noai/i . 


j 

"J 

IH 

i 

I 

t OJlaoojD-2 

16. saioacra anejofow>5ry6injiw<!G>gjo6>iTJ> go<&sv§ fo acoo^l 
(^ortjTm^ajomlnyi^crnlgJ,; «srtsi f&ocu <&03«dsi1savl£jg!g 

/nnioJ^cLiomoau) .Aoejtojomcro© {"anjoajja) (BTaftn1rr>ifiTBocaj1a>1 
rf*>aa»l£j. Ku A 


14. JTJl a©gyacijfb^tDlgj ^j.f^ oj^osjmo^si^ATOJ^o^rai j„ji sjshaaja^rmooajonm j4 
sim, onLOoroTO^tD (cojjjoa), cTnoroon) tsoeojj v Us ojjjsjooo toJtoyiAotetj&ltaM 16, >^ Uj acnoiijaj {&o| 

iw ) ffin>1dscml£j; *^> gB^i^* i> - , -> *r-* Vl Qfo comgi^rjocTUo (o^eiorwDsru^e.) rma^oonn UU.:^ 
rolnnlgy aij* 0* tosra A00J (&)O3(franscj3jjEJ o gc3 (co> ^j u q^) rrumcpjcu ff Jlj! ojjjcm ojoW ^aiotrcai cre^aiDcralcni wrsAOCDo' f\j\ ciojrorarai ^o , *jj>*OfoV /_>) anjAiOTMi- ojKOji 
»pj%1§i*r» v . DaAtJAOOBi ojocrt ADtMiamjoco ocr»lS>cH^n ,, aj1&Y«i« a,Q«> oJrx>t> 6>tfw9,6vuoa«icTD AoajcmOBtnJl 
trowm" J|ji ogjnniBJOCoJiannn". oeiOAOojrfuorofcmft1o>ccA n©gjGojf& * ci>yft1^ ovvJCJA CTT>ftnloo^ ^ooogo 
CTTJrtn ojoo cnotrmoai joojmios iqv cnlanncjjcu^., cjjlteaotoojio (0 1 J J &oi i -ajC2 J Ag2J J *, (BT& crumtnw ajcnWroo cTOOJdj^i 
oj» #j «Bctolmi B§i* AorajBnococnj. o^«rmlojcolAco>1ej; nnJSrrnoajJlroldKii, fjnwm cr\>t«ojlM A, o&cmj troop)*. 16. croojro oJoajicro: ' 6raifiTOgs>s roie^lcijTooaj, cn^oooj 
OJlcm u OTO<WDToi1onSo GltjJcrucoTcnltTTa^oij SToisoragsis ojlaOiRnn 
[cjo1«aaj] SKnOTaosdTa afJJ^mo^^cfJro^ocTo<l^acMm! , 
Wf« -11«' w OS^^ 16, )Jfc croojto fuocx» fro ^ «miros 6>s oastij U > «rjjsreooc&a t^uimo^sro* =9 
srag o 05 ojlaolioia, oaonnl ^L^- 1 fJt <jV" ^oo^ojncro^rrjcoiml (ajl^otosrotmias) taloJ nrru n %*h**n 27B» it-mimwtm* 17, (msaftu«») tTOcuro ojrK^KmimlsKn^-jOon «aajajlajij 
o&o^*»! nwn> 4 «>s mrnBlcoja^m, cTOcmoaai_> Aro*oJEJt> [truo Im!£$jK D^^lit^Jk»^* 1 * 

anJCJ 4 «] cgfiajc-Kitx»aooJi - Q')fi)mQO<&(d«tft><syt «ojcgjA. colow 
audiattiijj* o— oagni>« (oro^ciJjjjOJliaiaej^ea) cugaro a>SiM>a> gg 

frfcgo<& 4 CTT> 4 . o4»8WSr^S» 17. >-■ «M-aA<*>] j <& ijlji L j» emojco <uocsjJ 4 nriroyi*mn_j | oo 1 fi\j ooro^ <ftca> 4 % «aHS^a 
ITj* mamjmSArmsncojosim jji* aoaj^sls.m jj#HS ast^ (ww^roYl, <o.rosnjej«, l^«uejj>) 822 
*1 nAcj-DjcoiiBOtaii^ raroagoOo *Jj! tugs>cacos<9<3» (ojlrocoo) cjjggcumosm 1 ' 

maj1«kJQavlA«.M & ^ty^i ojmjlaj iaIm 0tf-|p-M* «»««1 (au) «no^lroi ^«miA-aapi. *»*** 

n j«n ft nrro1 a ji€.A(Hn [ u t.uo*TO w iomo» 4 «j*in1cift ^alV1«ij^0- AJoayicro ajo-hwsm" <m>ejOna 4 fia"uyo1 &J*» , mOJ 
^MUJl^omBmmJ^nmns^n^mnmiimgjaaJOoaj M^W' m|U *i M «*»*• i^«^» oajm ' a 'S' l(I * 
*",*** «iMMgB^ rrogyaaoj, awnJl (m>) em Ea J Mm1« 4 rm A . ffl* *_«»»♦ a>mj1( av) <*>i mm^moawm. 
maAAianaojioeraaoj* at* tt>1<o«o*'i#.03«»i o>m:oT» cou><w1ro mo.& croi. 

M^^W^^. «airt,^ «t-JWwHAi^AolAj^ tummt* iM(tu» m0 aj^i^i-mmj1(au) 

a®09- <* W»«> 4 ojot* ^wnl^ ■««» «"o 9 *™" 90ru i° V W mi|1Jl ™ -*"8°-* *<*** 
aJl«fl«ij.«fcqi.owi«. rBwaciaoc^l.amo «^^ t«Ja m4 *,. W' 

«asi^atu »ajwW*1,* 4 <tn 4 . ^ao^ oj.*awa*.1fl* **<&*>***<** ^laj nru..aj«B~- aj1aj,T,1^irmi«™ , 
^*mJji.?mja«.1 croagnnm.aleKTSa aJnltm m> a «a,"0nM.u* IHWW **» 4 » *"o ajtM»4*o»«*wr» 4 cwos***** 
Oi1aw«»1aJl9i1«» ■*«o« nflB * lwa"a)0*«ofl»*4<m o . eanMa»»^. '«»- 4 i« amslcmc*- ( L^ ) n^rmcKro-. *»ftja 
^mjlamo «ia«-a»om1*asia«tt* ^40™!^ «1<*-» 4 «v»>««. B »«> 4 aJ*1 ^o^ajlcoSa t «Jlc*1« 4 . <W B am«n 
inalmi* njj> lfl »a 8 *i*«a» * »<ua>,«r* m£™> v mn«*«™*l<* e* -**S <w 4 «J^tf~o™» * w™™oatfl «cmae, 
nowmm ^«flwej*4ia «-<** ««*«» «a^^^m^l li) «©00^ wlo^nMl&lnji. «Jei *o.^<* B S&c>jc* n«m>*® 
«*ojw1mi*o«u»*«" , 'w«- wa*iD iijlrMlJ/. ,Ml^Jj1MWn^jf** ««m»BO» «anla^a aj1njA*n*. 
*o«n*w*4rfl f araa.iaj^oo-, s^am^^., ^m>m1^^1. cu>w>m mmpB**, aajo^toj^ ^l 
m rt«»0D ajloii^al^BJO. roiacm anag^. aaai1 l m1avmoa> J 1« 1 >irmi. a*og«o. no^sralnm ^0^^« 
truaule^ av.aoj. w 4 o«» 4 «« mjwoi 246-351«* -»«0004 wlajcrt ai*>»l«o : »»o- «»->«, «n^roucra^ecm, 
^^aaaiajlacnoBi -ao^ i^aj. <*OTOl«* 4 a™ia> 4 ^aa^mmlmi rMa^a.lmirmlaj. «ttmnp«6j, ^OS^ 
OJg^ Jffl|H*«-«* -*«P-rtW (UJ« *'l) E™ b ^aaoaaaa, <u1a™*cov 

mnul (au) ««1«»«* ElAJ*o»- ruoa»iAOTia»oairi : 'roaa^AOrtwwlAOoaj^ ao^OAOiajlm* «ffloaoJi a 

.-.m,« n fifl n* aoajia» mmjlaj-eia mftcW*oa»fflo*itm. «momJi<o>a1(c« pcu^ craejoooiojlm" n^noaj. inJlaraDj^ 

i^-^lasLiis <iaiociuio3Bn-, m^- »»l™» ^^ *«^* «irnilttaj^^ui. nffl» Q acmoa 4 mfl> 

1^1«.u («iili^i^i^l"^ ^ielaja^oaiomj-nj^l^i.. acoi a1ojm>. aaiomJ» oj1« 

™«m **«*-»«* oj^cp^t c^culeirm- trucm^ajl^. •aooJie- ^rmacaa m>jrrm. «.^^cr.i^ ^jo 
■StiU^ Smjoa^i^ocomoa.lcoicm^ ^m> 4 . cml^omml 

floojia"raa)aai eoco^eojoril ti^1(cm)m1c«cwm1ocnjoa a <*fflinj1 ^(mlejswaicoi «oa^k**» ^l^locmajo. 
t^WMaejo. Mi«isi aJi»Jm*ffle1rt w§onff*1ro 4 m>1fl tf u>lai ajI^j « m4 Lm««flS fi4 , t «looanoaasimi oai«l3 
«aljiij nj*1^iPT>^a«' o»RJ0^4 OJlOJfo1«»icmi.:_ 1T «p^ 'jl>- tk - \ 1B, cnjm^JJjocruacwrorarjjO, t^Aow™ mcDwnu1 o 'ctmT\> u cA^'u)*^\5|- fA 

«nilart^ [ff\> w artftoiflrxft1i*flnrjimo] c*Ai<» g (roi ) 6>4W)CT« u (Braagnn £>*^*lii£ 

<xmo6\ao%J+ rurV]jro>*n3sig moo «&1v v €>o-js^rarmi J <femijsmocQA, * *l'Wl' vfijll 

10. a« 6 a>1fiJi ^»i§«8-|S cnlejaiili^ nJrf»nAag«»j» *5 ^^ 'it&l'' 

(^l^^djs^omnl). n^o*fDj$»trn. raraognnoarroios^ d>s*aoo[OJl ^j^*!^, 

m»»] cefiOJoa»ocDnftjtTnj. Oogl 4j£p 

20. (BTBogoo^l^nlo Bfwmoa>1oJffj>i6>«Jmi mo. «>*o* u rai Ai^tA^^jK^UA^J-^* 

fcB.oa<o»cflJ£* , moganajroYlmj oJlR g «jnriomOJjo > m1rosrj^oca>«&£0 Owl^i^l )*$* 

nUt>ri>oj^i mro9i& o <0>ca> o b OAjtsu u rjT)^, ■ V a j i 

1B. I' «- -p rno« Al^^ajs^roiwn JiJJ ojronjroiarssi^i fflejift6>g ^ (m&ognjjororoiaeis^aja fj*u j 
(tooj anm) u 60j1nni, o^jcoj^.B.osn? ^l crum^iWJjOcrwaictyigroj, 6>6)0j«ft1§ &£lftj ^Aowaojgm/liy, -j 

(roooJlci&j) 10. >»^ oj<oan .G,6i<a:o> o i Jr i>t* ejrajjOiloJ,), Aj,§€>jy§ mlejcortroii 4 JJ' ft® B yo«((W6Km.) : i 
nrr&o^nairailoejioo^ Jiji a>s<&«.> (cjjlmcojo) §££ro>0oTn u 20. Uwij moa i^ffc u rniroOfB6>^(snjej6ijys^ 
irrroii«oAcaiio K>cuca> u roii j>.u nnoci&o i^t«1ajra> o, <oo*armjo •Utj traagaoroTtnlmjj mo* mroaAjraauja 
encjco) u ra>i i£U culR M 6ro>0ff>o, ro>ro>js v 6ro)omo, CDJj«& u roil ulU JJ. caroalm^su m>acmoroairoi1ra5 roi? 
oocnsieicUBOJi, (mlrosrj^ocojA Bonusm») aofujo u («w) msojl^ojj m>1au1gj r,fuain^3mj J t(0'*o«faa' 1art armatny, (8iaa9nnnno(m1^ u roooJl6iaJoj>* oWU^' 
BrmroaJ^o fm<ru"inj1ao u mgoraj J cDoo J unuAOg^., aJ^lAoaaujjO «agjoan^ Ai^^aJ^iji^lo^^Sicinalr&jjCrotii^ 
jnmlilmojoal 6Ui*(o^cn1«3 aaT>le#jyi«a»o (TO^Ujajnrajj lajmj^nnoojl^jjj <a>oeroao. cro^: irocYijlcaiog* ?8_oo ojo$|f<j 
Brnloaia cuJjOoiJJjOcnitaoilc* fDfl»^mJjfflJ/ru ,, moo «^ajwj^ijioom ai1ajco<rru mra^&laintjijsgTnjj amoaoj^s», ggD tt»tn£t 
nOWjrai oon;,ro)rofljro}1fl8 aJl&Jib BjjAoJ^ooi^om* o^ogonjjgg^nlsiar nuooum^ujl^jjo indojIbs cno» OTOocruorol^lrol^iNirrTCij* 
rraogfirwro1iiXifir> owsm&^roruitacinlojjj. amo^ rcu^: m^ejlejjj,, irui: oaoulauj^aj^o nJlnjolojj^o^o&mo,. (araroja. 
Bjrulos *^9jroi?rt ajlu»alAfQlflt*jjno1ej. aja*u1tfbgj« , aj*oj«nsjB§^«. iBBo^ooa amos^ ai1a»Qvaj Q o rRom>jCruro«rMj 
ol.qml14J^fflJJ^T)ioal(^]o«Y^ , ' \\j\ J JS* (aajRjo.m&nn) nraogaoanraos^ ms^.-<ramojom1ci>a3)«-e^ajrootfij1n8cna) ^| 

OjtwbJj" «»0oTT^^**i(T^>1n , *. jet^^lomOTOOTlro^mi^anjrm^ majye*^ ^3©^?£ror»j«Tjon1i' tmauj^sigj, »*gyo:iDjj 
aslro* mlmijj tttrjCiaj gogwl^lrojjCTTiioajo rroroij aoai e o u (iso) (nmjlau^os g)>t/)1ioi« iTOmjjmjrol^j" «oru colropjaol 
«JTDJj a^m>ii80if0io ojoosoo, otUkl ^m /cnlrog^t? cja fiOnM^T>») mroWl ngyaojj ajo.TOTaisnloniO ro>ogjft>io E ( 
n^JoijJoaiornTUoBaaiJsrnosalEJi,», ia.^ai1nj# f 8«i >l 9 1 g1^ cmliDjj/oam- -aortLijl^jaTicEnlEj^,, rroim^njiL. mloil i»i. HBCh] 
rolaJi Qjmj'an^m1aM M oQjjj,, <r>1rojjp^QT*ojjjao*a (O^njrmotinA crv),mjofo1«flaaJ3mjjas ooojboj. isoejOy^i s^a.gapiGoi 
roalAlcalctjjaTiJj. B«o§ao«>1cm^ «mrolg Sm^ ft_iro1«eAitiroauceaiiao*m (SKS^mn aiiajmrorojlc» A&CTnirmroi*! 

21 (menjloas^cij^ojonoctNaMaalAOj Si^cMayrTjoaism^ruj tSllitl ^l l t'l /# ' 

ajrorailct* fjjan1ai «a»a.>jol cjjcTnog-joyeiros» OJraroTaiaiomo mlmae *^^v i^»v *y^- 21, iiU^ >v m^mtM ajrjnn^^^Blajlg^cwmo ^ U aj^oj^mA^aanaia^o© (o^crj>nd.oJ^j 
g6>s) curotoitmsmo ijjjw-m (romroffl^ttA(j^aj(o)<&cojo1oj^ ^l^I trutmia^noa&D^oJi " xr : c *r 0>* TA 2793 22. mmmicKttKTOj, «toojra aoaj ^aistnoo aunoo tajaajOBnej 
m>mA«- t n$omn@ u t*Toaa,nno cwoojsiro cmimjm^Jjl&j t,(«cu!cn&) 
msi«ran. mwojro njosrorai^; l anJsnQ<M>srBOl (srertoac^rasrBtj 
oJiOJnOoro «HdA3lifl>go«m u ;- «rowoagnroS jxflejra ^najrajos 
aaxoo (TOimTcAiiu* oojcaj^mlm^^tjrm^. raro226itft06ne u co>o£0jOo 
flm«rac»*«1s<5ij1(tsi rr>^oqaiC"-''»*o^«> cunujn^jtotrosm*; co^roil 
a«i9i «a4cgjroijiJi u ; KT0^aji36ijB amroocoj njora>cannej<&a ajorau> w cn 
arat/ocn* CTOJico>iiS>Qaiifl s>ajcojsn>o. 

23. '(ggraw) goR»!, najsK&o cr\>annoaram06m w ; stucmj 
cwinoepci^noocnjimij nalsauos^g^en» ; n$oVl«fl* oara ojTs 
CQJ0snjffnfl u ; ofl)myig u rajoojcro njosroraijj: mT (9T0fofi6>cn ngjmlao 11 
rt^irAruToj^njlgj) tmra5meifflnV. ratoenmijSYi cmocmotoraTmnroo 
moojcro r^sicm^aanotaaajl^jGjojgj^coto mojcoj^tojnrolioamo. ' 

24. ratoagaOo [aonj^s^] ajoerortn^: 'rarooj^mn njnscojo 
s^glttrtA^sT mTsicroo ojlsccyosleim aoJoan^OT^mnmnrorm*, 
trolroejcpjooa^o mroo^ mlacmos^ (momlroil t^-injroitmnlojlroT 
«e^coJOony. mluo^^jcojooca»^", rfh^§^a>oro1(ti36)nj§ njejrojj* — 
^Jlearo ajlejroisisadirao' — tBTora>n t<o>roo taJCurartJTmndwoojjSm ; 
ojluojcnJl^wi^a^io, cruro5rf«>roQjBSoaco t^curatOTo^iaini^cojj* 
Giiucgj^cmojsiroo^l siis». ojgswc&aosj^oain ron<M<» rareojro . ' HS-tru^! tTOJoo 1 '; «o! 23 


«J-rc 
>iM>^myMg$> 
'/• ?> ^M4^^i W1S& 22, |JU> s\ rfffi>ro>ocaifoijj iHtacura tti-Jonjtrol^jaajOo» ajU J& aoaiijaleimnaaitOD ^ja agjnmns, roto 
aanno msisoial («cajrroi,) ,** raracuoro cnjasnjm^uilojjj, raracuraomo \jH rar&rura ajosrorai^ k*£ V ano 
bhcw unJ^la^sn* jU rosrw ojaojnnoro s^Bml&^sm 11 y* raiotmn [&>&* 6>ajca> u fjB i^u, 6roi60Bg1aft 
iajl&jro ^. > /ulEjroijSisaistia f*-l raioanlmotoo culcun.wem. fc_v* Eroisoacto^lscaijroo jU miocoj 
/caiLQ0invo) (iu*aa* Sb*ij nrtdTtf**j .«rtgjntjati^ oj1* u a1 ojroijtoraraijroT Mj 6ra60Bt*rfw. o 
d^raro°cnarocramoJ o m^*«nr>» , mcart^sro. W^j-J amroocoj (uorolcaiacoj) <uo<mcafl«ajdej 

23, li^» ut mlw> u AJca>raDcaJ » io«o> (©ruco) ^^ a®s>cmo nuanooaramosm" *! (maojmjtm" 
^.j • oro>Ogr^iOOoomjro>i M nJlscoJos", e^jej^os" Jj no J m1rf>6 1 i J sna u Wj v «w oila 
<no3 u Jfc ft®(mn§ajrt nJoennmij ^jj/J cnT ffjffltoil6>m nijjnnaa n^roonjnnji (oj1§4) nnrosroo ^j 
mBcuoo n^eicm mug%* (»« rt * fl, » ,B, ) ,0l l" eaJco. tt (»>1ro1^i > cm ( ! > yiidl J rorasnmj/u cmocmDCMjrmntai 

24. Jtt ranagnno fU06roro>i ^U^^J <&#&&&%> ^-njcm mnocmos^ «noidwB* ©iua»^ 
^j^ misinoo nJlsca.osl6>m «<uoefl^ro4«a>oer*2, ^UJl wvro«tfto a.nsasosj-^gnaaidtej 
(oalscaos^nroi.&isl) yjTilj aJairojo, ojg6>ro aiajg^ tltUtt ^ #i0p#fi*m& J r } crH 
w^csmoajii» mTorojni^ro» e^Jcgjooj6nfi u ^ ^ajronroo ^l&iro ^ > ^nejro^saatrt ^l a ijt Vi 
oJ1uoJn>JlaJOJei^^6>rfb *WU* IjUj crutoti^romDsora^ ttuojroitJTBjndwt^cijo 6>ajc» w an U jJij mocm 

(OJjas>ra) di.ijOajasm 1 ' ^ otjoj* w : c ^ oj- r/i 2794 cnoo iTOagaoomni oJrolaMacroe ros^oTmlconralieata» coi«>rro 
<3iios)«rT><rsi Goaj^a" fjjran<0«>£<&ca^ ] . s>ojco> u fo?£. «mbIonkA» 
ramogaoo raj$>ok> osrijlaroas^ ajocuaojonjmo c^s^caijjO, 
*oidj>ig ul 6iQjcm u ftT>i ((dicnjlgij^OitbOST»^ m1ej»ojra>l<fl<aifiico,>o, 
fm7ogj0an^aj1sbaaj<oa) aeual^jjtnssjBjt&anja &>ajca>°(m^. 30-nuj* cTUjod"! 401 ^ 

mmy&m 

ocmmmam x ijh ,#_, aooji # s u ton>*Ji&Q^a>(oj1ixJora1f&6>j<ft)o]J B flnjco> w ga .U.iUl roo n rarao^^sicmm aJral-aiilgjT 
«yitosiio*. ra>t7irmtjj>o0<^crr>> jte-li mrasTQ6«n raToogono aJOaJofflOAJcr>o (s>nJQCj<fl«ira9) orjjsT ^j ro>6xftc>?r 
osrijlomos^ >j rolejoojrml^ca^o »^ca> u ftr)ij U"ij 0£<s>£g sjojcoj^ie ( ( & 1 fajO§^)e>i»>06rB^ v u U-«u* 
al^JJ Q>SOTr3jV9» (OJlmQ2J6laJS^i&)CflJ£o ©-ojcai^tTn^, Bp (BiaoUitJrBlcnJjaw^io (tTO&oriOJjOJlmj mmloaocaA am^ mJjN^a" etojaig^sauosm' . A^a^nwn* OJlOJra* totne*. 25, rarsoojooj» {HT0d§rti>fmTj)1m u (araraiij roo* eiaJDo^tmmij 
O&osiiTJrrnii ro1uD u xjJcaj<uoca>i,n (OTDag^CToriCD^ mtusjjtus ttrto 
8i<osirao cr\>0£BlnJ (> (rru u ujom)r>j^<i, m&i tas<jjacr\xoejajo gBna v , '6$t&m-v 'unl//* 
Oi&&J.i 


JP" 25. J ij^i« raroooJOOa cooo {tTraagaorarml cra s>aJOQaraj6><&os^g <iUj rarogB 
ogaorarainnobTHiraiocrao Uj^ maojsis rarascoara^ ^ljJ crooaYlaJ^» ^rarasinJo ^A. 

cuioomajo J o'j cnloaucamoajio ■■»:-. 
cngj mso^LoJonj^ B2*> ojaJcotHJOglt* tojtTu^ajioajl^j au-aaJimrolmjj a/ltjoero^oj» m[a3<a> fl rrr> ojlaj «fl.LQAt» ^ujOAorooJiaoco go c #^ 

m^«MqT»«* ojIrj sujj^iBKjaJ oj^bujj) ra>oa>etw cjooj lUA^am^Mos^A^^ ooJ^linOtO^iiroi. traaJOMlniB ajlojrajg?*-! 

Bonija* (ojp) msoJlaDjjas tru^u/ltoyitoaj raojjtncaiy, crutjajora^to^romaaB ato^ oum^aili/ijiauicBJiBa nu°jjj*iontfi*^3 

oojppjJj- omioi^ ^otorairmQ6rn'\ ggan^aUoSaJm^UJlsjJ, §r>noo gwnj^mj *uj1io(o) oojca> u ui>1g^ga Lajm>°w>aajm ajga^a 

Lwaauccwjo^rmjj, «»fa>jan$a aj£«£te©t gfo>06m ,, : '«nJ^corsTijjC* aJitHUiO(Oio,e«oa jnajlos oJlej *ioao> nJatttOOism^lS 

OROJoyleJUJlAOJJjo Ktcnjogosjl anj£ra>1nnjjrasgflirim1nm£ ejal^ro>OA$m>£. CTUj1<fta«,jaiO(js era^ ajt&rmraaiampjW' 

miujl^au^cnlc^m^omjj bmi ailntoawjiwico* J^JBlgjlslgy. ra©j<fl>axgrcft, bj» Ato^ojjjAon^mlroi aJcmfl>2arUo&&i)aJQto^sntf 

«joj^akjj^. iJrormlKroauisnjcn^uyial a/Jajn>«. iwD^jonnjjailrooltaioaarmjj 6inj^sjjd> 1 rcjj J d)Ofiro ,> •kisiraiioa majcm*. tuijti. 

«bCii^o, aoB/toij gOJBMaga^rrorm^* o^lOafi{^r l 0.ro^Atm,• toTO&rtt. 0} njocrororaioca/l idi.ojaoio. mlaajamo 6>^oja«rue£cm1 

'«00140' (dtt) omrj-jooj ^tiaoAorardiaoca ojaq*ao^roi u o«>«fttfc1aj <, njoitonso(rt «tnooo ojreoioro m^ool oj3oojj<uroi| 

BTa6^fiO^.?] , Baonjoo.^ Qja6yo ru*«*.s>fl4fm B};rruog<5an &u>a»g06maj 0^0»^ aiiA^mtjjo^cm^. ^^^«wdb»^ 

6Ujj*^onoa Li^jcw^rajoajma^lajimlcm^am^lojaa^crj^ rtiijonmo nt©(in QAO«a <pa. jnailsis toijnJ (Oi1<7iaJsi.A. ^ booj: ••«1» BtJJ" . jja- (una) mmJioiioa liUolnn^ujmoajolOTlirt ^jlBJto oj i aiio i< fl,aJMn [TO«a^rOJ AScmi. mooonW. 
wmanajoiw» JTOJ^ao..ciujov , 'u30>ooa>1ro1^aTj tara^ coJora>i«, «jnlaua^iml.Mio. nKn". BaAtm-oiAoaain aOTii 
o»ro1l>fj1.aJ'''«>f>*(Ba ^Brmraii Aano^oo* «»a§oo t «na^, oiej <uro.1 tojaeajawamo, op&rjisiioaoaio ijcmU' 
n^awianiDlow^ a% iojaaiwmaannj roaaanojwmnmi o-morm^io, mjJaBoojndWOogmagyo. ffitmJ0B^aJic8«o'la5 
m^lmoato «JAOOjp^aj^^ajocOi^ c^in>o««oao rrjeaoirmioijj* cru«toj d *oan u . -^ ; j *_. R iJJ * ^ .tJ'6-i 
(d«Qji&,mJJ»Anajafini> mnulraooo ^o^o^sjjroitt^aijj* a0j.ajj u fmjo> o rrn o ) pjijcroj »Bftjo^ iJumjocun^T^Wp' 

x*9Q*a«m-\wtQ (toj&smim "^oj^, o^raltaaaJi. i&ima^yooi «^coraitB rs»o@rirwgHr» nuaocjjomirjj/liw 
o^cnrt.. «»3 > .oj«oiM 1 eoriJia* (ow) ownj*loa 4 fla (^o^ora onaojos»^^ nraaneis f ) aisra>'la5jra<o>oiao 010000 ou*1 -„„, 38-troi i muoa" i .0 i 83 

„_, ±™»u^x u. n™»™ B1 . **iw- ™crr 4 -i^t- -- 

„_ ojluil mjmjool^aji., i«« c^^ mm ^ m d.<~> b»#*TWWJ, "™!"^, BOt(mU1 ., 

C «rnlMW.^. onrt^ ««~«IMHH ««■**>• ^SSi*^»»™'. «™4™1 
aaomjomj. m).mic«1^j 4 <iaiB,nej 4 . mjoawrona} a»03no. *a<nmi oonoei n jn«. 4 *a»o«mji™i> » 

m.M>o.M-|«i»1«l w»lo~_ e*J ai1u>1 ___l9J 4 r»)<'"' «mcraeis omS_»1.M<~_<I>.. 

•__.„. «^-lejj. .«__*__ mjo_o,o «-« ^STC^^S 

««!■• {•») «__1 bUntf*IWrt«|W-W"*« __>_*-.--»-«- *™1<™""- ^* 9 " ; ™7 .ItlTo^». 

.. ,___, .^o, -_-» — "s&sttTSgr^*??^. 

nJOaJoao^m. «~» 4 __i. oj_i_. O-i-W <__- <°> «"!_• ™** . JJ* ™ 1 „ 1 «,™, . _,<_. _•«-<_>. «© <_o 

•0.40047 „■._,. »_» •_ »™«^^ r3-w^--**** 4—1— «■ «-•8**» ^ 

_W.m_i_1i-l-_-». <rao__1<-, o __*_ onrai H_. ■aii a_osi_ii_-_. ____- 

njsl «ffl,j._J_ <_ ._» <-1<*™l _ <_o 3 _>. ^f f^U» 0. ^^i^«-W-. 
_MMI__r„ _._«__1_ .**_«||P* -**"^^™>1«™^* - ™" * ™ JJ * ^^ mV ^ 

mj_ooiojj., p, (_a._mi_.lm_ ■__- ^^^S^**.'-». 

»_1«_ mj^aJl-noojjcmo™ ,■£.*- -ffl^« "^,^ ^j. ^^, _»rt»_fil_ •__*"■ 

„«. momo» -J 8W- ^^«^^»* __lm_<j>o__»1«e_ «moa,jo_Jo_. __ 4 
«_o_o„<_>_.o„<- <». _ 4 -<_ sroo,. _3!«=Jo. j mn jia° A to 1 mm)lo<»a _W-1S_ «"»*»"■' 

_**_* ojjo.Mjoml^s^ _*r «n^ = - ^™__&--W_4 _™>*- . »« 
p_. l _,.n,..n_-___ ^*"~™*_3^' ^I_*- i.,u_»em_no_<. eunJ^I-lueio __> <*_ 

J___. «__-_• o»o_-__ -««.4^«™«-" 

,__,_-,_. m>iE,_mu ->1<- _i 4 -«_<» _ijo_-jo_o _, - .u_B_4 -__-4_n4. S _j 
_. _-u_v. __ ■^l^y^rila.m.^om. «___-_. __,<_jm._l,_ <_____- «»4--*8.. 

^™.™»™^- -J 1 *^ «mJleJo^jaj^ *.»««-n™i»<n, -4 m..«0j M aV.O4««i S^""i; • 
* ffljjaH..ino»i. sooJja (»»} *i s l H« m , ^ej «msemo-em.001.ls48.njmj.. <raejonn 4 oJlo.«ft raogannijilm 

■P«nMW.-4"^«^^'*'™°f u „. ^w, ' O ^a.4™40*«i»r»4' "fll™i "■ wfflro i -»»eJ l "> n l 
AJSi „,* mJ-^-.-nnjao.l mjln "^i 61 '"™*- J^. «oo^almj m^j^ ™sjj»^ mjoml^joji. 

Mfl-W-1«1M' V*- **J riJJ '-" "^ ' oJ „™ n l»l*.4m,4nj.iao. *Q*W* S" "*«»* '««-««(«W 
meJ ^m.^amoJJ. am.) •« 1 i ^„1^4 ^00,40010,4. omoj»4*. ^ogno^ . 1B 1»1^ 

^isSoo" ,ra 6 J»m oi-iiMwn"» ""^" * ^ cmDMOSW1 ,0^*0». m^ooi.ou.laj^. m S ««»«.«J.-mJ 

t ^ffl>1m1u)loi.a* 3 lo>'iS4« l ™ l "l*- . * ,_ nu.BojoJi. ffi 3 inJOu-raiooJmiDJ^. mmS» nffla™o injoroj^, mjm"u) 

moaDoejo ro,oi1n« nJ005>im,m . onwajo • * 

o,i £ ,m.,m4m>"nj n ja»M.iwii u , 

-™~ m> IB l« o_ai S1 H»B04«,o»nT>4 nJ»«»i»l«<>_». E">4 «»*"»•«<• ■«■ T«*» 

24-0. ojnJm. eoroiiamjoo. tf°l s 4 4 "» °, (al , OT oj^-ojoomonj. mjjlanlajml»» ra »pjo n n 4 ojl(T.4 mm1c_i»G__>i 0.^00 e*i m>jt>so** (_&! ;_,-_.) «%Ai.m>i- &»« ram>oi_™(o) _g-nJ u m>_ m^anu* (o)flft mi<n$4 
n>lflftJomp o_-ja_*«w <.*>_ «nolm-l.o. etr-J-WM». n_*ml3_-n_. ,1 r oujosi ^«wnBln.oojgj'' coiT-JI (en>) m&frfjjj$ 
-taM-^Ai-Pj. _2fra1->o> «Jwa^Amijo B-_j--> b (Dij: 4 aooJ_,fl ,> (««) «JOB w x-JO<OTmorU0->rm m1t_J««* m>^Ria g OaJ^g'. <N$gL 
mro1-i-_xm m1 __»-»_, fi_o<__40T>$. g_«n_, ou-•r-JoY , t-1 a | l, no-flo^_,--.o- atu_>OQi>£. ao&too.. aoaj^a'* («_) mmjloS?- 
molio^ajl-j-tt i£jj_6>__oo» w arojyonoj ojoicjj/m^: ~ 

2G, 000 , 80OJ£e°l m1c/& g _-j-a>_oac__)o cnloar) <r>o- 04-0 ■" Cjfj3l4™^^WBljjtjji-n 

<B>1ttra oia (.nJAnlmltjjlcjaiOcMilinilBtlt&acrm. m^A^orot, cr>*l sicto 

nM^^lstBTttoo m_oca>|,aj<0.ot-<o cul-ul cns^mta?. ___ix) _i_36>oa> 

nj1tt&oJOO Q i&COJ o 6)__jc___TO (in". AOiwr)«, iswnnjj ram^joaojj 

ajl-tct-o fflQ(ftt/)°</i(o«nnraocf>1cm^ ct>16»ctd (_Jtjrn1_aj~^l^1ie->£rm 4${\^^cj&!±!lLi£& j 

rtnosm . m1<m.3_>__o<_)jo , <Bro_yonO£OJlfi>o$o ao&jj^rormlGJarolcrro ii u " **-' \ *"9,\ti •« 

cii^iinl/jjeJli&oicroojA, <_t_ojc_ m_j_f-_>oJl^ora-mofl1mcro6>(mtn ?**\Lf2tr Cr^Qj>^^U^JwiQi> ,, 

ojlcm^iaroloTOijCTnnni m1__1njr_>o, tsraoJto.doj d3>o1m(/.l<^ajj6r->o UJO-&^|ji&,i$ ~ * _4W_- ■;-*« 26. *jii L OrtO aooj^e** iJTiL-. bl m1cj_' u --JC_y__otx_ii_o cnoo crrt-irrn mi^ii>6>n<w1n>1afflj j crra ___u. .$&&, 
inJrailcolti)') jtjlS _j B^&loajltoli ^. tarottnlmoro^ mlojlcul cosgaiTjife ^Ufl _# mcsnM^^aTsau.lBSi*' 
J-JL CT) d oca> (<->_o r a_>__ooc5ra> u i_a) inJ__vjmo ^ tj col njlooc-JOOCD^Rn^ tfJ ii ^_u°___56joai (mjjang^ 
^nai u Sfii(0Tdi) _jjj_j €&or»ctt)o (Si8(o> mlooTT) oj^fln1__j_^1nJlt_t_>_ ) o l ogjctDoejon] mlsKm nJl»n_f)i9«rjj 
* J..- ^ cerogjono ojl6icao aoco^t^rormnitiimlcm^ ■_.) mlt-^jc&moc-^o i j^ c ,$\ nj1y__j£0^»_*£>|k 
oJto, oj d rd>1/ii&JloMi OT)f>j(o «lj.. r0 D iBrogjonnj.ojlerooo ffloAw cjjarra>lroom1cm ? 1 »OTc_jc_«icrj|j| 
j_ai Jij* aoIcodjocoj ualaSnto 1j-.L_. raroojro aocmraijj {oJlcro^arolajirn^) a.lmltonno. JH\ . y ailasi&i 
smcojos a1aj(i\J6irorm ^ MClJ i a i t* 1 ®) ^™ lnJ<-J ft '-J*m$o oinanja^raim^iODem . r_«3<a>aR_.on_j_ rsToag^iOrtnnlco^ ro0tsfoijc_n, , 
njmioj^, a»gjon->i,<iAoejjitrniflBfil. «ratmatnln-imjo, mimfl>ou)1njmi_ifl>cfo mlejdja rtmq 3 ai>. (oT.aj» A , 'jromi 

«"WTtjjtm ^(O.jeaBOa (TOOgrxO«nWlm o nJOlg_|l_}nj J ifi>QI>J > « 1 (BT9(»l6»mro1«3Ql>1 laT-tOlAom* a^rBrUaaJWt^^aJSJ^OOjijS 

CmMAjcm «njloWiiironocojynaT wj-b^nnlcaoaul mo^lim^ ooja^^atj-* ciajo-i^nnj^ ojocm^cuuroMrai qodjiq u /?' 
mAijTBwoj.aaim. sojaojl^cmnnaj b_d oJajmiTnrolnaj ubkojci)'»»,. cwoc&onrtni- . ^gj^jo ocoiwaaocrlaoonBBi., mc-Q 
^OTJJin-ia-imoi^. sw-^oiuioaaj soJouyi-Hi^tmimosm" csroiU, j_oeo. csi-na^aioi., anlcoajslaujj, (o) e*Ofo1_j1§i_j« ej^V 
«miw-am»an>>n(-i Qi<-j*atD. turmlrol.Micm; t 6u-\*wwmtfnv$\<ti l nm^^aHnni^» aoftj Q n r >j J oj"ia>,aaj_M ^^S 
ĕciM u * • *JSiwroJ_» eaoooJjo m)D->1nJ 4 ja>j J ĕ_ia4mj J o l n-KimoiomDow amRnoojoa-Jlcoi,*.., sul^o-^jjmoal^ ^cr»" 
anM-Hu-j- nr»ftjotiOj_r-j1_fca__i->fl oaoooj^o. BioJo^Rp^ojm^ , 0^000140 «o>o1m w1oi-aoa>j J e S njmi- mlanlsya^'^ 
c^JJ J «_1_^»^ra^-«o_ , r 't ajTaocoo^3 27. .toTSiiaotraaJJj*. •^mloojj*, f_rot_jc_ji 6vs _Dsc._ji__j.gg2g,, 
nw» ro1©t8^uui 3 a_rl (oj^jjjo) riij^slailslgj. mraojltrpj K^^5c^5ij^^l1SjilfcK^ 

•^aJPsjlieP-Jroas uiotosrorajo.ra! mwgnj. reroj.e.cc.atgo, mtiA p)*;^ /* A ;U /,»_, i : rr *'£*** hj**K 2797 3B~m>j; m>joo*i *oi 23 28* «wro^^culoujmj^aai&ai»*, m)nA*«S>(KB«nao3 ;aJoj 

*cqj« -V<mmai06ii> mo« a^ai^sramoaraa^joaai mt&to^t&awol \ 

29, (t?nfmo) mo* mlm^j imaaKmnA^edi *x* n ' 1 S££-' 
sr&^ aojalcncn^LDwI imnm^laian1imffio*m u (iwfKUii) . wrotmleK^n 
m>^«) w <m6mafii@ (f&ratoojo Q(jnM w eonm$ox3Qg) «toojA goooaejo 
«jl^jjOJom^u, «nj^a^uyidiomdjoii Botarti&eij/iJocn^o aojsnal 
ca-eilim (tTOOJ<imtiTaJl^d1iTi1t9^jrm(in .) 
aj^« 0#Si^fl 

oammm 27, ..UL.mo.cmj^slajl^a 4J «©*»"»• ^ H al »i' L*. Lj .romcjys g>s 
artBf|Mi^ J* nrt**»-lfi«*rt, tu."» ■* •™»A * «»flwn«««i»- UJf«* <WlOTJcrui 
SlOMMS .1 J ^rmlcooroicnoc*. M** -^-t^aJ^ J** «"••»*«". ">«••• «J"*"™- 
SB. J-,. f ( ramrmgyo («Brt, wtacuo) «no. «*m d «m l,J a* ajlirajmjlataj*™ olJ.LJl.Uj 
nunrt^ri^cma™ laJiuAomm-oWi. «ojW® ^jJT * i *^m i «-«o, 9 « i cmcu <>>*uo a aJ ^*. j •i«l 
«rt«« JW ,1 f<rMM>fyt«,1iA cno. rsmj.ee.omo d*h «cms^rmcrJooe», aujaa-eMiwojMO»» >-nr <*J 
«««ertaoan. (ormDcmlco.cmaul^ajyaaej 20. ^fef «r* («^iwntto. 4J,1 momrmlsKn g>o 
«nmnmn^irrr.1 dJ mlm^i, mle.aeJ^i ^L. «•n» 4 io 4 «t>n<OK«w«ni» i . wv**m**m*&n 
U }i i m>md gonooej^l^orS, oj1rcm1.iK.arto *ll cmcmlorrio i^wMmo^e^-SM»., rroi* cm.^a 
fsj, oo l »aB>l*a i aJom i ., cru"coro1«MOJ3Cto. v !Wi ijji snJ i a»uyimorSa.oft ™Jm«, n joroo-»<m. «.«u*."<uoc« arom.lco.cy -»<°>i «mjro.mlgjnajlsjga^cra., m<m1«.t*> cmacs-jwrec» «1 
<Jj«.-i*«i.. «BOJ»»^™- «IW-.4*»*. ^ W ^«uwl»»o«>4 ^n^^m™™- H» «""• 

ml^.^W-HSl"'"'-*™*' *«4r»"W«*> •**"» *rt*PJ- *i5J*84'. «*1«*ai'«»eto. ■™»i 
^r<™ «£**««*< ^«0. ^oo ffl0 «i*«.i. MA«ft n.T»™» ^M»M OMIW*. «»» 

!jo«n«M«i' «««• w*»"»»*»» ««"«"W «™^WI»>««. rual^rM.oarmacurn,». «orroo^ ^ajoacj r»<« n0 >,o«m 

m7 4 « ae j»o<* (».)o>«ul«i« ^ ""«""^ B«WM«WWi« 30 aaoJiBlcB mo. fro i00 £J«o««acT> l«Jaom, m±i<n>"®. 
^ag^. wge» m W r» B fl<»o««I ort«.«*i«««»<»4.. ^<^«>»» 0443 

1Y J e u* 5 Jj- rA 3798 Be~m)jj [wWi^ 31. (irmrtnHdcutoroan^gg) ^crolco^ayo» («.oajooJoWl 
m1njW^fn>ojcai^ffiom> «a^itnltoaio» iroas^iwml^ «s>ai<ft^ 
aanra. tri-ia^lo-jl^n^-jg rroo3ro&o;- 

32. oroan-iot» raroagoiio nJoajj&coocojT : '^otToogjsKito 
ra.&BlrmoojlanSo m) w a>iwm nYlalanin*: (gH>) mriJmocajos^^g 
rro^amaOo cnJj1«e>ro1^1(o1^itffcaaofiTT>°. 1 roasroeim, israoj o> 
oojIidB {oi1d{6oa>om« €>oJCQj°ra>£ (^&o^iiJC^aiBmlmaiDOtiOTO»^» 

33. (raTQaganBoJosraTrai:\"ml£tt3t» raraojfi>a» ng)fi>cfta rara 
&£&*<& anlro1gjiji^35r£i J cu(tflmlTO\ oijcmls, nraognn» (roro 
OJO))e>s){0>ffrGia>oeJitOj6>ga2>o, nJl rosldbeitaoye (wsojocra tjjjssasl. 
.^.j^ "• ■* V ,-n "U o^^c^ oa&% 30. t»jj tnoi LnJaomo 6>oJca> u ro>jj aj u aonj^almjj «jlU- crujjSieiejaanm ^i ojgora C00fifO° vu" (0%) JBT&SlcOJOCra 4i** ml0HUCfflff)aCjJJls (ST0a§aOo <_iljl OJg6>ra 0>St*«» oJtMJOOTWOnJ». 

mooTicrm 31. j*ji *l [nJarac/dl^jlcSA (AosTTjltesi^jygcrocsraao J« rBraogaorarsj^mt. t^i ooojiij 
ocroioo, crom^oJJjOmJinaijD otuui <&aej^ ooJOdKrt ciVira$i0s)jCrri aijdYIioaoo S \X\ (m^j) tticml 

32, JU (STaOg-joco raroagnOa ojosrortnjj Ji mltra^c^raocoj^o 6tovkt3 .-_ ^j croiocro cru^amop»'* 
jj& ^ mtTomcm^s (mnoraaooJosgg cro # omao«) fi & cro^mrosmccyoraa j^ o#«ctoo ra«&Mlrtj>ocu1i| 
&}f jr- rararo) mocryijCrom^ojwro, raroioslgjm rarara)" roinaroou)om 6).ojca< u ro>i v lJ_\, iiK>cojlroo, at 

33, Uj»j tWDOJsicai nnlrol^j jaAOaTBjojmlc*, a&esancra j> n®s>cion rarosdwmra, rtgjm1<9« jSU 
ogooo ro>5«JBl t (bt&co/I U- <oisoJot£ j^jl (WsnBSioaJlm 1 * jkV'j aJlfl>s1*&<*,aa n 4>vjjumro£&.^ -T^C= omlejjo, coos«fiJ(BT»1e4. ^fiw^ffiool(^)woa,naiwl^OfUl(4iAMriwj J . (BjBtn 0^00^,9.0^^0100^1011)11^^ 
BADSKJcm" 'aooJial^ rno» <rui«siEJa»arn ioJOTot* QaJj»«^- (jU^ aj y t^ ,^004 ©oji^^j. «cnai/T 
BOoJialeHO an(nntiHDao>Bi ) (Oioii J < ( v u uU- ^jjj ) iram^ 004: cn.ajle^. i^joototoW^ctoot». mJ«QflJini 
mnuloD^os «mpo. A^Bj-BKOi tn^"imaj^ t momlan.TicruoujoroGmrij^aioittlrTi^nTi^. am^ tnjtmiDnnTtnoo^ cnJitnl' 
a*0rtf1m1«»JjO«ri»«>>1©o«OOTfl&ej o . -ramlna (TO«MaeJSB»i tnJUnz.au u ioomDo«m u ^ttnlro^ognraTm^inJH^niiij 
^oooj^BlAajan^., &ttnatusaim}mat t OB ll A^-\wa^av» ^iOTlrag^Ds, * v iajnnjj* itUB v Rao<SMOiBKmn^k 
ao&j.ai&a ««mouriAottlAg jjos ajnnlojBS^ojjro aynuoait^aitTOOa awicrabjioJArol^opjg^^^Bii^^ 
ajaogOTinmi, mj b inocn. Ainwoao^njnnm': ctu^ooajtjocdjraa) mnuloois» ^ogtOTotT^^ooaAmicrn umM; " 
p-llosajjalsjoio ocoi LiiJflrawm6>^<Mio1^o<jn> u eculsjB mBajoaoi lojcnj-nnacun^cman». 

TOm>1o^ucncn>>l0S a^ .o^»»icm miotRlc* ravo. A^\ aA ^^ Qsm ^ ^ ^^ ruo^arTO-, 
RBM-iusaomtj] nMlnMBRi- ffl 4 cmi a.Dajia.a fi«n>loy|rj||Mi^ ««oiomb. AjmlraAeios ^^«nao^icma 
0l ft«mD*m tt abubay cibSU ogion^ tnJatoiii, ojlowciBlj^iulirt^tmoi», m> i rKnr» i ,oi «i^1a>*pj»yv "&$\ 

<P.m '*$** ^iiwlSojWh^^ , 4li» a j»«*o(m» Airail '" 

tm<^to?toi1^oio1 lua^^rmoj, (opcoalom laJiMnmM «^m." («MMap. msaBrmoJ, omm>^- 
m&rm&n&lHWl,, WBsralero {Wt^i) cro-A^liJwlnia «^«mKA CiUO(u»1^nT» Q .' i^^mn$^- 
: ^nofi rpla^jjot^^cm pra(AoiR3H«>fi aaxol8iojomi., anocusiro m1aj,e« mlaiiJimjjCijoro^omiwi .wm^ 
aa>7*«i*Ar<mlcn>« w rfl^^ m^ai^^m eiToAmidriB)^., onrmlaiuMjj^ o^t^iraoawicwci:: 

.AW£0)4>fln u fijowa>o tnjj^AtoT^n* njiumiogoo QajajjiOT>ra> g , ^^ WSgM.^W 2799 "■ m, * s ^* "' " : " •uimw^ owuoytct *i*iimtn mjoosaocwmii^ fujnii«i-wpu " Jvm "™a"o — »-*- - njw — « ^^^^ - 

oijMUiom. ttmHm*! «oi .lojmi. M.a J *. J «ii>». ovi«.ei««« (■»> nKU1a>l« ««•>»"•■ *i«m»itlSoa«»>n«« «■ 
t,u<>4«*T>. m*™^»,*^.,™^ , oMr/lanicn. omoi -jmlali «iocrooaimnBml. 0««» H<" »^«<«n>«<*<'««<*>. 
'mm W^^lS»J««w«w-«»4««W«.1'* maJ»i«» ">ifw™i»«"» «*wo*u*«j. <nisi«»«»4»" on ««- 
■>oj ojrtulosnrtmlm» «ontwuaojooyi . «l*VW*MM mmooj. «on»»«»i- "r>«a"W>«"» mi<n>i n » B mo«.i . aJWW. 
o-.moj. «,<*1*om 50 «<TT> mlL»oa»lo,4<m1 5a •■ . »6I«J "™1« »«J»"lffl-™ «mili*-»!. , ™"i~ 
<™*»1 P <*o u .« 3 ,l*, M «r ffl l™« twao.ouflMnJoo.et uUMI<*. «9™ m1ei.owcon.oxm m«goB. «n>o J ««a. nv «m<«l 
41«,«. 'r^olo ««jlm.oaiKof.lo <r U -<.« a r>m1<<.1<M>. (Bp>) mra.a.1»!— * iW l* r as»B«« m j™.lKi.afi -eB <™ amno. 
«•«.<. •«j 9 J i a J ei a |,-« m4 « U, fk*M** *~* «i»J ^™ ^ 09 ""* -*—!«-*»«« — «•- «*»»T«™. 

«m»*l,t <Tu*am M oLo Si . a i,tl ^»^-,0^.. «Jf««rteJJ. •*W»»**' »!*■««*■ «— «"&• 

n v m i« TO .1 B <fla lralra ,i«««.« m .r»1<a» lnJ < 3 .1«oaio,*-«>l «iWy***-*, <^*n* ( o1«*co,. ~»»^j 
mi^lo.jomil*,*» ^oaailej. «rwmotula.orol».* («J«>m*%* »««.—«*«» ■""■i*""»'™ ! «^^ J^T 

mJ ..« B n«o BS , 6 t>™. m««i. mw-v> *i3™ 1 ™ «"•*•"«• «"«y^J^^ »* ■* PW, *T TTntw^ 

,J2b lo^orooo^osni» a> <™..™l«.«T>1<r B «*, O mf W 1aJ0*«*.W. ™ 8) «<"'i n,™l t mi)«™ S i. M« 

ojlinJomilAagosj.. uowjctmhj amo«.i*: ^j» 6 . a/lj fj^=J « JJ» *. &i*J Ar* %» 0" : J* * r" k - 1 U r !w *"' 

, , , , ,...:. .1 £i dJa* M cnioro.: m1«ooo. ««<"«. — wt«ii««>i 

«.^«««m-lrS <*.«». ^00,1^0» ^«umsj.ei. -»i »*««-* J^°"*f C?£ ««£«£>. 

r= ZZZZJZ - ^~ 9 -wi «-* -* »»««- *~Z£Z2 

<■- ■« - *__*! ,il »«l™ oJ0*j«.1m- B * DJiooiiom |^J*««. r^«x«» »* «lro.ooa1 6 x« ( > 

onjj» ffi j_j jh-T» &** V- ■• >* (wat oo m .o3i i 8<WamoO. ( ni J 1«.l a )««J0»T <^rmrto,-K J o,o<a,1 ( ol«. . 
«M.-il-* -* (*i^- ^ltCo^lLio "'««m 080.1- oil^ioonaeio ^tt, 01^. l<— 

" ~Wo ™^<u»i »«p» ioi^i-omiiaajmii. „^«..-.4.. — • ^40^---..^ 

^mii ^^."^i" n ^ 1ajgs ml»ll. ««gjo^ioilamoaiSS *6» mKoruam^or* ^.^1». 

^«"^■^"^«^™^^™ ^.^mJiOTgoaiA «j. ai1-r.Jomioai.ouiir.Elo™. d.04 ailaj mlwa1*<«n«« e . Tjetmo^cr» ^««m» "«vt^--^«^~^- "* bm "- iobj »""«i- -»»"•- ™r 

ojiocjiom. „«!»«.— 4» ^ ^loTmlo^- ^oJaliP»'*-*- ■"* oaaUl (°> " ft)W "* "^ • r ,-* *>*- r\ 2800 aB-mi^: nvjDa ri i^ v.*^3 (i*A"tii wV.1«w^o»*je>ay3)«AW»^ maicn>^o.*1 1 «MOjoii$ w1gjj»aJQoo/l ngiODgjOwm aiOOoocm .n>Dto«r>ajj J 4 o^socynr m 
ft.jfti'jj*fAf>o'o itoi fil<\il,A.tf»<\ «lm^l-on tttri^ tilA^iiiiliKJinjona., (orocrio <ruj»m»i awnc>j1«9flrjjorT>i» stodj&oOj, 
«uojs iA iTu-TiijyTrTiltj nfl7?x>(/Dv fOJJO# jB»Tii*rt , >^!8ft1it co) nJO^nTMn 1 ', estij * (r> «a»Lo1(D (o) gra ffu,ftaj 
oi-Triljjan .»*/( i^jru^.-T-j.Tj.Ti^g^ jT>a , 'u}roi,*4i&fn'^», iTOiumi^os m£ mrii>«**c*> oJ^tnBlAAogjAca^» aaJ<B u arf]<a'\ 
n"*'onti, ft>»fii'nnfjt»1.i ^n) taj.Tru^nnooaloj ora». m^oai. aajooi,- OoJgjjOjysorA ojDslajocoTCTio^D^n^romo «saganopj,^ 
i""»"li--*ft>a»>*la J j, (w«»^ii-iJ **£j. «O)aejQAjT*<KicKT)i j «wntm)06m u iBraognompil^nllo vu*aj*- ocoTnja-a*), trvooai««fii/§ 
nj.inii\ri-« ^.Tii.«irai,eg m1*n cwralmj, (tryorjj atTjnnlnscoJi^miiagjmi^ ojmoa — mtBmj^AOiWtmulmjj fl>) ) s,B«. aJaw-» 1 
<nj M i4A\m}^i .TOi^o-^ojim^aojtrsl^gg o^a^aann ro1ej 1 sa CoJOim^l^jjo — A^n-noKm" «utogno» njoajji^^ 
^.j^-tilrtAttiji iinoj^^&^osm" oaJaaNmmwm^ nJOrjaj^onoJco, rawognOo rroajoaii 6K>j§lm^1<iJl^j;ioajfmaJ, ^Ojjnia^i 
«n.m», npm. *aJii' l niT fl n^cmosm" fwoo* cn>rm o. *jjJtn> o s«nj°m rfbLQliS (o)oooo ctrJoGacmranlm^ a nra omn ^^ j£j| 
oj (nimif i.m u , iu3tJOAi> 6 oj1mo1c&)s». {jraeOTauatnraniij aobjj», nJltos1cn> i (Disojjjijono (a> D e«n3l jj^ i_^, «ttf?* 

( ,<Lj-*Vij o^jjmr ojoA^i>T»1m <fcoaj1s>c*o 6Tfflromjo*© Aca» Q o A^roTO^Btijg^caJ^CDOsm^ 2^^AW»^ eai^ioJa^ii 
( ikj iu- DiT v rb i *tk i nno m I • , 

intgiilr.irii^gg ajIbj dhOnsmtaGĕi», n^om&lEJ^omocracDOtro* wnilojJOGi^mrmj ou u LUOru1i6QcmroTlm> awuilo^Wnl 
■MJij.lnjlcjoWaiii^. m1fl>1««ri. raroejoajo mjDjla" EU Q flmn 0<n j'» ««joaj.gg oJlaJro £oojlns ficm . njoca>o«fov oranv mm 

'" ■■yl">'l »►*(/! •no6m w . (rorasjrcnoi rar^^di^oa wlajro^rmrnloA gogaoiOTOlwnao njlej djo^o^Co mo* $&$$ 

dHti-nniM. a^a-ujldjn^,.) ^ n> **1^0oTrm3«S, s -3 ov.BOJ(Or»lBcflo cn.u3Gro;a> u ia TOJ0O0j«T>TOipjQn1 s oaj ooj^ ni\M 

o*ioc» mjjrD^lrtncoocD/l^gg® mjcojla» ^rtmn^mjlsrmn mcojmotMmcmi. > aroi ro>1toio>om- cruj^ r r Jit a>«< j -n*i >«T>rorl *orn -nio i ** fmfu.rmi» acmDacwnn oj aoTj,pm. mjJlca.colao.jAtojJsm 4 ' omma«>ffnrm o coo6m maj <w>1oj1o9 oJOcqioJom ^fEn^ :M 

34. cTVG)6>ejffio$>crj moo ojn>1<a«6n>o msrrj^&ctjJsriaaoajl . 
fmoognji(Bnj)1ctct5c) oJloirjitjyicroaiBiTjo r<n>1 •^amjmrormOcao] cno* 
«noj^ wrolrrjsicoTO} gosi^ai^o 6>oJca) u (Tj>. lUlcnilsagao. (rero^ja 
on^nJlEioeJcdAjj ojsraral) tulmcojcii/ug^. 35, raroogaf>(. ajosnrrm^; 'cd^&djIctjioooj, ngjcnliaa exuo 
o t^ crjiO(Ti6iT)aml ag)6Kioo rj<mcai* otoooateao accjjoBltMocmm 

(rD^UjOJOCTUnj^rtjljOnJEOin^ Oll OjTjmldW tOJOOCT)* 

6>Qj( fflo' s,Cfll d fl a °J6 T 7> a ait cnlcj^cojinoojjio m"icaJfi>Lnji rjjaooeoa) 
trol ĕJmocDj jjiigojca. 

38. wnctajrjcM, riroagr^mniro cno t&ooolsjro tbW&nj 

51 ) fJjmn«<fiO0& o mTrj|i j ; *jrofU> D (Jir&O^riDSTrmOsinoO AtJJ&r>JCni(>_kaO(D*t 

wraagana 2cnJ»ejajaj1sa*Tjnj)(e« rcuajai^tiiocoj a>j*3Joaii<oo (mjni]" 


• ; 
<« 


60^i4^^!i^ip .^"iWl 4 vJJ» <""fl«>fl^T<K*i»aJlo(m J n»riootnxn)«nri«M 1 «fl U^ ami «a«l»." «itfi «u». J"S 
sj. ^, «, gn0 . on« W « BaJ§4 (omggj) OSflra i 35. JV ™ a§ ^„ A^. 0j ' „^ 
^nas 6 >^ 0{ffl HKm<,m 6 m* B J ^ a^mWi taaaom. 0**»»*«^. ^,, ^ apB ^^^ 
tmoAraiBpjapioOT, aanoian<Bi»oajm., njmojyscwra, ooj W . eaaWoimo, »m oimow»., ^mIL 
W ^JldW WI « aulBlffla ™ 4 . cn-taoio, vU JI .«otowoclajrtl, OJg^ tojwco, Clil 

.36. ^ OOdnJOO. O». O.l.-OOJBJOI.I J OOB Bn oOOrtcD 4 pJ^OOolsKO ^omooj^" 

«nil yW i^ OBognn. am>. j|amai 4 ,j5xiJ a j1s(0tm 4 tr : e u* Sj>- rs 2801 3fl-m^t mjjo*»t «t aa 

37* nfflfcjo (ojIuj) «Aglsmlia.Kocwm^BoiT»* , (aum^to 2 .<*- »3' 6 $ 'Aki^j-r* 

rocm «oojjOjleJtwioiijB (^n^orus^toraloAaosirannj) Ji. 37* c^LjSj ruliy&oajaswagay. ^ JT (flrraraws»fle) 6)A§l3<n1(dr»06n>a<a3aiocD]ajw«>cD)ftjoo <»j» 
vnm<Trt<fl«iO{fflffioaD 38. oi>b oojsjo ajlEJeMOOTi» #> 6Tum°uj%MSvp-|s> lajjSl^wnsMsyu^ojraocoj 
j>iuVi J ojlejRjs^Aglrai 000^40" (ma) b» d lUsrt^-mioroltOi cjjl0tt>a*maa>i mj.oru* m o m> D >u0imiim Q aJOftj,0. m*w D anao&&j, m^smej 
eor*/aw>) cr>*ru1CB* D * o^i njroljwjormo Iroi oj1auxa>a>3si> ALotnusm er>t> oj-um^glo* (TO£JOnni **l«*l**0Sl tmm "' 
«^oj^l^MOTiaiOTmraisAcm^ artoa#»n. ■ n jZ3ja***tftmfim}Fm*i&l* t -u-iw lnjom *omitu>rt*>^^<«a^™^o a 
tnJorom v u>1^i«KjjaTJ D . , res*sw3l6wn aaooro**. mHQ u ui1«oamm oJIbj iaja^it&on>i(t/)rin«rao. mragyonOi ramagoOKmnlm 
m«l*1*>owmi» fum> u roaoj'1^Qm3. ^ro1^*rwww1oco)f> mJJAOOJato^o^e^ o13J, , ' fooj1*>s*a«i* cu1t/watfKan culcru-rtnrol 
*orm*ifeJ,. Ij^*. ^ r t tJJlj (rroa^ancnwltarilo mjl^onomjmiulortaitlmaajcA mo* an>i <n>n>1a«w™ JBoAay. 6>oJ<&> ) 

nanriiajotcowo) rttoejoani, rtJOiToioil^ĕ^^. Klcurolejor&m i^1« a __<acHDajt> tinii. — njDmiotcm j-^ <>JJjm> ojo^I^ ciSt» 
mororo^o., ^ «Alfl*B*<>*t^^ 6MOva"»ai^AO@omw eej 

momi- . ojo**i , gffl roJ**oj.<n aj r , mjsio&Ja>ot& (mo) owulaj-as «rosmwroAmi, ntJQa>1.ftfoaioa3 A©ao»a ocaj naooJ*. 
»ruocjjlrfwojaoi ffisnJ(Wl|BFnBmii., wcr'^lpa*3nj> &ionT> u «1003000 flrogjDAOjaj1a.aaj.fla oJlmQsi6»£J£B<*>oso* toJ&Actnolg^ 
mcurro. , arrBmloaSo noajttto-T»/] anocg^r- 1 "^" 1 -!' ', «oruc* OTomjouj&oKmaiotai ajIbj owmjtrjjnociBCa rooWl BamjttOnolai 
oojtro. gJ*> 0Jajajflm§1ra4nt1nT9 iLrop^ lij; j"iTtj J , 

S00J o fJ 1 ' cnsrul (m») nmsH^ 1 ■' i <- .pj1**Bflj|jS *ifl*og.o«o©> o> » O mra<nom> B«£&*w*oa ruajro . sojIos 
mjewiaJmort (*») awiAAuwnlaJA- .^.>Jral^lJK*^§l 5 i**'\ ■*»< e«nj tf m «iU3lA (o) rua*rm^ouo*ej-frocuj3 
««Ti^oaoa» r^e *^s mj.mJm^l^o-, ,0?J o * m a:n*<8^1.iwfuortl nJMl&omm-ro> *u><m» £a H uMneJ mo - ■""■■ 
^o*oa<oia«»<ml£j. aoojj julej ror.3iun:u l iooJ oroQ<w>o a «aja>i u m o Ac>m> o aTj0nJ0«eJ, m*j *>u>*o>d«> ©njoalgji,. 
nroi0Bro&J o .BOJeJ u OJlu»e1<o*raWi<o,GJ> 3 , n©cro1§oj<a«JJGja* Bcuaa&oj'^ <*> **%r* oJi06iiiomo*o*5 osaimrA oojgj6Wh§1 
ntsnj^rofixjaT) u ojj1^o A^ .. mwionjjO ■ #&&&iria%M mm* m9tfl*M*#*&** <*<&«*""><> a^&^^i^^ 
Bajajj^ojomj. mo. © toi1f& o cm1fjy. trui.^r.eja.ocri (roo) mBulaujoa rtul.anomjmnJlofljrW)f*aa<i« «™»£i§ waW 
BAOmtiogw . ft®cn>>oi^mrmm , l6im s .jr>o1 ajejroj. ruainjluMOTalsii fBi«1trUC>ca«^1^omw&1eJ . «aoJaKlroS S ao. 
namjl(o), anoftpoio nnai u -ffuom1(n) o Q rnuusBii ^Iclm^ ^•Itnjoco». ^ajaaaj u^lcao^lrol^iojora gs^isna". 
t^^ttt^ oma^aa.0 maooo mjoujl^" ^^mo^T ^ls^acm n^osjyanl ^ ^ (slojmlRP trtroTm-) «©cm 
momjlAO. njoawo o» u . oraagoAOire" »roaT>Aora Reo* aojmwnjanJOBRj ro1raojan1<aaojoc* dhwltjwwwm mjBBQjfl>o<fl 
liMj <ron.oj»m>a>iTO»1a*-m»tQnjo «5M*1<*v.uno«i»1io4-A»JWTOi|A aB«1ajn^ ■a>TJlo& 80QW.i* n^TOOim" 

U ««Itruoo».. cw o ^*Q03 (iro) mouWi «mlai ac&i *ffl*m «oog^. ^rjonlBCBO mlainjoslmi «*1 
AW>mi OJlrjJ. rw tf <imon1 ! o*.iAm.io l raomlEKn^ool fBom1ca«oj> jaotcnm ^t^*Mtf^<x*™***'*>h «i^a^rjB^ojma., 
m AWl iiiuaii» «»1«^ &m.iBojcrm., mocmosmlojlcis aJco1«»€m. 

B^«riifio i W u fl-i« mo .™^^ ajocru^ru. ^onn^mnlajJD. 

c^cojoaji. , ma tu.l-mwlB'^ .iw^wto *WP. *W*«» KUSMeu*^^^ . ffl ooofo*»i. bj*1 

(a^^tcnansoaaoa» rwKnit;i nn>imajoa.i*,cai. OaiOT u mi. ^aJ«)1^«riiW.*ajwmoa.i., ^1m iai cm u trucm^ojl^rtjg Aimlroju^ ws&MKtmwy ^«nrt 
^o^« ( **^ u mjr ii Aa - ^4^o^t^cTu u ^ c>J0*i«roo> eoJli» WMUaW * W) «motu*:* TT : E _- hr «S 2 8°2 ™- ,n * i m,J08 ' ! «** 

ta«ra1nm mMWMnl-wu: omrcrratoiongocaJ __oej^ -injo-wlm1r3^i,cro AjmnrDAng^yi.loULJlJ^o, K^ooaiaa^- 
firo) <n<rici nV>.nnorwm _j1_re^1(_«»._l josonjs wrolroeirtirtnriyj» tro-inJco w --1e_ <*g cmij_um-_->8 <u1aj©1i* ftn ^^. 
rMjOEu^u.-ijMu^ , m1_ojamen>£ - {jggroilriA ffltTO nnJQ-Jij» i_gjftaSo ajmo^lmi c-i>t/»JnrnJ- mr-J-b^o^caroccolal^, flB«tu :i 
«OMhlAl .-rarmj1_>»(*t_ao-_ qi<too£D--u1 nJotrJroim.-.ago, coto6i&--1fo* _j1(*-nj-_Al^o<riTD» o^^jomtoBoao i-sy-Aol*^. • 
H>j> (»<m ov«(»ajf3nn1mrdaoa> * _oJ<-»_ro><roj«ooj_ ->ma^1_jrj_w>') avfflo_JO<o_#ajcu-<* n4>a>1<fl_jj __»1_?;nT>l£j., b^aoj^j 
(vanmom> 4 «asmlnjlBS g-^UJ^l-w^ojoijnlgi- «sniltri^- «ro Q ro «J- mroi>-b fuoc* cTUanoo_n<&_ cro tajinjfljfliocB(.iSM / J 
t<-j->06rr>ajj j . ogimid* -hlgi a_>l5l&j. e*> n->3ltn_ _hk<baA----'': (TO«woarfi§, cnj-anocu omrjMomjooj {^usaiaj^o^^ 
wjnrmoaio^wmalej^., ©o ou.tojweg^ooaul rerafoYlco «»010^11061000^ _Turo°<otiJ -M'ftJ. minjl(ciu) inJcijjocjJl^(»owi ■ 
«rujysuoml (o) gourolaj a<_£ nnalcruDGrnm 1 *. 'hidj^ rootcariiwin)* ctnooSo «jeJ -oroimoroJj-ya fBK>s <o*fl& rsioc* ^^{y^oojcrjt^, . 
rra«Qlg>m fKpaj6Hogjoo mroRjonnyulciaao »oco(_> w -n<_nn1r_4 rr_axo« OAJC0jtura«s« soaroo a. ro>1raajso^05a1ajjoca ««-WHO (aja^:; 
njl-wjmsmjj. rru «CT£jfflf>cr>(ftTit>) i_jocj2>i_feCQi jj^oatil . <_ja<__d, tmougno. -ac oli Ol (<s»l_o o n_ > _>«g-0l->Qj__l(tj_) -gcrolc 
ruciiOJ^oii^cnaoc&lgj. n^cmoroi, _ji_i coro^-iaiiwlgjj -DnOoco^o (rumjojl^jl^. £[_jn\>nJla_j <A>^§1rjjjo*<jg ( aa>i 
ori-i-Jjr-g'*] tV»1w rAJ mo<j^(S m>l. *iti ft l_ ,__ i-gjcroj f_-_agr_o« ojoetotbI ro>jCrojj->nj-8>}<-$ o^^orurolrrjimlm)^ -Ooaoi 

*^foi1rop_jsa)jog1 gcrMOA^aoaulro^crn.' g3<m__n>° ans1nv>l6iej on^yoau*. g>_- rir%c-P^<_»«_1<?>- cni^ajlnj^aj ajnl^o^cni^: 
fjj^(o)OcQ»1ro1t&ojrfhCDJi», crol«<_n3<T_ro{ffi_i1-icT_oa__{oi __s-*ajg u_fo1<aQa_aT)J_ njosiormijg jd_ <_raaJ <-|n} -_1-0j_ isqco>1n>1«*^ii 
<npjQ3J*oro>£eio. . <B>___al6>co rt(i_ics.1<o1*H_of_i oV>tiJ_r_i__' a6n_(rnj J oiotrco».* (*) (OiiroiliOAsig ojogitiiEhOsnei sioj_?1 (orocMiorcni^curTnj., ibwkoj^j OQ_b_r__-o(T_ eicoiogiroiBOJloajJcmiro 
•fc«g _-j£ir»1«fl«)0§lQ_9_>o_o* cnjcojle ewiraro^mj" roi^sro^om^: '<D_n_£ ro1nj-_-»_a~n£_- _-_»_>£- araiglojlgj,; n^/tgam^j^' 
•noij coilro^mornliOOjjOjooo (nJc»ornJcoD6m . <TOrflf <a_o»B_r__£ ro6na <TD_-cu6>fOTtn^jjOl£j . Acmi^ fTO u tooo_i1^i QM?)fi£ 
njeo- n___j_aigj, g_-Tj1s>s nJO-i^njom^g.g-oi" _Dra>j J _>o_ro>«!Ocro 1 ': MiBgpi_n oj1sicrio t^fuoaJ--<TS>;o_)_i omro^ai nM_f$" 
^^rmrrnlmii» otooji-_9_ _>_^_-°m__-__rn. ror_J_-»£nrnra>1rojj i __ (mnjrojeis «toora? aj# Q rcnofo>1ro1o^«6r_uoi1mia>oco>1 -»g_r>__i : 
ptoojiS-wJj ojIgj njroldtajsmeotsc» mro^oojjggraijjOAJooej , o-jj«a____o<i- (iora) mcnjlccy^stB «ffi«jootu1_w>fo6>ci-ii_iii«/'o^[ 
nJ9ajl6iaii04fo rro<r6rjjm y uj1iMrn> nrrjoooiD rulnHCoirrrnnlioi <Hroa§nOitfro>1m'-u1fyiaJro^ 1 fi_n6n>sTO amrols, fToas>e_i_ocAY(B»|;/ 
Mrjj1ibaej<fl« ajlmcoittjjjajj^caiij., roioojmlrai rKmrri^nj^-bosrcs ^onjajjotumrarrolcnjja corartdwjj.oojsnBl ii>_iafi>j>jbjj| 
mc-i^. _}-ut_v u (0> . ' (rrjrMu-^J^J) 

r»jro1-i>M«TT}n\)o«rue(uit>t^ (rujj6)6>aj_)on5 (TjrOj njanjoajocuima aroislcoj.inl 6kt> ^i__o<^ro<jft(!»0f_ aJirtK&l 

«__jaJjao »n_ ,l « __u>___}1^ t<7r__rjnoaro>l6inl(> onjrolnji __j^fOTO«an-j§. njonjcaeo» raoagnno, 6i_jc$ Q Qnjcrofm1m. <Pioifl1 
■■{UA «5» crxj«y>riii1 ga p totr>1<i»j(TOfoi Aocmo.. __.u__iiO» m1->«ojQfj^« acua<-«oro1rakn1cn>i n_j__^cnwnJl« , an 
a»1{yc<iioiQjri> t^^r^1[y1^roi (0ocmarjyo. acu8<ooor_O6>ffn_h1f08, nJ0njnJ o <,, ml-uoJtjronn-loaJi. KjojaHijCm -wn», 
tojoj0ftj<_.r«ft0ro o t fe»^ormoiaifo . i>ininjn> 6>s 9<jn33 u s1ca>1ro4 QrojjOnjosiejo_>osm u . {onnrra^awo>*<>«»^ Q oB mf>u^ttffi 
jBiTJi^i^rjo__kriioifiinT>.) fl7looo>clu_)c_J<_^» ,1 , aoj_i*&4ior!>l(tfl «m^ mlaooo-KW* mj 6)6>_ja>o(_>. (rao) mtrulaca) trUOJ0A4<9-4>>! 
iMhA&^cmiaiijte, <a»ij-0-_orao5f0oroo<-fa6>5 l (Kioojroeasiij mjroi^inraijjaisocaio, m)««tTjj(mccoi«aoa_ia taJC<- u m_il£J* 
«(0>1_»a_W><_. w ioi1o_ii» 1 AoanJj-bOJjj. eo6n_o t^aay» BroojA-wj (^a-uoaJlO^i^wmccnjjtgaij. <KUi_*_«(Tj1-rtcT>1CT» 
«colojKici^aiiotjjOaiani^ 6MtntJw1a , a , m1<-_ fl rTnajf&^^ (♦) t^fJ-*o fl 6>a aJdrtniciw w finoiotai (_jo_Ki -bg1f_joc_j1 sjaw, «nj^euorol (r>) ^t^AtBoilgj^ ri>nfuwx-«tjr.^ ■- 
i48fi«ni** SD*-a« i-jcW-Ln.p) -TOfl<fl*t _.oo fl ajai»^ aro^»>^ (m»1c_>j1§^gare> i o.oOT> gf3 r^altro*». *$& o_o 
«lT9l^OC-MRJ ,, c^rrj>i«^1ob - Sn_> aa._culBORn1»1<»)jd_o». i . l «-- 

on1a)K-u1<-Hirj^ (Tn inJBOOT Q_ucfl cm aaon>1cnj ,, B) 

tT*j-W'_>^(Bra1oooo tTVJ-<u1oTfDTai1m cuwtoa^rm __Jlaj c-TJOjgijAO» p_r>* analmjlom njij__t*___moaj»w1r(* ojl-*.*?*** 
--ocm-o. o (*_Mflj$>itjrrji m»ojBlt-b--iiO>_§* r ru1i-S<M0i_j6>(0T»maoja1t<_^-__^ -aaa> __m__m tf <AJj*6>A04nt m. 
tf>jajo_u-wToa)o<i> os tr_j«~oA<o» nJaru1_»»fl * , njrolrmcm^-almlAgi» <n-m1_»6^lcoW^_w-ii *. o__i^ 
nu__u__irn* oja<Tw v f»ajj>Tot1ro4 w mq(>j_cn(Tj>1 _r»r^ro1w <r-w<»>o CTT>an'' . B) Q ciWD_j__jfo1trTJ»OTa8Jj- , oosnjmj"Bl^ 
ir-jcm^rjnocjjcnASi. .xj«1ot^>m1<_* o rjT>ruf-_>«i |_pj> _»m<^__io-» ajoaV taJWOO-ailaj , _uor6___lA ml _v_)ioBfl_ 
6^^,tj>1_vc_im1» o^ meorw^an^otajo «oculiia " 

ta_<w<-roiar*o f_ft-ijfn1__ nvjrotu^ A s4nn(8t tru_-HH-(arai_u o^_«m jaa^ tu_u1_» co^^a^nju» TT S c • *j>- tA 2803 M-«»V **#?i *» *S 

a*raf**x*oa* m^g^^jynon— msm1oo«w>^uool truaaniAlpj^ — ranojA .UDrU<«io__jm. owwloauotmo, 
f™|fcja*-0 n»oj**^ ftftjoojfflffli4oAosj«w»4«iojafmo run«rnm A(><miamjoo»**ii» a)omJ <moJmo>1** «»aj<* njm ?*| 
«nmt^onMMM <najo**m1r&l-.* <oormi 0JiUJ(iUlMnjDc0 ajo5lftjKmatmo«m w . M^oi1*»tf» afl*u«-Jo*# m_--1fm1 
mnVlA«_ * ^mi^noaiaiaroiiOttormoiwlain^* ruonjsrogios wmou _*tm--<w>oonW' . cnjomora-m->*o»ocpi m&Si*** 
•MA^jlai^, <MojAi«s ■ *jt*W\&\uii* oaoj&j. .wiKnjojAmloiKtoaiarai^tOTi-, onn<xnot_)i a*oogmt>anJ_>«1aJ i . 
o*__b»o i» • fl n**s1e_in*u - an & anoo .uonjo-KmnnJoo cu wmyi^Dojoi^aa», moDjos i*j»1fti<!a™nroWo«^n »m1» 
fi0oi-cwo«m«mio* *ocn>>.. ^iAanimlo. mlrnii* Boalmjlw* mlrmj- aa^ mrrv v t->i<m -tfrn^1ejo^ooji0^ <oocm". 
<TO n»c_i*om ohojI (m) nJOnJ. »aJaai u roHajs)*»omiotm* njQnJtfoo*jm_ ofl»assmlojm»(wm aJ0al__o o rmaJA-3*i »Oi 
njOtawaf\o**o#m. v ffioa.oocr\-1 (o) lUOWi-kOTOttn": «nffioooj * mejmJj-. *V*}f<r>*& aojcms>o-j3ro> a>aca) _>ob>_ 1 --m 
aj1a ^o» oi>mnfl5nyirm om a-.iOi turalwia-UKnostosrmiOJtanAowlK. monrM- ns-OJCO ruoajooo*jm* armBi<TTM* . 
m+tum&iwlmTi^m. _*„_# oU J__*' ♦_.1_-*- (mjBj u wooTa & oco. eaojra i s.9 mmm*t» t-ttaarlMA» n\n9^i>i«nj»A«« 
mnr*«*fto«>nmW.') rw^mowo (*}«b»i«m«. -W-» mlajoc.. 0mm****ft*r*&**& ■ nJlmoDojj. raw^moj.. 
i^Bd^^^, oojtg 9 (rn<>j™c-v1o1-M>_<. «tpoj* (nWI<u_. <™ifl*<j_1g-jOJtt>) . gatmmiauolajOsrtY» '«»<»« tf t». 
InJrml om^njtmi _njoaJ<*_. t^^noiculomoo njonjooo^co. atmaicm_ {»*) ^i ">«-_*. (m>) r-^ignoajcty anlroi 
-• mwn*. £__|j|) 

cro tw-uoora (im) mmS\*0i<mw |UfiWtfwn> nfl)flrelomtn> o £<fttm3^1(0im>3ai o * -W>1. t^agnnmml-KOo 
anmciam nffla«fo rooomls. ^ocu1s_1<oi<miec)J<™i im1n a iaswnV'.. f«f*sa0-*w1«mo rU-Hwom1aT>i iucm *u(*oi 
tun_. u _ua_/1<i* amagno. nJ<A«_u*- l »_u1^i-*c n t _ o-uca^tmi. froaa*fwron«>alo s>oi2.uaoj1fl->i. iCTsmtAaoj. W !"f*^ 
itioso^iastmiOAJo^sum.i-^rmpj. magn-i* «» m«njlc-_i. oim^i aibIcoioiio". e_» m1aJAi ro««o1el«*owA« 
(Wrmi«foOTlwoocfl>i. i.ua-n-otumoralmi., inj_-jo<t*m<o™im . m (WRtmjsorawi. trutmauotomosi. Boognno» im 
8njoai>tK^o*«rwj> «rm p . arainaJO «atmlorBO Ej<9, J n-_i.<m-xrn OT»imtjaj>1<_1-»i.. tmarmn-nm Kmava},wx&exi6tfXW* 
(wwvfflio J oH li croai«sco' i . mimnnn<7)(mlAfii. oJiooinJOSiAgi» nj(t>1uxrp1 a> oouo» oj1o</.«a1a_i<- {nuew^mirn_u*« . 
mloaruoo*t>irB>1mi (morao o>aa>1njm . ajijmI t<umjcuQ>i. m-mit-onalrmaji. *%a*«njMW a cni y . <m,^1mwa n->&u 
oooAJOl. ormsimiatinooooy. tmacm, cmoo-o rt,o H rmj«t»1omo mc6a^iooj«r«1<a.i. «aognn. ocmsi^awicn.1. <m» <t>><J>1 
ojtmA. ououjoo«manjoiiajai<iĕg Mitnl-ir <**>" <&<*>&>& *0.<m. tTOB o frt-*,cm_>0-_*ra- ovucxm- mjoajonsm moo--^fl«BO_ 
_*rtsy<*m- aJiu «ooojI.0, mja J 1a^nM m *80to (n-iG^tt.o^^-mi ^islconjcanral^sm.- nmmii «oasno. tmrjtol^i 
*a> a . kwH ^«9«^- t*io*fl»"imaj i £1 KJ- J^^ J>1 v J {° 4 ^ «SJ^^i •^^4 (, »i «(wmaml nm«K*D 
acrtnb. «pmi^ c«w^ d flnJ6orno M *o»>tJJlnj(mi. a^m1««i tnjeom. o a jtn."A<»i, oojcmatBl) &* tnJoroan u Lom 
mi*» aiA y Pii * ojmjl^ an owj>1a »o,* v ttM.Rj l «vxnit<nnn1io>fflo<o) *W w>amlA«arfnMootmmii njOococmrmlBj, 
«.tjt^jnji. truwoiiiA^jaii. mjomr^l^ fl«i t«j«AJfti <ODoa u taaoo. mos^iEi.snJOOO ocuoo sgswotan SUi<oan%cfl 

OiO«ajm mwolcaBpjSlSi^ej* 

ovi»«tejmoci8 (<mo) mcnj1o»iei9 toJoco^ujmcoJi^s cnwo., (OiooJo aonnto. monwo^. j-j*1^owt» nnraimwlaJieg 
onl monM u ta. ooJsmcaKTnRj- tcooom&a. ojlala-s^ojonl (roamioiOAOOTDinjPi^. tm&ffl tnJ^oja^ltol^ewn. n^rmocm. 
^jleJA o«o1aJi ojmimian". jgfln w&ttm* *u *<m*m . m<mflojAJCWU « «2« curjncm «tmoooo«niKi» «Bnl» a*. 
-^ toJomrm u iJOT rrujlAolaJwl»^^^ 'tmMn_*oo onog 

pojjrcilmi nw. w»oW A^ru^iaJ^* crua^Ltol^irm &ooo1<^caJi. l oA§1am1*flmacmaJi« micoaaji. rr»fiOTOi<m 
nJlu^aji^c^OTi. *l»"«^ «»n«»-HK>s ,B » v (^j) « b*>-i) nacmocmo^o- & 9f0fm o *o«d A oj * fflt*»<o4*i. mj1*o1 f . » CTVt.ujoncm mia*d«>i rwJB"«rm<SJ0«iOc D .1 (^l^oojuejrm *wi*>v> mcAoasoral m^l^ojroooi^ ^jIoj 
maii (WnJOro^W) 1 ^ arBajOonimoajjl «»9^01-^ mnoon4ooo(6 mj.snjm^ull^lBOjBrrjioa» (tn1cAoAgoa»n 

/■«•1 ojbcwi tnJOVia**JJflioas »«i mfaJ^(UnJmlIlOcm^fm , '. rucu mlajocajorai^lajimocail o^t^oQj5 o«»i>a-j 
iQjraai«1«>EJ ("Bt* ** «2imocm u ; ruotumno1(o>mocoi naooianJctBj^ alm.truWl ^gjyin-Kmi. «ow1aj<Ji1iO> 

BlaiMB* t^.nna.ojlomos ojoruaaoojm. o^1fi>A><J<«lm1a»irmi. ew ^0*0*00 ° colwao» «wojamo»j 

QJ1«- tOJOOJv»i* p*~ty**'** J o _ _ 

_i«rio»4- -**«*-*- 0,raft1 ■-'«"-J"«- J1 *li-* «**' l -«»*' vr : E ^ «ji- t*a 2804 38-m^:mi.toa"i tDOOO", Aj^SI>*V7) *n$*>vdi> Otoo»* «nnoOntKsi»' /*^a^ ^y J»- V) n#trO0tnTJ v tK&09Ai>» nJOBTOTO) OJOcOO*. l*SO£Jctf)f)T^jj 

oy&n». jnwij)1«mcr>j:gja ir^orai^Aitrit&Eo aiiOOAAo^ ej.sl.2j/l5iej n$rxoej ) Dfiifoi, rrraognnroiwlwoo loonU^CS* OTagdrjtJrnj 
<tyftoi*> jEocmajcra cBTjj.boa^. ru1s1aj5«&i>i | (uo;iD ouotylajls/lej, «tD^Tn^ inojproalej^* nJoaj> o oJ0CT8 fiiKHJJffljijflnjsiq 
ffTsogf^xoToi1onoo Aoejot/onn» ^aoiOTOiMnolGnigBiiuiiorotwri Kn^ (O0nM w [s. a^iBsryejaiOA^Acm^* , f3TDmio<4o1m«jysii5 
liermoaiirB^ nro^ «jroljfiy> cnjiu^dionYj". mnnaA^a^-i ajtl^cHuroi njlLuiTjTuilBJ^gg eroi, (nJOroi^A rro°LrvoTO<i agjoaJo 
wroiltn^ aojsmnajrrm rBroagno* tBT^iinonl^rau ^toi tuliiwoi&aiJio iBntrroi.ajjoaJO ispicol ojgjdJJOi* ^iti^/oiltTOii 
imartrilmjj pr\>^i)€i&i*Drft f«T>) fim oiftjfl)1aJl^jj— (o^i&gliol aJAWTBl*>cog1cflj- njjy^cmrru^ialtoyit&oa CUl^oajlra^nnrjrai 
paoostkd, csnnlA fi)lA u f>WfiT)*tTr»1(Oi t fl.i I s1 aotRn» iowj (nja&rtn^iaro r^il&icojlrojjiomlaijrtTijCiO^OoSiwo is%ci»1rB*jiflflj»,.-6 rTJwnio eiran». iDnoarrJAgi^ njlslsjgcMinjocrS rniou^raoAOiOrrri njOoM^isajOsm" auijS^sipjirsDCTS (rro) OnjoelsJt 
oJJjOCUiom» Wtolwo^tYOij — aiDTjJe9.mjwjT > <in.J3Ej | (^ Ayffl$msaoo<> crunolroi.— tnJajocn«^ji ojbj M^onJtjO^anaA 
liuonrjiyoi» «jj J siiBl.o*tos/laiV|s;i*ra u . £axo« jgBTU^rojiAiJolrli (o) rUntjjjjjCro; 'towcrJo tTu1.nnocrvm:ij1om»1aj)j jjTj9«f 
(/BcolroiOToileirTJo mj#«nj(TJTffl1(tfSm1nn u ^gojocw,ij)j J cnJOfi)fij , njgmlamr-ultoi cmocotSoi» njlsl^^nuooiojono 
attjonosri)" gj^ tnJO^rm^uimtDUAS mjoror.. cstdldojo rtrtsicrlootr&nM* tBKjc&iOaio ejal^injona rjJVlaiilejt>cro>ai*i 
(Brormli^oto joogtrti» njjjnrnoem" aJlejitj nJom>jrmBri u . njnnu^rnajirjroiltoTj, im«oSoOOTttfj# Wo«fmojBOOj^»>.(maciio^a^ : i)( 
^nitoruororoi rulLijiuTatn&jjgE om^ rDo&TDJOjDsm" lamagnn» o^Dal^GyoitTT^gg^osm" W ib1, rjj^taTonjiloej ajoaj-iri 
rsiMilojjlisitniroiij. feTacmo6TT>''. ruej ffloram u <^6trQg1i36iftji i $1 i<U6T>jejfljocoj nno1cn>)A£ii 1 > S a oj1aj3mro»1ajn mcn>fg 
(J.1 #§ mjjSAcminAotrraij gortmmji Binjjglojocsii «jej an3Tmjji,AS^. ciirao§nn. BM^ajrol^ii&i^rrrtroj Aootjo^. % 
oyitrt annooatBrarB> Q , @»o. «1*1^0 jocbI (ft) ajnnejoojj njajtojj, orasuojygjjttmnloaisigg «•£ 0001000^004- °*©K. 
eroi •irtnaroiocTo merul (ro>) 011^5 Otsrot, Ajrmol^DS^ojaat) fioguBl a ji,«i«jrnij;« l ko.otbo» AO$m Jj oioo i ' aoojom «cjl 
nJlol^i^si ruotrs roilro-ijOaiml «.ro^ralMcmj* . nJMa, mJOriAoatomocju roji^&Jdjocra (om) mmjlojete tjg-j truo# 
uaA**,» owojsm wlSo»flj on ojrm iffl OiTn» ooalmjlaoJn *jyi«&M . treonjoco slcrn^i^co)^ ojlowaj^cig^^ 
•I^PpjSitrtrolB^oSi-^jyg liuot^Muooalaijmj, cwijnaejojtjoo {rHw) mtmjlayjjSta tnJOtoroj^manjjejmooin^il 
coKmacoicm), ^cinltoamlcTn), omp^lejo^omoejo . gjajoo fliJ i6 >jo(o1 (o) m s n^rimlanSo» ojAosuiwnaoa^i 
rarifl u fru1o1^o njlsotntornlej^ ©0^1^.1(01^1,0^^, p»!. truo-oiAA. {tl_. 

■osm". ^d wlDSJOJJAaoojj, A^rmtaJ ojIojco, 00,;; cBtwm B ej1m- ow<max m oj i3 b^om < o»io1 i vJlrta cn fflm 4*1« 
o^OtanBjgato»'' ©016««. jj*, £»3 rmolwlanSD cu ^g^ro^njoj^ ojr&ojl^s ^osmOo. 

toicruomsul ( «») , ^cnjom^l (*») ^«ejoowu^^ ^iej 1<U0W ^ «^0^^^ e^Bww^ 
airt^^glro^Aniarujaej, nu^wejMtrt mbjjI^^»,. crolo^lajc^ c^r^om^i^a^^oOtiJjBo» 
oi»1roicr« «mw^ «1^0^10«™^^ ^ujlm^^^^^^ mn™*&p*m*** ru1«0M 
^cjj^n^^oolajjj. nu A -; cBtomjl^; Bl . Ba^. « 4 : «««• 12. 13^.. ^ ^,^ 

«Pi. mo. tTjoa^njopjo. ^^eoj^^^^^^ «oai^^™ 
B^oenio^ u^ip (m+Wm^ na^^iwam*) wni W *»****>&*&> ****** rt 
»l«, 4 cm»S ^KOJliKcU, (^^j^art^^ ****** «n+ n i Vtu< m m ^ 

ojlwaoj^** Aii ^1trt «^w^rttto^ ««l^^^^^^H *7T? 

^ej^ i^i« B . M «o™ A n^«n« w „. 0,1^^0, m^ A ^^ll 
^^Li^-^^ "•"" *■ "^***™"* — ^nJo —«. mloj^ 
cojpoon mo. ^* «„^ . ^ ^«^^ «^m^^»^^ ^ rtJoo»i<TOi: ? : r![M>yi JU IT S E *»■ ,J w W 2 B05 W-^t crujoa": h: 21 

«AOĔCijAOtaa fflojoV^injv^ o <*b,« wjICp-J^ 

40. ml^AiaBmooui*, (reag^mailcnjj nw» s>s «u«fi«>ftj5 r$$i\jV^*3o>l- 5 - p '* 

fug©m cros o[ yai ., mgj, ais^cn> u uttcm>j «j gff^cmom #.. OuA^(£r**V & 39, li* ^gE tjU* cr)flaj5>9 aomo (cn>«>eaajn>, «$iio>osflj)'l) w^«acno tfJi BregaaAaene^ gn_»*>ixi>* 
(rnrai) B>aJ<5)^<& i!l— \jS anEigje/iaa oaJaj^o.aogpA i_>U- ^. ( &firo«jH>i , ftjo6Hm t c>j1oJ0»«m<e> o s3EOT> 
40. d utj rolw°.aJCtt>aio<a)£. iTOagrtniT^ijiim^grB^roKKn^a to nximj€»s m&sjjiBoc-a Jlj <**^JJtJ*' ^ 3 * 

»1nJ^CTU u UD0CP# v l ,^-j m&J OSiS«Kn> v tQOCT>QJ^o TTUJjRoaw^c* ((•*) mmfi6Q}, mc&AS*^ ajmjlaJ, OT«TijtWocwa«nfi Ajj # o»1o*«BOsm' <m5aa.anO*nmo9* «Jraajooai 
njooa* Q <'k'»ooT>*: *|p.<->r<>>fej&* mo* rmm1.s*>j J <wnvi>jfiliaj ■wmjttmowBgoA^cm aomaosrn*, an+>c*o jrjrjsi^BijooJOoRJ? 
trnojmw njlm^ooiotn1*oi«8.cQii J » 1 mlfo ojoa>lia.. porfb<B>oroi* cnaann^a,mi* o^oj^cmiOAOggiA. * »»an4joo<o<i>4* 
cm*rm1mt>nom B<Kn* oyNaattiCTB rmonso i^Iojwwjjs, raslnw^ mADAjjcro <*^ <woemm*><;<m «Jonn°. A*spa* ajor><$>rmejo# 
aj1wi J <fj«j J nj1o1aiJ (TOgAoltKUtee^oiKm^Ee o»s>l««v«.j. cno.twwnowlm^* eojIob rrV*u3t>ma>1aj. oajo*>a < 8>j - afKxm 
AJ^iiJOJiPlto^iojomi*» onjsnBfiJiianJO«jicu gruomi^j^o^eicpTsiojomi. rtr>1<*.oJi* mJKroa^ujtiiown" cmj>> «Braelm. uat «J* 
djot6(oi u La* C0JmJi«s« v *. nroolcaiDOJjnTjajowaT)* mmocnnl, t^cmlralsM»*, *noJEnKulnMCQ»fflToi1fol- nj1eJoj»1i«KJT>»,* 
<u1u» D *» Q aohoI^Jj o^gloJigl <>>ai<wT> Q an ,M najnr) ano^lanj^ o^rAo^n^nr) «^njou^lgu. ramoojO «»% itos1<m«h 
ajjBunaawoJo raMi^ajjjsg aorniotoca) o^> u uwnj*usa43anj J aoJirknnoiEj. awoij. 

HJnM^E.OrUO^GJ ftnJQJnJ»T^OJ J «a)aO3!0 0oJGJQJ«l4«0ffTl1ra1 l «.J j A«70a«0 OoJcj>) v tJHm<d* A n0(TT>J CfOJOl0H<T0>i. nHoWI- 

oariniiiiAosni^orainJd-oaj, <n> ©*ieja»ocQ (.ro) rmcol**^ m>1e , 'u>1.gj OjlcojojBOgormj* maj, aoAu^tOATioilio» AJlejoJ»1 
«soeicm «ulsTijs^saT «s>oJOaj»a<»iaiooJ a.(>^4Tr>«J>oaoy l eoiDmo_OT'ioaJO «aarm1a>jjig «koJj <*wmi^1nJtro>iaocafiram1roiomo— 
tro ipomloiLoemOJOAi. n#rrm nJlejaj- wt^l^icTrsaa a*«rno. . gpi wtkoyiiolnm* «jd/o ajo<ft>j«no>1mj J ajgnormjjimlralsTmm 
ojIej ajiosuiom«sao* rrwA^ojonti owojA. o^A^m^tolrmraDAjAaiJjj*. ocu<9JJjOO>j- oriMiaom, yLt- j». ^en<aa^ 
A^»oBfln) ofljfrn OJOiHtJj UjtW (mmjjM !3ommo^inV , ) o$m> ojodwjaoisn «jrum*fjj©^fovijor^^ \ijU«> ij* (lp« 
majnio& oommo«rr> u ) ngjcm^ aJOflmoiim oj1fiJ«ra Afi1o5 oTJm u <o1.o«>Qpja oJloMoJ dMW»a ojj / iT«l€>*«>o«B(J6«mrTBo U «m 
TOOjA njoai-j/m^. •fi(a 1 mj J CTV(T>)^| u W4<0«nm1m o jdojA <r>»AAr OT> tmo«V>Jfi>4. BtoJAOcao tx>ymi; 'ap> ojI^jwI* 
go^ «u1wt^i*ftBfl imfi*»a twm^oo eoctwc>«»v. OTfa , 1O eW>0Tt Q 

«reruaco eaoooj fl AQj. ru1g(»««. AOco>o, m&irtaA oilgw^oorm njlalgjjjOoJ^jj^wmw <j^c»«<m D aAo Mo «*. • e« 
ojAOCuAom. an>oMJ»' 1 o aj ajooJ^k^sm^o" ffi^1co Q a cr>Joimm «jn<>oiOTim Ag ojoo3> 8g oojom (mmcjToi1m * m1ra.oootfai» 
anOiTn - fj»aj>mTt»1*>c4t> «caloatoa» awaw* io»ajJl«ii4^i^(m1<ij«>m1cr»w ( tnjojo^*«j^)joimoai« «rysK»aja>DC& («») crwnjlorw 
bmu J. mjcMJjoraoTi .Mtao^o*-^) (m Gjma Ooj^ u (m ( m1«m1cro 0)(j«r> w j^o^Ioctwjjjij^ tuin^iocr^^mjro^ojj jdoj* 

m1re^m w oj1(mrtioo»ta tf . 

twitw&a^tt^™^*^**^*^*™™® **o iWBoaJoaj» m™n(a™ira1*« cuomooH™,, «gjoM-a 

b^ firtJooflAOjlBoao «KV>immim1aT>4) row1(flU)iml» o ttoml0ttn m^ anl<B««i<nn 

acmoeiMmi cnltJoJoeoim^ an1cM«iTrTj« «>T»o^. mJ «u(K)1e=.jj. «icr^ajlajj. (ojea-uwl^ojan oraj naolcrylio» ojot>i 

i<m m>i ermiaojo«oaj> cmjooajawio (■») cn6nJl*a (moo^) irJJj#rujjg§ ojlBOJioaco ajlajoj^n^&oy,, ^jlajowl 

^ 2alM-W> OaJ^OJCKTJo 28 ^""HC»-** <I>**AaJO0T>* B 5 OJ^ClTCtWllOOBO imi>^r>jc0JOtf>rm o OOJgiOArtOnJOaJjj., 

moul «ru> ^<**mm*^™^ aaf * ■* mcml^ooj^i oaoooJ . i^^ocoj ojw. moimou> W 1m1«0*. ^oano. mjj',* 
»Vl«l«*««wi» ta»i* «rtiWW»* « ,J0W, ' 'm&m**jen*+o**i ^osirmnojcoi., (ro^trtmmi <ru 4Q jm 
MIM*>>,< ( =jUVl UjC>b L-Jt £>\ aJ ) oaocm^isrucijoajcj-.ioi^. »* ?c cr* 'jy *K asoe 33.004; mJjeo 1 *: »oi £9 ajajm«. fnsftj3af»^Qj1»»^i mjomlrtjimj^uiom. ejeld»*, njrao^OAtBra^ ogoooji,» mftij turojaimJomojj. flJ*1*»i^i . 
Iprailn^rtJ^ fruM*o(/i,i» «iaoantn£«r» w ?l tTOS^raim nTiaaii.Tn^Agl^ iff!W5^iru"(taT>) msultSa btjjoujT^ nJlsj luraT^B».' 
«ww>gaJ>; J « l dBtml^nio nJAiitijmjamsioiWO^^^olaJj taJn^moojAiiwnDJ}. OilaoCOo-4 41. cnom^ff>s iSBSlGDord tTOCg^oTjjlSiCocaJ^o, ooi&mi^a. 
nroimoca<{g) ( rtrroagrino «jj^nBn iof£ba0njWu1eKTi ojlglnj» [(ojoA 
{CTLol^Jjap-jooo; fn1(/KUQ3J[Domj^s ojlaooaj <TOOJt/oimca>i», aJl 
ajj?mru a!0ii>/l a^&rro mj^AJt^Kjolajlmldjscm n$<m". 

42, (cr>oo graiiJj»oCDfaoAl :) 'a>l a>T©cioo <ftO£Jie><a>osnBi 
swbogjotb; gDimo, irosmjtDWj cTu^a^Jcntsajcui.^ nJ^^)^o2KJJloI , 

43, (OTiogandHoilajij foj$xfflo ojlsj^osicoccyu reraojamo 

6lSOp_jP toToOJfOJ^S<aiTJ(rtn^OCU6>0)031» COOo (.rUSOCTJo noJCa> <&CpJq 

fi>£uca) u <m^;— .cmrajeis nJiggJDocojmpgg eio^ /(nJOum^A) AOrtS 
tnjJjOJj*, snJl J au^flJOcalOfftlS© , ' (Sns cru^mrosmcoJiajoaingoLriT) {tm 
«raloco 6>ojau v TOcm w ) , o "ft Sl 
r&* *H *i3 VJ .J «Kfi4«Ul«0> a,l- 5! ™, OS aO. ^g^j a^e, ^ m6w8(> «^^^ ^., ^^^ £■ ■- ■. a; mj* tJ^iOTO» ojg«n 
^Hk> l-ijr^wi;;:^^;^ -fKlf:e t t-^^;^;-iir rr : E ^ >-■*- ta 2907 «■-«"*■ *™"' «< M 

*m«ai|«u" {*») Rj(»1*imi* oaoaj. (•) ^T^l*«fl-pj*i»l«K>™l ■ ^gooimalaoW cwooooacawesa» 
«in^onjroejosji» *»a <orai 4^m i 'tJJ o ,0«Bj J . ( m**m mjm"<jJ **>sifM<aJ°. croaciaon«n» AacojoyiaJa- fl2* rt>K*i anjri 
*»aa»o«otn6Kwa anWi**** OKm4« oajoo»j*«AOfifm1rt.^nr>j. ecooc* oooojomoai ojanw»i: ««3«"* nffi*wn**>nBJ,. *** 
^oooJOrtJ. o«ua»*rtnn(«)n««m-. ^gj&noA e^ ^*J™i ^ n ^ a ^ oaA6TB,tni>aBllD o nP l* 0J 1 aM '* »«**"" 0"*) 
«otfHHn» . «naeaot tUitrtxo«>pjfi H toJO*ff» w iQlflji> «10900« (meja>it'OiruntiAtf «'^^norao) «^.OJ^i * m, ' ^1 * 
aap/jtB&o* DDAaJWg^ eajgntortni anjaAojPsjTOCEul . orortni A*nooanowwtt. «>mJ h t«T cuotrooraiojoco tmoaiawnaj. 
n» (rooJowOraliB*, « »na>nn* Aoej qa^ojoc« «-^001, «30^00^1^4 ajoO B <^ ma*Al. acm* .NM^coja^joo^ 
«yjpMl^BAJMBl. «w§no. Ansnmrtmimiii AjtnaJi^ arearalom fl»oaoo« 011401« {oJaoJloJ ftsamnooJ.o<mi< 
»00.1, ojrmi omo^aomjot- rm.ogftORfli.oi &*m1%} 1 anDonaonnnej. KoaijjjKU* (w) £«0^)001 flrao^oO<i^»4Pwxm «xtmj 
natAgjjj. »»tB # «0J 9 PwoJmocm n$a-no§no. nja*reKo . aroo§nn«o)nmj rom*i Agwiacto (o»m «K» OAOta-^coij owai 
o/Ustm cm d uiEJRrGw) g«»*atflia tm . ocm* mej o«fafcwrufl™noa*ofln t aaoa® omoajto«ormmj (moa)<n»loolcHB-- 
«wejonojj oay^ejcjcora ***&$f m»0iOOT»rtnn« crujAgrJpoJi. , ajoorwjila* «ojganaaj. cuc4n4n{yngJi' . ^lj ^U jl #1 * 1 Jj) 
(Ol^ *!j SLJL1 -wrj A>Jr nn^ajloj» »* ^1^1*4^.,: ««!*♦ *ofln1ov* d *^no»oton fi **«J0*\*» it *x»l* 
Qxuai-nBJ>)aJcmDD.lnTri^ mjjS^ojj. oajggl^ ojartrt^aj^ojoin tuo^lran^icmtmleaSo *no<oo«Jto fl '- ^l «I 

«s^i^" (*T>)o<*a «MwcMcwatwl^m^inmcrojj e<3 flrt<uoaixffminej . ojnapjtmlaj. nffiflnom>afti ., ^^ 
«*n»f*a wfl»1iMW»naj A . ( mjjmn.leJA. ojga* ^'sm^^o, «uoojnoJl^iOTJiOojcm., <mo 9 no*>»noaio mjjcto^oA 
anjoejj. rmognosnnu, e oAj^1a* o *os o *»0^ffl> o . »1oj««TO .*fina^1aT> aotctnaej, w D <o*^mo . injcw ttnotum* 
SlnAmioni. mgjonjo^ omm.lejoaK.jojom *»1«» -. c^nJimtmooW ^nmi.mnan,™.. flnec*o mnajojommj, 
ao.OBlsJrSojo^ aj<y aomorullocoaJi,. cmrml** |MMflH ^#»1«. ^™ *°^™« ^^ 
«09* •m<mjBo d fi « n rnij a oow»o 4 t» rt jn.1o J mj J cm«noaJo (^coOrt.n^o. 'ogjocm runo»*J «v njA^n^ ^jj j_.) 

^tm «jagnoa ajo*n»n>«. ov A : Diocnjncaio^ @g a»"i«aiHift *,i»m1«» *^« «njoart^lmltwjjcnu (^ J^j» 
omcm«m- nJO^nron^aoAn-. .W aJl^ltomo #mmmMm*m m&*. ^.ojacnowo*» »!^ 
»164 «Mn» cu^m^n^, «^0300. »j»1<e».™m»la* ojajlaj «w»«oMii onflj * ^00^. .»0*40004 cm**^*»» 

rnj: c^cnjnto^ 63.T4 ne.cml i«««^ oAw««i™ 070- ojla. ffl naJl§ie^i m**» ooA^aw>i axmo 
OUIldTMj^*. 

acaouiwim^nmAOcu^l nR |M & ««ni< («o) ">i oJoO'ca. im^lo^aAun».. ^0*0^^.. 

^a^oo- toj^i^^sioo ^»»»««m^ ^tmmmp +&nn«n*"**nm- ^**** *** 

W^» «»D»u<V. -N^m*™»o ^^ooinjnmonaro.. ^nej* nJOayoOi^AniOnJO^ej ; m .9^«to«Hilfi. 
^te^oc^amo ^oooo ^^«m^, r^ «ajttpnlrt «m^*^. «uaflftio» n o^ «»^^4. 
^ejcmnmn^o. aaam.0 mluBucnn-woJoc* a.»»<moi» ■#»% ^aojoaej^.wm maoi^ne^, ^ J^_T j4 
nrnrm oj^^lmi Wl mnooba ^atai ^£11^^*" M««M W«ffl *p1»» «Hl ft jn«. *' nfflcm Mh^» 
jSdkJimk^mt ^>^\mx m&^lrnm ojIoj^ou ma»* A«» . oajaii-rtnidbocmicmji ^og.no. cotco>i^8i«>s «^o. 
«-«n^aJSi oicunt^oc^o a nJ5lrt.l«y.. cmailBomncmi * «n»«w «oslajjAAO^-wa^K* ***> O^. ^l 
HoT.-ojej «^jJ^-oaajHBni. onjoco-n flnoo fonn «ojgawBiu» ccm A fi1ajo«» mw$mfimPKm o®oo iua1.ma(» 
i*!L - «anoiro" "» ojiowiom.. (atani^gl^ncmi 03,^^00 ^jrt.n-wi*^ ^a^m^mwi tK^^ 
mJ^™^™ W™ ™M^*W** ^Wrt.^^ojomj.^^. **U1 
«L, «MBiaiej. ocooawoim. 01,0^00^^«. ^ajjjj.nj'' («») mmjl^i cmgjonoi mrrt^ncai #9 .njac^ oat.mit.ooo 

mtoUM*** ^.oojc^nmi rmn^aJi. rojAajmjaaio^iKmJt m^^iojociaojit.n wv e m ^* u***** ^^ 

^J^^-ntnJOO^^^n n.Oa.iOJOO^gai. 

•mncoio «ftjfln1roaa» Boennjn^i*' nfl)cm raaArm-io. »fe oj ^1ro o *«ftaj1«» wo(i «140*1 «,o*n>icmneJ. 
f tfficmoff* •ao«1«*o8 a' 03)005. '*** EC^i*' ^""1- *OM db« nam>i. dwAWwaii,»»» . 

" " .oj^^aI «uo^nT^la* nJrtnnmitmi i lj* ^ ) "*"«J« »<«>,♦ **1««1«» ^nsKOĕi (j^ JU) 
»g^Uw ^ 1 " ^ •"«^«"^^ ^* AOCDPTI 28DB 38-m>i: «ujoa*; uijg. k _._,, __.•.*_ __V *i_1<__- **<»a_Mno«--"i <-«_'-_jm 1 

^ „.«•. ™^^Zl2S^ i-___? _-* ««-A. t» _-•- - .*•» am ^ mrt »«*-- «HjjttU «U.UJ. »___ «_-V) _*-•"»-_•• ,J * JT^'* . _.L «MrtK.1 _**_»">• «V-**» <_"~_«*i. ■J 


fe=K^^^sp=r-i^-- ._. —_- -c. 

A «ftn_n _*-ori-Ji4 mcmfij« 

_«.«»« «^i 1 * m^ msoi 1 taiio- tnJOoW^Lom mij^ ■ 

_ B _, *-*«_*■__ «^^r^s^sss r s U-» i*-r_^ 

ra wj*- 4 ., --*«-»-. ^___i__^_^_r«i^- 4 J.»-- -°* ^««^- «^^-w- 

___.n-.__a-.. __*>. < roo f " ^Cl^-»»^^'. «-»»««• ^*""; ■* 

Bnt^ml. it«_m1_T>. «»- 3 _™_"1<>>i *Wf m ^_*_, m . «om.ohso-J. SKBOloro-» J«fi _J_-1*__n>; 

-_^*-.^n-w-r__-r^^ J ~" v " m -^r^ 

futx»i(mis- 

44. 'ort S»_ a_1s1oJJgy w (<-8U-aJ0 _J__gn«tB"iTa t ') 
nAodk) rf_q_1oeiS w -»JA: «©«nlS* ^S*-"*^ <wwfl*«4 
**£._ woJto. _-c«_.1«-fl-ro»1^^^i° Q_jqai*.' cmo_- 

_v0O_i)i., (^-gan-^-rm ^«n^nwucwwDn mo* _*6>_»m»1c_n 
<_l*»,<m w . <ugom«i>__ ^-n--0rtl roluaJtrcots.,, woagaO-, 
aigsiro ffis_^ffi_j__a (-J-. y -_ioa3nnajn ( d__m>) rr. _^-*J/rni_. 


©(m.<__1_ll$_ 
>Vj cnl 44. ^j a>1 -«s 4 4»_-b_»j« SAJcgi-- _!_-,. a>1©t*o *<__fl_ft, s»A**o«*i 
m", ojom>mma_&1, ^___.1(-m>sm_ *, ^ a_cm^ <moi2>*<ft.o*r*i ^l^ 
/fru(mA__-_i.«feJlrf«m__» tt l »tmoo 4 «<uc9«i<m* v) mlo^u^^o er_>oa, AV_ fTOa§oo*<*m> ^***"^ 
,,L. ««ndwjciTOuciM^aj f- c_jgaro mcrooc__i1__oTB i .U ^arsA rnns1_-0o. *n coW-_i<sms^ 
iBT,a-oft v l J J ®Sifi__wommoKm u T cugaro (_s«__r___^aimQsm w C**J __,q____" /**>> m_xi1«»cj_inv rt oa>QCrt-«i-vxpj., <rt 4 tW4c--1«-4A->ii. nru(0» g rtn1m^m) <fW-csJo aorticjsjw, 
^jocbo u.o^ <-j1* w -»J «ju-I. oaooJ. cnl-fl_-to_io _xicK.o i-)9aga0- cn% m> u tctn1-ic_> m^ (tob! (tos1<-ojwiht* 
«__jn» ta (uii. _3^" ««-J-O» 0AO__J- «J-j m_j waJUi-gjD-inco^cmi. __aco_m. aTOr_vlcT>i(i)-.tm>* croruc- ©dDOO^ » 
»Aqnl_U" fl~n>i«-*' 0)I *i ^ 1 * ^^ 1 ^* VDO_w.oimflwaa'l mlooajocjlo-ocrt «-llRO-Kmi ran_yoar>i aroogaopmlca n 
m_l-)>1. »- 1.0 ^™>_ - m i _ "-W ^^i 1 " 1 ^i ^ 181 -jjo^-iOTOj— _m_RjB_.-ft _-J___y_l ■!_ _«n_ _£«-_-- . 
c_-oJ6>a acm" (TOsl-M-Jomi.r -w«a1«cn ot_ 0.004.. «JDajldMOJDm^. r_nB3__.a1111_.D94 <rofyaam_ *aft<-H_j. «^j 
tnjnn__«ic-ra1ttft ngi _*__--« mlO-C-ojrrnoanoeBOajp m1c.-uci>oa)1mnc»&(_j cb% m>*t«ol o»l*_j_-ifl*micn. o*10JQ*> 
onjcjD^i. s«o1-mo--*ro M BnJo^aflfl* s^Acn^ aJ_o^a<ino^c» eailos t^ccv u njio<ul_«icmro> v . 
(Et^io_i>iC_i1molc_j_«., 

suiAtW&cft aJiOOiio«>--*-_io" __^ t•-- CTuU c o ™-- l^, «nD_J_i_h*fo>1_.iB0«BTxm4., co^-sl «»s1***iS>a»ctT> t«K__Uo:c.| 
»_to-r»imloooJOiAJ»1_Rjcmi., mlnotuo -n-(mi tutmyromi a-bOJOJ. oco^ gajoc-jt motcaH-OttKrocmj.j ' rtrKn ' w »r iru* vj- ** „ C0Q B8-m>;: m>Joa"; wi 23 •oommj cu1u.cBo.no» ajanouMWS omciaja.agsyo. ■*»«um««T* «"■'1™»°"*- n»*™"*™ 7*^* --«-.-l 

OT ,uuM»oa1«» on»eyo M >j ml«noa Ml«*jWW«« ("11 - pW j j». * p-*"i "*) "*""* ""^^^^^,^ 
^wmmj.. anA&aa* Effl , J l om -o m ^. 4 c«0JOti.croj. ■.«•«""mmii.-ooj ojn.mB>«>l»- ^"***° 

«W, J™*- L-gi».' («.ji -J.) S> mT-.«n i «ro»T !U .» 1 »i m .4 «**.<»• (nj^oal W~* 
«1*4««» imM ^js^B.noMm.j ^«tljmMP*^ mwnj. ■«*«t**iflo- ■"■#■»< .JTotaool»™ . 

< n3 »«0t m o»><»n«>I»>ne.j. ocr,,» mloaruoojojoa» m ja U1 n«.Jm 1 e« 4 »J^. lj i , ™ 1 ^ i f™ 4 * „,„, * ao m i flflo , 
o.u.oojnu.n lnJ ac>J* fl J,_J<™j MM-^MA-n. '""'""£. !"1 £« «S— -5*2 

e W ^**XZ-i^S»4.« ^^ aJ *^-n- 4 «m 4 «un n4 -WO-,4 

™ m j«.|»9U>J.. ^-- ^»ffl ^oejojr^j «oro.j^osr.J «>B1,««i* 

«JB», nJjaJJ»*»™ !ri^ ftmMT ,n 0Q ,r nnalouloaro *o«m 4 <ro15y. <*ij4TO<* <uja a .ior™«no «uaijocu^ 

— — ^ BA »ima*Q, m(ro»l«n«*- 0*^4«--. I-*^-*^"* * ft D ^™ »*rigp***f Tf S f \j* *>r r * 2810 OB-oujj trojo» 1 *) •JR.oji ... j ajOJi. (elA^j) s^^sncw^jai (mroumjo ^raa^ujlra^ijO 
eooao^iiui^gS) ei«iuoftontflonwo, etnj^o^onwy». 
a»<ro l 'aJiSTU*lftmco^& — eoA*»^. 

46. mloM^a.g&ciioca) (itolocijo aja>1r>J3aJcnmoca) «mo^ 
AMi-Oife0tTB o (maojoin cnao mjaW-iaoao^cailmlaaitrn^; m> 
rmooanji^, (ojraa&joa.) «aitDfln»l6K«o (n) w tfj(wm(6>a>06Tei)l 

47. aAosucoJiuocoi^ (toojS, mndijSis oos^aond, «flra 

8WKOT>ei<fl«siQ4§ g(DTTyi£DOfimoit>l<ai onJ§ojf(aaJ6>titD, 

48. tpm^ao^&Jlocnto^o, mwotajcrogjamoaij* , ajBfl 
Al^ajnoojcoj^ ooc&^aa.. ^r^acuaBarawcm, grotmfl>cflmo 
nlmt eKugrurooaj^cno. 


&£KMfc» 
;M bffl&& 46. JSb aoto^a» (lojau°(»oai1««»jA)<wjp ciajo^a toU crwm^s raro^caociSmwnra ^! 
«WOnnWacn u~U grjm>^uweu1«KT>a^ ^>.j tjij^^emleicttsj* ^VU->' 6^^co(Atwai&j| 
£>££ jU^u *tfjfo*fti». *o**A J *ej» (slr^s^slcr^.) 46. j*-W tf ctiW^^aio^cij** 

aie» t*j J a*uo*o<wfl t m1 n u u «&gre,fiioafi'l , laJ<M»iAlpJj1ai SJlK omj <n1 oM^a^aoeo» (wje*w»«j!. 
aj(onojoruma»ooa>) Aaraj^BjAowwj jUI ^ (ranj>) «ojnMnmlaolc» cm^aismcojOi&^cno 47, ^J cjjj 
rjtj^mjmotsijj» ranjOJro Ujs mmn 6>3 wmsjjiBortA ^Ok-Lt o l (mlnjacrannSJjiMOgja («nnsloartogjBiA»* 
§) o»i«ft 6>nj§ajft>0A^cmj jU-Vl g^ait^moraoajj, otfjt>oB u oraoco) 48. /ilj eoft«aoi i A l i«jmj?< 
cu1«ftoi<Q. JjpUI ©roj u (iJO}m®raji6>cocQj^<. ^-Ju (matritojmjssicoco;. JiCtt !>j ejtoWlajj^&iTesm 
jfj oijftjocuco a » jU^ o- am»aicK^ran(trtooJfajra0A o cmj *UlflJ toJOJOO-lACdlMOTOiSOial^Jj PJTOJ taJOOTJjA OllnliTOCTOCo n^ii(JTT*J J oJQflWBjj e4(ft^lflj1.4J, au *£J«y ./* 

anajow^jjtjTaj tnJoajDm^mo® w&j (anmj J ov t, CMt]SrrK»36m u go iutum«>QglBjfigfln u , (moiifttacro£ p (<**) «nsnjl^g 
j)ttilM«aKtmo(iJO«>&» ctui; (rot*«ft* 86 aj fl * injro> B (moojl^flfl<e*j/m , aj-aaAWR* (*n) rotmlwo^OOTI 
mmepJ\<&0H* 85 aJj. aJDCT>i»Wie* a nTiJj. menjlatwj»» AJ^analaA onjiaj/uoaKJjAoaiBjDwm ojiawnwiaajon**^ 
«^pOl BMijtiwnla* tajtTJJOoJl^jTWJRJ- aoajgscuDdinjool nJBJOnjowjj.» i*u*n^0PJl^oojjj»w»HT»*. **$&*$$" arno^ at&u^&m»^ injajA(iTOl<wi J 0TOmneJD«&6ia. «»fupm imaMoyi«8« 6 tTi>(TTn£joA«>3 a»o©amm£ m*Ue*iaAJO<ea# 
Aj(WimnoM 9 oaaifo8^« ujlonnoaiwejj.iehiAl (mm mn*tjj,noW 6 aoojjiig *»jyor*jj>, oo^mrloa»^, B>Dajro*«i 
«t)ji* v ™rr)*H3fa1ajj]«, .<uDfBiiiBljifc^tp»a.fi , Jejj J « «EucmLmi «iWioBjoM^alcw^,, a1*n^«ft«o» - iuo3ija gm^Ka^pj! 
gMKwn" j_-.flU uU.^1 uV> (<fc»mjaJ0J o » e1(B^aji^ y oncQ! aii2nJ*) ^©cm 04.1aw»nusm» AiOl-wi^rW» 1 ^- " 
o«4i>«avm>TrMHrr>— wpjioojo o0ajt> ^0«^^ lUwaBJo^t^oau »^^10^1^., t u»a^Q«8^WJOC4\>»*| 

ui» B*«ln^«J,*r-nftrro rm^ lUryiWJj^uJOJj»! nJAi^uooJmoJ^acHoj aif»o(rto>i6mai»t™ *■* «sstiro^toomWJilaj^ tr ! '% v* *JJ- M 2911 3B-cn>jtm>Joa u i «o;29 an«fuoffl* soa^^jcrnj. m&>»*)^***Z ruraoajoAOOTn fi ogt*1#*icm$, W ■*** fiW ** 87 *) 

49« e«fmdrtfl cr\>°jM«ro (trotscuo trucrjjoaim) cowitrm. ^U»*-^ 

rpluauaiiaiomi^., (<n^,&B'l*&scm) ecttie<ft) u m>cflflioA«sa cngj ms<o« ^jtJt'' 'wii^ m*gd£}) (jl> 60, njTwmooDrm^, iraaj(0(BfiiiorxJ6rfc1aiopi>1&JiA>oa @ocno 
ocu^e^r^ligg mj ia1roatocmmm>1sici3o crojro</> u c/>OTe<wi' — 

61« <TOro>1m* ^omncaniD^cmjKAOtmoaincol.wj. (morur& 
truj/uliSttjA) tworooja. (mi46uo^s^so<oj)n-i*60BC»^#. 
njomlonwmilmi* maaiA rottajlsroTmlro» OJ1&1.&J, (mr&jaitmisw^ 
§ j)6Wb05nalm1*a^# . 

53. imjojm^siB (St&s^aroo (^smmcaicMnm) cruco ojto)ra>°.fl» 
mocaj, (rUcoadrtM u sls>a>a«omro>) &f$$ mlOTLatft1«0*cm cru u lf©1 
j>>B^# iBfimocnflit>tt0©i». 

63, (aao, «sjje^sminomooro,) cul^uotosrrraslajrroaroroicM 
aVl60T3ogas£ aiot/> u aocr>o s^^cgGi^s^cmrwHm gjroV! 

54, m1t/o u £UOTmoaD£ 0| gsrmj mamime ai*& («uorolamw 
oMl«&cooojfl) mm^J/mro>OGm u ; aaoswmoroi (cunuwirainaJ^) 
ra>1mfm^aruo^«j«. rmt>roi1mj/mo^i/mro>fjy. CJO*<£&r-o* W-« o v #j 49, !i» garoii JS ero^ m) u mmsm (Alroinrml, t^^wioojm^caiogm cqi4ji> «ffl«A u roaomOcflk 
rnwJ^mr^* ger. 11 «J* CrJ- mgj ms<0«mj o uoomo 60. u* «I* a»www>(» cr^uolroajoauroiml 
arAa cmjroccsTBC» -> w« cmBnJr&«S6rocuer«1 ffic>m>ifi>aj^)6>p-j5 Jjrth ajora>1ai <&c» 51. ^ ^uo 

rolmnmn^A^^ 1 " ^ 61 ^ 05 ™* W ** W ajB *« "^* <ulg1.*> *, "W«<»A*fcPi» 1«J mramrtam 
^^4 , i , . ^^mcy> u mmro>1m i cru i 6>jai>osimro>nm i ;^i_T cijoroogrooa^gg wl^j a^mlcatamlmi,. 
sT -u*, (roaimios c^si^aJismoa^lrol^o uJJa^ *g#«x» ^M«) mlajJCcm.l^crn 
aito Iami<s©i.cmiajm wiyi crumoaasmj^^wwca., g^c^otDrmrjjrooa» 63, i> s@ ij*j*U mlara 

Jcooctio g>rou L^ijJ coo. mro4<* fmc*e*m° (mr*> fiS cu«* n^oaiioiro'', rUoml^o^lAcwwm ) 
ju ^rmlcml^, g^o^rmrm^ ^ ^ ^am^mj m^lmcmj a^o*^ D ^mnmt*(t\«**y m>« a tttt»tfinii ajcnnroirm ojI^- (Wwnwmnp-paJi •*»«* m1 *wo*1*u<N.A ^«««^«wjnmitt *» 
-« 1*—« Tt r M inicKBiaw-«CTwoim)oflnTiojoA4«- Jl ngjcm «ucwawnmi 'tiuau*wioairo, cro^aww», 

1*w»T amwmoo*» m»*foi v uJBiism 1 '. ojej tnjmo^crJ«o6«.^o1aJi* e^icuoco auocrooronaJi cumwn* rr : e ^ % *r x h 3812 3&-<to&i m>jQi , : >fl [) 


55. e «*»™ u («.aKojBs tmw). («mm"-^ 

mnJJ« E6rBotn)1<oT««j». 

66. ■MHMWil '«o«ro.' [nm*.]!— W*W*B* * s 

«kh^j.. «^j»», (<■•) <"w>afl **-*»*' offlll8,<,o:so 

57. jjgmrtan" (a20ja.fK.jagO; i^&^nsS, eoiOTnj 
■nnwjslaijodhoaeBi^Aisam») mmiaarmuaitoi. (9«(8 
tn-uMimnoos a*j*1 aJfl>jcro)<rorort aet/t>m<i!3aJOJj. 1 *ws&g?$i&m * 58. ^ 041^^1***» *«#»* aoi«o^M bj^f&4/&l%f* «nionomi- u^ amowje^ ais^oru-LOom,. tojaaJicro u inej<, 55. ^ «luanoawnj ' 
L>> troimnwtijAABWcmtoloo»^ ^i iroajyoo» («©<m*l<rflfld«> t .TOrtnloJOtri) ajgom ^lc 
S UI 'onolaJit ain«J)oa>p 57. U» s«iwm u ./,* (awy^o^ (<m&asm) maJ^ to^mJJB^ 
*ujy*JjMUfig. nronn^rm u CTO R£J« oUi-j «im^w/wni K&iOJi*, AlswrBoa/l^mJ f*~ 6B. >b aojoocojij- ^o- «BWlamo m^ojimnrtcao (<^dkrf.ra>ncnrt<afl)oru§ ^Jjj aJ&J mi/to» i«n<>n*' *um*w jlj* («w*0- e«« «*aow (o) «i«ftj«oiQj* e^uttnaaiaj* wj o* 

ti«*rtitf jBi«udhO»t cucmWdHi^: *«»>, etnosl *«(H«"»' ^a^odMOrt^ W\ ***%$* xm<^*m. B^^-p 
ajao*flRjo,c*^m B tu. ojjJjld*j/nnn«*ffV mwAaJocn>*i*«» *>nn» aDS^cu^owm ^sgronmaiJ^J^B 
«rMtSOT/j aj»1*icmffl dpw»1 aoIitw»» SoB^ansaiomo, (Bosi&ianpa iTOfmnRW><o<oiia>ota t^JCta^wi »ajoao «^*^* 

ouowjaBj. ^j-tojooru, oocugj^^ wlaaoajdb^Aaj- «odja^ 

.aj1oa»i>^C(J>oct>Jj«oi*. tw&JooOi njetoa «*owra Q ro<flffll^«6>$. «nynlc*. CfKDdwutKmlAo.d>*laa*najft oisj-JBS 
»»o^'ofii»J,o*JaJt«ro* a»s *ra tujumwo&W i^rro u (»ocu1<a5»icm<a tf J 

59, *gxtnQ mleaBagoasojya (ctxd Aormlajo) «rilc&dwrt &* 
scrmmcm etta^iipP «oojc^ <yo jocj^mangJ. 1 mlosuca) 
mdoy^ tw&oici.mt^itraliBl A&e^rmcolcaJ^oiDOJmRtoji. J*?? 


W *£u*b>- tX 2813 38-o«y;r m>jw tt i «o: 33 cnlaPB&o^m (trujaowno aTaA<e*s>^soimT»oja>);— cnlsrao^ao^ NKA 1 *'*']*^ 

mJJouxtnfl)1fcj.« mlsragalm stmsmaoj.oa g>mi miomjajRKmml ^m* j> ;A. *4« ,<•« 

*vaiaJiffl. waaj^ocQ({HB>)aJO(agj1s« n^)!®acQ>aailOTm(raiaaT))l w /fi », • j* 

69. £ytt* ^woortBtto^o, cro.o&jo ^-i. tmlro^eolaiaacm £** mlsse^as ^em Vv ^ cn>J0C/> 
nno {m>J1rffefosmB) gD&J _u fraajfo.eo ^i mlwVjcfflmotan. anoojcD jU IJU cnm<a>toiTiVlco© *%s$>cman 
Qa>jrmajiT>oem 60. \J& araajco nJoco>. j. oJ6><ojh, ^al&jo -:.ii mlsragosm ^W^^ <^6oj3°* 
tfi« mjjocmnmT^j ^i mlsotaco, mlscyeg6>t<m: .j-^ji gotmj, m^ou cumjjOnmlooJaj^ U 6T0>«n3Co<<$a o 
^Jj mapjoo» (n$trol(ols><a6>} ojsskd aj1mm t offlocjTf(aosrn M ji jb raioojgo, ajo^ogjlso 

afl<MOfflOjay> u </>ojiwl»ej aroraioaot» cD^AOTmnRrS tojoaito^dwjjocnjoot BraoJoraorml.&j'' GnonjtojjOS (romjjCimaaT 
Ag . A ft tj. A^§aiOftin aKoAnroloajas^ ojcmj^&ocrmlrtilta»^*. ro i&poJcrumjontlcoS omftno#oagos'': 'jjdoto cnlwa&go 
cTOlajj (m1fo^,eosm> njfo trn omjjA^a-!' *ffitn> n-ioaseijysa». «ooojoo. irorjjro tni«rag «s irornijOjJooiiAaJjOa 
«mom cru jn Amn^cmcnt^moim" , 'itoojA^j aNijotnnnmlBj; 1 (^U^. V) r>^>cm ajo<oo AasrnlABjcmTO". ajnnara»lo8 
«KUftj" cbtocijA n-KocWnJ». m>J0</xm. owAAjjAaBjj* , ,&4§ 6 *k<b3i<oS oj^itmsniMAaj)- aojcfl>"(in1m ffBPaJffblaj»» jdo^joco 
!m&oj* (Ttwjb^o^soioj o&eJiOJjj., <JtOoJaJ mot^)§o€ml(al^ojnT>fin u . arn«iwxn, omnJtojjOS ornaroojggtroon-jjj*, otunpjj. 
(bboj* tAjASloJlt&citmjj. nj$i*&ai, n$nnoa»a£J - rBuojisjj* gnjtMMJg-jooej mrDAnrrailod *scK^Dra^o^^^]QJ*^J^fflmaa^om>' , . 
omflno*9*gj/>s omora m1iuiniMiOrt> . «ronjrojjM ooJoioj . t^<<nla«HUJ«-i . i>u<ft>saa«t» .: *ao)«eg,y — mlraBgoan* — 
crwjowroio n^toiAO^Borana^^uii, tnlejasoonoejo jrDOtBigjo. tirn»8jotoA* ojjujjSjTOloJnjto)".... 

61. mG^iuifmfcv*mua&fpsm&u*\m!)iKU 1 srmsaBCo <l «f //*»>•#// ita 

«ost g>fi) miacruajraimmlpoj^jiinoocDO an&ojm^ mcoi&imTjilnJo g>to Itji uJjwjS Cr wj 'jrU-^' 

§1ovvocqj (jrjloMJ ml mmauliyna^srnatDl'. ojjj\o\£^^lu£s^ 

62. (Hioai(a f*nja>mj°nJfD.) nJnca> o: *mm 6>«sacnnosro*' t 
ismoTOgjj&s «& s^nrnlcD3 €>aJ§ojck>cojT cno. ^si^T ajcml 

ttBcm jojI&j mmjjf^ a camo6>ro (ibojIsis) <&o*™ o cTnlgyagjp?l ± ^-^.. * s»iy<te{ 

63. 'coom (tooj6>co (oj^loo) tTurolnj30cn> mo^lrTiTm1co . # , ^i* t/§f 
nnm^aajo?— artattngy, n^ajrolroimncmio {mam^sis) 0jitfiVI '^"^^^^ 

otmoona^ot^nro 1^i<at^oc«rno? I * O $£$£^0$% aiihtinmm^s *i3mml<& mi&unowl coo. n^sj^lajmil ^l^tJ^^St-iyta J-H* 61. I J 5 ftTOOJt6nJocoi tjj 6imsrm§6>s roijj^lrmoaoj ^ji^ tOT&io sjcnj tjua^jjjjralsiojojaajo ti*U enn 
sw3cw<ftQ go(2> «j; njjcToo&jajco m*l oj(^1njloj«a6ro lv** Uio jmtos/lcojotjjj cjolaai jbU j cnvikkfi»m1«a 
62. Uttj troOJtn ruoa»^» UU s^t^c^.»<&ctmCtfm , mm^i)t^o^>m»ocj2>1 j^j! moo (amSJBOo) dM&Tn cmT 
^j Wj ^&i oJ tT> osicTamoi>rT) (mm f>B IJ s>rt>) jom VsiT momojartj 04)^1^1^^1x0^ i^Si^ e^t8 y sco 
^g1co*s>AJ§cutaooa''l 63. j»twrt momajoto an^^lrwojo t>, txjt>1njrocn> u ., aj<o1riooov> ( t 1 njo , ,toj # 
^ J (TOctjii^ ((TOsiaj^l^) ^aola-yaacojo ^ toiotjjAltcAmlOTij jUMi tfto* u ^jt&oo, aj^SiACa 

(ror^lttjJtjcculAgi»» BioiJ s1o)j1(olTJ t>>»NmHraQ«, co1cflifo 0)ot2n ^ras^ajtojjtm mej tn^nMiTOrtooa ^jl&jjno 
pjooT BPOJto mcmwuiaaltoa m).tnJoro1*«4am)i>«TT>\ cnotoojm pJtonomml^itiJtTtwii OAruej, ™ma«tiJ«t)oj J nfl.l#.^* •zai4 39-ttoj: cnun*! boj rr tc ^ >JJ " rA 

„ mn «'-^ -»«*">4 «^« ****** 

6 4. «n*><**«*9. «-«. "^•"T 1 ,£2 


ojlaiKDo-s 

^^B.n.4. ^«»W«4. ™^»^*Bi SS "^~\^ -^^- ^ 1 ^- ^t 

aa. «B-ow^aissMj" •*«'<»j^4^ « BaMB, i ,,s 

aigsro nnjooi^aaDOicnotm (mnaioJ) . 

67. <U0QJ*: '«raffiofBCUnii1alOJ»flTOffi<'m«o*fn»!— 

6B. nfl«wo» mwj)1(«cDlflfB ((roicrtaumooa)!) «nlrc.lOTiBij 

«.gcaijcmcuroosro". 


65. Jj aJOttty» U U oyitWi^mocsDi. smoc* jj» a»J *i^<J*^»Q«t» (moLW^ 
ms ***.# «je**"»!^ ^WmB^onoj^^odi. *i Ji mjaowi» j<a "^*^ "*^ 
68 irijJ -j nna&ot^aios osryMro* ^b » 4 tf wjeswj, U** U, «rooj <t^a>T**| 
(mnofl8oOT j,. juj l 1 uroo,jwoejla>>«rr> t ' ja OJgs» «nJOOiaejcmcu* 87. JJ oJBWJ* jg re :e & '**>• H 2815 36-*rv e : tm»a*i «« 23 69* *aaigrtfl «wtTO^ejo^emi [gtmro> cmai oji»iorm]#«;o1 
aj u — «reoj<ft ojicuoe* aw(tnwls^o6T»nfBl ( 9«(jaijoo 3 --n^m1*a 

70* «wocd amj^ iru^tammocoj mjo*Ql«ni^ran>D6m u 
fiffl(mm»1cnoEJ^jo«Mj>, r^mlAo^ ouan u co) [aloj^cjmjocjjm.] 


"«^r-11-i.'iAu. 
omm 69» J«>q*L ogimliealgj, ^smocanglg^ j* ^. caiosiraioraolajT^ ^»VT3tti ra&jgnro nmtffR) u feJ06icQ) 
(ijjcmrai n\>m anfflffjrov)£joo1 uj*-* it mwojra ailojoe* (<mra<eo*)ms<tjm aoTJDCo 70, j-j m Cj\ ojoo^coj 
")c**»6i^js tm1 gy Ji ngjm1tf»o L1 U VI srmocd ra^cojrainmoej^OArai y i an> rtnocWindn^Aoraol 
#-* InJmi^aajmoca) nn^*o<fte^ffilAGvg cTYtynM^slnjjj ro1a)Ji,aVl^ p anJcro o crn cruAoj;atDlaJ(3>1cpjQcn> tBio£joor>i «ogjooroi inoooorojj 
Anaroooj^mjj. gnEyrm^eg («iJtioTJotjjroajjj*, <m>rai ro1a<\Miu1*ij« crof)JS>ro roiOdWjljjg o<xio3jaj roooT) D n^ocoo AjraiJj». 
gJGwiorojj nnjolaD mlnJa^aoocrnaTijj cnlsraoo uwIo^k-kb, ngooojjj* ojctuT^i ero^ Aaroj J amar)1roi u , njOdbti, m1«orao» 
ntraroTloro (Braojtmmlojj cmjHSjjAroJoaT)" Qajajj nT)ro>°. otnon» £Qrai tn-JooTJtxoro«. G>QjaD u ojorS *»oraoT>*, tBwftja.ini 
n£}OcnJ cn1«imt»<a«jj raio«fl*1ra>jj OoJOT^ojoroaojennl faotajQjnre1.fl* aT)fTJ)Dorj u . (arartiaom, (TOOJmnrolmlrrnjj afl)m1.fl«» 
f>Jar> u tw u eJelAejji&ta^o oajajjjj-mjj. <vgja7)ftjo«*ui, fljpJteo Q <&>g os go"rwn a^m^nnmsAjjOTj "ra^jt^mo^ u aio'ta>ios 
Ipscajlrai rrjsrroaraio, msonjjOjrojjOTiaroio RT&au mlojoamJio^aro^oaog^ooiol^j 11 ojjjrolt&oi «rrm« otjk>1ooto>j,«s>iso. 
«moroluB {nJoououJm* eioja^njoatt <9.oroor>* iroroigjroiorojj*, ojan°ai> mjjEuraoor)" (TOro>1e>m cru.mjm^ujlgji ruijmlitNi 
btboIoj Ejfi1.aj1ro1d>«ODroi w , f*©fl"R roiorsinJroi,.*, 

'racugro* (wa*an> p euo* ( ^Vl "%\ ) offlrm 0J0<a«1m o 'gtroim crum^no,' ogjtm « moci* culojAraram* mroJAOo_jBa». 
tQfoi Q fOdjJn>jjAo=*a &njoroT nj1(&o rtJOcajonj^aoroiooorjnTJjj*, <msroiftj iraojrolaijjgs orajj toJaraii* oaloocnroimlmjj njoau 
BrtJ&ioriroiaeismcm* mnnontooro<dfl1s«y1ro& rotrwalEaJoansraajjOii'', n$ra>oa>jQ£j4 'roejjwji chi&.«» u hjo' ojtjctti anj& ai&j^a 
A*.ig goga8lnJjj<t»aifni» nJna*Pjys o an(0ioooT>fin o *, rao> nW orote«olQj: nJoajJ^OTJrm^Ri^jjOJjjggroiliaS ira>ro.e«. nj&Monoito. 
prtgj, *fliGjgflj5 osnKais^tiJO ' njlojoa» ros<oTTjrtoie«oo^toT^ amjoco ngjrol-aojj (raajorapjrjal srroi* aroolCTjroiAASocml 
(p lOTij, nnjrmooTja^jo 69—o» cunjawjnj>"ira1> njnoorai*lrol<ofl aT>roV', roaj^ateiOa ojIojds* msiiiroiicm cto*«oj* njejroii*3oj>1 
loltMOjor* cruaujiiDTCij-OB 11 . oiijtrblej* fi> nj ' |fi>G S^^^^^jySlSoAS aj1ojoa« rta«ioooT)m> rowsinTiii 71—3* ojojmroioilcjj 
itjIitoj, ujmajjTt^o^wo*. aoraiataigi oomo^ (umjjOMitnm cru^ntt^toaojor^ onjo^crBoajroo mlorno ^snj" aiejctia&ogogi 
(unotsrai tTurtjro*- /^U dbj Jft M ) offlcmooT>roi1o^o raijjS.000. (usanjao), 'aajamB «l»creJ ,, ejo , offlrro ruosT0Tntni o 
oiejcoaAng go^trtl^oisaTKTis* nJlajaa-BAOsntjjagtroi* *mjji^ u rurot7) u woOTmc&ao1n f j u itookd imiejonoijOjajocojl trjsroralajj 
ajlaJosrooaemcmi crv u nJn>a«it>a»'l . ajlojooroimlooio mjojrofi# ojj J tft. u iinmo^«1o<Q-)a l lej., ^rcoioajjlaBtn) ro»j ojlajooaroms 
enjlos njjoejonOi njQwm1a1ftt. oJOifl«. oAi 9!trnn Q ro* etu&ia: 30-32afl ti»iTo1«rojyn i injrTO rBiaojT^j1a o on« v - 
«naejonni rom Q oB,)S>ro aujnM u s-1<saojom gogUBlnj.on_joDi, '«jjdjlaulitjS «moomoro^ euejlniioaj) ^cSaajom aaJOtajjCmjj' 
ROJcmJj rrmruoJ ai£j<d«AOgo8jj njOraJ Atai enaoKo'), .aioonjODa, maj$> tB*^oaOjjOJ1ocnos J '«jjaloDlna A^g-jojiOTto; 
aj«j,coj* roA a fln» aj1cra o A0iJ(> «^^OTiOJnro rol croiwl^ a^^sicTJOTiAoaoaoTJO* nfl)mo» moo . oojoalnjjj, *mlRiao* 
-eolaj-ororoj.aTi o43)m^^uO^<»o<.• <i®rro (totfejoo04 rooiaJslajJi. oJOSCJTcjij. ( ijf . r £j.\ ^W *!> Jt . «IH ^ J» i,j . 

O^OTJOOTJCJJlOS nJO*T0T0>1ro1tfc>«tTOW! u . 

nj1trooaJic9«o«> tijii>&otj^OTm snjrmjj aaj.sac9>8l(o4m1tTTJ ajlei ojoronraittCo -^j J ato>D3 1 M>o040^oo3lro crojoojmi>** 
menjl (cn>) a» e>s an&uwmaajjaosjj^eel (=«(^i a^Sie** sj^o^oo-jajeMiJcmji OJ (6rBrac* Wi^roiaoay momala^ ro^ojra 
raralaj nJCJfirofoi'»«garoi1W> du1WJtru1*fl«oj0o4 Av1aiioraii»airo t cj% 0J (ti(TOja6 cuoAiajaoa eroaJioaj 3cr)* Onj^^iDJoiloA 
•AUBtd (TODj» v eJO f r>fflcmi aJOtn>itmfoijj amiaSJiajlBJigs toJ»^ «mroro^oe^TKT» roslaj-iglgjjOTa". jjnojij» B9-0- 2Bi6 39-m)£! rrojoa'! ĕa 


71. «ma^o^wj. cnleiooo 06OJ, u «ew«*afi«^ ^ * 10 ™ 

72. '(TOsmsom, snnocoaj^ro (m oJo cncatol) w*>1«*fH* 
«mn^i*. c^ojcnl^ o0^o{oj^) «^-«oailirtcnlanj* 
ermod* 8 *r» Atffl o . ftoj<ni u «noflfl, mlaraoo c^OJcm *cru » o 

73. imoonjoco mti«06> o <&6>£gyoa]co o '> — m * ajcn o — 

74. _g6nj u ejncro eslsw*. mtuti <n&&i cnslsjj. 
rroojcro mculwjocnsl^ĕl^n^i^ 1 " 3 *©^- 1» 
71. Jtt^ rU06nmnm>cBc5e-. oJOtronna^oo» 4, mlacrao oery" ^ ffl^o» a>flg09 ^ 
w^mJkd». ero.Dai JU cnJ6nM u tfl«. cmaimo B n'' (mj^^l^ojoat oaJ3* cni 4 ) .> aa,'f8g 

oa tf ocn <* o- d-*1*anJtlrt!fftnwj 72. *>- ** «rosnMKD srmacnojaTO iaa1ag : ppn1 t» aJ«»gf ' 
^caonra ^tib simoi* ■ &&**& jptmPm&l « WJWnTM ^ # »«•*» «» rfMft W 
ar>i. lj-i reraoj^o^cnnsjoo, oj1* cxj*)oo ^u 4 iroaimj cTO «4e w (auooai«soaCo ) «^co^cirraJt 

73. *L_~'Jll a__*~J remaryoc» mEUtaoi/hOa ct\J a o s 6>nicoj u ccn (^UT craajomgjOo Cij*--** m Q s 

74. iWt'V* ©6fU u &Jl6Kn>o«1cidSi ^l «ttjojcd yjmpj" (rsicJonoaoojo . ojejgjo) tn&1aJ a&j- " 
raiaa, cm o , tT3T&<srtm crn *>«» * cBraoJluBJo(nj1*g1«jft6iaJS (tucto) BminMiojlr^aoJoco) an&a. (aroj ow-tjIko» cwiow^laja^owtowm ^jlaj cn).#_oj*is£o«m p •£* oJaJCrii 
AMro^onnJ)". <rocftmjoJo:, caoon u oo<xQ-, ool*"*, s_cn>os° offlfro1 cn) fliirm dha1--J 6 . aooj. g_*> io>o«u. oJIojJ 
OjHolmldwjjCmi. o_.rmocoo r mco^oMioJt5o> u u>6mrt» cru^oB-en.aciajorA ov-joa itt> runojiD, -rajyDani *eia*i*£&0 
J^og-jOt* , «B«i« I»™* oD^iJ>^ocTWK ( J J o*laJ l, oojoeip n_:u<o> ijjitm -, njlcrn^j mm n-_i6>cieo ciW1t*«s#W 
aJ.WnM ,, offliai'i j o tfbfijmopjooo cD>KrBOo<M ajlerrwtroi P_ra&iua u ujj. o_»ojco cmamcortgjia, mj^; cswoowusuo; ^30-33)'^ 
BDctiocw *w»«ipj§l§ijja fl . cwje. (»») m(nj1<M mJ D « a A _»aJc«_i«won* ____j< Mi <&agOi_ A .o-toWl^o»i.. B^ff 
aatm- TO *^^co (TOcnicroct.n*«0[m1m40*OTO io tu-u cn>j,OBra A8laj , c^ciJio^Jd»o^5n»ny»icm Q , tfWlll! 
aaj,-(n)«*oJo rmocmaatosm'' culciJalaoicmcm , 

j»m fl ^!B>coa ^nJOT»l6><cjj_-aaji£iciJ0 »*fcfl- (m) mo>j1<o<iaa nujnM^ew"— ^ajjO^aJl liUoo fl «softJli6*4«j 
micmiOMry^oja^i^o^.cttoi^OaOi £oJc^om1aJi<fc06ma,: 1) v l/ ^ (mg^l^mlcmi) o©cm », 2) «^OT 

cDemHiiiimncOT} naon 6 -, 3) j^ \» (AOJgjj mlo. 01^*^. fflirr)Oco>nart OJiccoiocw. cni.oojlMA(9* o^'«* VT i £ 0* 1>j- TA 2817 3B-fTUji <roJDO^• *f»! 23 

_t»«-- nJOAO^a ftg1(j)|^ v ^ A^moa, 4) jW^* JUL- (oJJg fi>f__^j_g1g Q gg jr>_t u slAaaJ06iej (ms/lG-araa "nJEJrU&j' 
t4«_''o-ifr»o_»icm e*m«ta1au a>»g1<ni'm J u ) t»0rm_«». enj-ulioS aaoo_6V-rm cjjo_q u _m Q n_i«icran gfm u _njrTV v LDom. 
mtoojom^aiorsul AJjEm1.ooo§j J rmjj, ara ajotcmoao ajaooo _^o 1 o40jrxoio_w1iMacr___o l (-_i3i« ajgDlndmlrra fawnn1m w 
njoolt— (owt. "-_1ai||^j u {o>1fflflfiRjraie^<&o6^-j0j J toaejo, ajlcmlsjou tfb n -__i* aioo^* nja_>innj9ico_-1 aiooa-^cj&siojgji 
mi_oJo mroWI grcfo«o_1c_a(j>n_ D _Jig_^iS)Cu__i«a>_i> Q o o_jc___ct». iggjOrunsjej, ojjjara- a,s1t>i ajralnj-rOTmoj-^swGejji 
«»io1^*icrrj(wo*m u evo oj:i___ ) „< ntTjtm s>iiiotoTO.rnaVl<3o a>mai>1ejo__a., _fl_i AnenrriJ<a>§. g>rm1m u nJlcr$<aTJ_jaiDQy6r_ J . 
rUO__), eoocoo etjTjiKDJSBi. ova(r_m*_>1._d cmi__. u io._tiio cu1u_aa_o re%a» cu1ojrasmrao6igorm o craojs^ojocd coojj^a 
avo_j_fligy, cbj&oot <tuaoaf0TO u njtolsmoco ouoa*0Bt>j oruo«_rai>i___ BOiml*. crol6 u ujc>cro*0T3g o Gi6 (wa3lcoj"Loom(Oioi1to4 
«DirDi* atmjjOMisirao goj u nj(0TOl«aa)__o1_j < i ojIujI *»0j"aj1<oanjomi J c., itoj oj1fj>1_>4 GmmjjdhljaJaiGiejrmjj a»oanjjnT> 
tnj-osmeoi— r>g _aoj_j<» _>njtt)_>gi. (eraej8>»onj£3i3gjj*aa^ij1 omojt/ieml^jaojomjo m_>_.ea m1ojjrajo>lc&pl£y, 

j-jj i> _i gJ&j ( l affl6icdo ori^iTi^cooojljnlSmliTOjj. camjmloo ^iwjaodJj- onja_ u foiDro5) ngcm t_o<ft_,o i(ro_°a_>_i 

fl)D<o.jcfffl, Ncvjjnnn1(ta m^ioi^ajoojo^isl Oajf0iocnjo*o6foo^jo dr__i Kloj1oitoa>)1<oi3i1ftij > oTira) . wcui* oi>iml«__.iT>6o_go_S 
av_r_i u _1i__onj§raQ_rn u . toi^tm^roonjoAog, -jml oostxu_._osm u . ib-ioojo nnooc_->_i* a->oLO_&„ u L__. AWSjjOjlsl 
dwruomit, rswoJt-Siomo mstm— icuomi. «oiylcjuOiTjrijioja, nrcjojorwiiojlmi ojot^oio toroolouoojrm^nocoj ewji ttjraOcru^ctiOAcm- 
nrrjonsn ioT0jfln ,, i_0f_ u f fcJ A «Jjjrm _ruoo_x>t/)« tmmoem* crui__1nj1_*crofD> 1 '. rurao 000^0 j1ra«anJ0_J o « w>on\j° t«n* 
o«_o_M>n> _ 6>_j_v u ojoao tjgswslm-lggg jj__mo_j 15103* (ti^co-BOOJl«in-n crutonji 6i_ ojrojiroanmjjjcmcalioraisirm g>ro1-M---vosm u 
cmrmiTOlamroimejcmrmjjSto^ACCijjO o_uq_) .. mm/l(cru)a.0JJofi Q ra_gyor_r>i ajooujjcmanij ooio_*j> q .q.: ji ^jjl ^ J_jfL_j 
At ' clj-jll . jU» _| L? i > r v_r J . Uj _»,., ^t ^ j-jj {■w-ojA m1acmos t&^rai^monjlomnjnal OoJoalsM^rmj. n_DTQ>i_.: 
fBBj(3i u coooj B ngjooon o-__flt>>o3o ■Ayoru^rarailta* sioj_<mo6m u . m1soBca<©3 ruiaolnjlolmlmo» isaroSajtagjosirtrj mto.-^ou^grlglty. 

{ci-i; @tovog u ,) stminii&cni ppomioJBto ai*1ajco>j*i omejloo ej_1_-f__*m1(.1__cmtm_<_o_? njTjej, faioo1rui_.g - _dd 

*rat._J'ru-o_)j (bmoIojI eiaio oJtolyJlrojlrai a<_Qi^1m1r04_«icmi. 

rsiojCiijlmi cruiBiGi 6>3jai> u ojomjjg3 <a»r(j5njm AiGj^dcaiCJg ew«1m 6ulAfo1^ arjro>otm1s J Mm u oijjjto^mlrtii n©ejj> 
(W^tcejtOTrjii. oJ0a)Jt^ ) 5-jVj^(^>^tiMcmrm , '- msnj u ej1cruao6ma*1toi BlcmjjOJ^i^^t^jOnjjlioo 6Jaj§ojmosjD'*' ( ^l & o%\ ogjcm 
crui: (BTt>(0iAnn u nn1(DS rsaejaanjj cui^mao.Mlairt 9^011*. njsiAM, cro Si3l6)CDO A<o8njm ujlaaral^oa^rtijejo 
iBTOSjO(jOJjOJl6Xi5o M0njBA0nJ(DT0i1m o aJOtWAiOA^nnrmlm^^crii 1 ' rtnoojm fliej^a>go* an 'a/ejg-oS cnraaTD^ejD' fp£\ 'jttl) 
«nrjns A^itjmlejooilroinT^eiojcm^o. inJ.*ru u (m co> aT>tficut3rm1m oatjaMfliosm u oroojao coroojrolAAmlcmij snJaOlaM^&ral.ea 
6inJ56i(mmoflio6m M 6TJ^ttj«r9,ni ojiosuiorais^noo tnjau^rmoojl^ ^0OT o cmfm u . $8-0* ojoJmnJj. 7l_o- njajmojj. 
(OjajnlejJjBg sn4m°tu* omo^eocojo^ gjti {a.imJ u cm3njm wro1co>oairtra1<Mt«oaa m o 0_i B <_06mjmi . «raiyotnjlcajjanjjeicu 
»>1<oo m> o a fi s 6._jr- u OJ0m @g «W!*aJOT t D_i<&o AaQOS06moeja— nfijm1_- »T_rK___^o^o_a^cra *ntn_ u _j*.m> o 
r_o^iaJoai'1<t> Q oT> . rtnciaoo tjjl-ooto^tora m.jjairtdbroliij _, tt §inrj.1tn. ©eaGlomsKWorojj m>i_jmoiUDej . «Bruna jxm_y, 
ajlilty-am.- «fcP«< ^j-W _- -Sj (-oqjc_ .mrUluoJOCTUl_.ĕ1trjo 6Jnj§cumo6Tn u ) rvfjcn>4 oJOoTtjTm^loTOto 
cmorooojtoio roer-i, ia^AOiam^^^R^^^^^a^. faTotmo<_im Q , n\>i_i;ai st_i_j-ojocp A^^aem Wiooj^ msl 
^jrm 6:_.0€nj) ctrorjjm raTor_1trtJOcru1-.g1a4 «aJSOjaTor^lrorolnTO (^^iKJ _. ^u _*) ofla»s coraruc- flnaOJltnjomjlA B ia_ 
_>i§tmn1ao 6>r_Sojmoei6mcm tri-ejonoijOJlcoi «oou (roolmo-Otalroicnrj f^j0 _. At j_ j _iT_!) ^jmi^. _m ««-_>_ 
tru.twj.c.cmoilejoo e® oith-inralmi, -noort-O* faromnn u i_- A&i^rul.Jo &06TT».. 

.ej^^ogoei tBTOjao (m») msail-*. ciu^s^ 6>_j-> D r_ooo ^^njloacmltoo mmi^olcaora- r__J ^^--5^, 
ot«sob1o>1io1^4>o.. natmomoejic. rai>rmi amin-iOJta^rjT-rralorriJo at^^oraajjo, oBrrjjor->ir_1ia>a>i t-mia-iorjiea 
«nJ u i_om_Ji. o*ofim1_-tjni6J6ramTi mJ u nJn_ u eaj6ittm. g?3 rtv_iei aasmslemcjygg^ooiltoinro-mrmrmlt^ om>n_ji_lA. 
(mo-1trUOt_rVTjagi6T- u . crV-iQA _JLQ0torm'U3_raic* ta_^OnOi(_1mo_)1foinTo6»ojm5o, rarajO.^rB») a_nj_j 6 B* «Mlfl_ w fttt 
motimooo^toicmi— roTOUJOJo (TOognrwoToil-t-n omtM cm1»l6rmm9-=1(Oirmi nBRn »_joxfflfi™it_1(Oicmtmi — r^r-ni_05m u 
_j1_jitV «uoapitmrti - . cmotm^, oroi gn-r-orooj. iT_f-Tifljomrui«(wn> ml_j-»o®1(OiOTOmcro oojjio. _j1_jrai. ajoajjcr-. 
-. 1S3La , H * imi eojlsi- ojIoj-a. avon_ u so.u> mmmj u -ooto-6y_ (W>s--fljt_4. aj1mcDJ(_i. -.oiTni^aicoTn^—najcmi 
^lUomtmoM oJ-Wobto. oJ<x-icmi. tmo^o^iOJlmol-JO.. t^«no«,o_i i .-- S mo.QO<T-1(0) trum^orjjlajmaruooej- 
«» t-Ji-iaT^o _a 9 uoi. ffft&> («1») m6T_1_- r^tootom «aJ _ejfry na.mTi_.tm1 «9* Ct-.trtt-mlej. _«. alln«_n»1«« 
«^•^•-rt^tewni* .1m>o-^ruoo_oj~iai. _rf»im- _ -Bpjot-Ti ta^armmojoro rsr^oujl^too c B 1A-_ 6ifimm>i n 2B1B 

OCA 75. «a,c» [«*,«] — j: •-». B^^i' ^U^gOW 

aipaw, n«fy- cirt B ciwdic*M«n* nj S ajmoasmo? 1 

70. irmuc* aJcww»i: *■*«• <**ajs,c™»oc» anra.nroo 

*icmi. w*™ «* mtitwm* m#ae*9P&*»lMt 

«moHK» cm «o.a^|fe' lmoa, i° cw^^ajTo^iwi-' 

77. itoojcS [osrjj"] nJosraraj: *«g>cm oraJ nrt aculs 

BjygoJciio^icrni. 

78. 'mlW^aJCOiaCMBli», (InJmloABJ) COSnJSlSKOiS^ 

■aajcrn o1ojm).ojai»<9«.j. mlaoJoammJ nffi«c*o c«oaJ<wr«ocD.n 
I5.1«o4cmwiiffl0 em°. ' 

79. iwojc» ojaemrmj: '«.«ainioioaciJ! ngscmorai, ibbojA 

\my*lfi\ e<»^<to<™*i«™^' M6, fc^ s i [T,, a :l <" ffu '' ftJora ' flfi '' 
cnl n§m1«oj .aoeimocacru. crxoJo<6>srrioa>l' 

EO. nn»OJca [iTOgJonni] njosnimi: •nflyn»<tfl, ml «.oej 

snoocro* mjjlASiiyscurajes .s.jgrara.niolcBisirm;— 

81. (njcw«j, mlw u aJliwa>o<nn) (roolca.swjjs. (<siej) cron. 

cD)Bjm>nsin4o alojrro.aioitwMj. (coolrai.)-* inJ tk#«au t*i - \ 
H<& i-*t oJs3htftf&4 <wii 4^i 6! col m>4»49i oajog^onRnlmj «& 1 btooc* m> < jns3 u s1ajmir < cn) ^ n$©a&o © .^ iwa^j 
G& &&*>*dhon*b op tnl tnAoj" mslsdioajo ci5* f l «rotmgy («»Q-jan«Aj ml m&twnrt)* •«$ 
aJU* gm>anra0(&1n^, e^nT.ajRn{tft(»aJ&ai^) 79, Jtt w&aic* ruosraroii ^Vl «mocftfitf?B! 
-, ._roaio>m<eeoo* jjfl* ml ^orm cm^najlmiaams A'o- tmlca/kootta, motroltn-lttAmlma. .*3tes 
«ki> col 0.^1^ c^ iV ^l*gfl1roosfl 77* ^ raraajna ajoenntjjj ^ c^cmond mn ajt 
«m. !* ffifm1©4 (53QCUlftBn»1raD)mnmo ii* Aorasm^ mloauauaioaya mT ^ ©^§ojysa>mo«Ti tt (? 
«vusoamofim°) 7fi . d> ilr n/.unjcwttioco> mlocfto amto* eoTBtmoc». j^j a§oc*6 woaJ» a* 
saosletw-sami (iaj(3>1an&J(mu>1ocfto) s1ajCTY>«ajom 70. Jl» troaicia ftJo«m.i vj ^tt^** -!^ 
aai J>A ft®m1«fis o*1aj(A0&jm.mm>a) mgj.asm f jp Jl a1aim>tai6>m ujk^ tsoaJA (aa^l^)';^. 
pj1.wOftJ.9m> 80. dW aroajcA Mciatrtmj ^» a$rfxxfo mlimKomty* ml oi>i^ & *»»fti«Kif^ 
'f^gaJ»i'fl*m*»an 81. «ijH^Ji (w&)miflicQJ^1oc*o^a>mj fl ai6)m fJ m mol^o^S (cnl^S Tt S(T v* 'JJ- W 2 B1 > 9 3 e_WJ i J tWJOeW : BDi 23 

i/*aaj\ fw»mi^(», <w*v>'w1o» m»nnom «^gncBoawru .«iBJ* nJlwooJi «rt&onOiart ot*0 *foS.um ujn*««inoii. 
oaJoo j* Ooj^o^a^aoo, aJU^MJrtnonjiiTnilaij* , tuntwriwra.nmjj. oJA»» Wjn&^BnDai^ «BnnaoronJj- loJABlj^l 
♦wa^» OoJaywtj. nffi«marmi«}. iropj>nn o aj1oo50 OKJaaaAO^Jtmalmi nraoK* nJloiUaiKnoaDntmantoi. «awalom 
a»[*Hmort)ol, oJim»^ffl! # uiom»lnjmj*aiO(D «nml^i mnsm- mjoil>n«o«oofln mwnntrmwtocnl nJlftnnfl*©i(uoo8 «jwojojal 
*«rn*«rm«m' «pktktmu **ojoS iraanjA^rtSai^iro". gifoi <o c ajn <*i»ajm o&JOAoaimjom<»ajo<oo»i£S aiminM a oin 
tu*&4*ltuomi r * t mnanm'\*Am r \(mia*>*<ai ams Q oiom . A»nt» aaBjo, «JA^anM, oeJOAOinyamtj^w»* ojop» 
«bolto. e*1mi o^ADCisoiioisnrai<mi iTORjo^oiOilcimo 40 o n_isn. fl^B «*miOJOisJiAn§1a» awOJtaiEo., ^«oalom 
l^uoavo</>©)y0j«iraj J ojomD*m'' iroojns £agw>nnjsumcra am<WKi Q A!~ 82. oraajc* [f»6nj £j1crv]aJOKto-r^; 'agjcmoral, mn«ic&o i&l^/IK-Ar* 

LnJrtDOoJoGJAOCTa^ (cruim^o I) srmono <&-ia0J6>ro tam^r&^Gi] <j}» *^t '.^ ._,, 

cucn^» cn1t/a u zum»diocpJi« aj*1SHtnoo1 <&$>£*» imeicm ©ajayio; OCw*^"' |*"ij^* 

83 «wcuralnAcnlcTOo AgtBim^lm^rao^osijj-jg^wojjaucsJmo - ^. .„ >»/t^ ^i 

coocm) m1s>cSn tjTOBl^ocmmoew) ««la*, O(^0*w>'t^«W" r " p 

82 Jii oroojnJ ruo«anj> ^yj njjcmoiao cdIskioO LnJ^0oJo<n<fl^6TB o (cnjra> a .) ^.^ nfl«*m 
ojjmo^» mammma a&\&nrKf\M* ^ njjgjoajwroca)^ 83. ffcU*fi rolsKito imsnaMrtronmasl 
s& ^ (TOOJronrt^mncno cr&^ Mt0$an£iimooomsi<^j% (uo oufl>o^i*ys,) w*Qil« . <ronnooi<a> <. ©tooog «$i<B»n0ifln# «iKojrurm^^l^ioarmJjBSwnmj B^ D ei1(Tvn<ooio aeoao<MO>. <™i><na 
mmjlaj njoomo^lcDla^OTeiroaim". o<oj otmoa" Ooji» v otocd4 crwni miomAAi&n^ajora aaunll ffimtnJ <laj. «mal 
«nn^oc» eajn/itwoau n&<wi <ot(a<iioj . <<<T^nfmn<a> . oo*e<a.0ffl ajom *, as <*u eaoomiyui (wum . nJ* <mlfUOOTot 
tUlU). <roa*m3<ifl0o. ojjnnm. iTOTm «a/l-Ko ojom «> tmm^ Ao<osm*o«sp1<Di»1nj mi . miail {««} 0^gjnom«a* o onsJi <uo 

oroi (mc«m o oif«i*0«- gosooaw anwiira a«j<6m u (nnmri*»ni5 ioJttaJ(ra1aa troro>^, (ajau^ail..) (McynocAo OQjflfaj a toroi 

(UJtlOl l«T^aJ<I*<d«<f. I 

•^UA' oiijon HJD^ *eJao1'm <ra*0(o. ( C :J) OA09 «ira. o ., ^Aora» ^5) «ww)S OTin . ojoa*m3o smi H . 
ojs^oromoAiomJaoo •j^(oyDnn1iamo*«« & j§ojA' n<Jjrm ., (^o^MO&iamJOo. , «&&in^annfO>iV ngjowo (BpAnnn- oJOoot.; 
a^aMomln^^i" ^•"^W*"™ w» D a ,J uJa04sa2;(*aiott.05m u tromio^snBi ojnnj^, Agt»., mjjodi^., oaoanaj, 
«oidiUcjMo., A0ajfi o . pn^anmiowoj mnmnianr.. nn atwmnnm «o&jnm a . outKulajojta «otwacn rultrM^jnomo cuaj 
a>ntoJ> »»A««M«*A'o«fii- ^ " 1 ^ ™^n»ifflM (^ojm tu^nJ^l^jcuttno MlWE^, S^> wmi&tnn^ 
«aiJ^ncm^Enjnos <m o<m nv<»<m i^j/hcaosnl- H^cmm^ «0l o n«if& ©o ajomj.°(0)oJ* maoa ooiamn^ajomo^n 
Eajnosaa.i-. aoQ i ,<a*m*mi*i*if>**'* &**, «^^31^™^™**™!*' ^aJOnniajnomD ^t** — 
«ttsn<jsoc*oD<T>n(iJ4 pw^ 1 * cnoaaoOTgjooJomOTi. a^nnjsimoiog, «i^nca. RUlttB 84. tmax* [om°) ^oamm : ^ma^ <u^omnn ^35-^ 

^«noLraj); Ajro^ororona* ro.acmajjoim «moc* na^4<roiwj,-- OlJ^^S 84, Jtt <raru^aJC>OTra>4 j« ag)cmoaj5 (areaajooa) ajpjmoio.jj», oiiijorotMo ^j <uroaio<iro> v Ljjo 2A20 

mls^oWlcaoJoono* «agyKiittM^owjMcan <ra>od& <**n 
rm.' [m»A«] mno^rmra>o$m°i' aa^rto^jmjjoi'! «^ /l* '<'.'«< tft &O0, «^wjjshoa ^ . . g 8G. (mSDJloOT,) iUot» S oV '««01* rolrosogos" m<^ 
«ic^ [Mjrbim^tptaij oaJAli^ caiacHOioin laJtoYlaa&j;oJ o Oiuo 

Ql.fl«ann^; m»3t* («a^trtnlsimaayl) croooncro* lojairararand»* 

fmaj(tflfliB eioj§tumftjmiomjo . 

87, 'ffiffl o£J0<*<1w» (* * ojct> o) orysnno»igfi «oj 

gtrtatiruoaxn« (rareincuo cruaci3VB D ) rTO^06)ra>(a.ciooDcmo)(TO&j. 

88. . , cffTlflQj.mfO30>. ^rmlRoiooj^rriTOOcraio &m{<^o6tm\) 
«Wionnlm^cKrtnM» a>l«n.okda mlt* u ^t^J*Ka> * ^onmjooo 

<a> j j rmitr>^aKJ*m 1 ' . ' o /■» 
,«&$#&* 


-<y- 86* j oJooai^A ftLi U sraiodi mlecBogos^ OAJoaloMcml^j U* ^ro>1ocflo(«Hra(0>lfiic«6| 
»1<do j-l & ani tojrmlonsuojj» ULj «nnomiyBiocnjj. 4&O1 ^ cmoojocroo laJtuftronnla«*mi 
l(i»1a. laJOJAitmnliMmi, oj1oftnn* ogjt^c»«cro)ojranflft 6>oJS,(oJCio) 87. j*o* g»wgj, rmoca>£J ^a': 
roi grtfto6T>J0uxT>» (cn>orat/o*, mj°airwrr> ( gojaGcj»») m&asm criU» o&iOi&ra<fta 88, ^J- : 
ia^aMsaaomi* cnnsreoo «wol^rrm^^moim »t" gprain^ooo oj^raraiarraio, cuorarara> ^ *. cacoj;(^ 
«rara») Aoejayrai^co ox/oom« **,, ^oot BOTom an m*tf <**icmajca, t«Vl imlaocur». a»«nmoan**4crT>ajf*, cun«w<ftAronocflj AOroi» ngje 
ojc* r^m>n«aBl»maiijjaa «wSnn^uwoBa^"* g^^^^^l^^^i ULCu offlm> ojo**' 1 . ajjaw* 4 *** t* 
ttKH.oiomcn coootWMa culcuuranRJijaa cwjoAajuiomo, «o*r>» &io«ai2D mn*aBanro4mncmi srowc* gcj^wn«mi>nw;;;£ 
minoAiBJ^iiaiwi"- IPgJM™ ^A cro u Jcom. A t"»no«trtftn «ro*lmmn^ D ©soGlocn e*i froor*>crv«rtoinm «noot^ 
(jpamjy. HDmn» tW<on»io«>TO>n>»to^ ama*4fiQ<fenom. taJ 

^ajoaj^ajomoni/l m»R>>afl ngacm mnB^mn a *o>o* WWOT o <n°t.™« <*»** »ai> aio«»n m acruo§i ojmVlol«»4- 
jjaojoo», mnwsairai^ (rojl-Lmn^oJom ro>r ffl ocioA rmno&j»»naj. t moocm^tuntoo m^*0BOc^naivnsK*o rn><D> o a»0 
«1*^0*0.02^0 «jnjomjoojsomlral^ojnR), a0rm o cruo*., 

CijLW (a^o^) a^rm ajo^ia* (omj^i*' 01EJ ' M i ,fl,Oa ' sntmiAo* a$cmi i?u oonaifim B mio><»fiRj*« 
«JRn>/> n- 10 ^* oJ o *m*oc*0 t"J«o4Cxijmo omiouico^a* snrm Aow>e * w^aAOsm" tBaSW* m» «xr» pi* 
^ctt> o^A*- oaw«oxoii« «^^lrmooj" (cjAUL^j) ^cmi ajocaiocoio^ «Brmnnl smie w iOja*6m D o>:f¥ Q ' «y: 
YT ! £*>• h** TA 2821 S8~aui; ciujoo*; «os 23 

U&s^jys^cmi. ajIoj mJoaBwBgloa ^jao1aj£tt>*(ofira8£% «B^josnuru^aiocoj rosulej oim>**3)£*flo©gay* £a£<Alal& 
cMMin^, ajIw*^^ (wn^nu^m Dottm. gogwla^cwbo*™^ e* ajtke* fia4oraow1^o#ijy3ot>^f»? 

Ecru*roiacnj u £*a u (f>) ^ro1aT>£ gjtaJ<a>o#* m1aaj3m*©^t^^5lft1<wim>j; 4 9afi mmitixi^ x roliraglaj* 
■^Aswmlai^ ajftj<m^>* trao1aj^ggajtfe*ntt t| uwojr* csisaj^rro©')^ njnsrmn^o&o^eg. ajftjnj*<&** (ngnmfc1ejj» 
AW 40 (WrtilcttOejw «o**toa* 4 ^BJ)gJO^ru^fmo1cKl^o* , /W £|\ o$tiDjo cuocpjrdioarOggoa^ ••^«(D^njc* tmrol** 
oiaKhma^Dlmn^aol^ *rTOftj*<tf>£OJlaoola>0** n#m> njoapj<TOwj» (roolml^^rkua^msKm. (ff»o1cul6X*o enwbsro 
oosroro*.) aacm^cjAoKNsmapat*, m1«Bfiio3 lajajo-oJAacnoS* dn&gyono^ g«Eel6KT> nJf>«ora1(i>1iMfroojaRj7: *Ajooy*: 
ttnnlortJo oajoIbA ot&oot rolsosogosi caraswtnoDi [aJrolaoajaj* a^josltMcmlRj; noatA /AjiimlaDocol^ miOaomH 
injojAwra1*«cmcuctfl(D« oiuaaiai£Oflj* • ^iLST-il <> 11 Uj j*l *> *Ja &L\ U Ji (^uj; *A») (WMloasoitn» &oto$xim r \c& 
cgjBDlto^ottcrn^ rosiiMcrnan^ K%j(<oi1anij l t cToonocnxu£DOsroo|yo- 

«<*>£ a^ootto AOEawoi1m^cw»nw* ffiOTlnrftft oj^omoam* rn1«»oi*M (molMooo&j&ascroiag «rniimJOCtwora cuajro 
twiAfB& w»0Jlc©J0crolACMtM cugno wh& v flnlo#&OT ©mj tmo^alOTCwnr* rrost^laplttltaanws)* 1 . Ajo^AaejtnralrojowiaiJ- 
f ^rt^- a« ^ n$on^ njaamtamlttceo itnonftftjfo^, ttcasmcMJjaajA.ai afjfttttj* % eulowiscjCT^moelc* mjrro*» bjctu^ojodIoi^ 
tnjiijwo* f«1w>l^anaflnDS£<&^e1 o#mn-^OT;n£^ o^^Dims taJ^(tllOT^raA-aJ1aJd^1d»s^J§1^ffl^ , ". oJoaipiwawlrtJS 
maJ gctdi» txJrctrv*aJDa4lfl)ie & iOD|y* gdoj-do caroal£njoOTaj* aooroo ro1&J*&a o&t&lcattEKnjrm^ tro»4;U* onaoejorul^josA 
^dtw* fta>mj1eJOifi»anmocm u . rocrul (au) ni£AflaBtft tnjamJacoro.^Aj^Da^Hrmlro^cma^c» srortnlaro ro1ori»u>l£j 
cimodn «mtmro)fifm croa>1*# cmciDnv1<0!0©tin oiHmlsiraa OToro^mJcranAgj» t«uLtf<»fii*rilD0o£O3afl dooIcpwj-» omadnJ 
cuAnMfraCfd»db* oro<a)lG)rik> cn>a<GOTiRrao><M oeucwbturaloti&a rooa>o*flCfl[g2B* ovj1 *<ti sn>o &jft1aJffl» t^^l 00 ^ 6 ™^^* 
«&i60fi)tm, «o*oo a^A^anltn*!* gya *WfrlA8flaj1itnajc&ocDfl imjAojy^jcrnOcoio&jA^al ontoKnj a»u>o<3ctn*ttio o*jU0a v ti>,j 
ao*9>2trnftooDflTKn>i* an1ft.gjfl&fctro. t J 39- CTt)^oaJTD)3- i c^)3ffi!?> , aflfi>ciao cnoaimwlart. 

1. aoJSt</3ro u LDfmm1 «oSo nwojrmi&CTno irurmoruc/ooeul 
omco) _ (twj}oa>n"Gmoow — m$prii<rtBtitoffi™**>h an l* 

2. mlwi^anaoaDjo (§p*) [c/in> u u« maooA(m w to (qjo) 
(rua»omo cnlcn^j rooo rawoJromlpjlsJi cmcmloilaacrra. <m*> 
ta>o<trt t o«>. (inraLoojo aI^ojoim»*) «ra&oaninjWmlW 1 -* 
gramo^lswKiosrBj cnl imoajocn <ff%a>nu3l s ji J 6>«&oĕgj J A . 

3. «»6yo (tmooloOTrahMiai)! mloM^a.aoco) tust* 
(«r^rm a>l*°aJ&"na«.) (mB^o^ajlcwggcrooAicrnj. moojcra 

ajj/*»» a*m **«tmo<»aa ^«Ao^o^^ie^* * 
og, ((TOOjm tuow^croi,:) *«»6i0noJ i oj.1©»«ftJ««4 mmsm36>a 
(cromlcaJooaj) a« tmosjn-j» (*»OJm jj*?/^^ tmyuocA #^^-4 I *» / *&M rt 1 -! a&s^d}** 4 '- 
t-X 
cU.™ -■ AtWMlS 
^3»$* : ^LH^i^ >' yll .##1 . # I. ^bC.SA^'." a"L^:t«no"toajro1«icftc (m>ajcmmemo > ^Oaatao «tt^. raro^Ona^oJl^tD%mlcmo«ii| 
lojtmorucmo&Jlcaoooj ^. .irracj^tjDesrmmocQ\ tmtmJEWJiomlcaiocsu 3. Wyitt cnlwwcwmocpj» a»^a| 
aa/lrolaacrr» 4J ^ikoa, ml^pajas v u£ji (©<d) t<^cn u LD 8( ooJelcyxri£j. ^l ca»monito mJoawi^ 
ojmotan, rQo^«aon> 0l o)iOcojiDO D aj^* *■>* m^^^o^^m^^im^mm^^<^» 4U^ : * 
mlo» u Aga^^(c«J J ^ m3dW '' 1 ) 6) ' 6€>f>5r * ^ 1 ^^^^^sm** 5 »* ^JKwm5mern**cnsfua1 3. V* -^ 
/ lHr flo10oTOTU)cea&) 4 rmagjoaAiOJlcOMm^ rmo^o^iOJlocraormosm^ ^U *J rolnM^i»(^4W| 
/ A 1* tf nJfim<oo»...) »jW1o^Ij fio»oa«1«»(^(Uify§«»oni» t ciUJlAm Ja j)aito «,'j*^ w»OJcitW«» ;ijft 
mi*OTtoO<9e6ja, «nJcnw *a«S . «woodcdjIa^ f^ U otbshbc» OTmao^motjJlaacmlRj tjjj^ % wscWj^i 2o23 39-truj; roJ «A; *o: 23 m^wiuaj!fflCKo>^. , misBBOo cDKWimiocmlroJ Blcml^ 6vfc06mlral*as 
owooio <i*xmlraJ, mrosjonoj rrnrnjra^lsco>lrtfl tu lu>l <8>mtnJl 
«fifl£onano<ft£tTT)^. n^$vmO(ti^aJ05 oj£36xo mcGlf3<&g t&ggOJOal 
awKKroo (irawujmm an^&^cusKo mrogjoao^ amrotijaoro^mroTml 
eiOdwacD/tejtmoCTD. 

4. cu^ fi\KrmocT>6>raraTCD> o cmjla%roli6«6moa>cm <mogja 
no^ eog<rt*>aj1fmoTO€>oJSi1fl^ r ramoJCiS cmJ,oM°sliS«cmajta>1(Oo 
tr>ltm u ((Tnmtrn) a?mojoft gagwl^asrmja (TOCijod <mlrafi6Trnm9 «fi* 
moc0lro o crt», f*fua<&oA nmojoA moaOfural(jB Q aocfil rrurociJGa>l 
turmlcojocoj o$&mooa> (aT&gjoon^ojsjLta) raraoJcS. #®mm *&#&*• • « m** >; 
'. . . '/ 1 «g/t.i.<i ^ J» -ii ol mntaucoKoocoi^o imoBjonoj ^ J*i rB^ajroaslscanrao culto1«9>§Lrl<se o0 L*i crjio*j<motml(T& U j> 

«rrjojro raTtmrfi<ti* ijil^» «Irmnaj^eiAoerBlrol^oacrni -5) j! m^tsucoiajocoja «mgjoao^ ^i^ rjnorijrra crocro 

*na{ftco u o>(TjTui1eJO<a«<o> (ojtf1<a»os<a.)ca»'igj & cajoeiraiorajajom ^3o"j* ttTOajtA ^6»cjjoalcn»o6m n » t&ioao 

tmjjOjocnosm* jLiJf ojgtaro cT>O3ls>ASOJm06m u , ^rai^°mcr>ocQ> 4. AUljljl rerD^Oan^ gagyol^^ 8 

ormahlroi sas ul otoojciJ tmjlovolfOsojotr$, ri^ra6>pjs>jTrrmoci3 Uj cugj o^ciwomewjrorcoja J^*^ rora 

ojct5 rorliwisrrrTmsitasiij (Lojaro^^t&^pJs^rorm^aiocajlroTjCm^ ^i. L. anoojo& t*U|$nM u ele3o cmrail<a^TOlcm 

cij> U nroojo^ gog(>ol«fl«cmra>l6>m *u_. rBi&ojoJ r^LraracoJO oJralt/oiajjtJo «1 j« roraojrA (BTor^aojjioj6>Lto> 
jp.yi o^ctbcoocoJ j\^ cm(6odotx>lfUra>1coJ0ccy nj1oMs u UJ 6u <6f5i8>onio miitn,snnai>4-, Bji$nrrte . (tu uwaj1^J ouDnij», a>i(a o (i)1«fl« <&ca anesBgjos <*1^nJ(&dioaj> 
ifi.lnJtSiTtfOHTi»oBoji«'i o>ioauiAttiKm« roaj^jrrorrnij n^j^larriHWOOsrocmij Br»ftjDf»t>^ ojlojoiltBan». row&sgjos »jjj>iiotu oi 
ttOtS wragjOnninjlejtTio wus^dKia^ msjotMS»^ cojoialnJ^ojj* tnJloilco)^. omsls^^os^^M^oirirmGHra* rraojra^RS ojos». 
jga ojbs* (tnrol *&ggOJ >., mraluAS rrvrtnimiafmu>m oo«mirr3 aw&jOaOi .©Jittwl^ogj/TO. rro&r>no (u1©nj>a tru^nsjT 
«e>g1rrji»ftJg aJlaJ»"> tBOOJOcao a>£f>gois>1 wcrol^Ataj^ a% aYlejda*' rmojo© *i^ou>1*fl Aa)> * oaJo^croajtS^^ 
tWRT>"aufn<BomV' 4-o.nJBJCn*. rrogjOttOJjOJlm^ oaJKmoma^oS wwajeioBa av ntt w BlAglc4 roltmj itnotro craojaa gag 
(rtl*o 6 cmcu(wi <s»nj*tfco *<o^««lflfudwocu^ni>fmo6ro M . hja^swm, «wojrom^ gr^wlsjlil&j.. gagua1«te o *,tni falgy, 
otynslsim jDO0(/»1<fl* o *? I «sn.ojnij o«ejo ojloujmcoi* o&&oj . aaojm £doo(m»o {ajcroaaCT ggy, ruanjmi crwanionjj'» ©roo 
sidjlej, wraojm&jocjirwanyigjo* <renjao5o mjjjna^slctti^ t ^ojooSo esaia»1aJ aiosro u , rawojro agjejonolerSoawjj. m>A 
fUou>1<niOol o*i*[ aJlocro n3)«trslEiroo3JO«To u tu»ojm aunor>mo fir*oajO(DlA*J Dt &?l ooeira>, onotjjri cro»oojonJfol njal 
OT^ojmeiirojJ 5, rri^a^Hro^eigcaj^, a^mlsic&cGJj,* tBTDOJct» cjoijjjomrauj 
(mjo) tQjAOfDoTTVrjo» u sl^l(nlcaficm ^ (Tjatroil6)Cja)(6>^06ra o ) 
ru^&jlciiami^ (moaJci*^ ool6irjjo(Tnlc^aTi ; oJA&Jleim^eitasio 
ern ) tM.ira)loai 6>sa^J o /xJ oolfi>^ofm1c*crR>. cni^aa^p, 
^ics6>cncsi)o araoacfiifentf u «o^0Tml6)t>jaa^c^ a^cjjlrol^cra. 

2624 39-av&: iW£*A. loi .j '&*&%&#&' 

n 
Z^'w <****£*. 3— ^ 

-o_ W o_l--«» u . *_«• iwwt-on^wim • 

E_- j • _ — -«r 4- r_TT_,__ £ __ -i- rr'i 

r-_. -•_" -- <-"*> ; — - ■*""* 

ft j_..j--.cmoJrt»o-' ) " ~~ 

„ «____£__£"--■ «. -< «»•*-*- \»; ^TcC-T < _r m .o-^-j> "■» . «•"_•*-- ,«& 

©0(6iim-^-«MCi_-.- i IJ-C&»-- s\K_5 w 
5$^^l_jJ5t 9. ^M(/;u 
6. «*«■__% <__<» swBTaictnei^wii^BniMnjri*) 

:rrs»a-x ■--«*■ *»»-!" **ts 

^itP— 4) mn1 - - 

(m«BBjos _o_o_>f>j"s __»4-- n '- fi,flJ -" •"* 

/Bi^nwJsS) cn,*.* _l-«i<_«.-- («_*o «. i __*.__iae) 

„yte-« B ■_»«-* c" i «^_4«»-i-'4- _^«<"<_ea 
„ molm cn.^4» 5 «*_l«»a«- -.RPnojl ^™™ 
Bosoojl^cmi». «wucoajaam. «w»ou>j«t> ffl eJ. i«m>l 
«.»«>, o^lanwoem» <».«-*_ (g» <s.o_0oA«n u>4«_m.coi 

cnl-mj) <o>.t».aJl«^^ _ m,im ''' n 

^_________________— ~^— "~^~^~ ^», _ M 

- m1s - g mwdi cnw-i-i _j „_»__ aoj «rt-cnrw- (aaooanortm», ■»tf I * _j 

euw^i -* «™ J- f' ~ l6Ktn ^4-M-™-.*) 8 -» "-«""""i "*• ™tT 

W,. U-4 mBmocao (Mm (soco^ca) ^- anwK—i m^ m s«W ^ 

___^^I J W-a4-_l* (-"al". p^ ««1-384» -«»««»-4«« ti - _„ i -> 4 n««-l-»» 
™7 l _ ,, _»i c".«-«-n«««*-« -» «i -^i (< ram "a__o< I >a ) -, 6 n-- a -l ^»iF 
^Cmc-J^rr., -~c-_C<*> - «™_<*-J ^„ cifl«BBJ«s »__nn_c_t»a- 4 <~c_crr>«nl _ 
~ JS-W 4W «»i TO^i-4- (_-*»«4«)-RJ ** "---6J«»<- _** 
--gwisrm W> <n_«e-*. «>W_.4«- l -»ft_ s - an ir oc.^-<55 '-*$ ^ij (nttoW) <x&m aio-w- '«InJm, CBnm^aBnJ», «A B rtn., ommJ,\ -*gB u > W«1««i OSftn.,raiooS (mjjau.) 
^o., a*VMnj4, goBU^H ■i*m>l«Jni«Kn iubj WHt*xowtfw<i». nJnormioio*.^. Uljy^ ^«idro slojrA-mowoio 
oort 4flrtn«) Afficif»i »* ruAjmwtiilnrt «jncitmniajegja mmi^i<u1<tnomo<Df ro*a* (m) mmjloo» aogoBlgjooOTin»*. 
l^jj (n»(n1****l ia<n>) a$m> a luoommrn^ nm^iaowiKUoaw ooojae" (nm)«m eBatrel5UGP(Twm£ct ) 8fim1<Dty tJjm> w iu1«» 
«AC*W.ao»1flJ . , aoja-K^*«1&<*leJi« ^««^llo^osaloj, mm^ioMcn"m^1orfK)B«*"-iamn1» tn '' tMit) ' 1 ^J u »* m 1 A 
vtow*{m*afii.jT\MufiJ\suig& »1mwcnj*iratWOT4TOg - <^crc*ictt>ocm njnotJYinoej .w>ro1 , ramow&o. o<e>ojej. rtmruajos 
»rt*1ifU0a>«Hia4. iw> i *wp«o8 4 . oot^oaalcoWaioom «kmi^. mm o( «it<vu<«*soajl6>ri<>a 1*™ monJm<fl>gl<« 
flnnr ^*^ om»" oJi^CTOwa^ fflmp^1eja«ooj fmMnaamo «»t2(fD0tcwaro panjlos «uuioABn-uaaioa»! «o.vn<wo 
♦wupjUiOJOt* «maj jaial«» 6g o . mlejajleJiĔg a»m oHiojA(J,j» swmsa. oam awmo-ulcmo^lccjW.CTO « m ^&T ^™J 
«<vlQ3tiiTOaai>(tnooo-nmaB« asouooiSratoi. gs <Tujo-mjn1(rt ajotflna>ej;, o>cx>i <u&J mJ niimB o[ e.g1eJi- <mmxm1<J> a uj 
tnJSUiOAjl^SiggnnD^m''. cmoejonni njnaBicmi; — 

^JJ * ^IU jj!I y (r) 1 :*L:li . <="Lo UJ^Uj L#- ^j ^jj j> J*jj 1-MU ^jd* ^ *«* £j li** ^ W k 

tt . **>W yjU Jt\iJ tj-i rf l Wj uMj j& * f *Sfc u** W k (r) -M S rJlj^B - W u^ te# •*• >*•* f **i 

mJoto.: 1 O nn ffl mi««ioro, mlGrooSoact. asacwl^mltrni imjrti B 8 , »» 4 *wj., rrorml^mimij j^1«t*0 
momoa» aWriM nI«ijj> , t™* o aftj ro 1rtam1cmiffl00i/l oj 2 o<? njy»xMt*mw*>a>i+ a#'lpfi**0*ir w<& 3*011^1 «0^*. 
v»i. ^r^W^ajcno^ mn^ iSi os ooylom ml*mo* ««^^ t™i= m1c«o a u : L) 2. mlrcao* aa* a**> 
J. irtmW mji^al*»^.. rantmlr^mlm* B^loc^imwpj-iwjojc* anoojg^ mjjkmb» am^oujomo^SiOJ^ 

^«ml^mlcmi. «o ^g^mlm^oca/l ^^1^1«^ ml^sam^. ^.^j^^ocrtaaj^ 
m1«m* S m». *m**i. a^ot^gi- pM^ •j^irtrt,*^ <«**: «o^oom . 13.) 

«mimiicuinnonj- 0*0* («**) m^^mo^oo.oon- M Jlt tf jjf*- f ,l ji. <«%«*«*■ aunaanlM) aacm. 
«minUAm" o- (^oon^Jnaicmi.aJO^mito,-. M**^Jj»M0^ tm 4 *<a«.-*s«Aajo e^om B ^ cnmja^imoa. 

Z. ^00,1«*» ^.ojo^^oal «ja**^ ^-i ^ijl^ ^ 0mD *^^™, ^f 

ra ^nonn1xm. «« annaao**^ nm.pjonOi ojo^ «*»• l^j, i> >j ^M n>1trn 4 «octnlo^o ffi omoaJJ 
^»,. «jM «amW. «s>V colmjo^o^os, Wlrihniani «ort«*«» ffi^™ ^^1^*«*. 
f^^ WO^JM «C^W. *• —* ^™»aj- «^l-l ^o^l^m>iOJi^fflo^ 
***** 1*& * torJli—r.- «U/^inM mlcmi ejal^mjlsy- ^o. bj^mji (0) ijoiAul. (o) agjcmlaj* 
fia -ujto1^ion s. 0i ftoa1m.1t* piunl (««) s;tn4ibDni<. «ju®^: 

jfc- - f E>* J> ' i * g * iU " J ^^ ^ '* *^ 1 ^ d ^ ^ ^ ^ °" ** ^ '^ ^ ^^ 

„. mnen30a mj\co»1^a^i^A ^ ^ «^^A ^onoaul ruoejl^smo. Mmfe, ^ojA cuaajliKn.^l 

^^*" • i Pftjsln1<o«ltTTii ojoraluKaeJi^l^onjaj" AfflOonJi- njgajggao ctoajiIo^o aI 1 c ^ ^J«olJ^^lJ!)ĕganoffn , '. 

^tTJ mlojCnl I^njo4^^- ora * ^ ™ m & o^oslc^^lojioi.. r^^lom^orm oj1 5 o^ «I, 
ml (wi»i m lojniwn j« ^jj ^ gj^oojooaj aojoooioi anelcroi flj(ro*«j1ai Q . (o) a a»umn«rtmft»". 

^CfnjTcZ^1m "* ojotoWaji ^«^«natmo cnooa 

^Miill " niWlA08»D <™»4*W»a* «www^o» ■**SP* DW »*' BOjB ^ "««*»*«* %*&&?*** 

onaimjio. ikw. ffiDdA ip]Ai(rfi. nffl©rmoo<eaaxocT> u ©5 *na1mj1«tfO ttnogjijajni.. ctoujojo, 

r l^^^lcal^ooojj^ ojo^i- o^eJ. otoA gnjojotoiaj^lajly ruootmjj c roa j^o ro tajam ) otj.a J o fi!OT jm>i 
mmm^ ai^ ftP^ ( a . rolaOU% nj^cujl^ptoi^i. cajo-ltnjota.., ^.(cKi^m^njl^ioa njocolo^ejl^ 
^jlajca ^ ™*""»" ^ ' v 6 j^^^ojl^icmoctncrn tc-ijD^anjjajoen) 11 gM nt>e1mJi<a»g1coa creaeoBlaiAcol^inn^i 
m1cmoaT> nocjjo ( ) as^^ltoimlmBmomi ™n1*r*o |J6m«tD cru^^l^iAcjjji- e»^^) afl)cmi. 

n^jcmotm. U*_^J> U^ «J^J ™ tt i E ^r***-n 2826 8fi-m>it «ro^ttA: ^ } ,u ^,. , .^„«1 «fl W «««Hn-.nnm.j «»1 n^ «Jtni^t^- &i* - ^j^J " 

Bxu( »j.«a «.•lloJooaJi. ail»oai 4 . ojbj «o.OTor.Boaota tnWI-M.Wjwocs ooAtn-tn. *0fxn <ro1a>,. , 
.mwwT i) «n^«cto m«*Wiwwrtsa ^■«J-n-» <"4™i'~ ,,m "***■* **" •*""* "^ 

«uuaaiu u^u"a«4Ba«gffl*nrt«".' *>8l»8fll"»«>T™. Sl«n«w»48tf'<»«"»«T«'. ^-» , U*nri«»* <mffl 
rolmu. B^gnlrtmlar.i-otol) neiml«-l<«o 0-^1- eajKwraaloeiw». ^ «®cm «mcuiawmo-lmi « 
, m»4»o,uos«wo,l<»i><» «n»*m"uMit»1"*m r lB» QJ4m4tro*roi»oai. amtooi^io. etuleg ""t*. **5S., 

^S^r^A^^-*^' 2 > ^^-—^4 •**»•»*• (u^) -^rs 

mrni wilroituomna**. ^-^ cn^ajm-U ^ajAWw^oan^ goguuiojccmioajai" moaj mj^majWBa^^* m 

ra(^M«ottOTOfflCmnej. bto4 cuod»1onao mw^o^ tworoRno» eaauul^icuorta t^^A* ^HB' a8fi a fti°^' 

g^rt OT » «iftfij»o»nAiBoo» mRooo»A[m u u3. dwaSg-jlataooJ^ ^jcmmii BOoWoaubtionaniejnnnti* am^ OTnHi^lA^rtn. < 

n paajoc^c* mi^osa B a1 aootioo^ ro^tucsralejoewmcm^ acuoo «i0i8iaj«m«*1a4 aotimoaj nw»4 t 

, - (©0» 0900«) dfl)ntiroil6>c«o cru^cnaroji ^ (^mj, aaaososo») (^04 (Uaao»iT>WM>(ffl1nj/i74v ; 


41 «%aA«wa i> a>4^ ^ 00 ™ mi^im # iA*m->crcKO)0trf>'' tinwj>1acno» u aaJdcm aio*.^*im1«* ( lf* ~li V-J"B*P«1 tT !£^Oj-n 2827 gB~m>j;cro£a>*; *o;23 

«OTKmjtitu^jaJor* utlw^rijij» «raim^ ^ n$m>tmlnnan wog^cruj— tya tro£Os*mnttfiJOT£*» rai>(*& u fl0atfl 

i>ftj<»i# (ti£<aw*iAfi1** — J^. n$m> i^I^cokiot^ 1 , e$ l*ln**>* *«%*»!* £ira&4i>1| n^An^ttjmmT 1 

nacKrnoft^OTOimAOT°(ii#. iroajyot* tt^a- A^nMA aOQjoe>*>m gsmoaol — trotntiJO m&*ifl — *fflmi£ mennlm^ wofoma* 

©Awja^wmlojroi^aejo. 6) tro^t ffpira v ooo0lttaj ^ayaOTrtai l^ ^J (fc*nJ<* arou|}£nG iraa^*** a>mffy<iu>o 

majew^ojot*} natm^ ajtKHjrmlg^^gj (obojiuoiaodb^rm, {ium<B rtm^nwjmoay ra*r»£ «jm^oflACTT30<«^^o^^o6rnasJ Q 
Bjm^ n*idflwmlmldHimww*# njfttro v nJts* gwm<0snj* Amaiitnoujamnj* gtTBooy^tmuilroiojodS (wnBioairti^* fiofi> tuttt/j^w 
«f»1ff4iinjgtijraoiifiTTKm(tnj eff>£ AOfwmo ro>e>mi- nJtk&ss» S^i om^oBiOjAw^OHOTlacio aoiaa» t^o^&^tn^OJ* 
Amatnosj&jaT aoro^ sAKiOTotulcw^o edtaittraalaA mlmj^sraocojajgOCTCTnmi^^sl ain^acruooa tnJm> u an£an ts>0(t>i- *&£€!£ 
nnrt* yiA^onAOt&laTral^oacm ajoacoJOMnlgj. 8) rc%0* (iw&}flim ^^^^«mjtrujnM^slaJomoo^isT Afl&j02 u (<TO) 
*amt»j* i&muiaAOimj trojoM u s1<wojomi££ TOi^Dnninjltirito <&yl04 av u tooaj1anttoiip1(t>1©a0, aj1*>cm ojomleKm&jj 
CADCr»j m>iftM w 8lo^*acf»jm> (r&ajo&i^trcioina^cm^ BoJ>ajfflm1rti1> <0>Q&anomj <s>vtnj£* &$}* *o»im«, ffljj^*flm1m>^ 
itot^^iyt QJ0r&^QO2(y0«8mVrnj* <nm^\tf,icicn m^^w^dKijojoro^gg tTOtusKAo ^^Iojj^jsT gm^a^aJa cn> v tsoaJltou&o 
•tA^.tojosrn* e>.ajtgj£tm<tn # jq*d aojoa^ sjdojIsw raott0iffigy» atn^ist^an gtralapOTonraStnlotTno MejrtWl<eVo1ocrrxi 
m>jfta u SlgJ OJ^oiiTO» njowjoouo»^ gnw^<*K>o*afya. 

lUitti^iWjioraniali! e^mloot/jp ^n^tmlo^aig^* troj1»ft1gjl§^gfl oaTJoammnt araoTtn^auwmilcmwm" e><mgnaji&^(3 
i\j1rfl«u&J* «j^eiTOej^gg^ 41 , ttmtm^ndnocri^ fln6WT>a»OiTT>* croajntogjo* raram^ mj-nabRilaj1§^afm^* fc kl «lj 

«cn^nw^ola (BiBfo*fiGOTnjyoo1 injrru^tmoajlejowdH^» flraojs)t$o aartjsmoj^, ojoaomoj^* <nooim<af\&a&mmi 
<mrnK* mltw^m gajacttatol^ (^UTM ts&ojcn^anjsml (ragjOAO^ ov^o^^^^©ao^otii 

(BKm^t/>fioooro ao<4OTC^j5^(tjnpj-ft*OT0^m v tt^cg^awm"* ofll&£finfo* gKtmdboa (rta^t UU") n©m>£ iajadni** ng)3j«Wij 
<uoOT™0§iflfi(tn1oo5Q gogtn^* nojamnrtcaios", a<fl>oejos M , ©§**# <oas v o0cro1 moeJj (U$to*<o«n^iraimlcmgg an&cnu»* 
jvucmiajo«<mcm^ tro£tMnt*£flft GretfJmg>* 143 — 144<tfS tnltm^ om^lEJOwoajjcmrotwn . 

mrnitiajaB Amoj^dSn jdoapoojIskiJo ajoaion1<$-^A«toral©S.~ 5KU3J <ru^nM u s1^eirjjsjcm(tn1^i mmseralcaj taroanairo 
m*%nm>a*OTng»jol^o*TD u isi&s^amnojo^* Q0<&aartfy1tf££tmrc> u T 'a^j o^^niJ v 9l^^rara1mjowaMa m$tottotrnocafl * 

(\jLfc a* *y UU- 1 ) troirtH^slaacm a©tm£ njosroragB {DtrBlca** ro^anaJlsm^auo, GOetrorulon^au^ nJjAero^c/ti a{£cml 
en3*lotntwig£ co^aaoej et/wbctg gagt/&lg^o*£tm^. (Dnj^Gito-jool nv^iooist3 v B; nu^; ai^am^almjnS 13.14 ngjcmT 
cro^UJ&JcraalttA ajltu^ajlSiggnn^ aoAm^a. **n^cm^anm<. fmm u Lt>Aorocmg1nft (i*j>tf cAJii jj ngjtm^ njognnoirolocAo 
njlOJAn (OomoajlsK^n ^J^^t coAeowOT^» <AltA^AOJ ©ial^^-jomlennnlajl^^rm om^ltoj omj go (aio^ojl^— nrau>ojo 
aniAi^l) afficm1 ajicmO^nca*^ e§s1^0JeJ u wlt^i A^naj^^osATannjastm «»8) u 5itTromoojtAj u t£ieia^ aJi^nal^o&^tra. 
mo ^ACmi eroigo^w ©aJomjojlttiS aagjoajAAo^ OTDOlcaJOjyo^tmiiiay^t^- o^cmottJS, £>aiau v <«i nJ^oe>m njfos)i©s 
EffflOWoo490OTnanid, <itffll«>ttO(TU w tt»a-isj«gaou a^g^to^&o^aioctin* rerammKJOjrmnji^mota? moooo©^ ©^crn^^roigoiaoB 
au^wum^ujl^jio *-rteJ flmoocft©OE3 ^ajl^s t^n^^rmoajl^Aosm^croi tn*#owm(moi1mjesnaftfai©<TO<fl>^ĕs ^40^4 
(ajaitnV<fl> (S^nAg^EJDiiAgoOTijorUtHWl oalcmj trooroiMjltOosig.jsjrrnw"- g>*> troo*o> uocoj^titnt^^cj^o^nt^c&ottrnaai 

(too1o£Ci&49aojoc« m>ound»a»^eg4Diurm^ <matu£ nJnmi^cm^. ^l ii (i©fmoauoejj4 toiUcm^Uiwnw^aincKdo&Traoj. 

(Oitwed {ixjrrooj*oj^it»tfi>i^ ^oaisictmn soo^a {nJA^anlmonaOTeg^.! ©oatoo «ajsamnTajj* mmlm^aojWKjcmajinSi&aaanoj 
ACa oWBJOti^i 0^t^ w OTi©oj^aA^cmm^caiRjQ. (m>R^oo^aj1«rin *w>wiJOffit»tQj^ tramittOnoocmAoi^. njool ajIctoI 
^iajorii awtoog* mrwntn)0O>Hm©tral e* miaJOJiOO^ATWisAcmj noejom^ ruatw^auosm 11 :- 

o^n «minWjicroJ g^mgjo. ot^oj^s {aJcuAraromamgowmo, (B^ ^noo tAA o am<»0«»i ml«sBfi^as onuoou 
mjaiOrtnlt /£ il ^ tn^Eu ojms^tm^ajlatAomrj* fia«moU)1fUflfJi* (TOdWjOTRTO (iUil *J\ n^rmlrolei^, «i&mouji 
m™iffl1«iOJw* *oood^# tswbaocn^Ri. mMumeyoam tro^tHi>itd ssl. ^j 4iV) mt^Wi" nj^waoms^ 
hb» gwwomAalo^i OTaj^aJmJ^a^ujloay^TaJi* &*os^flma | i l ro&oawDJlaioad ©3 ojocru v nnoj* ii^Am^ mm^lajo 
«ojMinmalBM^ !u1t^ri^n^<»WT> -^>. troiultmjtinunAas, *njaC«^ftJwlwjQmJlA08«mn^wmjm^^ t. mimw fl»ojnwjnv1^i& (wijaa-o mm u a .oasi, 

gl^mlrmi* (m*tt*oa». «^marjnm») wmAmoAcrra. raramcnJo 
mtf t»oc6o<xft*«& ra0aJluT.-»cru6Kmm rroajco rmeruWa&^ 
oongy cnitwec* (aj*t*jcro<ed u ) mral aoctdI^acbio©*» 
d«rt m»aim ml«mo*»«» 4 «,1ju»jbi1,%j5J rmcoicrnsgmosm^ 
aioch aino i«sarm omj oenoo> *©ciooniV.e,c*o «^rioo aiool 
^nwnAj. «ulanTs- (os^.) <«1«b8J«s ro^.cmaajle* 
ou^ocm" (i>1«oai«»5 o.SRiBloJroaj . njTocpjOCo. mlrorao* 
taJmraRnlsJitt^o^lracTTicDilnmnjool caraojni mlsmeg amJO 
ojsipjs^anwmnanoam". oYKn» u ^J^coocD.j jB| rareojrj?» Eimermji, 
[nodatoj»] A&laiij^rmlam^non (HiBolcojjcTnaJmoA^CTT)^ SO-rr.4; rrojj»-*' «ot 33 


^A>.W ® o^iM^Wl MM|^ j* «ooiaiowcnwro-, «um»»»^ ^JCoAmW ^-«^™ 

«b»! , i Ct*JUm1^a>mn & o^n^ i rro fQ ioco;oirii ^. «mmurt rmoro^l^-jsj- p <n.«w©*» 
^/ *inn. aioin^i* (rmieJ w *A*)^RI W* **o ^o^ocol. * 4 oo, ^n^cm bco A osno» 
,>,.* ^ooorrrYlaooo * & oo* ^ aJlon^ M ntf*W* nsnjW^o*^ ^ - idI^W 
«**»•, «nrrt^ioimaji fei iwoj-jw» nmojni, m1«m«a asruorjje^si-OTm^ , (iw^«ft««.) L o»o 

«rooloycmojmosm* ^ Ji 6>OT^j J Aa1^ D (r^aca6ra^^o)^ ff}, ' lea7 Rd 00 ' 1 ti*inD u 4i *, i«-v nooV ) -.j»'»i ojo.30,»*^. 8»*- «™ta w iJ-t<nw')ficao ittasl<ru l 'u3Dm«»fll6iDfio' 1 ^<t>nM<aiftm ga^led* 
% t »«m»!u. '.*•' J -Hj t 11 ■ '-1 *.i->«inl-**nm*ia!i^i*. 'gi-«omV©rao naj^roiwi. .■tt.ulic.js^i). «^rm (*»^>ovaoranejo<m* 
■*.i*g*>V nua^J *-.ii> g-Li.iai^ir.1^1^4»- i»<rtV(*«*i nrjjroYlrr/itai mnala.&Bt, ngjTD iroiratoinmloS ^Ajjao^Oom*' 
iBHrmi-JoJONLjowt-y..., ropaKnJo-oi^ i.'ii : i*a.*jVfOTgJ. ajooj. <fla<o tnj^oiHDon^omj.. (mwjia<u><Kn*jj anciWsa 
nwa***i fl«iiD*w'i ■*n3i-iir'iJ: | « •tf> :f lnj"la^fl*nairr»a(tbi.mij, gw ruoimOTnl^ jt>b «rf*jj ito£n3\osiric* «*«£<> m.o(jj4«fnw 6 «*i* , i 
«OKjJdOi-unni u-\J :ti rT)m'la>l*aftnVim>i"flO L ' iTUiinsnjti/ijjoriua esAajB^rm/m". tscmaranjo'! &" csbkuI i/^joou. mpsruomo© 
AUdoliW^tr» moaicA^a^imj^- OTOOT^^OGrtt" rrowaruluwaaw-jj^ Oiral^. (eMHWoi^», «jb^^Oj-J loiinilaijj», 
onsculuAjoouru^ irin- 1 Iu-l^ . (bj.^^., t&jyu^osro^*) rmainl&j^- imoMQ4finjm l *Ljit04Jnj J gs ,B '*'' 

cro^Ortmijj ©tP-^^ol» ?« 9 (»rfta*Jiiiitnj J AJi.nit5 [rogytJnnjj gjtn-Whoa. njocojjjrm^i— 

p*U' - -^ JJ «> uB U»r js-j^i j »>J ^ b>rf u» (r) J-JJi a^» ^ fj$ 04 pJbJJ ^ ^ (^ 

1. m1«na& tnral AiKrnlaJinra mlut^nJauBOcai^ i»imi-rA mlsroca^ (u^o^u^^l^rtTMti^.. ml«n3c« rrh-alOA^ 
AOimlnjJjeinjailocJO m lut^iuaaiBotnijj. n§£ttf>Q tan&a di.olmQi033»rQ>jfn>' 1 2. mTajagjj* ic tftf\ cojI &j jjggnjaicwgyo* 
^isl iTOajlt^jrojli&ajrmmoaiJjojjj» (bb^joaoJj fODcn3two*>,T>jjO mj^Bn^iTOirOrtnm^o roiecmcojo-ttr 10*01 A 

cn9itAn_i* oIA^hjjsjocdj 6nt>jj nOBlrrulBJ?. , fBTBftjoonjj nJOsmromooaA mimjl (rro) EtnjAtn*»* es u uj«)**iiot>i: 'AgjsMiio 
BTasicooriiaoara, mWjglsa m^^tu^ imoojrroomiiiieanJioj, , m)OTag1&jj j <fla mmJjnsjjrtjjj, Mlrm^^siat^ttmiicm, 
njltjsosioi naoonjj^» aimilgj OitjijOjpmn ao^ocwaJmnosicajjjSjrojmAioiwltojjmiocu^ t mmi rujjorAo aoKCKjjlru^woin^ 
rnlrm^ cojo«{n0cmjj»ffrficm ^onjjj ruro^im-iijjCriTOej. * (m^cyu^a/U,) B. ojnonM^GHn tU(y 5j_«-UscunJ^. [(Tj*m1o3*°s<ft»o<Ti,i,OJ / j.] 
mJocJJiaJOK*, mwojt* njWK*o o$ry1©>aej<0<* (fi.~^oi1nJjror>>) 
_a*jQl«o*»«r- Q -ixuamos£ lnJwfi(tn°to1tfl«ij». nj1crols u 
bwojc* fmsic*o nJ_«rafcn1crra cugj ittfficotu>mn4<i maicn tmtn_1 
ni6>jysj«irml6XMiosimuio(Tft, rsracuc* ajau u —^atoioro^ Aom^rtranl 
oaj*o^ (<ku6t_i') lnJorT>ra> u UKo nnjan^OTilrBrnaaaJO (rraroKur* 
_ocroi_.g^its*xyoaif'l . (KiugjDan^OJlsK^o moA^raKiniotalcn» 
(Bcrwrong) aitf nJl*jy1_oiOJomocQrt ira&omnjancB troaic* 
<TO_rfo_0SKT> [f_j_i^_>o«>ro] rardi-^AO-^o einJ^*. 

(menj*laoa>) njooy*.: l irfl ro1fttflo<TOCul<raJormo©<too^ Q 
tsra&6>a>Dcrra o^WR-Simoti si_,eggj.fi>. („®crnQttft) cnloauco 
(tocw^» cn1 oxo<2>ajTml6icroo (BTaco^oml^nJSCUCOiyii^*' 

9. (rattBoolGKnajJĕS mtrar-^cr^oTOO £fijTm_t*>) trarm&j, 
(e^leKncoJgg) fl^ojocooV anair* «cnjjR^ ' [croooga.co 
m_cro u _>oroo] 6i_jc_ u <miaA06nsj ) o 1 cnlcroa (muwro^rol aJJ) 
M >06t*i jD rooLrmncojPicwajegnara __, y (mmoc_1ron_«&«; <B--c_t* 
ajroor-WAta^c^nicy" taotcomc D JOCcy](on r K.iAaii i », cj>6k>V> 
oeryleicr&o ^oro^sm^ m>*\ej<*n*& [tnJf*1o*~JsJ ] e<s>0oT«1 
ol^Aoyo «-jcg^trra. (s® ro«_i~> (B^roosm e*™*t*?l) 

«Joay*: 'sraolc^rmnJtrao, <raolcc>ofmmojr_o cro~tDOA- 
a_o7T n)WA4W(»oo»i., ^oun^^ajo tra>0-Jo_j1_j 
oroo_« A-J Q _a . 8--mjjj o\>j«*i m; W 


&£_£&_$£ ****** *1 
•^Ati a#l« t 8. kT* fr 0srtM*tffA0ri («woartaiMA) 0UVI _ro o n_ a _t0 _> ajgy S0 4 C aaK_ o (moaM* a \ y mrocuco taJO__n~*°. afl_1_«. v <t**cir>o o^n_x_s , osafl©en 

/ _ «._____■_;■_ ,1 * !■* ? _% v*\__-rtrh nnnn ircr. i_- - mfffiiffiSOT3 is.a«oa«4- «_t„__ 4 . - «i»flto __~mlm» „-i amojaJao 

_?_' ^S ffll*--*W*W*' i_WWI-«a-- _*. «Ol«*o *._,__«„ __ 
ji ,_o_4«6 _ „1traVj____. m1 j- v*~' - cn<__i_s>riio n_o>_>ocBl„ _u__ 

** f "*•' ™ „(_>_<_. «ooamomiOJ-mo y, <_ojc* ^S •*_«_-, «<o»»« -«aP 

cnosro ». u-r »v „ ' ^^ ,totro>Tmj(aca>asBa1 irt i*t 0^411484 aoJcsJitroojmocan j «s»aJC* (Braa 
ool^oc-oro (moltw) 6>2~ ~ ^ , ._ u cro-caoAit»-» o>. ^» «Rsol^rmnJro &b ^o&m^^m^ a>. ^ 

Jf oJCJCO fj\ie> i5j—i J* Q jn _. t v , ls(l b , ! _,„ ****** a83 ° ■*-*-**— 

oteJDmn«r« «naejo^ajlooio «ds*»* at.l^ej. <ma, M *iWl W nfl>rm crao**. W ^^*Z^ 
tajnnl^^j. oo*(ulsom aJoalfij. e* *>*". B^jnjinj*, mimlnjajmiaoiy,* *«^tf>*A* *^«*^oii»yo»«n . Ojlaocoo-2 

10. aj<MVA: "ailoojaulajaiiMCtD r^s>f^f) »ws1oa>of^ 
moaro, cnlaragisis osrylaoo ciYleoBCo fru£ifi^1>M t>j1cjJ, gH> 
gjanoajOc&rtrtmieiajnj cnc&ai tnuajrommlioa^cmcujDtaajj tnnJm 
cdjJj&ttb . (BjaejOan^ajlsjcdo sim1csK><fe6>g i ailt^a&jajotja^ro^aio 
<0icno, mltijiuctycooajo , <T\>nomt^l*^cj$ajDfQtB« njwOJitfls>s InJrtnl »* noaji, ^>fro«fl1gjoff)fmcnJ6itfm cn1ot>oJool6><i3«os <J3*6>gjs *fti , *vt<v,r » -V tt^ 

-***v 10. ^ n-iocaijjA ^sLc l ngj6>o8fj iroslcojo.Ttoo^i >>»^.j|l ajltiujcrul^jaj^oa» J.j i^> cn/teiaja^ 
6>s oeapeicn cro^iaMliSin^ajlaS !>-*•! i/,i8 mnoj> tfuai^<tjro1ojajxte» «nB t-J' »-•* j g>s g**af»aV]d*> 
oaigji i^*. cncAm *i\j>jb m^orUT^ajlamoaijmlcojoAsii UJ; ajltAo&J»»o<p«*o«m # jj»U fffl 

02UaumOtlJ) 6 COlOaCUOOlSliOOOSJj-SO^r^jSjjB Jjjj-L-B «fl^a>Ot/&^EJCfl0)C>f&i&<P o >^t «DOJOJjOS tnJ*3VloJ3ftJ. 

i^->- jm Asmc9«^gj06)tTn(aAiiJoraaT>A^soE>[m) ctrroi6>cm mjrmjojttjBJomJlt&oo, «tttulwijomilAogajj-jo^ej wi^nJCT»^ njmia.iucjoa aKiiro* «jyonmajlam «>AAl**>rroOj 
raoAooro, mJHOajj^ajyo^i- tH&gjonniOJlem (TUi-amla^ »aif*A"itnlaai»tt1i>1*«*moffitT« £<*jaat#1*>**r*, a/s nn inini*>wni 
aai9jocn B nxft<EQ»jaiJ v (B)i nJjjSmi* aumjosloawmtm". mt*» oajc^cmojrt*** §>ao«»1iui* ii.wjhpiiTclii. moU oj*i 
daAajr. oaj^, ^o^OROiOJlntdO rTJluilnjlaJioaAOii *ramiOA>ra1. l B*iajoaii» ( *»cu*»m *^*o<ul4*ajixm* ao oruaajm 
RaJgji mJouj1<o«OEirm oj<&irrnnJ-MJ#, i»nof>-ul«sOQ>JBfc1JU * avufw>jl«ao»1i24* «>roi rn>ouj^o*i***n»vwiOtfn*\ «■ailmi 
aoj6r«n ^ioo mjnomoJi. «kJAaaijj* os*ow0fiflir«1fuafm*iio., n&mjottji*, wa<Tju cn1Aaj«tnW^^a«>.tTianjffn. k 
«we^^ojlooto «jart AjjSicpjRj, aooroilsitu mloJunulJbB^n» »»ojwiMaog*4n •j*^ ukmoo,* miaiimmn «tjmim, 
ojlwoejiiiOCTo", ^motolaiotaoiooaiJ rar$8i*t*a«jj rwpjOnojoJlioSmloni *u»1**tu*n1nn.* rTn inJMi*0jJUaj,o.ko* tl 
***tm*«ooflniaK»*m*', «joJj aojI njootnui ojo<a>i > {t#fl tf atJj<i3Mt^icmit — 

(mjoa>.i «mjbooj; fi a^<om1^ 4 fU0fiS njoj onJD.iu*!*^ «^«rlmT-.iomjooa ^trmr att.' nu^MnMtl 
(ajui.(ivm1<ti.o>i>DV a«.i Aoroiaiaaj* i™* Aoim^, f>fflm>1»1*,*« , aoooon^ uojo-oj.1 K(u>*»a^o**m tt^li*! n fc ^jP W n 263 i 3&-m>A; mJA<**i -o: aa 

^nwo-J^rtl^i*? #*ojnns *«*) tjoj«r*«vr)j3ffl. «03, mn<Ssujm'ujcTjaosrr> p . <n1iWijT>WmoojoMflrwneioo*mttnoew t 
*».j*^mM mnAsnjm^ujojAoiominnn^Aaogjo). 

mJj> <*l tj>jb («&Q«n & ojn«ioSa tj^al ojni/wf^oajJn*0wV\) ngjrtn njoaj. inJonnAA. (uasUJOAaOiDO^rmj. 
atf|S ■P-"5ftVAOTot v 59oS ©* ailrt»oa»<fl»no(ffl1 <m5£J.0ftf>A iUOoronn)3Jfifi ojoaA* iJj ^jl Jl \yJ ctj^ lfc l k ( aaft * OJl^J 
mjl.4J.nja4>, mlWoj.oi«iotp)A. «jjjoota aijtfi (u1oM&jmowma«n°.) i^m>OAjm> . astia^m ■otuloin^ JOTCpJttAaJ* 
rnlAlm» fflroi/i»im ojrtwl^jojot* «ia.nayima a^uJ^al&Mn^A*^*' ■***">• a*-"»^ 11 » «*tflAa»4" gj^J^ 6 ^^ 
**m<*»A *AfjT «oa^^oAOOTlrol^AminjrtA 05 AAsmoinaS ouroAoJlwjomi1,a,w «Jffl,A QaJa<Wire ' ,n1n ^ (Tn o•' "^ 
mtJOJi*A*>oavtim mj°uj*jaJA« m^oromoAyj^uioJA* «rogioo^A e»j^i™^&iw™ma*i <**«»A «imjrtMA 1 * «ol»»» 
»lrtJ«t»1cft ***+o H . Kajgai^^ ooj£manAg«iQojn73A« ^io^Jonejai-ASS oj^mwaa^^ «*™© m-oJ** 1 »* <=«W 
iwumo,. '« oft joaOAOJl c*o«^. nffl rmA«,. » fl ©«»a «jor ^rnii^AeS t*J*n»u>an3j? .. l m)^AOJlo>jomn*ofi 
^cmi ojlal^A^^iSa mj,amjoujma»A«> cra^njnwjom/la^ t^A™ n ^ 1 ™%l l0 ^™ , * mU * S^1^ffcJ*n 
mji: WBEbmJiioTm*l<o» me. ojoajAajnn-A ooii«<A*. 

an oj1a> m1r^ u ,&^fflo^l6i«fl«cjsnB4 ^ 00 * (uraojtim (B%roou>1 «tuU*** CJ ^ J5 > _ 

i&aojor» m1<j2umjffiocoJ » a$ocmos .&r$oJlifi©^5lro1ifis cm'. OQ$>^H*^J"* 

12. 'ennocT5 'aicro u £i1»'a»gl<Bo snnioaicumojmot2aAm1«M ^ ^7lJ>- , <* r 

cmm>1m o a#acmo& Aorttu1^ngJ^»^«ffl c^)l^ Oci^^UjiCJylu^ 11- JT tuoo2> <fi» cj^I Jl rolw^uajjmoaaijo «ra>aa» ta(^pjnaQnfj_|§1»1«^ cm s?\$ GtmocS an& 
<dou)1^ ojooS * (^gyo^ojlsKo J U» am>QJcr> fl>Wftp (^ b u «3) «Wrt«««^l £*fl * 
<u> , *T»^u«m*«o % «o&aouHn, msojsl 12. <vu afflacmos i&gjl^sjpjSA^ajJo onjccu u (0)1ra1ifiacm 
-j/l <tf stmool (H%ti)jnro1*eo ojQoi) t^-ii Jji a crv u tu1g.fiielino (^1wora> *afli ggoj(o1(D*) ©n-oamoS <^rm«tfln 'a^w^ejn.' «#mj ajo-^netoSo m&tarm; s ^CKnaves(JJto n$ffl aao*m.1aHJD <&oeja*mo ^cjjtooacoaj.^ 
(jjoojA js'= onjrolmA HWOf 1 o©asrn y . E^ mJflVA ao ' 3irom ' l6JGJ am>oa>wjrot mjcn> u jun. mrnjn jau) (mncoioaimnanonn. 13, ojckpj *&: *ooioct3 a^sioSo o^njlacoosi (maro^cnjio !K<^*Vi 

mnmsi +oariim)fmtu*ai: <a<& cucrunai slwcrwtJTorTeei ^ ^l^ " 

uol^eiOT m1^ a xU(^a>oajJio wmonS «aanp-jsiann^, U/^^Ui 

314, ojook a: 'o^skiSo a(m« (OTomcuo Al» u awn>^«.) "^^ * " 

TO^pjc> e tuicn mlnB*Afe»ifflO*ftna*fiO«» e ^wsKParranocm OL^jiijtt^ J4^^l^-^ 
6Tonoct3 (B^rooa>l*fi«= cmi. 13, ji pJocDtiA uUi ji m1w w joJcn>ffloai> D » stmocft fi(ffi5>p-j5 cro ^ til BTonono (Bram^cojatm 

<umita^n)*^™ ¥m(A dJ ^® 61 ^ ^ 0(n ° 9 f*^ sm i 0lc>j<n>mTmnoej w1a« ^ ojcojI 
sd 14. jr pjo*) <& ^i * (^^oao cu1e>ci>fl>noi6ncm^o^ (^iooajl^cm j U* (swojco co1on n a. 

a«.ono^l6>»flfi06n2> J Ji> ojjj&nrSoaitoio, < a>1*°c>jam<tM)'' Yf tr,>) *J>*^ 2832 39-ouj: ctujcoAS «oi 33 15. , n t _prT>o*5\ m1«mc» «BojcTSAjontB tM«-K» fi<»!_cjtfl 
^ittm^-w^l^&^A!* «jcmy*: '(oiiwa) mwooo>^ 
ttmcnm^t. <o*ra$«>* r^o>«-Oro<«-. anmHJSiSEamagl'* mo^- 
n4rti«f»n<wnJ«>nL«» m1VTU^ffio<*. <nnV*-°rol ' tBT5_yo (-cmol 
dntnmM^A): *»<m cwsicrom>o«ro M liu<mj*-U«OTi> mns_ --*l 

10. iw\Jto_>« (mmAfOimTra%) mronjrcesjs ro a>o-e<>fji|_____ 
mltrw" wrat^^ml^ADsra^ RnsmejAO- g6T»oaafl<Vr«B«io ; W»cu 
lUisis ru>3v u *0JTroiwimTcTOB (wwneji&gwwo^roT^*' <bt____ — 
rtiawilmmrj-jool — rangpanj <bwojsic*o {Hr&slaiioraostro «wog^S 
irmni«n.m>o<m M , ftflj5)r*f> «rosla-ractowsHO, <^_-_<n>0fll5 misreOo 
n(06irm ff\)$*DAJli0fi^ajntfll 


l ^>^<_* 
o<#*# 15. ij4*V A®ro3ioi m1srafio<DOi-_1^«^____i '* p-__i U cr>1fflflJS agWl ajrmlocn * "j* __* rBr&njra 
oJJ/>«« ,> njr>a» *fc tc.j-Wl j> ml^ajpnirooa»^ <r>nM u s<o«0(6 U_^ _/4l mnM^B^nJrajajTmlcoJaJroatm 
. t M nn^agirjioi^TT), <B>sor_$_J_6is asi-neroooi&sijj, imo_roT>a&-i03<s_> ( ] ) ^lj <mOTBg 6V3 <mKOT^ora«-K>i ) _ 
/rtj%o>a>«0(t 1 jMVi J «) i*Jfl fJ! 6Vl1w»otarr7im^moglroJ Vl rai>&_0 (rtrao1a-T0Tmrfwiij<£b) ^ «il)S raiDcoi^rtJj^Krncjw) 
on" :*i ,_.;* mnii°So ^t |.nJr-^-ft^i_-a_ot-_J lfl. ^i rwnJra«iK> €moainm1a<a i> ^ji j. OTonjroj-as m 
i0.a1rtan»lm^ J& tmemej^ (m1*ej^)c&co jUl & iTOcjYVnia«&otrr»£ ^'^j OT0Ojraj«__s m>w flo<j^mo> 
mlrmt- J^ ttnvmf2J <ft>s6naoca>1raTiOSo _J-> cbt_<___> «1 _j_jc caragjo^n^ «OTnjys^ccjtrtiim» <_ rraicoyicampJ 
oo1< row(j2f!iiOiOiT'Bi #jU raisioJo c-^slcDiacB-raoara _U l a#6K*5o ra»s1ca)onloiotira _j__*i* («TOroiltTHWjJ o^j 
«KiTi mlstrao» m»£t&«1«_K> aj1cia rrnofcy_.\->£ ffln<£_(omraaj«» «^otol^^Aiiu^», tmagjoan^ailomosij iTOm^cmracrnodHao^ -S-ot^l *_*)_,__•<__>£_ oojogitm 
ru<*->»tt_B AmtDt* (mo-»1imj_#»go-iT>1oj rtrjjcm^ r-joacaw&rinliy. -.jy-hglt^oigoa^*, («tsBlcaAej^iJiBaiiio tmiKn*cn1cnii«Mi 
O»1»ott,»i*oca , 1'f1* ft _l maia, r i i t-JORrmwjil^rAo raioej^rtjnio, «V©g_tO *ouwnn a ni1(n8o Gracn-ml hqcu«d «B:U0fml«rtnT«>j_«i<f^flT-s1 
fl.l-ooJ_t'>iir»»-m ,) . tW l j^ 1 - _r1> ^j.i _>«j »•«* r -|^- ^ pi (craa.rn_.ej_. «t_.«if>aii--1 'o&mlmri— __.1s_*»jj^otnj_j____ — 
PW3_jlojj_ ( «r«i>cai1«i1<fl«joi rsBOJr-i-K- «MEil40i/j<t>TO 6 m1nTiJ J «j_,s1a|| 6 o fismos_r1rt>1 __*>£. ) ___^ ^j ^ 1 ., w i^,q »__i -, 
«• . _^*_C___i . «iWjl (itooji&jws q<-^-flotrtanB_-m1<m^o r_T_nJroj_>s rcnw^ccHrt-TOijmlmi^wi-a-»-! aanj6M> t-^rm alojnu».) 

*n«fw.TWocr>tiwr» cudojA^nal^, cft-_yoni>j n^irtnMinno aoDttruua^o Amlouos^» A^alooem" Ntr>«ra6>fi gnJttawil^^CTO 
iirtnnn amO-M^Al 17 k m'0«miO(t> Q f&> ft §ra 'raiJOcn^rnrtriTtiKn fayii_KioiOlaK)c_a> 
rvjnuT>o»xtl6im] — «i-i(too<-j;(tn raTDtoilcam t^cooujl^itoi^nnrmOsKTJ — 
C-jA-ĕwI-oo^acj-JJjI, fTO_yonn njla__j-»a (-^"cmlnJjAgjB) ms 
STO a to»cn? . 6i_uo^ a <Tn t_njo f6Tar_jror&« mjt_^0(mmoctjtec^6rB u . 
rjjT_) l ft<n.ora5 ( (msnjlacoj) ng)6ioio tmoslcaocdfflOfo«_»«vj mjocittOnM 
ajoricoToi rHiuola-ulo^aida]; — 6&& 17. ^Jij <j-J06>foiaro «B. 8 §fo 1^1 aonJto ojrost^sjj, <-rw<&rm a>lcre *>j>u rmjoc^^rwmnwm 
(r__nwi0i_-n6Kt>> <JJlAaGral6im>) Ujj- 01 taTocaitM^B rswtmlam ^roo^l^irrKmnom \j\j\j otoojA ascos* 
Aocrol-Mi^toJlmcorOjysi^tta.^ *Aja_rtn ft 4 Ji tw|_,Oimif_Jla>ej««j -J awairj.i»,»^ ^ mj 
c-craonij*, crurjcroonajniomtorm _jj ra^cam oajJ auo^oriijt-iolcijinrtHi^oB. >u n^rocdo aa-ttcaartaoam' rr : P y3Mjj- W 2833 30-m> e : CTO (ntii »o: a ojro«iLtoi (aratooi^ro; (-jraojra ra>pcrT>co;a6n> w enjiaiilmoc^aio^ia . ijWtiA J // ^i *tf {/ 18, Qj-*o ^i tmBrmDcai.-mij Lcras u u)l£j Q aa^^icro^aJOJl&i^osi^TnJc^aro Jyfl aio««)1fiifo, 
nJOCDJ^rtD^iilsiCO Oj-^i agjrrnl^jjajlc&tuoo^rrpi *L^-i Kit>ro>T(05 cogjisrlsycn ibl^ f-no<Qo a §ro c/.-N ^^ 
«ymMjjOKtjoL^ «l «* '--» (OT>&J.Oao Q tswruro-wii moi3tnQ(fioTKn* ro!twdfc1coflran<a« crn Q ^ ^iUjtj (Hnes«i - s,ra 
tmejrrn *_pUjh \jj\ «jTii^lajoctocooro 

Wrainm^n/l^i^ 1 'ujn^oo- 1 ^©cni 1 ^^^H^ai^ .jU-» (co>J c/>"camaa) A®rm <iiieji-noVltajm1cm^ra>ocm' 
'(aijDtnimw*" (ojcU.) OP-aJSawml^aoOT otmoanlcojajDmJroaleJ^, BybmiSr^ej^ «aralnii, .mculooTOiajraortwejo» jdo 
ojomi g>njaa-JouV1«fl«o., bjojIos ®»tmiOdWi6niiogu»i« mltWnncraaocierDrmsittOi aJlejrajjOs nn3fl1[ftJD0i!«. ci>c"5ns* om 
iuv1 «nyiool^c^ojooJ im&oj ttbOttnsnaiOGmoajo. alcmjdhg^oejo tamin3J nyiOBJO aas "fl)fiJ 3 o^niwi cjj*>.6*«xo*lA<Bi* t 
owejonoi OTtejorara n^eja f6i^ioouj 1 jOjmj''raii 4 *«*@j j . gcoOr^j8j j 6inKmoaT> u oojon ojleJtOi©s flOT8*UtU0coJ». E-"* 
oauY|«-ij v (n) oiniAjjtni rrctoWumij,» ^aioerBj, |oo(-nt«j«B>oro. tmocm. o^alejjj., raauAa, 0J rarj%n5 njioojioraio.&pa.. 
aromijjpi^osmjjagwi. ruluBooJDOGnrmoGro u [ uOfnna> 13 AOsmj J cmrai u . ruDJK*ortn v ia. ocooapianUOD», n-uoroiinjncot £oJ 
am'0u^l*flOpj50$ifca>1fej < * runwoajlcriimottaiao twDgp ojoaiio^so n ^aojrrio« oJlej maODaomora tnjcm v iifttnj1^'l§. «V. 
ramcyD^ m»gyotoioioj©ra (HyB'Jco"i<9*ej «, moooojo ajj0(ms<y),<8,g . nJlaooeJlooSo o maa-uoujcn. m1mntw«aio«moej a 
gwiio^Acmm*'. omra^si^osmi lOTKUOasejo» ajamj"(aiojimm1mi njluooojlom oj^ou>1.0fieja»*mcm o mjora.. 

tmw* r >}pS\s>rbo ^m rraoariwjnmiojottmojoc^^ a(0 Q £-jn^aj^OT>«> 

«oejonn^ tojcw^cmoajlajlml^icmrauj t^^OJl^ojj.»»: ojoa» tm njgaa two w o>l2di o ( &oi«. tft l ta)j jW( t*»toVl?oS majtoilem 
njnciSo-iooijAOJii. «ajojjjj*, oool oattn raonOTirooon ora mjj80ojma6mtro> u ?I g?oj(6<i»i a»Bjoof> m-A«a» cro rruaauioou 
ojorawt» aoi<w»^: caaojroosm 1 ' t5»ejoan asorau> v uiaffluwn. crwJWlasoi*, «*njfoocm u srjJ a v uj-lmoaoa.om>* I sratlejutt*» 
jj>rrr>ajidwoa' fifflraa> aJBOJloj.j., oot/>ittJ . ttoooom «™ w ?l -uaaaj, ^aaam u> Gm. cmo^ota>'«ia»1^ ACi>j , tn-intojotn 
amliDt ojra (oroi a.o3. , «ojojjianaj.6 ojfiora m1»aaio«imiim iuaaojjiTmltnfin>l*« (m a . n>^w ft fifinjerKm tniml^ 
«j^jsicmnjrtniaiOtj-joaJi- e^TomcaJigaojco gaaaH* <feiaajooonrrrHiTO«rri u oJitKOora(tn v io.-^9«oej«mjii njnauonnlaiao, 
^^^rtj^oojocwi. ocTujjej)QtiJoai/i# ajiA"cowioa» t^tro^oojm^oaOojaBjjj. crujCE»* 0» o A a cm1rm0(>j»aJA4BaeiM 
gto^gjla* nJ(onou»DUJn«oiOJomi» , ojlara^mojlaujcarjio^jjawmijo o> a»naiicm .&oaitoosmtiajQ ^pji» 

oraoc^— Broawio» oat"i oonomoajioeJio w»1— ©(0^ *ora d . ojo<»icuoca cBS*roiacnJOa*,M. ■DailBm ofljcoi1^a ( 
tpsdH.i dtsrmi nnA*Bl«> At culouaa, m1ft o .a fl cni .> ajn«orata>i nnj^»itowooTO» . «araYlom cnlanSiujl^iA, 
ojA u cmomnomo ricf>raa«i nasitsiie,jeji. m1ej*a®i0fi t^moaraoJimJralOTW. smajjcro» ojot^ointio> . rolcocrolJMi-* 
oOiCmlcaiAoa'! oaootiKoaglrai mlcm nu.ooi&utoocffoJiB aianc«c>o>icuo<Ajic>raraiorm- njciaytmomiajo, o^j1a»rana«»^moaKmej 
amBJOoOi Eojnos oJJjBml-aoS^ajjm". offlajO. ttffla y UJonJiraQ4» OACoa«iA, offlcml9i k*(o{\s& mojrwnotT) aojn^colajj 
<ulc*ojooi-w- •Ml<B*ai»-- "^ 101 °«i m n™™ DtDt ĕ^ 0900 - 1 «01«» ^atoOTncatoocaj crojMOj.l. 

o)0ftj<^ u tjj<oranejo^fiiaom l >Sfej,] j>^t ^gj 

19. ^ nTOopJOOo oroiOJOCDO *> ^ («SaJ©c«o oat* COJOijjotoijmr^cojl, m?Hflim20lfl0m0 as-crui; ouiaiiti m: aa 

fl»«4no*i4M7I o*l*»flii*l(y. f%$m)*, cruo*». 

20. *U04Mtf, cowragjos m^A)1fOK>fxnom m)j«au1flJ,l§ ^ii;^^^"** 

fl§ru*<>*»a. (ft*sjms,oaa>1) amfiA<oojam»eJ mlAttml^a^gT s Vi^C»j^^^C^^*' 

S^IMJ ojToj msrolmosOTHt» *imji%*a*TiwcaAm1ifl«*; troaica>j6>s '"'^^llU-iS \j>i*t-& 

ijmmi^t/^orojAjsl meUw a^AlsiAoosmlmltMCTnrtnosni ; jY> M^* L» &JrT 

m»|yD^fi/lpr«o ajocn^aacn* I roli^rtajmotajj*, mraejOnoj ^SlCteJ 

nJoc/> M oom rolwrucaJr eJ.^toojAca/lej. OiUjJ^^ 1 ^^-^ 

20. i>£=J njoaaj ijSljL^ rrujioajlajojiu ^j <WRrsg^D9 osajnsKn ^A tjmojrS^eojo-»*' ui^ m 
Krolroogl^Ac», grmjtniBTOOAc» V i ^ cbt&ojcqj©s ©lonngsreoca-liolaa* »J> memlccosejBoa ll* cnlro 
ffin1«o(mi£j0nJl«so, ««.glcoiisnioatnjsijys ^>r msao^, e»jA t V-*' ■> «noimlaooo rgtoslcailrtAAjal 
jV^> mol<fliOo 4 arT&ro^adAOo «. jcj rim^onnjoJlGjrrco ojoto°soa>. ^l -&.V nrmgyorioj ^f*ej1tao * 
ca/lej, aijimjocn)* «ojcat «fl»con£j iiai ojoco^socn», m1w°a_ica>* ©110* (tniMi^caj,* /ajcoojj» fiQ"uw>*lgjl»^gg aro^ msnjlajajcnsjinlttJS jnin-Jc&oia. ojrmlraliMijtra* *nujAy^an>lnd 
ajIpj ftHiOa>owaB/ J 6m u . nmajcoijo» njjnmjyj,, egglro^rolcmj Aosmngjsjj.; go*«0UH njjaoMiiltrnj» Aosroojysj». 
(iwgjonn^ rronjna* oiii£.*rtonJ^ra%H>jnoitfij, *a«HO-ooom. ^oJcn^Acgjj., a\wmj,ajaoafl mjtcmorol-oo^Aai'^-, idijssw 
»mooij lUleliMAoj., «mojoor gORRgtrn *rorucnJnjsrn}rt<ttS (moiG>1) cn»fn) u Aoro« cT»^<fl^9 0iiJc^nTKiJ^aciJ^lca)t>Acrw.* &m&mM®ffl* 21. n>T Atnlogj, cmoejonoj im&«a»ot/o(mmjro1froj (m*) 
Kiaiijn» |0o«fi«ncai1n>lifl^i > fTOim v ?t ngjcnYIg" twcmcjjtj&ejmlcculoej 

eoojlssnaglrc* Injocijwnn-jlajj; njiocm, iTOtmjmjej» cjjmgjj} L^S'ti^iwW3^ 
«rac» ajicmjcn^cmmocoj (mlailuj-raimraTtrilejjj^) «a>,jnMl«caj ^$^ii^\^j^£j^£j 

nroojcta graaaJ^lyl.o&jcroj. oJA*™*' 2 " miDrmj rolmjaiaol .M * f ; «:< ** //4 

(E^msoBlJajyo^cm^; <B»ovyo*jffl msmrtnojiDgp» nJj*rBtmoca/l ^lt*i ~*^****^7 

mltoi&a ^osrno^rulcrolsj rejoimlsim mroojco imjmjcnjejOtaacrra U\t>-4i»?vji-' 

[ecmiooaJi^lA&o^oijj.] miw u iaJcajaacQj^p t <saija tt uj1 dUlo^Jol 

0100501010*00,1, «KKoYliDi cnj^mcwro iajlrranaaaiocTo^ojAjcjysrm , t t^U 1 -^i >iV\1 £ S 21. J )J rol .*»«mlaej J/ 4>ul araejOrtaj en^inrlnj^jtromj *Ul * c^a^tmnj m.am 
tt «ajgg a £i_a ngicmngmineKn LnJAuodljyl^j ^U eoanssnaglojo ^l j aimlojjncd • * 
runocm tamojoo njjo^njsiajn.oojcmi, egparipjp^jmrij * TOimjmjej,, «romii^osmt u . ^T 

awrsjcmj ^ crooyoo, mlm^imj <o>oot>o 8 i^ miaajTjj <uAgfj« rUjBmcmocoT ^ j ^Wrn m 
ojcD<mn«m ^^ojrmj U^ cmjmjcnJj, s^iwoo^, mjoj^j iBi J » ml^^mcU,, nwrmnej 
«4 ^ ^ w ^^- fi^»^«, ^rrmorulnMcojo V U^\ J^ mjs°a>nmc>C)ooiocD*oi Wi£f/ j jj- ^ 3935 SO-.-jjj ^aAt *o: aa 

mlm^- •»«>*mi«wu«jyai»A«r»l 1 tin^<m £nnvft. a4r_ u soc-OTos lt |f>ol «ai^awloJi^aj- ^ntrcn^cmnjaa.-, 
«wpjOnni<ul«ic*o nv^ftii"s1iBOftOonn"aji« , «w ojorio (Bneaotoocsn *vrnj, a&rm1cua**fiJiQ04i, aicriio*ii«>r>5Q Bracmomrjo*» 
K>oj1-<. «//jiojoo» «wwinoocd^a-laj^ ,__ ruooa-^* _p1^cmto«*ro fl ^^i mwo.. 

<_1t»0C0o-3 

22* njjjrmorra, rtra ■ojonnj bcibcuskSo s^cnsrajltr) 11 [tin a 
(DTOlrm] , gDCTu°&joffln , oaiH6a rurdwicroo cnroWl. ct-R-*>n> ^^^«ijuiijjl^^t-yr 

wr&ajca m>6xi&o roAalimoojle^cnnmj^ tra^c/ocaYmr^oAcrn, ' ' fc ( ^^ 

|Cjarol5ia>cn>^gajamo?J [_>ojc-i,« no^souo AS^nnmojona cn>® j^C^^Cr^ 

(»oai/lra1ifl«oaio? gDgjl. 

ran>ap_|0O3, ciiT&^nnir_lGicf3o rm°ajro«msKai (otoloojo a1c5 ( ^ **frf.„tf 

rorocnswmn) rru a «ijm u aj1^i an^Gcaio A9 o 0® a, ^ Q: *' 1 fS o ! aj - a ^Lr^^-^^J^^ - ^'^-^ 
cnouc»! row^j^^co t cru u njr_> u scoo«« airorimoAt^^TOlejoAjjCTn^. r- * _ li** *_„j_*1 22. ^i Ag)cmo©5 mjositmoco^ojacoo 41 _j, mt^Or&^ ojldtocruo nroa-bl .>_. rawojoooo sxi> 
smjiro (^scowrtnlmi) ^ji g^ u _jom1 _£__«■£ j; n^crnl^aic^ _y Je lnj_bouo^1_josn> u *,_ _* 
cowkt&o 06~ry1S)Ctftm1crr>i _j J «000.1003 cooc/Ob» «_»n_ u so L_Ufl _t>8i(0ioic_ira_^oGrY> a -^jb cowijsgisis 
nn^acasKraca & j> & cBiagjOnn^ojlsioao 9li& ol6Vn(cr\) mfosm-AlforcmiicT>4) au«6njcr> v UjnaJi _tfj\ rrao 
»fl«j^co J>t> j Qj»1nJ1*ojlejocrT> u , G^&mo&WtrmruilBJOstn" c;~* _njrm __i(_o_> «I Jf_ (troj_Qftfi_tu1»o&o tro"_tofl"r>) Agjm>mi1oc*o croii^m^ttis—B^* f>.o_w l \s~a_i_- m>_: tro&cruianis* ■_6~o* 
oJaJcixon»l5K*o ajlnjromimranroa oro. c_fl_i_1_1ra1_-(n>i, ___1oe qojq<m_>. coeul (ciru) n_np-_toio_1 __»_*— 1 
_j_ro (n) mloojsm. o<_ _itraf ( m1«j_Gj _wfcjo<»n£cu1«K*o •eW* % crogjotrit» _ 1_ica*w-1<_ mj.ciuoi»* {B__1_ffl1n_1 
-KHDjyoi*. AMianis 'elA^A' «agprtotmliaB rru.auo~_ njiW1n_1aacrrxtfi_ <_da_<i»1<T)_ *oo1m_* f>— MtwtmOTOsro". 
Kmeragltotmlrm" is&£^o_j_nj1omc>a_ o$oaoj* <p»_»m>tii_. ___«« on,jaaM»t«»'. (roiltamal,) 

23. r&^^Onn^n^otmjjj.mgjcucSRnmttJom Vi<V _t ^ wr - t ^* J H if 

^Waacraj cswrcnocoJcmi, njranu^njcocnws^tjo^mjjsg fffK>Qj(Dlo>T Wt^/j^ ^ W-r 

fl .\Mi_ftKS_ 
tmoa^cosTOgocjii oro^ ltjim u uj«. 

«J> 603 g _, 6> S {Dc-b u a_1crfl_C_n©CO BtMn^imjCJJCOiSJS *t ( 4j 1 j/ /• {^jjg 

oraw&jlAOo rsroimi mlmlprao m^>c>Ao^cTr>[ij>oAicTT>i. *-*^ -^ ' * 

* » ■_V • » _\„ 23. Jj * cpjgjonnjj rjjBCjJOTcol^^trjl^trnj ^.j^J-1 ^jj-^-j-» ngooojj* m^j rjjtoOT» 
mcKOo, ojlnucojo tj„; f trorDiocnitmi, «uoj tuom u rjjo U ^ Ljijl-» ojcocn)°nJro rroos^^ci^ 
JLj— (B^oJcocioiOcm (ojajm) 6i>T3fijiKj3i ^, , t ; - aiiosit&oggjo , omoaioGcaisjjjjs^ ^ •_. -q 2036 3^m>jj cw^aA; mr.^ 


ewtBaJm^mlgj* 


AuAoWiAil ajIoj a«aJl«^™fifi^O0^«m- ©* ojojm«Trm*>fiS tnj^nwa.l^jcmrm-. 1) «Ttt*, -iflOOOJ . 
ctjbj mAroiaom. t+JA*J\ m*VW> mrtm*m**tn.tuurt S Hu*V*** «nn$m****t: V**™ 
ciimiHii~.ri.ioo1 -rtirt«i«**««»4 <iuoni*oi/^<j* «*■** r^roooism. *<uca, mTojco*o ^nooj» mej , OJ^^om, 
^«M^»^^ -^™- *™> mm1m A ^«A. ^«i^oaD-. 2)cac*ruaJ* 
avn«^«iJUn»Ji <*UW «*4«»o- «^«ormoai. 00.4 {*iW/j* .^«mal^es ^OH**.. nn^r^<*>00* t-W> 
njoom., ajw>i*oro> nuoorfi«n,i«KM«fijrr, flkwaoVui iTOeslojai, nwn-,.3), oji.a» w ia».m. ^u^ji^njaro^oira*, (tulQ°ujDin 
Anoanj* tmaalasotc» <m o<ft.ai'6)ajeja# totoIrkoo mjjgyo nieMoa&jj. flan1omjrn» maaejwi^egwiji» acmlomoEmj «aal 
ft ™ |5fiT.t(tiD 1 jm g . 9) manjtDrarnrtto» cu.aJmrauco (J&) ^^i^i- "nsi™ 161 ^ oja*mra^.ca, nYlaiuicSsocw, cu1u>1aiifci<» 
«&o*, mnrijwoo», nrogltu^ca, ruou>"aom«faoi, oto«ki1[b<*o, f)nJ«di.*TB>- 1 aio<o,=->, g.-uaAs* fx$nT>n.^l0mcn'ij3g 
<3iflnejo»faiBtm ■^iiAioiDiT^o.iiArtjioyiAjj njoeaisr^lr»! 1*3^10^. ^wu^ nj(nS3 , )4'« a*1cd>.otiioo*««ii ( <DS»riGOfo aJj*iR4Q>** r 
Bni ajtAa nn1roirjauio*»9ojj TO^lBn-to >3<n nit/i. , b-ot.s* a4 ai a o j,m i^o raroiauonu,» njlanloso-T»' 1 ■i-.--fi cmmletolo OJ*Ko 
Bl<Otrocm«, BjwPlnm ruej 'ntAM^ aJlrtf™™i» aJlmi^Bmi^ njinJonAar^Si^oi^» 6'^ojJiaT> . cE ^;u o «En"Jfi'* 
, aiir&.«i>iitoSO (njroilnjoaaialroil^KHaiaJnai lrvJ<TU M fcnonj1^ soumoo© 1 raiiiif>s ajtOjWii*. co&aao.tEi snlBj^a* ^iAitigrD 
B^ajACTTtnlrni njnJmwOjSOO^iTinTii .0,0^03». aaaosiGnom^ ic/}fn u iaa^ioiifloo0i« .aijs^roHoo aJCKtaoaja-n* oiur^cpjsirroipji, 
«0>isirm«tfl gruo^OiiiCnj9itTiJraiiiiiOffmoejo tu^dla^ni. 

4) (BJjgjanOiOJlom Bcntp^srmojrcne© smnoejlAOi (owbj^bj. culQ«<aog^tmroToaT> ,J . (+uj&jj£m j.Shj^ &, jj£) 
jBwurtejsow^cos anMJracOisBSOca' rownjnjlB^CTnomcoaoa, fJDA"ro1coj3raocoj nnDiSalraii*,^, mjinji^roiaioa» BJaaiASAa*!' 01 * 
cwscmoj a^ejotrpoj AcwmjjCKnjoco, cramjnjluBJoauaj^* mmn^^as^mi^at ^^mta^ nndacoacrsoo^i mii^aoji., 0*00010 
*su<u , cB?KT) oaiP^* n7) . riUiioraiaanSa fBftrBfo> u iacu . , 8iOjiAa*aJ o . «ma^TBjooiitmjjOAonsrma, cBDfo,n»nao mJOnalW.1 
«au» rs^aiJJoltooianrmjoAocKmo, «ramjjoaiinooai mjjccMiranai orawninjocoaoiaTi* RiUcgirj^rjjiittAotwirjo, ocnmJ, Sc** 
c«mo4uav ocuojjjjon mmuwao- oi»^ w m inJnolATOcsm» ca»oJa)1«0 

|[K»o«. cTr)OT>-. iasiEjonaia.nejigs o»ijarAofm y iJ3mlwJocn>ajio w 2 gr»3 ir tlOlm ,l BiMiinmi Weocn». caj3««1CKnAP* 
<«oj)lm aaJOnMem- ar^A cmcuc»c^ friwni.. •fln»m8 «9 mA^r^cn/jnjlam oo^^n^tuio»s smoeA&^ afljmT° 
ODdajo omi^onoj ^rwara («l^cm^. tni 4 ; .^aWwajlB* rra W Pna +mw#nm» ocnaM^: 'aiomomii <*ia* ojo® 
roo^- cto^ojIwjoiwI^j ro r^n«r, iets «o^Gowraoo wu&dg— 

m *iml-+tf»$mmom>- . mcuBnoo ^^^4*0, twajcontoo eo ra io^o»njn^ 6 , JHa o ra a 0^001^1 culWJOtw* oJ* 
B-ojngjl^icmi. (01««^« o^lciwojnBnoo ^^mTD onoojco • ro^ioWl-wooji. «^5Ha-. f^mjoa*oi n t cw 
av-*ofi>4 ranaj 0)10^^^., m<«Bo>^ mo* m (J to1o>1 Hil »«lfo B m icn> «ulftjaart*M^ # «lU^arKuAi eW»* <m*tf>*0Oi* «tM^ fln«vrn<noffn u mj^ytjlwismylAc-j. t *'/ * , W*B£ ffl * ■ "1anorulKMi& oJtu <uaaJlAi_> 
ojAAjoitoajmaii* , *ami*wa g.uslrumruij.. eirm 11 . (* . r : J..'J' ■ l _ ■ ... ^J* *-J*-J ** fi lil Ck^ Aj*^ U ) 

a_1«*<J flv*«AMm<&'1««i«« s «M£ji* Wtyntp («1 /i __( (* jIIj Jttjr ^" ^) ^RW^i^^ *wm1artt/*oajmoa* 
-fc<*>i<m,i* **fuA «oJinlOTjl^iTni. craru&ci&o ruiu.1mlBJ t e* -**8 mmgX&T\m$fl i rmn*l&** E njaotom1fl>ogwera©e 
n,omlrfwfmrtn1feJ d.-iUi} in»fufl. o& fn>cma u)fln m* injml&tit&l (»mrurodH) tnJO&joacn, owja.e^rmj,. rtraojs-cdn cuaai ao 
m«iil|l-rt -roo>U «»_siB'o.inJAn1 tu1t/wm>1<»<ro . taMnojroa* fliTUom u mMmaj. m&atucrtnj* mfoi* rm. rarocMam, 
m Brofi 6 *>» *doj1 mm(D*Qi Ojr8a e uj1^ rm<m1m4., m«flfi(B* ru^wA ojtm <*uocoi njo^jwaowoa atoo-um. <uiit.-»m> 
on1m e ,, (0B£yaao o OJl-x*0 <Al.Ma.9a oJOtrt™ocan^1(tK>fa>1fmiwm^1m^ "W** 1 Wnn-Wl-Mtm^ *■«*. <B»to*«»o 
ojlwo-wnlaJoeg fru"P-m€m umojro «s amr^rjJ », ruo«o*iej>>, _-uaiJ_^1a-j1ej: « mww rro-U33TO< t^sH^cm^ 
Ipioolomoaj^gg mj[ta«o^ojor*-t 1 ofai(o5 irojyonoji, m_i<£t>6xa>.-,jo* ^■■'■■ J j_|* l yo»Jit>>i_. ra%a-lm. 24. n^jrmoir^, B-il-TOo^u-ilri WIbKU^hs ©*a>scoYl £^r^P ( 'f-i'l / 

[cbtoloojo As^ttmn ooltiwnj-siiii» nnwcion ajAjog-iAOPre^ D a.of v nrtai il^li/^iii*! 

{[)>9)a*aer»n cucracrormocoj arajnjacno? I [g_!rucn <>, (Bracrrwitoim V^ ^ /^y^J 

alajcnj- mnraemimoOTlajl^arinjcoj.. crucoaio^aaia? gogy.] «^>-i 

*m»l*ii>1*»Sosi ajcwn^s^: 'cdIctb** coioaroiocra cromjoel S^0s# 

^ D smoc&«1w1rafni D anjo cmoro ^cnJJQ^fid e)*>o^ ^ , l^i , g«* .#E ffi * .Vffffi 


cnj^imlo^tol^^njl^omj^^ ^o™ o ma a M (ra^l^l) «ptbJ* *f ^**™^ 
AO^word 3401 lojau m ™ * JJ* «JzL imt a^isbJl m-tio* «sauoaoa onoru* nnBna^ j^M w*Hn» 

.K^lrt ^r.^iomtolBlcmoal^^^^^i^B^^™ --*«* rcoajr^iam^oJonS 

ojcTnj, 2838 
rr I a s? »jj- ** 

2G. <m*m&co t gpnooejo.* «ToJl(»fltm1«A «naeJOon^ 
«MuA^i «iruwirti. <^rmja1njn&J ; nJro*aJO<& wi<»ww 
«0$, «aooai 4 . ojajymwn* «nooii- ro0OJro** u <mo^omt> 

27, tm1f&&jco>otj»j J (' ©^ su^row^ml^ amsjBCoaaoOJSTBT 
(m^oiW4tf>s«v) ^gj^D enjdwt>ai« oioo culojm1fid1§^Bm M ; m> 
ojro m^oejoxu1^ amo<os ojoca aoj&ran. 

28, (troow») <£>oe>ra>0fD o oJi<fhrtntj^m*^raTO>, raieosnjn 
(*Dnuoin£3jg2) otoj cijtoraj&oM roroojro cmij.o^ltMaiacroaojtran. 

29, aroij aJ ra nMS>m t-raejDnOij ara grumco>o,&a j" ojIoj 
rol^auosm^t njracru w njrao wm> v a&>i%<m (.0> o mo) nJts>oj3l 
ad. mDOJmlBJjsrBi; <m> <u o ra nMro (moc«Tru) mimlajoojjgg 
(aoj«>o) aro nJira^nMmrocDtjjO (@njmaa>ocn>1 n^saaoia.) gDOJro 1 
roCTwionJroJj* jonjmaulroli tmmraDi& amo7 1 [g>£J-] mm£j,0nn o 
oJlrni rruronj iru°w*^mVltfl>jo 1 tua^aj, taracuranraS t^afli&mOB 
Agin moolaiJjmongj. 30-fW^j ovjjfliAi «o: aa 
Of/f W^r ; ^v^S | J^0uW^J«* 


^iii^rt 
JV/ 


29, ia\f <ft>gojDaQ*l, OJ,jOemoi&o1 p Jjj ^ ^jji ratgnjro^na ({jDOjraijSis) mimjiggoj* >»!;» rawta>l 
motu* iBwojrooMjj oJSKmstrol wUJ) o&ltaaj it^-> ojlaujm, ojluwmnlejjns i*js*iV tsmoJro mraolcoo 
toro (to^nnlasiomtm) 26. ^ijii fm&an_poo fBTtJOj6>ra t^oujalnjl^ij £■ mrogjonnj, ^yji moojmomo t 
mlcraitm, OJrtMsiju« tjji ; J: J.| i fi>n$t\o'l«& «nojnrairaroYlro* ;>**! v tAJj njroaejota* ialt&sioojoA^ 
j£\ «&jjS rairo4 (r^ooajjj*) nj&J rai m36m u \j%) jTmojmo-a-lmjjrmjjOnj^nm^ ^jj* «»o1ojji*>,, 
37, Uji^j rojilma-cooOTjjO mo<, oj1mro1^1§ *iT» 01 n^mmnjsjjmtointjajl-gjjSrs^ ^u ]*am Q n5a ( jfo«fl«>ij 
djfl U* J ©3 cujjAcn&mTaA j> jT j. n$aj3 (oj1<jj) gnJm^sjg^», g0Or^rat>m:nranra*micm o o -JJ m» 
OJcooaantwoo, rat^AjjOjooa &jjz~ goooaajoojlioacm, ooramjnta© oT7(ruro) 28. Ljjt Vl j fsjoo$ru1cB>o 
a» su rof**%r-& ^ g<Mra>ej,Drann Sj0 Koatutoos ojsoj », oJt&ra>ajio uiJi ^ (Braojra <rujo*ttfla« 
ojora, mjj J ^w1o 3 d.©eoo 29. Ai Vj * OTOejonnjj rulrurol^rrro, mia.oenmjlmnasra» ^ srai gnjm, 
eBOaorasroo ^j ara aj^rajjnHom (am^m^m) u anojmlejjjSnB^ ^ (<uej) nasboaa«&oa 
^j-TU^ oJom) g rtjroo aj^slosnjjmi. ot>an u o ^s^ %. Jt am^ aJ4«4nwamxn^ UU toicnlaj. « 
«««UJS - WJ aro o nJi^i^™ («ciMtoiCOjj) il/-.j> cosrsijaajna» cnjmmDAamo % eajmtanrai, aso 
rmraom. m*>06nB J-1 (mjrooj) fn> u ffiraiT « mToejonj^oJlmogm 1 '- fjf\ jj Rja^u mwojtolttA trotolA mcpj^^j eoaoaajDaJl^rroanrtJi ntuiratin saJtDACo m^^ ^ w^mionrt ^oimn^gi^. tr ?E V3* J J>* H 2B39 S9-tn>4: nujaA: ooi 03 

<U4*wv* eggdn^* (wm^ rtmg^Hjo<M£ajon5 sotuA^^ comsionoroj ({Uawttuatjartjy. (toojA^*^ ajc^itt&ocujcm 
n^Rjo aaoAwauDUJAGga»^ otdcu* rmi^l^cuooa ocusm1ctfosri> v «tootoIcko ©aiOT v m1o>Taaj<mro Q . n$cml8A* 
cmuA eonoa&co^l^rmlsy» cn^Wl^tm^Glgj. aga» ffi^ontf1m£ajy>o<n mrni^ «6*aruwB©s cttulArol&jj ^aourt 
^crnsnlrt mlcm^ tawuA tu1i»1«£mwflftj« g30jA<oa£ ^twoi# iwjt/*mTjnfl8 tuMoldH^njoai orUora£#rn oj£A u nnaooD 
u&^ go_n ojlajcL-liao*: — 

ftjfficnj M njro* mst*4Rnlgj£* aco^eiljyalajooK*, rnim^ m^^slgjss^oo-Klr&liaacro crojoAOToTdbgoop ocmlGJtolA» 
t»WM<rx*(i>o<T>jG>G Al»1oft f BAl<M&i£* comuo* ^ido^th Klnjl^iojroicrn Qfl>£ omsl&n^os m>°t£flc&Oap£#, ^ 
rajaajtKoanJo oiocro* tfb^y1«A ^crojtomto^omasroOsiAAsl «jAamlgjiajo^cm «rt>£ *ra&1ffia»^>3 mj°iQlw1<3p« ta*uo>* 
OiUm^jomo*©^, «nJani©OGGj<5ras>g it^njoujl^irrnOiA orniofcoonnojomojiJOtfT&jco^#» ^^etoaojoorti &#t.<m# 
<iifrt>&u>1c9&£frnaj& oer«moOTmcu^ma^oQ^OTiajoAi<tni* ©^DoajOOTtnajsicAo mma^jwcrsa^* , m$ntooo<Tqt&aJOc&* ^m^ 
a&UMmxufy> aiidh^anmocmo^o. trosaaaJooai, oqota cHnsoj«raogwosrn M m^oJ^rml&^s^aijrasTM^» ©owotojyoimc^wju 
o^|CiQl©fn nj^»1*e*sm- , agjeralom toJn^DalgjltCKasrn*, cBi$>3l<ajo<a> (roejjAt* OTJnn^ccsaKul^jomJl&iOS yiajjojysj 
mrmT^djoosm^roljMjcra, n$i&frramm1tfrJDcro1ca>oai&§, n^jA gjejoaaoOT (TOgjDao^culen&a taJlnnlaiotm* gao-oaiajo^ 
(^njmlit* a\J*cycTOJ* (arodaJlgj^* crujci\) B tjOfliOOTl<ecfTcD?^froi, rfiflwrtkUfi<^l^# m1t^Vii^oU£O v u>1oaiw>«s 
<5^aajooj1^^(Tn nigojA^eo^ msi aj£fln,y>CTO* tcnnrn^^awc* dbirldu^cmnnosm » £ jM {ra»&|3an£aj1a>£ a\) u ro*£fln1J) 30. (cnGaflaai>) mlt/^jajcojawcn^* afi aaism&t^^m-io l %j f\£&-* t 

"£JlO^■>aJC^O€^> l, ; roracuroio asro6n>«^^anJD(&i<n)OJi& ccwkto» j * **"<*f$t* 

Q&f^j&l$ 

31* nJlcrols^ mlGJGo* suneQ>omm^cnoglflft mlstra^tts l*Mt ^ ,/ *55l *j w 

fo*0tfa1co>oafl6>rf&o (m&si<&«ffi36>nj^ («nftdwfl£j ) ai^^&os^isacn) -Wrr J4>S* 30, d!ri cT)lt®jcojflJoa3iis col «-* outj^roscoj^cmojanosriy' «jAj <ffiaojflSonj>oKn> o>u asi&sroass*»>i 
<mojmo«D° 31» J oj16>oti £i mloBJoajaoOT^ coIsjbo* i^^y ajlasom^rmjrTJOgl^ -Cj j* cnT 
€0Qgi6is osrylGHi&o rsras^aor^ u^-*^" cnlsseoa tm&c0«>o (a^njoao. ajtf<aa) msOTm^croitnosro* 1 

aoicnBt^ gnjaswsoBg^*, £JaAj^sn3fij* ejcTgjlaj njlooTwn^ oum^ulowamj* croj1<&rt>1«ioafc nTKSJOOljyoora 
<uft*doig£ aroi nnot&^anosrolnri** (btkuIa* rtnoanDlcs^ooro ngjgjoojro^ cDooTOg-js^Ac*», otktks^o^ gu^cajoAtnrorTro^laa 
«o^onniculGK^n m^<TLil(05 notnsncwi^rt-jsiAcaj^- o^ugjj-, <ffaa/l08oajaj w oyaniimoilocicKw^^ OTcnjroioraiilortloaa^ 
Oojml&oa wiomld34 m£cMOJ£* oalnjoaaj^- ms^, wsoi|yoo» ram^jOAn^ ffi^4^§mjoacaij- gsmilnS najajcwom 
«^1roi®om6V*3l^A^ ailoaT) *'* S^ rtn^i® ^ **^! otcuA^m^ ot&octs ciwaoo ao0ciajaj^o<»1(t>1^&. <m>m1m^ t0>o«3il 
rol^ooons omoaoraiBiuiocm mjRh^o cTVJltMrt<&**tn#0'n v vwuib&a gm»m# n^jcr» cniora*, anosv ajajmiosc» act«k&aA:_ 

oii*o»c-4 S83cro°g u ^ 24 


2840 

§4 m^crrmosm 11 tYuja* v mcm:fi>jg£ajro. 

34. ctoaruc&<<>«j AMBBgjas m^1rmoojJB>m% mmojro £«§ 
wl^rmnnnom «ftja3n»<nnmn«ijo . orv«a»d«najo^mo<s a s 

tnJCOll ^^mttlcOKOJCm" • 

35. mroajm^j rowrat* laKuaanwnejnsjeanBloeJ «*<* 
aea» mngyoaoj (moaj/ mfeJ u *,'i) mp\*w*miPfis*** mmajro 
Cnjajmitimin^^'a» Dma * | i mcmfm ' 1sieJ cncmtMcwcroartaJ, roraOJ^omj 
Lojrailnjjej. ©■&osj«eajcroro>1mjo oajsra1(cojo6mon u ). ge.cruj: crojajco: «o: 24 


^ n #P<# 


«umDRi^nojtinacAotwrt *# oj A oRmo^j«&oa>j. tejw^» M^**" *l ««wajcmj 
ojcmoojow ^JBMaow» ^ J fth«m«J»t, ■ m**mri# *f> «JoApJls., ojommunaj. *>*! 
AW^tiUMililAM^ 33. a&j m*#m*iflb& * w™J iS^ «uwiAaJj.OAMWJ *J-i «o 

rfig»flWi^^^^^ «uuwPnnj f4U mw»js»awxro 3>* aoj*^«*nwj 
ggojm 34. ^ romaJco^rsj ijtUL cotojco g0§u»1a*jm>m>j fftJ j» «mtojos o«ajl6«*o bb^oA 
# i^ jte mijBrj Injmrtaoejmosroj crM mjjdb^miojt>TOmomj6»s, mato «ajcgjcroojrojms 35. A >£ 
(tro^ooaj mjsl (oiosdj, mo^o^l) 6>oj<o*jojoca p j* tiroojroltrirolcmj, fflffl0Jffi«Baj \jJ ogjooojj. 
ca,^u)or A m»itf>a>, wloto«e» *J* «& <™nj* loJajfc-™lnj1§jig pHj^j muANj «utroloJDej* oao 
6iAQjOJomj« /a 1 cmDOJraj6>s <&££Jl o-^ ma&m.osj, ro&cmcmcrurolajj ijU lj.o > -j:Jl crocjjro Lruaira 

mtml aJ jm *a *06ns1 rojcro mpgjOrtOitulmj < u&.j<a»otoJ J *, tramntootojmjejOTicnu, <2«9«j^«&«TtCTO* moojmjEg ojoaRJBgotnr* 'croRiOnajajj«K*0 : 
OAjrala* 0J,ini3« ojoamwj' ( # ^ i_4_f ) «scmj ruoiitmwnjch&oiraja^.. *owdi_.' (ja-J)) o-vtxraj aj1cu<&_d cujm 
Mjmi,, axru'i (nuj (njaauouim* ©ojtajjan roinnjej09iflia*.jcm^. *nuinii««i-_Qsraj ojroj-w-yji, mmiom auaT!_,aQ-» 
jhw^» OujM^mriJi* i v jj— "j J— »\*^ jiJil ) m_r_i1 (m>) co>l!OjO-X)>7a_.j. aum>_m1uo_-KrulA_i_* «fc*j(roj. 

mjro^ojlirajotro- nuj1.B*fl>1_jj»<a.a-n- u tru_._b,jmi«0QC- ocjaj^mi^ajmjcmcuiojas t-j«e*ei trujOBoojlAmacan. ojoan 
*»34mi «taioo£c_>jonioa«__ croejOAOj aiopji m_i-j-._*fctaj_*, «oojcojto^o^oonjo m_y truj<_*_im§in_aj->_i oanom^mjcrumlgjj 
toicKm raaajAu» -wi-rraoa* t"-Jtm1rxOEJ- oiJrtdhj<a>rpj_» «--jcgjjemrrnj mng_oi_oj ojoWoocn» ttaJoajjaDj, auj: oojaltoS 

_o_nj-i._m* iuae*ma: ^i*. : >j* - *sUJ ca» Ji ^ 1 01 JJii i> W^j j1|i j J* ijiA Jlj (ftJAaj1oaBo toirajtosaj^aju, 
AO^ilojiliaiatlanJj ^40^^ tTumcaimuglejj,» aimau^Aom. mlEjmlojanmlop^ojii^A, mlw^ojcaiEioajjj. mttfcJi*)«» toilmm 
&svg a^jo*«Wfiaj;j J miimo*.i J frt3.) mauT (ou) ajoaannniiaojn «0*0x1 jGm-o" (o) mlonjsm.Rj^cojjrra; 4 m1 o^ajlui* 
oiooKii6m]>oe4» twoyjnojai lwn> oujnajl3j^.&oas«T>*, toilc^JicitiiJrttijamcro 1 ' (oroj trolram oojojotal (WMnliKiHo caoni 
a-ai) rnru. «aJO^A^). ooj*m*. pgjcmort rtwa?i ra>1aiji>ca> a>attt1 2 j | *$aA0TOt«M.. am*flBfi4a>ofD/l m^ tmj»ociioJnOia<*a, 
gsprus^aijj. P^Sia*** (ms; rnilj 00, J aa») mnarrn mraajci ««^^«^«««Mmndia^jcTwl ^o^o W^^Ca^^S^Si 

miojsim ««ijyoaoj oj^aj^ajn&ao^cmjaajo (TOajmi oj*1 fiiljS^(^5 

^o§ A rm MiaJCDi<m6J. * r,' 1 T ^r^ 
-^ ^*«omsftjs1oo»sj««cmajmocoi tojco.oojc/aoajn majoaiJO?! s W^^ -^ 

o^lc#" # " / " 1 ' 36, «1 ^J (Hro&jjjnn^ wraajaaiia a\£* ai(innco;oauajcfS, aaJora a-oajcro «jg roraaieKlSo (roananocrm, 

tmsnmjM At>> B j mraojio artocm acfflSj^s o <fjrm o cm #A o206jfo>ora ajRf06>fi©Q6na D ^ja 6 . <roajcm 

<u otamoa> D gg ^ m^oro^aj^, OTO^roioro^aJcra ■ Ai Jb» (Bra/^onaj cu^ojlipoun^o^cmrmocniowa 

JU o^cmoaS mTorucrTrtgj a u 0* aro oj*ldbo§ncai , 37 ,>j (S%6)rai&naJ * auofiifmorajojo& £1 ^ ojto 

gyoan a)O^Q(ftw)fo* orw^.&najtoiaa, w&\aag\iaw& *!U a^cmoraa (Wiajrmnaj J^ & aroj mtflQj/lv 

^ndHa crncum o o «t^J (Kraajoooj (srooa^ ^ ^(TsoaJt/wajl f \a\ ^ <jtfl^omsojsnca) 6>s (^00 
/ <jon »aiDm(a? iSj^cto) (TOgjowi^nj1ffitdo (Bi?m> D (m1rtna 5 trvmf<n1&xm n^cwjiMJjojama»^. ^iftrra1^rcjmn;yna^o*£mi w^ajomoncoj 
004 OJ0*ifflotitn ,^ j& 41 ^ (arocyoao^ojiPcaa (rosncaocroi, (rasyoaOJ, oojocko) o$rm ojoa u .. «m^onnj 
iBCRjMira «ffl«mo<rniotn<a'^. — crormi, Aagyo, oaggo, iwancraciĕo, oaajcncooacoo, OiejdaAdgd, BrtcmiAaga, nJlooooj 
*flOfio, oaOOCT^modoaso cm&ocoBhloj. ^caAo.oaoggos—r^raouyi.esc&acatD, oilslej^ tojcwomol.aat&acaici Oojoj«<TOQJt& 
g? m^mmm <R>m*ttm m j-eacol^AOttmi . roiRisgios nm.£yo ao^jooo^j,, irojyonoi, mcmirao.ai&ca.lo^cm 
cjjoroo^a^n«rimlcroop-nogjo raraoroigjo-) omB0ainiTnw*tcoicmrci> w . 

nnio" (<m) mmjlajioB smim «oagnommmos', •aaasgi,.* ajiej ogigojsobo. mlmcM r^aomo o^airtn» sojwjjI 
^p&lwnmmtpmm&m mm*** ruor^njomnpj' ,, t :>jA-t ^ tto4jtf&Jjim nfl>m> njatti <b<n, Q 
«wmdI. cmocmianjoeaj. «KOBg^ «nsojaaiuss HMAuiiBMl4r gwWaoAO» mmjl /auW*. al^ml 
o^ i mwao i ^oca.'l t oj J cm. ^^ ^ ^ B ifeJ J ^ Jf (coRcum^ ajota«a ll gfiojftoo 1 « ) c.m«i i (mooJco mlocm «^o^si^cra) 
a&m ajoooracmi cmnatalomca.i^ «lau^MgMin^oA^n». ojltmrtoorooujmoca. (^a*MAjn^cmoja(oo 9 , cmoojc^os 
(^jjaj^mort^o. ffl«00foi v ffl0«oogi09 aAJtol^ acryo^ ttjH.uas^ ormejoau (mojCoouJawAcan^Tao* msanaicmcmnom RnojaAJj 
ajl^rmojacoaBi <o>^coanmo^^ m^^^w^ ^tmam^ ^00^011^004«™«. ajoaaj, tflA«tfli)o3a 
caoomocoi Acuctaj^, dbisooroi emiiaoAOiOJlio} njlcnjmn^Aaui,, (moojomo fBT06nci»omoia.n «IojI^o^ioj»., mcdaaj> 
coiloJtDaj.. iruouil^cmnnj- mgpbttpJirtrtmi cootmoooHocro eoa.p.WAajj. OAjcgjicmnjora iWjrjra^^iMMatt. 
jjwmmoo «ItKttHnl^a auoiiHmosi^ mJ^ujamajmlajogjo, 

3B. i8fy<B>Q</oG}&$i£<!0>^* , a^ojnsjojiaii^» o^)^om°sT^| 
(mocoosm 1 ' ojjjcmj ml fsraajamos aajosleJieajalroo, ml <**& { <\ \ ^ ^Jj/*3W> »rf> 

<a»4«* : (</wo1) r^cmliolaoM, mToajOoa aj1ciJ oj Q o«ffl ^^^M^Qdt^i 

m1«raoj cu1s1(9j iaJO(ofm u ujn) «« crnoJ6)Q3j (aenB^aajo? x. 9 , , <iL9*u 

[ (^ajacDJg-joaT a^mlbJ^Dxrr> oU06rara> o roi(i> aj1cio • ] &» <J»Ji (^ O^^O^ll « :e y> '*-**- M 3842 3fl-m>i: n^rtitaigj (toojro6i> giutaoj* rr>1<sffll^igaj>^rmaJcQJoooT>o otocij?! «o ^^ ^) i^y* r / 

AjatjS ff»ats>r*a laorojjSm.i* ajjs1aJ,jj6>aj^£croajcaoQaT>o ta^^^^t^A^ic^^^ljlji 

irocuMt njrKsn^ia: ^mliMjj rswgjoanjj mmrl I erocw>ejj w cul ij 4t^i£*4*^K 

«Mjjrmruro tmoruejctoo orom* rowirm eroam^1 l efijjrmraT0sro 1 \ * * . *£•**/ -ry 38. ^L cP^ ml wwajaroosjj aojosloj^oaj^lro^ ^U.^. mTOjt© crudai^slaJ^, o^dnM^lojroiom 
c-ij—B fffr5iftow5raaco ^jiij a^rolai^. jyJ rortroajoaiacojjjti mraruro o_tacaijjO ^} {ffmgyQaf>jj ri^rrni jj 
nJoo»jye> ^yi agjm>D(^ (n$rm1rol6>*ao) ml60T3Co *&6rBj_ ) aajD (armjj aJ06rorm^m>m1oft) OjesU rrTlsoato 
ai1ĕ1*armoj6itfli «i &» j. roro^oaojjOjlmjj rUjjOam J 3 ^. oi a$6>rrr> (ntj)nyi<fla) gogtmTojoraS 4i rmu 
RJ 0nn A >* ^&^ en-jLaruoO^osrsjja, o<&s^ftnT6>aaica>^a ^ > ^ajajjoosmo oiaif ro1<e®> 6>£UCQJicrn 
(m)jj0aj1cai0dH>jjaT>)aj -y# rjraruRrdo gnJlsajnitmn jjijljl rsasjgja/lroa n^ocm^mOtda) gagcmlaJoDS 
**ji OJ^J «ftomj j «Tj tjB ^^otTBjjO, rBromjjtcoaoewjmicaijj» ^* J» mracucajoosmo o>X-** oJls1^jj6)QJ««ji(ro 
nj, mlo^mTOlROjAcijjrmru o-j mraajsirrio Aoro^CTni^ ji lUocaijjtCb ^.-^ a^ml^ojj caroil «1 ara^jo 
^J J^A *^° iTOfu6>o8oatM>i aroomgjldKjjjO, reroroaji^irroj oJSji\ sroam^n^icroajro 

fn»ADCA^di1d« A o9 launWMnj ^a^ojoacmrmj pMo^BSmoc^at, <aaaoomio,lHJ^ ajrro-raii.scog 
^A0iui4aaaiijjo, cmnjcojjej. cnfflmro»^. railrtmra^ ejtfloaidBfiacm D mlwjrcolMAMT,* aoj^cmm^ roxnl oJlcttjW 
M^^cm^njjiogwlajnnlm^o. oociiwnTj^ mu^iuM» (n>A,M. rmou,^; ^djjjm no^ojlJuuDit 
m7*aj. ctRrtnnmo^gsru™ omRjoM^ aatmajotm"; acw^ggojroltrt <>>o<oa,«oc q rro^l^mwna rmnn^tojaraoiamawm 1 " 
m>ocftflSAjjaflnjA <w»«om>J,oJl«A oomn«a *aa#iKt» mbhIkjImi^ ■WW««m'«i«"; «acumlal 

cu^umwaoj .oJ£(T»T<w»§i J m>fo/\ ™ 

«~ Hri m 10B „ *»«.. „1 .SMJ^W *»*, mlatfln ^», ra1ffl-0(UOm ^i,,., ^^J 
•^^oi*.. qi«fM o.^^, o m9i *. m1 „ lBWD .. ^o^j^,^ ^ o1rt m l„^ 

39. (moTulaca.) ojocoja; ^nrto «owBag. cnlwrao. ^.^ y * g . , 

mleoBgms mlejajosoocrumnaj" toJOJ^nnwloajdjaajnd», 6rmorm >^^(J^'P^l^wJS^ 

(ojjeKra^ml^camarn^ c^cmomJ KrjS^S ^ f ^ B *V W 4i 

ajtfns>CQi mlsnBOodMjj tJjooncajoooc&ja :_ tett»w Ujr^ 05* Cjl 

39. ji cUoa»j«, »jl agjao&o «msjeaa \L*\ mnaraG, i«i«iA~*i^ II ™ *o4.5 36-crojj trujjaA: *o: a-i *>• * ^o^, tm^AMoan' «jL cromcYn A ajacmamiy* v ^ ^am *>. <roai*m tswojao <raiun»roojyH i n IB iyin--(wiD(uo oj n »jgo, M cm — t/*1<*H acjjrro^ «uCHramm «j^a^ctocu^roccm rtntwitro.tulmo 
cwoj* «Mj^ruac» oruo^tm «Aoej, a/io, a1 W[W . 4 (09«$ ^lowm»^ >fliiiflriliiHmr irtw ^1 
tunsnrrarmi njaoejo^i^oi.^e^rmj, 

41. («nsnJliMoi) ctAWAjoaiaoiB.^ mo», mmjo^tW 
ooJt«1 «wwAnn^ (» 4 o) i^oto, tnlo^j oojet«cD«LQ. C^l^tJpl^U^ 

tnJOrtJl^jo^ <ro<mtu«r*o asonttnm lcnj (cijraioajo (s^mnocu^) t „ ^^•t < '^f 

0>wntt&osm a (O/^smaioaijA) • <B&o<D*blajj. oj*1 ajl*^ , t^^J* t^uWUl ty-a 

oojocojo^, «rooja3 onrtiuiwwiicmoj. *a<m1»taoaa«D) (osoma *^&&&^ifi&i 
BoawlttdwoOT*) coo(anmom»nro1^ ifl . OT 1 cmaaitoieis ulg* * uri, , .,«• *«tf„ - 41. tyi lil mltMJcn.moca.jo too, jDo^lc^m^cra dU» mlsKioo oaao, a>1o>aa v WC!u onja 

oiKAaooco^ii. trtJDoJlajtMrt <_^ (mcn^MMan, ciroajao&a twaotrnm-jm^ (r^^caoajimj) ooj^ia^ 
Ajon^ J> ^ «*a»<»£jj, oj«OaJl tfa jotrt J> u* oocmaaiajci ajyln^^amj l^ tmwift«*o 
a^(miiioal) »1«. ^IL, mn^gy ^ aeajc^acmoo J£, (a^Ann)^^^*^^ 

(ctrmjioajoal, cmDCj^T,a>oco«a0t*j>o&) to^**^ mfi j ooAcn^Mj., «Jlo* *oAo>"cmj. <^oj"lun ojloja^^o^ga «uatwcn-ia. ^o mmmmmmi 
mos ^^^^^^a^joAwm^ ov*> i# «roicmi* ^ml «^. PJrt^.^ 1J ^B* TO . (m n orocol^.m 
cwcoomjaamij» * B cuatfto i^a.aAJosKu ci$n»j «oAy>*cj>aj,. <nuW.1d»e.. ojo**, cwk^UkSo coicmoj» otoow . 
tTOjmoJc* «*«xm mm A «ii1^Km#. nwail (rm)f>«x ou.srum^^atWBaos. «* c<«n u u>. omwoow» l^J^! 
ojlojan^ BAOSi-s»* .notrtncwi Ajjaoitsuoaijjij^. «wacu* *»,co1 M^wsmu^u , «wlwAo <auo^>l roma A^ ,, 
(raajiwm^ cra-ojlArtnoaj «oltoj a^cm m1A^m'tJio0Aft9, mmn (cro)nyoa oaaA ^ ^to (rMoa,, orotwcocwniaiM 
^Afm* A amx«aJocmaftfO «culcmjocrolAAiiw irno^UJjettlmj tulocjjojawnj ^ taJt00Q> ojI^».. iwTrolTT 
ciucHujrtJrtKOJ a**UQaJl*atm auj ttum^a s^rtM^BOna. awBjcora tJj^owwiiol <tioftjoftOj s^MiaojainwioT)»; 


2344 aBwmji,; nu^oA; «o; j| 42. /slgjwm^ao^e^gs) oanoaraag owojcaii6js oumto 

m(QKmshysafom>aj6WQ> mr&ruojKns goioalej;» t'nJis1s>njs<»acrra). 
ngirrols, caictomwtrrc^sKrao amraa reroojcft mmarn* oj1u)1£J.Jj«ojo 
«rra(m 1s>m ra?oajofl (ai1§caiiS€JO€>fm) nJlslsJisiaJieeiotii; mooo 
tmlsm fiM0jj mlro^can<9ee)jys, raraaja>1ajnm oj1§mi«6«ii J <9>cD>j* 
©njtg^tto^. mltra^jcaimocoijj., ojlnrolisa^rro raj&ajjtojOoaa^ 
rsramylma 8tjoM u sorm«OHg£CTB . 


42. jjs «1 wragjOanij rUim^aujRca-sijij^rro^ (nj1^siojS£««»ja-«) ^j^i w^rn^aoA^ag (hIojo 
(m u mo*€ifiig) asoosma^ lf j- j^- mmojcaijjOS mma^oojgapnroS, cml AojnmjDt*- ^jjj ascwJWTrnsKo 
coijn ^-j' jl mmerannjsoimm V*l>j mraimleirAo ga^olmS .tUu Afl^1§aj<*nJls1aJj/>>aj<a«cT* ji ara 
tymormOsKo l^Jo ^ isratmloniocicDmJ raraojcii ojltulaj^ &p *wn. J,^j o-rts*»a«Acn;. aajcg, 
^^iH maoomVlom uV? Ji arn^ raraoju/lajsim ^^- mTm^cail^s*^.^ u^ j _ l fnlc3ua»«o<jj f ««(ml 
ejsnsij j-i^ ejo» u soam6oao» rj iJ amjj snnmM^ ^jIbj otj^ao^ jjji ojlrroW^on B»93fliBii' afflnrmoo»flomooT> u , moo.^ -.iSiOJom^uu *s. «jijoJc* ojmjiajo**-*»** j,jf («ajr» m. 

W ™*" *M^pL**"1J /^rmj ojoajo^.. e* DO » a-wmo^tM* «s*^*» ao«j, ^io^iaryjtHBl «jjms 
tBia^^tarml^ jj* (•ra.joj^"^!*»*) ^rmi AtamYI taJa^oo^i-uwiil (J^_^_) ajj, tuoo^rt.cmi, 
Brojyoaoj iwo>Ofiios aooj, ^«Ainloaio^ ^m» cra^-ujOTilaA «5, *y ( , «aJ-vc*-^w i - 6|3r>0i M ^] 

^0203-^.. A4<m**wra»lrTft '^nPO^mwT ^omio 'arMmsi^* r^am.o «*ftj ^-r an**!*.-** mjo-jwuoal * 
aAotsooj- Ad<m.nj> rromimjfc*j£j* ^nej mjo^MTO^oS n»mrtiiolrt *i>A m ».^- ^^.i.^.,^ 
^aaimoOToaanj^WDrmaotrn.. ffln,OT>onj B <ai j i . ( en «78i/m TOojcnwoo,^. w^ri^i ^«-^Sc* _JL, ___ 
^OTK*1«moJoc* «* *a* t *1o* eajo^i^i^^ ajop^^^^liiWolcmi^T. «~ rumj-Il^mm,! "^Jj 
aa«yo- mjJ,: mjRBi ll-o. ojajmmo.n^ rujajmoTHnoHajj,. mo. ^lorn^w ^^ A ai !T7* J ~Tj 
«KtarUesAABt^ pBmSD (dw) ^arw^Sio^ocanrol*»^ «niaogios cyoa<w mj-u»u1— , -ua^ ' 

(AJ) ^i^^- ^^ i e fl m li c, A o™cm 1 ' s^.woajooi irtj*^*, ma. fi - T ^».j >(TTM **. ,, ^^T? 

<i0rro ajD*«1»oia <uaj «»(5oji"Uifii0Di» O-o. ajnJtniWlRa mo. tulawl^j.tAi 00«%, BrrjjmiM m*j£* m*™**^**»** Miuny» hmtidihii ^0j0no 4 «n M ail^^j^™ -^ 
«»oa>oftB eosalml ffiB«atflojmocjroi ojIuj. «oooomi oojoa*™»^! m1iwi*qi,i. E . ^aPi^o», woj* 

^rAJOiTJi^iACD-i. o^joaicmi. **m*MW$giimm*ym**<«***uk* «»^1 ^Tn!^" ™ m "T 

p-hhoj, i/oioBicm nwmMM. ^«oicmojA o»w(Htin»Wfli«1(* om^^mJiui r^mt^* *•-«*>•« • 
•^ojjjjcm^ ^iWJ Mtajaouoi» artwiJ,* (rorum "^m^ajrrym^jiacuijoWMioim. t^ D *** mi,kuOA 4*ttf 

^=KS5^ss33i^aastaKaE^- (DnU SO U % *<L .*# h*> n 2B45 ' bD-cw.: mjjWb: «os 24 

«^ii^mm mWoajnsj-smo.rr-- mxmvn*mffWri i * wttrtlM mj.emlsjj? ckojoobo ^ojocb^oj., 

^«^oojotmo? gK^B.l*^ giriHogj^lco* fi«mo«fl* am > na«a»oa aJtro^njoarj* cJt-oturolcrilmlcTT," too^ot» 
— — BP^A T m, *iln*i Acjro.rnomrra*'? fi«m»iamn40j6w> crooctntulasaji waf\n#cn$ «ij ojHmj,* (mlcola^oJt&ot* 
x»am v ? mima^nAow^cutDjance^ bt^oot» ? «uoomjoaj-iiaocmaj., «t™ou*uicacjjfiftt*-iTOt <ulBJ *u*uta«rsg* 
fia»roi-<m(utmi* t^tua^Wjtuorio mot<m* cBaajml-Bo cmTOlmi^itm slcuo.oo. ^.motsntolM^? tmoojnS a^^" 
crocrt,unociw»OTnn1roA. fmotmi,ojoro wwm o*oainffl fi <ro cmBo1nj fl .. r&rtajg. aimawajiomgya. 6>aJ§cni 4 t^§i,*oa tm«tm 
«raiom? B «micm mam mlalasnraltoJrmocro croai ojltm^ <rolB"<jjoc*atmma*nj^ orratu ofljaj1e«mtc n .1tB i cro (5 
oalBiBrcnl^croRn"? ffi tm1m1sa»n*Tfl anaa^am^nao ^ QvQ*m*i—<™M»mwoAm*yz<u^~<mMtfitan finnnid»* 
oiUo&jj. ©AJoa-ajoaS Aylaioroim njiy «aro «nj«o§ ,. (moruoa cromjcajl^an^. *u oooa2 ^tui&-o» troocmtj<rn * 
iroolcaooa A»lra> o an m1gy. gOiooldwls^cmnjario <a^ b ooaj1m coDCco><* mKn «<u«^ an ocro^ croj-u^moairro 
iDV»aj*wa«rn\ tsanjocrJo wra1ro-orm1ro .> ojIbj caiacrojoacoOTSCi, *rojaj^ncoT0.1tca fi*r«o* crn a m»\ r^amoOTltmloroa 
otn'ftjo* anocnijj.? eo6B»1dK.1s*o i iToajao ^sjojjjjjo» gaj-ormlcoS tntru u a1** *atQja, ncj^iarroont, ojgyani. {ojoj<b<ihdv1 
**$p**tmtma*qqFmm$toa**0m>$mi* 2*7rootroataaM. crocmlSKOpjool cBWo1to>^m^co1^. taanJoaJo jooj^^o^ao 
SogirttBTBlamo moroilmS ajo^ml-y. &OB'\e>mv»j i §£ aacj^irolomtra.-num^cjjlaia*. oJlaoil^omo^a.s») ro1w u AJm>facxo> 
roatwlaejjyo. iultiort^trnojca»^ *uej ajocKBOg^. Bd-^sorrmraog». JUBleMiOJomiGm''. («Jjjk fJ 3 <0 db u -j1\ 
gootttityop ©roi, cuyun\j b io(.<u-a.oco* mscarm1o.fK3C'O*1ro1<r» cTO <&ta(Otoioaj1m^ dscoortoaj^ajoc» ojIetb^ jfloJlcUl*J»ojoro* 
«aylay^otacroi *sro(j£lejQ<o« ojoa» ta^lcDjacmoi ouja^ajl ngjtttncootcoj. awaaJaJlcoj.?| 

•tu ojdco1 — cd <tu ,j &j1, (o) aa^cjjcolnjlgisg ^J mrojlojojmiBTmlocSo crooca* £t«-J«&oaffiOAJ/n8: 'm1«GS>8ocooo) 
njlcaiojloaj^^ — SKiioajtuort^oaJ&iacruoo. tmoma ajau^tcowiioilwSo ctnajAjjOAoerai tTOttmotrni, cm§1 t Mi i S£TBia 4 
»io.a ! 8*ao§, <0*oto**m* tBwnjro (WBiin^ Odlg^a^jocmroilm^auBoHi mxnlfo4 ojejim^. tTU-.Baj1aJ'5£o«rsQ ngicrncutroi rarooltnji* 
^&jo&J * njicrnlsjj cmocuoo jo«na1om runointn^o^bo^cns: 

(njjooto oaiiry, rolocAo moart-imlcoa agjotrin ojoc&wj* — wtoIcoitjtoiIoc^o «ooio — «btocto jmccno ocuBtwitroi- mlocro 
o-^cKTSiCBK-Km €tBiomcm1om •Dtc^AiBrBi^Atoio" ff,aJf 9*4«* acjjonSa irnojm^aiOaJlom ml iUls1aJJ,siojd**icroaJ<cii*cta , ntjiwmlra 
ioi^-wTi eia-ictojarjami ml ctrrtKmlonj ojl^imco^cm aj,ijfli. mlsio&o truo M oj^*oracK>aa ta?»s1cjiicxTljios>fQ rol *wjprfl> cru 1 .wol i->*fro 
tojAoco* m1 ojijotro &0-tjrm o auj / dW«lAoitB 1 a3ti. oojocoj*moml) 43. mrotmgj, t^^onrj^njitr)^ o-i^ooto, oj^ w.i.cuoiouo 

«doosKoaD^* twoojco c^iftfflf)js nK()i1cja1ronifliaj J cTo^a 0J0 ^*^^ip5->C^!lO^'j*Wir 

coj^a; l iTjTocxiro [iht^ <?5 aJO(Sfjac9ootD] rao^roiocraip cjjToculcnmo^a t £ ,? ^ ^v**fijft/ <^*t,t 

rm cDn^j, (6iu o Q u tjJlmia06rBy mcjirryl^o^cm^mn^j, atjjrmn ^Oy^JipDiJiitH 

to <mo<DoojoJO&J o)cBo? ! • [adjtmoej « (monJA» t/B^aJOttkra-iKjo O UJ 5^^ J 
rotKOjl c^jiAro^*j3o^*ftacTj>Q?l] 43 r l oionDgj, Bnouaojo lji*M"l mtoojro «i>fto1(o^*0|y9ftjnn1)cD^^ «■ o j* ^ (oioejocwii 

ajlcrao-aoom oUa ajIbj ^tuorooa-jjoosira Ji ojoou^* ij-k/Jjt tsj&ojro fljra^ mo <rotHno ocuo&Jiaoio 
i-iOUj^ raraojro cnJJOCjj1CTjffiOrflo crT)1gj (lcrJOaJ u mmo r & crTi'l^) t* oaiotj)coic>cm - t a § « -5^. Vj (»0 
curo (tjOciol.ooicTnicElRj. romcjj^aio-aoicrnicjjl^ «sajj., ajLbinjPsajj. nomorttum&t moojcwo<s><m. nJltmls * i T S1| J c^jliull Ajj' *1 

(TOOjm1o&j^^ fm^(m ml^co mSiMo^sjiaajo «aj^cmi'. y , ^^ x j. 44. ji ajooaijya» «i (Bre^onnjaj1mosm u *UjJI <rt ojofot/» U* iDi^ojcn^o J wracurmoffm v 
*'j*_!!iiu fw%^ow60Q^6is mosnDjo, t?r$u>1ajm>jjo ^"-b A^ctjlmj^sGOj^. «J-»r rul&arc tBBaisboej fij1|Winfireo. (TORjDno^ordfV (TOB^rDS roKwoj^ ot, A rur>*w> «aja^parmi miWro^jw^oc ajnmKmroyiRm 
aj<oo*.»i, 9 i sJlMOM^nn^ m » c__j mtJT ,&>. E.jp^nu) ^Ioojo, snj^uyia^a, asruoutott iggyoroTO rrcoJ 
nry..* <.^ucHfc M [ru*.Wn_- A rmroYl_jjjjg cjIa^cwI^oji,, , cro&o^oj-moio m^.^ &*_.*_. a*j 3 s._J ^ioja&w 
m-_. B ,,.| i^ojcol .^iW^ oua^ai^rrn rumj^nnco-^oCTn" rsoru _j i ^_^o 5 jj7T>roy'. M ^v» O-JtmnTWJro^i 
oojop^. o-im^ ^m^rrol _ J «n__o_co 1 r*>&oa„ nJl-.rri wjajdiou, mjoto^gy. ^ ^.ji -^ ^ ^ (lTOajK oJo 

mmpmbtitnmmwnm pm_j„t_ n «*$***& ^^ &ojmmtmA m% ***?i' (2 ; m* #Jd Vi _*__ V, 

4G. raro^oon^(ijl6 1 m«« 1 i j on & ji j motnno trucro^nnonjlosa f ^ , ,-,, • • ' rt 

uirjjgoroo, oJtooajocaitmnltao ajl^jaul^ororaojra^sis nnj.ac_> V_^ ^3 W o\^j ffij}i l^ 
«rao, nmoaji ^s i ^ori ra >Ofm u . mwojm^ o^o^m^ggoj^ro ^^6^^-^^t 

pjooT {oJa^^roioajl^oRpjsproo, nTO.njo^o .amaKo, mjanrjjo 2*.»/ »_ '>-1i'rti<t ' 

r_J. tcUA^lA.idbmii. ,m.^i W_rtt*^£>llU CnjAslpjW^acaj^p ©oj^tm^t o6i&&^l ^m^^m «,_ m _ 1 _ ^^-SS^r " a, "4« •***«■ «S». 
«o4 *o«. ot m ^ am3 «« «jBwjnn- ^ ^' ™ a „ *^T ™ ' TO ^ ono i mJ i 6 "" i ySi.mB a ' . 'm^\ « *£•** W* T* 3847 89-m>J,; m> fl -«_; ioi 74 

46. (ownnaw) ajob.ja: «tra&or^aaj* ro^o^ j^'^m'UC,jfa ij^ 
^jtojajam, (TOBd^Admn^,, 0^0^01». rraolc^ruaml jS^J^^ 1 -^ 

-» cnj cul^icswDT^Ics ml kj>ocid mlurt _-&1^ o cmfln0CTi^. f idi^^l^teKrt 46. jj ajocdj^a ^i {TOgjoan^aaj oij__» Jft (s^&ounem^ma tcn)r^ g sooaj, crruoM u soaJCKfl) 
fc*jTi> •jm1ca „scj_ o « >-JJW btosjob^, mrao1ai>^miaiam , rajonmijcmajmocn) fct|._*> Bj(ffliaJJ» (ir-J 
(m^aotB^o) ^? ^i ail («nsKm) ajlu/l -_<t&o_n<e*txn(TO6JO t ' _,!* _* mj6>c_o ^muslauoc^moc&aons 
oaAnB L_j ocuoanjjocmliol 4-1 lj^" «mcmTtoi fraajraa_tftra cro _jit~ s1fm1 a jj j si 1 &>ofinft1iti'J 1 twi J » 

frorol_i_>_>_ati_ ara (iuof&fD>°tomo AlrBroOTmnl msrui' (tru) cmlra^a^mldtoj. rx\JOT_ajjirajorm1^t>__j,o _m 
(^ociBi^cai^*, _n_j1o»_ocru1_,o»_. momlen^ musiOB rm f_- t,njQ(&rai*u_m3 r-O-hiioaoo orroe_t>nf>_ ownjl (o\J)t3*_ pjol 
pj^_« frn o , m«u*> (tu) Q3i0_t»n§. ironn iB»m^f_d u aociinj[OTl(i* ojro (0OT^G~_o «njaii v frnlr_l-m rm o , tnot-^o «wnjom 
nJlc*fuanoinifin^»KmnTi^ njnaa_m-<oviej,, raoiml au_m>furai m-rru^-joi-* rm_s«ro_rm «-ajrr-roOToiltiji (Wjraiaatml 
__tnj_.o!o. njoa>jw «_o_varo_mi si_jcm r_r>to/loT> (0) ■mlaojsm- «i^a-^toyimH-* rm _1 P _^|'^4/UL!k>-Va _-ij_i ''iiy*£* «, tj5^'Ui'-/U - ^ 'J-U-*__f 

^j^jij ^uijjij j_, SpgLJ -*>, _i '*_£ _/ _--m_ __i *_u'x 

^<m-_yon-> cajJ aO(,ff-'^ eJ ' , ^ nfa i" mlAoloweJlntaaa»^. ©£mjor_tfi_Jlfiioioop. ra___1f0iaaojl i_%-_o_wob__©s_>/o 
* _fla_ 4isay o . cro^n-i^sl ^raorojoaoj ! rsioe,jtrt>_oj o s_uo_oj_. t_rof>l_P_rmojocr>I mlnrio sra>3lotfon.__t_ _;1crn1.g__o__a 
ir_1(-*l-M-_rn7 __ora_<ort>i'l»-'- r_rarijA^lstartttj& ml onncn» ojIuji _utj_o^1-H*_ot>_. *»lrmlr£_lm_ oj 1ou>ta>_4__7gi__j -PtnoA 
cm*i--flT-i1a---*_ mlSKtSa wi&m^airail (aJtkora. njn,m'i--9_ oV\ caot-a) u u> &___tn. maAd-bnrjrwiI ml__°aj _»«____* col _>ag 
<»1^_rrnr_l-K- m1 amrooon r_iaroc_jia_j__ QJ*i >fo_S d fmt->__ro M . (m_; so: «oj.) a$<oio>r_ ^j>_«<_jQ_i____§g a_>j_io__«. 
n->a1roj^___- *ofltJOo. 

47, <m\&>&« trUcjJioitmn^aiajAs&a © &j^1-_j>j__s{qj_ mi 

viaJm Q o, (raaro>as __» a s1 <raf_>l$KTOO carat"o>ojJ o(a>^sn __-n_oa_1 _» , *^t^$&!$_!-l V4 

roiarwejio, .ojics-O-toTm^cnoglt-i, _j_s otrj> t/o1_9_i_m1_ilt_Tr>5_(t=tr_ _t^ it^l _l_ii _»*^1l ^P 

OJtom (^o^o^^o*) ^ 10 " 5 ^ o^os annrn_>«(Tn(a)Offm w . sbojco ^ **" * **»> ^^ 

,&fiam<s« & fi §1crjJl§1^cH0T0j (o_i&jftn o) cjra^o^^ajlBha^lcm ^^U^^^^^^liuS^ 47. ii>j>j amwa^roj-icmaiilitio \jS*£j0 mi&m toarjjcotorcjin^rjjcodwj ^j^ijU BiffiWj__iigg 
B"o >V ^o^^i' ^ «rotwlBcAoiratmBjjjo *~ craaanosij-bjsT ^jJXiV rjjtoajctKtnj 6iftJ>sn.8 6wao 
6 ->o o cmccTOOT> u (fB»m 6?-hos mra> ac_0--imo orotsj») ^\Upj*& ^^cojjosta_^ Q ^T^^ fr , OJJ 'i (aflJ \ 
mlcel0Rrt# Mfjt i^oajo-wjrijjjmo^rao ^iUj fraajfa-j« 6jaij|ilajo-fe -h (aj -i u tmmo_h o9>)toj «__icsj , 
* o- 6Hiagj0f>-J o cijlJiJrit)1m1<mj UjCi^U tracato tsTacaamjmin^mtrOTrtjjj d^ *tirn e aao-Ki Ql __ ( cun^o u ■ __ > -^" !jj-n 2848 aD-oujs <a)^j lo: 24 *IU. (TOoji^ onjmj03l_y)yr>oj(_jfm7mo1o (oyin&ajdbg^s tsra p"^t' •M-' ,< _ffl**»* 

oj-A.aa faoj2"to:ys£.; imaoja «i-o«rmoaol£m«&so1,o___ l rurolooo J^ ^^^>4 , v^i-( 1 ''* 

mjo ««MirttUyrn^aojo -rotoy (TOmfoj(ift(ajfra) oj&j<b>. s>.oj ^jj(j\ij mimpji^ ((nJ^ji^^)jitfT«tiftf ^oUj <roaj(Dlfifl(ojfro) ajajccu ^ea^cnij. »^j<g^» u skj 
ttimorro *yr (roimlanwh^on^ (imMmli^cns j^:., ojialanomjo OMgg^» 

mniM^tt^ «PiuA^iis lojcurBimmmnoej^i ^oajoAnimj/joj^» *o1fl>a»1,ttf ^mi^ojo^iomioo, 

49. o^cmDroi, aim^^m ojgy gaJtaruru^ ctoVj*ot7 jta,, * , _ ^ ^ 

__jmfl roAtojoJ cnsijBu ongljaij t^ortmjDl)^cmfmomi u ; n-il U^J^oUpJ^li^-^ 

rmls^ mddi^s oj«o^m"lrm u ojgy (rorrHWoooja moo raraaKrB *t*- g ■■■>.■ 4**_&S ir , /4 

(oomaoaui ) rtm,uj1m Hft j Si< mml mms^ iTOojcra «joa*.* ; _. 1 k • /T ' 

^™»*' @»«.ofl«M m^^lr^cn^, (MM __^ J* S&£\ fcg^ 

m»o1awoas«nmo(m«a.aCTi) w ' i^crojl «joaa., nim n.] 4_j_* '___ 'V' 

lO-em-OAj-mB. 0^0,1 ej. .rmenjrolro* iTOttf .&a»OB_(TOOlc_am»1«ai ^"*S W CH 

• M oa^sw^r^i "J&grU taOJOJi. ^liUtiilWi^ ^nJloiHM .U„V'!ln, 4 6 •> --«- 

«jI jadMos^o^ U M mnm-Jroimncm rugy (TOmit^aji. 1 "J! 1 ^ " ^ojlmmoaoi (aommo 
»002)1. mmsKmmWi mraJA&ajsnml^imii i_ .. __v.*' rtn&ojrra njcmj^, ^, ^, ^^ 

4ir*mmmmt u# % --»CL££ 7^~. .^^.^ .__*» 

i>.V m.ono^anl.y ^'-Wj "W*"^. wnJBlga «-.uyi^^, ■Hjml*,. anj,,.», „»„,■„._. ro-MJrU j, ____„_,,. _,_.__,,„___, m * -B Bd««<ff»W^-.» m 

«»a«- li . an«««_. -«ja-aoo. ^™^, ^ (M^i^n^Ti^- ™""«« »«i. «mi^™ 

50. a^wos wn , 4g§QJ a ffi! _ [eOTBlom ^ 2649 3f>~m>iJ mj^aA! «01 24 


o65^^K: 


ot^M^#4,| | «wonmocmlncSc, BAs.nm^ 6 { r™*J ", i' ■* *-«*--» miUAH nwuia» L-L. 

«Wjairuaj. ^«u-owu^ «xrt* m r— *** «-WNP^I* fl»«oafl£ wm^w^^J^ culaoraoe- 63. j,- a-iotWA ^u t. affl»r*o arasia»on»mo«ii ij i .,-,. I~» ~ 

Oilarto «m^wh -o.wtD-^i * 01 cm W "S JooJ: S^ ^ **M" ««-«", ff /} .^ n a8S0 **-*»» «*h** m 24 «•*0*v<«r*04> mi mjflT»<*>aoj>4«3! «fy|»MW^lWWNW*I A tx>l^ . tUOrUtTOBJ. rWl 

m*-ll1 (*ruj *»Ui4*m1dia6-,i <^.vjt.a«-S<s»o<m", wiYitwjj «o«tw OJ0,fl*. 00714 <u«1tMrWtJJl^amt*o«ii,1 

a ,U* , {*«•**» **sl«otf«M) njj-nn AOfi)i«mi(Hiatlfflffto cro.a-a» OTfl8AliTrfHlO*T«0«m4 (WRJt^i ■bojm 
nj-if1^«m«-. 0.3^ *v»o «jru 1-m. <i*wjocn>. m3S*i(mflnj. «pA.mlocnnm m^ttaJwarortOsjA^Bl mjJcoJ. nJGJDjrj 
»«*./> <yj ^jlr**^*™^^^ tjinjoljyl^rm^aoi» ©©4 (DiSuoJjR-ooadWJjAjslmiOKmj (TOOJOro tTOttni a<JM_oaj1a*aT>;_ri". 
«mmti, ii^j ^. i J _ fc __-_ J - ^ (mliroco (TOjjyoanjajlooio Aorojcmiomm cm.mjm y uyi3_ii mlwit^it^iOnJOAro^j 
A.Timi*! 17,45-*. Yr.o^ocnj <r40JDT> fff>f>1o>l4wfma(^o? mloD^ojtaiuiooj)» iTOgjoon^ luorurenogsyo. RnjOii«WTT)rtntKm v . 
(tj. w ,0 >• 4) jt) ojoojwac*» ooJ0O4*«i0T>ixr)jitJi cjToomioD,!, tu1if* .&o o . irotutrolRj- (TOtta>ca.j J (0R* 1 n»ia4nii>v| 
oi|ji.vt» _t_aU*biij« *.^6ltaoiTn v l iroajir>al>a ^s1ajjocr5xoro<f»fli nJOa-aoaioojm. mraitOiJjOJOCTj^., AtDMro Oojrai^cjjoi.ii. 
fTOftjmr.jD«v9> fl.nftOi3j*"r[>^ga'0i fc ?J <a*>'*_ f * EPJ* <>•"* _0 jj**'' j 1 "' (m1f/& d Qjaiia)oojJ <» rroOjnS faiotrr)K»o«m u nJfioit) 
«njDft^M<nnftjm^t AiajCmomlujlari*,) nJjrtroi ronJTrijraiota* tTuoxnno^JOJjr4flTtnl 

*vt>i fTO>ax'6ntJ*1r_$ «ro^jo.-toj^ njoajJicrm; 'n^ociio ^oroism . a^jRJo ojn^ a iuii 1 tMCxi«e*i ojnu>oejttoa_nro1*a<aa2wm l \* 
f\v\ '.dl^yi^ - ' _-i J_* i;»- j .r^jj) ^BjOan^aileKiSa oatwrooa*) ^MrojjSm^OTOjlnoJo m^ oiidS aro*-ft>* -notrouwj jtjjb «i__l 
t__ioaj,«*i wra.uni t^^i^a^^^^rormla^g^^^siajcmjj», rtrsj) ora.i/»* m1ro1f_T-»_.0-ro u jm c^gjeiiOTm^^ rutru*r_B<«>->gc»jo» 
nj^ftu"nj«+ AoeYjl^cj^oTi aaiwa-J0T> o * _njo-__>1 oroiogDijno) omjroi^ «ot/w>jj_« ojlaatomoRn^moglAJj ra»$yonf>i t<>-Jia>i----l 
p llJ ,k o fl * pn o* ia ' tI1> o # (T1 *t>J' 1 (ov) roeroijjala^yaairrn oro an-tlnu 1 ' jjgaio* eraJ^ttjjro^aii^. tticn_ u aj1-_ . (o) $>^a>1^1ro1-_atrt._ 

fTOgj0rtO o ojlor*o ^orojemjra-iliij* oauojlaj^. mlaDO-OciJSiOJonS oro crufmi-u1_roj0fTUl<a*. nJMltyajoTOtmo-^icra, 
rrora iTOj^Oi^^tjjlpm^nl^gg oroiooocgj ujorosm&glro^mltmij Dgnjo<a. Q rmfm Q », trujtra. «oojloau fTmru<asa-rji1f>joas 
oihm^o^m^ ■nd_>nAosmotfm H g>tsnjoa_i1« rmrul rjsni) jj>reo1eim tuosrcToinn": av .*-*-! - >jjjl___l ifl -t, "i-j^ jj-ir vj 
^ftrrn*3Mt> u raionjo oojjIskAo ^oo m>^ffjr»jKii_n1xg ro1rootffi6ia_|Sj_<fe-nj»1 nj1»edajroftjoomi?!) OJ-rwD^nj^sru* tx>_ml 
(rm) ruocnrro.1 r Av _ ,j wJ i _ jj^jK-J rj _Jl 'Sl -l J--JJ ^. I_j.L5V j/I (iW^0r^ o oj1ffl>m1cm o iia fJna)WJOn^orolt>> 1 0-airl1 3 J ,, 
-srulo^jorml^ewa^roi <r^Wiiji_n1fm cmroiĔy ) (rogJ0ao o njonminjmoo-jl maul (ou) eraaiecn Be^tuml^ouj-: 
■J 42 " -4^j^ •*- V* (A®on*o fTOs1<a>orr5 njjjewmn-jool tJJrol^^tTOrmlmmiO^I^Dajnral^. finnon3. («UJjl tot.) 

^ajOAOiOjlAmo .WMHi^aji mlrootrwijysinjDoo ojasloejtroi.. o^syo cuatusnae^ OTronjro onjori» 
Mirn^ «Jtwmrmiin^ «oj»^**!^ njOnJtHsog.aa 

(ffrf^4**^^"^»^^tf4W^ii)jta^irf|0, rroroii *fcojai. ttooj* A o4<, tttnaaonnjmoitBi. r^crmi^,^ 
omOOiAiOOtraw orooo, oaJtw*mAoaJOta»1_| in fl»a.neJ4. 'roojmi mlroourj^i «ojAowortgy. (TOnjol ruur>-aJOftI>aJl<&a 
*.av . njo-uwoojm, 4«^M{i ******** m>^^ memw* m1s.^ MoOTn , ffi0o , o m ^ A . # ^^^.^ ^ ^^ 
MrtiMn- fi o 3Wi .. aotmjmsy . ajim^ot^^^^^- «^ rr^icmrtrjl^ .TOBjoaoiOjlmi e^^oroi ootum 
m n ^oa,o<u1^o«oe_y l ™ om^t» rU^o^njW. ^^icm 

an1<r>i oToao^mlmiH, mjcjcmoarj^locdo aj^uj^iororoi ^ ^^«7^1 ^™ mmjl too\ ^, ^^1,* ,n tl u 

mm ^-ta|n> 'i^iii^i^^ ^^«n^ai^ ojio^i^j oo S n^. 

rroaj^o «^^«uamlm^^^ «rorail^ nJioejfo,Da»l<r> 4 cmi. (TOtjj^mlro^^^i. «1«T„. t *iff M j 

sassasT" •^**-*-^- ~**-. «^i** p^ls- «-..• «~«iJZ!£:? T t ***** MfM * M * % >* * j1 * -* ^ ^ » •* 

«»RP«>i -uWnioiroKu. mi^^^.^^JT ' "W»^1"«* M«9 "uotu im w iM ,. ,«,«,«„1,» 

-**X£E"£; E irrr^c°z^r wlR,M,n **™—— * — «-*» —*. — ** 

-«>. -w*™^™»^ ^«rt.^w ffl0 m ™ mroi ^ "ric*2 ^r"TT 

a-o^, «19». ^l^ag ^"M ) ~*A <Li« LTl^ Tt *?***"* ~ aJl * **»" 
mlwoHJa.0^ dUMuiMj. m J l0 u u 5 1**an ««n^&Mrt.* m«im G^^a^^Sj ^JJW^**»** • «acuccaa 

54, tTrt-sss^os msaiartnaajnsiOBjtao^ (ajnmtafflp_|-g u \ ,*; , f * ■*>*-' i - 
mssra^bm^, (Bwcucn^ dblwrom^WBjAcoi* o^cg^oil^, -o>1 ^^^&^lj^JtJiljJgTj-jr 
mtk.ifloj wflrfa« nw^cmtmm^m^ouotcjT. (^cn^airrnoaa) WjIujS *5&3it *1 «8. m^-Kmooj^^^ !>b cnl^ •Iwo^* («Kn^m,, -bo^**>i* «ajajanS 
6KiT> Jjj-i;V mlwBt» cnjiiflocii^rf>aii)rysj*&aDlej ^" 65. m1*ragi*9 awf\monA&&ftf\rm tl mlraaco.** ggo ($J^\<^P^&^\\$$yte 
w micrac« itnootootorm mlajco/irar, smj§rrra c^Tcaaa m1«JBO*aa **** Mi>*^^^Ot^W-^^ *raco,M goo<ftfi>mn_j§ £_, ,>» mlsrraĕ^siB radjajlioioojla^mno-o^ jjub j! Ji j- ojisibo? oJrtBnrcccn j"otH$ou u 
biUJ o»1*mj ii ©Ajs/no, cmoadoajliAiDocan ■ iij mlsrjBOa l?j_/j*V mn>o1m>a(aiD) artejtnjltoS 

fnT7gjo«nj j tulB.ifim^fm AoraATiJjnj» ajo,iJG£Oajmoj. ejal .oarrn ml cragg gajoaiiAOa ©°j njaJCD«jogl«l rca&ajonoj. 
ndi^JjWTiJjAD^iinn^: 1) oomtTuarnnrtj^jy^mAoenB^», aaeA^pnlactyos^ah^slcii^- (ff»gj0aO ( i J 0Jl».aBJfi«j J mssaai-* , 
il) «q(xkiciV> tiJ'Ju*nru1ejAaACo iTOcn^tnjiol/jjswi.DTB" (SionLirojj ^l^^cinjg^ slojldtoA- 9) «otuooao gnjaat»«og. 
ai>*ogWKJflgJ« mijlAiDloj^^miOTmjcnjrolojjj ajjiirrroaTaj^oojoro^ai. $DOJcrJ,Ofl"^foV , . 

(TOgjoonjj «Tjnjimroln-jTojig^gBciongjo. m^CT^an^mimio^lto^^^dirnKmlroS fro»oooawiTEy. aflj»rlaji* OJAA v nni 
aii^CTOO, nJ^lRnTnj^uolmlojj^osaaiia, nvra^£Otm1ff>o3naai>3 alJ(WiOfrualmimJ^J^gJ ,, ojleja^jooa «wutslno AjleUra» 
mfi3aiavlP36 n3jan.oaonj« oj l ym 1 pmjoj<> ggg^D«cfiinrinj<oOo, (TurojjinJAOrotmmlrtii raTjm^njil^rrnnnlcnjj aAaaaOMilgjotab 
w-oi AOra^ mranjaylms rtbjjSjyoKiiS g>$m.&ioii)pOT|2) rtffitrtJAOoa.o<onffllaaaa»o rro[ajaaD« «i ( ija J ijj j & t Ajs^nmol crui^(b u ffinj. 
n^iu^nwnoliuinj^oa^lg^omrMriDmaroij, mjjj.e.rol.Miii,, rtgymjrcaleKi» mjjntn. cn^tsmnj. fc>uonnj cooSmou^ (osiminji 
*pAOStb" mragjo^ojisKiJo mlosaraagj. gruoayaitnigjj. ruloirtjno^rrnrmlerr? gagu&lojotoilnl^*. <Jl jyj U ^! Ujl 
(mlwtn^i&B en^resijysnnliOj maj<oVlfim njlcronjooaojloa) n^jnTij (uoodtoiiio i^acman". mnpdOaOjjOjlroo^aiio*, 

50. ojjjy cBrajg^g ruoasroTmao^aicrnnjiTmora? ((tjtoloojo t, /» i^//''»/ 

ruooa'0cmira1dwojoci$ acjjsrai}: 'nool mraijyorujjjijlsiooo njrfM3 Oj^HCr^ Uj^ '&Hft 

W& («Aiocjjjsnc^aTi AsojtaiiccjTj) srmonS cuWtuwmytmntsmntti dijl^-ii-^ltLĔSli '1* 

mj)6io5o 0AJ©>sacDl mlcj^rjaimocjij^o eroioor) <&g1tao.fiaaTj^fC0©5 ^ './ *■ - t^ 

<&4§romnitft rjjT^co) lap.jocoja^jo I * O &£$&$ {yy v£ftyi 

57, iTOagyanlmo (sraooo ^soGloim) cTUO«mtai,oojofflfm f . \, ,\ & < * u * 

roilmorai; '(anoi) nmgyonojj n^eirm rmcjomoro^cjinjrml ejo^l Ub^ mfyy{Jj&))\~M l e 1 J J flJOCJi^roi J aBJ J CJJagjoI , ^ ^ 7 

38. raraeiPj0fenRA cjan^ «aosmijCm cj^mcjaiiaTjj (©65jBnfiifn) v' 0*& (jS<$r? cJS^Sl-o^ 

oJoaerrrro^^acrncOTlmocoo; ^m*}^ araj (aoo) as<fl«o ^,i ^-* j< 56. J>-^il nJOiWTTjjTji^cmccnimorcd (ajci<ojocm1ca1oMmon5\ « nmim^^oT I " 

ojl^o ru^a.rm^ (A oco A ™) ^^ art^ai»^,. «i»oc*«oS^^ ^ J ^^ 

«a S o W- -^m— »-^1«« ^a-^JS* ^^— -* ti :c >•>* s j>- ^ 28B3 39_fmi; mj^urt; m: 54 »A «rt«fe, J»*,ZJ£ "L ™ T lm °^ 1m 4 ***(«*(" ^™,.. ^h,. ^.j™ 59. 'gDgyoeKoil (ttlA^tnjom^. o$6ktSo 'ra^tn^raimj/dbo* 

r^an1§ u nVj (roajawj cuAoamo^aa,^, mi raraaOaeoaj. msl 
«wjAOWi* 6> a j<n. u ro>£; ml mafl wjocrulAjaliirt wnj§ajcnjjSo 
&)mjfmfr* (sD(moerr>° <&orc*ro* ( ) 

60. 6u1o3;od)(rjm.^cnogn&j i > l &i5i§ 1 isra^oanjcunnaSo adiro3 
aj^os*, aJ05ronnn§^ajsi(&, armcuro^s a^suaraoo ^ojjtmmlro^ 
cntitnomn ajlm^ «firfar>oajj > cm(owo l \ «rjtjaaaAoajlc&owj* 
*tanncmmTffll [cnroAitymilral] nJo^ajlsmOgjaauo?! 

81 . cru^^M u a>tm ajoejlajcueim, raraajro^s awjeowj,, 
cnlaflnnn>« tmg^ona^ ^t&ia^^B^sim^w^ stoJo^*, orooj^ra 
coYlct&ai au°ajrat^1^«^cai1^; mwojro ajjcrumma-ja^o?^^. Ou3u 
*$$$$&* 
*"% j 


V-uTi nacrnnsi ml rronmswn ojjokodoW) ^.Cu ml otooo.iwoj,, (o^cy") msn^oj*^. s^cgn 
.*£ ml nro^i*^. suucCraj, raa,a 1 n mAnnlroK)m , dj na <, l raoj1 M j 3 mn*a1«(j 80. ^a ._,.., an 
^o^icnoglc^o „j « n n nM . 4 «„»., cr.1 «^. ^^ ^^ ^^ ^^^ 

-1 > craajoaOiOilsKdoaMj» ^^ m.as^e.a «susrac» «^ *o i <c™ira i snaaJC Q >occtf<tn,a e , ^J^ 
KoOTT)m1cc4e«^ tf> «JoAjyls., rooamimiosu. ^ lnn o (B , m Uo»dM 61. «^ rrogyoaoi 
m&uaysi^. ljrl^,j|l (tu^lajnjom ^ii- «orurojs.s wwi.(^B«i.)s,*o(nBi ,+i •* <b»ojsw 
m)Vi<6wl«Knfl|iy Bj j (mlaSa, a&s^raA ^j iBSiojittn^rmocnj. o^j, oJimiroogjsiT 5OTrl0+ « [ >ojfl. i MOJ^au J flo ] B c^nirt:ajaaj^ i ^nej.' «©(mj ««njn(mj) «jtwyAejwwwi, M|Jttfr e*oo- a^oaiw,' 
•«04 «Mn^nMiC* TOOJBrto aj(TO-cm* cnwi»awn«1*»jjCUo<n^ t ftru roifc)i a,pj ia HK n> i« l n d » fii ajon li . 1 g^-a^™.* 
^iw^ BWaO.KWuaoAiaai»?) ' iw^aacnl cuojwnn^: *a)n<rt o iuaito0(ni ia pna^joaoi cryitsromo^rn". rocurn m>3cart.j. 
BjoM^BOg-jsjcmi. «ftO»*oaj©*nrm(D>i aauttAm^maaraoBjj uAjHwroaj., BKn«QOfi0B <B^imnKiKa>^, ^o«n1«MBi06rr) 8 . 
( ^a -tjM iuij JJ-I >. v;Xn JUJI *-* J-M- « u» )' »Gjooo»4 cnsruT <u^a>j7To.1(ta etaJAom, <&o*mo.. '«naoaop 
moca.1 on^anl (a>1w«w v ) g*^ cno^cmojmloajjw^ («aejoani acaoaj, ^an«ia. s )tinmM^tf^ u / (^, a^.j H i C d ^y n 2B54 3»-™*: <wi««; «, a4 

62, (to&iw^ o^gyo rum> y ^ail6ifSo [^^ooolsiaJo] J $$$$&ii$-HY 

<&&• t<n)nu u $ortjaa,itTi^; (btcojcio n^gjo aJn^irn^ojlsiCToo ** • ^/ ,/ " 

[o^fijooolfK*o] amaj^* osiAAora^ msitmii)/mcum£ojOt& 4 crTjn Ou^J^C^L^O^jW 62, 4i iragjooj^ V5 i k Ko fU °$&J 3 oJov u tm3 J oj1fiio5o, (n#ejorKVlfi>ooo)ajjj. ioajoat e soojo«m 
j»j craojn? '^-i Jf > n^gya cucru^miijCu 1 (n$gj,ooo i)6,cr&o amaj^o J.£=»j «^«Ht^om^p ODSOTa^onoj 
roosm" (rarou/li&oma5>oromafim u ) W 1 ('• 5,ow fi"') ftflFn ojo^eltni nvotoaop-ooo<n>1 'oJmj^itJii' caTOoajajra» 's&m^** o$cxmoe**a»H m * 

ttttjm'0£©i>tprt rulnjiaiTrrarr). mBiAo^soojggim". jpwoioara. ojom> ¥ rmnjiino>1raft maitnlonjo otktjIotocpj rro<6<m0# tta^i«tfl 

pj1«jrro1e) nrta.ml.nroo rroroniTiD. «(olcitt». tN m nOfrfl0e$cm aonnjo<«> Dajoja^arolro? ^tHro^a^rml^. n^oow 

rmlPm «tnnloa-ij/ijom^., wonnlcwn^ol^j - nJraimmaiom. rwncoiArjjs^oJocn^ ttVOU/la*£OiDO f& _^j U (i\ _* U 

«mT3Df>wnVj^a^ ngjcmom> v im* ojo**1 (' y ..;)mj, nonua m1nejmt <w><>, .rortimo. «Aos^jjrnrm*. ^(o^M^ica, 

nai£ja noc.50 /Uao:5,m w ioimm1m . t ooawo ao.t/)rm1.M. — rtOLoruo 00*00 mjaujmromlmi, AOfcj^1m ^BjQ.iW6KTO-^ 

fiiuoipigu>1dw^n «a^ •uaa 9 «tn«>«. B|rA jf (nffl|yo njmJ^ojj,») nQm i 4 «jow^owooi, ^«nlroJ «wwbojto^ 

PAj ni o™. njBionno p Vj o^- bW j njmj^oJ. mio«»1 s^o^^J/mrm^ej. ^ ^ j> j. & (^^ ^^ 

nolmj. wlruaaajaiwrn-) ^ .^ jk; yj {.roojai «^0001^*301^. rwoj^annjm^.) «amlmleriMpis 

ojOA/jniio.Ajo. B^i^iw^ejMnJjjRDOniJi., ©ora, njo*»' ^^««^inM,»,- '««o*» ^jyooal 

«nto^A. icru^oarjjonsm-m^.. »dniui« oaj&joonlnolo^. ^A^j^ommoo^mTmj,. ffi * i»^^le*i- «■ fi Jo n m 

tnjnu^onllMcraiai^ rtiBgj^ imKOriOjnjlBoio «manlojlejj,, . *firimMwmmtf**MWM*tm 9 mmnawn mj^oi 

03. ^raj^ODoeoBjs^siscsiJ^^, e^mictai^siscEi^. suacnotCKaoo * ^'•>!| / * w -U ■** \\<' (1 

((iroLuajo cmoa^oejjAoo) (raojartoimoAjar)^ craejonn^ UyJJJJJ ^^'LUjW rfj-**r 

ojIocAo »«^<nwnnj , Ae1fl| [eu^eaagley., ojajOHnGjaTeg.] i*fil*yi\i IS^lS^jSlS ojlaocoo-7 64. (cDounorn») njocaijA: r^rmlraja.so, mragyoanj 
fWejauTo.cufii(tiojJoo6mo eroomOTOocon«fl«fim6)mrm co^sra^gocmos ^t^T " l£ 

«aaj^oJl^imroi , «oo, ((raolojlgywm*) ojlcu^ajol^og? I O^lLU 1 ^^ tto**£?!i 63 
(erasrTj^aco^RrB . 4 ^ W3 ^o^^cta 

(*) K" "-ratioAraosM» «islEKiJaJi a*oo»« m«i ,„« ., ,„ ,*' — •.Mnnwnnnt ^* l *** 10a ' 1 «' m ' « ,m l «J"»»!'™"» -1 "™*""* aj1< U j'>a-,j- rao j... auaj.mjt^. 

_i Wn*" 1 **) nrloa^in&jmoorjJiBnjoA.; „,*,, .\1,.,* „>.v. < 

< 1 Vk*jca, ffl o a - i . ml «n.tart., ^^cnoc^lcolloan . ^ #£# <_3$4 $ 

66. aja-h», ml TOrjyomijajlanwroiom, ra^raou/lgji. ,»»!/ ,', u 

'"■■ ' :,B_J*. m 1 a>c_ T *.™ 1<ao rrn 0J ra iS ,s Atjsmrtri M ^ M&-<* m1 J 5 ' **"' J " J ro, "" iflJCn!00 »" atoo " *' ««««-.«ajallW <Li nniM., anciiiTBej*, dK ***.«. 

,/. rrn iBJS-bi*^. najcsj^ A fw * manmwrml* («aaJSOjnJ) 

*ioJ^,t-T M *** ***"****"»> ^"■"■'«i^i. «-^«ncni,, ^a- mjjl^W.™,», 

«iori^roii»iM *m«on. mjjaoaoi ajitnilrtiijgjini; ° b«i»™ioi ^l^l^ J^ 67. wnjgjoon^ailcm <bwoj6ki%o aBi_O0(&fm u ijo olejruas" 

sulca^asGBowgOnl raraojamo ajlsltmlaisEranaijnnoainml^,,; ^dS^ 

§ojcrj)iom>l(»n l daa. mroojA BJOs^aajA^aoTMnlrotmlcTO flm>ojo& * *4jI*U £_L-J-V' £ H ^W 

aononjra jt/a^ujmio croun^nTMnn lajonjnajmauaot-ml 7fruxl*?*^ J 67. Ml.,^^^^^^^^ mms»Wfitimm m* 

(stdojsjo-j ABm«&aoa^6na t(U-feo(9* t troojooio <B l t£otfcm0m1eu fU 0si CmAoroj VI . -%t , 

™. «i «o.^ ( M(i ) tJI«l (oil*!,,!^^ ^^, ^«^wJ™^ 

*V wai* «aOB«J«1W4-«*. «~aji, m lural^^s^icn, j Uj «^^ cmcmiicmml truonJ,,* 
au^. ojijoai^raiiml.M^nra o/_jj u ibjsojio n-ittj aajrocSoicrnnnliijJcnjrmi n i r j>) hr H 3U6 ° ^ " 1 ™ 4 ' ****** t0i * 

*>t.fwt£/wlmj *rf -ol4**o*^rm a>_<**Sr3i*i_ mlRM-ioei,. annioijnj» i*ro ruA AroWJgjlRJ { -jjlj* A| Ij^j* \,a 

n4>m liiM ,** n**<^ ii*4*i.**<»*JfT!>i- 0*04: anoS-n*-,* 03 _■*,♦, mJ*,: nns«* 74 ej» B3* ojoa,,. (*«iuA<onilMii«fya1 
ai**V, ,>.i^»an.D^ 8 rnjjlAtlMijCTiajoj», n^jiwSl-titjS _1_1_", i^JOrthn^lAl^nWU^» -OiiwaiSJ, «»Wiw>i [ 
**« «»j-.a«f-m m *iin}ii*iooi^ldi.-m m&vis1i_(cira*30-o, mlfP«m™eswfTO«_o<wa— . tmtu rmcragRH av* u m1«fl, 
-^*n_r<1ir_. •?" nc~jy— i"l*rjyTn _o*.m-_aoS_a_a9J J . .l^iaiAojOiSS j^nnlrtj^cmaK&jj* aJanynJioraliuS fflflftjafUi^aj1fn* 
•wn«--ivi «ric^-i-. *,c. rTiT.tJia-ji* ruT_jVi« Ai*T_t1^i>ooraoj-Q«ifa>. mauaojo, <rvjftM°s1d>.og [ftrfm*oQt«iian Bsrjrn 
_amritm*Yu)* tv*jj*T*|/y,(,-. r , •o|j3f»ni(ulc*T>aj' i i» A*m*^OiMiAaj - 36rnoj.3 o_jO^(vnrtn 1 '. 

«u1nifiji<jr>' t rTiog1.Td «2*'' *J, y i n - ,m J,- «oftjo--i0injl6*rflii (ulslasleJ^iMlcaJimooiiliol^o^iTirijorl^, ^!t*»oo*)«jn,o<i 
itwnjnrrKt oj *-_*>>• *uj1 *A ^)O^1^1sH^o.^50f3iQiiro1^i^aj)Trii* iijr^rutoimlciojn a_u3ofOirji l 'i_i oj^osijjom*» rtfflno)Ofiirr)*ra 
m_j > ^n1<rn-ftj J «>*,s.3u BD^jOaO^njlom rro^enjm^tul^c^rm ^moira. iaJiro^rmoojm^gji^s fT\ , o l o_*3'fj4 i)S_gM>_* fTOftjOani 
_lmnl _a__an>«n_._-&^0.*n u ^*a_fiml,_ mooan3ooi nujlAiuloj 01011«, jD_t1a*£ j+ & (■HOftJ0onj J ojlB*iaa* t aoj 

ajia"i*h'j ( rfhj ntjjTTi^ *_n_„ysj J rm* i . (mn3r5__mjm^t>1oj'' r»i3mijj:o_OB_-Pf-' oj_o_-_oni» mii__ii J _o_>3m> a r_JlfrStv*__1 
*|i-iii' n ii_i ffnn,Ti_Bi__ B p_iq_onijjgitji u t g>t_i1m£ t,j_r (r_j,____a«T_ niroi~*__') n^jcmija n-jOauPn-ia^, (grrSusool 

* ,u nvj1_>.*l<_jj j r_ri— 1 mo>iio«m' > _fcjgjim„ au_ra__1-a'0__l'§____TJ> , ^ (mj£: «oijonrjj 5-o. nJ-U(T>f0f-n)1»o4io oj1ojf&5rn 
•nn-lral n*-n1»-iftjp_jnf>1 *t>0- Oj1mfo1^1§i€na*,) 

n(* l (-.o _oaj> o-t^ *,ofl) (J , *_/i_»^m_06ro , \ |_:m u o^ruej, (romfflocnna>36iem®>1(ii.^fl(04 .r_j_*3f»firrm1__?j0>-1^. 
»-.nn_-._ inJto.ij«iora1»rt_«4ffli(Q-lB* -_(_«>_- *aurt*ammww*t& msfOrOTlnjfflj/mio»*\ ^lOToarjm^moglAiS, 
iHM9frwm~\m* njo^o^mroroilocjo ^Ma.io-orm <_o_>-_fT_ ra_1„0;o___, -„nj~o_T>a_o, «_ij„„_fQ_ae>Q a*moojj1it)1 
^i-*— 'IRJ* jl^ a_». _H - j.jJl illll J. (nrotmj f*rT_<$_ooirr*'* roorsa-l ,&,_<!>. 7 «#_,~jo-i mM6gj^rjj1„om1ajiQt_t rra&arini 
nJlmj, mwnril) ffl «p.M4__1, __irr_*_l. (n) __-_3_K_.il j«**_-1g_1g __«_ * H a_*)1ni__m. ffiaiMlN«^: 
J— - c-*//! -Jj_ o:' --> W J>. -J <_---■ eU-B rtjLj ^j^t al j_i («aoejonn^ _£_->*,_ f^s__^_1s*;__.. ma^c*^,»-, 
**ftH*f rtljtiMttiMHj __*_5l^ s 1-n«__. ^cnj^, ^nrmg- ^,* __ . mtW[Rn M , ..^-^^ 
roOKo^&j n(j)nj'|n8?i) * 

m A « A oj.mBmelrt, _^^mwis™» Jt , ^a^oro^no. ^r,jmnJ«n3n ^^a^^ld' 
oyjro^loojo, n™_*™i n „t, truoojiom. -I^^i^ _^_ WW .ru _ §tot i W . *^ ^ojjr^l^cm:-. 

08. AOn^eirjTOlrtjo emnnjsj-, (BT&an_jo„ rrr^„o„«Tt3 ,, m , A/ 

e1nJ iSj jioj rai . «i»lcon_ijjHru(»i.-- (mocyo.^*- paB^lnjcu „ ^'O.^J-^ ' ' =6———"» wj^w*. ci^I^r^^ auii_54 

r___J_l_^^ 

^^i^,., e^m-inlnji. «oni. mJi: m.,- 37-0 t 2_T A ^ 1 ^** »«_lfl4-_4* «I * S) «..- n 2fir _ 

- B0 < 30-0.4: (iui_«: »di 84 

-U.o, t «j,»^ ««^«.^JT 9 * *1 "?*"" m,Ur * **«*-*"«. _™* «"••oartol.-B-.m tn«Q-__rtnn_»|. 
_->** ~>™- -~ .3';, „ "^ii-™»™^. -ooi. ^ nJ4 ,„ 1Jora ,o-.o. **»£. 

_» W0 -n . ZK _^!_ ffl ** ^ ™"* •"*«.-*"«. «_n«*'"«Mn. , '~-_>oo.(o)fl_._ ) o<»<_*«__i 

JL^J^" „\ "*'" ,oon!m . ™.«<n<*-.-.i H ) __<™ nj ™__,^. „cr. 4 e^>_.o*e_ .<.«/)«„ „<_.-, 

*« u -«_v_w_flrt-_l^*_ s ^ -iu ,^ w ^ llifcp 66f ' 

69. *i-tl,_»i»1fflr_o»^moo_1_«i»tw-^.*__M, ft" ,. _,<1. <xl</„ 

._»-»a_._, 4 .. (&AanisaaCa ^ } [ayn .^ W^o^JIh^-'-. 

(8*0«™ A «-, mi) B_ J __ Bf ys 4 _-«. i ., L_JO 1 0__i [ 4_0__ n - i3 _-^H^_ 

^r.^ " 1, ' ****_«**IB<^«i- -i-J<ai-. __rua iT.£_&l. ,';___.. '3. ' «>m*«»4» «ajcbj^ rar-aja^s^ *n> m i TOl ^aj^^s^ ^^-«^cJ^J (.--IgjimorD^» . o^;i^ 70 . bdoao OQar>mrtnn<n ia [«%«*«*£.] <m<m lajanutel ^ , < ., , ^ 

ed^i [Atoo__-j B ] -^oaojot>1odM»os A< o«o ft: |s i ffn(maBTi*. isj^lj ^ J* iky.Jj-* 

f*JTOo1aa. A oT.ajrr)06TT)*fuacr>).. Ouy^^jWy 1 .* t 69. ^ liuauM»t_B« A <nHm 4 d»06m<» ^ . jA 1 l^ mmaod.a osrylB^a taJAo«.rf>Aa 

70. .j„ anodojoono-ws^jys^oa.^ o^. ^ jr «iiy?«ie_wa. 1 aa^ltr»., m 
nn «mnmjp «_U L mmi iaJeuAMI^ ^ ^ ^ojcr» ^oooj^o ^al^crpauaamtW)- ^ U ^m_o i<B u.omamlmtd*»,*. aujidi-si*^ ii^i^m_*j_«*w« i pj ia m1«J»W*<_»«^ ^em 
air»^ o_1-_j_<_.tt>o i»1«W1 a^i «w^ajm^^. oaio*»^™^., i*w_-.1*o«mi». m1tm1*oaW^ 
«aj*," ^oaaii. ai&iKa «tlmtam^i mao^ou^a.a.on.1^ ^^j- ^an^. ^^^ m ^^ 1nJnftM[ni ,„-. 
_M(uA^s<u1_uO(ocn><nsffin & .. «o>M4n% flV>t« AiBMi),, o__j_a,« m 1* 8A . ■6tt__-«»* u 5L i i 
-M«uoiwm"u.im->* Aiwtttm-t^simlMi^. ^tm^ <rum ie ooa-«rogn Q ej tiuajO-w-wdaoros*». ruL imroSl^' 
aooMtlAAg^ true^jl-J. ^o^ w „, ^ootmo^itulu; it-^^m™, Wftf » iflSa(Ba ^^, *^ 
«tttooT), fi_*jo£imi» OJ^An^ooo» Afljfe|o ^otDi-rogi, mi(l- A M> rmrtl^cmojmooii» cmtyoaoi. ftm<m1(0im»oftji 
eoan_ofD^5jra«majt« rruoerum"u>n 1 9a<m ajloMapsroos ora.gnoj.fcgi,. (ruodwalAe^. ^osum <ru_oo«wlAjt aoojmoj 
sijya^OT»!— «wtm^i-t-i. <som1roin CKao aiD_?1__]n_naa»o e^ooc«_ WI&* vm-\w$uf\ ojlu>n m&(mt»l nalmi ^ 8 ^ 1 " 4 
--•4-monaCTO 1 '. i-iDm-jj-isj 

wruI (m>) ooloaommn Ct <UAOio. mro^glR^cai-tmlAl-Mon»: •ml^l^ fi»_-a 4 .™_m_ ^amoai «joru^^ 
i^- tw.<moan^o_ii>1_ol_»atflW. <ao<uamoa_i^ ioiorilOi»>^ ^s^a^ ^ r»«1«ofafAfi»A RSl at.) «.o^ «m 
wiroliMta Igj. proo^a™ <_noajrfl aJaja^oĕi amo^, tmort. «i<T_ O-uot^oj^ AAama^oart» ctoojc* _Mm>,^ U ! E y^ Sjj- n 2fl5B SA-nu^munAjiB:^ AnyunrAn a^Awwrtm^omort» co^As>f^04Wt crmj* <o»o*n>j j «a»oa»1p ( ). iss>2p«iA0fnn* mlnraoo cfD Ano^oM^tti (tJJ***. 
R^mi v ^) PAowra&laij,* mt>Aflon» aujAMlaJjoAOsajA. (6nJ > m ) ojIojoiwjt^iOoJj otrtrtMdi^cmo^rm ms*u*l Ojt«00>o-B 

73, mroaj1<0jfTu1ajnjf& *Hoi3crr> , m7 [mfoa*OTO>1]a&JdK> 
A i9** , i§ a,0Cafl mcojT^einjs^*. Mi}tm$xn t mroajA mronjyicro 
5fl2C ojrrooioo, (TOimlGKrDOOJorolaj^oa @o^otfinJSo; (Hmnnlnej 
a>oojfrta«iof5 raraojatDos^ {gnloJt&oroa) njocoj^dbcoj^o mojcoji. ' 
'rDlfforaOji&«^ cnleoog^eTS oaTyTsicSo 'rtrejoaMrrmi/i&oo [cruatBt/o 
srogjc.. ajaa^esBgjo] ©Of3in(ora!rt>j J efc^t, rolsoragsiB jdtj alcu 
nuaorm A6TTa Jj o;§] ( cm(oi1fr>mtaftj j oloj^ rolsoBOoaw^ fl}rmo1caflgj 
tTMrtAjAWja Ofljau o (0>i > 6>^>06T« u rol6rag1ra3m1cm D gg (6>6>aaj) 
pjjiojrroiDoro coleoaccdw^ ojcmlm^crTyiagj?!» 

«TDojro oJoajJa : '©gyoara}! [ojrmnrtBcrra.] njjSAH, roreojl 
t*JOrru1«&g Q 6>saff)fOo fJon«a*cQ> o 6>8 ojo<06> u (cojijjototm^tomocon) 
cmolmnpjs^onjoco; 1 1 ' 

72. (rawajaraosjj ojnctueipjs^: «aaormoTtrt ortnnj 
oJocroT^eiga» cTrtejeo/lirt tsiorailernao oJOdnlajjjAglrrtAisl 
«jIsbgob tojoojool^ojlcnj' rrrpjon^ao,, MinkAKtitAgpK 

nJOf&p_pSt» n#[ro> cUliDTmi *. jSWj^s^USSt^ 


-**) «*- «*•— -* »itf- -.1- ^w * 1 icr 1- T mww ( ™ 

M' s » <ui-Ui iBiDan<.aotulcs,B6)s 


■ — , n ojA crujc^^coroynaaj^ ^,^^ ma^ *^ WMUto!Wrf^-if 

rm^acr), «roojro «rtmJBtt*^*»^ MrtMo ojormn Yg 

e<4*o. «n^^g^T^^^ ^^rmoro*.. I fnno| ,, vr . „ ^ 

^ruroWoro ^aiamos^ (gDtoj<s,t*t>*) «joowi acoji. o^, : W&J tf ;1M<Vtf ' ^'l / 

«aWW) /u*nw 4 a»u«oocofl. ^«A, <in<m Q tiWl* J^J&kj^ 

gota. cnl£j«a/id| mruaaglannm» tA-Jooj^noj^Ao^jojl^r' O *y jiil / *il*f 

74« OTD0Jfft ajoap, : ^^0^0^05 (TuAojct\) u fflfmlcoj.| ( , , ; y , . 

(«rofiffl>) cmeiCT*o ojcKaocna aoimco*^ mwn4ow^lfln»iD A Aay« \ffi&$wyw$*if 

<njjri<rt u tnrawjn<iAnyiof» simsosco gogw.l^cmnsaBB stowBCotoa Jij£'K£ii 

currun^ruocro a^Aco^jysjaiaoa (gr>s msjAWity Bjailacoi <'*</<■ > 

«wsrjc**^ MD^U^cy^nw^Mt^t n^ca> u (mnsjj8§ U^39"Wjj1J 

ajr.* (cru^rmn).' m&onjoco (cni^b^toojBarac*) tnJOJroiWi - — - - 
*iji\j«> «s inJ(V)\a&&j* n#ifm mgjcon ! ^44rltt&tef >M 73. j.., wam^o/ysi» 1^1 ^i rru^nejaje*) ^ m^ oenjn^cn U1 Ji cnjjt&ta 
.tyrmnoej^^ l^ ^s^gooo/l Uy-W bl ^ anasam. nrraajro fTOfmncms^rmj/ucrnocao ^ ««ewS 
*ojs <foca> D « ^jrl mrftacfto OJarmneujyO.co ^ Ji;, csraojoroos^ runcn>j«fta«j a oiojtgt» ^y. ^^n 
onto dkOtuteaA f *- truaio., cro^ocuoaip. «/aocnnl j^ artwao.attj ^U mnarsco cncmocon, cucol 
wpucnwn U>tf r^«fh«i*oro5 ««ona» Iruaojwl^ojnriJ &&. cnl^ojocrun&gooa. rolĔjtn/Krt 
74, I JS, rtnaojro «jno* cm(m a>o«ro<» J-\ mPmyml (m^m^m^-l^) - rara^Oaniojncmosm" 
U±/ ** ennweccM crurm^o^ncoimcm, Rm**jagos" rroan^njosrarcn **j <m6Kflo ojooboco* b^jb eroi 
MWMMoo^sidm^ oajd^ &j»(m*)*pi IjJ eroi^mco ojm>WiOK»\ crau 
WPftFiW ^ 1 ■>' «uj*<nnofin©n«dftfl(ii> A c l* ^ etmsoaco e^n^jmrtSRjRii* ^ amonjoco 
r^urom&cjB. njgnmcpĕjrmi ^l {ojroilnjj&j», «e^ejT. ^u loJcurorrjTt»n^cufcj/>s 

tHB.cunot.jorron-bc* cnro^^loaj^i., mjmiciAwjomn*» imMWwmtmu** *,!§. Aigaaart mcan^n-jS) 
«n&(m^ ^n^iwjjn^aw- M » A * msiS a 1J . ajr»ru oa* t^^^n^ocan^n^a™ o)fln«,ooj«»ej mruliAt^ 

tnl^io Mac^DMJfnw'. Mnnanlti" "iiminjlwjoau-i^ine cmjain-tiMimTBBj,», ojjskto a.omimnm, ^JL-» 

aJiOHOjaalAPg cintwbrtjmtloej^i oaj&naj rtngaiomooi croit (aui& 13 ej^ AOtmol. d «*• 

rrvtk&. «&ioonjaan«.^^es ,fcorDOcoj^na)05moftjp. «wcuwo cm^tm^cAo nJs1njo m<Wl ffl6 o«,ocr«in«io.n mi n 
«wttr.ajoim" «m^larao ^cuos. rn^^^m^ miJWmw^ <ni«»uiD«a 8A «a «sonlaui^a^So^r 
awimlmooi HraoJrojjOS oif»o4 t"J*oemn^ ib»sS ommsi.tnuumt&acm cbtoojchd nujocoitnt evojo»°04omarain imrimA i 

ovj4W<nfmt»naH(td ojio^ohj. reproneojo ruaaunaJiAtto raJiO^aoj^sjloi^^mjj, nojo^^AnarDj (\ \ \ . . 

eojgJiocruoo, Htwmnaej nJ>oorv^om «aruartos^ a^oal.eacrn aojos^ mojro^i 4^$M mnracwBaui» rruasoj. a rr*0 
^iaogjo, mnitnjojociulA^scm mnaJ<Mocni ainsmBi^a toJacuwm— a»ia-m nitaaoM- nmrrin m&iiaDnsj—Amcm 
mo^j oAo^omJOO» OilownMlsjJjji, amiHoaon^ <n>j4«)*Wdn»noaj^i; w»},imttJ«»oa A M'1 flBJ njiooojLr!. U !£ j-j» ijj-n 2860 3fi-mJi: cm^: w;^ 

njomijMrnormo? 0»o>^oaiofl(rwiti1cK^ntnJi« ^t/o*tTutjjjjjnsa]ji. trwcroilojJioeaiJi^ njoAj*rog(Krr> - fT>lmijriiomilAoflrTr> 
PDm acru>Ga>ino<s>«>§, aa.sllafltafO<o5 auocnnortHnj» nn^aormi»* 0Jrtte # unnj1^jjaTJ o . mjJiSw^towotTocAo rajM^&oj ^40 
«nmlejjy,, mro^iorojooSa raojO»,o^o<& avB*toio)1aj^ (nJflaJtri1^ o t&¥lST0ro.0fo$, *ann t wjj^tin^trhaaoan», rwrjml a*wntt>\BV 
ttnn, mitjA^aoanj ngyml mroarwrtaj' agiarj (njsujjOnjm. oajn^jjOiBanjy., oroanjooa mjjfOio"tni£ODf8<o<# CBwruo^os auanoK> 
njjioiwlmjjOJKD* tTunaaenunj», mrDA^oei&^M -saajcojjns ajj/rurniOTOrtmjjaaiioi ojjjCTUmaj* oj*a u u)1 ( aajnoKTnj;» msoJl fmj\ 
njojfnjnj»rotocaiT onsicTulaiiJ ojrmjg^snB . («oji; roi.) 

mij^nr^lmjja^^jjroonini^^jBo^gs^^rTR», aootoo cjjom1cij1e> ^cau {n-t<iaj<al&t<rnoJ<b * o f>o«j0BlA|}ln$ 
Hrtm> eg ooaroo tojaro^ wlar^^oronoalrol^c^aoi,. ( u i^M . ^^ i.^ ^ ^\ JO Jj;l «_. U ) «a/ijoaoj 
lajmj^nnopjlajlral^a^. mjjriifj£!rn*1s>n$o ajorm1ej A,;* n^e^gro^ w^mori # , «00^00^**30*, ( n jODJU» 1( «*nT>ajfiS 
cTOajfoaj© e»s «0,'iiBaCTi3c« ( e«m o 0uffj'J a j*' tra^omru^octMJi^ajoo^^l^oa^ro,]. crwnjloj. -nraoglaimlmj. omaul 
ojo,mo,. mojmj^aro., oawmj M , aomuioiii., un&ammjrnro, roojalwo^ ounS^a&^olco* t.-1 r-uyooawude twarmtunJSa. 
Onjralirn mWoJCttH^jjj fuofmt (0 , Aojosraoalcaimlrmt auJCJJrm. «j.W.ajariu a^ajp ajo^leji^glroimicTOi, 
w^9J a cruj0iO.ni. «ajcyjj.r.aj^an rao,f} *,y . eartomrt^^^acrot*, rffo*mrru<«** (o) #»**,$-*»)& e=-6Mj»ip, am , 
HOioaJ c^oJi^l^croi n©qi«jy, cnnrjl (cru) afo aou1fni*|.ol fwau u rt»ooj1. i |i.or«»-rr> , (trut; <oj.) 

au rcoro-yrmwlacrlnto)^ , mroAcor<T»1 h yi5rro> . ciJJwolPj^^^.ail ^nojjrT»;>-^. niru *«j. o^njej. t>em. 
ruaulaj ad^ls^ oroito.ao rn] v ^^ m ujoWku^. rS>j Wu>**1*>V> ojUw^ W^'-~J>>*IK*s 
ojl^oaj^-ow. (j.J.l.^lj.UJ^.n^, «^i^^tn^,»,*™.. ^1^4.; -^, 

raoMlojlwoajoj^ «ro. anaaaajo^ucm. <Tuj*<o^ m *1*nJa ooto» ojo^ l^ ,«-*>, . ajiWo^. ioJ^uT^ 
orjjmjl roo*^*, cmrojyla-.es a.ro.oojo^om." (-YUi.) nfl>nn A ., n»*,j ,., Mftfc * ^ ai^,^™^?? 

l^am^m^co^^gow^^.ol^mwin.W rn^I^? X "^T* ^™* 'l*^*«fl«" 

r™T>n fflM ^*^^ -^^~» a^rr.^j. 

n^mmj"rrn ciWdnu^lAg^^. ojlojMgmcm^ a.lu/l-n.,., -rcaja^i -g, ,**m-u»j.w «.luii ^^™ 
Oajoaj. njacojajomlaj. co^rooj 00.01 oj.-^rmloj^a. *-„ nta3l .^ ^ &**££ T^-J^J"*^**™* ^ 3 *' oibj^^s (nj^mirr^oo^lioWj™™, . B1>blOTn r»^**,^ *,,.., ., , .. -.-^-.^ 
r m olco;1^ oin ar W T.,a^o OE j, auroiiojl^JOrnJl^a^s m.tJa-a-i** W3 m u , ^± v->L ^w^ *^ - ™fe**>i 
eAomlcOinTjruraidJocroo^ocjjej^^. .jUGjOno^ ajo^anj: ^^i* *»w3*» i * i .«in i^i>oVt. uol^ 

75. *rBMto«)1»on3o [ffl08«s/iea> cmlaorjon^rri^nj.neirTaM ^ 

^oo.ojssI^. ©ruowl^oraj nnej^c.rjnjmo.aT a.aja^i ^^i>S 1 C , J^5-*4 

mj^^l^Ao^ 'cintn> u 6njlrxo » [0^ w artj )0t <TOa ) 1r6 ( TjTcr, m- i t ^^ si^C^ 

ms^rniroiosro". muA^aorM [mjj^l^gl roo] «y^^ ^ j ^, o>^4 

^hj.,) ^orrjjc m o: ^ iRS nmn^mm^ niLJ* t „ ■* „ ^^^^O^j 

ojlrni cru^cru^rmnaj.^j- 4 6 ^ft^ l 9t? AJ^'J^j |^ 

(aurano® ^Aamw., «aomu. atHonejihaCUow,* nlS(11Un ,. * "^* **** «W****^ 

ou-btT a «^^ ^ Ji^^,"; J^^^^ -^*« * (£»00 

iTOttjcJaojj rtomlwijo ■B5Mii1aj1i/c>o ( L ) *oojj Aamimi**TZ! ! — - 

.»*.. -««*, ^ MlflJ . ^. cca^r^^r^r"^ ^- <-*• — 40. cro^oa3YD>3cbB 'agGT^aW 

m.&pomnaja wraojKwol^nn* — oJaJmoBDo 85 — (i/toa/!* (Oi j <&£tijra u J 9 njram <&ore^Em1t&cn^o «tbrajj&momJtojtE^mocnj (sroijyonni * 41 '"Si tl 

rfco moaroTOrtra?* -^- — W 1 C^^P 1 ^! ans>d&o oiotEnjrmlral* 
1. 'ooomlo*' 


&J*3** 
2. (jd-d) aojaccnmoa (aTsmcmralaj^nraldjacm© Lojitoo Jilt^ciSSl Aj-* 51 
ojwo&jlcootnj, ouraojeeraicnaco mwgjoao^ajns^^mlcmsiLim; '^ ^" r 

3. AJOnJo einJoo^ts^^cmojm^B, ojomjoraraioruo mjjlA 
raHda^cmcucamocojjjiaoJoa: Aolcnmoa»! tra"ioMaomausT n^si S0't_kv3J V?ilSl>ill 
«©jcmatoD; ecmot/^iB^OTijagnJoo, anoojcnpj,06>m> rt%rooaj^am * IslSjT'' " s f li " * " 
B^ej. irooj&o&JcOAOsm 11 t^&ionjaBSjsajM ra>1ra1ajifi>nipima -■**" v>? tt^ w^-* {d&j. iTOOj&o&JcOOOem 11 (aQ)feJ0Ojro3e>scq>») ra>1ral£j^s>oj£jtoo. 1. -- «naSiSla x. r ™.a 2. «1tf^itaMit*mmmm-iftii&** * # mm#fpfim**timmv 

xy & t,utQ»«u<fflo^tnwD> ^JJi cmraojK^moc^ 3. ^jt Diaiu. ©luao^anojtA Vj di u ^ 
tmuodmnoajo (oSMt) WJn^mnaaj/roajm^ JUUja uan^omsnjsT AolmmoKuoJc* J Uut acao 
ayro (asBorajo, Mla^gggairi JIV araoraoa^joDOingj ^l (sraaimPjoeraj di wwai&aL«.o«m* 
^41 fojTra1«>afrtntR£0? «n*. m^nuoci&i, r^ ttuaium»*. m<iAm ^^ mm^^mn mtuonmtm tn^m^toLL^i 
«rooj«x#o roararlrcoo ^AJ^jamiiaiJA. raAimil^rtjciT) acmij, cnismojlawoawGis»^^ e aii6, s gsAajrttmi artdui 
^lajWl^wmij, JjUji nfficro luo^rtroi, 'oarau^oaijaaajaa 1 agjcmj, coa. ruloj^cna mrt^coflg 4 flOT«nfeii, 
•Jj^rawrt Qj 1 iarU 1 fl>ffio<nj an»itirai v ti>* gowwDgBJ/rntoarni'' m ojDaa", 'oiwoM^am, aaaotoa,, ^^lcu-, rmrruniiBi •T*V **mVl m*m*u:im-*"nu*' J> W™ *** C aiM^r^itf»©™«' mi«ffll*w« *«P" W W^ 
nM> v ., ft j*^*^ 4 e oo»*on> «£0* ^^4™ «aw1ajlLMaj«imtixi-«Kn « t ajmjl^ (nMn tumiwuulifli^ 
rt^fr'**i<3> 'u«j •J^/Riio £■*$£* ***i1mj J rulajAB motA^crottn* . 

oiol c vJfro'rtha.-u1^ ^mx^m>crago^ fromJi%Bmaai> (iBjyonOJ, cramrmroln-jleJ acuatwm^o- a^wfaiB,1aj^ 
nilau ■■tiTjj v nnpi. aB j t «Aogaojo g^m3CD/]m1<MoJono m»fUA0«tfi1ftj. n#cn>1(o1»<M> ( mWJi1(oJ(|nu'f(wft*ii. msna 
nioni A^1i0^o7>aji nx« l }oi1«t3iu>iAgo<iy wwai1uuom>1*j0o>1fo1a>i<uaam m1oj(}foim1oa^g8 . (iptyono^ ruoajm»; 

4. nraojlc^jrrul^ojrogjosi^m (Hro^o^ajlejoSo 'rar^cai jJj\t^)^<J^I^U*'f y 

*wb> ' »o.g1(irt [nvartKfo ai&' i t&ji i mBQ'\«& ] roKDrdso msrartn^d») t*/*fVj '*1l«Sl 

™'1(U< ogiTrJorao, raraojro (m;aLanM u s a ) roof3iSBi3g1rtf&<&i3l Jv^W^*y> 

«isiriujrorulrmOA. OAJcaj^nrorm^ mlsicm ojeisulaj^anJOArann . OiiWdLi^r^ -^C^i^ 

4. J>l; u fo>fl*fi. msroicn >£icail£j; «l ^.U j rrjiD^Ono^ojlotTo^rm^rajroTO^^ Ij^rijTjpJll ^l ©2» 

^wiorat^^^roD-plsi.©, rroitul^jmjl^aj^o^ls)^ ^jji >■ n^rnio^colmoriaJsr^l^ijAĕCP^rta® ^ ra* 
ai<D <ns roVlrol<srarm roolsmroi^ ms^rao (o«cr\)jroaiJaoorai smoggrao) o*Jj tjioa^Kraglrao fm<olrfj*rJEJ. iTO^ionDi nmojara <mm>^ml^n^^AmoaetT>miaiii{m<, . awlnem tBioojrekoa <uraojcs% raww i<urai1 
nnpj. «u*,jj*fr, «. b «adb* w m ds^to.ro^lAo. joo^od* Q»aion» v B. •j J ffl1a»1rao Airorawsl ms^armrmi «609 ajrewl 
(mooa^,.r« oi1 ( |, ^mij mjoro., nu^i*Hnnn mo«a* njom <, acmjaj^oroioraSnji^OTa;* a^lo^djaojocoj. oojp>aT65>eft 
AWdi^mtinjDanu^». ^ro^^g^nlrultts iojujj.. «rrogyot*^ numi* t<o*ol*«oJon3 •JtminlQiri afi onoomjatt 

ItllPJlJOpio. /tld>fU<Onl.iia HiHr»]. nros irtnta ni.imot^ «mn^i n • nnnijoyo, AJtoojAOjjo rrsgj. <ros faita ojajmEOOco omoAjjj.a.: 5, «mojra.Dci co^rru cn^on1e>ooo Bmraica> oC , rmoojro ©3 £jfi ,>*£ »>*<* 

au&oaj» (nj&j) cnjGUidj.^ulAg^» aiiosmo^^osj^emooal, ^jV>*jA^W ^05-4 

ojjiiyo aoarao (TOffl aocrjJoJ oB ) rm«rr3a sis oaujulnmp^oal, "">*0^ (V d>\V^\ % 

rmoa.jioarairj» riJls1(^i/o1rfKH})^c>jocTJ> es^mldw^coj,» stojcoj^. . V> ^jS(/\v> , 

OJ^Aioi^raocijjrrjsiAoem^ rmoororaTjjorarm (gru^ajm* gjajcoja j^S^^I uSu^jSU. 

m1aw^gca oj3cflociJCT>»1 tratoi a)oeri/) rer&ojm roiro<6o a msmroj Lj^^Ij l^Lii-s 55(j4iil 

mmfr t»ojca< u ro> . rrorailcnortio anurro [rJJTPgyonOi] rBTaojnro *<* K*9 

nJlel^ (^lAtj1aj ,) rm^opjoc^, ^sitjoo taJ.tnl.&orac/ol.a* CT^ **B A *>d 
^«ralomcojacDjn?) ^^^-»^\-<{ 
ooio wadWD ms^JSl, tcurmlioracral^ ™ (^^§i) ^^lsim r^con, £6mo[n/1 vUp ^ ^ =^r^zr^ = - 7::; sxz <-*> n -^ o->' <j> i 2863 6. oiinaj*™.. (en) «^wmn^pgj^,^ 
irfMo ostjjI^o oj 0rf * «uwA^oBrt (iWlioa^Wl 


o 


BTO^olo^^oJaslejjggoj^ amob^os (odKHl^oojlam 

srac»] cwsioiwjjto. troojro, rtnarumltoo wlwj^rula^dSbooii,* 
oj^joAJlojojd&aojCTttl nJoaJoEOajmo aiws.&ayo euua^cnt, 
(iTOttJAiuoay»:) 'eiowjsgosrtAMlirooaojt «mmy.sAHri», 
rarcolojj^osrai,* ml o^^o ajcnrtw^t»*»^ ojli/oo&jmoaui 
lal^tmj. [ml^oAoro^^. troolnj^a c^gyooolmao 
ofluoaaj«a*rtV\] mmff9*tomfc «J «"juMmnajl^*^^ 
mlsioio <&oro(/) u tr>a nJloJruoo^cDj^o 5nua» u fo l ojfo»M lJ rnl 
aKJon^nDjjctM^jya^AOBJl-, sjejl^^on mn>At/Dl<ftti02>1aft 
mlrrra rar&0Je>f0 cnl «^jffl&^sj j #aj j <o»aijj j o eiruaa^rmaaiJ « j 

o ? - ■'11 • , rf- ■7**»— • 8. 'amajBgas ro^l^nwaojl rol maojA^.jj aiocrj"sam* 
«Ajap^nnnsjsg crojalroojocroimmlanoo rryjrbjjjsoagl^ i&idcug)» 
rol tiuaaJOBl a jn«iia.tn»j ja aajacajsrnomi irarurojns ajlatio 
dmoa, gDsrn^c» [BoroiOa^imoi^eaoDJ, m*ftgMnTl*& n^crolru 
«lort colcr» cocmo^rmmitfnojttroay* (^aojoolji.jla^oToaa.) 
rrjlomjcaiajooiio, co1ai;6i(ro> t ojTrocooaja^sTojmocai [tututonjuooe/) . Q&i& 


7. ijU. *# ojanlsacmaKi jJ^jl m&Aj {m/J.nnomjm.) tMR[9 >-to ,u-, „ . . -.-^^^ n :£ &j\ ijj. ,. 2864 40-0U4: »i«9»oij»i „. J4 

odo«I rrorrnorcroi alajcro. [sulmoiiiOToijmoglnSJ ml «gjsicuio- ^H^O^C-'*-" ^^U^J- 
»iamro rtnloiaAglBJrnlrrnj *,o,as, rm aaio mrarum rtnliogj. *^aIesJi>2JUi»i' 

ca>ocn> . mT ^.roi,«rn6>aj<n) , '(Bii. (TO@ansirrnco)06m u mnnctnmocai t j- ;i»*i\ •M1kI .•Cll'. ' £ ,*-»U csrarueiro Injoojwlnjl^.aco^. aojsrnam &, ^b. nv"la1roaiocTUtcrrro1orrSn m>jro«»w«iraglc4 
,.,\j., u -j crn OTtruaroosj^^mBojroaa) njoto u aom. o/ucrn^ ,4. ^, mrmscoilOTmnrormrusimaji., aJoolcai 
aroraaji. ^y ^ .BBojrtysis OJ i mD * 5 , @ i I1 jj rr , 1crn , n ^i^ ^5^,535,3 ffiOT i l8 ,gi, D jm')crrao -,-bA, oraru 
»i,«e ■trwnwml^airtmin», ^l & mlcsucoioo^. mlctusnrcj, ^ injcowaJWOEjl j£u rtrrawouj 
81 ra,rol - J H""»'"» 9- ..li/ rorcjrusw. ^0^^0014. orusm m JU> <tjV!cr3a„ fl .s>a (anlnJma.gHrcSI 
™ "»«) f ^ mi ■%«» (o«o«»8« i fflm»io) A ororo, A aruo ^ljs (oyirtUMea. ^ rorarmsjrorm alru 
™. «^iij «(jrmo^ mi ^njm^ Aroj™ a .j Wo ^, jny, i s raffi ro, S ,rmmi a6 rnjro«a!), * Jt s socot. ojl 
scnit, oro§. ju onnimuiaBii, ojcnjlaj " " * «.«m Si « 8 04)1«« ™-^ lajaMra ■*>««-« ros™,«l J ..^^" * JJ ^ ^ 5jl1 -' ("»^»-~ •G _- "J>- |. aaG5 40-mn: a^m^anKH «o: 24 

o>-i__n1*mmi_h s "** *""* *™fl_'*yo_*o.. <>TrarmlCTt>ioH_v&o. ___ao<-fln' , -o iti^ojDOrraonewira <u1t*e1_fcrt«m, 
_ D ._ 1oil _* ^! * t * DnA AO » - AiaJ094<oomnflj6gfuArt«B l B mR jo. cmAdWtmJ^t^lnaiMOJort A^o«nwn<»«A<a>1 
flfi- 1 ««L^T^ "* * re * R A Aj1 - W8n « r "-»'»^» «prjwoc». crtlMmriMaiKA «niu^dwiwrt^ eonl^mj- (32:11; 

**«»- _Wl__jl ^« «i^iw *t* ^w ^„»1^0^^: * 

X, •HaoltfE>«TO» ,, • /mj.-_j_ aajAcm^gj») mmoVW_rmm1.t>S njnahs^mwnlocAo nj_m>_<OT^-_ol_4 {ru<T_ u <-io 
m*™min^mn#te*qtii*e fmill i M it mt *. .*-_-_ cn.yo_ic*__i ■ojnui/ (fl_jo1_-w_r_-.1) n^s^i ra» 
ov ^oo.otm-na.oian. e--ni-e>0J_J n____1t_/) a_._*i aiuma^ Bi._t_2__s ooaro-o -aoojsl aoj_K.cmra>1mi. rrjTtts.oc„__ 
|rurm1r__&j. _j*1,__,.. «,«,__. ogmJ m.^» S B^s 3 oroi momj-Ao^mj-ij-tijrjmocalmnjaomjoo. aejoa..©. rm>_t>_c___ 
^^lmiocuB.T [^o^Loled^o^lo^*^- ^cpj^. (mj ; _-_.) 3. „©«. alcuc-jci,- ^ *__*.___. 
•.-Han«A c_m>* Qrat_rDio t _,o ! .o.- „u jj^ j__i ^(^syo^aoj, uim- _u1_Jt__^tmf_o. ml ojm. roc_3a_»>_mo_!) 
ojjmD.t _>_no rar,, e. : l.ljT £__,_ 1.1 ^ (<a_^njooj, *jlP4OJ»1J>-aHr0i ru1s1_gi<flru__roojro cnl mow.-crj^s.- 
m<tftA«tml)r.ffirr_. r uO;_- i nnrmo_ro''. (__£; __.) 3. «rooo. 00.1080 tr_a.xnaar_s>n*o rnpeooj^lrc* r_T.t>jm_QfU.ojVf> 
lajO(.tm u ixj1__omjDo»oc>_o (.atumia. ml«o_gml_>ftflryg «__,)_-; \iu_ra___nM» gctn-ro. ej-l.oos,' agn**, 'rolro*., 
ri7_ar-_orm«<-1 _j_1_**_ * «.jcm^ (j_- ,!».,_*_. ) »un_-^rfM_rl0, («_,_.) 4. <ro,-__i. ooJi-m. ™c™-*fl,1jj_ 

amjoc- (c-04: n_-Mn1-f>: «w1mnmoo.ru..) gwon1cia_Q -onlaij ^mlm" -Joacpi-TTBrmosm". __on.ro., cooapjoc- a_j 
«•*£*. 4i_i1j- -jnc mo <mrmorx y 1,-l^ lo# .... ( -_ r _ i ; ^ 5 , _, mir __ of - Wt ,_,-__ „__ lmi , ( _ ( _j_ fO n - 4 . fl _ Q(tl0 teuAOflwmrt i 
gj__d i<uocu__m. (ir_io_jo_m w m___*.ri} _wn_«\ nJl_.a_jlao.om" «n1iT3tna_> n-.-Turo-Wlsj moWomm^. «-u_o* 
tmcHnam nijo_iADMOJ^o__1oi_ M . & , 4 o_u^nan.offflo_.._>g. mal_„w__a1^ i ___ cuam u _omaj. f ojimor.r^ ___,__. mjr_>_ 
jM_»tu i ao«rt_i,_« i . . «^«^ejj. ■ ^^«_*t**Wi-i«iiq«_*^i*i -W-Jn. flj-_yar-o cu1aro n.»»!»!^ 
i*__D___e_. «icionmi-rulwo^jlorilom -- OJcfi o j 1 ____ u i^ yi m .. <-T.^onr._aj1omos wtosrp. ortnsl 

_w*>o___._. (tml.) 0, m1.-n._n.-4 _«o--_».<m->cro, ft1cTT.Ag1<_lmim-jBa (nj1u.o_ja_>ic>D) -rci Kn.sm©., ___j__*._*. 
glro. ro1trn_e_ ohj rm ffm_u - g6T-0A0cn1ra1_«__>C->1__). (_£.) 

t_>rm i a-_oo_jm 1 __ i g _,ioo __Onn_<ra___o_ Afl,s roTm A0§1o_*o 6 r8 i -„_w_- o»i>«>iw£u1qy K c^l9<^«eic_VI (o_ 

trU<j-"rmom1<__1§___ _W A tn-Jtro*™curoa__o_ raio> H m_j_r»__M. &n n os rm,o1_. c ro <m i rotmoc_/],_1_ < >_ a , moJU 

o_j~mj a (D0c»1 „K_l_-« fc |_ _j1ĕj -,o__^_oCTr>1ai 1-9)00" gm>cftflna1oa-.06TT- w on.o3nrt. ruric_> cm : 'atwo» u ot>.->ori>i. 

ctjT.e_0r_o o <Tj1flr>io rm1m A o_oDlu*1_i>1ftj. (ruonn__b mJ w __Dmm_sgr_ict> ffi 3 cs- _jlaj _vs1a_ot~mofo «_'\ mmmjlam n-troi 

«^•lOtuo^i-T-m.AP, «mwoog ntt^MAi^Kl ruroliw-1^ *_._. ««i^^jMiiwl owajr- t«3S«fl»--l^_.- 

m» trUt><icm--Om-.c- rroajco^ -mrad^aromi^Co (rro^D^^injlta^ mlrniisg r^t J0 1,fi f _ooim3@ i _ ctobIoj^s^ujIoo,,, , ajmi 

ojom ^otMmaa^irmi. c aW ^o rt r> i o jo Si onjm^m-mana^Si msmfi**&**tfr f *j J *^m imBo « i oj_n_ t^-l-t.io,!, 

o-uci^crncuBwcrem^w^r^^ mm&0mtmimMitfl#w*mp t *p*itiifr e-mDAiajDmj! a_m 

tMtj-tomlmi, m.-JMDB^ aajn^ ojroiruomi- ^oram>*Dcc_y^icmrmom> B . na, ajaslcji.ommeK. (-jaj_.i_ >Co ^ rarawonai 

cu1m . am.-ua.oio rm.3lc_JDrt_Qr-.aai. 1«"*«».«-»..) ©so-lc-igg «^ «_ s 4 «nn.«ioflw«n-, -.oi^ Aa_ao.- raa l to t 

m& cul-uom, annocmiojoc- ojncuc- -.Otwmaoc-lOTlo^emrooaiai-ld», . c.n>_yoc_>i ga 9 o.1*_rm nrjm_. s _ ffls ttua^sas,. 

an.aj<_ 1»«^ ^ m ^-* u ^c_j*«- _._, ^jl , j_ Vl -^ _ j^, ^ ^ ^^ gfmnji ^ 

ficmrmcTUina_rt5mi-_c-) «^ocrnooao ruoc-.arySicmi- gr^_n- u 3r.Da- -,m i ftM i o n - u oio«,_,_ Wi . rraru,,.»,. man-ni 

pjlejirum^sraai^calml-...' {jjll ■ #v 0*) W«»»»*. «i"J« Wli-^a^i| «uo^ 

a4n_i--l<«a< KUMlm. tmmlm**m ajIeu 1 ti>>_ d u ai __oco-m_ J __.i. c-^gyoaa^ m1u."____i 9 _i rolwinwla^ojBjcroiinr». 

aejM^o. j^^ml^ fi^V i flAoa_1m1_. i cm m» a1c6^_o_j t n4Dc&rm u t_m_Jlo_ 4 

t___,i*__c- aoni -mcj^l^-anl ^cj-JO-JlnJi <_po__ i -_l cnjtmicu1wjocr-1_.o_.c_ji., (ro0 jm i -> s ^isi.^-raaecDj,. 
ir____o*_TJ0T_il!-i -<m1a_i a^jto^orirm^cuococi-^gg „_,£_, _.o„_ KI Q_o__ i . aoj-ral ib_oj« tnjoratm-u-l-^irmil mjwtojl 
_rj_onu1_ J _i i _s w^mm^ej^ ma.«-_n_J i , mruA^,^ !ariirm w mor.rm u mmo_. irno^njoioojracao-ntrmi -bwidtoionan- 
nfl>cmo<__, -Tj^tr.owrml grjjl-is crutum^. twa-otueaao.a^mijj mjcmiBJlwjacml^oaoy, , raoajr-os wsumnaam* 
^cm. rUc^cKMn, m^wu^gt* mmnmMmtumnwi* (-U ^j) _oni)«m« «joo^mw. -oamo_ iOT nmi. 
o_uf_9itra Acoam*.---.!*!^ «oajaiajot) ajotroii_aBT> u jTj^mcaojoel oajrmi,., BmoaioB mcrJoiaAoo-i maooorooc-tWJi a o_o_t_. pi«t*»j^<»l©ft|Tni«jSj|.Ti*m «Tilmi Ao^rm. , pwiij «uiAw^ri n^ruAm^aJ^ t^wjOrula/lg^ja <xd£ «»0/1* 
*»**• (Mimas/j . «iy^. ( wjn» mi-AaciAitntjj rjiomi nvjBU)"o>wai1c^ iaJCOJt«1**^njocfi «otojijiilnio-irimi «Mi. 
mn.Y4m«^ m_>»«n.ni'a_1,ya«iT>j- *»looi:> (tvj^(/.V> iAjanJt»n>ora1n>^ iraAnomRjojom ftSJ*y)flraflg mimjojlwjorrula 
*l_w*%-> ,|. av*^*t/>Tu-ir-M*«trn*v*,-m£j_ gy* t^JO^^iocrniAOOTt^ogo»^. «E-^si^AUenaco njrorroVjr_-. mjonbwnii 
r"*r, ■>_, i-n .- iwiwmltii, -^ltnr*^ Ajs^njom^ croonOajraj. iWcuAm^ mjjA^CAtnml&j^. fiiW*w1o<-*-0Bi 
__-» iii>t u-,v 11 .«_, «o-ttIp-iCo i3H4*W4», i-Jcl-wi, .ro,tr*n_.c<> nnfflti1e4i J crBOO<Q) [ w>0C)j^fm cnj u i_Qom njqcjjlAfli6>s 
Atj i-.n**..! nA „. n^linj n>5^3A 3 ™i^i*oonA<ioJgro* t rnio_._> Al^lajiggoj**. amaEJAlaaMljjjiBBcutoigm aJoan 

l\ : jJJ _ ^j ^fU, *_>■ Jr%^4 o- p*U j» j*Ui Lj f«j- <* LiJ. oUit f i:..ji (^-.JU \ju\ a a\j 

f-J.O0O_._2 

10. «mnjlOBjrrulgjnjomosiOJlgl^njncasrus.: ' OT T _,-* ,,.<,,_, 

w _ji_.*o<ip ol (cmsroogos") m^onnjrulcniga «_>>«->.. cifl , bl^CiyJI^-i- 

-»!..-_>_ mlwnBaosmimrmaj.as oi^oujoram^o^ ojEjwoan»;. -£^_^_^f$|__&3 (_&!<_ 
(.o.omsm.) rroaninjlwjDrmmmnaEJ^i ABsml^s^jsiorruac» , v, j, >, s ,, , _ . . ,!,.; 

miraoc (ro,^ mtominaj») (TOajncAjcron^araa.nroirmj'. ^^lUWJ*->--j.> S vJ_l 
10. i J .,i-.*! ml-sua.moaj,. 1 m.a_1 TO _rro1 aJ ,oj<- _...., nraajaraos, ana1jy>,ua_.flajsi «"7. 

!----!-J^ji__^^ 

cnlMic- (-nm A -o_na«-,*li_im 1 n J .». * ' < re - n ' fl > ra 1<»'>«~'~i1<wira a_a__ wn . J e at3)ftf). KOjyoo. 

11. <wru*aJoa_, i . : «trosraai-isoasry! smssBaa -VI 
M*a taJoaj W|S . Mm^ s Ara ™ .; msrBi (ajoojwi. «iruln/t <^&fl__< ]_K „ 

»-»0. (e-,0) n_oo. aJ «____. i . „„,«„-. (er : i6)8mncns) Jj WHWtJ&gto %%%$ 
11 . l_il» naaiA cuoaj). u, cim_-E_i(_s oosru t_.i mt «-___ 

oj_.i.) ^ mn ^«^a -rtan^L. „3-» . n IT? mm i S7na -- s -'™'i *- !l 9Wr_li(ta-tO «m^ aaooi .uMT-r»i, ^aotnmm, -jajanim., h jf ZJ~* 1 ^** ^* ^^»-.(^04,00=) ao m ^7^ ™ ^ aaj *>J «w*-»n «a«m mnnlM^nil *ra*» Miiw «»cn»M 

gp» mnm^ajamrtmj ,&orom> .] ^tmo^, (gjoa-joo*) aft<tfi W&H*™®>> 

AriajlMtA, £cmtmm ia «onomjCDOB» (mo&oaoiajlmA (anuol O Aw\j|^ldi *$[; 

Ao«oaJS«»4) «&A A <roj. ° k *•*■** ***»* 

13, (matAo B^nw^socmisaasig nttwBowK» Aownlaijdnro ^ j AJi/AjSii ir 
dM»j. f fln 9 AO«» l OTft i tmm>j cm«raoc«, 4 («w» i& j.) tm&anoro* . - ^^ -**/-<>/ 
^o^nmm^w^ oaic^m>fijm«Lan «roojrA. (cma&joaoi/jjl Bjt/rAi^&^J^ JjSi* 
«ejcosj •A*tm1«jyg i ) msdJG* a>osm1^icroajffl^oe>ra, goao n ^y , *£ 4| J&^K* 

teJ0iul«jj^ht»1^ u ^*^ ;>>^uj 

14. cso)<feaj;ofna, rotme [m&Loajo <&1tf u ajm>ieo fl ] rsro&jo 

aojojlmjj (roo(imo) mlr^^gsbawdjoltadwom*; mlsjBOo &i$l'dl (S*£^ aj&l $8&Mff 

nraaj^m aj^glgji (ttuoActn^^j^) aaa^anai, traajlwuo , f _ 

crul*^^ ((grocmjj) rtmTOitu^oajocni^rojtmoajj. um>1. Q&$^ = ^\i£$$ 12. fi> .rormij 4 Sl^rMinm 1 ' ^j»B* irogjoojaj ail^^oiygoirt -M «uamaolii* 
pTJjT cnleoBOo rmboj^jcnjt^, «ilyj Sj «raojomosjj aJf&j oajt&da^s^cmajcaajc l^j mlsoso» 
OJlwjmjldwjjdboaji» 6>nJC3j 6 ^Jft c^cmoco% (gpml) ojIojT <3>£j°ajm 4 tmgyooDiartmoero" lr e 
cmrmmocoj ^ oia/l» (-moooww) 13. ^ **ajoi ^ ^ mlsjm*** a.oslcmmroicmaimrolrm 
0-» cmsKdo a d at>°soo™m30o p j^ ortKiBO^ ^aolAnmmjawwj*. OAjogjmjj *lj^ t^^o^^i 
«fl<n>i fcj «n&oootg* JSjlu ©ooooGJo^jldjacmrai^ Vi tro^oaroi vA ^ ainm<o>s»|usio-o (Bd* u rm1 
ojy^msaiBjjCmojta 14. 41 lj»li m^^mtm mlsoBoo rtroejoaOjjOjloTm culgldwaiic* 4 ^^ araaicw 
o^iffi tt Ag»o>oi0«n(fflO(flii0OMl)«tfoosi^ ^i ffl«»o, tmm^twwm*, db1»»ai«r>-»« ./jj taojotcmwo 
£1^0 (taRKm^nj^tmlpp-igo&Jjje) w>ro1 OjySH anoaj1</&jocrul<ao> 

©*<>. rm1rto A a1 (aj ^. aoo^, aa-ujmn^igg on^i ^m^ eiaJ*<w>* amrH^. 'ml^cM ea»^ 
*1g a sttn?ij J^l0mw&mm^M*^ *&#*****& (laiBAm»mn«»«n,.j o^K^aOlcmoj). twau 
(a*syoii»flB»oaa> anjacowimlwlTOnowes £ajorVmDCj><fl«- WRiOani gmmb. m^i^amej nacn» <t>1«tbco tB»onaouF»d»flWh. 

15. ajaojlis»^ goa>i%<majmosm , 'm&utn ' oa5o [mjl * t tfJ *. ^ 

aoooum«Bm1«>oao] ^romj u>a>06m u (rtrocum.) <u>oodo »»b1 ^^'^^y^jjjlj^j-» 

o»ortJmoro1ajamlot> t ' imoo? gogUBl<da^cmojro«0a°an©t*a {&ej°aj i Jltitwi ' 9 Q\ il5 

m<DJOa^fj^fmiiooJ e (tmBjjJOJO altajoS) rtaBoacia ©^sjdbo^cnc); ' ^ ^^ 

aJrocru^aJto. ,8*™^^™ olajcruejtmm^olai fm»o§ao. i^W6^ft^u^(Ji* 

mocBoltmjj mfA*£OJo<* ooJsml ;— ^ ^t^K^^ n : % : *■# ht- l • 3868 40-my ! «jm "«•,«. ,„, 8| 

10, ireiowioimj, i*»cu>4 rsmeiac»] oojgi.iwij ojcojcm 

slom>.. mcuttAs&artrm' tnionccciomj Aoiryaj. iTOi&jonnjojlcra e cili/y^LiAiji-W 

(n»s"«raamffl3a>!) itio«ur3>j acuaAjrrnccngj. mstm" (SI^,fi^30«T>' , *# >< »•£!» Al f lcv J^Si 

moiwijjTnJ-mj.?. 1 n^a>cnoa», rruAcyouilajiBilaiioaii lragjOaoj i«t. . t. * i/,A ./ i(,», • , 

culmj rtwm I OJU*1V^|jJ! # ^, bftQ&» (# 16. ^jj gonrJrrorumosm" oWjJi nJanj1.a.cD jj^ lTOl«OTJggalfO0crr•o' , , maiawilociJo geui 
ow"uomotmj J. nm.rucra ^jo.Msj^rrnj c ,}\ (BOjco^rnoaij, slojtt» v l # <j»njsKi8o <fcEJ°aJto 
<n«»9. *ftim»o^rm, *0(q mm «.jnl a |j .1% ,j. J. (wnjrojagtm^ancunl*.» »u ,3. toaoJo a> 
Bl.a.orttMBictAmlm. j3 j mraogan. mo^toj (ajtmotoijyj) mi^&jmora j*i fj! ajcocr^ru». * 
«■jijgjrm aloKrotr,™ 16. f f , „,ai»o* i cm encutru. ^J, aaj gw 4 njrojrmajc», Irurcj^ 
«^jcronjA „*. V mo^m, ,Pj (wrt^occnaoa.mciGy) 4, j, ^o^^mtĕoam^ ^. rroojiyiai 
mlrrr» ^. oao^nocr*. J ^ 06 m s dU coosrcj,, c^un^j. j ^ *,j| j, «m*,™» 
ctmBjoanjailmorm" j^S cruriajoujlAocolcnraaii — .-.^T !' ^ ^ " 4 ^ 1 " 9 "^" , «-"-» , «*»> «isajla, mwc^^^™,. „» 
•"**(*' ! r*V - 1** * U^) -»»• f*<*^M MM « HM ,, ^oAr^oJ, cnaJU-2 

z^z:^:zzi^x;t^^ **** — w «. ^. 

-^.^ ™-— «* ™*-J «*. 

ojl^jocKm ooju). msctmnjrmajmosm». " . >"»">* 3 

—** ^U. «^ crucnjoa^ (^oj^^ ^r;*"^ - 
rrwm' V U.I OJT^jotom,, ajlcro-ctnoc». 4 ^ 0aJ0 * mtn, 4«S («ojw. «^aajcmjai 2869 
—Jj cuejB. „»«, roajnS „4^™^«"*™ !^T ' ""■* "NU*-W^«i ^i^su^a^ 
BM ^«W«.i a ^ * «.4 eoo ^«040,4.. ^«««.w. -, j0a . ™ 
(«egomosMBBa) ^ ao ajj^aiati) «ii« 4 «™i> . ^ «^ (^eow^) 

^rtart^-JT* , *«? ;, , } *** ^ v -^ j1 C^™*** •w^is» «Iajowto (ro*Wl 

«^W> ««1«^«. majffl4Msl A e ilS0Jj ™i oai».,,!»» «.,«,. * u<n n nm4 «.^, „, * 20* m$g>nni wiaa&ma (rf>_,oa_>) («uAom* (m1(7B©ocn«i *cf*$i (/P^-MS-r* 

msimn^crn^,. iTOai<n^aJ^os>m trocura 0Jj*/jfl(fij£ (ojorara> u ij_>'.) J* f ' V '''A^' *J»*ii' 

^cmajraoAt^, ta»o€Ka>ocrnjfliTn6>cn> m1ra£i_)0m1<e3_feCDJlgy, ml J» < • -tV*< 

om__>BOc_.x« fTOgjOrtoinj>6XTi>m>asm u Awn&jo*. oAca^acrrKuro* ^<J^%Oy^H J 

a_.1oDC0o.-3 

21* gonj& timWlraS cro5T2UfT>1«wjoo1oej, raroao-h-Co , ,__,. 

_._. . . ■' « !■/___-? s_<fi : m t < . f/< IDruA-jojj tcbaemoma^jo, gDrura^s m£cnjj_m_.o_^ra£rmrura£6>s 'i^^C^^lciu-W^jJ-^ 

aJraj/ucruocn* f\$$ro1^mcB.om.£sr_30tn.fttmcm i (m_jraV. aa-leja t ** > y& ^ | ji> ^* »*ji j/«ii> «*K/<*^ 

• 4 ancVJ ftft j WiUMn-.-M-g!^ (cmu_aja ADajos^glaia) ♦^JJi, e^/™ , . 

jgmjsjra^ooa ^a^oolctDcura rroojri»a»l(Bcra. ci®cm.§° nracu U&^I(£ulilJ *P-i4^ jS[i* {jSlJ 

ro^eis oJoruetjtaoo cnlttilraraio ttiroejono^ itracusim .-Jlslsjj (wl *_i>_U»5 i_. *Tl ' _.*''T* t ' 

«a-iTaJJ). raDajOrtOjjCunttAmlcrr) 11 (TOrusiro ros^raToUj rt.rfW_1) ^ ^l^^^i-U*» 

-JBjjCm ^Moogjjo rararura-wojj gsmoaajrojan gj. ^^C^IcSdU^C^io 22. ro&.j>\ (roojraos nras^-Wira* (ffR>cura£6>s ocroiajAc» ,-M/* j-j-W »<*a ,/<{ /,a 

[P>5>anj8iftno5aoi-] «raglojjAgjaKKii/i 6>_ugjoo i sT_ ! ocj_.')aacrra, -^^^^l^u^^^^-Wji-rK 

a(7jcm1§cu,l> nrmailwjcrul^ a^frBg@@_ica>offn_OCTT> . is©-£joo_ : |j08a -£_$l 

WTO^onOJj nrac_j_>m rulsl^ (tmlaan^) . mW*j <a,a>oaj)I _j,L ,.; <SJ? 

trocucd oo^ u raimofim u ; tn--«n1<f_,ora (oV.<s__jo)msaJSl «a,o1cn_oo *m**l>*-B 

^tucno^. Q ^l ^ ^ ^ -o N ** __«___» .,_• J^J^ ^™ _*_L „__* ""^ ■**** 

___ !=_=__:__. nd£_____=fS 

_l * 4 __ __^«v-»., •__*,. ^_-W__ J „ 4 _e_ 4 a_,_^^^l l J f "^"2 
*«*»_(_ r* A ™a, roios _«, ^.^. * ' .7 J^j^ "-^SJ «Rjo-.i __a_» 

** ^.^M^ * . _» 4 __^^jrTT_r" ( T omi * } 
r ,,.~« s ^- „^_ j. __ri^r__r:^_ 
_?_sz__ r" 1 ' "--* — - — <-*> ^-1- 


^•c^mr^r mamrio «osi-a.iej^i ^* iUW nno«D«rtoa» . miooimciM^ ij* agjcm^A ruooomn ^U 

HOaJOjnSi ( iMOfQO& Y <m&>fi1,xJtK0l v Ujf aggruoslCjaitKOJ «tilAwmSo » t a«lo«oo,l» i( ni «wdOoroB.ja. ojcwl^ cum1 A m A * ton^ool^o^i^ «uo^o,»^ tro*» 
«o*u>1aj rulaJttoracM ttnTnmiatiauj, <fl*1«roi»iaa_ioatfl Si a* , 

25, (BiDRrssim, mamies njjwAcnlanjgg ajjLoo&maaj* 

oaoot w FBR>a*>i«>s wtbbj^okA tewagao. a^jrmaajoo» mroaj* t%& fo^\^45LlS2-w 

njo«roin> o : *fB»oifiK*o «»^«8 aJlrjojcmlgjojrtgas reo^naai^gig ^V*4 «e,*-*/* x, 

OAOODi *aca^ojlo»; aroojmlejgg cnj^nnl&ng {««awgjsi' M(^K\%f$&$S 

tmmoorm) e*1aj1dxi njata oj1o§^a«ft><iy* 6)^0^0)10$.* moail ^#i$£j i%S^| % i^ 

otuoei^la^tsis gajoojj» aj»»1aj1»aj1ejftjoftfln go&j. [mrnraji ^ .*<_,. < ;, " Wl _ .. 25 ^i* ««0B«m> aroogao» <waM>1«» ^oijcjyooa jU mLooAmatu^^omi im* * m 
<xn*s aj^artmlnoi 1 j$ «aojro ajo^i l^Kmdweimpjs^ajlc* c^ ^ wom»« 4 *isroi«a 
mwntaaglMg «*i>j croojootOAiOs ajlwjmjlgj i^ «yis^ «rlon^jjiMKnMtaiA (bojo^I 

OJlM»J0Cnj1«&§MS grt_JOCfl)<i t RJiLnoia J^> jVl OJS-1aJl>?aJl(t& ((MWlirja} cawgjOSKO) 

«jtn» (m).mmA<W* »mmAofljflEB etmjo^ejiml** «mlascm «^^db^iA^^juo. **w>mw. 4 d*oj«* 
Wl&woB i.aKtt-rmlct.icro iaJ*iJ,arua>aftJ, ^ailos giigiAj.. ■ww1fl>i«a ( «», ajrmo (<n) msnj1««>i uucuoajamju. 
^lglKPOgjoo. *co*ac» fwo^r*mt*1ffl* r±j1wjrm1<0*icm[u>i <osoy (UKAaaj<i«i oJlcro1s pwojr* *aj »•« t-usuiOajm Tt :E*J*jH'Jj-t* 

cu1os/»s ru1ci& [oj»m rus1<&o cu1crS], snnocA mjmjosKCJ sjaocui ^ <*^ ** "VV . „«, 

njys^na»n§, raj&ojcA c«»aJ6)Crco osn/rsim ojlg i"i©« Q «&ca> i «aj *ffir$g* 

cangl oV1w u aiiw«!xo)j« €rox>m ecaja^s cm Q : itoojc^ mlws ^^O^^^cloU-tSl 

§svs ami» moooi 1 molaaAOOTO, imw>gji&1(Dl fjn&curft «^mlcaAra* H><* • ■**! v • \tf*' < 

A^g-j* oJ^o6>jys^fu1^<e,acoa #Ajmj°ami<eo amcm u l 4 ^^** i#j3i*,>#n«CM 

2?. ma^cruo aJCMTDrm^: '(agjcrooit^) ermoo* o^jooJooCTy^» 4**» -v j> *' *ti ^*' y Wr* v 
col wagms osgj a mocrj^cuacij0S u ajioca» rulcrjjoiwjroi Im* ail o»j ^v^ **■(-'* *"** ■ 

au1«scDimj! o#&J,o im&anoeoailAglsAmnmD* <jorosni« aTOSmo/ O yU^^^^^^^^t^O? 4 

26, i>j6/JSj nolr&o^ nJocaijjAcojoErn", ojasrmm^ Jj> n^ivm oj1o§*i»^ru1oS j:jS owoot 
OdbogjOa, siAOgjsi§ ^y m^rruosicaJ £dj itroajoS ru1g1^(irU0^fo'].flo)sj< o » Kajcajs)^ *y «bojskioo 
06rjj1sim uUljjl m1c« u ajcfl' a omord oj»rarys rm Jj^ ji iroajjno ooao1*ol4*irfr>2} ^* mlwsg^sys 
ttjdjio , (TOjcUoro» jk. t»'j* nnssigjjEBtlnA furanjn& tvJ^OttjTjsjoj1««is«oni, l*LJ^^^io^3i«io»iaarroi 
^jVt J Biffi1canrti$ jUJI *i*{y» 27. ^-j. Jtt> m^rruo nJ^Mnmj m j> mliA^DKKD^ aaioco 
wrosro* (ro<&aj) tnJOru1t0O o rm o j^ n^sicrto oenj "Irot> £._,., m1«re»svs<^« o*fjj v _.g=f» jf ^ n$£jp ** 
nn.eoojlAgnraomlrro. ^j^ cunt^Jcrol^orTrrm v i_j ^ ru*)aj>u<m (m^^»<uncryo»j ^ouctuotIi* 'a^mjo OiiOJEi. oroj, NO£JoJ^SJ J ^o^^rUo(<;J>.fc;}J^1 , ' ; mj» j«s AAail49f 1 -wjj»-m mli 
mwnj mjanJjOs Annng^lcDjj Oaj^rmm^; <re:m£ 1^^411*0,«* A&atm-ijjio^* ; aw£«*04m o»aj«m oaagyi 
oiwn^ mrrofe)' n$flrmop<£>* Ajleiit aoloo^om eruaawl^lroimwn^o* 0*1*300* ' -^o-m oula^Mlt*. rart anmjoM 
oap^j^sjjjotos' (^j, Jiii Jjjij o0m) u «raojm ajomra^rawu oj^.t^nl ojjmu^**»***» mjooraiAoenjyTw, o*£ 
njoaaj, ^coo ajlejro nnorm r]^*^B^MrM^ trn * <*oo3 a^mjdou MO^HW^Mnani oj*» 1«»la 
^ojomaojo*! aJOiwra^oomim.. ojh.j.. ■o ffl o^ A aj\.nolm I .*. ^ow^.. »j^ivo» — a*»*o ^» ^^ 
«otnn tulog^cmnj-**, roiOTSJ/e mrou oroaJAsorolrijooooa^., «ojM mosl*« *i*«jflqai r»«r«^.1»1d^.,ft 1 ymi 

ruro> A aj. mlrti^orrom. onjm.^" oJao. r»9«o1sj;*, mjao^oroaj, l^u^^^^a^m^ mit^ t m \ mmU^m 
Wmmjjpum&, nroffi tiuoaowrjrlAaoAirmomoo^ moaiomo mjjowu. 000 1*«.», bjai, ^e bj^. IjimojroaJ 
B^AOiom R £,lAo-. mi eojoa.ocon^imomjj^ ,«4«^.. «^ «^^^, ««i^m oJ..^^«ol£ 
«imJo (rii») a, A6 >s r^^uj. rM^j^r^A^ au ( e W «i,oA.woflK a o* i <ro A . «iOttio^i^iw™»!^ ^ « OJ«X 
^ca-itur.ajaouow. mono^oon* nmaaao, mwTijii^ rownoon- 37-0. ai^m«1«l <no. Ao«mirm*v^ 

temo-Es^ru™ ^l ml^-ru^oo^, , oj^^mlrm^o»,. *o« vaB oo 

ojI iijtn,nroiffi«nft < fi«o*rB*' nraogno. m» oJouJDa^oiijr» ov«jj1». i^i^njouoAMl^or-ir- 

ojlaocoo-4 

28. aolciianj^^ oT^oo^ooml mo , rniwmo rulwjo 

cw» moaj^ «itu^ «Aotmn^rm om fl cru m>i rul wuo civ> + 9 tL*,,,^, 

cwom. oJ^n»rft ojostotd> ; '(ono, ^30©,) «m fl oji WyJ^CIBj)- 1 ^ 

«-irojrA 09^,080 ofQj u *»B 0ft0i cuo 5 m w ^A ruoo»! ^^Slj^w^y,!,* 


o 44&M 


om&?<jiMafc w ?,, ^«^ H „,.; „,,„; ^r. irT 080 "* ^<™> A . 
-*-.*■* a£*w {HW *3j i^.* r > icr^r^jr 1 ^ , H Tr** 

^ata», „ m . 29.%^ o^« m ^ T '^ 1 ~ aW6mU vW* cmmmj- rolrtu^Wwmoa* 0^ cnismAO**art ^mj mlajaai-Ao^Broo, tra.isim.tfl roirwmi * frann1nMro8 ^^ 
aifl1^«o«ja. «,«» <*») noo^BloKimw^ *oo S ao, «m-W wn iL ft * JLT 1 ^*™* ~ iWIWB * 
»»03*0. TOrt-rynyim-. a,m>o (fTO ) tm^Ml^^M, ^^ cuW^iLT ^^ ««*«** m^j«-M^j«*H w^fw<vi»lfl<..t#«^ ^jjn^ji, ii4ljm<uort OAjaiD <rnimoflT)" it^ toJcru u iTjioojrn. wnrtm*s*o ^«m, ^ 
jj^Ic-jm*- v*n^*flrt>ttlwi*«frri- ™xil*o*j»-A->TOad-<n<wjrai09* AoiiO.>* ^03;a 1 rm*i«}*1«o* A400Ki OoJaj|DBim~ o^oja 
HiiiYi — ~* 1 -4 ■tiTttTOlasOLiTTjTnmj anim«o<m u cox>fH mlKroOfios njacj* o cmo<mCTT> # t «oiac* <n1«rai»g mrent&o^ 
i'iit'i..it ( i -1 ti hu»nV mM-looirtTi^^oni* mj^iDt crujocjralisj i«jn^*woriJl^ aT>fO> u , 

«"■i-P L.->^ailml-> «.tu^cpI.t» j*%oth«3»^ < , riDOJOoSa ro<fh3jo««irtOTOi<jiinjfc>oraiin'i* mlanMml^jomojmomilro^nTiijy 
«>n.*4^*u.-**io* .usirloTirj. idi 11.-9^ ■ i\©ar> «ro/s t«^oijcKum<n/lajim1aT*« coon . amcj$1oJo<MoojjnTTOTi>*Tn", oja«d4) ( 
ail.»<*fv*.ij., *?ouflADaifvja)Cn^iri:xi , « mlalain. am^0i^1fl<n> oJtTGDjl^ji^AOsni 1 ' roonjno rrUimjOiOia OJOW^miojaj.,. i^j 
q.i*w*"ift|cunj- m1onwtxi1.<K'i | Aco;)B-o'' o<xj<a> w fm ■»!*'. t^batocm ai^a^ainnjj* njiia^tuldKJjjaKssjt, *oo»mfyo<S>«m mleoaoj^ 

ooj.-o cn^ fia».->ouj i \rni j g@'DiD'3»l t^ml^olajlgi 1 (^j* Ji^ S oJt L\ <"*fflOT>,J«, l ennocno*Tn w mlsrogijAa nAnoaj.jjnTi 

Oimico n«ijj; L ' (u j'l £_, ^rt ojjjtti^* ("-J^Jio^l-oo^ojooS itnoojnS oJSh^no» <aoiro1.»« <a.oTP - «ajojB u roi , prorm^,. am 

□|pi'''">)o.r/mwjri<!t.oo«mo, agmi^sDaTtrauoo aorJoLUijPrus&mCTimiOid.oasiito WBgj, amcK0OiOlgj u LOl<JKM>raoj. OTnojaocacij. 
*?.•»*. 4 m. Bniijf|jid»ailpi» ff«n 3 j^einjAjini j tfi<ftotTntO(m u nOl(Osyom Q < Tamroiaji. <n froo ((sra) mi^1oaJKO * , imT>nQlBlDOTmn t 
mld.imiiinjttoinrijj iTOgyo-jo^ ajjjA^ajO^alpmnO-ro £/umi"ro>ooj1gj1<Vl^ nTi . rojjrua (ar#) m&TiJl*»^ m<^<&Gojsl 
mjirn Litmm^ o l |f.Tj u s.D'niBTO<>ig-vinlgji inj^jjnnjlnjaijTnMo (Brsojs>rop-iooT oui: m»oj u 14<oS *8i*^0f^iaJocnJjjTT>i ; 

'jkj UU .«j-*» 1 '(P-^-»^- OV Ijjmt-J {raisragijns ffimmM<o,£>> nriDojoajJ a o c\jj>fl0CQ>1 finQj1gj1<olo«BO imot<fl>aKij> , OnJoioBajctj 

atDtoyTi.tcMiotini m^ojitirir/lnm mloruJtolgji } 

rtj/rua (<on) m-TjJloijt«i9 Rmroi raroagnooOTw oju>1.<M> o <iJ0a8 {walgja.yooo, 'ng>ociSo nCTjy* iTO^CwolJUo^JTaTKTm 

njnm'TiCMO»lr.ii>Vi ar»j-uliuo mlratic» o<oaog oj>.oejo^s f3j<P Aaajoai*iio' ngjcmi rtmojiTj^^a «&i§forn1iBii>pj§ stoi n^j^mAan; 

wjonul rtM,a,o,uiu1^<m ooJoflej, mmruos msnjljrru) rjjTlio^Oiomlcojjos rwrnm iTnlro^ammloaij gjmej «j^a* v ojoojl gog 

wlaj rtii&njcnjiOjarolioK <m>a<m ruo«« run«rnw ^omB <mi<»j0ffim1sia» crunooaingj gmb cnjrtn^ojlt^joaul £fc tiWoiajjloj, 

juM»oojjla «>» u , nnsnnn, fli&^ i Kij<tj©A crolaulcu" (nj @<ss. srTjjjAjorol (O) |>3^ijfi>1»»mj; 'elioJimwiinj^ (*V*»»Tjr<) 

(«ijMUWi/niaini»: nau^roS (nu) <m1ro o f j ) m1oaifflaao s m ol o co''a)1dw Aci tojij^twraloi nanopjj^. ^^aiA^m^ 0^0 

aa.1io rm B.unn w mnDo» TOmj-a^onolBoj-mj rro.n" (o) omtr3 oaJosl^aoymtiiajjl, mx> S *» njOGsm^ o<ojab8 

(rru) Aimoouaj. e 6>s ja o nfifflffl mft<m M ^o1gj i n<ao*r»1fo1ft ( « ) fiW u flij«.» ra tf m »^ ( i)OncaiTO (i<«- ji a li.) 4«nus 

ojo»" coilro^ojmlco^s nj^ajl^ «Jl S ngj , ,mfl<rin ojtojj, rml^mlcoijBs ^tmwlcrt ^«iLliili* fi^*«»» 

<o, B ^TojGj1aj A . K^^njrruro.mml^c^^ ^^«uanmlpooo aJi^ajltoo njM^ 

«Minm m«u1 { au) «Idrt m'lnr> m&mmm. ^m H ajo^: «, •m « o c« nmoc*o oey* ^^ooic^jo^ti 

njnoiiimTrm-im^ ml^eog^wjro, o A o e j «njcg^caio? mM ^, mliOBO.^ a^Icuao. ^^cucrnlg^irOT^i.I 

(jLl J^ ji^-j ^jtil) «»mJ oTj«»6 (n) «intn ^^^ ^ m ^.w^^yonl inJW.cTulojjo^Mr.- .«ajn pj ^ 

^S aJn OTo *a,™ajO; ♦•.«u.« U ^ rt rt w * B «r^ morl^miajajj., «&**** m^^l^ «o, mw^« JM tfhWi 

ap-jooj^nj^m^oc ^(imaa.o &WMon1 w ^ «amico -momo HCffl0 m (ajla.jomu^ aw^^,,—! 

^mri- **™W**m^i***0&mwm!mmmtortamDmfl<A LM^nin^. oio^iou^^ ^«nio 

muranl nj^^o^a^, mR n3o amoj . Q A u m oJ . ^^^«,4. sjnja,^ ro 40,^0^- • /T,Tu 30. (cst^) ojIoojctu loj ^gg oj^oa (ajTSnrjj.) iuo«mu. 4 ; ,-«<. ^. ^ 4 m, 

'ajtjacAo scDaraaĕi m1fjmjojj<rjocrjj<i, nfl«H|fi« amrag rru^. -^«CyiJyJluBj-^ 


30. Jlij iU0STDT0T o ^T.jrJ» CjJlrjBJCTUloJ riTOjDo ^jl ^«^««^™ 32. '^aoioB^^, ffi 

4 SiafiJ : o^^ait^^ «^iJi*. 7™^ <n,lnU8!,ffl, ° frM«rrmjftu*«i Cji f j mtpomto «a, m0SDS Vj , tj 
«"0,181) -jsicm mmmmm bs. WfJl ^^ m ^ ^^ ^; ^ 

^ ^— 1 ,C ^co^ K£J , eeJ0fflnn m1eJffl1(B , ^^, ^^ 

rl.0. ««««,«.4 «^*™., *a*, 4traaJ ™. ^ lW «^a».n aa .a«1ai1«^ai«« 8ll «,«» « „ 
6yo*> 4 4 U «^onoi* «Kuairta * # «wmwombj 01*1*0^., mo^cwcawa,™. **aj>*T*o<->n§«m , *fflm>1g», iroog^o cr>nrazK*__ M*tirajaicro ^^<^<^^jy^oS>ir 
m5 I ._ /«yi-TuWi^wYi^H cN^n— i^y-tl .*■*- I _i_--— __t _ _ . 4 aranrtril U* cnKjewjmol^jyool ^ p£=*cW muQc%&* GAasmimmt „ ; E „>! : jy . { . 2876 40 -^* ; -l-*«l *: 2* 

rroejosKn, rtroogao. (a)lt^6mms*T^^^Jl 4, ) a*oaip aojmjo^jooa t Wi *i(i(tl/^i. 

mlCTiaoo o^CT3rn»i: *e® ,0 ĕ^ s aaurtUa moftjo^ (n^j^n) eira ^ ^™ ( ^*^ 

e*r\itij}&mfxp a mlacaiocolaacmiMji rtj-r&ej' n^cm ! flTJolr\J-**Ofao f ^^W^^^^^^w ^iji^ fmwuQ6xr> fffm<jgADo crwt^ffiS5tTjn7i(a i oej»6>Qjrm)o<yocki ^di mlerooo nJOoTorm^ «lii-^J- 
<a»&pi^m1acpj:H/>1dK> (n&yami^t^rjgn^tmoaT) '■^O' (Sroagantmijilna owmbo Vj~j ©to^ octu^&j! 
Bjman^o, e^nnsimm)^» djJjJT imaLaja.otDi» ^Jm raagjOnn^ OJ^ln-iliPajlieo^OT)^ ,> ctvoocmortBaj«xi> 
u^^» OTsajrA rcrTOTOjrraasajlsTUYmajmosm^ wtv crOflW>co>oejaJotfm u , <n>acQao1ccuo«T) u 

lyTtjSTnJ^ojlaj. mlejru lejjjsg nilmj^nnjul OJrotn^wtniiaTamoaiij,* no*Ooaj moRA^s^.mjcatniloej (*JJ,*QJ njrano. 
1**^^** ™j* Aoejwmiomjltn^rm^ aa-^aoiao" aisnjl (<m\ gDgtiJa-i^rotJroS ata^oaiuanjloiJoaalmijaT^i*, (tn»ognOtoraiTiV»!>0 
^i^ttnj* ironjlcw aj^bI rmoanuGiOdKilaran^*, trorfw»oei(tnoi u jmnjrtijra aj^ro^.-uTanD.Mjoo aai^mi^no* (am) maTjloa» 
arotmanjrtnooojnn aiTejaw^ fntan»J J n«a>l9jj«>ajo.'lejj J * oroagnnOTaToa&o a^ra>j,aio^>.j j a-n rayBnOlGTajS aoj«manioaJO€>flj oo 
Sjla^nwasj/lit^an'!^. nroagiOBnonejnJo owmMajo^bsyg, anamA «o.j^siajiajS Ajsriowji ronanlalSmlcrn totOAOTo-EMbOJOBliOirTWi 
unaayiu>prmlni^om(»M* otojj onv^-o5 ojono«fioiOfljrm ii-imlt&ttt&o&t&g, ajnnoM mj-j1aif0*1caanjocniigja a^(TnB u iJjnj>a»OAQ5, 
njnnorai (TMbD|i206iamj (it^iumnajOAOg. cBr&ojA^jojoaj/iiDjjCm. t^criJTejm, mjroj/owlaJ mj.ojoyoaji^g*}», e^AiinoAto 
pTOilra* amanlrojjtti-wlotnmnjrDjjajocajlOsOooinajj ero^ a*lf6f<ajio»oej ajoaimjnj^. njjj^ioamBlojrra »mra>a»o«*OaumTa rroan". 
jjmoulonjoarijjag nman mmtoa^lrarailraj^A (nuwomjaooYiagyD. 

m)«wa'0 &>£<*©«£. mim irojj «Aojrt^wjJOja^toaiiTni ruoommanj naanj^ anradKaoeai aogofl1njo4m w ? gHuaai aoogjOoOi 
omAoj^anlejo^AOTlej aayanj aJoapjjOJon» <fcoro*ro. agrtoiasm"? rws^ oJojm. aaio«Mi&:- 

35, rsrormocoiijjj, (msraoacoa ojmo«o>1 gl co/l sgg caioeirmoiTs 

imoailAdcoiejdJAj^oj^ «.^sonnn rro^o^ojl 6>mo r^cwrtjroi^a, ^^tia^^^cjj-n) 

glroo [aiaM soooJ6aT3g1rai>] rm(o,©ffl» msrmwj J cmaj(&. rrogD ffljxo \ii*?jf*± 9 J l<f iU/ .• 

*oao] toĕj^^ojI&gj., ojlwjtrolojls^ojrojins anBS^*ofij* ^JJJ f^iiy**"J>*i 

QtAntmmm <uem& amtl&amim\ <m[aJ.&oa>* , aroan.aa ^tj&lc^l^^ij^ 

rTOBJOaOJ^ to^B 6>aJ^aTOTl0QTl o . [trO^OoTiJOCO. rTOOJCDjlajS ^Q?0*m ^Mi^S 

LrtJa^<rt1«fl©or^cjjj1n^1mi l . .] ^. Sjtf &A 36. &J*Li 0)4» iBTOtrooc&iiB nuio^oo. msfltgcrr>ajfl> ^olLj nraPin,Ainri^^ I 1 

oumj. itnnn1*>jcuo(» anjsrBlmn,», dk^raio» ojls^craom. Dj»1«,ini ac a 

»w.iw -««raniKuooaj—mjimiedn» nJiBoso» n : e *P hj- % . a877 »+*$ *#m*mm «o : 34 

SKo^ <**~- ™™ o m>~ 4 p.j«. «uii-i 

trow» ojlo* o 1 «u ««w%o5 ojojmwogltaSai^mi roaja^t^e.i Oimrjij>_jo<»«0f. roraejoitOiojicicAoaii. 

^^. ^* * ™* tfl3aj860lUflOC,, **4 «nwn AOrosrom^osliuitalre^rm^. mot^miU» nnjOtOJiojonoajaMi 

mtiiinimi^iW^T,* "^ ^; ; "^^i^' «nsawajs^tmi. ffl«ftm, {O/inmiiaA ,«p»_ mmioMAKKTiaiwncowoBlaaj^ 
m iojoi ijy i~ «o,_ , ( «Jroiwo, 1<o4 *.©_!<*>©_! soAMuijamlattlMl m «jjI-i.j,-*»^ *_ic_ D cro . 

^tl alLL ji (m*ro^^ njrm^lglTO .raujnA^ajAW^arn),, A^atm) na><m rtjn*Toroi<m tt^_j<a>_aan , 
«MMiWojn^. , Wiaaj1*cmna3 {J wro£*)ej i . TOnJEJ.mJmoa^mwn- , «B^o^ajl^mlrmj arcKJjsiooo 6^™» 
ojo/xj^ofimoi6ffl^o(ijm _j*)_« fm t^*°frosra£o<rro u — othjmjd a» ot &°<m1ojaa«i30fio, wiDmj^ti^losoiBltaJaowaBogo, 
■aqnflm>B.1^ mna-UjwuBwoBa bbk^^ aBmrtmltm^ ama^laro-wo.. i>l ^1 _*,, (n^ a>1WJoro>l <•_,«• 
TO o^4") *^J <uniwn^^ a<fl»o»Wo<tnm roj_a_nomr rtHoJ». *mtro . 

_A_. w rmao_ !o cm . cmcoaK,, ros^cromlam^on^ oraroi^ Awltrrnmojao (^), cto.wotoe^ ( v l>), (M.an-«oojT 
(,£*}t octujoj _a>o_i (jL*), ^nnjOT1i?iroraieg aoaroo tnjaOTOt/Joj. oragjonciijOJjmp caroajomoejj3g (aajo^loooo 
AOonm d 6xwoicn»EKm u -Jjj»Wos <rowi-\ romul (m>) rtjoco. Q rro:- 

vj* «-h „--J r y_=ji <Jj* }* ^s (y mtV „ij tfi*jb j-^-i - J*JI Uj! *i *Jp lj^j. _* fJ i j> u (, 

.«I» jl . •*___. Vj1i^ _-,_._.l f j. 4_____ ^i j..;_i j ^LlB ji JUJl 

{cnjoto*: 1. nffiwo(oro stt)_)ta> .(msinn cmoajro ca>a5ajaAw a (^moil€iJO<0)1co crnOTlm o ow)n2J. itnAd«iaiocrum g^o-Hinror/iJo 
tro&oosrm t_»1 ra jly^ o c*fu$t_0§1.y- (ano; coil; «.) »_ i_ntm4_jj_cd ^m^^man^s-tma^&l^ (*) mmoMirmpa- 
nodoojwnaeig WWlmPrt^s^nno.jojoc^aaiATBn rm1<o'l&j t?io1_ cru.m)oro1<oaojoco ojol^janja rmar_ro1i_3m1ms° eiAaiKj-B© 
roo_lc& ftceej0rtn o m1(fi6rym u <jj _><o-_r_ a t &nQ,aj a aa'l& — &„qoj . a^j1_ro1_ta rro<mej. (eo.j tmiOcoa. maoraiiirncm i 
fjtrox»» c « (W5nJffll*«coajp w*u1_«majg-- » (o^oj^^iro^coincmcoioem n#t(0>a<_G ffU & <oo^rtJ m_jm*ara£lcoo iro&Dnm 
it»rio*iwnnJOaT <^i& o (oi1tBJ0_> 80<_*oa>lcoi i¥^cuioioTmT^ocwh«rtjl^icrr3(Dii«- 

36. ajjltoo^nS aJOaj)«&naj0finj° : «oo aooajocHi rt>T o$rrfl u> t s 7 . *< /tr/, , y . y|T(/ 
cwjoom^ _troancaH)U><» gJAglaiJajSnaOiea^. ktoocio (i_%) <do_ ^^'^'^W«&} s v}ij$3~Y*i 

(7> u tO«ragnrao nj^tcirol0fi t iloOcrr> ( «i0o.-. _ 4___£J| 'A^it* 
37. f0rofmot__) t^-^owjstragjjjjs -ototjj^era^ltoi; n_ 

ctt>1§ u (imiOJla)S6>ajcm u ) m^ciuoajjjjSiB 'goEjoaol^aejcoa srmaoJ ^**-^ t - r A-~i-f*'4 
r^(iiTm1<Kf>oa«jOo. rolc-ucoj-twj». (BwojaJ _.gai ajocjycrijajmo "'Ki^ ^J^J* {Aljt^l* dll ^| lig P 

e_pcm^ 67mocfl c>J^_JtKO^*Mr^o. , ** '^ / '^ 

gDiaj>-oa>- , aalto^WTo f9T>at6KiSo e o_ u trUr-^tmDil a <rf\ d^ ^ _iI&/_ A-* ? c_l\ 1 VF' 

_x>t_n i&0€ri)1a«)6>aJ§ ; oTOOJcro (rjj^rjoca») cjj^aa/ltao m1cm Q ' x ' x ' 

tTOsa^aJS^a^caJo &_jc_ <_>* oJolto-^SicAo toi/,cfo)o tDovocaf& u Q Oib^ic^tSs&j 36, tyjt&j aolAsojno o_o6TOro)^ L»UUb onamDom J^i cnl afflm1_amliiiam1^ «», o A §ipj S i 
fa U_^ ao> _cmrA» cnm-a, cru u <i» a s« ^l JJ etmono arjj^tricnlarjjj-oot,, a^ttiTmnciAjraono *AJi\ moA 
<^ e <jj«>i3_1(Do, o3>ofD6m6oi3s1aj9 3?. crtj^. J vW' (onio>ot_)tcn im^iOioooecragjsTs ojot&mrasgirao jvfe ^ 
m>1§ (twwelacn) ©oiocro a^tTiTmnamoc&aOo , acno^aaosrno» ^^ ^SIJ 0) cruoc_^s>s _jaj0rannrjj3j_«ii 
Jj> m1t/o°_jc»m<xo> . ercTJCKio <faV reiacuam oj1_jora1_o cTO U£ a,go>^ ojoc^^cuocncr» diiij, ow 
Iojaooj. iJjBjil^j aDl<6©acro troajaotoaiocrjn (eowno2«i02Jl) ta^smna«6>rj_|5 ,u Pj - mraaj6>oJo ato_° 
LaiOJ^tOHBT -*j toTOOJOo rwscojerojsjAoiJio esnjau^toi,!, J-J jc aJ^can^mlcmj ^j jJlj aojAe-D 
octSo nnln-o (Gnjow*) wroej yL* j VI (mocjotmmlrao^ajoipltirot mr_i u s{mTiin(T>D) tiimgjoatcji /*) a>1 aajaAor^O ao»wcoj*06n>1roi 1 '. n>«njl (ov) BojaauouiTaJ oJOa _*!) rotrBloejocmotaniEmo oojtno taioe40i«. *^mxi f*n)m4ml«^Mi j$fc^>\n%w* jreCja:injfu1*Kn AOimiajor* Av1csyi^Drm* fto1fltl | Dfi& aplDoAraacDralrtl tuft1gjl(t1^ 
•^m^ p^r<^m^rri^fif^ ©aojaj^ o^OT^tjmiroiig Amj&ljMli^ajom^, 0^nvo (fW>) wo njft1fiom>1rfWtutW£* |^gut*j 

«%^\>^iu l* Jiun/laMKB? domi<*, trotuora tulin^ ojIah^ £^oav»T^<jmo<0«ro, rrKftj<tiaM><» gyi> Brtailon ruwaj*tu 
« t vc^> j^s &^v^a1 aja^iwwAOCM^ wotJiJrtn^ocu ajomt<tnlA«1oj1nnrtRWlO£j <ru?xou>^rtmn1m^aojflT»1 ^whmladkKiijtkDj 
nt^\ba^ij* M vt* r»£tAr^©og^^aiof* im^nnjom* Oajatt^a&^* £i£U<3|£mi£. aOjBOBrt\i**rU*Mlcojo(» mmlcMU eoa&i 
aj3/\fAaj^> «^agaOCTtil^rio ajlt^jCKnJsOi&aujnnw^*, ouoaAiwralmj wp> Bcnm>a»ioa tn<"flffwn*1&Jigg WjcmAo^iaaKaw 6 M ^l^ttiSi-i* culaocoo-6 

3fl. (riji^J aj1wJ3tflaJfurftfUomjTOTj:*n^)6x^c) smsraog, 
nYitarjc* nnj&rro culnta^sro^ajloS, simorA rolsjGOodHa o&rolawo 
oa (imaata&itnortaaSo) mo(Wi°t/» ^oslrormroo-. o $3/8 04*-^uitt^iy i 

Nlojlm. oro^ (roiorotoso&jlA) ojIbojo aDLfa>ajoflT> u ; aJtWaj ^^ (^lj^w^S^HI 

idMKHn^* Djfflaiuo^fX)6>C(m cr\) ia1roajoa^>atj)l6xi$o sajcn.. °-^] j^ 0? i$$$\ qlj 
40, •itn&aroto/lejj» taroa tmlrSro loJOJt&djrmlejoro?, oioroVl 

«rfto mre[ftn,f>Q^o«ro> rttroojna c<uroi1ao&Jo [</tn<sai] oaos^m HW-WiSS-M A^-jjJ^-^-^ 

^itPi 1 "* ^ ! nnajsmlBJirnlarmo, «^^nratoiarrno ib^gkod/) &liLU£/*y*S 

wjy-flroco>ooa <TU<m^^^joxi^1a^o^«»aM^i J -n^ t fl®roaffiii £ *//*• \*/ s /V - 

injairoajtmlajoa&jo, n$rrnoroa tuToaoi^ro aujroWtoBwnraa LoJ &fs*J*J (J^ljljjb (irf 

A^sooim (m^jAwroooo/1) gaJHlajro. ^rt^Minljtttet, ^ 7>^7?! ooi^iitti^<ji 
n nc ', 1T 7 ^^«^art ^««««eoa ^ ln06xmoJlrilaJoq 
U1 39 fA ^o ^aa ^U,U a)W^ a , sl ^ ^ ' 

wiotiw . ^y> OAJ^roajoo^Wjroyi&cao *oja>», rooB^dwajonBM arlB 1 ' 40 . ^ " *&*& tj *" * M 2fl7fJ 40-mjjj ojin»"4l(*: 10; 34 

41. «r^sjaJo smOTBagl n^m1fta«taotro 1 '7 l^rolsoBsig 4f / 

cw. ) ^m1« M ca tiQi moa> i tmnlmjmlejDm aim^aaj imaaj ^l(^UP^^V 

omos^ «j^AjA^eajDCttaooBl rolarao, n^ncm ^eml^cro; Vj. ' ■ '4 'Jfe<-u<| % 

«RBomoMts, ojgew» cruoo^cmoimom. Irunnorutraoejl^aj, -JZ f**ft^ iSj£* 

ĕ£OJcr>1<j:aias mlsoiaog ^6m1 a |^a>osn B ^i ro n lS flfm^l ' OjtiHjJidl dj^>*l Wj 41. c Aj oSjskAo «mejraog ju n^mleiAcmoem (^m^ajool) fad mm rolsTOeig dMKrol 

(fti1S'»)*«cno ij^ Ji m*«oa>lQ;a*M t D^nlAew jjj.Jj mlwso» o^ncm ojtgWu»^ nnj 
coji^o J* J l mmA>nnw1aej<o* 42. ^*' mleoBt* n#s>cro <oaj&imlo3*crn>, mlgl<&acnt> >J*^ «nnooo 
fTOOjl<JOJcro1<__ojoro &\ raro^aonjojl^ * jJj.1j amommoroosjj ru&^ aajm.&aijOJoroo U a-otnctno 
crols>oi J^ ftfl>ro1<«>1§y jv<; (BrcrnilRmn_py* sm^ mraoloj- ^i-ij eroiomo&sig mnsoB&ig ^«rni 
<e«crrt> >^Ji tnjnnonju^oejTaailoEJi&a jUai aj@6>m 6)fU0oitfw>icmojmo<jiJ mamjjns nuttfi^njlu»jQ<roT tH^G^inralaja ratera&n cronniailwjJDcrop ts^sloajaoi.&ojJoaiilrojcmjjSKijo.lajio ii&ompri 
fer»o0rtn. nrannjj imjjaitnjj i^_ujjjftj^^ffll_w£_ba»Dsm''. iroanjon), oj,\<a. u fm»DtKQi aaoMcertraS anwm raraagnn» ra»njex_ 
iw -nnlo laej-Hij, ^*it>1<q«^_hot)j« , wnm^oncw (w&a-wBnjWi-bos-jj* n_uqaj > <r». GtoiyonnijOjnmi auannnnrai aJEhjjdw*». 
jPESnnooj/1 n{rjm"l<--n1aj*l£j;: oj&jnjroij. gw€r*crro ngjmldHin^ajtmoajOrojjOa-nBjnrcS SKnomojom <^roou>1c6fiij_Qo_naijm>),: 
ojoab tm^l* eejoejo; notrnlolsid» iD^tomtn armleim OTirxd oajsnalom aroiijomosi, njo^aajd&o? t^£^^T)0ffl_«aa>O«T^ , ' 
rj>»gs,t->. aaanjoo soa>m_1nj1-Mi J fTri(Tn'\ (.roagnn* (m^^mij,:— 

43, 'im&ej — (cnjtmtnmcm ) cm^Loorulmiojot^mltssicm: 

rolstrac» ajx>6xo>acm1aEJtefl ngjCKm «o^Erol-McmjjOaja mromil ^•C^^wUili^'!^-^ 

aa u ^nocoralaiotasig, ium<DTOneJ0<fe6>§ ouoSMOjorojj «eaismojjjO I^^SltJ^S tlijjl/) f£lif (j3tf 

(g&TBOc-plmlteaojoa») nJ0Sl6>gy<TG>., — roa_oj«s(b>oa>£j,Oo) mylml i. <|f/_y/ <<*> 

5d^63ojfejio4 rjraejonojjOjlsa^aej^aoosmcmjo, mm^lmjy&ojlsrmTj) w _„," »***^^^ 

cumimacmaaosm cn<D«flrfm1->u_o ra%oo<e_iom njjjcmjjO^* ^/^IV^t^(^JLXjl q1j 43. rJr * flrojjy-c^^^ 
a^j^-U mlsJEK» njj)«cm cDjQB>m>ocm1aej»fiaifi^sm1o5anii^ac>jO(^f^^ j^j mBrolmlej /njo 

slej-^mnomcaiej) iyo «a^nasmi, ojlgl^i truommi"^.^^ m j gonaantnlaa =>>vj^j n^m 
mrnlej. ^fej V»^i'j cnam^sjs onlrolaj^suijejrno ^ogmcm. 41 ji mroejoa.^aina.aej^a cgij-ll^lj bw 
(ojlm^ia.ojlsroiwojmoasmonjjO f rmonjmcinsKm jUuW mmAirmi>l6iooo (wv,o?i£isio(0 

fjrV ('e" 1 - ***') ^ 011 QJ<>tfl«l<«f>*m v cnooilujlaB 'rnagj, cw^iMnjlraio^J.ol.&o^nnj' arum» «io«(m b ^. 
AtAg-jlajan 11 ,. V oij<m a«oJ4a». *<Broaj-.&0fj>i. trotruAoiooiaj 1 nflKn> mlooMUj^rtjm tto^oi^artjj, . _ ngjcm ^iau w 'e_6>&hj"i- 28B0 40-nvi; _jjs»°_1nj>: *o: a* ( mi°uiOAj1(m(M<»T 0.10010 itnanjp njoasjmi i_<hdj> rtDlt&^jo^gntiosm^" (_j*j &■) *_m3 eo^jlrO^raj* «oJiajtroj. 

itnj5ram)^g« aia«Mi£to,o* grain_c_n -^(mwdroJ^ljaDmioimj, mlejsiAOggjrm^. aruoo tnJ^oroOTjlejj» _j1©j« «eralmj 
Mw&roi^io. A(#pj/l^oojj3_°. ngimaojjO-ij* rm^s^m)^ nJoa»^rm «-.arbj» miLooiBim^iasmcroj £_-} (mWoojnjotn^. 
aj.asro'' rmj (ojacojatj^mone.ctSo nnanfinjfl>^«. ocapjOrtn^ojlorotiDgjoorai, aaonnnnotmlom wr&rtro_)*1_30jo»5 oojsml n»n*o_ 
pjbskto AsjRTi^-acjnDraioc&oaj^t owal, iroajo^^oiKomi^ rainoo m/iommlGJ^» njomalcjjj» rn&raorjJaT-*), «wHnOOToangj; 

roanjajsjjos i^ooojmtoc^aaiEntl^humiamo tnJAJQra*roo-o msamnpAjSiaiaoS nJos^agmj/BEy; moomejo» aoKmoronow)» 
rolnilBiojnjra^mnmjj (mar&o^i j nj1o_j__£p«im «onoojjCie (TO5jiQ«aej*d«_&i i f «bojjjoc*» wwojrojj nJS.j J «*o«MD roJJ'I_.m'}aJJ J 
njnm nraifc(il(*aiid.cn te^eiaositM\raoaai)i> flrrt>njro rowmia3iQ_i/l<on*floi» roii)*huVl__i»>*>i ajlaujau^OAjjmTmi» nm?roliOBj*s>ro 

^i&S njmj^nn^io.co roJsroco omay1rojjfuraim» — ajjosirmorajj ml-^aiJo-ejj. mmtl&il&i — «0*** ■Tuft_». "^ "oroj 
nJi^nsac* (msinSo smancoj^ns ml&JiuoslraJ mJ»_afo-<tn<TnmocD/!sl__o(m•' «9 oyo^uaow» •^onjlem QTj_*k*jl__m_._ 1 

44. *ag)cmo<D3 ( cnleoBogosjj eroionl njooojrmrm^ cuy/Intoi * ** 'L^iTP -* •4^iT** 

cnlsracosot&iTRm^Ha.o^oJ n$aciba *,omfr mat& tm%}2n£ii ^O? \/OXJ J u>^-J-r'r 
rjjlabaejasi £ oj1§j J ->«&,asi j( &s J*oi)Jd n^^rrrUj . m1<j- u __ a» "«&' jj «J»j5 1 (^»#jf j 

ffjocrjja, (TOgjonni cTOsnGOJorao^moJOoT »ft«_o1o3Jm^oJ^r>O0T> , ' , . - [/lu« •.• . •, 44. _j j _>_j agjrmorao mlstraoo ojv1miu ciotororm^Ao^* jji _ #*_*;*_ a>o<i>^m>o»i p mlsoH 

0&0S1, ^jitj srmOCrD Oj1§J J 5>AOS> f ^^( B( to a ) fei n < M* l )r Sl) ^ nai^rnj _y n#Ort_0 _*_*__. Alj «.^3 

nn^ojl aei^ <Sl_l m1(/9 w __J_umD_i> ra»£pan_ #. A^o1co^roajma<m« ,__, ws1aao<*Mofl>^rjol nn,$oc_J* SKnoran^aocrK 11 _** „oro,jm Oajco* 1, m iwwanTuomcra «a__*1_v3.irolsa.»_ «_»*___ H , nwMan ,, *__jafl 
ei.&ooegjnjonS (moaiA^a mJroaroa^raoingj. (i_>o0-_osk-c» ^awo tr_j._»,*™i«* »i*Ml#*a-»4a<_-o6_». **iM 
rtJronnJoslojJlsjAoorasroi rroo*- n__JW H _niDij J *_,m>«Uf» amgfc1__j.iAj/roim u . «Psyoao^ __<0!i>i<tt*_.i <__->;_*■* 

45. <raan_|0Oo f (raojto «a.flntfCT-- 6>aJa_j u rj>>mn-Kroo <mlos *, , 

-&__ (HRiagaoionjilcB £nuou>1._K.o«foi) iTOg^oaoi aos^, aOl<4 'Jj^LtOJL^ _iV -^-i y-j*- 

G9->nJo.i_i$t>.i-Kioi-1.-}-^ *•'»; b* Cfx / 45. « *ji Bnagjoo, {^rmlgj) mmRjo^ ™a 9 « aBnm AWBBI . u oL ^ 
«joatBo.TOlRj. «mb^mmIwAs B"J««i»^^ mi J 1*ii,1 J ,if mm1m , „ ,^ * ™»3"n«ra1mj iwa, m^iwKroi 

^ ^r*. ^™. 8mm «. ^ ^i^^T^.-^^-^ 

»!«,. «wnimjM,. -otuoAoai. o.lculyo™ « 1lMW ,.| „ * ** _ < ,.„^"7 >1S """"IWWII* 

•Mj« M ».M ni . ^«m m Wl9Ji . miMmm „_ o, n ^^ 01 ', ""^' ••«•"W». «a__u„ M 1 

w 4 »*>»iwn ojttjaMsai* ajoo»im»,i- ' OyluatyJll^jOllj^al 

^**™»W« oj* ^^^, cru.^1^^^ (JUiaio^ ^ ^L^sna,,"^ Zl^ 
lajcw%ioaj1^n&igSf lnD s-fl''. d B **™ui ^nojcp- 

^n^^a». «iniA n«|^ o^ac*, -^^ miaa^a^s «^n^^rm^o^a*. *o . W ,o«J 
«uiijot 154^. <m 4 : «^(g.ooco 10014. .^ (nti^-^^W^, £, ,^ 4| ^ ^ ^ j *™? 

( ^ 1 ^ Jl - t 1 ^ ^tu *J J 1 - L -'V * J-~ J ■>-." 4* ajW *_, - f jU-l fi (»n«c4o w^Jm; 

ooia*. «unooanot^aalc»!, a. A <w 4ea ^0^4 wrtcJ^noaJo 00^0^0^,4 ajnej c^oajaaoai «wmiocuasmit^ 
^cm^, «m«>™i«|- ^aononoolo ****** -i1 U «^^o. pmpw, ^^«^l^ 

oJiMUiM^ongjlrt <*oa»*, cniumocAroJ. aasyacu,*. ftj«u» w n«« «««aWno-WAoiiawn^^ttan*,, «urnuWi 
lAl^iAoy^on^» *oo 4 . *#**&&***&* mn^^mton^TKmj, cmaro^uyl^™ wiA-wniuoanA»*.!» 
cjrni^ujmfija ! 3i y > cronnncu» tttJfo>n«joanajn§ 4 «r*«. cramn^Aoat," fficuni>9 A a 9 A nniDO anA^najWinTTai \ am S t™ 
cu^cTKorani* m«A^o* rod»n<* m&oacm ^nai cmAjrrt»,* m),«uft>»u>n ^ aaoj. «^0004 tuna^n,*^: 

47. cnro&cmojltDiooj^j wmajtb [rocoAtjjacrolAtjnl rara k« ♦ ^>/jr^>iir 

0x^0005. cnjocuJaioa. «cuoii^^ej^smnml^tTTi <tocbiBb J w U Uj^\AaIJ-P* 

(sortoa^A) I cmoopjaoo ea j <o^i=uci>o^ijsgrijc& «Ban 8 oofij ft Ij^-^I^^I^^Ic^a^ 

cn1orjijs§ awi, aon&j arj^gliTiamTann cnlstrsoo o*lcijo^1tmm -jCMu^l^ '* : ' 

co^annJfoo06rnc>? t " 
1* 


47, u^W. Hj <woj* iro«mjjxnj. m d oowuDao «»jcgi<i» a-Jmra«. j* J mraAmiWlrao («»tt>-ffll 

mn«ft)«KUaj4 J# **<*%p<» ruos*. *u^ BiA«ajeJol(W*t flrooo«& u raxo h^ a$ m^tw* m 
»n,yojoraos l£s41 cFrtt»^u<w*ooa»j* wh«ogoo»nfl^<mi W*p mlsraod^jrtjranacnomlAo^, ml6ao6>g 
ajnn»fljoon«MKio«mj r ~^ J* ra^&cojoaj* mnOTtagoacmo W^ ffl»srac»*« ra^ajoojmn&oraioaarm (a»l 
ajOdWirmJojA u^ am ruaj t ojjjy ajnoonmiojo jH> mma^n«rtmn<m 4B. ^UB caJowojoroj 
->i§A ruocQ> D . U^eJ nn&ao.rooja msnai JTH mnt/o u <uca>d>oca> o mo» n§ftJ0OKDj» V roracmn&jo 
«m u t gjraineioim u **,# mnoo^ojjaocoji. m»j=yoon S^jj mraajrra ailcjjl ,fc{aS<unajn§ 6rra ^U ^ mra 
enc»9n&mo<o<eelBOj/}fire oinml raMJOrtDiTnn^ywnpejnni **a^ft«m")aw)ea»8fen&Jj« wlaWBCDijps «o*cronm,j» cnnaintoitn» m,jo<n>ftJ08. sojayajijj 
oOWiMAwpim*', «»m>flniflranBJC*o omano«K4*oP-'*» runmo-ioon m*l!wn*gji J QoJ0«fc cm «co5aso><so u ©a cnj.coouiro. 
odi mcNfKJl(i3>n{ro>, tbtrm^ ^i&raJj- ojnojoojoc» aoj«&aA0£08j J .> (ij^s^iatioaJ^anoj^omOteAo. anojjyOaOjj pj>ocGJ flm :_ . 

40, mn>iO>nJTn>n £j^@gojf» ^Rnamjmn^aaoo t&oojf0o*sao *fc**#**.<£\ \cw ■ /» A/H^ 
arcosj iuwbij.: *rr>nOTSco mn^g ^8 o^ namos (©crn*) ^H^^*^U!c^(^^CJ»3-i y 'i 

IrUOajibntdciOjncrt, cmntgmcnintolmnrmjjgg sra anojcru* onoajai ^^\^cuu5^ j$3j hpjl 

oo>«rQCQ*0» ©j^^ojo^ntmoHOBigl' [m»SHTn*fl>naj* tarrs ojntt/umo * ,',% 

■an^ma&jo]. O 
%$&M%» h ..«M\<J&* 50. niraoJio rt-Kinujo! *mnKracoi9a rnneotag^Gs amji 
ĕj^aco <Htr>jgno4Aja^moco>1 ajmjn§jjfinBoca»nmjjO-onoj^j?I* raraojA 
[m<o<eMe«om] ojocoj q . ; ' gn -yoacm l (0Jaijnra o cm ) , * mroojio 

r*e»OOJfatiOoom] nJCX0J o .: ^ngjcmomo mnsngoa (rrn&tm) Injora "U-**^ 1 Ak*» liv \A[£ 

RT> u Lonaj jjO AoggjjOjnoa I * sraojn</&jo<njn i&gjjC^s ttua&m^Lam b*W* Lrlj ijiwS 

oj d ixu>ojneJfe^Km ono&ra>or«.. 0<j^^^f^^||jjB\iS ^ 
49. J6j pJfK0J« jUJcepn com^mKnnej^ojro i>! ajoooojAoomosj, ^oojmoaaowwe •* « 
oiTommn^o (mmAsrmyjoooo) lj«i mnwsoo (Eucmon^ojnoi ^ mnsoegea o^noCTos V* ^L m 
Kro&aa itoojo» ju^jojo^nmramos, u^ ©mjj anojrru, ujj ^ cmn«aMcojncoomn<iT>ig« 50 1 A m 
ojm oJowj^ d;^ mJo>conra A mino^ r e^ocojna^ mn^o^j cjjmji^osr.nmn^A* CL, ciYI 

arraojncjojomjn^^ truocmbco J>u j V> ru^^r^ ^^^ w^&J^^J' ^ * 
(^jooniculoaio OiroK^EHDocoj miramjojiAO, ooj*m t «n B*ft1wi*o.attiitfi<ih m lDMM ^ o^ciilr*. owHwn^. ««Jwu ^i^JTT^ <ft0ftAloa i »*WU4*1«. «uim«HUb1fl| m1«™**r*<m t <uoA*Wi 

* M ««*«» «n,^ o5™ rj^ur^ ^^ ******* *u'*f*u. w* wmm. qj1«oco & -b ^ 4 ' * /t'*«1, «.*•,.•« 52. mmowsa, ^i^I^owm oraojroias Q „W] 0J i 
^ls^T™ ^™" ***»*) -~«- «** 


i ^iSJj ojBmm 

cJW TOlAan^o». ^ ^oj»,^ atflA ^„„ f ^ ■""««e S»J*om ^cgp^, eno^. 
. ^_' w " li ' aaMn ' Km g*- *^ (««oomhm») WB| , (ma) o ajcWlncto ^mrt 

™«>> .m 4 ™-uc. Brt^™ a1rurn) „ , ^ a "° Am ', "^*Z^° ™ laa *™i™°- mmpmmmn 

««!<«, -tai^u. ^i^^^, 2,rxrz^ r^n^r "*• t ** 

nuraioon". I„1al ■»'«»» ra> 4 * JOBalem WUuluMonojj. «^aooj 

«jiruo («•) m«rt neao4 . oa-Ma^mo^. ojoamaomMBi.. •™Ao JO myi.« UO a (ra . lf *w,,.-, 
•Illriha-ipln. e, otumMtM «^^ o^runc.jomi^^T. ^Lt^ ^" 
ojom»som, ««syonoj («wlwwy^rt ep ojoojom. ^m m1 .ojooo a , BOT( J^l, f ^«*»-«°l3«IS 

a^agiojomi., tiunu^» um-oomoWM oJtouoowoi. (ojojrt^m,,. „*» J^.cuomT itTr* ,"' °** 
w1<»xro l ; * ™»|tri*»jnjom 1 . moiil t;mi)o«» jjnjoa 

53. Rn14ajQZD0J)i., m^mJOies mo» auAWtnaiijMiin. 
nxB4*j J *<» i $nBo<B>1i einwoeoa! m)rra>rol<<>,oo,sa roo. oojs &$<J*y'%$o&3-it' 

la)CD"u3. iroaj«««^6jora1«>«ios i «oi&aji i . oju^raj;- 6£$lAj T"\' r "' Y.i«1' M. myPonaatt&tHi* moAcn^t^sAtwnaj*, (eoJoatra) 

mocnu- rm&jyonnjjCUlcrjio <uoco u aom. CTjjijjoAmnmoAcrra. n> " 
uc*a ojoojfmm icrconjsr-i' rt-jOA-mamoJCTM f^sj j( fcca>J J *, booia 
aanmaj^* a^oBJOTTui^o mlooio osrylaco CTU u ffirm1ft|^QA06ra u 
'RnaAj^tajldn'" fcnj w cwr)otra>^»nrafmcno) cns^Aay* nnJcgjjA. 40-nnj£: au^*a1ol; to: 24 53. b-ijii, cno. «lAosjimoilgjsrtj ^.j. mjmw*« D u*j-i pnorao^sakacoo, aa>AOTioAcr) , '^ i 
U/jJj roo, tm^ojAoot^^jma^^ s>oJcn. u gn, £J_Jj Elnwe^ctwrow/lAOodw v ^« acualtnom,» 
54. .m* motW^orauominorj^j, ai^l^&oilcojocml ^j-^j giuosc/wiocaijj.., cn> v fflrosmcn)0O?. ^W^H 
saj^ajlaiocniuora^ 55. >*li fm&&cpJO[rT& AaimltMA « *j_l cn1tm u ojca)fliocnij<i (Ho^jOrtDjjOjloc^o 
ajCKn u flom. u> cQfU)oA(faQajo6n> tf . cvora1cp)oca)(mofim u JiJj njonjaaioojcn* acrosjj._b->j» «njtgjj-ij _U4 
cnlorAo nJonJrmrTrtoijoajKnej --j. 'cmcTu^snjlnnjy»' cnsrarajjjA _!_, j_*i aYlsicroo ofinj1fi>co cn^a^lajj 
sit&osnsjj, cru u (mjjfmTcKaioras JL)!, «jsioj^acmrao, cruco^u^is- jK^ij .e^oejrmmjj. rooailssejcnjj» 

83«j A^jJjuai taJro^AMcn-nio* rosnjj {cro) uasoGOOsmi&najjj mjttj^stMKsnalmoAaom- caiotuAfflOo«TKTn^ OJi*n 

_o*m*, (jJ0fljMOaim» mtn6 cro aao^o {ruomJy»n.gjj«. cootjT i^mj) O30si«maj.ntofl ngj^yo aJ3<u«3£ q . RaJonjj-we^jS 

m>g>i nJOaJrtnmcninBmOAJjmii. n{}cron§ o aajaeJ « ajanjsaacocoajj OnJoojyiTin oatnscmeoKm" tMdnjn^KaocnjOt- m*)ff-cnj* 

«ym v iuT&jlBo*miO||* m& -oa&ojrn ngjtcm-otnn. c/KJmnjein-jgttnoGDlitilao^.?! ra^aejoojOgj^ omo*o«> Q <B»l rrjsrjjn (au} rajjT- 

amrol — wrai^yBinrio aoojgg tnjojoaj_»o&;tio<il- «aJOjajnrocraDganjonEj, nat^ajaJtioao, rfb o no<fl>raaiD0 ihi^co) ajonjttao» 

ciAJ^DOittCOtcmjj», i/a»a2ewbO<r»o*aT> u njonjo— oojro* ajme Q ojoo& Aadnjnajorocrra» jp/B ojojm.un»1nd rolacroo tna^Kio uhbI 

.gjAjjao. cr\)ouxj|.T)an*«>oo'ti cru»srum*u)jgjlS{iCTBiog* fUOnjmoat_?o, <fc or>*nia»oacojo v«mn_*ianjsiruomnfyo<on njn_i 

m1cpjoroAOc()i«at>i oajoaj . t(UOJOoJAoft©oiJ Q sw ov v iooronjaojlAoi oojaj Q aroa~« acruooa o<_>nj„j» ibmsrtoa&swan 

tjw>n<o*s^ag«> ., CBiDOgja.ltaJ, n#«W7ita>n_J . sv& ajnn»a*raro>n<o3 n$ooru . ms-nt&oa^oa-- a» roodjRslcni rU-b*., 

trorcnlocao onc** «&nBcon_jjjaa -*°aofo cnajj.-cTUO<jjocc.em*«o«)n) nj»anJ.94) *lgj ^> roas. cn^msn^a^moa^lalisoo* 

Bv1ajjj.- (wsaj* mjJ*lAit.lQjjji)cua1(oS aaojSHt» cTu.o^jm v m1ajlBO<atniag. <rofm mmjaanl (^wnl^^cnjBi acshI^. ma\ 

«nayjjge mnajjoa. fru.tofm1<D>goiBn»1«i f . uuruoaj-M-aona»- 'lUOnjejH^. mgj fBJ2^ *Ag Qg m^AgoaMi <mm> 

tf»*oj* cm iulej dboa) 1 jnjuo> aoej0nn aj1&o» cruoalnJi. nuna^ojlaj annooiajorojBs imlrAatAgooin cj^OTWopjagd»! 

(C5.J-L lisL- J jt^bt.^) »ffltm^ aJCOTCnjB^rmcoii |D5 in9jnv b U3dm^l8J0cro H : owioanotBaBjgg mlajjaMcaSOW 

<^*M<» u ««r1rtro1(n>. «mjA mj-wja^oaanron^cuoca aojfrm1w«wm anpfejonn anooJocoosi nJOnJamonjro. hhi 

ojoc* 40g$*0jfimr* {©*> DJ-lpuaw^Docoj) out,; ctujoo" ai-sa^ooo runmajcon^ncai ojocanaj <uncura«»o> tjcul 

ueo> fl » O0i6^«*tjA.) 

cn*rjna)Oo « 9 njonjoito^m. o^n^^ miuairxs % -M^SojWicro 

^noji. «ooooom t.oorrui. +& mmmnmm*^ ^ ^wm^ lojriioajiotao* iv«^->>^ a 

DT«fTj^lfirmaP Ll . nnimioArurBi <* in» tm^, « tl ^_jf* «■ „ . v v ( J— <ljy - <jy— U fJ JJ j *^JI v Jijli 4il Jl ijjy ^LjJI I^H, ). ° * 


2885 40~avy. «jaoWc*: «j. 34 

«oan* <w*_*_ m_-___oj, pstboa ^H"^"-*^»' ^^■B(-Wm1ra*n>1mi^ *roj_a«_u»r-_ra»o<_- t_1__om_mfl_ mVo_ 
w%ojAmn1*_mjI * ** OlxJC0 ' m i' afl«n^- <b»91/jit* oj__mCTwne4j« jm*w» ( ffi. oj1c__a__ mBjyt*-^ 

~™ «rt*J_ _____„.. _ isooro m ^„ M ^^, s ^.^ 

[^oo^^o^] _„,_,„„_, ^,-, (fflB0 f * . *d%j*>M°m 

,TTf' , *» W *-*" ^ <*"»-• «__i«*_,8i i *. «m ^a_^r«Ci]\i> iiK- 

»-«~... -<-«- mmtmm' ^^ •_t« i -, ^ ' 'V^K^ 

Qjm_, -*.«roym_jmj.. ° ^L_-^ r^ 1 ^* -4 
-MM ■ **_ 4 -o ««**- «w (i^n^j.) *^ * ^, «i^l Z^ 

^ ^a.cogy ^ju «Danan» r^™ ^oj,. ( ««» lTO ,*_* ^**^^^) ___ t W-*-*W5 ml _*_ 

sm- («_»««,,) ««.sjdb q «Rjortniruirt, Awsy^nalamw^ >fc ««_»♦_*«_._»__* _*>a_a. w*xtt> 

£__( aAC->->-im>aja5 _*_J -bocm^cmajni 

_-W^--*i iniMMi^^p^gl «^. ^^j— ^^*!*^* w«-» J_fr^«--t_M_ ■^.ajoaw* **«m. 

rtn-ow, miot^o.o «.(-^i-nM,? __>._, mmtmp*y* w -***#¥*., ^Win, •_o*_ m _.« ft n ^I-^mm» 
«flW. araojra oi-joj., n.^DMai/. fi «mo_Mx.j<ro _-,^__ fi ioJ<ni™ •» R/ _-_,-> ,<__■__■, «„,, j*,-^ a: _^ ^^ 

ff-0j<* a__yru <_*_,_. a«tb^. OAOC-lal.wjm^ojmomiatyo, " "W" i' 

57. i-^-bO-TKOBeigC-Wi», -.jmn ->____._. CTU ! ( f __ w s1*od6 i>j^j-__ui-* *io_5 

mot>f_tt_->f_ crojoa. w -n^«minnn-a>a<H><>- ojej1__> Aoioj«m_>mj. *"*'* -^cr^-" 

A^e-l-U^-, .a>oao-- 1 _rtflro<\ im.__1„>___02_- araolcaj^anl^j. i£$($-»£/i *JX] 

5B _ «wm°__a.o , & w°-aea __sn_rro, n\.*a___j_k cart & ; * °-**^ ^ UJwl^-iT^ j 

tu1.vojoVJ_o_-_-__ M ™^ *JS-_4K _J-_SIl c£_il - * y 

fl___. oj_)0fr-io (r_jfinro) a^oooj ctAwbc- eoooaawajl*»^ *^nM-- 1 * (A**-i! 'j^I^^j 

87. _tj_J jUJ HB>Aow.60t3flg mJin-^&lAeii)» j.^ «j_1_., j-, inHun _ -. 
yWjt c> «f_»_.«» o« l ji_»_l«. i <nMnn«m_«o- _0, ^B.lej,., ,___, u J. _** <™*' ,ln) 
_rt*«i 4 . i A V < n .ono».m>lM 58. ^W ^.^g, 1# .;i_T_' , „ 
^craaoi-» ^l^li _Wrul_|._» i . _U.u«l J _ J «-«*_.,»_.»__ W _i_ w1 _j2. __. 
-»<- ,^,V, .j-,»*,*,»,^. (nnno. «nicajm,-,».) EftJ u> . ^^, ({Ufi _ ft) * ^ 

-j/^-cJ cn1«i3c_ eooQ--_iOi-j'.-3_m- * ; ■* l EU * OT# J « !£0-*l*J>-l' 2380 59. af\w°jxmttota)^* t mnwi^s.a ojnacm®ra>GKm-— fw» 
n»1cA m)am^affl E^i« njjjrojlaj** mmn±i l t.ro'lti-& firau>1<a»mogt» 
rul t&jtml&untlgi , 4O-IW4; *jTO*»*ir*; w* m 


69, ^ui at mlt/micamocn^i* tmacTmyiejs,* , »1% moy1.fi* u"V airtBcm®m>fiKm i^jY rroarannam gijjy 

IjJ ororoyirol ^-'Jj^"' JOj nootteJjj* mmoM 1 y&}ro5 <mufi&nj^* u». V oj J^jcmj^^cmlaj 

*cn c|y"> ejQ «j aaj jmjmoim" ; 

00. (ano, mnDoM^aro) cnlcirrag^os fwry u ajoajj^cm^: > >j iv 

•mlwaoa ngjcKm culgnteeailc* [n^amios^ tcuaaWujldwj *^J»^^''i £^5*>Sl i*3J cSS S -1* 

ojjoSJ, «mao5 mlsreo^sajj sDtPimroo rr><t&tfM>«. mlc^iKn-rooccji'*, ■ , 7**r j ' "i x * # K/^ll *{ 1 

(i®6>cm ^rooaj1«oam^ra>lGim<eflo'l&j tBr&oOoAooja msl^rmcuro ^ .•C^w.-V£* s ^C*i I tyJ Uv 

«olna^roocii) rr/l&jcanrai (roiomcro-OJlmo) 'RancmsT'^ [ojooj O *J^*3&froy*^f Ĕ | 

v&1t©armra>o*m u < M 60. r^jJKj mlsrog^soerjg^rtJoajJrrn), ruo^,acnjom> j^ mlOTB6>@$Km ajlglroaojlcrj, 
trUoArtiujl^rulco j^ ._*J mlKrrao.^ sroioo& ewrmro, mcijteo», ctkoJajo £,! mltBwtnjaioajjt, 
*jXh o& (maan a fcjaj msl^scmojro j>U& n §a> r \*a (a^cm^rooujm ^c^aoraVln& .jjUj-. m 
ruro ojBS^tmtn^ io-iaajwilioao ^ sancmanttrt, mroiatwmlroj it>V cmm/jtoottyl, mnc^t^aoroocD/t ^*' ^"«^^^^."^^^^««n^anrt. tl^JM c^Krr^a, TORJD ooj .jo 

»ffi<™ njom.oara, '^Bnn «^ku i.9am*>» lom.esolajj ,ronn,.ooj. m3-i, ft « n > njl v / j , . <- «™™ 

»**»* — **« — ""* «J^»****». M ^»oa, laj^ JZ«* J™ "*!** ^r^* 

«.iy««ixT«. 0gfe jo. «^o Mi <unm iMt ™os oJOBjsBjomm,, n J0 * m BB l ml B1 ™^, m ,, 

eaj ipmoMH-romloai tajajom emMo^-ojlsla,! injoaro^ujl^aii. L^ ' """Sd""- ■*»™™>1«» 
mwOT A««mi,(m onaltiuia.0. gjojlts mi^BraKijj.oAiojii:— ""«lenwrasm) narmj n^»ajoij"BwHrri». n : e ^* 1 j j>- t aaa7 40-cntj; ojm*a1cA: ooj 24 ' J ** * - ^ U ^ JU ±* "M _l - j- (i) <*_■ . Wp .Wl Jttj M »h y U JUl> «i.jb 

Ojt* 4_l J-Jj Jj* JU^_»_r ^i 1 i . . „ r 

^^ *' - *-W- J-*~~-4 JL ^j 3_JJ jl ^JLj j__j JU j_*_™J m>U---J JBj (•) 

-jU. *__jP gL^i _-i J___o s*t^ J V U"— -i jl ,—J -jO jlJ^ 

fln1roioflimi r- ' {*■'. noo ) s. aytitBoaml njaatm^ 'bjjs%* imom>&»a«m* 'ecnjooiom* 1 - _«aoT&(o*.o«iO£ 

oajoal^p^js, 1 * •* E^Jo^wan^aaj^j- af$nno«i> 1 ' a*goflo> atut^M^oajpauowcmj anlraj^oamnaiaiosi 

pml^in 'SS' ""^H^^: »amjoMjoS amliMjawml i«JO*ai a (J3l d »£UQ,&> J 'mi/. («u^«UDfo1-jprja§aa 

lAJoAnn^iol •"«njl rt.) 5. m^o^nyi ajnnirrii.^ 'aj^-UAi^oaiirajnomo, _^.BUHUm"U>« 4joj*a(m^n«mo 

1 ^^i^**an>Jo&.-_jnnl^ tojoftrtn u *_om.»*i y gsHOKD* Gjo1^«ai>m»OT>*\ 

craionS 10 ^ OOJDa ^t**"- 5 *' ' a M n,1 '* J J So ,fl ' ^"TMO&jcraocm"?' nroai1si/ro njcwstrnnj: •smoca s^ K^jaa"^, 

ojj— > OAjto" roit rtfl(mir nfl.mn.-4 giorara. ^i^n-nmo»! Awtni-rnl-y 1 aajcmi, (crojiamcrwom) a jp_i__i. i 

*ro*m «TOocrnn,, «m^ 4 asjjom» s^ fi aajr_rt«>j i __ i# r_uc-Jj)/fc fiwwm° -4«»n*js<*'. (a^.) 04** 0*4. 

E*njoo_E, oaJCHnjyrsjojomjjjg M>rt.aom> .-^000404^014 aotraiao^ojom _ora«ro* ar»Jj-i ^(»_BAfilQ* **mo.;~ 

tulaacoo^? 61. nrrogjoon <UQtro>, mn«ra<co rarossoBncojnmn^jaioca 
aajenan tMt^lsicjaKiai,,, (^SAi) ^o^oojccn mn&icol(oft [ioj^ 
i^cmajooijlsi^iOiSm"] ojAejlomcjjJ- mnsoBO-*^ gfrocwjcflsjro> 
cttkuoJ. cnlo^oaimomj^a, cBBgjoao^ RcmoBjs^osarJHOi eamj" 
(tTOuaojo mrocretcono») gg&gjcArtrtrmTngwrn . n-TjB/lejo, mtra 
t-r-iCDncro rHroajliattiojBio mcsn anjc^myiej.. 

62. m«^lfi>mc54y^ajcr>«itm>, cnjejo ojtry^ruleKiloajo 
tavon u aocijOQa> mTsoBgi^B D6Tjd u . tmoojmejosHOT ^(oocjj^acn 
©KJ- o^cmlconeite©, oJjj60B*l*SKT>a2>OKm mlaraoo (cruroiJ,. an§ u ) 

«WOHTOl^OaeipJSJjCTTlCm**? ] 

63. fTOBjooi>J i ajl6TCTa*> •iijri>jti*i)'tmR^'„Qtg [bj^^om^so 
cTmeosngJ mTa^ujl^^ajOGTBlrontescmajco aratrUi&0CD*(cTuraiA, 
roToiltrioroloTJj) OOTOO^^fflrusl J nT^fO>oo^) ,, . 


'$& ĕMl..'fV«w^,. 


61. ^«.rb^wocmw^ ju j_ m^o^j B^aol (^(o^sia^ l j(D Tmmi 

jji cooL<"1ffla» ^J-r^ <wifi»a«m«» fHTosoTjBn(n»nro1«0a(>jo<T3tmjfim7 j^ oa*_no<noa!r 1 loEmJ 
aacTTH0ioq3.1. _4>antmcr)^riwciVl « _fc cn1(^c_0)0ciy o r^^ooo^ j, j4 soa^^t^t^^g^^^ 

^yjp mr»nMi(on«n JAjft£k W*^**>c^^&mmsw**rtdtotum* toj&j ciWT^tmcTnlej 
62. pi (iroti^aooayjjs) rBroajrro, «rt»ajmQlra> «l «Toejooo Q ^ mlsregeis oqy m, ct,^*^ ju 
cnj^l^jajcio ^jr ^gjo cijojjAOjepjo m p^coo^oma^lBj y vs (Bioaj<nejo6>m> jfc onjoAJooa ^ 
r^ t ojjawBOgosm j/j)' (nlW^iwiwol^BysjtTD 63. iUiT (hbIojaorjo _i A o^^^oojsot 
tjdT^ ^i-lwjaiiaKo * -^ tms^OoiTjajnocrlo (BTacwraii^oja Ojj^. mla^u) t^jfaMn1dn_a A . n tt •**-£< *»- * 3B8B 64. •wj^.vj^*l(m 1 mleroo^ i5*1«Hn) ojocrucniiiaj 

■»awi aVl«>a*>g ^^nJKwjJSj.tnw^A^*, n^cmls/ cn1fin3§J}s>s 
minJ«T0«g rr>m»^»®)rf»iCQ'i. ©cuaj> u fmi; mlsjBOsA*^ njlaotmii 
*>fH3 ajrru^iD^^jcgltoS mlcrn^ ■t»ojoo ima/u^oro» (raroLOOJO gaJ 
Brtajm*) mart^Ac»^* oajw 4 ^, 

flm«jBlofn<aijggajmo«m mlaJBg^s» osajooJJ mrogjoan^, 
rmoanjot*, (mx*aj) objda m.aittlcmaajoai' imo&jonti^ i^trmaajJo 
«"Onmym^a^aanlaa^ajmoA^mij I 09, ftm)Ojm«lra> sl aiBTmogjj ijsgoja? . rKroajmgJotwn 
m^rtioujjom jogj, mroraYimorai, asmio (rmaLaojo «e»1ff°aj6ro<r>6!i) 
wwaim" (axH<ot.) m1nM u «s>g&oM<0Qi"f»w>tfO«ne v imoaKim ajlgj' 
(sJi inJoftfm u LDl) ^cjajlm. aejot&ro^sis rDt&ttlraioojoajJ 
rtror^onr>i j aj*lmotm u mjr5ojmj u (o>^rtr)1aDi«l 40-auj; a^*»if*i M * ^ n<i. «i rarogyanoj >-^jJi ima^lomimolmi p mneosoo^a ^l e^ailsiajj tjy raioajg* (rawwru 
cmn&J.) ft u_Jj m^dhow^mrm eb 6><&§ls», r^snj^ ^j^j m iMftg raToojc* ^nj^SCT^oy^c^Jas^iB 
^li ft©milsmfAo>tmodwn(«*fjfla»oa«l) ^ mlara^^s^njajBag p^ mnsjBw«flcaiaa (mr&noom. 
finjRlaim») mm^Aoa^. aaja»^ *L>n & aj1<n1ttt u 5(mijy, lUAlwie^^manaicnrin^lcrni 4ft 
rmo<me>tra> (omiaimosm ) raraajOno^ f mJ mlarojdAS OGry", oeajocn) iljU rmoan-jooo araanom»»,!,, (cnrta, 
o«tta) n^onajinral^iODi 4i rarcgyonnjj ^Ut VJ •^o*(mjos)aHfiai'i(moaioaai 65. J.i> aroajmaLrat 
«laiitmTHJcoj^aim. (mio&MO^) Biail^mioJo* -JlV rtr^raouj^am gggy yyi (racum&oarm .^* m& 
acwoaA onaiAoo aHglMjA, LnJarartn u Lonae£.ft, A c^ <masm aiim^^Bhmos^m^o^i ^A\ m 
ra>., An* w oJ5md>«* aM (mjAoj) mj^rml * <wo&onn]/>Jlmo<m t ' ^Ut VJ o^o&ro^lrwoojocni 

inj^^omm.i., n^m^ ^jyon^aiirnj M i au njo^ioaja^l^eg -bwsm™^ njoj^u ojIoj.1 
•JT'* «""i"*»»» ^aj^n a>o (4n . HHrf)0f{ M«lta^. ^dutaWl. «a.«n>0*cm ojW ^«njo 66, (msnjnacn>) nJna}><ft,: 'n&sia&o m«fWi™oj1a&ci>lm3 
n^mlo©!, ©miglajjjACo oKwlrolod», rmegdonojjOjlaa nj^oam 
nrtRraoo angl^ (touomim^Wlai^) ajrTBomajeim Groom rmaroo 
tu^jjCnwnij ngjacmos^ mlora^n^einJ^nmWijrrojj; aajo<fe 
mijas akBailtmoanc» srmoaJ Als^OT^saewnamcmj n^jacmosi 
A«AnJl-Mrfin_|S^fi > a3)j J • eiaj au^cmlml^e^cmi . ' 


o«W*«CWSIdf^ «m M4) ^iu-^^j. ^-^rtjJ^wS 222Z2L °" ,j ^ (n * 67. 'irocucmuron n>1«ii» a oggirtorttiw, ru1e*m 
ttl^miAiKla^^d [w^mrtwnnrtiA] cnlcm^, ^mrtsj 
r^roWlwn^o^™^ mltrojoiocan mJ^snajajo*. aJl ^— w^* *s*> 

^^ m1 TJL a<,nDa,< * Mn< "^* won ajjcwRn^Aaacr»: X\W\^£*&&>$ 

lUlncm, mlsoBOa oolsiagjos aj^wd^Arn (w.cutm) AvUll>^5Uji»wij*C 

ttuoojl^o cuoroa^. (ojgAOTml^o^oj^^); ojI °\i^ $1>%0 

©crn, mlemo, ojjao^oraoOTlanmn^tm^iojaro^ («mcu #u< ■ *^,*yri ' 

«^lajldwjjTnjJ. (tOTroylm) m A omj ao&Jo rolAcrDj (ara U^OtOr-i^r '-***$.» 

ma toM) ^o^cmdM^ m1»rafi')&jj j ,m u ;~ mlAg^cs^W J^^T(p3$j> 

«ojg eraruu>Wlra!i colsrao» nfl>flm»1aajojo.mrmlTO», mlojBOi „ 1^,4 . » a m, 

a *08\p%™v<}P-X><& acusmlm;* ib^cto (^oot^jo.), O^^^^i 
67, y cHrocuaS £;U ^* mlasng m>&ax v sA*^cucit> ^j^. aigro^maroo, ^ncoJmlrm «Ls^y 
ajloom ^tra^^o^^^mlcm^o 3a <> y ojlcncm ra^^anajnsm^roTmlcoimlcm^ £*>. -* njl 
«cm cnlenang csn>cuo& njjjW^s^run^tma ^ wlwjangooan i>U pi njlncm coIotjboj ogtmmjcm 
ttnlmjj aojsmlouij., mlareca tnJOojl^i^cmcoi^ojocoa^^i £1*1 mlasBg^as agjoorujjo w^rwc&oaa rffmoj 
mjto», fUjrog^t/DA°rm1 »Jj3 J 1 nJlmcm ct>16sbo> An&^cmnnMc©», csoj^^ajamaao Ljj, cu^ourAiaoA, 
cucajfj3joacMto ^uj cnlcmagn&j^srB^ j^_ ^ «aoaio Awlaiijcmcuro Jj ,> ajcnJ", ojamj i_jWj mlsyraco 
ngjraTOi^cmroilcraa o^rormjjCrnctn^ojaraiWiij* ^ efl>oittflcD/lcr$ ^^ m1(5smco>i l ©fflonj§ SjJj mlsosao 
aca^^ojoca aojBmlcojjj-, t^tiwtoo^m^a ejojaya. hju aKnp^lco^rm^ (cuocd), «rujja tf uj1e><ft>D5i 
dhijtm, ^ulaojliWsjjCm (turo) m^: rtoa"»* 1 &guj.. m>i: ajjna^Alat^cA 13-16aijj. ojmuai^ea aii^iooMnwlej. t^cn> u tnioan 3 i cw fl uxoVl*,Q 3 
Bjann»ca>j« o&W*. mlrtSgjp^l^oppjg (toojujI (^ jj.1 j t^tra ajattnMjj eo«*uo aua^OTliBuns nn&aD^u"*** 
awiDtnn cn1ws u oj<Qin*oO[^§ irouujlmroaBlnlMjjo. rro«>gyft1sa~ ojIej* !ua<Mj/mimjart4a©e>~ am^oai mj_istK(ww»1 
omn o^oojnjJOTilaj^gg ooaiailmioAjjCm tai»rjrojmog£» «©<nilni1«>ooj^cm«KJKm a , lol*tt 

63, rBTaOJCT^mfi><mo2^o«n , ' ^mloJjldjajAojjo , ranrtajloMi *&^3<J^L£\jl\'&- , iA 

tfi>aui9 onjc^cmojm, aa^cmocai, ©roj cĔbora^o cmocunS <onctHo«> "'"' * , ^ '^* 

mlaJOcoJ, flr»cmnoa>Asolaj u *gC^S0l8»J J A , o^jcmjj rroojc^ ojooij f^i(/&*l5j*, 

Amoim># «nijcg^cm^. mRKjn_jooo rTOrmjsmo^jjCmrmosm". q {$&£$& AdjWlJ i 

QQ ^jjlj* tTOcucro c«aioormofo3ojcd ^ rroojc* slculajn^acr» ^j mra^oa-jsicow.j^mijo «^cgi 
cmjj ^tA ojijcmocoa aoocucn toilrajjOiomnsJOttA, ojlojnsjorai i^\ «cb^ «fooro ( t l0 j j. UV aajcmoaacuco 
ajocojjjA moicm- 0as^ffm^ j taBrmlomaaolajj jj/ ĕsmooj^a* agjcm ijCi rroaajotffo>> gsmoi&ia 

«pgjoan^anocrin '(TOjajJtoTO^ 1 >fi.&litft (3>(o««« maDrmJjrro toltwiocoli&eigtMol^ g-o imoa^uj^oaiwnnlrao ©ltrnj 
lajoojwi» Rtmna>i(Djcai* mftjono^ ciracui Q (oral5j tJ (TOjOiMiaJl^sAayjjDBotail. rroejjWr» ra%cttSB»nftjo ^mlau^.- moaio OJlflD0)o-B 

09. mw^joonjn/l$>cfio '(n^mJCTJiyAglitlS raxt*&6w msrajjj y jt »^j ,,, ^. *•. ^> ^ 

imojraloaida m1 (omo^l) Aosrn^tmlogj, rronjm ^otbIsko (^$^C&^ly>.r,*M J H 

avo«ro y (mjfW l ir»roflrf<n1(rn u ) njilralaj^nalso^jsjjanim 11 ?! q ^^mu^ *M < ^ | q 4 

70i aoJGU/>mYo6>OTrorca>j 
rmr#ffiCHaiTi1 mo» o^orawnniaoaK') 
oJ^otBtfiO<d«nT>nJn>«tnn (raoojra) 

l¥TaOJai>QO0tfb£« I 

71. (nroora>) rawojraijOs i&^rarojji&glraS rai^aiRrago^ */V J. <ji y **jK»f ^; /||f^t r 
omjooo; oJHJOEJ<a-e^J (iroojcoijjitomjlj rawojra oj&jl&j1w*a ' ^p^M iiO i£> J^}r i - 1 
72, AJj J gjfm1g,e«icra «ojjsanjrolrca] ajlcrols'' itoojskb A .' I'ii5 J-ll i i'*' ♦ At • mtoi&rarayirai p 

79. aj1«ktt>, raroojaraosij ajmniorys^: 4 m1smao> aj»»^ -*^$C&jJ&J-4r 

74, raiOi^joaojajlnD^nJ^nom (nJ®>jj aajAorailra^rmojd»)! * »* # ** »- 

*t«oJift ajocni^*; *rawnjra smwraoja njls^ (moouraijj) <«>o$mora>o f«l*5» \y?* v 

ai>1opjoc»ni (fmo&_) iuoau, srawoBo» ajmj" arooraacml ^ty^lylS 

««^i- ^WaJi (l*J»<iWWT) aj\mnM&* ^oajoa&j ^ /v* »ju£Y* *Ag »1 ■g f 

(to^ooo^ (roailuuomrtAag njylftj1*oj1ej0t&oim)i. ^* ^^^'-^^^^^ UH 

• £4 i<S\ A\ k -i .<» ••; 
» «0400.«*» W^W J» ^^latr. AJjMm «^ ^ J^^J™? _ ^ J ■"*? 
70 W J- A Jl t ^«^™^" wtĔsJl «.ajecwa^o*™ T ^Z^ 4 ™ («mcjolojtjo*"») 
0*00*1 («.0.«*«»}) cnoacaau ^ 01^« ^, _ ./* ~™™ l8n * ,l i» *"W« 
4jJ , «cuA*. «.crta.*., r»rf|« 4 . 71. J* Vli l c^aLt ^«a.^T ^ 1 " ™**) ^* 18 "" 

73 JJ ; ^«cm ojo»*^. ^o,^ , nQ8 ^L^JTS^^ 1 "^ 

^^jMiiO^ 74. *^o.«^ 4 an«taJ,oi,. uTLcjjA .^ ^ ^^ iJ> M 

H. l«uoci (B rWJ*. 4 w B r1» im rt { y jj^ B4(m . ^ «^J^, , t ^^OJlan^cml ^ 2891 40_mi£; dii^a.lm; *f>i 24 

<kfiwmlfl»-S '.weuA a»*m ^™**»** «umloOow.ujcaaj, a^oal^oj^., «mo^oco *&ru* tuoayrm ownJSl 
Algnmnaloj. TO1 °S ^SJ (^culoHoaiiD mOATnwioojomil; m»njn,oii*«K>*ni om^ uaJAWOJ^ «Rnwa&t^j 

<t^«A. rtncOBswosM"" ^^' fUDmi " fmQJ; ™' la * «™«raco it&eroco^* aj1e1aJ fl {rU(><&m*ml4j1oSaAn£J/ a®wi™o*. 
mji: fm(*«L«nni ^^ «»ajft oj»1<aQ»a)>, aj1rnrts cro<ua» fia rai^twimeOTOToiorm mlaoiju>1*iia¥* o^cai^tro. 
awaj«ia*o*.icm 4 ** ""^* nnaJ * 1ftJ m> * lija w*'o *^"ft*«A0W <w«jonn D Et*J4**» /U(>oa< D rm ; **ulmrta» 

fTt * U*l "l" *** 1 '^*»ASl^^racm(u («8^1^10». aami| dWmsimajAaji. fiaJCffl■ J rm«l(Hm-^ 

^ - I -f - ^. 'j* « • 4j" Jl . h^UJ ^' 1 j\ nima}* oit&njcniG** 1 ' ttwuA cu^at^uwijOAajomimrata) 00052 
^<™«mrm» "•H°ao i «roruo* ««««•.^«.^^L 

76. «rrosKmo**^, «^Knartew^ ^o^gyomrm ail ai^Jo^i ^ * 
w^rt nfl«B<» n&ao^os. ft«iWi^(Wi*n^. ml „,>,, ,„' /^ , 
™^<ronno»-w>6mn^ ft ^^t*3"<$ 

7S. 'cnMmlonta ojoro'lai4*aifl* ( » i sl f _ ( i W nni«i *k** ** M <~ - to f*ji / 

mlcm^ojocnyUagrm ml&jcuiitoo—mlRrBOo l^oojwlajjei** ^^^>^vW^M 

£g 0Jlc*. r^cmorao, mmm*mmi+£y*5 iUo%ft B o ojgnra O&^j,^,^ 

<u1mro> <o>6>m>t' '* uru > 

77. RJ»lffi6>A06nB l, (m6rulam>) dtomlaj^a^&ogg^, ml ^ 
onVjODmotH>£#, flre>ftjooo^ojlG)o3o ojcj<n som a oaiLoo(om> u iomo * (3»-*il)l 6j>S (^J-JJ^B^ 
^o^i- "0071, roo a O3»njoroos fQio<wilcJB siAJcs^cmmlcno iS^^ts^ 
^jlejBj (ofo o aJfij<feM) mlcocoa mo- <a>{wml^j tmom>rfH3mic3)3 y T^ ^ 
cn»D&J - t rroe>gy»,l(i)S, (m»rm1nflm mjoeo/1 mlnrrao a>o&* «&wi J&64* £($ U*& 

aj u ) mlocm cno* oJlBla^s Q ^ m>mtftnraaj a, mcra^os «rasj Otjji^MK $$&$■*& *\ 

Smmmi0aff7fsm) nnoojto asa«sicy3 o cmfui06m*' i "* lteJ -*^^ J -5' 75. pi moaB r --/U ml^go^lra^^eiAosmoJim ^ o^ao^oa. (ojia^, mjocraoatt 1 
*** m * ^J.^l^a* ^^<n^.( TO4 oo«.) CR ,oe n i ^, ml^^micmcmmai 
6r» 4 , ar^J mroaoctm (iWttOttO©*) A0*l>1« 4 * 78. !>,! mlwm* lajtjajcjrWajirro ,, 

onan^JoaaoojocwlEj^elB* Wa^ toracmlcot wo(jBjro>o8iE0(D (mi^LolraojocnjTa»^ toiacji^^^ 
^ iroop-(oc« a0tcmottfo (oj£6»ra) ^ilmra ^j^ii rfj u iTOaotaoojnAg^sis ajoroajia. 77. u ^^ 
«a^osrti mwn*** *mjCi\ *fim**mmWfr fTO^aao ojl6>mo ojoto u som P ^ o*iflon^»"ftn>fli if 
m^oau.) «%an v dyW a^crooaA mlm<fl<i mo. i&oalcoraaan^cmtmcwMtoa ^ ajlejtm *J" ^i (t» 
i^o™s oJCKfignro. (cow«Sfilffi) euutgjcm dLij^j' csraci^ablroa mlsym mo. ojlslp^s^ian (*oai« 
Aiflayajooo^6Kmro>gciwcw* U# aijcmcnoJ mam1aej^ ra>sxm Oj^-^* awojro ais<oac3ajscra 

««RjOoaiOjliKia BJ^^BglaJi- ^'mo»ib|1ii^ A^,». cnworl cn). (Wdl u- l o 11 t,oa ll 1 6 i^ w »1nil, M rrn 
•w»w»1*li* m*H*mA*0fr> m> v «n«rt««n*fi « ajlcrytol^i cuaatmRaw^, _ (tBtmasmo^o jdq nmojnoilS)* 
lA jiiMm liOoiiUD* ailiiM^ ooj(t»laji^j wIauocoo 

tusi *»flJx>aoi a«Sii*»iWW)Sai««(nio cn>^a;omW aj(Kn , hbrjd^ co«>j1 (cru)way Bojaawl.Mcra, maoaotolBaa n : e * jU i.»' t • 2092 40-m»i! *im*afidn u.ag imjyonni u«w1ftm njooj*!*: jejl _ V ULI Ltj £*J dLk UA ^J jl f ■* tftf J*i ^kJ U ** <"** ** aj '* !, « , o *»**1 

(D Pejaj^mwilo* A>1aim4 mlm** mo* AtHmlgjjtOKO^-mnnomwej., ^aw^^-°^ nm W mjU ~ rT1 ' 1(DCT|> mo# *&***& 
j.^jm>f*oa*o4Uj j . t^a(njouxT). HAjeydA awiroaioan* mlomo a«o*-*ruoaJi<iJi- jJMro". «uflAJO<tKm mrtrtiw* onajj 
■ohtj-- Bunwjim- mm% (ctoj;: o.to"* 1 »: 40). rmnjl (mi) ^i»s 8laj1(W*oe4«it»£i«*xro «»njro>«»jj djrj t^^ 
Agjt mitHjjlRa^i^" *, «kirj*»1*S iwrolmj^mJocnrt a»fu1ajfi«jffl» aobj* «a^lsnm^onJO**» - ». ojtoo*- maromoaj. 
i**1_ moaja^t&s Atjra,jas«»1a* rroj1rfbrt>1o*«ir»^(m mo# cwnwnsHm, mwoi1<B* aiooOdi1fcj n&r» mJO»i. afflcmoort, aua*A 
o^Awmalio» *majm£iw mogjy* «slornw^onjom^, , KHKUla.- nnoomJ^caoiKm itrooo&nJAO £aJaj1nJl<uS 'imlioaol* CK&ooy, 
'Ajna^oT «x*ocaijj. nm>*j\jo*Vj troajmjom1^j ¥ w&omjlAoggjo. gDrru^ajoailomo oJiinoAajiloJ «*1*1«* o»on1 mlo 
.Tnani. mcnjl (rru) «*£« jslojlCTAa^-itsjjimti^mapoOTiaRjO. MdA ailojtol^&nnsjo. fl?^> nufli£aoa»inn»1i>>c*a motteN 
jnjjioojroiy, n^nJnjoo4Aco>ofti£oeKgj«, nroojraios rruiaiaoaDAiBĔiogaPiB AOEJEiiDiw mi^ujlroiluwnlcits^. ©mlort mlcr» 
QJJ^mj"f5wjiOConroim>1^ ogjrrn crasjjanot ojojrn. .oJj^ml-MOSJjmo: — 

78. <T>1m<Majcnj° ruej ocru^ejt^g r^rmraaswlcgjotno* 
■wcD^^OBjjjmoaiils^srit". cnlowwjj <no* Aincn. «aJGai © 
^njlojr&laJ^) crwrolg^j-gaiio rrocurolej^sr*"; <n1cn«&ffl£ <noo 
a>L0cn. Ro_tcaj°(JB (ajlajrolgj^) (o>cro1s1fcio<0Tmcuf0i J . nrra-jjc&lej 
ne u . nijcjrworoij acru^ejlcro* iwogjOan^ajls^nJo cmoaoairtnlacgjo 
.■>scn'gjOfflrtn am 0J,o£Oam. Oi6>aersi J aifl>ooo (cn1aj(}0Tm1\ jtgej. 

nfflniWB*. WBEjOan^nLneinoo ^gjcn ajrmorao, mju3oroimxj<> 
rorocnjmlejjj njltol msarfms>p-|sjji>; oicajisisnaiai 1 ' aj^3rm u uj 
torolACo crjnM^e^mmleJoajijAccj^* bajcoji*. 


1« J^j »i «Njim*. a imro . Ji jj) «,„„», ^^ . A ana aiJoBU30<W0J ^^ 
ill VI «gp.o^ailKto ■HWIW»« BM i , W , 5S ^^ ((TOSOaQfn) ^^^ * * 

«^ ^ m ««s BaJ s i * 0P . 8aJ1Hi . ^ «^«^ (roB ojU« 01.*,«^« 

.1*0= (aan>iomi. iojaifliora>l«oicmaji4) ' "^ u ^^ >• «m^ 4 hhmM » imj » )WjM»j*MHj g nM', W JSi ^tT ■■(*■«• «*a» iffl <* 

»«... ^.»0,2«*. w^™,», «j»^.. ^«^,., fflim)0i L^.c*.^?^; i,^l' 1 ? t ™ 0BO1 - B™" 

.mjj,-. qMM 800,^-. W100aJ00( *. .«,,, ^.^ ^ ^' "■""■ ,,u • ««i™-, "-• 

«««wi». Bmw ^j. ^j™ i»^,,!™ ^ " * , i " 1}ftffi ' ^^«jW^) 

|M> ^oo^ls^i., ^ja* ni {o) ^w^r" W '™;^ -*■— *L^*«> «o^ 

<uo»a M . M » i M oagg. «««^» «»* om,^ (m>J ^« J^ J^" , bJ"* 4 *^ « b '' 1 « ,1 -«A^o-- nniiu avtn«4#— «^Airro, « 5 E 0-j" !j>. |. 

-«1*0. mrul fou . «J, Dl:tai * rtlaoaffl09 J **>**p0mp **&#**&$, mmi.*u«m, -omjl «jw*! 

^rrr;-— t— — — — ~, ~ 

fOO~4ojo<* ™^™^-«-* WMa „- ■«Wir |)Wfc «aor»^, ^oeioi*!^. ^«wjL— 
«KP>^o*«ife». n**™. ^-«k»^ ^owi^ aRJfira1ra » ^«^ ^o^ ^im^mi 
*mm* «.^ «^oroaosm*. »0^^™^^^^^ ^^ ^ ^ mlo^U 

n*>™ . wnmj msj gMm^ ^gj^ *fli^jft«W rn^j artaMrt^wa^g^. «i^oaj,™ 
«oaroo «wjwj, r^WM^ «, «cno^a^.ot^ ^«ol^^^o^j^^. miftrt fav> m ^ 
«kpO^ob 0^4. a^OMmm^ ^a^mc^»^™^ mjaijaoo», o^^n^^ «ojou^ojo^ojoi* m.uJl 

Ktrruoe^ej a»i tt*uaimfo$Mwfifr mm& m ^> Jm *m w 1uo«i>jo<* *»l«ii., «9^0^ 0^4004: 

o< tplj-Yi - U>i VI *UJJt J-J k,!* l^UU :^* UU *y U Ijoj/ST! V* uiffll ^t J-J *. U Lj 

(mJM,: aj^aoonaac* m«M^ima.nm & ma^ «ns^o^mi, o^Mrt*» apnjcK* r^y,^^^ 
ejomro, *ROo 3 fm4<aej. 10040° aatttawcraln^ «aAocara, *,txmm*<6* ^ sjn^so^ocart mo« 0x84,1. omctmgojA 
tmmlem&Attscmi <bqi*a* jaJOjtttmalaJA- •to^pjs^Bra^ojoa* aajsr»1coejoom> mo . aj^sacmasM OJBBtacnMlEi 
{(1«^: E t<roofi u : 59 ) w 

uxKMm«Qoao o»yufig-''«fta»affl , -'«» ^™ rtjooM-, ai Amxe oj^jm«ao. n-uu mnajdw. Sinn-aanowaa^ S c^»o 
jB^oTK^ciKKOj^oAOsmi owcmlaai tUaJiiroo^^-aBiAtuo aUJ^oMDM^aaj^MjTM 0*004 nJ-^cojopJAtcmi 
«tej^ ^Wia^^-^mojo Mio^l^-eogWl^. '^^4. ^^ njottoo^, ^^0060 tajJo 
oj«ao> ojcol4(»{KijnaJC>oa ennlttmsjo* ssonocosmrajac» Aosmo*. ^ojloa «iD 1 2 ) «Mr»o«m D J5090»1eJl3Bjfi(m u mtnjlajoioj 
cjuaniroMs»^ ocmfi*iajoaifl «neJOaoj «KUglOpja^CTooo^es i^cn>ociJOffran*aBfif>f i » CBRaom^a»!*, ainu^sooawaso- ( -\^\\ 
^crrrwo^. ^ipnipjool *&&&&* a». nv-(W0»T^s 4 sn.-. oAiuoaiA^ ^a^lojlcm^^., ^"^ 
oflj«tfa«noi»s .AJlPAl^minJdk». mejono^ajlaA ai1oMnui M ^M am^^m «n^^w ' w -^ 
^BicjtnicoiDi^^Pg (s^nU^stKTBtiwaoe} »»«4(0701 OJajmRJBfi1^ iBmsyoao^ aj^innn^o^an^: « ir t y$ x h+* i 2894 lljwrru-,; a^«»<tfifll: n : g^ a.litacoo-9 

70, mitra&M AoejlAog — iwjDOH^to^lmUj (.ajlej 
ttn1f*flitaft) mlcnaoo^i»^ m>ruor&1 6>aJ<G> u OJordaaiff»1 — fi***° 
^1*7*01 rml 5 Jj^ajcm>i[ m> rtr&ejpnm. (TOfucaflfl&rT)1crTUj (ojle-i 
an1«cn) cnlwooo •^aiIao^co'^» oajcgjrm^. 

110. cnlsoeor*^ mrcnjcanroi njej (roim*) laJacjroNmsaa 
g^m^iT» g , mlcrag^sis nn ,3 scoaregl &J^pg ruej, ^ojwi»oro)1 
ns. (T&ajca^e^somrtrt (Gaiatrtnsiiajcot^ojEiiaOcra^cnlarsco nfl)<inny1 

amrxj 6 », «^ej^glaj^mocail mlKJGOo njnDl^ossrys^^tmjjO 

81, rawicrto (culculuj) s^^eocrmsusco {sraojc^ mlcraoo 
^oj AO^IcTmnro^Acaj^* ttajcajjjCm^ n#cm1ml6><a«s, mragjoon^ 
ru1$tcfto a^nM^socTmsjugldA n$s>rtnocml6>mcQio6m u mlsaaoj 
mlartutultoo jjCmnn"? I 


MSS^jSs^. 


19, ts® «l «pejanojj cniosjrenorojjOJcnsitnn ^ J«r ml-sasoo^jj jdstbo^oI (ri®ro6»r^j(rjra1)RK»fm 
cH-tti ^oejlt&eig (iwaejjaiosisogi&Rjsag) 'jf&»>I cnleoraoac&oJj cmiuomnooj^jjojocS, oJOnrKnaa>qci»rA 
ocuwwl V-* rTOcucD/lirtcDlcr» (^-unej®) \&j oracucmltoScnlcr» ^Jf\r mlwao» ro1crwtfl»(««a4a1as*)c0e 
«liijrsijCrDjj 60. fij mlwrjooAajjSmj g_i «wucaliri ^ njej truo^oscnsosoo i^Uj mlsoaoo n$ 
amrminjmlcm., taJOa-il^aojoon.» lu* flirfiaJca<6>s amroS wL cuej is^^antoln»-. «b^ojo^» ij^ j 
m1m9«Sixi)<.T]jui>(^aay«)Ae1ejeg 1#4>j (mscucq^>s amej. dUlijcj <ftnjeg,&g1ej, OjL/ mlsaaco 
M#ft***0R* 81< ^u-r cnlemaoo^cuna AD3l«roim *twj» «njc^cmjj 45U (rocuejd&o a^raj^socra 

em*\§ Ji mrao^iooa rv®mi1om *l oll (Braej0no^cu1mcflo a^nM 6 socTo)6aag1(o8 Cij^u mlaraoo cnl 
OnMiolaeijCnUj DOi 1 «» 5 - tmwnl « im >4 niSuj'cmmo.^4 oojo^ml^., o § *« TOaotm , al>au , 1aJ ,. ■ tf 

ouitmooaKjj. ffigjo«mH. nwralsKn omo.«>i<(truo<», naoo^ina tnjmi-cm.nn „,™. ...» . ""^ 

•4«. oimi«4m4 ^.l^rni twwOBmBBAOAipii. «je*»». truoojo-m.rBo, / -,.\ «^ 4 _T^^ J 
m-itiJlylaJinAo»»*^ . *<oaVi,* tajc nB >t!s fi crr.aojo«K U$ ^ht^ -.ojbii. «* Q h. . 

l***'»*-^'. *.*» ». ^oacm^n,, «^».^"™ cZ^T,^r B ^„ «o^-.o.itoo-»,- 
■w^JjaotmaamJoml^AOBjjMi. •W'^*™"*" 'Ui™wim li »oitt fljA*yx« T£ f£ &P *j>- (* 2B95 «-mi^t *»«»*«'. tA; Mi 24 «o» «^Tr ""* •i a,1,B1 «**i*i «Mwnwiaw?- 

*™™^™^«™n>i ^wtrooaosyo, mw * 

23. (n^jeajajoos) mraajro.ooj ««cum.ns •«roiaj, ■ 
*~ «"S^Mi*** o.ot.^oo,, «^t, ^i * 

eron-jool .umlanacnj. o<*o^, ro jcrojaajo ™<mj [«i,»,] 
twoajraltoJ ojctoj ajnjca,. o,u<n)".&<n>j. «ajco^ttnj. 


«DD«,W««rooo cSU.r «a^c, e^awro, ^ BtBW «U ajainjcn»™..*^. JLjh - 
a«4« (Km^B) mujaaaj^os 1/5 ™ (ulW «n (Bi<n , ^ ' aaMMwtinn*. yS w*-«l 
<nn«fl B^jggajtoj,, ^olmrmtooraj.) ijR, *****&*&**&. ^nJosj.Ajpojj, . jV) j ., 
alortrt u*»u«ffltnfl^, 8 aj^i^ (a , ftJ »^« mOT<w ^Bj ^ „K,cuto,w,j .^l T iroajtJ tmatnn 
«itTOttnj o^ nrraaitt ttuiu.r^iajj.rao.w.ja,, «omjosn^j* 83. ^ m rrosjsaro (n^tro.soj 
ajotot) «iKiJrtWj tjjtrnoojoo, ^ cororutojas ocrojaij&c», sjttnctJtuoA oliJl «w^nijj.abaiBocon 
i>.j tsmcuro tmjnj-tmlmwrtjwj, tTuocrmOnainjygj ^ L, ttMtrssjS» ojaaejjagrmjo&otnij J4 & m 
oltu1ftflro1mr,j ^ JW ttraojro-lrtjo ojejco,. «><ucoj"*(cjjft-j&)<n>j, tr,ajco,°to)j u tjjioetJJWroj \ijStf m 
tmlt^n-pon mt>ojffloco>litij0T,j Ojc;^ <>JOlaoorro,ta<ikoggj. m1<W'UKDan1«l mj-ujorjlj^a trumiiraea twjl^l*»!*»!»» Oajt % tro m im i aj.v». , ««rajy.9 njtwrumocwa, 
aoo* »»0l0JJA»oAti6n.4 mJ.mjaJ-wioa^AtBij., <tawo>1»mfBliscxofi«<<-. oajyo Sojoacwraogcnj., owwolccnjAtmco,. 
ojolotmruajjagj. oJ i o.»ii J y.Mj«:wnn i <mj omajo 010W. ig.TOsmtur». rw W oonjmn.*c4>mntm i ea «Ioumi 
ajotmooajaioc* »J>Miw««m>j cruot».. nuj%a<K>i<Mta. oo>jjlQjj*o«n>omto,. mjotoiioajaat». OotcHopjsiamjoco 
^«coctpon t t>>>>>»1 «»•»>. nnwo» ojcnjj ajolsjKnlcnj., tcKncajlajo^nDMmnmj. «^,,, onmtl D4 ncr»'i« 11 , osn 
■ojooij m1»So»jcrnaut> ro ajnjto. taj*tni&. otr^^ojtMnoio-iicoilttilOBjmii. 84. roToejBSKT}, cotaijjos s*m u cujtTj [tm1««i] a^moojoc» 
iBTOaJtJaJOaoTotj: *tra£jOnnjai1ro}i_ia»ojt*ci$aWTO^ 

(CtJlSKTT)) tOTKOBCo an</»J«UlaJj: «0tJJO*ntWjnt}MJBC» c^totcoo 

rroltacT) oJj&jtJbajitj<8<«njmii>oci»nrajtTB tmotijiltB* erowoBt» 

t»»m1iV0JfTOl<i5<»<fl><»4. ooJCffl u ta>1a1oMrroj.' II 
•* l/ttr/P'*' 


■■ 7 **' '< »*v< 


8S, A0m»«rt t mdmjos s*m"aucr> [wli&aj] AoiBOjytw *4i[ / *1 'ii5S i il / 41 

«>mm moairti^oo (m$) ojloojomJ* OTaaaA^ej j;ajaa_J0j$mog-| >v^>4*W *)>>«- d 
*I^Vi_4/fAf ^ojl^seKUaj" «BOil^jDmjT^a, nW^so^ajWLaju 6>aJca.°aa. O £&$3l ^l^ij^J £ 85, ii,U n5j<mo[iflOT^a>jn^, g6nBoca;1^ ^ ftrooj&«e_>£ .ajooaioKaj» oaJ^<& ^U.i bbojtoi 
»s ojIwuoou. UjH <tooj{& &6raag : |ov^ iwt m__j>£.,8 asm*ojjcn*,wrt.ejti A\ sl. «wajoan^ojlswSo 
msajslt&m- «J*^ (01^) A^Braro^a^joaina^gganoPDJ *>UJ oj»nj$>a5o msloawd&momlit* ___*, 
rr^mscoiiao^.oiuci^HB.m^sa&a^^aoa» aiiiu «sojlesaajaj^ .jj^JKJ aM-__1oojoo\>1«_w_* ammatue^l^ am^orto K aj*__*o cnijoait^* mn^M^oaj&Aj/ra, owotjiwwj*.^ mojtrHAMcn) 

m : pU - jW ^ j ^j y >. #a VjjV* ,=->* Ji ju o>i ^ ij,i ^. ob ^j^ a m */l ^Jj 

(fruo ro .: ^^ i awo€m. na »o^xn> M *-,<„* Edjyoo, io»»iijo^a^^1rfl^io»«6jmil 

ojooroidi^aoo- a^ru** <oilcftd*b InJ^^sJi^^^^mKuAdM.. -*iJli»j«n>l«o<a>1iMiN«oi» «1«,? 

«t l t>m>™w1m i a> i r (1 jo a > , l asjjEyo aj0aJ«ra 8 1<oim*icn_* nj^nJO^-jl^» a_mi __,_»!• cn>mioi1«i «mi-l«i*wrt i^ilj j__J 4j 41* cnD^ocDKKj-^o.alo 008202' 

™>l°m»i •aBj,m--m>j-\Bitm" Mjtmj. «mimj o_j<.jh_". 

-H^^ri^jrir"" —^—^.^-3™. **__*., __, 

--*-«* _™ 4 -.<o, i ., «n™ JM _ ^^i, __.co.jcn, B,'^',^^; 

Nj « ._)_» ____. «««|. 8 ™^^ 4 „,-_. (ou) ~_ ^^ „,___. ^«■ rffc 2J5S 

mii». m>DW (mlonta nJlnMnisoi) «iByjBJoi», om «(M' «rtiwaniT ■Kh«u*«i,« M l- l .»_-,. __,.„ * 

-»-H*M»l<M («««-- ^-orl) «.-w* -j-u-SI-nj. »,_»_<_,. rt-___iirt jU*,. JLST _!__- 

_-___?^__-_s , - n «- — ^— ---=r5E_--_s=: 

^««u^i «i«*_m i : 'm^^irmsm" aumj.J Q« *ro< W i,1«* mloan <*<.<» -*_*,«», OJb&ajp6 fflMftQftfM 
fiimot»1si^ «naa^M <><-0*> art tt1u*-_Jd»9.M l l: erwoogj» *o» iwa o. «1)1 «boio»oo-_»V _. mMSa m i "^ *** 
•JW»1. mMmti*#m *&*m ™™_i M_ttM} j | | f A a *>, «eo^^i mWi (cnjon^l,*^ ^ ^?* 
oJioormiMSHm^-*, aasroo, mlm-*- ci_ctj. oi/_^l^ mtm * cmwm «u^BaowlAglai nj-_j1c_i. S(T3 u_m1_i.n_, n 
njlaJo^ODtmopj^oaia.lart, ml ©c-H^g-js^cm mj u _ar>1_wai m1m_*>i aj.a4a._fl. O __io_^t «m* «*<*art>o_ . 

ajoi^orui*. a-lajoa... *»1^cm»o». ' * * ,no# - *^«tT«»«*>1<* 

mmjl (iw) -r^oal^Li; 'flr.o__,o> i.jaano.j *rfiim^otijo.' s^mjcw": w m _* Wmo^ -.^ , 
t-josnrnni e>_»-06m lj rm1raj<Mfm1 4 ooo--rt* awsa-m^oa '«-j1cyV-t.igjo.-oV __ inM a i3_ B _. _™* ^""A 

( -jjj.u ____. u ju :4ji Ji - *ri _>• ) «m»-«_i«foin«<n ^ia*^ ))Hi> ' «*»*«»»aw«i 

«-_*««___-- «jlomTt..-** -_*#m1m. i -»$wr> S y , o*, § &m*mmm* mmnt m \ m mi «m<u_*iW wi i __*■ , . 
raj<ra, «ooikk* atwisl 0^00*0»". w*mi*aim-\ n % !*J fi#*n aB8a 4Umit ****** mww *' ai 

ui»»), **a muih, <*M*1fl«tmj, AOj1*waRj. «*>ffl*u<»yi» tuo*-wo. w*x* oai^w, ■»&***><*« 

f^fwnoaio(yaT>*, wijipt^tr»' rrtB&«a ajgj »1*<atn»$. OTjcku1a3j<9*<K0fl o$cto »*<** *a*©rU£jttnJOCsifl r 

a^i m1afuam«Mifll eatt*flwo«i1<K*o «ojnjaloWa B{aJAo«>ru^# aoktoo.: 'ffl^nfltwia1«>m<»4-, *»oj«*ifl 
*& ra ,jtxiT9i<» A , mlwao. oj1o^*«a, mluo^uajwooa». amoJDrmon.j *oaj1to>j«« u . raooi ^atoJirmra^ mlerao» mm^ 
nufl1«*«m,. aiuoo «ginj; wo<o»4 mletsc- mliwun^oej^» culoroouMilsy. ««osojIao* o^naomalpa» n*uo<BtioJiB| 
m>lftmtKlto mlaraw*^ !raoj*vc*o wejj. mlwojaa^a. odot^, «boxo^ {<uan0nJ* aj&a w to1-^A<mo«*m«a/la«, ng, 
mlBwtiiw-ruio^wlAg^s-caj* t-urooiuaoa»rt»1<»aj J -*. eOTot u sojBR*1s>m aiomjtDljulai *v* mJi,A*anwe»ii omjrjji 
«joml ojoayl^aamjao» «boIc&o, re»nj<o1ejsnie1aai BK»t/ti<3ii«rei3Jj&s trt^rooj,. 

nJroa t0t0ro^$m1i&m^ o a.m^6n>aa)1u>lca'j j moaD tyrogioon^ 
oilwjjo mooKTjrolrao, 

1. 'vlOD-ffl1«. , i» wt 

2» nJtt)ffl-*ora^En>lACTO, t Afo^6TOOcr>1(jj1o}»iiiots};ggaim1roft e 

m1cm D fi€ (moJ(uiorefimtto$m (©b). O^e^i^^O^C^^-r 

8* (TOOPrulsOrajtsj/lEJjjgg aro^ 'su^Aan&oo' [njoroataism {r£lj ^t-A JjV 

t</xn°to*] ri®CYi) ml&JtyjjlnA i mo 1 <s>m*'' i [mj$A"<*i»]<feOo ruluo *^* «=*-Jn <-g4^f 

aliBMDlAaagjjglg^gg oro£ U/Xu lo», oroolca^rm tamsrao**^ 6 65^-^^^j^^tji 
aojmrtl — 

4, ovuVTaiOnMaoroairai rsraoltaiiasrTurjg», rmo^©lf(jj majSa, _ 

OiitjnjtoaiJlsy^oerB , aijjcmotoo, rwoojrolroo anotolabaiogia (rera Wy^J J SJi-^H" 

OJtJj«m1aJ u ) OTn<0l6T0im^«5.a6TOro>Jj. OTOWBSJm, OWOJtD (^ruojl oAU lTj ^ *jj » V^ jV*<< 
rojsmomlu^otj* 3 v tf «. - L^u,^rue L(J ,m u Lo.) ^ aJlW^^^ £i-1 
OiUOJl OA>0SA«saimi1ej Mj ™- J *<*>**<&> im>i%}* «ojoaoicu^, «wnalAajjjBOo» a©jgoc*ra. AomJOTtrOTeiteiaBi.. ---„,„. -»«S5S, ,, 2* W ' «**' ^ 1 ^' ««■*» •■^-4. •*«* «™» 

5. oraairt ojnosj*^, «/ucgjjcmj: '(m io oaa a a) m i 

«al' mtmsjas ^mmk. («.i ...j ■^l* B lfiitwm i «£j3fV 

^rm"; Emss-agisis <&o ffi ,a,|a1aji a ,i !M ,i (aroi,,™,,,) *§1. smsm jkyltjjtOjU^ 

Siasori, mlreTSntmi, e s«>i (atraoa^twnrnojoi),,) era ao i^^&wt^i^&Kl?^ 

*w u . «*«.™«. (m1 ^, mn t ^i lgJ1MM ^^^'^t^w^ 5 

ffl«frr)ajroo«rr> u J " ^sl^aiO^ L. o*o»aWl»m-yc>o1 l^M™^^^ a anarorta^ to l 

S*wmft> 4 . ^- amj, mo ( TOSff yo) w us «**»«»* taJojO^n^^a^^ U ! colo^c^mota.. 
amsraoa .jjj, iftjaj(B(rm)il l efflj j rmai(ooffm u fKOJ <rtfl B ""«'» «^iaom^-^cuoc* «««« ^^s^lcol^^co^. ^^,, OTWyM 4 ^naJu* 
0*034 aojajSl «JOCOi^ajoM (aro^oao^ mmjl (tru)Era. gajaat«l^am>^:_ 

6. (cnsnjlatnt) oJocQj»a,; *simad5 mlsa^ga^ooejctjjga .- 

sct>^ mnMM^aa motfm.; oiOsoBcgos iD&joaajj [mBjmou^ojYj sia» -^^J^.Ol wJ,^-m 

ecojj iD&joaoonsmaTu ojJjmli&s *aJ ( l0 v C53J , [gcotoCTUOtam B ] crwA ^$^}j$&t1i2T 'U r£ 

i&r&^^&^cca* c^^bcojoroS, mleraoj (TOoj©*<iej J dijij j «ajoajocajl J> »'*J£*i/ *faiSfr>.<<i.p 

cnlaiB^oiagjjajlaa; aroaiacnasij ruoruomoajm. a<o>si«a,oo>]<> ' JWKH 

«^uggjajlcS. ' snjciai J a6>aajajJ05J0tTOliftCQ^i j mot/o. Ot^i^I cj^jj 

6. Ji «jnaw^ 1"IU1 mlwDioaom-ij. eraorji ^ aro^ mcp>oSJ a Ctij (molrOH) fi* cnl5TO(Baap_paj 
g§ Jt j-j. Afflm1cB«j ouno u aa»j <mja<fl,D^js^cno p.\ Lii (fll«i3gj<« gejOrtOO«Kmcni> j-b 4* o^&cr» 
a» (naro) go&jonjo^ ij*J£-t» tereajsiAOsrajj cnlsraoo acuoajoajn (oroswo) rr>1ei*if&ogai J aj , lri5 Ji «waj», 
OBJ*«« *jjz~\j rtm>ajttcr>osi ojonjamonjcna (anjanjj^st&raij) ofljt5Jj«9»a»j« fi>nja> w aJlcft J*j> Ao±j b s» ( 
cnout). cjG^ fll^ u flil'Oa<9>c»i>«O0m u 7. u/>. ^ ^Ji «a.05^fi0flJTmrufl)0a>J SjjjJI mj<&orotoV\ wAoili 
>j raraainj, reraajmoA&s, *j-*$\ ajraoejoajnnjnjio-joal > «roajto <jjjV rtitoaJlo^o^ruTAgcjsrnij^anocB*) aom^irtjldMBoau tn-J^dmlaylaiS omomj* rolRrasigaD_j«>Gj;a<jJi5} orojjOjniStmomK njjjialoj», tTOgjonrt^ojlaAmln» 
awmirroocD^cmco eJ8T^o*omtrtr&'l.a*rro au» t>utiJOaJ«*ro., wn>rao(»^c* rrnagjontijj miirmeooorwro «mrtU» (ruowuotomi 
nojfa"fxjor>5 ro1aj'^A*roimoto^m iftetiTT! craocrS. ntcnai^eiADsrBosro" simooS mlsoraog oD'inTaej«*cj J mlg^tol^aj^BOwm 
««CTDloji^aorotlral^annaB., 0^1 rowlcm^omnnmjmralcsi mlaaoaJOAa ruaj fi»m Q tijar<a mqjpo1syoa»0'Si> «jjjrna mjom», 

a^t^niliiiajjAg^ra rrojBOruRjogoOTi »«*£ ^orjjctod^ on3£j,o<W) goru *1*>s ^sj J *ra£furwjrortf?in<Mj/mj J . ecm*' 
jt»ajrt) •rnwbormmjj 1 OA05 o ^ Q rmlQgjrro « , monnorm w taioajii uroo&JO.iMTroilrtja ml6Ujrru1<ftoftoiDiajn>ooCTT)anj J #. rUitj 
oejOAtomliot-.wLoajci oroimarorroANlnjlrowiralEJjjt, t<urmlnaeur0«j>1ej # — mlwjrml^oojaroiojmasro* ojii/a^roliSoAoa n$fro 
oJJj*™. raiocro. rt^rmosjS, 'rruAOrora fcA05<ftflOOTajOJ<y /i j^jl j/ji ^ j>0\ njjjrro ojIoumbito. tn-iOm a A» iwsuoriJ 

no^oon 1 '. roj^ooroiimjj iurafii.ono <&ttjj»u1<9«rrn tiuau>amjj« nfj>rrm raotfoi^n«»rrJ8 jcrmlmamirrj? mroau1ajoo-Ae«T-*(B«* t '' 
(Ufl»O0J3A!OTtiij(trt nJlwjrojlAcoprota). roj*o*jTot to&as^waMgi&sw m Q i/i> u io1 [ 0aa.g o os mo(fla«onjvi (^jrra ojraorojow, 
fim> v ajooi1<rt rru&oratalonio rru^ujoro. caojbjc ©ro o mlro^ryro^ujAMoaij}. nojrojroilajjj. oairoarwo goaj&cmioioo<rotTT) Q 
oj^roiiDocroaajo, rjraro n^o^ o ™xTT>ai*^^ m&TUl (mj) rmli^oojmlajjjcis njloawjtnocrKiuiro* ajlaj mraooul 

aioo^ejoca rruAororaj OAOBjjjuooS mlmjrimOT lejo-yoc* rrosruj^uAA (o) (roojoroosjj njtxnjirootB>) oyau. ro&^loaaDt, 

erro^^djj roiejojjojjjgg n^wom rola*ra, ros^liyo™ o «tjIb^o mnu^i^in,-. BB «sMOAono 
0^05, «n.eon A o e j^§, TOl 1r B J «^^«o^, *«jft**w< joojI^ , m>^om, a 'o A D6r. Q ag M . fl<> o^.aKoio.loaj 
ttuoo»rm1,fl^m iij^1ai Q ^ rolAt^^ ^.^ Wia0(ft , ayiaDajot») .oriMod 

n^anlaj^ roj^owmno, ana^rt oruormjojloj^ sornujA^Aauaao «^««mcmnotm ^as «t.noocSajo*!^ mm\ 
laiooJJ.. iua^-ffloii> i *iDnrll (cij ^wuim ™^ ! &^mmp n jnu^- [u}tu - ltum rru^cwim^B. 
iii^miml^a^-C^oio^M -«o^a^alrt-dia^Mii .mrwmnnaj,^ m^otormi m1*Traim*aj«tt««fl 

^rrn^rroo^ ^Iejo™ rn.ro>», ojIboj^^ «^^-04011 ^ajrr^^n^ «^«io *** JL«u 
*1*a^m. l mo ftl >-. ( Ui ; fU Vi - «U ^ .^jjjij ) ^cmi ^l rrojo^^i o^ocmo» Wq : ao^co^l* 

«1*00000«. n^^^^ oro Q ^m ^»^1 ^ D A0BJOTai4 ^^^ ^^S!^^ 

•'^ ^*^* ^ o^Ojjcn-^a^^. rdra(tno ^m^l^o^l^ «aJrt „0«,. ^c^^i 
*^^J^ (; ^^ V) ^ laJBWu)ftJi . ^ Q(my ^^^ « !g '*"*(•► *Jj-t\ 2001 • i rf,«T<m i <i.uoAo (0 n- (^jnn^aj. Bsmocnnran.s^.. 

tulaaOTo-2 

9. (msnjlaco,) ^n»^: .nw^ B i j (T \ JS!Ba i ej0 < s , 1 

••*.«» Bw*i«'«aipwi W rt««i lWtrt BBo.no.jaun^,^,, 

10. mnnlocao [»4*lqBj*i] <-»g1co*<a, i al (egAosHB,) 

rracmlnrt (mrfl 00>0 »oj<J a »u,', J yn aJ v. ) IM a 1 oj 1 ja»U)l« B .it I w* a 
*co. i a, rrortnlo&j ma^omru^m^^ nm> OT ira} (ojA,ojrru«LO 
«oieoCro-) mri* ffB «fl 1 * Bil a ( « B , i , aajWatKrtMcmu (^jyo. 
*isl) moeji alojrruBBBaW, („»««,) afl jo8l*«cm (rmsLoruo 

W&CW&&U A>i<\/K'. 
*W> «ots^ 0(M4«gs^igr^ti o l* 1«-«,,^ .r-.i ™i f in-"<«ioxieu» uj^-j*. W^6>^omim(^n1otnmiaf>Jo<fl^OTm'\ 

^ iMta-, ortmnn, mc^o^owi, an« m atitfi ^ OjajOGl^ruA** (««ocnjatfld»imi *» a «» . «^SiSTO «.«o^iuMm". •n. fl »1«S «oc»oA«u «^ *i* 4 « J % o^wu^ Ta.oS^lo^T^ 
«wojm^nsa. o»ao oj1aJ6>* «ppojmj aJ^elia^l owol^^nrmloc^ owSrtilo»^^ ft J i c™i^p| 4 i M( « m - > 

*«*3 M «,«1*fl 8 avj^.l4J«"o »W 4 al ojmjKisgl ojoo,, go^^cmj c^^r* ajej d pj WJ u cmruAwsW *,* 

•a«1fiiHB ffuj 1 -ii u s1^Jiw J i ma»i slaJmJiO^sraoD^rri*. trorolna ajitcynncrao- cr^u-wi^nni., mtJcammt'^! 9 ^^ 
a^. aoo^ ttjjwna^a^^ •JaWiaa cr\)j.**e?*o»^ 

«oa&> moeja1ojcru#6i*fliOaBOOT)*' cU^AitrOTltjao^1cffl1ml^m^c>f0,rro« ggo ruajmtonJilioS mjyonni oj W^tmaoiOiil 
comlRmo Aocaj. nJjrtioroltao^lajjroj oa»i alojrro.iw^ontmma 1 ' raKjnnot oJ^KnMloj. ^nta> rrmm\ * ©otToIt) OOA2 4t-«viJ nno.Bl» mittat *_: 24 

(no. fc-7.1<»m}yo<n t_1t_-1^1_i___-i_ oor}_>_i<<-., 

«n^M., • i «i1« 1 >l e j i ^ dAMwcnaadwsl sl_1-_-*«_ 0irtftMM0j#, rf*_*rf_ea*--i*, «im«rt«#omoi» 
«Injl-mocuoi^c* ^^««1*14^0014. B .^^ 9 » wlawwn* tij_cTnoJonTM-'> rij^jpWto **-_*-_, 
ffitu1osomnn--OTonw <T_SRl_.f-1r___ __MOr^sjim»1 oc_^1ro1<_H_i-~t->-*ma&y3 -ra&J-n->i- (jlyl ifcf j__j 1** iljlj 
(mmldA «n_A-»«a» 4 _ r_r«1c__aol— . fi(nM^ t _rar-i1o__ maonocDOJ^"^^» 03^^010^3^^^* 
Wm^ «fl~J4 ojaOT.mrmi £oo-.gyo. _-JJ/.-J^_»a3__t_oern ,, «^«ayrrow . «*_ c-i1f--_ ■i<_l_-1-« mla*_ f _l a «jwa 
«m__ c-isctmm ^gl_c*fl1 n»«.j rtrt^^M.]^. ftft.a1oolfl _ -»1»awei»i ^OTsnjlgJooro odi^^rt dj1dj1_ 
aAgmfuaDtAaBrao.n»raralB«o^1rt1^innj. oraoo-igyo, -rai-_ ci_n_>1 ___<->£. ci-i-7l-»i__ A*Ucm_gy, «Wrflw*c> 
e_fi'lrrtm1mii mann rara_)_,r__» u ocuo- _r_5r_jm>s-eiQ_ nr-ircii __*-njoa1n_j1___i o „05^^—4. Doj^cm^. n#-ti-eja* 
ff0_1m_ttrogi. ajj_ y _ffl6ffagi. o-_osn.oBT>i racT>in__jTS o_aTB_ mlarai£-. iB^ifl w _ta3<s«lB_«o^n-1i«»ia7>ntoxmi 
__,£» *6m«iffl1y. ojb__, _-ecifyo» o__-j. ojwjcac_i_o->_n _(mn1o^-_i_----J>-n'r_t BcucHimTm''. ajot-^j. 
ti_1aai1fot titn(_0fini mt&t-ala» ogj^-no o___©——ij > Ag1ro5 __1_ji-)-U<-). 

dl^, ('<TUOJ0r-fl(_ ( ) ngjcmotoS 'o>a1__ y * o_cto'_ "o^-_oa_^_i , n_m3. iTOiSiiM* nj-Oi». £;-UJ {BJl-f?_og(_*lcdj 
nffim>ttn1mi l o_jos1__j ] m> — f_rai__nja f_«lamJ-_^ ( wi-rn_-nJc- [ Ml u, nfljem-_wAfln_i«- _$0-WOOT)nJiQ-ao--t>1 amoasoaiJO-,, 
*_*)' n_>frnt5f-Q. Oi_ositCM«io_|3 -©___». M\ nrrannlomo O-j)0_.i-)n_i£g fj,\ uj j o_o») ojo_J-bcij(_0i_»1 «_im*<uoo__| 
m1ft*-_im) - io _i>i* 1 -«imji njono— 1 {t|*.il Wijjij o_)tt)) ojo_j_>njiaio_i1 o_m v t_Bo-|§itno_3i* ojcooo. o»aj>i_-W6n»i 
__oj1bs ra-r_i loj-iO-mojlroi njjoayoroo mtT__9flg_|soOi*r_''; 1] 0-___o— _d_-*s1o_-_-iol£Ji iro-tnjn-il-mi— nnjt__*i_ 
»m1_»i_ moeJi -jIojct-*. _»c_i-_«i i_«a1 -_>_(_ 3 oi aaj6i_0___n>' u mo_i alnjmj- ogjmc < toJatoii--, ajt>-Torm1ra1-Mm>__ 
ntym^ n-ora.. _;)___, f_~ > ajo_-1a>i __-__<_. (-_J-I) 0_-3Sirara° *rr-aJ0_ef-' t-©OT>i- goailos t_ao_^-»oo_}_^_i-n-*^ 

Bj— imimjtolgj*' 'to-l-poas mo-jj oIctjct- ■ njj-rn m srmlmi (m$>ep v m+ aira1,_._sjj__ji. 2) a_uoQl_teifTm_jf-_»3aaJ_n-1 
creEyon-ii inonnlitrS -%_j-ran)CTu''itRi___i ai^cijn_ u _QBft_tSifijr-i* on-igj1ra1__i<n>l, arrauaaio o>-aon__- a«w— ja_fi_*_CTT > 
aiioios (-_ajW_oArtn , '_aiocm u <sam -ncmlc-e ai,iajn_ v u-i Q_Jtai u t-j1ra1-WictTif_ , 

11. o-i1si<Tn (cB-rmlnoajo-i-) a=n-rurr. c-%_-o_^ti)TmTtiej_-_ T __ _ ^ f\ * ?&1 A ij 11 

nn1t^1_Tij>_ii--T-(_>i -si-i ((Uicdd) t—i—tsyoi^lmicrni, n^rmlg $+, p , _, 

(B_«n1am-is)_ti, B^->ni__io§- t_Tac_i{_ f_J0_tnT-.^; 'mls-rso- i_$r>8s wifl^->L??- 

f-fflm^mjra-mc_J^r-__atQO cTO_^is>'lrBo ml&6_ym u „1nn_no _oto US3_vi_> ^P {Jl-5 

njroj™!' i_rac_ rasrw^. nJO-iTjToij: *go_o_c- ti_-t_oi>rol^_j) ) ->_wj k ^j-^-it _>i-»fc_3l 

-_ (fl »m> ■«-] _mfl«1*^nV Q _^T_ _|^ 11. ^- ,u lo <m (_ m i«-ai i o«_) _,_, «a-» nn^^-j ^^ ,__ _, ___________ 

*_ _., _.- 4 , __ m ___l„_. _U ^ A _ 5m o ail 1_ i(mA , M _ ,___ J ffi ^-y, -j^ ^^ u . _, 

n^-i ^. - 4 _n__^ 5 . tfl «,!_._ „ a __. 0JB8c _ lrt k> _„-_ _ „^L iB __- 

._,_. (av._cp TO o aaJ) u/_ n«_ & _,n-. m n* s _ jm _ 1 «»_ J _ n , ( -, a ^._. „„ JSL,. 

nJO-OTa bl srawnsc- aj(rnl(Dl-. A rm_ W (t roc»cn)i-n«S-_tnjajr~(j.1§_ 2903 41-m>^: aoD.tui. o\itfcs; eei 24 
o^Ji iSiiji IWMM«M|MMW. «W«UN> -^ii^*. ^*».»!»™ fiUl Aj v .-_. 

"7"' ■" al ort«t»fl"A» --J»*»*"» «uo«»»Mrt njn.^l^nl^j,™,*,™,™ 4Nnu(mB , * 
«•TOlonwni^ea nffl «m«v,ei 4 . «> 4 «wucroWni-.olgjowioi^M, -«^j „j i A< n , om ,i<o im ,,. , , 4 ^ ' ( ' 

-uonrn.loWcmm». ««onoiojlmola.,,.. ■.• 1 »»J.. a**™»™,™, m.q B .« u 1i„i^ 10 t±L' ^, "^ 

njj/Sajoao rma^m-o.l™»^ Ki^twl •BloAajiwuo».. maj w^™^,^.»,,^ w^JJ? ^,™* 
3J88CB o^uei, «.j S *j*0£>mmi«j™°<M**.i,«u, mtu^. maKal^g,, m,^ m!ro " m ,«s u _.-,' , n TT 
eggiMialinj.. ojiojmio*»-». n j»1 n j i n [TR «oo!'. oj1o<oa«,oa(n>cm., «^ „ ffl » mM ,i eJ ; <u1^» m <uJ£m m 
o»aio»"«ai cTOOcJJiMJuanj. mioi».. * nJ n 8 Sffl>ojora 

■lU^-iMonnjiro oj<7U'Bi 4 onj <m«0noi nffl»o*0WTO 8 cu>i,1 m>j«,. g l M1 a Ht , 1q - MB1 , , 
«Scmi njo^ioj.BJ». «« «jj* n ffl c»o™i»i,m 4 7 «^ojjosojI^^,, «^m A . 4tnj . <i^^J{ 

(.) m> 4 : .o».,^**. 106-O. ojojm^lBOJo ^u^Knmn^ ^~^ i.j^o™^— ~— ^ anA 41-mJj: nnft.»%mj«at *o I24 
«*_*-,-,.. „,«n*Aii1imal»»»* ditoi»* «OSoan» aojOHAJTOipicronj, 

„u,o» ,«> *&mgM-m***#mf m*-^^i- m****P«** ~**»1?>»H*> *« »«* 
.««••«iBilli mo^ a *u<n.«,1<ru «^«««mW. *m»1iw>. «»*".»1«1-W« ""**•'"!** annJ T" 
„*o*.j ^j^l^il. («4 ^«MMKN^AI* mii: •i-»W<<>*<» 17.0. *~S«m»^ •nMMMM 

M a«D m»A t i t *mt J .n«a J ffl. i> *BJ«i*&« «imejww {WKuonUlAC-, (^Uojwaoo, monJSlcA.Jjaso*, taj*Jjjjfl 
mjdijtnttPrat* WI0CK01 n*cya mbjm^. nflw"^»l.flj aojwjjrri njmjcnj-ijo n^^njs^nm.nsawmcraenm 
U^l r.L- *// j j- jlj («fl»RP rt%*b0UT*m*l£4. «BiWiiKdo Aoio^CTiw.wolgji wmJou>m. mari.a,'!} nQ)rn> .xjooora<m1oc*o 
mo«rtajraj>, m*a)tfij>at»oeejBo> oaoroormj. mjB&^siB ■4«! 6KttdH>oco o0t«wa»* aieejaij njajjanopsro&lojj., mamjca 
HjnVlov1irt rreoj ao^ oo-roioJ^ca-l^ a1n7>1«m»lgera o-n «>«nja^ojlg<s«AK» ooJomejcaoirooejD. iwto o^«*okti' 
r ..-.U- LU' *U-* L j* (Aj^imit* m&g^OToi fm><a,ow«iOTS ojlji^^oiOAOCT^ oroeJ^rolej) nfflcoo nJorrOTcnrol-aoOTWn'. 

rmjjKAon^PiAO»^ ju»-j (©«£ ADOJej*) ngjon njositnwroilpolki nno^njm^* ro<fn» taj<ft.orosriDilw8 fln^aii1ftfl**iOfn1 
eoyimi'*, (Tj*moaa*oaji* cru tt ioaja<mn«9<i oawwlgj £f>i tAlcsnoiaioJ* ( l.j*| jjdoj-Ibs oejonjl^nitin**^ OJ o.flrioB'n 
m1oi»tit"- J * ()ra * *»m1njoiojja.o«n>'*. tronnlraalsim njlnjral/wjo*: 3) &;,. Uli.iVj ^l (iroojsitoi— «js^OtoDajra— cno* 
nip^ *,oruitA <e>0** Q <oicii o * <e**j<»^mlro i"<i» tfn . ) anmajo <mi«*oow3J7ilQnM) .^AuaeBOJWA^ooai "0fcyo njj&jyos^* cno. 
Paja3> tf «i1it)l*ianif). 2) iLi^ UU^r^ ('.maajeirju — anaj oj1gu»jjAg0A o 0"D n>«Mu>meiras>g~ ma. fi)it> ^ooJeJD^^ACOJj* 

*^aJ03Aim1ro1^io"re.\ mtB#t[Gnati€tg <msiflmn ^AOuMnoilmj oroi «Dfij(&iDi7iaia6f«nioTio«iJOfiieJiirat>imi, toroj<9*oviaora*iKii. 
njlWOoJJj-ouBjjti* ojtoailsKn rawojjjj^oj*! <ma>AoowjmVim v ironjsica* &o^ <&iDOjaj:>cQ>jj. n^*p<U5irtjral03/lco"1**^m9 nffltro 
mjora^. m*ftJtwi*woo*»>AO(ni^ «^A00Bexra «oej»iiol^ nJlnjio. ajoatonojwoeiiapj* fjj)6Km, aranjc>aA< ajli/Wi»J <s«ifil"& 
mlctn AOOjajjj.itni^ic^ml^nTionjnT^nTJi,; aola"*.: 16, 17; n*U43-a0cwjnn* > : 6, 7; ajjjitjBk": 5 mjTnajo:» tju\jjejsjo 
tt"lfl*} (msejonojj oji^imiLOoail injcm^imaajl^mot-maejo. l^nl)^o>acn>•' jd-> fu 1 JO«u lJ omilJra^m■ iroojaj.mj». (A^&jtmsA 
ojlojin* trui,: ao1w"o1m y awnMfi^§g oJAjO.-uiomjKiijOla-jl^ oma^*.} |oe>rai£jo. cw^o»j D fi^^»QJiOjmj u uj«aj^jj)imi1 
mlcaitoajlajjj* njrolaJoejlaJjj* anjoio^irn aaoo wA y un1, taJimciaJioTmisioaooa*^. N^simoo^mmlocisocn;. nJraaaoAtca.imKitm. 

( P JJ> :>j* 1* ^) 

13. n0<Tn1ffl1o<Q€i, rroajta (ioBa^ujl^ocicro) (mlmlsTgrai^ 

AgctiJ^ACiJJoei^BjlaJo (murulacD)) n-Kica>^<&: '«^slBiriicjmj,,, jo^l/OOl (J*> -J*>*l ty$~\r 

ijjtu^alotjJom 1 ^* jmslaraiT (itoujojo a^^Oiowl^iKtA aajotijej ^^J^ 

cqigg «jcm |pslajfai1t»lRn) [aicnjlaj c^jAweKOjJijMolaj^ 6101000 1 ^ ,*j> *^ „• 1 a j 

(imcmo) m1sjiao3<s« 01 ^crooltan p_j njino^cm^ I ' ° ^^^ 5* ^J^C)*/ 13. r^jai aacm1mn«^ (tan-a^oco^ ojboj^ »^ion«wiDUwft, imBOJcjj^^or^ t^ ^rn^ ^o 
c^i* ^ «M ml^co^i m^ol^ojj («no-l^) <oxo o cm A -^u „, ^ m % Zio*.vfis* 

&a Q ioi<Aia*^1 ojAjm«afi1«ej cggNM, eoAtosnisiAoEWi Bg aj a jm )H „ 1 i ftH1 „ • - 
mmmtimpmmiM W l^rmoojl^^aajo^/^ -« «£^^ 

^il* aana ^tm^. jjj ffl roo^-ianloojjo WHHWU* ** <*u. ^ttsinnmjrt^mi aw^juhojmj <rftJD<t>ajo<fl'w1<&fl nmrmosmlojlsis ojjojjkh, tw&si-wajj 

14. «nai^s ajTOjlej^soy», amouiD^s ^lcnjj&Ji 

cs^. «oaja^os «rosiAnrtA otruiej^oo «aj(fm*> en joauo1 , , . . 

aj^osmnrojjcmajyoco, r^gyonnjyijnam^gyoaraT cmaraoo ^tA 4 ltV ^ tilii 

«Bimooyi^^wKni^ wtub mmmp wo^ms 0^,« ^^f«JrT-f fr 

fiog<Alfljnmi(mi«ojBfcl(^ ro TS ajcT & {OT.^gnoaj^i) 'jjar*^ WjilSillyB 

«a>*g ©0^i O acQ.nmirm i( «u^^, <r>i«nw* aro,era>omo *£&& 05^ 
B9aV) rHisOQ. t 0«i S i 8 _ J§ ia)'> rfwA{TriAanja mm{ # cwlw^intooiai^ 
erawireco imaojlcrBjocrolt&gosro ,' 

14. rl -*U5f (BiaojAritej ojcma^joog J-JI onu^e^^CM {airaroraroora) ^.1 ^. 0* (TOajn>i6>3 
mitrulitra^isl ^u ^ njwajrojas rd1nu1flifeai*iCQ>4« Ij^ V* , cnlmo» rm^roocjjldwro^cmi 
*l j> Bre^oaniajneimcwRiaotTO i> moojA njoemiw^ *Iij fi«S«»lal'»»J®<ro»1fl» l';j oiami©s oery" 
J>y raraajcfc gDoaomoo^nmicm^ gDoa^sraroiosm ^U maj^i&mg L* <m% A<^£0T> m1fj2u<s>o atncraDo 
U. oii0(!xroocmnfij6 ^ p ±.jl rorc£tDD03i>n colajraoo csToca.AAnry^lrol^cmi oj j *' <aroainOTjafro1c9.j§06m o {^mJlraUbiSlcB^, rtJlcrulaS.&ojslttD^ 01^0^*9.00 o^jrm^oojm^ MO«raroRnj$mSo cj>ODiaJtt>j. 1 nmojra^sis 
curonji. gnjaaiAru^» (mjjWacmj^OaTslra^nTii r^imaajctnj, m^lnrdoanj, t/Mjialmtanasi,» Oajaroi^mlaia.awn 1 ' m* 
ojojmraralirt ^JJ»J^^pJa6raralIn' , . pnjsdKmjjga aj©jo>Rjo<3TiTa iTO(bvjski5o ojlwsl^iBem* «*osmo», 

15. ojjjcmoro* ^OTasi* a</)jfcrtnaiO(&s>s> (sraojra ojioaDm .,•* '.uj>yt*,torfV|^f 
gjororoi cu1uj(orc>iro4 ^o1avliA rm&on.aacu* Aosmiajj. 'troaroil C£$' CjU,*)*^ ■>& UB-IA 
coOro? ermsoBogiSoaco graa^eWlcajaji* (BT^roosm^ggroiil?* djjjcto Jj^\x*0^t{^ldKjf^_Ri 

rtrreaJro nJooa>i«a>oai£* 6)Qj<#i. ronjaj^i s>srsi^as; mraajSKo LKI/ V*1l>}l ^ '\\ 9 "' y \A 

cT\jj,o3j°stgj rora^jOnOi roT&oJ6>roaoooo ot>«fc rm1can<o8 e^oaooT -***"" C-?^J' *u)i O* yjtt^ J' 

oojajmos>smrm M ? J rartjajro cnao>i6>s '(Bt^oiwtdi^ [&j«&&iJ J Q(jn33 t 'so BS 3 -^^* &i1 j^ 

omtlAsrg m1oo33uyiiMi<a>coji9 6>ajou°(m1roicmi. ^^ /( , "fc.»i{ !**[>• 

16. raroroTlcnoro?, ei<JO u tji>.&ia><» ojlslej ajlej alojcru ^ 
eoBgnoA mo* roroojrojroi ('(j&rauaojra^tag) gLcjjsooi) ona W-^j^wuiSli-l 1 ) 
«&ooal6>tT* irouJaJ}; «ojjjonl ^almlrorroroilrol (rorsKm) iy *f w*|></^ 15< >fcUt o§rmoro3 rm%9 (acjjotrm») Ijji-t raraojro CBTaonDaoojo (WtDaj )(ijsnnji i>j^U ®A^ 1 
tn>1(Trt ^l^- cn^ocaJoAiaooroi, (Braroooroioa/l^osiroi ytj macu(i> nJocgj,&oi) B aajoaj^im^ jii ^ roia> raaQlll u 
enjaaggaJto, «0,0-1 cncrorooro U. crrmsmas^ooo ij w^lcojlaro, eajej-ro^oCTTa^ (^^j (maojro^a «asre^ 
Aias, ^ernicm jagj * ^ ®nfeJ0oni r^mtmcmi p4 iL^ nni>ai5)ra cnJdoaj^snadojmoeaj y, nTOruaS 
-^jli (9ToOJoro^«ooo £9rt>o >i^njm06ro g y oo^rorloajjtoa i^j itoojio fB^oa>jro3cri2rai3croo b'tl moaisis 
i^awmnj ^(«"soow., aw«i^*« ^-,1 a>n««wtKn«as>^ 16. ^H.jj cmaajyo^ (rorotol 
moro*) ctiroojrolroo cooo «wowalj W.j ©ma c*ooq 1^^ '^ro^aro^^ (etcjiroocoj) j,jj ^ei 
slmcTUPcraglcoti ^W airogcro (eioa u o,<&jmo) culs^aj, rTO^^rDSTOgoca »i 'a''- i ^, ^n 2006 4Um>lioi».*i, mJMl ^^ 

^«7 , rufcnof j}Ao*~l-oajrQ3 a«§. Ajs^on^ fBTOfUcEC>ai«o>foaJ4* I Jj»jVf g<^JJ| i/d,'\2 ' 


>*5 r i«j m>4 <*ra-u$,ofl (5i3,Tuj3l(yl(&«i^ajDrSonjfrfi1 ^^yi *_. 1 jo mroaJtDDrmntJilsjcda (tnlra^njKsBisia^ 
oi>1d>iU lujiij.tj Pn&-inl*ftRlnjlftrMjmnfirt ijtVI vMj cu<oo*iiOi&t/o1i$^Ga»dhs)§ ^;^-! Aisirart n» 
njmocDA*. (rolro^aota-ro^) m^^rm^ ^j rawajrS, — oajaroo oj^. V mJo^ocajlte^gjs^mTnngj/ttora, ffiJj9*flJWM«1 noi^rooiimlcoj^, ^g^ aJ&ej^. i.umj^rtn 0*08^000" wraojrolioJ wwjCraraBlgJiOAotrmnaiicm). 
jgwwHym *stu^»«a1 oJl*J/m acmcidMi «wcu* sirmBB,. ^sMoraos^OTlo^uoco/l. (09: 6—8.) m& smfm6a> tnj.inj 
rr/WlajlOBitiraog,, ^ 9lrumjojrigtimca>i. i^nonj^. eiaaism, «as, a^olmerasaco^lro^cmioajrm^ tuoacamwijljy. 
Aoimw, •» aj*a ) «ma*.sj J .uimYlsj nDfUA4 ruls-oooituomi. aajoAamYljy. (roffio<a»0imo6m v 04^*4-« oJlsl^* 
rroujajo ro.tr.i.*>m B rogor OI Q ncum.«Qo ^J jj) «gjrm^ ig^ slruwsrosg^iojojj nJOOT»itn , a^olawo^OnJO** 
n«n mnwmlPrt^aim i/»<*ma<*s')*a*o o1wmj.( ^.^ fJ .„)aS)m>ot- ay;«jatfiit» rraruatoj mldM^ljyn^rolAijrnW»- 

<u1ej {ruormjA alnjmMroc 'tnnn-mjsg* (<mwj« «MOOJ o*iojm>wQ@oft4mm> ^RJB-Jomoaro *o) ajlwjomj, 
lUtunlu^. ASrm Ai«la>.lgj J «m u , «1» olrumjcrao, <to,uab. rUlslejruawnmjmo,. iwm^sn, m^ alojm)«B«1«rt 
OMiim, OJloiOno.ouooaj^BAatn^. m1ft W ao1<K>jymai>4 m^Aajmjjo.omr fti»oj na «s u»n>m>. «jlaj *j™o.tr> 
«ri|).i* m» alojmj.ro^ ^HnRjotDOOimrm^ ^1*1^034«^. ««ucsonjcra». ^mi ^»»^ «bowwhwI 
mj-womnj^lpj. «roo^oaw, m^ tm* i nn«>0Ta 1 oa« mj.mjm^ejisan^og. on>4 alojmj. nJaj owmWaou .«u 
*°»^ fi« 0M ™A <«*>*♦ "^^" ** ^™«™™ «^nooro^ * 4S **i ojgon, cmo^ormAmmaco* ^^ 

olrumj. m B ^ 4 ^nj^i m^cu^oajrmA »0,^«,. «^cm^ ^ «, •nnjmJ B n«*, ^-^o*>l 

"^^* *^ ffl ™^^™- ^w*** WmJi olajcru^^ ro^ * ^oJmTJ 
*j<umj> bOjCAmAoton curt> i mfm»m^*>jjmroij J . mo* mjouioa>sm ^om)ooj j ag ro ,om> g . w*jm «m «La *«. 

omo*»*rt a.iCTajoftiS-vnag|0. AOalmjjAglioJ ^riwmaocan ojloaoujlajlg^ggpnt tojm>' l01 00J * * g,fl0fl8 ! ^4004*001» 

17. nfl)cmo(o^ 'lo&^ta^* aojolraiaoio, tHraajAtSoi mo, 

frvnBmofatn u fjj4 AoglRijjaos^nirm^ fffroon_jo¥rur& <njn3oiOfotj7 g tn ^J-^O^ SjJj \^f ^ -|t 

«BRn^oo, mrnn^wiinoiniasj; [s^pjsoA^eimmosjj] flro u a<i)nn. ^^l^,ii]t|iS^B 

AO^n^iAgCTmnj. craaogim, Araajro «aaoWmj «fc iS ncjV)n» /.♦fll 4 _J<' J \i J ' ^T *»!* 

C1--4 cDl^romio, ojlra^aiocai wl a^ctjso«ferm jjEsnrarcnT [Qa_ior& y^V^^^^tfJji^ 

WHii-s.] oMuam OJ1S1.&4S1. ^ 6i^i^b 


"^ f j** \\ 2qq 7 4l-m>^: 1*00.1*1* nURat «ot 24 «*>«*l ajmjot, aalaj ro.^^g «m> fe 3no Q it^tag tttatf*40ffi£i~- * (U1*00jo-3 mlaJjA^njyeicm elajcro.,1 (moag-jowojto mlcniLcnnl^siJbo- ^'U^HlU^ij-^^^JiJ-' 1 19. ^i-i .| j*j t^fDlnj «fl» s i sj^3 crr> slru.tn^ «i bIjcI (mt^onjjOnsicjJo wim^mK» JA Ji 
mroatimm^aej^jj ^; CHtoajywoj^ Oyjjt mlGa[crm1^ ©^o^ cucos>rys ofl «wmtoo fr\).*ejoJ * ooootnjaKKnrt tfh 8lo&o*Kri(3>1m .'; «aja-ojlgiOoJO&oajilmlowsrtemltTijaioaiil, oiKjJnm 
«^ATaJJj m1a*£oo»1.aj Q «h*o«mj i airth*ax*a1aaj<9*j j pAo^mjjOjttte^jsjj,. , 

20* (aTosmsjco, (HftciJ(6iHiaro>nsK*fj (mas^iSsiTHJCuraatKiruoOa, t''A' / l / 1*1 *^ y 

ronjojm s>s oa>030JloaJ » [■fl»D£5hft>g »]t cm3curo fi>8 «&o»°.oj<9>fi3o >j j|jj> /»• * * <y • • 

[rfbgp *>@ «] (H»cU(t> »9 G><moeJ\#>%i» otoojio t^^*mtjrtaJi, j^w^^'i^*^^^^^ 
*>&0«m1ro cTrKOTloa>«&»i > ol^ o ajcmJiDSHrcwlroisA mjo<flffl1 o-io o£$^$^& 

au^cnnmoero . 20, ^- {KtostoI skt> (gDS2ojs>o>^ V>j*Jt ** ^ (m3cm1crns i&aftft (eoajro cucmocoD (njroaojot»') ^u j|» 
RjroojcoisisamnjS (tmocuAs^esjROlecD) cruOifeMlmj(faa« <i ^- iHrocuro Q8 aaiCocul /i&o(m ) >jU|j csiocu 
ro G>ssjo»^ (a*o» a AJ, Ag^jAgj* ^>rj fffrocuro s>s swyio&Jliagja WW raroajcoo^alm^crncmnnm 
cuool OjL* LoJnJj8<mmn^i;nADfirBlo>1«MJl« mkuobojww* m*«*ffl1 fljow^<rofml6j(*o ro w ,u* t^^itronDoainal^sjatmJ, cna> rf» Q OTlgs>^e Q «nin Q ojoca 
ovouj4aiDfij^laj^ , 0»oj pajaana tOTfOOTn1ej Q gs mj.cruoro. a aajmtfljo«m* mlAojoj^aoA *&m (TOejsnm ojajmraralmS 
m1(ro 6 m o <* waD*m , \ furoaajo*«rnn *>ojaj u «»«0004 amrolSi m&am 6 cm aAosiailaiOnGU ojrtijTOMiomwQfiOffmaiyo 
(bwoi^, mmggoau^Ci^J^^i* oiuosoaJWuijtoe» ml&j** i&iODoJoalAglai (,u<fl>sffio«a, rm ^ul&j wajoj1«o 1 oio60BOfio< 1 
fc nJra>lA»m)«n3080 m*eon(0l.s* o . EnJlas fiagOT M»trn aj»jjmn1w»n A<o«j > <uoca ajltu <^tij m1.ft» (Ujo^DpnoMo n ■ c iw r h* M ^ 08 ******* ******** "'24 

*uo*nmj*3**o* A «m*. tr» «■li^MiMA mi^l4fll«ftJ0o*mJBmi nj1*u wo^lwcwnawKWW^ AMmmn^ 

-*.<nl^1«4M*lmj w^^iwmjjjos mMjpmtejpl onjcmomrmoOT" K^i 03 1*^0^001(0*0* MMonlyUi.^, 
moou.. •^L-a«pj} i . &j.ul.^T^jAnj v 1 nj3M'jjSiaAimoa>Ofm mj.mJOiD. mo.i.aoJj nJra^oJO^P^ISiSBow*^, ( 
■»W*«ij1 jpoowljjjon* aono^D.lLj. wnajiiicu.^csummro, mJ aulKlOJjAfi£jt>iw?» tu^m^sl^lwrno- m*,^ 
■rtsAjrmmlm^ <xr»on?^ ^s^ynj^lgj, nJOcn^amTJiOTnlioJ, <ubB|>b»1a mJ»00J**wfl •*ro1* fU»iJUOj«i^ 4n< n ' 1 ) 
*i»im, nmJ^arw.1f3lm1mi^ , traej0(%ojatln.l5fi iao-uoraooo» **1oj*«)fi ^WR) 00 aj1 *"* smy3n7, ' lQai ' * w rulaJteOdB 
i»wti/roiwiMmlrm «ocnV' jj><m>rtf. mjal/umcroco gs*eja o <9* <rwaV'. (nssjyOH» oj«um. ooWcoaj*, ««njtDjoJianoo 
omjwjj/ujAjj. miul»^, mj.mjora1 a / iQ c>*0R*3sm u raisro.a s* mjOrf«fi. miionjnoT^mjim^ j^oorjdswi iDOO^ ttJjyoj^ 
rtwrwlrtmlnnij pTnolao^ojooS Aslm^aao o$om anoi amajjlro^moil ouaoi&JOnJl&iJj ajTJO^oaj*! 

21. ironj^ ra<^g5>s ftirnoai1«aago5^nJoo3Jet 'cn1«jT3C» itxv> Jk * At At* 

ngirim*}n)00jjl53iTTj u <mn6Bi30o (itoujojo majo^)sj«saroTlroTiiA rruo U#*^t>^^ ( >^^w4^^'" w 

-o*il rootroroirrr)!,?!* nroojro [skijio&jIaco] njocaii,.: 'njJjgyD (S^^^^tl^ 

(mj.oAjonilt&o^anJ aJcru^Siajcaii^ rruocmoroTa-pgJ, (sreg^onij^ , ^^^^1LV 

crm«ri3P>B cTu.^oal^^nrolrM^cwosrti . <imnscm$m<x&p **/>l*JK?*>> 

mlCTranE acmo« to-iooj^n rmdnj^s7£ l jra> l \ iTOaJmlaajdia^ $3* U3l>K*W5* J 

iDinoD mjRraca ro&iMenjs] il &cQJi i * Kajcgj^rm^. * « f lJi*w <ull J 21. yfo a»iuift<un<v. j.j> rtmojro^ ^sejWgos^ f 7^ f a0(Wil<iia«m« ^60fitj» m» 
*tfl m .cmrmi, U, «wreo*^ (m* m ) ^rmlmro i> rroajro ^oauj, «l UUI roatoni «TmraB^ * ooajoai*o. *jncin u wr>T l tH oajoj- «wiu^nigknni. «ni anmn . 

65** mo. ***!. ffirtJ > Q mj.mjm"aj1^ e *<H «imj-oJl. fef * 9 <W)^ -*, n ^*®™** "^ ^**™ 1 * 

«lOiWiM^. b^ n^njaj, ^aoPJinj™^^^^..^ ^^moj^ mo* ««ojId» fl a* W 
«^malrt— oonoJjjlAg^os *o o aJSlaVl*ii— moon itejssralo»!*^™, . ( y l *«o mj(U A'^ £g- AOinJSl ffl) 

22. 'mlcsrae^os a^oaojlAgo&ns, AO^ajAaoAng, o^-iiji^-jijji r« J p- l**J 1* tJJm n 2909 

23. 4t.cn>j: oi>o-«1. nvwai «o: 24 -— - . o6W^^ 

s ™ Irami> v:j-WI u- m._j} u SR,y grijanrao (ffinJs,njro) 
rol^j ) m^aj^rail mm%»fi^rj_js ( j ) rmojrtii6>s t&^rarainaj^ (eynjs^ &£*3e&J 24. !„** £| o^cnl raracuro <_~_n_^aj<ft_ a JUS n#cmottfi cnco.9.., mmMaton JV a j> rawoj^* 
oJoAajls*, aiocnjrru^&jmosm" l^, ji, «roajro ms^nmnlcmanj&Ml^oioa, asuao aoodIajow», 
(m d ai°fmn l d«ctnJato1 & jO(tj& ^U agjcmoejaja.ej ^ ^ _s_a. nujlArol^ojs^cm (fln<joj w flj>n c™tf_L 
6>njsi/m)ajro')ro& (6>nJ_c_fl>) ddjailajiKyj. _>£*jjy_/l_i , m_m7 aae^ _cro otskitj. aimoiao&j^ m^WTOMll^ creroiftojl,8*>c>jo 
■^W- "*■*"£ __-1_«» ojoto Aj?1<n»4offlo? „<tfi<9*aj . rryyuj^gj, ora A ,_o__, «maiio osua. t^AsW)_n 
t***^*,-)^ Rnfflnn*j_, irtajlanmrrtow-ai, asMlaMOS^aiocd moAj^l^, iTOttjySblaA «Bierae^nsaowU t«Stni.i_ 
-ai«n_i Bwa^j^ngJi {*) g)<o> e<^*«>wrm . rc*x~» r_i_i<_)gy. ^WKonnocroj* «boH*- nV4l*w^aipj, ^rocmosi-w* 
ajjoor)'' HnojcnjaajOJOA^CHnlooJo iotdoWji*>j. 

~icr> <_f a «rao, _W)ifo rurWnn^oao Aoerooswn f_0ajsra_ , eiwjaj^oosra^, -Oaj^oJa^ajoao ,_vna a Tmss<M(, 
o&rnitMiS, ct_joou iroajauojwaaolcojoam (n&rl»£« tro_i croouJiajRiogjO. iTOaHjwucracooajDeij^ cutoa^&mniKtuaaLl 

__ofn/) ajra oacro1ttil6i<sfl, t_cn i_JijC-- «pojooSo rt^^oa-cm^Loailej^,, ftjwt_ a oaJmj u _w»1_ii. mi__ca>_t»<_i„i _ 

>to&o<_d cu*1->o> croi^la^snwmlttoto c-wrolajomiitaajSDtro"' _j_ a)_jm_e_- rooaa arogyl_io*t>it m «r,«. rtmgjotoi 
<jia£«2 (TOCoi icojj an9ftj3l— f cnin4_.og. jj.T 

«^DftOiOJl«>o><9oi J o1 a Ji roMOttrtWii^ wt.ajoaoiojloroo -.(yro*»^. (nJtoU*!. 

i^toIjmi» ,0,0(04101«» ti-ojromwl-OoAasliaj. amawnjolad" m$#aaffut#m*ff(\4tij l a .rtem _on>6roTOj >a oiAojI _jp (*) -,'-■ : ogjmi tAl-^iOiii ©o o^moora«ggjo. m^. m>o ctwjiotniijl t^&o* fitro (3iocm. doj a . ^tolo^jcipm^^ml.rr.i _^ru^1<* S _. ■*****«* ^^a^^^^i^ej. ^*ftn_j fl _H 

mtfa^fiflmif0Kn ™e. rojy (iMSWWiil. ri J i ejte« < li)^o(r R 1n>1^«mi 1 - D ii m&*W*> rro_-(_J»oro (ulWBPRalnK, 
ajIiwd) uj?-<tt> iittriJSioSo mliwroiwj^smnlrojj. «WMnHW^n^- <*Wf_ trtJmj^rowajngjmiOOTn taroj -_3e-ta_>1tf 
romil (ro>) ga^l^rmj; j*. _ J.| _, ___* _> j* ty ™*>-: *tf«fti tmslmo^ n^rm^a-loj^ ajorwma 
roirrurolaio&ulml.eci* iwiot* rumKn^l-Sjj-b. (mJj:©J,) aoOoo^ pjjolm/li.*. rosrul (rru) aJncn.^rmj; *»H p--_ff. - 

*A*4* ■»■» /- - f ^ JJij «1 JlLi -Ip ^ CJ - ^lijl !_• _U J.U -l _>» ,-<= jM (m^t-l** **W* amKio^imlwD 

n_jon1 c_>oro«r> mfro___1*^c*r_^o_wi «c_1^0'____fci-_.ii.^ -bororoi», crn_^_,_>£njl«m_^1_u_ »o£ _.mroia->j_« -rj__.igj 

u>_ro_m (Hoojnro roowonnl&JAOj^yirjTOloajloliWirrni. r-t.ftj_r_>£.-- <rooJnro^joo1 w^^m1.._»-_-oJoo*£cn>£_ *ml8» 

g^s oCTyltimiyrwl ml-raco itcj uwrocm m1«n.-_ mo-^ormlejo-Kil-i^rol-MJimr)^. 1 (*£;<*»; »") «3000«*, aj__i"tn_i 

oj^bjtoIam ajroi1njo*oi J <&o^i» 1 reraoroirruBjmjenwi tuiooJ nm^l-im-^-jnnl rofci <jjo*5*tt> c^oj-Mtjyrn^oojOTijj <xjoa_jj_rw_i^, 

Oc-icg^rrotm^ mlrororoi^-aoj^- , — ,gD_io« noav(i*mjnvro1 (0) iun-T_ro>_«£0-ua-*-j"-- ._.££oji j _-'-v , 1 ; -1-»£-. A»ro«ro», •■££ 

nOiojlnm^ij.OOl ro_y ujorocm *m-t_-.i im ruri5 m1Woj(»*0'fl'j]<. ropj i^njro_T_i1*>>&-3- !"-»_»•£-. «aJ--^t»] J -^o«_1rol _>■___ 
(Bn^Ortni rtjrwa-^rmjj;^ 

^25- roo_ fgraoji%<e« u ojIej «&£§og^_>.-.g mlwojoti/lgjj. X"k***\V*&' 

n_nr)1§ u ( feronj(6 _Ht_nj_D£«_s ffi rru1_u^___j(_>£*. <-jlrm1~y__ffl- *vj*^¥ *-- 

ra«cuii_._w_ «.co1<320 c _*ni-«_-ro'l^. w1m^&£Oe^m1rm,, __,n_. J^jilA.ij j^t-^tj <£X^ i_>jV _J* |jffi 
r___,c_-1^m1frn_« _ots-T3_i__is _-_cnj u _>,_n_r.rT_ i ar_jc)o-1&|_& rru* '_■?» '_»-_' *f* &■*- 

fiO<a;6ffr3^6)s iSi^tminlci^, .-.-nj re_6>saic_- (..<oli__j<_tf»s) ojo_h» 1 ' "^ UU/^>j3*'0^ 

c_-_o_y£* cinotDio rt>ou u sp^5ajioo<a>1r6yrn£, t *- ■ > %t* •< *. 25. __»j ma« mlo&^ajcanejj, mlawojl^ ^ ito _i**_i ,_._* ,_/.__: ^oglA^g, nimmm^ 
_-j_ja_vmiam ^iiiUj lirom©^ ^^ TOaw ; -^ ttluafcMAA (mml» 


OTBJ&J .. mmJ1 M ^ : ^, , jV1j jMj ^ . ^ ^ _ kji ^ ^ - ^ 

,_ ^*»!.-™™^ ^w^, ,^^4 ^.rjc»; 01 Trr _ 
„«*,-. -»«. „._„_. n „_™ 4(m ._^., ^ _ lou j^ jjj rr„,Z' _** ___: 

w-anwo, <i)1« _n-___2. _..„ i anai,o«n"', ■»-n 4( hi, i . «AaB^-wronj*.,^ _,_*. 1 2PJ1 'U-nv : ono.ol. cronai 10: 2* 

^mlaew «aiafl a *os A «m Am - ; crr^ ™ ro n rt »« ^5" W db-" 


«ujamowi * iw > «1«^^ ^lwowl^anoitjao. «anj» taiawDWl^ ««aooaaaiiujMinrta»-. aii^pl «orml 
t^rT^*™ * ™ ffl[ "™* <«•<*»««. ^g^lgl, BBi^aajoB^EE n^a^leii. WS ru* 00*0^*0 

m>»«.«*QA> ^«««ijya^i cm^*,^ orto». amso^cmocraoj^os Upa»,. ««,, 0,1*1«»««* *n«Dorai 
oulAfWja> wjou>1(nw*fc*fo>l6>taj nrupjj/uooA irooja.oojosmo «wlairjcm^j 

•©motn.mjanaTOan nAoOTram.*!^*' ^rm cmonjcynjm1ca>ooca) gs> «rasoj* su^oawi ac aotaiaej, ctoj1a(oi 
^oo^rni-, (mom^cawlwjjOTUrooilmi» co^<xJo<Woao* M . «^«otan owru-s, jDt^^ayjojcoias oronco *j ioj «joaco 
pAtuWUg^, cmoojA» ojjmii. «Muo^mi a^^wiMncwMg^ 2nJcm S o^ a j i oj ( t. 3 o i£& tno 4 m d - mam Q «e ro ontf)o3 
aaJaldbfi1ej M roia*fflrm*aacij.3W^snajina£#<, (o*wm ioaw ©m {ajajooiroail^ ojmitoWcowcmaguo. 1400 n<*ogy. 
ffljmj u r^ojlojlrt^crorcnimlaoKajl^gocni *% dmajmlaa^im aroatnjiAt* <rorro 6 njjaojojama aanw. rojjUa. igj 
«oaiw bwjoJwjaJja tmwoj" em>i groSinjjg-cjjsiiorm^ ratJOJ&oaiOpjs^cm RmmlMo>*raa a ^n30>ifffto«J,oej i * cmomiArt. 1 
^^sicm^i ^osm^amjjoa, amj^^danj^aidMjj eja^BW»^ mtrry u mm.oji. *mo<ra1a; t j3«a,j J . I 

«amlaa a^r^o^ermosaailci (<ij^-») n^jon ojo^ninilm^ goao.. 6>esnjgjoaj1(o) cnaWlaai ojioajiorn. tc#aau 
asooAj^m^. ^jUl Jb .pjaJ I* plj-l IjJJjl jl o8^V »j*J*y (croom.; ojocwl^irmrumj, (»*Jim araoii€.iruorao 
(ia1 cmwlcm tJ33roco<tfiic^^ m&o^Mol, rsmoj coa&jro mjsorac* 

liWWa. gtaHOJjroi^OJloJ). «uuWJigicoJi., ^i^lojlgnaj., moraoejoijrtrotoj rae«irDflas ., rmmomiA> d coaaVl rro.cruo 
(o*9J * — o^crniamcramaoocmimnaujm^i.— mjojji. o*w<oa raml^roicr» oioci^aHira imsaynjociB (iijm1ao»own,o,ca 
gimo««iCTO OBej^coaogWOi gorDilroi 2BOar>r«meoiJ80A crai. 27. o$trr>oojo, (mi) {HroatluojtTulejcjJto^o mlw^cai \*^*X$k'*ftS*%f? 
*i*».<V,<* ajomti« a>o1cDcoo3S (jo1«&m (do* rii^auJBlpjliss^^TDtmosrn 

28. mm>, mBPon^M&o mm^^B irum *Mjh\$$£$ jT^^-^ 

rujejo— om*a»«.l «aaiM^^ mj u tjanraaJomj(moi1^rAo aajcn *uUll l KV&- **l 

aim»; fl»axas (ew-»a) *ji**«W*« ***» cnla^ujn *t 9 wjT i^7~ nS£ _ _ ogi r, -l-croij aoo.ail* wwat to; _u 20. fBfflfu1y»j(TU1^afift (■-T.ojlsissiaj&j ) njoayjj-: *sra> *'*it^1'T<< / i* / _t'''* '1l'V' 

«re|ij«9 oocryl Rlcm__*_nra.m1tTT>4o mj^iMnilim^ l^lUjl «^Jb^C^iuBl-^ 

«->soa_._i ai»1(xj1*)y1gj gDtnj.0>^&fot$>fl _raiS-Bo-_9_i u -_.o§1coTn) (^^J&5w'<^5liL^3| 

arosmaa; ra.ne_ A^grtJjo ngntKUj* (-T-_u-i<T3_.oro_6>s __-__j<aT-.1 r, /_• <__ftfi<*4>_rf 

RJooanrtnmlrmaiorrS oojsn-l , sra>6__-o. (Boojswd sioisob __£_>£ ___oeJ t *v 'vW ^*^*-*^ 

6l-_>t_o_jft raT0s- , -_.D(-->_>1 __jnj1§1a__y)-3_>->§. * q 0^Ly\ f__j_J (*_$ 0,7, ^jJi o^j{Ti)Ofo» ml-^cpJatoa-^o moo rar_.rr\>jalQ-|1--<-» (r_Tom_.c_j1p_j1 _*_)«) &J& && c&toojIodj 

mrt&JOJra-wj^ uj* Ui_ _j,o1mfflocoi iar.___u rii;-*^ <_T.aif3.wij mo_ _r-J[-o1oJj-2Jo sic-bOS^^M^coija ro> 

twm si-_uo__ Q * jj)! ._,_. cmoeifo>orrr>l6i£j mflrroa-«0« _,J_--i \jg cBraoJra' {nJCU(aMgJ\m<m 28. *|_*. «*ii_ reno 

rm^ (rrmraia) _furor1o__)i___o «i jjd (Bi&gjoj-n^ailRctJo -J9^_°**___£*'>s .B mrot&ia tfci »A njrarmlrjA rawaira 

teasrt-- jk" jJ» nv u LDJroajocrvftfrailGi(Yio ojIsj. (saim») *_* LaJrm1o_o._U-DOt__/l§£ ij._r U r_raajfocM__1raj 

rrnrailas Ult maa> ©s rar^cojrarm^sis -■-<•>-.. mloo3_cu1_wv Q o 20. Jtij nJocai _ l^.-T^-Jl rjroailt^j 

tiul^jnjra l*jl bj €T0ii0i3§ os OQ6___ 0T3i<raao_.&6. o cO>o§1raToira6m_ ___)!- t__yos.ra>0foj <0sns o _-b£_jS}CD V_i-*t sro> 

crociĕ ajylrulipnjlctj _£!_>. £3l-m1raaa>loi& _ r i'S-_, ocraniJ^ralraSmlcm^o l^W rasre^^g-nraciBjjO sro 

B0T3O3 rm$»<3«s>§ U*_il is-i srmsm3_t s>s -.,0£is1,»,cerf>s-_ raioA*? l'jO (Oraajro rff©cr_f1f_Tro1ra^ajotw ^L,VI & 
n$ooai o i*m_jmn&a.ora1aj., (roo-Tnajralra. io.finjo3 aj_0i_i1-^-»_cmm.aJ i_jo._aj._nT..aj cm^^lmonj^ei^l», _-flcflr_Jlwo--J -&c>e-__<-y_» aJOJ iSlam 

m 1_vl_. mlaiToj^ei-bORii^ .w-^an-i o^o-jojoa. _imajfr-i__ rni-B-^oan a&rro. pb-joh- iraw-U_-_s_1-M_-d-(_yocn> u . itfiere_-> ito#}1 

,ft_1n>*DCE- g*- 1 un1d_dA_o->« nj1_u»_iTO0-i*roi1a. -boranodKj-ii-O-mjgja ~mjnj'_- _D/-OtoOTTf_4_>ojoji -ranJaiM5im»txnfl.-tcm 

no^amaoooraaii-*^., K*m«Dfflai€mi_«soe$^f^3* e°ftj a ^ (raau^i-i-t.Ogjjan-rac»'). _oop40t» (»R.oj(_o<rr> p b_c_J(-_*ib 
ritgoocujj- _»ojO£ t oasij£jg u_.i<in£_K_c-r. 

*,»1«mn _*£c.o ^C-oimpjAgli-- i_i-OJl_.Jarr_1_bgj->s a-jjeoajsreg^-, «1_MJAg_.-.o<_>.lf__cm_ nv.a^i>oQj1o_it_.*: 
(^o-^tmiea i-gmoma- oj-jmwaa^— tvJ rS. -T3iirr.o oiiocj-orooT) oJ(»1m^Bi-_oo__i--jTW4COlwjomil_3-ng«o1aJ tajmJO 
ojl^cmit— ^ 

30. 'stmam^m ae$f raraajooo ojo_m ^cmi, ajocon jjjKi« t$ ,U \WxA\t y _ A -^ : ( 

ac_j o, cu1cm1s (cJ-raroTmtnjrolnj^) siojoojoco/l oileusi.ao^ ^ 1 ^'^ ^ v W^ Vb CdJJ^ O^ 

-fcay a _ o~uc_ji w (Tji1gijagoJro, mraojralco. rai-jcosjcaoo (truocroiOnM ^^Ij_h^/J^ 

iuor6ffmnc-) raoc__1) gr_asoT3lajfo.(Tn(mo-m : rBT_rooco-f_r); 'mlsoat-. \f-'*'4st\'' M 

nnJslo^snBo, mlsoBOo ojimjmloW^to^o aaierao. o>1sot3 >5_>^-J !_1 5 l__p\_i-. _5T 

o_iOs aio-o^aomo ->--J<gs>n c j§ o _>-_,0p^1ro1-_s. o cjr> <n>jro_n u coo ^2-^t f r^n*# 

_>_->0-r« mlsaaca m>_^o«^ras_ioroi fflAo_)_3ic-j1n.| *. * v JJ ^ * 

o oii3ijViSi__=__=> 

30. a _Ji ii (T.nw o __jcc.tD0<t_j« t__J0_>rmora»c_jfS iJ1_ ajrj.rmT-, a. i- ««v™ 
ojom, ^ l_.ucl ,? ojI^Ioj* s^ojoljlcmr mC^^ T™ « ftS ^" -W«»i 

r.j.CT^ml^^. «^^ ,_,_ ^^ ^ ^ ^™(^«-w> 4BAW .jj , JyJ Vj &_. 

-_«___. _»_ CS«_s;j «h — 3*18 41-rruj: «oa *1 fn)Rj3t *©• 24 
i j* *-f /V ■:> tv *. $*U * 
tUHlUAT^? "T***™™™" o™*™»™*!*™ M 


■Utaw vv>J J ^l J ^ in3 T , °" i "^ b • o1tra,ffl,asos,T, " W^J-aorf>* 

i^^rr^^™- **—«*«•«««-««; ^s-4 m ^L»^ 

rtMlMW* m !.«-. ^oo*^ * sl o»o™ -ua, m>„no m(TOS4 . «^ rJ^™. tl.S cr^Tl 

•unj r/loej Bnrul.OMro-n^., aJ.jm^-toomn^l.K*, «^ ^ fl ™l H i loofi)0 . OTIflra « nV) TO0 .,«. am * J, J ' 

nVW Mrul03 1B ia a o ni o«=c a i0n-rm ro4m «. 4 an 4 . rjjgao • u «. i-ano » J » 4 . ojao,» ^j^^SiUa, JUbmi 
'miRiGoo.wwiaT oa^<«*leKUaj1§iga ojnmi/micmailjWHKnawrnnr&I.M* ajshot", * w*»»<i 

aniBmmj^OTin^. awu y o1oloruaij., ojciw^oo^mMoiwraj. aifij<ft*<*w m>ooaaoWo.6OT J > ^imn^mm> u ocktuo 
wu"<T>i (irciu^eu (o) «jOOTnMnowl josoJ^mi, rarHrulnnodyiT, (o) o>1aruam<, oaJaii-roialaormi. s^ t«JOU u ctoo<u 

eao, ancWiul* (*») «i-mm<KWOJA P^NTM» **A *oo1m/laft ©<nJ^o^ ^mo.: ^^™^. 
*MW'a1ftp(p) oou/,* rtl(oj«*cm«B«»ei o^an^: ^«^004^6^000^40^! «^s^wra*,,^ ^oajo^t 
ouortJ (Aisjjm©*) ttaJoonajo-nwtt-OTT- ojnronjro aaj rucwa u EHva v SL**']am*e i t>'\zf aajml^ ajoaoro^ cmoorMasm.. 
«m»iajDa>l «jooutwa: 'eoiooJ <m8Rjono i oj1«& allujnu^^ n^cm^ m n ajc*»^. njlcmlo^ ml oojorijoajn mieja^o 

m*-' (^\ f 4 t *^ J 1 ) ■^fc«t* , *« , *i "^ «fl»w«A«u>l*, ^dttlwm ^^^oaioaimcmi oojjo,^. 
«ilca^ommn, moojnasLi<e« AJ a •r■^«*loa^«^fl«>«^ft , ' 'emtKm^' n^cro^ i^ojttro* nJrK^nBl4. , ■ „ Jt *_j r t„ n ^ 4 **""* ^ -1i ***" W5 ai 33. iwj^cw^rulaiu^i «wn^l*»i». mjgj.roaa» ^ J^S^ 5^4^*1 CTJ-rr 
lAjajift-5n^1i»jfi.ffl^», m1t/3°ajoimoav) j . atnooo i tDj j mj°£jiV«& ojsyriiosocn «i Ji rawgjo^nioJlOEJ.da 1 ' liLrj^j ffUft^^(oam*{m^m^)(njaji6nnm1<ffffj<feaa'J* «JaJOH^im 
J*. Ajac&j^A^» flajitt u (tr>j J ^ii mlt/t^iijaoimoOTjjt. «rmooo cjji-11 i> tocnj^&JlocaglrtiSoaJĕ^OjrtJOsm 1 *) «tnjyi»,^ aJBjra^, njnaiijjcrnji, [rocupaJl^srm^, tnjaJncooojaj ncu^cm^, njaJrmlottJtoa* te**ml*»«trro, bjdj 
wlolonJoj" ngonojj^. mpj nJA^cmonj n^BWcm"? atj^on^ a.oiti.jcjsoo tmo/t)1<o5 rruo^Dgl^lS^iMnio mwijrtio*nV ww*xu»mii 
(iwRjonn^ oJ^tt»! «»05^07) j^: J.) raBftjonn^oj1oej*a ^awmlttto^b. nroitoacajicnj, icnDftolBloej«oa-», jg.TO^oJoailaaj^sa» 
«niMmtl .«•* atj/. , rontnlm^oojir»! f>nJoaw>nj. injojomnj. m5tEjg*wjji. oaja2ji<8., 2} mjioi.<K»&is&* OnJcg)^. tBtxn,\«» 
*flii.TniiN'«.<n i ^» g-uoow1<o<*Amijii noj^tmnjoi mlnsa^gca.mi., ^(m^AOoracK/iim^miwlitila^esriwTnoimcgjo. «wgu 
«iad«» w «i»njm mjjry*. mlejtwu, annggojnso» fyuaaatiib*7HtiaT> mlGjaa* rnjo^m^iOTOmMJjlCTralaaterwipj^r»'', u»(yo 

«nwnJ-Mj. (traojoi njOTOAmj.i tanusoomom-liolda., 3i_ rmo^moro^ ctjmj^ajlmosm" «olooj> rtro^OoOinjiK>nfc0 OJltul 

oJ\w4Qjj>i)m) l m><o'\$j} l slnjl^cmnjmiHm* — rKTjcrojj njoai>i*a,. mottn, o-Knmijmoau^*, cwKJJroimjaaitmoJ. ^am^ E>om> 
(nJttJionj1*o<wt.co>i. 1 nnwtnlrtA orwinmom. eH&ogfii j a.<i>; j * «iiojj^A, «wrmnjorao riJlu&jocryaoco^iomjoHBi., Ammnuit* 
rmnujco^., ov w u>1mojlo»tm*>o3/(n>i. to.iol^cmi, 

aroocxo« mpj oj i^jocnjoj.. , e^A^smotoj «q3<oi*aj. gmioco;o<o» motrm, cmjoibo, ^ojmrm^tnJAOroo *&>*>} 
gjorjj^onjomo, *m<m< iru«uj.o<u1.aaAca> i « , nmrmlaajcoa moo^gsajoro 1 «u«m1 1 M«aca.^. d*,$s1 «u^rm msr»oTti g>* ajni 
m^-ltolmlrmi mm^lttjo^o,. ©-> «jrmj, m^mjcoagi. o^aaogigj ^*,*^*,^ g^ 0,^^*1. 0^*40000. .mmlao 
OJg™> ojUcccoPcmrmi imtcmiurW. aiA/rurnaroraomi njootpjjmlccrtmWcmi. » m>°iu1. mimiaowwrwimi «jcmiffl 
«cjjinJ(mfl.«TOl«c*<, *<**rm4, irjamwm^atmmoom^ ^000,0*. rmoamomi mj^mj-ejlmojoemcmi «MWWA«»»Bi- 
rmo.lmomo^^j**^! n^ m.mioein^i. ^nnmj tnjwonjl**-™^ oojo**^, mommomi a^^maojorKm OJaija 
moOiesojA rm.nl^mirm^oaji* ejn-Roco-o, .1 roi nnj mo <^\<m,lxf,cm^ m m^. mimi^l. momujamWB 

m^i mmwmm*** • ********* <"™q™ ****& <^^J- nmrmmm9Wtm wKmi**™ naammioj. 

^JT^* ^** 1 -^** ^^ <--9P««*4«n»4. 8«»«««. rmc^ ^Bn.^ B| «cnii m.mn^injo»!,™ 
W Wm, ojomj-onoj™^ «^. ^Hrt^o^. w ^ «m*mm*l «^.^cnomLni cjl» 
B ( y§iacurmftjoft aB , tBc^^ojomlemcwolaJija» *.o Jnruo, amjocjjomo ngniiitlmtl^».*, ^^ * 

r:r,r 2?"^ -— —■* — -^. «o--^« 4 «a^s^ 

rtiw* m^aroacoto m^MMnj ml (<wn<*aioo3j) «jsjjtom** *^^ -j^^IU^^j-it' 

oJgJ ^Lw4rmtj3Jd3i»oT»ocroaJ<*,^eocmjm u ^^ *-^tMf\|JjJjj <y«»-l (Jf {JJ\j. ^ 2913 41-<n»J,; ai».a1« ovNot ■o; 24 »* •^«^«*8^*°??j* , ! tf i., ,a ' "^* V " J Vj ***<** ffiBJ H m1 ««»4***. <*>SA* 
m v ii>$mxmm*JBew&iirt*m SH^iej^ .jW aj« «Imjjiiwtj, Jj *V oroojsKno^ eoi «» I ,» ( ^Ti ,°: • C } "" " w "° 4 ■w«rta*9-«m^ mnmmmi', *U* „L, 4 «ooo., 

mnW 4 mato^. «ku^j «n «»,„1,* a.ojlca™» «m^. ^^^ mlanloUcoaM^,. _*"** 
^«.^«k^., **""f ""• rfhM«i. m^u^ mnW m3[ro . ju,™»^,'.^ 
«W<«A (^M^^WEB^^^.^^^^, .uoJ^omjimil «J 
•»0OT 4mo < m(B ™i,». ^ » 4 . m^trwj^egajrt,**., «nnow^ortj.omo» *»{»,«*», «naoMni,,, ^u.1»,, 
-liim.^ej ^k. v j* VI W Lj Ij^ *SI « W U/) iw, ^ajoaoj, t^ 4 *. ^«.iSw,^,^* 

«ttjWnntm^an-ioaiaj tr»«oo^«— awomnnmjj <Tumfl.aa J n_ C( uiu8ffnnn lflS anojcn fe j oxjm"w. ojoej1 f & af m m( * aja^ 
mwmo8 iea wm^ ^s^^odi m^mo^" a*wm«(n. «Uoajl^^anajmoism» «njm"U). a*j^-Li(mrunV ' 
( £' yiSUl J-ljH ^ ) *** P> «***■*- W^wocJlajwoa»! m noajam. w^gi^^. «^^ ^ 
oioroilad roHOftni,oj1effla *^aJm««nn»©ni»l laJojAnra^jcm <a&a£08* «»ojac*n AomAorol^ aamoani a^ 
f Hmm i ao»1iW« {njcu*«0j1<d* o cmnnlm o rm ejimao3>n tt,J30oo» - tajrml^omma.uslcaj* ^1^.«.» ^tmmtttM^t * 

(^T|3elit&*) 8fD AOJl nJO^OP^— ^A WJrjJ- 

v u)l & jJJI Jo jai . Uj*. y, 4jj| ^ (m>o*.- oM^unWD «000 jnmjmo*» o«»ofi oj1«» nJrjcj*4**rU(K* «»mii>«1to8mnm>i TOnlm^ otojojiri Wfl 

m*«, ^wwi «.1« «MnsimsilBnMMOi ■iniTlj mmtaora1i»m<»1*1*i« .) »noao*j «ul ■*nM 1Aft] 
»%*.*»« «ea jVW»1* , ' | ioi *5ftb*DlaS jDrasl^m rulrurol^jo^crmj: 

(«<ru»ucroc-« mreoiAwu* 1 iu-o1omvo» gi«i>^cmfDi 00x008 crrtwi"oJt»(ni>ap# u»tfln/Joj fro°amnn«WCT*tt>««a*) 

fi»^0f%fii f%$5iora.jA0§l<a m> aojKirtnj* oms^mwnlmj (nJcoom ra»stp3-« oro^«Mi»>c*o OAOnJCU^i, *%cuck*o 
(/U^l^omajOOTi-ao^a-Whicm^. mmjottiajTwaojj.a*^*, t^rjWlwooJjaeSi» WK*J®m iTOtmnmjj atnJoca-mJOotn 
ojp/w^.oj.* «ojTJji* hflm7Wrt, ©mi^ij^lwoaj^rooeies a^rtB^at^ramjAglajimim)" c&^ocu^ijruomjjM aoc^pcciti 
pjool «m^nMyn^ rt^siti-sojmn OTjoajoaj-loJjj f6inJ» Aosm^tuooo mjoUJlorj«o*ij J », NlnbojloooaJ^aogj&a e^ntt^otnJn) 
cm-A.jiiiDimlrmjj racD^npjsi/uoro nrajrurnjj lojroiaaonn j<o& aaram^cuoomotBlRjogjo. iwnwnmjeg «oc&gaajOirrt" mn^n 
ruojmArolioi dmiyona^i^cral^og^cmioi ; 

35, fUlwooJl(tram7rrr> M ojgj ao& tt «t^A<nw* (affl0njo ^ ^j.. ^ *^< V |/ V / 

6if(o>1ejj.) mlmrrn 6Dg^1o)1o§<a*ijCmnJifcE4, (maojyoos ml T$ i &f a &* ^£&y*&fy*~T* 
iro&o-inijrulornostj (joio^.aroe^AcajjjB mnjcjj^mi^siAoggja». j, IJj Ajff^ 

m1iffl°aJo>jaiocB»^., reroaim^lctn, (n^gjoo) OAOo^jcmrjjmjo ™* * 30. iiitji. Uj mlsirm (OJgyan-jO*^ — oj$y artuj-omn &]£<,) gDg 1 o©1ojl&j J cror>J<&M< 1 (Qj;oai e olhJco«m 
e^o*fl«1co,iM^j jtvji ^ cul^oonjliD^jrrnjj jy dj&j ^g^lojlsajio (a^nM°alnjro6mcflJi«\ ii.fi 
rmarj-jocc mT umoBm» (A>oru<tfl) aimspA •*!. rais^on^ruTamos^ ^i mlw^ajcojojocoii. nrraaici tmiacm 
»-*j (ngiejo») aACto^wijjrmaJoJ -jU .^olcaijrrnajrA 

*¥lcmm un%oi'CTml©ojca'^. g?-j ^mWlo&jiwjj. n|(naiSDB a^^swoggJ/m oJlaj ojajcmrogjj. «oojtoim 
ojlonomiru^ ciuj/ »4^^10*400 Be-Sa-niB Awlirani p*#a>tX£ifi&t$ h aMknatlm$p* a^boewth, nvi; mmPtmti' 
I0U.2OO-oJ4.Emn«BmQjom irum^ocUlfljls 4 im-. njlcw^lsio&o s^nWotnJowoa^gca^ oiAo^^tjjcmoe^tBJ, 
^rocuoJ^rjJ. <Mm«*naeJ»4«a»4 o^j^iBjaloMmmi^nimrmj., o.*cuoj. «•a d <^o»A a l T*1ai,oa2 ) wmuocoo 8 nJtoaj,oioiW 
rrrtrm), ro^or^os^coilm^aoPsyonOicunaA ohahti. oisrs^^,, amcuamos A t ^«0(01^^.4*02.^ oajajucmm-i 0*0140 
uw&«a«ciiiiifl « ■iWiooJOBEJOj.jjis «ui/la^tA cuajm«m*oa ira^ aoAamljyn^rmj,. n j1wo lU n Q c«o mMXJoaoiii^nm> 

*ifipmm^*mjp^M*^^mwmiq&wmHqfr ffi*Wtos*mrimmip*i *oio<m«jonoiownw»x#-»- 

oj^rr^ iooj ^rucrwom^ ojo*^ nJ i iml^ a5i( r niK r«-. omonn, «onomj^ocm^mocmo, Rd j 0,^01,0,1 l^nw 

^«ulojcromA.^gn^njl^^.^oi^ p^^ooj^l^oaiioo, ohojI (mj) ^t^ Lo*coo>>.Dim>«ii-S 
^J ^U o- piJ ^ *, Sj.1 (afflftj 3 , o-,to^ a rmcum4* «ol^miajwiaoo» •tBjyonoiojlowo*, M«oJj1 

nJlwMoJlOioyicmjroDC* OhOdi aonojjCmjj, ) ° ■ ~'*~' ™ 

37. jtoojckAo [ana^on^jojlsiriao] a^nu^sorraoBglnd * f *U'^vJ 1 i'« 1 

ncugoiojjOEm" moojj,. , ru^ej,, mffijpk w julcsroo. mffik O 1 **** J$$>j (J&i^j ^J|j> 
rmo^, ^lmrmo^, m1«>B to »aw 4 « 4 a^ [m M os 1 so n tma £&<)', jll\*>*«iA*t"SL, 

cin««jn<owio*m> 4 «j;tf** *ygf*tt>j, OoJCgj^; cmweOo 6^t^^tlUA* 

(BtoaJSKnaiiOim'' ^RioujTdjoim^Momlnio ^<V?*iV l JV*T"ij 281" 41-TO)j: 000-0% CTOnai «0! 24 { ^~^~^^- — «a^ 

y&ggiu i 5 

^-tnSrj^^^T^***' ^ ^'^ ****** -*-*«« °™ ltm i '■'»••« r O™*"! 8 .» 'nnM>1.') «<ja»4 a,u) ojowjcmm'. * 

«^«ntnM njmj 1ft < ^» ■um,> M8 o« n > fm maummnHW «.a*,» ^,.. ■*^ 9J1UI0KM- .. 

"™ «•«•«. -^ajool cmajpalsyoaro MM 0»!«»«,^ a™,^. „ ™ r^,™,*^,. cLor» 
<*. «a»o o*,,**», mtmH^mnum**.. tmtmnmmml', coj,*^ aj lW o Cr o a a,«>a... «cuaei.*. a*1o£» 0,9.3,0 
•Mlmno miou.1-.ooan. asajoc*. ajc* «oKI*,,., „3^*00 aflMaA0 . ^u»t*«k«*IW«l«l' rtmuMttL 
an.aja.1, ra mo<ua.oaj«m««rasai,. l tro^OTUtn^1Aimn>aBfi>,. n«^1o«c<™imj,BstmisBi,n>onii 1 .. 

39. anoojaniio aijosa^sotrawiiBaniirtanJgsis taWKtncnitHm 

B e m1atai obssjbI (sji>a*1)ra/fD>fi<ni1 <»1 dwjsmitm®.. offltm1| ty&^Blds^&j&yn 

traroilcot. mo. (m*>) aajgg. eOiWlomjtoS ojBto>i (*j j <mn n >rmi) *l''<l&*\XWfcYY?'<<M 

ffiBie.ic8.tnij., ai1il><e«i*>a»i. Bajcgirm),. w&toV>fm Sleuc^ '~" iUJ ' 0jU ' * w ^^UjJl Ijy 

ro(Oo*i<TnaK«, m1</»VJ<B>B0cflJi» mtoOTMiojgajora Nlailtylaa 'J^J^UtiTtJuJ &1 

trrit>4rt.to>taorTKB)Oifl.itTT>i. araajoo njrjgjo AOtoitamnt». ,n,s>loj ., , .<*.., 39. 41 ^ otkuo^o eittt"8oaawmtfM ^§<o>om> ^- jsi a>1 ^^tmiocumit^ni ^, 
«j*1«<ni UiU (eaw3jyg(B0(ti>1m1) ^s^loawnoeajl tlyi W ftfflm)1| mo» eo^nccjo^ y» (ommld», 
<H»aj>1c*oiMfl *U- 6>0Jgfi» •»>* <*»«"£ Algn^ (Aiimlwj-, tmralida-, gogA^) «^^ ^uiijiaaa» (oojo 

^aiij^njmoBm* 1 «smlaji- e» i^nmiri ««aWmo» ^nei ^«n-sonwowos AJ i «ml~«S'l«w»w»4 ^co^m Ummw,B <***xj> 
«M.ayocrn». «J_l *A fi .wop«n irowm 1*0*02^ mlA*««n««>o<>art<»«ls*a<ro iOHbl<*Jj*J;tfl<Prt«* *»fiJ»r«Jj aw ^^ 

«Aits^mii. e«>iOftJ!«ne), aralgji agflpm> trtfl>1ra«Qog «ijUMg <ul««>> rfOi1ft{Mqn»>> croojyoo*, a**^ 
amo^ncDJOe.j,, *W^ amoMUou^ «jjonjyuosltin omo#irt«voQJij. ngrjV^«m aioraog* a a rm u sa<naiaci. ffl i u 
a*'leJ a ™ t \ «^imTconsM»», anwjwjjOs omn» *8Hs^i ? mnsw t*»cr>iiao cu «>JjomisJi- «l«m^*^fluin|tti 

m> u LDlroi') <ifitfoi awoaJm1o»«! nraiyonoj, njoc^jrrrj^: 

gldjS] rui&<m AOotjT*ea(moji& coq3<*k* (dso^raoc* ,&^cj>o€ho>) * '-' M^*WJ C^i^-f* 
mlw v MJwao<B>i* «osraim^tiAjoA^crntmiy, ngjrmort*. tjxo«B* j££j% .j ju£.tiCSf * fc* fc £j_S& 

«noflffl& <ras$in_|BjjCrn arajjOJacno g<oTmmct)>, raroim&j si/itmoetrara^ ^ , , , ( , lrf . 

cnojjrtto 1 ! cn1fuflcoimocoj mljajco/ltoii ajra^tTnojacno?! (Onn ojL^ ^y^-^^ltJly C^*l 

cujoora) cnlerag^ogc^l^tro^ nnsoaco iruaiianmnlaljjO^ocgAl ^ t t j A t^ j, t 

cT)1t/D w fljcojdJOccu^B raaainS [raHgjonn^l colemaoo (njajraOTo*l<K>jj ''^^ -^* 

cmco) jescR/yoDn SMu^lmimaimaA^mt^ ■_, |£jj ojliS ^ i*j 

41 . (jm sujt6ra%co0i&.j j crn) rrooroc*. imerato^^ajoan c , ' ,T- ryr **•• » 1 9 & , + < ^ 

rarmlcojon-jooo <moravlrai rattruluojmjl^n^j^ggajra mlw»"ajaai ^*^*^^^v^CJ&^CJjrfl 
mocoj£«t....[ [(5njai{i) {awasoGnjrooOn ta>n^mn3j M £iorn"lra<> <m<ncm[1 1 ^j& ii]*'* ^ i £tl { 

reraraiOcaeJS,, tnjenjajmocoj ^rtr&Locuo rulrajstnjs) fl>"3> lcnm^uj» "^ * * 

cm tacrn cojoa jcto^ ; — * *" ' M >\ ■ !> *— v 42. tm&rmlsioSo ajjCmTroi^slcojaASjg, irorailercdo n_H »^ 

cnj1«ftA^s1ca>o«a»6i§, mliD^auocojjjggaB mwtontoS ajcroanJrajjCm ^i-Sls^C^^^iUJ^^"^ 
cm&j, <o»tjj3u>s u «mcra B , cru^raijjtm^oranocmmocoj^gg arajjOj«x*o 
[ma^jonojjOnKcSo] rarasjjtdatoomlcm^jsg ttroatroratmmocn *,.\< . -4» -* 9IB -iL-troi! ano-a,1*crVNot oo: 24 

Ml«Aa>1tn^ «saottlAo.»»^ AmTaJ^' •i* 1 **^** ms*m A ©4101100» wltAlcaiAO» -aiasum omtiotoj mortip, 
t 1«* «loocwortinaB,*^^ n^JT^* *** ■**** **^«-MW*ni- «Jl*a»Bmuw1*o.*i i ., «dim^ 

nv<tn in «o, ^oaoojo^,,^ /ajaAaT?^** ^*"^™^* ojlaAoM^ amt/mmj** ^«0iq0Kttoiftr1 
JV*o™o- ^ ai , «woAn^y^^^ ^'r^^^' "°W*«* «rt-toW 10* *cr*mn rmo*^*,**^ nJDtnnnm 
■ n ™A^ o *«nfijn0cm"; msruA m i JTl^ "^* 1, «mrmwttinj^ nwruA roaoj^g a B r**©1rw1coS Onjeo™* 
«©tm^ m^onj ojim»-!^^ m _ e 9 »Jtl s o Mtl ^o** i^eaoonmarnogloi moMm^ 0,04 r*ooica> Q ra1fiy 

l^A«™i Bfl ^ 1rt( m ^ ^cuAiZZl.T froDf01 ^ 1dWan ? , * a *° * 4SWB ' ^™So«9^-i OHIOBO. 

rniojna.^01^" ^rurrmsa «tuniMlonla™ 2S ^ 1 ^" 1 ***-«=«*** «b»™»^.* njt^^mrl** 

iSS «nm A jyi««flo ntf «An* ^1^00*4. , rtlWH|mm . ,0.™»«*, A «ml* cm^. 

^•^«««Jo"^!^ »*fl«*J «mi^lglnMK^, nmnnl** rulwjrruloiwo**— 

c/moru. ^1^0^-0^^^^ ^«^««"o- -Amiyw^ arou^o^ «^«to 

** iri *, \ -■ ■ m '«i™o- l) obmoi^ i.uoyiuojj,. ■ BtoWtopmimm **i iu**u*mm* 

S S ^^iLTr~ B ™ M0MJmBifiJJWBD - ■*•—»•♦. ™~^ «««w.oU «rti*. 

AoajiWOjaJi.minmJml^oaro m*t.gj(ra> tnJOOcBwt/rl^rui., mr&jaajoA m«ft*<,io* mrlwnil.- 
rwnBlwT» wwaJitncDl^^lrtlaojjOTHiii*. / j_^ <£. ., l j \ 43. (m^loiaii) ml^a m^crjJienBomOmicrn *txnj aj # cl^oSto^lj il( 'P't" 

Aagog^ oJOOjJ6ijj_j9ffl*ajJST»oca/l5gs<Di^jO«(OT (n^gr^OHtniomoo) "' J|UJUU^U-f*'|' 

mlcKrooaj ojn<x»sio-|3^<Tr)*!pj. m1oajca>mocqj 8 mlwrtio o*ry w ^ilKSt^y* ViijJ 

fUOfuamOa_lcT)«i <T)iaa«&AcmrxinB», aaiflm8co)n1aai t^Ji&u trw33rfbi „ »,c t^ *' * «^ *^^^^ y 
«naic. nn^ crn i( * M^Wj^iS^ 

43. JUrL rUCKnw^^lgi.rUOCsjJ^s^^^ & cnlomK^ UVl (ttootmocm^o^ JJjJ <u 
^OoJSlSoeg ^Jl <xnJ4fi» A«fios 41 o- rtf**0 m caj ^ ^ii cnaw^cn.mocn.i, ml^n 
omj" i>i. ^ij ojoo-iaaio^mo ^rn(oto OT))aJcr>om> u v ^ ««^^^^««jtrojajowoiii^ 

«jo^^^jo^aocw.o^tuaiwooojotw^ mlo^ujljbo* ^iMmoyiwitm rwaaoroa 

^o,1^iflfl ooao^o-w»^., o t*T>Ao<»«»s^ ^™* tt*o 6 3(o rnamu»^ /uo^crnnn-. swwocra. ^«oowIcb.oj 

Ao1ma>o<n>n c J m«MJl^ *a*i* «nJta.^OAog^. offltm mjoro*. twojojo^j, mattWimlnnJo nnoa*oj« q » ajtnJ^omojj. 
ojfw.5 » o cnJ fi8 tiuojonj*r*aoo«i» cUOOTOojg ^m^em^—mu^uo aoRJOao^rulja^mlcmi cwojro.aoi m^^^L 
Sl^jcm cjootnoicpngi. mlo^omltoogwoagi* — tcn«Kmm)06m , • m1ocir«w . nJ0Cfl® a j8 i cmr5v u . ogjcmnmio^w., mlooKjna »1 *£**"-V ,J> * l * 2920 4Lm>jt rtm>-a1-<TUHaiiQj ai mo,1moio. .*««<*, ~.. ^n^^ «^ tUpn* «mi» .««i (i^iDiKUAmMwnrm^ «w«4» "^^^. mlwiorir.ocm' l_l «1 ».*•»« ™».<m>iuo* J 3. emAKmnB-pjys mwmumi^. «asa**©*»" ^A*"* 05 ^omjlccyRj^ ara tw^ 
«*i»1ftg ^in ^o^oJ.. -pomjWoM ajAn-taaj ©*i flno«uli«Wu>» fiAom»iftJ»A<m«ii AUlDWUlttMH)», 
immlAutoj t.^o^*™^l«, «sy 3A (> iW isK35mlffDitiawaMme»i1«a «$i OT, 4 fe,HMm * ammi aojtworoj aooaja»,,* 
ct-tiDW;^? «iyonniajlm^nowacjnBC»^ iWi<JnJOoejaxaft|V fimom)c>J» *s m_p<».. nJMJjDTW cc^attM* 
gjmlmj^ «■gjoanj^ _»oi«JS'i njp-a>irn.i :____. 44. roo« «roantcyn iTOnmjlcot^janrTm 'su^rar^no' «i^-oetl 
tj-ul^rrn^oj-By^aJS rraaiio nJnosrrrrm_ewi£o : •wroRn1ffjf^o 'im^mi 
itrrm£ l A&> [TuiA^raisroco] ajlt/asi^rol-iJi o_)OfDJff>aJSOftmnm(rn 
nuioem*'?! ( (.-nrn^i-Oi) oro^ (mamomjlcnii, ('to-injoaj<£ho3) ocro 
«wrMrulo-y^atoo [gDonjimn^ i&i-o]?!* njno-u^cs.: 'ai1w»jm)1j_y 
njtt^o ttmcn v moA^s^oocrjaj^ (amacDtJoJairon-i^» ABraLoaJO 
irr^o9jotrutojanj^-) pn^jh^imj. 

ru1t^jrrv1<»ooforoinj(OceaO'&-«§, reianJiEasis (aoiT/jtagnro^ acm 
(rai(t>») A^]m^6TB v ; rarocw" f_mnjfo_e«i u ora^ (nnma) waai^Ujraiajt 
mown / <m&«&e^§co sm^ ojla^roaiocm auoEuajrw^rnlor» artgl 

■05 eipJ 9 £ t& CQ>0 ETT> U « 


44. .tWjlj roo-wloro m^Mla_1ro 4 <3Tns>n<o4 u^i ty ,-Bconi.njl (rmo^loasyoBio* «06B<afl 
*J 4M «iAmscS yu «n.nir» aj(ffl. 4 dbiw«>cm «ajcaj. ___«*> nona^OAOBTBi tUto*tmM*Lafiq, 
ail^eij, ^cmt^e^wmmotm' .-.( «manaej tw*-^ 4 ((n> 4 *^_>.}_M* ^ li «Biomrotwijl 

WHO ^ O<0 4 «W.WIw 4 <M.o y ji nJ o™ 4& ant^ (j _. a _, a J l„W. T xn__jaj l W _.* aotWwatJ 

-m»».»- .__j «M.maj., «..««uom.n.. __;._._ ___«, ojl WJ( i U 1« lolnra , OJ(D o* s , a „._., J nroojrsaB 

*W*gtW#BP A> °» 4 *_d. *». j-j ««»,.,_, ^ roajr^, an.ojA*i, _ «L «ni-ui,»™ -Ujfa«ftn5 oacrmiOAotPB^ ^CHmlmgyowti aoooocM __o.a_ c __ Jl afl aamrtp, --_-*. 
OMrtu^». «otnrtAaow SMm*»^ ^ooom, «0^^1*4 ^lr ^T? a ? aa lM ***WMa" *? ^ 
«o^^M n^ntn^o.mi ^^oo^ M ^o, a^oj^ ^^ , ' ^* 1 ™^™»^^,?! «W&r 

ojob. miomoj^m»". «hl^m^ ^^ ^ tL^^^^^^ ********* *f 

iu^Aa«(iii«gj4ii & Atn^oAM^inn^ {«« B uil«ni*a»i. mm^ ojn^jm.i^ 
sAwm* maiAirmi. aowTo-Hbaaw amoWKBo»**— ^Lonjo mj moiBmt^r^ ^^' ^^i^^^A ■4HJHtt * f* * J> " * ^ 3921 4t-txu l ano-oil» ouiaai toi 24 

4« . . om * 1 ** ft ' l aJ" <w.^o&jo*j twa^iDn&os^cOttDA-m mnoAMui^mjoj^o* cwimicijaj. o»0fii<morei 

o " * aj<m «ot"i*ftf* m1inwu>. mlchlwrat «naj^ mnM^s, taoidii, mjramal-jaAW^* ^oJ^i-. 

OAfUflj. «Tuu/lairj&cortn.i ojwm v UjoSm&Tsmoca>1 ^otjwmpjioirn^ ormnnlc» «o*o<o«n«. OT>&jo , *ra>t: 
aacao ftA6gg^fl?j(Kat"aafivo «n&j. anoaiS <o-|ffl M rmj j ocm o ac<>o^«a,QaD0, najayiR^tbOBjima aa.oi 
n* f0 o ©fm»l(d jjtj^ nii^Anjc* m»ojfa<*ai> <noftoJ H UJa<oi/amaJ . tafl}mrjJ . n).cfl-a. «or»)1(o 6 (m ( i ) . 

ET" .. mj^: stmjog** fl2ej , eu^AOT^omnjooT t \li ((Momtrtmm.—^ogjBtalcoS sn&wjomj» (H&^i) 

lUiocnoJro^. wofDTra1*aioas OAOtmosoj^ag iraam» u&m fn»^ v iaiOTov1aJpj, mJ-wBCOj., ojlmomjsjoaj 

AOJi. aj^jtajoon «ororwlAOKio* «tiDWtSBOMwga oM,nv r^rm m&m^iami^too&jjmi, <ru : <a ro m>° 57«r* u, ft Uij 

jjx*Jt" j (Aft a<ii)RiGglraJ eggnnimi, t/jtnmai.) n^croi, ffrB^orui (mw aJ t& ma)Ocffln(BWftrm t^^rooml^randjscrop. OJlfl3C0o*6 

45, ojcroa^ mo. <ttuata)co u ijj* raa>osi jl fia«&ajsrHOOTn, 
rujfrr)n§ u rromlajijo sn<xnnru, 6™oca/l, cnneic&o oeojneKiSo 
nJ<9«jfo1cT)loT) g om aJO,eamcm£6iTM<n>1sn^o^ 
rraoJto/j^in sa>jn(tft (gsaiirmttcm) ojnton <T>sitrtm6^sifflocrjjTnB<Tii>. 
rn1<VB u jDjco)(iiocai^« mraojco, ggroinejco [<nj^A<»T%6)cn] (ds^olAj 
^ooS)OtscrKft<Drjcrjj rmootKP>fj)Tm1f<>5 tjjjsKro» 

46, fsi56>ros>nEj^* aurt&d^roarjjo loJOJraATrmn^oral, cmml 
»9aroi6i<Tna)JOSTT)^ (rmora)n6>rroa cnjsm»). roTtswableJijO rainciam 
6)QjQu u ro>0J3Ji» raimcr&o a<oar5ftn6)crn (^<tnn6>cj&o OGOotta). col 
«tcjoo osry g fgTDs1m«aa§0B g smt&Gio Lruajr^n<fJacmojm^(m&ctn, 


45, b"l jilj poop a^iOsijnjTmlgjjoT»^ wt^Jl ^-j, m^mjoc&ojj La>m°rxi fl «jh£ o^cmls encrnn«a:i 
«pj| (alnTjlyjerMcan) v oimbIa* <£ V J.j gjioj, ojoaaj ^oconrasmooajsnrc* si^ «cflo**nfiraw>, 
(jjrrujjerarjcojl 4j t - nfl«rtto orjrtj1ac«o cu^rtamncmjj ^) ojj"rjjn,&a(roTnroij^m 
piL-i <j»a)to^1s<Wlfl* ^j ronu&^cajmocs;» rraojro ^lij rruiwjrnittjnjinmi (tnmcmcojooTnjj <, aniDYlaa) 
ruoon «v* rryoroaOAmmoco), oj^ejoi&OjacnAmoco) -16 J*^ fB%6>ror&n&J a LruajrormtnnsJ.oitro UU m 
^^(^Turi^mmiJo) *Jtf r^cmoroo (iro®) fo>con<&e (m>6>ct3o rjsaomrailcro) rtrman B u «>j Bnacimaleio 
rmncm miUcoj y ro)CKOD ^ Rnsi^" ((rrorojnmo^o) omroo rtnejcm djj Lj (nnoaSo 06nj u mror^t ^ rsroL 
*om1 J—J mtasnmtft0r30s D <s*m AjioJwJij^rBorjjjlaieS ajn-w" (ii- 3*J>) a&rmi ajnarojKOJ^, Bo^rinnai.snojnttiiiomnrja oru^ «Ajajjjmi s Q nM"A<a 
oiERras Q <as utlawst f UfOaaJO^<&»io<u^o€rn , ' tTKoJjaiai ogiBn <r)1rji. 6 j<flis.OTn eoawnajoAjrm, jp/» ojajm^jnw mmjn(<ru) 
<i«n<oiommnA* «mm^aDUJom* rort* a crnfln «» «o«anm)<n<mrro> rroajltrtjamjl^o*^^ toi0i«,1fni ^a^ao^mm^ito 

•HJjCroi, »prO w fi u . 25 aicn)OCT>^j§Rjra)1ffK*a] (soaloj ms<&a€\r^stfmm u . ng}<B*i ^ 61 r, ly**. t ,•* t **^& 

mejaniMKTPt iWKiiau^cs (.a.aj^glej^gg) c*uog<&£lrtJ^lcna ^Wlt^^Jt^O^KwuJ 

fiJiowjai«imilftj; eroj o^°icmn<»)jj« tnra** ti^l^scm^aslej; J^c^k^ljj 

ifUmxii1*ffia^rn>^o1gj; rtnoajs^aio rroolaojosjj^slcrjj/^orail i» » 'ti/^l^ 

♦n&OOSo rUSfe£«&0ra n0aj"f«S? 1 * 0^)00^ (Sr&OJOS ffffflOJfil(0 =J#-^g-^ '*f IaJaIIj **^ - 

nJlgl^aJ^ aajoal) .saijCTn ©lojtrut, rroojro ojoosji: 'ercHarao» " **^S^ 

mlacmos^ Irusu^orulawjjrmij, erawoaglcoS (®Bro>1a») <n>o<&*y* t ^Cill>(J 

njnnl^jjrm scoog^agjcnj ^ l ' O\^-0 (^2 \X^ & 

4B. «roojra «jcruj oj',>gn s j.i j (LrU0rorm w m'l a j i ) ojcmlrajj &fa&\$%Hjffiffi$^ 

crotu raranJralraijnjlcrn^ eirmoo*) (moer&Tmjj) anJOtacrai^o oajcgjjo. . t> } 

ooslo/j-joi&ooj^cm accs (cik&ajo) <yuqgjoj» cmsmxx*&& g^gycra v?*Cjv 

antuAaa^ aJ}ojoa» [gon_jjJ ajcb^cai^* oajaa^. Oi^*&& &JU4*U IjHi j 47. v . ^ cTOOjaha&j^mlcm asdnAjusjA kU v> «mtt»^gaimn«to araa laj eJ * Uj njo*>oj 
6itm'»(y. rUioitrrmjajrol^canKj ^J & a£,^sm^m , \(w i} (cwoortnocmj.) ^LTi ^ cijTaojcnuos ajog 
(onjora, oiuoEtTiJ^AS^mlaw jWU, t/X08o wnldMm^-jgj ^ ^ 0flB av"tflm<V. ^ui%<n 
ajoo {rucnjajl^iaDiajlej u., VI rroojoooo rtrmojoc>joosca>^ora> ^ fjU tiwajaJ mK.ajom ajlsl», 
cm (aj1@1^ «ajoal^an) alojmj. aX/S a l 0^,0000 rua^o* ^oj^s y tt roaJl5 ^ * 
dgl ^«^mlacmosjj tru^o^la^cm*. ^rtjyg m^cmj bU M Mf aMm . , ** 

gagy ^ * m»-» A . aW^^^ 4B. >j-run»w MOC * i^C 

a^o^.o^ ^r^ajoraajn^ ^*^^ ^oj/oj^W^ (rU ^ 

^JO^ ^ roruA^ cMpcmj ^ *. oos la^o^gg (^onjsoa^ «^ o^LojjY 

aeja&rjajmam nv*a»»o*yn> m» rsraim-railnMonTa^ci^ «.ejonmnjlmiAoimiim _a 

« *» J6 g. amj^lricnlocmo, .oj-^b!^»™ ^ «.««^^ * ^J^^^T ^ "*"* 

aajcuMraj ms*»jmi ctw,a^j ^.crajragj, ««uoiBo&tjano ojajitwnormn 

«■8,g Ao.-Hai»1i ! a «jnu-jul. mjdisocmcmi aijgs Ajlaj ojinu^-.^» J D i nu 4 mwro irocumonas,,. «jisu 
R "" M W <B, l' Ao«mo._ cwaiOnOiojjKSo cnwTpi- 

1 rt-. 4 <ni 1 » i . 1 Kcco. «icnJ-a,!. p) ^^ ^caO a4e8 J ' ( W cn,^oJ^cnZoT 0,^>S ™ ,n, ™ TO '•«*«' ,a, 

n j«ju aro 6 ojoaJABOmjncW.: 2923 41-rroj: nrj-_]% ir.soi eo: 2fi 

c_«m». c_wm_AtoaiWi<_S rHaoj-T ^ ^*™"*,. ^«amAff| flrf<*eiuTflji», «wm1-»|_mTj> a«t«J-iaea 

mltiWnJatotcupWi&to** , -J » » *mwro«. 47m>. cOt^mCTrr* Tm. _M_m_crr> ©i_cm_ goc*o^o(ra_nc-*m1.m_ 

<U4A 8 rofflom> « suift«^^ «jaeic^T ^ 4 A ™™»nJ cmm Qffln ^ _ Dmi _ Mtff -_ 1 _y, e<m 4 o.U06MU«> o „ __m'ic l m-»oo 8 
«&___.ceir_a 04laj { ( J i«M fm iai nnn ,J__J!_ P °f fmUfl3,au «njnrm CiueWmonyia/lSieainomi», t_o_1*s owm.omcUooT 

m^a-l^a^taxrt^J^2t^^y Wm ^ v ^ m_c^c/. S m_ TO __.___. mjowi. j. *«yW-_anAOi»i ^jmAoaojawg 
«ucm aojoatoj, **„ J * S *»*#***_!_,- o_<_ c^myi^- B4 o«m Q *^ v -^m&oj___> ] «agyonoi o^sl 

2E2 f W" 1 ^™- ^ , ^T^onr^l^i, ^o. _«__ ««1^4 ciuoa^ aJL 

m^^.nj^^ls^^^^^^^^^^^^^ 3, <m,« ^»^ J, cnioot-^Uiwn, 
«-po. ^^o^.™^ ,_*___,„, ^rtr^lig^^^,^^^ «^wi» «.n^o^.mjrt,^- 
^ officm ojo«olm »iw>*m Q anoJc*' __,<m_«>1»1«j_. .,.7 -*__,. * 

49. cn ffmcoTm1cnj (aaj_roi) InJo&tm"^^™^™** f> . * _._„ , 

aim o aM^cn fli9ftj «»aA4cm(mfiji iTOOJwm Mp T w,«aj3.ui__ l i_ ^W?&&&$J&4$*i* 

6>ajffi,1o&jo, ATOOpjooo (mmojrd) ai**» ^ol-wraij; «Iwi^ig $2)1 4^5^ J 49. jL|V «s^a («wuo^a, A f«TO «,)oj,1ty _._. jn^y* coc- tajoiacmml 
Altnrni., ta-iactcmomcao^ ____j ajni^os (^m^i^) M , jWflJ -^>u/l^ »c_j___n<_-_ 
_-_- a-eoasio, nnnacn __._# raracajoca m1_oMnj_^rf>__*j* ^ -nv.it»->->. *%& i^esm-uc* Am^nrito ___flej mijconj«i Q BO«T» w 1« <iJ_v.m«_0_j_. .!-_-_____ :u__-~___a___. ... ** f . j3 ^. ^rei*^™^ 
^acnrjmj,, ^m., frucfiuA-m»o1woav ^ciKTOo.^acuwil w^-4 lus^^l^^mw. «o^TLcumi 
ffiS A.__U # **l"n° J i» artnocmjACttl^i. c^jtrm Al§1a>oai » awioii 1*^*1^ "«*-£ , t^ ^.t' ._* . ^ _._-J 
Jfc- _ _yl__i *-" f- 1 i! 1 ^ **- *-» W _,'-- <** &WJ {m****<** *A-^^ i itf J ^ i -^>*^^i*-# 1 ,_,_._ ^»^*» 
_bc<- gsrsQ*K-J©/lca& antoJm «^iTOontwjracmlm^* aj^aaaor-_a<*oj J «iri;j>3«m'. «^.tv-*s c__£»«o 0/-001 *imi©_ft<>*m 
Rj0S>cmml0QH Amnfiy, (OU d i *i ) K"«-«*1_J" n#*tmei\mp#&£ oajTa.j_> «. A - i5 vToa»o -r^O-jl^^-a.oar-*! , 
pmnjsic^n «_aaiQVjj- «IWWJJ. mwlaj" ai&_w_c_co' , n.kcct^. acyi^ajo^^.tb ^to»_*. ^^--»1 ml_n|-> croOTOOaii. 
_un1^ o ©_W0»lro1*l* e ocTtf3-«! i_T9,Tii1mc_JnJ mralot' i_J i ojn>D_i)l 1 !>l_Hi a_^? wa^j_l w , «-.^ ._kk_«*{, «oj.to ■*ruit_o 
alc-^j;» ca^AOirsoJO-OaiJjjtoo-in *on ^o_joam*' r3ajojj e nni0i w . t-_-aun u>l_*o_,i.^ mt*_____j_I toej_A£>i n-jo-o/ma.- 

60, taracuOB _njoo/l_jj cB»oM w 6ro l ft_ii i <iLroft3ja)Otja>'l m_ra>i«>3 # 

rvic8«rti6<Tj1aTi^ cujjy cmo^fflT)_cu a (rawLDOJO iOfom_iuwiaj 0< .) ^^JiiilTiyjJ... 

momoj-io) ^cn.ja1cyl___jj jnaj-alai-uo, m1u_ u cu__j__o_fl«j_, i^.-.l ^P^ *^ l> 

m-~m.^a _ <.-_i. « iw-11 ^inmlAAi t miB rfi.iaffl\mi 1 \ *i«irnn*v«"- *J* *P*T k-*? r' 
rtiM i^ojc* aJo aujj-. : 'fD«n_ n^cnliwni (ro&i-tiomicpjjj) tsa^o-m"; ^ s <t 

arr&<Toj a <Tumtni« rnlejoJlctTl' aim^OD ficrno6i.rnm> «TOiorrt ojl.xio Ui'-^ 

ft1ia»j_fiirjftjj c^mn-o ro^imoaj1_o.oej4hi>_ (o^ajaaioj,) f l^ii\_iJl^jfifi_i_; 

irooJBia-p wTPSJ_-«j(rt ft_jor>cu4- ^^ ^l&tDj-inn e-r~J0'_v1.,.iM t u Mt*^ * CT»1_jrm1-_rn^c>nl mo# aouoaHrtoJ&irann^Annncm -i-U<5_>>; . .- .I<1;JjW1!a?1' 

««JL.4^4-™ „i___n_i m a*j ™- fl#«w-»jtjr*8 oi^UedU^j 

fil. Am^otAoaJbiiA cdo» (TOtnilcniio» _>__J--' tmo(-_ t \$^\ffi^LA\\h\$-t>\ 

rm&fjjm (raT,fUtn-m1 a j t ') {m1it>1«Drmj J Aga}"«fl>cij). 1 (raraoOoBOt--- %^\_^ fcf iO&J*! 

ms1^ v ) cm_>ti_o i-jora-*joj_->o_in wBAcro_orxJOA_AtB>j_<« 4_fal 1 ^ l i_t ' 

**_MQj|ft». wwaJS>fl > aaOnS_ mjotul^josro, reroon_|oc, (rttT-OJtro) 9^4 v iy 

t_j1t/oOEJ*otoj [fUoiifiJi v LDrnrfHaomnoa>D_i>1ti>1i6tf)^o. O Uj^_£* £***-' -*^ 60 4i_f rf* «laaiocn mo. r_T&rr_jBl^l^_-mj_hla__io U_ n-j cn<_t_ -is nJ->a(-Scn1<Tt, ajgy aooij 

«m_f_ii- *tji*H& «fl.n_j y sftn < aaawin_)o «_-. m-Wn) cnjou>1__| JJJ roitmjcoioiooy- nmcucra oJoajty» 

J 11* ©flfi a_iTn1<-^_ĕgrmo_m\ r^_arr-orTno_TT> u _Ui U_ ,ro>ocro oj1-_Jora1_H_i/m m1_y *U ffiracTm_m._i_i> 

orarm i_rV mlGJculrtro t-jro^micma-iemmj _=._*_ ,£j> smorib (<y$Gxm)to$tte€)^%tfdn}m^«foftofo<m jjjl o_. 

6>n5o cwy1_>.a-J<©«^ J_l mlt/_ua-J_iO-_: oB n^ml.osi^sreoa-jlcolieo^o *,_- raroc-J6>a5o tmos^-Wirai _J_-JJ ng 

ooojio mftjra_nnsicrrj ci_li n$Tnoftra m1cr__i-_i-ioc_j_o mo. am.ioai6ia_]Sj J <_Tmj J o, t_rao1c_Jlgjj J _>_3!>as_(_*je 

\jjlf #Jfr (_ioaj1_rajcy\i^_ijajra_Ka )^ u- ctn-oji- _aJtiJ(SOTtn1a4rai1_imn_joo1 *i-»--lj <smioj(_-_-i rooo f___,m>j 
0la.i1_wit_i'io Poja^jj- v i_o _^ __1i___^1f_$ro1rroj J J-ic *&sj_rorcn ( _jt_rorm, tO-mi-rm 51. l__«i ttlj rno. 

mrarojAc/vvOo -i_Ja_> u anoafl _iU VI J- __fWf__i^s>rrao o_.foo ^jil csraojo- tWlral6T_Tmi J __<g-ai£_ jij ©»0.0. 

f_TO__t(mi J (O'f1-T-Tm_)cmJ0---- l _o _>oJCg_o «Jte l-T_OJ_WfiO nJOr&cmJOJ-OOCOJl, aJOiBc/DJoBi&OSmi __. I.lj OT9 

oJ_>fo o\> y nJ(_-_i>1^om8, ormosoara _4fl aaonu* t cff>1t__ p!=_ __j asraanjooa tojor_r^roc»^cw)0__fl»T«->i» 
,>._, culcraoej (cu1coj u f-ijctn) _-0__i i.M Ji (ra»aK* n-ottJn nj_4_»jru__>o__n t-*_-rm40aJoa_0) f__m>_ nJr>fi-ra>i_>1«ffto nnora?n_jr_i-, a>m1-3i1ftj IWCD 
<ranr>«*oaj. m3l^_mT<irn_ ngjtmntm. 'ro^n. goi&toiTralaJi* ngjtm_ -jajca-amrrald» «Joc_?ot>^im^*_mn_J _»£ 
^iu»or_trtJomo(^ffl-<m1itri , \ ora_ ai_o^4_m_iw1nfan m>ooac_^_>>_9.cH_>^_>rm ___ m-urosrogies <BK_,wa»o cu_**ioi 
«xmaa». -rUinm. iB l ft W .n«n<« «nsto^ nJD_._nT>_: _,!__, . Vji ^ 4 _j.,. ^^ ^^ j^ ^ ^^ 

(ir_«--o: «mA^ Wfl^ ai*^ wmaw mnfi,( » ^, * n\) i a_i-s1_>__ 1R: j_n P >1_«>_tm i . oram^w» OEtOnM. ™*_J(W1aJ0-* 
arpojt* w ,,*--a>rro«.1ran->a- . OTOj-jm «^«rw. tru^umwl^wrt «bojc* nna^, mm_ l2 _nfmc)jmi->ac B .1 ! _n_j_.. 7DUS--I 
fn_>nu"A0A« ru-mn-j. *_-_.. ■_ao_rl fl | A ojfl» i m>oj©*_i 4# «-jool^om «*l_»_a»ruA« 4 _- eomujto^ec-. _>_j^ia, 
«n-o-iimogl-Kn-MiioleJi r_ J 1^_ow» i -r-P0_i J n ( i>1 (d _ A _ b , Bo-tjdOr-OiculnrtJo ^n___ Q _ s «._o1^ji « OT a.j«-^l«i^j_b p 

^Iliin_4--1M» «.»«1-«-.. ojlwjcWtoio, aJOejl^A, m>o_«H_. ^i^ mlroojnol^i.!,, m *cr^*H_«» 
^o-isji aA) 1M 'M t m«>1«^ ^rmna-iOBl «iBrowiajMwo, e _ ^j^j^naJ-mlrmi Srt(uo«.1irta_Wn« 
_2an1-vo KH ->__.-tm___ 5 oj_jm___r_1^ r^ojlos r_,gyoan_ «js^aj 0^,75 ___« s ». ^,^ ^^ mi rf£ 

52. (cnsrult-ou) (uocoij-*: •ml-trsoo ___en_j J aojo 

(-ecrni r-JO^oJlri,): __<m_ [ «_tyta»<ft ] m^gyonnt, i(dEfA* f « •t^^trt 
oj1-ht>- m1rni ĕ_OTWsi'1m1-W_---s_., r-gjcm1§_ mlsoraa '"«««4*Srfft>l4J*?W 

(0)1 mi ra^fjJl_iijm>1-»i-->_i'_mo-m g ^^c.ajcrn^B^lro., \^J-4/^0 r , ; £ UmJ^-ljj^ i\ 2g25 41.0045 imo.nn. trasoi u: 28 

[mls^] mm, oi»^^^ , aaJn0) ^^u, , . ^ 0-1 ^ aJ**ra* m1m> K ««nnlgj (njlmnn) ^^ mrrimaD. - ana/luunut^ (rocunoojcronQj>j^cja>OOT> < ' 

* fflffl(m1>^ j>i ^ (^Msm^ <tou>1*. ojwiajls-ajoj^ ^ arajajaroaaoo* ^ mtacuc* Jlii j ** 
MlimjomlaA (a^caicunronajnroo, alcmlryW «^a.jtroj) ^ oj1s iroffi aoa., m^n rTuroAOamjnMOiJSnJjaunaauo ^^<&1ro$_wracuW6mW Q njQ(T9 A»JaDcara» sro aojoa s>o«m1foi u . e* eu^Ai^c*-! 
cnaiJl (m>) _0fjjJj/mfm o eajafiel— ««pjorti^CLrtBbiia m1ane£roofismcro cumj^im^rai wi&otbm^weionmKmlttn&a^t 
(*LiD(n> w nnfXJiiTOl(Oi nrottnDem 1 * m-ijJororc^Lorui^) OTsajyot* «rotmltoi aintrajmjlaaoom ro1anttui'i s j >0 ffltm v <JUfOOT»ico Q , t 
*t»ainrflijioR»*,n> Q< i «o1mfi<MS tmoje>fQ<(woc* cu¥lnjl*aj aiAeuimaoiii iBaoomiOHi.lEJjeD^tniOailron^ooio; eRjiW6xm. 
^gjml, ajomJ*rcnajcTmanpn rara<tn rangjQan^ojii&fijaml(raggc(T)^-_mffju1 (cro)<o>gQJ njn^di,aw)cm u -nflcr» cmaMo4<u1<M<a,, 
(«l sU«) a©cmo&J - rsaroilai nJloujnuidj^rmggm^ej* fmoj<s& njg^arcaisKT maJowhcn Oo^anjojomitMmrro foi1it>aJ°ii06Tt> u . 
aisan^* jo»fejcm ooj^a., n$oricjitflonjaej e « iwMnjai.ej- cmnj(o*« v *0fu1a])1s£ 6MoonJiQE» Q . cmomlojroiomj.. Qfflj 
aojT aJoaTormonnttco ojacru u rtJ>pJol — . 

U3I _Ji olj-VI ^ J o L»}<_=> ^b (^iil JU 
l£b jLJ.li Jj? ^jl o ^Ue c= U UOjj £- jl 

/crooro»: owogWDrWLHn^omm^*, tnja.J.roil trornj w inn<*«io<Qm . (U0aB o nn : orol ajjaojocoajro nj1crr>1s ero ca1 e j .fl,i # § 
«pj3 cmofcncoiej ncrjcm*. eraiocii njosrorca : rol *£#*>&§ l mlaraoj nn^it^ njota.ymra^ trtralcttaswn&lrao 6nnoa8«§* 
mnM w Q-«occKT>oojiai<ai1ej- (rotoiej, n^nrwn ojo<&oj oaraltsioiam^m^njrrriojoa, «oup^aca mlwaco^a^ cnntt"s> njfoxojomi 
otjrtnomij* . ) 

63. roocr>OBo<ottP3ĕTej« — rrotjjmn^rmormcjyo -rortm sis ifc"*'i ****** 

QJ,nM M SOaalOTB«0 mOfJJtXl(fid*> ^6^(0^ «fl>0§n«4>O08 o ^ o fTO ^ <■* ^J-^^-^r* 

rt)oor> M ; (mM0T3oct>, «»iw [^m^>] miMaPu** ^rrocmo U^MrM^BSiM ^i 

Ejerntro mniaa tM u *ar&"e*!>ta{\mrt<Mm{OiOSC(> v . (mcanaoa») t v ,' ^ ^, - _„., 

nYtocioo (t^-irmoaj -- (oTOtmo^®, amojot o^gjo ^(O d «nrfl cra» fj«^l >* (ci^d 

e^wM^^wo&tmmm®-™ 5 *™ a^l^AOjJla^j? I [njjjcrol eiy^oS^j^ % 

<*<{*** oj^j «an S 1ail6>o9ooa. i o «»aj^m ««W?l] ot^^^S- 1& 53. -tJ- tB»aj(t><ofl cnoo moeyspl Ao§n*>i0fios o[ fl« o bli majfl ©s a^oaojcasco .jWij momo 

«0<rtSIjT3gniiro, cU&i a>OT u CUJEJ50Ba' l[aa <*•*' J J ««'a- 1 * ' 1 ^ <WSimiCQJ » CErlu> ^«&°<mB0A o tTOOT o aJfiW., 

roio^ocp cro^«j^ ^ troaico^ jlU1 troimij o»woto^aio««n^ OJj $A *uam t o u : c *~J r h>- i\ 2020 41-mJjt n«u»% mma, *>, ^ 

•,^-s^M ••nj*7»*1oj *3ijj-w»^j5§ «j/^Al^^g w.Rwm^tulajlso^raos*, K* o1ft*usftwm. tui**^^,^ 
wio_n*-n» *.v-\wmi,(Mn+ m a^onj-Blmj.^enaco D0[rtneRj, irooom.ii «* ojm o » nfi«fl.B* a Of> *J*noiinJkO|tf«Bar»oo»oaV 
*, K^joola.^n unaAtTmlcA roc^Ato^., «u A*%*<-ao nuwjtn mJjlArtyidK^AOio- «i^J'tt'4. «*u/ldfc» nTmBmJlojJotH^ 
•t^wu^wo^M *>*« *»axj*mofl Q /ka Q . •3mj>£u;i>l*>nln roosoanl mortl. a&0A*OTt*1<nc#o ewnMmtOKiaglro» »»rtn1«iaV, 
Mtfl-,ii.ji njli*£*a*£« HAJn» 1 '^. mmj ^cra^ejo. Rojn£ys.»o1<D; fB08j«n3c*~ aJl&ieito&o* momjnotanawswn^tgj, 
tmilwijiuBwn^ a mj fc cu1* ooia^ejagoaplOTDincm o»ruawn!fl1<do fl.D3i Q « fi&jajy rna, 

momo*oo-,«ofi1fej , ( •»aj*l««finCKmoi'j J « 8dn3J*6ont»«jac«j AO§1*tfoo3 Q .o«> oairm nJrtnora^ io> ao>A a Bl ojJrto 
i •*«<» •^a! v Lc«i»lejj j . a*5wujomlAoprysonj J <re Q . amgjom> nj1soio crupnD^sl »0i^0f0) u ffl a offirt»tai Q « 1 6U Q &on6«ni 
mO*i o.-oipToc^a»^.. rmo^lA^1*HJ rrnnnoau1 arBjAOowoBnl., siioilaKleJt,. m1aJ*)«»<ogg rro «asmtWHln taJAddnT a^joK^oo 
«tTwnro, amjnb^nnln rtn>e. j<d>1 , {.«j^nnl, omm», njg^gj, tJMilto^aiSOI * «aomrrOlA fu1otra«3jan an&olojjoooj n^gjo 
nnli.;J . mn%tsalr& tmnn"*^ ninnmjjjKraco «Jejiwjj» «rojyonOJ] Rmcmco^oe^ nj^njoail'** aamgsjncjOtMT&o^oaiani, 
n<j>Tno«rj|ftmmr*n ejjyu^., nJ Q o»oij}m1^ «Aomi1ra1^ fm OT>omj u tnji1ca> om§ffljag ,, macUnumnJmrojrtiAa^. ojirl 
|p-n nn^OApl^eJjyo. a-m^nMjEynSo ma.V!ru nit&ao1^ «^o*r«1ro1a« <&a»DimaeJO. (nJmj^raijan nroolrujjAt» ooanorro. 
mlor»uijj(onft1cYn*i> ao n-jooo<jrai nojetn^^oocoMi ar&ejOnniojlpnSo sotrtaritB^mlrmjjtiS Sdr^ w 6oonr<*n3goaj>1 omJotO^OoJti 
rrnraionmirmjj tm1(?rtm» njatato-. Lj iij 

54, oimgjol (nTTualoa)^;) roTw^mmjoajj^» m&ajto fc -^tv - , •> 

w60Gg 5 1& raiMJlrtjioruj-iiocojn A^^^crnrinnDm^ionaj ^ M Ctf K&ci Jh£01W 
m>aronororoncLjoerr> u . rsragyoj (frao1coj,a;) mnfjo u -uajjaiacjjj a , i?}' 5 !?» 

itm»ruoJ n^rjjo ojCTU u ro c>aim' o0 ojejajj- ^m.^ojmOAicmi, t q , ,^*_J 5d. V» «rrjd, atool^dh p(1 l mltro^m,^^ ^ruco i^ j mjwBan (c^oua^) imortewim' 
pW o. AowDicm (a^ «iti^^ttcn^olajj ^ »8«^,* osryn-acn, o^jawan 4« oro^a 
(«mol^*) cr^^aocr^ ^ojc* ^ ^ 00^^40^«^. V Oiaiw. Oai<iii««xiJCD0oTi>» 

«mpjonn.nj^oapl «1^^«,, -w^w. nr*ujojo o^omcr™ ^ru1ar™Z " ^ "^ 4 

•jimm».. MMMt^tilwte «wrtanaii,, A*lru1ej , s^^^n ^«^Jt^L *" ******* 
™i^i.aojWi^^^ ^^.™L^ ^' ««w*«»j 

*> fl£fi ^ ojrnjlsj rtno*.1 [re ,m>« «w M ^ Wiprlrt -jW^S^J^ «*»*■*■» ^l^oc» iilj J-\ «j 42. cru^o(Dru)3-aa°c/o^oo 

(23 mjiuKijt 27 cuarti ro%cawimj J <_oo -amltojonrnicmj» «w*1<oJoai)in^Em .) 
-•«-tKn>1ffli rrtiKUitwil^jnn — - njnja>«ra<» B3 - — cul-oco. (oi*iiw°) 6 aj*l6>c~-a roomnnmlioS. 

1. l «0O__irV 

2. *6)ag)C^-<n3lcfi-fiUJO<vO y .' 

1. -_- *noo~_)jV 2. ,s-_ *«njjj^i^cnj1r„__jjor~- * 6ii-.i 0$~*~r gra «?w»ft)(tiRKJoa roioaj m&<_wmj-'&oc_a§Q~i> p njijgpog-jalrolaajjmycn . gro^gpjoaejauj^pg __>oj_jo_<!ora 
££©6 rruo__io_& joagw),',* a^craoocTKrn m_£__o1_i1fy, AJjS^cmrat ojlcu»* mo. qjmj; «j_jap_Q*^* rm«cmo_1*y1g_o_ u . 

3. (mauno-o,) cnOcn«i «>, mlotiio _. oaj o _^__»j J . _^5?J_^0- > -f 

Lruro^t-jjJBOejlcnacDj. caw>f>uj©tti^oc_), ano&Oc_> ©t--~*oro. "_U_5 :-.^*-1t 1*/ 

l ojoD u rj3>°' / , al_JAO«JiJOUxt>»} mtoWt ojroicrr». ^^_#_ityJi.},J 3. **S_T ra_-_r_j<-»-CT>- 1 _?/tn£___o__J «*£* iTJi a»1ro«_ ojr_O v _» ciwd^^rm^ _;«$!. __ cooacmatojj 
aj(o_« Q , ._y _. a>l5>o8o aoO-JJJsa _*_-* ^ 1 trunnooJ-Majlcowm) arc>gyoan ^fl\ tBB>tix><xm a mmi*n> t 

_t* »a__o_*tnn'l«- >--U {oJU»-j rownJiosgi* mlm-*,!, _mj&a>m> mOWl-^ijMroiaAJomj, m1m*t>_« ojr* 
taJ_rt_j_^*«o*-<t4- «WRI-Wii «Jw mJBCBirtRraiy* awH-n c^jcmieKucrr}'' ituo».. 

4. TOAOWHH^gn-J^tmjo » __m1con ty ___fm . (o©£yo,) _>>j^ (ittl^jLcl) (^U _J- r 
mmm^mom^ mv<$&w™™w*> awoomoim u . Oj$$\$Z!&$S urtjj^ *jj- * ¥ 29 aa G, m%<ihov#mc* fswojeoj«s ai.aglrao cnlcrra «oJaslpjlĕ 
fl>jii0ooa.^cm^; tcai^^co rawojraijKis ro^cj^lcmoanam cni ccn^ 
tmlaj^siAOsr» ( rnimj u 6tiJlfxnj*[rn> w am>otfairfbn«iTmm»] cnamml 
«i.doosrii^lton^ma; B^mlcaAajgsaimcoaaajoTei' "WU* ^ 00 - 1 
oajoajcoajj. aro>s crn . mn>§yo! (lOTJon^^mlw^iiicaKWitsp» 
mn>^joan^foiwmca)ogrr>° aigsira nruoo£fM cmaicn o , &>%smo 
mlaincaj^iTiocoi^ĕgaJcii . 42-mJilWido! 10125 4. 4 reroojcmosm , rmaojaci$ora>Dsm w ^ij-Jl j U cs^.&otrtsrogleJij^roia ^jjMjUj ■janaj/Jejj 
e&mj* iW J* J raR,njf * grmrainD ^U £Qrxnmimoca)aicfl S. oij*J *£ cH%«ftociDSJBOd CB^taooOAjrmj 
ilW «lruoiir^igm^ Li? ji \> ffrracuca>£si5 djAglma {art&iroj) mlcrnij 5-S5lb meja» Aco ^ tmcro* 
biuinn^ nisrairjiijcmjj ^j ^* raiiiBagjjSis oenjleim mj^sgcmlojijOAOSnejj, cnj^cmjjtailacojoos ^jJSl^j an 
aira njoajacoojmo araisjjAcarijr anjtg^cra j>J$\ j J> fli,fclcBneJ j3gaic5toa ^ 1 <*&&. fTOOlaflURnAa<& 
at iA nj)uo°oJcaiQ 1 ocQ'jj* rtrraejOanjj jJiS j* israojnJaneicrn OJgaro QnJon o dw cmaKiA> j^-Ji tfcra D oTT>om1rjj1 

1 pjq,&>Tiwffm<» ciaJOSloJlgraiaioooi>,jfTD l siairm u njonoiowoilsirrSo pnoroinjt&J", iBO&oaojjOJlsinSo dmn.Tnjoj* ts^mi 
irueonjajjj» rniinrnioaiiol mcmlgjmmjjm&oojrro" Aoanl.&cijj.e.ayoCTT»''. rru^mrom)* 60-91(05 toJCTO^tmoaJlgjrojaniaoai , 
w3fyo^O£ailni u aumnomtOBgj^icmtrojj* icoo^. a>ju» tf (0l«»£<»«t» njos1,o*j/TT>nj>1irin&n (j>«xooj«> jUi^l^o^ta^oeTJjogu&j 
«rntmi* nJlEJ ajjtwu^otnoaoco rMBlinJOCBfflQj§1<ol.9»£trni J , (aj^iWa ai1njro« cnjj^; dwoani&lajS ttcng^^A } ajej^c^ 
aco «lajiwlcJjjagoj^A*^ ooj«»t {.fljorofoi"ta1*fi^o7).oil6imnjnn1 nu^: o^rao^iDloJ 7—10«* ajlojrol.aJij njootrralol^ai 
nniOjaEjo 'B^(o^cOJ^eJJ J l^gOJra*Q i ooJa»1 , (j*/}\ j J.) nfflcm/j mjo«om lj ffi0330§o(rn u |ncul»>SnJonnw/lgjj^iram1aj, 

cnwn^nJliAJonuli&gocrn 1 ' «am^i^otm^ oJ^oJ-waTc&osir^sjjnTimioinm arcajleia m/lcrnjj mmpp^1ejO-MonJj J OT>ro>o«m*'. C, raraaicnjj nJjjOSioj (mno^ggojsira) ^ara^rfbraratmOi&aga 
«MtroaitoOAeis,, tswaJ6>ma_|oo1 rmogjonn cm j^di&jl aj D {ojIiSimI 
^i)G>^o^1m1aoijCn>c>jmorfhjjCmj > . (msnjlaau) cnl rreajejro 
jjujnoT (sruoiDJjCm) n^co^njlcOOGin-jsajmGjtDiomjj». 

7. nriBi.nJ&oro», wroosailsonaooaJl&Jijgg ©ra fflj Q rora%c& 
cno. cr>1co.s« 'ajan u a2)£ l [asnjotucn*] tninoi&lcon. raldi^cmij; 
*iaojDJ J raD6Ui J oo*s>ca) (mraLooJO toosieragjjeis a,&| t ra$)raim)ca> .» , 
njrorailomoiijonajoslcyggajaracpja ml cmo<fl&1g2 siajcaj^aiocaio, 
/ngjejoaisiroauija) aroijm1^ A s, cro eOaimisirara — njtttmlro^ 
ajjO€>to>oroi mjocsanaijjojlgj — roioi&olcajij «aJint^mDcrooaaisraT , 
(rmiMTO ) ©o>j a><aafl cmjrotn y tn<mmlej; o, ©ra «a^eajl kj£j1 
csejjCm mra&torml^ijroocnnrtOi^jjO. 

eoi su!,*™»ca jid ml tcnoaalroj (^010»!^ a fl jcn.»(ij (fl llQ i««n •, I '„_: _„^ 


^lt^mo j!f ^w^ ^^ ^™?* 3 "«■* -~™ **(■- »*<n*«_.. «m^ii- fi a 3 ^.. 

e m, ( .«o^«t ) o 1 l^ 1# 't^r^ ^ ** ™ 00 * «*««*o«s t-Oojomioj.. <** «o« iwn » o« M (T_o*,ie>a a o 4 m 
ojoou. ^o^yLil T mfflMJ «un»"ii)ftj. itucTulB^osrt,". imLrUUMHM- Wi# m 

m\ n»|yo«oi(u1fldjo b ai „ esralam «jnOtywjjna-.'; *m$p*i*$wim {mjnn .) I mlw^to^oto^. 

mltmi. mrt aJiami!!£I ^? T* - * •""*"" B «4»« ^ sy°^A<u1 a&t<ee ^oaaj* trulwnjy^sjj* rmacro. mltmiai 

* ^ * ™ n tii1ilHtio 1 lft i ™oj ai1<1 , Di ^^ l ^|« 1 *titf lM rtg|3Si1i^ijflj]^ (ru>1;s;m.) _**: 

■■"JtPo n fl) (ro n-iosnnoion 11 . J 

"^' , * mo, * lwfl mmjl(cm) 4l ufl«iiouKo. mtimm^mrn**W^timtimgltunmm ^m^ 
abt«»d>oia,iMim *i^«j» m «004 m$i**Bn**m l_0€njoujm, tulAmjlrula-wmnn". ffi» cmmanoii **n 
MBK«is«ml«i Bwnjraimlaj^osm^ ^ miBAomtOBrn « mmfl(cm)_wi & «c&AMunj., oo»Aiw a ie6 o*i«^ttf«i 
ojoota. «*»„« (r - mnBJ mlojormlA^) cmoWigj RfiJW m * *j. «y.^. m^Mmi.^ U^ ^ 
{cnMnloato -u oo 4A j&s WSg *ufi«<ai^) n( j)cm njaoaimnno» OMflm1ajQ:iu1*gg3.tia nffl$jj «mrma^, S^o^jcmi. 
aJMdi f ^sjnnn* rnns^m, -nlrroco^l^^a^ ^a^oojaj., oi^lmj^g.^.^taat,! t <*amcmc*K>c n M. 
truomjOLDm» n®(trtoil 1 B«ifi 1 j t js < jtna.craajotflJ».. . 

^4-1 ^jr (a*5m1ai <* §yrn olojcro.) n g,tm «u0iOTrai<m ffMlajJomtTmn^ mogoAtrB. e* elturraoOTB^olaJoancigyo 
lnJj(UD«tJM»-jAd9 irjj»uom*o_ ot , 000^1,3, ■>* M .^uq mw «y', fflmA „ y0 s« ) »a o ga twji_^1**giy«i. earo «usaulri 
™o_g1pj1tfi»oys nT>r»j^ t raroj, oJleoto. fflTafii v o.o._nvi M m«wcp_auj«icn^«»ny e «u, ™mi J fl„1«„aTi eocjjiojoco 
ffltjro e .,o»onaio oj1*^ ewmlAUAg nJlB0JaumjdJ. m> ajjBMwaajocitetroi,, 

«i&<o>1 oojiorinift)iai) fl o7i(D> « «aaTnoemogyo. 

8« iBio&jorin^ jjagc/ol^lro^cro^onjablttA, caoajora [mco iiSmliki^T^iJ' 

oM^siraJ rerj&ojciij sato rmiiiaao^mo-dsjicijoajjlraiaiii. ojauaaj, *^ •^•j 

tmojn3 gaguol.so^rmajiara^ tsiocucro tojmoSo «aora^anD^tnrojlcol ^O^pS *UM 

t_acjjcja1aJl<(3© Q <Tn^. mt^oj1«e>03<fteo<&6>§, itjnicjjra,»© 02*0 ^>*^<3^2<^c3^l^£-$1 

o-mom^ rorfl_«&raitriDi3ciJ ffiai=j, nrui^ocDj—croal^. Q^j5f _jVj**33K' _i_' 8. «H *tt jij- ma^o^ga§uo1gjlctBcrffls>ajffl»1tiA ^L mojsno cironjtjo ra%^trjo_1<a3crro i^lj j,i fi 
aro nuoj^soaDo ^TJj nja*fl_, rtflj»*1aj> J*jj tsroajca £f*j tj rutml n_j 1 »eo^mo ebi<> otocuco 'g 13^ [^1^^ 
cusho o-j J roisjnao «aora sm^mToincoij ii>iWlj <tTrol~CG W* ^i u .*»:ura<&a1gj jj ^, Qa> . RKaaj^co 
ittimonj^o j^m *ij ara^ crunCjotQ)«e*m^o |ogj aimrfJ 1 i6WRJ0. mjcaffi0f0m°ml<a&ocml«i«eti3cm gg-iwsiisial ( o3 8 Ajb) Qc6<j) w mlAaoai1in<W)a«Tia 8g_QOfl)Qra (roaj 
QotJaJtpoalnlt>^ [ ^3aJOC«06m• l 00^0004 £ogw1a/lfiB(rn5it5iaj.1crt, to^^lsiciwraewrn *ru.*nji_aojj>i ( tBma. ajocam, arejKrol 
«mtojej ffft»oJc& gagU9^Q l J1ffl^J» tmra> , '. cmoJto comi fl coict>*aoct.oaj«m* , {jjwuaoja rBaojsirao — ^njmomltaa§(jt>Bosamirru 
tDlej" awojsittso «^(oismioMilm ojlQUJcn!ajoa> rm cmm„cofjjlca.jj . 1 (BiBtArasloJlrtn. eoA^.wosro" caraojcceo uti&a^ 
fuotroi«raso«& cm a}$*Q&$i*-M* ^mjltaolam romB tincB^ocootoilta-iae. r^gjrmoicin iSTO.Moa m1w ,, _oli1 a J^ < lJ^ l flaaoml l, . 
7«o«>.ciJ„tjwrt*lc ! ji f att>J,*^1 cnjJfflW°0>rat tJ ,1at fl ., Bto A^l mrna^ml^^ ( _^ ? j ^^^ v _,^, j ^. j ^^ 

njootmritm . %m vx®*l m1«om«o«i»«i« a1^jjmsKni. |" coM^cm v _oa}fBttl>lal06m , ' fm oJi mj J _1onjajmsnJ «Jl(jj., 
e^omjJOtoittroJ^CJJi. , ir*JOJaaJftcati>Of6i» a a6umco) £fi moroto^cnecouBmWBgj. mrtjaAOpjslrol^irrrjccnjj., i±_Jj 5,1 .j^ 

(aam truj) Q ancoi. bit)j«b* _ iafli04tJT>jJ nffltin(m1ar*D ouoro*, tromao«w e y^1(^o cmjnioacoj, (* U U) «B^^moanita U |£ JjjB hf l* 2090 42-m>4» winoi M . ^ Wlrii»MflU. nrwmj^ls* Q tTr.i™<rn ^ani M, *J*«». "W" «ft«n(«ooc»aiOflt> AAtiailaJ ^c-**»^ 

diMBi.^ ^rm m**'*™**™™» (nv* : cnwa: 13; an***^ 38; 14» ft A «ieioq» ^"»«««61«) o*^ 
run«m^wMwmo.. AgatotaoiUj., aitm^WolH^ ra«*i m i0Oo>^J>ocj>j1§o©m>rmi oj.j.a rtri-oosma&a . 

tonjloB <«m miA^M.* (Wlj- U |) *ffl«T>i «Joswmwlcn- W^^w^^B*« «^ «WWW» 

«fl*»«><w>T- *1nfl**ltm mJ-* flooii.' n©-m«H«ri n jlru ^IjJb»!* nJiosu^om^o* 8091/8*0^1^01^401*«*. B3 
-ncjrowwj., (wmlocrJo »7nog$a)mjPura «ojtotoi^ o-.r,rJ>. l u>"a1otiMai1«d^™ ff, ' m grra craroim^tnAiDa.-uro trenloaBRjcnN, 
coo. a^Aelnil AJi*i»1«o«05lca'fmacm v ojorn> u raiaib-iarro£. fflm^oJo-9«i>*. a^sanrtn cro^: mjss:ct>lfci£j 13-3» OJjum» 
onjo«ejCQ£|} -eonjyuej ^coanui^ABlrai.-DniTO. g}V nv.w<nl A^nniA nJA J A. v «na)3A! J Aco> | j. aoJCpJjj.. oJlw micoiulun 
rtrorainjit^raaesrm cuonA^rtnoj-jrmlctA g>--> aj^o-^omiBioilmi nJ1cm^->JlJag---< ,,, . (roailsKn^ool jod mi02a«ajm1(ai coo* 
mJ^ruatdl^jojoca «1mfl.MSirmlgJ. 9, rtrrooy>ed, mroajm^ajnsim (tranjro ojgj ro^dhtotoTOiOis© 
ei@cjj) cruj*l,Q.(Tjl^j1fo1te«icaioaema? I njrjcmoai (ojoaytjjirjrmlrao) 
(Si&^joonjjnj^tnn, m(&flJ*&(oraiD^acIJ , ^ cTroojn^roi s>cm ajrolojojsiro 
sTnj1n_j1jK\^rfhCDi^- «i^ucojjjtrnij. rBTaajnS ngj-yo rfhoro£ft-roi1ario 
t&yloj^^ajaoiioern M . 


Q. Vja*I f \ rorarmgj ((W-jloojo) (irraaito ;j)-Taorf>£i1aa-yo , (aTJjn&rolgjlml^crroaoJo) *",*> ^ rroajt» 
njio-oo), (TOOjeim ^soapj) *Uji Aoro^Amnmnadw-ng, rodwaoujiAorolA&g ^4$ o^cmocc* mojjyooojcoi 

EOrmCOKJSrT) 1 ' JJl OAUOiLnAOrot , dfcOfcirf> 1 ro(-JT-r.omjj ^j (moJCTorrJlElOT) Jj^j^ auM£$u M *<\a{\fcj\49 

***&* ^W^A _,*., r-ronjcro ^„i jr j> orjjgyo rfj,oro i( Tjro>loa. ^*- ^lcra^aitnOOTi* mjpWmiP* rm«m &iOS miajruoal^m^o^ ^l^l^omo^ i a 1 omoojm.1-r^njmi 03 tWwlmlciMrti.o, 
*o»o wm i» »*>1»»«™> «oomm-rii^rojyss ««o^om. msififi0>^ i *™ 0f jm'- 15-3 OAiaa^lonSo -309 w u .. i^laocao-2 

10. ragenroioro^ i&orocrtmnl^i^njianrn, cnlsmoa «1cmo»1 
|oJOC»(tnTj>lajooiociio, <Trarm1s>ooo ailiul (mit/oVjco;1tf»$omiag 
cBrouj1rfboro«) (m^nn^SM^^BTr^ ((TOtoBOmmcai-jsg) ftr«oj 
cnosm o0?ncToo rorf*W)ro>oc>joc-3> (mogyonni^ c-jrom^moaactjS 
ootocto -aroaoaa^i^lrol^mjjCmjj; imojm1oej«Mi J frj>e>cTT) crmocro 
(ailmcaisirygij) mscmQi t *0>ca>i t <i er>&jcgj^cm . 


10. Lj t^ncwom-JijO -J^iti irortJinrrji colerja^ slcrnj^ii (elcrtjoall *vtil. 42-wujj oi> qo «o: 5J5 

*1cToa*l£/ijoooj»«tm *[i"i™.i _*j 
mrtA^Blgiim*, « * ftJlM * 1 rtlD ftJ^ A nj1»ajD S ni B ^rm .uowjrortnlmi, nsnt rorammlioi njjoeujom, 

m^jwwjjlAl ojluil-wa^i «*> U,lrfh ' ;ilnJ ' , ^i l15,1m i®o^<«>A rm ' m 4 <l ® fm i" 3) amrro.iruro-ojaioajj m>.1 t«jo«x 
ajjj^A^ttnmsi».. r*,***^ **" ^ 86 J"™**^ *»***■. ^syo^ruiroj^otromoror» «aymj,.. e<B ^ 
«u1roi«l«n«6»liw 1Bm ,^ ^«B**1i™ M8fl T liflnomSl , «wnAortiWBaliaJiaaiulwlAiBamiAnj* «mo^or.oj 

■raloloBS-.lrttl ,™ 2 """WW" flTOt» ^o«mo«nV» mrlM» ojej Ao^-rolej^ n»«mjotnj> «Jlsro 

( B \ cl-J . J^jjj «g^ «H^i Artajl^laW^oumj.. m^ii n o aj')«.iQ»ai < lonAsfi aioo v oan«oto ^sla^iooro 
MeiRiom omJ ira i nvjmn. *«™ aiBll «m^ onwldi^^^AWloBjnni irfi*f*«i* (£, rfjW ^ ^ U ,) 

U. (*toojoo) «^«(^ajoeo»^ ^^oscoj^ orUrj ^j^J^USl-ibK-i, 

[nroaawl] rmoaioo mlsniag «oJtD^lsj^o^nro, ^ULisS?'*' 

iwojwmtijyonej coja^rmon.^ aicry°fo>^ 9 ggjy. remojrto % 9 k\^S1^ 

(«aejOa) o«a.o=*«nTiajcnooT> , A06mjjmmmo«m 1J . _,, ^y^? ^y ntoiomi, ojcni^ai^ yj «100105 ^J OAOoaatroojmosro 1 ' ^ Ao^onajcoosm 1 ' "* Smj u eio*iA ojlusjotrupmlaa aoajlAtJUOMmaoojj ara Q co>rojao*m u -^ ^iT^j («wojamo^uoaai, «w,, 
oJtru^njj. e^j) nSjtmtsjo&^ mejonnjjurACdo .umltoje^oi cnjtroa*1ejo<fcfl3, gitfijj ) j, ft s u s w) smRn3glQjo&o§ 
{«uojAoimroCTGglejo.tb^, iiraajlAorotJnjAawsraaleja^ag OToajomajyoAaj—wE-njmi rojj^ajoaai.o, ^sacojootijimo-! 
aioo.Tnomjj^roRrro jmej, gproliDi afflOttnJ0.1ejj J «. arrolrtii reiaojamos^ njijjejjimacmo, crumiinJoiio a.airu^inwmlmoem** 
, o>>^»*• u, ( (1 jB. l i l OAJ!6-9^ai4— «ouoi^jo iruao &fiiaojoj1oajomj») njjjrmi, ^JoaJJJ > cm^5) , ', iTOOTisjjboena" mjjoM u s-) ACJ « 
trotsnjm^ujlaj^ Qtu<pn>oirn^**or^so<if f ss ^smmAej^ mom*oooso, t^moanainaa&tnoma^^ «ragjonoiojlomosi 
•mm"OJo^iam»1fii<ftfflomi su^i^mloejo aoslcruloejo j^tuocajacolaj^ ^sra^uA rootrowi., "■™ fl e0oMco>iG>3cnjj a 
oJOAJiO^m^ujmnleK^tjoio i^^ttu^uoamiatiairtA aottm- oJoenniysijCmrinoasmcm^., aoayi>i,(tjral£g, auoujo^ro^iocroalei' 
moaj mjroicm^towiooJyjiDl^JjOainnjjo mm^ejJja^iTtomatro''. 

gaoanoapajocayl: 'iragjaaOJj ^^00^^000"' (^») 'rPOOJcd aAOo^jcmojmoem'" ( ) *tsmmtA njocunni' 
/J1j\ 'oraojocoo eKMfc<a.^>* (*U) 'raoojooJo mjaj,' (ii ^j) n$rmi«ral6imt3jjjjg§ tajoaBotmroco <a*ocmiamjaco rBooj 
eawxrn »ro(Krn t n^jriM^Agiagroiaiw»*! ajwiriroBo^Sira^rjjono **arf#&#i*a*mm&* t H^ajono^ojlSKDO ojaT 
•Jtia^tJjciJwHi^ 0>nOroJ[DJra1co * oco>oiBa^a^<ro ojltiJOToilej^ o^OLOoAroi^io^taogosro - oonj @c«Qaeo£g <TOorocrTj Q * soto 

^1ftl8Mm>J*^ 'jJlHtjlJjjrtlinii «|lHl>m lliUB^Mlin* (^J* J» rfjUl) iHD^ffi«ai0O6J0 ) . efl 

oJOAiS^Sojtol , \mastaiQQ ajjw6ro'iJ3» (ooi MOl(ao«. ,u*a* iiio^roaTa1i>mcaDfifiTnor> ojcru^tn mmi^* aaesm 
roaoao" ojijm» in oot/woi1<a>go» anoocnJaoA aJOOJJDoj^eroj, trotaijjOiaamiBito). 223 _. *m1*oa j__ •t-",--"- m1«rag&s w1gO-._J--«n. ^ *j- ^) -M_" * 
iao«m w aj^-^iw-^ _-£~iwi* . 

-..__._ (*__««._. *^/^™S££S miAt ._ ,_o_-n_~-_i-. «o^ 

^,™ *An e i ii.-_~_.~i -._«_• *-*-«- «»*--*-;, ..?r^ i ___^__]z_ B r 

nrt___E t ^ W __ W __ *«___<•«_-!*•-«■ -.-—--4 *™ W^ 3*."T_ J 

ojoJ .)«w1«>W>b.rro irramilmj ao^iJsI _ T o_T»oaJ4_iKmoCTO u : — 

12. a* *ot>wrasj«s __J£- , a^co iea>4©sca>j- (_u B a>o_w -, , n< u/, .t^ ^ 

8i _i_) anoa_«.a_4 < 9»-- nroaiartoid-OAjmo. «waJri. gag«»n*a %JR*J*$I5&**XV*$*A W-IK 

cmaj(-^«4 --raojao goJBrtojmo [rarsanon.-] m.t/-o_j_»njS40T-i . *Juij$ 4^d)^ _^^-*^5 

swwasi<-fiJ/m£; (imairi» eag^n^aTjnJi--»^) _hjsj[fyo__aj * , ^fA 

jhra^i oaJ^iirnj, a.lU- u __j-jiaio_-i-, caroojo. ajjj&jo -bdi.^ O^iiP K>° tPJ- w i 
si.tjToiJKi^oled^» ^o1^crnajrno5ii- . 12. J ^TOOJaTl0(^^n u ,fBl^OJari^oralO6lT> l, jJtt- .moo-9$m^<_>-o,6U8mo-&«iO- ((_routf-&>0-f>«ja_o) olj___- 

mO>-W)l_J----gQS ^jij-lj S^<_-OlJ->Saya J)Jt -__-» I-TOOJO- 2>-_.s10Jmo (fBT0ja_)Oro o ) OjlUDO&J-iOtM CTP cli.^1 

(moo- gagoo.<wi^aDaj(fl4--i^ _** j Asro-W)0^5i] J <s ) (^isj-g^^jA) auj» eojcg^tm^ <,'l n>1i/B u __ic_ji_ocsj- 
imoajcd *^ J^ 'MD&P Aot-4-.i-ro (ajmj^rojonj)**^^^ ^ _noo1-->^aT)aja>o6m t ' gj_ OT»<»flOTilKJE4 im&w><s»_ ftJ^i6(_%m1aH rara&ono^ re%aj&-im1.aj£ aJO-roo^ggwiDsm . (nu^: ajrrojmiJ*, 81! 
o^-, 37; rna^rw- 52, m3BUfi w 3S. 39 j-pa._njj'-TO u 82. n$Tr>ltt-tt»4* mooi,- on>0--irfh.) mm^aMsom avif-3 u *-«-*i 
•aiij-, «oojoaSo rU(-m g mnjm-anJOn_ionoianmiattj-m f^*jyos^c« aaa^^ac^,, rnoojocao fiaJ«anojcpaoA-> y tn«otw 
fM-j*fl^AK»i« «*ut-J*itn m&w iaa«]l(woaj v oim^nDi-io-o s .ru.nndsralaja mwojrA emt&skeMaggcrmKro ml -_fflOJ,5-J.atioar» 
axxitfn m1i_-!<-naj^ft_-os4_«wmn*iaT>lslfej. maui(m>)KKO) tBwml^ojlAtnloJittAowi-j <**qsm aj__^n_rw1(a8 ojOojtnir 

ia. ro^rt-namos^ mioojrS [[-W^jor_T^] «_ a ro-r_j1 2 jn>^ *T_*'i ♦*/•"* 

§10»«-^, crjlcn-K-i aw« ^ojnn^coj"' mirtA.cml^ggnj^,, V^ O?^ p/5-4r" 

Etsru^^-»* 1 » 1 ^^., tt^cruooo-^os^, g-^roaoccios^ cno, \_-4j ^j r**$ li 

<-wo4oJl^jf-4g1o_flji^ (f 1 §ts>»a_rr_o anaii^ (macrn) OToojafl flA r*** y »* " * 
mj-t--03_>t>i -wmmotmi mlaumlsji ancml ml «_«ii crni * *r« _. , "W^W^-* 1 _,. . 
U IC * JJ ' ' J> * IT 2933 4*-<toa: ih^mi 2B 

mn*«a oaB^oonnoej,,. rniMtgla^mpcw ™fl»c>jro__ &&&&$' 


«ns^aeja. aoA^cwn. <**^j. «L ^ctr* O ^&d^&^ p _,- MmMM) tJjaajn. m1_mn__ji (a.„__ u cfl«3_a1) rtnmjtcol^jcmi *JI ,> anniannlid 
mlrm^ Anmno^ % ^ L ^oj^ ^^^^^^ w -j^ B( „ 0S4 ____A tf _ii, cn». c_nn»_» 

*j}qva0Wtf£, ttmioacwosjt i_^i il mlerac* aAejcnl 0^^««^ ^J mccn^ i>> Vj cnl 
OT&0* «Iwm^rojamim)^ ^jwnlri ^ ajgmajrr_l^^^ rf>» > «J 

cffl u flj1i&6i 4 *D. 1 «ij J «ji ^jbjt u ct>1 caroc_j_i_ as»raXKn^«uA>J «a»sm1_« 4 cm 4 aaio rrarcn^ ^ -.ItaTOgyo 
an 4 nnniootamttSi^cmj ^ *n<-m1 o_j__> 4 *u ^ cBR.ajm 4 ag(yol^ a cmainco jj fcJ raoaTnB __o___tf_) 

flc&„m. roflrtA 4 _>c_J 4 - a_jqyi™ *ji coktoI -_#oi, c^ojm1ciEJ^ 4 ^. ^. ajlm^ei^ («cn^j) a^amcj^mCTun^mjlaii^s cr-_ 4 ao_)o__ g__ [m» 4 _o_W-1ai 4 n»£]a_n 4 A^ojlnjmignamnjl^ojtm e<_- amn. 
«m4oJifln1a»aicmsw.ocmti§a. ~i«-» w (_o). stcruonnl. («»), n 4 mja(m) f s&>miD (uro) _ 4 _>_j t_u - ci_tnjnjo__,e*oj 
c_A/--a_coos_ *,tdnJ\4»n%0\toi<mtto} J *, 4 Ana»_*mf^(n-)-M _sn_o__rn_ «-l^sij^-^o-HyD. jo. oa* ajm, roi-yro 
_jn>_n trn 4 . jg^ _«_>•— nasai, tn_._>1_1_S (W!a>nnn u o1(oimo<a) _gav v ejo._f_.^_nja_ru3_Jm. 6iaj-_ u ajam_,«, aaialaa 
■i«T)lj___* __»1tBOj» gi^<K^«ra>c»)lGJtn'jQi J *ana J ajan> 4 . cmotmt-cwro" _$&_ojcira__.). ^r_^^__%l5___B_a_. — ____i f 
fj_1t-„H_1no' awalanjjO&l smi->_oo___m]1_„on_1_©a nu.mjm _l^1satar-io___ — _i_ajr__s>5 ojlioAoajnjojocruraAinrDjlmi 
aj1ro_s __D«_mrr)) AorMmr^rjdrt_^ooaa)a(mJ) Cn-0~-a-»n>. «-_it__aT) __>o _>_>. nj^iiraiajjianaionsmcmosm 1 * rtroaj-ojsis 
tuocBsm, coicmlmlrorm. b».w 4 tTUjl-wol ^j/mmjj rst_ajc-_j_i rrorTOaOioocmlaaa&ocra^ajJDCTn 4 '. „$-t>3._., nnjaau, mtonjT 
_y1§1&oc_im CTOr%n$6OTntoocoo«&.6>§ t e^nan. rTO__Vi_w.1->-tiT.g)<>, tjnoro^ojyl rrtagyonnjojltr.nJa _--ra 4 sm r_i_nm# ( ouoail 
fxJ4rjTOlm . rattojro rmronoroocoriioiTslraicmmicooAicmi, f__>nT> 4 troora., ori_ r e.((o») msoj1,__a__n_ ( , «to a_$30-_fora1_R__>_, 
m1a___col-_aoJ | 3 _r%sjOfOi_ airuyzsoem a m^nn^icoa) wo.TjijtnJtijaAjji.moaa minorras-msnjl^cro)^©^ raioagTnrorancn 
Blsta/jail Ay^cnm^ioo-joa» m^&WRJi&gwa tnjtjjamlAaomr u tnoo 01^004 oiidJcnjiiijAgj,». 

,,^\ (ditow) Afflnn oj0Jjei«A0«rs o cjJloj«^1^ Q rmfoi°iemj*(^o.mcmrmoiloo^ crola^tjjo.TiMooao^icrni. 

n$ejo tnJOJOaJ&ooaora 4 » tnjatruoujm- fiojQU v fOi1a>icmtoii. (oaaca) cro^a u ijjorji3J60Q^t3aj1fo mi 4 . J| _ .^ Vl «l afc • jjt jjl 
^ Oij- (^^or^ oJlacoo _a^i»i_a ann. _amJ _— iKnr".) Ji . ^Wlj- !>VI J j-j ™ ji _jj £* f ^l ^ a ^ 
Ao ! ulj-s (ra^araja.naii. 0iu^Ot«nailftpan anmroom»! ttTOomJrmn_ rmaj<£_# tB5Wn taotuml>5Sm1cm cro"j1^n««, 
on-js_a^r>oftnca>ftj. njtoa—OAiJ— 4 (roojni mn» y son_jsOJto ns _ fl §Rnm1_ 4 fflOaii1fi>l l so_..) r>jijmn«TOlocr>_ __i 6u 4 rB(_jj08 
tijcumcra^ ffiD t_t>^*ro tm_:tjoTi u _J4mB^-_>c>_ ancat ,, . ti-j-ru^toiitm »»s_ji_b cmns^ajan-iWBa^os i^slmj u ij_omfOiiyi 
_ g|| Arac—njrocu^, _w^onJrar_ 4 «iio<r- AocoieraaliDi, cruffliaoj}_3c-_h&n£^faa ■&0-Jom cro 5 foicoo<_ _ilej orooocraoa 
crujn_uon_»o^inmicraoojnrii, aoLnV, *\ ijCtl _ VW *ji f- tW JSJ (mleio^lroS - ar>JatDimneio2o ctji^co.o.otonoa— 
onjg p^ feJ ooJco_j. i . cno. -aa-tBo mnma>-c™-i t, -)t- 4 . c-1toiH_ 4 . t0n^^nmnm^m,) o®cm ojcjcoa sBrmoom" 
ojj_, u cwiiG_w rmto> w . nffioonJ 4 . os 4 m1_oom ci-» ao_ioo3J b>d crua> 3_caiDi»i,-,_ _fxn) u _OfBloo.o inJ-a-uotn*)-» 
ro 4 nJ>rcfll«rtao___i i ' o_joqoj 4 . —ranrUirio^riJi, 4_ja_aOf_cTOOCO.oJEito m1jucun„lco1__cm__a.Qa_ nracroil-itoi _« cen^ono^ siWT^onjfm w orosi— — > ojnJtnsraaloJ on&tyonnj AJJjraljWOSjmoi- — 14. mwraoaa" imoolai ajocmmimlajjayuoMai^osKm isro * j W> kojU^y* ^ftl$$^5UjW 'j4&5W ojro Alrmlgjlgl^jrtnomAi (<siD6>fm) mraaiiat9Qlsc&i1&j^as <«1 

*&*>oro* mlajlrarmo. mlrogmjCOJa 6>oJtgjs>jy§ oro^ (m1tro°aj1ro>) 

rcrooju/lajoro*»^» ($njauj_7_oca>) nrojj ruo#5i w ml6>d3o osryi *2?J(^j£ *-**?-' «C^i^v $Sj 

©»ra&cn1crnjj ajjOu^sraoca-I^Tgjocajlm^rmijOOJ»»!^, raToojro.so1s * v />i/^ ,.« *, .-£, ,^ ^. 

cmlrai ajlail m1troVj_v1aafc^sj J dfe<ms>rm siajaai^rrolmjrm^ . ^^ CT^ Cr^cJ°n CM 

raroaimiOCTjjai/o.TMo aoja{tnro w uje rararr^ororaoajt&ooomocan i^ai t*y*C^iS3l l3jifc-Jiji(?J ' 

midoAGip^gojmoAs^, mluo^-cucojmocoi^o <8T?roil6>cn*0&t£o1a| * ' *'»/*♦ "l,x ,* 

*^{/moaJromoca> au B </ocaiftmnl£Ji motOi icmi, T^* ^*7 *St* V* 14. x/jF lj mroajm -Irmlgjls^lEy, oojmrolrol^nmlgl^ _« _. *Ji aoQ^-.9j.o6>(m i S V L rawoj 

■fi_ ajrmrtnleinSo ^JJi ranolajjj U uy)j3«ora B (tTnoiml («_•<&.>, (mooamonnnmroi , witro^rm, imorru j^coA rnlml 

roro> n ^-.. rmoajms&alscal&jjgg V Jj .m&ac_1rojjfi>rm,&,1roo Jf «n>jj ojodws _jw a)©.*1«nyro>, «a,*1 

sroroiJja^joco) 4, & ml&m oeryl&iotairmjj J*i J» amjj (H_ma>1njara„«jj ^^ cnlraOTcan-aos^njs,, 

anJroi ojoco^s. ^ ai)a>1 mltm^ccjl^ («mlro^omn^^o-js^ansnm ttnjayirt^nra ^ aaojm 

■^lstojirao ^ uU ml^iu^^ ^o^momjjOjm ^tgj ly^ aruato^LO. mttmmw^man 

mmoa,e>p c j§ ^ ^ mnMjp&mato* __j cnjtooca^jm^^ormmosm» _. «wwje^nwaioliaji 
.-j^ (m^c/oaonjminoaD, rroaranjwbwnoca tOJmj, . ffi imflnflocmiW A maiiwiuna»*) cw^aowpm^lscwTiaa •1am a jiimoa»i»\ «m_(o«nW aaietta m(U .™«^ ios aita-^. «j.*»,^^. ^^4 „j^" ^ a 2zi ™ ' " 2r 

ojanw-mnjoralrt m.mlEjnja cro.wa11aeJiw.a4. njaliMajnmara.TO^.nn 6 " ^ 4 " ■'«••••J— «iT mn.imjalBj. 

ujuaji»i«>e TOOJEj.caj.. * ■ ' '^'"'"""aOJi. a»t7ijAB4majja«wr)»ijtf' 

35. (m-aajlacajj m%rfbco;o[Do (TOmj1o&j«oa tejjtrmlajtsi^o 

g§4<&. mlacmosj^ <&aJ w aJl«M5i 8 _)§trUce>ort,» cnl (wrnrt^n ^$^Jffi$*it& Z&$-„it 

oxuorijoajj1 m1&Js>«aoiagi_,cgj. «njcgjA. (Bwrtim^os ^^ ^Li^^t*^^ 

.a«>a pjloooJonjjiaoajjj» <TOm^ u . ■+*>Wpf3jJ 3635 42-<ro ; wjoo: »o; 25 
f (S^* »-) «u1.wmnM.4a,»., aaJ(a .. A: . onJ9 

SlTT^ "^ 03 * ^ 1 - w- - y«sfc» « 

M*~» q**M^, ^^. m , 2 *TjiajS3 

«m» Wa . e6J . «g^ maa4 , s ^^ 1»- wSw 

4l4-.iSiflT.™,«y. »«„«„,. ^rt^. 0&*3l «& ml^i^i £, J^ mfl« 8 o.*, 1 s ln n* »*»! e^ojo* b, * «g^ ^g.as osryo,™» 
fr, imiDs^m osruj. t.L.1 ^««^^ «owMgjBs ^.w^, ^^^ ?J «^^. 
fiU cnl^sis.s •towgj, V V iqio W . 0*«*.., ojo 3 .) gogy ^ M ^ am^g^s^ mn «Jj 
g&eso»^ eeorti* ^. 4 mgyoooi omjmlaiiAisj,. j^ m .*a*n«afW» ^, m«*MBi«* tosktd 
cdjojto* 1 jj-^.i (m1<o1ffl^raraira$ mai^iBMnaow DM0J. oAoiai. **ftfmfa mmiimpuiprtrty ffloiimflio* m9. M^ Mm ° a^Mlaana» 
cniomsajo&Kiralcrj^ cru u U30ai» gD©jy<m Q ojoco> rmfi» u . enaajmti ojojiih aaio«i4 ; 

16. iffm^j0ivj^<u1n& [raiKU«aSo djro^tnmlra] trujldkraemo i - ^ ,«-- , ^ 

ajs l^a» im^aosoM. , raroajRmo ^oro^mrailroii (toi(&c&6ijiij u ) o^o ^'^Oj^A^r^jjlj-iii 

ayojoa» mscojmjjO^ajroOt&Bis,, raraojcojjas m^oaaJ* mwwragj^g '***^^^W-*?^&uJutM* 

cwry i6Ki3o raros^aswrt ruaai^icoiajomJATKJA^cTn^ [tumoseawojs, -^3*uip\^J^ 

], iroajro^osamajo oAOruaJ^ ga»oo»l(Di,«ij.,; ^olcn 0&t>i<£j^ ^iV$"ji*££ Jjitil' f0lOHTJ u mocjj) rjol^a^MoaJijP mto 04,11 «fl«j&TB 16. a*H «tti m^aeojojoa* msfcmjijoraiio «i j (Bro&joonjjOjn^rila &ara i (ara>'lajo j„ ^ «^. 
4l ^-^i u miDOJcpj eirnmro* (uUrtAiwn)*) t^ttl^w nmoto ^. main^as m aeG* ^ ajj&jwj^ciiD 
<nj<m^m1toroimao , nJraojflOjJffSoro7mrmiJrai$firo u ^a% (TOairo^ns om/IttcSo rarasjatKo* ^,Uj {btoojojiss 
oaij^jjrs ^tmomij* **■** <'<* 0oJ • i «KU-am» ^ ,3j » ^J im&ojroiea uu i^MBajjOjsrB" j, ji ao jmmoau U *r ***>& ij r l1 2936 42~nvji wi«*(«;aj 17. ffl»BJ*^>i^«ltTJ>* aDU23<afS>°u3 tM^>ora« oaialt/> 
f«Raw 1 ^m>ffiSi , '> rr\)(t'1fxJfTUDECom/lra1/&5»Oo? 

oAcosnBliBlastion^- an«tjcn)1ejivimat&>6>§ l ivram>1fiirn ( 0ao1oj 1 ' 
eOToJDSiegojra^o^J^n 3 » rBratorjj a^Lnofta u Lnmopsnxn?) (mcu&& 
moolaii^coiJj- OajgyDo, ongja — (raraolc©^*:) (sraomionjaia» 
rarmnsiriJo ^njjjormlirjo tmiS^oa ro5(i>T0>j J OT)aji& m jH/D°^<fl>ffloaji» 
ajlajjoaoco ai^li^lwtYil^nnoicnisDOtaiJjCmj, 


17i i^A tnw^Oi^i <xao6T(n>D^ftJOW*^cTO 4-»1:jCH Jyl [oxn°LOa gDpaalau ijJ-l aKi_DO*ajU] [oj 
4&onia £]i J.lj ^GJDCDJjo ibjj. Lj mlmei.osiomolaiiog, (araoTcB;ooaio ScLH J4 iBraooi^ooiaKOJ/Dnoa^eaoi 
^y (srasjjdjnnnnjj,, m>ift"ln-JCT\iQo JB. Lj» J-*--j (sr&jaTlcTo <juJ,R}Tlo%£5l6T£aOoTOlflriidB<TO &0 cdjobhowih 
*»i§ft lu ii/»>,^ iTOirj>1nfl ojTiAjmjlisaoimni lyJiijJtj oj'l(j»jcro1ajoji)a»fl,6)§ ^ Ojii^* ironnlaojjurjol 
n<0J6i)\jsicTTiojff>0(n*n u «Jj-^.j ctoojA (rooltai^Acjyo Rajcgjj^a jli ijrt «jrago tojLOOiirtomooTsmrrra Vl «idgjo, 
(Hnjo^ojJdi^ &0 ^ cDlc/sucniiBOCiuio cooeirajoroiojto «jjjU> toTioi&sio ros(DT0u<TT>, tTUnWicjUo f.nJifl»6lj>J1iMi(Ti) 

Vl.Jl J iTO.TOl^^TOECSllOTOlloTC^O i&OIO^^OTOlTtoi J^L- J OJ*laJl»ruT(tflfa)B)(TT) j-* ojlsinjtDOaa 

rruimiocTuiwjcrawg aajiaffn1ioT<oojjOjoaij J . m^^lteomi^s^^njomi^jwi rai^ajoajjii onjatcncn^Laaiio mgjositit 
BHftJcuwo1iijl^j'>54«Tii M : nmiiiYrooao onD5l(T\> w LQ3fOimm1iBo nJOJrojj. (traejOnoijttJlAoin ^mstd» avj^Afo*li94>&cai« ©nja» e 
Aff1flonBl§i]6T« u . moimjnAoo»^ njjjro 1 oi»^ miJiswuaaonjtlama nnA^wrolama tiu u jJ33iTi(iflej. <m& fffaajanniaJli*al 
ojTejanjo^^au^oiiGj nijjrra aoja^oGiioaa^., arBejQOTtaojsiDGaj o ggroi&mitojrrni. 

d> D <A w m1rita a A?o otio<i» 1 i(T»ofi1flA anwjcn>1d»of!jnnnjn)ocmaejo. rnnsuo&o^" «tonjtD njf&Womjnjjj*rjj> «MJrtroj 
a)jflnlAi5lK>«oOC»'l«.n^A*«aiiatrf> u . rwora"» s>n> aan^nBeblRA n$onjD*Qffn S6 r«QOj*8>7 njjjrifta€TnflBmj,o^n^aoj3K>}0j v ? 
nfflafmo«i^> «bojA aJotn> .. ourojnJli*JO<mT.&»B mj.srum^ujlsjlsawoso «jbojA raTatmToTronjjinl (^on-ttt^SAlei 
rooVln1«oJj*- Aotwro., wncrnEiaom iHBHnlacaoro^HraeDcuj <iv.«njnji A3o ^soTi6^ajnnT^. ^sAo^i m).*oJT*ainJ» 
fnlfl>1*ofticm njlojoroBm, fOAuow1«»j«a,o» m^ajawnjriitojnj nn1«n> . <roojro a^otwnjonino.oaoTnojjya, »ro r«ia>&eafOBfi 
mJ on M u sl«a.e 6>s ^s^efaTm<fl> .. as *««:mmo>J . ^Ulj Ul) mj.snjm^wlnj-nnLoojo «oejoan Q ojlaj o rMo»i<TWflT 
uWM-~ >^MJOn*nB fi ™^^ njlBw^looiioojjj. «jejAwoATj., ^ ^ AOroj.W^&l 

lB »aJl u >jamJfliQfm'' n©ejO rmlnJ-jno>J 6T6a» . . oJWOsiwrimlaaJncti.jo ^orosrrnj.. <m>o«_ioo>, (moajonaiajnoTcao .r±flrfica 
mlawmjOr^ooainmiiKm nrar^rrommcm^raa a.oro^nejj. mrojnjTai^ nJ.olnnaul^^aranan^iamJ* 
mooi iij»lnJl»nj1ejajQ6K0> «^contoj^TOlejoeja. 19. (Breftjoaoi rBTDaJaTtrJo c0»s1fwo(T5oMOf&O5i ajgsira 
{Tu^a^m^ggcutTJOdb^nrajj. faracij(Tj gogtJOl^^cro^iJroi&si^ (morucTo 
o^oB^o^ejjrmjj ^(HB>i£iaJO mT&anocoo mtolo^mojj). (toojcOotLiot 
LaJroT3aJ<raoej1caioojj w^rmrnoayjj^airTo, f*W^JiU air* g.UB-laitn. moJ^mo. ms^B^m,^ ^ ^ raffi(urt g a§w 1^, lrmnlAjkQ .. ™„ lr yJL*T- .,J S<jgwinaa ( i F (majra<9s J.J iroainjBjiSKin' ^ ru1riac/>o 3 *1Z--lii | y; v»i<\i\ iu V!fi ^maajo^mimn^ «wojn* mmh^ «ontwn^. ssjanoa».. 0U^^^4fflVj 20. Citer-. cm$>6>fW]ej» ra^caiond j, #i ga§c/a1,oao i>^i ^j- rurooejoo*»™ «&f$mi1 (ojI-b, m) 
mjoe a a) *>' wraajcni moo ajAauljylsJia&osi^. *> j wraaj«nfto «a^nmnraa &&j m*<* 
E>1eJ . {^a^nnmrnomi j.j, gogwl^o Lij jjy. gDannnmleiej A ia>1e»aD Jji .TOOim^ cno. s>aos 
**ij« V-* ran(n>1«rtn>1cra «! Lj raTacucmlejtmom^o :>iri j ajraaejo C 9>roroii i ^ ,> orm ajr&oumjj., aJ8*> D * 

'^«BltTO^uae**, g>#a>'» l aj^bT r^acmoo^*oaaiQim u .i,^ ngjrm ruo**ls>o*o nnotaroi^to*. toJOjt&OTKTinoej 

«mBDAjrm am§«rogo«m u grulRs ojIojam. nJiaaruoA^^sroma arm^eirugj^ t^«J*^^tQ«i J smaJrQ.aojj rsra&joam 
A^Bj^roiiol «mg«or«» oeAmraiji^na.a^OBjaoj^omrmij*, an^ncAAeju^ejona £cm.omiMjjCmciirWa <roojraios gaaw^orac* 
a^JjOin» mlaoruooJjAea/l&j— ruaotoio ojlejtoi^iraidin nyiooruojj&caijj^ — «gjrroj., «rarumrruacmraraj, rroojAcaa j, rura 
aejOAOTrnjj apoortnotoj, moJtacoijj. iu^&OdtjjCuamli^cmjj* trogjoonj giT) oJajmamnlrcA oj^A u rcrifflO*«1a»lro1i»oi(mi. 

oujrkwwjj mjm^to^3fli^iu1nef ajI&j m^wmmij&^ %p ojlnaoa- A^jrtndrt ojlrrtali&rol^cmnnj rfwxmo , c**£jonni 
njoanicrrii: 

Dr liHj* ,>> J>* W- u */-J *>* *-j- *j * Wsa. M- W^. f *r d tW p? j.; ^ ft Ls U l*i j iv -tUi j-j OK o* 

r-u : jVV l* - 1 j>* 4j *** SS"W «^ «&* ■> »%w ^> JJ *5\ IjA (mjrno.: rtJj^cwalajjj. g>T» >s«6m1* c >eJo<*»«orot uttgtBlao^rmrmoaroitA, tnotmiral <tocucoJj — raoirmooajtojj mo. £3§w>*1*«n> 
airfc*»»jj— cno* oxu«rri<»<so7>jj ooj^jjrrnorrnarraa «botJj rr>o* •&&ism* cr>c&*faj J miri7>aiim*\ nJlcmls maojrni ma* mn<8>* 
^*ftn c j8j J (inoi1c«oo»i<fl»J J .. r^a^iu1*oo*yaajcr>i, m1ralaoon^cumjjOiocriflawKW€r* J tapcuro aarmlto* dhBEKm*l<3j>rm 
c<na*m**. 1^6x0 »1eJjj- aJr&ajijo.&swjrt. engonl^Aroij*, ttjlwjomjloa-otnilo^oosm*' (aroimnm^aojeml nrmrailaoSoitnocai 
njra1(<*tt>- nJiol LMtnl.diiija.eai^ oajWcawioi, B^alococoijjiiSrurBJjtBS oJdTiWtti» mmlnj^cooj. cmji^^i^KiaJsj^crrwno 
OTlmlino^-. nfi)fijoojfo^«j.- — 13« aj1«oUMno>1mi» ano rultotortmnimjj. mom> — tnlooSn omjlocrari cru««oajmoailfi8 
mlrj*oi mo* *o^^Jj **oSJJ«Mfmrmo«^^ , '. m1»o4o osrijlooio rr\)*«ocum «ew. oojo^onjg^aciijirol.&oaiilgj, {18-201 $^$*&$&i$fr« 21. «sKtnej (©la^uohem^iTO^anijCmoocuDaBCDrAdhl 

(yj/1 gl^jotorai riJRj^o* oionoiwirtA sj/ugroiomil coiOTao^aoij mlco; 

an^jwAw^igjas ojgj nj»>ogi«ag <> *s^d^#iwzn\ ' 9 &kja$&+$C 

rm1»aja»mrt>Tm1«K*c> ojo«»p d {®i j mj y ) g6TMrm1ro o cml6>ejffl»1fii rj,^t %p 4^ 

snjaico^ols^m^ (rmroocaMem») culcijl ci>sm>6>^9 fflo^1ro3Cfffl. ^>,/^> > iJ 

«aCAAlAd^Angi m1w>°iUoSD>0a2> oO iroojcaas acuscnarjjjolcrjj -^-^.U^2 

c^lo^oo;^. OiUT^IJij43^i]iJ| gj 21. ^ f i (>W"fo>ej (rroujruo, aw aJaa«) tmcuA^amao ^ ru&iAOro ^ ^ ^^,8^ ^ 
aj).a>l'iJ (oaojAtn^onO^I^AAao^o^iSo^ Ct-^ 1 0* ojfrj>^lcrj|m1(rw, mtoioiocgulgi u r4jjo6iio>0rn& 4 iii i 
fTOrm1m nnaow**- mrtAloo>1§1fij 4 WJHMf| V^j ■s^orjjjiro fiKm&i«B j^ ^ r^iro^om^i 
scoo ojo^ .jJ OJltul ci>smHfir^s ffioc^iT! Q fm ^,, rjiaciJio.eol&sjjltTD ^ikii ^ cnlw^oaimoojit 
WDtgjmlAO» yUfr|^ mBaJiD^j wlAMojJ sni u ^b oajamooajolco) 22. (*??)** 1**1 a*>8> <™™* cmcnjoalariSKiial^ t^SU^cJ^^U^-^ 

«im^jrtol •OTOjys^minJ^oaiil nV)m<6ci «ft»oOToaj mjro>osrr> u . *t*t*rt<y*/! i #Ab 

*w>m± l<n* i*lam], mnnMtieA mj*Baj1**^rrTHmo<m u nnoci>it». ^"'^ * - * 

«oj^> u ra>ai4 mjJfltn^a«jTa^o^ : jjt&gTeJi j aocfl'1m1 1 dQ a . (mnnuio ^4^W^j?V 

n^mn^ogu&l^amaaruo rm&im,), maa^sts rod^raioailcici&o <sro$ *>4^J jJp£i)5' , *G!ill ii3 
A^ra* nraajro^*^*™ . nnaraijjrtnnmKniosro' nj&JiroiooaJ «ani^ 
l^i ((TOjloojo atwmaj^oim). 05^15^1^^ 22. i^l 1 ^ j_; rarec«s.dj1<&eig o>1m<ea Aosmoa, cnl a>ofno» ,^Lt* «caapj^cmairaocoA Ij^TU 3» 
ojA mjmjoalaj (ruairamml^jra^majooi ^j yJ m»Rj> M#«tojjn«ny0BM # r* «wtu^ja» 
»>*l dtJlj oilwjmjl^ojro JJ.U IjUj mjro?«&oroffm«raCo LnJajra<0TO>1cfwia} . *aJa» u <m cib» j wmop_M 
ABlejocojlmn^. ^li mjjA^tnmgioGj ^ ^ojro^sr** ^,Ut «n<u»jflQwa*»xmmi ^t 
raiRrrsgas o^l^nto rarcs**^ * &k m&m*mw*m a ^a mdnwaomMwe^im ^jO OJejT» 

rmimi ^^ojo^jo™!*^ l^r« ^1<^™^aj** a ajaV* ^0-104 rr^ltojo^o;, 1*^0*1 JJ 
4P«m t on^o-*. «»fijonfl A ojl rto «im^^a^jyo*» ajjjmnl aanrr/la^c» mWaalLi «*wwoicm 000» 

f»flnonji«, OJ*l*«n> (mmojtajMj, oro«o1«Sireliu*j«j,<mi. m<u«A « J io«rtm 11 eQ , miimi , &*!* ^^ ^l^^yaww 

trUajroro TO tf ( oo Aa3 . . ^cffi u (majfooau (0.61080 (maslmocmoaroos ■^^L^t/^^-Tr* 

«roa/oaa^ rruoxraoMiajo(DOTO) raranlcrjn^crora)". ((mauiow) **vtyM\X£)\'M$$ 
«uoa» 4 *; '«ojoao mlsmaogos" grj^laoao orural** ©ortKmoroi lttfa»1' A^4<5nS 

l-utmlajjejaji* a^aal^cmlEy, mBjjom mm^um^mm * ^*VXf ? < 

(ou u aman) (mo(troajro . ojjrm^oaim. lA3™l^f3$l '3L. 

^«roa.l&jio oro^ mo*a [ajsm^.] liuattW^BiMg #,,* fCW|/ 

rmrawjoo-osa, mo. imj>ojna v tmraYlod mmra [t/J sm B ] aj*ajj1n_iT **"* ^t-yU^j^J 

oajoo «oflcmojc». 1 ojgora mcai;iJJ g^noj>oeT> w . # *4»«*1 > • 
Ojj^jj^^JgjJ, 

23. ^jJI .iils mrtitjimL ra> ojuoeHmomo <ji *^ "WoejOani mi ' " . 

(TOslo^uoro*^ i>» a * ojluojmjl^ojroo^ ^J , , ^ 1 *^ *""» mTooloojiaecm „U -(010080 
««jojj-rai j ruorn^ ^Lrt amoc* mlajoagos. a^oal^^l ^ t*"* ^*™* i^^«^1«o* AQ3fJ. 
»jr1 ©raj lajrajlau&jrui, «>i Vl (tnoraJnjro.i. (rru" ciMo Q ^ aLejo^m ""-^«««o {©™i6xi3o) oruralaio 

Sfi ^w m%sjraifi,1aj . l^cjjraraTOlad^er^a^j^n^omo^ji - *^ J "^ 9 *^ ^m u u>nro>n»i4 
^ ai j (moajoo mo» w^urt^l^©^^. W ^^ ^ *^ ^ "^*^, njj^^:, 

raoa» « (tragjoanj, ^ ajgara «aJoo Q ^irmajmc»m»' ,- 4 ^i^t «rn^, ^ii mlapco* ** * &>**#- 3» 3D 4a m . m%m m 25 

tnirun^!!^^^ n !^L *'" < ai (mflRln( * 1 onjmTro*, o^aaaiminjl (m>) m1*iwm1o»o,**3 ( » Bn q«nn,T^. 
oj1*.tm ruon* «»a>w mntLZT* m Woanw9 * laj«n«o«ftj, ^wi^icmlBRjmijmlmiaJWii-i*,^ lajtw-an» 
•■jsajiom «njm-uion»*» "J<um«oo« Aosmo,, nJBjaii* ictmlm^aijoui roo. ruoaylooAay. oaJ02/ln1dMm&. 

^ * ^ ^iM fi~)«flaj«i«^ aM n* £^ j h y y ,j ^n.Ajg, eD ftj OJ m OT Tj1«)$A i 9 4l m£ioi»1 tnJ^mo 

* *.mi, ^ «^m» «jo^lmi 'ASi.mj^um-tu., <w» Rd" ^«mo***»-' i^milcrolom lURJ rrotraotui* 

«*«. . . J, rl". ■"«'i«*«»»ieii gog^i., iTUOt-njtyujmoral^do dojrolraJ msrul (mJ) twcmaeDSi ome>mi<fclB4* 

X * mD * "w* 1 "» *i^oumjnl-t U *m1o1fl<». mlRra« fi omws A o^isrnao. Aosml^iroomrotaotmam «oiomo 
nJOT^ajem>Bflj. «uaiuo, a$»o5o a^raimlAojnoHTHjjmltoS mlsracu g^cTy^eiejablrta ©mlcOMis, mamios *i8i^nJ 
mjm-uu oo-Wi mliooo, ^rnrn m^B^mBoro.lipl-™. f * i 6 i . m jirum-a J . nJoejWte* nflejooj(tt 4 ns« A , *«« 
»ow««o «i©<mj; m)9».. «ijwmortAjjigjyo. maul («v)«^aio«n Ais^^^m-iimigBnjwottnjjwimi,.. mmJ-mi 
*w1ft (o) «jtinajoa» tojtoom mir^lo^t* «jbjaj, mjjl 4^14,101^ , sgnu-mi ta-esryomj- (Q)rimimt> «uioionl (0) 
C» v iuM sjo^aocm* Qfi ajiowiom*. w 6 W 

2) mleroo* arra Rp 00^011 om an&mi'rora1 a i i u moj«vfca cros^g-i. m>auoo1**i<Yftrp>lGJie5 fmt>^ajro, J (oaem v agjml 
*tM^> v . W*m&™ ainnoow^ tturmlaJiDjnj,. mlcraajaosi traoco m^^^mi^. 3) njjjociSo rroaiOTB 4S e ,<ru 
DromnSi mlttnica mj-un^, AOem1*«*meifDmiijyosM>i 01000000^. eawc3 003 0100^ mjy 9^0111 8J. irogjOnOiojloma»!,, 
airyejlsimojj. rtiram nu^l,MAcijj*, ocryool^aAtoi. ©ojc^trrwnlmojjJ CTVJQ*>ocu1.fcaioa t '* gmBOcojlitmnlraitm ©rmoanaRjo 
Q<m v , |BD ajiosuiomerasi., wBronmlevo5o mipaiiaragi*, (Kmg1aj«&si» ojlaitolajaira.-d). gmj^mi aloIio (o) (ojcnjo 
oj1**icm aJlej oji&lAai two"Qtijca)aioAicmi. awogao* ajamu/mlj: *|Offlo, srui«uoft)1 aa M U)fl>1gj; ■m^a^ioeyej, g>g 
nuajieoojjcorinlojij aiaoa aja7)"ojJlnnmi«, 6u>/&itf0j$ireo fBo*1ro«)<o»miiMan ggsaTmi, rarasajocru* (a) toitj$«o>1tni ojiosuiom 
«oiTTl auiootbrtn^U) OJjosu^om.. , tmmn*^jjBo*nj<ira1 *«m (cmrulrralraiOiamlayeis oJl§i«o»otwi choloojo ittisi.enjooTBi) 
mj.irum^cjjl^iga Qau*lcpjTiCTi» v •jraojart>a* on&ajonj* mnSoiajio A0QT>1*&oKms»aim> ca.ro5.7jm3j* too. mlQnUU)1.eam)1gj. 
ojarijltarlejt ottrtnj)it*iai,1aj. agoo-aj. aroaiicnoaji miftn.omi10im1m>ii'n u »ojlfld mjmnTOlaigoanagio creojA. eraCTyotru' 
«BogaOOTnleKAo iL^st,*i «aajlccio Boog^oroloalo adojs^, aj1§i<&ofDi, (^-al j.j) rujjmiloiBlomaygg iraaj 
R>ioa minVnois1<A<t)gOj^oaj tnmJlaJtOi^Ra iUloVuoa1 ms^ioirmojcooeHmeiloJ ojla^ntjlajj.! ' (Oiis^tmio^omoi 
BJO oJlftUoi'as>a) 003/1 ojnT)l3iSS ^j1&J ftna1tTUi«o.i3i# jjginj^mi, Ainlto (aj ea^wal^nr&l.aoirmj^ cancuaDlajJ ojliajrtni 
Kmocm**: 

1) cbwbjI (ti) aauos" «BRu^inJAcB (n) i*utni°fmoai1ajri*rxn/l «uieuarol (n) mloiUBm. oojtgjiani; *a©aa»o 
Ai»i*mj* aJoeJl«a7)an*jDmAoow nffim1*« n^ooru* grtM u 3Sjn_j§fljii Mojrt (nu) CTlcDiuuml 01)^613 «a*j > sj J .su» njoejl 
^oojOAms'. 2) amHnJm olrtjnejmaa» ats onalmjlroS, mmjl (au) jotiu-ttort). rir%fu.oT0)1^j rtjoeionH.tnocoiT Djau°ejl.fol 
ajcaiEjomiaici ga v turo1*oiaT>i; l oj)jG>r>*irt 'rroao^ion.mitrral*»**.-» AoroiroroilrDS sroiaoi mlraaaigosi tratyoaoiojlom 

ooclaaii^siaira^nnj; ( ^. J»^ j 41 ffi\ )'• cw&pco^joci)oem u '^ra^^wjwonijniiml^ grtoo^Sitrnrmi najnnrinliom 
^cial^i ouj^; ar»t*n*aua*nJ u 33 cJi« atawlonto cuiosuiomjniilej^. ta.i^u ,, roioru1ajwi aoA^t^, 

24. cronna' ( — cuamJ,) 'mwojna [merajl] ^{ytinoi (r 4- , v ^, ^.^ „ 

ojlncroo oojcoTcoo ^oj^ ev&§^^m a |l J , a^ciu^ (nrscud ruo:^ '•-:$$ tyjWoy&jil-r? 

(tocjojo?! ngjcTDOroo, nn"^ .&0rtmm*JWttffMtft%wfi *£$$& $M.*M ) &$i 24. ui>. r l ot>(01^J rsroojA nJ' jS^TWmuO u:> ibi»ojcA ««&§^cnQj <amrno A\ fr m&p.>ntfu r \ 
«crooacBtao U£=» ^goJ , OJ a otsc ^jii uli nfflWt(P<i mp'fi.i0no o S 9^** , itmaj [ ftai o f i (TOojoo 2940 42-OV4J ^A«o;^ ta . 03x00 (to"tQ « jqj>^egm>1 nm imoo&o ajajmweoa aj^eJ* ouldwoto tu'& %•& ^ J * 

no («ul mj r ioo(Ul) •»£,&ca>i j * majcojj,.. m1w°ajcnimoBtfj» Tfw3*"u!£> 

itoojod 6KmraJ w [nojjataia] rfhglEJ^fifm1s>ma«^c>l3j w itooIcojj Oj)6^\\#\*j%£ltf\ nTjajtnosnj •ii^ msjgyoonij moco;1*« o (ra> o soj o m1«M)<a»o»j» «o-Kg^» jWJl mlu^aco), KiomiOcoww^, m ^ 
nnb«roim >.j fmaajrro cu>too^cDO<&« o <ft> (miootulceoijA, m^1mo^sjrtnoij€fli)QV* ©**-i<ai* *&' «»10 
fuxotJXTOJ! ( miprtyswmn **U£=* ra»oje>craa oinjmsjBOoOi&osii:^ ^J» <;1 m1<ffUC0Jiiioa3i Q a ootojoS msoltD^ mmjT, (avj iTO^pnnjjOJlsioJo oojajlwlt auowanomij" Agaj Q rtjoauroijinni^ojjrml&gjrm^-^ troajnoj*»»» ft^ocnj& 
ajm<TOs>g(yo» wu>wW*uj&o«>«Tmn"Ojj- nji^rtnajotro", <so%}$w'\«tgm^iojaAa& f m-snjl (av) itnlreioamTosiea ao,9a» 
wralmJj nrajyonnj a^iaonj^wjAOTjj*, auuaotWto rruRnj* o^isonul^o^nyjrolmjji® iromaoxu mSoasl^OgsjjA^jjAa»^* 
oojojj^caaOTlcojjaTj^ ntym^ <ruoro*. 

26, itTraaimtnLrt», <in«oSa ■BrastoOTOomTioo mlrro nJosajo r, ,•*» / <n jyi' ? Asi/ 

immoaJo cmjldi*ra7.0oi/rnojr»- ra»oj<-& <m1cflm 4 fct><6aj ; moajj f?2TO^Vi^'0^i*^>^*' w 

«^tBiOS^^^cpj^o, mlRiBCo ooJC)a> v tmjojmifrD<mi <B*rao1cci.8>a})* cy Hal |'--^"^ 
***o l%m, o a «^ca^cmojracoojj mmojrio grarmio.» mmi ,o, o <s>cq> qB . 4 * f 9 ■>»>' „ 1 itttlii' 

iwojmrM fai6>rrao raramlmooimoyjrao (rarai_oajo acmojlrao) mlrrra* (•#.<■*-* V*&tWJ *3r«^fl|l*JrJ 

t"*a"^pjTf^i«^is D «> a «*<»i- «^^rm^ raBoj1u6Jomj1ca» *!(4^ 

gOASi^, «raaJrti<jwj D Aolmmoa» ira1,^cBJ£m o 6r«*\ O ll \j\ ^ \t x li3'* *f jS3l s «rt»^. aaJ «a 4 . *>» u «mroe. 0tt j< sli « miB4 ae . ^ ^^ e™.™**,™ 

1* 4* ru^jcn^oj*,» ^L. ,>, m^ta^ t^Awj*^.. «^^ ^J J 

MijomilAijoaog ^i aronjitieoisna^ j.jjj v u AolcnoBlaia 

27. angytmnj) raraajsjooo rrrMlcmorraaioA^^ a f uts , i 
ojm* [njBj-inoB,] oJ1«o^d»«1fi^ofi^nmiOAT>jom V* *F Jj J-** ^Jy* (f 

ZllT ****** «-v«*tw ok— «^dWAtfSft-i* ™ c o«L. * 1 * , " iJj ****** ^^EJ^^lOTl^rm^l^ Jijl aaJBlrtjar, «i^anort.. «U cmsKmo 

r^nlej^ r^rurm grjo^,™ _* «^ wno^^acu^ *tm**, m rurniA) «u^oroo a* U (^cucm g 
ogwi^mrmi ^u «,1 mnoauanmocn^. rra.cucro rni6icfto «fBSlwofAfflOflrt»cuoon ^ (Tui^^e^ocnl 
co;Q«m ^. ^srBonait^o-rjcucr^em" ojeoro iwmupmoow *.*_ w^ iOD ^ g, njajm«i«1aj 4 o9 .™„a*n ^oi^^crn^. a t T> e jooj l tf s , 
miiiJ»^3 ffiob s*o«jooej Klojlrmaora^roorao, tult«ofi J mo<e*l«-M>o& i rmnw^ mranM a tD *^u1ulmft roubaoj.* ^«joj. 
««mo^^MDHMm- mq^ # ^i *^* «B»Eyoan 4 ■BHoum^uBl^rm **>_ om>om>m <Tuo1ajaor>" «srnii cnmWl 
«MMn^MmMi . tmooio tmslcajocmtirootr. hmou^sk noj&o mumitn^. ^ojmi. cmnoj^m. nMlraomsgjD. 
m>^«jrrtW*n>iiTOQ» 0Jrta^o1«_aai o *, ^iKmoaj^ traaim_©9 aii^almloianlAo» n _i«jd*OTmooai1n1«i_? rerooj «<_;_) 
«oioimlirt mrt^cTTknlaJOcrn* -«n^nHiiri «w^el ««gj» *o»^fi 4 » «ium A ml^^. ooa.aw*. ^^4 
amrn» __s> oJ«-Jm. ecmAantj/min-. tr» om> ew aai>aflT*06 o Ai__1 mm out, c u<-1_f_>. iu*>ewoij_1-»ijTn r_rumd_ . ___ 
aaoLoomtm^LOi. oaito* mm<rijlejo^m anmoirn». w_._«cm1_t-ao, & og, «m.m*go<_,s>g, roor__ u ts^aorf_o_, e__<om> 
Klaj1fmm1ajaj><D<*nm1a* no^mniMy icmnnoial. mom nMl<&mi_u .m-_ii I ., u»ro-_ol<fctv^o_jaj . m*AlflJ% <^<-Jtroo-_1a>aj. 
roJ,o_1<_*oJ moc_ Klojlrar. mtoA_w mi<mo<x»1s,aT> a irom «.ij.. _o.To*>.mm cromj -n>iulBotnsaBfi <»3 tTu u _a1roi1cnrw1,a,o- 
njrBlooBOOjlgjcKoS __>_' a_ocru B tmoj* mmtiMleJO_»o«. 

r 

oojen*-, rtiMaaJiMiocm nnfc8ej0e_1_^amo_* _b; __ro1<_tn<rj4 n$$_ioaji«.___<, arumnnn tVlnj1rmmi^%_ia)T3Co 

m&iBij^ja^aitT» luleuorol <__)-_. _u-0-~ aooaoiooog tTOm <rom1*aaao? ro-iooorooc-_>_; ._-l6>*om *j8 aj)o7 Al«ivotoii 

-_e_a>o-n5- OAJDU> mo_fe omo? «njio»1eJ . aao*_flcat$- »<u_-' , njDrr5 m && _.n§_am_? r-raamaom»,. m>§~f_*t_vo_aiom£. 

__aajjoo. «nj^ajom 4sajot3<m rro^otwitJToilaoiD rmnOAro-m-ninlam- «>_^<n_o_>> J a_a?..._-{_:yflnjro_« Slaj1<_.a0itro. 

m»m_-ai1<<K-_<Tr^oa-,_-J--r0TO cw*txi1rm1a__. n$->o_«._Qn em ^<nn7>cnio3infon a Mmimoftif> w . fm5.Tn o oA0,-r»^flnfiirmmi0fiTo u 

g^^lmmaoAtj^oToilioi o»EJ0nn o _j1_joto gcortiowlou^., mtMj aJ) ejoro <mo» u tmotlcDJ * om_jio^t-H.;roroi£,>. o>Toa_j-a_t 

om o nMiKnoji<m<D0A o mi <m ejog^1ooJo orutnmlBJ £.T_ia__o-.T_ u ) oMilOj^js^Acoj^gg^ fTO3 imo> ramiuioojo 32-o* ojoj 

m»Toil<oa S£T> cniou^oArm^iOajTtridWjjOj^jij tAJtTU^rmoai^^cmjjCn»". fo»3ramoai m o-no^^amj^co, slojlimcrunAitiA. 

A nai0Ji. o cmrm o oa>0fira y ggajOA m> osOrtWeHtaDi^oco nnnimlo.-oo taiatjjlAi.CMhOcniosm" b&joaokb^ oaooM. tro.aoji.Mi 

tTtjoroictw «a>o«mo*- «wmT-* aA^ssminmieji&a mo^m. to (maaOrtttsaaco m jejcclmjijnarrnojA^aaoia (.rtnani ics ajom>aj a 

OAjamtm^^aojoall tnjcowru» amormAoiigg . tam o nSi^6}r»0 nrtj* RlajJtmej<&M> ^aa-o 1 Amoaj» &*, agroilio» cnji6uaB0u>. 

iiiotanaioajml.oaaioeja ao»atrQ G>fi e f»3 u i5T<D>1coJ, omKKwoo^ 3l J•' tmwniam*Hiocx! grum1i»ocoj_wocojmimocD>KTv Q tAJOTj^^i 

«03000° fmsaog O9 «1at1fmejdwi lJ sjo>aT> ., on&AoiQfl34 a5om^o33l.fi,oj . u>o<6iim1<aoj <Doau tni v ej )i 60Tjg n3 rru m«ji[mtfnj 

ffiw1mtJa-o w <a. s mito* i«JOUJ3m4. awaa&eme>mrn} l n tTOol^nTJCUttj^ao jd-) tnJmj u fmoojmap1a* raairoiaaiog. ero.wau. 

a^ocrniAco/lgj, 

5 rora oAD»T»>«Ti 1 ' maul (w) m t<u**a* {tutc&aMnn&ar: \_^\ -^ ^ ^ ^ u ^ ^ ^ ^ u ^ 

^_ ; _>V jl^— * - '|i_>J (<™om.: oflj6KT4o oooaw. mlKOognjool omooS «ousrajs^aD ots <%ora a (n^fim u , enOaeJOAslojlrm 
tsralotraa Odioslcojij* ^TJwejMtDruj. mlOTSMMj r^ a<ri><ft1g nTjriji u , (au . «jj ) __<9 injaiaim. moul (^ru) tmlmi 
nmm1<ea a atonM. f^oamwomcmitno£>m>om>orm pJ fumcm <fl,osm oJom . rni &»o1. m tTu o ej1..4g o3 mtm.-umaj ., amm 
am1^aJ moou tjjsujj^roHTj^raltt* mo©meJ, ara«mm*tj>fwm t,. , mJom^rto^m.tJTtjroiit^tyo.OTPcTTj maajro os auuoaiii moa u s 
«jjysjjOjomj,. Bfl^«. mmf, Aoro*Tnmocfln(tjr«1m Acm . oajai^mTi,, U $£t/j**bl* iT 2942 4%*»v toj,ao ? m ^ 26, tnoruoa ni«Kmsii3im M «wrjrJ* [nm«o»] ml<Q0OB»q-j 
§nj>1m^ooftrtii« ss> ^n^o^ACOi^o, cowtio «*orai/rTi u « ru onJJ 

mjAAjtjrmaruj. (taocucri cmsjcro. 

wato&tiw^ B^trileimiaBji, nVu«cra>£<e«>gacofl (Siooj tMtiala^, 
careojcra artrttmsmo o/uoa> w coil§ g^<m*le>coa^ D cmJ r nM u s1*ijra> u , 
irmairra gagi^ilAo^mmnomio^, nroruBicaj ©(t>£0) 1&j tft£S o OJ0CTJ 
Ay/lrUjjggojmTjaasm" raraojcra. J-f* 


W* M' t' \Oj 5si4»6ai ^ 28. ifJH j*j tBTOoJcrt cQja6xmo^rurre)^T> . iToooJcnosm" aDO^irrtoro^oJCTJ »i~.1 Jj> ffl» HphMjcm 
j* o< aw>i«» IjWU mwwA mlfiiptraftfy§mle>c*q jajj mtu&<ujp*S\%fi*a}fi*&l« oajcgijtr» ->j.e& 
dic^o <&oro o sm C JJi j*j rararucosittm siewjAotu^ <&*a>Tm0a> Q o a-i-i cm u (mj J rtn l iraarxio, cm*P3> r>oyi«wi«j^_j 
srmruni 29, *-u\ ^.j rmaaj^cdoajato^sorrowmglita G>nj§m>06m u ^i^Jjk. rergjt&outiOTBeg rruanM^SjJu, 
65 ^^'j- B^oltacoica^» L*i i&i Uj imooj rosral&J o ©orucrSanrtJMTKm» eioJcnj^toitiDlejmcD?^ (aj o 0«j^gijl 
gjAiilocnca»!,») U>t>. sioJsaoijjOjaoDlgjj yj iHiocurro (.^J* reroai6>ro 6jca m1,oj <&i | § ajo< , io cijjjsi {bd 
^^ gagw1^ cmru«oaifl, gogOTl oMijticruooo j.j* AtfH ruijggrumosm*' *__. l j {aowymn") ngjnT) ojo««j oJro1*o^nr> ngjajo rIojI,*»^. njnrang-js^nnmosm". «mioMjati Hlaru, 
aej^as w , «JAwlaijt/jaalAoi mijSsanlan ngjgjD Blrul^Dotw^.. fi^ njoao^ gijoijuotol^saa., oa4*j00MsOrogi0Qg1aji # 
aiu^A&^aJjjinii nJeirmra» HlaJl^o» £Em5©lral,M3aa.rnoirT>" {p4 alajm.siot1fflloyifro£ «m^1f?jo<fcim>fln*; p 
anj^ajlmnlaiiDo. mracwajijjns («jiOnjinlmJjronjRrottg^oolaeDa aoooo miojjGidWorrn^ ito1§ct^6i«ctiojd(>B m>oii>i 
«i*1<nn«taj njej(tnfo. Bl<ulAS>gjyrtfn tiucro^mtonjl^iousnu. cro fl : mj* 45nft njooa^cm^; tLaUaljl* AnpBJtwii 
gogwliMjoTWnji moojn&oud^al**^..) ■^s^.aos^eaA. -ab^nn-rthjjmlm fljroiajoojoayp_joo1 irumj^cnoojlojow-iu. 
myy. mnt> v 9& Sn* tpsoulom run» mo: .jjjj ^U ^j (mlmctt ctwnlasotoinrolom on&oJc* rTUd«u D Bl<aa«.) mj,dtnofl 

mlml^^aa» m^tm*mm<ifo#l vunf\wnat*a$u& s1runoajicr a g i e S nnoca>1 mmp^lEuoeoioJoc* «tiwinoi 
fc*oo™>, asomalwij. aiIju ac/aa^glmi n1cijl*e. esijyrmj aniij«j f «& mlml^wuatwro^ & m^n a >l Q j to ,r ( w,0«ni3 
m^tt^m^ <ms m , «malsjroliy. am^tnmn a<j>1oj. mlmWawsmnj. «®mm<& ^MjtiMi^i. 4^1, 
«^«njjialMsn cwd^^lmanmJ^rna «tt.«iro*a.n 9 jlaii«o«i i . ciinimj^^aBjraeloaJ om. wi^1^m>o»1n>J0<u06J. 
*onj offlimo1aaimia.ai.lei. ruueioanj ^«jrmuw,, (mocnr^mimnlanoO •oajlaj.aoowam.iu»! «M^aW^ 
^oi^islojomm gajmlaajoa.iaioj^ag^ool * o ftal «ng>B,lej 4 . ailojmiaaoo mm^j a*»1«a m1o»unao a^tal nmij. aa» (Wuaejoitij 00401^*4140^3^4. **1<a. 1 < ro o 1Mm -. „„„„ ^1^™,!,^^*"° , ,ii 

■i^^i. ^-i^ ^^«^4. o» 9mn o , TOi o 1|um0OT ,. TO J™ *% l£T^ m ^*r*"Z££ 

««..«n^^oi-^o..-,— ,»„^4^ M o^4. omiM , imi J«n^; s T.i;^" , p 3943 42-nu : i* fl oa: »; 2ft 

Oil«OCOo~4 0j44ft£isUs trocucp moJCht «rttuo^itMu^AOTini" riugjm**, (m!,: m^rt. 61.) ^ <wajana,o**o. 

iwnoo 4 *oMN.m m»i« t^onaiM). ««• fla jn^ <m ie ^o aiJ i (aofTOQQJtt1aAr mi^^^ia «n»»«o, A o«w»o«,* l8l 
a.oj^cro am *»Aom ■ uo**» Aoanicuoc* ojs** t.uonomjoMm", iMwwi^., ^ au,oCMn»W« ujo* 
«Utn & >i*g^ M u>. A<n i «« i (*-oj i *-flrtaJffl ) w M »^ mBainnAM^.^^oj*™ ^m^^n^i. 
ff»iM p «to owlsaaJimr ■aj1«»j J ™ *j^ool« s . g*, aj^^mru^m. ^M^h^ smWajo^nt,," 
nmo^l^^rul^om^ru^.^ajrtmm^mj m^^nn ^. r^ **■**,■ | " ■n«*3 
■^»m ro «•*"*««> «nooi*i«i»| 4 « wmommooejiwo, «Hm^ mr-i^Mi. ^o«m •W**^ 
- rm. «atsnaaso Oitncio^B^a ^^«A^ajwogi^ «nwuc* ^oj^ ajtoj^*, e,^^. «00» ^Ww 
Lojinlimm. ow^tto^ »,.u«iiV]«* (^^«^4^0^, 0*4*0 ^ D( om 1*j . ^ginno» a>3*L«l«Litfl ^TT 
mmpm&tP* ******** ©rt«w .jjam, t^^ msai^^l, ru^lojj»! 
miaiwu^cm amao^aaaao» 00100^4.. ^l^o^, a(nwf4(1 i^oj^I oooaHwao, Bmojffl . 4 
mm «cu«rai<ta cu<t> io»a*>to> <U£jahi. s»ftio™o dw^i aAJM^m «*w»1nfl« *oaoni> . / -jf . |^ ,\ 

maul (cro) ojo^icm; ao«an»lAi^. b* mj4wld.4S0A.1a, ojl^d^o^. 3^.^1.0^, ajjjwnuDo*«s «,*. 
laoja.oA*^. mj**ooA*§- «d <t> @Si * *» m™ o *.uoej »-e* flnn>*ej1tt1m m).oojn < wwi«iioew»fl* l M» ffi m1alan 
TOjyaoai «wojociBo pimoai*<» ooJOO-irtrioiiOAOSidooiroliol^iAaj/lg^, 1 (enji; ai,\ * 31. ■jttjWlioo mlOTD. ((B»ftjo^ftjl6)CT)) (racnwu>j,mo Kj^ldS^^^^^ 

««icro.-uragj; cro&Oan^ajlcn^ o_J 06)m ttfl«]3t»*«£ aro^ .^ora^ ». ,, , - ,v*w 

Af6ojn»aoJiain^, omi mjrioocai&ro^mlgj. » < V> , • , 

o^yj^ityJ 

ai. ^ujmi^sa #**$ ^u^j^mb^^j^ i^-^i j •i fl ncan«« 

^IUj cnl6TOo^l^.motT>i- 4! oj>u* «»*yoa« ojnoj *u A o«a> Oj ^ »m otaAAoio^omtn,. p^^ rt 3W4 n?, iroio^ ojui^sywiwagli* fivusm)Ocm u , a>&J*> 

33. itwrunB eogwldo^im nJ«hHn, *aoo7«ro iroajoo 
«nati^Ml mi(W»i*.aiJ* ( (STssral&m roroaj miwwrtnnio [aunjls 
flr»lo.-Ar>] »^«t>»g1©i (mliA^aJEJaoiwja) lOKoalroliD^ijTnai 
r&i-oiiwiT^A^t 6>oJ5j^fTT>fmo6m u . mlcj^cojmocjy*, (Braanlit^* 
«iMitotj^iiKigj,» mm^alaa^pjaajro^gtoca' niijsyoajroiM. 0(jo33 s° 

3*1. isra6>£y8>>*)<ij&, froaif& rerrwreico] tn-ia)i%HTrm1aj^6ifiJ 
/jj/Tnliamn d^orarmaioco/] fitroajfi>ca> I Anjej^t&s^jBl f5T5furri> routfl 
Rjiili •*8OfMtdi<*wT ? fTnf0io€m u . njeiraTlnm mj.^m^uyj&jjj» 
nr»aj/iS *3f£ji miTJl^^cajij. GioJcgjijB. 

115, madiij6>s Q^nM u soriTj)Rra@1ftiJ rmr&i&sia msortjiijCTTKuro 

mreOl^TjTOl^GltO-Ogglj&ailJjB ^oJCgJ^a; {BTDOJA^OJj OOSl CTj<fiaJ5>oJSO 

cujym Giroi, fn>'Loejoj^ goej njryrro u . rwofrj>lcmj J <.ifci ( 3lca)o^m u 
iBiDaTjijltiim KoJai/orm^jjCjTian .] «MTOj! *»JWI «6138 


* 4./.H/ 
32. »l|l o-j rTOfUPfT^^s^r^ u socTm^Q'lffj&fi>xj§fo)06m*' J.jj.j' OTJ6rajc&1i^cYaaJ(t&njej«ffct>») j*J j 
m>»jia«wi1roii ^ 6 jY («i^jotran^oem^rm) mej^pgo^jiaeiej 33. 'uj. <jl cbtocucto gagotfl*flirrnoLW«tfr 
0.J 1 jCi iMnnlAmautiJoinms^lmlnjjOTR»^ JUu n@OTi1iaj (m&ea1fjjTTj)1n» j,f>jj (T7H^lm1a>Wjrm 
oj, «.T.o.^1i^1s^j J cmoJ tji j> irormlRcAn aijAgOAij, rUjjOrarmjj d& j ai mlia^oowiacojj» meral 
ej fl er* ^' V V ojgj ajrti^JrwiOTtao» _,U Jfi n®gyo ^aaoplejroroorodwijj. jj& awalcjin^rurooto). 
94 ^y.,1 (OttAgy&nitA raioaj&co. raracurro n^lojldK»). Ij^Tu (HhojA Inaojoi^lsjtwjj afla1fflflu.- 
^j rBTanjtTJ MjyijsiaJi^Acoii,. «ajcgij,, j^Sp «jejrmieiromijj» 35. j^ij «nol^OiMilJ* 
jjW*> j-jJI ctnrOdM. msstmrmcufo li-y -J roam jjns ad«B°soam8JT3g1fo» ^ u raiBajciaanej ^ ^. bmjj^I 
fOi&.«fnnJSoaii > rm «coi, cn> u uoejaijjO ajj4*9ejn»i, aJtim^^At» ^^»^^^0^^ ^o^^^^ 0Mm£W)>o ^^^ t , 
w^onies^^ ^lej A * S * oJ^^slaA ^mil^gia* ^mjbm^ ^^ 4i)) «Ipj*™ aj*1ofl***1a 

inj^m^ej»^., ml*i»a<s> **on A . «*sg. «»u«*m. ^«•Wo^.MBnWi miriMH, «»^ 
MGemna fli«Mi« A . t -seilflfli nJon^aii,. biai*^. «^1^.. «imojia njl^to, .. « t 0B, # mAPOPl 
»u9ai. 4 , e>«niUKn nJfijOjTa>OR»1eJies «i.njn» croauj 4 mA 8 lr* mlcro e*>njai-u «*'lnjaj mm trt *<,* « «««'umi flffU5^' 


6)ojf»"^nij cwjwujjoolitajjoeisn, im&aajoailai, amtkaaamucS.a* araSjOao^ajjooio «noaraom» ( s»>mj J tu>ooRraoaav* 1 aw<uaoaw»;*r,ir1 «„«10. nJBiraii. ^ooit^ocuimirmoim-. j, jj «lj •-» j JW^»Jj> mio-an**n^op aj^ ««aa<*&p«»£*<9. o^ucsjjCraaira**..; ' 

37. aaooajoaj«eftg(n. it , tolnjoj.jABnlAogia,,, oj 1s 
-wrmjj nrt^ 4 miaj«W.; «^^^ooud^ ^cura 0aJ ooi 

38. mmgjas ottyW &rora i(o. ok&^&w^, m<n 
mi ( dhoro. cmejmnoiiowiidbOTj. ^ajco^tmmra^jj.; rmarsgj^s 
awuoj. m>mt»«cfls<nn(iA *isn<^ &JO xu1«fl«6> |t) s i m 1(mi(M m J ') 
ipldWj., tnoo m>RJOoo^ fl^d*riaal§^mn«ft cnlcrra ojI&j 
awldrojAiBij. «oJojhJj. (iTOSTOnncDco^egnjro,»^,^ 

39» nrHKJBOa^o^ (ajfe(ajni1aj6n>1crro a ) mm'] ttfhm« eruocul 
Sdorao, (ctujto.) wdsajomsajsl fifflSj^jcrnajAd»js . 42-crojj ttjjio: ■* : 26 36. ^-ji U n&rroona atlm^^mBAa^^g)^^^ .^ * oj&^imrgpi* =,±1 £ hj n i^ 

mi.TOnlnnaognJAroerPo^ajlaoj.) rai^^cna U4t na®anlA, gDantmmT^ci&o «Sk* L., rrojjyaanjjOjln.eji 
gg<mo<fcms, -e- etmnmmacojiaioemjj ^u «ipujldb. aMjaMl^cman^. I>( ^JU OJlyDjcmlajoj&aai 
pkj^j nnaragjjBS atrrulmcjoo omrao o/_# «rraajco araaa&l^jjdbcaijj. (TiaJcojjo 37, i j4ic ^illj ojIjj 
■e>cmjj mlrai^njjO-naJroasijj. J*0/LA* nJOaJtnrmlraS aj&j^raiocojojs^ca) (mar>aoJoajflrs6>g) ^jiBj mlaj 
aj^nmnl&eigajjo Lr* k *&» mraruro «AOrul£Uj*o8, oe-joMjj» ojlslruara» ojjjj - tmocura einjoojj^sjjjo^ 
cojjjo onj^jjo 38. ij.U,-J ^itlj gcmrnto> majWlcrjjcurajj.» r< J rmoragjjeis cwnjlmjj \jtfj mleurojoi 
tmrn^cojjjo ©Ajra^rtnjj ijL.1 mmrro^&ora* ^ij MoJnjH &>&& ^j^ »*4s1cpjoawoxu1d»6i^5>jnT> 
mi^EDasm^ p^j <mfitn3c»cwilscQjT{no ^u^Uj cpoajojraow cr>ra*i&1ca)(mnro*mlcna Ojiij imocuA ajlejojyl 
«6^^* 6>xucnj}jO 39- ftfc aa#»<mofpjjCU&o*a. ^UHil iHwruraaa «njoujl^joajo jj rmBcmlt^oio («&ocqj oo i) * «toojA &*>-u; cooMJocnsoJSlacaJSjjC&ojj. tO^jGlacocttjjSS miN M «cr>praoo*«o<m (ra&o^uneyoJcrncra— rroincuo nj(BaejOAiOTOjjOOj a j^_a J *1 t floim) n$£jo 
(ajnnlaoajwagi- cugtw» gOToiaaJi*, rot»naJjjtt*JtMhooroi ^mowrrtjatoojjCmtjnjj* imkajAni'}*^,*. g-j 1^^08*3^ mft ^ 
Ra-|3ftjfa^a cmRjaan^ojlsiartmlcm ejen^njomlralaacmiS) wl^aiDsmogyo, troajswj cre.frum u u>J^1stwrto»os*, jDno 
«rcnlort rocmb.iMjj &t«l^o-Tnn.i»3 ^rcruaot^acn awajrtdwggj, gj>o ajiumwB#)(o4 mJN-Hmiaagi^i^jptwji ajtoioi^ o> A «m 
»o«fiowjBm M titrBejoaOi o&s^ionBjj AOBolajjaiOjarmra) - : — 

1) crutrtiOjTw-waw*- cnjimjajnwjocnj- mulAwn^oatBimajA^jj njmoajo^mcrjj onoft'u>oioj J <oa»a»i<nnK}gjani 0l 
imsajl«go(Ttfi*s>aiae aarijt^notoi «twoimioj. (OTKuIos tTUjn^om^aiei^rmi, aro&oaru, «ui(o,mam1(o» n^ojrDrtim) .^jjj njooonnl 
Sj J ja(monn''. ■r*©rmnfo**»<*» ( un^stainiJj ajooycm oono^o cojjSmraBg,, ^roAOJ^jorn^c^oBj^sl aiotnnaaj njrtjntosml 
«oEir^a.ij^mijggJjOajtrw AJoacoJOTKoilRj. 2) AOto^njac» TO^aaojjOjlioS oroooitoiajl^om, trotmotj^jj; (TOajmnjomo «MM^uo. i^^i^, «rtrtPtegiPW^ i^«J»l-*««*0» mn^jeKroo*^, ^ 

l*f 4«*£*t «1**»mlo>**reo.,wi AjlouiwBOimmiAoau ofl>ejo «J0r«J*0t3g o . rJJr^OoJOnJrmml** ^0^04*^, ^^ 
AMttlroj. «>ni*«i. ml*^**. mlraiA^ieraBi., ««.mjmi «oruaomoj» morrhTJ/^anj. curo rmmirm mlAjA^ 
°°li**mi >4Jj (mlAjrUijOTlAO,) 03,-mj fltfaWY^4-^5l<»l«Wi>* > *- ^H^"^»™ *^o* P Wwiii» 
n>r»owiOAA a-o^mjAnuaioan*. .m»ao*>aawj rnaajoani, (nowrt*» njl^njl*"^ ♦Tojtsjrrorma^m». anopjoojjj nJr»^» 
n J »U . Uj #j. ^CUdj ^L. J* >XT o o*.- U J-1T Ijr^l (m1«Ga»09i afiMourtm*xpjfiMl* tui&At^ 
emot mlcrac* oji^otij mlfo4*9rmnJda., mlcroeisw rm1rftrk&.*>£ oyiRraoa,«oj moo mjnloojgj* — **uoo o»j-mbwi. 
*co.' . t nYlisno-n. mo. n)omi*o<0' tnjanjoam» iojoojt^ojl^^cjjjj. &aJf3^OT)fm06JT>* J . (^4^: ml<TUOfl'' 1 31.) 

6) OAOnj. njrmorA ©nJonismi)jS)AOSi.o«o4. cror^loM^OT^o^T^oo^^oailtoJm^crni*, LnjrmlAOBaioOTu^aa 
ro/lrtm^nTjjdiCHjrnj cubOnJ. p^mn&gmnn*. nrsoo-jOO*, a*5>o*u. «ramjenjeinj^jcrnojno imooto taJtml o^»ooj*1o$bjs arw» 
B3 lhli* iul5jnj1» u oJcaij.. EM»Affi*oOEgi r mnJ<o«., froimni««^o ajomirmcoij* oji$0crjJir&je u cjjna»j» njrolnjAjimtJsjroaoTi' 
As^ml^rm^n^.mmjl^truJ ^{rOADa. ^Tnja1onjcn/)<o1jHjcTB: *J B jj:« , ^^ jj -_ii ti3L> ^l Jt-U- Wl *j-»t JfcJJ| J 
rruo-o.i **rrjWW farajm»nsrt e&6>Q oj1* , ^rrnQj«uo>o«r*£j l {^^moArmrm". aajnwj. rjjrojomjooa amppjlwn trujtKul 
mn flJ 1, o mw i fmojmocrn Q B^^onS- 1 6^ osrylmj gurow*. nojcoj.trt. rmmoaymi leagjonnjnj. fijonjoo2n onu i,bj « . n^mi 
.n.n^.t^loej^oi "0 | tt*mTQ 1 |Deii» m^ taaatm. fxojl^io1*a«j«&co>j.~ aatmj <mtnofto goj"ojot0a. |jjoii u SOT»lmj» rjpjxnjAifif 
tfia«.fti i^m^A^cjoj^r^ — nrorrj^&iro oV].i)jnjou>lA. ajloo.uoni rro:wmj(Vi.M.a>cnJ. roJcojja.. 7) mmcn><',#»o(ft« mloj 
m1ni,ionii<iA, pj<!> ™mtj wj*rmrogjQscoij. tnjau)omj«wraia« o1^j ojlo^oolsjgjorr». iojmj".tpoojno*o«ii|mi ibj»ojwJi 
HJpjrciPml, 

B) rfhryoi03TijplinS •womiomj* ^slcoDrj^ooJmrnsrormnll. mmnMjSKiSo ojori^ojl&ajto, ojtotojraoaom^oa) tLKacjBgTBS 
««©«oj.Rjo-hnAnj. «Brml&njajocoj njyMroearolOAJoej. njgo<oacnif^^o<wfimi.^oJ>l^oT>ora ujcmaioo gjjoi.im^oj. 
AdMJlru*gM. ara^jrnjomlo.jl^a.-manlaj., o«**ora i uoaB,. l ouofmjAa*jo>T3£« msoja^Tmjrtej,, *jrrao«VU«J3ca*}Oa1«* 
wttONlnjru.mjjaiirmrmlaj. .momoiij^pjagoto) fej<#aras}g om-olgrmmlejoaiojo. <morm jai^ctpooejoium tx$&aa&* <q-}&b> 
NmAWttitjaimrmi offis )fiTm ojo*»»T*CTnBj. ampW)fl)nnoj u tmmpcuia&ota 0fflwrm1«ajB,laj Q , ^irtwaa&a^m-iom 
nrjjs»») ^MlttMan «« & idb» 6«i« m rnw^, Cir-o^oigg »wn^ A mi A ^ «JftiB«jwi. ojmj.oJ 
m o^a)1«) .. OTW ono ru1m^m1err)i 'njnnW ej.l^rm ^^wnrojaTij^oojoaj^, t(UUWm ^Swtooi omrol 
«iomjo«»feyo. mbnj^rruj ( ml« o o J0 m'. MMAwdM ^ru^^om ^lcoaajoojm ^ n^nrjJoo-loBm». 
H iOl^i. Jl - m« > ^j-J «.^ 1i. ^L >^Uj- (ml (TOru^aoaK-l ( o,oro (i a Jroi «i ^isltojooejoojm rraaBjrjA. offlcml5 

•^ ^^*f^ ■■M-1*W- -i^^aejoojmco)^ tojc^omi^^, ^" n J»».^. 
«1 »o u uj«l4j1 3o fis ef a 4 ooalrroi-i^ooej^ oAa^^^^^ ^^-jSwJ^^T ' 

^ ^WU |rt, : ^ f ^ ^ >J ^, tfJJ , Mj M j_ ^_^ ^ ^- ^ 

(mi«ai« M «n MffU %«».>4 mn^ «iMi^ ^«^^ ^,.^ ^ <<w «^^ 

o.^^^ «^^l^, ^a^)^^,.. m w!r^^"!t ^ ^^-i-o^i: 

«i.) onol ,0, nj«1mJi. «rm^ »«4« «^«^ ^ ^ *£j^^ 

9) OTpjoonimrtAn^n^ojj^n^mlrm^pjnj^i^^ rmjajoon m-m 
^wsmimnil «iAi1«iu«n«e«i»« «Mp^^TjMr^, ffl «*^lj,7 ^ «tminiJiaria «J^ 2047 42-mjit w^rto; -o: 36 

«-«3Artinj1*w*i «oAin-toowii-- i [Mn0fTT1 ' 1 ^*4 r m^A'»'vJOBj— rnngjo^jnjlo^o WAOTWoiyo. n^lrolaoo, 

rolmi «jlttKuaW^j. ■BmmuiJULi ?°t *- l1aj ' u,rWm * 1<Dm, i ^SJonnj m1AiDJm'U)1,oarrinftj, •mtri*1a*m-irt 
rt-mim^l^ji^iRjoj-n^^ o^anertn amocat^ (UlmlacojDcolw.n^an oJl^^ojm-JsicAo tnJoajomioJi. 

0>1feJoVlfl* «wmn^ oJa.iL «"^iomjo^, «Irojcmjajj. ajruajcmOTi- AocroWocwn, ailaaj^ nv«Amoc%j<2Km 

«tf™^M«^ «**o™imj «*«*»*<» a^-^i. «wlii*. 

M r-Jl ^/ 1 ^;t o\j a <<L jj/j ^/| ^l (i) 

(rruom, : mmim m i «mliyo* rf\ms»unm oujwulmcniww.. ^shd *oco laf o«a cmorura ajl^om. M^rtW 
<Mtt.ocm ^«i^i^-^i^^^iajo^a^a^omla^^ujon^i^^. ,m^^™, «-pWMttlwii» 
au laomc^i ojoc* i,ua<TOw1*«m>ffl oiuoa&jaaecm, eRjianjAroAOA^m*,) 

djconn^ cTOfijo<n: au^e» s^aim"^ rtooaarMmoilan&o cma^mnolca» ^«mlawmnajtjearuaoaj. ^ mjuuaoate 
nniiimlajso^AOBi^a-nnlajocmo^ ^o^Wl.^o^ M^pg «ton^ogo^ [ftJ ^oooji. ^oms 
r>j9lai> . m«Asw»oggiojor4 ououjlaooroTc», Atatata^ mjDomcui* «oi<oi» tmooj&j«>«njiBoairt*icm AoajowtDrtroirm raocm* 
«eojyoo», oim>-ftil. a^ootawialciA Wtor\*i*u*rt4ftflm*aW mlajo^^mlcairoldacm^.. (rotSioo^siralaato 
mlaJmlcoSajlmi. oJoAej^i* «oojwj. o^ojwjaoMngjag-mimooij o»i cnjjaonj. ngjrm m1ei«Mai8'l<oto«m«' craajoaoi 
ffi«oo nj.-;flftim1 1 *b« «uotulajoroS csramiocncmTato ns&Momstual rrujn^mldMiA ngjrm roo».~<5au , \&j1.Aog ajolnjj.o* 
a-nHimrmi a»mflylajo«o., eoju/ mmAjmioMacaMl^ , i^^mmsnJs^ »^i^cmru<*u. amomna^actm^an 
(Ol^pijm^jiaTii. (BiDSianoi ojajm*o*3§liD5 tcuw^coioojltooiani:— 

40, o,d^ «nltioDaD^os lojm j\xnej* ( iratn^rjyuonejay^ oUjs g y^ ^ «*'•* b0j* • 
om^ (mlcflm3x»0Ai/m o , o^rnitwjo, iSi$s>m»>1eJ .> cDarj-j^mrno^ W*$ ^^ 4 y-^T j}*?)-?' 
A^'ia, rrj(Tr}j<9« ia roraujOJa mgjim^ ii^jaJc&^rjTmla&^^oa^o ^rLJ j i^ib . f%«i 
«aJoai^imDcoo, (sorunnon [ &^9Jl cao^DofiiOj0sKi8noi»nS (CTjjo.cui * td *>X ^Jl* 
mieirug^) rH©^ fm « mTrjo^ajajjojocoi^B, taaojoo nml&aim „ 9 r ^ >^ 
OiUcajjrmaJeMO ©c^ u a»gjp ACQrtftj, Oot^SJ^^tS^ 

41. rtjioom rBroL«feol£j^nc»aw;i5a9 «j&6Xt>©j^ej^* n>«aMo . !.£ <•»'•/£•« ^^ 

CnSoJBl n0S^,e« o cmfOiOrt2lOflA, W«)|0|mrt [cTOOJf66l« J M} ^*^ ^,^ i"l! 

trnlB» ajgyray» injai(bmn\<&aax>db] caJ06)tD>otD moA^ru^lgj, Cj{^4^(^J>^^%3jy 40. HsJpjr-j fiiro (mlcmaytas t^J^loJjGj* yLj^, froffianaos>ejco;gg Off>o m>1cftaiCDja6mi Uo^J om 
cmorao.TOsacoalej^. mop-ji oaacjaioitio ^lj mrmMtiA^, ^^[nJcuAtm^^^ tJB ^ a^cmoaiaj 
acAo.dbiĔJl, t^^l^^J* •*"> r^^anj^rulaciJo cwiejo^cro ^^ mltmjcojaocpj. rH»rucft ^c^sioj? 
cmlgy ^m trootAan^og 4t. ^ ^j tmajsroalejo fflcamoma^sl6ici^(mmotn?i ^ j^ (ms>cmfB»tt&oj1 
^rmlcrootjoc^- ^ ci0rmosjo tBmaoigA ^ L te0tucm6>sam,Tjo ©ej j.^ anosinnotm awdtj^aj., aj*1ccj>. 42. mn(/»Vjtwmo»a. «oAtjn^onjejBm sn*or3fi>£ mra^> ^^^^U^/^lJi^^^Wr 

toro^cn^, fijaJc5f^m^cximiffl9«a)raJaiolfmai3fim u . rrircctKi^kM^ ^*^ rf ^Tr' 4 ,<** t'1^i Vjj 

ttwamaawKn» «1^0»^. 0j%? £W* <*£« 

43, ^©twhnaij^ e affl0)1 ( e«i^ [ © ) <ni^, ei^oojjtMj^&oo^» '£p' '£Zx a .'&* in» 
«laioa^tworTA, ront/Ti oJtn)a)oa3J£ ojektjii (maroo) GOioau^tTntn^ggi t .. , p- .\ * y ► 

«awregirt «ujm^m^ Oj>^> e^ 4* 24 * 

42. j.__J Ui mloajanaiocai» mof&f^ajggGB _v.^i J> ^oei.tnom^ajra^ejs amroi aoLimmosm uJJapk, 
tamcTOsig raraiis»ai1(9eirm ^jj tti7tTjV>(cB>ai» msjaroi^i&ai)^» oojcgj^cm v*jViJ s^mltjo/itco oU l , _£ mt.0 
tnimn&josicm dU_>l 1110.3« £§& ^ mmrucatMers^ ^Jl ^ij» aajamacniolco) odIam 43, ^ jj r&Ta*>t> 
SHleujjB isajdjl^odja, truaolojoioo jlj sicuooj^jyatn^* ilMl rolt/o^cniojoaa^.» »«m>^ jytUjsJt 
G^aitcoica^gg (cru^t3^a©a)0CDj-anj5TjB6in_j§) Aoro^stiBglml eio-igroi^roiorm «»4 fo> ntrta«oj trucoYWro» «alttjjjanuooo tgaraaos^ naja»"(o> trooOTt«JAO<ociwlii)4ma£fmo4 TOooscaDgj^ oajtoj' 
ojoc* nJos^esi; ra©ru>nco5 .o.ojT.co^rijord tuo3J£j. «nlrtinm^ng iiutoYli-oai. «prrnjjjiuooejaj^gg «mj^ rail itaosoom-* 
(>|Li. ir- i : :- tljrj) mja» aJOnommlBriSo wjo^ro^ aramoaD». _ ^j_j ^ ^ ^ ^ ^ ^^ u j^ ^ ^ ^ 

Wl : .M (mlDroca irumlAowoaiUBl fiQ9«e^n»amj»ntA colHraagos^ nOjSi-wogjs <B9*ruano^cwa)f»TffinioAo«i»i 
mtkus^coa^icinc*. mliro^ ^«1^^ o>l»°^ia>»oo*, mmj «biol^cmojd*» gimaaao^mo. {twi-; 
m*o u rDe} m : J;J| _ -I Jjirlj JU= _> _*>• L JL> U* U^6 jSLb tfJi5 l ^ (t^^&ni^.mnwoogosj, rmjrointojojJSj; {.utu* 
rormr^orc* mlwoogoaairii BBm i n >_ wla^rUDsraJo^^ ^som^omiiint*; 

«o&joon^em mj.^W^cojj;. «ruojjirulnS. (rtrrsmiGnjsun:) ^rnil ajcumsjaca e « runmtcor. ^isinwj» ojWwo 
^rm.. ^jlm A «^*, ea^nm, m^\ ^ m ^- «^«^«0, id^MWls^^^wn* lijjJJTtMnwi 
nffn rjj^^U l^.^on^,^ «^o***,,-»** 

t rU™iM^W^ ffl ™y.™ M j M ^jtart,^. aM ^ aWMflj>1 J «n» iD *o 

™ mi ^1 ft m^_nl W . 'j»W ^. ^rojli^- ^m>. (fib - cl , _^, ^ ^Lw ™ 
«-fcocraicoiorm<a)OCTT> u «0^0004 rrom-ltnmpjool <uej cj^LoaJwoii,, in^m^aas saa iP J l'> • at^m^cai^roociJtOTi 

ean** «pji ^.owB^owi «mToM^otw,, mnejojnaj.ga ^t^m^mm^T^ W* J **®** t *i&Pl&& 

mR| niun>i a oi900«njyl mj^mr^mjm-uj- onAoonjndWAW^ c^ojjiomjo^ trumi" «ojmsoiljyl.BiMj.i 

amAmlA^-M»^, (rUAloaBiaLonm a »Ofo)o« i 'JiimiruDc^Doa,^-^ ^^o^^iSirO!^^^^^ 

■ajy* mt_bbg-iok_,«, tporjDAJAtwi. najQ3> u mt«Ti. raa<mnmi toJmnaoaj m^ ^"^i^o- ^I^Ao«t9Jcm*tmo3ffl5m , ' 
(fcl jJJj lfc ,5.1) ^m> a [rua^. trucru^ajn^rmroi,,. /r^a.n."cniBa*5 ^W**^** oriJi)^^»^ 

^oi<oocoin rrot^* msmH.ncaojnS «olrma.aj, Iru^n^rnSrusncttnorJ roormnro n ^' *^ ^*™ ^**^** 

onjco ^omiomi. nj*n cuooi^gmjoc* (W.tA^wo.nm. ojlnuKnmowojoo ««Ll A * fi™«ffci B o^o- % »**i 

TOmTOn SoBa «o^rusicanB* «mnaitunei run u *c **J** s jj- u 2949 42-«iv4i w 4 n&f «oi 21 wotolnsl** '««mn ^^ 1,^3^* ^™ram1<K*n «d-jon. ^40,0.4* ^„4. rUom-icuartlmiwTO^tusnln tMJrVl GaJ — luoaii. «jos .cy, occkUm w n , "v "*" m1t,m SH 0( >'> ^««"Jl«0J.mj„ «onnlnc*, kmM inm^ 0m4**1 

«niajlnrto «i«i-.«l«,o Jft ,, ^J 2T-.T «™«"6H>. *mW*WJ. B-MN^Moia^i maaJS l*o«.^o », «cyo 

■«««i-i*,-!* tWcruWlIl """"^ OTl «"».*Ho J *<u1o U ) OM ,o< n n»7« 1 . na « n ,i> W n IWn - 41, 42^1 

wjWMo^crr,, . , «Bia«,,an an J™r !T ^ ' E ffl,,mM0 ' S(u »i m *«™ , '<™J saaio^icm m annaraac» 

i io™ m B4 «,fflt mijB m .gyoMej.rugOT <u1oi«, | y 3n nosm'-^,aT> 4 *i 3J e^rmlpjwow». 

-*«i ^i (0 2;^T n tl (0) r Bla,a <nionjDn " oaJ<a, * ,B, en * " nainvi « t — « (-) «n-* — «» 

»a^T™!t ZT ^ . a * a " l9JiB * oa "* M * -—«».»4». <— (/£**£ ^L^JJ., ojIaoojo-b 

44. mraej.oooi, o^sMworaojnm ojtf1n_fl»oj1aiOcW)1oa2;o 
cmorum ojlcrnla^ oroatmocojj to^^oAtorormocu^ |oej , mraitB» 
fffl«s>c» oBldaiami i&osm^rtn «aajmjroOTmlaA, rawcum njocajjcm 
cmaco/1 m*lmcft«^^>OCTnDQ : *afls tmlml^ooJOce^mi cugj aioio 
tjjaj^ • eoerso? I ' o^jrno. 

45. m1ft3i(tnm1mnimm«, (m^nTtojsin.js, 1 ') «^mrl aosjtiI 
fMi^nT>o_t(00<!0) mTeJcaHrtA ijmsra^ociio [mroi&iUimTeKTJo] (3iD5<a©(m) 
(Hraojm [njara^^os^n-jSjcmimacoijjO mlmcdeAOCTno». (iramltssi 

^gffiJ/Bjo«*«o6wm) °^ 0aJ iS lD0Cfl ' e<Tl i e^oM u S1n»iEj^6>5 tmtjaj<a 
amo<flacnnmosm D . ojlcj&JCTulajciK-i nJooj> B : *mTw^cQjmocq) a( 
(crooifi4Jom5) mn» u s«fl«iOfD, «ulaDodiitnm^ moglmS roiemas^gojroi 
ocmaDia, cm«m3gisy5 cruJcrait&Aosimcc^o masa^ssinjsjjmTmlccycu 
ceoLcm.' raragjol (rm^olasrarm.&si^:) mJotj^iuaumocai^a mrat<9> 
ail&c?a (82S«£Cj1c£tt3si<m) mlejmlej^a^^cro tnjO&HccoTejocaiT 

roliosi^o. 


** .» 


44. «I Jlk. oo «I3)fix» <TO6)anni oJslnjnsnileio.Banaoiio J ui oarmoioilmBajcninaj Jj^, oot m 

a>1o>«> &0BT13», ml «aosiiia |A tt imotu* ■toaemym iroojnuroajroiltao v lij| ooi^ ^ ^^ 
mnccnoaDl^ > soarso »^. Ji «wn nssral («nlrolajj) oajo^olm^ j..;. & ataj ajoro^nj^. U : G *»* t#. tx 2050 «-™i* «H«« W: 33 

46. rerogjOrtO^OJlm^nj^cwio), raraojorra mjnj^orojlteoirTr) j&*!f£Qy&\Of£v Q&Ki-fi 

nmcumnmTrucu-n nnBTn ilttmiTam.Aa/lnmir* /mAimi miDiTHmnraT *r**y>*k^5 v ( f • »_j,n\''< >ii U VI»* n$s><mora oj$>m ojtf1nJl$ai1&J0.s©1ocDJo (maojro ca>o$xmara 45. Jjrj m1co£0flOJe>ra db06TTJ o ie>ta> o ti aojcgjo» 0j>y% raraojro (nJaroc/^ljyliSoO/ysimwawcaT 
ijJo rmara>1©»itft>, wrartnlcros^itjTOTj ^oU mlmccpanj^ojraoco/1, ««9, u ro>1 <$»o«rn1 «^ O cmajraooj?1 Jj]| ^, oyj 
co^rorcooias, n$@1am1a1(rjro>i uj>i carDmroamo.&^, ocno<$o1si<Mi06r>a u J> ^ eirajj (rarra.) AgmlaS 
(Q,jn^1ca>1<oT>) <& ft s1 ^ aeoonj^moca», eiglsroTOT ly.1 ^jjt J'j/ ojltojcrulgjcuto fUoto/ « aj-*** tf ml 
cjD u *ucojajocD>jj4 mn33 Sfe«iora !jj_i ^jjl mnu l '56lnJS^^^ral^calOJrao$^> l, ^^il cni£ramg<oms>an, mjJcjoi- aa 
on6DT3s>g ^Uj rmsoegims Cpjjcra>ifi6i06>ra (aj1§jyfl>osjra r a:^s^*fru«(tiTO)<n/jjt 3-J3 ^ oJlasaa^iraiinw 
glrai ^MJV1 ram^o ml0T> u cucoj(tiO32^ a fDT&l*>a>1^hO» ^ 1 * J ^la^^lejo^lraT^^* -i mlaj 
m1ioW tm 46 ^i o^Li (tJT&ojra^sTBocT^iral^.cpji^ «yy ^ ra^in^4«jrao^g1o^irT>a. (on*nu.) 
^jj^. tBT5aJG>o mjonocoj1fe*> crn «i uj> o* (trra^onj^^njlm^ njj^ooaa «> j^ ^ «Bj=joaoi rarajom oitf 
njlyatlejoaaloauo 4 U njjjnno&JOJrml&j j._- ^ «ra «oAyjaj^» , oj*1d>3* ay»r njynimaj. rolttlimm.. dhgjjj ajj^iurA eBonn^oroiWonTi, u/iMJAAattil a,^^*,^^.^ Paj^tA •^na^irm. 

mjaraji&ajoawisras^, , ffloAu)"wo*i«a)v^o@^ ojawtj./wo©^ aj / 4jmo3£awiii<a ^uwl^-mo»^ k*»jTt*. 4/4M 
«roasi. wi^sAwnjjiTADtDi^ mmjj^oiimjit^oacaTKTm ot90jt>j«s «Attoa)*8io*wmlflfcj«* - i eu>0>*»i-mi V» !•** £ 47. (eoran^iora,) sra alaicru^ aj6>rmi0T0i o . rojcmocD/i 
rolsnsoo ro1SBBg 6)S (D^lrarorulmjj graroirao ft*utj£ aJlcio; 
(<tn&(m rurroo(DT>) irr©fm1ro iTiTo^onniajls^iDlmlcm^ cojonrarorai 

ra>soJ o0 seneoAcajigj, atMnmm alojrru., m1«naoa^ ^c^iStJ**? 

cpjooraTorai Mwmmftmtmifr gmi mm&mi mawmoni *^3\^<yj53tt 

cn1aiMu)ru o [^onmlar^ujiTJTorlmas cruouj^njicoj.l mej, iJT* v»i^i» 

49, (mGTulaccj) n^ml, raracura (rararucoemlgj^ rorlrol ^ .. 
t^ o aruo^coJODm>0) ) 1 l D5 (ajudjjjp§): o®rri)0(D| ( cdIbcto rtiwaj ^flclij[ L$\j&$$$+ 

(awm^) n^^lsj^^os^aj^^o! (eiuou^) g^. flW . % ^,^ M/Uit<i<tffiff\< 

moa^s oj^oojjI ffl ra .ora^o [^c^. j ^^ *^ »^ 

rarDjcnjjalnjlajoioa mracuoSi mtwni^iy . m^rto^ooiowij. ; **i V 

rmacu^ «wojro A8 ^rasDrar» mjcM^^rari oojajrari ^^^ij^lUi 

oj ie j. oj^ co>W«co) o snjoun^ 4 fln eojft-| 0aJ o f raiaooJoc» Uk& £^&s 

mwi cmwHMpp^ ^^^m^o^i^io, W ' ^2J| 2901 4a-iro i; w in0 : «o;25 «w—lja.wa.j. JS ^ e * 4 orrt**^.. ^m^^,. 4B> «,* lS 

Siiew-}M 4 <mim 4 ._* ^ojcS [cuoocn. 0a jq8 im i; , U jl tempartmpaa*** Bl , a^™ 

•3 ^j «bojc* t^om, 8aJia4 *o, 4 . «^ohj^ bU . .,. ■ WIJISw:< , imiUtag J™ 

•*Ri> 4 «»a H <» 4 . fl ^ gB4 Bw,a'»i. J^ ■.«» n^j*^. HoJ<a4im4 . u # ^^ B , JiJ* 
onoiw» L* am»i» taMslcyamaja) ^, Vf cntojraaMp, mam mcnwmmm^ - , 

(li<nsn irrmEm 4 ' ' ■/. 4 * * sU "' ojggajmosro' mKinoawuao* Bran*«o«r3> «dwarooo» ojjcTxmw«n^Ej B m1fl>ouK»1ej tO.yl6Toraiifjj.iB 
u^^^*^ ea-i *uff4.-4iiam1<>t» a,o OTo ojoaj Wo*»^^ 

lOpUM^, ^ ^«nta^-^oai^ lai.Am-uil^. -WIop^oi^,. ia^.^ ^1^ ^"^ 
^TO»* B3*ai*«ma ( cwA&nkl** *o°° ^^^^ Kmlaja^^, Aift o «^«rtm-^ao^a «nla-ir, ^ "^** 
Bjunlaajocm^* m»U(«a««o aooaAa^&laj^oino ouogjimo^ <&<5yi J . mjjanntawioj,, „«, ' w™!«*»$tro$. 

fi aguoj . m-l^Ajawui, MmyraOlAi^oian. msdHi A m) c . ^o^^ mB ^^, 030«^. 1 "Iln^r 04 *" 1 *** u t ct sjj*i>j»tr 2952 &**ip*im mm 61. anoiHtwHta mmi^jjamosjj- «nfi>m>. «a^o^mi^cnJo 
*f\4M&i«r*aA*ipr>an$j t oouocomo mra5.feejoacQJO, rniosi^je.1i^ 
ottj^ mnccj^smwaj^OAyro^ml armo, imaejabltoo orcj s|ra>om 
fwracaQj v raroagan* iHwaiSKda imsm^ajoaCo-ja^ra» t<TJ&aim a§t/oi' 

■M^rmtm^ a&nJOujm« mraSa> <feaeaoc<TOejofi>m>. m1(/o u j-JQ-*a3«?> 

mroajm £rm™rrjo«rn < \ iTO^ocuK u era>mo^m w . X** 'J]*V ' 
^T«" '«& o 
«r_ "— r 61, oSW gn£j, §-reo_->ea>1gy _,_.' ara^ajm^mi^tTra* 4_Co* mKtuamos^ mjomjoraltosnni <_i ^ 
gjonnj UjVl ajr_n g -a>i_ (a^ouima) ^^Tggjo^rai t\jj &j\ <rm6>gy©jHra3 mor^&owm^ (ajlcml^ ml 
(ttj^ i_»W- 6MDJ ttiocB)^«9 J-.>ji i-rasjgjB>TraS rarocoi<£>fiv <G> V_t_.j «raj e ra>6>tt) ^-ji i^mrlgj asnjouj 
mo mfa^-3!^<£fa v_l raroajarron iHrom^arail (auumral) taJr&orao *l__U raroajm gagcral-sartnra^ Ja ^ ^ 

y-ajcojmoca)^» (Biwum gnT)ra>mo*fe^cna .X- reiBc/x>(JJt3 u 6Tuimo6m , c_tfi-fe o <m^mQm06rn u , nJnf» w «i>Jj*'' ( >-^l ) ngj<TT) ojo*90j aod-aouliuJ 'anJt/)« cn_ -_Jm mtoa<«> --i, njro) a____ bTUicniDnl-Mti-b, _w?i3oti1 
nj1_»« *., m-j<_-OR>J_ ) --tHB/J fcT^80^«»'>*i>JjA , ngjtmlcaiolsim-cu^gg r_T3Aio\D-oag1aBJgJo« gfiJOt»a_n1«-Hioo i m» M . 'ttdnrolgiai 
ajnt^m^mitiW)* (jwjj ji itj *-jl). «■£ol«eg njnn-ttwj biaos^oto^* (Li j-j') «Q fl m ,DC, <fH JtXJ1 o&| [i-jaaKJinaagiiB 

imoirtnj»i- gimlr&mlm-J, ommjlEjoaoot. ctTartrtora-n^la^gg ti/no u tui^j gxu1tcis gagwj^t, WBejOi-niaJtalmltmi 
ainjimjamottt»©» mm^iA^i Pjal^cmrtnj 0®^ tnj^o.iiajT-ilcjot-ulEal.M^a.rmotm 1 ' anagjDnrjj g_.ii <unj<n_ -jKum 
onjo^twl-Hs^imnn . 1 

1) o-njocjjmaocyis» (Uj) ammjlRA mi00m%mtmfrf tnjj^oTOj*!®^ cmi mj^mi-»^. ^wto 
-smmjlrt» fi** r (j-JJ J ^) *"** '«HD«*° ■ m fflF'* e§ «ntm* g^ j ^) «g,^., ♦ W jaJ-itwwi1ai rmjmlwi, 
*0*m1«.(i3-j§ o ' ( Jil J «J.) nfl)nT» Q fiiffli^3. mmjl(mj) __j1ajon_joca ojn-JB0O o «fiTnj«., rroou>o»€ro_iQa2rt 'g«laA&' 
( f Ut <mloojo oroKjmyi^l^t.*) ^^ S^uOajo*£fr«. »tmjooo% 

mmjl (*»} r-j Q icmflm iraoj_» J m^o<_V)-*.fl l _ mjj^ u maj ., i^*ja^*niu«»n«ran ts^^uaokldk nnpji (ax>) A«ild 
onrtnoB* «*-afl-*a (o) («jrru-rtnoajlaj c™j^-mwBfi V P o.m.0 (<ro) mmjlocai a^ewiBiai»! malm.lro. jm^oj** 
©ottnoanmi ojno^i awi&lc»^. (BM| M ^nT™«ro'. «oelmjjdhgl^ ffi **mi «aatfK»i* e twt__i<^i»a> 
*«mr.o-. maul a ^ oOS 'fl>^^ -. ,'tTUjaj^mai ., m^l^^o^m^asmlttamlmr,. QJA ma orrU--i«-. u , tmatl 
toomiosattn^o. ro l A4Jo . «oia^^tn^soo^ltol^.. «w*^ ^^0«,^ ^i^p m oiaji «oo^iojI* 
av.w^«TW. «loiBitWim-lomo -S^l^o^, ^u^tocoi^njj., a Ufl a d ^mi [M «.lt a 1*, J r.. Sl c»r -.-^ 
rMM Ma au.m MM8& . (^ ol^ o- jl) ^0(^)^1^^ mw L^J^ JiA 

( U-C V / ^i aJ0™™ m Km^l^^tmo^. ^.«0*1«,^^^,^^^ 
^uotml^. «icruo («o) mmjl^oaro, «wo*^. G ^ mm#vH*. mjlaol^^^ ^on^^, 

3) too e c ^m^ m m W o ffl ^ ..«..* 

minjn (om) ^«fOftitVtM a E*ra1omcD; oSf | ojnn u «>. ujoruaA, fijt,n A n a i m .i *, - ■ lt ^ 

•m 4 Hwu miejo (m>) m^ OJrm u Ctt1^p {nJUJOtn :tJJ0fi&»* r. : E «ud Ut- «r 2B53 4 wio9 . m . 25 maqnoa>3ecn v OJlt*ie°tJj oji4mr* ™«,t /™.« 

U L -l f«a w* ™ ,1 '«aMonnafl. ioft flo« i otM i . 1 tJMwmlawj. njffl rmn .wl« W cmaOT>" ^J 

*'„*'*' ^ "» m iwo«iaiaiO«- araojoS fi«gw1*«itmmj nnsagno. omjotwm* m<oiA .) nmtro *uo*i* 

_-„, Mm _ n f . m " ^ 1 * 101 **™ T»i<n) m1uMiflnl£jAP3coi^ Cl0mr #£*> «am*n1<*»w1m1rtnnm1toS^aj u PWBJOnolflJlffi»ffli 
m1tm omralgjjag a*uou>ai«caca ej«lMnirimi «JL, ■ — «*.** * « , 

«11« «oAwWw ««o„.rl ** aioro A** "^i (WJlAiol-i^uaiDj. «m^^W tm«u> o af>a«ii ., gKOOlnro 
flJ«Ti1 <J * '^rruorairt.eioG, n$nnw1 ejjo AOB^toatmraii «ro o oB 08n v mo<Hj«»<fl pslrum- cnariA cuoti9 

o "SJimi aw «a> mlaRSTOoau ora A.oro l ioioofmrmj J - rar&avroTin1s>tdo mruct\>oroojo.ifc . nuj^1pjl.<wro. 
mtom, mWnJWmow^ t^ruaS tu fl! n<t> &mmo& o 9 *Sm'\w>m lt .mHm. (jT. J* *lj <m» a mTo< ojajm. <ktio«h> *: 

52, ra»tn_i<&o l Bof >nrm, cnom^s ^mcrjj^ mlmaoi A^l/*''** 'yi-l^ ■ 

eroj, (mnatmw) m$vf*mjnm [^^ai] moo ai*crtffj *»5* W4w^ 

miniAlcojlioTiMcm^, *A^a>lTJ>ofiaJ u, [«ojbIc^ijo.] tm^eig, %Afc^&# ■m/Dmorro* mjcoi^ajlwjocnj. rmojdbeig, iH&tmooomtmi, mlm^ol ^ .. < y ,!,(,,?/* *i # 

coJTjnoajJlawmigy o^&leja, «rarmlam mo. a<© tiu*at»wMH>1 U ^ i^fV^^ 

atf ffl1o» <n>>,; (mDcoiiaj^ejo mm» «>s troslcowioitoioniTjlimlcmi 15? ^U^ti? 5 

coo* gag^l^crnajA^ mo. mo<ocj> u toa<o<jom. mtao^cm fc \ji!i<V$3 $**£$$& 

<Tj)Dffm u . mlcm^/ucojoiOtn^B mlajj^.nnsKm, om6in> (etojoajo) ^ p y.l| k H|V 'C\'\ft' 

cju^jBg ruofoita>1oai,*<ojj aio<om u marotj&m. mraa f &j j cn>^; Oj^^^L^uI^-^^- 3 

63. cHTOcriwcTJjrcn^, <m$i&oumag\m)$gm^* t a^m1mf\ej^ t^g31 #i\ J?1^9" fl l* 

gyatmjj» ctjjotii roiottJ >j txi cnmBgKoio ogm o oraj fBWgjooj>iaj1ftriSo oJarcn ^ , **, - r/, v^*CU il^ f't 

(oanaejaa 41 ) . rtnrjgjol (<rjrao1cf2>jj,ft* :) wraejoiuijcu i^aej^e^ ^ J /i **!*> * * r** £ 

^otoijeoraoj turalsmmn^jjtmra) , o5j^>l5l^'^ci>5l & 52 ciilijO cari>tr)J<a.o(Oa(o>©cm lilJi 1L*-j> mlmt&a mo. ajttn u ca> Q m^A>1tjtflco1cfWicra Wjj stromra; 
nn u moo_nsim 1*^1 ^ mcimjjOS tfbgjmcojotao ^ja* ^_-J"u ml rtJ>soltm^fliocailrt.^aTjlej wLO u aoje[rj-j 
m u ujfflmcrao»6n>ma Cj'h'j'1 Vj o^rm^culuoJorruaj^. (i^cT0)06>6mmti) •ro^ .vw c $jj ojijailejio fa»roVl6KT> 
mo. toTj^lctojlml^ijtT» ijy raro^ inJuMtra., ©ouglaj» «i^ (aiarmijm^ejo mo* momcjj^msr&uom» 
«Jojcgjicmi c\jj i> mom^ogc/ol-iWi^cmaJco^M LiU ^ mamjjOS (oroslcoiociSmoroltoo mlcrra tf j|d itlrtj m1 
cojij. rm*s>rro oM(om y mamtrtaj# mraoAjcmjj 1.1^ J 0(04 ojormcojlaaj^ajj p^t^ 6>njocyocaM, omcoocoj 
d3. «1 itlj-* (JsrarirnociJjjTjj (rragyoaiijjOJl6>cT3c> nJOan ^) cojoocoiOCTCumocni oij*J) j L 4 #rat>jx!ij06n> u •Jyraj 
^uwoTagleJjjga^jj u^j^' j ^J "J^l^lsJiSS® ^' ^SJ ' «ramcoijjUai «1 Jl (Bro^o^ajlaoejaa 
6>LfP> j"H" ta^sD\mn1mi<m^, nJrolrjmml-jKijjCTncmjj Jf ^\ &oa^aB^ a»1otj» «TOOTooilral (ojrjyrtnotulsj om a>o<«ac 3 3«»a>ofiT> ta mnu1|;<ru)«« <»ojaan eo ^i^crwar^cm twcrto. 
mtooAl^ltol^crntm''. <»m n5a4ocA<> wralro. Nlcu1^ ojatTi <H^<m u tnoocucmo<uocaj, ^ttu"aionjlQc*o ta1ojmooi.1§cKrn- 
otjj toWui» mlEJ«JboeSi m i«n 1 '- OTrojj6M>>osna u tsrwnla» *«1ojm* crouinjo N^itn^oajjj' ^j^ ^rrojj ajaauo,. 
r^K^t^raawilmJ,., tiuo^aos* aaofiw«1m a . oajglgj. m<tl*<Mmtmo«ftAom^ l, m^ ' in_w,ow. t nj,. tjj\ an^&tTTo. 
cruc*«oii>w y cntaTOlo*Uit« *>ug1aj. *ofiT mocito B o>stflvT>m» tr^totAijAtiijooTrjrtnlatTAa aj^i., (ronnlaej^jj ttn^mwoan 
o«rjji(<ro) awoTjl^jcrwoiJj». **%*&*&& 2954 ***V*r*m* 

rm1m4*i<nj"ra1ra A _m1^if^^ nwoioJiOTaOTnrtitrmoRjTOi,., ojnn-j -«Wi^B 

walc(l-o™o<.s<pfa6m , • oro<>jciaa>«JODl roaolcaom —^lwjTtaorawni. mmloiajltTnij 0A> u _^ v so3Wri\ 0*^ aajBtwrn»^ 
_€l^»ao7> l_(or1d_ rnaijl (m>}-« BirmocrjjlraitnTlSj; <rajjyor^iOJltxflO Bromt<J^o*iTaonii mot<m» mcjB ^glw^tm* 
n$-m" (£1 ^t-Cl 4R ^t C»l >f/ *.Lf Lj) «**: bwovjcwj # 89 nj* <m^m>^ tnJiiipailaJlrol-Mcro. ngjcral»*!^ 
[oJnJaaJA'Tn4fmn^o^i<ai^ftJ• «wnjl (nu) no1ooto_> u>inO<»1cri, oejOASTRnltmi a^w*ma(Soi>a>. a_a>> H ajnmij3e ^ 
tnJAtKwiraa iojnn^(5iHl^« (TOoniJnal^o&OOTKl(Tji^cffaos3fttjroi<Ywaainra«, mi>«ja1«ro3>fl<Dlo«9® dtf» ottrislrai tt_*Qtj}, 
G -*''sJi 0fl - ,tT|1 i t ^ooj. ojlaj «n^giAOi ojnojnmiairajnnrtni sui<araraj6in5n trt-KTU"coW)nJ «*■**»£ ■JbSAculoi^ooa^cwnj., 
oo.j2ja.ftj, 19^ tAjnWcnoojcn tnjmo/xi«9>fmjttjn»1sit©o (msj^ro^ijDomrartlmi-mom) t&aar* ^oaiBm^ino^itra, (i>,rai1c<n 
jj-jool oo^: nJirujmJjTartsioJaj'' mo. ojnojolnjlml «80^0114.) 

g>ao. cnjicuotoT, fl»im) _1« foj toiraiejotnjnjro (oJnjo__mJ97nJ*1©aia Bjj9,s^cnranJ 1 on1 <8T<so»Tuw (o) eorio*a>i(rt 
ga _m1«ijrm t^rrvlo D uia»otty onala-u irsS jneralom _>ooo«S *om>i<oS (cro) id> JrojjOrji n1.«aj J reiasjaioairt njad^ciM 
«nisiwlauioii CQiLoo*ma rmjoj^riwiBgoaJ/lroima. oJlonls" ■maj1si0araJ><»4 n^^wtKramoaslwl^nJO^* ggrai^a. «5»(n>1. 
fro«rali>m, rBBOjlsicmi nn1oou>i.oOtQ>lQJi B_rjT> u _1ej mofli*o» «i^j^oujokojIoS a (J *iift<1o«d»o<nBlmj J m)i. «JMOiui 
slaimjnJBiilmioijana» ailalaej^oi <ns«ja1ojtrr> 1 ' ajltrejj. ojI&J mogitOiOji&ajBjs «_20T>* <majjooo<MlEja^ir«lo*x40Al«. 
<«K)«nj1t»mau1<7)1ci*c moj*«i£ ojrmj..,.* oosoojoco ato^ai- njoo u a»i nnisswtlcaiitni <TOJoJ o m»ajBg<3<^90««TJOTti«, ooli» 
(/>innav1«ej n(gA3n3vajom>* mjjmj^tocnoa» m%raouKn.Miaaio*loaji>OTlfOit^ omi, alajmj. Onjgonoar)* maj^ 

tfljroi^ t Q > w<i>jj : j a flnnnnj j . gitnlco&rnlmii ajjAamDtKm". ngjml oaJtSoj {nj<m&4M&r t -fiQftpVQ&a&, Gnora «asloB^ t*JJ0>1 
'* o Jl^Ji<«AoRBl<&lA©i i nn omi &cm&+ ej*1&J tfUtt»lttn1tai£j (TOOjIos mj.aajl^rcn". rratnJ^^liWooojlOKm «q 
««JBljtJos^oJ. (olr&ioaimliotijj ojeilay «coj/yosi. ix<fiiA^ooimi l OBOa»£0» M . 

«Mt>i tn-iojoaj^mi toJOJOaJ_oiJaj*, alaJiawmiaj. tTi^Altajimloraa m^ij* tn^rruo {{b») msml—iaami iMiinja* 
^ronri^i^ tnJO^orul^o^lSigg^- omogon. »(&i OAoajnjarmiwmai Ismo «nj1aM lJ <0PBi otpim.' 1 mo*inji£Of»jp<on, 
A^ o<a.oaj<j*mno<a4 tai&#iA«s *n^«m> aoj ^^moml^^loirrrjiatmnw., «JjtO^i.DGaan moglaej^ni mBTOijomjoo^ 
E^glojo Anoniojlej. 0*^4., oj*1 aoola^oinajJi. ^o^o^ i o&o<n.1roiOT> ftT>nj<rurf>taii»1(i>5_ m jirB mmoranwoajld 
oojeji oojgrmaonapjo 0^^ tml aAatilnjroi., rtmej 000^011 ^mlma^ mj.mjoo. aAS«ni. ( oj nJ y< n n ajaT^wi., bojI 
osa,'. oroi, toJrtnlAM^osarao, (O^ttonooialocooaaw, t^tm m u min»1<iK^aco>o ruasjorwl r^1 aJ tmoa>1mirm1feJ mm'. 
mo<,w>. lojojo^j^jnjj,.. «fM-jtf|* -Mjyr^rj oagwjlojnjo^i ^ojne ^wl^Amjat», (OROjodW t^itw^iiarm 
vrtu*WL*<i^*W**^**t ****#>&*&* mj A ; «uciujmHoaj «jjjjauoiDii aoni^iBl mrL «iojI» 
«MM^ M ^ . ^ >^ oijC Stt ^j * ^j % vf-0 iU A i) W ^ i5 ^ ^ L-i^ 
«>• Al&joarm^ <n1 tnjPol^l^^miR^ocn-loirrolgj — .TOLaojo s^ttonalajlrtiitmlej, ^^, mlc^An ««« -*-s 

oj^cDJlemajool t aJiw M <inom1^ i i>*rj«ora tfi i flJ ^ Wu,^. ^»1«^ ojlmcom^^iAwl!,!^ 
rTuoooj1aj1ri)1**iACa)o6n> u . * ■• .lij j-^-I Jj . u)U ;. 43. cro^ocDTD)3-(n)36u°03aQ° DMOnanttA mxumtf\ 3i m B — - w~umraa©, 89 — anmih (0^)bi a ) 7 aneKrBo cnoi0ftrrai1nfl. ^i — 5^'^^*^'^^ — «$ 1*^1* i 1, 'nno — m1».* _ 

O. 3- cjy^aioca) (©")) aaiQtcwn£ioanfi)rmtxuo«m {crormij»)! * .X_l_il itf./ 

3.. mn-m^jcojmocajio, iHjOfff>TfiKti cooo ttnocienjn sOouauT 

&J£__s ocoj *__jj J mm&a& t [nJan»tQJ6mLtnco'u3o] (w^oistlconiol ^_^&_$A-J_-_*\3L-p 
iMicmjj; colsraoo eai^a^ajlsiAos^rtrrai^ --jlrrm^^oiocia **A>'</&'t 4, (nlosucojojoay* , mro@ a)^Gj{ujm tJ Lornrm'>(0^ — a>amj6>fi ui^lilcJ «ul5-f 

rarasi<fl->fo8 — gcmmaiocajgja, ajls^siowmao^c&aj^.imsKTn, > '*f* > G_^K* / ' 
1. r 'nno-ml** 2. _-.fc*Oj anialum u in.m$mwt8n ^JI cra^^momj 3. ,!__* Vl ml 
tuajcojmoco-jj- momcmleKT) ra^aancmlrol^cno i^ #j (mnerulwlej^ a^ __jif_(ma ) c& oJl/sIJ <rfl 
WBcta eajiaolGJ^osjj^oiajocS, tWnal^cuoc^ 4. v.j mluo^cpjmocoj^o (mormi ^tJOi \ jmi&i 
Cc^m^LamoiloA, L^cn u u)anml6)cflo ajawmridA 1*4 maajos (rosjaonA jj gtmmnwawmiOTtttm tc 
-_Jlta u 6rmocDaot*v_a>moc-i), ccojjA^cmlmitmnacojrm 11 ^* 1 ^ I' "fljfmi luiw>«firai u LD.. BPJOTaniwn , '_^u[«xn l W <-»6i&__, , S<_8 ( to>o> u LQmralDr6o mo__jl__,a_o, # . ngj<ra mwn... 
1« *affliiijj(i>V»iBin*ortJ" '«■om"fi^a-*»a(Wa«mmj J g&imlffo Qtn>1&ju>1d^ wranntnjoai>en-c-> Aoenw.. 2-o* 

* ■ - . .W— m !("(""!". / . Il b _*"fc S .mimi _ i-i----_.__. n _ ^ajiioa -g_-a^a»-»lPfK"'™" _-^-w_,_. __._,_-„- .-g,»^-.» 6eEr «,,„« uu « i__i_ui«_m WWO ItnJOCQlcn3i__. tBaOEmOt 2—0 

cu-urtwjjont-* cfu" B ja-_ u smom' (tom^Lo. ( ^l _jfe.O } o^<rr>i aJOOTi-Ktn^, 3-o. oj-ucntorolroi r-*o-Tun_ U _- 1 __ ira n__i>g__ 
«U^oB (L,^ i:\ji) c-gjcm^ *Mna»TOffl*i- o-lw^ui ^irwn easwl^Mmjrmi aj_-_,^_.o_m u , anara, u£fl**«n 
-U i m,j**j_n_^^i^cm_-MOT U 4-o»wrUtomo1(* 'rmssg ^m^AAmao^m m__o )j eys (w>e#»flw- erm(di(-u)o_OT>o-m M * tt , ^j^,, 2056 **~**V rtpPty&tmtu 

t UJ* I J .1 ■ *1 ■ . 1 **mj. i^ v' - iJtoJTOW* . ™ :t j Q «-cUiejA Oiio^om^itmm,^^^^^ 

mmmi*wmm&m WWj{jBU1 mjj: «i»eittj>aflc« ?<* ^U-O f t ^ (*™ itnm*us«i»1««o miSDKURA. 
mtoruo hi^Mb »itJiaJu«m»M» toio£o<m") *fflcmi «JOnomHo1*iffi>i. ffinnoim B ©ojA ffi<oi1m u «ao^ojw^ 
mpn*. i^m A om* cailns ■Mial«n™jy. Aonwm., croa^oo» Wi<ft^o5 mrailo^o ms^lAOJwiroalrt^m^^^ 
miB^^^^wm^^,, flioo a aj««Bgia* ^ma>ejowm><oii- . ^^^m^^^imm^o^immi ojmaojjyo. 
*oi#9iB(y, wm ADOT^m? ro^«»a6 ajttjmRnss^ §injjj1aj<ora)lfla njro1owoiol«*)*amjoOo, 'fiotti^*lOTi*nfl , <n 
ttnJlM «wm^oa^OB^toOT TOit(7)"tD« 'a^tc/inYtaa ' *Jj<m iowirmoxofwmcrr> ., dfi^ *iA0iJji £§ ojlaj*fti ttf B A<^tn 
jijOKm» isoooomio^iOTKm^- <omcj^1ejo,w0nj o rm<ijio*m u : — 

ca>irvoT7»^flrt ojOG)1*aiai'lGft wraEjoao aJot» d m> fl : v\ - W «lj h - ■kjfUl "^' *-H ^ ^jtC 4W1J fif&jl tfl 

(mltrt^oJcoiooD^ <wtkoi <i%efl>cm1caiiij0au ara fl pj &^moi3> cm£: •{taajoco/l a>o^ 6M"U<eoW)a-|;j oojjj t<*>m v iato>0(1ftJo<{nj" 
rtrerm^ii^nn". ojraloti.aurooitKi^ajgnjrD^jDOtrn im»f0i1«m <rv u aJtofVla* AaDlEj.) mJJJl roTOjjioi snjjj0 Kr1ioi E^Kralom aJn 
n h w l ; j?js* . ijA* r) J ■■#■ &l/ j* J; (oJ 01 *"! ^CS ajaotmjaaHrta» erojj sujiora^moer»"; mj^&ajl^ooa-js «r> ooaj 
Aitninlwwrn Bgrtj> , \) nw^: oua^olta* (gcnJdhOra» ojoim^nnj; f\ije_ji , wbjC.ll A *£e* c-Jjj pLl. U «*y»** {""Rjoooij fi*g 
wl^Hj^nnrtji^ ironjcft mooaO^AODj*, ^"iJalranoj 5^*0101 JjAO^JjB ojajojjjjtm^, m fl e_Huicn ifl« nnanjsictao nJ^ao^wwjioyomi*), 
ijp^ lUaJmwog^eis «wueigdOTnlitii, l gamj J ro3AlcjrmoGnj u ' o»&qjm jjoojIcb (j>o§W)1^t>inj§1§ Q gg<mi pfljeja AOpjjbjbiii 
wfliUj. d. j^pjo^sucmo^mi '^ej^nojtoo a>ao v n0 ej u ' (ou^aajJ.&ooAjs noeJA*) <^B<mirm <., arraejooojmlnciGaiBnwBl 
aioo>' «lonl oJ" (J^ *j*i 41 jV) Bo^tmrm^ ffifijo1an> «trsj rBOcltaJorttraragosm* 1 ^£10 «^001^^0^011110 traoaaolsoalrt 
nyjlAto1 ( iKi<i ft: J i ^§48j|rm''. i±\ *\ 

n&mat&atu^ mJ^jlo" W iwm u mj |> (n) nJ^l.oaoslOTrmjJi^josiBj, e*> roo»lGirr>co; . t siaj<im 041)0 fflttO*aDgiJl 

«imcn^., flmRjg.my>il«o5o (TOmoalauai» iroolojjAaoAj.TD arairuatt/>m*(JDttfOimcai o , — cra.^m ^^ m^onoAm u m 
aniiat tram1aJJom»1n«o«» gfi an> mlitruajroctao, njlcutosmooio m^^jjCuoc» micKO ia toej. ojo^u, am tBoioorotooa,- 
0»roonn1ri»1ca firBfimiajiJJom(aotD.'roi .-mai^ ©a 04ojm^1reSm1cm o oj **iowiqcw1 mmp^lejOi&ojjOJocD ntiotolM,. 
iu ro.e»5»nio «oomjoj^, ara m 1m fl on»ejoon <u1e.aj |ffl 8rmmm) w ioornru flio(mroi u $Brrf>m*imm*. ornnm, «9 
(u'4Ti"U)« ot3roi m1aj^ a « cugpro gnormcry^ijaom» rmaoolAojjrr) eibjj (wm^LCjmosm", 

^cuoiBTjnaj tu>1»laj a^^i^\ oQ£^^$£$>$ imrdi UU oJ o D ^mnoj Q ( fro a JfJjS n J 1 aJo)0c , ) a 6 T Si ^Tj, ^^aocBJainl™^ ^ . U J ^«1 oD OJlCTOTtiy Ort>£ SCT>fifl e. in-KUDnjAmaaBl o^Litnocoio (m^gjAog njjAgj^a, ** t tiyji lu- tr 2957 7. ngamoM tojojo^o^ mumias nm» mkA «Ajgj 

ojaa cr». OKnn^a^Rn^ijimj. ojjAjuWAdKWiiBs gojm 

9 * ■»*«««««««»&•♦ «imlMawi* cTUJjnuWajmj 
«&fwsm" n^cmi o>1 Hroojoraosjj o^osT^t^ja/iraa, cnicraVj 
maawj^ (BtbojA ojocbjj..: ■croAaj*««»mo«» L^-wwo-waoeil 
aMtnij^ojca awajoau cro^ u s1^raTa<&i/mj/ n^m°. ^KMtoj/ ciujci'0^0*; ooi 2fi t ' l «a* ^t ' ' 
» r;" 1 


(41K iii.A^t 
~A 


7- ^l Uj (TOtu^agjiurmldBrmTgj .j ^ sws £Joj0aj<9>rrB« SiK^l wbjoj^ ra^<ftO©m> £/»-1^4 
tm&asoD^toim^olajij «uraloncruWjy, 8. b£tt «©erosKr), cno» mcrel^jlajjj ^ aii «»ojo^««oo» 
tffcw?>n»osHD, <ao1mfi»o6>ra b** acaj^.wn^, g<9^j j f3(&osrsjj y^o ^1fin>rm£O(U0t9^ca> 6jaKp; u toYtrol 
t&acm C(Jj^i Jt- nj^lainDOdBos goja 9. ^L cAj mT <eraojaraos aajoalaj^GKuanai* j^ o» ^* 
cr^ngn^JjCTnJcre l^j^j *^*j*-J rm^a>0{/r>«jT3@jj-) B^mlco 1 ^ JyJ mlo^cojmoca^a oaojra aJooBJj» C/k^- 
raraarsKOj crudoM^s^aJ^ ^^o InJraioajt/ooejj' ^ cmraf^s u sraxTJOca> rtifcrtHlui<T>oiriflfll raioojmi ttJioaaaJiPj^ojcw? aranjocnost eu»»itiajr&<9aAOi* emjagiim». m&gjjanjjOJIiwia rtW^na^slAco 
wi$nnj» mJfc»iQ>l.s«£fm fB»e1(n> B UM(mnn1a5, »»oji!M>fl£ mlOTi. ^molooajjtm clS\&± «WT>J > t</>a0*os6>gCB>j«, l e^ott^&O 
aoiHiaagait^ «oOJO* ooclStolpjl.ae^a»:— 10. (raT06>ra>) ml60T3D3i3o^ B^aAsjcai sro^ swnos^raJ 
(bbijOojo ailm&jy") ra%^s<a1<nJOJcnf)i6icr» (roraajcd) ; ml60Bco<3ti 
(fogl<>jj y s<Tuoocr>OTgnci£jifl«) oj^o^(omJoc*oaJstiB'> (Borarlad 
o-ioj a>oracn c cj>6osDSco)^«. <s»aicft g«mo«oo1co7lrtAa«^ffr>j J . 


11. rtr%&ofjT>tow»J/oTcm &&l aaMiOJ* [&1aj u roio] raj&mj 
crorolaJ* earggo ^OiOolrmwcmcucwmoACTO (<toqjctJ), n^crols^ 
m>snm^&} cnoa [iwj&pnoj] cn1(Dtfl NTojraocoj ai&y <oaSi«>ctTr<j)eoj B 
^ujjOPAts^tanc^pjlcWicrni. mwrojaaJott&i, (mrosmocrKrmro») il 


ofi±£.w 
10, ^jl! co^rowiscjjmosm* j&J-r m1t^c*J»aJcrJ ib%o«>1 j*ji\ s^iacai |yj, aroiOOTaglmo, 
ojlcoioJj , ojncmom* J3 ^jWj ml^osoa^aojcn 1^,00*0, (e^moataa^jcojjj» Qxacpj u <mj jl. i^ mMoYiRA fKxo 
cn"cnarsagi W fU mnsrao^ aj»nct^miaioc* (A^ttm^^tuoojj) oojotj 11. 'j^; ^ {moaalcoj 
oacnitrjOCTn *»0*5> mt^Minm^m pU ©ai^o >& erai acmomrj (raagru> >ol s>6m«fia 1 a. y g1nj u ra>») 
(wamicromlaiai *. l "-^ "«^ 1 ^ ^ " ^^i^i^ ruimraanajljynajj, gaiKolaj^ t, -4 ajontjj (m1<o 
^snaJojOCDJ) tooii|. dJi^ «»1<ua«o« ^jte mjsrac* ^&m*&MM)pMo& & pi+ •»ki*A/j iw*T*.jm» o^'^. 0(& on1^ «*««*«* n0<m*t«n >* <«»j i^ommimwlaj*) «^» w mmmmctĕ ■»«0" («nojcft). A^jajiAg&ani-, AoeJlflijOisjBfiw»J* LW"3 ^* 7rt«2fl y^LRJJJ ># 13. mlsrat»»^ rttwm1fi>aao (aJiOOTiA<s>0JWl<raflr») Bjilj» lcl jjill 

i«WQlco.'0<&£OJ3m», ajlatm, <&8>ra)1n3aaK0& aayol wwolcsuotooril J*^* ** "v*i**4 

fi>lHmi!^G>5 oenjl^mo mr*ntit.t/)an* cr>1ajoco oora(rmO«eo^ojo<nje ^JJ^^iH/W^^P 

aaKnO; cdIctoco (goajaisim) rutxo£aiora ; *sroHJBo*fl«£ tjff j^5dife i^ j>^lli 

jQtmlam ahlv v tjtnJS^mot\<mt(rf}aic& mnaa<uaflto*atx&I epjjotbc© ,41 ur^4> A^i*i 

(oujatn* mTeu<0€i^) goroVlK>m gDsm^^ajori Aylcoi^omoJrtKicoA HMW^^i^yJlt^*^ 

14* l ml</p°ii itajmooD^a otisjboc» KrmsTOgios twrylaa* 12. ^ ^lj mJinu-slaiajmaiosm ^Vi emwMng l£ oraoiOTjj&jo» fi j^ rnisjeo*» 
(^,^1(2^^1)^0)^^. 6wuca>"fln dlU ^ <fcpj & Ji J , & gla^cr>a a UVl> AOeil^n* mlm>i. 
&/,- L ml^co rruajorol ^ajcg^rm^ (OJtMoorjo) 13. l^ m1«jsoo .acaol w»1orv|3 A ojoci6 -•••» 
oroonnsm. «^coAij«* .^ > <mhid IacAo 040« >,/* jj «jlscm mlsjBt» eott^cuoo*? % J ml 

otkc* «uoco^ojomi. ^l uV wootmocEOJcA maoo tuol^sut*, tia.oocmoo^ojeKo t«J^1cbflj>»m 8 o^ 

«wro mni^(iAaAa>a«m» ^swnrroi-, owuAroa amaM^ *s<m1om fln«n*it* nalm^utmL ^«nJtn^i 

m «W- ami-m* «M (o) lojcnj^oj^ol^. ( .. ^; „ 1: ao.T^^^T^* *^S 

Ao«no«! *Dj1tmlsimflul(rro)flj« aJ i am ruo m i.: ' e^^oiCAJlnAmgKro kiojaoomojj^ 

w.l.^1 -«ai ^jt . wp, lv, ; v ^ ^ . , s t r« 5£j>j**j,*- ^y 

2960 43-nuj: mi^Rj u OjrtQ* «0! HS 

tujirmBT OQjo»*ojonft rtU(HDloj^Jr al ' ,T * rt,! * ^l^i&l* «ojjWctnlajjj, m^*rfmsvnfra» f ml mjrtJ^wiltinj^cm tn-i 

mmjnM^ ojirfb y rmm3CQi mcj3l®c&saja& ctj>s>cmi ££3$! o&Ms» i Ol1fl3KJo-2 16. ras>roi&jo — «Boat* au^r^l^ttTOimjct^jcTw.raraojr* , . 

InJocm^aio (c&ol cnluEJcon) os «aca> 6 , a^ca^royirold^a, Q&^\j &X$\ cojoasmo? ! 15. -I IjU-j laoojmjj (H»ajf& {n$<M>'i l n^ttopjs^mrayj «U j. trooJ6K«o m^lcisorimoroatiAmlcmj 
leje (W)»uo*. aoc/jo utuYi u! mloajcDjaiooi). ajcninM^c* jjjjTj roral6JA§njcflTjj6Jtm %-* tnJ^AMmDa», 
cu^^>°{aimooii 16. &\ ^ iKraiKgj^om^nJsiAM) ran>ajco gsmo^ltKcuo, croj1«&fo1a£j,o jjie l. «wajaa 
im^n33 g aT.flsi^cmnnj(oamTcm^ o v ..> sjnJerroaiaesjg, njjjLrajlmooco S"luU ro1soB6>g (mlsroco^aUnJatm^ 
«a*mo<&6i ( j J «& (TOlromsnrroiS^^o^^cmjjO s>njco; ro>4(oojo) ^Jl tBBjsrdaj^^ogej^aosnB^, nJ^L^t&riJOesro 

trujam» osalcmopnl&ciSo fljroo</o*i*ajo©ej--raragj, era«,w*fm©fm~OTOCToaeja mr&«a». ffnfliOAojr»osm u ^cg gpja 
tal-aj" 'cao.W (*jr) n^on^ nJCKimmltoWjm™ . us&ejonojnjlm^ Ocwsgjatntcm^ njoomonm^ «to^ «anjcoooj* ; 

(FiBcu»jrdocn)^riS] v slAgo^tn> majaojy&tag ctwuonBo coaagoaolownj moonajonJoauji»; ir^a^oa oojenom^sgoownrm 
ocoinjrn» m^rrootnAcoioronjraom*- iBOjm^os ojo«« (O^rnoaS atoiotm^., taijj^a^sog aoaj&aaajotcmtoo-aiil ml^leoj^iT 

ml^as&anjo, Ooj6n6mdj««>s sajyonoj tn>j1.^1^1ra1^*a?mofc«mrm*l caiBttrtnmjmcojjorai iBaojcujjOS miai n^oojoswmmo 
omotM^: 

17. roiociB ouroajt&ot&^smloajmjj cniosjmiocmlsjm cm^&j^ajo 

teolaoojo rffrofml6>m ^ejrust^cmcrmomtwmoijnjool fflmairt»1(o5 ^*0>»-\j$%\2>\^* 

tarooo>t0amJt»anvjoMtxiorow mw1fP^«»fii$iJ | S0<D» l ranajcra a<a>0oJd ^eji*^4^*^ 

mloamaiiTW^ ffl o 6Up *Oo«na1»i«rws>a ^#*fa!t^^»jrtjr*#A< 

^«mniDjjanmoitn^ O^j j* J 13^ ^»t> 

17. >*» Bb mjo^rtnonsjrjjotoim mraojaail^ejn-jgaroj ^l DB»njmjrtfi erotrcod** MjJJl ^, Htnojnj ^ 
^oloai acmle*^ 001 &■} ruroaidioroismlAcni JU eoJoi, rm ej fijocoj(trii ^j jb ruraajocitto ojjs>j b ^ 
Q©1rorojiro o Uj- ^imronncjaajl j»j PJToOJaa ^f a^Ocu» mnosrotmrjjcn^ (^jiUlimm^iai^oaiiajnjBj. m»«ftrtii«iJW4***M«™m»i "^A Rnjm-a_»g0ii«m:TT> o # sdtoJWi-ro ««wraldl oMOMej, mtuti ^^ 
r^nj1mj|«.*o<_-i aaWi^j m>a<m |gromHrl-_*«>rua arrn -<M> o «i ( ucrd*4^-N mn s/ 1(D ' 1fl * , 4 nn 4 SKljaT 'i ■«•Wtajj, 
nrtturt* <_nn1a*l*«._.flc-.-aajfm ot «rri-a^ 00 _•_*_- rtroojc* AjjOjTnnmoA^.. rraruoroo -^su- «41*0.1» jfl .wii) B «JajiBj,, 
f»/un*oi»oj »ml<jjo_u4swn plaiamosis <_->aj6 A^l^ai&itoAmi^mm^ {r-Jcn>lG^-_0A cro4- «pmlamjyooT _ui_j 
rrejmlaS «jajojyorj]» ir-Jcnj^moaj1^lS ggrtno_ro w . «mrroomwoo» __or-.o<-Jl(tnOi&t-g ©s aj^^WWmlBAnajaaj^a^^ 
o_-_ma<«&jo. (TOGDciAocnKWm 4 ' 'nJwaitoJWMrol-wii (iTO&a._o aj1cn ) __.w^0rf»1-ow»* 1 n©roo oj^oagjool oJoonim 1 , 

_.,_ -.. _ 1.- 1 -.-. 1- -- - ■ £j0nO o o.nJoo1^« <m ; 18- f^e0«rno__ja?O(o[OTml£_J3«ii1 ajgArorme>jy$ai) sroasig -v\J| * &J& i ***i 

C-yoocmo, (ffromio@Q(_bei§, aiac^joerannltid (oi^ocojo) cui-HroCDo W V* ■* r ■ jj"v ■*' ■ 
^o^nS-^^lcoJoJrTTiTji rm^g-ooi&cm? ! r^^ls^cnc^^C-jarocojoO-rno -$*-**?' tA_>*J 

(r>1<Rra&> nrroj^on-^anoato __t_-agoam.crm nj06li_iacrtT<in o ?i] q ^lA ^fl 18. ^. ji ayosHTnora^c-jamo (oraoago) ^, ajgt-rr_TTj,6.^si J <ri. sJJ-.J (B^BtoawajTinjroS, aa&j&om 
rarail gjd<-1»1 ^j r_Tftojcr>o<_-6>§ ^U^Jl J as1aJ0araT_ijfl_8, aj0-njoararno1.tf& ^p^, ji, oJA»fl- w cmflK>(Ssoaja aim^rDoem "^t-}3an o ajntn siAJsrA-j-JmgsiSJ-io-n aJO-uanulatsOTsnca) aeoooa^ «(-1004 <Hi_|0T-j_)4aJ^aj* _Uj t ro»1-*«DgAc»Mm'*, 
noJsrtJ-i-wag oajn ^j._» raiiolo-w m^am^arm^ m^manoa') _jw_u-j>oiti«jao. tBHymAa^^aAOsmosma&ai, &j_ui«j 
aralej. imih aBB«..fm, gmj (0-inJra o B3 Lru__.j-_. d o ggg ^anmo oro ooj.aata^a ro1_*-_^ r-_omtHm-_ an>«__ n o'T. a4 - 
niqi-avnoioroiBn_| C i 9 nuK&^^lamo aaaoo gjrmjoel maoa_>_ ^ W on-&- «n&c-Jt/_4__otB>l (uaarmlBj. «*» _>_uT o_o*_n>- 

b,j. ul Jt ^, jj dl^T » \j r JU_L( #? 151 Llj 

••^•««mcaso., «»4 «»#.0,1.^. E ™_» c cm m*mM*mw*m aoooo<ro Q *Ey. «._*, A ,ocuot__:1 

•^™**» *•"" «*#**"****• "*™*. mmmw*** «"«.inui^aB-o» «n**^™^^,»' 

«w»i *itm1fflM«i1 f.«m^ojyo««wii>l w * # r^cro^ <n>oro*.. iM__— ™ - 

-, -_._—, ___, „.„„ „„ . ^ 2 _ , jT-^___rj_»-t_, 286t 43-0*1^! mj^^nij" : itdi ;i Vto*^A?\MiXAni"* 
3s_r -^sras^ns <^« 


aajo, «»,0^0 „*. tomo.^T^ 4 l "« l«m** W» «.cu* ^osnooaao, (tuo*b A .oj«m 
^i-W Sr^^' **T W|W *« M « «l-W*W ««ni^j. 

«.j m ^a J o3^i i „ 1a( r>" E is i 4 2rr m i r' lom ■* - - i -*«*« —»r-«w 

20. mwaiA njo:o> crn : c njrama,0f0 o 6mn*>cS gogu&leji , 

cmlroi/nrtgj. 1 n^cra . mmnn^eimaao^^OTO^rOTOrao^ojDtmDOJta «1 *, iti'. ,Mw 

21. <TOtw^o-fmtJOJ(!>^a ^an^ro^m^oiJOtsijT oj^j aojstto . t ^ »*,., /i ,,i ^ 

m^tnaii* oiot sjAasijimmlg tmscurorajloco m Q o Q 6)<a nJls1a«ii ^W^C^ V*££>4*J jM-P 

crnojrooasrno? 1 OiSj5^45^*^jJ4? 

22. ( : wa6itmocro m£j) aJOAB, mwojri njoajimo; «amsjBO» ^ _, ->, A/ _ -. 
huirjh^s>s nJlfoio<a«?6>g srajj mo(5a)°co(mmn&joaaj1 .&6)«raraTm1 tt£Ql bj^ui^» £&■»'»' 

conro'l«&a cn> ; 6Tmsm3_« (HraojfOj J QS<a>a^josj >[ ag1ej^6)S(ajro1aJ^ Jji1(j\* 

6idw>sm v ) <ruct3mom</> u tOfl lnJ0ail^ojro o mosmV _•>/£»/ » 'tt <>tfk 
20. yi» (sn.ajro njom^a^. n^imj ^ji *b j ruroma,oro o 6m1a,c* Sttsci^nwcrwhndi 

oj, ^oi imaajragy &**/} VI «mlgupsj* (fi«9onl^ ojob©^) cpgyaaiin 31 ^l tmaroT^* mwajro 
*_t moo mfflWicofl(ri-warrna y_f cugy ttnco^maji JJ & ^rmloo rgcnjoca/1 ^ ^ «QfrmSA m>w& 
aAimlacn OjC-^ «4040* ^sls^^^^co^^cm^ojaoan^ 22. iJtj,* aJ««&*( (L ^n £ _,i.\ 
fm5OJfflnJ06i^ T oJOcsj.cf0 t+j VI mlosjcaimocojo ermeouoo _%_wra«nm1 i_U ermara^^ ajl<mo_M?as 
Uj> bhib cro^aocpjOTmn-uoca-l, sro3moro<a°tt>imo1^acn>n ^jji j_ flj _itt_rot>Mttioj© «,s ^o^osia-anoj, 
aE ] frrr3OJ<ron f ffl u s^anaJ03»1 fr*. rronsmo(8tn°cn> loJOtu1dW cfncuroo«m u , oroAaajoAco*tnlAgasn>* 


,,..' a0O3 «-<*.: m^w^-i tttao 

*!** ^,« M «^^w- «..«>««-. *ni3^iin«*i «rfurf***8*, ««**■"»■ *•■»* i^o^i^ 

rua-m^amlrt «^a* W j, »i,s1 M .M<iijfifi «n. D fi *JOW^»l««fl>wn)W. aa»Acn» «mwwro agejo * 
*j"r-^»"BPifti*ulo-*nao3«» nracnjwolajoosmrrortni ruomi tf t3>cuc0asTiV\ rU0,£WJ f mitiaoijjtu^ O^dtto^, 
nu .1-1.'- MWjjWMjJB «Mlnil,*, *a3Mm ea OTJjarntTOiojjj. *> Q s1 am o nUy-i rara.TJTO ro.<i5Alm>1g i sm J . B>™4* TOW ^ 
fi«jMl«<«9Cin u . wmi^jra mnbii^ nnlctt^ iwjlA»1«>onjflro m> < jny u 9^ca-oai.1(OTui1fam»fBi^ cmcajomo gotjui, <*** 
oijjtioot», Araa^nsA^I, m;au>3gi* rml^ooijrois^m^eacro., aiAaaraaj^. mJjlAtol^rmeirtnrTO» wroojTO <ararO)t,«>m 
l M^d n ,[• (v j i% ' Ailnl i»^. rsBgjortn^ m^ f3i1sirfc)S£rtTi mimJiDrojj^ ^Tnrtnoosmtm» , nraojoa onja^*s^tm 
«Myj* £-ttv7iohstti.tti. TrrjnjTi njlajrtil^ 0*05^1 siajjjO*". jWBrnejo* (irritiJOTOn @ugoo« rHToracrutolajosmORjo 
l*kr«D-u-l^^e3^i u , rtu.ryoo», oj iartiJifn1frtm1m7 c eAKDoctDdMTO n<Tj£jo mpj, Aarajjujj. , ngj^jo aJIioi» AO« tu.»-rasnEii 
mi.m>..'«i^(ijDrin l i F rulTivn £c jw. rcTBm^ruraToj^ ^rotadbj/mririotrsK cs-ogjOiTRDioJcoai., oj1qj &w&<o&oa ranRJOrtninJloo^j 
jji ji-Mirm in> njfi.vjrai-9.itooa'i» mj^mia^usirraca/l njrajmagjo. raiwin miraca.rtiro»,), m|*i (0,Ofaj J -raotfo>a(n rimoJonJa rrasj 
«Kin» (ttr^n j'rail m-.\_j^-t.o ailroi j»i rjji j_sgj. ajlroraiAora j» oojoj^^njg^aiacariral*»*). tTO{yon0 oj1ooSo gagua* »>arrj 
nvna1fljnm>" nitjejo .y.o.ojojj^ mi.soJl^Miw^rsitronruad nrraojocojr^jo^ tBwtum nnrjnj^rrnlnjysjjtTO dMtoit&oasrorTO uiralaa 
mwrij wrol ro tjj , 

fcjt»"io1tMA£jtt>5 gos) mjjOarcrmw rasmiraiOTiT tnJt&oroiTrrrjilOTl tBBgjoooi sjjirm^oJJltSsitTDi. 1) toMJU [/i»1 
tD'0onr>m»i -rtnMug)*»6 rBrajTjcnjjiri raiiĔjooni gogti>1^<rnPio/t(Ol©*0 raT&nnaiiirj&o (5K9i«(ro8 a\jjlAoraJ J oj Q BCHrT> u a^nTJi--' 
pn.jjl^H^^i^ eao^iaiorai, rortOloj^» ra-DOjrajjOS -u«SHit}j1|y. tBtsojit' oojo . gTioPSMJTO» aw&ltTO^LDomaio^ol DicoilrjjlS», 
oJni>i | i,»«flo«Ti , \ U) a> Q o^ir*lBTriToi o(j|Oroie>»1eJ * 6in> G>ciaaJlfO»tur>m tf LD. rao> noajDOtumocn) iromj^iejl^^ariaMcal 
gmwto-l^iiblKj enuoca^oijOTijjOaJtAl.Tii goojrt) Q ffls tuoa* m oaij1a»ra1a«o;notailra Q mi». ojodhu, ruTjgjo aajataKO^tasaBg* 
toiTon laj^aioirnio ra tr*JO*r)jQiiJni* oaj^on^gs^. 3) jD^lomjyoooJ.nora , coiRJBgjjOS njifBnjoJl(rno.flot>3 aui^ Q «>«*aflJ0 
raou.'m «ojcjij^oTirjnooj/l rtisrijti di.GnB Q , imnjiroj^mjrolgjjj ttnsrogi» rB»oj6ifo rBpmicooilgjj» t*& n? yth 0)1 oj it o^tJ^Kmltol** 
oio-ii€o>mi £>ni<& rm Q orm toJO^oruliK-oo^ggmaoTi °. gojro^os t^ild^olmj autjaararm u uj «&orooT»a j»anoo3J1ro1a»9« r 
oinrijgjjn m^oai^oTJoaiyD* o*>oJeJ« srjJ.iJtopTaoj ootcnaicioT) . 

j> & .'M pAU (flT>aj^*«* raiamlom^ool tai3Ei(0)0fD o raraolnjralaj) oj^arj OJtw»o1ooao cTflQrjar>-j» a * BtoJAooo]* 
(•^m-1ro1«»D(U rTo.3iaCTTy: raiernjog ffiej,MAog rE^raotulgj **li^rrn1ai o 0trDottaj0Gro o m>{^ iroejaaO^ g 051^1 aJ^s^oTJOTO 
«iioj^ raoolsrantui- . Ajraojo» qq ^*T^$ifl«rmtmi amolocmBawioii», rsratoiloaJo tcfras1a^ u iJ3omrTOj.1ejad cbdjo <*&&&$ 
msaTj.ltn1«1«wmKB> M . namniDl»*., «.»£yooa e fi03Wl^m o**otiwooTi <mvm m &^m> u mamm>l ^°**l™*& fiOJ^? 
nijowBinej- ^p-o^ OTJJcro* mlej^ oajcoj^ttn m omoalom 0.1,31 oaj 1 &anjomi j efl «co mjpsn* motraajO«Tjm B , 

trtjrmp&S (oJOJrSrorijjmsjoelrBS ^^umt^a^ sogammlmj nj B ' IBR |a7> ojoBl^Aaui», ootjajo^cjjlw. 
(j^j **£) m1qoHuj1« A «j.. rSMiej^im ■****!( ^ i^ )*a fl . 1 craojaro m*l$*mmm ^lej ay^lojoa^t^, 
ffi9 20-o. ojojm^,. jjoo ^d. so.uos§p <ro Q ; aroo^a.loej 34a. .oJajmDic, <ra 4 : oioD^ejloej SB^woM 

a ^ u o^om, «ojcs^ca.. sajraiosruroilojosm". e^om^ol cm.o^roi r^a1a1 o*o oroc^om^lart raSliiAp 
oj^oto^joljtji^ 010. ojl^aoi culojrol^trnanooTT , « Uli 6 , bb^^^ f ^a*^gwm|r***l 

**iOT>1ej. **: C **/■} ht* tr 3903 23. (a>«ru1aaoi\ fwnl« u*. 

25. mmrnm, mc. ww^ (£*|rt1*fl«J (WTdM 
<n.0J» i61S njmiojauon,. ^TOl B >m al .o™^ oa ; aram » i i <a-m>j; au^^nino" : ea: iio 

offl& ■i\\< LteJP&M 
-Ya b&$®\k$>6)t<3& H ;/ri? ^ ^** ~— - w ^ ^tjss 

« «e*«*«» WM8 (a^ ^ W 1) ^ U nrt^ ««^n^^ J ^ * 

cmlra* 4 r -W QAM mmipm wtmmmgpirt&j/m toje B^wjcru^ajcoo^m* 26 (^ * 
^ am ™' l-^*™ («n**a) msrusl ^s^ ^ «wjortK»^ «wumn* m laro * ^ m 
anjoo. (^maitd) «coom» jTUjT ^«nalsKn «r*MKnD Uk oj^ojwom., AeJ0OB , ^ ^ 
ajotaarm (ai^o&mocaatm) rura^ms *° **e <ma-n*jsa3a wutola* mjoaHAO l<M^< ma<ati ^t*Vl **> .*fl4«« m oi<m. oujaoa^o^^, , TOmioieS™ ^ 
OBW4» ivjBrftAiO«»loitro4«aim^, iruroj^oji mAowldMiromlrt.k.jaajj, eoJ a mnJ ^ ro a^jL 1 ^ 1 *! 0,a ' B ** 
«cmoTt^ «♦Rjo^i ojjiw i^ogj/m», e* aooaojiouyi ajgaa ^o^otn», « au»ttn. oi»i«<nKowlL, ajUroTT^ 
aj*iit>ldNiasflfim y ' fljnVej%<*t>» ojll<JMO0©o<iJro (ns«ra.oonogjm>^ nuttmitnl^sio., nffl.«V]ej> wrtft<&a 
«omjma^ajdt man^aap mn^©^3 1,^0*4**^ <"i*m1ar,.mlmi l on ^T",^,^™ 

mciAomAratmaom 11 . m*a«»W!*ei (<udjo<n)1*fl « omrr-waoajao^an m^o^oejuntoMo^ m,mii -I 
>iB»intmro>jj4 immlopaw^lim. ^E. 24fi, OJ^mwsgnaS a^^n^o^^^ ^^^, ^^u— jT ^* 1 "* 
ao, .radi^ra.tnartRl 8S'TB mnam^iong^. ojocoj^womi^^^orrorojocro^ V nnMD «ojlnMtdnm- i ^ J ^ ,,(/JfBl1 
oam> 26jj* ojAjmRJtmlir^mlo» amp^lA)0^oai m^mi^oiOA mB, nwRjOnc^ojljja owoim.l ^TooaDimi^ n 1 1 *J» 'Jj- tr 26 &4 43-m)^J W)^*o A »o», ^ ^ qj1«ocoo-3 

2G. jD{«TUOnr>"U, mmnon oJlmiorulocnos» scnOTBago§. 
nJotroroi cruce.^e. (eio-oeeaiO»): 'm1osuca>moeo;B eimDcra, cn*)RrscK» 
cm$>(ooa>1nji curoj<Tnrucar1ra3mlcrrao a^lcuoc&cucnrwro"; 

27. ngjsicm fn>^oii°Bl^j^KT«o«sonayaJCift o*1si<b> . 

dhorosrr» , tTOtucra ngjcnlaa mocjjsrocraco. mto1i,ftjaca>ifiiscmrwiosn> < ', 

26. itroroijj [raraj oJOt&i»] raroagaoimmlncSo fUlcficnoffiT<& 

fpno misnjot/Dasilieacrn em^ ruOc&j > ffloaa<foca>£. cmjco^, {TOaJro 
(raTO^0nf>JjOJla£Ji&«) msOTG"laco!<9®omo:£jo f 


c«'^ 
* ?• *.*-w 2G. Jtfi!j njnaraioi crucaroaA p; *1J gg(sruono1« 4.^V ro>6K&o nJl^mtKulacDOSi 4*jij <ow>c4ci g 
cnrtna^os^. u -„.t cnloauoniaocsjj*. srojoro d^ eylcuocjiJcumosnY' j^; L* ayisrat» mrajnjotulgjiojnanTi 
(Oilraimlcrra 27. ^Ji V* ojJOGhmonBOJSsrnowlGjA ^.ij* ngjeKrn cru^nii^sl^jijSTBnaolco) «"& nojrmiMi 
(Aorasmo) raracucra c.^ (ruyl&ea») ogjacm ocnto3Aw u oj<rJi»n^o«.,fflo*w - warootfcn« cisia»f&naa»«e» 
26, l|i.*j reroroyisim m%^Qa.cjy suajcgt^ ut U» rBronjawjntjliMcm 6ro Q ojq«&/j« «i j rdocAo aSl&ua 
mlAglioS, nJnniroiijSroaJiaooralaj!) ^ rjTi?>curooaaa><eso a) ra^^cuocraacusral a^^ fflssam,fe .>fl*LWriM-s^^ ^af>i a iix*o ra it3 oa^j. TOr^narjricoi 

ann». fmoe*nflmnao*i cnunomiuoaurale^. co1a>mlnn i o ft jorrr> 4 . snt*uonn1. crnnjT r m ) rawo&o dMW,, 
rtj-otctnmoca- aW^jsnj" cncnrt {„»} ^ocr&o nMajiosj. ffl rmlBcrM»nl a ,- aao.pn'' (jww-misiaM^,, «i»-,» 
n#m*BW fin™>*>l.. »mi^oo«*. ^«no** (*») ^ioj^ m*t*0t*pm «% mU 
mlo^^ttoni (01««-^™- (m) «rtn amo,, 4»oson«.in»os i nffloo cwtt^aj^oo* <„,,. «.j^. ^™ mi 

co^mlcmi.onjormj ^moo*., mmjl (m,) fflJjH9 WQ«>H«^ ttm^oH** wr*»^ ILwul-w. 
w^B^taaojo^OTttDl^oSo »<*os1rijDrtO<^Daiac0Wlroj.im>i jt > eiajay^roii , U h£ 1f+ fm*fim mwm**fom *** ojo&a*»**-!) ^tmtna^ t^lo^as ^aoaa, Et ™*o1.(«) 
m*™™., m^onni ^«mtm. cuao.. ««o^ojowm.mi «u^omioc ^ ^m^nmj ^„ ^» 

29. ojjj&laj^., gpaojgiod»*, gDoj m]j61s oJlroiadwoatoaa 
eroiocracruieuosoo).» cntsWj; raitstracim, irocurocsacaiiioororairjnj. 
cru w aJoij u sffloojj (rawLoajo nu w iuoa»s«o^m>) ©roj orru;^. J*$ij$m&r* 

29. J; ngnluia c^, eraiocA crysuaaarn,, mmiAi m, ~ I " ^^* a »Qo H3-tiu^: mj^ojna' «o; 25 

E2L 22T* ^* ™" 1 *■*?£*»* ««wfl«« ■ ^™^^ - ■ D ™" i waiKwcKj mnniot mwojlt^j t^^w ^^ *■ • ou^ 
m u 3 °\. CllllT^^r rucmo ia ;,OB ^ 1 <a>Loara.mo Q ije omart ojo«toidu y* li, gAnittoajao 

*m.i ^SITTr^?^^ - ' """'• 0mro * rau - rrojoujlm. aijinejowu mra5*i jboj^oti. ttojajjns rUAArUlantai) 
mi-- imi»*«ft«» J; J; ««n^BJ- asi*,. -mmAjm-iUi wiJJJm^ag^o» aaj a tWm u ujon. (anfl W .) 

31. <n^ (®^smwfr) tuntamy* «e* on^o* ,{,«i|<i '«M/<|,V* - 

(83*) rw™ o fflo« A 0rotflrtcmmDfis marwcnoco, a*. ajR) 4 o««a»Q C^ W(j>^ yb^ 31, IjSttj mraojra oJOcspAca^» oajmj"® JjiYi njTjCroi Od*o6TB £Qoao6)n_j5lfcj l ^aos>p-|g o( fl» <ia 

oU*1i* e3««J AlB^na J*j^ <a«» o aJ (D n±JS>030 (mCTJiy*^ QCflo) Qfc«A ^il^, (MTB^ rooa a «n3g1(Tfl 

colcnpgg _J#s onoomoaai 

Ahtbj^ raosiBtraoo Agirm^ ajosnnwm^ m^wjouj., (mjott^jmo^riTU,. **oo<nfiflflmiaTu, ^moem" moej^njtm^ 
mtwlAottsg* Als^wj/wuj.tDOWtal mi-tnlmlcAjaa^mKm^, ojfiOto noaja^nM^ruaaio&ii sw^ Aoaj ) no«fT>>' (wjogao^^ 
alM ^o^nMloAoej^oJcmaa&j* «a^nnrtronnlwmoroj .ruot&omlojomjl.&t*,*^ «amwl^^osi^jmim^ «n» oosuonum. 
*uj**&ci* mnmirBOSp 0104 twm°looaBtin>JB*1flfl ( s* »sm1»ejOA$ lODKirma^ mwcKO^njijHj n^sim^lej. st* omdooIo 
aajejojy troiou, tB»njOTro1rt-j1a*o:m^ l '?l baojhj» ©ro^ wwrpotcmjoejmooyl ojg-orm ma mjousiojoa* minomtis1ftc*o 
a ftra3 [TOOJtnyolajnni ngjcmj J OAOA'»offn> ,i ?! ngjm^owrjnj* aJOan Q <mw v . emlm^ rre^oaoiojlocilo sjoinjsi jcwnosm": - 

32. (oisofla<»>) (maojiTJDCKmo cnlon&o oenjlocdo i&aro^ 

6m u o McnloJoSJobOs^cmtm"?! on#njYla>sWt{tr>(0TQlro9 iroai *^k^ &£££ £$iJjjjjlS(-.iri; 

rai6i5 Blrul(Tnaiotfttn u coo {rorjjroaolsaPlrao coo*rai6KTo eot/il^jl ,*>*** ** #^«•{•.•«1 i» rt 

rarorjjrolroS oj1&ion> ^1&ira.«u j a>1orm ctjo« oJ&j ojbIaoo VW'Sj*»v^ 

ecojioB>mjl6)rij^»ACjiJ on onJcjjj u (mna>1aa cm , rsBJOJculi^ iulajco ^J^U^6^j4^,Si>3 

ojj&jora «a1y%p_i§cuf00ifiQT svoa*flaojooj oojRTel. [(Bioiri)1m Q *S$»44l? "" ••44'' *• fi^T 

ooj6m1oaio»imra7 u .} <ms>c&o 060^61050 <&ara 6mio rraojra ot^eu " t K^V T^'^/*^^'^ 

ran^ OJra cmcB>lQo>«»6iooo B(ijraiajfflOAi,cm - °<^*^^^^jci^ijj 32. p-l «Ttoj«&o Oj^. aoc73l<Mrm 0> aoooral ft<xi<a crn(»j dt^^j mleiooo oerjjleKTao «a^oi 
sm o Liy mii.fl«Km fl!>^1 a^WraWira ^. iB«»aj(b«»l6oan(rt ^» roroojraias aiojlrat 
a.offlfy> u co« UjJ:sjJ-I J »n0nrfJ<ft*1tefl«*>tfW Wjj moo S<™*nm Acw o ozu^(o>1ral<aafr« ^ && 
ojranrai lojlojei» ,>- J> ^lewDosmloray ^ oJ&j ojaojl&oo, ojal^t» a*j m^^iajoc.&Wj™ 
^ (TOOjmnojJ iui&ira U^ AJlaiora t>- Al* to eftJS «TO«/vj|(ajft), OJlcwjaiJmocojojra djji^jj a/l©ci6o 
otTijlooJo AO^an^ ^r fiflTOiramosm a , m^rawrn ^^ u anocuA o^^mnaJo^^Dn^railom^ooo u t c -Jr* hr ir 3060 «»-«»*« <W4*. u a>o'. «,♦_ ^ fj. o>-_J-r:*'_i"(aimlm>£ inj_com«inj3 njaj m-.-nnnli-bgj. _ommJ 1 1->JO--*0r>Jj j mTimo.rT» . 1) A^liwm.oj^ 
f*»>i4 oj-Tu^Milaj «n_fl_«_anVl-»i!$->_i aojo_)_-jiTv1m g£ mo_nJs1<»a.mlBn''. -on_o-j-i1<w^f>3--J£n>_ J <o_* gjirwAi^., 
*ot_i«ii ;»*"*)♦ ' *->1'"™3__j3i_iiV (iajru3AJA<rvjnj» , 91oj_-3ot_>JOJ-) nro^0nf>£Oj1t>>a3n ™m_,tm.-n«*i-M_n*j<aoiRn. „*_ 
_wi.mT(.(Ti* . .«•iim-At -na.T>^[_nrtO«_ioa m1nn1rm1^£_>-_^£<e*_or>iov J — oj_,-*> u <tj>1_-»W--->0---<K)j_, ^^i^^OrailmD^ua 
ffan4 c i(.t asA^an^. (ro-ol-S- 6^f6tn«Yim ro;_30-_-flT-TO o -, n^ootou^oojj, nJ(Oijtti-i*Ji*T-wn^- mfc<.Q^gyoao_rn ¥ , naani 
••otti i'i(«^ao<rn 1 ' jijjjKwrno«i_«> __t»Tn__-j3_>_-rnnrau_ raronjoAwonT!. inJiWj_-_ajtorar1co3, a_ro£ntf_,S)OJ)r> tiUOJt-^BrBm.^ip. 
ri_0_N_.l_>»t/TO ■(lojl.Tia^-rAi/.-or.t-jOajaejA. njDOVimcunnji1<oS «ra£jono m«5<a»£cro iromijtcOaJKDaira, ojro«*« «©?.* 
n*%*i. rTwla"_ul*o^OT> (TOm^twi-OoOoJoeji- rrronjm go§t«1sjinj--o<Ti- Kmcraco-M-lao-Jlroi oj_,ro.iau*irnfc->a* a^o-n 
e-om. & -ra-ii-i -Ul/-oW1.^1§___3*o>*. n^Tolrolci-Mi, amjoM^a-o r^tWnJMjnnl-imo, {njc_oro> u o>rara1oaio, mJo_jrfi».| fl| 
rn-ilOi-no _Tn^«fflvpTH nj_-.l£j0.oiu> ircj <_Qra t<onOi— .njnjaoj_>vi-ijaj)j_ o^anjojjj.-jgnj* jaog_Blffl«inT>_ud-j«i <rwfl_v_, 
nra- 1 -^ r, v f,-io. i i.PA*jnj«oflfmnT>j J rS"aa__.>j(ij1_>* o 0JQo5 ©ojA mfciTja.rr. ,: ? ggajraoasroa c-ra^0nj>ioj1»oio ( JJraroi{_n f _q_>i- a 
aonniTil n_-j<i_j*<Tni_O-fc0S__3*nT>oj<_.7 I ( 1% V\i _r _-__-« «*1 ) 

2) *mj J n_J li i_J.O_i HlTJlana0.__O*'U>SJBOa rTODJr_OJ<--MJl J WlonlOTl^^Ao_iJ J _Ml j 0^>i_lJ J -_iJ 4 m1--Jla* Ojroiosjioj 

ojgno _>,^onjo_v1.oj J nn __£o5__.dpj.t)__@t__j_., sm_in^ o! ^ _.)__. o.r* ami.r^L 1 fTu_-j J e_.<w. o_i§1frn1 -blsrm _-JoaQj_n_1oj(i|j 

Oli-m m.__llL_-J3TUl_l.j^i r_T___» u .USJlu_J3-njl__ 1 Q| j . .e3_i->A.j§" <-T-^T-J.T-l u Uir.0fl3rti_^(S0,Tra OJla£__tta__U0BglBJl. 

f_>-Hiii-miij_Di-9>''__]«_T_i1 l 3_ i-n^_.TOj j oja_m u . am£n-i l >n_ (-n-ioilm^oi-j-r-Jl iH_>omjoMsm» m-W-rm^iTra, t-U-_ji5> v roT-»oii 
i-<»njmaol _i>^1_i^To rnjo_>iBTn u _ni-m3-ign d o- tnJ0e-»am1-Mrn-. r-ro® or^njwjajo-mirtnomjj. . nja&a> «_no> fl _i l __oo«i 
(r.t»tr-n» a,o«o__ croiJo^aml-MoTrt-igymB _»_o_ma_. «d.oioctii,, ooat-omijOJO., __j_.1__amrro>1«raa m»gnj u _-T_ru*>r*o -n^t-Tno 
nm1urr)rian_4i 4 i^r_j.irmom;3«n1-ialoaaro, nT>3_>a(_> u -ji_-_rm1->raooqi;a af-iomra nu,T.l3_|&j. mt-gjaoOjj. -a*^_»o_Mtrn 
O nj.amrr» 1 _nxj.o1 & |_ a_.troi_>-Wln1,Q_.-. _njj.-u>1ai>1--J A .- OT>o__<jW_a «ir__1i-j i _ oj B _>[0 *Jl a<Tno_*-_- <sg ojlaj*_o_i fracr-J(S_ 
mJOiaJiJla_i A „ oj.._Jlnj ou ->.mj'5_>,roj«-r-2 i _ e_-n__sa™n A -, oj__j1c_. _nJi_i u __>1o) ) on_-_ Si . mMsOtmMitnn^GiOta, ojIgj,.* 
Wi«u"Al4l Rlo)1n»._o.W> u co_ aoinn. _-J-.l^ i n™ i . ( aan __,_ m _«.1m i cjf 3 >n 3 .__ iS _K--, -ramnarml mS iiuoj««nn«w__i# 
tjaja-a-O-n^oj^AjToil ,_.y™ i .rm.r_.a.D___1 msco.m1c_ir0.i)tonjo__. i . f__ T _. i oaJfoj j 06 croa u -i)jom ( vO-_jew_c-, f_jnm> D ,-j(»_ aiij-U 
fm**nmittpm#m*fp, m®»****^™. ■*».*», c-PLoor-rwi^na,. tf..tf<-n1___*1oj1.m«_r«1«._j *1 m inn__-_jm cm >- 
__o^rtiy*-M>l8<_v1nrt w-m^_i_w>s4-saaniB>4 r-r. fy0an o rm.>rm , a^, Sj j_, j .^. t ^j .^. m 

0) eaj-jlojm^-o-cn^slro.ojot.n^, __cr,oogjo ^^«Bjilaj^ mro^j* ruromi-oJA. a-Armrroj-rm mlw 
MMH.rlaMm ^a^mi-r^OTlo^i^on^. cdoi., aurmoro-, ^a^.. iM ^. mii^tlrt, «.jolnj, 
«oj^ooo. *frrtmim r-a^™^. wra i, n^^os.0, oj^laejo, rroj^-u^lO-.j;, s^oo,^ 

r™* ««,,1^. „ M|WEJSBflAnnaiflB-MC , ^^ ^^^ 8ffltoBlTOm - ^n^tin^'. 
( ^Wj> j« _jji ,.♦_-_: ^Jjj ) -* ^ 

4) f-j£4i»m1ia «oaj cro^-.j^gnoejom.. iatcm ftJ (J -*' f oi ft o a _>1 lo4cro u m>ofu*lo_,1 & i aj o__ ro , Afl) , airnjToi ot__o1 

--i5i---7 _,i t . m n B , RJal _, «.««-.«ta 4 »,,,.,,!---.* ..irs™^,^ 1 a ' ^fc)T»°w»«.W» 

«_o»1_ I3a 1_,-.„ 6 |_.i_ J „.«,__,,!„,,« « le , lu - u - An .lJ !*"* , ^ "-i-Ol«o«<« «-i-olw-."..!.-^»*!, 2967 43-o\>Ai m>iRj u o^nxi w oo: 18 

rmaOY)' f '*^ a ***S-J3l' ft '**W0T)Oflnto.'1mTl 

ojIbj «uhos.*^! oeaildian,. iflBAj m mttnajjinj; oojootwiojc* coiomo a*omw»ram»1m*n«1 «raaj aitnslaajm» 

.jIoj *J^Un« im^r*" 1 * ™ ' 11 *™'™ 1 « nffl «* , * 1 ^i oruoooaoo, ^ 

s i*4 3 »' «HUM>nvMBDf1d e^moooTOlaj^ oJonjJAorm-laJi- Aylouna^sim». 

«n»!^ "^** '*™ lB * "***»«* t^ A ™ n, A mjlr* «p^., 

mi*«J poe&L « "i^eJaa1«-4. , cwujoMmttuhottite a,mj1<oS amoioctj. (uWlwajAoaniDlMW.. nffiD.1ojM 

<m iwi*,cu«* ^*., ' e auWaroo ^«^a-o p^^, ^l^J * J* ^^W, 
nmijnJ(*a.mairo oMimiion, a>oaoaj A . rol «Hn^nHi,,) 

5) eaeWl^aoa* io^iwojwow^ooI t ^rm»<oiooi1-^cro *j£<R»1flft a J om Crt r l n 1&f& a i? , iCTQO «ap. BOitol^l 
«•^oowm^ ^18^0000 *j*n1ruomV. TOS>i E cu1o^< ^«o 3 „ o^^^ojlan^^ca^^a^oal^l 
rulna «.MJ i»OJ «lojmu. m>mjo«W«om ., iii9<a1m acufl»/jm *nrfj**g ro9^ ojoro .--u*£o o lftJ3S n>, 
amnoaomi, «^DGnmBmt-an)^ rrojo*. otajn > 1 fTO r)o*m 1 '. «mruraojorao aoo^I^ ancyoaot oogwlaJjoil 
ajBlA*4»aii^ «°J<fflA- aj «WB, oa» *oau,* **njra t^J*OiA** aoAtnwlralo-Mim^mB . Q^£ U. ^^ ^ ^ j 
(oi1po»oo 0jJ 1^r*o lfl »om i m>4.<TOnj* owajT.lejAm.o^aomlnm^o^ atoraacrttm,*.} «©anotan *w. BnJlas 
AOD^em^-aiianjo *ncnitcoan. (^) O( nrm njoerar™* jOAomjrj fi«gwj.~am ft» d ro cT\»coo<t*m <rocruoa1,aaoa fig 
«mnittn^irag^^amlmAiBiausurra tuOAjWBgloai ov.avoraoj1<maa©ooi» {<uiuo<u<fcfaijmoA rro (romjtcoooaj.,, 
<*»<o>A»A<*«Jm ej»1<&«ojom1roWao fTOro iu^^g oo<&Amo. ojija-roooj^jchBj , crtoa.lrol.a.aj., onajani^oaojooii m> Q oj 
tn)B*aii«rac«» mjmjoal^jojooo «ro o»A<* ^1*0400^ ojorro^anojtDrrsl^ (HnwlomcMoca ^caw^o^gijagiai 
«B-tn-ailwnj» o40»i«n*c4«otoj <ro ajmi<i^Ai*ac«, nm*&M#t*&**t\tvufi0a* amt t '; Aomtro., anmotroi oiaao 
anliimADoo^ groaniO. oajma «no[oflraJ»i«. ial «1 croe«i» ojojmejogloirolanj j^ooaraajj ^toaA OJ ( J<^fl»lI)O l £»aT)fTnoera ,, :- 

33. mnooHifD (n^gyoajro^») «ssaro t3TO mjdjsom>aocon S^JiS^t ^11* *& tMd y 

mnn1roiiacaij^Dcoj1mjm7i6>oja.l<o^ ( t^itiaitiJsoro^kjrnli&m^ioa [«to V^S^\UVi0^0\Jy3-^T 

^JOrYajjOJJtlA] BWOJl U0JtTUt«O« Q 0naiiO4iKlJ (TXJa g6T«o*iMlo*M05 t^^^5^t^^**J 

Ao Q <Do<ta>1m rm^, (9Ti>rum os oj16 <&o^ d 6^g£ia^0sr» o <ag i^/V^Jjii^44wJ 

acnroooJ^m^^ «»aioVw.i, (amej^aoJOSi) ^ol^o^ajo * ','}'\U<J?7lZ 

mgg o^oJimnAĕoa,— mvm^m**s 

&Jia>g), B , iroajdii^j. iaoffl^wn(ol«fl ajoagfie *>^ &J D <hg o. ^ J * 7 *?¥$%/*, 33. ^Jj gD^coj1<t) c fflnT>a>1(oo ujCil aa$<w'}<tf\m{& ^W otnoju^ u-lju sro (*qa) mjm 
aocoj. 114 mo. m&k$Mafi01F#t ;sm8Ot0«a>ooaJlfo o cra jX £ (Mjmlrjajcrulisamiait&dM ^ji njrom 
Mrtaomlimlrt prj iw^naos oj1sj*«Bi«a lo- omajlo-jm^ i^» ^. eKugslouoioJ, e)aj^lffl«fl,06Ttj 
^jUj aabOimljy^AS- W ft miBajcan^isn.is^nti&aaarao ^^ aTOttjAttnugn^a*»., troajio a^caacm 
34 ^jjJj o»aj(0Jj«9 aj1s <*D"fl« Mj: 1 aJ0(in1eJ «fea . ^ ^glaj^g^ ^ ^^^1^^ ^ 
rpilnSaow^ 6j:J£. moOJ^njomlaBlml^ije «»ti^R.p«. «^'«ilAsnojliWrtmnlBKao gru^raemojgyoera) i51^*t£U' ((tsy^oormj*) rra^rmcKm. mloooo ra^sajlimoojloc&o mwsj 
*o*tfi njniaajoA*, (rru^AMlaaoTj) ttaa/to^TicAmoitceaO^crn^ 36. V_-jj ^-^g^i ^ raraej^raojjj., itob^ojJj., ao.aslcai.a 4ls jTob fffraajocoigja, cmsidp, «b 
cu«iaifya« reragj *fc- U. gnj<ftrofimi> ro)6>aT>caiofim u , gaJtfc(BsmifigJ,06>iiTv U-J 1 JjJJ 6?r*jT)ao'lt9> wlculanmrail 
fxr$o jy-i-j nJwoajo.ftajD.a6i5 ^joa mleicAoobTylacdoiinosjjtooroS ^ cmj J i&tJle>«j^nncuro«6fi)0«nj fl ) 
mw e^raicrt aio (&i0fi o*m u «'rHjjnnl^rul^rjjerogjjt, iTy^jauijAmjcTOgjj» rmSJOMi^njlCK^o Bwa^^stiS «54« njlejp^grtnaj. aojKroaaiBiliol, 
i^ntyonn^n-tlrt* iu1wjm>'l**:><OToi n©^j30J*tO«^. «raojm^ets ojtsjj. gnJArtntTDiDO^^taaj^s* orjjggrloajjj. OTJj&irooji. n\s, 
rtioo^ ojmjltu; ortnoRnlreS awjjnJrrwaAti^wG^» na4onj9^n»1siaK»os^oKi^rrnn3)1rai raratjjnnjjOjlmjj roJOCTrawo^ (BJBtOwialey, 
oJO^ai, mrennjj «o-rrmjj JDOO^ggnjA oj>gdj 1 11 _koj'! oj^lnjl.p^.aijj.Oti^oiii, , rora.TBltt.rn rujjgjOOJTilt oioianJOiaaJ 'Snaul 
K7m1rt)j > 'fl.Ti»j J i cioj^njooJ Aaosmaoajij*. .11753 o-Oiomaosm" <9ffl»oo1<s>fr> 6ii_J3j>j?B>1ioj J rTOo> 1 '. iaogjOflfoi| «tnojnniA rryoj 
rru^A-BiPJOOdKi^ ojIiu AffJtnJl^<mj j Gi__,o>r«ty. «i*oj nQ)\,(tn raipnrn grmroi.TDnjso^Llrojjnrtoejjj» uorol, fO>ato8^«oiijlAnj* 
moij^ajiOAjjrm. ome^molgj^ nJT.aejo-o.oj1*ojaai3So>ftffi3, rronjsiajijwio&i n$_rmacaj.j gfa.5m>_2., mt/_1^jtfctJO_fco 
jtjrafflfl.o.Ti>\ rBsntnowm&ldJS, rofy:>^rulOn.o O4lci)1oj1eu«ibca m_jj<SKtfJaj slrul-Kirm BOT*#mrroo<e*g_^sra^nt.,.. 

mmj1(av) *Mmjfmp *m1firac* miji-gjjMlndw.^., flrveEln_.jfi._wj, ajotroismalasi ^bI^aodJj,, _n.ru 
ojjr* t*ni1,o.*||1flfi <oV.rroA<_y. «ajajwijro» . a.3rtiCTT)., RWimij enorcrroilo* rat^oj^^-iHorulwjonulaaOj.w-agarojo^jjrra, 
«joaojo^ioilro» m^^.-^rU^^UJ^W-MJ^*, ((njj/. 014.) oajeoorDi, nnslmjlroa m«u1 (ou) nJoasjjOni; 
'jjjnnoiijOA* rrcpj &oOA oj1eir*o rmsi_M-r_> croj «_m_boj1*o>o wln.ilmi. rojfflomj. i *n ro <s^fo i r m onj fih i fi i, ^tnl^mlcrri* 
a.oloaujij. k_rojj (raojlwjomjla*^ ^4 ajyiJ/M) oojgBt otbojo» -&i,6l,wjjru3m B*mfrman*\0 t \mt\fa* (n>1|«.) 
B>* 0010^010.4 skooowj n0no>£rm*frn mjrmaaWjjOJons A*1ooraoajjj, annrt «wHdarlm^ «_>u^ro_Ti_ I rc»1.4 (»niii 
OJl-wjjOn® «jj3vn«oton(iio»lftl*i»j > «ii,<m 4 aroi, nnalnrulBt m_an (m>) ojlojmlojlg^tnij omo-oei*: *n#ac*t> uw,- 
r^^lO u.m.| narrnjj •m A ^o* nJO a Ta CTiQ *orT«i ra 1^oT) A . adLaad.mswn')»! raroojsir^o o_nT)a l »1t*mi m >t majp&«a 
^«anSRAMm*: ^cuoi rmlrm m*l H l*|-i% ^ej^lroi r^oJoi ^«^ aj^lto™" g ^»^ ^* .jj^ . 

S334^ ■**—» «*-«••« «p^I^ 

<UlmOCOa-4 

36. cUraifi«i3»ovi>i ] 6m1«ftfi)cTao mj^tosm m1§° i^6)rojj3»1aj- ^. ^ . , 

mleol^ijOtuoAjaTJaja*., mo. rarorum y aro^ ru1(A)Oaj1«rn Jj ^C/^^J^ o^Wttiv# 


-1- «*^«.--^ ^^^3!^^2& iVtC U : G lJ>J1 ij>- tr 2969 


37. 


3B. «roraesim, mttmjjejs «n»s^nft aimijacnjoc» iHmoJtto 

(AjSog1flftK>s 4 ) aiacMj.: ^ocgol a®otfloG» 4 o tnlsit^oanj. 0\Jti&&l(^-r* 

^scoj u «Mi u eQca)oav) nna.msn3aj j 6) B (tainnn) sjra^sraocajl^ j-y VM ^' J +&"'**' C& 

6KnWltB& c^^moocQ)a^>l , nraaajac», (tBWj) A^gjj&orae» agjttm (^H^^U*! "^^JC^^^ 

acaio jxi"lfurai I 0(14^ U - ^ 

39. «nn, (i&j§offl.) m^srao>(0»t»*iD. L^njrSc^lajlmT A ,, /U^V^" , *H" 

.oscoioitjI cr>1s3xao3 (^mjji&jgiro») trala>uca>1f^ ajs>jj a^rajjCmaj ^-^jl^y^^WcrJ-^ 

twsismcnBĕgts tsrotrra mleracw.&a gaj,«»Q«u «iucc^crntmgjttnocm. Otl>$£&' MluilitS >^*1 38. licV lit ^jn nnoRrasim rat&cucA mamjjSis mas^m^ cutmotno Jt nraojr8 o_ioca)i fl ,-ji, mt>$<%Q 
ĕsreo6)CQj©>')roa mtmoaaajBm il^-ij ^ amnnaoaajjjO m itacaoaijjj» ©scaAraa ^^11 a „ gacaiocm u (maicnRn3 
£j/>s ora.fi.eio, sjtjo ^ti r&-r&ao-joc» am^aa ^lmrm a ,2! gotim, <&j J §j<a,0(ooa 39. S.i_ Jj colaraco 
<&a° goJAoroo 6>aJcajjjCmafcncaiaj ^ mracrra. tBt&> s1ojcro a f tlM mlcoaoo fBta|,<a,m* fi>ojcnJ u <o>1mj6)ie«) 
£a mleragotosmrmgg^ kJiJ j wili&itjai/iRa ^jO-** oJjjV a.ojmKmojf5 J^jAI (gaoaicn^ujom.) ngjcrortnl&rao aJ\ruaitrmoan a jljjU rtgjcro fun«o u . offiQima>laj^ cni&J^mioomsjga 
raoiTw^SHnw aagtrtlaJi raia msmlsiajormlaymo ogAOJaJma™im lJ s.nojAiro jt-:/) rajnj. mtoJ^I giuaeaau^Aej/m 
«aj mj.touaoTO. tjwo^wnMWtoJ/r*". «Dano<<Nw>$ gogwloj- ^i (amj rul (010,9003) o^nr^., mjj^oHcsnaoaro 
Eagw.1^ at^,- (ra^ ^cceoiaoa) ^rm^. 0004. aJowaojjgadnj. ^m^gmn^pm^, $&**&*****? ^t^m 
ltuojf?Kijitnman3flifD« (WjojA AJ,50i§^'&2 , J tn, ^n ,n © a ^ J0fiiej * aJiDiieJo^wn.eaiccnajij, (bwojA A|Aofj>omiraiM», rt0tmo<5l 
m^<r>jflani» tra^omaosnjm^-awnantnjj n-iAm* iracm^ fuaoj<o<a*1s(»nroS tBi&owarrooo. emogj^. nojnioJiojoral»!^. gmto 

OSltOlirtJJyS». r. : c <*& r^ tr 2970 «-™4 ! o^o^., „, ft 

40. ^cmortA, (maTJlaan) eruuyicortaooro m*1 aa»o>rt_}1 JJ$^Q$X 

aao&Oi flm«RjEh1ra», rtnoro tf uxi5a}o©(Dca> 4 ., mi u n_w*u°smooaj ai 
(Plf\j1<ailEUOi3ii<xi0mQ3'^a rol amrtamrocn^tna iS>0S,j j aaio? 1 o^lu^jl 41 . n^rrJl , tr>1ei<m mo. (^ojlnscnlcmj) «t&oem^anja t3j/'iio5ll^-rt 
ahiAO^o&srnailroB, rerecuaroosj^ mTt/6°aaa2morG)i» cooo c/oliaaiO' . ^ * # j , , # ^,. 
cnsnjs 1 n#sjy^j/mnjfl>Oa*i J cmj J . O to^M^W uy 

42. roraogjs^lrol, raTDcuaroos^ cnoo m>o,e®lim^ pjaja^roi,), iii ,x ^ V*1i*l£ > ''xf 

[i/o1<QfflJ cn1m.M «fl>o§1(rrrroraj j .&a3j06>6m©>1ejo, ro7(/oVicn>m0Qti>. >VWU^ wAA^» ji-p' - 

mo. mnaioroosj (srortnlnu) ^lcujj^curao^cmjj. OOAJj^^MB»^ rorwojeiro 40. £.--,=.111 mroa^jKo (^cmjrjra) ml a«feo» a J r 1<aoj J aa>o ^Jl eriJUJlrocroajoaro, s>ojoj1 aACoy*» 
nro ^4|Vi (MiEynlaA ml oj*1 dbos^aroo ^Jl ■ mm*w&m&M% & &j mwmmwu 
&« J^j rm»iu*ii tt saoa» cu*1aji<?aj1roo 41. 4 ^itli ^ml. (r^cmorao) mlocm cno. cMhomia*» 
^«o^oo^ma/lroo, od,o»T»iaruos»o!Jd ^ Wi a^cmaroo ml^^oa.mo^o roo» aroruaroosi ^. lnj 
«nl^oro.^lco^msnjsl^si^cmcuroosm^ 42. ^Jj\ mmq&\*& rolm** tno. «^«aaroJcmi 
«iruBhlroJ ^j jw momruaraos^ <mo^1 @ (aioWawcn.) aawIbI ^ 66 n$cmoro* mW^oja* 
co^o cna* rarocu^sarorao (raTacuaroosjJ bjj*. <8.*1aj^curoo«m u 

43. mi^ACQ»o(w t rolcTJ^a asnjoujcno torote^slSTsa *< v ,1r, *t%.iT r t Arf 
^^H^.cojcm a, 4 o A o* ail^oAogaJl, cn^ <%to ^^*4.-pv 
(uoro1«>a)«mni3aii ojormcojlroo mmmm*jfm&. ^ĕ^hS^L^^ 

44. rororaioa^s., rolmoa., ml&nlo ncomm mW^j *,., ^wr**^ ■** 
cojrooooj, «^ *™w»n«w.«m, ojTlaaij mlsjsagos* (rororml ^&-> <*ff!^ W# 43. iiL-^t rsgdboaJOtoS ml aunishs» ojlslaoi^, t .." I " ' 

/i <aW<») ogim, W0l9 ,' lmi .(ru^ratm, aISbibiI otuaa,. , . ~ " 2971 43-nuJ,: aDgni^ojjao* tai 20 «nWcn * ififli( »LJJ ~ * ^\^^%^)mmm™*w (^0 ^^ ^o^™ 
0^4 jy,, «dj ooja^m umj., imo1 IHm trua^jouKn, «*«»* TO 1gl »*(« nno^^i.. <u1aoo>D-5 mnojRoan toJajttitAiooajnstsi». ifltss)/>«aej<o« moo co^rruocncaj ^^W^UUiluSJj-A 

imm**l*m i pwot\. ofl|cm1§« rmagoo. ajosmr^; «a>1 *^K<At&4/1l 47. crosjsnro, mraagaOo marc^sjs <^nM u soaijyflja«mocafl . UT' V& ^GK-i BBOjrolco» 5>ojcma^_jocq, csttojmcmo rBroruRcmo-jool ajjmntaacra ^^wa.(ft 

[ajf&naocn)1tQama] I O&jJ&l^^iJ lS$&L 

48. ortB Sjni] u scxraicijpcw6Kn?» caracnjnocRto sgsmsjasja&crco 

aj&j^ra«>oai10(fl«06nafejoaco> cno* mcu&m^ «s J Qffn>'l a jo 5><&OB o JSo^^^-^ 

rmronro^cmn^j, cno* i>iraais>m cTol^Mtu^Ei. ajlBlaaj^cnijjO ^^^i^jOt/^^l 

»iua»>^^-fl»aiA ms^ajo<raawsrsj\ q, , ,, ^ " " ' .^^; 

Wj^tWv^V-i*u^S 

onTroas^crSo ows^aawo «tto «raojaoso (lajmijaj) cnjo"ej<e©ocinaej<9Qo jui aajcmlsaaan, oj 
oaon»& Jl colM^o^o ennocm J^ 0fpmm$* ^jt Vj (n^rSaj) aejo^ c^^oajl^ 
47. ^l* Arnam anooSAO. «KuA^ ojcmaajoc^ iii* om^ «^"wawwBeioRAoenj, 
^l cnooajc^cuio ctoojA j/~, ^ rroajam-ajool AAMMjcm} 48. ^ j Lj iroaicc^ cdo ^s/l 
o^oosi«rroinfo^cmlej y ,> e<° et)nM°saoujciJ^o ^Vi raaan^ cH^ruoorr» ^y «nufl A , ojeg ffi i~, 
rtcrofm1©o3o croaonoamT (@sm)s>au<floooo >ttt*lj cnoiiiaiom ojlsloss-anio 6>ojcsu fcni fcjt -*•! °* 

obj, t^n^ajm^ejb. piU crociJrooo^iOJooSaaisnal «jj^^ «saraj* («ssna^ajocm) 

^doo., cucDOraj, fi0J§4Ala*l f oajci», cmcura, ^m-. siajga^o^, ffin af M ormliKnom» ajaiinnnsu aj». 
wnAoa^ajj, reaojnn mJoanaJ a . ca.aoJ* cnsBalcanaj. c ■ m n * *t& hr tr 2972 

49, mooji* *uo«ijAm'i« «aJcn> o ro> : 'ooo. BoaiOJla^ 
-w>oraol mleiriio nsry cr>l€ict.o nJ^ro^ gsousl $)oJCD) u ®6>0JaJ 
cmmcruroloj." mi «TBisoatw-MOOJsnan «raammos^ taJoraioi^iJjl 
■oaA; m1w^aicaJ«fcocti> Q _, craisoaco attJWacjxoo.>LO u i/)o {.aJOajldia 
miajroocco .col iftoi. * . * 

50, n#crn.§ u , moo roaaicolaJSmlrrp) Ci_ . .i~-!S>coj rjBaajlcojo 
^KilotOAOSRrrmcn-joc», rroiajraroio f\&>tooo u ) ej«^m«6>ojc$_tnoi 43-mJ£: fnjjoi u ojao»: «o, 2ft 


_> i&\»&mw-» o&.aii» 
49, IJtij reroOJA oJnaiJjy&ccy^a stojtai u <m^ j-U^l t Ooo Hoejojla^teaomo U»jl _ra)6oBn_<ft(M 
oojctb. inJo^m» l 'jjo1iQfli& 4., mlsinSo n.i_ylocn05 j^ U* raroojct. josrnjsn (t^ocn u QctjTa>o) 6>^uta u g5«ojojl 
§iaSflni6W>'OWB4 -£** mlocrao Rrrosjjdw roo (m1ecrnos ) _jjj;iI-_1 m1tji> y ajcpjai0t__) o _ «msiaoa amf____iot.(i>* 
tnJonjl-Bwjjtm (cnjjltSiCol^jjCmJajroosm" 50. Ijj.rui aganlgjj cna_ ffioai1cmais«T(m1i9o1\cnjcj«joot 

-#'* raraajcolw^mlcmjjO cjVl_3&)sia-j J_i ranon-joo? cewojrocmo OjSJ^ ejB^ejlaoicmi, g-k^atrni W<J'l j^LP^l^ («ctcijnjlojAeDCOO) rtgtrnj ai^cwo (ran) tn-nj*ls\e_. aj1g*l.£jitjii J njralnoocrootntm m.i__uoftoo_>.ttiO»oj* 
_ms>fl>mV1_y. joajl&s nJrolnnaautnralcanSn cnJcraSicoejagjo. w>ajnj1aj<s«0ift^«j j * r mwttfiQ&a9i* ajgoca 013*10001* 
A^ojW^^ncoinn AOEJ^Gjgmoat^an^ (tirarai 1 ', tn_> cnl-U-w* 'oao r nJOT> u [_Uiano ' n§cm<oiianaooaj ct^_Ka1_ijjs*0 
««£«__ «*_, _r_ja_x_<ji_ia_-/lrai_*_. imoB-mcTTijj «&ra_a,w*1c>iara1<iiwnj.. 040^3 {«»3 ownjlauies cnjcuanjia^joomiap., 
ailW)4mjlnjorol wlaoi Qy1ojo«oiaQ$>j l cm ojcnjyoom* ra^roiejoaumlSKno»!. ga§w1^oa_nro1i©»j> Jjt^ , ^. 1 _. /mleoki 
rac-s_<_*f«rt gsmjsl tiajaB^iin^aojgjraimjjnurolal^) n©cn» n_jn*itnmfa> u . «aoarao i«l<D_dco;# «»cni««monJ9iomjoo3 ( in&_.1o& 
m1m>4B_^^§o«Tdrai«mc» oaiejlajj acnrajraoratn-yj. aujn-Ml^^oAo^oacm,), «twaip HgM^i^m...^ *""^r 

ncuohl (aJoroio> M i_n_»jaion4 A£mjQ (ran) mt^ lamHJSi. rawa^j»a 1 tinri>«j J AO-ij v , O-uggj,. a>Mns\nJ3x*>*]<m*o& an*r»l« 
ru*a_i mlt-jcmntm ra)j_sro_-baM_roairo R_uai ni>1roi(rncoi L . 51, ao1ros.»no cms>o.o acrwtiagltoo oj^jbIoj^ ajcj^roroij, 
[ojlg.sruro* 6>aj3jj u gg]; rsroojcra aJO-roToij.: ( a_)6>rrao smajscjg, 
mlcruVlG>n_o era6mouj1njioj t. affimn_jogjacao?I f»>3 maldiDa 
a_>s>noo coio^^aoajrannjj^sl e* o «fe d _ 7 caJca> ©_uo__" cTra(cjjo{yo\?! 
troo<yoo_, cnn-sroo. &$mcnt&gm']a§$\ 

52. 'itolocjjo, mlcB^c^OTjjggnJcro, , aj_,,& u romo<-j/_ 
nutcmDrolaojce^oimoimramocjij _nnjmm-jQoo> __(mmo_oi srcnoma 
^i 1 ™!' _£?_2» ml65Bt_o<s_i «fljsr» ifejcis? II m*Stx<m<M* <•* . l\U ti._j * 

•j **_sb 

6__j^-53l -«j^ — . ^i-_; 1* J?z£j? ?;zrz° ^ ^ ^ 1 

sraioc^ ^- annmmcnocro'' _* li. _. m. eoiaje»n«ia«_ _. U f l (Buuojo (wb«J) 

__) ^. v, M ^^^4^T^~r-_r 1 "r [U S3_r' ^t^s 

<ran cru.cToocon^o) s o*^»»ftJ) i&-. a*4*»aniDo«4 ? (oj^a^kj. u i c <-»>j!> *j>. ir 3D73 54. «.<«», aacunt msicfto s(1WJ)(i)a2) ^j^^^ 

mmgpuAlajj. cnl W1 » a j< nJ m c D , A . ^oja, «oioarfl<a>aj«ru1 
«kgocoi bibj tacrKmajacoJlw^dDi. Ocj>£jjM-« 
0&^Wtfj$ itwrueinJoaajraB !jj>i ajga>oo ^ ^ mjjraggo ei^sm^g ^ji OT0«ej©.n.u3 ajnsAaano (s>aitffi*mm 
mrnirrmi) <_^ fmDajomoasop_|» £_iju gmm^m #> @sm (a.J5j) «^AmwewMna-wosmj, 
54. ^i^, «rosTOBim rim>ojcro bj^^ojo^I (ojIcui^wI.&soW.) *,y rmamo tamrmaojj, ecormow tJ M 
rrorartmomD (nfljrm1s^) r(n.c>jra nrroajojm (Bium^mjrtil^ tjy^ col^ojcajmoau^ mt-mcooo^caw». cat$> 
^o-^J c_*-& ^i fl(Woa~olo3jQJomyi(Agoca) ©m> amm> rtrtcn^olnej (e^an^imloej) erornioujlrurmloac^mjj r»oo5; «raj moslaco aoejB^ir^ OJD o<aa<n> tnlei roetoy», 
wwnjtl-iolo tflOffu<&g£*a>iiyo. nnsirdo iOD«ffiA09oa>*jraajfira anfKw «TjA^mg: (Brannajemin oraujltaianiOOTltttalaBlEj* tmui*\ 
majTOjejjjOjomi^Dm^-, nffltrn1<Trto<9a ftnroWgjot>>m> anooooinoco**^ ona maglBrt t^TODruraioOmj (mmSnn^mtan.o^rny' 
r»fl)^ooj(fli«t4. (BftOlaiJQitia.yo, (matmrt\)a(axat9& m^mjo (rsra) tnmjlcaodjmg, am acoltsoi; rroujanjf3</i°tnaocan uwroltaa 
opjsjjtm £Q;ro w nogj-3ei1(DS Hn>1iajaifffl; aiQajQ&imtuaa&iaflg£am*aJC&\ o#fn>1iti1&#«i, rsraajta ngtarnlGKn arortooajOA^ 
omiDiooJ ooijI mlw u ^oi)l^arus]r^oj(0*M-^rio^fiaj ruTOlojt^^^^BnJH^IoirldH^p-isot)^ asae^o 

t/>1-&v oj1fuo u mHraoso aaj(ffBra>) J cr* e , rararm^- taoajmjj bj*1 _j1g1jy, «icjojtrS ruoan^m.soiJj i/Dra1«2Q6«ron"n£ t^iilapl-oa 
oioojj rarw>J6>n5o otmlaj ttjoo a>ej<&9*o* aroaiJa^oaru^lromijjoaiaAlaJS «ranjffla8a ouoa» mmjj^jn^mnmltMOiiioaylajinni. 
■*:aij" fflfy. t^jjOTiloDalerotaijjgg <ueu toJaJOiDonjaiAos rosdnuil nnfflaio amtmau» trojaoto (roalr^ssjrtalmi rkoliot&gc* 
Biwn^A^ajlAgo^lioralAaaoii. sjj&m^srulrai atjsjja^jlrejjmi tsoajrB itoojshtSo gooilrororailcnj ojtfsooia.ca)ia noja»"(o>i. 65* fB*0Sn>3£>m, rmKUCa CO©affl acaOrullpjn^aaJOOo, COOa 

croruoraosij j.n_ira>Jifl>ora (t/oli&ajo) msojslot^s ^jty ■ n$crnis. u 
onoajara cD^jjOJCd cnoo mjjt&ol mt/olpjlggjj. 

56. oiraajGSKn, oJlcm1sj J g|_txico<s© y ciwojeico cno* aiijCii 
fljoro)^t&aiiji», grUmcOJjj» imaa^l. ^l^llM^TC 55. lfji-VU (WWBom ruraojco msjam o^ru^l^japjot», (rTO^^ cQ>Tiocoj1) s>ruioi > aiQo'l3iJ 
Ojyooa usu! rooa tn-ico>l<&oco (yolt&ajo) msojslo^sjirjrmj ^ (mDOJacoos^ ^u>t agjcmls^ moa>ai 
fi>ro injjol (mot>na-|"lsd ) ce^» ngjiyoojemoojjj», co^ijOjmjjO 56. ^U^ raweTOom cbjoojsko cim. csbj. 
^ol Ul- oco^ ajo4aiOrm(jA. (m^t^ylsrarm cruattojo) yuj amj morinrj^oojJjO , e^^^JjO ct>jU ojtcral 
Bjgaajra^j AulAiwoCOaDJj* <o)Ot0o Htnrinoco;» 1 ^ cnjiojjtoenwltoa fl>jj«o«l crKralp-jlgj av*«aj« tfUn\>na v maio«pflB|o. r< ^ »-*.*- J' <>wr 2974 43-m>jj) <nii«M p oj„o»( ^^ Oj1rtac0ft-6 

57, (crwnjlo<n>) <t^T3a?«>a3r) »«aoft sro^ gnJaiCQiO(CQ)T 
«^«nlj^c^sa^poa, ci&ct£p*fcno, ml&c&o scnsn imamileKO 

ujyiJiaoitoosrrjo garcmau t csjaartno (roa§.-ir>aaw? I * n>T ocroosi sirtB 
mK^oaiOOj-lggjosKm rasnrrileim fffR>ojf& cm$*flsrrr>1jy. oJto<fcM> 
(rorairai-B^&J) *rooai& rm&^s&oalejr&rooroocai arm smrTOCtWi&crro. 

6$*. rTOognLn», <noe fffraao{c/>nr><i *>aJca> u fmi»(fcosifijTm1§ 
BS «ro^ fni3stoDfr>e^06\fo> (iroooorm^.) arofcj ; ©m^oogDUitra 
fTucpjn5n<tf.co^i (roa§(U)6)corm mo aroi morcndACOiOtSaiaaui» 
pajcai^cmliril^armjj. 

<K>. mo. eog(^laj^™nT>5ioj»»*Jfo3. -tj-artconraa (mlroaoo 
*oa) njjhn, ojroj^oo m1arog1^mncmiB>Qcrr> a&j«aa<fl,6>g cna. 


o r../ *.'1fl»i< 


"»1«* ("»^1») ommm ia n». ««»i«no. aJZ f- * ■ w " aBM 6J * * **J 
<m, tu1cfttom1«.ianaj(i>3(ni-|§i s u " jT J *l*l»"I<a» iijite D-Wri».,tiif<8 «Mt«Mr|ti>, ^Mmm. 8^00.0^««,,-» «, « JL^ * * tttJn M I, * Jl an"l-«-iTOWa«fe «rt^m 

«^^^«.^o wmi-^.H.gj. m „ Amnlini a^J^^, JTr * M W* , W .««««., ««*», ■ 2976 43-nvi: (roi^oino"! *oi 28 

njw ^^it^airoij^i^^-^ 00 " 11 R<V>1ai «M8wmm>im^o*08r»4 iroogno. a CT ^^m^m^^eA, <=»Eyonoi 
moosl «wag.no. mlatw t ' m ^ AOs 4' trra1 Si£S ^A «wslaMro aotrmaonnagao*, f£t(i^e>s>iiJ,y*'Oa itonn^AOnJirtij.ia 
aej. nJl«noajlHm fcp lrt, A rrn 4' ^cmRjoorai, «»0300. aro^ snneaiaajo, eieaojoJijtioiamo, maja^oo omTJj 1 

Aooi«ooo»ffifli "^ 1 Dtn ^ w " ^'^^"sT^o-noumireii rrapjoon^pm cTUtaum^tol^/lsatowwg» o^i ojmJlaJ 
iroru^ « A ^^ ae T?^^!^? t < !!* «coi^mlaio mnmo,m«m> «^^^«g *#**&$**!?***%*, *mA""A*«A <**•• 
«n™i^,« lm ™u lin,K, ^a3*»o(uom^. cJrarumi «rtw., «a«.TT>3Q««»osro w 09, 80 n$(ro1 roajcj>4rofii«a 

61. aroag^o (m^m»^^^ on >i mraolojio (im ^Urtal <r<^ 

aojoryoa» tuommom> v .rjoro> u . ; U**f— * **/* kjj 

62. ajTltiwjijj mlameig (m* ojormojls/') msaaormlrol , „ fe „ #y „ 
*o*<» » ^^cs^. ro1w. w ajco*»oa» , f (roojno mlarao*»* u^ljW^lJW fll. 4U oilw^OTotKa.j. rnag^). j%l fi^ (TOonajj (rros^ogc) m>^cmctyo5rT> u -«U *t*tT» 
mjmctDcom.acw ^* ^«aaDOrtit n>1«rao, ou (iowTM^acm aojsnao, mjacBao» ©oj^ro^rm" '* mra 
(ml^mpjooj ijj-Jij n®«vcm njln5ruoo «acDJ « QaJta oj1cA ho m«n j,i^ (uormaiwwT> ,oj*1oa»opT> y 
pS:- 6>aJogjacsJj t aottooa* 62 pu^ Vj mlsraog mrsmwmnron^eig olLJ oJIiaoaj} S3 il ct>1oj>Vj 
cnjajoca> fi * mn«raow» reroajro jj* w.tio> ajo«rT) u ^ (aJOT^<9^oj3a>),(mKOl) isLD y *Hj (omog^. mcm^m^wcm imj^ 004 (ihKilajao*^. ) nfl(m cw*4fln»i«flJo mjom«, maou 
mogloraa <jn&mjm>OToa*<j» n1rfKwro sn> «asCTOgajrjan* jgsrmo msnjl (ws) n0cm«wn. Ai*a«»cd oJioaji,ofo)0<a*o. 
«AJ0fln o ojn(DJ a0.tnlArt.loj ojitwuiom* ggitno* a». j* (*»eja d aV) n$ro>. eai1<as ojoaumai.jm»" , 'partn&ogS 
nfflar>oo7> «wjOJa^1m4rai u iQ.. ennj Bo<roaJtaJom«ra»1m^ ouejo (TMdAjrm^^m*': A^eoont, oejo<a>aojcrooro 
«Wi1cnj J «i > mj 1 ' gosroja mmjl (m) a^aiiisulraiirjOiSBaliuJttjaairm^ tnjmjejoomi njej nnaltui^Agoej^. cro w u>Qnj1rtf>«ot3ai 
raiooo - . eosngjo. ^imtMlsiejSiroroi^ o^osmot^ ouan^inileaio. eu^ra^ni aj | f J onji J 0fcnD l sag » <jdb ar^mJaajjoajiom* 
^VJ^Alt'^aJ1™' 1 ' 9 * 1 i fmro, '• JD9 «■*1tnjoo»tnj«.o«« (*(B»l^n , O0CTO», '«aoijBO.' njijm»» aaAsno. ojrooajioo) «iij nqxm 
OJO.&olsiaj ov»flaj(noai# (^>) C5trot>(«o) mau1oaj«ya o ol9J°* cm . m$ ooatymaa., suijoa^om eoairalgjoosnKrio. 
mou1'(cro) 00» fiogw1aJOQGmm». ( jajjja-i**. /u1ej<6(»»»1trtjo(rj>o 8 _jg D aootjj.. oaia1fiJ , rw^ rBwaltojomwrailm* 
iojmj^roilojjl^. f &oo6TTr*,67-.oi ojojm. toymsA jsroijojom^mjjgg mj.mjoa,fD3(roo(«B) maai1©<af<eao1^)DaTjaeJo. 
HpmiSacijj rBoJeJi ofljcu1e»6Q«3i»JD>1eJ * |TJtU «.«nilom^jol^. acro. imom> tnJ.Tu^aroojlailgj^. wprmlwjJti aicruo 
<*€>§, mirroo («w) roeailEMJJJcaii, «oog.^oralo^o Kciwoaaa»^, cro.oum^ml^o^lpijmi^ mj.rroora1^lm 6 oT>ai>i J o, 

040U" mH* nJOoirrt* o A0imfl«rra a* n^^t"w«oaa «orttnjoau. H^aDlesawioul ojlaiiS ajioojjjsjculai), 
Aosmjrmjj- rj^o^ojauom^ejgswjwo?* aw^^rtOT i B*rwoTM«& i oTi rro.aajciBosaj0)0OT> 1 ' a% ouAaj^aiB, Aj lMrni e 
a^oootrm «■«>». jil *U jM *iij *® m fuo*j«w1m4 isojA o^ Si aorm w^ruio^ommjjlacoo «uj%b*. BJt<vJ 
-soiDao^aOo. 'owimjj— ajou nJosBirajili— «JKraticroaimi^Mola^eg MlWmTmnm, mmmo*#n. a»u3oj 
ooftj»nO D m«Bl«m njo^1ro1««mifJEa»ojooJ)o croi^^momarorio^lOT^ ^^ 

ciu^i^la^mrojlgl'. -uajm1ro rMjffi ^M^amat^yiu* (38, 30<«) sjdloi. «Alstsnj aracwimosl^ wnr> a w>ooj 
o*1wjocro1*fio«>B cro-tplrmlaayajopl 0*5 ^«oaAwBiramTjB ^.t.1ajm«7> w . twaiWhrt^art, ^ oilnaOTAajaoj.l K o 
OU o8rai1eA najojiesoni- «wnn AOtaipotwacmp tnJ^-roJooJl^rrolaj nwnm, nfijrm1aJlQ«>, ffi(1J aji«u om» e§ Q . u :? -♦ / L. t ■ i ir 1* 2076 O-ou^: mJ^*o ifX fl B ( ut ^ u-i*^ •» «^*jjj1 v** ( K-Tvfi(*») mm loSjsis ojroaJl«im(a>, 0tart#fl1\ftPMtWfr ««.otJ^WI^,, **&** 
mi 3 .11.1^1^.™^» n^.^m^g^. «ijsimai WloJw» mij: «y&jj^&orolGJi,., (n>ii roliruos^^BOJaj* tfUW1 

B>?tvo {ra} oejoAruT^imranrnm^mjaa»! •^ffi1tnn<^ jooraolaJ^CNWTn^ ^osrolAttirm noalrrojjAoa, InJUiKo 
n/Lj^ «i-J-P «oolnu^ «w-m^njjrraioS&ort.i., nraojmajm^sis aoa1nvj l tUJro*ujRn3g1ii& o^wu^n-jejjCTnlol^ggwowT»*, 0^ 
«. l.-»-a.r>-ij_. r^io«i*«i nraolmWTjs^jjiSDAj.Tnj. |0aj1«3 raooj jj>G"toa 1.3JJ, elr&^l^ladWCTajjirr) rn&aJtJt,yn1aj,. ■»oi\ 
n-.fi-.Omj] inj/iujj-nl arjog/^nc gnrralojraiDaiiTO^*, mlrmloomrKO' ora^ ftil(JJ/lA(ionaoi>aJori mlajiM g)crT3*ftioo>1ifc ojIoj*} 
n.ilr>j**£*e,c^ msaj^e.ia^Kij^armi*, (D/ru^iOinlACOiJJOoyo oj|^fmwjf^cmjjooT> u rBacuoajjjSia roroi^ronjirDiioa* . gj^ ojlmt 
n.' 4". iDral jf»).o» snj^uo-yiin}^. a.i J (To v ajl£u^»i'o) ga^uwrt^^m) oojj ooalcrolioo (rormlmjj oimg')ojoa»1 rrJi,; mlcoia 

&'*"■' E'" rtiajm. ee^jjiol^lt^Wj/n-wij AOdnc: e O - ^yJr* H <**# ^' ^.O »>' »> *'j (^W": 30JB*oo<o1rt 
Bi * ,D J9i", «fi03ajvffimlon3n— g^mjdmcrulnii^Bis — fljrorjpiTjroi1mi<Tiifn.j u aioo^nnoiorl&o ajlwjaul^oralAliO^iAOTljy.T 03. aj^^^rajUjocai eirmglcui^g^aa^OoTiBjj «jb$civ:> ruaD 

Oo-jOCo (ijT0OQaf)o nJOjnjTO)^: '(OllrjY^i^orjailo 6lD"iao3 fT)lE3Tr3C»tfia 
OJlK^TWOmnja Ci^0^^fU(TTjlro1^(Tf!>; m1fioT3Co /nJmCnJ u nJ<Do) 

«lorioalt^ooawmltua^ ajlejroi^ ml 

ronoitoa njlnjiTjlgj^rm^ajooi orui^esyjgjo^jjCrnjj (ojrrnlrol 
coutrngg). (uT^cOicjjjanii, ctjiWGCo roroj^jono^njlsico cruiia&jliaa 
01106; nj3ji).7T) (tmcTBrrutiT^&aAoojjjO KiaJc^ailtTi. 

ti4. 'm^uo^rttciaoaiD, iTO^onn^ (Tjj&Tcroajjoo-n njrjRrroo 
(D^Ajicmonji,*, cnlsoBjpsis ra#fflfrtnoaj>, rm&ro>jcno(tft, cnistec» 
nmojocn <0i%mouj1fiOHi) O . jtrjrin^ (wnn^a*) acnfoo33j ruioraieajo 

6C, nfl)cn>1§ c rrocjjro^sajjnroJcnlrrn (ruei) &«&» l( &cc 
•fr»1gjj, iTJToro>jcnofD& > pjRi^m, tcumrbrrmiajr^jAt&e aajaco 
ocdjoIojj aco^ jojcto6>,tjto> uo 'IoMjid^&j.o cnouoo I 


oJJX*3M&& «.i^im^. «*,* roi™^ wm fl»i*^. ^i 0118««™,«. „««*, a ^ «iU, 

Trlr * Effi , ^ U amnMB (Baaoa)0<ffl «-««"> «. ^ o«»flAi«n 3977 43— mj^; mi^«u oi^ p ; *o; 2$ 

Qj1aa03o-7 68. *n$SKi&o rroslaittnSc&oaT), m1<ci0g Q esomttfl g>crm 'ill^Jl?' $ *• 1 V ' «ri3t*5TOg1flflJ ruli7oj£n>1ioaa.a?jfl, (©cjyoalnm «nmcrumla^A A , . • t 
'mjiro^&il^^^a^BmlrBjAAW^ «ajau 1 nnla Baaj(B 1 — iifi^lyfe^V^tc*5u3t-**^ 70 ( 'mlwiusi"» m1^g a «B jBrroA|) ii mjaomonaosml j £pf tf{ ***T ip \\\ l *4 unmotmleiiWiotni a\>Jfotn u tn{mvr\{ti laJarutto1^ fflADgkgaflno\ , 06J&* 68, jUr^ Bij*f*oiro«no9wo»«o«» »j>.V ■oaift1ftj f> ffll1f-f||mMl r J coni ^SHj ort 
moo E^rmona* iSjjy ai^rrumeoja^. 00. ^l^jii (Woawko^ aaluojcrulajruit* ^u rrwDMw ^ 
cafARm Afi1idl £d**\0* fflJ/nj u &J%A§oav1(flifcrorru^^ 70 ' ^,A.^ _- 

«isaa crujrS^tmnmlu^ t^iittiwliMJJojlnii jVjjIj ,ai mlanagi, mlerag^na s«n*«w* (•w»i(j.* J Uni3 
■Mgjj.) ^jj^ riYrWHC» trua^o<>JoamlromtKO> mlejayirao * ****#**>$*&<& 2978 ^osmcu-Wjj <*»oj1mi tu*1<*>)Jrn cn)JlAtHmOT»lBf*rt (Ojj*«U** 
wtW^oroUn^Arro**»? «pcnlonio crooo:>cn4«J/u» emWlnlMJ/:- 

71. mijA^^AosrB^Sa^&^^^A*' «ADjj-t*?* 060 ' 1 

«aojmlraS ajoolms^ao^nj^ii. mrocjjjjAoj gjnj^Wlea**^ 11 »» 
Agmi<fi»o° f&rro1.e6>^«ftf3ai^ti «oj^rm^ {ngjgjo») iBrarmlejCTWi 
ro>rxT9«, (ano t ac#*,& <oicfc<jjoara,) nrarmlaS cijIsosoo cnlrm^aio 
crul * js ijma mA ral «oo^a . 

72. fsraro>6Uro>, mlsosoo LoJOJmrOiWl^Oi&osrolroijCto 
{Silna" cnlsraootM m&ajAiOC/amocojl crwrr? tkOnjstsijgA crujfO{£*I 

73. ca1flraoKSo u «ramlroS rjjoroog* ojyrjj&rj^rrjsasgj 
Breooulmlasijji; reiijr^lroomlcrn rolsjsco roilcn&s^osrKlraliSa** 43-oro;: cn^ni^w*- M . ^ 

^i^mij cruj*$ncotRlojlm<0r»1ifl «taj**. 
»*** t* o&^-^ui?* 
•»<•**< sjj£) tr <to#i*ci*Vfe*d 
«>** o^- 1 "- 
71. ^U *Jti- raranjrolrtrt jDJjjOOlros^sirj-jSij» aU-* {tnglAAgijroocoJl *_*> ^. crujrogm» 6JiO*06rBi^ 
*jlj£i=»0 o-AOrtjiSigiriiorcy^g I|A> rBTOrwl&jisnejcoiocraa *^* L ej3^ o i^1ifl<aj J fT0jj2 jjJjVI riiropijiiSiO», oa 
nrworaoo it/ romiTiooijAcoijj* pojrg^rm ^Vl **£Ffjo ,e>t>3 V" r* i,J cnlsraoa awtnlttA 0>4U rolan^ojo 
mfl<9>gijffiooa/lm1 < s«) > * 72. &J4 iltj rararoisnro) CTUJrbw°<o*, (Brarmi, mjjro(Ji w coaiOKrn u U^jjtja rolsosoj 
ifl«fo>^ raiooJAOi/Dino^l mio8cfbS)n_|§flnoco» ^y**! mlOTBgooailmjjCmmii 6ic&osrBi <jjLv {.n-icuAamlMit 
73. i*.ip rarafff)1(* rolsorao^os^a-Bi, *'*£=»£ <xjtfOJcau> u u*)# ;^5 ojgsiro, rjjocoogi» OjLrtlf. roroilriji 
cDlcrnij rolsosoo (ollcmj (sjjglaj.jj ei&osralrolcea^D maul(rra) ^Oemn-oriDtrol e™ u mj jS n>fl>(o) inJcm v cofflru1**j/m: 'OTarto aroogaac*, rowuAo «oniJMA, ^wjr* 
roo*. ou^owAroiiamnroijM cu*< 1 aoj«rot*. ,&§i&ji j <a,c tt fl.iflnejwij«uo<» «^cmlm- t*Ma*fy«on» airoaroioios. omrs*1«eW 
«moojm)OjmotBi1ro1<M. muAU^tMuWlrt n^nnoj. «nwrn njslcttlejijĕgojcie. nwajo^n^ojlacA AisirswiS rs^waolr» 
mft<ans itt ojrooAfts t nnawq<i «"S»™ 1 ™' **<"<**<) (ratnyo^jjulario) i»W.«u« arawl^iciwwni-oail 
flW ^ 1 ™ 1 ^ m1 *i°* m ' 1 ** ****** «-m. aoran: ^ . ;>v Vj Ju .. * /ml^^iod 

IrJMMlM»^^^»^^^^ ^^^^cmc^i^^col^.. L^Aw 
cu^joctuoj.. <m*mAmt* nwiWol^ iWi-MniW «M^&ijh i^w w culoj^lL**** *hu1 
irtjocrulAjaoca «aijOOnjogiAgjjOa irurortAoeu* oj jtun>i.d«ma: 74. mloB^iUaiimoOTij., Aooojogldtoa mnu^laaKnilcoa 
rnl roi jjOJorrul <&£oojj1 roi lOstj. . 

75. rrorijrolraomlcm^ rsrarmi, mraouojj ojrejrora^ajoT) 
fO>^j; r^ciJfcfOTlroo cSi^OTCKlCljrojjCto^ ttvf«* 
t« ^itt «w u» o^ «%»(*oo{<ww* •io1so TO *) Wfl)J ^|crPi W fc^W-,r M79 _3_mjj: m)j«u , Dj 1 _3 > ; ■_! 26 _*,.-&..<_« 
_,__»«. «J ^**»? 00 »-'. nfl__B0-__M TO „ ««noam-ui. 
**_fij. _-_D0,l IBI "u_ 6 . nTO eaio A _* i cma___ S m'\ *-ij f".< 
o^*M&4fe ~ ~^ r f "«--•«• **V*N «■**»«§ 4, «n«*i (^V S) W * «ag^ 

7k ri_ ^W^' mlw > ttaJta * ffl *» « mlwso. nno_Knj1#si i mi Mn *«_uiiq answ 1 ' 

>>*! *Jj n^lej^ artanigiejujriAttjj. ^j .»u>o*d n __o««^ 0** «oj 

o4*oi<Tnajmo«m , 6)ajojjCtmnajrojj_ro\ troroloa^&aBOiwsm- Rs&omt moAruorwUo. macnlnnBo aamrtaa.ag, cun_V.dK.inr. _t>t_j<«. -.*«>— a.o__jl_V.__,rr>— ojlgi^j- c__»o_jfi»li«>7 
-WWmto", w-anoa Mwn^si a f _Jo«. 1 OTc. l9 «r_J SB . ^ajrwn^ojlictmOcro. «rra ojIwI Algojoni. t^njo&t* ^<g«m_ M) cm" 
r_fl>.rnos*, r^a.n_ ( u^o__j^^TrOT i «,ruaj w — djmii. ©sjycm a^j. maoAOj mM&^imrtM-iummtmt*. cmmi 
o*oir_i ao&JW-acdn _dqojBj, «amlra mlcudraneoOjy-mlwtK* t»-]<8___ <_»-.«* m_°(__i1rc.(__oa_n *Vj -^___jas»m_u.r J o-TTi>~ 
api<n.Q_anr-il*oj J o. «rraejoi-iijj ct.©_n_- *___or^j j rtke*i'l 1 «3sig. «&m'kr5. 

70. mra.Tj.£4 ( — aD^rUS-c-Hu) froaj.& aj£j, ttbOtDiaj. [aJtol j-V*"-y, / ' 

.uoal-T-ujjo] jao<y1^£_nfu^1ro CDltaiJOT !_>•*' B^jAUJ' - *' 

mo-ni^ rr.oa.40 (i_ul£jfts>^) e^^^ «»Q^«^wn^i<mjj. 6t£^j>-i$_i 

80. riramiogja.0fa5, nroojro ai1_=uoo1<_w.i07)j_wmo 1 _b»oj ^ ^ 4|'<>,jv*r < 

trj^os (Onacnj^aii*. (aujAom^) ffl{n»ajj. roo. a__bo_^£trnl A^JvAiyy$^*$.Z\-*> 

Kgjtnojj?! jmgjos.ro.! (a__bD->.-wijO)^6ra -.) n._n__j J s.B a^rmciAaioto ^ii*** * ii' 

nroajro^6>s (TOSjj^swA nQ9im f \&a0oamia^mlBai<m^ < 5 iSTn tij "t W > J " V 79. !j.J f l tmaroij^OTDajrogoojlaJJjeaJOajO l^j tugy ^o^ojj» W r^onotot cdo_ ^ ga 
ryn^tTnajmoEm 80. C.j.-* c 1 isratmiy tamajA titlnioanMgm^&mtoa^ymtyanio **_j m roo. 
.i<ao-^cojlagycm£ ^ troaJc^os roriOtnj.j., ovji*ofo a . j.1^ «najit.jos tDLnmojjj., w^njjjwoai 
aj. J. tHnaiOfi>to> f leejootoi (&a>s ) U«jj qj_w.J6>s a^tmoamoro ^,4 B»ojfty»s tros 0< osiro5 ^r 
»iffi.arf»»jj, (_wo(aj«^3J/^o*^ - ) ^W 1 * 0TJ 29B0 4AMtf mi^o^ ^. ^ 

x*t£**J& ****** 

*%p#*qm<* ^aej-ajl-Mjas «aj^j*.» imoii>>,<s moim e*J» <<»"»A' ""» itP* * 6 J"» ■ 

Ag^m^ cruoro», 

61 - (mmjloo») iuo^a: ' ( ^roffi.fte^Jj«m»wn y cu&j ^. ' * tU'& *J '& 

{TwmomaJ^ gnK^oD^ nidIaIio», ermacd (nrarwloooo) cro&coa iW^^JSMJN 

u>ifen3fflDfl>lK& 6JfmDtfla(t>TO^aJClr>D^n/lrt>^<ofl^B. , OC^J 
**,.• n/M .//<t! 82. «^AOwisiagiosoBii», •^cpiosBn-j» o«ry"^ra»ra>o (JfJ5lJ^^^56^-' l * , 

csDim , , ffltacDiit»Toci5o [crolonojcrumtomins^o] oenj — (aaaiiS Ot^^^J^loj 81. J* ojoco^a oK-jI gosrB©>ira*>, 2-TT3aa2nf03 j RrTT)t&/1raa o*"^ onn"ttjocrm Jj ojgjcn>cia?om 
OJJo, ait&ag^. t'6 ogjcmotoi smsocT& ^j^L-R iM rsT^rajcjJic^Jjrmcuolra*! ranTjomocoTrncjJmocolral.*^, 
82, ^yw eD^Oajrtil^aual, rvjra1^au^rLj§2!Scnjj olj—J w> taaAat/eerrag^s oSTj°,0Enj1ocD j»j!*1j 
eianajosauio J-jH -_u rfffiitaob'lfiicfto 06ry u ij** L» cmTJCu.rac^i^^lrMcm^njnmrol.MCToro^ nJtolt/^G^iwmotmrura, taoentnacmia njitaajprrortwrioco? swa»mo tt^anjjarailm^ aacoiglojnjjjy. 

83. rrfa*a>fOJOrao iBBOjora afioSi&at&: raroojaraos row^ltm , .#-.*- 

OAjaJjOpJ^mmjjCm (awnjraijsis (rs^) alaicnjojijOioaajl >fl*6nB2a>i »>t*HJ ij>^j^~>-w»*" a t 

gjjCmrw^ojoiMao mrum (afo>arrn1c«a>fuon\J(miJ>1cot) oj^i&laai^tt, C$$^&£$&ii$£- 

^&l^jaOAOsmlraTjjrwG^] ** " f , 

OcjJj\J*ji aiitfc'*3<^\/flAn 84, rBnojmoicoi. csia>aiOOM™ira^ rs.^raato.inBo, •ldjlcDjla* 
(t%ioou)Anoajoaj^ojc4. raroaicAa»6>cmajjofim u , ra»tno(jJH u 6raci8, t UftyiUJ^A*^^LiC^^>*^ fr 
85. «^a^OimsoBg^Bcoi^o , «jalw^tai^, «waiWts >il* il . 4 "|/ ly -< 

ca^ggrartsK&oojJo raoscKwlruroijjo cox>sHO>oroiaimo^cwof>Tnc> t^ a)C^> A-w*'** 

«aoioo. njgoco «aocou» (rroujojo mnorD) nfio1canjmi j d)0,feCTO, *t-^fo|J*$\S^*^ 

aroaioooo caws^ejosm** raiorwtjCTuccci^raranBo&o «rao lOjggcjga . "''i^I^L .*'* ' 

mc>«oaj^{oiom> mlsHK* ms^e^sj*^, oojcgicm». ^UJ^^twSr* 4. ^^:^jsse-Vj~^ 


«n-\ nffln i m( „ lra . ^- ^0j**«mca 86. <# i!jUv tttos>aoomiajo3 mnmns* (M^. tm 

«y»0* <™rucn. aj^nmm fc ^ m^otoaa" ^^i rruo^. cuaon^ruro&josirm ^l amjjororo.^ 
rorro irra 0j j«, ^ «norura (TOol6njra^««fc05mi 

a»SJDnr>i (mejoOTTn wi&mocoaratwto» towrages r^rwaiAoiioAaojsral owiyonnjjulawta fc&n_i*otr* Oojca>*ojoomo. 
mjjotu.m. Aajej.ara^tuaan» cn» j,aamHr,fcj. «jcmku, nna^alom^ooi 0^3.0-04.0^, mo^mm^^^ <**Wm 
mjDawi-ojam^iTajjni jpjiKmammjl (aro), ^orroco (o), «um^aoi a.jymejoaj.njro .roroilnimlcm^ <a*1 0*0^004. 
rmeroeg ^«a0jl^ojmi1»jmiqjrftj j ps orr&raoujmoaiJ-HiiOlaj ts&ojto «wro^ Wl^nnm^ aro.m 1©m a^4.*jjaj'i<»j J 
rmajit.^aj n»oj<a . ©«ralamm>; v ggaj& rmi^an^nJlcmBo OTom^airaiTtnJAoro- ouR v smejsco*aanjR*1 rroijyoM^ojlHMa 
Wi-uoaw ^ajoojirmj ojtw,.. M : *_W - V ji J ^^ ^jl 4 £1 & VI -L-eiiiH ^JijJ^ _-.^. (ra&rmarjn* slojmj., 
rtJroiHiaoro^cml^cB) auaaimciOOto^e^ aosm^oitoil mn&fl>) J A<i»j j » i rsiDOjrmjjOOJirmT njaaj;njono rtnj/glnjy 3^*03/*« Onjtaaajo 
owwnsloma^^ojcmejDorcn winjorot* noiu. o^ta^tnjl&j ) tA ; fl L- Jjfl . J*'j\ ^J. jflij>i±. jTj (-toojc* roid-u^rol 
6*^-j3i 0ca*oaj J ro7mnjr& 1 fl*j J QOJ5mloif^ ; |Ofi)rm ts&ojr» — %m#*>^&xxi — ia^njoihia aAira'fytaf\^A 

87. rui&mosm , rmoojaro fjAjJ,nM°s1^s>taicrr» iBjBoJOmosjj - 

rol OAJoatesjHklraii, rowojro cDlwo°ojDajmoai>^ B ruooa»^*: ^3u^t^S^Uc^- A£ 

tBagyoan^* n#aiV\ ott&Oo-joc*, na^lecntjjjosmoara (mjcm^ 
«noYl<n& crilcmj) sjroioolte^pjsjjCmtm 11 ?] ,, y «*V* 

87* ^JL. tffj ci>1 mitiruaroos^ aojoai^^rujjjyiroo ^^ ^ tawojoro crodntfl ajtojOGimrno jjij rol 
<0°£acj3jmocEjjo mraojm ftJoaj>o «1 rawgyoojjjj fl#trm Jfi iroojuoou oj^roneKnoaiosm", ogjojlos mlcmo 
m° iij£=wJi rBtaoJm &jraiooj*<flss)nJ9jjrmra>ij 

cn)daM M 60Oj rraajoooiojoasmtmi aauoco^» mi-jJ3lron«aci ranajmRjomraojcwo «n&r^jroocn/t crajl^Wtm. 
aa^db-rol-Mjj*, rflj J a«»ajKj)'lm li » miajiflo&Dm fflronjrDOto*oCTO g ; aaasm^ta^ KrAamnm^ co^w^ra^njaioero», 

(rJTO^nOJOJJ^rt iTOCjlOJ^°) : *«««tftO 0OfiTy ( £J^ i§ m ^ ^t^T '-t 

cultmjrnjl^omw) ecoi «m<ip-'06n> ,, J T 6Q&&$£}* 7$P$& \ 

88, 4ij ^osr^w^jeicisoajo^- («mogoo. tuomijcmia,,) VJ |, ^ooo oosry ^>oi mitau 
aumooa^o s^i§* 3*%* V <^^ Jfru ' 1,ao0,DTa, ^o aa^cnoem «Jomjojaaj* «-wtomMi, a a j4mi<™mV' fp ojnjmnj*. «^^3»^.^, »aiwo«fl mwnjtmwlaai-toj aj^Rwam^ 
-vHcm1^jia A * «-\j^i iraJl4tol4M*flft1^<mm*i%joa1 o.toj/A (Wj *H>1n>A<i<noi1 m»fijt>Aft^a1a,T>as^ mlikw^ 

,**rfMji>OJ»v» (WJ^^^uojasi^^o^wHm^. ora^onojj nJOCs^miJj; 

69 . n^TD02*a, (cmnjlacoj) raBO_i«irt> oj1§° oJl<t>1aj«» o anJ0 ^L^^^^jii^^wili-M 

n^» (^ajatws^) /uOaOTraj^Aojj^. njxit§j ,a>: «m>ejt)VJ q &}$& tSl^ 1 

troai* ajyloccD »m>1aoTu> o a^$a@£0l 89, £u*V wro>aicafDftfl rolwlOTTO^ (ojDO'1) AjsajJA ^e (TOOJeiraojls,, mraajroltoinilcra Jfc bJcyai 
•owDtyi eiajcoj^a» ^ ctU2jd ojjjcto tjj-i njijnijDrcra oj1ctt>1s , (utt/laau lijJU, (btoOjA tTOalayrftj(D>D6iTj u (fifl1*ooeJ» Traa-^lBrtmlrm cruinou>omwjj<*Qja mj&JO* njnammj nJlmlsrann 1 ' .aajm BBMhwiOjjB jj^> . hjoujI** pjoa 
m>JrQ?Mirtn iTOOjro^ns u>li«*iKDflRn1ftrfio n-oej. rtnsnjA^olaaoom. njjjmj imos&nJroi* • J3* OJaJ(T>» Ja»oJ-tno1^ D «ntrtaj 
oj*a»bwj c*<©*<a.. jp»> o.'3uVaon>. nJjjyiBoTT^AOninijOJomjjgg mnJ>D*at/i^ oicrul (nu) imlrajjOjjml^ei <ua*l miao»i* 
tiajca^imjj, oii.fljij j fti&. flndmj ojroaiacraGpj^AOTjj., srowiJco «aj^o&jgaioajji cnjro>joj1uoJtKTU# croj1«^1^»Ar>inr 
^jyortn^njlemo arowTDlert f,nJoojuBl*«j J Aoa'j / - oajca^raijj. cAUI yj *> -u*flj ^L jV1 ^ f 5L-j *o^j*-i *-* "jJt/j 4j fMm 


44. CTU^O(DTD)3-G u G36UOCft a**ow1fl>t rTOojitTKalajrtn* — <uoimtta<# 30 — ojIkha* iPl+l***) 3 
ojram dj>oraj j 6m'i,&n>^ •e*m ( i 1 «mtHTVlujla»^ao<iii (TOgjOsirg * j j| , AJAi -* 

ojT6kt&q coomtmmlmt. -T>— 5^W^- j*W 

1, ( ano— ml«.' 

2. mJ^aJ^smocaj aaislt/>ma« jmmcmouotm (mxmj»)! A cJJU- c-iSDl S-r £ 

rao(raYjatfira& .reajimrol^n^ira^i/miy *i^^I\iij>'t Bi»* 

(a*orasmo:) mo« m^cmolaul^ msjWjrmcumoiajrm^. Oo^^luBl 

4, aiJ}«9> u raVlmmrmoaiJ Afl)ftjo <a»oro l mJj j o <reraVtm5 £ch% 
rooim>1cfl>1m?] aaj(8roi1m1(aji ailajmnjwioiysicmj; Q^ife^ J^6^%#-r 

6. — ^nmm^oe aJ<o»aAm1crrflgjS «&rtfumaiJoatfjm«aoo«m , \ *\liLyCJ^£it-d 

(«>om«mo:) mo# Bomj# m«rt<*inn [om^&JiAAB »eo»4«cm] 
ajrao^cm^; -*i*n "'i* 1 
1. r a 0O3A% v 2, ^tM CWm g U3i«n«xm ^! mj^u-ia^sjio.» 3. ,u.,»vi ro1<jV'<u<iWHi 
inpj* mo» (TOrnijtroo^inmlo-jlali syj *«■ raotroyiainra* *SjU irooijtndnnlimmaaj, iro^an*ojon.OB«aja 
u£*»i>i rnlwwmoeoJa mo. frojt&jcmj «jiu ajcmolauljy^ mitrtc&cmcum 4, i^, irorailc* j>, ouA 
«jlrtl^WAgjpjmii, nJloaJAi1*««fijSi« •' J&* t^Uijmt^p^ £* aya^mlmijmuaoi, tm«urU|itjgfl 
ao3V, 6nieJannwoajJ fl. M Aaj^JoWCKa^, Uom^acmmlijuaej V-l» ^ OMajos lu^ej^ 
1^1,1 mlyp^iJJW^i^ w» mTteo^icmj ^*s iwwoej/moii*, asmyj* mrtrtAj/majm; 29B4 <4-m)i* _J*J(K*; «oj 34 

«•_»om u . mW_Js *os_-i » «wmik* m*(xw<xm* (frfil&J >») 4 ^tjjj^ /i^ /> , / 

oAt-^ymajcnj^ ^olcn-jjCmajmjo. -*tt~ 4 r ^V -* M 

«wftj»^1miflns«ilW4aswi1ofatKn>4# (^lmioojlRCAo (ao n'kj'Ji6& *['?£<" 

»j«m,i*); _m1aQo>adojfajOtmjorru1 t agoG>OT)ai1(^. Ocy^>*>^CJi U_Lgj 3 

G. <roojmgyo_irc> ra^roouiiamccunej; tffl>aJca flfl0Jl ft: p«&« *, jt *i 

*ca>A», fflml3-p.5aa.coJo majcojjmt». cnlsrsg^s {ote^ltmoajD, ^^iiij^ 

mlwrag^s nJ^Ojl^aomcKnJ fi_1<mo<0oĕi J 6>9 (tKSijntcooaj^o O^^I-^oSl «iu.sKJj 8. *-j Aoiran-^ocojli J-jo» rnl&cAo oeo/larotolcragg j* <ii iHraojd&ra>noDcnjo6m £_J a__t_i 
^cmojrro ^W i_Do1<s_jjCmr_icr& 7. ^i^Jl^j raToimoccmi^ (B%<ao_i*sn3gij6is ocajleioao ^jlrtj «jal 
02>i6>scb' q - U4- Uj n>BTcTm^tti1scft1ejjj3gfmlBcflocflJ^« ^.f_l m1_TO2C6i_Tra__1(-_> ^lj. flJ,cuo (jjjo^j) 
0j1tfl>J0o\i1(DjO3 S, 41 _ tAco^ (^rootu^mjjCDloj j.Vi (ai&ojm^josinn ^ : *= mroajcfl tslajln^l-mjar^ 
,._.,, aim1nj'ifW>i'ftco') J a majcoj^cm^ £j mleoag^s osrxjOGm u ftVVvjj mlemagj^s nj1ra>o<fl€jgjascq?« 
cHinjOfim u i^)jVI oJ^mcyl&ciJajoroocoj oj_nj<_, n _Jsm_i>1ral njrorro^njco'* CTum^comjys^mlAA-^aT) jn/a aijaJrocraaTto? iyj&j cu1o»(3J«jegi. rnjgjor-oi fj(n> 
apjijcmij, oJiAtwm^» si^gTjjjlemaj* -oj-octkti aiTn-jt-JCTac- cTu°nj(-_) l 's-iaa-/l mlc_jro1<__£cro tuTt^ia u tu sui'_ i i_-»eoV> 
onJiolioJ mjioijj» »*ucj)) v itn) J s>--Q-r_*' <eto, (_xn v L_u aro^ lBrom^ci7 < Jan1fm't»otrlI>1ca»^eJoflt> , ' ^ojm.^1fol^l(Dl^j^rmi»TOrn>i.* t 
wm«yo* (w&rilCTonB" 1 iolB<wicrBj 1 aTifDij j «, oDnjiBrtiio^ amroTs^cuorolrola^-^cmroTjjOio-u _&oco^_o_^<_oioTij* micmol«tflfUi 
ow&Ajyd^M-ooTJ" rottioiToroo iB©curij)ro«rooogwio_<rn)j, 2|)- 3&« ai_jmrat_|jlcal t>--crv>*(moQJl_HisiOT>i. 

'«wii^rtolnjwioo» aroj rootcoYr (_0y SlJ) oaoctbj nj1an___ 'oaicroooS tDocrunrald» ^_j__a»ljiawuaW 
(j-ciliy) n^on a-urolroS «raol 0110^ 8^0x1 aioj.T--)-i_fl„. eu^e^cro -mturora1nj j T 1 __$>p^mi l omrrooc* mocroocpld 
a^pcmaj}" [$$ ±i jjl ^l jl*_j ^) WiWmjii* ctu_uoi__1_ui,_ , «Bitnlom -)«m_jtsjoijj<o. ^a u 0lro4 rwoJiwW 
«I^MiT^iWni* (jJSjijSJ j iUjlCl) «ojorrbj,!!* «J9°o1aj>;. loJcru^tmocul^nralAarrnjj, oDffi» u iruoc>> moouajnileci 
ojmimaiuo. n..m1(_>a«Ti- e.gu-ioarra _j1_jco nJn 0*00^1^ -™i_*«^rr-> {luuiomonjs «^aoloiARttyo. AJJ.mil 

<"flu1 (m>) _*. A {«jruo_u__._>j- -_«1^i»j aj p»<* 23 **WMW*0**m*ri*lW*qf**#*a oooajanowm* 
aJ^Aanlw^mr ojci^oiJjm {rum>Wu>(_Mri.»_ «^ ***m& 4 m^m^ wo{iOKnnaji., ^lnM^to. 

«.1«! ««, ««ll^l^ ^ - "^*-"- *) «aonoionoolo r^wii*rt ««.inmiilrt rmo«m- ffi *o, «i«»««nj1 fot ai^p. n, i A,t * ort(l *aajrmore«m. ^.«-«1^«^ («jiiU*»^ notmloa. i»jQA4rm4«aj 
gjljjll»», fe> »mii om»li,uo 0<a "* Jo o Wi ^iowiato., ruaj m^aOjiJilo^a^* ffi * ^Bitnjoaymam)- <mjl*ityi 

«lmiAoaim^^Ir^^ 1 ^"^^ ^*" 1 (^J^A «<«>«•"»*»'* «u *"** MIhhI^ «««j slruoAttrrwlajoaiil 

nmtmaan" ttnaooca i *■«*"*:*■ njooan/mrtn*. wmrmej, oamjoomo osjojlejswnn ajtmmitoi am motrmlODoai/liTsaB 

a| li V nam * * aJ ° <n '"* &' m ' lfitn ifci 0l mjjo^oi sua u o1rai 001.04 atina^ ojlnja. tnJ^n1^^,^3a4tmfflaerT)J , ^ 
« s ^ «flt oouoejj., «^ raatcmloai^ooi •■pn^ - ^ fl »ootty-^inma »&rjVI<6ojtfi^ | u J s.in4' ( £,L ) 

2«nr r~ J : 7^;7- ^— -- — - — 

ft£**Ajf "^ 1 ™ ajo««im u "ao^^Mnoi nSH> Aaaii.aegj, ' arjj-ro^. 'iUiejrurrnmoa» arjjajo <o,ofl>^«sas^ 

03,004 .uiWorolart^AomrO* rosnsoaoraroi t^riim-uo^lmosm" *;p nn<3» mjam. <*o^ i cmraV\ <TO&rj«a.pjlooSo 
oJ*offllm'>fmj j e 6W w hBll o(rt aiODiMtf|l|naMDUM, namlAF2.t^inHWi>UN R«i|Mpj1(il a (TOJ-wa°oki|. 
mJEJ^JBraimomi «.ara^ntao. a% coO(an1<a Ito* fuoun^< i4jofln d *. ajlcuroW 0^9 £0*004 ffi a 0^3*04 ^^1^*1^401». 
n0ftjo AODjnnjj^s^. aiEMtnajomn 'eiOnnjj* ainn-ao^sjrioJmltm^ rrarmrjj} OAogjioBgjraa aaJOAioim ros^rm®*, 
m&o*««™ifmm ( jaom) <a>orojsm30o oumjjao-mi, 09 rootmlomroJ aJlajrolaj^oAa^^natmoem 4-o. ojcumtcrrmlaci&a 
cuacKujomraoam tajuiom »^00^10^*0. aaJorm^njlroi} fTO.ml«fcro^ a J1sl J ^rm , ^ esm H m4 gmro (o) , 0^x0^X0° (n) 
mtnmi^moGAao'' (o), gjruy-nnoA* (o) cm^sRWlcDJajS ciurm^rmoajlcw^cmro^» prarm^rmotrncao^cro^. '«n&jejrjnrnj/* 
«Jo*fV OAoaj. armoa^. ^ajArara1<&«opj3j J a-r> ©ro a ajlatrtoMnjDtrmlaiioaiman ^araslmJ M u^omfOI»^aJOem ,, qz> aj^osuyKn. 
najrm^ cTu^unsj^sajoem'', oj^ao^oS r^ajrmrolpjaaaajoai rm^s^jalcoj tm% aaio eroj, moicml^osm" '«Giajajnjrmi^ Eua eV 
orjjma ajnaji-mo.mrmcitrm mati ajleJtojjOs m»«ltnjacp!«, aj^.meomo rroajrmo^sm^awm, tiurm ormfm4m1aojiuronj. t 
aajoAfVo4 anjeno^cro mDrojjjartiwtrjoj. mt&A^ojora iin&fo««1iu.rm1otnaiosro' J gis ojojtoa ojjsml^osjjcmrmi ^rmawtTo" 
Ig^ m&ol tnjoaj)*oco(o ajacDJ4crofoV'. 

sieajajaijar&i 043 u a1fa5 £U4fotr%o& Bwruim^lajlajt^tro oJOormmai cu^tirjDjra rBraajrm^n-jldwojortS gjsson lasrailom 
JEogwlWonOTOT^j^owaioartoajaaj^a ooejajtmro^roi oja"rfi m^ej.anjioo^, f5o^rufOfflrm^ ( oaJ J fflln^mJ J aarm^m l, mroani oJi(ojod 
moi*j J rn>1e4. ' tojsiuajai» tajtnj^a^rjjajrjjoa» ojej noslmJ^o^mioeuroan^. au Looru1rmffloai'1gj j @gfmj j ai06mroj l ' ) suul 
caT^maitJ ajOajAeiac* Ermlro^ OTJeJ, 4*tffy&.JBfy> onjcgjjcmij. eu^corsiasiaia raioru^iioemawoinjooi >ma. tarormjoro {msoj 
rmnln-paJi/ («tljlin) oacm^ «jcm&oajroioJtmmlajoanjj coajTasoai^ m>J,: sua^olaj^. rBogyoon^ riJOsTOTnlrol^oatm^^ 

rfflrjjfm«iaj taJi RaJrm i "-J 00010 ^ EJCoOjrijJ mno^njDjBJladmlcm^ rtc^aiocrtitrmilaajajajj nraojrmmlnj J^jrmlom gagtrjljijci 
*m§. merul r^ciujioa troaicmroln-jlsdJjOAasjj^ojoc* cmj j scja*lca)fmlomgacjuttlajo<fbev3 1 — rocrKoca-oejjj» owol' — Ayiarrrmi 
OaJoaiJ soi aAj#*aJUfmwfUoa ittuaemrmjj aJr)«ormafoifmj aJiA u <m.. rroormrmaiajtttiToij], toJmi^anj^rm raof.rmlG«Q'gj | nol njci 
ammanjooa 'ajoiml^ aojiotmlolgJi wnojfOi^«ofi ;: js^cmj J * (J>. i^) a^mti kojjoscoij., *rjra> cBO(.fm1ca.1{o5 a&Jsai^^ 
£0(004*0(00-1)4« maajj. (^Ul J>*) n^0fmin o a* «ub-oIsjj,. tnJn;u u rmonJlji|1ro*i^fl tmrB>4. &n"aamMtyTntfr pjm* 
aaJooejaiiigg tailaiiooi.-utmaoa rui&CTmaofiM»oejOB)Tiooiio *oaJlAOej6i,armaaiJ0 pmjon" «0,401 «amainaTa runaousniiroilaj 
rjraoojoo,, mew*a»a4«s OJrooj., Aofo u aaos oajmrrnltal.oa&j. aol^rc! $^&m%mB^m$j-~&m*1\n4m9 tm i 
ort*S. nscmot®-^ ojoj»4<*o> omr&^iomoro Ao^lcjmiroijCmrm". nJT3lcjv4*s1ejosKm©,1fo» m cm.tnml ^ocm 
«ontooyirot rjj iA u rma«®1ffOi«cm tnJnjJOOJl^cm^^^^. ^4^4^ ojlajroo n^orcn^cot, «i9"Ol«tfto 0^4004^^1^ 

OJrci^cmrtrMKm*. «i slsil 

oajOAro^os nfl)ftjo 00^«™ w™ 1 *»^» * n » njM a ffl ra94" A^olcojrmrumocm* rmaejonoj. imajejmn -««04^, 
mlalawioown" n»OJC* aiifim<» ajwiojooa ooJAt^m-uiwacp awajnntolnjl^., toJOJOaJ&airoaoro aroccy^, sm^oo.^ 
mJomcrscoBo» r^wl^ttwrTO''. BBojmocm* cwrorjja^o-a^ATOonj., rt^ounnAKonOoj». nrjjarmoii^ca.oern 11 f Jfl siOfi»jafi r» : r iUjts,^ u 2906 4*-wjJ ipuotto »0.35 S, f^j».1ej» t rtnofxn* [«mojl(/ojocru1.ft©o] <ro*<a<&mm r \<& 

10. .rooVimoflj&, m$ao<JS» cmVjow w smom) firt> (ra-.mo) 
oJl<&ca>i* o-QiOEn»jruraitn> slcucru* rol l,ojray?<fMtfl«&{i«&j;. — . 

11. «rora> racRoM.jeira jDjs^cmtmosm . gjjg aojsmocni 
ola» era ualamcoiocoilrot**!^., 

12. (rereaira ojocjj><»:) 'CTWRnagra rata>»1iijioaaj T erostra 
glnrtmlm» t/oliaai o^loaaa&lantnarasmoml col o^ucotjBoajia, 
mmsTOOj ai^oiJJmJ^cM>Jm^^Jlt>OKm*'^ 

13. o^ajlnsmlcroosm 41 omaji&s© gnjaaua» (nj3&Jtn_i 
edi0A o crr/fm o )? rtn&ojrojas ««S£<aenft cro°<u«w u BiDoa» ewoi 
orru^ [m^oja^raKiii] «ajrml§ Q $naogjoJ 

14. najcmls, 11 raracuA wraaa.nntmmnraicnlcro*' njlrt&aKJolisa 
gaujjSjaatoem" fiiojau raitm u . raraaira oJoco? Ql &>cn) <i ©^utn/toi: 
•rroe^rnrl^Kjp^snjCB, i»cKrmrft' (ngjeirmo&^o) I 

15. mo« treliBib mr&caioJCiaiOTn s^lcuOcOoT&aaosiie©! 
(mrtno6Tr>°, (maculwjarroli&aia) mloauaaiaioco)?* cnlsraco 
(<ul6Tw «) msan3 cmcu<f» [ fccrro. 

16. offiooruj. cueulcnj oJl6 «ntr> o * cno. nJTlSltf» rm 
slojcro*. ctf]<jwv>mo<a>i< ((»") coa. toJnn*J«a»0(9 (t*1<&M0) 
cnsojal o^s a?o cmojraocQil(o1 l fia Q8 . o6&k<&&M-< 


'JM&&&&*&* o^m tftyj$$ -\r 6&*«ii*is5 


10. ^S aamma, <ui l^w - t J™ J« f*l*"**wn". ortBcwMjjm 

» 4 ^«a <, «H.W*-», ^iwl^ 5* TO 'J™ ^ •**«.. ^«.^ 
^J wii. rKuamosuo-iooj oraj wlaMoDoon" 12 b „ "" "^ """"^ «Wn»i«»ro mjsj. U. tjgQ 

■rtlaHHIM (TOnji» Wlntaor/i («l«fl«aoiiaajfitfl1 Itti ,«.«?* * VjF f' °« om ''Si *"*f 

<m)aj.o m « JU l.1 MM sy, ^^, • !^« l ™* »^aji>^ 4m (^«^Ji^ 

raasm". •»aj* J TOfi <Mm)ftJIS0an p. 16< *«4 £' tmwuoiiao*».. „■!«„. ^ w a^yj^ 2937 44-en>±\ a *utmi: «o; V0 

***** **i*****w«Vm *\6mt* r <. -i i , -,. v * 

Cagwl^aami», <Ulnfc^, ffifl||1fti '•*** • C ~-M fJ.) "^™ ^wrnmm *o*1norojo^JDBU o^ fw.»rgflmn 

«0^1 ^P*^p*M^Mo«j>1«l « ^ " nS,aofi * ro « 1 ' rt W"»W1 iuro ajQm1,oW a rcn ©* rro,4ajc.>WDi go^lgjoosmo. 
««»i^ w-H-uo», ^^ *""****"* enu*m A *m>^e" (o) «^. .i^ «tjr»*** ^0^0 
WMW f m1(tiDawu«m< ^<*o &0 cmij. ra m«o ctrnnoi A jjKnj*m A ^.nyj.-m" (o) «Aaw^* a>oo njlej 

(«jn\i^mocuW*o»iiraaMn -i ™ , *^ 1 ^ m '' fa '<'»*o rm oco A nj^ojjosm 1 ' tg-oi oajara *>i^< s >1 f &fiaj<^» A n>oo> 

mW^ol^L «L. J«l J^^Ti^ 1 T^ ( " J JJ ^ } ^ **•*" CO) "^ a "° a1aJi ' 
«.«• E^"^^ W «•*. —■' ■**«*« 

«.1 J>2™^^ ^* °f.™o«"C™J nMn ""W* «^«"*^^«™«fi 

^Sl omtl?*;ril n ^^ Wa,ftJ> — l—mnairtl^. „ mi . U^l^ ^lrn,. ^, ^ 

n?rT^\ ^T^T^^^^" ^" ^™o*«V fi««*. ^ru^tntuocan^ 
£ >U wlJuB VS 11 (oio. ot-l** aBMAajAMani «*wo«« i cm.»o«m'\ m .o DJ owiooi.j> mlonso ojW^ ms^cmcij 

«*mV) ^m,- BBejDoj «ttcu^ljyl^.. aWRJi, eJB 1 3 j0 &JO o> cararuci oj^r^Wrm •«artmwW*».!. 

* W ** ^Ojyoc y ^ fj| <mo , ^o^. ^^ ^^ ^^ MMMA m0 . lai^OtOWlWl 

™™ A miajrooo-r, u .) «r^m~Aim,«tu«o1 flJ . mmfim t ■ ***** ^Mte^ «^ «.^ ^ 

^oimnjanjocojcom.ij gy.arusragosm* 'nJ A *'( u Uj!» )<fflj- '03000)4. ajulca -u1s <tn»V^j ^y* oj o . 

n0«m tt * rtoen wlrt «niro c^^oMOAm». e ^ wl^^gg M»n>n»- 9-o.wnJmsjToyioli 4^«W V > 
i»l<0i«0tjii 1 Mo1oj o gg cmo.e*1cai a ., mmlonlo cmj^aJcu A <3aotrm 1 ' 102» llg* ojojmiBaalcd dhomi trorm u . l2-o. ajnjm 
■H»1fl* «iAwm.1flim1fra aooajcn. moSaj<o. aj;i njjaa «r»ajrt> A s>s iroauAajoiojm". moul (n\>) cq> A os a*nn nji., £oJ 
oa^sioBA- cwjl^oltworaraitnlralasoa, cnmjl (cnj) oanojool <toojc8 oJej ■Bm*ttm^iHM#£. Qjnfl!no> A siAO«mlm1«.i 
*cb> a . ^ajcg^rm. 'ffiruccr> on^SMweiacocajo ^nrtoioo-ooaoDo .uolAjlsjjnjlgTnosm * ^to., 'tjDajoman ^flfT3>motm , " 
^mspaJoej^Hipjosranni ru^lttnmaloj^AOmBltolaa^caiocmojA. aSTroitols^», gopjooj (ffiftnj(a.o« ogjo/isis mlcmoEm" 
e-> ounJtKJj* ojcmito"? oojtmotoo 13, X4 ojajmsraaiaia oojosl^cmnn". ^'«idojiocj,, ajo^jj AO&40(Tjfmcoa u »1*« 
m-lrt mlmo OBOJAd» airltuj, owaA* , njo^d. obojioJjAS aimajyi aiseialcoil^l^j; tara-u<il rtgjmlos^, iuvw muaonj. 
ti^njr^osotloWAnntKm oajcojJj*, ly^Kml^imwiijjaa firt» A t-unjojm^osm" 16-0. uwm.. ojlsmj. «J*coj mlojaDlaaj^a 
ajsars^rmrtJ^a. fifmo«& cm toJflnlAom»1«jnm\a«a1oj A lQ-o. ojajmfljrai1»3i (013.30112 mflrt*ja.aiij J - aaJcojitm. jd^ 
tnJiinlAOrttrtltaajcojooailiojjmo cnje^olAioojajjj ajOTi^ttilisa-aoa iwom^ii^jlaiKisnBlojmnn 11 . 

tw1cojf»aiiDTtJi A moa' l » c * a <»r>5caiosoragocB;*l mmjl (m>) tnjmi^toionilaj ^grorolto? otm" '^i^'(oU4noa>os«n>cmi 
onijTOaio;(n)aii . ciBWj^onjjOWio^oj». ojownaanowl o Q mj"aj1. (o) mlnrusro* RojWm^erm" . g^, oJi (filCQ ( 0fi n>'* 
mojlosayij. eoa^d ^" 3 *' ojouIbJ aJl8i(Oi»«eaAO«mj J 03Wj. tm1fflioai(Trioi moal6iej aJls A ioTOiaiOfi>6mmoo>o£m B a«nj M a> 
(KKTijofnj B (0) m o (0iBJ0O3> oJlftJffl fl o& aMliAjaol.. B»rnj*m mofinj3rnJ u (0) fUTy w (Oionj1njiTnoaul ©&OJ u mimn r a/of 
BtoJAon). eaijrolajltnl-OTOWj 'o^oooJ^. ajanoa (ulsjima.' «jjcra ojnstom:<oi snjaro ojijaijaocisrnrm eou^wn^L 
ojoay tra. nijorao ojroaltoJM*» «b»™ 1 © oj1taMtinin a mogoom>miOA (TH.' S™ w m A <au3lA (o) ojin^l^o^-jco;^ 
0ojoot2j, eo>j t 'fo mmj u sa g (o) 00B0 ojiosuiom. tBl^m nvro1aJ , ' oto oj ^ cojtijorBmonaoiiioJ a^oani^ia^mo., ^ 
im1caJ o3 «s,D0lmi. m1*1ioi»» oaiOftjoa amotoelosonB oj a ©islou toJmlnm «uijOooualAo.^ m%rm&imm fienio 
^SoeSo^^ 4 * oj^myooW. su^ii^mlBJOJhSig, tHT^&ouTj. oJiAO^osmj^oj^oocno. , <arD.oi a cm v njo33-sflioca ojj«o, 
«yoctaltol^aoocm*, m nJ a * a>m mJi D <° fl> 9ioinm8„ om^ oojima^alcai oro wl^oajaotmtra* oJjj^anaail toJmjo 
cu1aj1o1*oc«o«m". 0^4 iwm«»1«fiJS ,Momjoc,J e«nj v oi rawenjomi (oj anin tmoliruocojorii-lmoGm 1 ' A^m.Tji 
tnjcnjto.^l A0on o crpiin- . oflff)1 , m m*wrt«* toJmi^onJi^, ^ A SJn j u m coTO u g^a u (o) toJmi^coioojlaj «oam 
c»J «a, cmom^oa^iooTjcmooJaioej., taJ1oiJ3fl«oi»imofi1iTti coonoo^ «j^ mnuloJojmraToilio^ trtjrru-ttnonjl^o^a qj a_ 
a Qjooojj. aoMArriKOiloo fu1ofoomo1fej. nfflQJooo1ej. ocu^j aacKinj. ojmJlaj oJls^omtaTtriloaao elcumjc, cowioiDOrjoejo, -ttPimo. «jjyt^rd njfew.yof $• ttUtru^iniiKul^oO^gSiaijjaJOAjma. ^l <a| 

«noco> mo* aJ(o"l«ftajsm« oojau^w^snBocnA. moaj^mocoi acca ,.,,«« ' 

nmj^ioa stocucojsjs (tos^aooA «AjjyjAcgj^ s)ajca> u rai , 0*&\£ Qyv£M\£*j 

18. (a^. gDajca>osro u :) *im?^oaa^nj1oo8o wtosIcojo t i x *i\**i(** 

asoora o$crftmi rulgjjmamjdj^ojloS; rnloo^ojcaimoay» srtnooo j$« i MfcQMBl©H* 

ro1en3c©dKi aj^^jmj^coKnocnj eco^ o<ru o aJO«0.cro o , o^rrrcu; — Oc^T^!>ij53fIl 

10, 'm^Rrraoo soiy^nn^njlsKniTjilroltT^ewTnmi^a [s>ojo c > - ^ 

era&jt.] ajoero1<tom @> u ; m1oo u ^jcoiaocoj^ ( $iroocft ro1#n3Co(0<a ^cpij*** 5J<aIj-i1 

tru u nJ(^jffiocoj (cffrauyii|.m>ejAM^*j e^o^^mrrracmmo»* njjjroo.. Ot^*-^C*ji^L^ iSSj\*Lil 

20. *m1sn3cw ntywrn n^olrnmo^^armletm^pci} a$ *i '■*. ■AJil. fj\ < 

omcKiy. mlsoagosoj). m<&flj1m>oojocqi@gojfnjfo3 GTmooi mmGTOa t " ' '**''*•' 

toJ0ajlM o cm^, OCyiWj^tyljw3jJ 21, «mlaraco agjsirro ailwjcrul^cmlogjalroi, ajjjncm £il}U^j5 &>-h mlwsoo i^s*fcom D acuocaflo«og^aj1ra\ o<^B 17. his * «1A aJ fflo«» 4 . n». »j«(l«»n*«p. i «.oaift ^U bjuokjs «au» Ay> fJ | «olta. 

acflo miidkk» ,. .W ^oj<8^ a o^j^j^ (oj^*)^. ^,^ ^j^ «^^ ^ 

18. \ B \ » rolsrao, ^nnlA (a^uta^W) Jl »3,0,1,«^, „00*1«^ * jU „,&„»,<& 
«k*o -Xl«l«i ? Jl cirt^awDoa»^ ^ ro Iwbo** *., J^ ojluun^mK»™ «,, om>l 

g ji iriwnm m «*«*,« mm:>D , ron>0 „ ^ au _, l(Vj(D)iAaffiot0) ^ e Ofli»joJ^ 
mp&l m aoftxo »* cut BA •»«*■ '^«"i-.^*, «uanl^in^, JCli^riT ^ 1 " "* •^WW^ 29(19 44-^: o^wonS io: 3fi ^tiS-KP ■Sl™fM 8 »„.4 m ^*'-J ««0«™«*. ml «onrtlo # 

24. 4 fijocTT> u aj1</wfeJa:o*» rrn&ico/lrrA ow Q ta<a<oTOT ml i #.x,./i » • 

m1wfaj«a«oc»j#, aracuro oimt ^«1*1^1^^011 aroj, ^ , , v ^ 22, nrni«M«- 24. d> «, ^4^.4* (8 ,^wi«4* )0II . Baw ^ n^,^ .J^ 
cm^n, oilwoaj***»**!, <*o™ a0Q »1 ^ mlw ^^ ^. ^ ^ «*«««■«.. 

ftJ§OgJ30?TT) y Cij»> ffl^1mt^l[^l 1 Sfi«[y3l J OT)OJfOOC2> (^ o^Wi rm^t^ ^1^ ^^ ^^., ^ m^taaaj* «<u«o>1 ffl oJ 0lil Ejov 

BS)QJf& CBiaJB^jg 'oaiBoaa «mrm m» n ta, **«» * V 1s™ao™a. ««»£,1» rulmioaBj ^Iba*»^ ^ m# oj*>oxHor AE m* 
-~« w 1M u«fl M^att^att) ^cm -ai^Bi-WD.i,, ^^ nj^, ^^««UjajooSaaj^n Lciyommj, 
(*») ail«^« cj a W«- «w^lMii «■*<**«»* 6^^«^. ^„^0^1»^ ^ _^ d tfj [m ^ tWwDW 
«njotm afluwejc-M aflu**l* oJls A a,>jo* A *0 «$xm a^jurn mm,,. ^^ «umwaBi(o) m^oorojA tnJmjo 
ajlaPnl«i mB. aamia*fi*M0W>" jqo 0J0A u *w1m o auuanm roo.lacao ajoslio» tulosaaa, / j^ j, * j ^ ° 

cartBGO-cn», ro6« A fi g©i. njfl>m> u »xj». Aeoi^SRralcoiaj^^ erru^o^Ej^ ffli(nj0 ^j mouloauoB, rru^aDo-», 
«ojn*., nmaa^ mwoiii a™u»m1^aJo^^* »i'^a # 31-63^. Caj.TuWailgjlgtMmaeio: «*JoW 
nj1o-ijj mltrt^irm <rua>4tOReJ, wo»1rt <*43^ «ft ■ntum* ^9^10,^0^40^0(0 fiTO w O0Bjsfij A fl mitmaol^rm^ 

m>jo«o rul *flio «m g . **<u* mu^mi^ «i V . Ajnwmn iw»u>eu«Dfii«A<»jjl1 wsl *pmi msfra tnd^apjiOTosantm., ^*»»?^.*^ 
AD^aDAng. A^TTU^* «Olm» j. ■ «na^"M l"i«ft*t«rW fll»H«»' 1 * eosoal mKm.TnJj«iAO*m u tt»j : *n»|^ 
ajqs1 « A sro*Ia a j5(ttmoo«mrm.onn i , raiml rUtalnoOtmAtiJi. «nJOGJlwojjyaOta AllaJ nJi«rao8 ayjA^rolDJOomrro,. ^^ 
AOOJCra i m.W£^uonjw^ f utw ,J rtnl§ i »iĔimnGHnfUii« l (roroiloiaoojeril nJ&J s>J4*rtn&ranJ0A.j0ra«>a<»J J . 04*0^0«,^ 
fiaja»^. t ACStMmelcuj^»mlAam1 a tJ > , ^nJ* cmonnm>a£J ( asm»1 iwtrals^ae"»***»®*» <n>Mn*nVlaJ,« mij; 
mjOiiAaw^bs (TOojtnJooHaraleJiSB oj^w^om^oln-jla* mo. ano»elAto1aJ>Wmo. 2i~o. ajaJnMalaai ljA> ^ 
ojo^Tmio (Hpsottii^uioroilcrt e<m6 msimwlai) a>,i{(D)1a)&tjGg4. iTOia>1«fl tm i Ofr»A09lto<la] > «ni y . waimjo^oim* mo/l4Mp| 
n-jool bojIs^s <n).ovofDlasm)1gj. 

25. o^)l<tnctj;osmnj(ft ganJdaulaj; (OJl§j) aruocajttn 1 '? OUili^uii !y*lf3*£ *jT 
aitno^^gacDJ^.rimirB^ajltaĕOcojjoJ— Y-*?^ V^"w^ >>!>*"« 

26. tDi^nMlAgocoJ^ mom^mocoi t^orrumia&j®occ}>.n — 6j>33'jI'*'iI <£.**** 

27. rtAijeucnj^^m^aioca)^ 1 1 1 m><u& ratw/ltoS crysulQK& 28. f<m£nu^oma)Osm u (fmBajfms)s*&ejorja») t aojem &m ^ ,„ 
Rmttnt0<a o ms ( rawoj6>cG) (gjo©) raramowroonj^o<J5(DOt9a<S)Ccyjo tjyjw-r'* 

^ 0$fi%$$&& 

29, a$rm1§\ raraojmaos aojmlma rata^&owjoj^, @aYlaj>. L^J^Ij5^U-^w3SKJ-h 
«amsnmnl&j;; rwoojro isjoj^ttnammj» mttil^^rusajcooOTtmitolgj, t •»i'*j»i>t> f < 
O Oty*** \jp6uS § 

25. \fj } r^tnn^osmajrS gjaojd^lsjj, (ajl§) oojocarai o^ & arniosOTBeo^ ^ wwtsajl 
(mlmjoajijAg^ 26. £JJiJ artg^nMljAgj. j^ ojotrw^Loajoj^., cuoApjlsoji. rt/ 3=. fflo 
m A mocoj 37. Mj ^4*0^)^^014., «mrojlWAOojj. i^ 1 jjr ^i^ tHwojmom.lroitiTa ^iw 
au« m»atf Mmttui^ ^ 28, dW mlru^mmW Ub^b momcwlom twmoos» 

oa«noMO04a«<v* «aJWi ^lUy «u«o amj Bmwj 29, c£u o^anlsi ^msanalej ^ m 
ojys cjnjml^ jj rt^W, + 0J H ^ 9 ^ ^^ ^? Jy&|| 

o;>> <&oajtmomrtv. (0*1014) ro^Aopjs^miojm' v ^^"" J ™ «ttrtaj WM8ft « wftH Sffl *„» ^«.uoj. «,^1? ° 1T A Mlft mO <* 0W . iww 

^l .' (^i^T^. 9 n ^ 1 "^" , "W*»*""-1 1 ^cm^» 4m , 4 ™ ftJB l 0i ^ odl * tt»4^ 3901 4'j-mn; 0i«uaf*; *o: 3fi 

•«*«u» d ., mi*JB*u>i *jai„w- A ^ b , 
moajaaarti** «aobj, -i imrtiiji, ^* *™** •*«" i*t"jrawNU. «amiT (mii>A B 1«A lAlm> u ffno«m'»«tt1mi n0#Matjij*. 

(w>t*»W. "•««AmlAaiBliiinwi W *™° <k1 ^* a * 1ci ' [> * NVen ar »«"iM«o* ««■^"m^ «j*mo«mlAiiJfti1uoi«iontoi 
w»*rtno*o mii»nju/l t*o«oj ^' ^ Bl ^ OTOl1 ^ ^*^*"» l^™i»«fflt«m' , « aajo<fH»Jrro1ao»aas mlajmErloii*, 
^rtM-Im^tnwnraau ■u ew 0,UW0<U- *A«^ fw>fjJos\»1stoflB» rtJgjQJioyi«j njrormi-hlB^imi aOOJ«i(w1«M a o«o<!» 
"«•^««•■•miitnonra^r* ^^*** 1 '"* ""^ 1 "» <"mj1flJ mm^uhuut^ira,. 4«J*dmjj)mwro **&fit*i 
m»m>jom nMttKtm» _-_. ml,luman,! »» 8 *-"" ^^wd^- ru«A0jouiW ftjab1 fl j i «Ao#m',n1*aAnmm ,, 1 

AnMlmlajraio*»*! 3 4 B *3i mlajmalaalo&j «njes- £vjomiov>o a 43j<re> , > ejjMiaos-oaolart aqc* cru tnfii«oiron 

mlsmmtmi noon" * 0D ° inJ3mi8a t™.*.«*rac» fi9aiaj"flniiB5 oagjooa msmanAO«»1ra1«BaAaaiomi B . ojgew>«**oej* 

•MM* Ml "" r^ ^* 00 *' "^^i^oA, twla^AO*, affl(mnftJfDi. t ru.onlsi ttom^am^, nJlrnilsj «oOmji 
^n w ^i *J>™T*o nniBJ^Ao*, ©a^Wlal*»,, nooiiwrtanACa, wiwlarWKjOcoe;*, rjSiWI ac, tnfi30J>CTVAOft 

30. milA^jwa»^, {Bl<roojjQQflA crucrarml^g nrto^ v ^n Y^'*'* "* ' 

moco; tran<sffl»1fOom1cm D mo a ra.fiffla^s o f0T0Tl ;_ t^WUHu^uSj-i* 

31, (8TQ(moca>aj, <xa1ra&am1itSm1crio. Aoiwmo, (morucA ^ 
^anlm^aiOJleroiTncajrolroDnrusstoa 6>nJ0SoT3^ifl«Qmrr>o<nflfoKna. k^S^JiW' 1 '- "■■-'*' J^Otty msusak^ 32. (m^olsrrnmimta^i^irawjcro aEJO<e»GKo { &strco rawcu§)ft> 

crw. (gOTmmcaaorao^etal) <mlra ^KJ$$j!te&j&*& v2' m* 

33 ■ 3^nM u 3t>fim60Tagi^rt>1crT>^. oii^rmoioca) nJra1<&aj-mj# ^iJA • * ji 1 .*^ * 

aoo«dHiOfigicmai (aJGJiB.) rmocijro^oi mo. crxric*i*a>coJ <> €>aj '""* **fv. " 30. b*i jilj rm1ra^:aiocfl> <, cno. rtk^o^js^torail jji^j ^ ffiitmaffi*<tflon>om^1<Mjg v ljJ ^ 
U»1<0fflcoj1(o3m1cm o c«Vi mlmiaocoj, (m3ruriximt^s rmm cm 31. fyj j, rrorrjwcaigp, r^1ra©<DO>1iTj4 
m1cm tf»4 mltau^mooD^n dnoojmo<nj1m cm UU ©njosnjgj woraci}, gcmimco, miStylnM^orro 
^_ll ^. ^rm1m^«&c)j1ooTmc>jra1ooOo_i§ 32, ^sjfi\ dj oraajsjra cno. ran1ras>sT0TmsjfcrTm1§^Kmi, grtm»ffl 
mo^&coj^sm>3»1 J> J* oranloauoeie (vmcnmmis>sasm$ ^U J«* o&jo&sko^ck» 33, Aj\j tsa 
ojro<M mo# «AOSj^jaiOjJj- 6>AJca> u ffl ol*i ^ a^ u sorjm^a1rrim1cm u cojoEirmocm^ *wmti\ 
mia*i &*'%. im w tUnM°smo<w rtJro1<a*i6m« wojoios AfflRjo mj°u>1(m1cofoi1<fcQ. wuftle5ra ft ., A^^oajs i fjm.oc^n^onTW3jom>'' awcuiOio* AOajaajgg 
ema mjaii30aaJora»fr«atK» s»ai4«i nJaJ otuDoM^OOT^. mnAAl treejoooi mm io>*o1 a |m«'. offltfOiaaaw injojo^ 
*c*aof0 o ., «owi^ai* «wojajloosWMl. Aisootoi mloimtajoiOOTioja oojattnm'U3ojitiQKat oMwwmioj.lajroiJ.^ 
<TOlmOftno» D oJfflDa1f0800JnJ4 *aano , m>o. 'mnrttuo 1 ©»^. (Adi^ono. nj^la^i, *3lt*TOicn .) ejalajani^ tw^aroiOTi^ 
m^^a»foij^--«MoB , ioo> nJ^m 4— ecro , 'r)OBPiajiAd>o i aiB*>aJ tnJoroi^omitwnoojBa^Cim. m*mFmmrtmMiu 
ojr&lnM-AorowmoJi. ^00^^«»«. <w*u^1aJi rooj<6 «imrta40(tflro Q cmi. ffi fmm crwaiiscwm^.ooi Aooniojoni 
^*1«ont»1§liyiwn» ojjoj tiUWi*M a^nM^sootaitrGgi. «Rl^ ™**^ *>3to^n«o* ra a**»ww»n ■ ™«wiftjo. »»0«1.t1»Jii1*Vi«»t«*HpJ i.j»V)1 ^jriniTn^: 

U-i. mlw^ojcaiooy^» g>.o«^§ro (gxo>o) ojo«wn^6>Aa i *> A.t'4 *tfii\ *\ 

36, '^oro^; mtMjsis acmocsKOrm ascwmiB&jGSKm (tnaooo A5^1^5S^^6?cA"1** 

00- -^j/moajj, (iTOsral^coajiS)*™®.^) coi£z>£g>s a-Acwa 1'iu-M 

**s»g coIotgco «a*omtucuroicu1oo — mlRraco rrumiAajooiiiiiocoa , >■**-■ »lJ V\ 34. *V>J1 rnl^ajanooaii^ gp*«^§i5 fijf,y nJoca^orni, 35, ^.jl rii-erjg (arfWl»i.) (rofjj, ggy 

t^> Vi maa^os ain>cmd>^o«i(ro ^fi\ acmoaaitmn ^' Uj nro B rrra&irjiomi,» ^~h ^)^sms\»i^wdo 

R-j' lKK,ff> R-l 5 o ,Ynnj * 36 - 'y- n«fmOfaS cnlamco curo^ojlo» t;U tnmojos <u1roo«oefifcfl«.ojnii 
C-^' 1 mjGooaotttroi&^cco ^u cmroi^ajaooaoco, 

MmNmn^ «m^^nrAo AUJ «ojtrooml^oajo*^, aJlcrnla" Aonocw^ #\aAmm m>imq W 
«mJ> cru^nil^aiorm^ « <rn» t ,m *yfiW+n+*> ^oa^cmrui*-. Mmmmamm^ fia^tow«acin^1«J,»Joo1 
«uo^emjco,. rw^c,m mlooMt^^ojo^ ^ A ^ 0rao0 ^ mi aateiDOTmo ^ H . ♦ (BMMni)Cnai>0Srtmanirt *» 

«^*M«flj* ffi» «Mpprj «ru^™ cru-t^l^ E * rn^. a*oj*, LrttoLnncmi Z 9a ^ 

37, sonjrooosrno %<vm&rt>mo(b t amrmgy, <gger>j;^' s^ * $ $ $fifcj2A~r*. 

«m^, , nrooj^s opjiraAcrjj^rmaj^aBo? ^ iraajei» >jV.W*1>, i.*> *» t* 

(«iikrjo.) mo* mwlg-iladncon^icmi. (^orosro.) csrocuto •+*^JW&mk*' 

Ajoocuogl ^gocoilmjmo , Q^^ $£j% 37, >t caracurooaoTio, gDrumoosmo .-. Brtnmaj^ - r i »»™-. vaJ5D)fllO 9 w«n»v»ia4 «nj«»«uiQro^ n-m^oBiatcu.,- 2903 44-rr\ii_,: g o_o<*; «o; 2fi rrojrwrwjyot -WrtnWlrt* toiOUiojlai mriio-* 

«noc*. tamm> oirtrul*».*-™ T ™ 10 ^* ** mjsoAjoDBronoGwa^, *m_aa«_| -*H^j*_ji« o cm . tud-wa, «oae/m 
*fflrmomV' *»o^ mtmra - ™ °^ W ' W-P-ti* onJ* muaspAmi» ^rm ~m. W (^l ^) 

fflOCfl.1,t.^m)5 S4^-u<S«Kr>m 1 * B * cuAwomm ' 1 ««(o-^moo-rttojcro^mcm OTcalinja-M^wrnn- -__j-u*w-ro u «30300 

«aJajHOj^lml^iiani !*'» ** m>0 a«m'lgj g im , \ (<n; mj.) t_i_._i.-lwo (0) acuaor.. «ija«_wwno<--1 rolooj-Km 
taoammu, ^oann^ n Z^^ m) ^ a4aiftS,lT>0K *' 1ra i f^,1 ' " »«^4 ^»3«>^^» w^«ftj<»l «o*0Bu1a| ____~»W5^ J **5 , 5fe: ro1_3*--.fj_j_y. u ° ^°- > " v » w "^ o# 
j _-"ll .i.Ki!/^ 39, (m i oc____-_c__ ) ) ^i^os^jel^oRmy («mu . „_,,._. 38. t»U Lj 11». CTO^Sl^sl^. ClUiriM^aJrOigJ «^ <_fe_ucA«e» g ^Jj «.1«, 

bi> _ L|^W 9mrtmjjftwenwj)mM* cce- -*g1a* <rna_ro_c_i l n, _-. gl _y «Ao,r_.i, 39, i_-__k U cttra 
_2 <o6tk - cno_ iTU^-isalajlsl^ jii, vi oMm^(<n^oav)oimoi06}SQ»^ofi)ffi> -^Tl rf_i, n&__V.-_j. crowcVl«_t 
draujlifenj 6 0j-« V mioolajirml^ tTOrni1fl>nnorooinieo§^i^<^ioiTm»osj- % ojmjlaj ruffl1r___3na(-_os . ^81 mj^alajtmocn BP>toJ<_j«_ucui, t 
m.railo-U mjAojaJitjooJitjcrogjj.. cn_aruaao1(B njeu o»j J -_,Nm1«r_0TO__rea o . iwt_>n&j_-n_' 1 , mgjoona, o__oj-u. oroi 
Aglojlomoaomcm m1_u_H_i oj^loo traaW-^ajroej. _ra -»ou_oa>ro l '-o_. __*._»« sms^j. amr^l-uo-Ki^rm^ej. «ami 
naiim smn_>®ifm 0I _*__>o *_no_>jaen_o_ta '-_mrt-_a-nw^^jj n^rnMndb __,ojj.i_n_ a _»_wo«m_. rraajiW ra_. n 
TWrm^ «ft so. rra«n_«ro, fln.njf._oa a1aj1r_is_-s_a,50iDn_ioo-mfm a__nj_)_K) afflm»j* _jl6J^mi^oim1ro1^i_io_woT)'' 
£_e*jM - uy*r/V bJplj lic ^ IjaU U f __--Ml (*m«iaoa mo. f_.__ao cmi<__i u s1^nf_n_>« i _^o tro ffl0 D oT>rm^- 1 rolssjo. 
miiajjOa mi_Bi.^a-j-K» djB_»nojs nTimoe,oT»_ ( - rr>1_ot__* n__1_-Jor_i_U£_ojo.I 23; 11S) 

40. mTrja o £L_<oijr_0_a>it> ((W_rr_Vlo-) (Wlro1.--omc01ml_.cj_ 1 » L^Al t *** ' 1 

e^cucnj.. rTO(UQro_yonjro asa_J * mWWlroi [rnntogj^orsu,-.] 3 /__-*»-' ,■**_'*_ 

cruaicaJiEO&jCTnj; — , O -_frjj-^rL*4' Uu* 41. re-.finoc-.fflj, 6_ro.6ai(n tJ cj> c_j- (acuoo) oro. _njm°u_j \»Ai^c^c]^^^y- r" culcta __§£- goJ-*^i«o«0(mm alo-cru*. (TOturo, rTOr_noc_y*l-_« _ -•>»*>' »• 40. J-*-lfj« dl cnlwi^-SicojaKKOio» rmjro^-WTwroilwcTijo ((-Tonrnlm culuiTcqtos) alcurru. ^- ;_u nwcu 
ro^sm1^__jn<oi(jn.m<_iJ--0-m ,mnro ^ r^^ocuro^oscojij, 41. _£_V fJ . g 

oj-3>oro* (ojrolnj-oro-) onJcaotmm alcucnj^ Jj- swa 6rum o uj , ffl itrm_ J yoa ©ns _Tuaj o u> (ulm ( ©j 
ItttiRnortt» ti c_2)oeara>ocmj»i «14« ^ J ^ ^ -Siyrownoo -u^ cnj(»_jor^ao«jys4___ oy., !*»tun^*xma*wT>* iojra>oaJM»&Jlt$> Bl «wmsnMaYiajlcar». 6^^"55i^j* i^l £ «jfoan ^jj tajnjwaJcAOejl ^Ji i&ra^smomnun 

lurtr^aomwwnonon alojcru*Oi&.J J .cm ra/lmosmBw^mogliBo A) J ooaJOa' 1, * &jao i mtBAWi l <8ftJGW6roofyo niojota, 
Qj1fl3COo-3 

43. cn1trt°,ojcffimoffi> o *<rD6u a ~6V]£o ' ojj«aajo, — ^?)5jS^J$^L^ 

44. i^JooJlcaooaijggaieKrSo eamsmaioaulml^sjo, Q ^Sjy I 4\^ .*.- ,4 

46. gXD o[ &leoj (oejoao) teoaitOieaaJOeiBJaa/lmldwjjO ; \**\t+ 

(rart>(ffi); aim>oi J <&§i , (0$ reroae mrtgajjjOitnco^o; Q**\>-rV -*Ti n*f' 
o^H**(i*aw «aaemmosm 45. j^ gmWto (o&JOacj^ltaa&o) tsooj^aaJosmj jv aa® <m1^ 6wr^la>l aj«n . «u^ «««,. ««««m»^, ^r^ ^omlo*., ^spj.jmj-iaom. ^sjWojo*. m^^^m^ 

47, (ajtwaajsj. ;) ^aj^ ojIs^ojIc*; a0OT>T £$>***' 

48. 'ajlcmlsojaaito (mejaoj-aletD» aJisinnla^eKm A , 


2906 44-(W£i oj/uot*; «o: 20 l-.^=J «lorojta 60. u. il mlM-ajwmoaji. ffiffl piiTl. mlaiBoo maTOlraian arai a,orox<ao 


Di&rTTjijimrro (Hron^i ojd^j lagjjns MtMaaM^laU "^WW*" croH*nWflroains ciViGumj'3A(o i fflB5 l a ( 0« i onaj a njo^mj^: 

51, mnoaj^mooja, «m)&& rm»ocn>i a ggcuiB njlwucru © ? , , ,,, t . „, t ..> 

aiacsai oni^ ajo<n>cru w u3ejnrain<oo ^w1ro1*f>aj#; — O l^W -^ij £*S**t2A-* 1 

62. ramrtnocsuiro, m^jcB^o^op^&gi^omroraoin&giejo. 

53. omrBajDp^ia, i&§1n_j|<i6iifl>ofira^ tffrafufd (ajcn>°tnno) y-^ J V**U 

54. lEmCnJAarooio^m 1 ' (aoid^), (^soatcr)) ajlt/aoaj r*.*&s ***{{*,& 

aroi,fa>ta>@aaaj anjggstaioojominrjitgaoa a>Oo rtraajiaa gooTnaajgrim ,»4**53it 'JyjyS-ar' 

6ii&osj j a>^aY>2amot>ni u ,. Pj U^ J /^V* W 

55. r&raaJJS&mnirtJo *«3)£ja (an»») «J^^jjJIJJ^oodHijyi 

tn^rosaurooaaj rol&jcsajlttto rtuoajA OJlgflej£ (m^ojm^&r^y&^o $*$& tj%\ii£cjj^3£-** 61. &A\ 61 oflt*»A«ffl<K«aii« MMtf 4 ^^i^rrnajro f li, j tat^ H»»wMn«m<\m 

(aJocnjcTu°uji^rtJTmlfoo) {Bi&cn»i« !«>£«. ^l co1tQ*<&eDocu>, ajlc^jtTu^motsJ 52, ^ j <anHmocui(m 
cnjjf^ u <^m3g1<tfl, aco^jAal^ ^j »»joj1(cn1fl)jt)t>jj)Agiej 4 o 63. 6,_.L tBnnjA^ojtro^Lw)*) 
tJ>mro56> 4 . ^j. * «tnatoojij o»&0aTiBj jj^j Aslpjgj* ^ Uj.. «w^a^iootartoAwimj 
54. iUi£«. tirolfUAOr0fl>o«m u ^Utjjj «niiiwfoj rooo ©itoo^Aitoj (^f&imon>o«j>fin)6> t fl 3 o Si<( j QC q,. ^ 
^o jyi 0aj@ o tm» ooiaajoaioTOlASia ^ t^n^o^ocnltm.agotai 55. Oj** iBiot>j&ajjgjd»i 0( ano>aj 
tnijejpjsjjo \# em(m r \t&, soo/lstmrjAtt» *rtj6 ogjgjj» oJjwttJBW^smaooo»^ ^ MAmwnil 
«wkjosi-bJj, aiWJtnj u f^eKDJl6>^c>5T>ii r»-*v-d< (»i>aA^a^# ^^lmj^a^aj^aw «^l^omaos^* amt^^ofi^i* A i s 'l i:D ' fln»isnil*Mrc>*lA^ mjTmi a/liu^j, 
hdMiinajj«ii fTOftjA3WD"»ftj, &A (m1A«(siTOOOT mlGjaul^i) ngjrm^ ^i*Ll-*d (mltftj<ro*w<noiw tuomKni*^ Raiaj^ (n^jml) fffRoj* oiwrn* rerorDsajlaacmmigj. Bjej1<flflcm «. < # , *^i <■* ..«_#*,*-* rarmoraJI nrraajsnEKrociiiosro'' mooraroiocoj eowjjijl Oiiiii3l1i2l «idlli BG. uy,i V mcuA Bi3imjjal<9« (imwrasojn,s«)cangj y rarertmioJ cjM mrosm. SrjU^I mrm 
BJOBiro JjVi onn>a«6irarai , «Oja i 6>rara> ^Vjj raniAMg raranjt* .aoioroij («wlojo.em) o&oBMtDw.ta-, 
»iU«»«m 1 on^. i im i p4i y (» suejj^rm (nuuMw 67. 5« «wioiwoneooj/Ia, ■Jojotai 
dw & imonJo oenjlaroJcnlmiaa ^ dli nraaaraiooocaiojro" 5j a soi/y. , ojl «a. Ja mnooraoco. 
oj<ru')aj ' cp«tu1 (nuj B.ln.jMml E(n j Aoa . jajmi-mDiulgjmoan ou i «UDm<n. i ., Bjmj-ano.. fol e »oo1«.ifroi: 'a«i 

•«*.,»!) „«,. o,^„ M , ^j^»., ^ ttB5mffl1jyll . ^» m™i^cn™Jj£ 

—uj,. mdhi. ru1 S lo„ J5i * TOlsJ . »JJM**Y Htanajlm*..*»». «ojw".. -^m. ^«oj, mZT tZo 

«n-»»~. pjj-w, * A m«nm~o.- ^mi om« eJi . „,1*^ „L>,.. «rtrtL^IT^S' 

«srjimoi, ,fflo iDBauiDW. Gemien, oBojouDmljyl^onj:- «JiaisojBii^ng,. («tafl.). 

58, r>armorai. (mcujoooj.) roo. e(n iexn (w «rntj«Kn) IWi 1<^(W 

ronmnSo oOracalraS 03,^^00^,, (miB^m^^s^)^^ «SHj.^U^-** 

ran^tmsj, aroojra aoraaajo^l^ajcK* oojsml mo l ra> o*,tn». O&Si^i^ 

89. msH&oiiorail, ml L^Bm^lajjsi^ogg^; mlijD-aj 

SB. .1^6 ^cmotDs mo, ranmoro nasioJtoo*»! iiLL mic.Z ^" 

eooooEjo^i^iojon» oojtrsT (moi M< * 59 Bia ?. t ^ ^ m j ° "»"««1«« ^j? JJ .«.pJra u i£MUj^u 2907 44-<juj;: gjjnjtwlj bo: 25 mwtutsmi mw^^jy^^^^^ m;Ur ™ *■'**»■** <nWioJwom>. iw^Wnjnm^ «wmmwoa. cmj^oJor*. 
tro»I«. «•^'■■oAiii^' ajieJW^tngj.. iuoau, «uA -aJlanl^^mnjy, gnoaoejO/ul-KiA 

moul (rru) nawjs^ ^ocn»^; ^^ ° W ' - «•«WW 56-a. oj^mimoilrt&i nm > WKo>., nroojnMom- msajo^i 

«towoctj*. «wrmj <mitaj«jl 1 « waagfl 4 L a S ta ° i ruot/) ° aom * «*J<a-'f*>1§Aefi tro^oaiwaoo mooinj. ojlmo &j«1<o*i 

•^•rrta^**» flaj5) W . nJr , A ^'n***™» orjojm ie g «jlej («JtwlAiiAasos^^l *oan1<»lMi y *w0<rc<' 

V*p* Hrjani^wim' *»m «aj*iDiifiA ow^nawn^ AOimooo&o. ^, «;,, 

Wi W « ±M> ^jJW cUll ^. UM ^Bi 
45* Cro^O(DTD)3(bft^K0LQlCQ) o 

o aonltot mntmaeitn» — aj*jm«ra ; » 37 — ru1 BW)l (04*^«»*) 4 rui>m Aora^smTtSjmjo, a,ro mrjm1u>lOT raoai> «ragyoom 
ojlenrao ojoaiimnii ras 

1. '«no- afl»* 

2. (gg©) aai3ty)fi> iBfl (Hwajtmmlnjltao^cmgi irurmooj 
woejlcaoca^ tm&cooajeermraocoi, cma£j,0on o aj1ffbm5 m1cmo,&(rra. 

3. m1t/o'njaiiifcoaj> *, tTj^a>ouostjBg1aj « , •£oi.7cafl&j D , 
mjnn^ajlc/ojoorulaicacwijj oJEJ 0^aM u soomsn3j3 o © o 6t« u . 

4. cn1«sg Q5 mJdn^s^lejjo, slajlAgocart rnmrut^ 
aj^o t Ta7pj7^ «cao»Blron<w oji(m1eJ » j&sna", s^cuDmocDjT ojI 
crajcn>1(a«i Q 07) trwn«iBOo«w> oJ&J B^oaj^sontjjOTag^p, ^<^5Ul o •-I '. -• . •> <a&*#l&is-. »r-ii .'.'■ 1. *, ^ '« O o_-»V 2. Jfli*«iJa W om-lo. majroiI rt aJ n a „ B ^ BB&0nn . aflBilia 
mlomoim'' jjjj InJiOTOruUKJtulccoocai ^ij-l ra»wowst u «n»mocn>, ajWnnlmoroatni 3. i*i „_j : ,11 ml 
w"xucoisoaBi» i<n3>*»oc/M0Bg1<uA«r« u ^M» ■imlcortajj. a.V «Jej ajia^sotiowBBo. ^j ^™. 
oJlwjomjlAO*»» 4. pk j. cnlsras^s tw.i^snca.lai^sn," ^* W awu* 0^40,01^1^00 u: t m i,^ ,. 209B ****** wwIom «: aa itE-a&asjOj» ■j«ln3i'- Arra® m1iftBBlcu<nooojfiDlnDOW)nM*-Klftj1 ^* i/« v •>/ -s'** U / 

fjjl4*jrninnTi^j4i *a»oor)<&mg (sindbAoroj,» 6>iijfQi u se) cnsroTrol UJ/L**JCrJJ jtyw-U 

a^jo^rm^iloj^», snj^ool gnjocaocol (gj£ mmcjjj1ejo)«&fii o cro ^il^yr^ji?**) 

titrmatMAa^ njej 3J,n33 u so<ra$3i3g D «rs u . q/A^J >dl (oj1ra)rosm B e^cQj rm)ra>1ei o i» y* ^ «Toj1caio<sns, ^U oj&j edoi3 u soamRrao3 ^sl Kmeoscbjjo» 
uJa grtn-jWrm gnjyocort ojlwjcn/ltoai/m 5, JJ)lu5i*-1j raol<c>1 aj^rtniomjein-jsjrmimlej^* j^ } 
oJdbEJ^» -5i Jpi«> f»*ejooo £DO<&o1co;{TJi1eJ o cLJ ^ imij s>oc#raTo> m1cn& djj ,> raojnjoora(@fus*lcum 
tforoto"c/i)amca/i§ A ut n^mi1g@tB,fecwre Klcu1n^l<&a ( 0>ca) o <> gjojccu^ ^l pjmlocm l^j^ m 
C5 ojnmn(m1ros u alaiojocfl>) aoorj».» ^>>j mS(0m) o crr> (mlconcKn1<aacm f Q6>.&<a>oro o aAjcg£cro)^1eii B 
c U l «OiOnoiAsig aj o^na3 u sofroiSQB§^6na w ayi, fJ if enjjjaul gnjoOT0O)?«e»acn> «mOTBOoaa oaioI ^«raWo^c» sanu-eorroemag^olaj nmfiyor*o «uejaajo»^ gOTaKMBon^ggmtKm 1 '. mJ03<io«onj1a, 
mo* cTOOj^m^onl rulnj^^*^. o^^n^-. ffi ojl«* «n^» (3-0« oj^mmronaS) m>m>Ao>l<*jom>1a,w« 
od^eo^^^i. . nJlaoigj (4 «rt) tj^cula.joou, ^o^cmoj^ a^soroa i6 «T*rro <, , asajauoro» (6 «*} 
«>j ft d".iil ««jwowldkiiniiii*** fl d «tt*sofl»« i »«nKm A flO«nwaja tnJ^Rnoojl^liol^cmro.-. ^amajool «rtru, 

«**«<» nrtwwuo»^. ««.mjnyw^ oAm^Mn**. . «, 04l MJ 4>. "aW f 8 ^i™?V Jtf 3099 45-miy, noLolttHt no: 2q a,^-. ^» £ 2 l ™\ M •"«*«■«- o^^U^^l^ 

TTT^rr r 01000 ^ ^*" 1 * ■#**«■*»"« «*« fln»-ai™. ffiiy . ri ^. 

StS 1 *^ ^ Cro ** W «- 8 *- '***mi*& -§4 ajo^^^cn». cno, o^^££ 

iMtjl*% «Q* W-» ™«- 8. 9 ****p^ ^™^. ^—a^, a^^mi^ 

ap^m (4L Ujtjj Wtoi* f n**wvairtto*mM&*+*m8Mtf t^\ w*& *™& *n*M\s m *i\«* 

mMjj jgan^ ©mjjylejo^ao». ki 4) 

7. monaojoojloa»^ m OKd*aorpm£moca) n®gyoajrod*nio * „ w«-£t*»/ 
moonoJ O^yi |?Slg?i lAy-* 

8. mto&jOan^ailonSo 'gi^ojJTO 't&c* tmpgjcKi aorcnaaao» *• \M. '. Jljj^J 
njlaaoinjsj/rrwmocan reranjcra' adfeo»rf» cra; oj1©rroca>o, csraone ct "9Tfr*T ±s r * 4 

eoaio msl^ o*aosna — ajT&ro> a^§1§T^orimngaaoJ06>&j W*W^yoOu^-^V^^ 

raiaajc* (mlaASjawjraiTa*) mTrocttmo^crel r&TBjt&caiotoS» tBraojco oJJlc-ASij i^2 
tjajamoaajolcoi wla^ncajnjool {ruacraionMcijotarmtmaolcanaaia). 

9. maajjsis 'rtn^coiroroi^gTcoa mlm» aiijycjso csToojm ^*£ \^{*£j&|$k$-1 
toroolojocajoto*, rBraajsicai majcroajrolaoon^^moi^^miTnliB^rejtjjio > 1*^\a*i2'I 
«Ajcoj^cm^ . mro-eojgroowiij «raaifflomfl%romoca> tra1«fl^cot $TO o , *a» 4 9 \ K ' *A1 i\/' 
7. J.j cnoo&o, «B10S3» ^ 1 J 53 "^JSJ w tf ofi^orooi>cBa6ro d , aosmc^o^aiotTn ^ri (cuom) nja-ul 
cmocoj B. jw_i rBTOOjni NiMBt}! * *U <^&0ao o an6icrao (m5ca?(tjT3> o( fto* j e jj rrooj&craoaartra ao 
mlc^ctop^l^^sicmcmcKml ^y njns>crno3> cbidOj^ mltoraimoA^., cnl&imlco&iss. !_,£_, (mpan« 
eoojo (oJ&i^p-jo) msneJ o 6>A0QTB o Iimh/oIT (HTO2B OAo-^ororo. cnjoaej tj ii «nainmotifl iBtaajmiau 
a^oaMmolcan^jA ^ y^ aajsmocwoloM OBl^atw^nl^ 9. ^lj rroojnS rBoolsTc^nocoa 
i-:U .. mcosias r5%oaJcorai o5>gn(OP cnlmo ti OJ^JiE-, mragja Uj-p'1 rHrotmlnm «racumot&», ij^. ojctfl 

\a ddj\ <mmi%& v^ (* ^"J^p uolAMcoJSnB ^, iroaJojomifi3fDOjocai aoocn>io 10. ramainBAs oj1mjo&ejcawa° mro.a»ol raraaJro LoJOJra- 
fora)1(aj Q r™mjoa1)aj > fmo<&.*>g l im3gj>i0 o aflc» agocr)ffi «wcuio 
ra^4ioj)»ift(tjTuiOtftagocQ/l cmjlc&ralajl^^ajaijo.&eis,, «wuifld*j 
*S * gnja>n>1^o^rm@a)^, raTO0jraaw> o ajmjl&i wIa^^'4 
ger»oco/lro'li0^.> , 

21. gsKowro^ /t/5ro1ca*ocoi) mo^^cnsrao^cncoejt^» nnsota 
o s)S ro«^lroiaoj1oa&o < fln^cQ»immj > t *»g1roS mroojlaojo^lajajroo 
Mjl, mrooJrodj* JhS^mn cQ)OflncncQ)o<&cm oKusmaaWto ual&a* 

Ca)J > £Tfi u . hmmm 1°' (*#' I j J *j.* nroajro^s rulcmlnA (rrogjjoo) gsre p ^ v iw)^ ^j- Vj mraaj&ooj gojAai 
*ooqOrj, aJro,j0iu o rD«i»0i«iaB'l§y i j: J"u rai&ruio cnjmJjalaj (inJairaCTmlaj,)© t*. o§ Q s, aaweMaaai» 
ijWlL Vj Arraojrogmsto.a^leiojojraD» ggoj Jjiijj ^. raraoja^ojlao aJ o 06>nj cUjl ««BiMOc&romipwaagom/l, 
<ruaftoatfl*gotflfl§j p ij «oojrodjajsrejonoa>4o f Jks V tj * ojmjlaj, u>1,e*j 11. ^u gannoro Q aom 

v 'j* ^ mraojtoa tro1.o»Ma}'6Tfi 11 ^.j . <a,5roroi aDaiDimcoiOAan Jl «ojamaajjolcaj Riiaw^oo «AslnLjnBi^oi^ dhgg aistoMo. laJniiDlgjWAa»^ «aJigjnaajA.™^» ^, ((uj oMoftB rt) 

*oo1m^«»iD*oem- ar» Qj a j n »«iiw *o«ol4i«ia» TO ^ ojei auc-moni oL.1», T^ arow,8 J™ w«««i«*»i» 
», PJW1 *i*^o*«ncni. «aio>ir» tooJS o^^^S ^tn ° "***** CaJ^I^ 

mi»miM.nAiA» * r. ^wwhow roit.0 laj^nj IS^OJOOJ (1**1 *4l ■0,0*, , QaJ0Jl u <Q)1flIXiaj 0>gJ **A 

mmm (avj: . wuft * oo*) «jtoojjdc, <m*mtpm «oura aoo<s* oma^o.' nmrtn 1. --,- 

(>.,')^n- SOJI^ ^ n , A^^n-oaol 4^MjW ^^1^ ^ """^ """"^ 

' ^ A^"'U"» . ojonu miojtDralroi nnonj 0.1040110^0 0^^*09 *Q1I 
1« «Rao,eQnjaOTw>«ism.,. iu»i ft notniowiti.oas(n.i4 «ttniowu,. ™ M i„ „ »™- w™» 

-.oaiooooo ^%14-Ua,^. B n,l ^^17''^ " 0i ^ "«^ ■**" fl ? 

roi*1 W i B -«fli, (1Jftanoaa n mfl t mt W d * B «»W«i« ffi^ lQ ^om Oin K man D - mtoojotOR» twu s&muj ^«11^ &j * t 


*•■£•» ■**- !■ 3Q 0l 43-m)j; twualaw *o: 25 

Aj^y^mm m«ftiim>ru« ^^^ f*>4Wra1a*aj<m u wjrtnn&omaeoaj,- &rru u £joBl^njlK*smomMranfi*«o@£« 

mnami+n* ^oywi n ffimi ° al ^ 8 i Ao fiei a '-fl">i oJlWjm1eiflft)B,1flft (DSinoato^ ojlujioral.oo— ireeyo 004011 s>n5(i 

nu di^ai^ iwojw^ttaomo» fln»nfl«t!HU» JbOKml^^dD^rtn^rmaaJcm 1 * n^cg^rrniji 1 '. il iUftj Oila3-Wo-2 e^lrorrnoticuca; mw^o -Mrtajmiaj*^ mmn&mpi J^JWj^&flffl4V 

AaJBJJ^o» itotob/i^ojo^ nraajsicAo aramit^a™^ ^V *&£©&$ 

aaJBml ; mlRrat* moal a.osml^ajorioatusnan^. X ^'SSSjSS^' 

Khtrjrjmlcm^ [<BwoJ6)Cfto oj^ajjomil] rrraojm icnlmcwH^ a1s- u /, ^^ - .*,; ^T .,• 

^s^liOYtnminro-i^mo. frftmmwmfr f aatoYlci rulooYl ^4FuJW ! tjU^^t^ 

«sci/ro nmm&*m$ njeJ s^^sooTjWDBg^grra". o6j$^^j^^^ t 2&£^6i 12. ^ rt morjyo^j auaaimoiojajmodhoi» $/^ ttflmx»d* *Av»toustfmi\w j$ mqimmm 
tjj crosmjral^aajoo» .siui «Oijy&jjAOo « <H»m>'tiBDM£s>'} ^ (roojRrao dh^cnitUAoo. ^ ml 
KT3D3 «rnom JAMldWioJooao , o^ojsj/uora» 4W^ fmocufflffio{TjTacro{a?fvo[tjTO)"lp3om1cmi ^^ ajj mlsraoa 
mmlsi^j^cjjocsio, mmldhoomi *oca>j, sojca^otoi^no. 13. pj^j rolsoBCa^aoJcto Al^6>jUsiBnrjVl 
iijrotojdhca^. maJt3a> u <Tj>1(tj1vSfii^crfij ^ij*JjU trns^crti^gnGjgg© j*fj\ jl_, s^mlaj/ieggg^o i^ o^ 
ejOa, ojs^rucra* -a rrocum1(oWlcno (ajjoaj&croo cuc&auoaui) ^i j jj mltyaucojoioc^» (m&rojleasra oiV 
ruej @-i3aooo)fflyQO> j.^ ©toa «mto)c9a ajyC-s ajlcrailtoarro nro^iotio mcftn«i»f oJjmat/jrol^» gnjapjd^rBiajoaj. ti/lojajToYiri., rmwueKiOD t^JCfawj) n mn j. «a^lajairo^cnj 
ro1^ u fi»Ja^o^aJ34OTfif0fTfl^aJ6t^* tn^owirolaiua»^ *j J 4'lw1«.ei«u 4 . cjjcnj u ( mj j <«.R a (rogjoaoj rtnoojroi cn^Aroi 
B^s^lA^osjAWltoldwjjniJi- g<m tra&ow>ianwnoo nj^^mlmjyig AwiwlmAOJorooau era 4 OTrojjiwnnjootnn. 
BBOioi.-njinujJiTa*' tmruaarojool ^lcraliiwcroajtoao 11 iHragyortniajlPcna miuan&aKo te^iojlrojy. toonmjiDToilnj-o lUBtoae. 
a 9 « v soOTejog « rroojcslcA iwswoltttlolaWJjOnJj. Amjjiu^rt igmujijsjto amBl^lmnTnm^., atDejltal ocosiruomlml 
MJjym^-wB-W W3rjv v tm1ca»nj1s ft £nn«owoj3j j ., mlttjlASjanauajwo&^ , ^njl^ i «oow.tniA giwnR j a . LoJmjAn 
UBmitu^-aAorejfflOiim. WBl^cmnjajJOsm tf . 

14. (cDmjloaD) oJlwjnulaioJOtMsji iuoomja: trnoejo , f - * , ^ f . , rf 

OXlJCUlfflCt00 e1lUCfUOTBS?S ItUAnlaroBl^CroOgyOtuTO (/JjrOUJCUO IWlW^^'^^-' 

Ortj^^oRmn^cuto^ 41 wratuA anJoojanrn^ciAos^oa. jjki^l ^jSS 

O'03 Bm^" *»ttJ<o tfxJcu*nedo M ^ nmn<Mrm(m1rG>u 0j£*| tti^^ . J^jf ^. .*< 

troajcS (aJtmloJjeJo m^Ainjo^ocu^lcjaio^^^ano©* 1 }, 

r. : c 'J\L\ ij^ i* 3002 4B^TO4J «otolosi «o, ^ 16. nn^siroo/i&JJo mgjaj IrUOJroro^leJocoo, «MBOW*0 \* \\' \ * ** 

o/)ajj» «nlrT&a «£Uca< u <)nofop r iBRi2*mTDfo>1«cfloafflra^*a)s>aT>. rui w*** Jwltir^ ^- y ttJ ij 

rrols^mlara^s ret^lcajoojj^c&jcaamlHraco a>s<ft«>apjscra. o65^0^w5^'ili2 14» ji oJocat^A» lyJ 40U njloojcrul^ajamos), ij_ii car&ojro «njoo^-^&i&osjyooais, ojnsis}^ 
s^^&sirs, u$ cojosrwoto^ «a^§i4iM <Jj*-jV i.uirji1aiMl<&ao(aTm ( anJslioaoroTO) -il > U rato^JOaoiojigjtJa 
elnjmjRjraag ^yJ rsroajrTo tnjf0)1na&i» mro^o^ojamacuarei' U j omi ismfo).ea Q i J&*"U> {TOojrooaalns 
mjiwloa ijjjJi injojr&fDTO)1*frsij J a 1 mjrruosn^iij* 15. j** 6 . m?$co taJojtoiTnoilajjaaJO ULU rogjm 
(mjfoStnJOJ^(oicil) *_Ui 0^)07)0 aJ0J6>o3o aenOifjT0>1m(im^m> u ODOm1<T3^(T^frr> eU^j ^Gitosrtejia <gyin£ 
cb e^uca/tooroo l+li njjjcmo(ao(OT><oVlsinoo aiCtoJioisoT) f f nJl$>rrr) £ j Jl mlsisjaj^as otrynE&a&jag 
<jjr ; mleooos ms^&ss^sjjCmjj, fflSo3a)6vus o (.TOOmjlASisis alojnueiRGi) nrjjcrra njncansnjsao^snB'. nrraro^onjan&j, © a5 ri^aocttara&lcoi A»T6TOToujiojr*CD>j-siffi 
arD W oao A ojlPo3» oM^uo rofi«JsW a ^i^&w eojIas <il f y («ragyo^ojloriSr» alrucruwot») ^0*4 .aJo 
noimlml^iODrai^ (BrscyodojojTraB culwjtrul^oarmcaij^, rtrrarusKrjo colcoama^s Wl^rol^m^osoB^l^^trnaj^. 
c.iOto^aoco^rj»^ rm^eru^gcm^oBeica.^ ojgy ool.MiomSrUSlagj^ rjragyooOi mwael^. mBnjrj^leJ 
^owirm «^arw, irucoi^MCcap egjororo.ojrooern- ^««W^c*. crrarw^os^ rroojro n^nnro. a i *,aaragi. 
mlAJ^r^pragi,. «nja^cuor* m) f ma'a 1 ao a c aiM . . rraro^niooom* ^ojcocmmca»^, & a *v> &m Oa ^ w ^oj6o5 
mJ^ojl^JomjlA^ fi nJq 6W ^ 6 m filffl on ««.yonnj m«u1 (rro)aa*o aJj ^njT^wMm-; ^a^^, SajgucitJ 
mmrj> m 1o5 a *^ A ^ t nJ,oV]ai 3fe ,. rai.gyonnj, n^mM**^^ r^rm^ fl«t>A lOT » iA « i . «nja^cml,, ' 

1G. ^irroo^-ao rrutTo.roYI.&c-a.&s rno oajatcjim^ajo, -»*rV ■****■■* •./iW/ *"/ 

ojlailco^o, trJJojo^^muojj^ eiaos^^^eTraocojl. trty\oib]&\£fcv$\$ji~fc 

aj1^oaj°s cucm°@^anfdm1mii» fln3awfe roo. (015,000»- , 8 *?^ -^ J 

mniacar&ayo, aejodharocosooo rnroajsicb at^roo^^ajio «ajcoji. ^^^C^jA 3 ^^' ~ ~ f L? ^* V ^--'J' 17. (mrcn) AO^arra) crwoenjm^cjjn^ aj «&ma)aai> ©«ngl 
oj «ft@io (OToojro^ mo.roroWl. t -, ^ * V <«#*&, 


3003 45-cwi,; nocoiau* to: 2fi 
ruymrKrt, rarsTOtaaa tinoloj. a.«.™*»_.i 

* oa^^#m 

m«> m»_j_.._.«, 34 „,. am m maani o J 1g 4 _. a _, J ,_.<__. e , ^onj mmoio a>o_tf! ro4 „ a jo__j ln >j. 

18. (roemnoini) ojlrmte" aV)-Km mo. (mt»)<e.oit> 1 t [ ..i_ro> iji "aj" t -K -yA" '*>■ 

m>..njm --1 a jj _.ro 4 (orogljmro,) ma*tt>wnai\<T3> «n_._K.iaM. ** ^^■^ J 'i c '' :iU *^-*'" w 

rolAsonj. iHraj&uoawS, ojI nn-roYlam <u1n.n-iOo1s>dK>o__gjya,; l $ft *la 

raTOo1o-ngjoitjin>riJffl£6>s ____u _i_»ia>s>a i_Jlo.aJooroj(-. u . "'..."'st " •% ft>' '» «< "f> ^m.tmj/l.-iS) ^V»* AauiSHmn cnjo(^co __jj-&j ( ]. i^-t m^^ayo^ .™rol6.co rui(^oq_a, -•!/_, _/i n a 
«JflOj«&<w^ nB0»ifl8 c^Ip.j.1 <»o«ito»j ^§mi«senj*fli»A«i g oji-y «Bonojn^offlio> CrJ r&.-Hja B^nnctaiwB* iAlmi^JsmlAjj.jaoAirm «cus^odjtJ (SisaGajBs awatyim'u.fu$«, m^uc.utnji-.o^njao.tbirm 
-_ja1l-_b-_.RtK.fi AilcAiuoa^iiintm^s su Q <4.*am a>i<*njcr> os^o^ -*tfOTftJftiQ*ftff sp mfawtnmMt<m* ffl Q oi Qdb rtji-i^i»-*^,! .,**-m, ■thj>v^ mmrt (m>) *»' g-mSOTJi^aDa^m . fs»:uora nJlo&.uoo^cm^nrt tawnwo»^ ffl(4 

a* sncsiora^ Aoro^-Tjnnlm^!! cbr.ijA m1m<iw<i g.^J^ral^jjCmaitn " -J^-CtK^yjrtt 

Wid- rtmlajjjAoraliibCo (roaa^toltTjo) .ojleJre AjlaJm^as U^^^3l^4^^S^5i^l(iiii 

cnjm^ai^dJi^io^OTi). <8i5gjoaf>iajOiS»6i§ t s<^sidi u rtixftcBon>j J 6i'S yy 'W/iv ■ 

20. mro tP [su^tTj.-grajn*] «njrttjAdo** (gco^oo^nj cnrtiS lftMj t?l^3JWiU*-K- 

AjOTi) onnglTjjjAgOA^mo; a^rupoJlWJjOnroo RAOgg^cm ROD Ooj.lSlS lSl§* F *4 

<&&&" mo&ij-ywiaSn/icntLi^», ^orajjSmyuicDOi&jjCra. ** '■" J -J 18, pi-i mTu3ycQioDcoj. ftrftn_i(o i^ J goAmT^a»cojlgj,ajra^an_i u <ma)Ocoaa,csai1gj eb mTtnat 
mloiOT) rru-flum l, <b1^j «*..>. m^aaajfl^m0af\m te cojoeynnocro* cAM iAj m~\w a asto)tLK&' m 
l^iff,(».oro1<0,co ^,, (TjToajrald^ iijlEjra ,>•: eLW ajlaira^s Gmm u u>iyeft£Osm u , mlirmajggosm" /fm 
n.m^l^sosm* 1 ) «ij fBi8^|3onj J oJo«fi J R§ #fl Jj <AJ^a^^ajnncpjg@ojfca5>s (^M^mriouti^ mj 
or.^ojocm (mjorioco.lra.osm") 20. yU .* ^r® ocmgaojj^go-sm , go^o*°iu<e>g06m» ^W jb 

my.ti A (5^ .^, aora^srowrooj. s^j ao^otuojj. (cmomj^toaoojj^) *pj, f Jd a^mocsrt oi*) 
<jT)jciu1u>arm tiaxm«ii «*ao iiW^, gsceoo^a^. «oa 9 «.an A om>iu i . 0^^^«, m.jocowosgi., iw> 6 1WA-Mtt« S9*«*> 
^«nmaa»» aiiM ^,. oil^mJ^ «rt^ o cu^^. fiM ai*w. ^ ««,« U«*ine*« 
rnaij, «lojiu^jrajtmicuj, ejtlaoja.cmjijgi . 

21, n» wbj - (a,B i( u*«ai) hbI cttas.<o. »«l»")^*jf 1» 1 r .. , , , s , . , » ■ .4 , „ , f 

itirl wl»»» 1 taj-toi^orBBOJa, ailf*JBUl«. A *«n. 4 ., mjartaorii ^^ J^^C^MsrM* 

«i». MM», <h~@, ««. Sl ajl moJ4o fflra6roaJi . #&^l^',&^ 

cnirmi o, @ ™ aaai/Ja roa™! m * O o£&y £ ;T> ^^J^M | 


3006 

iulaoo)o_3 43-ou^; taoLnlom ao; 25 [¥OOJfl ("«STOOJ 22 mmummswtt ^m»*?* «000«» ^, 

(tneKoOJ) arannoos cru4n*° K n „ ,wn - ^ty^o ^ra^ ,,r ^, , , . . 

mmWI ■«J<B« W s 4 ,M a n f y 18lonB .. ; * OuM5U*>«#2fcl 

oroos ) -jJIh V «rrscnW (rjmrortt^au) aaJ^^s^cman^^ * ' 

gx> slajlimaitol.* «aawsmj/m»*!* tnJOJ^l ^j^m^ «Ijm^ **#tf*i* *ua**itt*,*** *£** « m9mSl 

a«tmmnn»9lirti»iiMl«. «.m^iui^iuonwiro- «aj* ojaojt^ **i*ff W *', «50««- 9 ^u Hlft n 

mowlAj» awwjnjlwjo.Tiwu^ nU«M«mMl^ mJJiA^jnjm» ajl^l-aCs^is-j,. «wtiH^aaii* a.ns-^a 

oa&j* numjaaigJionjajmiA^^^s^- ^^i^J>*aj> «*»*l-« »1*j1* l 'a3cbd3. u^ ~w. iiwwj/iua^ 

Mnn>iffnaBa<uoflJZJ— uwotmilA H*iajlnnw»1ej 4 . (nwuatnlw* rn^^j «4«*m>**f.;»?«m- ^ ojjjj-ncrortina 
nvon. . ■ ■ ■« 

anB&pan nj*l.>rn *a*s)gja fTO ooorao^raraTii* n»i#*o»™alHi m*j*i* t^nts^-w»-* a-uj^Tn^oOTi* 21-3. niaj 
nwnorloei aojoajj., mj ajajoi» juomoaanrot Ooj "gyrru j*>>, «^jai a-u7j"©a»i« ■»*lv>-6o it-^ij» wjiai awaASjgtl*! 
rmanoouj^, ojIgji* iwifc OJojm* mi&mrcnTOil.gjoajrliOTnri^jjj ooioiloA5«n«l^Tn»>-ai, mlaajam» «aj^ojo-usiini. 

23. nQ}<m3toh, ml «aCTTs^acuo, rmsiooo ooaaj, «non&o t .+ t * <>* * ^#. 

(nujnroo) ^oj^axo32)o<i*fl fiiais4lfol*fla(maJ6>m?l «reolirrTra^ ^j^^^U^C^^C^^Pl-^ 
GtB&sra^iSiGicm (sa&jor&^ oraHuem ajyloJl^ajleJOjeaA-^j^», »iii^<f^ 

fm&aj«K*n 0«feO3aj1<eat oOrjacjjjroTDilmjj* ajiasiaj^iaajia, rtrwaj ^^ 

attmmt/, [^aralnmtaijjegoiwrlo mlai oigsjm ootoojmlc»* 
tmom>l] 

rujjml, im?jmo<rr> 1 ' trogjooaiajlmi njioom cowojam o.-nA ^^C^^w4i(lP 

cuv1^o«©acm(m u ?l(moajy3C», ci^iro^e^oajaoJldW.TTilapj?! •/v"" <'t 

OojJju^^j 1 i^t^jM 23. .wjyl o^OTiorao ml tfb?r»iaajo W ,> «j^iwlttcuaj oitijajsi.-n J*» imnooo 

& il f « I I ad. ^ «k. ^ m. — - -*. _-.■*»■,■: — "W*) *.j* rai«^ ©oj^aU) 41 J*!j (Woejoan^ «rocusim cuwioal^ajlejo-WAaj)^, nojaii u fli Uj,, 
olaojoi», iWfl*W»|#*tfWi| p^J ittwuc* ajia^^dhwj. onjau^i. ^ j, ,mooj«cioo oaooojI 
wm* w «Jij monJ6>nfio o»4eow«w»1tn4« J-rJ ima^Aajo. Dojau^ ^ > (moojmoa *i^pt*«a)<al i,Uiv 
ATB m^Bl *jjt oJ oj^mT (o®rniot^) «i&it>ortm y (moojsim omAaoAtjWi^ialeja^A «» ^ u . fia£jo*m 
ojlcw atTBosdi (oJiOAai) Ojj^ 5M rBToopjoo» cm«TOoo soooo&joojT^cmTa^j mJwv"Mi1m . mio^wralmj. OJleJ AroW)<«>o£w>>, gnJoacrowGs a « aJ«aw u sJGa Q » ftj*»fw*«ifc*», ^^WJc»^ 
t^os^i* a otoo^^WiRraajneraii. ame>ro <*|ffis s j u rormnln^srormlmJj. dOttanaJ"*»^* fl.ot.tn. («>s1<m»^ % ^ 
*f>tfn\fut*&n A$&<*atnD&M3ru* (•jbojskiIo ^oJ w flfl(n>pj06i(m roeiaacraiosm 1 '?! ©ranl6JmcqififiaJ* crurrorooAin''», iajo/u} 
a Q j ( o«wflL(TD t*jroV»<Jfl«M ©s,. miajAOwaingj, «TaflB6>a.osm* *rranJ6>o»o ofl)RJ»nv t 'tDlimntoim1«o>ai. nu^aitt^BaoaW b^ 
<D^«m .to&onn^ aronj€fm nci&najslay^AOTj. , mnoJ^tr^o n-*o§1(T>^ aJlngaa^Ara)^* OoJa^att/j. rraKmlĕmj «o>tocfto 
•onjimnSatooj, £iTj*ral4Wirm oj^jwij. (uTno1,*w aJoamo» Q(&c**»injoamo, AnmolaD^ojoamo gg^ ^nJrroro. «»04^, 
mli^OLonM» mnJj^sppjsjoTa. Giaejeaoj sisiAaojslsnrraioJoro acirro^oAw^warroilaejcM 6>t8»0fim^ojro^ajoofi Bi , iA*i»Q«.( 
ttuau/towjA 71 

OOanOaJ"jii2ACo*«vJ (tTOSTiBGlpJgnJRnJn d «J3"s1a]/"ffl3 fc3m Q n»1t6.fl>ieJi*traC*iO;**>a, UlOitoHiTAi P»roiJBJQO)a>ft5 

mlnnlmjoaiTOlanisaccoa-iKjo crui33mmism3ca/lrol«MAta>1fyoR]o. nronjm^ rtojroamjKmowl ecrnimlgj. mjan^oonioiim, 
m^oaUDm^owoj, aojrorailroli&sojamiSg raroajsioSo oiomasm"ojJ(i ftrroaJ6>o"M> g>oJ u .ai*»ajJ* ajjdSooaionnaj* fflOtanfl«>ajflro'i ( a^. 
^irrmcoronnlcjgig nJ/jeLWidh©» ffl0t f ^ t '°fejt rru^^ejsroACaa^Joeja jjrjtrra mos/leJismlg* OJ^OnJ J^ia^majWlie^a^^oarowi' 
ajo£jQna aj1a>a o?«t>sm«l EJirjrojjascmsiro rmejonO Q oj1mige. )s»on_j) j , najojjjjj^i* njj}(raTaaiiw' «fcG Q roOTflT>o*>cnr>cTni jjd ojaj 
m^ioilraimltm ajrnoTjlojOiMa», 09aa0a4 o offl€iap AjloinJOOl a^itnlc&.aj.o.Mi* arunjSTAomtlc&lcMTnaji^jycKJl 01000*01 
cnj^ajmTmjj (TOgjonjr^ njnrjji mTtTO sBcim6)moaio<m ; \fifv$\ fj& J:. iUi ^. *ij"-"j l g^ <J* jw ul ^AS J JlT j- 
IV1 !<Jl^cVl L*H (mjora.: rironjsimn g.-uoj, moor6Tca l Bn_JQSleJa'Jas■m , ". ml csroroyisim a»j(<o>fliTgj3aj,. nsa^j mooj nni4#i 
ojonjl^oTiJjri^B.omsliolAiijj,, (Ws(0i1©m ml— «nnjj» 6Tajqjj06ifoi — njlBS.gujoejjj. rorarori mooj rmiieaT oj0nj1gramn«w!>Qini , l 
a>*j*« Q ., mjaj Q ns aj^ja^soamjGa.B ru^OHao^^rronjiBjjCis gnjroTOosTn'' itoito* 1 . i nui: ajaojWnonja 1 ', X76) 

mmjl (rnj) «joajwra: 'CDJOSTanoro^njoS rarmroo romrrjjlnm t0.^ u sraj ( g o roroi'l5ioj4MAaiJij» ora*roaxronJ3ffl|^taai*4 
oojsrel (njojA«jrai"( 1 wi uxQa»i» sioj<Q) u an a oajo ajraajnnsm mjfflforaV*tt)rfi> v anoLoojD ETU au1aioo8. <0)OOroTa,MnjDCfto «mcm" 
«sraanltioJo ©oJ**ftflj6ian njn.-oroi^sioijaiaii^., (toojt* iBq.ejOnr) Q ojJeirSo o.uralrai ojjoamono» neu^^o^CTlron^iAaii, 
««uau-roriooJO rrocumawp 1 * ei^oagm^roiowwojrd, oiraijanjo a A ro6^yeJnJ , . (m>1; «.} aiDOO0ro o mmjlojnjm. »104*00 
flM>^ Q cmr 'mleragnaS oroogjos ggaj u .aro, OTnarra siAos^oj.TOlsiJigTnlamosi roram mj™i^ooojlcjroi1rojjrmaaaJKi9 *KUf* 
rmroiiajTt*4omj1ca l ooj J jrol t o« i ^a 1 j-» e 3'. (woaojppjjjCmi) |gtfoaej™> sworoo rruroijojiwjomjloj.,!,, croaa oorofl*Wm 
oro mmjnruajm^sl fBan«i3 ecmaioraGis, (arojjJnj* onA«ejuooi> <toj nrtal^nonSo ra^-jja. e«o«d w ; 

'^«pj^ror.M*' nj^^imT^otoj., anrmnmrs. ^oJroraroB^rmroTOaj*, an^n^lA^^oJmilmi loJnmpmu 
abej^njl^o^jgijrmroToanjj., noarooro afm>m . rorsinilo mjjrroi. orro.ltnJOOT^oer.^ rorinj^rorT om^imrrowij.. ml-MOiA* 
mlm^i M&wstm* ^lej m-^o^ ml **m . ^nnort, onjnrori^rrHoagioa -wiro.. ajloaaJ- ml m1«4 
Aaro.1. omo-K.lsi^osAi*. ml^c^A nJlomooaj, *** ^«^00^^00 moa^o,, ajrooml^™*™-. «m> 
d»*fl. si^^oĕsirmruro^" «fl*«»| b**»^ ^^ arromi^uroa^^^j, fi«o* 4 *. m^^J, taJa ^T 

^irm liMAau. Mirw^y (dtfli «.> ««. ej^ronajoo» ^^ m * m «*>>, *jL*- ^ 
-«osmimiojro^i &<n mmjloj^mmroijorron go^m. romc^lajo^irjjooJ taJaDomJronej. ™-^« 24 iroajro ruocoj.-ra: »«ii>ffi [ancut.meia.aDroi] cn<imi«9 P-lu Wj^ a «,.&, ^ 

6>njj*janlcfcaloa1(maifijo6>fln (a)G)ooomrj a ) ^gj; mcu mrolcsaAODjo, ^WU^^UIJIW^ 24, rjk cmaruaj ajocwitmi» ajosronni . l «d^ /«•!«««« \ ^ ! : — ^*^ 3007 45-m>^t nottfi'»i «o: 3B 

ftii^* »nooa» «rtojlimsao, 0(yQAa imi o' "*' «*1« c rro 6 a^^meyo^ «jmjymiRrnn i*n$^1,o,iBlflj1rowno>im 

™ < ^ 1 ^4 OA0 ^A™»vm l «»^omr^»S»^^T 0onft,<l ^ ^ - • cmijyQnn aejo^™*» M 9gajoo«mno Q 
iw-«ojKm8 a , AacjBrwio^., . *»uinio™ mlaraiwl^Anij,, aajoArBra* m&a>aBin^m>C)io 1*0400 b1m 

*m«o*,rm ml*Am*1*a im> minrtii» J ^™ 1 i * mfm ° ^ujtwl*.^. ndj^n « w%1 «04*84., opjo*imjna w 8onj1 
^jloj oj^A v njiiAt> m1 l t.l Wj(TKlJ: 3 1 QI *^<1' ajom *oiefi | wo*m1m u , su^A^tto&n ,ttoarrait»m>AoajOT»i* aJjrojyOB- 

«•i^A* mlnjltAjrarmjaj.^ c^imut?,!?^ ' 01 ' 1 '^' ©0110,0,03, joojta aajOAtimogjdW^. ajj/injlgj 1 ' A^laronlml 
Aj^HOggnii i^mjj j i.<8 1 i ffl ,^ 4re -| n _ H]sn ^™ 4 ^ lojfl» o t»wom) w {(0i, ra>«>rm < ^oi>1 l iinn1A l -n>1io1 l «i(wo<rn u . finjnn 

m>>u>om.. oMan/^aj^^n^ ^ ^ ^ ^^^" ^^i^o^' 01 ' 1 ^^- *»*» 

miegmlsioJrt mro^majim iJj,, "S" 01 ^ ^ ™ 1 ^o™ojo*J* AOiro«rnTQ*oon ttm" cinjawojnaloiii. «oojanojo 
**A^tj$f,' ^mii M ^ i , 0JeT ^ 61fm, WflU *^ T «**nsM'**i^i>«»**tj||; «bo.hA fiQA o1 Wo *^o<i(m 
"^"socmm.iMam^.gn.. ..^n?^ ^'' ^ ^ 1 *^* 8 ^* »^^^;» m)im>-aJna B saoa» nfliroaa>jo 
mnT*Qj/|rg*m1m£ BBomg.^L i otaftJOnm "* ^ 06 ' ^A»8dn (U1 '"o* mjou> <D ft] ^ejo» tornjl*^ 

«00*04, ^ J^* S2K fiM.WB4-4.rn * H *4rfm 

o ^ u*u wn So si5 nu woro, miol*to«eo6ie ft j ) o*wi mj ojos«raj1m mlejmlo^ailiy. 

T^lTnT^ ^ a, **«' u * ,urt «*■-*» ^«l*^. ojlgajtamaj^ 0AMUf ^ lMiLtKai ^oajoajmio 

ytJ&W no> njyi*^.. 01***0, os.^nj!a omjooQ «noro>1s>m tajw.mil.oai^i. skiOi>. ojatnAmoj 

i-nm^Aocncor.ti)" Aoaj*™ oj*1 «040010,1 Q(T > nnslcn^lroi ajloaoOJl^Mm^ 

^ajocojn^ mloaj^m. ^b^ mmjlnjajm. E tnJ*o ro ao* D m>4; tfJrf yJl ftj ^l^» 4 j,^ JW J£ 
Jk - «j*|Jj 4J l-J*1 ^l (mJORu; oroe40n0 njoajmo: aa^alnoto ffl *ro ng>SKm 2Utaojj^ rm 6 -fs»ojm Aoajnioroi nJu-l* 
**4m> , «roomotm 1 ' *oc>j* . ororoiooiwij, a&eiioio *<^ajiwn)» «woj>. oortr.lQ.iio 100014. «J*»&J * «™™" artwioDYI 
*0 o cmmD(m , \ ) rronn1ojftnM. , «1*0640,3004 a^roi&joco; ^njmrn^A^njaol, 'Aoaj. ojanl^ii, tn_.A ro>1 runajiaii* 
nffiot> terrJlomoa>48a t^oaj-otrsrao, e m> mo. crvowD«Mm 0*0.^004(1*-. momj-imojsrralrob garniin, i^atnratjMwo» 
m nv v eJl.d J o°«o«>j J sj§ <, aajrormrwgyroieian. njroaejOAmlannujl*^ njramjroomrowoaairl aromimraroml^iojmitro mi 
mauaj . , mmlmi^ mojjnjsiaii^aiaem* mtsyom ojajrownnlioi Aocm^anrtn'':- 6 

25. cpojii^cis , (jii^coj[0rm^ , <&Ca nrroojrodK» ay^ai^^roimoco laiwtjjl j^iic \54| < t ' 

a>1ejrj3)1frj| oor^Ta<s«oonj1^e>p^s^m^f^ca'0iD&, ratoaji&^ss * 9 ) " y ^" ^^ 

cr>j,oaua, 'ojlsraoa mjrjnjjOJorroiiJo^o^sm»)!^, trnnD^as a-iltmo y\iui il^-^^CJ^^ 28. art n-ioojj^ie»: rBiogjOno^ mlsoiaag Hlajlrulisacnoj »> ,_>- 1 ^ 

o-iliDcro, tsratuao roi6or3e>g jamimaojsjojroiiaioj; rulcmls , 3>*i^-<&\QS*M 

6ul<)Doa><aTO>i a>ogna£Ja*4 wioajao mj«rra«g o»4«Tsd «»i§4 5ftjSU^/'lL d^a^ jj ^Ctj > j^ 

tacrjj^o «iiJ<ffl4»' tff»tcn1rj)4 rruarBaoorjj ^r^. ojJj&Iejjoi. -«,7/^ i*fr >x 9 25 

(ejnjo^soam ^s oi3-soam. t eJ&M4*. oaJsajo&^)Ao> ot, oj^rtnmoca» mlamnroi, «wrognftJ4Agoea.n *u «^caL 
(Dl^aulej ^ rff»0Ja> A 6js miocoj. iJW Vi aracuro ojo^^osirm 1^1 mn«moo ^ereicuroiojlcd 
lu'lt mamjas (srmsaTa^os) aJlrroc&asig ^jl mlsossoooTrjt&iao ^u ci^roijjOjjjaomoio 26. % eaa 
0114«* ^^ -51 mroejoaoi mnsoBOS tgncunajl^crni ^, ^ lUlaawmlsoMgajrannjl^ c^ - ^ 

©au aWmog orojmleJ^j^j» UJJi fjt Jl sulciwajrjEg mogloBj^ ^ cruarsao (mt.<*rtJn &m 
4J rronnlnA o&-Jj a®e>1eJA* t rWJfe! rjjm A nM^fljo «bwIaoj^* OjJ^ V «oolcni^anl^ «jo-jm, «wmi.uno.t.j, ««ojiuI «uaf>3 fl av u . artasttns^nmtH, «Mnlroj, rojmjomn cp1«*k» W^A^j^niiotwi, 
AiK^jyuA wlajlgjjyuc^ m).«ulM£<U3m' wuo^jtmlgj. Rnn^asm" tn» a»oiJM*^ v u3j<0TOnroi ua^ 0**^ 

Oj1«0C0q-4 

27. imB&Or^ajtroosro , fln&AOuwrogiostn»^o «£d>1CQ> Ui^lj<#i^iW;1^j*-tfc 

*>sm>£. roosou)1fUffl>^9. raiDntny*ej§* ro1ejro1ml.Mcrn alajmje, * '\+\\j Lt * **. 

{tm&m\\ {mans)trm alojrruo ruA/ottn u u3 l &om1tfcgomn j ^aj(& , m *'*•**' *&* 

romi u scLsaw^miRnofiin 1 ', OOJ^^U^J &*■$ 

2B. a^gjo (ooaioa) m>©iGOco;ffK0TtncDJi» «igjta^ttnmlcn» _ _ 

rolejaDlmo mlroae^ (&om>oaj^rmra^mO(9>£rrn£. agjejo rrum^ *^^W^IcFlji^J-K % 

oocojoj^o (m&(rBi)mYlG>rftc> iroro"U3imonoeji«^ ojlglteaRgjs^, ^^^SrJtcjK^ASl/^ 

(<tfioojaro3S£ ojn^neinjg^oj 'mlwBCa toaajta.tnrolrgiR^OOTT ' \?*< £*%fy. *»K't' **f 

«jmnmYlcn^ gDrrr^ crrttKmoa.tK^ {tumlnnoj* rorotetnn-js^rro OU&^i^* v W)jQOJMft rotnrr»', » i 2$. jDtwo, mau)i6>s irom LQ*l mrami^ mlsroogosi roio 

(aj*>ora. croocroomldwjyrormoem 1 '. [n^Sjo. ttn^orma t&os^cm c|^V>^6^^&ltf*-»1 

<tnocro\} ml^ajaumocrjij.,, mlaraco CnLjojraanronojyD^emT; riiA ^ t&KU j '-■ < t"4'tft 

n>£croroYle)m moo aJt&mamrms^i&oicroimaocatj^Kro. " ^ -^ •'^r^W Bj «gnmr^ rj » fJft jcrneinn«idw(roflflai(n). WJ («g») cromca.. Arocim^&ig.) ^ bocto^hji alaj 

« MgJ ao1 . wtaj tnw^a^ cm>. ew m . ^ «. «Ua^,^X^ 
( Wi ojoc* •wu^simymj) ^««^„40«^ & a>1 M ^ZZSSjS /* — ^ — . „^ WSM ,i.^m Sii^j> «sas f* it $*■**#* i* 3009 »°™™1*« «ua^^^, m .^^i?^ D<1JaI 11 tnmWU>RmRfi C-g^9J«xmmi A » luni*. ^wayooji,, aoa«o .TO0.& 
^J^^ t^o^njo^mdTMYj, «•sl.io^toama & w ' Wfty ' lfl, i' ,R * n ;ti !, o m>w & «ncu^n» KUnJaojArtaoa ^asum m»^^ 
(tij** *ft^^ A0O trt own.u9.ton t a ^ awm,lwl **i« 1 * m *< t fl00 '" 1 ojiA u nm*«. rrarurarucojjns Aitocraw ourul 
|1*U*. «iwmia ^ ^ s » ^tw»"*- (jLrtliW) ^im^p^^, ^oncuo 

0»Hd.ui4«inl n je ldu „ 1 . ,J V 1 *™™ "■ ft,fl * oBiiouj^aj^swomJ,. ^naojimi^iy. KcB»lom*ur*ol 

£T*4* l-u.iv imoan*rto ieflflB o«mofi(^ 0)91^4: oyiKrat* ^ooajogn^gooo, aaj ncnnwnwrtAwnni 
«&<cn> o , maJcnj u tm ! ° 

32. •cn1«*' J uoaimow)^ 1 nm^Oru^cul^o njot/^som. 
WLaoA.tnrjmosrn , croam^gmoAog, anarortrao mwsianoas auoco 
annjmlgj,' a$cm u cuoaajanj.s^oaijooo, mlsraoo ruooy.j 

'fiTOsrooadoV rtmo1sroro) A g so a^noiooD^ (g«j) ararroi^nej 
gomtmj^ trrocarot* (ami,) rairararo/iej^) goaoo gsnnl.s^cmi 
siojcrn&psinn (meiooorm^) gogy; eraiOTraoo (@s>ro>orro ) §nn_jo 
^ieerOirtn^crnojro^j ttjieitm.* 33, rojoOJro LoJronnml^tmltsicrao ro)1nSm**co romnji&csai 
s>ojg')ojo«fi> o fmroiosm f iktoojcd <n)OEXTnocm1«xn«fl«i nl5j Q njrol 
nnocTu* BirflsosnflTrtiicmiauo njosni rtralijwtn ojwnjtolrao cuejtnu 
61nJCS3) u fi>m) Q « OaJ<33J t>. 

K3cru u g u -26 

30. g|l Utt a0cmaa. aftf oo, tawormdA^aA W cij^jct^i 41U ij^ ^^m^ mem ^ 
«AJWi (^^ iroaJom injaoj^lpjntM. ^j nmojttera oenj, B ^ j mtu&m ^^^^^ j^ 
oman toi6icrom.c«m u ^i^ <ro u <^ u £mom>*otn . 31. Wj ^cmoroB IjjjT^i roraojloojcTul ejojA 
*»WjV tm&<^m atfl«iy jtj n^6K*o rorajOTroro. <&co ^ j- mjareooaa ao^cj^^ms^ 
j^* (TOOnjooorolamoo tnmnj u (njsjaj») msl^ ^ fly1orogoa«lrotm1m ^ i# ^^. * ' * . 
AjoncuojalAgooa) araj «mnn 32. JJ Wj ajncn'6injsoroS, c^otamnjs^aaijooo AUj -,! m1tra%aaimo 
«y ., aro6yoan o cijQ6)ci5najocn u 0OtT>o, <rorfw1(tn £. ^usororoi^mocm , cruaj^osm mjt, anonrjH 
trum<u>mo**>3 ^ autto&^wmtaniy ^ «ratmlrao ^ mleweoo ajowjo, o-insroim^ »«* L «dmb^ 
- ■ -- ■ — i^a jso fcU»U a^crowern mmpwg* $£& immBx* &^1^ nT>i(^ nsfficm - 1 ) ej ^, 

otJKtn ^Lj cmnm@^micicn o ^V-*i S^adi ^c/DjcTul^^cmajm 33. ^i^, airaojro^i oWiolsrtnm n tc-^ijj-n 3010 ^uro^Jiaaiii^^^ 34. {aj1<ni£. itoojoaosi,) rtjom^jysj-: «cnlwras;/* 
Ip/n aloirow ^Mrmjaj^o^onlsKn mlsmao» amman^oyUDOCJ, 
jj>n»^ (T)1son«g mo* a>ocrn Agco nT> D ; m1«mg^«s fw&*c»> 
mj"tc.3fOi /.touoojo momJcn^LDtiJ») mm<o>aJ ai(>«T>*'* 0>i 
emcy>*«^ mj.nn3CQ-lAga<tt>1§ (sn&mi^ roacrn) @£J,<TSom D ». 

35. ( fawcimio€>Afl (m>a«ajlQjro>^), mlcysco caroijyoranj) 

ful6irflo 'iit^CttiOTtn^i&eig aJitilnoaTU^riio^liTnmiartJTinimjOAO 
tmosro"; 6}/Ujran1.fb alailmio mlerrasig ai6rsu1ra«*&03)« $>ajc$ .' 
nmrnl p>rm u i mreojio mrarmliTjJ fmm&foToi1(3$] mlcm" nJ^ortrrBi^ 
r>j1s«in_js]tTD(m^; (STDajamos (njt^ajoajimtulgjij (usetjal) 
ttpj ru^ttnlcijys^rrnmjjaiomoru^^Ajs^r&tD^mngj. &jfcfc j-rt 


»ajg1njai».i« c*L- miloSjjiaoa, caontiOTSoo ijU* U csr&ojc» laJojartml^jtmlsKTio ^ Jt-j tjraajolni oj 

BJ^OU SlaJCDJ^«> (gOORTO^JcDJ^p OttJCOJ^o U COJOWaDOOTl^ « Ijitj" (5TtJ(tJ)1 omnJooT ^(JJ0)OCO/|fT>lCmi 
■j>:4'-i nJm1nnn\>1<fK' * 34, JJJj nJOCCy^g-JS^* fjJI gGfTffl SUii cnl6TJi30g <T>D« mOdcia *x^U_Tm1 
gwbod ajnon(jTjonJ06>eJ £*j« *'Jl ml60Qg o s>s a1aim>o i&arejmi^anrmlsjro ij* |D9> &/Vj <nl6mag6)S 
rera»tiu (aiom>JtTUoam« jtt mm.&aiogroi, £1 U_t rolsBBco^asjigyrTOoro^n a.^t" 0- o^noocoilAgooj/la 11 
(witjmijo) 35, S3i morai^ -iVi £L roleoBCo (HT^scil^rjTmlAiriTcn^ta&OCTBOB^ *»l oll csragycjaoiojie^cjoo 
(ttTacoj^jrcijAeig ijj* rumlnnocrujj. <£>>j ml6ra6igaj5j?ai1t&acoj#6>cucai w @ UjJI ijj.1 6>n$no1i* alculan. 
r J li nmrol @xro aj*ie V (Ttoojitj cu o<tmri 0Jl5«fU j 5j J a ) ca/lgy i^ (trar^lirAmlcmij jtij mwO-iA (m 
ojamos D ) g>gj, Oj^-i iDSso» (aeua., cW0oJ u <m1©njjsij^iTd) (Tn^cm^s^ajsjA (co/lgy) cnm<&^n^m1(roifo^a^ii^rm4©Dt'tn*ej, rUoi^aJDwrmrul^ji, mawslatsi©, e*1ifc»1attACo miJ^tuloai» 
■rtj^ann^njlDoln mj*j w nm &]«1<majomjjB8 *fc m>n**«nj.. «mm» tiaojWljy. fra 3n 1mj J a*f)a.1ai i m> «waicn>*M»*RJg< 
aroajA ojoifO«1<D«gOTro)i oarm^ ttnofl4runj>. nraftjOaojnjne.rAo amn ioinn«iBt», eJ, f iM'&c>aiMOSfc 3 , am B 6»Jja;jM 
flitn u «ait, ru^ojmjom, ©saralay njajroiacoMOlaJ,. oj1ojrt>1^au»nSj., acuoAfo^1fwc>awa* a^ono^m^s>taoawni 
lU^AyWia^Kwiwj., na)ftf oj1<i> tnjmorunralmj. twrbni** (^aJCTw«J4rr>cmi et>*iD>>/lpj1^tt<*«mj> m «^*<oi«i« 
awtunwrolpjWj/rnjj.— * * ■ ■■* T 96. nBa^po», [Aomjo goeoalamajJliijlsii&o,] csiojotooo?) 
RjBgsis cDc&ti1fo>oaj«. ai,fa1<^6>s roififfl1mioc>jffiaca), (carocm) o&io 
A(tas>s roiSiMlmjoojocoj (tm^DnnjjCulmalro) cruAtijcm v ffifo>1caj» . 

37. cTjjaj^owjsoBglejj., B^mlcojlajj. tjjooami, cn>c>jcm 
wemU cjjoottim^ojjo. t(UfTjjonJwwej1coJ . mairya^u^mmi 
cuoco>ijagajm . ctoojoS corccm. 6 %&\mm \ »vl L-u.woJuwail vj. —,«.,,«,«««* J_„ . B . ^ u «4*1^811. jw m ^jJ Lajcowrurjwejl j>Ui rrocoocjjR^nB, nnrojM^oml 3011 4B~m>j: ROtclcou «oi 38 JSM-lj ^JUIj ^tjCj iUj 
46. cto^o(otd)3(c^ - '(STDan^euociD » 

n«aotariafi mKucoWla4«n ¥ — ajiumwso» 88 — af\mttm* (%a^b9 v ) 4 1, 'aOO.ffi1a'. 

erltDMCBJ, (TOtooai^eroKTW» <m&^o^joj/l»^n>lrrr>o<&jaT>4, ^ ^V^L>■^* u -* , 
to-. * 
^u?»«aiUiU»-U-r BJij^tnnsjmca^. <&om t i (tmHOajJooiwos^., 0>1ffig})a>j1a3aog_p 

aaoj^j/iawB^isla^oswa aw. cn^rts^eOaJPslRJ. ^j^iJ^Tjt^^lSl 

TBoojliwcmnaJOJrtaAeij, aa>OJ**ffl4 «cmolcong-ji oxbW ljj*?e&^5 

ooji«j>ifln>^4o*]aJ w («»iw>e u5fwxim) onAn^^et^moj o6l4^1JudSl1l£ rr,r *-*-*-l _>_»- n 30ia «-(WjiWKiO^wo^^.^.^ nn^ailron-i^rtsiai mlaraos ojlglgyj^ ^fU3rtim u Lo1aJ^)*> ia,0fir *' ] 
iti\m^rf> ojrr\> u ra>^osig? f ogjeiraiorai ojou tm^aJl6Kncnfa*m 

n#aV.*>__ -_&o§1ra>TT>ro_oj1ct?i. rarara>ng-'-j>lit#, iBi^*ft*oy5Sff9ĕlftfl 
oj&j ojoj^o rawoJra«s€i^aerBO? J 

gDro>1aa.o c^mj^gg cugy oojai(/jm u LOaiDO, tTOQ^j©»1flfl 
itooIojI (->rr&o_ocnitrro>'.).a& 6>nJgojgj rafflOJM>lnM°somo [tnJrao 
CTnaao] a0<r>1<o^i mlsraoa 6>i&o«m^nnroiaj1cd, cnlssBoo trura^ 
OJon5morao6wmB>i1raS! 


?m&$%&$ 
i.c.n»s>. 


i. _. r • n _no.._&*iV 2. _yl*-S_Jl j,>- aoja{(^m v iJ3raT!nl6>o3oraTiir>jra)roimo f imm a msnBm masm'\ 
tllaJ^i «! ^ ciro&oan£nj1ra_mjcmo6m w _,_„j (njrajoruow&jjOTaca p _jjj. tratootDBi 6roaioaD 
3. tiU U mo. cm^sr.ajlsn&j ^Mj oijUl cm 2 ,,0.o_i* O a_jj. sjan .__£, ' l^ Lj rawojapiras _»**•, 
&iiĕ@n' _H# -*>»_ (^oraraio, ra.ro, a>^oo»)*Dnnos^8l«»ft|oofl» _fe.i, «n» rroojtjjlomosi, 
^ mlro^Wtr.a.js ijjii^ij (Braaj^jrnrtojojatto bjiiiu teraojamosi -.tmoltnrtaj. mriu^*. ^ mjraa R oa.1«o«6>a :j§ „___ w _„._, m ^. __, wlumwa ^ ^n™,™,^, p^a^^ 

^lomajool *,_._,- r^nransrmmiA^rmairaoem» 4. j,- c_Jot_j.«a p _._i mleoBOo -w-njSotuo"^ 
mlsono, ojngl^rroojaa. 4 .-.* _, raragyoaoirujne nj^m jy mtogmi^ -^sl^raiojln. 
l_iV- i-U ^ajro ^cra^ (a_j_B) tn>_ a^sl^ajcrm ^i - fli-_1 __1_>W)crn. U ,-. i*w>»w „kii 

d»«m_o ^ <*&*«& ***immmm&i Ja^^^LUo^^ h ^ 

Vti? a( n lcnm^rara> U j,- __ ^a_ Q cr_j_ga ^ j „» ORja _y_„* o_-_ mQJI ^_ * a ^ <TO_o_-4-1-.__<_4. i— _<H)loej <"4_i _1_,«,ain.i. _w„._(__._i »■._, -,._._. 

_j._v___.___- _„ ^^.«^ ~»«- 4 -~.aj;^^ r"^ 

-.__, _^_rt__ 4 _n_fl_m _ 4 *~„_ ^___ * _U_«, 3,^ 8 t_ 4 " "« W« 

«__-.-l_3. «i.._x» _,■_.. _,„_„« ^.^Jh^ J™£* ^__^ __ST ' ^"*™i »i~» 
M___W) __ W >. 9 j W _«_ _,». n __,_. 06MB _ 1fflS „£ Toa^ ^, <._^-.-.__-_*»>-rt 5. _-l_w__rm i .noc~;uora_<_ i . gm-ro. twtaa-arooj Bffi 
-_x_ oif1 _fl» aja .__»_ Mn ,.»i ^ojmo*^, gttJ 

[_i-an-. i « m flj„ ie _] an @ i iaa . (H001 ™ tWaU( _. _; X o &fc^&* 


*bp # (smajooojoj Jrei y , fldl v ^__^* tu'@^4m> (to-jo^i^^^^^i 3013 i 
Q$k$fi$b01 — MlWMUla ^mma 4 * ■**« E nj!0 4 ns ^roocomnai) ff-j 8f nrto n Mm1,eti rrr>ojro, 

B»»»l™ «Wurtml.MKmlo.-. ^n * m "_ 0Jl8l-H.aaJsjcro.mj, OTftJ « *, o1 „ a0ao , „«„, 

7. nwajDs •(rjraoai.romia.o,. (TO cufi« 1 '' tTuaJAft u ro>.Tjaca> 

roisrsoo^ ««m»^ aroajcniroa^, ^l.co^nl^ " :^j5K2 V 

8. rroroigy, « eDS nroajcrJ [msrulj tM.§l a j < 8 a ji, i« 1(D0 
atmrmi, rmaajra tuoeoijTOjoruo? i* ((TOcijoims ) njoajjtm.: 
'troom1rrj> fi>'*g1 a jai a jn ( T,lao 1 5«,aa)o6rora.1(i>t l orro^oor> ailo>S 
m1rm (gsnso«, oT)) coasmnocm^. ogmWiaojtrBl (oma>1s 
OJOa}) ro1soBO>a« mjotOj ( noia> rmro>|y, 

mlsraoo coiooroormlod o !P o «.1 truaaiM>1 a j Q,ifcotrnl ( t>i 

«sirm^riaio rroroilomryonl oraajra ngnnruj. rtrn>o1ai> cmaj fy$*&&0W&J&lj* 

motro". irmajoJ airoi , ngm1^o . mlsoBo^eojoilsajjlorS rroo "\&"'' '•"\'*i -t 

«ai1aji1aiioaj)1§ . ancairr!, aigora «MJi»o <8si rmajm ., ■*», ■* > ^,i\&JU**>p 

fmom1<jil<a moa)j ^ojm aiiBLim. OilrtsJM.jw Q> 

**> ^ a tt *»«« H Ba B »n|. ^alaja.goa* Ujfe& J6 m£|„ jmfl JJ ^.T^ ^^ 
fiffln><oao*l^ ^tlr U (BOirmuaBk mrro^maum-.ajowBp-joo» i^ ajrm " ^toatna 

moa* (tnml) 8. ^JA ^ «»<*& (on>u.ajo, cmsagysblm*) iBmajA^otwiani^^ 6 "^ ^ ^^ 
r>ai«aJ4«awnJ4 ^ **«»4* *> ^' «wk* im^ «^l^o^,^ ^. ^^^T^^ ** 

Ui c^ocmocmlcm,, «14* ^ *»ojcto ^aoajo (m&nun**) mol^tumoa^ T^ ^™ 

Miosoa/I, o^maloj.cnjajcrtoma u .^ ^cm^sam^ ^ (OlwBo^a^aj ^ T 

cawojcrtcowicni jp oJgjam o.-uo^^croaJCTD ^ji i^^emocnlol J * J ^ 8 ^ ' 1 
mlaac***i «»jooiomi<7irai,&m>i« &m^m jnojcoji*^* ciojtojiawinosro* flflnnj truao.. o^AJ-i^sn^ "-*- > — .-- > (msos>s rurm) oro^ ojitmncngj. n^mrmnaoOoreoi&sjg, mlaro fc ^ ^ §\*S-k* f »<£ 

sigs^oeosnaGAsig n£icro>i siojcgs^s^ 6>«cn>° ngjmlao^ raraolco; -*t1 jJJC^O^UC^J Jj 
«aoojjmlgj. njJjmltMi *ojoo u cai^ [alai^asniOtDm.] nw&t& OlC^^S^Iti^ 

sipJsirrncmjRmcpjgjosian stoiOcitj ojl^ojoo^rml^j. st&jOcto, - ' -'-*»«- v *- 

m^nJrta^smaca) «ro^ ccw.^s^otorogj.osKDi (ttiswoocnoo) irjragj. 

0. ji aJoca>jift tt.:.ru GTmomgj, sraiocnoto/lgT&j ^j, swj^o-ijTjTmcto, mojlmrS J- J^ o* Ofoiiftji 
Aglirro mlrm^ ^jsi i.j aj3jm1 a %}Olca^ a 3iQa'j{rj'}gj *lj-&i* n®s>cm0t&«osrR£ «njcgje^ys^cnKmj £Vj. mi 
6Qi3SJgsirfwosr>B^0 jpgj ^Ji ul smiocro nJlniJnjnn^rmlgj UV1 cojooiTjjocmlsimcaigjos)^ Jt^j* njijcn1fc«i 
oj.io^i mroor&sirj-js^cm fl i-j srmomgy-worn^ ^ j.' ^l sra^ ccrio^nrmj^Drom&oswn csf loJfW a ^aof» cmirt ©rmomrmaoiA «•c/>l«_«iojw, s.«jw w Rn o.o^ omiiejty. 030030 bj/iu" na>um<Koo octujbj^oj. *»1m j 
onjoauisjm» - . (TOOJ6HO[yo. (ojocijoium. »-JB0"ra> -mioij. rtnormaBOsro" araoo>i. tn-iaau^ujm, &^oflifrotn> u . snof* 
BftRj0ftniftJ1fflfan om>iaioosmfmj J orij 3 j« « 98J o Aotojcuj. rx$mljK>Qltfl>i*Kormi tWlMt^, r.fflnrroaj > oaCTO mlad 
ag«>rtoa<mo ag,s,msood» m ocm u oajo^jys^- mcm itaJ agjociwjoa* mj.AOJl^^ajamlroi^icmi,^ o^oemocroi* ofO>< 
^oloilpj. «aaanao* malw^tmni^iiAocra» srcaora aanlmj ^nricml^^^. tro^oaoiojlrt mlrmi ^W 
*ttf->-f{ aj.n^ooi^. ^rmmimtt.lnji frm*mfimprif m r awooi ««jtgjm»»». me^iojnw&^w 
pjool m1«ronfi ©joj^gn rtnojolmieiaj^rro ocooc* i»octm«o«ro v omot*. iiptulADnaji. MUMmAajiraw «tjo 
nnjfiJlmaoTi efim* t ngjsjtrpooA«)cniom> u oowoi^otiranimlsimo w©iBUJfai«. " 

«oojoo, me^ (cro } njo^: ^^ „ 8goM|m- ^ rfBtaratf(i ^ ^J ^^olW « ? S^ 


n ^«««-«i^ M6mtl(tis ^^ owrt^ri^ a ^ aomjB1JUa)i ^ ( . )t :.Si$* 46_m>jt t»»Mj "01000*: .0: an 
-^ ^' 1 «**»i. <u1„ onilajre J D Tm^tn ^ ^ **■ "*™™J <"*-.«•■. nj™. 
„„ ns Mort*^»^, * aB ^Cl^T^L ^ "^»^ ™*"i <<~) A-mi 

*.»■«» im. M n d ... -^^o^jjw^o™?^ 1? ^•W*** «■/*..»*.-«., nuh. B , onjo^ 

iMtmlMiMMi * rol ,m.j. «„.„. «* 0SBB1 ^ , ( ^?' ^* "»«•*«• «■"•4<»<n,oro. .riHMnMi» 
mmJl (*>).<.<• «n»«»t^J«»1-«««w 1 «B 4MaiWll , lfll . £* *" ?**■ e™*»<™4«» , '<"4 ma » 8wa {n)n;ao ^p.u 

[Wj*i9«] iMHS^iUlac*, t^toornncmo^ro^,*™. 6 ^^W?wVc;i^yl^-- 

bwwwI tnjadaj,,. ojoold»*»^, « Mom ■»« ^lna tW*i>$U tM~ > 

onwjtnn*H. a db«j... m1a»«3. (tijlwjmilaooacm) «.«.•aoj. *&0*'0rf*fci#? 

aiBldK. Q dMa. o . t itMin*nt| («aj&ns,})? ro^tjo, m (S5QD o *jfajw , K ^(< 

<Jm.4mjoi8tn"a7nj ral najod» db(a1 R j.' ^W^A^Cjl^&CJ <jI>1<4 E 10. jf ojob.ja »,lj crrtwm* d^aai» ulfi! smwm.nmicmMS «1«^ mrnajo^aj!^ 
oJ^cnlcmi, ,_ ^ mlaragronto} «n. jn» J fnjn* oi *t» 4 . ^j cruo^. w^dwi*.»,. tu ™ 
PIMUI, cusy mWlm.,. j^l^*. EtcnwaaaS ^cm.royi^lcoJcnln^ A> g xmi«^ De «j» B , u »i 
7 <>" n ffl fm ' 1 §A m?.<Biow ojnirtutrulgj,], p-JU, mlwsoc, ,ro>on.«oaj. msndjooji. ojutni-Ani «a mi 
«■"«ucciiaioa},. crogjaao.j rfJ< , V bbojciS ottx»affio* ffl ^niyod»dMatlgj ^iki f jj ,rot*»n*<Mtm smcoMKa, ouo*«: ojom>'mojnmnrt: 014*18190) <m^a n n a oS\B,iam r l!m i s a iaaan« . oacmntrtodM, rolsrogronajS ojlwjcrol 
"••»■■' imi&maicm'' (raoti!msd»4a1 , oojacwn^uieMj^jiotnin oJtonojtn.o,)js6 sjiaooa^itij nmroKBnoJoojg ajnawii, 
•mt*«Wriln trona"ojotoiarao. uwontnio«aTj,TO4 mjjAM^. aioondMA.ta4,, amtointiS ojloi.JTOld^ata.j, taajan^ojinoldKin»* 
«tuatwm.tjjnjaiotart njt»1aJ<n>tBl6)0Bt» mlooo. culwjtruldwonoji tMtjjj tn^laJ^oAouiBlnla.^to.j, oojtsjirmi^ 
«<"J BaWejj. ro^otauiej. 090114 OTl«re<***m<wrj tosoajBoJlajonimocycm ajojimnnioim». S Rta1om, tumnjJAty, 
<iM*jajiosj onu , nujldwijldiooroti, ««tdbolAPjj «ORlOoOJ timtoiimorStn^ujoianajOdMjaoiinej. 

J/'j-'rf * -uli {■>m>°ooai"» trooowiindbalsjSmncmojM rwodml) oduj«*4osi*i. m»n,oooiomi> jtioojlga oj n 
"•iooc* mnojj.iOT,ntn,nBj, ijnsinj^aiiiuooonoTJ^m^ rroBJiMioiim* (0) eoawjiM.cmtJmj'' ojbjoj. nJoojtn»».'. potignn, 
^iat njsm" iu)najn>aoo1nt> totno" "omoa» BOoaomn 040». «jsocun AanoS ojo^ojorolml sarro tnjojooj*om <ro.«tu 
■*>»%" tswoomintoS trum>"<3it,ajl4ll84Jiifi dw»4«n30.- moun (m>) 0J.»1 <»lJjt)it ra ,»iJM,i>av1 ojejotro ASn^OdiomoonT,- 
**>av>. cnttrul (m>)oz1oJ ai1ijiijtTOlaJ<BSKri> dhoo^. [(Utw1a*UJ«osnti*. «OilotJedJn» cnj.srum^ujlajoor,* gjii cuojcn. 2« H k *** (y- H 3019 "* ****** * 

g* «uio«»ii *,»l«u 4 o«ioiiA a i«l «ajgiP>i*, ■»*§** *•»* <mi)«*rt ailo.jm)!^ MU. ^Wl^ 

oj^wiIowob»^, raacjaooamiiarU^&J m>wo.in*l«-u trunjajmerajji** f ™3lc™ u uamc**'>«A rnwul (crujrun* ^j 
ciulajnBiiro a©Ĕyo anje-wo»i* «m.nnl^ cruoaicKnjaiCo^ fiw«aJ«i* ^^° MiWoiwrttnJaw*, e^«m" «ppu 
w^cDHEOCDil dffliom>oinm^ «BKnj-a^onol-nu^miajoalnm (n) Eni.cufo"uJlaJo«m w S9 0^0»»«^ «oj*^ 
m^ irtmti* wmfls&&i(\m*o m***m* t raraogaOBiOTnaajonoJ laiOMmj <uo'^o1«mi»'' owjjT (mj) ori* 
ojli/tjmyi^tuora o^amjosi wrmojraiGre oJl^MmBlioi .mriJroirdlaJi „$<rm<srt«n*v>* . ono^ ^lei »9010»^^ 
munncoflT}«fi)nni«co ojloic&l^omjo^» pnwt. i-uo<x»otnejoc* *oa1 0^*3.1 ftJ A . f civ^*n/l*flins iBjtni^ojo 
Agleji» Aoemao^egroioim". eroyismgjooT «^0^™«-")** rno* njlnj^^Si^^o *o**«<o>. ^s 4 OJ1fl3C0o-2 11, cira(jj1ut>jrnj1aJtufo aflt^jttu1ojfus>f0**in!gj£ njv> 
coj^miosm": '^Dmrtnom^ mgj t&oroA ) £mmnro£fTOCinjQ,1n\ g>mVl 
aai^esi^ ^ojr8 ei£r>>{jBsi§ ffiioJiO,scTo^ nJro lfi I f3>^{yo<B>^^n ^ rJ^, , 
trrooj(o jrorm^ejo m5n3coO(acj> u aia LnJocul^sl^Dttrim cnxo1 
ttjilc&s»* tsraajio rUoa6T0nn«5O2o t '^eroiorai ruv*a«« einjTn nKrn 

OTIDanj* o$tTT>°. 


11. J«j njofnom> 01 ruocQ>itrn lfjrfj#ti cronj1w.jfnjla.ojco i^ ^ nt^rtiffTi^runitfiinrfiry!tui 
0*; ^m> (cTOtroij fln^03ilm 9 iKmBr>*lfiA (^ oroj cmfl« t fr>£.ra* v>- ,'«rui «Mseg »l»s**i* 

«rr> u ^J oJtfStsun3, oJ^Altnj *™7ZZ • ° n T mBjajmi " ««^«^iWw». ««.w™ SJZS- 

sss 1 ? m r:i ofijm)i mi "" ( ' ra) """^ wmm — «*•*! - *.< 0i „*rr^is 12. («mpracw) mmim* ^^^, B% «*<* v „ Mf/ ^ . , „ , , 12. A. ^ ffi ARl«i<4o ajaujan*' ^ vU T it m n ttnm^. UU amrtjiJ.onjo anAAcrtm 
«rtgj (tu».dbo a ica>DCQrt) -^j Aoro 4 «T> i(BOG » A . v tr liAJ ^ no am , t (nnrui. f gjrmo .bcdj town°ifl» 
j^ cnidh^Micm (mMn A m mPsmui&gm, wm^**™) L a uu .ma^^tt^aMcmjj 
J5J (Tis.^ mmlrarj («crooncpjljyj) rmjSiAajacducumBl l> ^i »4*4, 6tai W oj«m jy*, avaamo 
ri»ojoiftflnmoo;oa»j. ,^-JI ro<fl<D. («jjnn^, ovj*jrti».) aaj<^cmcuAa©i «MJnonai mfla u uiocitn,» aro^ ru^M* «ajnn 014570 cowsKronB BMBj^ulaaj/m iroj ta^wi^ltao^ojao" ffi^mM(isra} 
m«J"l« ^o9 (OT-Dooroimlincon.prn rml.&a^. o.Agmojwm'». mm^ grw a nQB&al nmrcn*a u «ortt/roiarSusrnng. amrojraucij> 
<nraS«>1<Qn^(ns6>njmi)« , «rtOJrtltOs njagyonn^ fmrWlco> sro^ rBram£ttntn<ootafl(t>j J ma «ratrirmma* rera.TJ^^onolauo*. rara.tonjid 
mlirtJiuJl^ooimlyjooitlitJjcnijj. nrGdpjat», m^ troWajicmu su^ra^sicdoototo, mmJ"tf v cro)ca>jjQsa3K> go^ njjan^miT 
aowrcnagj. «nnmaiTnrolD&j m3le u u)Qmn£»rra i/»ro1noj<MA motitnaosm" fcjj«6:i%n5 6jojayyn>.in M . «nnooairojj irjwsT4 B n»1«a 
{lUOi/lajoojilro^an^, nscroorc* eujj^rnatriUmranjra^Bis mj^te^AoAt^^uio-rjnttor^lm^lejosmiejsraiia. 

13. m1<jo u £uajjffiD<j2i J .j, tjjjosirtnomjj <»>£§* "AmsTOgjsiS 1*1 V>> \u**A* 

osry u rmjpjonojjOJOero 1 ' ' agjmu nJooojjA [lnJ6ijj J ooJltflsdfe]cjjio t «$ wjyS^^Uj,-'*' 

nJlcmls^ eiajoojlmjj oYlejs;<fl>o@gr J i&tiyjo a^OT^rmj^aojo, liSS*itij 

(TOOJCjjjSisarjjtm) aaJOSjrmDtojj aaajaj^» gogy; {moojcJ ojj/njoyijdoj * ^£,> > -» x s *v <r j><^ 14. rtrra-a^s.to cmjcom^rarayieiotio im^co-aeioroo.&jrmjj- V,, t ,, . ^ y,j. , \^\ y AA j .# 
irorolara' mninijjOJomjl^goajj ronajaajlirA, (taraami) mraaj* wCEw"^ i^/^^T^ ^^ 13. x$\& mn^Ajtjyojocjaiijt, <sw6xmw>i&>i%$ IJ1« rmsojto nJosrrjToi£ ^bj srmssogjos o6ry u itno 
&0noi j <uomV > (njjicm^) yfaif tL£\^sv& a^o&mi <tf&**o&>l*>wi* «^cffl u rai A ^ ^ ^ 
rmortra m& sajjnJiailaj (H-:^* (mucuroisis omtrA fij mtoojcft ©r^cmomjj» ^JI^ oj^tmmn^. 
14. ttoji (ffr&«0oi§co 4! v l^i wjro<ji u cJ>(Oiml6Kraf> cm^oo^orbcwm \# &**■ **rfl* fif\m*tfUKnt\a * rtJ * ( -*i**. amjotDSiPenim 1 ' oJmaaJOatmnA» jrjrtoajajaAjij^. artj3l ( oaaJosimmi)im» t, ?l 

*«««4<«™- «,«*, .^^^t-iwl*»-^-** ~- '^»- **— W nw-h-u 

< 1 J 1 icnjnA.Majaam!Bnj J 6m , '?I snrnjmi e^roaiu^ » 6 o ra n :<r UMI *jlh ii 8010 15. fflo>jnMitjmos l \ «rarusiciSo (WKmooJltmD^aĕl^ mrm 
«ojai^ajooo cr>o<- 'ecmlmjtnm ' [n^t3 u CTT»om1i4agWfl] mf0».ft1 
aDlraldna^nn^^ iirraojsicrao *s<rtf> [©oanoojjj] ai1nMfljl2j^6)<fc06r» u 
raraatom tn<&fi» oJ^mrm^; ojlnMan^jj&^ObTB" mtum<n Inuno 
aj')<fioj J <&m)^« 6icu<£>£. firraoj$>ok) ui&&(&Qaty<ufr t oanjeioSo 
(m^GJco.isn mooo^^oerejjgg) coJ^nJos^o {«ft$s1) a&fhP& 
tDomjaiocalioliija^o . 

rotitjrraeim, reraain3 imsicrki nji<^f^'fi^ml (imatoojo od<jmbV1 
tnJOOTp) ri$m0)j J .&aa>£i, moejVj@> ojcq)^1b>»ib& ngjnmn jj*e>Q#o , 
««joo> u nnofn! ajranjcro njoayrroraiosrn"; *n£)6>cti>o aoery! nfl)6Kflo 
Odjaj^», ag)e>a5o mo(Q>onJlf{7io<0fl^fi>s atsej^a n>1 Guuau^raijj 
nnmilgjjgg ml6>cflo (irromjjta^naOTmlmjcnm^Bl^^coi^ojooi^ot 
ml (roflaj {ml6>pjs^crr) mjraScSoroiuao LojojitrarayiiiJOjjOjomjjO 
n^mlio^jj ctjT t^JOajosmo mitraaAsrnam I ngjmaiio rwamiTOla» 
@1flft n^m/KjM^ rr>1 mn5a> a*fl>jjfl>TOliijrmf0jjtfba^jjO aajernaml 
mlt/o^ajanoioaji^o, sraiocio roleicAo raTBsjjtomaejiO^jj nJU6 w jxii>iinro 
nJl&u mssmala^lAilt&ta^rm^; «Oiocra ^mjjCro^e/l o' «ag1<o3 sinj§ 
aimo<ei j^cmjj. ■ 

2G. raiosoBleimcoijjggajra cpjooanomjj A^gmBtan, Rrraaito 
InJOjAtarmlejlĕJjgg mejanlsKn «raojroltoimlcm moo crujlia* 
fl>1<s«j i iacojjj4, nTOOJfl>ijff>s <mncfla><a>6>f3 cro«er>jm u u>1ad v mo» 
afl§ jjff>*9,osjj<06>jj<©)ai»jj Aaj^^omrmotm , (rvjm(/> u m(oroiT6>crao 
iirrajOa l &ft>aio1ejoa^lfl>1<Offlj j o/rarooj(i>). (raratrjtoA itrraaiaroosi 6)<aJC§j, 
stijglrajjOnimjiu crooi^ajjcn^aomo? 40-crui: «aftO*«u©ftfi* ; ^, >« .»<.»< 
i&,*x!mn-& & 


15. t^ mo. ecro1oj»,ijrai u (nsiijB^sraioriyiroacjwi,) mraJa.ncoilron^eojcrnj iLttl amiaHjMMsi, 
^lj. iroojsKiio aiormoaJlraiodMalroS n_»i mrraa. siajai^cuorra «i- isBojsiro tnrosu iU^irro «J nmoJsnSa 
gam (ooroioojj) <^f (ulnuat^st&asm" ** 33 raioojsirrj raraojoo tnJcroan*aa»j, aajajycmi !•/ o/l 
numorara)osis ^j israojsicrao tnroe», cnae, turonajiai^ JUj iBrarusKiSo ooj*njosj, (meJfl.ig1moo0Ej») 
y* rojnjnnosro'' \ji aorro. jj lil j, rarasrasim wroojrranaroTailm/aroJ, tnjonjlaajamjoco .jit (WOJ 
siojo aj irafffi »ftW (OBA-anl tnjoa»,) ^ ngjrorai^ca,^ ^j (noro-Sg-jrmlB.ara t. 6.m H . (OJn»ffHA). 
JB roraojc* ^joauj. ^ j\ VJ oosry O) jjco1* a Lnjo/uoaro. miiJbo&smoB, annocm.«BOtm, (rroou>no-|1» 
osmo & ul amorra mmT si^cni-ajorra ^ ronocrao roram^cn^^nroi _.„ tfil m , m l Unil0 7>l 
c» loi j, nasinso oaroS ^^ ngjacJo momo^ro^g^s aoej , ^, fl(j ^ 1^^^«^™, 
U.U mB j. mi . ciwtato, •*/ ml m ^-\^s h ™ ^ ^^ ^^ (mnJm ^^» 

«1 jy mlsireo ^««.oai^ ^ mltmWffl01!OJ . ^^ ^^ ^,^, ^ (^o^roii^i» 
'S££?TT P 16 ' nf J ' ™r iSA ** »«W K» ^ 1 -OJro^rono«J,5- 

owniojocyi soro. I^^l moJBOBinn.jrroBnow *»„ aiom-sooi. 6.^si pd§i s ) *osn,1«Bcm " u <KU9 4fl-av : (sreao' , suOftQ''; «o; 26 

^I^DwiAwmai. L_, fmr> fl *mtw£ A ^ "» ^Ibdobj mmfl*tfr> **mtmft*i& c^mi-miKin 

U^. .-1*1««,™ «o^iej. C X Ul !T* " "^™"* "* ^-Wfl* M 

* -,_ « . * °<M&^iaaicm1 .ronJrojsis a,0f„Qu1 ->0r*»Cg rrom lenjla-smal ai-.ar> a&w 

aogjj, «'™*8A; «*■«* «rool^ajort ^T^u mflJn)J , Mw0 ^1 mo ^ ĔOM j^ 1rBllim40tb .ot^mocjirtmj-**. 
t .j_n«ii_i. m.4^« A <u** cruou^o^^u « aWl J a ». 8t *,*.„-. ^o^o***. «w^aaart 

*s 3/ j*Slm i inJwrtAOU, mcA-.jaitrt _^c^ a™_ _ e j «^ msnjl {av} m^Eln^^lsiga^ ^«mo 
«d.jo-- (^mi e/l..) Mfmo flJ l ( n Wl « fcatt0llJhrml ^ j^ ^^ ,^ ( ^^ Q Mfl] lmDqnJ . -^ ■ W j* Ufl «* 

Wimna&Wi o.^ogosi *i»i«aJl«,cni A . (mj^ m m#tf 24.) in»in«»i _jj_.^__* i_t_ <m*l«oto c_1<u.o 

a^ momonjj, wrBBoJrB.lm.oosoraa t<ufn>aJ,ojft^woj™ •"«*-, a_-wgo & i* t<_a.»_-l^ fl .-~T_.m __j1_HCTT> 
0j^3 u aj|DiJSX* <3» w oaw»Ji. AGm^ty (n4.Tuaj«jfttrrtc1^ xo_-vw»1 •.-•<_ n ru3_*-t- isui 3 ^ira"><M-m. ajlorilp 
b> _j*4_/1 f3r.nj-vomnrf>aan<m 6 f_i,ira awmga irtU^ajlm^inj^aT -*-«:- ^-n^iila^^ii-;^ *£w-«*jj> i_1<_j_ 
Rnfii« "Ji n ft»»i" ■ «Uorojj^iTOnltil «jpj.inl^S *|i™>»nt *>7V«*3> i-Us^aj-O-») »*i <*_ymT_«\_jofcji Boa»onJ 
aKMimac» -rami j anj1^ o ^,ij>0*T*lra1_K-m., _,d>«u#_aaJ.ffi. ! . J 1-r-»'u _ lo-*-> *_o_-» ■*_(,-> __.i-_s>-*T.a.i_j£i ©araio 
pjlctoSnionJsTi» ra»i_..e>f»«»ooe mmjlgjwai-m». ron-i-u^im-nliy too^ips ___^_^ ■_»___ --?.j _r__jcva m-roaa-rt 
Wi[tfflin_-1___>_>ia_' *, rat^ojaiiosjj oj1mo>Q.nn)0»^s ft _aias_n.A _./» "sa^ - rv»;c.#».:>c->j 5 p_._» _n»xioo__*i_<£ ^snjos* 
{ST3&J*- <i_ift Jj.e>>1— !_,♦ rai1ra.jxv) 4 aj3<T$ tasGc***^ avou)__£jTift-.Tn. ut^caogjoj^, diiEJAisl^bOEjnjj.dbis") Bj-rtj^ *OflV*ownvmi jjdtj cua_— ^—s."} __ _# *_____ oja^p- ^.-tJAis^a^oa 
Aji<tqo ruocj- raiODi ft_~0(y»o^ToaT>i oui. <fiM-»Tu»uoi SSOoj* .-_>tv*»x_->^"| _ - ^e-t*. n_'i_*i_fc_i!€»5 _-*~e_i.oej» 
aunmoiDtm _jo_— u ->oavc_j» nii_~nom.t u1oj.tu>jt02_sj->|'91->«)_». _»j'--i*_.*-'»e_-» t^iTjpj^ -wn • T 3 1 _>_« — i*<a>Q~|— -*. 
toAe;_ra1_in_o n&onoj. «jj_o_«u1_i> -i.ocj* ort^n^ «_n_. <_«».__ o__.-m_ too (u^wl*i -_ *-j^"_K>_*_a.-_> *.*iay». 
ojlojo.inoronoiroi an^oioJOTU» Atf1»Tomi fiS*am (..-unuojlgj ***i mj"»a»l-^'>* *^>t'j«4, i^ ajjI ottt^-is^cjyT^ raougfts 
c53nno.ij v gmJ^aioaJ (oj6>o?n aros^dA-nS aJ0Qltfa&aj;5rBJa>1- pmj-a^iS (•») «^a^» ** ojjj. LJ»aloTj^«a,3j. OaJ^- 
ngjalry, $& x®#si;im'\ifbQ .msslWLDon^orml^ .tmml (n) AJjaYlMnl» *-*" j ^al^j* msjio. -jjIttiIs j^s^ojIujI 
Mnn^carj. , <y)rasA0ai4 «l|nj/mn)* •Ol*" ot^ojq 1115^40 »TOnii . a^I **o»jTj>3)T3i*| -s.»>-ma»jo»TTrT»i. n%g 
a(TOld^.ai. * niU^m^. (j^io-l *»jj) al^^an^ojj-OTitaa^» ««ul p) 3 ^ fc* «o.liw»». nujlArtil^aj 
^OA^cre. iTO-3J0i'JB0^>"t<waJS -««igi. |pfl oai*1 injoajj. wialoaJaJ^^i'*^ «**• ftM*fli/j kum -i oa J l ad l i l < «ima. 

rjr* 
Ojcnimj<o1 

, ^ .-«..«"«ulABl rUAJfBi0i» 6 - nJOA^aui. oaoitijmi t«-QaWbOftTi* mtwl-umi ojob^j", toJcuo 

aJ*oJc 63 <1 1 ^ t njoJOAJ*flnJ. W " ,l0- £. * lft . wJm «niolVoiQi»-i toJtt«A***8« -000. ojan ft A o-l*1- i _a> 6#l 
4^«> _ 4(fc j«nl* A rffi A oj^BW ^,^^., ojloutnMJJi-O ojm^imli* av^«. ojW*.^»^ «aj^-n^ 
oJ*t»* nJo^ttiicip^cCMi. nJio'*- _ . l1o Mo oJiAiStriaOJny^W taJJi<xJl«« cTr) 0( MA- t ^Mp «lojnjnrji 
noJiHi.. m)!wnflj»j«oo.d©i. njwlnMro^ualwilAo^i- (oromj/nitolgJi njjflnjwv* AosmDCM&Tu^ BaJoaj^ 

jrMjiom) 1 '. 

wralojaw mocAnstu^, ruoATnra^* n^oraiJ/m <sq mara3njfoi1owt>4 offiCTn^Ooxioot mmj^nttina mbtuotdo «ioouogi, 
ajio^o^u njiiro1mm amo^j/TT>^i-Mt. , a<o ojww»j trorunrrSo fflOfW5fUlflno«>ofiai'^. f aaywnm^ ima^ mm^ 
«u«oai-j/ (TOrumi, (Ctomjo». e^AjSra^moca^. rrom1>as>jji§ o*3i,«JMi*8A«» ooosjd nJ*Mnm£«>s rOT&o&a ««ajjj^^g 
rt_jjisj J 4t.Qi p * , *£(3)Sor_Jl cn> u <*ro«m .»>.§£» rsrau&rrV> «mgyloti gaca>- oojcdjj(tto- (STostJOeim, riwuc* itoiow tnJoArtujlo^^,. 
(jJ-H J 1 - J^jAjj (* A fi n: " n ««o-uIishwiuI' aojmri, ot^s^j 'sraam «ij^nj^ejl.Aglioi 0fU5wm o a>r>a, Q cro o , na^tuar»], 
tiRcirai, «BBO.flJ rmttcm-Mol^jj.» rainciin tDorcno-uldno^siĔ^aojaj^, ffl<fl<6)SW>ao1.oJ i « a^ou>cuofl>ocanfor»1ro iTO, ^^^ 
ojtiiciico 1 .. fnrfl3i*ftj_aajfoeT fBraruo3 _fUOiD® u uj1.oa«aiCD' . i«jru(Of0Tm1djQ o -fccajj-> ooJCOjjjirnij- rmjyonn OJl6>n}o LnJ$iA1i 
a»0cni u n©Rjo mcflfljcoi1&J - oojoj" raaojoo loJOjOroa.ocatl.oaomiJ/mroTJj». 

aa>rjje_t«, crutmjojloDJon^lcjiocoJ mgj omjji_3 a m1<3$ rrojoeoojlAtriooji^d gsTRo^jn-nnnj*, B^oconrDlajjo^nj^gaooj 
**fr nu^LolrojlnjlaLOnaKnocm*' ___3 oJ&jm. «Ao&im «raRJ^n^i «Jllfin1-S>iDl_WfTr> ( , m w . g^islsimcnjjjjg oj'lwnpx"B&& l &' 
(TOEyonoi^ojldJJmlonj tufi1»9«ijajoroiro1c3acro am§«oi3^« a_^nj(t>T^1<ti1-wfr». rOTerolsioyotJSg -tor_o njonBoa>1to. rojyoooi 
ai(nad) ai^p^iy^ciJirjiRg, ist&OiIoS. (ros^rorn cuajmraralro^ amfiiroiuo"lj_i-] u Q o f-U u .-3(00ca) ajt&Q6i0<vjoo1 tJJloJ(0l_M3JjTnj;$.-_ 

17. (morrlo aiO(oiDxJ1(oiOi&ff>oj3DS u (jjDtojcBjOrtio) ojocan 

m)OJmo<9)6i§ T k j_j v Gi.a_i>| rolsonca ©snsog^ol' [agjml^pa mlOTra 4j*ftl "TP ■ - i/ 

agos^ (3»on-| o9 ci.-ug^. arKorjT&ojo !] o_g,eicrio iDjoiJ" (oj&j) ^ ,> ^.17 , ^^ * 

cTjj£_jfiio_0.co _0 1 ^fiTTTTo l i J a(UOc_>n§i > _T>_i M . ((3%fbj B nj^oaBOi^ ojot>1 &5^"tul £&tD<x>\ uBol 

§'*ej.) o^croTcole)^, srmDcrJ (fl_(osrnooooM«) nj^orann^ sit&aenei, V^t'j^i*/^\i^Ai t?:/ 

mra61n_JS^e>ajfT0° CDlRTOCa OjTjSKm fT3jO_&6>1tO>I 6>__U<3jJlifcaci_yO? I ' "^^ "^ 

(OraoJro roAa^onjroiajotamg, tJrto^onnTt^lanjosi, rrunnocB) 3"^„ei '|fv ' V .* /t • 

mra.rjtoleji^dho^ (rsroojra (Uocojrrni.;) 'rolon&n ^'^^^C^Sj^-iW-J 

oioootl n>1oj1^jcnil4> fi j l _te lj4 ) J mlw^ajcj^isocaiio ttra&Ooni, *^«illAcj'i_5l 

0.116,030 ojotn esjioio cja>ijjoraf[TiJ3mDtm>V rBroanjaco rBT&nJOo iK 1 W J\ k*' 

aJocai^oD^: 'jaj® i>Jj*Qj1_a.oojj)oroj6>3 oJi^osrriAijDAg^omroi k^UUS^ 

(awcwwroj.) m»£;' o <^$l3&£f ^ 

10. (SOT7_amDojag) an.cMi^A, mtm§^B aajtoo - - ^^ *•■■** 

(cyolcaaaiJejs) ojo*« u cojj^ora^u^mo^lTOltocmls^m UjSU^^c^U^^aM^ (mrDatai) tslcrn^ĕlrcrooTlcrnio »^^(07(00 orlcmio rOTOOjroasis ,- J&JkiM > ? <^ *.< '*K 
ajmj^ o**1 C TdTo J OfUOcja,ax> ffl aom.^g i61s A 4 § I0 ron tt Aj/ -bOmffn# x ^ ^t! ^T* JT ^«^ 

a)1(jo ^f^_oocQ. A c., raroojra moa-EWjygajawA^T,,. O U^w=^ '-V tt^% t\_^l J 

«m»4«aJo<Bri§i5TB4 (^rrolco^-M Oj^ tojejaio&Co Aoai-oaaA v. ^S * ? ^**" 

Ws. ^ «rt «^^^1* ^^rt^T* "^I^^oba dlj cnl^^n ii £ rdMA ij>- n 3031 46~nv j tmnx\ u eao^ u »o; 20 ********* CW-lMW^ c^i^ ^ ^Bfl* *<wl&^ocn , 4 <° * UdP^^i^-* li «nrml^mnm, *, *W°»«'») ^J *»^™ o 0nJ0mH §i <sg M ^ «rocumisis d>inu« 

^i^ BitmlmKTrlcrTO ^b acran^ uoliaSmlmn i * .. «^ 6 6 

,, - " n , J -' ^ejooj^^emi oWj> *ul£J njacul.aco T>W aHU« 

° 4M""4«4ej« ^jjj. (raojrodwu (btocucto mioaruoolRawiosi^icuami, ^r™Z^ ^T^^*' ***"*** •a4-4^ 4 <r n iu m4 «» ro^. L W ms^im »*> m>. fl a 
ai ^l «^l ^m. ^oooo**»^ ^ruo^. N^W^A^, ^ M hjowi 

«1)0.41 ( nJro>lnJ>ej. mrtAOgLjaiBaim^Boocmo mltteo» njo^amni,?! nn^a',^^^ ennlmiroimji aoIcp»» 

«uoool. «oojrooro , imlrol^ ojrmlslgyaejo • ^amwalB.m ^ Mei0 * «looowil** a^iW^*» «« 

ojtro wmr ojo^a^oo rtnnrm e>ojm , nJ0fl»j(m A , ^((^c^rruejjoj., rowojaraa ■onllwo^ij>i s j ia a nro.t***!,,. 
<** iiflwnfUli»no«i(i>a urtraoAJ&s^wlaioaon» nronjra (raejonnjjulomosi, tnjato^ial^no^; ^runm t/^-mjoaartbl 
**ijmj J ; nJlnjej, artttoi,. £njoao<o1<eami . "»^4^ ara«xo>ofro . eojnj1«.^0^ o cml£y. nraajontloj aroaara anoonom» 
WJJTO.&D.dWil Aao«a> ima mo<TnDnj1<oio,fl<>020S <TOOJm irom flO(u.>Q<UQBJ . tnJAsroaAirralgy, '«BnaioaiBO «ulei nj* 
rairi imm^ujojlMjamjsrogoKm , o3J^«, v an'l^o mlro.wmicrarousm , (Hoamoan^o tu1oajmj1,oc. ajora n$oVl *i&o§,mi1si < q 1 

^M ' «^ormoo-so l*JO^.C/>1^ nAO«m aronjra aujto». Mauaorol ro * rf » Aco>o<m u «Jajwjjmiroi'', «njejDao g-u 

aotojruamjiliBJ ojlojtolaJ toanmro* av.ooj«as>g3m? . 0«&3JeJ« mjatolojcjggej . «srojjo, «smlajujl^oji, jDom cooraa 
fi*cffm^ ioi m30ji ojroKm iuroroQro(m - u3^Ĕ0fi-nV', njfDaejDAm1onS3UJlAa03j>l6i*flom« J9lmi>oJ{ftcn M coannineI . am^nSjojiSw^rtinJileJJj. oait^ocaio «^ai^tto ^ tf j 
«'^^J J QnJ3ca^1§ ffoa , *. iranjBrogJO. iroej0iO o aj1orfio w1«u-»o ^Qtwnjorai)oroDtai1faTtii1«TOlro1^o ^ 1 ai;o«y> w . (Mu.mi^ 
ora1«fi ga B3fin1.fen5noJ3 . eooo^s Q o-o . m1o.iuuj1^a G« w&tu1,o. a o (m&^jOAOiajlurao wilioaiamanjsldhcnjwj imsmi 
*&!• ooarooit) <wmma*naj>. A^aronJDeJwac— cnejitnoAO§, .ulitiiDic^Odhas— rancuro wjroW. m1roi1m1nS) M ooQio»s «jiA 
w *1ai'oafl1ffi l &fios «ioim1rol .s« <aca/l fe| . 

20. tBTOoj10Djcro1fijajro mmAimojl^raa toJa(fc/o1ty1«fl* v .> tVi^^,<. *<r//*// 

«M 5 *"" alowu. ((HiDajamosi nJo^ao-iSio}: 'c-nerosjiia ^^^ 6 ^!^^''! "nnjrai!(oa eicu^" colemaco aJOiPO^silaasaj^^t (hioojwo>ud[ib h\v -tj^g*.^ (AOrtnrr).:) mlanaoa, «jalo^.mS mjOOjja&oimoiaJlUjo ojann* ** qy ^Mg^s^U 

LnJaiAmrola|lfl>^cmim^<B>osT»i« (nnRrm). O ($}*<*>* *3fc* u^j Cjr^t £ 20. ^y. f xJ LnJsaw»1n_j1 l &«(rfhO§)s>n :: j5irmQlaicn> IjjJi'^! raraajnw>jau1ajajf6 jW j* r^ 
AomlttnA ii* a>1fioaco anJOdwn, aJO*s<Qtal ^J> mi«ot3§ 6>S aj1uBlnM y s (togy) ajmj^a^^ 
f;U j mleragjeis «lojlRnitmnlnjii Uii gDnnrormneiei, 6>n#nan«& j>^xJj mlRisoa &uawovy Q (ayai,\ 
ftflj5^flM«o*oy» 6>&jea» u (Tj> Ljj (BToojsi^osTs^ f J6 n^)a>1 (f5W(m1moiD&) gocm Djjv «VjeoBOo«8c^ taJjijil 
rt-oai a miD^ASin-js^cr» o j^i v |j* mlco^imoyeis </tn<&u ftifU mlsrogwoyicrecmgaeT^&OOT^ c j ji/ col 
sroGii rHTBnr>DEOoig msldjao u^j^IJ sjjoyioo/lrao JW „£ m^cojm&ormwojOaja , ot>fon*o©^oB>rai j^TUj ufl 
«TOgocculTD^mirtii^siia.omB^o jji_» aroocmloaiojocroo (nJOJ(oiOToyi*aa o «i^a.l cp»T35miUft|j ml€3ao«(B3 gjaToJ. rigi&jo mgj njcnj v (mjj<wifi>gcjjj J . , 0VlRn3gjQ9 «irtgjnoliamJjjSUajBOo*»* maa 
noTrp^O:-u«™i mlsn3&» aj"lmTaai'oy>i.gjj J mu&lnjloj^; tni60TJ3jj>is «onjlaa gnjoa^um^pjjtiioo, «»oj«icn*Dmt>. mliaoo* 
tfsi<ontj>oroi« <<>Qjay v iff»lfj ; wtiajjlaij^orojje aiaiocmlcoinjatruJAg^oocail rnleroco <«<aai# •a.^laj^; ffiro^DnxjM)AO^Aoi?a 
njonl iiJlooYlojntOiaiiigj; rcnaroiinifcOStia v agjmT rnlenaooan" rtnBORia BS)On« «HWnJiiominoOonSncDii. mlCBAwijisiscia» wlao 
cn>oflr> ,) gjnJlEis tualdro^ojorrojagA) i^rjrm^ mjotoa. «ngjoolAnry^mj^^^isJBgloa qjfA<aiQy» cffrjnjacoj (W^jonniojlsjcia 
oi3*[n ) «mo'ifflt nj1m1aco3u>n^«a(o>1talaflj J ia.o3>ji «aJcaj^anoj^siiMi^jo. ^nlini roo^WjjrT* 1 *, cmwnionjcojiaoo» oo**aj*j|ii 
{DO(iu}» tiaij^AOlcdiCijltajSTOCo mmjnjjjAnj,» giUOiuou>4i(i_jsflrnn^'&, cry^ooij.mjioeoGOa iimtnJJ,i6oj» nnAsldaiOi, fi(0!offr^ , 
mi(inioJlwJocnn<B>co Pojocojmain 1 ', njffnj1(cn>)cnjj* r mj.-inosnjtormjj» m(o 6 a>fl AosmlaJjj nnrnilsiggan*. cotidtord", 

<jj1«0C0q-3 

21. fmDja D (oa>ot(Tn(Tmrn)eio3o rruo;naosrt>&>m [ao^Glejml * 1'Kt Atl*- 

ooi^aiul.oat&^ (BTtjroioajj^, '(BTOna u euonJDl '(0r>ff>ajaJ u (5Toagnjj0 j* W jyj ;-f 

ttnsiciSo scnirosioj maasngi&nj^oj) cnJCGroe*; (Hmagafl(rmnl6K^o C?lli>V^^Jljit5t 

m1(^°^cm m ooj)^ ^ocA ml^gijtnsoatoa ajcnjiaj, ami sloj 4& t3j.Ijl3i*> j^Tw^" 

mjGiraToi (jnli&aasioDJ fi<JJJenJ i s nm , niijcm u . QjJ j£ jtfi^l tc '-t*^ '^' 
21. ^uartti»** ^^MaiimHn ji-lsianDag^. anodwim,, ^icmotasinJi) 
eoTagieisaiatiro f j. V U sro alcuaoajToilaej ^l.aM _kc ojcnjloj (*) a^ojs* a oma^, »?■»■ 
n l£ 3 °23 4B-<nii: n»«n*siJoaa u ! ao; 26 

*mm«w><» m*o u Ki/wt^aralPoio wwra TO «i flU * WB - 1 .™ ^ „ 

-M*n» nmaJ*co .m^onlaluGj.Mi <0AjenVi«»iA«« * * * * 0o 4 ^^ tnJOJOoJAmoiocoi,. BAjWiWmaAJOoaJ 

^al^-H-A^aJ "Uit »iw« 123-140 m 7J, fi" ^ 101 * «wn«MiaOftinj«io*n>« rmoo* trtatonttMm» . 

22. «juA ^ow».: ^^ mmai ^ amm 

[•wsm*^*] cirtm, eroKoa^ tmimi^aj.s,^^^ 

m i *msm30£yos Q aioc^s,™. oajt^tma [^o^n^ ^^cm #* *V \'J< 

»1*»] nnow) «aotojojctdj «wfl*_nrt o^Aojocramo , ^H^ 

(olioo aaJgcucnoswnrii&nrool* O^U^C^ ^JDjl 

23. mraagaoo oJostdtoij: *rf\imiv>m<xy a , (mrafmn*rrao) M , „ f * %v a^ 
irooloj mra^an cu1»>ra* ®olfmmo6m u . eroiocra cnfos>cmocramaco/i ' Mo^J^^U*-** 

aj^ns^osm". ojadna, ojIcuj^cudItoo ©ajtss <ro (mmLoaio „ *, ^JsM **<*%* 

ajiwmml&otmm) Q«» «miwsaiMori mlanaog srroocro >&c*m Q crra\ Og#*l^1^>^4JJPy *™%%*Um* 22. iJy (BTBOJro njoeiarwj IjvI mT6ioi^gnfo3ojn^jfon 1 ©sa3>ooOTO L:Xiti ml^aramgcmlralaJ; 
(armoolojj) ojlsjnjocrr) U--11 ^ STmsoagjins siBiaajOTBgjmorolcmj brli njjjrmoioo ml 6im«0BOa«£«i ( i J cuo 
LWUj mn ttmsoT3aca05 ojou> u Qfmsi ei^^crn^eBi&oeroj ^jjTjl ml rer&OBrosB/lrao #>Uft ^ cruraiA,. 
nJOODjcmaJiolcna 23. Jfc toraagaOo aJ06nnm Q Wi UjI mlosuajJcoooiit, mrooloj «iij* tmogjOaoioJlaajRjo 
em u |T;Uj stmono ml6ffi3Co*&© afJjra7m1aJ, fmra o <Tn o * «J..jtL sraiocra a$rav Q mocaj1 carocBj«ss6inJ§i oojo rarocmi 
JClj ftfl)B>1 &> « (aja«&si) 6T010CT0 JlJ. ml60T3«g eroiacio (SjasmijCrio Uj a«s amcmcDJocojl «jj^- mraojcaia 
toro> culcuj u c\ji>1(tmju mojaa^crn 

oO) # a 1J (tm) minjlaujjSis gajaairtomlWT&riauj^., imarailmjj (Bmutol^mlcrojjtrBOcsJ t^rcftlA-»^n™j6>c*oca>jj. rorai^m 
gjrt^AcdJosrol.Tn", rait»ajf8id»i «ajlgj crtl-^oaDtoejjO^aJosm" fjQS<6cm dJoayjjrortn", mv cnO. pjo&ot Ara^ssjajsnAOGrBrt 
oldwjjCm rBiaajrai^tjroilirrB, flftJj ^cboAomneJ» oJiAOJOgnralrai oojonCDlojcojjCrocoi^ on&ajiS &osmj J .fl*ctui j sncQait'l. gwoiajnBOS 
witChura-j^eis (CiarmoslcujocanrDjjrmjj. 

24. tmusoBero, mTBcmjj [mraj cra1<e>M] fmeaa&i,os co>o* y oJia {jBSS-W 

AOg imas1(ij6un&co'JaJQ 6lAOffn2 o (orijglsinjg) ows om^jmoco>1 ^ ^ itf*4« l> 

««isnaa^joCM (moojco oJ06i0Tm ; "ffimvo, mm^ico* m(o4<&fm (VW5j' U-^r^ ^* 

«ffl om*ej (©aigno^sjcmj) I ' v ^jkiiijs?jt !{& I^ 

'{(TOgj— ) oJ<um, rm»mT mlsmao» c©o«cr«orm1«>majOOl %^J^il tj ^ {^ 

<ud«*j§1a«iio mrarmosm ; (mraatm) oojcamacrjjolco. tral^u ♦HM^^' 

80.61^,0^^00 ©crji (acsuaro) aooo u 1 0>*>|uw4iW 24 mj\j U, raraaraom (a®mj1g) iotojA arara rasmaa-ioc» Ujt oaignmp-jtcmocDA, acty^moc&n^ 
i*-> mrtmsrtArt&l (*l^U) ™H™ r* ij] maS(0 h m w>o* b ojf0c»>6ig tjli tmonJ» ajosnmrj 
iWbtii ©rmo omi omaej- (m^ĕl^^i) *J"* ">m a» 4 m» mroo^cm ,. j. ^1^. mmj 
C^.1 U mjemBOP rjj^l^^ncoJcmoOT ^ mmlOB G j ama aooo l#J (rormlEjsotij ((moja^aaao^jj 
"^; Jl v I2p ooJamacaiolca) tjt>1^ 3024 4fl-ovi; «ao"iuoiuim «c; j_ 25. '{~>j jfcflfK> 4 ') *»Mnion3o o^ryleioSo AB**n-in>lnU 

«TOowim *woj$, iftJ»oi^icojgcQ'1a^ renajGg^eis ojocrorru uj 
ftJ*iH^jttP<»"*i (fiflo<>prTT>i») AootJnjusoiOTn oJltDjrmalejocon 
»f3iV'mi^. ^ooojoglto-gocoi srooniS^jj im*tn-J— sro* lT>0» 

(nJ7>"lf\OeJo Oc!b3SJ J <0O£rr01. 


2&, ^x lurcrtn^ ro>«fe& t as.j jB .^ JT og)^o ojrro^jjOOJcoj» Wv*\ «»«tfloc*0 06fjj1o<fto Ag» 
mtfOrftoro D ijs— !* oij)rm1| ismojro (rooafls>ej) rtnsco/l(oim i(5cr» ^ V e&osmeiiysottmnojlajo ^ U ■(■; m 

ruroj/>s ojormrro L i£iejem3g^o6i(in iilii" «Bt&lnj&oio* ^y awo C«J^oj3GUo mnaAj/rnj c^V-jj * 
oooJDSjl^^otsn wmrtn<M> u rt ffl'*i raw»j« n$5j nJAej- <n1«nijn>jfn> raiB.oi^i^aioo» rai& na.osjs.flof> 1 ' isrpojnm ««jrum^. cn>morufKrtfih«n<i1; 
nnnji^cm OJacnjrnj^icaja.&coj rBo, ioJaaw* wl&Jj <osw>ogyo. moslojjanjonri ^07)4 ctuoio*. nn&aiint/jro) mlaojaro, 

n-jnjjymjt ui«i*(ni(uoa»i ^aoosl^ mi j s«i3lOTo.-B5 mouT((ni) gtaJd.oro. njo-jraroiroj/m^; ^J \J\ % '■ */.}l 

*. — >_ ii.-J.-jl U_,-„ij Ul-J 'UjC-j' (<msyt>nni,aru! jgminrto co^ennJji, jfiin>io>n*,c>esj 
im.nlR0Vi <n A onruj,., to n racc B , MO ,y S < Bl1eJ i Sa o^otiojj,. ronors m , arm03i BaJoo1j< , icmi . ^^0 oa** 
«w.l.rtmlm.j,., mmlP*V#wl<m#tK*<> «si>™M>l«>lml«rnj,., s^ flro ™^ 6 > )ygrai l ai4ea aeo.^lrtcnlcroi. <pl 
m i«m™ Si N «. ms^i,) ,»»«0«™, ™,™n.i™™, imi wum, njrmomJ, ^roja^cnl^," (aW)i«,. B 1.1») 
annuiKi. njnj*».,, «.ojTsjo, «m^, itymty, o ian vn H ., aJlarruoS,, ojm». 0lMM) ,. ,^„r,na>,««¥. 

«.» «rr™ — ,jm«, «*»««« , son „,. TOi «gsU^lwMijB^,. («4; m i; cn.) r^.m.Ln.,- 

«.* cm.. (Uaoai . «mom*** m^m *m&pm, ajWo™^. «.^„—,4. « «.^.«^, 

26. cnl^o.*, ~. Oii^.ye^^nmDKml^Rjom .,^ .,. 

ruiram,^,^ (ojBjartBj^) ronrb^o^ irocuA^,- r^ JJjSim&n 

9.(114] cno. tru^roi. cn^^srao^l. armcu^, mo, iU J»*^ ■ 

—**. -^. ^. w ^ s . ^ujg^g} 


1tX J*** ''>*■ " 3025 uyiajja^DOTnmjrrrronmoraM ^«rootm-teoMa^ajj ««ua 
«jBlnomJlaijBAOsrWKBtmiwuo rwroj [«, W i (9flJ ] (BBa j Wl( rt 49.mj£; troon^nKJwa 1 ': *o: 26 

oa^ /-K * .aracura Q «5 aAoocuT g^jroiocm i/tt, •w™anm i miiwlmWl o^. wn*mW&iftmritmimm 4t*fcL ^gja^cuT 
an3o ^cowra^oe f(! JLj mracuroltrja aicucnu ©aj*>««o,a» * (£0«-a o A<-*4«) €i*uflo/to ' 

ao(oa# Jj^ iwBann^mpjool mDojraoGo/l roo cm a Jj*_j£* ^^n^mjlaj^cwai^l*®^ L <cjosxm0fl9 orooj^, ^aroierac^ Asroonta-j/uom^gg *.gflj* Amj/w^. «ru£*>> t«**<;OQjo£&9. o*j^wsl4jyi*. '■ao^Dma* 
rTOtu* eruawinJAOra. jOruaoPDyip^-js^wmlt»!^» maw^ns av«^c9eja^, ^'«'M-ocn^. «^ mitwaujlgj. amu Qj1(30ODo-4 

27. mlsrrragjjms ^ oo ^oE $g£(nj1ej) iws^CTJOgoy» 
mos muDn^1i«i a>^j6reoain§jff» u i ttracura [m& rooR «9«x>o] 
ais«TB oJ'jni oojstbiI, 'tsmcoMnm r [aJtfi*ij«] ang mo« ojIoiIuj 
©inJOTmlm^ oj1ojro1id«<o.aii «i enjco^ro^, [troajra mjjlA^T 
(y/lgy, rararaiosm ift>ora<>m«.l 

28. iTOgjonnjjiulmjoJinnai (mrnojao&J^) aro* mjo*l 
ta±ati,maizirQt]Gidxioer* v mrajmoaj^tDomaaiil (trraajm mjjlArai 
^ O 6)ojojaj ro$ feraap_|oc» r^)a»j,«d»0»7» o «wufi>m mJnooaart 
&j1fij?f ruodHd» (ttrra(nnow mijy) mToaJm ro>*ra«>fi an§* wmaol 
(ffio,-mra) ) oiuoco/1, ai&ffii <roajro a «s <fttf (ajoe)oj«, flmtuA Oa^*j^l#J 27. M «mgl(aml<rn D Uj>j wo« vsf\«f\*<fl <nAim» u mi (aj1nj1a>m i o f u«m ajlojml^) *p m^co-nwi^ 
■• tf**j; P iW iBraaJro msflm ajofit t mwaloaiJJKioaiosyo 28. /x 4 V> «raa^joto j^ojtw, mjnnoay j 

•*i «m^ .a^iOB^^^^i* 1 "^" WUj ^W^^imnnt* ^ «*i1^m*« 4 . ^wnyl..*. ***** *to«M*Wli»i WtotalMU flnaJPW.*ff»«» TOO.imSo ^B^olgj ^, 1b| 
*, ,,., tf*Jtf*tl<ntp& .^»0. (oua/>) miajom>i*ii*«*i*.<m ay^j" (*») mmi1^«« «im, «ojaaY,^ 

^mi uflm«1«io eaj^.- ™ ai fls op^cmoa «nsroc^ «ifgtfj«i«|^W« «^oAcrt «ajrja Jo ««mn t r***,^ 
««KP^ojI»,* cniMl^au-uiim. *»oj «mtfTffiMq«|>Mi^ ffi» »J/»Wliw*Pg«»* ^^^1«.^^. a^m^ 
mJi iJl^>aJi*-aP«*m- 'nwial^yAAaoaac»! msootuj okW^jMS m»-il*.»l^ ' (Ul l'L JJ) «#mi «jo*i*ow,«, 
^omrri mW nwmoj^ac» «r% <n*a<u«Ggi<.s monmwni ov«fl»«wu . «ekijAMA ^•1^«*y™ aotmojRj, «ojb* ^ 
.c,™!^ ^omt^onl a-ijoej.,, nu>oja** D A*Tmral W . iroo-yoc* *«> nJoo. cmml AfifioJ. mjm^OOimcm «ml^ 


<r,m^i nj$tn w y.-jrn.1fl» rn>^aj1W4om>lA S j., rmmimlo^mldhgi^^m^o^eiroTWncm, «Im^ojdto^awarini 
»^m". rtraojdi. nm^jo^> A ful«.-eo mlwJM»Mi. warrum^Ctt^A- mjoui/jTu"Wcwfim\ comjl (mij a* 4 «vs eaimj, 
H%j. j.< x j ! o.o-Mrraria5 *nnj<T>1oefo*i. gMotriilcojj™. n©(ml«o«moyga nJĔJ A0fBJ,awa4« mmcj^lejacMtOOJj/m «04 mu« 
oi»jciij" <m*.inra* cot^tj (TCra«ftglral cTOgyonoi go u u>fQl[(M') J fmi3) , 'i^ 

20. (metuTamj) su^mitmja* [vva v fjS\Qj}.o<Q>§io ©,Q)06rs u i/g <Wli 1 l<*'' / *!'.* 

tsTcmiiOiylmomlrroas oroi <fl>is,s>ro [siiucjcnia^m.Tjm-l otIsjc&o '•*7T " r ; 

rsroe^Kio^rdj-o*)^ cno» «mtolojj^ajlg ouaaroao (6joAuWj a). 0$ t^i^-OJ^y^C/^ C# 

mri§ M , iBT&mj1cTn$<&cirao reroajm aooK0303)ajyoco, "mluo u fjt)6nj u *k2«iTE3V* { , oi^l?!^ 

ajafjailroTcO«nj1rr5 1 ojr^rrra (arooJtS (roiairCiitro) ruosToruu. nnosot3£ico, JLia?' 

fTrT0fm g rnJ0n>r>cj3>fiTno] mltor^ni^Taasjpj^ A^leTrjTman.jOCo, rnierra (J*v*w> 

g^sis tsfri(tjicoj 6}s (BTos^cjOTmteai ttnotesilroi^ mf?ftA cmcumoca>i | a O (■jAjlEj^ M ^ril^J 3 
6idJi0fim o caroojro nnlrolaJjjJoJocaiT* 29, \Jj* itj (i)Oo (Tnlml^ojlsj crucamoa ^iLjl co1s>cr5o trrtosijdKiaaj^^ (j -j am Q cra^^SHmoi, 
A^§siftrmi ^i ^ NTcrr)1fOD©rU§ &y*-i <woojf6 6>aJnj1ffj l a,o5^(l ) fjrj^n^n0> l e,o6 r fti tjlja 6Uii&in>t«<n 
*jvjfc>-Ui n^cm1§ D raroojm rtrtonnlms^cr^ )j|j msjcum cuosirjra> u !_^> m1$7jsv<i.m1frw> 

6iro> (m^mttiocajn) ^mnAD^ojlcto ^ Ui tTOBrra^cn mttjrni^ mnmtjyonldMStn-j^ (rni1moo)t^>joo> )j> »»» 
cum tmlmlgjj ^.ji Jl lotsiagjets amrtnajjTo&jiM^ ^.i^ tma«>1rmj Oajcjoj^cmojmotain ojowltos ^ocmn mj.^ifoToiln>oem u ^i (m^ro) ^rm ojtwa iTOajiAaj. jj^<mo(r>n^OQj^m°. w* tro^ 
(nwlrt oatnn i^ili^ oS-motODej^, mmjl (cru)^ncoimncma tt^init* 

aASayoc majiblej^a» l^n^srn* ojsoro i« a »«u)< a .*0A /V m 4 . (wajiOroil^ ^wiJcii.^amo*^ ot.Uoii.oj, 
mmrm*tf+ mwjr-m*^ ajnjm^glroo ^«m i imffl> i a nJ OBi s u-- (TO o J ft» tmm&M nu^Lol^ 
— ^ "t«rwi- «>^' (av)«rt«rlm1im^ ^4^ Wr^t««rt«a, mm^.^.tmcocjjco^^o^ «4 
^«Aaruooji. e^o^nog* ojomcnjo^, ijpM, ^rmo^ mjjajA^crmj. CTUjrroio nmmnimo*, rreomJl «w*» 1 
- iA o. mart» ai^aoK. M iiHJSWI«| mlaj^osj ^ lim ««^^ j ^^ ' ^,^, mus 

OTJPg cronlcwldajrmmj. gnjoam1.fl*j J rrr)fa)] J » amoao^A; * rTHaTJPg 30. {TOOjrJojoi^rjra o : 'coltjauc^^ mjlejsgminsim [flrtoai8(wro w uaan3os] cnj,m imo*ol6jdMosrta u /.jiji ij^^tlj n : guu>»?i *,,. in fiOBT 5^SSSi.r— «-i — — ,„ 4D-IRSJJ #»nA H «Udnft°l «9} 20 ?*sM,*vfc. v ii> ^ 

'Ajm>ft («*) maula^ns atao». <rtDjmml w ^ny S . tOTm «i I ,,» n$fn* luanmwmlmhoiati 6 ■* slmi j*c* twBtw 
«nrtwAO ^«a^aajnAgoBinniirTniortjtm^wmiaonn^ajBrt mittaua^. e ru«6 rairtjywnri *i(ml« Ww ! t«^fl* 

tflrmj/feos nnj^^^mr^; I 91, 'sTOHJHgjns Rmsroog, mHsoBC» {gro^joan^ajlsit^o 
(fljB6mf9>i4fa75)DaJlna [a£rmm]grafojm*xo<^*aj1m;..^ 
n/lwt-itt^&e&tipa «^t^joaMj ftfflcffffieJrjjn% ml«iHt»#eml6i}j3 
gsia (*joajs&i3d& PrxJoojjfaimjj. mCTjaaai)*, aaiemacojancnj ytfliflfti 

32, migimmial bjj. m$i)nrt$um$>Q ^nn^ttonoayi.rra 
nnjaileim) annaialnJl^jjrmrjJnmorrpip^j; (TOOimJj nJ£Osim 

ojJOsiOToroj <ww*i^»iw^mrfim £$&towWwtofo> 


y# «•',.* ■? 
lyk/* 1 " 'MffitMfa o-csi 
to*& ..- ■ /. ;v 


-.-^r-tVi '* rittlJ'! w-I5*=f *-. rl^ =« 1 <-u,- ■**' «BB .i^CSW.J 


iSEtl^^;; ^^■i 
n s. -*-■ V'*,.- n A**» 1 _pj 302B 4>-m>Ji iWnn*W0ru5 w | BO j ^ / 4> !\.T>l4M>.^i'Oi*i'm4 t |io ; . ar*nj1-*s *racu<-i<Doo-v1 njosAjttl ■ iiianiP-Wnwnioili-A toriitjMkmi' w^s^ 
Mi^j.-r^^n* _i. g>-*vi_ ™TnTofli>* (■irarh tll .viftJOd.iAni a»^a(Illatfi1*<•P^§iA*Tra™fWQ«m ,, ) <->«_jbo. «t***^ 
mVi...» — ■ i. r .^«uo -u _*v<«nffs.*n i i tooj* rtj.icrara^. iTOiU* rmBregins pim.tnco>1afu*H.i »a_-T-0i-ia_im^ «aa^ 
ojlrnr* YTni«i*r„ A# g^joaoi^A^. »aj(ft' v ^. e^ ajlcura. itnl-ojMml mrooiamnimi mno^_i-- i «jaofflrtr qrm i j 

lruTu'*|._> «")jm_i«ft.«g*<»l«">n t j lUnAlalr^WUAMOHm* 0l«u1 (™) ^i^Olrjrom •*»1*^«WHTD0«ma[y$ 

p «t^ «iTunrtn*' (n) rt-rtn aaej^uiiolgj An9l.TUl^i^r3> v - ^-m-<0-, aronn^maj, «1*fl>fl1, --j.cn^ajl., «mj^ 

•a-l*i«" (•>) ^-mloj-i rmmj^AiyctMilwTu-m^ &_T.. v g!a_-£ (°) ftJOCTTnnroiQa_>l ea u Oj(o1*©^m> »<•_£ r_oa1ttij1eofc) .ajna-M, 
$itn_!Aoo*o»Ti]j_: 'at1(-^i__irT>l «litn^-hP^ _b-n_ f7r3nin-u._i-T3.1i-5 _nyiOT_c© smi J --'lflj^6n«»W»lt-) J (inlRJ. «c-i •Oalmi t9iT1ibi 
B*m1<rj.' _».^S'_i»1cflrn1rmi > ao5ttiota3_i'1. _T_i-d_j_o f_aarnJrt3_l<wi 1 '*«i'i-, njloJro. «e»1gonrTj) r-JJ-Ha-iT-ralJUOrtj^Artt^ 
«wt.*'w^ om». oj^aj.-^no^oca mcrul (ctu) nn1o:t.Bf_j<-_i>-33 «o<jn/-rw^(T>1fn_ atrt.1<c_.<-*.n5a-Qfl. tTOO-Tlsjtno aio>_i_ioiit 
'«Irrni-* «.£_.« i-^rgin- njjjie-TSo loosiasi s5 OJrtTl , ' «gi-Km __ffl_m1_ili> sr->om _ioJrm u nrr_a_f5.M- ( $ w^t-r-T&oo a-^^-ojlaji, 
'i_jiriT>>-" :V fJ»1-_iOi_m1 ca^io-te A^^-i-wocm^onJaoJJl mrcoji- nlonrB.I-io.o ojI&i (_rascao_i6o_to- «_ho3lforacnB. * A^eouwri, 
intnj^m^ «nmjo-Tu (n) <3. ni^mii<o : wrm, {x>mj ,, miR.-.1niB, rBijm-j^oaml (n) <__)£- @a w cjJfo1---i<m a<r>A mlrjjiiamciwiljd, 
nrr> Blnn»_B_c_i ^mirujl-Erwloi' 83i/__Hio^o i __'1rajrTTii-iojcmi- l oi-TUl (mj) ibt-OJsho tBRjnj<.i-iB smc-iWloajtO-i Bnjaj_o__i*gg 
_M>fj00-1 nD"B.gj^ciajrTn£_ _r_J0u l 'rln0rjj1._y1§i l a>i j 6i-i ,J , 

m-OJl (<tu) -tii-is r_n5£-»-»-_ !_1rtT>_;e>Ca njcm° su^r-Tjci. a^_w_K>i | .ajaa_po r gajasu.. a_-.cot_h?Att03)o B__u<$nj.1n(r) 
rru.mjn.'_ij1io*irTri anj->o a^ .. _i.ion.-g. aOt-lmJ^o- t_*.i_ v , ibooj i-1i_-»ai^. gsnj^m^i.al* (o) rai-ioSo tn)r-Q v mi1o1.B| 
t»^"<uroT_j^,o_inj_. ■8i__i_ii|yo_ njro1a-MUj1«i>s-amjOv--, slm--hg^_>s rurooj ocm1ajrjj1_i* to-ioojw*,* g_n-_aca>1s_K"r-mTe» ( 
tn.iul (nu) oujm.ffiQ ■ulraniian.pn-j., i-T.gjorarmorjjB-'^. , aiaji-jls.mnjnoi' r_T.nl -rarai^. , riroolOTO.yo.ay. Q_r>wi»1s/<j«rjHrD, 
oim^yliuDdHijojoa- <Tucu-1_t«i.. cm^iQ. , o l 'rjioomjf»«1_j.aot__ ojej -oaoonSsar-jj. tnjctyim} nfl_no^__.||l.oim1m8 OBowwrn 1 ' 
CioniyliiJOAittlaj-l^^igij»^, msrul (rru) ayps tn^MtaA ojcm slnraAgi^s ogjggjjtonHlej.. moaiora «.«m mi M i_oiu_ii_ilEj4 
nf>o1rTV_,*._i"l.ii5 nJ^-m^mj^LO irumj"r_ionJm--.oo gsnBaA^ojom^ĔS -Jioro-mojjj. mntnaan". ojjro^-OTaltjajrsij n)C-ii_ tnJooJ 
(-tjeiajajni-Jij. n_i«i.oj1^§j j nfnianD«n>*' i_auj1a.riJ<--ijfqTrji1_in.dciij J . ano_i1tnjooa) . rosraj^ tojxuo-,j. moul (m>) o-ioi 
nr-_.^dMio& «10111,^.0, _>QjrTi)1_f] J afirB?T)^ _nmj"m__ ran-ryomjj truno-rrjijnjlejroiocmn rmjmj k noml (f>) e-_l>rt^ad^9l(rJ«T>t , • 
(__-jVi j .Ijj) 

crwul (nu) c_i> i _>s -injel^iasleimjyonl Bjlcm^-KO- mj,ajaat__1 c-r.o1o-,om1snjrm cru.-injccioiiyrjAnowsm- 
ffi mJ w m i r_T_t Ti _o r n>'* (0) _in.o r-oo1nvi ro i lnjnv-r_iooj1 a .bi,T n m>i J -, ^ m-nJo^rMnoilro. (mlmia_Kn1 an-ojsim __^_m1«i_ym.. 
(ojnn-o Jli _> i __j_-o.m" miaMMan,,), nj1m,1s a Monoa.j taJonj-. A * 8 im. AAai(B a.anno crwrul (cn») flc__ airmi 
.«■•ml^t-imimj^rui «wa_,'s m iou.ojnS._H_ __j A 4^ o^^^W^^enoo^rra.. c__ 3 n7,o«n- e _ru v mi •omj tt E _a- (ft? 
fi a u _U(Olaj n\>._jru_i_-n)>^ ig____ _>«_njr_o_u1 (0) «JJ i _i_«1_wi9Sl--.1ro1-» i m>j. (_^_r_>-lj -4l j _T\ 

tSrmAiom 'nJiac-o^aim' ruos^o^i-ra *cui_lnsi*_*^fli_w«ra a lffli _vcmo_rr>a_yo s1nt-mco f j3<_T_ J 1_>o,o m1c___at_>_. 
NKm^ oacmi nJfl__>i_m™ A __Jlej croaJrolo-i»*^ mm^^^a^nroo-rn- t_T_aj<oi«s ojoa.. ™ W0 BW pl1tOi 
aa.m-1 oj a _xo __,|4r-*n. ojo__ iCT a« e ^i^nri. 0*1^^ ^njton analmji*^ ^ ^^ ^^J 
«„. __.«_■ mW^cn^i^in^. mo. ^^. nm^^^, ^ 3 ^L. cu__jmcn1rf) 
LoJim ^ocul^ «lcmi^i-is nv.«_u, (^V>J «-»«.,091^0^ «^A -Wwih.»-^ 

^«_^4_.m_r__l(iiv}«^_jrt nJ^moilmi ^IoojI^-toj^" mij^ ^isl^^ <rLiW 

*y*T'' n * ano *> ™* : s1ffnlft£J W^«— W c"^T (m-^lctUlcmi ttim-** _r_nA Jc* _^1«fl 
K_ 6 "" ■ ""■ -*' _- j- t-l -1 Jl j-jl Jl .tflro. i a S l_l mnemwn,, _,_g_ iwa-UJla. 

«^--><mj_ ffl m»« 4 ai 1 _,-_. im rt-* | ^l.i^ im , i «. U(roA ^^^.j ^m^^__«rt«i»-_ 

mt™^ _T______? mSU ( m, ^r' ,aS4,1nm ^''«-— -l-i.. _?-_.-.»! S 1«S«J£b*M* 

___T laTat.r^ ^-^i** 1 -». »* ^^«.or^L^. J ™"X^' T\ Tc «JG-^I \ij- n 

3019 •IO~m>i; croon^MOnjj"; ma: a<l 

^ia-l^Woj m«mn»-jau 1 ~_ nT1 . i !? CiOS ^*^' "©^A *-Kwmwttfl*Kfl« oj1fUd>m mmjl fcru) c*a«ot»n rrojADCoi 

orc**o»"Iom?l 

nj)|tn h <Al njimOA lnr*. ™ *"* •"•"Blf|.'«"">"»" |iu«««w»»M»» "■imiri^i M04W lUdUIOI IIWU IIM^I ■»» 

fcj moirtna* «waicn^ojoc* <e»*lraraij^i(rinjcro njoonaajon* mj> j a^ijnoi;)j3gajfQDSMie.1ej. catoYliDjoao?]' 
«Jrt-toBBtoooii dj ' Nlfm ^ ^ 8 ^ ■**& InJow^A cufoy>\n*nQej,crr> noJtbjtis ojoaoTanio» mlm» gfs>-«njl^j <raamA. 

DV ^uiawoo^m J, ," ™ rat " ^ JCTa < w, A o1 aJ'' su^^wAomj., noa1cmlK*0(n« A . fum> u roioojm*tt-a« i ^rolroocnn 
MioloJlni ** « E°«» at8>1 «lajw-AJjlg^ge ngjojo mojlmnjoasraoA^. mjj,: nols^olm'* au3<*$jj£a oj,iOfiviiom 

njlwjmjn-» 010 * X * A '' mraJ !>*''' m * ^*™"™ 1 ^ *Wm*mmt'* ^Am^mlej^ onaWl&jj. awujoA^uwralo* 
_, - T^ ,fl "q c "* "^^orbj mjra^oomjasjl.gsij^ mrolcnjomi nmslruimjaolrtn. «ImojbmatTU.mjm-cunaj nJ£j njlojroioaa. 

33. crotuA^ ^nTB^oa, ar^oci^ogtojjo 8^*1 , jJAm,^^ 

a^l^n^ormOcol^&cojio «nj^iwcumocoi ito&oooa, mrosm t^l^ji^O^ 

«jyg^jnm nlan^ntM^uoaB AS-loyrmaicS <mflcmca>ott«mcm? J ^&lM^i T - ** -M'**< < 

csregjoaraii mloo^jcoimoaj»., tmocucio n$gyo i^om^coiijytctt,, a»s»1 t^ij^^ck^ 34, raraajltrajcnjnoj-uro mro^Mmrolabn* tnJ3(o<^1n-j1*© %|i toi>f^> A &#&.m* 

«jysjnn eimm)-t (a^oal^p^siy,:) *e<OTj a>JU3o<tico> Lao ^CT" >(/** C-^M 1 tJ^i/^W J -T 

foi«croajjo$j.y 1 ' h <y^y& U$ 

fHjfOj(o njocwj* : *(mfl6>fo>,) iTOguaaco> — «msoBg^s offry u k * f ^ \,tfy 

m>fiHmca>D6TT> (cruan^o) 1 * rjmcuoS [06ry u ] njoca^»: 'njjjcmocao, v^WtJK!rU 

mlHJBOa tjrraculcmjrnjn^CTta^smlm^cmcm^ .mj^Tcoroio tralaaj </\ii*L»V'ttc: 
fln&mjja1^ai&oj8g£nJlc*J ' y \ ^^ «t^ly 33. ! j^, fjl «©ojr&jw^ AWjAias , raroojra ^sriaiagy a 01 (rtlrtdMiw»^ rtro^o^i m^cra 
6xucmj jU^JIi crudoa^ajojmocai ^^mmB| ^U Bjajnntttouj. ^_ ^ d^lsTTjnadcoi 
a«lRJ. *4»«siifcQt»4* o^cgcwrrm ^ itowq<w cwjnM-an^An^oAo^ ^u Atf1oj A j3jaojci5J cff>6>cm 
(^™ ) o-^.^^iJ s1oJ^ n ^o aJonft «A^ «=«^6>pj§aj6>«. j, tato^oocm, (r^nrm) <ji (nlob^au 
aoajio ajtoojoU p^ jTj> n®felo AD»Ajtm»1m * a ji ^lcoJ^ojmoom 1 ' 34. ^ . ys [rueA^nj} 
maspw AlOJauo W^^> CHttojn^Jcnjlaicuco _jj j ft mm^jiml^ u.^Jetic^ jLi wuaoA 
m> u ujo, a-a<TU u cmcuo rniscm I JB crocum iuoa» 4 «» j| n^^oatm l^jj mmyffm osnj" coTeKmajjoBm' 
Jt njraojco ruocoji- ryjji r^rmocoo mlRrac^ r^cnjjsla^ («^1^) «^ggj^ajjcra Jjj ^1^ 
*?5 L, mleosgoc^raijCTniOTjjaiaosnBi, jjyXr mjBCult^jcnyiao^ia. 

rriJcmimnaoijrjjlAaiaB iU«^<>JmJom* «^OJAIai nuAOnawrt^,, najKblejj,., nnajo^tu* aioWlaS 
Rnjaj* croajA ffl i&J- mjfoi l) aj1WJom J 'lACd ( «. A aum rcictujaoms^ «u^ujlajji^ wm^mBjUosaiJiajB^ cramjj W £***(<*- & 303° 

36, «^AOTora*, ^omj^y AgoAJjtn a^awmnjmJ"*^ 
aoA .eiuojl^OBaaJoo&i, {'mmjlacnA ml <offlffi sisir&sjieooggA; 
mrcajro«iKi) J aaj6ra1 ml u>dfo>1flcysj jl &caj£ B aoJ6neo. <ffroojamos 
aioco u 8!urai« [m>0c&s>1rjs] 6>njcaj6}a :j fsja"n <ao(o^» [t/o1tftti] (btooj* 
r&iocn&cm a1ajcr\>«, oro^ nJifc&jl6in3a era^ m0tf1t&omroa>gyo*xm 
reroajro (»^aflco/jra3) <moaxru1fij1s/l6>£JTrr> anjoej&jcmlmltao^o. 
(©raiA) tOro^ lnjafinjommcDmtra>! 

ngj-Tnora?, oraiocrolcDcuocTUli&gDcnj Kmsjraggjoaim mot^ftnml£J 
Asrajs jamo? 1 [ jtd£J.] 


3IJ 


35. >-t (Bia)&cQtora& (n^rmoroo') <n1 <a»rjj1tftsA ^_*U" fifflm1^rr£aaJ06>&j ^jJl Ijui e^aiwiimtTjjC]! 
mora J-JI^ ocaj^ej^Ago^rm, orw^ajjjdbglrotolcm^gg» J^- Vj mTu> 1 |(m1sjp £ j5] j &CQ'j J « ©juojjjjjgj 
^ rrrraajco^ijaajsral, rsT&ojartmsjj ^Y iBTt>ajra...anjOiTiEJCQ)1roTtooj» bjj, fj* f raoajro «a^wm^mn bTojctub 
^jjcy t L rajBOJaraos ajot/) u aroro>. (rajocaoltorij) 6>aJCQj6>pjsjcmrm° Ijil. i mraojro a>rnmcjm1^1spgyo(mWaaJO 
6Wuco>nm1iJ»jB) 4cLVl omjj mog>1«feca)^06iroi jl^ om^ nj^anro^nlrrnjj, rUA^ao2o iy, srai f,<u 
atTojoa>n-«, n^rorml^jjj^osijtMrari i%j* a^aTiorso (mroan-jocDj motjaronnlroo onJS^oco* *JJ^I bomji 
a»^oin(T7> o ji-UIi armonT>1ca!Qjora>lAgoajj t s^mansnJi<fi>omocaj f ;J ijljl («icuoiiKnau-^wjeaiu*) nffl<rn anoui«ssm. a$fyo «j^auej^i^ajr^ «^(mjojlcj ao^T.gjja.M 
im^esrAOAenKiD^, a/jBnu^AaW { oJU)om1*go«. ^«o» go^l^ «JA«m itt «n«»fl»oT,,. «*».. ~n« m 
A4T»a1t<uo(B>«» fi ^ gKuTnso^cm". «ono^orCTirtncDimjmla,» J-J1 ^ (•«m^onu^.) «®«p 0*0^1»^ W 
«^jjtoa^ nBim^, mpjiiWAnynWJ^ 'ncrujej^g^ m1<m i8 »' afflfnw ^Aan^^an™ mrmao*l*1*u. 
«»*» u^Tm 4 . auoto^^oa^.. •W.^Wwrt* ^l^ «^, * «,<*_, ^, 

■j» ^ —^jtii mtmw 'Memamrtmm mm^ (Wl> ± , « JL--JT™ 

mT .™;<^ ^ ^w^s^. 

mu. wioo 13-0, ojDjmnraloj,., m>i; ra>onn ir rnjDau 1 ' 7— n- m.im.M.1-. * ' ■ * 

sssrajsr^ — --=- sr sssas lj i_^_l\ d_J> _l_l ] 47. CTO^OCDTOJ- 'Gl3aOffl2)(3 OJ [tru^omrnidA^eulaJioia?' n$cm£ scoilmjj aajroi J 6rB'\] oJrom t9>oro^emn<ibCT>^o Atojsmomntunaujmaco) raragj.oaojj 
ajl6Kifco momnntjilnra. 

1. (Hioajl(«jcro1<ao^<&cp>i6 1 rniagjOnn^cul6io8o morto^cn 
rtTOfi(i& mlcm^ (smsoBsig) ro^saa^i&cjj)., $>0jw u muit> (irojaroo) 
nnDOJrtiisis t&(ftoxri60BGi§ nn&ojcrj) aJO^iSolta^sigaiiTjCmroiown » 

2. ojlwijmJltMaiSjcojjja, rmto^^rtaiOTBOa injw&tml 
d>t32<feoaii o , m£aot«o<3^6>cflo amara «rarurmrola^t^grrolrtra^rttTO 
cu>o,fe6>§, roisoBgjas osnj1©»ff)a cnlcrwgg aiJmotto^cujjmoemi^ 
oJluBJcruniOo^oi'' smJcnj fmojrooA6>s- <maoJ(m6>s roYlcftm<&6ig 
raoojra',^ mlcra (Braajcd {moaja mrtrt&l) ro£0l «oj^acdj^, 
rawajroj/re cru y LQl(m1 mrmotwi^ay^ o^jtgjjy.. #<yM3y,l 


s»i>«jS^»jWj 

cmtm 1, Uj£&$ rtCTorulu&jmjlajajro 'jj^j cmso^^aujj., ttaico) v flB #,£— *>» mwgjOno^ojleK^a mociS 
wtaTalrtamlrmi J** rtroaJOB canycul^^l^aJO^Otee.^oa.nron^cmj ^M rraajrojjns tajaJroroi^msjB 
6)B, Araua>60B6)S 2 * '>' & a3lj ^w j ™^ ajfu0dfaS, § ^U-WI IjUj cnj&j^roonietmc» ;aJ<U(<toToi , l<fl* 
aui. 6>Ajan°Kn i>U aint0jcru1iftnj j a l o»> >q 6>ajen u (m Jjjl, sp^js>6>jjj§rottn& x* fr mjytfwnia1©cfto 
amafl dtijHM ^22 c^u^roroirJOjjjiKwm - ^j & {PwoBg^eis cwnjls^rtamlcmjjgg ^ jtf rmBcurtWj (a» 
OJrolioS mJtmi) fc»0-i<* mjsl («ojckj.^) «*o,osa«s B ^ L, iTraajrows niyiaD&sig ^Ub oraaioJ mcmo 
«mw «jajoiio (A -Braaj(tS6is murta») n t£ ■*** ij > (Y 3033 3. (AOracroc.:) *ro@, ta^luojmrt&jcuco c^ram u U3moco> 
mrttsim nJlcSnLjon^oyo, ojloojCTMnnjojAaJ^aiOS 06ry1©)fnB 
mlrragg caLO0iftan y uisiOTin nJlcrot^oo Q t&tj3> D <, aaJcraj^cTjjlraia* 
o*»>0CT«06rn u . tsmtfU<aora#, Kms3BOaa<$> D (TOajro^eis «mrortcol 
rfbcn rara&j0aO£ ai^ajoladi ti^os «jM D cro. 47-rrui,: a^ama* ; m 2q 3. M dlj teToccn agjeinmcTDOdd iij^egti <*tocu1m>jo\> ^ajra- Ij-rl nnocura nJlcrjjajool juji pj. 
nTLOdDarnn'', mracn^octDiiiocoico)" iju! ,>4>tjlj cultrajmjlgjcurooiaeis ly.;i ceraajcc ajlnJaJool $,\ ^ 
LQ3rfltn) fl LQ-, cn^octua ««j 4 cmsasg^s oenjl^coJcolcroijgg dijj» c5fflCn-i<S)Ocoo ^v.rr flnogya'aoi 
(sr^rOCTijCm^, ojOojajndKi^cmj (j-U) am^nw^to^&a ^lli cmoojcojjtns gajm ('gsoaoroerRo, ajartn1)ra^tjj>stB it>1^_jld>o<njy5(iniEj^ njlououlej^ ngjrrojj injonnjA» «s&^raiwjj nJOtnmnltol^&ojjOn^, njj^ojorijeaBtaliyij* owaia^ajs 
«siiiinmmjsoaglGjjj-, a^aSiajmaoJACTiiaionjnGj^Ji^D- ooaroa aunn^njlt/ajomilaii^. mmoitiraniTwlroS ajlMJtr\>*larf!*ni( 
(uioon u . mau/l (au) «mjj gisIaj aajo {(n^iaaio&^cro sugt>(z&,to~[<t& tnjaftjy«>a>o<»>£* 0Jlt/8jm>1a*4>»TEanitBi«ni' J , 
ignjiDcm ncaKTOIinrn oJoajjTjOJonli a»orofn>o, 

nvfmiai1tf8JOOA>lAg)]6>SOTjj«, «aajlwJOo-onAgi^osaiiij* ao^LalnnT tnrml^cw oji<a3oJlaj(tijgd tnJ^^tDtoaKWltolR** 
ro*T*T, ojl#otn«e«oio> > « rmtimlioS araralmwoBlin^otJa^ a^iajaiuomaj^DOJoaii otDora.Tjlt&a)*- ra it^mltDSijsojoao jDD&Wto-Jiliu- 
fin(tfljlfoi tru.t^ajiWjnj*, mJ«^s,oan3> mroro1aJ3rai<006iiV\ «arapj, ttnoyo.elg^j AVlST0TOJ^s^^QJ J a» , *. «jboisi^o*»? avtfa 
««ajatoTtnltal aujlAtolaiOoJTOj/rn ajlei mcowtmsjgn-jonl iiajrm v rmonj"l*MtT»: — 4. cBtoi0>1cnoT3t> f roltsjBCo t^oJiuojrn^a^cijmmow/l^aii 
tormlrao) Asm^tn^glc^ttro, nJlroslAc» 630J|jj>J rrjrasrasm, coT 
araco (TOOjora (ro lrogca>«) eruaiaolmmo^nc^raiy (inoOA-iooo eru 
cn^tucna os^ojjtMl [tra*fe M (tnmo*ij«1] <>><flcno<3g D culci9. o^crnlsi- 
njlcmls^- acnocaiOctra eoaalem,',» tnojcgj^re,, *»m&*j(tj£ t^(msr«* 
[aaiaajcn a^ej^*] ojootbIojIs^a; ca> D ao* ren jjIsktdo «ocosrraco 
(@0c&fl1)t>icij<o^ cm(0j^ojacofa<3 fl (^RjraTaro oojemo). irocttoBro 
(ocuerBro> D ) , 

cmt>ejoon sag^ojncoicmiocus.ltoo, awut* (o^jctou 
cojfi>cm) (TOciira^ttJi rolcroj (loJrojT.t&ora. ct^wto? *]) ro^omBaJs 1 
r^9 ^ fflocajlfo Q cm . .^a/lejj*, cnlsrota-l-oo iUlejara, ^iT 
ete>ras><ei>jaerr| njro1<ftmsro8 «iUcjjj^acrjjaaJerBltjjatroi (tratrn"). 

mtnmutififimfo *9m°tnmn*A ***o&*£ i %cuM>*.s% t croai 

ro e>6 le^co^riisrserg (KiodJcro ojo^^^cmomitiiJgj. 

5. crocucro iTOcue>co (^iW^iTOloej^ mwn&ip&o 
^cmccnoem- raToajfl> os mj^iDlrail c^adw*cx>j Q , oojcsjj.'. 

W^l^ i« ti :^ ^* hy »v 3033 -n-cu^; fc nn*aa fl ; ids 20 J^ W « ~- («"—> Aw ^I^Mil"" 4 ^i lA rmaro>fmomo ml^co dh^mi.si^ora* b^^i mraaJlwjn^l^ojeiro Jtjuji «© 

cmoraa n_i[ros lio»Co sirusij». . ..-11-1 _ - ^ 1, 

=6*™ r^-* '»V ^ra«ra«m fT)lwi3gojaa> eru&i^lcnmo^KiliiyDii^, nnrogcajo 6iru 

a1«* eoA«i«n>i* ©njig^^ ^ oJVtn.s° «uLb ^Alirtomjsro.ajasnaiajri-^ ^j* {©o*tfi) 
«inJ4»*maB^afl> v>» ayao., rus Ljljjl ffm>roVle>n*o somsram^ dtt <BffiA*osm u *!&£)* tTOgyonn g 
agw-l^jnminm^ajjon^ ^ ^oj^ ^ ams ^ Wmil| mir^ocj). ams^ ^ ^aironroo trrt 
cnu, arooJGmosi ^j rua<&u t ngj&lej^ ^y ^roojn* ojml^Kbsm» ffiixjo?jomosro u jfc*. crf\mxgl(o& 
*ul&jsvro ^ «jl -ajfi«oa«»flfinBj ija ^ M^a^gojAMas #4^4 raffl^onjji/unmii3o moro 
tnV>rarai1raS J« ^ iraojriS eU3Md»jfrnanncnj«j ^iui (tn&njnjas CruojrosjnnmsiTSOg 5. ^j^- bw 
njoil raraojeim ammm^aai. Gao^ A rmm>oem (ej^inrroilaej^o^) cowl oj^&ogg^ ^ mtrT>0cfK> o t& 
cdj^o siojc®^, ^ rtnwum^s cru v to1(m1 6, rl Uj,j «ronjsim IrUoaiwAryn^^co'^ «jU<3) . *W 
mjjrov> u y>(fm»1raa l^ imoroine>m rawojm* ojm1aja^CTysjt(nm1ca<nmna«ijcm^ ^ rarojraao^ jm^ cxJajm«ms1fli5 |njojomsin_jg «uej roiitnjOTGSj. mla»(ne<7Qg * ajosiWlo^ral«s«i 1 cna. monjwcu ggsoalsim m>.(fjj 
«olwwo.; J) tocru^ejaajleio&o oatfm aKi£.aaQjjl w^outm^ml o#0a m o 9,1ai!ara3 ,ivp1 rjjrmjj. on^oj^sig 011*30»* n&oejea-ij? 
o«n^imi(tno€n> u . ati^ui, a,£soom> rt.*i*«) J ojomosm' 1 torm^ejaoilnnaa r^ttrtnosiaicbieji^, rtiocnlrijom^o^cm wi 3 
(urol** iTOflQ ax Q M U)fljTOi1m imttJjooo^rm^ HDS0Qlff>m njgoo^in^s/lijwslgiBrmoaja nrranjloSnjleKm witrmjj.eos^. <e*vlo«ynT>igj 
•njGJnnlmiaoocJjOjoni ioMi1«o«oitn1rol<(MjciTniot£ oj1cu> u c\ffl1iw» ojjj. iBfcrJiaS<&(QOj)jiOQoylralcOfljfflaejB. 

2) wirtnjjCtilmjj sruejie&iay. 0Jcn>£ <**1srowioa>% , njlnrro d&ajjlma .ajljjlaJJtuwo aj/telaJi num*uimramlejo.f>oi<a. 
BS'0«m u aoj«t»iw u . o>jm*tum<n[ff>lrai 01101)* gnjoaj#naVloejD mooop ra<M)einJSjojon& rruotol^OOTTnoj1uj a ew&imi .a&tram 
•ooojj iDj^nJfflroi1ejo<si>lrolo<)K)STKra)i > *oem M . ngjcmocoa. «>im^a«g*)fa5 ojt-oaj oi^osum aiocnjej/j» o-nrjjlsirrnaJilmi oimJ" 
orraruaa» aJloulSlsJi tnjo> u ujmflJTCJleJO<Mirm mau. rUoslejoitjTOrtjiD^onjj. aua u A oi^cLtarml.irtn^Jojj wtwi^oglcia 
nJujtfi!D03Jtj* CTJjm u UjrnmDi1ejo<flfijj.acQi^ I csoaajm^Ejjj* ojoptoI <ul§a>> l eB) J <9>aDj J . Ev l u<tt> u raifDilnmci.ioo') cru: ororSnno-Da 
6?-aBa6 .uopjonnij iB^a^njleJjjOAOiriBj, io«JolBm nJnCTJimliol.oArt»; Cijj,^ j./^ j «jit, j^ ^J *J u>T u' ^i Ot U 
JL-^i*Jl _ ^Jte v 'J_b rjjJj Jl - LUl i» (cnwto»' «ia.leanrt^.wtnn^ag—mlAgaD, njrooKaj^njs^^DjnTOrtriajnm oaj 
tojojooja-ms. oieKm A^en nuol u ujmmAD<o gerjuaulrol^ojono oJOBlpj. cnloiao» Bin^nnlAOJljaoj. engi/ti^amo. a.jgja 
nnj n jiOaejQJbffiTOna»i* gogwl^wimiJj. (raejonoj tnjroiOnJOBOGjlaDi» awi^lajomjtoo^cmi, AMejo^culaAdmlrmge 
aiijj mitia^ajm). ojmJi ^¥lsti^lil^oco>l{TBrrraDnj©>l<o& l mlpjQC° oiasl^jnjil«mo ^rwitoioilrao mlwiocasa <jjrnjlaj u>1jhu 
«moajl-^jjacujiOcaijnT}^. S: 67, 68 g>snj*m4&inlca (o) tnJOJioojlgjr^anJOoaj, oo^: macSnJMeJlaej gw cuojm 
aocn^ n^aj . (roojiairol ejl3 j^oro>rmc«m u ojm^l^oAitmroj . j>' «I 

3) *Tum , 'a)mflnmleja^W^s^a<^«»'« «ajm^jajoialioa iroAmnjsru^ro <i>Ji* u imoimicn>ml Q j u (jtm^lcoa ooojo 
do-aajlom^. ao^1^4 mlroi^owl^ mlgcoj*fjo.. «Bianiya.lmS o<a 3^07211^. ojosodI ojlSiGi&osjjSoo^. ojmalra* 
*#-oiQ6(f\l ocuMBraijj, o<ooaJma>^eJ li i> AjjnaoaiiWldOirn» , njaonliia n©Gicniejo# gnjouslftoi m1ti&Jcail.s«Q a raDj3laBo<m 

dJp^bjiio^Eyo <tucqUdj^- njolmnv u in1<o>lo2) . aism^lOEJS^ioAoemi— ^oM^l.^ms omrojoaJlmi «nljaj 

03ml<3aocy£oxmonT>''. 

4) ©^ mcas*— ai)jj3 v uJ(0roilfli8GK>Jil u A*1c$Kroiti>4. mlia^aiJc. oatciiJwei^ D,ihosi-mos aal oJtaonsei^,^^ 
ojlcrnlsi *lsltn/njtafB erum u ujmcDrai1ejodfl <ft, iTOflj>1{T> tt<janM a 3oiWjl6m ajoajjl .ojlgTj^jj^aouo, eimvt ojowal njl^ n ; r ^ tjs. lY 3034 «-m. A . ^daa-. ^ 

fn*»j-*,a'»o h_j ____* >\ftTn mJiausci»» — av^a v iu«Dn* (roaKroomltW^an <6>0&J»fU(tra a^iMftkmotxti u , ^nm»__--_ 
jf.ti/.*:vij*1* , !i'ii **|(»^*flCtf -nti-ilmi Al*6-ra_Aacao_ _o]-<TO u ^1*Aei*o-->1 mj6Ui<am^oj^* (i^aoajomanwiej, Atn*^; 1 
*isi*a*o -s_u-&_Acuf1 a.^-uisraiinma ^nj»i_-l-i&trr»£ wrajannu^ajom e_j fiKm« aAJj1_vo1a#**mflVKro 4 , * 

6^ -w^s^tu-a^cKumoai^jDaiTtmoitnTn aroajli/MomJl-Sr-ig _.1<_t__1.£Haajamiy. iraajro^os f-_n_-*-iKn3<__>a#i ti-Jttl*». 
rr>*-ij-l r^^yr** g>nV'--jo_&1mj _u1v.aj_>, m».-fc£njoro£. irogjo.^ailm^ aoj«mft*-_>1<-& A^loa»^., f-j_^_taj, ^- 
naj<H, •&£} mjrtftiftj1wjD(tu1fl.g^saj1wjoavwA u rtn1, minom*, «_-U__. fmioU7avcmo v uxtn nn^alcojocai WjOTKaotto pjJ 
«nail^^ojcoioaj^lojOA^mjj, 'rolsTOglaStolrrn^ a-.-.c_. OoJ^ajbKa^a, _d_a_)0W>1-ua---O6)racii)_ ^^J^i^lwlaioiajn-^ 
ml-Tri-*--*;; mjj4u) M i/wrani3i tn-iaaii^liooosiaia-n^ misaow oJloJo^lt&ainrjiocnso?* / -U ^JLl L»_t_ff 01 ■ __ a \ g^. 

rrOJ,' m>oj^E*oon% 142«. f-T.£_0r-O£ njonormltalttw^cmjj, raiQ6>» 31-0« nJaJm^ntlaj^- _os> (U^1tfl^srr>os»^io)!__i 
r-jnra£n-njtri_ u , v 

°J «JJ^-i^uj^mrilciJ rruroi^mlcAjon^l <-»_-» si-Mpjsi^si a. croJ3_:ooj1-->mo6ro M . ngjTrjonjU, r_TD^on_>JOjT_>o$Q _3_4__, 
«P.1fl* — rtnor-OlelnnSn ojda^» j_m.nnl6>r^sj._rr_»£OJi>m£___} ujritraica^a^UJraiotlioi — lO^^rmauoiSJMl^aoaamrDiMAiiaaiBBn, 
ormjj- nJovo*«ofiinn «rroajoi tm-Miroiocoj t^jmlnaej- mrol **>)_.-><_*>•, rai.rtjra^O'* av u -Oltm t-om1-_>c« m,TOD^1im»1A_)«__ >a p ( 
nnn*/«D_i cm(ftfii(OTOrmpi->m» — w^r_o,ainJ*1<-- ),. , mmjl (nuj oj*1o}j. — «^(»1njca-6ir^5^CTrm1-icO«os^ara1gi__f_l <jvJ(4jira_i4 
t^uoai^iyl-jo^.oy. -Tajrgj^arjnnaBm*. iro£jor_n4ru1_iq.o m_i__n u H_ni-rraili__ -lAo&j.igjg fo.* u fmiruoa_-n__.§i6» atwiain 
ncui-K-^mgj^gg cu^i-^m nJcumwo_}i,. mnu1nj_-Jii>fO)33j. i.iJmjla^ojransptmaKJs. <ni£a u -Ofara1rc_ si^&o^jOjtjga^i 
__J fl * *n>_m. «-.'Oonnoro^ cmroioittlaj^. ror_M u s_-.raiD_i£jfra a.oiar.a.gj, oJmJlgj -^^i* &^ , y\wn(a)'}(a\^aj i <mmom i * m>-ro o-jjc^ujroml^ 6mm u ujmrw u _QfB0(-H.s>rjjsaJsw> cro.-Ojro-_u1 3 ( u oaniAlra. aay roroSAl ajlgm.aa^, _no_>BjMnJ 
a__o_umo>i»iJicara1mcffi(05 ojlgcaj-^i* r^trol foro.j -3>flf- A .aP20-ro i i 1 c-T.£jor_nj if-JftU u (maoj1aj1m1*«^aT ( nn»: o$fm.id- f 
niurmlmiiO^opiD, o&oi-jn^s^rann^-s,, in__*laai>atH>£._, ©gjcml co-ne^ .-.Dco^cracodh^sl maul (rro) «yjjttso»^» «UE-la-» 
CootrtWAin-nra^. «a.oajronna msm>1g^cn_ u . (Bra^ffi-hO»iB u gD_i oJln-_c--rann1ic3 nj.m u ajJl<o^coD&_i^£W-_.1toa o-__u '■>». 
laJocaoJimiamjBnJg^ AO-roo.. _ajmj-roi i <m i_w_i1tr_j Q aycn3__i J . , oooroo.TnlGin-O fii l m_ 3 1oji.--.fi i . , r_Jlu»a1*»_mi-Hgj, 
Emlosga^l^^olA^lg^l^mnoj. nn_m,1r-i aj___')n> injat_.ot2mojj J . «o-rojmrlgy. -xiifoiW!^cMmM. T 

itt^irt**nrt*p*&i,Mtt4M*t^aM3^nfittiMm mmm *&*$&$— *#*£ njt&imo^toimlcsl-uu 

_n_M.tw.oj __oAu."i/wiv ftu_fl*_VI 6 u-fcj6q_r-am.j __ ) f-Wmo_a-_.1 mmt\4*$#mm __.-_ ra%<r-f(Tm,1_x«a nnpicj^jjattmil., 
ij*>aj_u, ojI&j m1r_o_jw«t3o. cn{-___,c_i3OT. • eogw^rm., mBroiig wttiAnmig)^ a.mj*'-_Jl._ s >t>-_w *isunt& ioi«ttj-wo. 
r^rtnoacmo rro® fro_i__,mi_^ aj3 a- omrooaJla. oujo -i L a_)i_iwr«m-_i0flT» u «4-a1nj_j-n. nun»A m <**3M,&v. cwBlfejo<_._=. 

fi- ^«neaw»,1a, Att ru^ro^lrai^ltnjooj:^. «mciiw^. M^ia|* H . a«o1_ 2 j i « ( _-o B 1.« ^rrA^^lo' 

«i^-ni _0>™*i^^ lej-aauto^irroi. « 

«um tummj u^pr^ «u^ im^- ao^l^. ^n^ aiT^^ { - «^^ ^o-um-jij. arlc 
«le-AculS^os^a, ( C LJ) «««Wl w«i «^ ..(M a^i^ ^w-^^ _**«&*_*. 

r.^. ^^o, .nJteajJ^^ n«-n-« l^» nij j/ JjM {v 3035 4-(ft>£! ai o a0flfl>a u i M! aa ** ft i w,w i* <*Jral(m>rot3*m1nn£ gt-gi^ «u^^muiikl omm>lHiOrfWio«. flijn(iflSi ninairm<Ma<OQtoj cojnr>ia1^SQ*i>>ci3ri 
AMOjaj.^^., Aj-iiian., •tras.l.i.ol n^alaramoj ajro1aJD.ooltB>cura3OTlfTOmo, ao[ind)%i, cmioJro *>9 i»iia>aJW d lraJ.*KO» 
<n>:u% tn«>.*m mulAoloJ ca» c^&aucro (mj.TO^Yij^m», ajwoja a -o) cw1ro ffioml4J. *Jlw1 m«r>Jl(o\>) n>6nj1rrt olttiaaS! 
A*3co>*3ttn" «ai^ u ,ovo>u. iUj].»«i!jiBi1iA, mflul(rnj)oi«Dfl.6»5, «>j)jyano20ouo1a1mo<fb>>->s., ojJ a u iUftiioTlffl* «uci**UKn 
Wwoi^ttajsajnT», nADaj^ oJlujl^lgjag nojsjmooj mj.aoj. arno«flo1cu»3CJ^ |f3* a u c«fflroV1ros ^n>&s oTOfo»>a^OOT 
»*jj laja-m&d)» aoiTjoyw annnlcnjj 'Ul«ti1ejrr«oo3L.1(DVMJT>nnoCTT) <l . Qji3o<fl«atnTa>l(o5m1(m ftj1n^m1nlaarwnDaj;oTr»nJffl(0OJ l »i 
OD>j j «.H^D&j1^£^oaKiioj 3un92k[i4, AjiildiOa, cnj u icoVldbo» a>i/narcoJ>:iJ6>foaH . <n<2iOBjtn6>(mcro. t un^Uinml.oo a» n1aoJioq 
Als<a4j/roaJQ(0 nlojnnoml ojnii^raiitnara» amo^. mtnJl(iTu) «iwlooroaicjauJ ojUomaajlaillsa©'» r*umj u flnQOJi<oo«m . 

coJm^ajmTnTil.nlEi-u^ij^ ro^laAgisploj nj^liincnj^mlcaYlAoo •njiolct/ojcin^ppj. rarDraalnmtiinisi.To. cgjsu 
niDilaA Ajl5l*o6>iy5ruGiro irtras1a)tfl.2Dd>ft a no a\>tcnJBOcaio cirami nrUOiu> raj1;ofl' mj-iol^ro^^^p^aiOJOTilrojjrn) fl'0 o 
[TicoiajocaliTijmijj, ai^mj^BJl.AglcoSmlmiA c^n>\umioToiluoo>oBjOS rannj6>cD «io{fo» o <0ooa raw5 lflwJ»go«ft«jOT> (oioj aJCOTnn 
nVuil«fl n> KiJf>j1&.^gsa i yoca, wt^i-osjaTraamlcmj aJls1«MPflj5 cTra ojIrjcoIoj^. ibwoijj cmominjaBml^najascirKmiJ; 
w«oai>1io aTi»« irti<3i <»»c° nJlsl^j^ojnj m ro*u1.dhflg nJeWO. ojl ^cojio i^taaaicm g-uoujnarwos d»>$s1. raraiurolcoa 
n»1nn «>wm"cJ^o>fOTO>ltij ( «itv<jy50J6iro o»ttOJl(mj) t>jn§jjffl<thos <flai ) dj.ctfj j tmooitrmi j » t<^nu*'co>onJ l) o>3CTr> , i sajft>-*u>m cro ictiio 
(DraslctiTi^diBi,*. ntTjara no Tun>1<a,mcaj. fl>o o3in<ooaiolfoo gn&ocinm.u<£tflT. cd o to u gj1.«q*s . ***A S^* m,Lri1,w a rt ' nineJ ' 
«TOamcYUtfioo*no> ojJ »a u oJ06aej1dbiyo<onnmcn(0^rju u iCTnAcq «ft.j§*l.a.T» f oJjounatDOiO m^nnriJOMJajeira—ojJosm oYl dJoQJoci« 
fcW3lma»£D<Mlo*1fflj/mTO» t ». n>raojr& 6i5coi3i»JOU3l«&orQlaiaj. amroi3«fif»@ <» t)ja u iUiDTmltoi a><a»otijo>p t js rf»» mloltOTOU toIcoo 
aj.nurooojjl lonnJAWoMl^oriajraoriijlrol^. raraojco. ibtjj mJ w U3lrm1rfia «lonJnro pji»s1m«ago»3ad>> aanrarmlnaS» cBra&(ffifl« 
§>ra <ftfl»rfM>1o> (Braojro 6»s rOdMO^msidctnj. jJ> e m» u aj1 AOJ A(H6innsjia«>jiA n&:mi3»aoj>1<o1 <ofl., uiamaAog. o^i ub'i«ooj 
woslgiu , fl>d>,»iOJjDoa.1a36rt>i, crom BaJffljy9 tTncB> 6 <i. itaslmAOSOsjjja ©aJf0 «aooitTrmliiJ9 «a e mJ u aJl**o B cn»j1d»,fono<fl« 
■mni<i <uiAijya Q ^ m1taiif»»JyD0t™fm1a>4 dhoatnu. tnorananA 

oun A aocjij(OTO>1iii>,. ^«mm^sororo» bwd & ojrw w tm co>oi'06m B «v\ •aa^BJlca^lcid wjnninWMlo^m^BO» raram^ 
•wl^oUimAhlamdwac- «^mewlioon- «jjTu»isj1.dhfi siB *,W«& rfraaj<5 oiaslAAOSim o^oltoa BilcijlaJiOjaTilgiga 
Mniinri 6IC01 aJfo1ico ) n>Jto. (i cc.6>lfln. «Jt>Jfo A . rmejcoamaj^oj. ranmj iaj ft j l soru1 ai 1s to 6re-. rrosloj^mTnlralmlnT»! 
DjrBM» ui1*illi«0^«^ffl«W«fl* ^ W toiraa« ao Oa 1 ^o.7Ti co^ctn3m ». ffliJlfls m^cro. njlojrol 
ad»«» OT) ci>jt^fiajeJ Gnn,3 > nn o e,,Aa€m o alco^n^ldWiaraljjy. 

xtiMi*ti*4flW*** t c»oj a u tJJtT)TO>1ctj| aJloajlsldJe^ioj^es *m&#m ©mj^atalarrao rt« lQlfo<noti>j mlo» 
«aiu aiuot^oJi. n»fiJ0«i>i ©^ cw^OTcotcoIiI» t oJ^.o> D an a jfo>D lt Tii u . njra fi no C o. 2 ) «iTO^Icaa a^uaJ^. julia» 
wii' oweialfl» ooaoJ^jriJi, oj 3 Mlr>jl3iA. r^ml. ^«^«9^ (OJ u w1rcn1t7)«nl*aflo. ««Jom», mtrainc.™ 
mSmtWtiiM* &W>tf™ flJ j*l«nim u iJOj1o»lAra.^J J nwIfl|j i rnoc^ f05»4 mojjeocjgi.— ojujnJ . cinTjslmiijTm.TJj.-n^jlia, 

7 oan, Qi1wjm>1j 3 J flJO(B * mlanaoc. (TO^ar^iculwcn 
gjas ajoastm^ ^jd^i ^«o^o' «^*- yuUL oon mltmjcwl^tnjaci) Ij^? 01 cpIdtjbw ciu»ooco.1 S! joa* a iBB^arinjailocTi 
«^ owlucl ^1^4^^^^. ^ gopjl^* (^«^^ ^ to1«rB ? 

6>S aJ0a6nT3fi>g 
rDT^acn «rogi 
amjoo», cora^o.vi i fTnofU*^o nJlR,fflnJ •n: C i^ tv 3036 47- mm H mm& t M . ^ mriAj**^ tt**ytjim&- ^"eJii&s* ftffl^aoajT!3i«_ e? d.5£j.wnj t*iam$#fl$Al* — o\>oo ""^^allaia^m-^ 
j. vi flJo*iiWnfl *■'■ «aftj*^*4flJ 1,nrtl(> nutnaor. oipagjo;», n.Jjoilei*, fflJ,m> u &Jlo.fi»©o.©taj j aiolAaomlnscra^^ 

-■jj.ic-i, rfOft.i1 05. i3DTnliTvj tt,a.asrtiMioA roj/m _*1*<»»c* <aio— oJ'0_1iol „1^11101? j, £}(H>1io3o>lfm^ ^i^roTaniinap* 1 

1 .■■Jmjj.iimJ.-rt ifi»o-5"i»Do1 (0) mlcnjam. Oaj^rm^: 'omj^(nu) railtojainmloa^osj, 6>_oan<9*o£ji|, mcnjow^ m ^ ' 
iiil*.i.7ia. oi'^"tw. «tuojyj/mj; aroonM* ailiolronn* auj^iO» einJ^ji/Tnj/ ttra^l-M^a.uetal uu^a^co- EJaJtgjp]^. 
ni|-mo*TT>i an&jO.-iOijOjlortSo fflofly^3itn?Gjgga>^ anlo^aaiml rUOorannj^: (at&jyorinijCulwiia ojoa>j. amjioiaioajjsijij^inj-j 
oajcncl <vt$<b aa^aiu eiajra^m^aaso irnaajca (mtyai^oi/ijnswiin ©aAj^TmalGJOsm".' (^i' ^a*) 

8. raraailwjcwlojojmodbsig, iBTOaJma©^ iwatijioJroicwo _S3 ___! tlfJS3^A\j\"4. 

(MbUiruo mDae>a(tTiei(TT>)J reraajao pmogyor—Jjj iffraaj<3iff>s _ra_j 3*\\/>-'<\ " 

ATjpoo njo*o^i J n7)(Ti)^oem w . O^WUM 0**l ^ 

9. fffio0g, tsra^oatijj raraajminilnJlGjUTTititn «ronjm ewjojj t ,. '•'.*<& i t j> *frV>ff •iA 
tcnRjjaigeToTOign^TmliTTToiaisitiTj), itraimlcno.Tio, rc»ajroi€is carStuu ■uHC//' v t lrt^-# , TUHl J "" 
6or36>g ojraojoo m1niaVo_mo^1_1rola^KT7>jj. O^^UW-S^i-S 6. 1jji.r i ijJi J fmooj1wucnj1ajnjfDO l o>6>5 1_; nj3jOT>oio^^_sojro>mo, motmo, cifl*_i J^^oJoja 
Ji\j iBianjno _o*ofiojj<o><B>jj s>_q>j»j f iui «ra -rajjtns tnJoj a | fOTml_si6i r a,<6tx&®sGGig 9. <j]i $»*, 

WfA ffiro0Jf0 ^oiairjTTjj^ajrm^^aioereosm ^i Jjl U ~ i&ionni, tsraojrmralgjlsjmyiam _** tsai^ 
moroo (— ojltd mlnM y oJjf_ajOtfWiT ( ojjejoo^rn^oJOdjAl ^i_! (Hranjroj J 6.s ^tr>a_6Tj[3e)j3 0*&pti#m#ertOMify**m*p l (HiaC-SicSo (_1<Tji1fii_ ew^ao^anm^sa *taffa_ araejooniajlioa 
m>jl»oro^inft>rmi 1 cujjdtn^ira om?l__l„, au -_n»j aj^ l o ) " J (oiaodol(a,i§)gs < Tj) a fin?''. 10. cmairo (<gfflj_l raa^jsl) - jtt^rt^gtagjj rBraenjo |r^g *tf$* ***** , <„ 

ipojm^jj tBii>oj<ojj6>s mimjjjggajroijas njro.jnjmjom» n$)<a»3l .mi m ^^^^^^MyJ^M' 

aami*ma&mmm% m&mM0mmm*gPi H^ nrn>OJ 1*^6?6^&^£&^ 

oroons [cmtiojTjjjassKmBjOa] rni^mm^aatn» j ,> (gD"j) wacnl 'j Lj aJp ^tJ 'jr 

11. <n»® {m<ml(m ^oraoTPa] , rarocjono^ m ti/ojmjjajnj _==r ^j_iK ^E=~^s:- »1 I^ -** »j*. tv 

3037 4?-<ru^: Ajyirtiiata* : *oj 20 

12* <*i>ojm J ow»'»<a .mwion^ .MjaJSlaroinA £OOTl«m ojnco, njoo) nwnil (m>) ■^■'aTl.ADan^ *■* 
" -■ )— J>* JJ IVj» -I ('roejo.n^ OTiRm 3 ,«, s iro.-aafiHhmofirr> a 1 cmttooo<Mii ntt.»diWAonpj«nomJ...l flra 
t_s luajm, OTanjwol^jtt.Djtrr,^ suraiBDGi (ojCB/lnSartrrnjj ancojorn. «ajojjeijijglr&n «jjtoj,. 

OJl«0toQ-,2 

12 irnww^, onowmn^ACB.j., m»Adm5 rf^*M /*.**« '//11*1 

(-Ttjojjluojmjloj-joroo, ibtoojid cm^aao^ms^r-tm^-.ao i,yc^,.<,v 

«■It&lwijjAaija dbar^Ao&j i*oo roYlofl cmfln anJusiej bjiIctto §^0ft0M 

flM^1 MiADi , «aJ^j/mi,; cnffl«cb a rtmajro«> awdWi ^^^^^JUii^ 

srjj^oca-lml^. > ,/ ^ ,,, , 12. 41 fli mW^AOca^ i^gyoooi, Jh laJnj^Mpj 1^1 ^Jil ojlwjmjlnjoj^ 

olLU ljUj mm*m*m*m* m*m*#mfr oajt»"® «*-. c^j^u^si^ t^ >^ «raAniatroo 

mn»s1ai.1ffliidhj 1 5l ms«Do o cm , a* «* tm o ytfU c^ojldhco. mel-aoa ij^r^i. ramrijicyojcroiaja,^ 
&^i m)^€UMS D 4a on ^jlTlj «mojco «%ittttj0j> &aJQ3 cm jrriJj fflflm> orj®«ojo»&j f U* 
iftoeJltaiCo jAj oi<o<Oio -I ^y. rowcurot&oi oJQropj')sajo»aiCiTii db^ D fl l aBjlAii»so s joBej l mrwmo^sioojo^- rmlarjcro., ajbI^cto., cru A cjjo^arafimJjc(un*««rn> n&cmrortcoi 
«s.ojIaowi.j .TOrutwjonul^DPdWi KlojlonejaajaaGca/l «rm^l^j, mmtuA^ roioa^o&j* crooujl^rMoij» e^osn*. 

nJ0<3aj nJ!00eJ0«flif3TmA OH0«fl'i00fin> g <W2}Ul(H0o. g ^* 

13. (cnsrulotOJ) ojjjL«n fcoa a m $ra u , rrAetan o_i D offlnB 3 
i«i1aa) cnlnrtoo mom^?m<mo-ca tro^cmlcojltoo eBOtsoolcojiwo 5>J'0^<^^^/%^<l^o5-» f ' *j/ra (hidoj (ojjj^lS^ 11 ) ^ 13 * rorooJ6Jfo ["*$ roosidwoaro] cnuol C i*l^,S^lt*kj*5 V 

oj1^ A^7jmjron^ cTTJ l onoapujooo, ero cnJnnomnttiJj. ,M^v£r> %i**w 

c^ajro^lsy . &*¥Jm ^ i4&it 13. x& ijjjjtrcnacojo gera u *;«? «OB^aocongj & ^ mm ^ $ya& &C) ')w<®a$m' i } &o1cnmot,ra« 
iji ooA u mj1co/lfl» ^ ti* 0Jle>rt3f> mos^G>roroi«s«}0«>a dv>'Jl tnlncmoj^orijrao^ncoj . u.Cui ijjtoojshd 
rooo crjtjolajleJi >* W nmapjooo (ojijrml^i) cruaoocojlcicoj Sft j p | «najroaa rt»irti n^u^-rojoj.i^l (TimlrtMii i-sraejE9iorao)i)CQ)T a_taO*m1<&*> _. .^; ^ Ji n®<mort a^njcmo *.., j, # rewcijn3 6irar 9 1aaJos,s (©rn§nm1c*amn*) ^p t 
aj.,mo «jiatOL^aJjAAl I ._.;.. «wiktJ roMnjoo^^. haiou^ ^. ^«3 ^^^ II. 

CTiO ■ot. ,Tn ^"»»»1« nYtanta _,- SJ -- „ aTOi r.NiB.raroj mmn {ou) ^^jnn^. EnB . B6 ,^ sm ., _„,„,, 

.,-,- i .. n v.,™>_,1_,.,e<a'J. «. m.s i <-r»_ in __n3 m i* fflJJm -'u ) 1 ann0 „1 Blw ,«. „«,„ nJ 1s,o„_, c «,;,_ n _ 1 o__ wilj 
«»„■■ n.ni.1 ( mi) mw^- «o.m.mj «1.1«^ «w*!***^ ojwtoj: 'mloMan? «■«.,*»„, J! „,, n -, n ., A . m^^m; w*~^ ^ 0< ™ a. i o«»,__i artal(UwaniDilI - iWUB>n _ J J orS o^J^ 

-*--..«. on,.^.»™^, 4 . ra6)aaoinJn ^^ ia,vlonE1 ' " JM ' ra)1 * Blwlm»™^.. *__.,. io _ mta 

18. «r_ 4 ___VM D « WgnjA tMWiW «^j „,„ w _ 

^■a«adi1f_-S (uAiitalato _„«».«,. f mmm ^. ^WcPW^^ 

M», «*s 4 (Mro4 Mei) __„_.__. ^^. J* V## ->*#f% n it * hr tv 3039 4?~<Y\>ii a>2ox>inua 1 '; «w: 2B (araOJiS<06ij trnraYlaA n^gjo (culu)) ric^e^gj^aii/n-ocoA ,,*,,. \§ vfc.j_».ffij 

(T>1^i** (aJ^osira) raiwagi^s ajaa^rawtulsbro* rolcmjgg ^ ^, t J& ,\s , 

njaiUaiDOAJcnoj^a l (goojra) cr>ra<e>!TTron<33 mTra^ojoct\flccyocQn " sJl$5 {$, %J, * 

(on^cmojeima^oei&J (cajo^orao)?! (Breajra^ oJ£asonca> JSlij iSM-i^ 1 ll^* 

*OJ_£* «&is1<yocft a^os^^s^ca^ ^ojcg)^; am>or_ooa. * ' ^^ ,, , 

iwxmnj^6is ^seiJj^Kg cnjjO^la&^coo^cD)^ ^ojcj^cmij -^ J\ ^ ^, _5. itt^cliiJtart^ *^JJJ 

^awwsPlSSaiA-». ^^«naUooraosj ^ W ^aj^^^raioan^^ d. * ™™^^ 

^^K^=^^ — --^ — «- 

ojocn»^: 'aajisiotjmog.^o ^ j o ^ l _^v«&..V' 

_._>j, __i<_"tm'lt<>'''* , J cm J- 

rf_ <_aruralt- «» C^: * ^ __ tf m l<_*o _* Si __-_lrm l> «acuti o->o_> . 

„_ «™n_*__.«>«_ <* iri ™u. («»h. ^i) *» -* ^* ~<: -^ 8 ? 

B _i_. «rt„i_» <r» ^ mn>W* 16 17, rj^romor&t/An.» (TOJlAal&jaiittMb&s, rarocijr&ieajj IJ/rll/A^i* rn^os mi^<aA]"airtn [fln&aJ(B<0ai J aajsrBjcm aavac& u <in1] cnralAij i^C-jtlljJ 17. ^.aij cojoeifOTo«aaJA Uai raroojco a<nAfQDOfturt»« tmjft&itf ^£(loJonjf1ajf} j,^ nromr» 
oj£<** nJiSoolrjTdw» rf j» ocT)flamo(a(^ y c«o , aj0(ato o cnsi5trocna ^tlj tmjiojrcWa 6>A08»«9BAi)au« o+tj!'* 
^ij* *ncu<»fistrojt^ w o)<B>, sai)e u Actnl ^^* stfa»aiflfl& ©rn^a.oailsioio nnnjanAjtoai» ojo^^olai^ (Aajs^ulwjoau*») .m^os ajisj arjJBoru^B* . 
tro&o^ ailnjfl>1«flJ J .TOro M . ajero^&il.AAjjcis jbscu/IoS njra^umjDca S ai<3 ajjCWen.^pjjayoaai Rrur?ifflr^j~ §& '? 
nrunm'0flrt ajalrrtommj., ^oujayioy., m$\r*l i^tuAmatrmn^^ I msnjl (<n>)ojns owajyyl^ n^Jcra o»rui fl ',^f 

rjErag^, giLJiijuaaaej;. ^a^ejl^cnga^oMaj stiroi,. staitul^os^^ 04,0*09.. ajo.ooj, oimmlri »,, n"u<tn.j i/wmtTKO^.. fU(&ionorrunjfljaoi>1fOl«a«j J a)aftjr l . njDauJ/m <*oraj,. urai.os^ io>Aa\M^awo ^m^iJamo m 
m)fl flBo l cuno4flrm., t&oroj,. «ralciaj o«a, 5i tc/wyl^j mjsnjnjlwj.waul.aogo^ OaJoa1d» A «: Waia nanajcT) 
-oAhu. nm j* 04 tu^mm-1 1 ' jds a^™^ oas& ^i^o^- togl^^ao^mio,-. mfil o,^^^ 
^omJr.t.^rm^aP-.o mWI (cTOj ^s #»*}** o^ Mm (l w ^ B , ljeJ0 *«^A«^«~^« 
Mairu.irao.. .^^4 t^^cuon* .wojA^ **1«*/ym^ r^ m ™*n- «<m? okm^L^ 
P>-"WJ* p^wm^H nJrtnnomi^sn.. a^oaa*. «*»•, «^s^oowsUei*,, „ji JS 
ooh»^ mrS* i*mim**pSl m**1*mw n&mmM*mr mmo, ^o^ajr^ I «*JU moTj^ 

■o»«A-«ma» A# «saicoM imaina [aJSD ro. «ajao^n». ^djjjj™. «*»»'««wivro m^** aaray. 

^jcmaraJ, Mdmo mrasaragsrao, oj a n 1 *»i im u. 
1*11*11*«., <*M^BWW-^« Jlwftl- oj^^^ ^l^l&iiij i 18. ijjii j»; nfflfn1, (ngn-noiBi) aranurS omoaoimaoom ^ iT 

"" P* l > mranjmos gajoao». 

BaaJgjnaOT, (a j 40m . „0^, „.„5,,^ r..<_ ■**-»>-« 3041 47-m>j; ajnoamo : «oi 28 (ir_om_tr_jfue_j_,mo_. mmjl (m>) r>jiTf&_a-mi_> G9 rw_mftm*nnc>mi O-joAooJauom. t_o_.i«jrafljVi»o.a ^i 
[fuo>om iswsoiogwosro 1 ' . «t.f_>_ ( _i*,D(mo-m u «Bojls^cm^ ajimi^njlnej» msj_t_>lti>-4. _t,-_,'lci->*iocnfi (gOTslom taiwBal 
flgd<Bf"rOT^» : 'coiomj. orHOTtimJsaioj^. __i> (oimiinjlTJOjiAOjoruociiij <_rreirinTnr_io<_u1 §05014 n_jflfTn mToasoail-ooP^a 
rt,nafliYn(5> y . ( _#* _ ^)\j uji, jL .^ ^jL,5 ; 4 LHj .1 ,__- ) ©«»_, fl_.ro»ej, aaJCKHor_- rUBl -«<._«--<* -Ultt-o© 
orciljMac (BostajogCTtagaroii m«i_n (<ro) injcro-f_jonj1_y1____e<rn_ AaGmoruicmrmom^.nJBJOio mo. .o-.na_«i f-_mi*CLn__jn 
ojiii 6 nr> . _i_>otjotiOTvj'i(3. f_jo_irm-ot-., too(6a_i1fOMiijsj^5TOK'QCfl>i.. t_rom_(-_1--4-£-__^P_>«i | i* nJ'OiTi>i_--Bi»il i-J'-!'- 00 i 
0o.wn-^-^3«n^i,_J_) 0£J0<a,o7ftnT mr^ mono.njgcDJiOTmo&jdja a-JO___ ngjrwTiOoocojroiTpnJo m^ojm&eoiii»''. n_j,_>>aTCU(r-aj#, 
ru^l m1flV)ft»rfi_» reranni mj.enj1.esja.. ng0jUa_Q_m u , nfflin m1_i'.r___iosm' J o®(rn *afj_« fm.ejonO) J ajlmj J (not(Oioa> 
(_nnli»i ->'__' i___i> ajoaDf.jh> _ luarolom^jool rofolo_n_o«_jo (-<_,- (TOonoD^nTJioiej. 1C. (iTra6oi3*l5)njaDO_no AO^-OBca.jteT^dhOTotoo.^wogjOn-ij 
(_to^}0»>)!0) 6i(t>^ i-iajto-juj^mijO gD6>^_<rn)f'cosr_ii^__')coi' mt_o1ai»<tb. 

cvr1->rilo ruanJ<owi1cn_-, cnj.^oj1u_J0fn>1^,CQ<fis>j« crUfoi l _ai1 

u.jo<TuTuni_hc«_Mi- aaJKt-ilcaJio cnT ruonja<t)0--jcr>- ann^-hccu^o 

_]-j_}ji-3). oiogjorinjj, cr>1soT3^6>s _uajmcr__o_-Jai-, mleoB^sis 
ruotTU<Tu_-ia_;_J.ij <_fooTcj#crof_>o_ro . $&&&#&* t J^iV_ i 19. Jcli <8%d3><-_i0<0Tj (r^CmOlTJ-) CTVl 01WO/i , tfli£-fc *1 CT)n<^ u -_J3-iJ-0C_3J o . -Mfl>i* -W- ««-£ <ST_)C-»U-,V 

ocncalgj -11 VI csn&ionnt, <-To_yo->fOi >--.ij nJOn.ia_joc_i<T>o a<_isi,->.<_--i 1 o e>__jc_y _j. _JJ-J -nl.KT-0 rooa-a 
(oimOmi _,:._Sj cro^ i o J 1u,jDcron«0>o 3rf j Q o(_j_r»'ln>_i- a.>l_ a™^cjwo«ona>*^o-*« <-c___T_n<--J> 
L, J-Jj nn-_yV^>i (Braolaaicroj, ^i- crfisn-j&_tns AJ&Knm-j_ej. , cn j«xa§6>s *.o<0«.- , ojln_io<_o £>>_■ 
con6oi3__a_sis ruot-n-psai^o, imomcr_1_>Qcrr)<T5>_o M-baAcrudiw* aJlnjiw B»oei , l*8l«* ^™«plw™M*F _ttOja.r_ai-i1sj., i»i«lcfo<wa>* mssaal 
MunlaMiiMn»!^ niinHA*» «rt-w»*-* ru^ajloj». t^onoi p^^-W^ta^c^ 

« n-nl-& «n__Ji mlcmAOAoaw" «rowrtac*. nil_-.njo*,« _»-_WimoaJ_o, t<-J-^f_jl^i^™l a * <wtlA9g1 
^no^l^ojj mi J ^ta-^ac-^.. *,_„.- aann^lm.., m.-»__jl-*jocmlA g aa_ ^ 

n_i_i__n»n.-J-c--»_<saj« ^.^^ mmj1 wuja»^ «jor_j_-Q->_ie_3- f*o__oon_ «njoo^nnl-wrrttswtm 

ncm mmt&t&^ ^* -,__ Ti^<_.om1«im--li_™^ ^rm1f_n _>«. mmjl (mjjoo- cio.<r>jm«ctf>__n5oainofi* 
m__: ^^ 1 ^ ^;'^^;^^^. (TO _yonr.AOJ>ato «&**** ^-njm^a mnwlM 
Stulas njonj-iraco r^fm_ ajb tflJW0A ,-!.cftfl>'a».«8 nJAOJl ngjtcm g.TOrmOJj, -jal^uiciJ^iiwotkle)^ 

ft1«i i An©fflifl_i3--nfltl-»aw3«» ' » ' Ool>ieula{no s 4 «.^AW* e^nJo-.l^^ru^oOTia.aa. cn_ o^_Q^(5J^-» , * 
«t.aj<_ ^gyonniojlania ^^^^^^^^—mKm™* ««^W ■**■ <-*'-'«,«» A 4 3«ml-i5 
o&oj-Jo OJS-na mtp^o»* 3 ^ ^^ TO#aum u -_l__jlSfflin-io_i, nJOaJWr3£}0__)1 rjwnl-wcijyas-jco.. n_ttn_ m1e_t^»_, 
a fflSi)^nd s i* <a( '' fi,KJ01 '' 1&Ji " n _(T-m* , I«»ora-» * rmoj-w^i n-JOi-Jaao-Jmmwlmj, E0r__la.. m)0nj-h-j1 t *am>_Q froojw4o 
amo-Mlo-OGJ* t-raft_0""A'- J ' sm nj«a_»-riM>il6_. ^iSOSHm» inJruo-UAoi(_oiQa-__i_i r-rjjRjo «aoraii^l&Ji. »n> 

tjjimjnoi r_jO* tf -> (W-tojtj'!-* 5 - 00 ^' 1 "* *" njcro f-iif-> cosojT {coj> <-5 sjb ona1<roi_,8lioJmicmiTn-Km oni^l 

_uo_Hjonjiccn(-)-OT) w • 

l gi.raJg1«~e- r S£ cm -' *■*"< -wn_n»,_afl>l cm_.BC- fBT-^0nf>_aj1__apj-ta nJ»-_uocwn 

nJ.aaA0.-l_, ^nJacOO^ rUOr-JO^OoJCO. ****» _ miortJim B »i*i^m»E35 loJoa^iiacYi mo. floafl.o«4(omn)^ miao {^0i&ftn u tQliMajoc6 «&So>nj£mtaotnn. »*_««« njOaj-cwuc» jo^ocm ^^-V ! ^ j^>**^; 

(Vrvara«: «rapjaonjonjl n(jjPi?o oj1»tiJj. t f^nrfin carm^eraioitti»^ * n$)S)o3fl Aaca^oralraS otnoriS t<a»au omoolrnijmi, 
R^siimitoocA mlrndwnl^onjynn^oaigyot rol nigmliawij ^o-ioo^rtmn^twcroemam I (Bu^OAO^anj I oohjoJ aioro^oasi 
aoita "raKBt^a , <3>a>0to»oaaVl sYaia^rmraij^ , «tjiooj renmja^uja fiiaJ'fl'"fD)'Oij J t. , <ar0soj1.njjjc3ijj | g1o?^ca» w fmfo>ij. n#ro*Usarnl 
Bajon^twtn ^ anarowncai; .aniioijlsimwij^ «a)fijo n.ijinrtj/ijjjj* n0iiimn n,ji«»ejJ J srB 1 '. onngjooo^anjl 6Cp0CT5ajmj u oajig™, 
nJlm/is^ «lajn^rrorcij^. , *a»jn4 mjJ&aojsiodalinnJ^yrai^, njronujniajj^lra^o, n^KKm^aaCo mlm^onojjoojtmgjstagp, 
o|],m1rfK» u rol einjoo^TiiTi^Ajia^MTtaail m1aD36m w — n&gjo Aoai^nj^» — ttjjOCTno§Oioaonajo!), mloaiocm" — ogjgjot— ojiarmj 
gnjKiancumJj». ml oirjgya AOro^ormlmij» iMlciJjj^njmjjmocijjCTnj^. (snjjj; aiJj ) 

mjt3°*ami303Si3 lojorocoiam cora^onojojlarai A,^^a\ cmjlajoroj&oaj/lm^ieamagjo, n&myim-iEwws, mmjlaai- 

rararaijj* nnejnjj^sis nromayjjSis mntoaK^anjsral — Giajajj^rm ioJ3rorm y (J3m raragjOAnjjnilaiirai «&i,siiD)tft mJjl^ncoAiOocpilral 

^a^maimiij oJociiicT»<^1ejj. mjraiAjOJlwjornjl.aco,^^ rm&raijj ojror^mouiomo mc^AJjrrocOijj. , airogjoonjjrsjlmS mlcims 

***JjoHi* «^sjymrBl oJiBa^ojl^ojDo^oiTjin^o^ a.^ rro.BOJtimnlaD, roeul (m>) tniies 

njliui mjjlAraltoanjooi AjgOdwiarmlriBrm AruSfulLaj3nu1<a>c*0.Mo1^j J ojoajjom coaau^ mjjj: mlmjog* 04aft angjDodl 

ikJDWW|W 'rrjmrtJiO cnRraogosjjitricnm) nro(Amo injojAimatlsj; anocumjmrormlcsi, iTOKUro mlsimo ciBSj^secoi 0*0^*0»^ 

oajan'1^ raroRjoonjjOjlonjosj rtjoojoaio-um» araisj^a» jy, , cmru(icda<jnj6T»1 nmjj&ji^ njoajomo&jm. wdwJjAoj)^ 

maWtritotfm$pW*f\*kt ojragjoonjjCulsim oJoj-ajOotbio u. miJl^c&l^jjTnrumooirjj. «fl,3)5mom1uJloi003J, rtrmuia A&sm 
coioiicMto.lrojjOnjj.» ( M ■ & i_jl _ l^, #j j| ^ M ^ ^ j 

<jj1«00jo-3 

20. aJlooiaul^aidi iUtmj/m^ l aco *auj;o(onn4» .- , ,.,, y ., - » ^, ^ . ( W 

[rijraauj ) OOT a ]caj7)mrtnfOl^1 l 0onnjso[gm 1 ' arjjrmocn? , U^MjJ *9> M U^ Ui^^ 1 ? 

(aj A-«niD,ffln) CDlmjojo anajcolo^anjg W j •caij j oc mi^ ; ' \^ %0^M' 

ioJau u cm^ul a j«ffi }t |S i ,Aa ? j, B_uca«rmo(iA ( n J j d fl ajJOTQ g 1ara ^pj O^M»^ 5 '? 

nriMoM^cDl Alm, o^oaj^^, ajls l^ajoa acnoa«i V^ /y^ ^ 

loJ*,Ofo* rolorina «tob^o&j^ (sraojco amoaacmimooangt". ^U$,C»J"»£ 

na^roo^.rtMoJcaa» «w-TB@j;ocQio« j^j I ^t" 1 * ' " **- **** Q 


n I^ -> V>- IV 30^ 3 4--m)_i »^oaa" «oi 3B 2U i-»mjm>m«T.t__ i * % fi<xi1fln*ocoi(m ft i)cijodj«i., (rara , tt+it44*Al - 

flnoim v atucmro^). ^ml, «.o^^gn^n^) cmim^aiiomn ^i^Uj?}*^^^ 1 

^IsroT-.oaeJo, flwaftjao» t rtw^ofl^ail«mo5 (_-.mm(tUO_r-ra)) ^jS^^I^ 

mjani» ajoej^aj1m^<m»>1<ol rtromojdte flfinrncnmOd),aoa»1oaaw. .<_ _,__- m<Jk\4-^^M 

JlJ oaiau., oj-aonioragjoal ___|j m T (mna^_H_)_i.a6m_ t - ^jtej^l mwtii3^6>SrtnjQaijHjT3g1ejjasajfl<t> 
j_,> -M£J am__004., Orn atwtn, £>_.____ t_T_)aj(_ amo,0Qa^ajioa)/l __J ml6va_o tm&ma&sm Ja ^uM > 
amjoa>.o____»- njnsleirtjgajsiaio amog- 0j U o* mfc<_ut-roia<_. J__ (maajyooa oaisreArygimoem (<_-_, 
s_m.i-. a_-jo_,1___m-3STT> w ) ^ i_r-Oj(o<et- 21. ;__» isromja^ramicooerr)" J_jj ojo<&s* Oi^ jWlanmo 
03J, mjaoajomnjmaioau, m__i, mmioa-.p-j§ f * _. oj_)m1 (ro1m____.n_^om_ t mloojaumoauoitA _^_> «&om » 
*_!__.,_ mmoajo^ajm mjrni^B oJOQai^AanoosmB,i«ii (cn)(_>i_ ojoejl&joarj) *_i <ra^ono_,a_- omoej __- 
t.[.aria_)._mo-_>nro_m. ^l i__t, c_t.cu<-_k- m^6rr>*» __i-To.f_. 

w('Oijft»gotii -i-_jao ra>1_o i§_-__».'_-j , cn3*lmai>1«d j_)Tra _uo--1mi --i-HmOTO-i-w- cf__1«_»fi-m. _u_1-»i__ _-■_.- 
OnJ _-»*.. '_-iAO«-nf__rrri (aipaimjirjtOTOiloA, -Uir_un\>--Tum u u_ai___'1 ojgy t r_jf_n u __£._>!_.£• ejslajosiS ej-boggowairmjj cru.-ii 
t_flti.jan_/.._o. r.i_ttu.nn. inJt&slo-p («■_•. trur-.5_bM.jsal.-. rBraaja-.o-isoeJ- __«nJSttu1<<_Ja-ro1 _*$__. __$mo-_"1<-1.---)0&}0. 
(irwwrt nm oj&j njoo^to^-hg^. ca»ft)0(_o^ojlraSm1m. Odfra-_*1-tar_ia<ij- __nJ90Jlwuom>1_b3 -is ___Ji->ooi«. aracuA mcotm 
G</>-f-_ , _--!._•> __05^iu3o5 i_ij3ĕ-T3 *. «wtoij <TOj_-w<ulAa)£-)0_m u , am_i.-__io1__j v -bcoSajmispmjjiroiolaj tt-JojAc-ual-» 
qj-a. rofOjano_H Q .-% _)>£-, rogj ojo_i_ nJ-Kaijj-ba-t^iaaemoJi- oajaa_-re1_-n.Bm>r_v". _p q 3 d iu_ fl__ia(__.roi<TT. <t_<_k_~w 
amiolgi-i^lGioioioioi _jl6im>, -_Jooraioi_£ nJ-.l.-uija-ra, truon1ao-iu>a_i0' -_jbo<~i-> _r»co>1->. ojo_-_j _m _»:-_4-, _i ci_i 
(nJA-lojln^lrOgnn <TU<rna u u.<_> t^0-<-?--0l-_->0-~n. -ifl»§1a-^->_> -b_- - amcmloiaracn-. ___«o_il6im o_ucaj^oT)r-J->--i, 
(Wtoii i-wa_<o„i_d co>_>cm _o -m--)_-1m1_)a^aTi_i <iia<m n®<ro a_-t__. 

j, j y; (<_rof-jio_Mi o<ufnrco> f->6im>) ogicro cuo_-i . <o-i-t a ai^aT> t«u.*--ic]ra1-i- -J a Q_u u om1-K«p_jSoo s™ . 
1) _>-i_u-w>Toau.*rijm u --l-»«inT» ajlnarwwaco (_fflnj<o>io1-K> -mjoc- _naQjco1-_m1crn _n-moi<o« tnj_n1*ojvTl* g«nio_k 
tmro* (0»n_- o -»5 nu u w.c_.1acii aa.c_na__)^ nyj3«a(u1-bOJ D «o<__mcm u - 2) amaJi-ias crojwoj. raiom q«»1 s j 
ani-iAiwi «_J_n_._>j-n_ u , <-m__ojo mo-^o»mair-*o e_V-> <vjm> u . _m <-Gm nJi06__omo>m D <TU<-l3_i. <_>> C-M*i* 
ao.o-o.o-is .-ronjiwoml-wionrrni,, -voio 3 pl-O-i OJ-Jm-j_a>oaiA ^smtnA^ mjm^_ 1 1^-^<m <_ B( s-1 ( -1->a.. 3) omaJ 
«l-rtgc^o^liola-w^mi^mio-u-^^ <in._anjo aJ(0lt__i-__> «njnjap-io oroej naar.", 

tt^imjiolsi- ffi_ nJO__j. .-r-oJicogAOJi-, CBScocmiga cir D ___i m <-0_-1 "<-J_mo«-im-_o, eagai^^^^i*. onnMo 
ruir-orj i_ A r_j_ Uj^ J^J S* r> J-* W*" «o,oj<,-v aij aojSTKDj cramimjc-srooJi. gculRnaoc-J cuo-Hiimo^icmi.) 
ao<rn i coom J 1c-1 < «>i-. ^r-j-JOJlo-jamjl-M).! sJTm.iKurdii^o^mi 00-^0004 0^001^004:-. 

22. ojjj-m-A «n-BBo. _»bm^ «a-sla-om-. »i-_l ^^ ^jSa__X_3$ -VK 

«rtumag «iolajj-i-ewi^* «^•«««iad.oll 0_^\^\_^S 00 . , ■ ^aoJooa (•omamom-) mlema&oa-iJcMa^o ^ai (o1_-BOa _>»__-_i>om - (nrocon_Mm.) 
«n^^Ja m^^^pdo-^ajoa. ^» J H »<IM a)o § n<__ ^ .jcrt^a 

~~_^Z^^i,__^^ ai-_-B_.4«a r___«_ ) -j-_aom i , __m 

crasnn, a-1-0_-H6>3 aw AV -1 T0io>-^ r ml6_ar« 6._u-V"acm_H>iJ>- moglco. _j__[Ui(o_ *i--p___Ji- _J»_w, 

-v- fliS >_ w _**o.jw A - ^*25**: *__, aMo -.joa.icrro: 
t.-mo<w_uo-vn»1_»^. r-COTJp^-»^*-*' "^^ 6 \t % ** hr iv 3044 »3. •»*»jt*,<Wjy0ftn^t«ru1gjn3g£<"<™(©' iroransKn 
*>t» gacnto?! 47*ft^^| a ;<*) 
te$ O efl& <w^ »:i--i 23. ^jji d£j\ raroaj* miottanoaB i&j j s,{06U(oi ^-J iTOOJWoWitilaJlnjnacilCTW 21 a&SgJo^^ 
imswamcp imoajA^jj 6rutu1mra>^ai&.§j j ^sofn) u a))Tymao^«i1 ^.eij remn)°mmD<^i^ai)j v6T^aiJ%»|: 1%, 
ramojm^ms Ag^^dbAg, (feoy°iij**(h|j 24. jj^_ ?ii ngcrrjoejajiotoaj gnnoaeioeul^ji&jlil^i^^w 

aojrtA UU?l imoaJCttjAS aJ^§^tf»os ■> '' 35* jtaiiP nfluauaU^v muicinnamj^g^ ^rJit^J^ ^ 
fjl/> nn^gss^SSiJi^ ^^Wspte) ^^ar^^ -M&l 

ci?*;,.-. 1 ;.,:- ,;■ ■*! i.^.l' 1 ".'i^J^^i^: 

<nJU>1(t>rrtflioreoi0c1 n^jjanjj* flrom u UJC*JiOfcOA**l njrjtmjj- rcinlrrniwtiT^ , n/Jiaamaos^i n^JJjiBnJai-i^J 
OnJOJ|'lajroj J » t an> Anj$oj1u»J0tTulA££afl aOjacanuogla.eiJH mniiti tnJacUwlaa-uonJ Qiaffl^i^jD^ : -^" ; 
^jjjanJOOUlima^tTTijjnojrmj JhoeTr>*i.e«>a J A<a>QKm w . 'imsnjrojos oi>^flaBwael«ftnJ^^fitasrBifc , ..i^)(i 
mj^iao-nsjia" 'aJjy nnjawarianaijj» nJ^diJjORBD^nn^ oajoal&jtaj jmnjmgBjs otta^.tm* 
iaj^lajl^anj^OAj/m^, 

35. a^lonutiJtDooaijjO, AnwaoarMjj aurflno^fo fl cuji&^aj 
aom/l^^CToiwat/anM. nJTarmosij roinmT^jjjanJoa^^ggnJA, 
maftjit(d©^ ruluooaJ^^oriuajioijBS fij^tnj u nn1i&ng)^&ja.t&j;fTj(mo 
(^1si<s^osjroTOi1fOl»soij*&»ii'OBm u . raraaj(ft^oaJaJ (cuAoaasorto 
ctraag) <araaj;^§joAosj*©4Aojija B^oji^cojn^io^jirjoj,, 

56. tOTm°i rem^oaojj rHraaj.Tnran^lj^nniein ©eu^on^. 
g^ggnjoroosi raioruro taowm^^nlimmkwt ^pSbi >fto't9$ 
roim itTjo srmaraoa ayisras>g ^^^^.^^'^^S^^^B^^t^Sl^ 
nn^ajpaiST^j raraajA (onccro^aiOisaarjso {o»?}t^ife?oj> a.^^mTj) n t c * ijJ * tv S045 47-<toj/ tojanamo": « a : " G ^^^01 oovot«1^«ifrn*\ftj, ojlrj Aon^cwgiKuuiy^ a^cooca mloraoaea ojltHUBWoasm 11 njjj^lwolom ffraajfl n»0J"1w>J0 
<n>1.j»P;Q uMflftP**£*'*i'&tt «nsiTnlmDOJWiajtKai ^oraliOTalrtrtgj^oa jOgtso dM£AiaiJ> imaJiojps nJ(Di^aio«m u . 01140 oj 
(nwsojm^awoa* ^thOiBja^ejosm" k>w»*« tn^aann-KuAennmrooco Ajsjjina* i*oojjo msrasnjyo». BBmomT^" <ropJ 3 ^°i 
ailm" iRB"a»WM>6l. «oojrajjns nyj&ia (OoncnjjjSiugi. raittojni maoleraOiJjO^osraltoi^mJnM 11 *#m>4 rsrcojsira t^&ajo^i 

27. (2Dew3l6)msictuo6k&acai06n> o adid^,) n$rmi , (ol6).0«> t 

(■Oaimi^S aj6)Jffl)l36>jaCDJa , frJrtcftn^OSra6>§ca>£* iTOSlgJ^SiAOsra" 

o3£J^fi tfl,0a rTOOJ6>ra nj^raeja^momn njlsieiajs^a^omjoc» 
ra*ra*Tn6i^s roiTn acmoco] ngjTralemcojlroliw^o (TOOJ(iB6>s 
mjjjlrail? ! ltXAvffi0i% 

<*& -Ki qi^iitf0&&i 28. r^j^OiiflitulG>rn o(, dhou)s><-u siraimicm «fton>^6)rtmi> 
raios (&(64sii6tis6>g (grotuaS nJ3^w^{p^ffio^n<^<oT<MCTn^ b0mm t 27. ^JIi n^crtioitta oaOTleimca/lrala^ ^/Iri mubh» iujdj^<w&fl nJlsn^ocaioo.» £4J * 
iU/- raroairo ■Mtf flH ^hftaH«A f *'j*-j «ranjioieis aj/usrasig, mj/jj^i ^j ■*"* ^o 

pi 3 oniOJl6>m «t^iDStojs^iin) (o*0ftJ^9^j<m> Ml« Wj «w* «o»J^»«»^ ( 
«rtoMnj) *^j *«aj6>croo taJlnnl , Rruoro^o V> mmrtin^mnis* nP*x*ip&M**l ^ S>oJ 
(U15 cu(CBe>stnJOj(oimm (Aratim) soBoig «M.M aio«7*i»i «>*««■»*• wAW***»*¥»* I n* lsoeoo-4 u - 


29. fffra^^3 «»J 


U*S yf's±\ iHtaaitaisis cuej aroocjjOJio, ew . M ; z * ».,>. ,v 3046 **-** •t«««««V «■ j, 

ujrfjj».Tr»««»AO^ (TllnMWUnn (twWj) romc^fijoafl«&coj» *1^V*^ r^Srj3j 

*iAj^j3xoaa1(D^mij. njao«\1ffimo &sn/oej1oo(1[^(<TUjroaJi(D>io * \«*il **1*4 »4*4. •fl»r 

mj**iJA3«r«i)m1i.sj3a;i^» a>1ms>*ioj6>ra mma^leJOd^oojcmgo y^ C?*j U/^r^^i. 
uim". jtogjoao^ mTeragsis tnjaJtjrortnlAei^ejo* mraolcoimo. Oj^l»jp| j Vi^^j 30, *Lti J.j moe go^wilsdlm^rmejlraS ^j» i<jV raToojsira m1cni«i Q ma« i&OCTnl^j^ anra^ayjonT 
ro rro p^ijJ» mro^rasim (ftfljmn§^ miiiajeiro mT mmrj^&JQ^ (tocQj}rai/no ^L--. raraojroijSis ratoscatog» 
(lnJonji^Rn)Gid>.o5mi i^j^j mli^jjciumo^o^o m'lm«3K>ai6iro mmrajlejOcesiOo, ojro Ijutj^mn-jso- ^ 
av«avora ^siuaejTnulro^, a^JjramoooraTtrilroa J>1 ojo^l&inoo (nJotcj Q anraYl6)aso} 1>» «Ij roraejaaai raw 
olm^mo pUtl ml63Eg^6is taJaJ,JfTjYDi1o9>oTg Hioo"gj"t- oojnMffl«ml«7DTii , a)j J mo*olnj^'<Q;ftOca< cu^^aiili^co ngAimaod+oauosiswcroj t&oslD^osj^oajooi anaBja 
nn^rulmij «o.¥1o3»ogtooV1§£j, raionjmraii o.iio^iMO/OiinJojlroldaAcoiosm 11 , «DHja.TnmJiDcoitjroii un&njioieis o/u-tnjo^tJTAnloaTlnl 
mlrmj», mJjraKTQa1nflfii1(m^««3(om> romjT («o)aoj objojci-o railrolojnlw^ojc^d a>*lcajj J rroimj J <a3f<Tr}*' njjrm^ mJaajt.. [35 
roytJMonnj imnjnjyol^mlrojytujniio mmJl (mi) OMaasim, ajej nj^&^rtnlAsijitasjjOlgj^o twmp^i^p^la^aioT^Dayi 

3). m1^T3 g1 (Ooml mn j^pg mJmratroofij1iDj6Tgi<s: e, twuata 

trolajmmoairaco^. (tnjrar^d^TOlrol^cTOol^di.po^», mleraraers J«^C^j^ji$J-fl 

ajmmtmaTom60i3'JT2 (mj^ujltnjcorailt&e^oJnjmlaai^ol^cOimj^B V4*JhI* ^ x ' *^ 

ttaJcg) m>ro> 0J6jra, «A^aJwaiOtojjjo mleauei^ moo rurol 
?^ ^-~--> i^em. eii^icojjjO. OjWjui-) [$*$-> j '«M'«< 31. ^yjjOA^^ ^moo mrooncTjJ D rm.^aj fl ffl 

>.j*m aiMincwailMs. 'ra.oaooj/ ^cg^cma.s.ro ^ ml^glraimntmsg ^jM, ^m^m^m. raj ^™l*«™ 4 . mMBia ^. m ^ „*.„""** ««"M—e-i., «.«wj., ( UM .ita«N^. ( ti : E * »>>- tv 3047 «-«»4! 040011*0*; ■« 20 

32. mWAJoojmo^,, rwajluum^Aoy., rrorjyonni », ,/.,v /,.itr'S ■■% -2» „ 

omos «^minJlm^ooj^*^* mojcnt u ron s .j_ 1 fi£OJfD, csraajro (inngyo m^ /^ *£< *4<i ■j j j* 

nnjjOJlmi 053. g«uiarij» ojft «n» o a^1gym ft crn. naoajraios ^ ** *$?$?. t ,,* 

^TjoJrtrfwfn6TOK>g (TOajcftoj*1fi>cia;ao^t/9icr>^mo<M<a>cqjo ssojcojo. O^h^Uj-I -»•}**•?'• J 

33. ann, njl^JCTulajnjoml mlroaoa raTo£j,oan ojl£Kn ^ . ^ , ^, ,. I/v ^ 

immi<Wrt>1«Miianen; «ottu^an^cotwj. (oram aml^ OJ"icta; ^j^Uj^l^wi^^'^ 

n>1«raajfts iftJaJtooim«n3Ra aj^jouimo^n^agcojjAcsuio 0^\^i^^^j5jr$' fflro<iann u 
34, mloHU^mocty., cmoojlui>Jcnj'l<&flf&.CQ>a (HiDgJ,0an o aj1 
s>mo morocj^roWlro&mlcrs («cn6oT36>g) roisajitSicj). , oJlmY1s u ra> 
praoi (»ffnj1tmjocTu1<OigocatmTBJ33Jl(oS(ra>sicm) coroemsinjsAoj). 
Biij^njro, mrogjonnjj oraai^j 6>nJ0Q@is sia^osjjtao jjCmoroiaugj . 

33, \ J jtf'&$& mlw^oajmocoj^.t^culOBjmjlajajA l*w tosmi^^sja, (wlmlaiiajlsjyai) 
ay, il J^ jp (aro^onniOjnsioSo oj*nct»laj&m'tm& IjUj «aJcBTIaJlmn^A ^M^^ a1fm1 
^i*^iV ftAJ<n»*<w Jj-Ji omj^ajlamos^, ocrojejyioaon j*,> acmnao ^i ^.;U rfiaiti4*£ m ^ 
^•cnoowrtnnwc*» ^ti cremmorocn°cn. lj>. J nrtdijA goJtsojo WPpmjfmim*W # csrogjoanj 
ailmi t> cjDORnnocro., a&. . i^-j tsBOjm (oj^ccj) ^ttjwj^jtitittr^a^ BhLiogj. ft VI nncu 
KBOS I aJai4ftWlMft 33. l^l #0$ V ***, aj1WJ(nJlajnJftft iil^i c^gyoan^ajlem mm A cnjron 
«oeajlcra J -/ ^ *rtH«tftaiw>> mmff^nm^n* tj%1tj oa^m^m^^^^^ 
A ft uwn' > >Ut cnl^^s inJOjroron.mTO 34. ^.^1 ^M^ «^ljymyj 
^ojro L, Jj mS ™*c» D . ««irtl * ^- * ^ejo^ajloriao Boracj^c^roSmicrro yfc f aJl 

nmejOnOi ^a joo^^^osj,^^^^ fj ^g^g . 

- „ tB ^ m ^ u <i}1ttltf*# cm^-Mtttiasrat» a rua( Q .QWt«4mj Q .Q^n<mu.ia<«m«»i.. «o*w 

•^m»RJ4**A*\ n ^L; m lfl««l^iaJ-.^ «wirfl«ip ow«|-i l* ^«^^M^i^»! 

Mfi*rtmi/irn*p**W** a «^inj«joovoiiiffa5JAA^vaa <uw*AJO»i»tiu. «oiooa* nmtura mul *ol ^a&opssj, 

36, \# W ro^^OToroo iniw ^ . ^ p j; cnjmoujocmnoiloaj^ (m>m u ajn«inaaw»j) 

Ijciij mlsoBCo njlal^o' 6 ' (^ 3jWi tS<Tn<tna5mom, ifl»jS fliiflJB goiimcrTJOJm «ij mro^oaojj 

|4j mlAmgooyirola^, "^^l^,^ Jj. Jj ^ajoi mlareto^ cnoM^njjjsjcmowjcttRij mj, 
g mn^, ias -o*— -J2J g t^oWl*-» -*— -* n :. j ij>- iv 3048 47-mij: ffl i«Mtt»»MBi.j fl • «nt-ii ^irtl-«^»«"'. mn«i^Mlj' 4 fl4 fl«u ft j*mmj"u>ni»lc*. «mutt» *>1iw»i«iim*m. t Wlctn^.^ 
^ ^T!L™ n— ^i*^^*», i^ttWJW- «««nWH»^. '^PJ^i ">1««fl«* ^^ 

j, om*lLm.? ^irto **oi1 m*^<*Wm* rimrt** (oJUB ^ «S| VJ . J* Vi) «*W roiraat^ 
^Tiicr^ i.i--- , **QjaJJ* omml£«m.? majnnto **mmmm*WW ujj»"-— (djJUS ^ 4| v ^ Jl Vi) crAwao. 
a> u .i • u m^iajlwjw^ASocaiolaaiiBuoo. ml"BO*mn?mo»1nT«i* emwnmaotDacnilplaoj*. ai ty V| ^ } 

/ u -..i, ^r n.jormanAosLosm 4 ' ©^0^001^ croitulpjl^crora". ojjownora nJco1(mtro u mlw1ej>jO W(cBi^fl^dBn 

irvm u.iau.croiwaiKo msjraO-w^so A$|-mgy e^ mnJm<m>i1sitflo gogt/g^. *M® «jm>-fij1.Ag«» ej/aQ|aiJ>JOTBUtf|JBn: 
uilr/a.lm.iuiJo^imiOTonJTm*, «oojro^s oja-liiounna» «on>1«sacro«n D a >o^cBroi y o$m>i>>tccn <mo<oonJraj,.. 30. cnlcajaaicDO^ sin$no1a>Hloj1ctj>* , raglctjio.ajlarrjo 
aoj^. itncirmm-o^tTn. ctjIpobod c>JlooJcro1dK>J j( &>cOTjjO. nu^ 
djjj1<oct^i0iO2J^ o cnruogj^crnrcnocpjoroo tffraojno mleoracodKi^ cnHema 
guos (.aJ(D-)1f>joeJCTraca mitfld>>^cTn(roofim u . mlemsagos^coTsoB 
@ifiis (cujj^iojao) cnjjcmtn^rij^co cnrcojo^ 0j^03n*eacrT>a>igj\ 

37. mlpraagosj^ cbiwotj [cwjitnuiljtcwico] acuoalcsai&ayo, 
cirrocrtTaiiicT) mlcniadisos^ ai^emsmmoojua^ei^s^&m^ siajcgj^cro 
nJd>jjo, nfl«QBa ajiimj u cjjto> ifbOcmn<fK>j J <rnano.fm2 l ; colsasgms 
OJl 00 J/JJC0i3ii>^ raractn^ aJ^ncaim^ci&oeriS^cajoacjjio OaJCgn a . 

3a\ c*nl ^gaco.mlssBCo (gjrsio), rmgyoaoirulsicT&o 
ujoc&tj^rnajlroS j^1^aj«>1^}cuocj$3aj6rBl iiwamjl^e^sKnM I 
nrjjanoaa, ni1tijT32lctjo (ojI&jco) EJ^eoj^uicjj) t&osrnlasicrnoj 
cojjCTa". KttijrD ly^crru^cjjcDi i&osmltBsijjtnoaojD tsroojtja ctiIosucdj 
ajoai'^ CTCtTnoij j rJj)e)crncsjj06Tn u Gjjjenj^cjJim cej06rn1i^icmftj>3o. 
fin&^0no i ruo.a>6>s if (nJcDOtwcrml&oinTa)) cjjm^mo-ojicrw; cnl 
sot3c*\o /ciJtooltcocojjooocTiociSJ) Qro1LatTi5aW(jijja)o<&,icnii; '@$4j0iwm» 


KtiStM.* 
H» 
omMhm uTo>5»jjiTi>i1(;;j, asJOGldnciD^ajig-y, ^ 1 ^ k — ^ ' E ^ P . . , »T««8J«s uKTOdBo., mw«im.4«.B. 37. u^t**: j/ »Jj- l* 3040 47-m>4: B^rtomo'! «* 20 ftJlT jini>'tn^sn> 1 '' ntfTi*T5*\ «majii mlsrapgartjORejaiiiggai 


T , - ji, minnc» mialCTnSij oojo^i/mojiaaj* Jiij raioaicio aJ<cs<o* ©Aosn&^ajroj/ Uy oroi wm 
' (nlcsa^snm tyX II V ojlsrcm (^rm1§jj)"c«oj«o<nnftn«wcQn^ ptf ml^aaanjatyiES^* 

'm1«TO£ i RS oojjtoij-i»©» Ajr&tyonOi mloocjgds^ anJoal^J/milAr ( f>"j** ^-i'J } "©""i 
«wdl*i*V - ^*""» lnJiu"fflwwJin*os«»is1 A sm«»1fteiS4d«l«nii»»— amilejiJjW lAiMDl******»*'* 
**jwi* |Q* vi im" . 1 ) mlrai^s ov WJM» «A^njcrij. OTttJOnoijuiSi.Tto «oAwi u inani1rt *ilRjni»l-Kicmft«n» 
J , „n i *.* *it ^pirmliy . nrt— *-**i ojBil» aj1niia*som>i. cu^ai ^ojIp* ^leioj^^WTi^can njn^ 

m ,irVll ^ tW*W!il * A ni>6JflW OUJtiUl, nJld.1 IKJlAflun> v U> ASaAgi*. ^"»4^2, <lJ*gJOnOiOJl0«3O «0«« <" 

, ^° ff n«uj 3 io5 **1 rum-.rwRilnJi Ai1oJnj*1«iTT«M.tn 4 . CHUimo© «*ojna nriitt^^ «^&Bb> 2 ) ™jy onn l 
a,Wn ^01^40.6(01^. *»<u* ■ W»| -ruj^i «^aiwjiisjsiainej. imwaJjp* c^jnm- mnJ^^aoj^ot^ 

~ OT vo,i,,^nji E ioj*i^,n 111 ,r,. J , 1J , a ^ S j^^^ n> m&W rimwn m*m& *amW*i^*mPl 

^m^ioiNiiJ. «»!«•" m njc^. »u»fl n "uzam.1iri p*attj m 1»aai*s ™«eJ. f™0JMj cnlawc*^ «w»*'*» 
■r^, «**& nfl«.™ «J*«A BTimnjnaaiDlmi ^■suiua^nMrtoW-*™* ^ojoS ^^aj^^s^ , 37 o^ v°J 
Iw^o ^oWo»* * m «« ^miaano^^o^l^osm^i ««Gjpn» »^^*^ffif00Wi — -™» ' 

lyj gjl (j^ (nJiwucw * * -u-ijnrtl pJHimiA- laJW^BaJlaJl- m^iinjoJlnm^i. ncroj, 

cilnmai^. rBi30>iaufl0t*iisrn., tni-KWi- t«JOJ- ^^ ^.^«aroiotojosi. RWlaoem., cro&ionoiculSKtio aoAWtn.orolia 
«ojeji, rfK0fn>1a«3n»1ml^ffifliT> ojlusjoaoaimw v* Aorai a»o™«OCToogo5iAis1flno>fi(m «»OJfiw> eoAaaanjsiiOTni. 

ujhi. ojlEJru*l*i>fim. rtffifmn60o1sim ""^^"^^^,^ ^oijaolgjo®™ ml^conJlm^lola^ia^OAiA^Wiirmwilioac 
iwojrroom. ennsleim^iaa ^«i^^ ^"'^oa.loai ni1eim1oicara>iojo<T>iga WP mhtf.«»-^fl^pJD(* ooJoAicmn 
m^poiwm.siAOsnai giatrtJao^iiaoai*— S 1 ™ (^«Piaont^Aj^Jwi^mi^» cmo*»'!(g>ifi>oJcp 1 '*nnioAoei'rEOcm y 

»Ĕy*nj., cwwlmi ^joolas- fl©ooai»i^ ^J*™ ^ a€1( , 00O ns(0Bni <safjonni ffi fflo1ooi pjlcuralMitmi: 
EO mauioojj. 1 ro.->jm>otn' 1 a -j' l ^o rm ' Tn ' & > M O sl tJU 


\ju\ o0 y V \ - ^* mei ^ n ffl(m6Wnin ansjuswoTI- t^»>cin^^d»i(ro.o>o(ttoiao 1 oJ«1ocqi 

..: culwjrnjlaiojad», mlsraS''* ^^ ^ojo^ tro-amoni<aa*<V« , ^wA aia.-ucim tro^monl^a.aj). nAii^^. 
^ty^i^ wmwnaJJ « A ^ n, i OJlll i' li ^ 04 j D mJlaafio s i ujsmaio)ig9ajn>i<soaVlfoi^i.. m$pmjpA*&n •°*B 
^^iojlwjorrola.ogosi ogjyl^^^o*' ^^ W oy : tJSAi . Jb jw 

OAJoa ,, : c i_ !_. iv 3050 «-m>t i «^ W|?| 

cmlai **oj4 fru*«« iyaj^j*» <n i Oft.j_o&£ m^o^yrtj^ooro^n ^a^AjOJ^* mocuA twtt^p^trtim^&^ (ttm\& 
*iAo*£**irm^, 41Q£jq*o^ ojl^oejm^*, nu*<yse J awm^mo<&^<TT>^- (<tu^- ^ogjai 57. J tU^m^niiRiil O-Uncm ^^ 

AjrtPi* (TOOJii mtKTn mlAryr^ol^j^ojrm^ tu.">acaw8 0)1gja&jo, Artrtmjl^o^ [rtjmJ u mioojT^jmiOttiil |0(aUAi>pi, miri 
amt ftoJ«si«j^j5jnT)^: 'caciooorb^ E5m^sv<xy *uui.f3# tt<aiQji££Ojra£«afroitt1m£ ..rogyottrt^ ou^ §^°^ fi ^9__fl^S&m mjam 
48. cn3^oa3ra)3(D&-(i£jcmD) ao 

ooml <ro_-_, 4 o e». _ nj_Jmsj8_ 23 ._ ojIeo tn. (04*1,0™") 4 
gwn uil _*ta» 4 -W» i «__«. ■__]____ 4 «flf«-_)f- m ^i_ JB w B-tefa moimaan „ aeH(aa _^,. 

__£__*_£ £ i^__x__r_3S *_ -^— ^ -; -zr__ss; 

__™. «j 4 ._ 4m „ «__«;__. iSt-C' _s l ^r A . *?•«*"«_ b " oj '"« .*»*. 

aj_,"_ 4 . _,___.,*. n««SL^Ll« _fl_? -••««■«- -i«*,Bn--1. .«>_<. _o_ 4 «_.i* .(. 

_ . 4 ™-. k. •«__*_«__«., ^LiSSS _2C_!! 4 " otm1 •**»•««« -i"-»--*»** 

— 4 = u. „ __ bd ., li^^^P'™^* ^ m1 «A «■**«* a^a a* <■*"• 

^^ m -ii_ 4 . 4e r.i_ srriZ^c^: mian " i§i -■»*---». -.-^^ „ ., _*' *>_-* l."i 3051 *lfl-m>i: ooi«Fn'nii tf «! SB 

4. rv->^«omi1-oo m;ir>'LUlt- g>-i ( ini3 v iL^O'o^*l. | «n^ponul^o mj»ta**ioVlnriSo ^jw nJirtm*nS^w^^» 

mMoo*AjT<*-^»a-Tni^j" 'arT\)"tf1ai<_a cinaoarrS* (_s_Kio_yioi_j ^£s1<n»Ui) lrt.iofUWl^inT)aioca. , > mcaiT (nu) 

u j^i*'m.*"^i- msnaT (m>) eri^s (Tvju*m« G__oo<i.m"u_fcO<_vW->a_iai»jO. troraotnm, ffl.MOcalowJ>« tf e nfl1 (*_* c ) 

.*j». «^«'ojjmo-.l m^.-ajcirol ruiao^, ^atro-Tan momjoiroSrtjrt)- au..no.nJ , U.Qi- ann^ ^i^o^A^A' 

l j«*rt^W*" 1 '' Afinmi 4 *WfiJ mSj^j^ amroi^nnjrs.T.oejo «ajmii .<~<-j.m1 goamoSiA™-'* 1 nronmJl (<aio.'rw u notfu ^ 

*»^i>i- rnl^oEml .oAJCTTytoj^, «JttcMi, (TOoj* eu i «iff»otolA03cco>mi u rjIoodo-w. mlitjUoiJheaiaoi/' «aJW*» • 

mWi-MuiAO» mCnjl (^) ^'A** oVlic3<tfifu<&ora B , m-ouio^cm cbisoj* frvja_MtJ>1-Hjofli___ @o^^3 aiog^eajoa^i (T\lJvJ fsnrru~nCion} rTorru"noon3 (jU__\ «»/D0Ti oV lo&j «i onammn mi rjjjoco, niisi-ioi/a.ACe rmeraos OTSTJiinionS oJ5« a $54011 rtn0«i*«, 
B M -^oanosl nmm.m4« ^opnjgl^iasiitmraioTO^ njlaJto. dJ/isT. i-wmlmo.ai, orlraicmml ocioOoi-i aw ojid 
w ^i.7».oii5*.irj | | i , oj-y1fi»^ioJaj v roii._j j a._m'|-a<i J «is c§_t>. mifltrno§i msioaanrm oij_SitOij<oTsi">. '-muj ^ 3 -» * ( ) 
«■ipW^I- (_.l_,.__i ^"Ji) n^ioni oi^si*» «jnnyon. roijsroa'). «jiH^aam. njowmwj: *.m.fiPi ««"mlmi mJimJflO^' 1 fJO 
«■«■W, «iiyncwai rms*. 1 oro>) J €iai-_jaJna «aartem -o>so^tfai._«J'ma_TTi u . (* *) ^PJo-^l -nJ^i-wnrl&j ojny^os 
inion^mooli aj^A8ijRj)£a ^st AtLi/JNilluH. _>j*ao..*l«>»c-. r»fflGmn -J-J.n><2_10.-5 srjiarna fl T)oMn1-»affl1o1«s«o> Bj. 

ttM^lrtciilin» imiAnJ. <n-*.a> 310 mu ^jJj^AW j<__i (3._...J^) *&o» *l.n>oo1cm<y.a-* cnmj1(<n>) llW, 
«■«mrlA» W»«| ( <™ruro_->s ~«An«*o im n^o.irniopj ^,omJa_n^. * p ' ^~* ™'^*'"^ 

uJJZ WMrttia ««-!-« «.««.wi. **»««-* M ^^^^CwoTl 2S% 

2E_SZ; _5_=^=i---TJ-- -J- — — 

Og-JOC-. 6\J£61SlQ0V\-b -«^i BO_'__3oa I \ 

*a * lf( _j_horo. cti^ C*™) »»o«rawift006wm 0Jl§ir_j1_.°flJ p_u_a. u 1 m i «AoiT-i u rmt-ajr-j 
Ai^Hotral^Ains ml^mjm uit ^^ T^^. S!Pl o_m w : 1) *#*&******** mafiJ n * ^ 
oocsT mjm"a>1ai4njav w lu Bocuoajsi 1 ^^g^-^^m.- ■j j hu v bA*AB^-W nJ-i«Qf-Sn«fl ojroicmnj-iro troowaagi rtnlroT 
ou^ui* ml0^ramVflai-ia--i. 2} SW *°\\ 0uft « l(a -* aS rtJABa^m^® oJ«»i{maiciffl (miralojKy^ojmWteW^oiJi* eiAJojjica.. 
aionAia,, fliJflv l --il*A|_ < l''-^' 1fl "i ^ _,«.«,- mltoowAUJ "'^ ^^" S" 01 * (5flai ^ _n1*ahn1_-«_h mi/tB <_lat.ro. 
3) omsirmm »»». *fi0#**t»i* «*"*« iSi *'^ _J 

> ^IwrTc^ ^* #) »^ u * < ^ WeTu0nro - muo ' l J_J 1 ' Mrtj0fli 

(♦) mtnjl (av>) 031^6*3 c§-M^ ^^ mawmmiooj^j roroijyOr-OiOjlRnJo tnJOJdroioiiOTasm" 1^, najoo n«om.. 

«^mW^ ^«» ^^ ^ ^ ^ ^ W— * HMrtfl| < U r_A W . nM . 

(•) effi * (q) R cAo ^^^^.aiot* «091-1. rt*i!*J#«V-W«f- h : c c -> ^ »/_ 305 * ^ - ***' ^i *j ao 

»Mit1«*«i*»WTW- 4) K>i**«"<*Ei' »tt»a«J«" atnu-s.OAjanoJ «^rojmoon^ m--vy__ maro»^i m . 

■■.ila". ■ i-*'u| 

*. L —tt|i o«'i_.i j n-i'h t *j_3.;_«_* m«_j1 (cro) «om^ojal eJ^i rrurtiiatoilatcouw aruonn^ajlaA H-n-i **-*.^;^-^ 
n »> i -. !• .^'Ti. .Tj-.*j*tti©«CT 1 .->. maajsis «bs^ma» a.4mj"__j1-__iQ»ri; ajro^cmajiw» owflfn«*n«m cewaji*,*) #&&* 
**-.■■ j,-h»> *i.-T..i.iiliy. 1 Ti> rpsnuA« **1«o_ <m i..1_»(vd ____-'>«i>3-rar-fira) u . wsgjono^ r_T-OJra__-» f»^t^o<tkn"<o» bitwo^ 
*%..-- ■ . i __tti, __ >.>j_-tt. rjil^mmisjAis. »n^oJ5l. nnirtijoairntajsis mjj^mewriK-MOl^ocanrmrra -dboodhr rrari^, 
|m i .!■.«■■ - 11 rrjOm^ aoj-.jsl T_j_ifl Q*i (0) cnoai iffl-nJ£«nj___4 (oj gDinJAOin» OoJOOl^Hwwni^^nBJco/l ; *___**Mjyi 
.. „ .(.m- »-i .T.-ru' 5>in^o*rT)1 «josotbI^ombj? fDot1iDlm1ai)iadi(a {o)n>4 -3>oro_i# mmp^najoanT, mjtji*^^ 
'i-.il , i7i1i"iKi>m1o)a mjftfl3cnjTc).2_i» t3i,fl«W(iej» railral^ic-iUorD^-S-t-yi^*, (iros^rtmn 6.A0{j*-j* Oa_KKQ/l g»Ol aAeji- 
r.n.j ■■_ii...7tTd>-i-.co' l _ i .s f>_a-im"ra>^. go-t j>oiooo«rn u . c b*_P »_-.c (fi«c*fflflr£fifl — f?u_3jo2 w ) o^janj ojnajtmroi , oo1«»a 

pii$i?.ii*og:j. o^«'um)"ai BJorTVf3tailfiJOaTn'' laJ-TU tf raiArai ovm°(jj1 msntrtn . 

rnj-m^u.-lnjinjnu' ir<Qi___><nAg<_tYlfl>oco/t juiwciOiol.OiglialiDliYni ojlej rrU<-.QOjRjr_;_-) gsrTiOca/l _ tagrcnl ^(TJ__rais4a)iJ. 

tronj'» mmj'1 /m..jcim" m.d.l.uljij'' cYum w t_>T n j£mid--U_JOnri£.* , _Oi_)__J« olrt^lr^l.-iaruocr}^* gi-J0<fflfljitt)1rai t<«fl-# rrjs-mal 

uin_Mh.il _ oJG-i-j, rt-:[ : ..j5iT : j5_id_.cQ'j J MXo_i'1_y, _r.'t)J-B. | _ l _jiti)_» <ru__Q(ijomitiro)1u)_ <_h_>l6T0F» <_ha__jpjnn M £_»cw u ejo_l1«5a3Q 

inja,ijj.#ixni-.i ni/ a-^injaau.on.jlaeyeB» r_j_,oajl^_|i<_*_icjjooi_:. , 4>1iauo, nwajmjro ico^ssnrjlccy nj__i mosi0-jo»1rf«iswt_»i, 

(Ttrr.o cj^ii.1o__j_i. *.f._TT)lgji j i»*_3.f>5n«^ rxui*^«_r_ij j _)._.f_if_i^<_tico ms-ar_.i^TJDm_;« miiul (mj)-_tfl taraojmJra. -O/iSl. -Wia&otrtt 

*hji^»«_ «a^i-srai^mlTD irum'W...j_->e_im* g_r_._it__i(!fijoca, mnwl (rn>)oj'* nJiorlmorulra» aiio^rro mjrtnoouT -3-9* oojsmnn 

n i.*»Ofljr_io$(^'»i ___«io»l()e)_>_i mlA.iijA_j-,, i_j__j1a_j rTU*fu__i3m_an_i__arro» _>.^90ffira) raionT^--Ji^TtitfttaJ;Wl9 u t_.ooai_o dT> a 

rtilr-ru-nu-JBnj- _5_mff<o,i_Ac&^_ sipjrjii-nnj. nn-araios^jsT cu ^aoojrt.-bO- c-jwjaim^, aroo_TUl<«*.oa OaJann^njlajl» 

lo.TiJN-jo_.lmj -n,1t,-.i_ g-ni joal . £g<0)1ram_>jD_ aiyl ocaig_1*i-A__ : jrai^ no_,6)6i8snjnajjo rruoi^ujlraooilro^rTO^. n©m1, m*___. 

•ii.i")l_j__i"r9iailn.i.o i_»-iu | i | <ica , i ojoabltoeo»; — 

rurarj) 4_hon>^crT>l_ii.rf>^» __b«>^^oa>1uj1cj_-^__oo-j <mgjmni s __ , 

ajlmnio a*o<»riim1fD&_ ^^- ta __-^pl(^_yi^]^_ 3 ________ij 

1. (mCT.j1c*a») mlt^ramoca.^. m 3o a>1 E r_&3 L-U(H)A*fl-tf -J r^, «^ ^. f . y «,a 

ojot2» «iDj ojTrcoio o^-Gblcj^TrTjlteo^caa; O tf^\_»^ ti-*J ui-U Ojrt 

2. a>1e)o3a r_JOn_JTOnitffla. , :fm u d_^1h-i>_ P 7srsii)ffi. aJ\mA ?"__fl c< ^ -^<<^V iii ^tf-M^ 
5fin_o.fl.aT.ii2, Aragjo^ nilcn«o__ B*49fiw«imwmmtinmsp $f J ^ 3 t^AJ^u |» 4i iii)j«*^f 
i^oj^o ««njluino. a>nm^,ajao t^»1nJ A A^o_B«ftjoo?i,! ^^^J^jjĔB' 
(*MMt«) ©«jaojoco marij^w^liTJo mlwtro 0)03)1^ ^ajocrao ,- nttv_5_£_l_«\t.l'' ^V tS^ 

3. fBTOrraa^o(Sa7> 6iro3 CTUoiTOcn.. (TO^oaoi ftf_ftmttf_n0l. ««_«^an { nn_». ) 2 . ^^Loo^t:!^^^, WWjW, Sfr 

SB-iitm), lajajiaaJamaio-D * - ^ "Uo-ocoj» l_j_« an Wi «i^jg-. ^w» n J, ^i) ij>- iA g053 4B-n\>£i rjiwraWi *»I 26 B . mauiiny^trnnm'^ ( nj 1 mai^ «^<wj oojA run __>*^ ojomi£_g «->oiT>-m. <wm0(-nma 0Jj-JmfDitft1*ft m1ml 
■m^le-O-WO.. g_ (U __jmi_ai1<* (oJmi-wonjloj •tulso».* _>__om-i eo_w\i* oa a»omj10->o <Tvm v u.lQ»6iiJW. 

ilnnhmlmi nialn^d^ . _— _i ... . -. _^ * . __.--_---.- — -n^K i"i1mmin^ilQ(r_ > . OMftff t-" I") ih"™ ■<■ — f|V - - - - . ^> _p iuoji i --1-1 ••^v ^iunu t-iiji__ i ttj iu m«i iooiu«i i-a £_ _: *"i) '-'p—' 1 — 

»*#oa*1ifl-»ora1niA cu_n,«v*s1c_,l a j -^ mj.toj, mloilssiS). aimjlnj; cm§Kraco jgrru^-uoalmm-oiangm-'. m_nn u CDl C°) 
iojm>"im*w1nj<m 6 oaj-^aj ( n a , lral a<_K. csoujIa. mr>--oc- ffi fTU*-_jO-.1fcm <m&ov_niw1-j*i0jom ., «jcnJ^aO-Aei" H™ 
r-T»i*S_J* *_<^ad_u. jo9<_*_j4fni4 mx_ouiomoJ^ry. ^&j__ooic_.0m)>, emJ^cuoalcti^J^ ""-«^^i rvjra1/~j-_i 
l^liMiJi, oroprolcm ^mJ^ejoiBlmj ^s^raS fBis(r>4-b^_uiivooii rin-a-ital-MJ. _i-i-3>ruroifuom4« *,om«m-ioi»l* u m»i 
O ^_*c.a(nj1-_<om-m k '__.1, gj*» mjm u tu1_w 6 - _.__«>oaj1e.<-ii mj.cru_ms1m « &*<&*•&*}£& ««"jWaJ***""""* **" 
a ^cro*DJl.AfiiftS n^g^. <ro<-.1m_ffl fmi___w1-ia&o __^_j1a__j_. (TOfm1euto1--.---0 n%fflft ftifla tt tUliflO-htiqj4.T»oiw1- nn_-*ia 
o_j1*_o mJ.aojonnlsrt mmjl (m>) -itnsjrmleJJ r-^lar-i-il mom & n anjtaDH-lra^tmj __n«DcaAio_tm*c->--1c-a 1 ■*« 
njlKcoi rro. *oj-3f5i1-A aJsio>9j_f-Tm rr0rtn3ffnj1d_>g fls aq§[|]« n-$C!0_>36ia nJtm1n]o.-i>1ra_>actt1<o_m)i. B& jnS-»o_U(OiWQ 
l.ojmJlao*oau -i_wusr_j& a_lR-Ur_j , fljmj°ej1.ACto_w>iVi6i^ojfmm u . -g^aolpjo^nayOiOi £ou m>n. , '-0^--'o«^V ramoo«wa 
«_v_riJnij. Stiu u _-JD_ilna_o R.as_*-o«o>1(OT.1ro a ajonJ njvl6ioj^]m u - rtmf0> o ©-hQ-O- o f-iotm-i'o*rm u ffif0>1ti>4 £_>*£• 
(aJlttco-tacEi^s ojIbkb». — cgn>__i0JD ajlBC-jcmgoaerajA-UOsm.) nfflfro nJ0C-J6irjj9_tmffl>_». 

mJnofi- (tt) (r_Jm»''roionj1 a jfcnoin.1 _»_ji«ijd*1 (o) &-it-ljwrm . 'm1«iT.svgo*->« aMonnnmMJmw™* ltulBfQ> ' 
/ .;tA __o__>1 ortjgi|i1njro A tmr-> u . _>,*»oaj1 _*__•. o^ rulsca. ^cktO- aja_>ra, OTMmo. 'nJl_.c_J_>o<_.1 .^1 tutoynw-i 
£ Joomj1co.o oum^ln^^l ' |oan_ o -JO-iai Esr-J^mj^a- (n) _>i«n-Uo--> __j1-_i flj^I^j*rfWJ 

w 1. rtJ _r_^a._»o^^^ *«"• m1m* a _nj1 B a V .m^1 (JU-U) "*»« 

Mr^iirilr. *_»«•.__«.__. _n» MmMrton-l». ^cm1 Ei ^t^iajomW-^icm cul^^^.m^ mmjl («£00 

S?ZW «^- ^*^' ^» _^«r_«1«« ™.oaJAD*.mrm ^(^1 
m>onT> g -bisinn* Cojau_h u fffi1aDigsrai . 

6.^ ^*^*^ rui7m1t.lt-Sn m icoocoj ojaojwao. «n m «. ^^00^4 laruop^i^s^iwimjja 
m1o-> cis t D i aW1«ormra> ., nJroomlto^irmmi °^ 6 J t _._ao__r_o ffl o wntujoAnoa-oo r^ ^» 

„ *^*™*£^2Z^w ^a_i ro i d o_. PMW ruooj^c., ^l^nnl ********* 
ojlrnioerorm^otiJitm ffllffl_-P ^J* g » g4 __ 3Q o0if> ^ojArtrnmnnBl- cno. ajlojrolgjlSig&OT «q**. 

19-q. oJAjmorail-iotrJ tinaJtO-roonalaJi-. *»&- «<"» 

^M^)^ s ^^^_ fflflW ^^ ^^ e cuca..t>- ^«V». m6 oj1 (in») 
mo-l^i--,» iiu-iu-unjj.. *&™ m 14 * ^ trjaJttmoJja.otttJO^ e io.n mi anJ«ii mi mJOoOturoiRmsii- 

ai as miu.ffliimDogo-i- fiffl- «^ ^«^o^-l^osit-toyi. troro.lpaproilttiiroo t-^-T-rosloJi-i-hocmlioitm ojjjejo 

__Dt.ui*ffl-o_ie__ aronJm i^coio_imi-J«A ^^^, r^aamj.o ■ j_^_ja%o ffi «u«aio«l«m «d.wIa©'!.»^*»^, 
rcs^ycmcisc-ji, ^**^*^ *^" ms^lctiHorm ..lA_«1«a3n (nSLOlaJcoi.. mla^. ^n_n^om1-H>l-Mio D -- 
miOOMmiAeooi.1 crocJlea ; owi "^ , j( r™ u _oor-j1mf_o_»>i*<oJi. -i^J^i- aJi»a-»«wl«» t f_*ao-nj i oco )i _ )Q 

m^tiv u mamaiToii e mJ"aJ0_il6^o offl ^^^n^o,. cn_Km cooool n$* fmp^inJomi__S imr.umjatui. ttn,omo«s 
-urolim., a1owo,onjcn. ^ 08J *' ^ n<ndto an . ft > OT fOaflei-oa@ocoilfoifmi. ®rxo_rfo.1f -->oj e ji rm-ĔyonOi m-nJl (m_)«i 
mj.-jommotojl . sftr->_yo^ S^ •" ft ^ Q _ wl ---i ranajt- roilroicMiml-TOi mtc3-o»inm tC-miti^nnwooa^PiO^-Wi ruaaawj» 
mfo.-_.n__Jerom t-n_--sreS<>^ aj ' ""^ 1 * 

rmi<Dlftj. 

Aipl-iDitDnn^ nJ_>Dtnl_-1aoin™j ^ tn >*™°<*™*> a ™> *W*mrt~- ^^ {**) *W fi__<uo-x»1coJ laJccnl 
nyatraoo-iruoi_(-m— ^i^lom-M.o^ 4 lOT _ omJ iM^, cpjaa «ot«f-->1__riro1-*-<^fOKiSffl". f-i1toia_im1 fflann__ail 

-woen. o^tTOo-_n<Diffl>^njrmi «"" ^ 1 ^^^^ aoA ^ atai ^rmpni-il^, o>it«1ni (..j . V_; ^- i^l.) ruowicrn.E 
ojlty. nojml ocffli- aoa.-i|tJ3« n " <&0 _ui < «,Ql«A mlrai «-b3i«ion u (ootroil cBwtDliomc-O micmi <aa 

aroo^i-i, : 'fflfl-Jl (cn)) mlwi*»»» 1 *»*" *> ito-a««. msiiaoBjireaWlAitml, ral^aamlo^asj^os^pgjgj: *WBfljOflC*i im«WB»i«B ■irto*)»»*» ^^ 

prayj.. nj1w1sjfifi AJ3.UCT304» mmdmj o.-u«>ifflnn4fln(mn54«rtosyo. (nj incrrt, t^mlmosrn' ffltm mjja^trla^ 
oo.^)?* «.1ojo<san towolnm &mma. njnam^ \jj& \X-* ij-Tl 3UA («oo^jtK», «snoanwmj mcslmjjgg *££, 
caosi-lnlo^wcnAnacy?! («o; cuj; mj,; <srt; m; ra.) 

4. 0mojcr?s>tmi ( (twmiajOt^jocruldbgsis ^acjiiarriglrao i^$&^&S&\tffi&(&iA.# 

(rtorrann go<^l6ic&5)05^(TnmaJc«r mraairaisis ojlwjocroimayirao V ■i>>Kipi/»lfy>w'V'i ^i Mi 

«&£s1 (njlerE^o) raTDajf6t&a rult/ajacruo ajraau1tOaajorT3anJ6rs'l. y^U^>^uU^' ( »Uj4i{^ 1 y^iiJ( 

njmgjoaa^ailcnij nm^ouosroslmejCiDjo, s^mlmileiejtc^o 6i6>cro *tj^§l J '5'j*-^ ij?4 Jh i 

cn^(.ur3@^6rB ,i , raraejortOj crurScyta^snDcn^ii , fBrac^oa)«"6ro)co^ 

ojOi&jitts. 
ol^i^iii^j 5, crunn^rult^JocrijliaogcD)^», croroiicult/DJOcrulcnlahog ^ ,- /t 4jVi • *'t 

cn>^ (moslsototcrmlej^eis ttrrora30j1.s>co ay3 > <e.J6)^sosralm1teacrn <Si^j*b tJ^J^lJ*?^*^* 

crojiofJ^6oT3g1r<T& — coToajraraYlraJ cn1(mj j ajocru1 f £bgoco) co1ej,est u — ii^ fe* 6j9&/f^& 

raraojaa iruaoJwOajl^oJOrnjto; tmoj(&,JK>) J rsronjrajjjis tw1er3ra ' VS!l'M* 

a*mg (^on-j" 6>ajcfl) w (m u ] mi i sl6>ajaj u 6><&os^if>snjom>ianj6re1 , ^& i -&fY 

(auoGrr>° mroror ) rarom3 rBT&Gj.0ao£ojl6>crao mros^^mri manraTOioca) *J, 0&* Jrj^j^ J eco»Bg"toa ^jil a"Otai i nJlMuoa\j'l.e>g i 6>s I>>Ij;J tBoruro (srroajra.8a) ruroaolrul.aaojorra IL.I ofl 
Mjomjo, ailMjocruitrmilia* ^iL.I j. ramajiB^sis artwuotrocranjiosjj a^sI «j imBgjOanianmisrB" 
olj—ll )j* (Br5,a.ou!iEn3g1s)ej«K>TOm 1 j6!raoo ^j^ij ejmlcojloiejajj. ii ^Sj mgpniii m,&aa LJ» 
crocotyBsnnrS IX rsiBWotua^sitrir» 5. ,j>jj rsmnjciJ CnJanjuii^^naanjorriaojsnsT ^jl 01110)40}) 
cnjomjn*ag && tronnioJluiuorrunml^gcGj^ ^ mjjAcn»wajB@1r84 ^ os-jajrm, m&esi 
rm HJ o- mrnlanta rmsn«ommB. i A i sfl J^l m»naajn(menAo») l t i d j t »»».16* mnroiirjjoWlie. 
goco/ls.j, ^c^jtmmro^moiyi^^ojocTii.^^aj^ojomi. rfb, mwriHw. 
jJliiBJ ccracoio&mo a & mogjty^njlm,^ \j* \^ a, n tmmow (rucnjjaj) *w>^, ajlacai. comA (rro) m^miMmj ^«.smjlco «Jl«».» i . i ..oV) a -'U)'l 3 j m.mjttnor.ura^cngj, „,„ , 
.-ro^tuWrro^oo, a^iwytdntp e , W uc ni «rac»,« i ■ WWBJ , mJla-ujl^., tmno-u.WjtuocnW^imjWi 

wMn.^MMiw «««Di«MiM W ri. B w «tmmmammmHi*. m^L^o ^T^^u ^ iBa ami fflE j« ,b W . ^, ffi3 ^^ ^ * WiWB8 4^;^^ yg fi j c t J hr ** 3055 «-^i J <*mW •** ac 
flA( ^>W »Jlw liiiiijwiisia ^i^mlo^nn^o*™ rro<miont*Jfc™iAg3*im> onmjm^ntm<»ow v tmajm u»Amonti« 

0, <rocjOon^unsKr)<0«olQj u (joul^ujoroem wrolsjisww» ^ji-jlj Q&$\ &$&* 

^irol^i^tn rfbnJsnj1<iDJ0cfu1a.ogcqi^*, An_isnj1o»Joat5lcnT " ' C* jA/ KLfi5^f 

^j^iu, snjao^eiaajajluojomal.aeigaiijo, eaiao^siaaj ^^/^^^^J 

<u1^J3 f ™ 1m '* A6 *£* l, o - «"tu** tAliMant&o^ajom^* (a^sIoto ^ySl^^CiS®' 

^ajro^eisamro^ rmnaD^asirooOT OJaioy. gsra°; csr&gyonojj y^^ ^ g^^lS^Slijp 

wwnjroiosoiDBrt tJAOoJl^A^o, raroaJ6>rt) w.ul^i^^, ** /*%> ii J *4lf / £&2j 

wpruro^o ^nrtncm»' [mm^>.] erojywne^asjjACBJj» oaJ«u u rofl A«**W /Tt^ 

rolaacra, dtw?o> cu&sira amotroroocai njroiojcroam cn>°LOEJa l 01^^*c=hI*uiJ 

7. ^^OoB^ajlmraTOjtS^otrosragneiEiaiiP, s^rolca/lsiajoojo jj^lj^j^i^W*'* 

B u fm.ff>^Oi&ij j mij J , ,*i*if*tita» ^w™T**^^ 3) "W"»* 

(UiA^MB-la-Mosi***- 8 < JL Jf a , lwJfl< n>l*o«*» «*lai mo ^ mm ** s,v * ^i"* 1 * 00 ^ x ) » (B i« 8(TOl « 
«.«roi**, 4 fi . 5fl. cu*umfHflglfl* mw .^ ^.ucnuiiwn- , 4) ^oruaao^ro.. mMmi™^ ««H» 

2) mwm******* ^* 6 " 1 " ?^ p-Jooa* ajon*^. Bi^aJl^^Si. «aisii «J^cann^icm *aa* 

cul^cm^aso, ^^ oaoJaJ ^ J „ !f J^. w iA*«lfK«oa»i» pthiawri«*»J> (^^i*aaruoJlt*Jom> 
6h». «^(neamn* lnJim tf (»o^*3cm'W ' *> W4IUB0P , aooom^i -npiM» «*^*W ^nn^^WHaapjo. 
m !**«»*« A ^ am1WJOn ^ a J twBo wonJ-. 4) (roojmwco. mB>*oj.l «>««« ojlnoco^orapsat. ocna^o, 
2) scoRio^iOjn^o OA0«J.. 3) ^ Mti.n iz«mosoDii^oBiroo8Jff* aj&i*omo««mm» moftjOani tajaroi*. 
WVmi*******W*#* mm ^ ^tCTrus-icnt^. «*-Wl-— ** ^^ Aon ^ fflMW * ro m ™ «:«-."*-.» 30Se 48-cru fl : aami*ot^i «o; £g 1 H . (ownjl o«») mloajcGimoajio rol acro oc&>, <T\>a«G»u1oq* . i ^K ,Jt^f$l 

mjoTno^njorormm «B^rtcM^cmaim&i. m>o.©6>1fTjii, «11**4«» Al^ •'^t / J'« 

njm^moaal mo. (mlooojocjilej ) rarocQ>e e f1fi»n<o«viACQ!Ofiro u . 6 02^5 l$*1 0. JlU-J tl crtlw^awMoiij. mo. aflaon mmaiJ^nrol^i/n» 1j*U cnw.atflM!Oitf.§a l^j m, 

ocnKhunnAimn woonwl^rrooimoowi» U^j raw^ltwjAOiwomiio 1 rtv : .mJnft v *ruomj u 45-0» nJajrtiaraYlerao ajjpsujpm» bojWja. 

9» rolcnaco croajo^ojlaj^a, rmaoJ&CToo 'ncn^&Jl^ej» i.j"V Lt i»* JiV 

OJloojo^lieo^caj^, (muajffim (eoJnnijOiarolsJ, } ciunnocoilaa WW> ^"^^^ 

d>>ra^ a> ajcBiiw^AsujB ei^ca^oiomi,. , i&aeJimw o, eioaj^b^ *$!$$$ jjJjjjJJ 

oanrtiojj. mlOTsa» rsnaim" 'imm) u 6njlnnj/ (cm^oimot©.©/!* n &^ 1;t&i*Jt£'* 

anuim») oaJCDj^nJomjo (aaisralajJOemroi ). ^" *^ D. 1.jjJ mlcroca OJluojmjlaaOJariSoaJsnBl Jj-j j «i «^gyarin^ruleja tTO0jmcr3o ocrojjartEjo 
(jji-.-j reraojsim cmaoooaliJMjaJaroa, «njnn o ffl0m1.oflOJ0n0o tjjjj cawnjwm nJmlaaaioaii» ty^Jj m 
0Jcn u nnmj^enjlnoi ooJcojjjOJoaoi Sj^» coaajlmej, ammsiimm %Jj 6w>c>j^acrnfciaj> , 6>6>oj^.1mji| B cn)ou).i*l. mJ«nroonMOl3ra<owi <owojo*l.Mi rmojm, nnOdHiltiDj 0M3,& o m>cwcft «i®a»1 »4004 <ro"U)Omailairt^(m ( e, 
ogosidMsl msnjl (tro) rai1itncam*leioi> mlooiiainlojrariPoJo maai^. n$ocimon^ajio£H^mwor) u (5*3 ojajmajralrt 
aUaddil u b nnii)D(D/l AjjcncliOsoSJ/mrin . enoj auimjajlwjsmjl wonjffln3n «1oj1t3»tnoilrai n\> j*i&ralao o AaB - , aamjnjil 
dWj j in 1 Q]'j J . (nniatg|*r«ra>ag3 nfflp«p <a>Ofl>j l flmg a * |QD oJAjmerai"l ro* (njcro^oiulaj moeJJ *bara «m£ fl «» fU fl roroio^«a**mnj. 
oj1waootrt«ue Q ai flfi >* ,,finT> i nJOauo», yj c n^jjam ajoioolmj *toia» u ro1ffi;ys Q <iJio> fl <£b, «rdrtfl «ocr>'l<o«i A l ci-oaT)oai)1*« 4i 1 
A0Qirrio«' t a5i»OBm tf ajo^Aim^LO*. Gnjnninamorora^ina rronnocatt.sajye. n$awfl(n» ggnjlas go§ta ». ( ^lji «nbi*) 
(Wgjonniojlocn rrOrtnoaiil.oa <o. ngjrrorannoia ramsiJnjroja , raaojeicdo manianrDj (ruanotn/ldMjj.a» nojaT>o<a>4cm . 10. roWiiJtaima^o, rolacmasj, (cn»ou) liuimlB^an ^ji^<3j56i^ 

6)iucyji j rmaji& 1 [<TO&0an o cu1 amosjjrmacmcaiosm 11 tnjrtn1a firai > « ''M^ll 

GiAjcoji-iiKBy. {a»g^or»n^oj1mcfto sisjiO» rsiaoJrojjDis 6)6itfccft>cot9« **^ OJ*y^dW> 

ttlrsiKnm^sra . (0^1 (Jj* $ 0$ 

cmiMwlcnorao, an$6>ro&il£J B (Cnum>lR u ero>) mo^lajoroo t&32<v*5 

(jrraoJrt, (Tnm1^tfl6ii^l05Ocrj;naJT0i5icTna2)06m o (rBuirmjj) (u.oejlioa - tA . x jj«/V^ 

cmtoi". {roGjOan^cujjaiosarl gsrojsl 6>aja2>°nnctnl6>ro <mo;fO ^ T-ywjJ^u-ttJwy 

mlnaojoolacojo mroaiaB aaotmoioajj tajrtnlaoeja (Tjroajca q<Bjd§ ^i^lM^U^iJSl^ J 

atrjra^cmcmasm . O^^Wi^P ! 

10. ct$o\ oyiuo^aJeoJaomj^ asjJsiciDjcojjOJti iiiij»ilj mlaroiasj aswnj morurm^ ([aJpji1w u 6ro>) oaJ 

ajjjrmaJco ij-i^i ^ cauajco 6>6>5nj[3TQOTWi J oajcojijioi cai6icmcni06m g (cfiolcmaM)sm ,l ^ ^i rBTDgjoaOinjlomo 

SJj «iji CbT0£J0r^jaJlO09O 6)6»^ ^jjl jji a5T0aJ(t>^6>3 ^At&CoAcjj ^161(0100»^^ ^ ^J rrrpinnlmo^ 

fBT&)6)rooi1&jjo aj*^ej1fijofS& ^ L*i» n^jcmofiJaJm ^a^l^ij^rtnsKrn (maLro> a ) a^ijcajirmi •-« ^ &* 
6io3o aoiiTro (m>ml6>d>Q(0>l6>(o) j^ ^j m^roablejHmloanjc^lcsjKicoo, ^(omlpiiojaolacico Uj cajoeicoio 
rmleKr) *Js ^ 0iaftnl6>ma a.xjm1rat) (macucr3 ^sctjjsI (<*roa[6) eiajajj^cmjj &\ Bror^o^jjmlomosjj 
Vj>-i nijjmoatop (ojtplwaDjtmaajmjj oioaicio 6^03^4., Uu i^i njmjl^i (man(mmacrj)) irunnlajaejt M . c ^ *.,*. 1A 3057 -«-<*>.' afl«H«nft u «! »« 

„,.i . yj^lOTO^I^oAj^ m^W^jAgjaiaBul <rom»u>1 m6^ cmroYl cn^nu^ wwmocue* odjo^UJ» 0&JW4 
«.*»£.£ -"'t. "'A m jj ftJJAMmi0-ySn tti^sloj^njedi mjnnomJlA©* m»mT(m>)a<B<oSi om trumlB"^ (i-.-;) 0ajf Sii 
Aii"*^ »fcl»" «momilojlns fiqj>4 a .> c*jf3>j<<yuijwilra5 m»a miru1(mi)ra'aooa.T mscm taJitnlw"i™cfl>o»^m»1<*J.», 
njjm. i-aiTml.rt ff0&0nniOj*a<o/l mscm t^^lR%Ta»o«rn<o> u . i(Utoflja u SfflDaaJ£<aM nn&siAO^inmwi maul(cm) 
ny3 K»*-rt(i>.HiJi« «iftj^«o om»l.* aPAoAos^mnmlmj, cru3).i4^0Q-n o n©cmi mjarn«. (oraao» ffl(wnwooQ#oaaa>1 'wra^ 
i«i7r*i' caJ^iomjoc asnamiomi* MAsiaospj* njwi1ojocm g .) 

mmjT^oru^ii)* mioooenjlA^, g.oiAiiao>. (*j,*J!\ m1Ary.ir/j»$aaJoaJ co^&ocorloajtDa arUDcp!fo>Diroafja trumJjldWo 
oan^t AOiwrrictocGiiTn" , e^) coiotroiojjl^ o_i6ichs o <wiOJ0m m1ro aam1 Bmsaoog d)mcm1dxr>^.o»ismo<aj1. j8ift««nmi , 
*,«iMiumi t inlaJiocD, «IBW^B*, ala*. Um^Bj^ ( L) , J,* * ™il i jUfc . ii> . -^ ) f MB f ' m1 otootm^o* iMi«n» 
ctujI^^-bjI&J- cnj(WiOJlo9jqciu« ondatOOTainrai «aslcoiioaji AslpOTjrtslpjcraim ecomo§i^oino( v ^l) o^^i^i 
E nj t |. oz'o[rti ^i «i£a d U3S.*TK» eogcaloJieicaosmjggai^cmi i,umi.M>mm1flft mmm^leuo^ocaocttlrajrm. mjej^^tjtn 
t ,og^.nrt.ocnBD*Tn mmJl(riv) nJ os>^j§1ra cm-3v u . a!Q{c<jifBjy, mJnnomJlAO» oai fl a l, LumjiDOt(mAfii«» ^i RS *»o tm ' l,s ]J 
ro^rn/lpi, nfl)ih'lEU . aii&aaujn&^too^ a^na^a^\QmMijnamt naSo mlmlrawio «^6r0itni«ooi«fb33iOGmciJia nojt^w . 
ffif ,Tij1fi.m nJlcrmo**.» mlcmojpraojon-lcaaem' 1 mas ro™ ojnjmsoBsloS crUCn> u roofu1<fl*im3rai u . otIcbojdcwI ooncDDtnnrt 
(cjrtiolajinjcnjyjmjoca <*raojfo sis mlej rt{j)<io.Ottu1rtA^ fflcatrni trogjoooi B Q rii*j3l anaoloji ffl>9.osi<90icro i OJlf30COo-2 

11. *«»m« v oowiJ(l' [tiiro aiajocm1»e>aooQ) (l^0Al«m) ^9i^6^^^il^*^" U 

mjocnjl] ^glroiScDncmj oJlormo^- colcrnajc?. m1»rmos aio ^ ^l^^MPN^ 

a.-TonnJM-i *^sai3g ms <n>j®B<eofij» <0>s o osru<jot3§» srowraag BJUbUr^ b^** 

aHoejnmrm-lro^nejo^n. iwofln «rfWMm H r»<flTOOoa© oajsrrfl *$#&$ 

^■w iA : ^croor^, TO nn cnl^l^ w **££ *< ^"^iK**M< 

g1ffl o t±I U 2 aJ A orooJ . [ilHi^jp] »^ ■— « ^iMa 

cnjoaj^cmcuwosma^! <u«» («^^g . , . ^,^^t f 
mo^olc3aiicrocxJcnaia> <T7t>. 

— ^^Irfto^Iwi«^. S*J on«*i««ajsojft (ojn«njM«. itoon 

ng 8 aaftj1«non(o««fleJ«M«' (,«» » ,__ ' . ojaajamoajm. ara,s«rD. iM «mojA ajnca.iar '' «Laa mooJl*&offl» ^ 1 u ERJOmrauD.J ^ Ji j «u«J«5 nB|MMMBl(«, »cn 

„,.„. „ *mcbj* f"- ^ r™ ra AM .mrolca, oJ^lra. JJ al owojrt aotjo^jatuahli* f. ml 
« # . poe/ooojianrtaJlaT» V- rrao^liaJ s<>S(^eJ« Ui^ artowBlrtajia ^oaoiooj. 

J, rUOAH, r>Jlja>.le4. «1 <J0" «BRJ0n"i * 

CTlll A^^mn,nrri>^ftnrrnOJCH Sio€tiJ60BCB 
O_iOC0> o «» -| *" ■ ■Jr 

cnj^^ u mffiaai!o1<jycTnaJtio n j^ C J ijj- ia 3058 4&\-a\>i,s <a«BRii>n , i »0129 12. 'rtJSiiCHM. m1«jac* oj^lgJi, *orro aji/ «wmtojl 
irr,jamjU>*ii. /totj^^s ^.^«rag-laaj^- flro1**ej> mYlrol 
^^Aii^sy^. <^& ml^raios nn d acc^2ltri flot/ * 
a*a(-o*l a^tnljyljiKi^^Aw^mnera^ g^l^jtooroem torol 
^wAnj. «ouW . mlOTOBcnaoi/wrrjiwmooDj oOTlS(T>^mcq'mo t &f^o. , 

13. nmgyoan^ojl&j^ , raBiojeinoo *0trv> o ejTfiJ}ji <*%& 
oj1i/oJrru1.Mnnlfcjaca>o l ajTjCmomo, (m^) ramcjJluDJ0cnj1«ft.oci<ea 
nHt-?j im^oaj), mo* isjejlascm raaa^ml eroi©a1fflOJ2Jlm1<&ama 

14. f073£jann aj1mosro v ' raT$<&0i^7)^g o 6>sca> o o ffl m1ca> o 
d9cot Q «. motaoujlnJiw^a. raroojcm gogt/o1d)©j/rnojro<&o u raT&oJtTr} 
nnJoo ironn)f^,os <oa a .> ; raranic^ gogt/o1<M tmajmro rataajao 
Wljhijlaj^i^^i. einjcgjiy,, raraej.o^i OJgoro onjoo tf*i trr) 
rum^ ^am^^momloil^aio^cm^. 


"i Mk .fk 

i-it 
i 

>-. .0.'. ' 

12, ^iii j, nj&sm mlKnaoaujmlajjj.t&nBwl ^.Joi Rnlrolei&jgrocrnarmcpjw^jcrra J^.ji otnjn* 
jv-»jl'i cro<myxj1i/&Jotro1tfcg Q o ^ 1 J' tmajro os A5»^6oag1 (cmjmn««0(tfl)oejfla Ul aro1tf>©ej<. t 
iHjiniijo Jili cu> raro^i aatolsyo^aosin-isiaca»^» tnnJto ® £Ji j ro1«iBg 6>s oDtjacoJSiagls», aMncj^flara 
* Jij mKnBto torol-Mca^ majm*m% *j3 o& s^" 33,1 ^ tJJorosro, a rooj1iijoro» ^j-C ro1en3gasm Q 
roiocojj.. m$m%0itym oajcaj^miij bj- Uj rotralnj (moat/ao(To<$eurcooi>) aro sman 13. o*Af ii*j w%& 
ojlimjcnjlojljyacuto «l (Tfra£j0an o cu1mT) Jj-jj raiaojooio otn> ej1ejo tj&i uli i^cmoro%coT<jaiJ03Jrooojj, 
1119(1 iaroi.wnliaoj^»1«wtra ^iW iTOrulo»JOcru1**o*ea l^ «jeyueacrn ra»u> g ci>l 14. <ij raraejo 
t»oioj1n)ocn ,J o^JJL mi^i&ot/BSOiagjjKS roosro>Jo j*j$h *jm lca> s)scai o ji ratoajn& fi)nJoo tfl«s o 
(U. J. rawojtrt gagtrtldW^cmaJmaW wj^j t/o1<e«l<fl«rf5)eoj(i najcpjjo tbjj. ramajcti ga§t/&1<s« Q troc}j6>m 
«i j&j raraaJ,Dnnj mcjtSitrra Ijj* aJ&6ira ©njoojjiearroaJciS L***j tftro srnocn1u>1 iwlel^o 0-d» (lAngjaojmiocoKranlTiii nOjjSi&ssjiilaJJO m)*saj* cnscro. o^o.ejte.ogj* jorjiS^snBi i<oa «nocm, occusnj 
oj.dIcioj^j*' ojsmjmoaiioyi^maiottu aifan 6 aia.g (noia1 amrolaatml ojrroj. n/)jjOQBffij1apa crom*u)l oYlaliani* ojjooO 
t) i^SJA" *onjtoi<aaaia mjgu^snjcn^ujra^paajppd (0»s^1a»ltol.9iiij<i>»aroa»(tn) J ^Aoa- i s o gou crat^CLigm* OjlBaaianiBlaa <a.*UD 
i»1i!Kiii.i*m>A ioJmlAMliB«j-Qjaai ojt&awjjCmacoAmjjrmj, motonajgy, <b* ©o '(nmlsjtorajj* (ajJa u u>aru||o)j1{oi w>tfoiJ J .3«|4"lii* 
aiimij njlsisiojs^j/m oujot»,!,) ejalo^j^sujjnjomjj. g^scmjjSraoa^roirrojj, nrnnnjjD&oiTBjj A*neon» tajoojwj. b»1a 
*1oJJj njosrmoijj n-ilmnnmloTjano EtrtJoawii. o^jojj. 01^00034 ojmjjaia» JjCTboobI . nJaaa, nnjsjiismjlwioaiiltoo oja» 
sjjtna aunno.Tu1<*oj moLim* gDroltoa nJSJB^BjjOnDioto» (owilGKOJomij rno)Jl(mj)to«Jj «^o^JjOjlaAmlrmjj rolrilagtrt» jaj*1aiJ 
toij-ro^, B2(oi'lB»mnj ) oDlaiioon'' troBjoaOjj rtnjsmrmjj nJOa))j J cman l> : 16, mlaiBCo ajej 'tnmnmamnjj' [ajjjje^uwiranmo <0tmi o 
*6Q^lroSm1cmi ejfl^«fic Q tTT)l cnjjsnrnij05©grtaej.flsi Q t> — tBraaj 0^5 
iflo Q ajorraaojma*I — o«joA D crom}Oca>oroo (ra%) ajlocrnOidcio mlcm 
ojm njoa&nrroit&ao : 'sitnstnamja njlas^omo [niHmiOJalo^asrnoi 

6T3KDi3r> m1fliBQg maaimslm^,* mTcruro mroej0an Q aJl6icfio 
njoa> «)OTD) mooao tJJm Q fojrj> Q oJorT3 gogool^i^ojjosrrj 1 '. 


¥ii&£* ij >* u 9059 4S_<tu^i nnam"^ 1 ". BOi 2Q (msnj1aco>) ojoco^<&: 'crnaaoo eroi6rosig (srocn^tnalsJi 
airol^o^Tej (imuLOOjo airooojimgj) ra>6tcm. arBgyOAO^ ajacnJ 
(^BiOToTeKn aJO^wrailmTioscnn,' (^a^jooa rarooJti* ojooswnjitaaat 
*(iffii"fij) nJtn<ftM» COIgctbco sraieaaogosi im&cr\>iai> <&06m1.fl®£'fl» 
«yosnW (^&j) aJOdKu, raioojti fmt.Ey u nJfflOt<Tna>gyos>its> 
(<o>ofl>ii») l</»iol l e6io.'m1«>1iftffl] j[ & l coj0fini . O 


«ruMiiimjoo. JL Ji Homlmrmnj- AgiouMt UjiA co^ca mij ^J*J»*™ -v> 

W «?* «^«i«S^ Wi -<"- ^« «cDrtirt-yn. ^*-* 

toW1«>i/nVl6y yJi -il m»gjisgj36wn 

0Dm - * ,*. 7«^;^"r&»»4 -4- -- A— ; — 

16. «m»«» ooaUT [«B* 4 oMMl*e«» «»«/>] * 
gHcctolcmi ^locmo*.. mlcmoiocoosi «Jow**: ■«**«• 
Loa, aui-awnMloJBa OOHB**«JW ■«-•«" ^*» 

£cro°eJO*n©cn rtrooLol^rolaosmo) 


f>" \4*<*\ mmmm 16. «M js <>J ^pgjs,, fJ i Ji octo scdsjicdjjss ^61034*00^«.^ ^l Jjl nuoraouiwin (01 
cnlarao» @aW«*) ^ " ( ° ^olcncooBii, ««."coimocai ^Jrtr (nloiagcuamaaj coijau. siojcgsmo * * \lTlZ^J?n iLLj«flimi *oeJ.<u«« «.le^ioronerto «*««»> ml^mlatm-oj. , «a^o*^ 
«wnjjtaipgjsj,*, nfljncmasw» crooJnra mfllo»1^ fl A»1i«ni B » 

^co^iajlcmlwa^lisir-lnj^^aitrua.^ *«!tflM0P«** ^iwTO^. lW«tf<mii ^* 

.W^UMaUMM.. Bioi-cnA^p) «««k"** tu^~> n-^os^, ^4 ^i* 
wia-iuimeaiD Amnncrai»» a ag W i«»A«r«ASS*Bi- «wu1»fciool ^orau/ulcrt initnj «rj^Mm^Hjn. 

ann A -L*lfe* (gn^aiMTBcn m.cnriAnlM^. «wiiJJU»*»*» <a a"iu. (Jt3l j\ f*Ji\} W™ mlBJruosoirn murlMlM^ 
Sl3AEfi^ u . wsinmni «wwmJtwrto» ^1*^^001 nj1wa1a,n1aJi oJflarotf col^nw, *no ia «ajSKO mj.wm-uyi.9J> 

«0,00*0 n^rSjicmrmjnjortKMi atoinnaa Mjrtjaoinn wjyuwronmA a^Jja«i)»j;Sgj . o^.- H j» (rana&ra.lcrS *.1»^a>. 
Bnum.) ^cmi ^o^mlAmt» martali^. © »1c*nVtan ft »™mJl aioaao. - **s ™» njnjmsnoricS , W 4 ttimM ml* 
njjm u uwmtfttrtm^m>i BYlruocrosiA-jgoJarogjanl iruov o ca)0n4j*B»iani: — ■ ammtrao amejo allnttaa gDJjy; aroou>1co;asamejo aJloMsi* ggjjy. r^r^jl*!* 1 ^ 

raro^onjOiajlsicT)^», isracuwrAo ocru^ejleimm)^ 1*0,(6 *£>>•/ *S***ii\/ljt>SJj 

rtram p cTucV)^ CTraoaiQ tmoajmtn, raras1sotjTcmm <9>j?fl csramjail <T^M 1 **** / 

«s,co a^cBjleiasiOGrsltoltSSiicm crojco^sira^lmo tataaicro Injaai 4J5^JJ^'£Wy*J 

ira1nj1*flacrnfij>0fiTT) y . rarajio tu1noi1fli1csjcTrociaiO{^OJaCT)cTOmcft ^^t^^^^^^JiWoi 
aajaniaoiicilca) troli&aj L7?1<stt1<Mi&02>L« ctaJCoji.. t j/^ t i < x , . * *,,, %*" r « 

17. ^i\ Jp ^J iranr) u tOS)frao amcsl gDgj ^y- opb ailoaimaj^* f\3> oo» , ©nnoo^) ^jclll ^ ^j oj 

Bam6>croo amej» gggJ, mj- ojlnutoa J",P & Vj acootn1co> o s>sameJ D ^^j -^- ajlnMcii» /}*o*' ^ 1 ^ 
rrocnicTurond^icrra^ai^oT^s^cTra^ac^ ui aTmgjorxn nj1rra -)_,-jj (Q*raojsicrao ncm^&ilrra* 4^-\ nJijanaEJ 

ajncn mraojria tnJ0nju?>1p_[1«9«^. *=»Le crojcotjjOTraiBlcoo tfJ v cr\>6i^ro1<0flnT) ljv ^* cmocmlorroo rffws1*0U3 
ggiir&asl J£i\ rBtoRBOJl (CT)fil1)<fiiO? Jji ^.j. cgrajco ajlcrrolmleroTnijjaojo * jm cirraajeicr) (mBOJCro wld^tr 
r0fi o LJ tlja aajtarnaaiio1cfi) oo1»»fli 

CUl4D€0o-3 

an^ooactulcajrjoilidsiiuoj Ecru^&ttjronmijOoJtnil K*JnJor6jy6m. eaJo»*Qjo<« tn-icmlta^OTinmBotwa <rgoQtwunAeS 
t fuw.m)1ai irww>mi4», ca&tuA*o £j s n«i o nD omawaciia culojcoi^AWinBj. m^o^ fxJowicm :^. 

18. (cbt5j) aj^^crrrmlmcno oJ nj§1(oo6)OJnj D mlormoa^ ^ . ^ , /Y/( - 
lnjcm1a u ero> ['G>QmJtml)^sp^ , ] onJ02) acnja^(fffrii) r^ror^ojlypja ttS^J^C^^C^W*-*'*- 
<ro1«,6ig«Bo1oJ* ro>1ro^csiatjj>p m&o^ ^r^^^l 6 ^ 1 * lj$k&& tSĕ*it2Si y\ !£ c^ 1 s Jj- *A 3oei 48-nvj: <ur<ara'An io: 26 iwo^aoa, mraaj<t> s>s ru^acoKragnajj^g miaajcra «n&olsToimn 
«1*«j/TPj. ismimlmocoo, mrecuronto* /mooicA w>oamio> ffia*o1 
ewwostgs I (^CttJCrrictiocn) gab ojIscoj* fwaoj(oc&a (nJ<oV1n£>&u 
6 v f &os^a«(fea3Ji a # QajQm u nn^ 

19. («& sos>ro>) tsraruft njnslei&jsjyoecm ojgsiro 4 u>m1 
mrnmij^giol (Bttejaan^ l^uroanjwoejltai^a, <*n>tr>oa>« u 6roicro ■•*• <*< 18. ^j^i! (onAojcojocn)^ rodru u mna^§6ra u & <trra£jonn ^u=J ^ cn>rmJ/>JOcraJQcron<a>e>a 
^olgJi ilijH Ul anoojm mlarmasij ^enjraraiOTn^ n.ojcg afrua3Q )>*>W OJ j^inmlnt^o ajliJSlnfl 
6>oiaj J^ moaryac» «grooirra (roolsraTmliol^aTO f j;>J U re»ajco 6>s nn^aiuraagl&j^ggrm), J>6 «ra 
iDilcnoirro (n$cm1§ij) reroojcra sood»n :-X..i woctsiroj, reras^., cnicBouJam» p |J* flrradifl>lflfl ^U csraajro 
m lajionojjejo aa>os ,£>si<&cai o 6>aJta> u roi£ Uj ku rsj&crucmmocai (rsT&s^torm) sra a/ltsccyo 19. ^j 
'(am1a>(onnjj'A6>gcsi'j J o 5^.5* aig6«ft l,ijW reraoJro r^lsleinjsjj.w.ijCm, <OT>ajrcHm n#s <9*o A 0* j <■» 
ejoanij raiaja.^cm !jijd in-mnoruuooan L.£- isTou>o(jjR u 6micooca> W j—« a jj^<m . iWriM^ ^lm^ »u* '««aW (ro^oncmo^^)^^.. ^WW» 

JL*,, «art«»?W ajjo^om**^ «^. ■*« «1.1-— "«-«««^ «* 5BH * ^*™ 1 " 1 
ojmojM <ra>£jorin nj»0*l:B>"l*a*£trP£; 

^™,^ mR A m<« «^-«^ »^»™ VJ0 ^ w^^ 

cm1ro1<&a a>aaosrr> . 

maegias Q 6>^*s>g b*^**w aroajcio (tns <e* 

ojoroiy* ajS1coiocb»ioto (ffiaflngy»«) 


<aoT Uj** cnlojeoo iu1snftajs <e«tm i m1«o>3gra>i ng>s ot 9s> . J^ ojjjcmoino acuuiaotesA 
■ „ . <■! miensoo^ wm *JJj mmajcS rrosi f M«fet'msc^ < &)r^oOiiicpj u ia ^w ^} n 

« < mnanssn^cn^crm u/3j wrartii (©ffn ) P^aicuomjja ^ -J crunj>^cu iwjo 
meoBsisis 6>flia**ai6>g p n ' lw a - ni .™ «...n i - 

o)ojocyocDJ t omtoooJJ 2Q02 4ft—<ra^t onom*fuVi na- 29 

<h l£ ^» 1 *jj*IA 

.<tZ« Jtimmt*** *"****- ■-i'«Wl*W , "W* «J<«*M"o *Djnrtflrf**- .ooJla>n«l «^a»^ 
«A**L * 0j c,ia jo, •*««-* ^—— A oTel» ^1«1~o.. ^«««n-«rt-»«i fl 44 ^ 

mtajati ml ^glotmlrmj ^«4*0*4. M^. ) offl<™ ***prf* e^oa** fi^Fi- 

21. oajno.aJlajmi^ (sst» u ): rr)toa>^° <roio.1ro Q ^ljjiij^Ci^i-t'' 

^ajwnottiilgljy; <BWgyono (Wiajaccj ajaja**s>^«i> <oyif sro°. w* • ^ 

[nvj<om u (i.a.oa)/l mran1au an 5re u .] OTa^j3n0 o nflj£ja *"^1 t^4*JSHUS 21. *>ij aaj^oaj). (julejse) \jj&} m1srao*ss ^InjsrBOco.n^lBj i^ (HtDroloo, tmoajcn^aa 
iU* aiejcs». «ajaD^rtnnsjem «» aroajoanj **• troajacn) <5i DBj raroejoaoj rsraj^crra "^-^ JTJo n$ 
ejo Aorojanoilew», o®&jo cucn> u ro> o t>Jl0Cito acofcJ 4 ^jt «a^plaj^ojcro 'oruoo Ain&jJtni* ' ( ii:>lj ) ft®f">i nJOBnrroan n^ooBOTWcaunaiiioCT o^rtu^ejn.Atw^oj »^oJra oJOm1on 
iH»ifm rulaJ amS aape wain) v ^(ral^os^crnnn". $o<o rtonojtturotrojrttni rBoojro^i, f^fin1m gs mJOnQajr* 1J K)ao» £S»o 
o3i1*4»¥l*ioiDtl5lsiftji&Vi,aj» t s&siratw cociJltwltoly rjroitnajrci acns1pci^ .o«Qro1rfrt<fl«^csfl1tn|yrro nvarRnonapJoArain f»ftj0nx> a 
0)105,0-^1 anBo1av1ii>«i a Aca i 0Kn y . aolu^o B-o* fite>0£jtoro1(0S msrm nojnsimai oa^o^ijjpioiinca^., ana a^ausnoiltoJ aoojo 
rrulni ( .^Jjlji ) acijaicm.eooi&lGrtmlcmj Ejmlgj ajmjl&J, 'ojmlm^arajj^sistojj. go^tolaJacaOtnndwo* go aJOW^Bom." 
(ntttiRjthlnrt g<*8(n)<nma eulajonj^nn^ Aoojmroj e»<a»ojm> aaJ^aUjm wlKoo;aia»§o3J . fflno » gagwlaj£» ra»<faooj nn 
raiomi w . o^-oiooaioaiJj*, fira ojow^somnj^. , nyocroianaoJOioraimcosjj» n^(myu')tf5JDa\fl.fl>oa«iKi Q a.jB fnnoi otnjowomiono 
roal » rfrojoaji*a> » cnffl»A m>fP>oa*mrm^ njoaiwimmlEy, anJomj lJ cft cmotmosioja, onomo nuotaoRAaj» ^rn^&JltAO» 
*®l3js«©s)i J frn ia>oej« aj1s fafcafti,crB maultjo») tov1ro afflm1ta;» cracUii.Mjj njajan_ja* » iwoOTOnMoJotom» mQl<af\$fl^ 
(rtoai/1ra m3. (ra&araofo.caof»o>1a>8 ( Wfo1iO» . onapttnejD» o\)»«aj1<9a Acn> » eerajciol. 
"■■*-«BM£ w 22. (raia) rrom1c>5JnV1ejaafo ai1csra@ o ffl0cj3n on^tu. 
OoJ^m>1m D craQajjan<^ri3ii>j<m ooaico ru1ci3minmTsrarm^ooJ0<fli 

ffcraa>1m cn> . o-ncmlsj» eroj mcamorjjlt&om^eKaj (rrotDOjo jJjSylyjJ 

srucn^tuijajlocn) oa)0is>e>3 ( omj c^njjoci^orncojo^3>§, ojroajro wj fj&£tyi* '* l^^t^ 

&06r«fo 1 T>> fmm>g|. ^""^ > * ^o 5 CyJU^- ^ 

22, p\jj w^^<i&3iw^Wt>to^m v $ft r \<<iiib<xnm r \i& \ajf&$\ ffli»fjj1oajrj\ii^aj(o ijljJ wwaJro 
m»1m1^o oB j\/ti njlriorujo^oa (ajnrj%>1mnffroTm cjoJa«& oB ) jj^ ll ^ oSimlsmcit ^ascatm^^ 
§y (*15j4a»lgj) Uj em c^j^Oi&mttjraocijnom (t^m B a>jBiajcc> o8 ) i_^j^j ci^ino^^eKnajijo' ffleJ T1 !£^Avj- IA 305g 40-mi|! nCtanW* ooi 2ft 23. (craam) nn«iQflWiG4 (mscrn)A»1«njra1giaa ^kl tfflfifi&*W 23. «t i^. «w&jD^a/leK&rc mscus"J<£»ffl., ojs,», ojyao- «lt-4^S A*1siTOn£QoJota>1S£ĕ& <mQW 
Ji ^ m.amj , crgcruiojrmtrjo ^. jj ^ ,&nOTajrairjTiaiTO02>$y *\ fcJ <5w^joan^ojn^o cnsrusl L Actwnnnl 

taJfuoxuacAfflaoj«s aajolap^., trttnnjABgjos 0ajiDlOT a .— tmrcnioi1t»Jom>lAg * <TOOjiiroJorruT.&8i*~ «•«M 
cnsAtiirm cJJ*cJ>i.fmfflfflsrogTrc5, inJcuooJACiik>oro cvscaj Q a cmfm cu1tojorm1«j>>£ o9<fl> . <b<*« 1 * ( "" n, ' l,D '' 1 * l, o - «w twl i nJ1wW 
«MDTnrcn^ iHraejooo^ accru msjylajo^crinjcmla^ otb cos/uslt-^ 0106 "*"- *™o>1raV »ooo. curarrni7i&j,. ngjmilroln^o, 
no^incnMTUlWDayleieJo, oosusruoloaio maooo cctjoj* fflitm w EJl*AjBicootiJ>1 ocn^lgj caijauo cosmra1fw1(iscmo(tft coieicrTJoji* 
bhojco tasji&ij* r»jflcflcovTti1sTOmi oj:aoacajpfusoan1ra1<efcjn>1&} o^}an croara** 

24. mrfwiocnijms gggnitr&siojgj. nn&ajc&j6vs 6>6)<&<&st§ it&\A ^YiSci 7 iW 
mlKmalroornlcn&a, ml£0BS6>s s>6><fc*e>6>8 raroc>jm1(t>to1cnao {oJft> r^K <->' J~ 
rjyro. o$oq 0)5,06) ;tn) ajisr^siaj^OJCWB cffraoJcofi»lRJ.; rjYIeoBCtoiOs "k&typ^tj^^^t^i^h&^' 
cBTi>ajroj£>s ammosoau mft>T>i0/lc>aj(m1ma</Qnii:o. onagjoaojj mlstraoo t 2jj5c ^allTrliiijS^y* 
IrUcjjAinTW^AO^rcri^eimpJoon ^sr^ol^cmojmoiajjnTJi,. ,fy* j.,.mx >/*-«-* 

24. ^i\ j*/ iTOOjmsiiim o»06vflnoflacurm, rerooJrri cfliosifcnoccBOjn)06m u ( *>J*-**' (BraajflB6>s6>6><& f fi J 6i@ 
cmstoToi, rmssnrmi jf* ml^snaromlaw £j,i> mletm^ejs «teAA^ ^ rsraojmnraSmlcna £* ^ * 
*aoavias ^titonueji j-eo. ***** ^mVlsaaifl f>lul QHffssfi BtnngjleJ (cmecmoa^ * 
m>. ™*db1w)tml«d*o ^Jc «roaiwoosi. Broojmjaea.M* <i. afo (Brogyooo^ a^^crro ujUU mlscrs^ 
toJOjAmrolawirmimnwnigjool U- Aeraol^cmajcro oni^amjncpw^noaj rrucr>*a>1 nJico^l^o^cmra.nm^mJi ^*0m*i0a£ ™i "fi"0^^ cua^og. 
7. Jn^^lm, OimlcocmA. «OflO0OUlAO.<efflJj «.ojo» *Jl9lsJ mmJTCcro^coi^siDjmJl^ ^o^oj^ojacd 

zs rssr?) -a^-^i ^,.—,— . — ~, »-*. r: ^ 

(^RjOnnicu^aio ^j ^ B ^^PJeJ. mlcooJia^oco» ^ 1-iOO «M e *g «* *» 0fQ ■»«" ^o ^^m>* 

CTUaOOmJ^a^^^i^^i- JtMWnm* °** «rr^»^ ^^i*™*^ CTOOtUiCCO 

OT smac ni 1 ( o cm . n»B- ^**^ ^, DI(flI . crwrla mWbOejwocnn tm>$p>ls*»vm <n>"u3ej»o«T>- nOiooaaulost. 
«M *i*vo coco. ^o nnoalrt ooJS^c^mcTni. um^m- 

rt«« «nw"WI-»i|i ^^ojjRCo^ncni «a. ao «»j>Hrt««i-* ^wiwrt*«n«tei^ cnJ0> B w. 

£j.«Gim. a^ a SJ 3W ^' ^ BP j M «imi eorcniojorooiga oja.Jtoi. ocno^owajjj., m^mam oJAltm 

aiimpWjtji* A-isaom «»aj _ o^orocojie-aj. ms^ cuom £S Aunmmmw^WH* ^SB cru^ 

mj"tfiHnndb&. ^eJOAilsdoaJi- <™ * 1fin> fi0flW naio«Ti M ^o cu^mpjrmlaio t^o^oj1afiafl*atii)(»i ngicmintrin 

ojnaKtoom m^o acojn^s^ooJom crutKUi 25. .wTjlwjJWl^iA^i, 'am> a tf»QflftaflOOftT(rt[aJaj1 J »4^ «A^! 

Imao*» njefi1^1«i3] mlrra mlsraos answjAC»^ »aJ<n> w m.oJ ^tj^i^^g*^J&^ 

Mt^Amry*; hiuejla^- cmsmlartoo mlo^lttnauDocnmm ij^^J^j 

em'»'i* (rtroajro imssTwmij.) ^*v Pww 

tniaooo «fto1«rni»1snejoflmn m>fln 1 jai1w»jom)1<ftsoco» aj! tf1 y ^ ^. .-, 

ru aJj^auatooroi,, auaniojnaojomjlcnl^aooa) cr\> u M<o>§ o ^j^ V^%iPWl*W*f* 

e>fyo-»1«)j J fmsvaJiB.1«*, roToroioajjro> , mlsmaco raioajsito juojIsI ^Js>^ (*Jj^jJj«W 

rormlrtjo rtnoajroojiGJ. mleoTao*^ cugy [mcmla^saj^ [6>ro>oo •>*■* f^>^r?^ 

•Ajaoaji»] oJl«mcqjifl>aj> a 6>oj<gij<o.(co>1gyacQii»jnTO6>aj&1fla). ^9AH 

(mros>ro>) raipej,onf> sBgiro1rf>srmoJ5>ro cmorusjctoo »&an8sm d 6 ^ jV •.»•,» >U -t, *j| 

«uoYtitA taJoojoBlnjliO^ioJoa^anJomnccyosm 1 ' (^i§naj§1^ota»1 *^.c^f5^U,iUJ 0^^t?> 

ro cmroi ). roToojro (oojo1§4) mlRral mlmnraiaa^oj^lraa, >^.j^6^^.^ ^5^j5 

niraojrali^ (ror&) itroojltJOjrivl£j,OJ6>ro mo« uoldKU wjl.aa/lioct^ n^rtW^ 

(macm ooJcgj^moconmicmi. -/ V ^ 25. > imoojro Uy.f crJ (mocu1tflua^1ajcuroosm u lrj-*j mlsiBSija (msaujjia. (qsdMtB»)cQra oajgp 
J.^U ,%_Li ^ rocru^tala^aro aOOomlroSmlcrDJj ^jJjj sruajlm^t^romcnj» lijC* ajs<esisiaj§ (^scnjo aajcg) 
6>pj§) mlejcailroo ;Loi tmotmjj njjmnnlaajro^m^gi 4^ nronnloaSo cr>it/o*aj1{a> <ru u LDejeagj, aOjCtmTOisrB 
cru"Ujom(mm Q JWj^j-j aJlej aJ o ra o a«cj0iJjQCQ ©ejocanro^cmjoojalro^ .j» mjroi^ajlt^jocnjlr&gaau 
cjIuj» *Uj oj1cfcjorTUlm1a>gacni mj u tro>1iag^« />» ,1 mlsoBgcusiro rowolsraiTnl^lejOimm j&f ul tmaroio 
an(0> o mlsmagaisiro oJru1§1<m<o« a^ra> (mwlajltao^anrtn^) ^d (biootbsko (nno(»lri»flfl) mlsoBO*»» 
sruoujl«6a(e» (aJlsmajJA^ajip ^ mwojro m^eja, rtmajrooiaa tj» ruej, (mKnlo^oj- (oJOoJOjjn culniiaj 
oja, €njou> (tncqj a ) ^ _** mraolcmowBi «l Jajj* raioejoan^ ^oojiiOlajlaaruacaaojsraT <>j j tmaaoo 
«&oro4«m a <moi1roo fIj> ^ taiocto gaguol<sacmaJB>ro \J»j J mroojra m1sn3l (tiwol^OTlcmlrarrosicualrtJo' 
L3J mon oo1cSiMl<fl«ta> ans>rm ©ojca^roilroacno ^ 'jj*5*^Jl tmoojrolmo ^aj1c«jmj1jajQJ6>tii Ul IU» aaj 
amaaiJolcoj w>1rftai ojioIw^o^hj ^aosnJDaujo (rannlftrdn ojiolaonjtajaewpjragijaoernjj '©rru^unaj/D* onno»' (JjJ-i Jj ? —*'J e>«a>o«nBlj 
agtra^*. ctumoamlttwujcKTS njoslejoraiai (BjoaJ^^ejmlioaiocm nJj^l oajtmij tua<9s&tij> u uj«. m<fl<iocQ/loe(«M Kruaj^Artiain- 
msOTra joior* ci^boeiRitjajaAjjOjj tottsia&sawatcni 'hna^auj' (^jA^) nffl*rojj oJaDjJj J m)(TT> 1 '. ms&fi rostnjnisijyastnljjm) 
<ru*uaBj* ffl1mo(J,)a2joaa u . fsa<majt" cnlirajlanmj^coocn* (j*) ngjcm^ aJo*Tmairtn u . nQ,*i<umi ©§«»fijQ.6>a . m»iVl 
«»ftDcjiiT msnjl (ca>) atKro* ajj«3 R&o^jo,uo<0'^gi J smaoi)1coj.rn> Q . (ai^camunlacĔo rru.g». gD(o»osm v : n «£ ^15 »jj* ih 30QE 48-nuj: ncmrai'nO": «o: 26 

ttjWB^roTcWi^^g orlej amo^i&mJoecnmnra&, mn<ra'ftj»ia>oo2>i. sarum a>jcnJ°ajl-*<8A«* •fl»m«G£cw4 t(ulAtft 
^oOjyoBGTBoJranwn*. Aootm lt sdojA aTB£jonoiayi&Ji« oo-ojeilejj» njntrucoj1**icm*lgJ,; rotojl (ff«) oa " JJI ^ 
^aM^Biltt^^aaui» ruinn^a u u> nno«/ic©jdH>i tajonjwn-aaiojoomo, renojlossioJoJ 1 ' cmJocg(r»irm wuejl *«*«»• 
mlAoj^n^iOJOomo ouooimi^jrmjalpj. njaaaj, 01004 fijlGjmj»u>nn1^J CT o*' : noj/ioattunojJo rro.eoj. <os«o»ot> 
iBaojmJiwmwlioi, cwrcoiojlwjomj» nuj^.o.nloj jbjjad RjjmioMCODMO^ a\> 9 umlA@i« o^oocojiejia» * (mcjagics 
oj"<AJDcru. cmjocroj ItiJsuiarulaoiOJOomo, mosi niigi (oft1s"o\ oajOAjojoamH mlojjmrttlojA^acmlml^o^caocn^aj». 
tsiaojA 0^1/0 "tol.oai.&g £6*8 anSgco. *cpJcroi j «iAosn»j J aTOCum<0*l8ain<ifl cmacro A»10TnrniAiSi&cnjo«n , \ an&amaaioo 
miosmEi^rmi* 01004- a> i cn> tf an.ACo 1 si ) j j pnan1sKm*i ( e,i i 30, e*i ©njoraij/rut^gm. m3J«ioaUnOr— a>mirU$m&| 
mn^a,1rAJi«~mracmia>i&j. w^ njoojraflc<. l ftftj j . tuejoJlu> iw^aJunTHi^oo omralsj., caBnnloij <agtu*eJl*****> gmaraojoa 
(kgoAroiroiojya. aaianogu., aroajOnOiojlnnia >&amAmiimr»1cni aJlou>02>mo<*ia7J <r\m"smsasca nfflm1a»i. *«3o» 
gn^o.&gmnaitmj- «ra&jonOi jooawl^rmj. ipranieja. «.omsmooaailsoim^ a^ cojjo"^. a^bodw amojnl Aejowlajj 

joicml gggttrtnB/loi, oo&jonni ca»rura.rhBi raoru* [rarBool^AOTJ o*1(M> cna8Ai*03iO«£"ni£* 

<jcofi1 Bocn o — taaesiroocn (<e>oej) cro tcoj socjjjroioj is>crco a^coel oo ^^r 3 O, * \r* &W j]/s t % 

mo— ^njaj^GiAosranroijCrn crurscio.t rroapjoc*, r^&Onn^aro ^^^ 12 ^^'^*' 1 b**^''*'** 
ojtnnoo orruijajlttcilooaiaj^o, crotBi (J funw)jocrul«ft>e)j«i5a4Ejj j » 

rsraaj^croo (oj«s,) wornnro> tgodKrttiMO^i&gi. croj^^rm.jys.s £foj$ <$>j A^jd* 

ojofl.i* (ojoffl<* oJns^aJOoo) rrocusiro (W00J0J mlAmjm^un ij^^^r^tj 

^&mjj. *^ojj°fln , <™oj*. flrofltVlmj *.sjfln«io «>fS-^o> *4$tf' 

ejono^ n#gyo rucra^cupjoon^ imooloJi^ojoioAyrnj,. Z\&iif j mmw** 26 ^«w^Waw^^^ ^jf ** «^ ^jmj^oj* ^j «M 

L.'- ^onojg^oJoS nmn . B . fi ,oo^iffl- nrtAoj^»^» 1 '* a^^eo,*. ninrnMMMmjj «mo^lejotolg 

wm m ™*™£™ Zam «mrt* uu«wi-V«* «^^^ '^i^o^cn, M ot» 

cra.(BiglftJiCfi A^' wn««fl w,im o " m iAoJnnTa-»«*1^n»' mJm*u>^nj t cm. Aj.-r^iwajyoo. 'me J o.iOi > ojl».mci 

Asaiaio^ooul «ftSi«nn •*»*!* ^iiruontOrtJOWo* •*<** ojlmi^m^, ««*»»•' ov^lo«^*«v a ctv»»u 

mooMjrt&nnA' («\ f -,) **«*«■ ^"«w, n uouej.. fi ^c«Him>cmaflTiOftjo. i^B>t«t*. au« : iuib.jtMiul*«. «jwMS||f, 

m"ojia/l60fl»woa» ^i^rBirtl *ajg ioH)iimifti(oi.i ««on^oanoSo »iiaoojo*ifflB wl «•.lojn.jj cuiv»jonw. b»o^.to 
gonia, rrya u u>^rnimoi cmiocn-nrt» i a mak*opjom. mffl*An «aaif 1 v*?w»V«l. 300 «#nvi,s wmWt ui 25 

Oj:1oj.OCOo-4 

2?. ffl1«^^'i" nro&jniij ftroojir>mo om>ieJlmi VlWI't//>ll<//»H 

r*noj*Tiai [»ro&j."eim1ca»ffl»3a3> nj^1ca.1(i&} mlcjoo* coltosca) ^'XJ&A'>5& f, 'i&iH* • I 

iw.Tjmrwii"1«*snKT»i — tnJacuo5l„croro>aGm < ', mlaraoa CoJsl yjjt* 

<w«mr1 rufik1<0i<o>1ej. (emosm 1 ' mJJaJ u coo.) ngjrmaoi» a>T Ii2jStJ\fll_ 

•jTOo^olcawoTai {iinai}mQmurt[ma|iirii%] nrraol trraroil <t>1 ^ ^ -^ 

dK*m3, (warolom, (trra^>1m.-go6>io a^ CfOffl>1rUffliocoj ojlsoa). Ol^^t^i^&i^ J3 

nnt>ojo% genso<t>«i1. 27. i3a> ai! tmlro^caoco-jj.» crorm^aio^la^l^li&^ijm^ -£i (BiDgjonn^ Jj-j (meicioo octu^gjIco, o 
rruiGJlomosi Ijjt avjaj b m. jU aii—OiarBio r,aJteiOn>a (mtjOcaJaocoJculUjB) J^jJ ml^^ucoaiocai^ 
mlt-TOOo {aJ<Jojm»i ( iH.j J « ("Ol^i) f'> 1 ■ 4 *- 11 flcm u a1a «TJa ojjoamlraa «l sLt iil wm^Dno^ gogtml^josA 
^J roliupcajraocai mlejcailtoi (cf\xtiDLoocnnJ^t6aja) &$* (o)S1) »&^6rmTTiffuraCTlca>)cu(B0can jC,cj ml 
ajngiiGm imai(a>46l)rfb6>2 otj-'*"-' «m§1canjmaea> i> j jiaI^ col-soi^oa anjslieeiORTrm m1eJCDj1tn3 f anjsl 
tDGijjtO, (fjnjs1arfwi5r*1 cura1 t fl>)co/}£j; j\i njjjrmorao raroojcra imoOlsrDimlrali^criTjj U cpjasKmocmjj, „1ej 
«jjjOioa. ijJ-r J m1fot50oionr>1cojDroKJi J«*ii psnjRtBl&im {ffroojcio §srRQ<9si1 , ojJjraSijys^njTOil ttOS .jj* & rao 
ro>1mi njios>a, (mtKoi^a^sosirm ^ fiW»j cuIbcdjo Lj <mi>s o raT0>, (ar&*cnxroffl)OcDj 

«inN u f)1m^* e«O0Aii o B luanjt^^^a-naioiaos (DiejaijjSl najsjjtMjjOjooi njosT^jotjiocailamalaarmi. n-ilcmlBi oo& 
VhAoai«TOW iw*iun\joml*«^anoffli 09^(0.^51 raiejojjsl njs7«Mi»»ao3>a eitugr^Aoouo «lajrDjai miiiGr^m^ujojj^ajooHjrro. (m&i 
ousT injjyjjOJ^ tf.@cn'jya.coo$m u A^sjnBo»' mgy^inrrojj msnj'1 oJoJmsoGtjtiJimlan^ ammjlejOAaa*,) ^Holetm — «Jrail 
njil<*uAoro» — o_rtej<o ajjSTA^norainjrDjjt, oioo, ,oJJG'f8 ajsl ^oJ§l<afnj(n^(Doau1ftat«Qim 1 ' n^i.sou>omujjSpj ( # rroiai^aJltAJO 
mjl^w 'njou^NldjjrtjS rtf)O0o1»flia {njoaJirtl^onraioaDlnBcmjj msojlrmj) mjjnJ u m* 4>w<m* t 

iojrnj^ioi^roi nuju^m* oyuao^rm"i-o- (tnormOTaosmmnjj* , nomjj ro>1<&&J - wo t fl»3x4a,(on 1 fs«pjGioTiiinoom7crai< 
anj^jotiojj gp ojojoiiUitnlioJ imaoJrS^»]j rroaoinjnMnjo.-oajra (roolmn^ojjrm^. (raciaao^jinraildji roicirm crojaj^cn* ouOiMjohS 
tfbj«oiaiOdb5^itniin1'a5 njejAvftai« mj.uarm. aTnomijja»Ki'^wioS)OJiffiiliU D « — (BB>finj^snj«e«>(0 fct\ gfli(6 /o)«im aoAamlgjlojrini 
o-uowoj — (015 nj',DnJifll rtnarro mjJnJ u m* ajajm^naiaD (rao^i»l^i^^§i^OToaji1imrrT>ngj, mBj r.njoatuaiswrrTJj DjnjOJlioJ 
S»ol ml^jd-iol^JjOjo.ii auoujiceijopm nJojiroil.TJjrrilcroosmoiyo itriiin^mi.&mlitj-HDoajjl etttjcy njlMai;e5i32iins ojTijpij)» 
( »-£iJl r .;.i ) — 'ifiM!3>i rvo fiioamjl3aiO crom u u>1 — geniioiiiilajroil^anmj", rruJoJ M cn- mjjOOjm onB^jonoi cnspjjlejoAij, 
nJooS ga^wloj — (uiBjyoonjjOJim^aiotiw» onf>o1caiopJ Q o7i — oroj {Daom> d ffloa3Afl»j<iT> Q jewewmmo (trragjoani oJt«r*'lAflogim> n '' 
ox>m"ui1anl€vGj m1w u ojajHnj<a>0(T>- iB»s «mii o«a»0E-(. ibt&ioij trua»ou)«maJj(DOj» 0\io*^Dr^Arol^©pj3jAojJi* Dojajj^ruil. 
E3 lnJonju>jj» mmJl{mj^aji# nunoasnJlAg- aj^ooojilaii» injaaj(^\^x^iym, aijjSiaotml omroiOiSaowwi raw* aw"hJ Asni 
mJnnldsnjooi A^larotnn iwaoj* m> u uaeii ajljg «injglanlrai OTjocmTro^mB, rrao<jjoffl6n^Jjaoroi», cnj^tttnliOigl*, *X§1*» 
giRBg|o* itn*Btsg Q 6i3 ojlsjjtaglejlro^rmjj botoi q amo^oiilAeDsmjji&asjj. aoJaoj*roii. 

mmj1(mj)coj «w mjjnj w m. ojlojrojgjap^oo» ^ejooojj aaatrtlKojralajj mleiBo» mnu^na^aii nooonlajj toJ*»^ 
<»1m«/<3) eli u> ^ijU jflJL' ^U-jJ) o^tTncicmaRjo jsre&jonoj^ ojd«iji5iioi u , (TO^jono^ gagualosjubitoJ motnnaai 0^6x010014 
^oroiOJ Q « au.aajlcMAay^jj waim^^oaJt^ajmomlail^rm AorojStroaaisaslajjj go^ <uOosjja<TUMj*0S>»t* «iutt Ol 
(0TOgJ0an o gaouBlti^Eb iroi) tujms.ajsl aajAioi&ij pJoaj*cnBitj> 6m o0cm goajijj ^orol^wci* i9/3 ojlGMauo aviJ ojbbA Tl *C C* ij f '* 3<W 4B-m>4t aDtiroi^n 1 *! *oj Jft *Aii"rtO B 23, 24* f\JiA B .waof»lTO.(»'ir) wsrjo^ t«Jmj u imocu1ij.™.sm*. *oeiOrtft40Jlo(i.ft ruo^aom. nJO«1-*»ml 
f»litij», *»1J<* hoj(,i1«.ti«9 liunrtam^^wmWim^ <w»nj.*t c*ooinD<ti4 «wjRjaj- 0mll19 ) ^ f^ " l0m ' , ' :l ftJ™ ,, m\A ij«nia«T>* , 
1 ^ml3i <l ' ua ' u i*« ^* 1 * n-i3tn"oom. (uliu-olgjo^jac* 'wsejartOj eaawlti^jrD/lrtrt' *0"roj nJnflniBwnlmiitilm> M i&mjrtJo 
^««Bwaala» <m£|0*/iJ/u1 n fl3o eagmc^ra^ol^gg nmjowwi- ojltrtjomwj. nmionaWTiJS* ooJ.aintncoO.olaiwtn*^ 
CMrrrn «ma^1ajo^*ooji J mt7T.3em'*. mj ailt^ja^.Tj^, asnjomoj. «.njntJAma (raiojnnljjajlioiijionaj «jeu o;o5*jue«j>*» 
.hoshst. s. D03'"i<oi7i1<* ^nrnm yco A£Tr>4 , av. vwor a.1 gj , 

oocq>. (insic&o om^ejlsjcn RjrooaiojaJc*. , ngj&io mm.£ra&i£<e6ioga "t£ *<_*&& *i2W.iJ 

nrffiiTJi1nro {am6>&ja»o.«0) loJrm^A^^n^s^raim^ajocTSoaioTBtl- ^ v *? +r 9 

n*>&.0ar>4 m>6>rrr) «ml, crood>ai1a»oa*n§*i 6l&^«M$J^ ^ 1 ?^ 20. ^jJlj- mT5rurr>siC(m aiJosiiTjwm^ajod J_J (Braauoj J^j «nsic&o ocro^&Jlatw __jii. «wBaig* 
to cn(aro<&ff>ai%tn°co)aj4©ocii/) jli^j aiiLaosnb (crunj>i)a><maj£. *_j>J raiwtnl6.ro [(U^^^n-jejeam 
ojon5, ojlia^nnjlteo^ojono, oaisiejcoio^aiooo __J ^ mmisjtm^t&poco 4.f <m)gyo (aiiinGiitjrcntGstog^a) 
J,fj ghoiI -H rao&jonn^ (idiskto) \j-|i tnw<fcfcfla»oca/.§£ 

mcrul (mi) nnlrcaojirnlcipttS aoaitnio 03034. oJlnjfl>laacmotr.oosajy. raiatm, EroTm^n-i'' ojlruralaJSJa.-UooaJc^gs 
rumj^aJ tTUaoO-vejo@i* oj1_wn-«aasi. m*Tu1(m>)**»4 EusljHrtiDmjiiS 4NimoMiin> _o-d oJ_jmitn>n1rn4 irotyono^ 
a j_H*1rfK»D§1cc.1rt>n*oi j fm_. ffiotcoia_y, a»u1u&. ojrailaj «uniwsittoi» _ue1^_(uom1«olJ» 6 miAOsn3m>i., _3m>'£-o 
ao*ym mmeAma a oiioroilmj oe_o-__n J i i IrUAiamoJi- inJwauWKoj. __*1«_a-imi_BJ_a_! rtNtfM0j* eroiio) rcras 
inp1--1io1 1 iM>_niJj j . mvnj1(ov) mOmAaaiml cnuui* aioj omJjDJO-ul _j*™iffl1«iA™_a. ^pjoooj rrorueirtSn m>J*o>. -innm5-_1 
mloa.0^1 Ajmioari u - «flj7i>1.o1«i-», m m onn^m cru v amaoo 9f OfiJ_. mjaootaajj. mmn (<*>)<»& &n _»<_j»«in«>1««& 
*a»1ftj. n fl ,0T.1 OT n e im Q _. 6 es -_lflJ mJi-Jm-,* ^j^^ly («*ucD«.t» •*u»*i rtno^MBjl-A) 

2..-1«^o«m1co1^_cm iDln-^in^, roio m jOajaau.«e._. ** {*k****uPu»W**\) ^rm oJo-mW 
fiM*i*uini. E* au<too*OT"u>« 4 <UA«B8*»s «.Slc™'_oo<t>im1i-o lA-j1*ro1^«jy_l5_f_i inJiraDUil* msaJsl 
tm^^^w^ t^^^^l^^- ****** |P!^^H^»Jr«WW^ tAamrogotrn , r j, ti __j /«gigyo ajrm^^os,. «* •»»«-»» o { ,__j-_o_«1 trU^a_-0^ So ^_cuo«-aojm-1) ^cm 
^ 1 JP -«^ \ „.0, ft& .m u mHO«1-__tr*o^c_j1ro1 t fl_o.. 1) aiai-jl^r-iimj-a-g^., cruocrtooc-cA-ool-h 

•W"» ^TT___S--^-~*^^»«" M_**__>»-_*- *-* «™-*-Ji-fl-«m.. 

m_»_ JB _1 mnii - ™ _». "n«~ «*._-««- _____*_'-~. «-. _4<--K». ■»»_-*_¥-*-*». «^-n^a^ 

Mjon-Bac», nmmoAJM aj „„.„_„.. «_B.a_j.fli._l-i>-> a™.gl_ii*_l. ad»"80<__o_j. _M.1_. 4 *g ff »a<_W, 

_B S -|_1 ^l 01 ^**™"^^^^ , -aJW _n_. i _. _}.M__iit_i-_». B-Ogeicu^i., _--_. 

. «i-. 3) t _i-o S m_-c ^*"™ .. . OJ( - aajnj . no .-n--____ i _.. _>m>"a.o^ 5 Knm ) .« J 4m-u ) n SJ n 6 « TO o a . 

ilari injtW^mioaJlal Ql1n»caJiOrai1(tft-tixJiTnonJawi1or*oa»4« c»crtgy1orflna»j. .fe0fl>_(ijpn1aiS- 

jTulroAoeJmom-l, 05J -^.Bpj^niitwlaeJ^ei (BouJl<ur^n1aJ4°c»JO , »^f»^«*" 1 > t oo«T> m, ^moAOT^m. mo* «o.m 

«4au*ttJl,(wd»4«o--» v&™ s<fl,fll ffi m>»ejai64*e.. Ĕ«»A (^iyoao^ojlo^ <uow'a«»mrteJ)j_e ^4 mijmm 

°^W. ffico>1m4«jro£OOJoa1 iw«o A.ooL^sKm m&aiPiintt 0m54O4m>i mioooem^a^^a^ns»., (tnRragjeisoHir^ 

tt»ja>BJ. 0fnEWia.Ql9_4 »4°^ ■ J " m ™B 908B 4B-mJj: (ifliora"oii*i taj 2<J ,4 -JLi -. 4 * - *—- <^r52— ■ JSi.t: 

r::i:r™~™^^^ 

mnJ , iBS «^l «l MMW ^<n> ■"* ^^ .„"„0. «fl*«™wu* «.«n.»*^- m^l (m >) 

nuodhU^nJirp)" tomrn> aHOYloiOAijj»; 

20* mjaottma iTO&onAiculnrroo ocroi.GJOAtrro, [sj/to 
mosnA] iTiroagmioTm'!^-.-) .&£GJScai^aj<oo«a>6>5, (TOcuIi/bjo 
cnJlfi»fii«soitm>il f e*o1moi>a)orooffrn u , fins>Bo>dwrtscGjjraa ecojoej^ 
^goorn*. *04Aja*\ 'cnijKaaaa» etajca u c»j [^imjlgijO, 
cn)0nM w sa«<n» 6)ojcqj u 2>* mmcro u *&on>o rolrotijaolaJ^ei&osnBl 
ro1*Mioroojfoocafl mroaisiro rolroi&a <&osrooa, rorygjonnijajlajo 
rolcrrojag (rniiro | t j t,toaocui,« (rawuiruo scojoy») ;nJltm1ca> nmairo 
tttmsl&^o&r.slrol-^cmij. 'cro^^aTsio-o [troOoii u soat/> mm 
cro w ifl>ofcfl>TOfl«n?o] tvoaj<Dom»1 (TOOJroieis nnostpjag» [[nja«n^a> 

itnl macuroisis misusm3g1ajij?njj w , '.ma?aoa7Wl , itfi (turogplnJ,) 
aroruroias 2fumcoj0Emro> w . 

Bwojmjsis gnJm '^emjlejT&J^ fiff*£; {(ramiocajm.) 63<jb 
ojljsoojoeej: onotmi, raroroilsic&o <&.j J cru u a4o©p £ jsj J at1 < Qj^ [oj! 
tTmnlitAmlrmjj croi ( aj1mijg ^ioimwiiijrrnij; am,crr>1_ u iBiowlom 
(ailcn.aJi,) aJ2/>M w s1ttaj5iOTTn1; asasoBSKn tsami (roislajjj) 
,&§1xais1; am,mi1_ u (0.^nn1^io6HD (m^o^mieiius^rjynjijjmoo 
nroaJilaatjo fm6r* (J <&>_1rao' anoRni, (mijtojo) ^mlon-jg^mlcrnj* 
(raoojl </o jocr\>Tiaa.o»»fi6>2 tmoajromiaj* a—sOaJo nJI&laJlt&aKuotii 
ocjJsrBloaosrn (g_60_1siro gajm1_jmii i , taoujOJo _^_j,jfl>aai(» 
rugrannml »«MrB jojcmtm* 1 ) , *JjJ#8&tf-H i<i".,' .! 

*^(MH^iOi*fe #aJ4^# t 

i H IeC^ 5jJ - iK 3069 AB-w>y. nowi'ra> : m; 20 


yyy 29. j/ nwimaj «1 Jj_j oraajoao Q ajl6itroo gnmtwsm" «. a*j nmoaonttrrmlsiciio •b>1 s > bcdi o^ 
ojU «iajI «.olmrtmoraoan", gii«ir6fflM)0sm' 1 jUTj > CBBaj1cj5J0<ml<&@ Q cflsati)!t>J Ar-j acoioejj-sog 3 
op", ^njmipgaimosm" ^ rcn<m<>M»1s<n)1ttfl, ctnaaltol ^j ra1cn,f*>oJS!ii> aostoo., oV» nroojoro ao 
Hn . \Sj Oi&ie u OMcg cmnjrootQ.1 1^ CTU sia a oojcgi/rrjajroocnin o^. cjtoojco ocmslswKiosrol 
n1*oi., cTOcjcnJnMlas-jcroj ■** «roalcnno., ecmcui. ao.ft»l6m i . « o- ccmaja niaj1ctn)Ci>1cmj J IV jj 
tajlrcnlanj., sinjoiBiunoijyosi. >lw. caBOjrajos raroscniog., ej<&Msm., tajoroi,j.a,toi ^j j nnm 
ns msusaaelejinj ^.*J\ o- OM i sie1sicoo ooejcooccjn, ojos tiflcrn<tjrai. dli cnwctn ^ cbi5OJC0 o sib 
^ajmcoTKm'' "-.jj-ij tmocwtrro.lcoo ^j cbbcucd «.s gnJa j-^t! j a si H j1ej1aJ a a> iira'' t j/ ciwcoiocbj 
cbi Btt> ojlsaojosiej, OJlaoaJos.ejctj.osro'' e >l cbbcoi .^ Q otoim »ns.l , faoj«a1siajs ccjiim ^ «nocoil 
wJn ^icrui,, cniinjlroja .jj4 rjjjjcroliCBiloai aJ Q c*"sl afd s ctrmn, onJooMlnjl^i U*-4 nacmlscoij 
^, a 1<e.is1, coi^ruicucmi „/.. n®«r,-\ m asrol^ cr.1cm , c/orolcn^l cucmi <ij- j, «mco.1s.alo cm 
sr.i*e1rcft, roslrJ.cosoaglroo ^4 m*uu«l»kpl>' m V aao l>> ™" 1 ' ll/ilcai ' 1 nd' 1 aJo n ' &Kre o &* * dnMI 
«M» i;J aAoaJlpjl^iojocrt ooj 5 r 8 i a j.Dsm'\ aaJo*i. aJlslajl^cuorri ,,. caacuro « 4 «., <™cu 
MMrtmL* X» «mailo.Jomn.9» « ^ w^j aiaw-eoc». oaioo.WiDl-ac™ i> a* *" 
«JcnilAjcuoroosi ^au» IjUj mjcoS.wrocoBSoao. L^ojMhA^»^ «-j*"» r* tmocucolcoocnlcm, coc 
rurooce.icm J> nJ0aJa«>a„Jcn. , B.ajoojco.1 L>.,b««flBno^la J <infl Bfl «aJ ..-b i ^ .i. «M MMlWI **~il« « m9 j 4 «i-«-o.J*i«l» «-OJ4-.0-C*,- ^^""2^ "*■» 

«,! . «*n. 4 «a««* ™°^"£ "£ * * m^njl»*» om. 4e » m '. «ro iBJ .m 4 «^ »;j>m«» 

pgljya. «oog^oOTnlcy™ . m> 3 * ^ „,,.„ omimo. oojoaetrulmio awo-mlaJtro.. n ffl » 4 m1cn.o !t |t.o., 

mios, e>v *«>"*' Xiaaao " mm l' anBaowl^ai- »>»»1"» t ^ m cnjco-uilaJiOJCTO-m' ^«cm.jaruiK* mjiHiml 
• mE)0 ot, JO Jls.nJo ncnjjaiom. "o 00 *"** * fflafjs ^^ .^^«m oajrWjcuim. ruo UB 1a.1 B 1«. i *«. 4 . 

*™ WQ1 ^ m1 ?Ti^^'oa M ^oocrul<n««.» <*» «o*i. ^^BJ^ toitooaj^iBO^I o».a,l & co1 9 j i . 

^ ^« ^mifflioainAilB3 nu w UiHfflaa«B»» ^runocnosra» tilmtppatjp, emmw^tmm 
«AtnrtAM^t ^ mAm1aflMUJ ' l ' aiOĕ ^ i *^ a(0ra ., ^intitowiaMn»»- raom^aiBlMia? crat.^m.00. ^amm*. 

ajMrooiiBnJMeJ, ««»401 wjo ^^^ ^m> 4 Ki>Jir«»«i - annmoAaMt AOCjBaoM.ti BAjc^omani e™i 
( iJ/L-U . ^jJlCJi tl-* *' ^^ ^, ««oito^-i-BuWo* "*W"* ■1»i*nja*a *4fl06«n owiilt». 

miiiAm^iDiMoun omM*Z>* nflj(n>i»S w A*| ^^^^.AiDjlgy ^cm. ffl^o^^m*<a> u LX?JD*lw. oroo*<M*i a j mA 


g 070 <*B -Wii^WW iq; 3fl 

::::s::s^:z^^ 

„„..,*, ^»». mi •»! '»«'«": *\T" Idsl »,H<— i ^»*™-!—^ ^. 

oj*>>ll«Ja«««ffl«"kl<n>l'. ("J 1 ) 

mR1 » n r..<v1 & < 3 to.™iEa *u^— «md«p *fflSi° «•!»■*.■*■«*«» n « oon, 4' wk V ' < -*** * f ^ > 

«oaiil nu1a u tu1<ajawi<Di iTOm 1 ' ( > >¥ JI J\ & J 

nJoco ( c, «ffl«oc-H.l6«rlBl ojgj BM-CDBlli«uocwws<»i^ m* ujooon AOrtrniaocBrtwBlAanig^iini». «» «m^ 
^ottiiaa AJloj-wiB^aJAO-l ojsu ««nortaw^swj. nrill^ioWiu. Enu^AiJolA (n) «nrjogoAmintM 
rtrtd^nirtalul omni(i | y S i fl nD.1^S4«n" u . o>W**onim 4 aJaJfln A » camp^laJDMOJomiigiaajaDWi flrM'infl«B Ajna-wl 
fiau»1rf»D«. I) njmj^mi rvji>^onv d (ft) ^0^0^: <n& «'iroimwmim". araioaio <JTt ft <o»*^1.j*^dMi d bj*ooj. 
om«nArt»*!o.. ( i) « w»«ma^ {») **% ^H- ^W ^^ «* v nrn OTJa njlmoa^cwan". 3} *w>nn1ai (oj 
a MWtt|AlM<iiMi; • ffii Wflw «nM<D. i nT> ip iDW^oa.-mliW^MtmDH-nu^—ro^taD^» nowntm 
fc T»o 1 TSal^oJora^d)«4(Tr»4e^3i , tmsagoo, nj0«iwfn o ; '00^1.001, nolAoDCKi)iO«oc» nn,jsajJt ABimoiOjmocDi araogjo» Agfli 
A^-H>l5<»lGJi- ^oii-mlcro^iMro^mJi — &t*oamtmyxiaa>\ 4) m>4§l (o) aJoaj^nTwn^, fnmmJ°Ao«« «wiJW» 
*i«jjmoi1m4 o.i/>1 A4§iBm<moim B . 5) iuI&j D^Dmmoco njn&ymo. (dokotIwIioJ «otdo* owwIacdocoiI irttiwSMDlaJoB» 
nJ *cj1.oi (trooj**6a co a «j. mJ i n3flKDo t e> a 5 I onD < '. 0) acusio ojIbj aionoolciitfO njot» tm4t ^any^mm» anolB»' 
nnaawomltoJ in j«oi>8nj ., aiSdam^ au&noy* 2^» 1w mcQ(j4OT u (««Ba1cD0 njn«0Buroap», v^r^iflcii<«>3fin(i« ov"ijjtr>nO(iJ« 
esma^icmj. ?) em»"fflaoo(o) 0-1003.^004: *osaro.ocwg^itiiBOT>, (Mi,tTUJAoroirnjfmjaotn.. mo^nojajona, aaoojonio 
A4<wvTO4., cTU.troomoToileJi. carsj,yonn tBmo.4 flOJg^oJo^o^m^ro^a«lcartftJ. , .omjoMinadatttcmncDo aoaoan^Al»^^ 
rt»nnmJjraafii- » onoojnpio (oJJeDmQJlawo»nftA5 . cffi>ojtan50 a^tmnlej^ra t^ro ^npj9^aim>igajtnooT> 8 fpmlRJS 
«nlau nnroj.. a*4 cwminjlWJocnjica^*» cmjAcwjjEjlnjlcot. mejroo»6m»incci6» ajBOjnoSo ETUisnnJjmlajco)^ B»R)ooni 
mi.mo«fl<.1 l ora1iJVfli.4tmcmDCTTJ . { J$ ^ &, i^» } 

fBQt,Rxi1 m3i(Tu - &ffln^ ttrJt)Jto ©s tDisuiDTnijj (01^000^ taJfm l ^oa^ Kjrai 1 mi ■■07lasooT> b Bajns?» 'Haoaog* 
oAo«nji D ac|irtioittm tB^BltnJoan. EB^uJtonaiiaAosTMj euo.oomJl to^ njncoiijCTni; '{proj «^i& u ijjnaDcAmotJW4 ^oa)^"> 
ojiari ecoi, ai^oAtDi^Liiaioim 9 . iwbj <cmi.ow l] cft*0( 1 i roottml goo^ 0Fl.jK> cm o ; «ojocj» ^islcoOeJi- AglcD/lej.» a^^rd 
jsiaojjJ BaaoaJta. OMimJ w A0rD«, w^AcB^nSnJCirjociiiaii., pjla^pnunuoam* ofl)cmnDJCiiil£J . njJj/oopjsitTTiit a-flD°° 
alojcn). toonianj-ojosap^. e^»i>?S miro40cnj B •cbOBmoajim.rooon 1 " . (^IJI) 'cTU o Nial€*l0O rvEEJaaaiJim»oc» 

tIl 1 »sal«)a• , oajn^ooTKmij e ffl >' 1ll * m ' lo<Tr, &i * m^anjoow mmaij*l0jo*eo.. oaooa criDav v A0n« tJj»?uinAtDln : j''* <> i tm 
anloojo hobjoocojI. (BKKj3J0c»rf«i o mDcru u AD0icTO*niJ o «TBaoaWni oJcoo. t njc^e^BjaOnjr/la* (D) aJirol^DSloiiW* 
iJMijaet^-imomio&otnai cbjjcoow tneiOjomDmjo tmiogyaanD at^Arol.tol^ttOjocp m1WfiiDn»lcojnftJ. on^ &&mn'\t& oJl 4 * 43 n ; c .*> J>j- ia 3071 «-«041 «omaW: »°i &• 

«oalsyMn^awnlontOAaotmmitKWABm-OAorm^, «mapauj ■ruoj). rUsorooanltmiaii,. om&iAJocnJjES m«»ou v JhQ*o. 
04.ocr* fl . CO""04S3»osyo Ara.Tn". 

mj^njmjlAcg^oolcaigg awrara, i<vjca.<TOao» ni1»je ¥ tu cvj^re%m^« aoimaaj raropjDnnj tu1ai(Ol«aJ,l5fiflnn u . 
mmjl («u) T.lmjaa.mlni'^ «^uimmsiroraiaojmajjEa iftjruojm«oei-, mjomio^uojoAraradSgi., o*io^onjaiw>fi> 1x1»* 
g10J)> nJ&J^i- gitCODlRi^Tn^nJdsya. irod>*j§Krrai1aJ, «oojls^cywai (swmicoioro/l^gioa <au*oainj. r mjcmmim^rog* 
OW^i ao«uc>^siraiona*1sj^rm . aatWSojlojolnj^ maoapjrarta* <8ii>aje*U(yoo1 trura^nnaailSil e»*J ,B0,)n l tm * 
(i.jj3j»4^ iHi) rayaoonrartoS ojotromej, eaaalejlej^ mJ)airai«>5 gnJOKaij*™'' . ( J^V'j ^j ) 0&"" 00 " ' =* 
&rt<ot f*oaifva QT>i angocoioa^ 2 n -»*1a)^' 1 *i*c^<fliocm v . /-.jj ) $g<a'l<&imtirro Ainjaititoioem *o>jjTUlSi aifc>'H><V ,ha * ,, • 
ftj-|m?if «ns-iaji aja^rmi m*al v »piV»i>, ««aoa»», oJlwsm, ojaolmlfrt*«4*«>i« « a jojj i fm-^d ftUllM,0,fl ' *A 
(Htainyy* «i^wjaoj^. Kmlgjl^o-n-oACBaioay omj ailg^i raii&Ji<»osrr>' J (orwuA. ( ^^ y» Jji ^ 1 -^^/ 

«wwim* iotruilulou e^to. amj-^o^imi irfg m*Ul (f~) «W *#&*** ^"^^T T^^mi 
mrniaai <m^^fi^^ aoowjo anona^toacoj nu*nomj1.a,3g<flil.oicmi. rulcmlsi ■»■1 <°iS&ii ^'<«*& * o 

ojrmi. iwwrolom cpjada^ajiiotw oj^gOJi cnc!a«»j.*.o» « Hajisi^oij, 

crowMl moomm seiulaeio <W S , *»w<w«s «woAsWlo -L.^m.^MS, r^ojlosap. rol ^^* 

«0.* nmcuncsi «.cm^o aiiOWioml^i f0i^ o <ai1*aJs&-*<a« mU &>4fuoo,. 

«^««^^J^^S^Sr "„ 5lfl ^^^J «118«*. «-****. 

^o^i-i ..-.' (^JS^-^**». **-«**» S^i— 1 ^— ■ 
( n.nmow1««BaJali»4 nuo ( OB > mml1 "' 4 , „ * n Ju«l<nu am)»1« «oeiou"m1>m<« av.'inlm1 ««Jojimi 

Bo^laui* ^armooj. ffi m*l<^a. ^^ ^^li* mloiniro co^laj;,, ssrelam a.1 8 ^no. womj, 8fl|»im» 
tt fl «tm «raoai,., ^1*cm * tf " ft ^ , __ ^^ruoo aa^cmj. rul^icm <maxi <aotmim*i ooaaicooHi-im» A©*ra»cr. 
fi^o<Q) w a.mo<i l 'rt»i«>&o5r»a ^*! ,«1fim aiwSlO^^i' ^ 151 " ^H^^ 1 ^^" <t0 «4'"' : •»"»1om oi^1<o* 
A«jb104««ii^ r^wj finJ»«»icrt ffi ° ft aJ0ifB v . r^m.l£J io cu1«n*jQW^* QJ0flOT>i cro^aj cnjmjiiooalaji. 

ojlwaoiomjooa «^icaneei nfi«a"» i _ ^lamo m1v&Jlcrt ojmjlgjom (01^01^. oj^oot «dWMnJ^a 

oj1 Si cm . ^-«^ B 4: 26 ^ J 

o&J mstm oiraltccniojcmls-ojmoa» iad. oJltOTJCTtiCo msannlewJcosnalmicm mirxno 

Wifii^oa«-^ a1a ^^ ew.ttoajW (i.) mlocuam. 

««lAaa^ol cmculasccoiSS t*^ oa wnnft ,n«ft o«jsis<wn»«g* E-»iS* '^ojo^cgji' (^J>1) *nfi-»i>^ 

oojojj^rmi*. 'roTBEjOnnitnsKm <n)fO>i« OT , nm1l£vfi «nmicn>oa»1-va1rt laJajaml^ao®' i^9iAO.((aB>ot^ocm u rmBJOoajO!a) 3072 48_m>l! OM-Wi *>s 2g 

.. , :-.**.^»-J~--i*-«-i«~»'">-»ai**-"'-- ■»»*■«« ■«* ^•'ri^^y^^ 

W|H ^ **™ *»1«W «.lo*l*-jm»: — «. «■«"^ '• ? ^- CMaau ^„a» «i ^«mw. 
-_, n ,„ ..«3MT-.jnJ-.ni.. -i-.lawiB-.ii-.mi. ro.mi. (>XB ,* -vfl ° 4 8 nra l ,„„„,„,,, ,. „ „ 

„™ri im.) •>.,..ml»i«> <»*»•..* U «Wj--j. ^o^lsJJ -uo^j^J. -_-«31™ o*_rfl»*l ptjtf 
*.„rt*-rf _n,.» 4 «. e3T_"«_o_l-3mlaT,j o j 4 0__. 1 .__-* A «-«n4i_--«i- BT» •"•*"■»* ^ 8 , 1 "" ""» 

_,.«,_ . M# __-.l_a_.la_i. o__i™ juI.j -Tju.iml-.. '»4™»«!. i*-Wl *«. m.^«an*«8 » B . n»ii**i fT>nr>Dra1o1^^» ■tjttiii*, «MMu^Tio.-T» mi^Mnm nWM mlrcaalsuuoroow j^^ «^awog. <n>J«flB» ^1a«u#lfliow4., 

«^^. ,*. ) <.m»i>*a *ni1<n»ri m«u1 (m>) «jnBiiirmj: '«mwBg^^i S" 6 »»** *' ^ 61 ^ ^ - * 
ran*»'. ,u1mO-^maj.™^m> iS «.uro A .. rti<nA»rtM mptmW**.*' «ulcml^o^sm.mrumj.: mwuaA 
HdHMun itud*ii> flwnJ»-*i ™i™ m$tmi*0qpmfr mtmto <™A- iroajoriJo <n>9a*iA<»mm a^A A^^t 
""■ 'itui.) cw»4»1*fli»lR|3eio> miro^ BAi^sm^, «ruo«»i- <«lAfl|no1<wA<uomA. MlMjdMnOK) nAam auora mmjl (mO ^raiMrmcmiosisonj. gsrUT&l m)nnmmfl^*ai%-. ai1aJluj(o.cfipmal«rtrai1o4^")1° rat ^''aJi 
*,i4! .^ajlsio^ ^dMMt^ ttuaeaNWii. *t*M wrt^attii wtt^ iwWun-w**»* «01« 
annDn^oaii^oL^o^ tttnjnranMu* mdws^I e>oj*1c08, 0^94*0»^ ohwI (iw) «wneA ailotJOO^iAWi*. 
fgav»QJdd>1mj w*N*1tf$« crujDOJlmoJi. ajAa^laJl <uoAm>ra>1m£ o>imj" TO«rtma<Kuir»1 ibi^wiuj» «wojmiui 
fli mj^ w ol4<.id ll ca' i . M'Ml)>l-i ^fijonronJ0 4 . marttii njaojlanloa ojp^pa^ml^.. fln»o^ nJO 

»yiw *># - > 11 ^ 1 J *' ** ^ ^ * ljSii * ^ * Vj * ^ "** ^ £ a Ai &&* t ^**r-i* i (IfW ** ! 

ml*nit!liiHm1(Tiii (ulRdwmmm^ ■Jtiu' 1 AJlajruwl^i^i. ot^uj. oojcs^^. fwu<m tf omuA~ a>0nigaajroioio<»1— 
auaaacu^oKltU. nrp.ml 0^000«*., oJleiaj^l^iAODi. ^iO^tu, 6.^0«^^^. nnja»-BnaJ*o*«io. ajaul^ n4aaj1m-j 
gSOJAocniaiit. «^Rjoaj^-c^on, imsftjoaiJi nffloonjt m^ loJiunoaw. uoua-oom. BiU(»1»n^m>. (mi A : ana1a u l0) 

mJonomj^ASios ^inm 0^601601324. monji^^otAim^ira&i. ajlajmlajoonnM., «n>ajft*«i aJOnJomanjmcuji , ttnn 
(mtnocu. iftjrailADiuiUA. m^A^onPj iso&o«r>& om^eamnj^ muWonoi^npj. (U^, J^ J! . Al Mj) *nnfl oj^oj 
o1jxJ ailwlc»»^ lAlcmwacgos^ ^islauaj^ mjwiiai1tojonv1*o>@i. {u>to5&Arai1ia.giaioa»1o.1d>aQQOT>tm1(ifl mj.wasolRJ. 
m»ai(OiAS aJlwjoouA*d3ifc3aca nneirmcQt*€mQft(0 «1» mismwaw^ mleomaj^.. «*g;m>1(olodo f \jLcj ^l ^]J|V4l jcj 
■ cU-Ua {iWsnjoMmlmii wncfflJmi1«i*™i* m>aj ^amajecd i^ajAmml^aiAca-^. Qojaa'anaj*MSi cra&KiOttai 
ajxo w Gom. 6»*J«a u ^.) «fflan iuo*iRno>1fldm1cm tt ffoojfu1nfl mJroiiaj^iftjom>1<ft.aj., m>aj u -M&amlAg i a m&$xmbm* 
UAimcmi g3^ln^^li^450(^Jrolpnoem ,1 . «aOJoro tSiroicoii- g|itft«adn*i v sc*no<w<&a1(onslAiOTn m* aj1w.JOOUAcSam6oao»^i 
m^a.ewj^im> livjo>li£a}., (tooijigcu^^i ej^l^oicmroilnmaoooa +%$m«& roaonrmromoaulrolaia. ng)m)G>troi iroertlw&n 
onoaiojrai*. naoma-uj &>&m«X7>l<mi* maAai.G^s^m InJroilrusajwrolGrrao aanwji", m& A(6aro. oajcairm Bi&gi$!* "»n 
m>"ua1ioi1, aJ-oicinmj^ialroil, fiJi«i£uoaii jaJ£onj'vios£ACa,Mmim>ro1djoan1(»1<s«£. g<m9(u^> rUiATiiriwBamcoeoo^i 
ojdnai 1 a&e>'i& n^i^icmio^ajoo — mgjoag eagca1^aanojft<osi «aroi1ejuj1a,cu^. — ^ero§1 t^JroilaO&j. mRAAO^piBrotmi 
pjOiTOTnlral^oimiroii-toroi^AOosoAiOTOj. mnul (m>) oasotteojy. t m>noajcro1*uiojomi., raieajlsjttora t^1<s««m 
kjhco ej«1oflojomi^ss » J*A* mjiioosTuiADa^ajDGiroi d>nood«i^« ajolgjlalgja^o, aioaisgajjt ero^ aejac»ogi juIbj 
awlajoaji. fBi>onoitas o<oi o^glmj «&l»fi)co)o«oi<d.cii1^ n^jrmi tosojl (<n>) tnJmi^wwojl^jroilaoSt» ronnco>AiUi* 
rmraiCHrai. nfijm)oo3, mjitn^ulcrojoaunj*, m>tfft-fiwSaffltao|iitoafm* n^Rjoajluj enntn cn>*toom«imM«.^. mleoai". mwr) 
oftjo»l(fl tooi^g uijsmcoannjtMigocmi. — trunoomjl.aiglajo.&.as, apgyoOT?ojplRto«>«>a — ruro1t/«mlA«E>[j-js^m>^ftl 
nfi<m£9S «moiJOJi. ©5 ojoatoiram1cft «aswalwlrol^icm^, ] c l #\j II '<££* 5 J** lA 3073 4B-ff\>a: nooT^n'Wv ,, : *°* 26 

cn)Ar)0*ftilAfifi[vjf>on mRjono^ e^»oi tfU«*fmnaii ojnCTmnl.Mo^, ooaraaraiOJroi. n#$yo cuIuj njoojsrc 
jjted» mlrmj. «J»1w B H ajffia<a0ml^ o <r.»on o lulttf l .9.£J'oj1<h> iojoaJ mlrudOTuilaDlgj, a®$yo ojotuiooel^mlcmi* 
,OBli» « u o>roQo»ojA lfUaJOiiWj,cAa>o(& matrmaiOAjcroij. fflm Q n«iounoeiaiDtni aJlcj ©(UioojAionKrogj», njD.*p-|1*OJ B 
A gi« iracurol&Jj- gsr*0AO*. 4u1&Jtol<to colcroi aJlajGwnfcjo« mJ«Brulgd1gi<D c R« l '« ruo-e.u, rBWolinJotaemaloaio,; 
djjoOJiornHTJelaeio cuo-n oj^^mj^rn culioWKTKosilji.gooaiiAijcro^ »»njaD w #t>i m1.9«fUQn « AorasrocHBcrnJj nJiolotoo— 1 
^joao art»emiOJom aitIojkj». «bioojo reKmlnu"»,, e«>rn>l.&omg. l njlooJ0cro<e* o aoii i7tgGlasoo3>oja>1ft}o colcrr>i gsotu 
Ujijiw luanJ^d^A* 00 ^* ownil (cro\ cojrooto/l cajojiojctuI^ oojorm 00*000x11.0. §1cft .8,Qooooj9 Q ojono lajauoauatoem . 
«wammja^moiii ngjoimoroi ^wiJa^uJOTan&JAOjU^oaJi.wirol, irorm oroy>ooofmcm aauoujj* ajrmono — (BTOOgyahlOT 
(Bi&ro>l svoiooo«trmrm (B,ooril.B*iOTi Gt& Q oiiAitjrjoa ai«umo0)0, cnsmlAJroioaso tto4oriJ/1o&oaJ§o<fl5 — njlemlsnjlos rmra 
*«inoiOm . miaoainjoaanmlcn^. aroojro Qro e mmjs or &.a>l0j . «nral^Bim* t*ato>lio?.mlcrn ft a»1«oro> ojoo1 nJHDioiOTOrul.wi*' 
rinocm oaJ<2l *' K^i cruonesnj1.o>a1rci 6xuo<m ooj i*osmooj3 n-n ffl» <OTtaii <oiDiiD fl»OOTi^a-o»oA cm . ^» «I j»j l }_i_i_llj i-^-ti ^Uj ■>,.,. ,t_J _U p _jB _-/,j4J ^* --'i > «*i<jj -*j 
49. m)£oajrn>3(0^ 

„ «iw^* /r_ia"w«m1*dto «M*to;yw>.) p#mftl«1 ^o» *cn>iflaK»i ft a noraa1<<<fl aujB-oi 

'cmjcKOTWicirt-aJ)^ ^ejoani mlcuolnJi. rulrmlsi, ™itt■B^« i »^" , *- '"«P*S* 

mj.wum^JBoau <ubj ^oroisnogj. *** am§waB* culojrolaii. ffi 8ffccma<o>o«*i _* <s»a»&0<»mlNt. co*u1 (cro) 
notoi*noVffla mlMOTOTmlocSo ->«" ."^. roj^aj,,, au^wlowooulAC. romm-ilaJ^ oJijwalem DJt&pjmi^osnj 
m1»jj*cn1w ft o mooJlain-» wm **V. . M oawdj1»(A<k»o» «*Si"Pdi a miium1fl*aJ ., (raaltuia-tolosi., «j Mocnm1 
»«im «ioj»1a» aiii. n«»»o*o ' * ^'^^ ^w,»^ «* .n^ta-wic* *Hrtfl* 

m< o ©in&j0, roisirm, oo> mjroiso^"» ^,^^ ^twaneJlioWoO. <KOto>d rB > J ** cmrJ>toio> B t£icui* eninJ^mlAwoji 

mlsjsiAoejaicm ovcoiriOEmTii1acto<n>i" J^ Jimm091j ^a^ ataYlpJ.i* rUiOJta^icmroj., on&^ja^oawraosi,, imm fl 

•0^.1«".. 7' i ^Cft^«o ro o6i.«o. i a1 oja^l^iCT^^a.lrol^im,. 
mJtocmaraToioai* , nJtotro ruro cru »"»■ 

„ «^iodSo o^aculocr^iowtoWt^ «culooratmwm'* mm*oJl« 

^l ™4^ ^_S«»«iffl ■"«■*< **<* - r*- 1 * ^ W o^ ( ms ^ cru^iiojlcjo 
OV(JJiaoau«o^1m , ' cnsul (nvj <^> ♦ nJ ni , 'cun p ja an%fiotio u .) crui: «-^mwojjlo- «9 m^cnoorajynol 

myUoBoa* «»ojwo« oojcnno oaoosoo^A e ^ ^^ ^tmicro.epjm^uJAioton ojwtcni, rfuj€moojicmftno«m u . 
ciaojlos rjjiojalgjlSo-W o0(a ' M o A ' g afn i ttO K05i ^m^WU mjoiaocoj, mJJlAOjloaoiriaion acoiooAeieaanlaJi 
cmirwwiomo wi&si«o^ mitul (<**) mlr, « 74 4B~mJ D : ^«om'1 «j 2 6 

_ ,-..\ ^ioamioaos r^uaom-uooJlA» *ano**o* botoaoo^^Iaj... 

OJlomo,. ^ntoRl «wu-»4»*n«o«MniefiWlii.-ifl ofl»J liUoao*otni__- _-.£>-___ 

rt „^D4^o^ai A . «ai^lc* * m ntf "^«™£ <^ ^Wro^a. 

^or. «l^^oar ^aj ^W" "^^«^^«TortS»^ ^o^ai^^^n'. 
^H^-MA **" A0ofMrm1eJ o . tfwftOJO*m» OTWJciJlH^-cn-ooo.. <*ossro ia* <s_i__ a o 

nJ«cD iSiD^smn&m^o Am^smomltLncsjJijOomi rarog^oan^ 
rulsjcrto mocDitnmlOTl^ 

1, oao, ajlw&JWlojnjorD, (BmgjOrtO^ailsK^oay^, nro . /f <_/' /•■Wf 

aicirion «orn^i-Jl^rjiocsij. «scnjltao mlerac-j grti&sma {ocrwa) IjV^?i^iC^ <-&%-- 

lfUOJftrara>1^^rtn u . mlsraoo mgan^attGKn cn>j«un*o4 *^ljftjiJ^ir5^C^cfi 

Acm^© 6iaJi3iioj1cft. m1oa°Aja3)ffioca'^ (TOgjOAOj (o©gyOa) " ' u "^ ' - 

a^co^Hi^rmojmoem", njfflnl0i^cmojmosrn u . 
o&%*&& 1, ij„i ^jjj ^i v ao_> ailtjsjmjlnjc-jom \j-j» V mleoBCo m^rih&scna loJ^roiOTJYlteBrojroi , flj »>i 
§T noJcnj(t>^m> y & ^A ^j arafij0rtO4oj1s>ciflo __ jcrultoo J^jj nrmojsinio ocru^ejlQo8oajJ« «1 (j-Uj msr 
gjoao^OJlorn m>^iSAJld<icit>^ B b>cu^jojT(Oo *1 $ a>1o5 o ajca>E0ap* mra^Onji^ ^*- o l &cn<fl6ij J fn>ojmo 
Grn" J» (oraolooj^CTTjaimo&rr» 

*OAJ>m^ai1trBJ0trol(6uftg' cnijcm m>* oOTJOtumaoiJDa^-b^sl i_t$<0-flltM o -_a^. gDsdiolas ri^ rru« a-ruo-Oa> as^ruAem^ 
■Mi<ttiavi. 6i__igijirm |D$ iruj^ororalSMii «nl-io ojlnMO-iGoag^. 0)^iTu u ej1o mjmiaorii-wrnD ^B^minjl^biriT^iiirnjnjaisjAimi. 
n#t."><w3(» -bom^ctioasoej., «ta&Mjj. EaainJittomajaojjliOl^iiaTicaiTD (trragyonn^c-j. ocrujjsj- cm1aiia>omaa» Q .»flcTrw1mj J -. 
«»ij3ajo iYocyortO^rulSKAo lultul om>i,ra- (cro) a>ja*urn ojelasi^cronnlcoi,— ca^cojsasl mjmy_i1wijjocroi_feO- tawuil-* 
csilojjAomajjj. otSAjslaai^* n$sj_H.£OJ0ca o-»3s1_igJ.cro oragyonoj tfhodn_i1 4040114. ocro^ioi (cro) fm1ro o«m lcniio-t 
mtocmla^uJioTO^Bd emj rrufO)j_ru1(/9jam>1 OTnralwn moJo3Jicman <T-^Oan anomo_j. t omjiejlamo-Ji. -fcoOTl«i$tm 
«ornoaroaj^., arranjiaojAojjjOiowrDrmi ruj^imioosroagjo. on--_*«ri ^cro) (_>1<oijaiiCTjlQ_iiCT9 {aaoonjairala*, onncro-SOJ 
ro°-JJ--OQ3> ngeroiOrojj aoiijotiI-Uj» ojjjAnnftfiri-cx_i> . a«RTwrral«.)rftn3j. ojIujI «_womjn_.1_>oo6wr>, t_-jj_&» (rojnajao»«">fl> 
culiol aomooiJlroi^JjriJJco njos^a^onjea ojcru^rtnjjrotaJt,. a 3 •©••"^jcnrailaA raTiraraanaarirai^tcrni. 

mom1C£j *j > iTu u ai1.fco.r«>j dwaiAoajiojaot, nJoTpjl^ y^a jg^^njomncojl m^a v t^ J _ u. ^iU^wn TOo»a«? 
Awojcoiraoinlpjj cneun (m>) aaa^omnss^ OAJoal^Aoai^aoan: nnom najnm^Aa^oem — -w^ajo nffim1oar 
j^nu^sjimo^lt^own^oj^ujl oao3 d «ma? ^" (nj aja^a»^; *fl»ftj.or*o Q cu1nn&o cwm u U3.RA0«l» o ,• snlraaairoj: 
(nraioiiial A«>*r«OT»^a>^e>eJla)^aaJo? , aJ i <BjfjjV (o); l nai»ej0no iJ a<1ei(n(i ora>^£ilBcAo 'cw Q frrKorai a » ("^^o) oown^i 1 
wilrojaamj: '(ommlajij.) &«<rlKma>1oJ J ^« R jlft^^&J0? , a^e" (->): 'othjoS nfi,oc*a rrooltnJOaDt o^(90Mnim D M D " v 
«oojyoo* im1n> aa»m1 , Hoa^^wnialooio «maajlmj ei&oslci^-iiT» jn.-TGlnm nJOsnjroii: *("isRjOoi> Q oj1o(iBoj acrviaj1o(*T 
ii 4 (0)crn u dmej0nO o oj1fin3o am^ OT g aJ*flJ>lQnjs o cm ^o o '3T»1afij l ssj | minoooi). fl^<nj M coi D aA06 o? noi tm^OnO^m^ 
rru^nnll (aira; oo; nnl; n) cnsojl (cru) atnf03 D crunn aj1wjo:i\jl,i*,-« og)(n.aoiai)r o^Joo D aom4atioi09_*, o^ooaasoĕ»- 
.».£61 QnJ^ fi3Doo*iBJo> o^r«aT) sa&irort» «040 aro ojajcrjicwl^ mlrm^o^.i. aim^ijjjo-H>orjj qj)ajTOBT> tf - 2, 0-10. OJlWJOVl ojOJOd). LnJOJO.-»- ■ ■ >■.' "■ "*fl> 

d)l6>«n mn«a»a mnojsri^s ossnj^a» gn> ■-.-■■■' i. tnl <n; 1 -rt 
0fU3OBJi tojao^-inaisr&^ (-un^o>*-- j *iJ>*«Y yodraroiTejoA©^ 

f}l*>5 «9i<TjiGt*TJT3\» nX)*L ■ ^rrj" '. - " >. '' • tJ^SCmAgSi^asr&Rtlo"! 

(IS^d <u1afflOU>l*oa^rm(0T'i 
Wtroi^asoBCo ^^ J y l-j,i j^itmnlocao alsrRn ^j» injoJQoJ*&sitao, msnj^tp^e ijj* "*j mlOTe^» 
poJOTWleJo^aAoaii^ irro.oira «J «Too§noammos Q jpl, cutj^ij;ro.nAjom.)*«fl*sr» . OJ0«fl*]<TJi p-t > 
ortOTgl^irJleJA ea pmtftjo<M(niffiaaJOfiej ^J iun^amo^ V * l iwaejoo 4 roi«*icm»n(pa<« 

moOTim^iPtacmi e *.ion«oiuicmm«nV'. 

^ M -»- — -CHiS^^^^SS^ -™- r— TS5 

^«i*™"^ 1 ^^^ imwocnj^mncroi. **us*«»l-*artm>4- ^■Wr*l! 

m«iJV<mi) ^i^^ ^n^ctn^ mcm« a ,n*n** .. n^% B (m tf m 

^emjaojcroi a-osrnl^i^ ^* * ^ ^^ laJOT " m0 ojn^ o cnMr- .) m1*jj»f»n<«o«* w^ njmwajoo*, 

«wojmlart ^^««osm w»aJf»«s __ «^«nw^itnj/mw w«*»flm1* «ww<«i-'*n» <*«*'«• *4°alo 
mm\<A (■»■11^»^«^^ ailtmns" s»* (») 

S^natoo^no^o^n. e* w * , mwmSMm* »(ncnjlWfl»iWfl*« "^ ^* **"«fcF» mjoun-woe*, a**^^ 
CTHnjl (m>) a^^i cw.^0^^* 1 " ' n ^ roifTWJ) «. Q5 <nj.«oJ. «ujawmmajj- •^«ulalaJ^ ^oaoa.. 
cunuj. crotm aJfl»i8«WK»™ri * BaoMtm. ciW^loJocdooj^n (Ucm ftaio«*a^pajiwoMlftyrn «MnA« «M* 
^^i^^Co)^^'^^ " ^., mnonjem. m*m&&*mi> *>& mnonjo^.^ajj. 
mnun (cro) <# <oo«rt mj.croo^nai^i «^ ^^^^^^iiuito^iiw- n jj ) ^n mco.oo 1) i«n^pn«>mcm 
oj^BmJO», m^ («") ^o ^V * ^^^icmimcucmi. ^^«^94004. «. OJ^m. ownJ^ai 
TOoarm. *ioU-i§n (OToiA^i ^ 80 ** , ,„ m<m i/mj)a)/«i9 ms^aB^m nwic^o ojmoj mnr 1 fla* a * ,mw01 ' n . g _jj *e-m>if a_T_jB_ciora"; Botafi 

r , : (- ■_-• J- 1 *jj- u 

CC-:^ ^° t ** ?■* 
3, <n!Wnj(aiBOOTi#, cmo&pr_n£OJl6>mo ocTO£-__0-ict-o 
riwnj^-is ^a-^ramĕ *rowu«c_-0* [«ai ) »^ u m1]^aciOT i l j^^^^i^/^^ 

§(6. raanjdwi fUoajaii)D-UCt>o4 flt mnxisiimoccy LrUfm1nQ-_JC-j;o ___r_. u . Sfe*?*: >* 3, a _Ji jt m1_mja-»-wcj3i_ cojdskotoc&joji* #._-_-. c_T_c_jr& <mov*— o>£_, nJ|g_>-Ma»o<8*cr» ^jA n» 
fTOS^6 OBenj w 06TOn_a «> _»_-_ --> OTjyOjiojoJloplk. ocrui&alGio&o frj*>s__>_>ro_ a^ -^J' "«s>ano<ojfu 
roiWT) _n_-_*g0t «l^ i-WJBlta-lJ nJ»1i9-ttt^«1^J<ro.,- aJwlcrtnjJUIg-ilailo^Mcr» <*>- -roojcojns 
,u^__tt_>OTns]__ _<■*_■ n_si->_H-i1 (cmj-a-B-^-OTwmj) __e joojotI , cm-Tj^_joc__1oej«_fc_. -1 mu_--9-l-»-£ 
ijii, anjoojml, ruonjaajoojcn» pJh- ^u _fe_i7f-T->occ_ (c-jcojlnj) Lr-JroVlr__3--Jc_-_ ) -, ajisljI __._,_ { _ft* J* f«ncu w CUO} fi_)(nj ojOfC_<*lm_ *cru_^1 -**_-_, M«j4' i^jocmao-KKariwm" _tcniM«W°tO«, '#-_'p_J-S u, 
najmi i»»Aim w LoiOTnlEJi- i_r»_>_ enjartttwnl^cog-jS^». _>f_>a_n-_ u __ : a *„_nn„_f-Oj_- wlAajoAi-onjjdjoa» _%©<._>_»*_-___. 

nui_»__i'-»i<-. (_*u_ojo on.(^nn_rul_>c>.o nj1u>1o-1ej(M**«gfKpmj J rTuro'lt&-i--i — i-_>ot> go§OT_,Kirml__i.cfi-* OJ_f_t___Kr)lE-l.* 

rtoalnuleji», _dou*_u.<_1.b. ouononfm_ l _ra__*i __)_,_ '1™-*«»»' _>njaa_a_o1_»«P|__^_mT(-> i '. ffl»__|_i-_>o_r]___m* *_w__*-_-.°aJlV 
n#nni re»(m1iY>_ _ra*«i u LO- __a>_n_i1-»_.>n-_s_m*i}>_,_. r_njaa_idi-iln>J «co_^'Wl__*!__it>i_wtuco tulwlaJl-u-Mi-b-as aoml 
_»_&_-> iRjojyo. «>ma_d1a_j<«>_, _u_-m1t>_H>o<>n-_ *f-i_u u fuo tD^1_i-K_ra«ro u * ( -$.* j yJ} ngjdB mcnjl (nu) (oJcryooJl 

_j1f_1_-fi_cin<P_ inJrT-1a u __mo<JTy\ n_T$a__t07n<1_J. 'r_HU u fuo' gg__nj!l6>a_n ___>__ _m_-o_m" ctkojI £m_} o<___e_ «ngj-M» 
bt_)1_u_. mJonjj_om<_T_>1ej4» oiuro_a>t>o^(rnrai_; n_rj_yo nn$sc*i«n__._,- im-u^cuoaii^oB __M>1^1s<Ma2r1<_1_>«fu_<T8 oA0£_^tro 
ojoot^; c-TOiTn^m_ o-Mggoaj_ar> noiaf__ , _-Tsj_1ic* a»iyt>i-n_oj1nioro& .n-iaom. «_ua__B)p_j8^(rn _w&j o__w_ l i-Oc-o_iO-ryj'' aoi_>* 
n_(Kmofi-« gra cu-ucnwoilttjl mlcm_, _-ma^l-ua-»_Ku^nr>i-iocT>''. 

tD_W0n_>1©*' (n) ir-Jnu u m(K_Jl_v)f-V>-an f_ann 1, __a-' (n) f_a\u*>1_y1fDl^_rrn_: gaitj (o) _cT>os£ a_tnJA0ft>. n_)*JjTOt 
a^goal-MWj^jSj: *fro_>1o_<c-4 _>_rais u -inm1a5l _w>_ c-m_nu_n5 (fBn__| Oaoicul onwsj) from_nuciwno#Hp3 Q o-ua» u ojoc* 
rt^tuT-nl^o"" 1 -^* i«onjmf-i_ ocucgirrnj-ilEy, _^moofimo ewonoc*? «_ro>_y, fn_n^jn^»«mo_Hisj ,n_tcu*-n-»1iB_>_, 
njon*/ (_T4i_nn_>1*»-i_nT>_, «_?f-i_. tnJOJf-arra'l<oaoo'>R^, ©C3i-1oma3)_e__ mmjjSMiomoT «oagnn* mojnJSl n^ritmt; ^Bwmj, 
rru(&_ma_i-s_ _>aja> u r_t-ci* «^tuir-ol-^jAa»^.^ n^cm^lgtcn^ (r-Jnj-iOTI-womlml^Kjj-Mn*^- e-u^mKiJB-ittTO aroiu^i 
'cDi-U^njo* #«iiaojci»T nOdaauioawg nJr»*l(a_aT__jnls?TO3 i <*^_j'-.* 

4, fcn_nji-ra-A r_TD(i_fc__i-iS aJlaTintiJDCDlani m1_xm w , _, 

ojngl^cmrucolrrjo mrnu-l-h-oo,.,],*..^ («&aco_j») mmgi_p£jo *UI Ci^^^WC-^J'Oi-f** 4. ^oii oi m1w°_ut-_i__£ja_)io _aootTjwo^^_ioj _jjj-b mlacm ajn^lM^- #ijj_> n_jncijJ_o0iTJ>^ 
(cmflpjjoco»»i_) mtcTT7_ *\j£\ raao (-ojol) *g_os j.J_9-=»i fBmum1__JU_'l-fcojj« oja- j! m<og3j1_JJ0' 

_8«_cm1_y ( _m_ 1 a"--n-i-f--i5j_f9-T_ ) cm1_y W 1% ^jr* ! jj- H 3077 49~m>i: noinpsrm 4 : «o; 20 rmicus)» ^ iBraajrolaaj.sa oKJ (m&ma^moo-nmi/m ^ ijj. mranjco<&a gainau, c/) fimo, «J^mrt (twuI (cro) {Q>1ro^Qjim1tm^OB «j<ai u m1<i)o<W Q raioa)cm1^ Q ojQc»aoacr»l raalmo njgsla^oa njralcrorottraslsJ"» 
OAal^JMWJr&iipjyairojjCm floJo <k a s1t^ Q ,9»f^^ <>1 Q jQ«rn u 'roBO<e,c°' (^-,1 *pj|» o^cmj fUOHmsra>*. roYlro^arocnl ra^j 
KoOAglrai aoJ0<B> o *ai>i. anoraiTOl<©o D <fcaji D * «oja^aoa^ro^-m^. B^oi^slACaa&ocrei m1roam1*oOt^§tra cro <b»oj 
ap-jtw a<bttonj} ) a><6,t>a sroocc^.^ AEiajjTrowciroi^o» gaaHottmRlo& AtojlgT njoojlcoirowaj/lroiaoi, tuej*ia^m Q m^ <3»e>J ¥ a1raT) 
oeJld»'* wailnjoauoainro^cm <a,oajimn D roalmoo-jgial oji^^milp^pi&ajj-BiaiijSTsooail. rooag/in. iajmJ*rai Q (0> <fc D s1&J o *>0« 
m1*a. oojaji^pn*' on*/* mJ^mejBJSoj njg§1an1rr>i gcosiryajroro/U B^i mlmlMra- njaja> 4 aji-romlnJi *>raai»a.a»^ 
6fitoa»1. cnje^ejjCm^m^ai rojjmJa^mj^ (<i) njnOTmjj *oialmoai»1al Rml^j mgojtmojroi», ojlaowionttjmlmjj ojo>i 
cn.ru© . cosrul (cro) trn1ra D aaia>1caj ffl& Rloj^ronolrail nojt^iwmapoaiilrojn^^B^miiAent^ (j>mtj^1wo<e© a *wo'' ttou 
c*a«ra1om<tnTBSicm njlognjlrojocrnairoS n#t^ mo^o | *' clia *«l oajn»^twni * nJinnocri> « ^«mltwjn-nraylrai Rmen3ca*o a 
ojlrorroo atoiDcron*« ojora onwn nJTOiOnj^roiaia^iaioaiJjrojcmj.* ngjs-naJ^ £f«) Braa*u>iocoJOTorto-ioo anjra # (cil^J) 
iwj «ooasiss ajraltroicru^aKORti aronOdsmsoBglto* aejD,o.onjmJom* tuora m1*-uro1o -rm*iAimo<m Unjo^cmj. 

(0)4*1 > acoottsww^i** ara i mlaataAcru."ai. romJl (cro) b» q d6 fms '*>wo5 ajrolAasjmiocml, aamJS lnjnu d ai» 
ojiej <Boo<*s1<**i acrnlGJ0aVlra o cm ro,1ro aoiro1. iBlPjaamleai *c«m oJom uijan*io^§ <OABe-B u aa»ojroJral ojleito 
an60S£ o 6)e croaORoaoaj' «jro <e«c»5 rmja>r*m»1<r« m>a*&jps aJlc6aJ D nrora> o m1cm '^«nroooa, ngoOT» D aj<oj/ n#tro ojlgl^j 
oocrojro. o*3 p cDTO Q a»ai> o «*0C3/l. ir/v«no , * , Aom. nu1a-W.«ooo-oM eo-oi^jAMowl ■040x14 otooj». irwui (cro) nJ oma 
cucrm. , aJlnfl M lo , marm u Aoroanoi1m u a\jroayroDca>1ro rm D . mlrojataml o>aimJ v A0a>a»i8i*lm o im1ft1atm»oj|joco oj-oojto 
'^iLnl** *#*!**&*> **™ & *****ĕA M ^«"^ C^n^oil^coji. AoS 1««06«i ojcmlsio--'. 
.Tjm^w^^™,».' aacmoODl. (♦) **arrtoo, i *o»1fi ft i mo. m1^om1^ fl nj § 1ro1«icm(0>--. 
^«lao^or^rotrmnlmej maamMi smWtm&lSimn** °^i ^ ^ «nlro^ml marro^oro^lmi 
oW™, m^cro^o-oom^ro, crmcm cm.-J^mioi^c^ia^. mlaoja^rro^. emJ-ejoml-oi rjj1 W jm>1^ov,, 
^(l^— ^V «s^lagjo^i^ p^«j. pM^-m- joaniaajo^ca-igg onjro^ 

^ooioac.g^iruotoajo^^ " W ™ ffiS Q<U(Di 

ajooo^lmi ^cm.. ^«*> ^^i» ^a^lcojl^ro^ma» 4-0. ojnjm^mo ^eoo^.. 

oowoji* ^i-m1<&(ao-3icrr>i. cmcnaloJo AmlnooiileJi. tnJcm.oiwoileJi'» fflro>- , mjroiroo» msrorai ajgol-aoroiio cijAg^laJi eao»o 
(*) **° W, ^ riitfW tfB0Sfu n Aao «s ^lojoaJilroicmi. fO(a<3-j» amo*M^cn>iTi)i tl 3G7B „.**«* ^««lom^in ««(na-ailaJi) <uy**«wo«>/I mraol 
«a1cvo> dh& u fu1*»jnrnnn u r] 


™*m^^^ r ,,U>cn^oo^«^oa^ ^ «ysn^cmm. « m .« a j«i.. ^^«^iai^^^cw^^^-^»^*^ 01 ** ^ej™»^. ^0^4* 

rt*-tf M»«fen. B cul^*c= o^-a*... «(1^« - ^^ ^iWtoi-^H^W* **omJr*<m* 
m*™i tw-jpoicn."!*. c™^.-™^^ flpau«omjoo. i»Ml*. w^^«««««» «BH 
ipritar^ rm^oJoo^ «#MM ^o*»A<™ p-^**tf«Pl .«ajmm. ^l^oi^ 
nvoto«oimAO«n)OR)o. oi^ts ml^c^c^el^^cm nttittj w** ^so^sm^o, ej*1«ai^«. «oj 
«j**i**om. ^OMl^mWi *»rj»ft ™™- *«i m>n^oAcn"u>1 OTJ t wn^JtWmiro^iroBiW ww* «jIijmot** 
^, «etu-oeps m***n</*ml*i» ^olm-^so^^. «««»4 tm»mjo*Wj> «nij, <*>© oJli»jiiin^j«m™» 
^aiAjm^l^mlo^imm^ajo^jcijoA ^iwjjmrj». s» «*«Wl«*» ^oJw^WAtwon^^tannwim 
«o«1(njj,Afl *s mld«oAntoa«mejo. mji»jiuoi«aon^ «n i oo« i »oa )o <ooo 3J 1a.1*M I cncam7 i nnBlcml^aoo aJrni-^unrocmoA 
m1n»^oD l noj s j1ron d » cm«n .. mjminjomi. flmj0B«mm o M^ «wnTta-opjsjtrntumi^ -mojcju* •Mfl**l"« l 
(ntBimtnij., m> w i*1M^^^ mjjlAotoi<i^ejcm . , mlMUtsrt*» 

<KU5lSift»mi,i> bkoiIooIo (Bcslcru^iiiomKmnlcrtnncm). 7. tmagjOrtOjajlenlo acro^coo mlssBta^KJo gwerarm^ 
cn1ffln3c» mrao1i^mm1<&n*dfi6mo. cuej AO^BBglejJ,. mraagnoo 
ti)l6aT36>@ c?3wmirmionejltQicroj$joaEfcn(Do ctV16oboo ojlnaiartgjj 
Ocuo ^macai T ro^cm^ . 

n^alaj^., n^ioi^aincjoJocnoGwJrm cm&ejonn^ mleneco^a^ 

^oM w SiJlO<Q«naiTOi(Qii&ayo , CDl6oT3gl6)S (in^3COJ$Ol3g1l0t lTOflllV]6>Oj 

iTOi^KjoroiiJ0^1ioTti)(i>i(ibaaiiB $}fUCQ) g (tiVlion*fii^<a)Ciii06ro u ; ibioojT 
wjocroaj*, sijiocrDSuie, iTOnacTWiBma^eeisjj-) raBOjao mleoaoa 
aa 6>OJOipj3iiMlfi)TmcojettiCojo c^jUcoj^imlmliaacTO^ /iKo«JBlomcoj 
i<a) raia^^giormarmcaosra (mao&nsDjggrum [rrocma*$1<ftc»| j- 


&*&? 
M Tlic "^S** ,J >* iS 3079 49-mit ntiyaiotHm* «01 Htl 

•o«ns«t«» CwwjolcKn «Aj^mwn^ k ^^ rroAojR"^ «K%jfle£*SM** 7. IjMj mlKrat* (traolaa»^ U & ml^gi&Jj^^cma ^ Jj-j Bnocyoanjoilnrao orruj/ra 
^ij iroaii^* mlerawg mre^rrurol^n^eKmalaA ^J cuejimleJi» ^li> Aom^l^mlcrojj 

sms*><&*l ©^ssijys^imtnldumrml^law^rrojj jU,Vl rruim^culuuJacrua <jjj «raimlsiro (WB&JB>oroajo*fia«» 
ay. 5»ucQ' t 'fai^ £, Ji j mlsm^&s no^awsmgit^ f& t fj concoeooAoajc* maJO^0^jAca' o <' R°J 
coj^mi^ jiXi ftraoj"ioti_iocn> jj-ir.j e^&ama&c/^coojj^ , a^cmsnj^* 3fmocm1ajjmoaijOJ s oU-5b fmo 
rorrorocmo^as^o ^ ^Wji <BR><&a£§m fm$jcmta>o$m u s^jjjJ^ iroonijosmjjggcuro, amroamotta^coli&co 
B. jUi aaaiojocoil^j, «^so^aioo^lsiAsiOCTia^ 41 ^ (gragjOaOjculnAmlcrrojgS Wj raramijLcoaOOJij* 
«ij fira&iOan£ ^ <mt>o1<a cmaJcnosm ^ (Bwcooujs w 5TmcooEm l, 1 «yjy&^irolaiomosro 11 

(TOejono^ojlonao onu^ cnlCTOg^iis g>3aj/lui& »1njn^in<^^iral^ mi . ciYiooo» mo<tq->nn<m eiunoyaoml 
BMlnffli% leramj/wrola^cra^ajsra 11 . ailsrogjjOS mcJlfl> p&anlejoemj rna^uilml eva4ai)j/roprwr> mittre« , g'W>DOo 
«ikjIcoj^a iTOagTOraron^rnaiTD''. amaroaioiaj'' mlanis^os jD^a^Siaitnlacno oo^aJODiTnmlomo iJABBgnn* oJ*psaa«rn6Jaicn> 
^mjjiuntuoitjJ) nmraiJj ajejagjimjj. ro1«Joo3d» rniiirro rai^ajiirTmocojn^lAanw^inairmjj mlRnaw mroa^l BJOsMero. . 
mjniiinjlwjomjranRlPrt mltoaos^ atojmcijj., mnjnwjDrnjnnmOaj^ s fto^3{-~peJ » «aja^ryjj* KmlnjloJj flwmcm 
OTiRjonnjnjrjmj^ rocmj, fflranjffm5o aran> tw«onJ4« ccattjjj.mlm1flm«. m1eraco«.4 cn^aWaJ fflaoa*o</>j<D*tfln. 
ojjj.-mlibloM, ocroijaJloriSo nolcncJimjmi. A<«Sajm«M4«» narolraoOTi e»i flna(u3njro oJi > . nrtwao»*»* fi«rwaVi^ison»o» 
itno«Ti u ^^Il6lml0«J^a'»0fi^| , ' ftm£j,OaOJ J ^i&rato> aT>[tn M . ^_i>j>j»R - ut* <j*J i>J^ J ^Ija-B 04-il vf jjAjbI JiJ ^gj jU 
{co>worart» u uj. iuttojfl> si9 «fiaJ-oOAe.fi ^«n^rn t ^ i o&omjoca 1 1.motrniB» ll <Ji m)j AOt»PJBfii* » »i*noj>-, orraajtaAaiSSnjraj- 
AJ rf Vjyrffrm1»uoa.Jja)oca;1mj J aT>J J . («*>£: n$ii»"nflmjfft 71.) 

f \JJJI ^ ^nM^^^^^ (.JUljtJi) - A «n»: ojlwjoroj* 

mjmj^^ CiU^ij^ij)^^ iro^ajl^m,»-. e» ^004 «0^0^. "W 1 ^ 

rfL^&i«n?A aj1aift>. a^cmo*. ^! tUilil 

J5L2L*i-. — a«-«. — h— roMro ^ "^^ ^tSS! 3DB0 
Vi l£ oi j-U v>- H 

<mm<KT>, «m» fl wlfl»i* «iwjtjoo- **oj «wsl 

mlcmlmjjO rUoeJl*oicmai6>m rmo&ono ©nM u son-)S^m»^ 

10. m1t^ca i t!oay.,OA3roiianw)J3mi1«s»o mjora>Q9foOT«<> 

tLoCfwaoan u . cmamrlmoao, a>n«mg«s ««* rrua-^osm^oWl 
scs/lmo mlwBOo atmamne><mo^A. mlarsoo m&o<x>tftf&m 


9. i,u a«ftl<* *j«i. oti-A. «srBiajleowsoBo, ^ jll # cTUrtn^1wjomi1*g1«aa>lfm 4 

\j^i\ raiaaim m>ma>o (cn> a u u)«, o^ej.wwn ©,) Ofu<o>°®(ocuencd») lj*Ut cujjCTnomo OTwm o 0j1cA, 
mJm^wD^jculcd U* mraai mmB^ctDmDlcaJ ^ jli oiijcrol3, a»m>1l*ai. msmnsmml^ cjjlaao 
ra. e)ftjai» u flnonft 1*1*4 can> rMro1*ejQcrn tf>Vl ^ maoorc»n«c^oamcao Ijlrts ^croomS mlsiBOa croajai. 
msnmea/i nft j,- ^ amco>1 L .*au (cjjldwiom») OAJtsjJjCmcmlamos ^p ^ crorje mssnal (emjamT, *ns 
Krai) ojm^rmaisim «1^1 Ji rnm&3nn ojlfflcT3o m%s°6ro> (<&ej u ftJv-o)0Ji1afti^ o*ft 6% ngjml cromj ms 
«jBlauoma i>Uii mraaajooamcrno^aailco U^ m&Talmmlsu/lcoo J-uil mlmjloaJnacromlgjjj (jU-ib ml 
erocc m1coi1m Q o ruoejn^ojj^tju^a 6>ajcgjjr»j1cfl «W mlw^JiJtnJiiiacoi^a cro^0fu-> Q v* ^«"ssiajg^ 
cpii, mj^amnnl^o ^JLl m1fln1m o oJOeJl^cmojRm 10» j>jii ui m*o^cojmoaiJ » crutmiojl 
oDjocroloko* «>l nuaDaosmsracomieicm, (motmimoerca) \»IA rarj.e.cojOiTTo mlsmaoo mcr>03^ o Qj1ca 
c -l w ml6W3gi6>s cbotJj eruonnoaortreooiseilsainroS iU>*lj. (m^onn^aSlacn <x\>^<Bm f ]^a<^a eojayj 
ojlm SjU mlsoragoococaoo», mlcoBgOAaon) Ciy-y i&ccD6m «aJ02ijan_|s o « (osmjj tu1«ot/>* ffljjero'»ajl«AOhfto1siiiil(TJo oj».m. u»£m*oc*o .aj&jjOmjaoi ©ongaaj* — amroroaaoo ojlawmnl^.- 
anoojA^a^adDltOo [TOCO^O/laBOaiel mcrnoAaldsatl^c&AjjCmitn^ roionJrojjSis ASflii&aHn w . mgy ajthM nJO*fD*oi D *, crusjjajasw* 
mi^Alaui,», «rogjonnjjnjlejnSa tu1iu1cul£j.fl*i ( .8*fi>g ^coralryl.ndjj* @bji m1t*ru/-a1_K>o»» naj.rar njm'JiWailaJlSi* 0» 
Oi1«90".*aoio m1«»1«o_. » m1*SfoV}.a* * njwoaooioi r_ottfl.a)» (mjjSra^d^osi^TniiJiliOo-iaTaiaimgj©,!^ "^ia/li__t/)OJjj» nnoBilaa' 
mcmo^1pj1»1«noitt(«nM* ojjoJj nj1a)o>. nj1tni&- _nof,__._,iOTo.1mjj ajy»liJj/iriijjaj«^^ii-ii.n1aM«Mo» cmom tn>r_1<flei |l 
aJOcA (oiMjonOiSiinTJOTJjOJiiwj tttai&tiiTiil&auiBSnltorOiTTtlnilPih mrio^mitur. 6>.*-J0i-i."3)jcVii'j* -laaojioTn-. ajoii-sl6»m,. cn>raT_ 
BnotlocrSomJ^i» crtliWlawjjOSaDjo rU«wjBro1m£ mJ.u>.>3_'i. <n -'_ >■ , cjau^ *t. -« t^ . iianjroisis MOiJD.aJsmi» otno**T 
o^oo^*^ n^o^jjOajaiJjanjmiD-iJEJoBrijlow^njocJ ruu/j ■ ■--'ri- a>^j"it»'iii iiojcn-^pnona «atAoiATralD^ 

^o^ajl tjopi ^itnnlcn^ ruspwrJjjnjoni mlrStrum^a/liojoinji.^, m[>on_jj J j. H ^TjjjdwjjSjigttHijjailBtiirimS mlanlaJJjjOB awalmJ^lJjanl 
(BioilPiS eiiOTWJjimliDp-iij&TBOaAl iDTOUd»! nJlial^jijOjlbom*. (D»i«iuj.ui»lmi J oijjio^lAcrnBiyicicrao 0aJB>1afl ao> o»«B«itfi*i 
<r>1fo>1 m^o^uJ^^Oj^5^J > s3lJWftl0^oflr> 4, . nffissco)oro^ Aoioiniioil^jjO-ioTaMosjj.-mlioiltaijO ^otu1d» aTjro>Jj crooniojl 
WJoaulASJjOS -e.sm30js>iro>. ft$»nraiB,lEjjj« iulaujcn A«oiw1-hK>g aaDoelnjl^o^aioojoiiio, eaaao sjssinJOaJJjO a»fe^0nOi 
njlonoo rulu>1nji*u« J!-f>P«ii aa»oal^di3ioosmo. OJlcarlciiijja^cosajaaimOn^rmjjA^sl au^.aajlaawsntoniiJ»** icjwol 
«ma2jjj3firuofc ojaBJrjAnjjiulm^ ojgsira (Qmi v saiDi9> Q cm , 

(TUwiiOjltiBjocTOl&oa o» 001^00^^88 inJOT u uji fBioa«aiJsoBT>". ara6KH), oaajro CTUB^aamasaomoari 11 , owinM^c» 
mij»crlj>ocoo*TT> u . ooj> [«^^"soojlioi, «*» roAijlcoiDojlio*, «ma (ar^scbuiijTotltDi, ao^mlaiioj^m.rioi^o^oin?* 0Jlt*#TVl 
^acmajtootmaj*. troojro^iis DJlaJororulAocoKioHjj. JDD^^ajrtMj^nioa^,, (ar^ojoroomjjOB^oomcjagjjO nffl|yo" etTOO*rp" - 
am>03jy1ro1«9*«T>.#. woiffi»Ao*Tfl j^ on» «ft 6 B*«utroa ft i^imTjnci!i£03«^ roimii1«« aj*f«B*» oj*aa«nt>J* 

gmjUtoUl^ojjSo. OJftj(oi . e^oa^l^ylwiTOiwo*, ajoojjĕscuro iroajoa) roraailsol arolsm^ol aTOo R 1nJl*«ffl«V rTOOJi»^ o^«J4 A i* « ra «*<*ift«m"4 *^ aaicmogj, cwajao(»iralflOlfl mltumlmt^jlm^ <aWioJ4a°»on.ri<» 6 .» nwm^nJjwi 
gm1a»rtJi«o«wn". ivio«i, 6^»<m *#Nl*gfi, aUA^aa^ii»biTflm(i mlojoctto-n fln n.. J iiioii>otaj Ao^oiiws^ajoej' 1 
nj^ymlAO» Anoaltui., mj-.-ejiroo. rai^nej^ oUtttmM* maalGij» «uslioliwjcmil winnl«^n¥JI mniMiot 
0^i^ A lWi*™ B **i*"' m i« . mej mlojoj-n^rt oasoBnoJ,n,oa ojom . iWtHl-Mimiolmi iuaffl. oconia* tayoaj^aopl^p-a» 
<uomo<m u 6^"i *rl*l«rxA nnjpg AotrnjnTtnn , trttraij^ooo e>*) tmj», e^aaiiomo^9 raiin *aj( , CTajnjj m>jjl ffWft)o 

mmrro" (o) to-imj^aajl^jrm^r^msnJl (nw) ojooorai: 'mloroo mjGaooamom cronjco nratAonasocaoeJi» 
lWn <w«i 1 1*iKifj : j5rumocwoaj^ cnl mjnnooVl,aaa*\ «jiocA onJoon^: 'otn> a ap_j, |gmo, «oi*art^O£^aojmoaVlfon6i*a 
n^mn^ojom mjanoairtdso., n^jrmora», rranjoo (HratAcnlccpato/litjlo^o otnom o^snoleim anwuom msnoocondW.?' imlro^ 
ru.ml njaooraj: «ml iwtuem tawt^arorairoimlcrD^ (tnscosm», (raflnom> w mT rtnstum oojt® «o mJftno«i>.\ (mji«) 
©onno^i rtnaloulrtjS moun (mj) ruori» frn : l mnfmnnJO£jo.c - &DOcootj>> raiajgA»iiv©> iroejo.^o^ojlonia nnoSi-oosS tnj^HOOO 
03oVlon6o nJlosTOgnaJofanoAieo ., «air.oaanmi, iwsaogjios oujtm^tNMOs Aon^iuttnlcj*, ansoacetG-j imouin«&ofo. m.o&.*r 
«JlJSHieg ojlniiawjranej » ojlcul A^njl^armrailcj^ mlonl tnJOJ<onrrm1dxajtm rat^aj<fco°' (» -) o mi*'ftfl««a*0" toiamT 
PJJJSS tTOoaaooara ?njm M W6VBnn ojluaal .0,01^0^00 mtrunnJojmOTOCti tootoogu g>a>nsis ga u uim1dJOi J aiam) ) a , s' 1 . «o~ni 
rooiii ojojmpjiaEigRbTej^. gwi tiMmSsOToil cai mo* ooAamTiOoiA:^— 

mtnjl (m>) njocjjj^omj; — 1« 'mnsoeca nJratnAuaj.» iJramJ £<ffiOpj3ra ^coy 1 , caoamiom,j« (flioj u mjffinaj, u djo*o 
Ao»#oi) ojltD ■&ca>oore f3i ot ^am^omj» eiiionHjrai oojoaairtoij, rBQarn om » /mjnOoajjliooDSwn) njlmaioolocyo^^a) 
t>S\Bj& oj1&Jrt»iQS Aojojsiormlmjailotai (irofcn Q miojojlejlrulo^) a^jojs. msraimro^ 1 '. trapJ0no o oj "lot&o pjosnca-o 
ctjjootj, mltmc^ mjannoa^noaioiDocojltDldja^ojlrol oiimj^ajT*, mjn^ ej"t<nl£toia auannoaromooo*. nn&ojoS isaamm 
«utAtDn^iAcoilK, nrroojam ooAorualtD>iAaanej, irocuom itn&ojmoon.o« Ato/iej. (omsminaej^i aji J sral 1 6* , J§1 
o^cosrn;) «nnsu^nJo' (ftta>e J ofo»n ) jBOjlBJStmono"; *ioi6u w OJa* Eojn«sca>0£m u : 'nnoj^ajo' ©ojloeoaioem''. &m oio».-aiicd 
ntDOJomo a»>n:U u E!4% mjaioooroeim wwoimmiT^jjOmiOJjjCDitttm anail, antOJCOi c^ujtoratlmjjl (<& s 6 fmoejorro . aajimo ) 
fl,imj u *iJlfl.noti4n mjtonjoojoj» ajffu u ej1sj1m£ 'nooo»* (mlnMla w uj«) «101*400. tmom, oinnjomo ro.woinj., rtnoojoroo 
tjjmaij., (TOoiorAo momojij,»'. (a>i ) 2. 'mlsraglrot orooco (tnooJo aeno.titmlmjj njjjtrai innjj"sojysirm aojo rararai 
cmomo mjonooatotm . EnB^Bjys 6 <m(B» ojsw wmrtt mJ^fAJ^^J^cTO^<fflooJ Atfl-^e4^ («u ; m .) tsoajanj» cB^aeio 
Ajn«j fl omo«inavoo4, m fl mj u ej1«*.g s)S troomjsocojn&oj^, m^nnittJ «oojji AaoAogpjo- eo«*Aflogg anB)iosm u fov 
nnolnu** fMl)OTJ Aocnio. 

•m«m ojnwcosooco mjmocaralejotojorca' ( £l && ih ) ^H rvJoirawn»n^oAosm ooomo ojaoantn . ocmn 
ejcjjl*»» raii)aJ,Agi J «nt D *9»i omJuDa Bn i mafl ' *»"J* raicotilcoi OKmo^^ojooi toianaaosmraijĕSJj n©cmftflJi M U3flinpj. rasro 
oj\^nn*oa raaalal wno-OAiSlwoej* w -e^ajm imoiJJA.roio™. |P»o. 5nJ a ajoc1 (0) oJjstiindjoDgnraraanJoejej, 
««jttS cuojnHBWiirt *nrterae fls flms « (TOOnnoow<*«oA*ons«/j.i* mnajac* morio^iOJncB' (^>1 «. IjpLA) nfflcn»i 
«joiww.nsififi«»nffl»mnm9. «WS- S® wy&mmmP* ^m^lm^rSl^B rnj^^toKm^aojm rroanjojnaojomj- 
ui*«fimoo%A*««A-. e^At&tnoomc a> osum «nwnj, *«o»iai *uoa *w . 00^^004. aJo^, 'A^ana. 
uilAa^o» toajnwJam>a«o mjno^ooojojnoojomj^o) naejaiora naoim^neji, ojooj. eojoo^noooo anjronraS atoo 
M mon ojneJ r a 1B ftnJfoa ) *«*.*.co ajow^OTiimjiaijawej— awwooi fflm)*eioftnm ru cwjra anjoowacmo, o^ojn^jo 

^^Mm*^^^*^***^™^^™* coco^sjo^o,. *^im<»» 
"^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^j Aiaomcoi. 'mjctniojnoojomjn 

OAJmro. mscoraino co^i ^om«W mW^ oA^^ai^ OEamcmoAosm" cmoojrS mjo^oaro^ 

ooocra, ajj # imndK.0Sl<an<on**4ffn o . CUlo 30jq-2 30B2 *****& *I/WW mm 

«tmamf8Pt?m m> M M*^] «^««w. cn W cu«oai/i* *6^lS^^(lif(A mi«9»oo ml^Pgrtjrmorrn [nnmnnaml^j <&i 3 ooJ0«&aAaj> o jfei3f|f LK*(I' 

culglaJijaaroliw^ACD^ rnBm tm M . 

m^tn^aj1ut.jcxT0wm1cn u OWnu. gott*sa£jra° (gajacojoioT \^^^'^&^U^Il& 

<M»irA) a${2) ^lrarmi itoj^ rUfjiVjotfJTmaJTti3«cm1^acaD mroioo^ 'J-mhl l£ 1*1*5*1* d&J i\jYv> y l s®S%lsKfefe 11, ijJo^ij. 1 - oao ojltrajcmlajojoro >_. V aJ(tft^mj1^ra D rm u , i&gncoJOaamjtm fJ i aro^ 
tamrai, ojlai nj^ra^awoiiaoA p>J i ^. taro amtmejcoj i JiC u^** bwoj(6 (W&canrajjjrmtGao* ^ i_^ rsooj 
tnra«fK>0O3 gTTTDicDa, mjjyojro cU^j cru u lrm"i»fcgiu (rora^rmj, t.i_> ^ cru^LimlcSs^gnJool ^ ^Vf* ^cuA 
rrjTaoiJlrajacmiWiOo oi^jt- (stoojs^ra<9«iCK>a grarrjidat» \j'S?*$j crnsmsoa ^ D cioj0c9eii«3s {fHraoJajomn«^ Q i8j, .A 
raTin1p~|OC0Jif&)aj'. rraraitm" J_iii m1firaograrm6KtTi mlG0T3gifi>s oaaoOTseijS ljjtr^j (m»a<n omJja r*ojl 
gljjJi) iroaJraDml^&ociD^a rarattijjraijj JtSH raTDraro> u LO0T_jro^ (cm^rjjomsa-jroj) ta>oa6>c&oer»j ^ ojgtyo 
^jlimTTj, ajittm amat/D» j,„* ,-^i a^ati^ecaj^ , .ajlr&Tmmomo, araiocro^ocruaajra ^^lu- crum>^aJl 
Lrajocruimmlnt) au^naa ^. 1 ^j (BT$to rutra^o^DTOiajTgjTgjacnJo j> t&A aajcmocoo rrm^^gt* tmocm 
UjUM rHTflti&iji1*a»tx) »j. /*uu"ta*') ngjm> ojo^olmjj *an»". amEjeco' ogjortnoo.aocawcm 1 ' 0J*«*(&fm o ij0;«. tuoAAi, aJjjB£«^»rkw> 

«otrto» ..u.u-ilaJi i, tnj tf tfm*ltf>oiga»^» A^sl 203^-eJi** rararj^ Oruaa»otn1.»fi6V}J6DOj j «nt u 1 6fi»DO»<s«i. n^aOrWleJl* 
ooJDitf03v v aja«iij «njjjnitnoauo g&r-j<.tauTOA njroo». nooitn nutBcaranni, «ocojtjco^i amoi oj*leu mo$m€S>jjJ» Wigj^oBgi* 
(imuiaO ;.I.b«£<o. ".li iPjjtj^tt aroaco tixJroj^,a#raTm1taS, A^ooJiOnojiDODsmajlejjj», oaiLOai6iTj) v LDtoralrt* oiniilijyajcno 
oy*"'» . o ^(tnaldrt» «^«Tia&joajwm" gitnmoorormjj-, anjstroiyomosmjj taotufo©rom>io rtnlA^j^j^jjjrj^MijDnoaJajJ, 
(WKtn^ i» aj^nttmosDoej^, ou u t'at1aw>caJGj» »»ot»*o^ erooag nj.V)AOrar)*aajDO> m&&o#yt&\%} n^nTwt^ 

oroejom l nUrtnjjO »"'*/» JDnuj^o^tg tcn&nlEO/l^wcmw". 

mJr-iOJ iowonu*lc&i0afy3* eao A^Bj^ouo.Uttoug^. mja^ooarooIimro^tnotjwmoTT^ &*1snira ojajawralsrt , j «■ *'«* 
oJJaJiOJoeji*. iojn o>jra1romrai»>oln inoajtninjojoraosooir oro^ noalmjl oli moul (tru^ rmlrojaiaml aim> w Hj1.j. ■ ■ ^j-Joilsjl 
rol««J J m*rtn*'- n{Tjfmlrtilo*fi r «Jtoa jBanoouooji luralnooul^iio.t^oaijo, aiwojmamlAi^^osMj oojojjiocruo^ mt» *auva* 
«naloaj ewi tm3»fjJo«Tri mieicoo 1 ' nrorailoejorojj ojd.^ ujwnjomcojjj* oijdujI ^^im^, mloaoa m1«Jticijt]('=jii.vrr »iaojD 
*»*a/»*' ( ^-«t lj>L* ^ ) nffltm lajaauooT. m»l jTjjtpjalsmasjjge oj.TO^tuijdht* oj^crB"!^^.» ■ y «jojo^* 
n^am^l&^i* rtnrooran&j^jag g33jroaj4ai)o mre^ansaiK A^o1«o^nn aojtt>i<B,oo«e« ) Q« m *' v \a^( (»»rtiroi*U30 .t....} ^ot>; 
njoaajmrm'', ooanUimactajac», ajalAoacnjanjroiohco m^raiejjaiiaJ elUooioto^ Q J , ' mWi&c or>fm1«KTJ- <m v eBTult^ 
ojlarnou) •oMiOTKW 1 ' omAtwnol^ ooiDtOiraoaiaaio, cm^ocooooraaoaijo Aio1 1 coj J cm onja^ .©, aajoa^amt^jo^raln» 
•ulofK>UJD>!Ky omjjj mgj(ji3# A^olaaoi&i/mjj, 

m^ajMra.W 3 «a1^J M^tagoJiiJnD^ lU^rawaJB^m- , It'c .-jl A x e jj- t\ 30B3 4»-mij: ^n 6 W) | o(v«Jra , ' •»' 2fl 0fi*o*u£ ow>»l4i*w; *_™'ajo*/U ««•«»• AoowTOimi mlrtt^Awjmnaji 4 ll0r*n1♦u.^n^)J , cTuinwawosm 1 ' ; 
n^mj'.***» iu1* _ i ujfu i *o«o'*; ©^"ajl.A^^, mo <na«Inyim> d twxmxco* nJBM^oi nJ^OTnioi^Aacajo, *nu"GJl- 
*»Sj_| nf>1 *» <u 0^™a«i«i*Qa»a «Ajtm^^A^B n$i^a «<«>__ oim u im<rfl1r.i«Q imo<atfun_.. 

m«ul{fro) ««igltigj^Anwo^i e*™*m A *cro'e*a-(n) ■o^Urt.iwmj; *_j ^lirl V^ -UINj i.U*ll _■•■*! -r: 1 

aslpj. - ^-mjjMmlrol_*>_a1fcj.. o-tu,^ «jiojcnj^cm-umjaiasiitml^OTTRj. (roil: «ru.) _km_. sis nJ-K>aVnlnnj 
(^wjolnm njRj o4l* u Aj3»^. nj;n» d-_J3co_u_ g.iim ftjy_ u _u.cOTffl _jl9j_as*o_t;m, ( n^j-mj.-oS i*oaj:i_*>_ anJ-0 iwn o 
nn_i9 **_-« as^.-^ '_--*__. -*([-._ ansiAonj^ wlt____,*._5nJ <-Q6m'' n_i©cm3_ii_« lara.Tjmiomsimoi oj_~H_» ssa*<ra>' 
£p<W> . 12. on_>, OJ*lfj7)jmj1gjajoim, g^anmitnTro^ a>1cn>j -_1.w 
rmlemuu^o mlOTBOa c-Jfcta Rj_Dsi/uln. . (c&oroern-) rolc/B u _u 
aaimoijjjja g^nni-TOrtroo rulejerji^ __>jon {-kro) mo__>lra1_>-ii J o, 
(ni-jot3Co oJaracij^njToil ro_<oiW__Mi>i_ ->_ucaj(OT_r_> u . ro1_OT___lcoo 
_u1e_i(_ _xjl eueiro njool (cBJoojcoisis irnoaacijfffrai1(o5) QioM-Tna 
njn-_iX-3.-_*_* wracoicrn . (oreicron cruaoOoectKii djmsmsin.mojmo 
rcylml.i-m c_tpoj6ki3o cno.croo r_i1cracrn<_i1cT>i mlroeglmajocoooa 
g)n__" S^nJS_0<_.0? ! n^CmaeB&, (_tdco>£ cnl__r__>_ «ojo^.d&^mij. 
[cBTo(0>ian_J5s>aJ ©0T)_>t(ff> aJfl>Gio___rooJi_.l ro1--T3c» (awgyonoij 
nj1->m cn>^iDflj1.0«i^tfl). m1oo u _uca-_oc_j>o c-T-gjonn^, <_juo y jxiO 
anoiOnJ» rtT^j^con-^^CTiorumo-ro''. <__<T3_roorolcjj1ci_ioem u , hA'*mtf! \jH>\\Z 
-lr 1 


_3. \ju\ c,M^\ Crtn ojlfj_am>1&joj_-i 1^1 rol_-*3t>- (_ra<fecm_ rolco._w>_#^ ojcBs^sI^kj^ 
4$ tiimmi** n_-^.j__, (BnKulaj», c^ _>■ fiM«o«nili* (-J0<__TOC__l<T_a) mlciTij. JrJl _^__.l ro1-, u _ucs> -. *mfr ^><i«m\a% _u1eu__ ^ d^onmo-rr--, nJOnJaoem- f_^_y .j m1-__.___-jomnj_.OT0Y. (CjO>_C-_0 
omjf._j.rO_) cnsfln»i*c»i« MbJ*J *_=-- * (-^aoaJimmncoo) e^smo W}«a>l» «o^aa" jfc_. oVl 
^glcoo nJtoco U, ailojttAwwjonaJi *_--i enM-s^sjoa» ^i rol<50T__jl_i-_acocK_o Jf\-! c_t.ojno 
mlcminjona -_-.*_„ «ftncfto ctuanooaroonSo mooOM» li. Brosme-^scumoc-» (ww^^^^ <>_._£ 

ngjcrnosJ© <i.1__bo. «010^401)4 *J li* (8 *&or_n i c l ji-.m cro^l^io»^ _>_u_#<_j1d. 4*. «^ 
___.o_i>o csTD^onoi J/ ojw-njotwttonj. oojlA^^cnKumwm» ^j ^coi^omnojjcaioem 1 ' «mlna lA ™ m <»1«l nJaJ cjjo<«m^j. g^oas^ ^aj^o^l.^ocm^.. no.nJ^o ^«010^4. .jlaas 
^l^ltlijojoca |n SC * e . fim »«»o. ^to— Wd. ortb-t^iMM «W"c> ^™^v***<».* 

m*!!LJL^~„M«w&<wm^ n*mjmmpmn*< ia»»i«ao «*m 

^ Balo *^ mo "* r ^2^ iruoojwl^icmoj. «como^^cm. ^1«e MbN i0 f ^an»*^ 

aruo&j, armoOinJlOTlOoTOOi^oonj^i" ««« 

BgJi<IiI.ltt^CTIlcm £U0 (miDlJJI10CTT>1ctfl B . 

Ti i .*j!i iSljJ ro «n ( m.) «.i-i^ 01—- -^'*"« Ij-W-j jVv *; . .1. ^ u ,<««.^ y o ^ U*-W ^J 'j-^** ^ 1 -* t^l™ " |* lM W mjj - «iiiil<__i J fih, Aiinan«i giwn» 

*Ja jt. . Vl>! «I j!* Uj '^ l«UW»W»o*AO-i- cnlWAC» ejcwcud^l m^irn^AajU o^pjrt^,»', inyuasamjn&um 

njrf Mmil _ocn<*3fil^onj e j aa on "J* * M ^t^*m*m*<*&t M i&^^ mt ^'> *#****«* «■"*»'• - 

tosprn(iA_i'j J . OTHOinn", /TOOcr>io(T> - *w**-- e _ o 3084 «-«i^WWimai 

rf*«Lj*'< majml^lcu^^cm^^ C^*J 

m ^w t oAui» NKN-un<0, «witfftD«w «MruaacDl^icmrtntoi^ *Mi*«J4ft* rr*a1<»o* ^ 
w ,cm«oai«knl«ni p«^i*.&fm «i^JaonjAOcm* MV«. ■»""*■» mm ^ a ^«W««« «MA*W-^ 
«J^.A.^lm^tto^oAaiDii-, cnj^oomjn^an^ hm^^MMeM^J» •«««• »*l**t> 

A ,**ai|»i. <•»*««. atmjpsoo, mwAmj^wl^ iflfitfim>3- mmlmi ^«^«lejimwoD. onuwewlaj 
n»' «jtimj wiglai^ADin^ E^mR». *B»i«wts. ciaaraoocmaaroDtrni troGjoani, {*jw>&** ^m^^m^^m 
ioowo ai/n^ejlroi.* <toojcp^cis WMcu«nrti£jom m>eo «aoroam c..^aj>1a^criCfOioiTTi*. *iV *k 

mMAMAjmianne «o^miicmltmjcmOTio, nm i cw«»)jCin ali&o mSh&SP&l,* i&aw^rmm^aw 010$ a <njJBat>j 
dJAtnn ■ 'mlpUBWj* ( s^jji ) nrouaojo njdiaiosjim.. 'mlcnjim*!/ njrjCToooejamottcninTjjj (n>nr»osnj1^o.fl«i J TOJl(mJ] 
nflwrala| fl oAW iTO>nn erool<imcao«m H : .jT U ilW i|J" J (^»* 1 mlotrao o^ar>tfDarofflm<r>o n1 Q j i u ia»njm «ojojnjjgg 
aoc6 . toJtTU L monJl«^oim H ,) 'ngjnmo nyannoaromlro* tnwaoJ njotmjrro .a.oeoi* g^aoilro^tmoaaio?' n0fm o oaJoal 
**°pj3 Q tJ QCo nmm fljanVI luosiwr^: j_. _ <^ & Jj; L «J <£■. ^l Jj «**' -« Jj*' - v ■# & (<"1 cuooi» [ro aoaj* 
rroojmlrtrl gmtoro/imirmtJ-Tja ml airacuciro 'orlciucinmi,* *uocrarm . tmroiojmlroa ip©ej»n<iajo cr>1 crorucimA^olajij m sm 
•1,0.51 njoAorou, (a>ifru u Gi1« . ) orooc» oicioJo troanOOGrocimo rorosmaoanMti itoojsiooo a,o»rroo cmlrmijmwilcnj cov ej 
a»ocm u njrooinHcm* ngjcmi rrxogjono Q gjo atajfr>c5rafl.fij& aJ crsl-*ao§103*lfDl<*a cTnj]. nflj(coi £10:10,10 nJOoJaioem u crooiwro 
■n'ti goJtr.ralrtAtolnni rommj1eio<»oo*.. ajjmJ^EjTotrjjgiroJ agoonj « aiiran3j # ocio nnajroocrsmrmij aaJ08l<o«OQJSajjjoca 
mmJl (au) ficor<nro* njosraroirjg igtnjAororooojjlracmjj; ji* . »Aj *'U j. OjJ-U i- ^* (c^aiaioroiruo^omotjjl^m^tns*^ 
«i.r0j1iTjJim1fm o * aimj^ejl.i&oa ro.fl&ienj3lfti1'&« fra anjo iTOnjmoem M . (srujjj a> ) 

cotjIrjujIao (tjorot/i^mcaoalcosAiSl ^g^rjjroliogojyjglgigp; oro^ mcrulnjojrortjralariin fru*{fjjnf>* acrolom 
ojoodIjhjo»; 'iTOgjDnO^ coijnj^roilor^-iSjjOTj aro o.jo*o otooc» tTu^ouarol^jjOrnjoco, (&-rara>lmjj e>ro^ mlGjau^» ojIgjojj^ 
pagctnocoO i^isojnS ujrol^jlol^HJtjBlty, najaiTEJ^» fi~oco> tn)jOJo mor^joox>i raiarumij ajgj nJOOJlAOD aaacntonnltkoooe^^Jj 
tTnrrnoaJj1(a1««.. acoocn <*8ftj0nf>4 o<s>onj1tfarm «rojj ruo^a mj-nnraroli^omJOCn, irosoo* BB^mlowaroi mlejoy. ojlejoy* 
eggroiooul ojraT^jlrolAoaiilEj, noj^Tejj- caraiaijjOi^ej* oiraajrrA mroAroTo>lcoi iJrjs» u ori^Oa400(o>a>oi.- ' aiaoi™»iaaglnn 
nujai^nj. lUiroiiotToamoiosjj.&^s'! «Uisuoroloa.^. , aimj^ejloij* (o) 0,004. ^iJnnalcry ga^turon^AocmD*. onj*rrooia 
torroia» ooJoroi^ciojtiKj*, mcioooroosigjyooT u> Bmoaooti1rf>a amJDOJ tnJ0Tji AlQjjjO rugcro rj^mlOioiJcmrmjjSicratrno 
EiailcoJmlonriejo* aimr^lejoot&aentrmocaiOTJi,. oroj^oart msrul ^rru) ojjJjOs tnJloa«.^ioi tf n>1 (maonlooD (0) tmoroo truno 
a*g(roTfflOCQ) n/jnJ2 v frujo (n) oayn-jciol ^jolajKUoa' (i^-»j "^t^i a«i&si<aj0srB£ rai^.t/ii,* AOoTr) i^jonjooa (JRlrooaicrn 
njastarm ojoio>i. {njarorc,^. oioi cj^aron^rono^ocmanocm 1 '; ^j&j >$>jf - c-;i jJ> *L*. ^y J S*if «J* -01 (fTW*o 
( asEJJoinilco* vfcm*(0>mlaa'0foo iWroYlRin A eJ 'W>i 1 fDOO fl iBjB oroj <uo4«ocm u ml ajnccoroiroi" t) ^coalcKotaiigg cjmJ^tmiroiA 
gocm u 41 |j*lj (cTOEjoanjojnom mjicaajlcooiikoa^* oojcm.) nfflm> tuoA . n^i(Ul^n^rmto. u . roTjerormioiJkOsmi 
njufl*iiJJjanoionJ£jralE>rfflo laorot.tui,- Goroaajlnjlndlrol^o^tTn^, 

13. f3nn, mm^nM c,fxro r mlu^^catmotii)^» n>i«jQs>g <m* 

ecoj mr^smlitjoujlrm. amj OouJgrr^lrjJom^rrrijaoajj, rrujjdU^sl/ijT i\5SjaLiSl; ) -itl\\3iT-ft' 

<tiiMCTS), n>1«T3Co tBratKn^ocn j,« (cronlBnnoiA rU(oiiiitjai6in_|si 1*»jfv *^ " * 

<>jaffiiofjj6TiBl crARTBoig ctjo? (oJ&iJ tro06UAgjo, at^oltoTooBgit. Cp* 1 ! ■3<T' 3 <V/ tWC ^S** >J^- rt 90B5 4»-cn> : rmi« noirjTV* *ot 28 r^oriojj/ (TOjaro«mnaDdi , mlWBgncwi naoooj^* (tTU*^ y mon J»«>l(3l 13« crUVJt «rtf> a>fn^nMi<ja> <tiUl*i m1t«) y iijmjfooca>^o rno*. mlsrana m>4«<"tflfi^rtl*«^"S 

jj ^ oroj mrajsmnro^mlcm^ ^tj aaj anjg^ndAmlim^» J U^-j mlsrrams mo. cm^c^iaay. s>oJca> u f°V1 
rt1*»jm>i Vj.i t«ioeu«>Oo jrUj. acnoirowam^o UjW mleragamiamionjrol^caiep^s^om, rgrac>ncqi 
ojotri 5-/ 1 ^ 1 m^</6 u xLit£yffloca»^ B mlsoBglmr) flrarjj1<ffea {H%sa«m1cain5, mom^cto *>1 j* {trmgjoaD^njlE&mo 
jUil m1«oi3g1itS (Bnuj1f& JO rmsu^ojo ^crvj (l eiH l> o>fm > «a»e*"fln1) eggojmocm * ij* rolw^AjcamotaJj. 
0ngjonn^ «J* rrorety» u GTo>mo6m° j^-s- cro tt fB^ mu u ^omltar06m M Av1imni <m&«»mm AOo o^roiinJlwjorcolAOS (TOe^Bularal^jOAO^ĕgnnoai/lrojrnii. jd^ mb^wmoAOg,* 
omirf j i a0jOAe.sm) 5 m%<&<r>om. TOa1a i su*idhfo1^i4o f a»osra3m>*£««TJ> w . oejo.iMoo«M u ts«B0 «onflo_i. awnjii>*»nrao<>a«i>;mJ 
ao(rm. toJoJ o«jm. OflJ<»> u njoni ««iWi^po^., tuoj a oaj1^cur*. ) »ia*ji>ej . w»1*e ll uottOMtnlAra.uwioi 
n^i^mjnjorA g>co>iOJBro <iuow1fl^SlepflfiBi0i o «»w o» «wi>J*. E* <ulw o «"<iJ0Jajm. a> oaia> aij^aatd fln»co>l*nnin 
momioi n*ojy«o> n-u u «Yiftnau <»o Qfm ***"■*** t<uftJiOru1^1<o1<*> <aaaj OS m*': m#*jjo!*, miwaos^ •«> 
«omwJtoo^M» ««ao«m*-io%etf*«o«*. onnjo^aW^.rmttmrmn^go^^l^o-^lsoa.^ i^rtt^^nrto 
aojmloajo, om>oejlwfl«B a, " 1ftf * a ^ a ^ a <Da0o ° SaJ«*^«-«tffil. ■«*• <™&o*Pioj1nmt> ttsi^W+w ooo 
ALfi i.cnjflniliiu 1 u™n*»o ( oi*»«o u . mm*m"m m «»tyo«n ™l™»m **« <*o*J,a, a i. -WUMI^»^ 
ainrn* ro*tt otrt-b-^SAnooiASOWo, m1 Ag «b-so>o» «Stto»o W 1m»"|noW*Wi|tt, cnlsrac. ™ami3<o . «Wi* 

«o»M."(oifl> »*2>«"tt> ^ojmMm" «pruonJo a»s ,e««A .*noiu . <**o«t>on1aK*. 

... .rt™--»™» WMo ttrt^^owin)»^*^^» 1 ^.»* pn*fmt&/Kift*—tf** «*o<monj nn 

"* m * -^T^J^ oJ— .m1«i4^ «»10*- alae-j. tcuc^m^l 

^™*^^^ (a^o^rm ( aiao.cn^<A eortlMn njoo^i: 

WM l* ocno^itm^ (mjW ■ ^,. ^^cuocoi- . <ro o *»tj» 3 nw «8*ja> . % mmwpttm* <™>™ 

•onn, aaii^o*. Mi^H^I ««A^ aj^artd^ mfflo^ a oJlft(ol nn« a> o>«>oj> ffl ojrt ciin-jorw»-. nfiftH>Mo 
mrtttm^ooucucA aan . *g* J>"^ * ^, «gglcrtcola». ^^1^1^40».' ^lcmlsi ^l^joOKnl ^ 
msoclooio avcro>ocj>ffiaeo^ . m ^ ^^ ^^oomlny-rm m%mmm nns u Hlflft ***<& irucru^uijnraiart swoiocn 
Pi^aavnrai ooflE*co>. o^j^i- ( |D1 » ^. m i^a gjos ofiQj° na*cntKm u . «p0aul*a trana^lw^oiwojom^oo otuooji 
ftjwqf 'iflW». ^ 1W *^ lfiB ^« up AOjoraaiaii pJ cu<mcuoco (onJafi«iDnom) ^>cfii. e>|y; 
roaslgy' rroawul^a^ra 04 ^ wa _ sOT tA"cinno<*o»-rtJfdOi«». mlwaa''«* "$t!oaJ . i^srtiiOTlcorria mlera§1«fl> 
iUirum70J0) AOirtiroioJoni^^Si* s ( feai*i 4. 'OTltrojajJoiaoji. nonolEJloao <&0aJ(DTn1oeJ ou.« », oJl<oio*«$o fi 
nanoojj. oaa)B* v (m1<*a>iaStucnc-^ircni- { *, - . nmsitJmi AaoOTTilol^arrro. rolRrao^r&aojroi. «%*u1mi. 

OrucolajiBS tcx6<u . mosA^i* ^^^0 ml(0Bfi 
r^njoiucrni. afigojroOtt«. * C ^* ) 

._. mJI1J1(fi) oocm3 «aa^j? ami^ioroocorgyo. oao aaca^lioamlmii auioM^l^lcol 
mmirta 'UlcmDOJ u m** {*») ^^ au *i fl& j W aa1«o su *ooirio laJn^OTOojl^lgieaga. , e^i <oj^1a>3m1rm. 

ifx>icmi ^tj ^ cr ff -^) ^* 1 " 4 ' t ^ r ^ \ ^mo toJmjofu1aJiffiaa* runraltoS oJ^ ocuko^o-jos. 

arBjpaJ^i^cnlaoiao^ nu a *ui » ^J^^^ioj^a cmjweMM^tTOOAsjoolaj. cjuio^i-cnja-o. 6-0. ajajcn 

cmo.locoo oiio^ioco^l^ «»• ^inJtoiM 


3086 

JjTOj' iWmJ> nJOHJj*.: '(DlCTOOa OJlli»Jm>1sJ^Rl* 

rtfl|fcKl*jj* ( 'MMn«« rorru ejoo <Tx>J^lfefl>^2J^^n^<»A^w , [■9.1» 

0n.i^1(-fl4K>4<mi1 n^jTTl^ m1«TO03 rUOOCTOTTKOS^. (OlOT3^6tS 

r\n,jdf049n@1flA n^nnj/ultajormo (^(«joj^rocojjjo) LnJaaitral 

mrejyoon^ajlemcp)^., irrram^ctioorm^ejlmmcsJJjjO cnlsoaco 
raRro^rrumliOo^rmnj.o^c, ml srogjns «o>ra<an«rag1ra3 mlcrr^ 
rao^rmocro^* firooja3 rolsBGcoe»^ A^ogj^ a%gca>4<rncmBj. «)1 
^"jaJli^OCDJla (TjraejOnOI OJg6>rb sinJoo^c&^^^mojcnooT} ^oj^emo 

m1u/la>>a.m u . 

15. m1t/& u ajtniaiacfl'ia *fl^U{B»J J OJ^WlJ^c^o1'ff>o^ , [^gjcmora^, 
ia.B^|0RO^oj1ej^6, ihuojekSo ocru^eJleJjjO ojlt/DJCiul^^ccyo 
njliTTrtsjj mjaCGriOOnJBOTnlroliOo^tehcei^a, cinarag^ejs CTUjamnjj 
lOogu. Oan03n3gio^«9>osnci israejonoir^lDcrJo moco co^cJTCDrmlaii 
(UJAaai) cTUcino. cjojcdj^coj^. sioJcgjjjCmaira molrmmoA^cmj^. 
(■TBdMi^* iuiriicmcQJanT> u cruro>^njocftcijO(ci. 40-ctuj* aojBiMm^j M| ^ ^a^W^; 


* -* 


14. cJU ruoCTorco^^ njatBJ^nn^ ^y*' mra^s^cuocrulAgjocoj ([(joom1srrKooca>) ojtooenjlc&o. U\ m 
«t3o» OJlotTJCTUloj^ (crurm^ailtRiJomJo cwj' iialejjj) n^jcm^ ji ojoccujya» i^ji J. mlsijsc» ojlc/iucrul 
afl&&A 'jy^J *0®i1ej> ml6DT3Co ajoasramiisa* U-i sroisosoa ^ctu^bjoo cnulAral^ (Al^mrj-js) 
■MJJ^i >-i; ttj i<uoojw1flj1a§co»1ej uL/A cTURn^ajlWrJocruo £jlij <n1«ra§ijD8 aodacojajBilr^ 
lyj/ jU mlmc» rriTiicT6oura1«&acmr»Jaajo -il rmaejOrujj^oyicKn ilj^jj (araajsKilo ccrujejlmmcoja «A ^ 
cirarucra m1soBt> 5( &s «o^ocu^ (m^.) ojcmcorm^co/l ej 9u*\& mleoBgoa Acocrasmg&lrtAmlcno ly co» 
RcoiomD., es,o «l ol mlurojajJmocg^ cbtbejo^ j yi aigmra6iruacjaacmcumosm w ^j Ara^smomltul 
cojosm 15 . fi j-jJ W er>1oa Aj<»macoj^ crurmiOJlwJocruldhco lyj ^jji OJlcyojcrulgjojraHtan ^ tro 
ejOnajculAi Jj-j, (TOcuormoocnJiejlej. ,J ojlorro, r^cmlg^ y? A ), <hwoj<o auocQaf>o(cro,*«^) 
ooJal^mlej Ijj*Lj cBtsojra aummajjj» eiajeco^ ^\ r \, ccosma^srs <rujccmj)i J cfl«r^ l &crtTBj > , t vAj rm 
«rajajeis oar»ofiTjr3j3jo (ot<&ostbj > ) « j..„ j cTO^onaiojlocToo du^^RnoniA * i»Wj1 <srarfw$§ra rmsHm 
cojDsm *jj>Ufl ciucm^ajocTomoro , ctucctho ojOotottiiojco malroaco^ostarugltriJai^rrag^ 'orocroa^* «crroinjMjTmlroSo^ug *,jpo 

roraaco^ «oiaai. rtJlsln.-ug cTO(u,iU!.3jo>T,ao awul (rru) qow miJiilaJl^AaitjjBrwoaTJl . ojbj trooirul ainaimCTaiij 
«^^rrnrmionjooej (mssao» cnsrui {no, mjjpwoin «i^aimmlroi ^o*,ygi a iGy; mmi> rowul (<ro) osdosi <m«a^ 
o^au-ro «a^twittioan^rniii wiaatP sya^ott» ojgwm toJoiBoou^roonnnej^ ojlnaaonoiliij^. ^»^[y ^ ncft1««»J J ovalrt«m ,, 
offl o<rootoa€> roinjl (nu) o ffi «BOJd girndoraiAaai», ojltnuocro, tAJ^sljyld»^*^. «ajajj^. «AJDnjit rrujoioli* 
mlrmj otwo^^j ojejwi- 01x1114 cru.-»noan*»aus><nnuo mOmj/rr^ araajra^oa ojinojlonio (TOjOJOb,!,. C m»xoaJOo1(ni>OTi g 
m ru^cn*rag-l(Ta iajov , 'flnonJl<8iij J rro fl n-. njluDJom). monj^OAoos^ t«JAS*!0<*.1a*oiifl itojow.-wwii nOimBWttl** 
(ra-iooro.^lslo^^iiro-. rolcmg^os «o^awroirt &fl n 2 oj «»«j,. rulwjomj. truooj(*1^i ^^ 
aiOMi, aVI*nao> Kcro-eiaimeiiTiTol» l<ol crwmro. wmiwtn WSKBl^lrtiirm tm-unwn^ Uul (smau» a1«*0(b*w1; tl . c ^l_^ i,^i\ q q7 49-tWit mjppum*} * flI afl 

rrua-n^oranau* "^«IpjoaaajgA, «rotyo^tuleji. Ofrvja>1ejJ. amjUi*oj> ajlw»jm»1«tm«, #B*0l J * Wl«*"^«tt 

**o**»i. ***'»n» irukotr^. m*»*). noi^Amtj. oojimwniKm'' , AQfyn9d) «otraiao m1«flt» wu>oftffl»*io art WJortUlAe 
nj^A»iilfi4« A$©orjoo«*awfcm u on»ojGfo gMamj3u>1^1>w Q <nWi y . 

'pMort 1 ^n-DTn^ wlirajotrwooi Ajol^jimi- wtsj nJlwjomjiOTnlooio snsln^uaomioi^EueS ■wnmirosmnj. 
tAjru*<on*mnj Q tiMHm* *Bmi u UiV* jdmoo3 A^eoomanjgg jDm> w ei6- fTOpj.0ftO 0Jlf&Trt m3Ji*3-«i*B)" e** a « 
«imlojorai rujejonltn ©m>*ejt>.. «rattt» mj<&oi*m»i jDTu v eio. gMoeaiajesAOsm* aoroot^ pmto^rt^-^an» 14 '' 1 " W* 
«iw fw*omiQ»n* •aotWaomJl' *afias a «pniana «ujI ^ol 5 j. sinj(mi J runwoijatownj.. finv l eio .mJj1.fi.to1-2Ji ^®™* 
njnrotmorti fuimlB>Ti'mi4. Afylftjra) w . *.<uku1ui lacrol*©» n®m fflO D oJltott?. fln%g *g mMAj/m2^ M"* "" m * 
nJO^JJ, AO fl a<»-TOi1ii5 fu1</MmJrj>i«mto n$rm>, rroo1oj> mon* nminMicn mjottiiooj . rroejoru^njlnii ^ 01 ™ 00 ^ 
<*iAm' aai- n(jj»1^ D ., ©mj t BJoj l 1omiTO.iy>lA»1^iAom>im> riffinJ0ffiMm1aj o - <mnjA o>m) w ejl$* «'A^ * i* 
«IHtiW-jmDiilP Bnt'»^. ipwn^ *|*ftflt*mnu- wlu>l ^jy1**in»«n> <na^ °>^ 3fvn ^" 
m,-eiM.1«injo rnia»»^ «B^onn. ■*>tfqaJj> f «t«ng1oj 4 . cuftfl u iOl*i-ni*on D . B«o» *■* "»'W to 
„1«»i .. <rofl»A*»«>i«« «aailoai «*j^1ajW*j«»j. «^<SjJ>. apianNboi^ ^W»« A ^«oflijl4' . nw.ww*»S* 

flLi*»(mww.irnm?i -n«i nniutjjy» *tf*l*s* njoa1^ m> n «Hrt«««iw e«n1*5oYl<m «mgulejo-oo.. su^ 
ml^m1 ( m.^a1m>1-0lm1<m. *w***fr *** *mgpm*e«* «» njw. i**1»"W" i^uM-^IW» ■ 
a>ru1fi>9 iTO.tnl^mn-jool <o»isi<tnoS mj w <»-naw1^«on1fij. 

cnjn^oiiwjorrul*^ ia^»» njia^l^iS^lcto, <u1to jmji^ «Jii.on miww^aJSB*!» $#4& 
,*t«i*xnmifimg*. .T»i^^ni-«i»^ mj.^^imi- aj n nnlEjo«™njl<JJ.— **i ^*^™ 

rri,.,, P . .«uauou t xu K -i->™ov- «k OJl.oJomJ. ^j/njotol*.. ^W^ «0^01* * 4 *i«n<» 
cro^m